17. NOVEMBER UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "17. NOVEMBER 1966 46 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN"

Transkript

1 . NOVEMBER UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

2 Fiskeriversikt fr uken sm. NOVEMBER 966. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side fiskerivgivning fiskeriinspektørenes kvartasberetninger Nrdand. kvarta Værfrhdene i uken sm endte nvember var devis urige g hemmende fr fisket i visse distrikter. Finnmark gikk det bed re med fisket en uken før, i Trms g Vesteråen mtrent sm frrige uke. På Nrdmøre km seisnurperne i arbeide enkete dager. Fr Sgn g Fjrdane merker en seg ganske betydeige håfangster fra Shetand. Litt hå fåes det gså sørver angs kysten, men makreen er her fiskesrten sm gjør mest av seg. Trettifirti snurpefartøyer ska ha besjeftiget seg med everanser av makre ti knsum, g tigangen er bitt så vidt str at det er bitt innført fangstbegrensning. sidefiskeriene er det en stie tid. Fra Trøndeag g sørver er det i midertid bra tigang på mussa g småsid ti hermetikkspesiet da på Sunnmøre. Det fåes gså itt snurpesid i Nrdsjøen. Ansvarig utgiver: FISKERIDIREKTØREN Redaktør: kntrsjef Håvard Angerman FISKETS GANG's adresse: Fiskeridirektratet Rådstupass 0 Bergen Teefn: 0 00 UTKOMMER HVER TORSDAG Abnnement kan tegnes ved ae pststeder ved innbetaing av abnnementsbeøpet på pstgirknt 69, eer på bankgirknt / g 9/ eer direkte i Fiskeridirektratets kassakntr. Abnnementsprisen på Fiskets Gang er kr., pr. år. Ti Danmark, Isand g kr., pr. år. Øvrige utand kr., pr. år. Pristariff fr annnser kan fåes ved henvendese ti Fiskets Gang. VED ETTERTRYKK FRA FISKETS GANG MÅ BLADET OPPGIS SOM KILDE fisk m.v. utenm sid, brising g øyepå. Finnnutrk: Det be i ukens øp andet,9 tnn fisk, ingen reke, mt uken før tnn fisk g, tnn reke. I fisket detk det båter, hvrav tråere, 9 nwtrfarkster g åpne båter ned besetning på i at mann. Uken før detk det båter med mann. Ukens fiskeutbytte ned trå be 6, tnn, med garn g nt, tnn med ine 0, tnn g med snøre, tnn. Det be andet 0,9 tnn trsk, 0, tnn hyse,, tnn sei,,6 tnn brsme,,9 tnn kveite,, tnn fyndre,, tnn steinbit,, tnn uer, 0, tnn båkveite g herti kmmer 0 h ever. Det be dampet h tran. Trms: Det medes m ukefangst på 696, tnn, 60 tnn uken før. I fangsten inngår 6 tnn trsk, tnn sei, 9,9 tnn brsme, 6, tnn hyse, 9,9 tnn ange,, tnn kveite, tnn båkveite, 6 tnn uer, 0, tnn steinbit, 0, tnn fyndre g 6,6 tnn reke. Vesteråen: Andenes meder at det var utrrsdager, men dårige strømfrhd. Ukefangsten dreier seg m 6 tnn, hvrav tnn sei, tnn trsk, 9 tnn hyse, tnn brsme samt itt fyndre etc. Seien be tatt med garn. Trsk g hyse fr det meste med rundfisktrå. SørHegeandSørTrøndeag: I uken sm endte. nvember hadde distriktet fisketigang på 9, tnn, hvrav 9,6 tnn trsk, 6,6 tnn sei,, tnn yr,, tnn ange g brsme,, tnn hyse, 9, tnn kveite,, tnn rødspett,, tnn uer g mindre sumper av andre srter. F. G. nr. 6,. nvember 966

3 Fisk brakt i and i Finnmark i tiden. januar. nv Anvendt ti Fiskesrt Meng IMg g I'Y'ing Herme Oppde Sating Henging tikk maing Rund Fiet tnn tnn tnn tnn tnn tnn tnn Skrei Lddetrsk Annen trsk Hyse... ' Sei Brsme Kveite... Båkveite Fyndre Uer... Steinbit Reke... Annen fisk I at «pr./6099s s «pr.i Lever 6 6 h. Herav rtskjær av skrei tnn, av ddetrsk 0 tnn, av annen trsk tnn, av sei 60 tc.nn g av hyse tnn. Tran 0 h. Rgn 9 h, hvrav sa tet g fersk 0 h. Tran 9 h, rgn h, herav satet 0 h, iset h. Herav tnn guan. Levendefisk: Fra Levendefiskagets distrikt be det i uken ført tnn evende trsk ti Trndheim. Det be gså anagt en båt fr SørandetOs med tnn evende trsk. Denne begynte evering i Kristiansand den 6. nvember. Bergen mttk fra Levendefisdagets distrikt tnn evende trsk, fra Sgn g Fjrdane 9 tnn g fra Rgaand tnn evende småsei. I Hrdaand, hvr en i uken hadde evendefiskutbytte på 0, tnn trsk g, tnn småsei be det dessuten tiført 0, tnn evende småsei fra Rgaand, hvr evendefiskutbyttet i uken beøp seg ti tnn. Møre g Rmsda: I uken sm endte. nvember be det på Nrdmøre andet 9, tnn fersk fisk, hvrav, tnn trsk,, tnn sei, O, tnn yr,, tnn ange,, tnn brsme,, tnn hyse,, tnn hå g itt annen fisk. I siste uke ppyses det fra Nrdmøre at det var dårig vær, men seisnurperne kunne arbeide enkete dager, g det be tatt 0 fangster på ti tnn, tisammen ca. 00 tnn rund vekt. I uken km det gså t færøyske fiskefartøyer med grønandsfisk ti Kristiansund. De hadde 0 g 0 tnn sattrsk. Sunnmøre g Rmsda meder m dårig vær g ukefangst på 0, tnn, hvrav 0 tnn trsk,,6 tnn sei, 0, tnn yr,, tnn F. G. nr, 6,. nvember 966 Fisk brakt and i Trms i tiden. januar. nv Meng Anvendt ti Fiskesrt Ising g frysing de Sating Henging Rund j Fiet tnn tnn tnn tnn tnn Skrei Annen trsk Sei..., Lange Brsme... 0 Hyse Kveite Båkveite Fyndre... Uer Steinbit Størje... Annen... Reke I at... 0 : 6 «pr./6 j «pr./6 j 66j Hermetikk tnn Damptran 0 h. Lever fersk 0 h. Rgn h, hvrav satet h, iset/hermetikk 00 h. 0 0 ange,, tnn båange, tnn brsme, 0 tnn hyse, 0, tnn kveite, 0 tnn hå, 0, tnn skadyr g tnn diverse fisk. Fjerne farvann: Den i frrige uk em eding mtate båt everte i uken sin fiskefangst, sm best i O tnn satet trsk. Dessuten km et fartøy fra Austg VestGrønand med tnn satfisk. Dette fartøy hadde frsøkt trskefiske med kraftbkk g nt, men dette misyktes g fangsten be tatt med juksa. Enn videre km et fartøy fra Isand ti Åesund med frssen kveite. Den hadde tnn. Sgn g Fjrdane: Det medes m uketiførser på 9, tnn, hvrav,6 tnn trsk,,9 tnn hyse,,9 tnn sei,, tnn yr, 9, tnn ange, tnn brsme, 0, tnn fyndre, 0, tnn havå, 0, tnn skate, L0, tnn pigghå g,9 tnn diverse fisk. Det meste av håen var fra Shetand g frdeer seg på O fangster. Hrdaand: Inkusive de fran mtate tnn evende fisk hadde fyket ukefangst på tnn. Det be av død fisk andet tnn sei g yr, tnn trsk, tnn ange g brsme, tnn pigghå, tnn diverse fisk g tnn reke. Rgaand: Her be det av vanige knsumfisksrter andet tnn død g tnn evende fisk. Enn videre be det fisket 6 tnn pigghå.

4 Fisk brakt i and i Møre g Rmsda i tiden. januar S. nvember 966, Fiskesrt Skrei.... Annen trsk... Sei.... Lyr.... Lange.... Båange.... Brsme.... Hyse.... Kveite.... Rødspette... Marefyndre... Å.... Uer.... Steinbit.... Skate g rkke. Håbrann.... Pigghå.... Makrestørje.. Annen fisk.... Hummer.... Reke.... Anvendt ti Mengde Ising Her~F k g fry Sa Hen~ Js meerne g sing ting ging tikk dyrefr tnn tnn tnn tnn tnn tnn i O i 09 : 60 6~ , , i Krabbe... =si I at... 6 Herav: Nrdmøre Sunnmøre g Rmsda... I at 6/96 «/ _, ! 9 s/ 6 6!s 0 Etter ppgaver fra Nrges Råfiskag, Sunnmør~ g Rmsda Fiskesasag. Omfatter gså fisk fra fjerne farvann. Satfisk er mregnet ti søyd hdekappet vekt ved å øke satfiskvekten med %. Lever 69 h. Herav 99 tnn satfisk :J: tnn råfisk. Herav 906 tnn satfisk :J: 6 tnn råfisk. Damptran 6 h. Rgn 6 h, hvrav 0 h satet g 9 h fejsk. Skagerakkysten: En hadde av de vanige fiskesrter 60 tnn, av evende å tnn g av pigghå 60 tnn. Osfjrden: Fjrdfisk mttk i uken tnn fisk g O tnn pigghå. Makrefisket: Makreaget beretter at mem 0 g 0 snurpefartøyer detar i everansen av kassepakket makre ti knsum. Den samete ukefangst av knsummakre utgjrde 90 tnn, hvrav 90 tnn tatt med nt g tnn med harp. Makreaget har fra. nvember begrenset knsummakrefisket. 6 Fisk brakt i and i mrådet Sør HegeandSørTrøndeag i tiden. januars. nvember 966. I Anvendt ti Fiskesrt M eng d e S!Dg g fryting Sa Hen me g sing ging tikk Her Fiskeme tnn tnn dyrefr tnn tnn tnn tnn Skrei Annen trsk Sei Lyr... Lange Båange... 9 Brsme Hyse Kveite... Rødspette Marefyndre... Å... Uer... 0 Steinbit Skate g rkke. Håbrann... Pigghå... Makrestørje.. Annen fisk... Hummer Reke... Krabbe... I at «6/ Is s 0 6 s 66 s6 I føge ppgaver fra Nrges Råfiskag, Trndheim. Lever 60 h. Rgn h. Det vi bi anedning ti anding av tnn pr. mann pr. evering. Skadyr: Av reke hadde Fjrdfisk, tnn kkte g, tnn rå, Skagerakfisk g tnn, Rgaand Fiskesasag g 9 tnn. Enn videre meder Hrdaand m tnn reke g Trms m 6,6 tnn. Fjrdfisk hadde av sjøkreps tnn, Skagerakfisk av hummer tnn, Rgaand Fiskesasag, tnn, Sgn g Fjrdane, tnn g Sunnmøre 0, tnn. De t sistnevnte hadde dessuten av krabbe henhdsvis 6 0 stk. g kg. Sid, brising g øyepå. Feitsid g småsidfisket: Det har så vidt vites, på grunn av stansen i evering ti me g je, ikke frekmmet nevneverdig sidefiske hverken i Nrd Nrge eer det nrdige Trøndeag. BuhmsråsaStad: I dette distrikt be det i uken tatt pp 6 h feitsid g 0 h småsid. Av F. G. nr. 6,. nvember 966

5 Fisk brakt i and i Sgn g Fjrdane i tiden. januar S. nvember 966. Fiskesrt I at Av dette ti Ising g. heng~ her pp. satm... frysmg, g mg metkk mamg tnn tnn tnn tnn tnn tnn Trsk Sei Lyr... '... Lange Brsme Hyse... Uer... Kveite... Rødspette Skate... Pigghå Makrestørje 6 6 Å Hummer... Reke... Krabbe... Annen fisk I at «pr. 6/ «pr. /6,6 9 9 J Etter ppgave fra Sgn g Fjrdane Fiskesasag. Herav tnn satfisk ::>: 6 tnn råfisk. Herav tnn satfisk ::> : tnn råfisk. fangsten fat 6 00 h på Sunnmøre, 00 h på Rmsda g resten på SørTrøndeag. Av feitsiden be 0 h brukt ti sating g 60 h sgt fersk innenands. Av småsid gikk 9 h ti hermetikk g h ti me g je. Sør fr Stad be fisket en de str mussa i Sgn. Det medes m pptak i uken på 0 h, hvrav h ti agn g 000 h ti hermetikk. Fjrdsid: Herav hadde Fjrdfisk, tnn g Skagerakfisk 6 tnn. Siden gikk ti knsum Innenands. N rdsjøfisket: Det har vært ite gunstige frhd fr dette fiske, men sm nevnt fran be det fisket 90 tnn marke med snurpent i Nrdsjøen, g denne be evert ti knsum. Sid har det vært vanskeigere å få tak i. Bare 6 h be fisket i uken g evert ti frysing fr knsum. Brising: Nrd fr Stad be det i uken pptatt g evert ti hermetikk h ( skjepper) brising. Sør fr Stad be det tatt pp 000 skjepper bris F. G. nr, 6,. nvember 966 Makrefisket. Anvendese i tiden I at I at /0/ / pr.6/ tnn tnn j tnn Fersk innenands Fersk eksprt Frysing, rund Frysing, fietert Frysing, søyd Sating..., 9 66 Hermetikk... 0 Agn... F6rme Røking Diverse... I at J Etter ppgaver fra Nrges Makreag SfL. Levert ti sidemeindustrien 6 0 h makre g 9 h hestemakre. ing, hvrav 0 skjepper ti ansjs, 0 skjepper ti hermetikk. Øyepå: Taene fr frrige uke er h nrd fr Stad g 00 h sør fr Stad sistnevnte ti dyreg fiskefr. Summary. The weather cnditins were unstabe during the week ending Nvember th. In Finnmark the wet fish andings mnunted t tns cmpared with the preceeding week' s tns. The anded quantities f cd, haddck and saithe were 0, 0 and tns. In Trms the wet fish andings were 696 tns, r 9 tns mre than ast week. Andenes in the Vesteråen district reprts f saithe fishing with nets, and tns f saithe were anded, but the peratins were pm ty hampered by strng current. On N rdnwre the vesses fishing saithe with purse seines had same wrking days and anded abut 00 tns (rund weight). T w fishing vesses arrived at Åesund frm Greenand waters with and 0 tns f sated c d. A third vesse frm grunds ff I ceand had tns f frzen haibut. Sgn g Fjrdane had fair suppies f dgfish, amunting t tns. The fish hadde mainy been taken ff the Shetand Isands. As the fishery fr and the deivery t mea and i prductin f hen ing and mackere was stpped a week aga, it has been rather quiet n these scenes

6 fisket etter sid g industrifisk samt brising g makre i uken // g pr. / 966. I uken I at Fersk, ising Frysing Brukt ti Sating Herme Dyre g Me g Eksprt Innen!. Knsum Agn tikk fiskef6r je Feitsidfiskernes Sagsag, H H H H H H H H Harstadkntret H H (Grense Jakbsev Buhmsråsa) Feitsid Småsid ' Ldde Øyepå g annet I at R eitsidfiskernes Sagsag, Trndheimskntret. (BuhmsråsaStad) Nrdsjøsid... Feitsid Småsid Øyepå 0~..' Tbis... I at Nregs Sidesasag (Sør fr Stad) Nrdsjøsid Feitsid... Småsid..'... T bis.. Øyepå... I at... i at: Nrdsjøsid. Feitsid... Småsid.. Vintersid... Isandssid... Fjrdsid Sd at ««pr. /6 Ldde... T bis Øyepå g annet... Brising, skjepper... «pr. /6 Makre, tnn... «pr. / z , , = = , = 6 = Da summen gså tar med vintersid, isandssid g fjrdsid er den ikke i samsvar med summen av mengdene under de ppførte msetningsag. Røket Krydret. Herav tnn røket. f activity. Between 0 and 0 ringnet seiners have, hwever, cntinued their peratins in Nrth Sea and Skagerack waters and have during the week deivered abut 900 tns f mackere and abut tns f herring fr cnsztnptin. The nwckere prductin was, hwever, cnsidered s amfje, that the Jnachere saes rganizatin hs imited the anding awance fr cnsumptin t 000 kis per man and per de i very frm Nvember th. In casta and fjrd waters between Trndheim and Stavanger abut hectitres f snw herring and sprat were caught and anded fr canning. FRI O HOR FRI ONO SK FROSSE FISKt FRIONOR NORWEGIAN FROZEN FISH LTD s Eksprtrganisasjn fr de nrske prdusenter av dypfrssen fisk, fiskefiet, reker g andre dypfrsne sjøprdukter F. G. nr. 6,. nvember 966

7 MASKINER FOR FISKEINDUSTRIEN ALLE LAND PA ALLE HAV «BAADER 0» fe<kemaskin fr trsk sei hyse brsme g ange fra 00 cm NORDISCHER MASCHINENBAU RUD. BAADER LUBECK P. O. Bks 0 i.ibeckfgermany Representant: Mns Brynidsrud, Strgaten, Os Frbud mt bruk av ys ved snurpentfiske etter sid g fisk i Finnmark. I medhd av i v av. juni 9 m satvannsfiskeriene g g i v av. juni 9 m sid g brisingfiskeriene g kg. res. av. januar 96 har Fiskeridepartementet den. nv ember 966 bestemt: I Det er frbudt å bruke ys ved snurpentfiske etter sid g fisk i Finnmark. I Denne bestemmese trer i kraft straks g gjeder innti. mai 969. Nrdand,. kvarta 966. Fiskeriinspektør Nis Gjerde, Bdø. TERNE FISKEREDSKAPER dekker ae behv Vi everer ae typer nyngarn nyn ntin tauverk nyntråd. Kntakt ss fr nærmere ppysninger. BERGENS NOTFORRETNING Bergen, teegr.adr. Ntfrretning, tef. 0 F. G. nr. 6,. nvember 966 Sm vanig fr denne årstid har værfrhdene ikke vært ti særig hinder fr utøvesen av fisket. I dette kvarta har de største øknmiske interesser vært knyttet ti seifisket, sm i år antas å vie gi større utbytte enn nen gang tidigere. Det har detatt m ag 00 snurpefartøyer i dette fiske, g det be iandført i fyket m ag tnn i den tid msetningen var underagt Råfiskagets dirigeringsrdning. Førstehåndsprisen har igget mem 60 g 0 øre pr. kg, g de feste brukene har hatt en meget gd sesng. Det har gså denne sesng vært nødvendig å iverksette stpp i fisket fr krtere perider, 9

8 ffffktiv TRANSPORT Effektiv transprttid er den tid det tar fra varen everes fra everandørens ager ti den kmmer inn på mttakerens ager. Den transprtmåte sm gir minst dødtid, betyr færrest mastninger, har nærmeste anøp ti det endeige bestemmesessted g sm kan demnstrere dette ver et engre tidsrm byr den krteste effektive transprttid. Ved en sik nøktern vurdering viser det seg sm ftest at asten kmmer frtest frem med skip. Også på grunn av hurtig arbeidende kraner g utstrakt bruk av eektriske trucks, paer g kntainere varebehandingen mbrd. TIL ENGLAND ~. Ti Newcaste fra Bergen fere ganger fr uken. Fryserm, kjøerm. Ti. Lndn fra vestnrske havner mem Bergen g Stavanger dagig. Ti Lndn fra vestnrske havner mem Bergen g Trndheim ca. hver. uke. Ti havner i NrdøstEngand fra vestnrske havner dagig. Ti vestengeske, irske g sktske havner etter avtae fra Bergen dagig. Stre uker. RGENSKE ~, men strt sett har avtaksfrhdene vært bedre enn i fjr. Sidefisket i fyket har vært heer smått, men mesteparten av fykets sidefåte har drevet fiske på andre feter med gjennmgående meget bra utbytte. Enkete av tråerne har drevet etter seien utenfr V ester åen, men de feste turer er agt ti Finnmarksfetene. Også tråerne har hatt frhdsvis bra utbytte i kvartaet. De øvrige fiskerier i fyket har vært mtrent sm vanig fr årstiden. Fykets registrerte fiskefåte best pr.. januar 966 av i at 0 60 farkster, hvrav 9 var av størrese under ft, 0 av størrese mem g 0 ft, g 69 av størrese ver 0 ft. I året 96 be det registrert en økning på farkster i størresesgruppen under ft, en nedgang på farkster i memkassen, g en økning på farkster av størrese ver 0 ft. Etter ppgave fra de kmmunae fiskenemnder var det i fyket pr. samme dat i at fiskere, hvrav hadde fiske sm eneyrke, sm hvedyrke g 60 sm biyrke. De tisvarende ta pr.. januar 96 var,, g, sm viser at det ttae anta fiskere i øpet av året gikk tibake med 6, sm skriver seg fra nedgang i gruppene eneyrke g biyrke, mens gruppen hvedyrke hadde en viss økning. Tibakegangen i det ttae anta fiskere er en tendens sm har gjrt seg gjedende gjennm fere år. Det har imidertid vist seg at det sterkt reduserte anta fiskere gjennm rasjnaisering g øket fangstkapasitet etter hvert kan føre i and større fiskekvanta enn tidigere år. Franediget spesiet av avtaksvanskene under de rike sid g seifiskerier i de senere. år, er det fra fiskernes rganisasjner reist krav m at den ffentige medvirkning ti fryseriindustriens frserte utbygging av en tråerfåte m.å pphøre, g dispnibe mider må sties ti rådighet fr en panmessig utbygging av innfrysingsanegg g fryseagre fr agring av fisk fra tppsesng er fr videre bearbeideise i fiskefattige perider. Spørsmået m en jevn g kntinuerig råstfftiførse har atid vært et prbem fr fiskeindu strien, g etter de frsøk sm hitti er gjrt er det ikke tvi m at dbbefrysing, basert på hurtig rundfrysing g fryseagring av råstffet i fiskerike perider fr senere pptining, fietering g refrysing i perider med dårig tigang på råstff vi bety meget fr utjevning av driften ved prduksjnsaneggene. Finnmark Ftskeprdusenters Feessag Tetegramadresse FELLESSALG HAMMERFEST Teefn nr. Teex nr. 9

9 Imidertid vi en sik dbbe behanding av råstffet fra de høyst usikre g fuktuerende tppsesnger, f. eks. fra seifisket i aneggenes nærmeste råstffmråde, neppe under nen mstendighet kunne danne basis fr en tifredsstiende heårig g ønnsm drift ved aneggene. Fr å sikre næringen utvikingsmuigheter g et bredest muig driftsgrunnag må det derfr anses riktig frtsatt å satse på en asidig utbygget fiskefåte, herunder gså tråerne sm kan bidra ti å utjevne g suppere råstfftigangen ti andre tider g med andre fiskesrter enn de sm er tigjengeig i aneggenes nærmeste distrikt i tppsesngen. Av saker behandet ved kntret i kvartaet nevnes søknader m tiatese ti tråfiske med fartøy under 00 bruttregistertnn, samt søknader ti Statens Fiskarbank g Distriktenes Utbyggingsfnd m ån ti anskaffese av nye tråere av størrese mem g ft, hvrav en ti rederi i Myre i Vesteråen, ti Stamsund g ti Svvær. Vedrørende fryserianegg m. v. er b. a. avgitt uttaese i anedning søknad m tiatese ti bygging av fietfryseri g kjøeanegg på Røst, søknad m statsstøtte ti frnyeser g utbedringer, kstnadsberegnet ti kr , ved det game kjøeanegg på Mønardden, sm er bygget i 90årene, søknad m ån i Statens Fiskarbank ti ppføring av nytt fryseri på Mønardden, kstnadsberegnet ti kr , pan m bygging av fees fryseager fr de fietfryserier på Værøy i tiknytting ti bygging av ny damskipskai på stedet g søknad m ån i Distriktenes Utbyggingsfnd ti ny fiskeindustribedrift på Meøy. Videre er behandet søknad m statsstøtte ti gjennmføring av rasjnaiseringstitak ved fiskebruk i Støtt, Meøy, kstnadsberegnet ti kr Heem Fiskarag er gitt veiedning i anedning paner m bygging av isbinge eer ishus i Musken i Tysfjrd. Ti fykesmannen er avgitt uttaeser i anedning en rekke kmmunae garantivedtak vedrørende ån i distriktsbanker ti anskaffese av fartøyer, ntrer g redskaper m. v. Ti miitære myndigheter er gitt uttaeser i anedning 9 søknader fra fiskere m utsettese med repetisjnsøveser. Av vannverkssaker i dette kvarta nevnes søknad fra Røst Vannverk A/L m statstiskudd innti kr ti dekning av utgifter ti undersøkeser g utbedringsarbeider etter frstskadene i vinter g søknad m statsstøtte kr. 000 ti bygging av vannfrsyningsanegg fr fiskebedrift g fiskefåte i Sørfjrden i Rødøy, kstnadsberegnet ti kr Det er bitt utvirket at Nrdand Landbruksseskap påtar seg paneggingsarbeidet fr vannverk på Sørarnøy i Gideskå. Regnskapsppgaver m. v. fra de vannverk sm er bygget med statsstøtte fra Fiskeridepartementet er innhentet sm vanig. V ær øy Sykestue, sm har fått et tiskudd på kr ver fiskeribudsjettet, er nå fuført g det freigger byggeregnskap sm viser en byggekstnad på kr Det er behandet erstatningskrav fra garnbåter fra Røst sm natten ti.apri 966 ed brukstap fr tisammen kr på «Hans Hansaskaen» utenfr Røst. Det er utvirket etabering av natttjeneste ved Stkmarknes Radi i den tid dirigeringsrdningen gjeder fr seifisket fr Vesteråen. I samråd med fykesfiskaraget er avgitt frsag ti praktisk fiskefrsøk g veiedningstjeneste fr fiskefåten i 96. På grunnag av de erfaringer sm be gjrt i år har man fresått frtsatt frsøksfiske etter båkveite fra Trænadjupet g videre sørver på Hegeandsbankene, samt frsøksfiske med reketrå g kartegging av nye rekefeter på Trænabanken. Arbeidet med merkeregisteret g administrasjnen av statens grunn i fiskevær har gått sm vanig. Det handske sidefiske. I uken sm endte. nvember be det i handske havner andet 9 tønner fiskepakket, satet nrdsjøsid, mens tigangen samme uke i fjr var på 9 tønner. Siden fiskets begynnese i vår har det vært andet 00 9 tønner matjessid, tønner fusid, 0 tønner rundsatet sid g 0 tønner tmsid = tisammen 0 tønner, F. G. nr. 6,. nvember 966 mens utbyttet samtidig fjr utgjrde nye øknmiske system har verppfyt deres frhøyde panmå. I frhd ti tisvarende peride i fjr øket de prduksjnen med mer em 0/, frtjenesten med mer enn 0 Of g arbeidsprduktiviteten med Of. Frtjenesten i den svjetiske industri samet gikk pp tønner. Den svjetiske industriprduksjn. Iføge en statistikk fra det svjetiske statistiske byrå, ffentiggjrt den. ktber, har den svjetiske industri fuført panen fr årets 9 første måneder før tiden. Dette gjeder fr tta bruttprduksjn g fr fertaet av de viktigste ptdukter.i frhd ti de 9 første måneder i 96 var prduksjnen, Of høyere i år. De bedrifter sm er verført ti det med 0 Of g arbeidsprduktiviteten med Of. Prgrammet har bitt ppfyt av ae ministerier unntatt fiskeriministeriet g ministeriet fr skgbruk g trefredingsindustri. Fiskeriministeriet igger dårigst an. Det har nådd bare 9 Of av panen. På

10 denne bakgrunn frstår man bedre den nkså harde medfart fiskeriindustriens fk har fått i sagrdsamingen ti den. nvember. Den største prduksjnsøkning har funnet sted innen kjemisk, maskinbyggingsg metabearbeidingsindustriene, hvr økningen har vært /. Den samme økning har funnet sted når det gjeder prduksjnen av hushdningsvarer. Lettindustrien sm hehet har øket sin prduksjn med Of. Dens fk fikk i sagrdsamingen beskjed m å øke den enda mer g dessuten frbedre kvaiteten. Det frtees gså at det finnes en de manger innen industrien. F. eks. be ikke prduksjnsmåene fr eektriske kmtiver, utstyr fr kjemisk industri g vaseverk, pastikk g syntetiske stffer, murstein, tømmer, fisk, radi, grammfner, kjøeskap g mange andre varer nådd. Visse bedrifter nådde ikke panmåene, mået fr frtjeneste, mået fr kstnadsreduksjn, mået fr øket arbeidsprduktivitet g mået fr kvaitetsfrbedring. Det går heer ikke atid så het ett å få innført vitenskapens g tekngiens siste andevinninger i bedriftene. Isands eksprt av fiskeprdukter ti de enkete and i tiden //. IUippfis~: Tta... Brasi.. Strbritannia.. Itaia.... Panama VestTysdand Venezuea.. USA... Begia.. Puert Ric Libann.. Satfisk, utivirket: Tta.. Strbritannia.... Heas.... Itaia.. VestTyskand Begia.. Spania.... USA.... Prtuga.. Tørrfisk: Tta.. Strbritamia.. Heas.. Itaia Kamerun.. Nigeria Austraia.. Nederand Canada Færøyane... Jugsavia Iset fisk: Tta Tnn Tnn Strbritannia VestTyskand.... Frssen fiskefiet: Tta.... USA.... Strbritannia.. Begia.... Frankrike.. Itaia.... Austraia.... Svjet.... Tsjekksvakia.. VestTyskand Frsset fiskeavfa: Tta... Finand.. Nrge... Fishehermetik~: Tta.... USA.... Strbritannia.. Finand Frankrike.. Rmania.. Svjet.... Tsjekksvakia.. VestTyskand Begia.... Spania.... Ungarn Fiskeme: Tta.. Finand.. VestTyskand Irand.. ØstTyskand.. Strbritannia.. Kyprs.... Pen.... Egypt.... Nederand.... Sideme: Tta... Begia.. Strbritannia.. Finand Heas.. Irand.... Pen.... Tsjekksvakia.. VestTyskand Ungarn ØstTyskand.. Itaia.... Spania.... Nederand.... Frankrike.. Uerme: Tta.. VestTyskand T rshetran: Tta Pen.. USA Tnn B , Tnn Finand Sveits.. Tsjekksvakia.. Brasi Egypt.. VestTyskand Austraia... Nrge.... SørAfrika Strbritannia.. Andre and Sidje: Tta Nederand.... Begia.... VestTyskand ØstTyskand.. Strbritannia.. Frankrike.. Pen... Irand.... Canada.... Nrge.... Iset sid: Tta VestTyskand Strbritannia.. Frssensid: Tta USA Strbritannia.. Begia.. Frankrike.. Israe.... Pen.... Rmania Nederand.. Tsjekksvakia.. VestTyskand ØstTyskand.. Færøyane.. Svjet... Itaia.. Nrge... Satet sid: Tta.... USA.... Nederand.... Nrge.. Israe.. Pen.. Rmania Svjet.. Sveits.. Tsjekksvakia.. VestTyskand Rundfrssen fisk: Tta.... USA.... Begia.. Strbritannia.. Frankrike.. Sveits... Austraia.. Itaia.. Nederand.... Svjet 966 Tnn O Tnn , F. G. nr. 6,. nvember 966

11 Fabrikkskip fr tråfisk fra V /0 SU DO IMPORT prduserer: Frssen søyet, usøyet g hdeøs fisk. Hermetisk fiskeever. Fiskje. Fiskeme. At pakket g ferdig ti sag. Svjetiske fabrikkskip fr tråfisk er kjent fr: Fremragende egenskaper i sjøen. Førstekasses utstyr fr manøvrering. Kraftig tråvinsj. Aktersipp fr hiving g firing av tråen. A. C. eektrisk utstyr. Evne ti kntinuerig fisking g prduksjn av ferdigvarer. NÆRMERE OPPLYSNINGER VED HENVENDELSE TIL: ~V/0, : ',,';,/').,pt ebf"~ ' ~_i.. ~B~\.k J:qOHM~~ " ~ SUDDIMPDRT_) Mskva G00, S.S.S.R. Teefn. Teegr.: Mskva Sudimprt. F. G. nr, 6,. nvember 966

12 00 U"' ~ :n 0 :: ~ ~!" ".:' :: < (!) (J) s " "' 'O TOLLSTEDER TOLLSTEDER Kristiansand ' eers i at i ' 6 6 s 9 = i ~~ u 69 0 Fersk e. kjøt fiet eers x 9 Frssen Frssen hyse trskefiet fiet s J Frs.sen Fr?ss~n Frssen se stembt uerfiet fiet fiet O Frssen sidfiet ' Frssen fiet eers '60 6 Frssen Satet fiet trskei at fisk i at 6 x : Nrges utførse av sjøprdukter fra. januar ti. ktber g uken sm endte. ktber 966. Tnn. Fersk Fersk sid g sid g F=k F<~k rød Fersk Fersk yr Fersk Fersk makref Fersk Fersk skate g Fersk fersk fisk Frssen Frssen Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk Annen Fersk strsid vårsid brising brising aks heite spette hyse trsk g sei ange makre størje pigghå håbrann rkke å fisk i at strsid vårsid Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr Fredrikstad =i : 06 Os O Kristi ans and (~g Egersund Stavanger Kpervik Haugesund Bergen Frø... ~ 6 Måøy Åesund Mde Kristiansund Trndheim O 0 Bdø Svvær... Trmsø Hammerfest... Vardø... 6 Andre I at I uken MERK: På grunn av avrunding av taene ti nærmeste hee tnn vi summen av utførseen ver de enkete tsteder ikke atid stemme med taene fr «i at». Av samme grunn vi summen av utførseen av de spesifiserte vare~ sag ver et tsted heer ikke atid stemme med taene fr utførseen i at av vedkmmende varegruppe ver tstedet. Rund Rund Rund Rund Rund Rund Annen Rund Fersk Frt?~~en Frt?;~en frssen frssen frssen frssen frssen frssen rund frssen e. kjøt.s s aks kveite makre makre pigghå håbrann fr9ssen fisk i at fiet, e ers a t størje fisk hyse X 0 Fredrikstad 06 Os.... Egersund.... Stavanger Kpervik Haugesund Bergen Frø Måøy Åesund.... Mde.... Kristiansund.... Trndheim Bdø.... Svvær.... Trmsø Hammerfest.... Vardø Andre.... Stat. nr.istat. nr.istat. nr.istat. nr. Stat. nr.istat. nr Stat. nr Stat. nr.istat. nr. ~Stat. nr.istat. nr.ist0~0 tr stat. nr.istat. nr.\stat. nr.istat. nr.~~~stat. nr.istat. nr.istat. nr.\stat. nr : i ' 6 66 I at I uken... 6:

13 :n 0 :: ;".i'>. '...>. :' :: < (!) c:r ~... "' "' TOLLSTEDER 0 Fredrikstad.... Kristiansand.... Stavanger Haugesund Bergen Frø Åesund.... Mde.... Kristiansund.... Trndheim Hammerfest.... Vardø Andre.... TOLLSTEDER 0 Fredrikstad Haugesund.... Bergen Frø Åesund.... Mde Hammerfest.... Vardø.... St t St t = 6 9 =i i 6 9 O s Is ~ ' = _j, = 6 6 i 9 ~ X z ~ 0 _ =i ' bd b.. ~t~n sjødyr tisk tisk Ki sid Meke herme fiske herme hav be " ~..~ herme Side ever fiske tareme ~t]enhg Rå sem ustn a t g fiske brising småsid ppers herme tikk herme tikk knserv. handet ~ ~ ~ tikk me md me t men skinn Veteri Satet Satet Satet Satet Satet.Annen Kipp Kipp Kipp Sid Høgvit.! strsid bank isands sid sid satet Tørrfisk Tørrfisk Tørrfisk fisk fisk fisk Røykt Hum R k Seje je, Hai hd. Medisin nærg sid sid eers i at fisk trsk sei eers trsk ange eers sid mer e er rå rå tran tran, je tran tran vårsid i at x 9x 9x 9x 9x 9x6 9x 9x 0x 0x 0x 0x I Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stg~0 nr. St~ 0 nr.istat. nr. Stat. nr.istat. nr.i'st0 ~ 0 nr Stat. nr.istat. nr~ St 0 ~0 nr. Stat. nr. Stat. nr. Stg~ 0 nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. I uken... _.. _ , ,0, , , , , , , i ~ 99 i = ~ ~ = = = = = ' ~ i 0 6 I at I 0 9 \ \ \ \ 9 9 s 6 s tran g jer røykt tikk tikk i at sid J ~ S neske Bank g IRaif.etc. Herme Herme Annen Middags Annen Fiske Fisk i Spesia < " ~ Skadyr Fiske Annet Tang g ~~ 0! b.tr.avf. x x x ~ ~.:::'"' x x x x6 x føde x9 tr. m. v. ~ <.I. 0 Stat. nr. Stat. nr. x Stat. nr. Stat. nr. Stat_ nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. f 0 ~r. f 0 ~r. 90 _ fi St t Stat. nr. Stat. nr. St t 0 _ 9 f 60 nr Stat. nr. Stat. nr. Stat_ nr. Stat nr. Stat. nr. Stat. nr. 0 0 EOL :9, : I uken \ I i 9 I at \ \ \ Andre.... Kristiansund.... Trndheim.... Bdø Måøy Os.... Kristiansand.... Egersund.... Stavanger.... Kpervik.... Svvær.... Trmsø.... Svvær.... Trmsø Måøy.... Bdø.... Kpervik.... Egersund Os....

14 rges Makreag sk Kristiansand S Makrefiskernes sagsrganisasjn Sentrabrd 60 Teegramadresse: Nrgesmakre Eksprt av fersk, frssen g satet makre Dypfrssen makrefiet i prtangee Frme g jefabrikk WISNESS & CO. LTD. NEWCASTLEONTYNE Teegramadr.: "Nrewis, NewcastenTyne" Teex: Imprt av: Ae srter nrsk fisk g sid (.j øe g fryseager N ES NOTBIT Ti behanding av nøter, garn g tauverk. Et førstekasses midde på asfatbasis. Vi prduserer gså ae typer impregneringsmider på kutjærebasis. Kntakt ss fr nærmere ppysninger. VESTLANDSKE DESTILLATIONSVERK A/S Tf, 6 Bergen teegr.adr. Destiatin CHR.BIELLAND & CO.Afs Stavanger Sentrabrd 00 Pstbks Teegr.adr.: Bjeand Teex: 00 S LDOLJ E FABRIKK Prd.kap. 000 h pr.~ døgn Veg fra IN US stre utvag BERGEN A s Nrsk j er gni n g sk m p agn i As BERGEN OSLO TRONDHEIM TELEGRAMADRESSE: "SAL VA TOR" Teefn OI S Teex 9 Satsid. Isetfrssen røkt sid Utfører bjergnings g dykkerarbeider av enhver art Stasjner angs hee kysten A.s Jhn Griegs Bktrykkeri, Bergen

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956 Nr., 7. nvember 197 Meding fra Fiskeridirektratets statistiske kntr. STOR TRÅLERNES FISKE I 196 av sekretær Sverre Mestad Med «strtråere» mener en her fartøyer på ver 300 brutttnn sm benyttes ti tråfiske.

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 0. DESEMBER 97 0. DESEMBER 97 7. 'ÅRGANG. FISKERIDIREKTØREN. ' ' TAICKER FISKERINÆRINGEN FOR GODT ' SAMARBEID.. I 97, OG VIL ØNSKE ET GODT 97 FDR ALLE SOM ARBEIDER I

Detaljer

FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren

FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefn: 0 00. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkmmer hver trsdag. Abnnement kan tegnes ved ae pststeder

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN. 25. MAl 1972 21

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN. 25. MAl 1972 21 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN 25. MA 972 2 fi~k{t~ GANG 25. MA 972 58. ÅRGANG 2 A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Medinger........................ 42 Fiskerivgivning.................. 423 Freøpige

Detaljer

26. MAl 1966 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

26. MAl 1966 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. MA 966 2 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN NG 26. MA 966 52. ÅRGANG 2 A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Freøpige ppgaver ver fisk msatt av Nrges Råfiskag pr. 0. Side apri...........................

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 16. OKTOBER 1975 42 2 A V N N H O L D ET D ETT E NR. Side Fiskeriversikt fr uken sm endte 12. ktber 1975. uken sm endte 12. ktber h adde man dårige værfrh'd g devis

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. JUNI 97 . JUNI 977. ÅRGANG A V N N H O D E T D E T T E N R.: Side Medinger... Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges Råfiskag pr. JO. mai 97........................

Detaljer

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad,

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad, ÅRSMELDING 1995 FiskQrirQtt&dQrQn i F&kstad, KAP. KORT OM FLAKSTAD KOMMUNE. Fakstad kommune omfatter Fakstadøy og den nordøstige deen av Moskenesøya, samt 139 mindre øyer og 459 båer og skjær. Fakstadøya

Detaljer

- l - INNHOLDSFORTEGNELSE. Side 2 : Røst kommune l Sammendrag. Side 3 : Kvantum og verdi l Kart over fiskebruk. Side 4 : Kart over Røst.

- l - INNHOLDSFORTEGNELSE. Side 2 : Røst kommune l Sammendrag. Side 3 : Kvantum og verdi l Kart over fiskebruk. Side 4 : Kart over Røst. - - INNHOLDSFORTEGNELSE Side : Innhdsfrtegnese. Side 2 : Røst kmmune Sammendrag. Side 3 : Kvantum g verdi Kart ver fiskebruk Side 4 : Kart ver Røst. Side 5 : Syssesetting (manntaet). Side 6 : Syssesetting

Detaljer

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN, Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 5-8. JULI 977 63. ARGANG Utgis hver 4. dag (Use f seperating nets in shrimp-traw). 433 Veferdstjenesten fr fiskere i 976. 435 Nytt

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. OKTOBER 197 40 fi~k{~ GANG. ktber 197.61. ÅRGANG 40 A V N N H O L D E T D E TT E N R. Medinger fra Fiskeridirektør'".. 647 Nye fiskefartøyer... 647 Verdi av utførse

Detaljer

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN!

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! 15. A U GUST 1 9 6 8 33 Kystens Forretningsbank TROMSØ TRONDHEIM BERGENSVOLVÆRHONNINGSVÅG BÅTSFJORD VARDØ MEHAMN Kontakt oss for nærmere oppysninger Nå kan vi tiby skattefri banksparing

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 9. SEPTEMBER 97 6 fi~k(t~ GANG 9. SEPTEMBER 97 57. ÅRGANG 6 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Fiskeriovgivning................. 659 Nye fiskefartøyer................. 659

Detaljer

KORT OM TJENESTEDISTRIKTET --------------------------- Steigen : Størrese Fketa pr. 01.01.97 Administrasjnssenter Fiskerihavner med fiskemttak ca 1000 km3 3 102 (3 136) Leinesfjrd Henessund, Nrdfd, Langnesvik

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 20. juli 1972 29

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 20. juli 1972 29 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. juli 972 29 fi~k(t~ GANG 20. JULI 972 58. ÅRGANG 29 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: Side Fiskeriovgivning................ 59 Medinger fra fiskeridirektøren.. 59

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 974 52 26. DESEMBER 974.60. ÅRGANG 52 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: vansker i vegen for fiskere, tivirkere og omsetningsedd. Jeg er imponert over den

Detaljer

Intern toktrapport. 10.06.-25.06. S.A.Iversen, T.Westrheim, S.Wilhelmsen 25.06.-10.07. T. Westgård

Intern toktrapport. 10.06.-25.06. S.A.Iversen, T.Westrheim, S.Wilhelmsen 25.06.-10.07. T. Westgård Fis i.'.-ridirektratets Hu,-rskningsinsti tutt Intern tktrapprt Farty: 1vgang: Ankmst: Ornrå

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. AUGUST 1971

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. AUGUST 1971 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 6. AUGUST 1971 Fiskerioversikt for uken som endte 1. august 1971. 6. AUGUST 1971 57. ÅRGANG 4 Det har jevnt over vært en roig uke. Sidekvantaene fra Nordsjøen økte en

Detaljer

Fiskesort. 39 392 7 601 3 542 ' 4 28 249 - - Annen torsk 7

Fiskesort. 39 392 7 601 3 542 ' 4 28 249 - - Annen torsk 7 FISKETS GANG U!gitt av fiskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag 0. november 960 Nr. 45 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN . SEPTEMBER 98 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskerioversikt for uken som endte. september 98.. SEPTEMBER 98. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Fiskeri kurs........................ Fiskeforhodene

Detaljer

8. DESEMBER 1966. 49 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

8. DESEMBER 1966. 49 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. DESEMBER 1966. 49 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskerioversikt for uken som endte 3. desember 1966. 8. DESEMBER 1966-52. ÅRGANG 49 A V N N H O LD ET D ETT E N R.: Side Fiskeriovgivning.................

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 9. NOVEMBER 1967 5 Fiskeriversikt fr uken sm endte. nvember 1967. 9. NOVEMBER 1967 5. ÅRGANG 5 A V N N H O L D E T D E TT E N R.: Side St rti ngstry

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 30. mars 1957

Fiskerioversikt for uken som endte 30. mars 1957 ET Ufgjff av Fjskerjdjrekføren Kun hvis kide ppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Trsdag 4. apri 957 Nr. 4 A bnn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae pstanstater g på Fiskeridirektørens

Detaljer

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983 Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET F O R O R D Beretningen om sefangsten i 1981 er stort sett basert

Detaljer

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN. APRIL 9 5 VESTLANDSBANKEN Got/ i vest sterk i vekst skue det vera oss ei gede å få diskutere eit nærare oppegg. Vi vi gje personeg service ti ae interesserte. Ta kontakt

Detaljer

tonn, da1nptran 41 871 hl 1not i fjor henholdsvis 159 671-77 961-60 776-20 934-71 119.

tonn, da1nptran 41 871 hl 1not i fjor henholdsvis 159 671-77 961-60 776-20 934-71 119. Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 0. juni 957 Nr. 5 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13 Fiskerioversikt for uken som endte 27. mars 1971~~ 1. APRIL 197157. ÅRGANG 13 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Medinger fra Fiskeridirektøren.. 241 Nye

Detaljer

F I S K E R I R E T T L E D E R E N I B Ø.

F I S K E R I R E T T L E D E R E N I B Ø. Å R S M E L D N G 9 7 9 FR A ( F S K E R R E T T L E D E R E N B Ø. ;;..... - ',, (i. i 1. i.c ~v :{;.,: 4 ~ ~ ~. ~ 13." ;~ ~,/: !V;\f'' :7;.;~ ',.: 1. i. ~ ~ ~% ~ t { ~ i J..~; t t~~ :' -o

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN 4. SEPTEMBER 969 36 G 4. SEPTEMBER 96955. ÅRGANG 36 A V N N H O L D ET DETT E N R.; Side Fiskeriovgivning:................. 599 Rapport om isandsk, norsk og sovjetrussisk

Detaljer

3. Om laks og laksefiske. Innledning. Laksestatistikken

3. Om laks og laksefiske. Innledning. Laksestatistikken 3. Om aks g aksefiske Innedning Laksen (Sam saar L.) finnes bare i den nrdige de av Atanderhavet g kaes derfr atantisk aks fr å atskie den fra de seks artene av aks i Stiehavet. Den er det pp i atskite

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. SEPTEMBER 97 7 fi~k{j~ GANG. SEPTEMBER 97 57. ÅRGANG 7 A V N N H O LD ET D ETT E N R.: Side Fiskerivgivning................. 75 Medinger fra Fiskeridirektøren.. 75

Detaljer

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefn: 0 00. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkmmer hver trsdag. Abnnement kan tegnes ved ae pststeder

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN O. FEBRUAR 966 fi~k{t~ GANG 0. FEBRUAR 966. ÅRGANG AV INNHOLDET DETTE NR.: 6 Rapport nr. om Vintersidfisket Side pr. 6. februar 966........... 0 Pubikasjoner utgitt

Detaljer

FISKETS GA. Fiskerioversikt for uken som endte 23. august 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GA. Fiskerioversikt for uken som endte 23. august 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GA Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 8. august 958 Nr. 5 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 23. DESEMBER 1965 51 ~ ' '.. 23. DESEMBER 1965 51. ÅRGANG AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Norsk fiskeramanakk for 1966... 785 Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FISKETS GANG U/gift av fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 1968 32

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 1968 32 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 968 fi~k

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. A P R L 9 6 8 f. A PR L 968 5. ARG ANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Frsøksfisket etter sjøkreps på Røstbanken, Grønnrevet g Side Frhavet........................

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 7. OKTOBER 966 Fiskeriversikt fr uken sm endte. ktber' 966. 7. OKTOBER 966. ÅRGANG A V N N H O D ET D ETT E N R.: Side Freøpige ppgaver ver fisk mmsatt av Nrges Råfiskag

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 13. APRIL

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 13. APRIL UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 3. APRIL 967 Fiskerversikt fr uken sm endte 8. apri 967. 3. AP RI L 967 3. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Freøpige ppgaver ver fisk msatt av Nrges Råfiskag

Detaljer

UTGIIT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGIIT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGIIT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 7. NOVEMBER 96 Fiskeriversikt fr uken sm. nvember 96.. 7. NOVEMBER 96. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Meding fra Fiskeridirektøren.... 77 Satmdning av

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 28. juni 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 28. juni 1952. I Ugiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 38. årg. Bergen, Torsdag 3. jui 9 Nr. 6 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 12. APRIL 1973 15

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 12. APRIL 1973 15 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. APRIL 97 5 fi~k{~ GANG. APRIL 97 59. ÅRGANG 5 Fiskerioversikt for uken som endte 7. apri 97. Det medes om bra værforhod og godt fiske i Finnmark. Lofoten var det også

Detaljer

Vesterålen: Levenclefisk:

Vesterålen: Levenclefisk: Fiskets Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 0. juni 9 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952.

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952. U f g if f a v F i s k e ri d ire k fø re n Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 7. apri Nr. Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november.

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november. Utgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra,. Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 23. november 1950. Nr. 7 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

VARE FISKERIER SUNNMØRE KREDITBANK A/S. er under omstilling både teknisk, økonomisk og menneskelig.

VARE FISKERIER SUNNMØRE KREDITBANK A/S. er under omstilling både teknisk, økonomisk og menneskelig. . DESEMBER 9 6 8 50 SUNNMØRE KREDITBANK A/S Åesund Voda Ørsta FosnavågStrandaBrattvågLangevågU ste i nvi kstrynspje kav i k Vi innbyr ti samarbeid med rederiene, fiskeriorganisasjonene og den enkete fisker.

Detaljer

Vesterålen: Til Andenes og Bleik ble det i uken brakt i land 93,5 tonn. Av dette var 78 tonn sei, 14 tonn uer og l tonn hyse.

Vesterålen: Til Andenes og Bleik ble det i uken brakt i land 93,5 tonn. Av dette var 78 tonn sei, 14 tonn uer og l tonn hyse. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. september 957 Nr. 7 Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... Blåkveite.. Flyndre... Uer... Steinbit... Reker...

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... Blåkveite.. Flyndre... Uer... Steinbit... Reker... FISKETS GANG Utgift t~v fiskeridirektøren Kun hvis kide ppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Trsdag 8. desember 960 Nr. 49 Abnnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae pstanstater

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FI Ufgiff av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, R.Å.DSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder

Detaljer

Fisk. l Mengde Verdi Megnde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi. l l 859 799 2 546 1 050 7 216 2 549. N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 4 7.

Fisk. l Mengde Verdi Megnde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi. l l 859 799 2 546 1 050 7 216 2 549. N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 4 7. Fisk Ufgitt av Fiskeridirekføren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 1. januar 1948. Nr. 1 A bonn em en t kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

NTP 2018-2029 - Uttalelse fra Sjømat Norge Havbruk Nord

NTP 2018-2029 - Uttalelse fra Sjømat Norge Havbruk Nord Vedlegg 1. Årsmøtesak 1. Uttalelse Nasjnal Transprtplan 2018-2029 Arbeidsutvalget i Sjømat Nrge Havbruk Nrd legger frem følgende frslag til uttalelse fra årsmøtet 2016: NTP 2018-2029 - Uttalelse fra Sjømat

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. DESEMBER 97 48 . DESEMBER 97 7. ÅRGANG som Værforhodene i uken som endte 7. november var fremdees ustabie, men noe bedre enn i de nærmest foregående uker, og andingene

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. OKTOBER 973 It Fiskerioversikt for uken som 7 oktober 973.. OKTOBER 973-59. ÅRGANG 4 A V N N H O D E T D E TT E N rt. : Side Verdi av utførse av fisk og fiskeprodukter,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01. Utvag: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: k1830 MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING Forfa bes medt i god tid sik at vararepresentant kan bi innkat. Forfa ska medes ti servicekontoret,

Detaljer

INNHOLD - CONTENTS. Industriutslipp i Jøssingfjorden ødelegger Dyngadjupet som gyte- og fiskefeh Oil- and mineralspill destroys important fishing- and

INNHOLD - CONTENTS. Industriutslipp i Jøssingfjorden ødelegger Dyngadjupet som gyte- og fiskefeh Oil- and mineralspill destroys important fishing- and 26 27. DESEMBER. 1979 ~ ~ Utgitt av Fiskeridirektøren 65. ARGANG NR. 26-27. DES. 1979 Utgis hver 14. dag ISSN 0015-3133 INNHOLD - CONTENTS spawning grund 850 mi.

Detaljer

AV SKATTEN! KLIPP TOPPE. Nå kan vi tilby skattefri banksparing. Kontakt oss for nærmere opplysninger. 15. MAl 1969. Kystens Forretningsbank-

AV SKATTEN! KLIPP TOPPE. Nå kan vi tilby skattefri banksparing. Kontakt oss for nærmere opplysninger. 15. MAl 1969. Kystens Forretningsbank- UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN KLIPP TOPPE AV SKATTEN! Nå kan vi tiby skattefri banksparing Kontakt oss for nærmere oppysninger - Kystens Forretningsbank- TROMSØ-TRONDHEIM-BERGEN-SVOLVÆR-HONNINGSVÅG-BÅTS

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 27. DESEMBER 1973 52

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 27. DESEMBER 1973 52 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 7. DESEMBER 197 5 7. DESEMBER 19759. ÅRGANG 5 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: Side Medinger fra Fiskeridirektøren.. 99 Nye fiskefartøyer............... 99 Pub. utgitt

Detaljer

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fiskets Gang Ufgi av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag. apri 4 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

F'iskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 28. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr.

F'iskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 28. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr. F'iskets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra,,fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr. 10 A bonn em en t kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstafer

Detaljer

Internasjonal handel og vekst. Karen Helene Ulltveit-Moe Universitetet i Oslo

Internasjonal handel og vekst. Karen Helene Ulltveit-Moe Universitetet i Oslo Internasjnal handel g vekst Karen Helene Ulltveit-Me Universitetet i Osl FU-investeringer er i seg selv ingen garanti fr vekst: BNP per innbygger i 1995 US$ 33000 31000 29000 27000 Nrge 25000 Danmark 23000

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. år~. Bergen, Torsdag I. jui 957 Nr Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnss ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

hl, hvorav 150 hl på Storfjord, Lyngen og 100 hl på Ersfjord i Hillesøy. I Nordland ble det fisket SOO hl på Helgeland.

hl, hvorav 150 hl på Storfjord, Lyngen og 100 hl på Ersfjord i Hillesøy. I Nordland ble det fisket SOO hl på Helgeland. FISKETS GANG Ufgif{ av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 20. februar 958 Nr. 8 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte

Fiskerioversikt for uken som endte Ufgiff av Fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefn: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkmmer hver trsdag. Abnnement kan tegnes ved ae pststeder ved Innbetaing

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 31. JULI 1975

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 31. JULI 1975 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. JULI 1975 Fiskeriversikt fr uken sm endte 27. ju i 1975. 1. JULI 1975.61. ARGANG A V N N H O L D E T D E T T E N R.: Side Medinger fra Fiskeridirektøren.. 509 Verdi

Detaljer

(jang. ffiishets. Et vendepunkt i fiskeriforbindelsene Norge-EF 64. ARGANG. Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 5 9. MARS 1978. Utgis hver 14.

(jang. ffiishets. Et vendepunkt i fiskeriforbindelsene Norge-EF 64. ARGANG. Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 5 9. MARS 1978. Utgis hver 14. ffiishets (jang Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 5 9. MARS 978 64. ARGANG Utgis hver 4. dag Side: INNHOLD: 8 Et vendepunkt i fiskerifrbindesene Nrge-EF. 9 Mt gjennmbrt fr Autine på kystbåtar ned ti 40 ft?

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 24. ma1 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 24. ma1 1952. Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 9. mai 95 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

ARSMELDIING.. FISKERIRETTLEDEREN l FLAT ANGER, NAMDALSEID, FOSNES OG NAMSOS. ~~?~. ~~ ~ l

ARSMELDIING.. FISKERIRETTLEDEREN l FLAT ANGER, NAMDALSEID, FOSNES OG NAMSOS. ~~?~. ~~ ~ l 00 ARSMELDIING. FISKERIRETTLEDEREN FLAT ANGER, NAMDALSEID, FOSNES OG NAMSOS. 1993 ~~?~. ~~ ~ '... :;:;;;:':~:x:::.;~!~~ ''.i;;.: : :)::. :;t':;\:.~ ;:.!,;:;.:: ::\: ~;:~;!:?.~n:ir: }~~i.i~;;~!::r:~t ~~:.:::

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 9. november 1

Fiskerioversikt for uken som endte 9. november 1 Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 4. november 957 Nr. 46 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 24. juli.

Fiskerioversikt for uken som endte 24. juli. ng Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 9. jui 1948. Nr. 30 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr.

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr. ETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 3. mai 957 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 19. mars 19~5

Fiskerioversikt for uken som endte 19. mars 19~5 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 2. mars 9 Nr. 2 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskeri oversikt for uken som endte 7. januar 1961

Fiskeri oversikt for uken som endte 7. januar 1961 U/gitt av fiskeridirekføren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 5. OKTOBER 97 It O fi~k{t~ GANG 5. OKTOBER 9758. ÅRGANG 40 A V N N H O L D E T D E TT E NR.: Fiskerivgivning... 783 Tråfiske 970..................... 786 Utførseen av

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 13. juli 1957

Fiskerioversikt for uken som endte 13. juli 1957 U!giff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 8. jui 957 Nr. 29 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

7. NOVEMBER 1974 lts UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

7. NOVEMBER 1974 lts UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 7. NOVEMBER 974 ts UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 45 A V N N H O L D E T D E T T E N R.: Fiskerioversikt for uken som endte 3. november 974. mere enn to tredjedeer var torsk og hyse, noenunde ikt

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar.

Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. februar 948. Nr. 7 A bonn em en f kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae posfansfater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonement kan tegnes ved ae

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

FISKERIRETTLEDEREN I. VESTVÅGØY

FISKERIRETTLEDEREN I. VESTVÅGØY 24 FISKERIRETTLEDEREN I. VESTVÅGØY INNHOLDSFORTEGNELSE side. KORT OM VESTVAGØY 2 2. SAMMENDRAG 3 3. SYSSELSETTING 4 3.1. Fiskermanntaet 4 3.2. Syssesetting i foredingseddet 5 3. 3. Syssesetting i oppdrettsnæringen

Detaljer

Fiskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 21. ma1. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20. Ulgitl av Fiskeridirekløren

Fiskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 21. ma1. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20. Ulgitl av Fiskeridirekløren Fiskets Gang Ugit av Fiskeridirekøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren

FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae

Detaljer

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... --1~ 121810 41203li14%f669s9\460 1692

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... --1~ 121810 41203li14%f669s9\460 1692 FISKETS G Ufgitt dv fiskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang)> tiatt. 45. årg. Bergen, Torsdag 6. november 959 Nr. 48 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. MA 1966 18 fi~k(t~ GANG. MA 1966. ÅRGANG 18 A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Strtingstrykksaker............. 0 Fiskeriinspektørenes kvartasberetninger Finnmark

Detaljer

Blant de mange undersøkelser Håkon Christie har gjort i norske kirker er også

Blant de mange undersøkelser Håkon Christie har gjort i norske kirker er også Trp stavkirke Må g frhd i paneggingen JØRGEN H. JENSENIUS Bant de mange undersøkeser Håkn Christie har gjrt i nrske kirker er gså en undersøkese av Trp stavkirke (Christie 1981:116-145). Ved siden av ppmåing

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 25. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 25. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, 'Torsdag 0. mai 957 Nr A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. DESEMBER 6 0 . DESEMBER 6. ÅRGANG A V N N H O LD ET D ETT E N R.: Fiskeriovgivning ang. fangstforbud og innskrenkninger i fisket på fjerne farvann og i fisket med Side

Detaljer

Fi s. Fiskerioversikt for uken som endte 22. Januar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 35. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1949. Nr. 4

Fi s. Fiskerioversikt for uken som endte 22. Januar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 35. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1949. Nr. 4 Fi s Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 35. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1949. Nr. 4 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte.24. november.

Fiskerioversikt for uken som endte.24. november. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag. november 5. Nr. 48 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 11-12/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 0. NOVEMBER 969 t7 0. NOVEMBER 96955. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges Råfiskag pr.. november 969... 79 Tiretteegging

Detaljer

FISKETS GA Ufgiff av fiskeridirektøren

FISKETS GA Ufgiff av fiskeridirektøren FISKETS GA Ufgiff av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 20. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 25. juli 1957 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 20. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 25. juli 1957 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra.,fiskets Gang.. tiatt, 43. årg. Bergen, Torsdag 25. jui 957 Nr. 30 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Melding om fisket uke 13/2014

Melding om fisket uke 13/2014 Melding om fisket uke 13/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 28.03.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 21. september 1957

Fiskerioversikt for uken som endte 21. september 1957 Ufgiff av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 6. september 957 Nr. 9 Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Vesterålen) Yttersiden:

Vesterålen) Yttersiden: FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Bergen, Onsdag 28. mars 956 Nr. A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. JANUAR 97 fi~k{t~ GANG. JANUAR 97 5. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Fiskeriovgivning.................. Medinger fra Fiskeridirektøren.. Utførseen av viktige

Detaljer

Troms: Det.foreligger ikke fangstn1elding. V ester/ilen:

Troms: Det.foreligger ikke fangstn1elding. V ester/ilen: n Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang~ tiatt. 9. årg. Bergen, Torsdag 1. desember 195 Nr. A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer