hl, hvorav 150 hl på Storfjord, Lyngen og 100 hl på Ersfjord i Hillesøy. I Nordland ble det fisket SOO hl på Helgeland.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "hl, hvorav 150 hl på Storfjord, Lyngen og 100 hl på Ersfjord i Hillesøy. I Nordland ble det fisket SOO hl på Helgeland."

Transkript

1 FISKETS GANG Ufgif{ av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 20. februar 958 Nr. 8 Abonnement: kr pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens kontor. Utandet: Ti Danmark, Sverige og Isand kr , eers kr pr. år. Annonsepris: Pristariff fåes ved henvendese ti Fiskeridirektørens kontor. "Fiskets Gang"s teefon Postgiro nr Teegramadresse: "Fiskenytt". Fiskerioversikt for uken som endte 5. februar 958 Det var dårig vær et par av ukedagene angs hee kysten. Storsidfisket har ikke gitt de fangster man ventet og synes å misykkes. Skreifiskeriene henger fortsatt etter fjorårets. siste uke gjorde de devis uhedige værforhod sitt, men det er ennå tidig i fisket og i Lofoten for eks. kan man fremdees påregne at meget mere fisk siger inn enn det som hitti er kommet. De øvrige kystfiskerier ga ikke noe stort utbytte i siste uke. Disse fiskerier kommer for tiden i skyggen av de store sesongfiskerier etter sid og skrei. Stars i e fisk et. Værforhodene var forhodsvis bra unntatt fredag. Gjennom hee uken foregikk mesteparten av fisket på fetene nordenfor Stad og tyngden av det nemn Åesund og Kristiansund. Snurpe og garnfangstene be inidertid ujevne og det var også mange snurpere smn ikke fikk fangster. Det manger derfor neget på at fisket konmerpå høyde ed de utbytter man hadde i gode fangstår smn 954 og 956 etc. Ukefangsten be h og i at er det fisket h. I fjor, da også vårsidfisket kom inn med to fangstdager, var notsvarende totakvantum h. I år er som kjent storsidsesongen innti videre forenget ti 8. februar. Av årets fangst er det eksportert fersk h; satet 4 O 065, evert,ti hermetikk 9 020, ti sido.f~ , agn , fersk innenandsbruk h. Det er fisket h storsid med snurpenot og h med garn. Fet og 5Jnåsidfisket: Bare noen gansk få bruk er fortsatt med i fetog snåsidfisket. I uken be det i Trmns fisket 250 h, hvorav 50 h på Storfjord, Lyngen og 00 h på Ersfjord i Hiesøy. I Nordand be det fisket SOO h på Hegeand. Skreifiskeriene: Finnnark: Det oppyses at det foregår godt fiske ned garn og iner i Vestfinnnark for Hamnerfest, ;'\Tordkapp, VIåsøy og Breivikbotn. Av torsk be det i uken tatt 936 og i at er det fisket 3256 not 4440 i fjor. Det er hengt 836, satet 938 og iset etc. 482, produsert 252 h danptran, satet 482 og iset 294 h rogn. Av annen fisk hadde Finnnark i uken 70 hyse, 22,6 brosne, 3,9 sei, 8 kveite, 2,9 fyndre, 6 steinbit, 7,9 uer og 0,9 båkveite. Inkusive torsk var ukefangsten 58 tnot 543 uken før. Trorns: Det var mn ag 45 sjøværsdager i de feste distrikter i hvert fa for større fartøyer. Ukefangsten be i at 902, hvorav for Bjarkøy 3, Berg og Torsken 345, Hiesøy 24, Tromsøysund 8, 03

2 Nr. 8, 20. februar 958 Trmnsø 22, Karsøy og Hegøy 35 og Skjervøy 65. I at er det i fyket fisket 2833 skrei tnot 3335 i fjor. Det er hengt 382, satet 686, iset etc. 765, prod. 929 h datnptran, satet 53 og iset 650 h rogn. Av annen fisk hadde Trmns i uken 28 not 0 uken før. Herav var det 63,8 annen torsk, 4 brosme, 69,6 hyse, 3 kvei,te, 0,6 uer, noen små partier annen fisk og ~9,6 reker. Vesteråe2) Yttersiden: Ier var det en viss bedring siden uken før. Ukefangstene var: Andøya 265, Øksnes og Langenes 408, Bø 229, Borge 223 og Gimsøy 27. Partiet øket tned 55 og utgjør 3320 mot 3906 i fjor. Det er hengt 050, satet 030, iset etc. 240, prod. 929 h damptran, satet 445 og iset 094 h rogn. Lofoten: Beegget i Lofoten øket i uken fra 38 ti 760 båter mot i fjor samtidig 245 båter. Av fiskere er det ti stede 6343 mot 774 i fjor. Værforhodene i uken var så smn så med 3 andiggedager for juksa og 2 for garn og ine. Det er hitti overveiende konstatert nokså spredte forekornster i Lofoten forhodsvis tner i Vest og VIidtofoten enn i Østofoten. Ukefangsten be på 289 not 238 samme uke i fjor. I at er det fisket 2487 mot 3660 og 4263 satntidig i 957 og 956. Det er hengt 982, satet 056, brukt fersk 449, produsert 03 h damptran, tungsatet 4, sukkersatet 559, iset 373, frosset 54 og hermetisert 469 h rogn. Garnfisken veiet gjennmnsnittig 4,6 kg, ine og juksafisk 4 kg. En hektoiter ever fikk tnan av 835 ti 030 kg fisk og tran prosenten i everen var 5. Hegeand Saten: Partiet øket i uken med 2 og i at er det fisket 8 mot 23 i fjor. Fisket var ti des bra for Fugøyvær og StØtt (Saten) sarnt for Træna og Sevær (Hegeand). iviøre og Rmnsda: Ukefangsten var 02 skrei og tisket 58 rnot 37 i fjor. at er det Landets samede totafangst av skrei utgjør rnot og i 957 og 956. Det er hengt 337, satet 4734, iset etc. 484, produsert 5264 ~ damptran, satet av rogn 2!72, (derav sukkersatet 775) og iset etc. 324 h not i fjor henhodsvis: (336)470. Levendefisk: Fra Levendefiskagets distrikt be det i uken ti Trondheim transportert O ev. torsk og ti Bergen 29 samt Oso 20. Bergen tnottok dessuten fra Sogn og Fjordane 3 ev. torsk og fra Hordaand 5 evende torsk og stnåsei. {ystfisket: V ordntøre hadde i uken av ferskfisk 7,7, hvorav torsk, 38 sei, 5,4 hyse, 6,2 uer og 6,4 hå. Antakeig stamtner den forhodsvis store seifangst fra tråfiske på Hatenbank. Su nnmøre og Romsda hadde i uken j, hvorav 54 sei, 30 hyse, 26 hå og 3 skate. Sogn og Fjordane: Det var en andiggedag og også dager tned ite fisk å finne. Ukefangsten var 455, hvorav 4,2 torsk,,6 sei, 2,6 ange,,7 brosme, 3,4 hyse, O, kveite og 43 pigghå. IIordaand hadde ukefangst på 4,5, hvorav omtate 6 ev. f.isk, 5,5 søyd torsk, 4 sei og yr, 4 ange og brostne, hyse og 20 hå samt reker. Rogaand hadde ca. 70 fisk. Skagerakkysten hadde også ite fisk, nenig 35. Osofjorden hadde 5. Håbrann: Det be ikke iandført håbrann i uken. Skadyr: Av reker hadde Osofjorden (Fjordfisk) 500 kg kokte og 300 kg rå, Skagerakkysten 9 kokte og 4 rå, Rogaand O kokte og 2 rå, Hordaand kokte, Kristiansund 3900 kg, Troms 29,6. 04

3 Summary The weather conditions jjarty hamjjeted the fishing. The andings of sjjawning cod were arger than ast week) but are sti smaer then ast years jjroduction. Finnmark had so far andings amounting to 3256 tons against 4440 tons ast year) Troms had 2833 tons against tons) Vesteråen and the sea districts of the Lofoten Isands had 3320 tons against 3906 tons and the Lofoten Isands 2487 tons against 3660 tons ast year. The tota jjroduction of sjjawn. ing cod mnounted to tons against and tons in 957 and956. UjJ ti now 337 tons!uroe Jeen sod for dry ing) tons for curing and 484 tons for fresh jntrjwses. In North Norwegian waters the jjroduction of white fish other than sjjawning cod imjjroved. The NIØre og Rontsda and the Sogn og Fjordane fishing incuced nwderate catches of cod) saithe) Nr. 8, 20. februar 9~8 haddock and dogfish. At Sogn og Fjordane the dogjish andings were 4 3 tons. The coasta waters between Stavanger and Langesund as we as waters in Troms ga.e rather fair sujjjjies of jjutwns. The winter herring fishery has been disajjjjointing. Niost of the oj7erations this week tooh jjace off Niøre og R0nsda. The fishing south of Stad was sma. Jiost of the boats eft for the northern districts. The tota andings by the end of the week were hectoitres against hectoitres at the same date ast year. This year hectoitres ha ue be en sod for fresh exfjorts) 4 O 065 hectoitres for curing, hectoitres for reduction. CHR. IRGENS SØNNER BERGEN Teegramadresse: IRG EN SES TAUVERK SNØRER TRÅD LINER NYLONGARN I «Fiskets Gang» for 6. februar d. å. var det tatt inn oppgave over eksportuvagenes samnensetning. EKSPORTUTVALGENE.I denne bir det føgende endringer: Eksj;ortut uage for kijjjjfisk og satfisk. Den 8. jui 957 er det foretatt en endring i instruksen for dette utvag, sik at utvaget for tiden har føgende sammensetning: Medemmer:. Bjarne Rofsen, Kristiansund, formann 2. Arne Nisen Nygaard, Framnes 3. Hans B. ~uri, Trondheim 4. Sig. E. Johansen, Bergen Varamenn: V. Spurkeand, Kris,tiansund Joh. Aronsen, Kristiansund \. Kjønnø, Kjønnø Ragnar Løkke, Ørnes Ved behanding av kippfisksaker titrer disse utvaget: Medemmer: 5. W. Werring, Kristiansund N. 6. Hege Berset, Åesund, varaformann 7. R. Schjøberg, Bodø 8. E. D. Vockmar, Bergen Varamenn: T. Siira, Kristiansund N. \. Torheitn, Åesund Ludvig NisenNygaard, Bodø N. Anthonisen, Bergen Ved behanding av satfisksaker fratrer nr. 5, 6, 7 og 8, mens disse titrer: Medemmer: Varamenn: 9. R. vviig, Åesund, varaform. ved satfisksaker Havor Th. Øverand, Kristiansund N. 0. Edv. Fjærtoft, Berevåg Oaf Østvod, Hammerfes:t. Gunerius Pedersen, Rækøy, Kabevåg Oav Køvnes, Uøybukt EksjJortutvaget for frossen fisk og fiet. I nevnte oppgave er ikke konnnet med at Harad ThroneHost, Freia, Oso, er medem av dette utvag med Dag. Ø. Dvergsten, Freia, Oso sotn varamenn. EksjJortutvaget for tran. Den 8. januar 958 er Dag Nøystad, Oso oppnevnt som varamann ti utvaget i stedet for Åsmund Bermingrud, Oso. 05

4 Nr. 8, 20. februar 958 Distrikt Finnmark Rapport nr. 3 om skreifisket pr. 5/ Kg fisk pr. Anvendese Uke An Totafangst 00 stk. fisk H ever Tran ta Anta fangst Heng pro fiske mann ing sent fark. søyd Sating vinterfiske Finnmark vårfiske Trons / /000 45/ Lofotens opps.d / / Lofoten førøvrig / /900 48/ Vesteråen... Hegeand, Saten NordTrøndeag.. SørTrøndeag.. Møre og Romsda / Tis Lever Rogn Damp ti Fersk, tran annen Sat Fersk frysing tran in a mm. h h h h t> ~ År' 958 ti 5 /2 956 % 955 2/ / / / , / / / Finnmark Vinterf Vårf. Troms Lofotens opps.d Sammenikning med tidigere år. Tonn søyd torsk Lofoten forøvrig åen og Vester Hegeand Saten Nord Sør Trønde. Trønde stk. ji = 27 Møre og Romsda Tis. ing Anvendese torsk Heng Fersk Sating og frysing År 958 5/J 956 % 957 6/2 Q55 2/ / / / / / / ! Anvendese biprodukter... :B~::c ::a b) P<..C:: ~OD ~.s ~ s ~ < d) OD~ b.o (j (j :> ~ (j 0..< o ~ o <) ~ ~ b.o~ 0~< j<ob ~;±: ~:... C'! :c rn d) : ' ' , i 246 ~J)~... Q ;±:o (j... (/} ,!:4 ~ ~ ~..< Q E Q... ::a,!4::c Lofoten P...d g, ~J) 00 stk. æ ~.s (j (j C..< d)b.o rn < Q søyd... :: O _p ~;±: ~o fisk veier (j rn 400 ' / / / / / / ' / stk. ~~~ = = = < Kg fisk pr. h ever 835/ /955 85/ /900 70/ / / / / /900. F Detakese KJøpe Iske ~! ' O fart. fark. Fiskere ~ ~ Herav sukkersatet 26 h: 2 Herav ti hermetikk 6 h. 4 Herav 585 garnbåter, 460, inebåter og 75 juksabåter, hvorav i Østofoten , Vestofoten , Værøy og Røst 22995, andkjøpere 37, trandamperier Herav sukkersatet 559 h. 6 Herav ti frysing 54, hermetikk 469 h. 7 Herav ti hermetikk 9 h. 06

5 Nr. 8, 20. februar 958 Mengdeutbyttet av det nor ske fisket i at pr.. februar 958, og i uken som endte. februar 958. Tonn. Anvendese Lodde Sid Brising Krepsdyr Annet I at Av dette i Fersk uken Januar Frysing Henging Sating Hermetikk Oppmaing Agn I at Av dette i uken Januar Bygger hovedsakeig på foreøpige ukeoppgaver fra fiskesagsagene. Ettermedinger og korreksjoner bir ikke tatt med i uketajene, men kommer bare med i taene for «at». 2 Herav er 408 (råfiskvekt) brakt direkte i and som satfisk. Dette tisvarer 237 satfisk. Ny kurs i byggingen av havfiskeskip Tyskand ifjor. Av en artikke i «AFZ" den. februar fremgår det, at den tyske havfiskefåte i 957 sammenignet med tidigere år ikke var gjenstand for størn." uvidese. Det be trukket 6 (956: 6) fiskedampere ut av tjeneste og satt 8 (956: 0) nybygginger i drift. Imidertid be havparten av disse nye skip utrustet med fisketivirkings og dypfrysingsanegg, sik at 957 markerer seg som året hvori fangstfartøyet be videreutviket ti å bi et kombinert fiske og fabrikkskip. Også i skipsbyggingsmessig henseende be det sått inn på nye veier. To av nybygningene er såkadte «hekkfangere». Fåtens ytesesdyktighet be forbedret. Ved begynnesen av 957 tate den 207 enheter på tisammen I 36 brt. og hadde en fangstkapasitet på kurver, men gikk inn i 958 med 209 skip på tisammen 3 93 brt, og en fangstkapasitet på kurver, og har dermed for første gang overskredet miiongrensen. Også med hensyn ti fremdriftsmaskineri fortsatte moderniseringen. I 957 be det ikke satt nye kufyrte skip i drift, sik at fåten av denne sort skip nå består av 5 (956: 57) skip, idet 6 be tatt ut av tjeneste. Ojefyring eer diesemotor er nå instaert ombord i 29 tråere. Også på dette område so man inn på nye veier. \'fens man i begynnesen av året 957 satte i drift fåtens tredje dampturbintråere bygget man i øpet av året dessuten for første gang inn gassturbinmaskineri i en tråer. Tross innsats fra en større og mere moderne asje be fangstutbytet på grunn av naturbestemte årsaker mindre enn året før. Ved siden av mindre fangster kom synkende sagspriser for fisk, mens pr den annen side drifts og byggekostnadene steg. Utsiktene ti fortsatt fåteutbygging i 958 er ikke yse. På verkstedenes byggeister befinner det seg bare syv nybyggings kontrakter, hvorav de feste be suttet aerede i 956. I 957 hodt rederne seg nødtvunget tibake fra bestiinger. Ingen rederier kan i nødvendig utstrekning ta på seg finansiee oms tiinger i anedning de vesentige fordyrede nybygninger, især fordi havfisket fra årene for fåtens gjenoppbygging fremdees har en stor gjedsbyrde å skjratte. Rederne bekager seg i særdeeshet over at m ens bestemmeser ikke er innpasset på forhodene i havfisket. Såedes kan eksempevis avskrivninger ikke foretas på de i de siste år sterkt stegete gjenanskaffesespriser, men kun på anskaffesesprisen. For at det igjen ska bi satt i stand ti å gjennomføre en norma fornyese av fåten 2 ti 5 nybygninger tu ig venter havfisket på støttetitak fra Forbundsregjeringen. Fisket fra den tyske østsone. Den tyske Østsones havfiskefåte iandbrakte i fjor i at satvannsfisk i Østersjøhavnene. De to statige fiskeri ' kombinater Sassnitz og Rostock's ande i dette utgjorde ca Svensk fiskerioversikt. Av fiskerioversikten i «Svenska Vastkustfiskaren» den 0. fcbnmr fremgår det, at sidefisket fortsetter. Fangstene er nå noe bedre de dagene været tiater. I Nordsjøen har fiskepas~ene forfyttet seg fra Egersundkanten nordvestover ut ti traktene ved Patch og sideforekomstene her syns å være bra. Va~rforhocene har imidertid vært ugunstige og noe utover to reee fiskedager pr. uke hadde båtene ikke Intt. Den nordsjøfangede siden har vært evert i VestTyskand såedes åtte everinger på i at 5200 kasser i januar måned samt vært evert i Danmark og Sverige. I Skagerak og Kattegat tok en de fytetråag de siste dagene av januar gode fangster på innersiden av Banken og på Hornet. Mesteparten av denne sid be evert i Danmark. I januar everte såedes svenske fiskere i Hirtshas 800 sid og ti Skagen ve 000. N ANTHONISEN & CO. BERGEN TLF Kjøper av tørrfisk. satfisk, satrogn Borteier kjøeager for ettsatet sid. Store fryserom. Dypfrysing. 07

6 Nr. 8, 20. februar 958 Når det store anta båter som detar tas i betraktning igger utbyttet av fisket imidertid atskiig tibake for de vanige på årstiden. Under sidetråingen i Nordsjøen har det også vært tatt en de makrefangster. Såedes everte danske sidfiskere i januar 90 makre i Hirtshas og dessuten betydeige partier i Skagen og i Sverige. Tråfisket etter fisk i NordsjØen har vært meget værhindret. Imidertid ater det ti å være bra med hyse ti stede fere steder. For tiden er Egersundsbanken, Kora og Lingbank mest givende. Det har vært bra med torsk også i Kattegat, spesiet i søre deen og angs Bohuskysten. På begge sider av Stora Middegrund har det vært fisket godt og fangster på 3040 kasser pr. båt pr. dag har ikke vært uvanige. Torskefisket er bra også i Østersjøen. Rekefisket har vært godt noen uker, dog sakkere mot sutten av perioden. I siste uken av jama r hadde tråerne fangster på oppti 600 kg på to dager på dypet nord og nordvest av Skagen. Det har også enkete dager vært godt fiske nærmere Bohuskysten. Vesttysk fiske i 957. ForeØpige statistiske oppgaver viser at utbyttet av det vesttyske hav og kystfiske i 957 utgjorde fisk og skadyr evert i vesttyske havner. Dette var,5 pst. mindre enn i 956. Formentig skydes nedgangen i utbyttet ugunstigere værog fiskeforhod for tråerfåten på 209 skip. Loggerne og kutterne derimot hadde større fangster enn i 956. Førstehåndsverdien av den samede iandbrakte mengde utgjorde i 957 ca. 25 mi. mark eer ca. 420 mi. kroner. Sag sntbyttet (auksjonssag) å 5 pst. avere enn året før. U ten om everansene i vesttyske havner everte storhåerne i at itt mer enn ferskfisk ti verdi av,6 mi. mark direkte fra fiskefetene ti utenandske havner mest engeske mot ti 7,5 mi. mark i 956. Fisk brakt i and i Finnmark i tiden 8. januar IS. februar 958. Fiskesort Mengde... \ Anvendt ti Ising og Sa Hengfrysing ting ing Skrei Loddetorsk Annen torsk Hyse Sei Brosme Kveite Båkveite 4 4 Fyndre Uer Steinbit.., I at pr. I at 446 \ / !Herme tikk Lever 3768 h. Tran 252 h. Rogn 756 h, hvorav 482 h satet, 294 h iset. Chienskamerikansk fiskerigrenseuenighet. I «Pacific Fisherman»s januarutgave berettes det, at det i desember be funnet store stimer av skipjackstørje utfor kysten av det nordige Chie, som er enger sør enn amerikanske kippere vanig fisker. Da imidertid ryktene om det gode fiske nådde frem, søkte ca. 20 amerikanske kippere ti farvannet, og tok opp fisket i hva man anså som uomtvisteig internasjonat farvann. Disse fartøyer be advaret og sutteig be det åpnet id på dem fra fy. Ti sutt be de brakt under bevoktning av armerte overfatefartøyer. Krisen førte ti at styreren for American Tunaboat Association Harod Cary føy ti Santiago for å uiskutere saken med de chienske myndigheter. Han søkte en iknende ordning som den amerikanerne har med Peru. Dette and tiater amerikanske fartøyer å drive fangst av agn og drive tunafiske i farvann som Peru krever overhøyhet over gjennom en registrering gjedende i ett år. Den koster $ 200 og derti kreves ereggese av en fiskeritiatesesavgift på.~ 2 pr. nettoregister. Denne siste gjeder for 00 dager. Tisyneatende foretrakk den chienske regjering en annen ordning, som visstnok består av en eksportavgift på størje fanget innenfor 200 mies avstand fra kysten av Chie. Iføge pressemedinger skue Chies krav på den amerikanske fåten dreie seg om et beøp av $ På Genevekonferansen ti våden, skriver Pacific Fisherman», må det søkes etabert kompromis meom: a) Regeen om det trange territoriafarvann praktisert av USA, b) Det kanadiske forsag for utvidese av suvereniteten ti 2 mies i anedning av fiskerimessig kontro, mens tremisgrensen bibehodes i sikandbrakt fisk i Troms tiden. januar 5. februar 958, Fiskesort Meng Anvendt ti de Sa Her Ising og frysing ting Henging\ metikk Skrei Annen torsk Sei Brosme..., Hyse Kveite Båkveite Fyndre Uer Steinbit Størje... Annen Reker I at Tran 929 h. Rogn 8 h., hvorav satet 53, iset 650 h. K. & J. SÆTVEIT A.S BERGEN Teefonsentra Teegram adr. Kitte» Engrosomsetning og eksport av sid og fisk Spesiaitet i sesongen: Laks og ørret 08

7 Nr. 8, 20. februar 958 kerhetsmessig hensikt, c) Anerkjennese av en kyststats «Spesiee interesse» i fiskeriene som støter ti dens kyst, d) Chie, Ecuador og Peru ekstreme kmv på jurisdiksjon over. fiskeriene innti 200 mies fra deres kyster. Nye tyske minstepriser ennå ikke i kraft. I «AFZ» for 8. februar oppyses det at Bundesernahrungsministerium ikke ha r godkjent den nye minstepris for fiskerinæringen, men har forenget den nåværende reguering innti videre. Dermed gjeder også utover. februar den nedre auksjonsgrense fra 4 ti 8 pfennig for ferskfisk, mens sideprisen ikke er bitt garantert nedad. BELF har ikke godkjent den foresåtte forhøyese av ferskfiskminsteprisen på 7 ti 2 pfennig, og gjeninnføringen av den garanterte minstepris på sid på 6 pfennig, fordi fo,rutsetningene for sådan godkjennese ikke var oppfyt. I denne forbindese erfarer vi, at det manger underskrift fra to rederier på fangstoverenskomstene, som ae andre rederier har forpiktet seg ti. I havfiskerikrctser bir BELF bebreidet for på uforståeig måte å forsinke en reguering bare fordi to underskrifter, som ti og med bare representerer 8 pst. av fåten, manger. Markedssituasjonen det bir for tiden brakt i and utstrakte seifangster gjør det muig, at auksjonsprisen på sei av 2. sort vi gå avere ned enn ti den i utsikt stiede minstepris på 7 pfennig. I mandagsauksjonen å den på 7:y4 pfennig. Meom 500 og 700 deegerte ti Romakonferansen. «The Fishing News»oppyser, at meom 500 og 800 deegerte fra minst 80 sjøstater og innandsstater vi begynne å same seg i Roma fra 7. februar for å deta i United Nations internasjonae konferanse om havets ov. Forhandingene, som vi vare ni uker, er av stor betydning for ae nasjoner, at hitti så vidt man vet, er det bare en som har antydet, at den ikke vi a seg.representere. Første norske storsiden i Hu, i år, ankom søndag 9. februar med mjs «Jami», oppyser «The Fishing News» i sin utgave for 4. februar. «Jami»s ast besto av 2400 kasser ~t 2 cwt. og et iknende anta havkasser. Kvaiteten be sagt å være god og fiskens størrese meget stor. Ytterigere to skipninger var ventende ti Hu i Øpet av uken og det regnes med regemessige skipninger en tid fremover. Ivrig etter å få den første konsignasjonen behandet så mrtig som muig arbeidet mange bransjefok i Hu fu dag hee søndag. Siden be hovedsakeig brukt ti kippersfremstiing for hjemme og eksporthandeen. Prisene, sa \r. Emmison, formann i «Ctuers section» av Fish Merchants Protection Association, er omtrent de samme som i fjor. B. HEIDE KRISTIANSUND N Teegramadr.: «Heidexport» Teefon sentrabord: 2420 FRYSERI KLIPPFISKANLEGG SILDOLJEFABRIKK La ikke tifeet råde. før noe skjer O L A V KYR R ES GT. 9, BERGEN TLF Fiskets Gang Hee andets fiskeritidsskrift Det er et bad i vekst STATISTIKK FISKENYTT AKTUELLE ARTIKLER fra inn og utand 09

8 Nr. 8, 20. februar 958 Sefangsten og Håkjerringfisket 957 Ved sekretær Sverre Nioestad I 957 detok det 7 3 fartøyer i sefangsten, men da 3 fartøyer foriste, be det brakt i and fangst av 70 fartøyer. Foregående år detok det 67 fartøyer i sefangsten. I disse taene er ikke medregnet hjepefartøyet i Vesterisen. Av de fartøyene som detok i sefangsten var ~ tjennnehørende i Finntnark, 38 i Trmns, 3 i Nordand, 28 i IVIøre og Rmnsda og i Vestfod. Detakingen fra Troms gikk opp med 2, fra Nordand med og fra IVIøre og Rmnsda med 3 fartøyer i forhod ti foregående år. 'Tonnasjen av de 70 fartøyene som innkarerte fangst var på i at 2 34 brutto og 440 netto. I tiegg ti dette kommer de 3 fartøyene som foriste og som tisammen var på 42 brutto og 45 netto. Foregående år var bruttoasjen O 462 brutto og 3682 netto. Gjennomsnittsstørresen på de fartøyene som brakte i and fangst i 957 var 73 brutto og 63 netto. Tisvarende ta for 956 var 56 brutto og 55 netto. Gjennomsnittsaderen av fartøyene er for 957 beregnet ti 28 år, eet samme som foregående år. Fordeingen av fartøyene etter engde og byggeår frengår eers av tab. 2. Bare ett fartøy hadde dam ptnaskin i 95 7, mens resten hadde motor. \!Iaskinenes størrese var på gjennotnsnittig 349 HK. Ae de.tre fartøyene som foriste var hjemmehørende i 'Trmns. Det var T 9T «Poarquest» som foriste ved Isand på vei ti N ewfoqndand og T 49A «Poarkyst» og T 5TD «Harmoni» son begge foriste i Østisen. JVIannskapene be reddet ved ae disse forisene. Det be innkarert fangst fra 90 fangstturer i 957, mot 94 i 956. Det var 52 fartøyer som foretok en tur, nens 9 fartøyer foretok to turer hver. Fangsten foregikk ved Newfoundand (5 turer), i Vestisen (37 turer), Danmarksstrecet (2 turer), Nordisen (6 turer) og Østisen (20 turer). ~~Iannskapet på sefangstfåten utgjorde i at 295 mann, hvorav 47 nann på de foriste fart9jyene. Gjennomsnittig pr. fartøy var besetningen 8 nann. Samet fangstutbytte be dyr mot dyr i 956. Det var såedes en betydeig nedgang i forhod ti foregående år. Dette skydtes vanskeige fangstforhod både i Vestisen og ved Ne,vfoundanc. Av fangsten var grønandssetnot året før. Det var særig stor nedgang i fangsten av hårfaste kvitunger som bare be mot I O 294 i 956. Derimot var fangsten av gammese større enn året før. I at utgjorde grønandsse 77,8 prosent av totafangsten. Fangsten av kapptnyss gikk tibake fra i 956 ti i 957. Også for kappmyss var det ungefangsten som sviktet. Det be bare fanget bueback mot i 956. En vesentig de av de voksne dyrene tas under smnmerfangsten i Dannarksstredet og denne fangsten ga bra resutat. Hvaross var også i 957 totafredet. Fangstene av de fotskjeige sorter dyr er eers fordet på fangstfet i tabe. Prisene på sefangstproduktene har hest igget noe over det son be betat i forrige sesong og avsetningsforhodene har vært gode. Innkareringsverdien den verdien som skipperen oppgir ti tovesenet ved innkarering var kroner mot kroner foregående år. Kombinert sefangst og håkjerringfiske be drevet av 3 fartøyer i Dannarksstredet. Dette håkjerringfisket ga 62 tran ti en verdi av kroner. Tisannen be såedes verdien av sefangsten og det håkjerringfisket som be drevet i kombinasjon ned sefangsten kroner. Det be ikke drevet noe håkjerringfiske utenmn det som be drevet av sefangerne i 957. On detaking og fangst på de enkete fet kan en eers bemerke: V ewfoundand. Det detok 5 fartøyer i sefangsten ved Newfoundand i 957. En har da tatt med 3 fartøyer som først gikk ti Vestisen, men senere fortsatte ti Newfouncand på samme turen. Foregående år detok det O fartøyer. Av de som detok på dette fet i 957 var 2 fra Troms, 2 fra \IIøre og Romsda og fra Vestfod. Tonnasjen av fåten var på 2229 netto, eer gjennomsnittig 49 netto. VIannskapet var på i at 444 tnann. Turene varte gjennmnsnittig 9 døgn og gjennomsnittig innkareringsverdi be on ag 392 tusen kroner pr. fartøy. Første tiatte fangst dag var også i 957 O. mars «på sefetet Øst forn ewfoundand og i B~e Isand stredet Østenfor en inje, trukket memn Amour 0

9 i z :s!:j: tv ~ CD' ~ c, P o Vt (X) Tabe. Sefangsten og håkjerringfisket i 957 fordet på fangstfet Fangstfet New Dan I at found Vest Nord Øst and Isen Isen Isen marks 957 stredet Sefangst: Anta innkaretinger... 5I / 97. Grønands se i at... stk Herav: a. Hårfaste kvitunger » b. Unger under og etter hårskiftet...» c. Unge dyr (fjorårets og edre unger, gråse).....» d. Gammese » Kappmyss i at » Herav: a. Vårfødte unger (bårygg og bågris) » b. Unge dyr (gris og overgangsdyr)...» c. Voksne dyr » Storkobbe » Hvaross » Snadd...» Isbjørn i at » Herav: a. Levende » i 3 b. Døde » Samet anta av disse dyr » / Spekk Innkareringsverdi kr Sefangernes håkjerringfiske: Tran Lever...» Innkareringsverdi kr Håkjerringfartøyenes fangst: _J An ta turer... 6 Tran Lever...» 70 Innkareringsverdi kr fartøyer gikk først ti Vestisen og fortsatte så ti Newfoundand. Da det ikke har vært muig å fordee fangsten nøyaktig på fet, er hee fangsten for disse tatt med under Newfoundand. En antar imidertid at det meste av kappmyssen er tatt i Vestisen. Disse tre fartøyene hadde i at 950 kappmyss, hvorav 550 unger (bågris) og 400 voksne dyr... ~

10 Nr, februar 958 Point og Fowers Cove» og ti 5. mars «i Guf of St. La wrenceområdet vestenfor ovennevnte inje.» Det var uguns tige værforhod og svært mye is. Båtene karte ikke å forsere seg frem ti seegrene i rett tid og nange av båtene be iggende fast i engere tid. Det be benyttet fy ti å okaisere seegrene. Vestisen (]an\!fayenfetet ). På dette fet detok det i fartøyer. I tiegg komner de tre fartøyene smn føtst gikk ti Vestisen men senere fortsatte ti N e wfoundand. Fangsten for disse er regnet med under N e\vfoundand. Også i 957 var det fastsatt både begynnesesdato og avsutningsdato for fangsten og dessuten utseiingsdato. Fangsten av se og kappnyss var bare tiatt i tiden 20. nars ti 5. mai. Første tiatte dag for avreise fra Norge var 4. mats. Det var dessuten forbudt å foreta mer enn en fangsttur. Det var vanskeige fangstforhod og fangsten be angt mindre enn det som har vært vanig med tisvarende detakese. Spesiet be det fanget ite unger. Fangsten pr. fartøy be bare ve 000 dyr Tabe 2. Fartøyer som har innkarert fangst i 957, fordet etter Lengde engde og byggeår Byggeår: Før at , , , , , , ,9 6 2 O 09, , ,9 4049, , ,9 7079,9 I at I mot ve 300 i 956. Førstehåndsverdien er oppgitt ti gjennomsnittig 02 tusen kroner pr. tur. Også i 957 var det hjepefartøy i Vestisen. Det var bergingsbåten «Savator» som var eiet for dette formå. GrØnandsstredet. Ti dette fet foretok 2 fartøyer en tur hver. Det var O fartøyer fra VIøre og to fra NordNorge. Santige hadde tidigere på året foretatt en tur ti annet fet, enten ti Vestisen eer ti N e\vfoundand. Kmnbinert sefangst og håkjerringfiske be drevet av tre fartøyer mens de øvrige bare drev sefangst. I Danmarksstredet var det bare tiatt å fange kappmyss i tiden 5. juni ti 5. jui og dessuten måtte hver enket fartøy ha tiatese. Nord isen og Østisen. Det be foretatt 6 turer ti N ordisen og 20 turer ti Østisen. Ae fartøyene som detok var fra Nord N orge. Det er de ninste fartøyene som detar på disse fetene. En mer utførig oversikt over sefangsten og håkjerringfisket i 957 vi senere bi offentiggjort i Fiskeridirektørens serie «Årsberetning vedkomuende Norges fiskerier» for 957. Tabe 3. Fartøyenes størrese, turenes varighet, fangstverdi og mannskap i gjennomsnitt for hvert fangstfet. Anta Gj.snitt pr.fartøy Gj.snitt pr. tur Fangstfet turer i Mann Tonn Varig rerings at skap asje het Innka verdi netto døgn 000 kr. Newfoundand Vestisen Nordisen Østisen Danmarkstredet I at » » » » »

11 Anvendese Vintersidfisket pr. 6/ at storsid /2 2/2 pr. 9(2 0/2 3/2 4/2 5 og 6/2 958 Nr. 8, 20. februar 958 Mot I at pr. i 957 6/2 958 ti 7/2 h h h h h h h h h Eksportert fersk Satet Hermetikk Fabrikksid Agn Fersk innenands Fangstredskap: I at Snurpenot Garn Landnot Fisk brakt i and i Møre og Romsda fyke tiden. januar 8. februar 958. Anvendt ti Fiskesort Mengde Ising Her~Fb~mc Sa Henog.fry t'. me og mg gmg t'kk smg dyrefor Skrei Annen torsk Sei Lyr... [ Lange... :, \ Båange.... BrosrHe Hyse Kveite Rødspette..., 3 3 Marefyndre.. Å... Uer Steinbit... Skate og rokke 9 9 Håbrann... Pigghå Makrestørje.. Annen fisk Hummer... Reker... Krabbe... Herav: 2 I at Nordmøre ' Sunnmøre og Romsda Etter oppgaver fra Norges Rafskag og Sunnmøre og Romsda Fiskesasag. Omfatter også fisk fra fjerne farvann. Satfisk. er omregnet ti søyd hodekappet vekt ved å øke satfiskvekten med 72 prosent. 2 Lever 202 h. 3 Av dette brakt i and i form av satfisk 237 ( J: 408 råfisk). 4 Av dette brakt i and i form av satfisk 70 (J: 20 rå fisk). Fisk brakt i and Sogn og Fjordane i tiden. januar 8. februar 958 Fiskesort er Torsk... Sei.... Lange.... Brosme.... Hyse.... Kveite.... Rødspette.. Marefyndre Pigghå... Makrestørje.... Hummer.. Reker.... Krabbe.... Annen fisk. I at I at ising og frysing Av dette ti sating henging / herme tikk \ ) Etter oppgaver fra Sogn og Fjordane Fiskesasag. Unngå ergreser Reduser kostnadene Bruk TETTE. KONTROLLERTE O. C. AXELSENS FABRIKKER Afs FLEKKEFJORD 3

12 Nr. 8, 20. februar av verdens diesemotorhestekrefter på skip over 000 fonn smøres av SHELL For driffsikker motor også i DERES båt bruk She smøreojer '~

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad,

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad, ÅRSMELDING 1995 FiskQrirQtt&dQrQn i F&kstad, KAP. KORT OM FLAKSTAD KOMMUNE. Fakstad kommune omfatter Fakstadøy og den nordøstige deen av Moskenesøya, samt 139 mindre øyer og 459 båer og skjær. Fakstadøya

Detaljer

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983 Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET F O R O R D Beretningen om sefangsten i 1981 er stort sett basert

Detaljer

Fiskesort. 39 392 7 601 3 542 ' 4 28 249 - - Annen torsk 7

Fiskesort. 39 392 7 601 3 542 ' 4 28 249 - - Annen torsk 7 FISKETS GANG U!gitt av fiskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag 0. november 960 Nr. 45 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952.

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952. U f g if f a v F i s k e ri d ire k fø re n Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 7. apri Nr. Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar.

Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. februar 948. Nr. 7 A bonn em en f kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae posfansfater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956 Nr., 7. nvember 197 Meding fra Fiskeridirektratets statistiske kntr. STOR TRÅLERNES FISKE I 196 av sekretær Sverre Mestad Med «strtråere» mener en her fartøyer på ver 300 brutttnn sm benyttes ti tråfiske.

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 9. november 1

Fiskerioversikt for uken som endte 9. november 1 Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 4. november 957 Nr. 46 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november.

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november. Utgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra,. Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 23. november 1950. Nr. 7 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 19. mars 19~5

Fiskerioversikt for uken som endte 19. mars 19~5 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 2. mars 9 Nr. 2 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskeri oversikt for uken som endte 7. januar 1961

Fiskeri oversikt for uken som endte 7. januar 1961 U/gitt av fiskeridirekføren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

tonn, da1nptran 41 871 hl 1not i fjor henholdsvis 159 671-77 961-60 776-20 934-71 119.

tonn, da1nptran 41 871 hl 1not i fjor henholdsvis 159 671-77 961-60 776-20 934-71 119. Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 0. juni 957 Nr. 5 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

F'iskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 28. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr.

F'iskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 28. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr. F'iskets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra,,fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr. 10 A bonn em en t kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstafer

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. JUNI 97 . JUNI 977. ÅRGANG A V N N H O D E T D E T T E N R.: Side Medinger... Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges Råfiskag pr. JO. mai 97........................

Detaljer

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN!

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! 15. A U GUST 1 9 6 8 33 Kystens Forretningsbank TROMSØ TRONDHEIM BERGENSVOLVÆRHONNINGSVÅG BÅTSFJORD VARDØ MEHAMN Kontakt oss for nærmere oppysninger Nå kan vi tiby skattefri banksparing

Detaljer

FISKETS GA. Fiskerioversikt for uken som endte 23. august 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GA. Fiskerioversikt for uken som endte 23. august 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GA Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 8. august 958 Nr. 5 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 20. juli 1972 29

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 20. juli 1972 29 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. juli 972 29 fi~k(t~ GANG 20. JULI 972 58. ÅRGANG 29 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: Side Fiskeriovgivning................ 59 Medinger fra fiskeridirektøren.. 59

Detaljer

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... --1~ 121810 41203li14%f669s9\460 1692

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... --1~ 121810 41203li14%f669s9\460 1692 FISKETS G Ufgitt dv fiskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang)> tiatt. 45. årg. Bergen, Torsdag 6. november 959 Nr. 48 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 974 52 26. DESEMBER 974.60. ÅRGANG 52 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: vansker i vegen for fiskere, tivirkere og omsetningsedd. Jeg er imponert over den

Detaljer

brosme, 7 tonn kveite, 26,5 tonn steinbit, 93,3 tonn uer, 13 tonn blåkveite. Inklusive torsk ble ukefangsten 5639 tonn mot 4893 tonn uken før.

brosme, 7 tonn kveite, 26,5 tonn steinbit, 93,3 tonn uer, 13 tonn blåkveite. Inklusive torsk ble ukefangsten 5639 tonn mot 4893 tonn uken før. FISKETS GANG Ufgiff av Piskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 2. mai 957 Nr. 8 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 11-12/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 25. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 25. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, 'Torsdag 0. mai 957 Nr A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 24. mars 1962. Nr. l J. Utgitt av fiskeridirektøren

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 24. mars 1962. Nr. l J. Utgitt av fiskeridirektøren FISKETS GANG Utgitt av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 10, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiske nytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved

Detaljer

Vesterålen) Yttersiden:

Vesterålen) Yttersiden: FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Bergen, Onsdag 28. mars 956 Nr. A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

ffiishets (jøng ~ Utgitt av Fiskeridirektøren INNHOLD- CONTENTS 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag NR. 10-17. mai 1979

ffiishets (jøng ~ Utgitt av Fiskeridirektøren INNHOLD- CONTENTS 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag NR. 10-17. mai 1979 ~ ~ Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 10-17. mai 1979 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag ISSN 0015-3133 INNHOLD- CONTENTS VED ETTERTRYKK FRA FISKETS GANG MA BLADET OPPGIS SOM KILDE ISSN 0015-3133 PRISTARIFF FOR

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

Melding om fisket uke 13/2014

Melding om fisket uke 13/2014 Melding om fisket uke 13/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 28.03.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Nr. lo

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Nr. lo FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 6. mars 958 Nr. O Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 11. mars.

Fiskerioversikt for uken som endte 11. mars. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 16. mars 1950. Nr. 11 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2013

Melding om fisket uke 8/2013 Melding om fisket uke 8/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. AUGUST 1971

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. AUGUST 1971 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 6. AUGUST 1971 Fiskerioversikt for uken som endte 1. august 1971. 6. AUGUST 1971 57. ÅRGANG 4 Det har jevnt over vært en roig uke. Sidekvantaene fra Nordsjøen økte en

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 8. april 1961

Fiskerioversikt for uken som endte 8. april 1961 Utgift av Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

8. DESEMBER 1966. 49 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

8. DESEMBER 1966. 49 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. DESEMBER 1966. 49 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskerioversikt for uken som endte 3. desember 1966. 8. DESEMBER 1966-52. ÅRGANG 49 A V N N H O LD ET D ETT E N R.: Side Fiskeriovgivning.................

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2012

Melding om fisket uke 8/2012 Melding om fisket uke 8/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. februar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

FISKERIRETTLEDEREN I. VESTVÅGØY

FISKERIRETTLEDEREN I. VESTVÅGØY 24 FISKERIRETTLEDEREN I. VESTVÅGØY INNHOLDSFORTEGNELSE side. KORT OM VESTVAGØY 2 2. SAMMENDRAG 3 3. SYSSELSETTING 4 3.1. Fiskermanntaet 4 3.2. Syssesetting i foredingseddet 5 3. 3. Syssesetting i oppdrettsnæringen

Detaljer

Fisk. l Mengde Verdi Megnde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi. l l 859 799 2 546 1 050 7 216 2 549. N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 4 7.

Fisk. l Mengde Verdi Megnde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi. l l 859 799 2 546 1 050 7 216 2 549. N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 4 7. Fisk Ufgitt av Fiskeridirekføren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 1. januar 1948. Nr. 1 A bonn em en t kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fisk ts Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 41. årg. Bergen, Torsdag 9. juni 1955 Nr. 23 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 24. ma1 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 24. ma1 1952. Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 9. mai 95 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FISKETS GANG U/gift av fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonement kan tegnes ved ae

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. OKTOBER 973 It Fiskerioversikt for uken som 7 oktober 973.. OKTOBER 973-59. ÅRGANG 4 A V N N H O D E T D E TT E N rt. : Side Verdi av utførse av fisk og fiskeprodukter,

Detaljer

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN . SEPTEMBER 98 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskerioversikt for uken som endte. september 98.. SEPTEMBER 98. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Fiskeri kurs........................ Fiskeforhodene

Detaljer

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fiskets Gang Ufgi av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag. apri 4 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fisket Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 22. januar 1955. 41. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1955 Nr. 4

Fisket Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 22. januar 1955. 41. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1955 Nr. 4 Fisket Gang Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide øppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 41. årg. Bergen, Torsdag 7. januar 1955 Nr. 4 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Melding om fisket uke 38/2014

Melding om fisket uke 38/2014 Melding om fisket uke 38/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 41/2013

Melding om fisket uke 41/2013 Melding om fisket uke 41/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11.10.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 9. SEPTEMBER 97 6 fi~k(t~ GANG 9. SEPTEMBER 97 57. ÅRGANG 6 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Fiskeriovgivning................. 659 Nye fiskefartøyer................. 659

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01. Utvag: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: k1830 MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING Forfa bes medt i god tid sik at vararepresentant kan bi innkat. Forfa ska medes ti servicekontoret,

Detaljer

Melding om fisket uke 14/2013

Melding om fisket uke 14/2013 Melding om fisket uke 14/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 05.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

B 11 holmsråsa-slad: ~1angerfjorden, Hordaland. Brislingfisket:

B 11 holmsråsa-slad: ~1angerfjorden, Hordaland. Brislingfisket: FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Bergen, Torsdag 26. januar 1956 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

n1ot i fjor henholdsvis: 123 286-63 038-40 017-20 231-55 788-27 947-19 198.

n1ot i fjor henholdsvis: 123 286-63 038-40 017-20 231-55 788-27 947-19 198. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Eergen, Torsdag 2. juni 956 Nr. 25, A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN. APRIL 9 5 VESTLANDSBANKEN Got/ i vest sterk i vekst skue det vera oss ei gede å få diskutere eit nærare oppegg. Vi vi gje personeg service ti ae interesserte. Ta kontakt

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 18. februar.

Fiskerioversikt for uken som endte 18. februar. Utgi av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 3; februar 950. Nr. 8 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae posfanstater og på Fiskeridirekiørens

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2013

Melding om fisket uke 2/2013 Melding om fisket uke 2/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11. januar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 28. juni 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 28. juni 1952. I Ugiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 38. årg. Bergen, Torsdag 3. jui 9 Nr. 6 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 5. februar 1955

Fiskerioversikt for uken som endte 5. februar 1955 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide. Qppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag O. februar 9 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskeri oversikt uken som 1

Fiskeri oversikt uken som 1 Utgift dv Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 000. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 1/2016 Rapporten skrevet mandag 11.01.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13 Fiskerioversikt for uken som endte 27. mars 1971~~ 1. APRIL 197157. ÅRGANG 13 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Medinger fra Fiskeridirektøren.. 241 Nye

Detaljer

Fiskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 21. ma1. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20. Ulgitl av Fiskeridirekløren

Fiskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 21. ma1. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20. Ulgitl av Fiskeridirekløren Fiskets Gang Ugit av Fiskeridirekøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskeri oversikt for uken som endte 2. oktober 1954

Fiskeri oversikt for uken som endte 2. oktober 1954 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40, årg. Bergen, Torsdag 7. oktober 54 Nr. 40 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Norske fiskefarkosfers alder og størrelse

Norske fiskefarkosfers alder og størrelse o Arsberetning vedkommende Norges Fiskerier 9- Nr. Norske fiskefarkosfers ader og størrese Ta beier utarbeidet på grunnag av ufortegnese over merkepiktige norske fiskefarkoster for 90 og 9 Av GERHARD MEIDELL

Detaljer

Vesterålen: Levenclefisk:

Vesterålen: Levenclefisk: Fiskets Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 0. juni 9 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen 1 fjorder på Vestandet 1961-1962 av Kaare R. Gundersen FISKERIDIREKTORATETS HAVI ORSKNINGSINSTITUTT De merkemetoder som be uteksperimentert for brising i 1958 og 1959 (Gundersen 1959, 1960) er kommet ti

Detaljer

Melding om fisket uke 7-8/2011

Melding om fisket uke 7-8/2011 Melding om fisket uke 7-8/ Generelt Rapporten skrevet fredag 25. februar. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Uke

Detaljer

Fis.kets Gang. Fiskeri oversikt for uken som endte 16. januar 195 4

Fis.kets Gang. Fiskeri oversikt for uken som endte 16. januar 195 4 Fis.kets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.fiskets Gang tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 21. januar 1954 Nr. 3 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ie postanstater

Detaljer

Fisket n. Fiskerioversikt for uken som endte 12. juni 1954

Fisket n. Fiskerioversikt for uken som endte 12. juni 1954 Fisket n Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide Qppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 7, juni 954 Nr. 4 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

FISKETS GANG. Ufgiff av?iskeridirekføren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

FISKETS GANG. Ufgiff av?iskeridirekføren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. FISKETS GANG Ufgiff av?iskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 8. mars 956 Nr. 0 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 13. juli 1957

Fiskerioversikt for uken som endte 13. juli 1957 U!giff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 8. jui 957 Nr. 29 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fi kets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 29. mai 1954

Fi kets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 29. mai 1954 Fi kets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 3. juni 1954 Nr. 22 A bonn em en t kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fi s. Fiskerioversikt for uken som endte 22. Januar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 35. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1949. Nr. 4

Fi s. Fiskerioversikt for uken som endte 22. Januar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 35. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1949. Nr. 4 Fi s Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 35. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1949. Nr. 4 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. år~. Bergen, Torsdag I. jui 957 Nr Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnss ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

~1<:yndet en dag på 'grunn av helgen.

~1<:yndet en dag på 'grunn av helgen. Fiskets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 28. mai 1953 Nr. 21 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Vesterålen-Yttersiden:

Vesterålen-Yttersiden: Fiskets Gang Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 37. årg. Bergen, Torsdag 26. apri 1951. Nr. 17 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fisker i oversikt for uken som endte 3. a pr i l 19 5 4

Fisker i oversikt for uken som endte 3. a pr i l 19 5 4 Utgit av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 8. apri 1954 Nr. 14 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr.

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr. ETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 3. mai 957 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 12. APRIL 1973 15

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 12. APRIL 1973 15 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. APRIL 97 5 fi~k{~ GANG. APRIL 97 59. ÅRGANG 5 Fiskerioversikt for uken som endte 7. apri 97. Det medes om bra værforhod og godt fiske i Finnmark. Lofoten var det også

Detaljer

FISKETS GANG. Ufgiff av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

FISKETS GANG. Ufgiff av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. november 955 Nr. 44 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 24. juli.

Fiskerioversikt for uken som endte 24. juli. ng Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 9. jui 1948. Nr. 30 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 20. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 25. juli 1957 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 20. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 25. juli 1957 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra.,fiskets Gang.. tiatt, 43. årg. Bergen, Torsdag 25. jui 957 Nr. 30 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte.24. november.

Fiskerioversikt for uken som endte.24. november. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag. november 5. Nr. 48 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Vesterålen: Til Andenes og Bleik ble det i uken brakt i land 93,5 tonn. Av dette var 78 tonn sei, 14 tonn uer og l tonn hyse.

Vesterålen: Til Andenes og Bleik ble det i uken brakt i land 93,5 tonn. Av dette var 78 tonn sei, 14 tonn uer og l tonn hyse. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. september 957 Nr. 7 Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 15. MARS 1973 11

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 15. MARS 1973 11 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 5. MARS 97 fi~k{~ GANG 5. MARS 97 59. ÅRGANG A V N N H O L D E T D ETT E NR.: Side Fiskeriovgivning... 5 Medinger fra Fiskeridirektøren.. 5 Seundersøkeser i det nordige

Detaljer

FISKETS GANG. U!giff av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

FISKETS GANG. U!giff av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. FISKETS GANG U!giff av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 6. februar 958 Nr. 6 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte ls. mars 1961. Nr. li. U/gift av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte ls. mars 1961. Nr. li. U/gift av Fiskeridirektøren FISKETS GANG U/gift av Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 000, Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 27. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirekrøren. 43. årg. Bergen, Torsdag l. august 1957 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 27. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirekrøren. 43. årg. Bergen, Torsdag l. august 1957 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirekrøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag. august 957 Nr. 3 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskesort Mengde I ' 1 l 'Fiskemel. tonn tonn tonn l tonn l tonn tonn Skrei!12079 3 705 5 536 2 838 - - Loddetorsk Annen torsk

Fiskesort Mengde I ' 1 l 'Fiskemel. tonn tonn tonn l tonn l tonn tonn Skrei!12079 3 705 5 536 2 838 - - Loddetorsk Annen torsk GANG Utgitt av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag. desember 960 Nr. 48 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

FISKETS GA 12. Januar. Fiskerioversikt for uken som endte. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GA 12. Januar. Fiskerioversikt for uken som endte. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GA Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 7. januar 957 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Omsetning fersk torsk pr uke 2014 og 2015

Omsetning fersk torsk pr uke 2014 og 2015 Melding om fisket uke 10/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 21. april 1962

Fiskerioversikt for uken som endte 21. april 1962 Utgift av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 10, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 26 29. DESEMBER 1977 63. ARGANG Utgis hver 14. dag 752 Norges fiskerier 1977. 753 Ny rekord i førstehåndsomsetningen. 756 Fiskerimessen

Detaljer

son1 er pen, ble on1 lag tredjeparten tatt på garn, 1nesteparten ellers på snurpenot. For Bø foregår det for tiden så vidt vites ikke noe seifiske.

son1 er pen, ble on1 lag tredjeparten tatt på garn, 1nesteparten ellers på snurpenot. For Bø foregår det for tiden så vidt vites ikke noe seifiske. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 30. august 956 Nr. 35 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. DESEMBER 97 48 . DESEMBER 97 7. ÅRGANG som Værforhodene i uken som endte 7. november var fremdees ustabie, men noe bedre enn i de nærmest foregående uker, og andingene

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 30. mai 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 30. mai 1953 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.fiskets GangH tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 4. juni 93 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 1968 32

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 1968 32 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 968 fi~k

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 19. desember 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 19. desember 1953 Utgit.f av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 24. desember 1953 Nr. 51 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

ARSMELDIING.. FISKERIRETTLEDEREN l FLAT ANGER, NAMDALSEID, FOSNES OG NAMSOS. ~~?~. ~~ ~ l

ARSMELDIING.. FISKERIRETTLEDEREN l FLAT ANGER, NAMDALSEID, FOSNES OG NAMSOS. ~~?~. ~~ ~ l 00 ARSMELDIING. FISKERIRETTLEDEREN FLAT ANGER, NAMDALSEID, FOSNES OG NAMSOS. 1993 ~~?~. ~~ ~ '... :;:;;;:':~:x:::.;~!~~ ''.i;;.: : :)::. :;t':;\:.~ ;:.!,;:;.:: ::\: ~;:~;!:?.~n:ir: }~~i.i~;;~!::r:~t ~~:.:::

Detaljer

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket R N G E R K S B A N E N Jernbaneverket Hovedpan. fase 1 har vi utredet prosjektet. Nå ska det ages en hovedpan for Ringeriksbanen. utgangspunket har vi kun fastpunktene Sandvika -Kroksund -Hønefoss for

Detaljer

i Nord-Norge, nemlig om 500 hl kri! på Vestre Tana i Finnmark og HOO hl småsild pft RamsFjorcl i Tron1s.

i Nord-Norge, nemlig om 500 hl kri! på Vestre Tana i Finnmark og HOO hl småsild pft RamsFjorcl i Tron1s. GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 28. mars 957 Nr. 3 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 5 O.

N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 5 O. 15. Fi s Utgitf av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra,.fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Becrgen, Torsdag 28. desember 1950. Nr. 52 Abonnement kr. 1 0.00 pr. år tegnes.. ved ae postanstater

Detaljer