Investering under usikkerhet Risiko og avkastning Høy risiko. Risikokostnad prosjekt Snøskuffe. Presisering av risikobegrepet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Investering under usikkerhet Risiko og avkastning Høy risiko. Risikokostnad prosjekt Snøskuffe. Presisering av risikobegrepet"

Transkript

1 Investerng under uskkerhet Rsko og avkastnng Høy rsko Lav rsko Presserng av rskobegreet Realnvesterng Fnansnvesterng Rsko for enkeltaksjer og ortefølje-sammenheng Fnansnvesterng Realnvesterng John-Erk Andreassen 1 Høgskolen Østfold Rskokostnad rosjekt Snøskuffe Tlstands (vær) Sannsynlghet Kontantstrøm mll 1(lte snø) 0,33 6 2(mddels snø) 0,33 6 1(mye snø) 0,33 12 John-Erk Andreassen 2 Høgskolen Østfold Forventet nåverd av et rosjekt Nåverd av forventet kontantstrøm T E( t ) E( 1) E( 2 ) E( T ) NV = = E( t 0 ) T (1 + r) (1 + r) (1 + r) (1 + r) t = 0 Forventet kontantstrøm Tlstand() Utfall n E() = = 1 [ ] John-Erk Andreassen 3 Høgskolen Østfold

2 Rskokostnad Nåverd av forventet kontantstrøm T E( t ) E( 1) E( 2 ) E( T ) NV = = E( t 0 ) T (1 + r) (1 + r) (1 + r) (1 + r) t = 0 To komonenter katalkostnaden 1. Tdskostnad (nflasjonskostnad + utålmodghetskostnad) 2. Rskokostnad Høgskolen Østfold Prosjektrsko Varans og standardavvk Var() = n = 1 [ - E() ] 2 Std() = Var() (1) (2) (3) Tlstand 1 0, , ,33 12 E() = (4) 2 (5) -E() -2 Var() = Std() = (6) - E() 1,3 [ ] 2 Total rsko = systematsk rsko + usystematsk rsko John-Erk Andreassen 5 Høgskolen Østfold Snøskuffe-rosjektets bdrag Tlstands (vær) Kjettng Snøskuffe Totalt Snøskuffebdrag mll mll mll 1(lte snø) (mddels snø) (mye snø) Forventnng Standardavvk 13,74 2,83 15,77 2,03 Standardavvk/ forventng 0,57 0,35 0,49 0,25 Total rsko = systematsk rsko + usystematsk rsko John-Erk Andreassen 6 Høgskolen Østfold

3 Prosjektrsko Usystematsk rsko dversfserbar rsko Varans 0,20 0,15 0,10 0,05 0, Antall aksjer orteføljen Systematsk rsko Rsko v kke kan bl kvtt ved dversfserng Måles ved beta (β) Kovarans r. enhet markedsvarans Uttrykker samvarasjonen med markedsorteføljen. John-Erk Andreassen 7 Høgskolen Østfold Snøgre vs markedsorteføljen Markedsorteføljen består av samtlge selskaer Betaverd for AS Snøgre År Avkastnng, Avkastnng, Avkastnng, Avkastnng, Snøgre Markedet gj,sntt.avkastn. gj,sntt.avkastn. (4*5) Snøgre Markedet Gj,sntt.avkastn Sum Varans 475 Kovarans 189 Kov(r, r ) = E m [{ r - E(r )} { r - E(r }] m m John-Erk Andreassen 8 Høgskolen Østfold Varansen tl markedsorteføljen År Faktsk avkastnng Gjennomsntt avkastnng Avvk Avvk kvadrert Sum 2377 Varans 475 Standardavvk 22 John-Erk Andreassen 9 Høgskolen Østfold

4 Prosjektrsko for Snøskuffe Markedsorteføljen består av samtlge selskaer β er et mål å systematsk rsko Kov(r,r m 189 β = Var(r ) β = 475 m m Kov(r, r ) = E ) = 0,4 [{ r - E(r )} { r - E(r }] m m John-Erk Andreassen 10 Høgskolen Østfold Prosjektrsko Samvarasjon og beta 1. Kovaransen måler samvarasjon mellom rosjektets og markedets avkastnng 2. Postv (negatv) samvarasjon gr ostv (negatv) kovarans og beta. Ingen samvarasjon gr kovarans og beta lk 0 3. Jo høyere kovarans og beta, desto høyere rsko 4. All rsko markedsorteføljen er systematsk, dvs kan kke dversfseres bort 5. Usystematsk rsko et rosjekt forsvnner når rosjektet tas nn markedsorteføljen 6. Markedsorteføljens beta er 1. Dersom rosjektet har beta under (over) 1, er systematsk rsko lavere (høyere) enn gjennomsnttet John-Erk Andreassen 11 Høgskolen Østfold Rsko og avkastnng Fnansnvesternger Hoveddé: Rasjonelle nvestorer har rskoaversjon, de ådrar seg kke rsko uten å bl komensert for det form av høyere forventet avkastnng Vktge sørsmål: Hvordan rssettes rsko? Hva er fnansell rsko? John-Erk Andreassen 12 Høgskolen Østfold

5 Aksjemarkedet Aksjemarkedet rssetter rsko kontnuerlg Avkastnng ved aksjekjø består av kursgevnst og dvdende (utbytte) Kjøskurs: P t-1 = 100, salgskurs: P t = 120 og dvdende D t = 5 Avkastnng R t = (P t -P t-1 +D t )/ P t-1 = ( )/100 = 25 % John-Erk Andreassen 13 Høgskolen Østfold Hva bestemmer aksjekurser? En aksjekurs er nåverden av alle forventede dvdendebetalnger Eksemel: Anta at en aksje gr en fremtdg dvdende å 100 all fremtd, og at avkastnngskravet er 10 % P 0 = 100/0,1 = 1000 Hva hvs du ønsker å selge om en erode? P 0 = ( )/1,1 = 1000 John-Erk Andreassen 14 Høgskolen Østfold Oslo Børs totalndeks (TOT) John-Erk Andreassen 15 Høgskolen Østfold

6 Oslo Børs totalndeks (TOT) Vser kursutvklngen aksjemarkedet generelt Orettet og satt tl 100. Indeks ved nngangen tl 2001 var lk 1 360,8. Årlg avkastnng denne attenårseroden 100 (1 + ) 18 = 1 360,8 (1 + ) 18 = 1 360,8/100 = 13, = 1 360,8 1/18 = 1,156 det vl s at årlg avkastnng (geometrsk) gjennomsnttlg har vært 15,6 %. Ca. 8 % høyere enn bank - rskoreme John-Erk Andreassen 16 Høgskolen Østfold Avkastnng r. måned Antall måneder Avkastnng r. måned (%) John-Erk Andreassen 17 Høgskolen Østfold Forventnng og varans Faktsk Gjennomsntt Avvk År avkastnng avkastnng Avvk kvadrert ,9053 0,1560 0,7493 0, ,2392 0,1560 0,0832 0, ,3074 0,1560 0,1514 0, ,0888 0,1560-0,2448 0, ,1183 0,1560-0,2743 0, ,3771 0,1560 0,2211 0, ,5445 0,1560 0,3885 0, ,1345 0,1560-0,2905 0, ,0942 0,1560-0,2502 0, ,1002 0,1560-0,2562 0, ,6475 0,1560 0,4915 0, ,0713 0,1560-0,0847 0, ,1160 0,1560-0,0400 0, ,3212 0,1560 0,1652 0, ,3152 0,1560 0,1592 0, ,2665 0,1560-0,4225 0, ,4554 0,1560 0,2994 0, ,0168 0,1560-0,1728 0,0299 1,7399 Sum Varans 0,1023 SD 0,3199 σ 2 = 1,7399/(18 1) = 0,1023 σ = 1,7399 1/2 = 0,3199 eller 31,99 % John-Erk Andreassen 18 Høgskolen Østfold

7 Normalfordelt avkastnng John-Erk Andreassen 19 Høgskolen Østfold Rsko orteføljesammenheng En nvestor vl normalt kke holde et verdar alene men sammen med andre en ortefølje. Hvordan beregne forventet avkastnng og standardavvk (rsko) for en ortefølje? Hvordan rssettes rsko orteføljesammenheng? John-Erk Andreassen 20 Høgskolen Østfold Harry M Markowtz Nobelrs 1990 htt://cowles.econ.yale.edu/p/c/00b/0060.df Hvorfor fkk du Nobelrsen økonom? Jeg fant ut at det kke er lurt å legge alle eggene en kurv John-Erk Andreassen 21 Høgskolen Østfold

8 Moderne orteføljeteor Markowtz fremhevet at et rosjekts rsko vurdert alene kke er det vktgste, men hvordan et rosjekt åvrker orteføljens rsko (rskobdrag) Det er kke erfekt samvarasjon (korrelasjon) mellom aksjekurser En rskoklde trenger kke åvrke alle rosjekter å samme måte John-Erk Andreassen 22 Høgskolen Østfold Presserng av rskobegreet To tyer av rsko er aktuelle: Markedsrsko, også kalt systematsk rsko Bedrftsrsko, også kalt usystematsk rsko Usystematsk rsko eller bedrftsrsko kan elmneres ved dversfkasjon, det samme gjelder kke for markedsrsko Sden usystematsk rsko er dversfserbar, belønnes kke nvestorer for å bære den En ortefølje hvor det meste av den usystematske rskoen er fjernet kalles en veldversfsert ortefølje John-Erk Andreassen 23 Høgskolen Østfold Aksjefond bredt sammensatt kan ses å være veldversfsert John-Erk Andreassen 24 Høgskolen Østfold

9 NHY, MED, KVI, ELK Avkastnng r. måned ,8 0,6 0,4 0,2 0-0,2 jan.98 mar.98 ma.98 jul.98 se.98 nov.98 jan.99 mar.99 ma.99 jul.99 se.99 nov.99 jan.00 mar.00 ma.00 jul.00 se.00 nov.00-0,4-0,6 AVK - NHY AVK - MED AVK - ELK AVK - KVI SNITT John-Erk Andreassen 25 Høgskolen Østfold Dversfkasjon og orteføljersko Standard avvk Når flere verdarer nngår orteføljen, reduseres rskoen og stablseres å et gtt nvå Antall arer orteføljen John-Erk Andreassen 26 Høgskolen Østfold Forventet avkastnng og rsko for nye rosjekter Konjunktur Sannsynlghet Avkastnng Avkastnng Y Høy 0,25 28 % 10 % Normal 0,50 15 % 13 % Lav 0,25 2 % 10 % Hva er forventet avkastnng og avkastnngens standardavvk for både og Y? John-Erk Andreassen 27 Høgskolen Østfold

10 Forventet avkastnng og Y Aksje Aksje Y (= 2 * 3) 5 6 (= 2 * 5) Konjunkturer Sannsynlghet Avkastnng Avkastnng Høy 0,25 0,28 0,0700 0,10 0,0250 Normal 0,50 0,15 0,0750 0,13 0,0650 Lav 0,25-0,02-0,0050 0,10 0,0250 Forventet avkastnng 0,1400 0,1150 E(r ) = (0,25 0,28) + (0,50 0,15) + (0,25 0,02) = 0,14 eller 14 % E(r Y ) = (0,25 0,10) + (0,50 0,13) + (0,25 0,10) = 0,115 eller 11,5 % John-Erk Andreassen 28 Høgskolen Østfold Avkastnngens standardavvk (= 3^2) 5 (= 2 * 4) Avvk fra Konjunkturer Sannsynlghet forventnng Avvk kvadrert Aksje Høy 0,25 0,1400 0, ,00490 Normal 0,50 0,0100 0, ,00005 Lav 0,25-0,1600 0, ,00640 Varans avkastnng aksje 0,01135 Standardavvk avkastnng aksje 0,10654 Aksje Y Høy 0,25-0,0150 0, ,00006 Normal 0,50 0,0150 0, ,00011 Lav 0,25-0,0150 0, ,00006 Varans avkastnng aksje Y 0,00023 Standardavvk avkastnng aksje Y 0,01500 John-Erk Andreassen 29 Høgskolen Østfold Forventet avkastnng for en ortefølje For å fnne orteføljens forventede avkastnng kan v enkelt vee samme enkeltaksjenes avkastnng, hvor vektene utgjør hver enkelt aksjes andel av orteføljen, eks med 50/50 E(r ) = (0,5 14 %) + (0,5 11,5 %) = 12,75 % John-Erk Andreassen 30 Høgskolen Østfold

11 Porteføljevarans Hvs v hadde ved sammen enkeltaksjenes standardavvk, vlle v fått orteføljens standardavvk lk (0,5 10,65 %) + (0,5 1,52 %)=6,09 % V kan kke vee sammen enkeltaksjenes standardavvk. Det vl som regel g et for høyt anslag å standardavvket. Mulg negatv avkastnng å ovees av ostv avkastnng for Y Konjunkturer Sannsynlghet Avkastnng Avkastnng Y Portefølje (50/50) Høy 0,25 28 % 10 % 19,0 % Normal 0,50 15 % 13 % 14,0 % Lav 0,25-2 % 10 % 4,0 % John-Erk Andreassen 31 Høgskolen Østfold Porteføljevarans (= 3^2) 5 (= 2 * 4) Portefølje Andel 0,5 Andel Y 0,5 Konjunkturer Sannsynlghet Avvk fra forventnng Avvk kvadrert Portefølje avkastnng Høy 0,25 0,0625 0, , ,19 Normal 0,50 0,0125 0, , ,14 Lav 0,25-0,0875 0, , ,04 Varans avkastnng ortefølje 0, ,1275 Standardavvk avkastnng aksje ortefølje 0,05449 Porteføljeavkastnngens standardavvk er 5,45 %. Dversfkasjonsgevnst ca 6,1 % - 5,45 % = 0,65%-oeng John-Erk Andreassen 32 Høgskolen Østfold Dversfkasjon og rsko Aksjekurser har rakss kke erfekt samvarasjon, målt ved korrelasjonskoeffsenten Korrelasjonskoeffsenten tar verder mellom + 1 (erfekt ostv lneær samvarasjon og 1 (erfekt negatv lneær samvarasjon) Aksjekursers korrelasjon er ofte ca. 0,4 Hvs aksjekurser kke er erfekt korrelert, kan rsko reduseres ved å nkludere flere arer orteføljen Ved erfekt negatv korrelasjon kan rsko elmneres John-Erk Andreassen 33 Høgskolen Østfold

12 Porteføljevarans en alternatv beregnng Porteføljevarans kan også beregnes slk, hvor a = andel av hver aksje orteføljen, σ er standardavvk, ρ er korrelasjonskoeffsent σ (r ) = a σ (r ) + a Y σ (ry ) + 2a a σ (r ) σ (r ) ρ(r,r ) Y Y Y John-Erk Andreassen 34 Høgskolen Østfold Porteføljevarans - en alternatv beregnng For å beregne korrelasjonskoeffsent (ρ), må v først beregne kovarans mellom to aksjers avkastnng: Kov ρ Y Y = (r Kov(,Y) = σ σ Y E(r ) (r E(r ) Y Y John-Erk Andreassen 35 Høgskolen Østfold Porteføljevarans - en alternatv beregnng Kovaransen mellom avkastnng tl aksje og Y kan beregnes slk: (28 14) (10 11,5) 0,25 + (15 14) (13 11,5) 0,50 + ( 2 14) (10 11,5) 0,25 = 1,50 Dermed blr korrelasjonskoeffsenten lk 1,50/(10,65 1,52) = 0,09 Porteføljevaransen blr = 0,5 2 0, ,5 2 0, ,5 0,5 0, , ,09 = 0, og standardavvket 0,05447 eller 5,45 %. John-Erk Andreassen 36 Høgskolen Østfold

13 Korrelasjon og dversfkasjon Avkastnng Korrelasjon - 0,25 Korrelasjon - 1,0 Y Korrelasjon + 1,0 Korrelasjon + 0,25 Avkastnngens standardavvk John-Erk Andreassen 37 Høgskolen Østfold Systematsk rsko Systematsk rsko (markedsrsko) måler hvor følsom en enkeltaksjes avkastnng er for endrnger markedet generelt Systematsk rsko måles med en aksjes beta (β) Kov(j,m) σ β j = = 2 σ m σ jm 2 m John-Erk Andreassen 38 Høgskolen Østfold Systematsk rsko, forts Beta, β, er et mål å markedsrsko: jo høyere beta, jo mer følsomme er avkastnngen å en aksje for endrnger markedets avkastnng En beta å 1,2 for et selska betyr at hvs markedet generelt går o med 1%, er forventet øknng aksjekursen tl selska 1,2%. John-Erk Andreassen 39 Høgskolen Østfold

14 Estmerng av beta Avkastnng aksje j Beste lnje estmeres med mkm (least squares) Helnng = β Avkastnng marked John-Erk Andreassen 40 Høgskolen Østfold 0,30 0,20 0,10 0,00-0,10-0,20-0,30 Hydro og totalndeksen Avk-TOT Avk-NHY jan.98 mar.98 ma.98 jul.98 se.98 nov.98 jan.99 mar.99 ma.99 jul.99 se.99 nov.99 jan.00 mar.00 ma.00 jul.00 se.00 nov.00 John-Erk Andreassen 41 Høgskolen Østfold Betaberegnng - Hydro Td Avk-TOT Avvk Varans Avk-NHY Avvk Kovarans jan.98-0, , , , , ,00469 feb.98-0, , , , , ,00011 mar.98-0, , , , , ,01026 ar.98-0, , , , , ,00017 ma.98 0, , , , , ,00472 jun.98 0, , , , , , ma.00 0, , , , , ,00046 jun.00 0, , , , , ,00029 jul.00 0, , , , , ,00250 aug.00 0, , , , , ,00966 se.00-0, , , , , ,00146 okt.00-0, , , , , ,00240 nov.00-0, , , , , ,00016 des.00-0, , , , , ,00014 SUM 0, , , , , SNITT 0, , , , , John-Erk Andreassen 42 Høgskolen Østfold

15 Betaberegnng - Hydro V har funnet at markedsorteføljens (TOT) varans (σ 2 rm) = er lk 0, /(36-1) = 0, kovaransen mellom Hydro og markedet er 0, /(36 1) = 0, Dermed fnner v at estmert beta for Hydro er 0,003159/0, = 0,84 John-Erk Andreassen 43 Høgskolen Østfold Kværner og totalndeksen ,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00-0,20-0,40-0,60 Avk-TOT Avk-KVI jan.98 mar.98 ma.98 jul.98 se.98 nov.98 jan.99 mar.99 ma.99 jul.99 se.99 nov.99 jan.00 mar.00 ma.00 jul.00 se.00 nov.00 John-Erk Andreassen 44 Høgskolen Østfold Merkantldata og totalndeksen ,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00-0,10-0,20-0,30-0,40 Avk-TOT Avk-MED jan.98 mar.98 ma.98 jul.98 se.98 nov.98 jan.99 mar.99 ma.99 jul.99 se.99 nov.99 jan.00 mar.00 ma.00 jul.00 se.00 nov.00 John-Erk Andreassen 45 Høgskolen Østfold

16 Beta eksemler Aksjer Beta, β Kværner 2.01 Orkla 1.76 Den norske Bank 1.33 Norske Skog 0.93 Elkjø 0.86 klde: Dagens Nærngslv John-Erk Andreassen 46 Høgskolen Østfold * Varans Osummerng Høy rsko Forventnng E() = Mål å total rsko: varans og standardavvk Var() = n = 1 n = 1 [ ] [ - E() ] 2 Lav rsko * Standardavvk Std() = Var() Total rsko = systematsk rsko + usystematsk rsko * Mål å systematsk rsko: Beta * Beta β = Kov(r,rm ) Var(r m ) Kov(r, r ) = E [{ r - E(r } { r - E(r }] Samvarasjon m m m John-Erk Andreassen 47 Høgskolen Østfold Ltteraturlste Bredesen, I.: Investerng og fnanserng. Oslo: Gyldendal akademsk, Ka. 12 Øyvnd Bøhren & Per Ivar Gjærum: Prosjektanalyse, 1999, Skarvet Forlag John-Erk Andreassen 48 Høgskolen Østfold

17 Ogaver Ogave 1, 2 og 3 boken (IB) (Forventnng og rsko) John-Erk Andreassen 49 Høgskolen Østfold

SNF-rapport nr. 19/07

SNF-rapport nr. 19/07 Analyse av strukturerte spareprodukt Et Knderegg for banknærngen? av Ger Magne Bøe SNF-prosjekt nr. 7000 SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS BERGEN, OKTOBER 2007 Dette eksemplar er fremstlt etter avtale

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5

Innholdsfortegnelse. Innledning. I. Teorigrunnlag, s. 5 Innholdsfortegnelse Innlednng I. Teorgrunnlag, s. 5 a) Nyklasssk nytteteor, s. 5 b) Utvdet nyttebegrep, s. 6 c) Lneære utgftssystemer, s. 7 d) Mellom-menneskelg påvrknng, s. 8 e) Modernserng og bostedspåvrknng,

Detaljer

Justeringsparameteren i inntektsreguleringen Vurdering av behov for endringer

Justeringsparameteren i inntektsreguleringen Vurdering av behov for endringer Justerngsparameteren nntektsregulerngen Vurderng av behov for endrnger Endre Bjørndal, Mette Bjørndal og Thore Johnsen Samfunns- og nærngslvsforsknng, SNF Jul 2008 Sammendrag Tdsforsnkelser regulerngsmodellen

Detaljer

NA Dok. 52 Angivelse av måleusikkerhet ved kalibreringer

NA Dok. 52 Angivelse av måleusikkerhet ved kalibreringer Sde: av 7 orsk akkredterng Dok.d.: VII..5 A Dok. 5: Angvelse av måleuskkerhet ved kalbrernger Utarbedet av: Saeed Behdad Godkjent av: ICL Versjon:.00 Mandatory/Krav Gjelder fra: 09.05.008 Sdenr: av 7 A

Detaljer

Overordnet beskrivelse av prosjektet og strategisk forankring

Overordnet beskrivelse av prosjektet og strategisk forankring 5.1 Overordnet beskrvelse av prosjektet og strategsk forankrng 5.1.1 Prosjektets enkelte deler Rosenborg Ballklub har gjennom de sste 20 érene bygd opp betydelg egenkaptal. En god andel av denne egenkaptalen

Detaljer

Masteroppgave i statistikk. GAMLSS-modeller i bilforsikring. Hallvard Røyrane-Løtvedt Kandidatnr. 160657

Masteroppgave i statistikk. GAMLSS-modeller i bilforsikring. Hallvard Røyrane-Løtvedt Kandidatnr. 160657 Masteroppgave statstkk GAMLSS-modeller blforskrng Hallvard Røyrane-Løtvedt Kanddatnr. 160657 UNIVERSITETET I BERGEN MATEMATISK INSTITUTT Veleder: Hans Julus Skaug 1. Jun 2012 1 GAMLSS-modeller blforskrng

Detaljer

2007/15 Notater Brukerveiledning for SHE-AR- modellen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

2007/15 Notater Brukerveiledning for SHE-AR- modellen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway 2007/5 Notater Bente Halvorsen Notater Brukervelednng for SHE-ARmodellen En regnearkmodell for smulerng av usoldnngenes aggregerte elektrstetsetterspørsel Forsknngsavdelng/Seksjon for energ og mljøøkonom

Detaljer

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk.

Sparing gir mulighet for å forskyve forbruk over tid; spesielt kan ujevne inntekter transformeres til jevnere forbruk. ECON 0 Forbruker, bedrft og marked Forelesnngsnotater 09.0.07 Nls-Henrk von der Fehr FORBRUK OG SPARING Innlednng I denne delen skal v anvende det generelle modellapparatet for konsumentens tlpasnng tl

Detaljer

Beskrivelse av handel med CFD.

Beskrivelse av handel med CFD. Side 1 av 5 Beskrivelse av handel med CFD. Hva er en CFD?...2 Gearing... 3 Prising.... 4 Markeder som stiger.... 5 Markeder som faller... 5 Side 2 av 5 Hva er en CFD? CFD er en forkortelse for Contract

Detaljer

Forventet antall leveår i god helse (HLY) Effekten av ulike helsedefinisjoner

Forventet antall leveår i god helse (HLY) Effekten av ulike helsedefinisjoner Magnar Lllegård og Jorun Ramm Forventet antall leveår god helse (HLY) Effekten av ulke helsedefnsjoner Statstsk sentralbyrå Statstcs Norway Oslo Kongsvnger Notater I denne seren publseres dokumentasjon,

Detaljer

Renteregning. Innledning

Renteregning. Innledning Renteregning Innledning Renteregnings-teknikker Sluttverdi og nåverdi av ett enkelt beløp Sluttverdi og nåverdi av flere like og ulike beløp Nåverdi av endelig og uendelig rekke Renter og avdrag på annuitetslån

Detaljer

Vir dato. Tidligere. dato. Kopi til. Intern kopi Iii. forbindelse med behandling av innstillinger, har

Vir dato. Tidligere. dato. Kopi til. Intern kopi Iii. forbindelse med behandling av innstillinger, har BFO Var saksbehandler Vr dato Tdlgere dato Var reteranse 15.05.2013/ER S/ers Tdlgere reteranse 1 av 11 fl, -fl I m-l v, Tl Leder og medlemmer Forsvarskomteen Utenrks- og Kop tl Internt Intern kop I Er

Detaljer

Liv og lyst i lys og mørke

Liv og lyst i lys og mørke Folkehelseprosjektet Lv og lyst lys og mørke Handlngsplan 2008-2009 HASVIK KOMMUNE Utarbedet av arbedsgruppen folkehelseprosjektet; Wanja Holmstrøm, Kar H. Johnsen, Ragnhld G. Torkldsen, Per Hugo Mathsen

Detaljer

GEAR OPP INVESTERINGEN. Nytt aksjeprodukt: Contract for difference. Du kan ti-doble. aksjeavkastningen

GEAR OPP INVESTERINGEN. Nytt aksjeprodukt: Contract for difference. Du kan ti-doble. aksjeavkastningen GEAR OPP INVESTERINGEN Nytt aksjeprodukt: Contract for difference Du kan ti-doble aksjeavkastningen 12 Sparing & pengeplassering nr 3 2004 Siste nytt for aksjespekulanter er Contract For Difference. Du

Detaljer

OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT

OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT INNHOLDSFORTEGNELSE Side KAPITTEL 1 Innledning... 4 Historisk bakgrunn... 4 Definisjon av begreper: spot, opsjon og termin... 5 Repetisjonsoppgaver... 7 KAPITTEL

Detaljer

Kostnader ved store aksjehandler

Kostnader ved store aksjehandler 38.................................................................................................................................................................................................... Kostnader

Detaljer

NYE SEGMENTER PÅ OSLO BØRS

NYE SEGMENTER PÅ OSLO BØRS Deres ref: Vår ref: 266756 Dato: 30.10.2003 NYE SEGMENTER PÅ OSLO BØRS 1. Innlednng Oslo Børs har den senere td arbedet med en ny modell for segmenterng av de børsnoterte selskapene. Bakgrunnen for dette

Detaljer

Teoretisk og numerisk prising av korrelasjonsavhengige kredittderivater

Teoretisk og numerisk prising av korrelasjonsavhengige kredittderivater ORGES HADELSHØYSKOLE Bergen, 7.jun.2007 Teoresk og numersk prsng av korrelasjonsavhengge kreddervaer av Tor Åge Myklebus og Alex Shun We L Veleder: Knu Krsan Aase Maserurednng Fnansell Økonom ORGES HADELSHØYSKOLE

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Natur&miljø / Norges Naturvernforbund I 2.20071 kr65 NORGES FRS1E. ivillw AKTIVXST. Fryktet hverken isbjorn, re eller folkemening

Natur&miljø / Norges Naturvernforbund I 2.20071 kr65 NORGES FRS1E. ivillw AKTIVXST. Fryktet hverken isbjorn, re eller folkemening Natur&mljø / Norges Naturvernforbund 2.20071 kr65 NORGES FRS1E vllw AKTVXST Fryktet hverken sbjorn, re eller folkemenng «man da Leder Tr.nyo 5 Evo ((Man kan kke se den Krse under Vann» /ål D Femme Trungn

Detaljer

Kostnadsindeks for buss

Kostnadsindeks for buss Noaer Documens 28/213 Fw Wolday Kosnadsndeks for buss Slurappor for dokumenasjon av uvklngsoppdrage Noaer 28/213 Fw Wolday Kosnadsndeks for buss Slurappor for dokumenasjon av uvklngsoppdrage Sassk senralbyrå

Detaljer

ALT DU TRENGER Å VITE OM OPSJONER, FORWARDS & FUTURES

ALT DU TRENGER Å VITE OM OPSJONER, FORWARDS & FUTURES ALT DU TRENGER Å VITE OM OPSJONER, FORWARDS & FUTURES INNHOLDSFORTEGNELSE Side INNLEDNING... 4 HVA ER OPSJONER?... 5 Generelt om opsjoner... 5 Kjøpsopsjoner... 6 Salgsopsjoner... 8 Hva koster det å handle

Detaljer

Fondshåndboken Spar i fond

Fondshåndboken Spar i fond Fondshåndboken Spar i fond Innhold Fond er for alle side 3 Hvorfor spare i fond? side 3 Hva er et fond? side 4 Hvordan spare i fond? side 4 Avkastning og risiko side 5 Tid skaper avkastning side 5 Fire

Detaljer

22 567 281 aksjer tilsvarende 43,17 % av selskapets aksjekapital var representert på generalforsamlingen.

22 567 281 aksjer tilsvarende 43,17 % av selskapets aksjekapital var representert på generalforsamlingen. . PROTOKOLL FRA ORDNÆR GENERALFORSAMLNG Q-FREE ASA Generalforsamlngen ble avholdt den 9. ma 2008 1(1. 16.00 selsl(apets lol(aler Thong Owesens gate 35 C, 7044 Trondhem. Generalforsamlngen ble åpnet av

Detaljer

Strukturerte Produkter Versjon mars 07- Side 1 av 10

Strukturerte Produkter Versjon mars 07- Side 1 av 10 Versjon mars 07- Side 1 av 10 Innhold Innledning...2 Hvor blir pengene av?...3 Derivater...4 Nordea China...5 Noen vanlige termer...7 Avkastning på noen produkter...8 Lånefinansiere....9 Oppsummering....10

Detaljer

Derivater. Alt du trenger å vite om Opsjoner, Forwards & Futures

Derivater. Alt du trenger å vite om Opsjoner, Forwards & Futures Derivater Alt du trenger å vite om Opsjoner, Forwards & Futures Hva er Opsjoner? 4 Generelt om Opsjoner 5 CALL (kjøpsopsjon) 6 PUT (salgsopsjon) 9 Hva koster det å handle Opsjoner? 11 Kombinasjoner 14

Detaljer

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Informasjon om risiko 1 Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Generelt om risiko Finansielle instrumenter gir normalt avkastning i form av utbytte (aksjer og fondsandeler)

Detaljer

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING THE NORWEGIAN SOCIETY OF FINANCIAL ANALYSTS Postboks 1276 Vika N-0111 Oslo Norway HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? * En aksjeindeksobligasjon

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 Nøkkeltall pr 31. juli Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning juli 0,13 % 0,08 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 1,79 % 1,22 % 1,50 % 3 mnd NIBOR

Detaljer