UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 1968 32"

Transkript

1 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 968

2 fi~k<t~ GANG 8. A U G U ST A R GA N G A V N N H O LD ET D ETT E N R.: Fiskeriinspektørenes kvartasberetninger:. kvarta, Side Møre og Romsda Stortingstrykksaker Fiskerioversikt for uken som endte. august 968. Det gode sommerværet i SørNorge fortsatte også siste uke. NordNorge er det imidertid fortsatt dårig vær med kude, regn og tåke. hee NordNorge har det vært en nedgang i fiskeutbyttet. Det rapporteres at det ikke bare skydes været, men at det også er store avtaksvansker for de feste fiskesorter. Trøndeag, Møre og Romsda og resten av SørNorge be det et tifredsstiende utbytte av siste ukes fiske. Spesiet var det en gedeig stigning i rekefisket på Rogaandskysten. Ae inefartøyene som har detatt i fisket VEd VestGrønand og Newfoundand har nå avsuttet. tur, med et meget godt utbytte. at har det vært 0 fartøyer på førstegangs tur og disse har evert over 9000 tonn satfisk. Loddefisket ved Bjørnøya ser nå ut ti å være sutt mens det derimot medes om øket aktivitet for makrefisket på Sørandet. Også sidefisket i'" Nordsjøen tok seg godt opp siste uke. Ansvarig utgiver: FISKERIDIREKTØREN Redaktør: kontorsjef Håvard Angerman FISKETS GANG's adresse: Fiskerd i rektoratet Rådstupass O Bergen Teefon: 0 00 UTKOMMER HVER TORSDAG Abonnement kan tegnes ved ae poststeder ved Innbetaing av abonnementsbeøpet på postgiro konto 698, eer på bankgrokonto 55/8 og 98/8 eer direkte Fiskeridirektoratets kassakontor. Abonnementprisen på Fiskets Gang er kr. 5,oo pr. r. Ti Danmark, Isand og Sverige kr. 5,oo pr. r. Øvrige utand kr.,oo pr. år. Prstariff for annonser kan fåes ved henvendese ti Fiskets Gang. 558 VED ETTERTRYKK FRA FISKETS GANG MÅ BLADET OPPGIS SOM KILDE Fisk m.v. utenom sid, brising, øyepå og odde. Finmnark: I Finnmark be det i uken som endte. august brakt i and 9 tonn fisk mot 6 tonn i foregående uke. Av fangsten var 56 tonn torsk, 805 tonn hyse, tonn sei, tonn brosme, tonn kveite, tonn fyndre, tonn steinbit, ever 96 h og 8 h tran. Det detok i at 77 fartøyer, hvorav motorfartøyer, tråere og åpne båter. Fartøyene hadde en samet besetning på 6 mann. I forrige uke detok det fartøyer og 78 mann. Av ukens fangst brakte tråerne i and 6 tonn, 79 tonn be tatt med garn og not, 857 tonn med ine, mens 9 tonn be tatt med håndsnøre. Troms: Ukeutbyttet i Troms be på 857 tonn mot 86 tonn i uken før. Det be iandført tonn torsk, 9 tonn sei, 8 tonn brosme, 7 tonn hyse, 557 tonn båkveite, tonn uer, tonn steinbit, tonn ange og tonn med reke. Av ukens kvantum be tonn anvendt ti fiet. Vesteråen: Andenes meder om en samet ukefangst på 0 tonn, hvorav 7 tonn sei, tonn uer, tonn torsk, 5 tonn båkveite og tonn diverse fisk. Fra Bø foreigger det ikke meding om siste ukes fiske. SørHegeandSørTrøndeag: I uken som endte 7. jui be det i distriktet iandført 89 tonn fisk fordet på føgende sorter: Torsk 96 tonn, sei 78 tonn, yr tonn, ange 5 tonn, båange tonn, brosme 79 tonn, hyse tonn, kveite 8 tonn, uer tonn og pigghå tonn. Levende fisk: Ti Trondheim be det tiført O tonn med evende småsei siste uke. Hordaand hadde 5 tonn F. G. nr., 8. august 968

3 Fis< bra<t i and i Finnmar< i tiden. januar. august 968. Fiskesort Meng Ising og tonn frysing Rund Fiet Anvendt ti ting gmg tonn tonn tonn tonn Sa ~ende Her tonn Skrei Loddetorsk Annen torsk Hyse Sei Brosme Kveite Båkveite Fyndre... O O Uer Steinbit Reke Annen fisk.. ne tikk Opp rna ing tonn I at 79) ! 95 j 0 55j «pr. 5/ j j 98 j 5 68 «pr. 6/866 j96 680j 8 90! Lever 96 h. Tran 065 h, rogn 50 h hvorav satet 70 h og fersk 80 h. Tran 6960 h. Rogn 97 h, herav 86 h satet, h fersk. Herav 69 tonn rotskjær. evendefisk. Dessuten fikk fyket tiført tonn fra Trøndeag. I Rogaand be det tiført O tonn evendefisk. Møre og Romsda: På Nordmøre be det i uken son endte 7. jui oppfisket 5 tonn fisk, hvorav 0 tonn torsk, 55 tonn sei, tonn yr, 5 tonn ange, tonn båange, 6 tonn brosme, tonn hyse, tonn kveite, tonn hyse, tonn rødspette og tonn uer. Siste uke meder Nordmøre om 0 seifangster fra O ti 8 tonn på båten, tisammen ca. 500 tonn. Seien er åssatt. I Møre og Romsda var det et oppsving i fiske sammeniknet med foregående uke. Det skydes et godt torskefiske meom Færøyane og Isand. Ukens samete utbytte be 96 tonn mot 58 tonn i forrige uke. Av torsk be det andet 9 tonn, av sei 8 tonn, ange 55 tonn, båange tonn, brosme 7 tonn, hyse tonn, kveite tonn, pigghå tonn, skate 5 tonn og diverse fisk tonn. Fjerne farvann: Fra VestGrønand og Newfoundand kom det siste uke inn inebåter med tisammen 0 tonn satfisk og 5 tonn kveite. Dermed har samtige inebåter avsuttet sin første tur. I at er det 0 inefartøyer som har everet fangst fra F. G. nr., 8. august 968 Fis< bra<t i and i Troms i tiden. januar. august 968. Fiskesort Meng Ising og Sa Hende frysing Rund Fiet Anvendt ti ting ging tonn tonn tonn tonn tonn Skrei Annen torsk Sei Lange Brosme Hyse Kveite Båkveite Fyndre... Uer Steinbit : Annen... = = Reke Her me tikk tonn 0 I at j Dyre for tonn «pr.s/767 I008J «pr. 6/ j 6 6j' 6 80 J 5 Tran 579 h, ever 70 h, rogn 66 h, hvorav satet 97 h, fersk 9 h. VestGrønand og Newfoundand. Det samete kvantum for. tur igger over fjorårets utbytte ti samme tid. I at er det hitti iandført 9 05 tonn satfisk, 87 tonn fiet, 9 tonn frossenfisk og 8,5 tonn kveite fra VestGrønand og Newfoundand. Sogn og Fjordane: Pigghåfisket er ennå ikke kommet i gang i Sogn og Fjordane. Ukens utbytte be bare på 65 tonn mot tonn i uken før. Av fangsten var 8,8 tonn torsk,,8 tonn sei,, tonn yr, 7,5 tonn ange,,7 tonn brosme,,9 tonn kveite,, tonn fyndre,, tonn å, 0,6 tonn havå, 5, tonn skate og 5,5 tonn med diverse fisk. Hordaand: Ukefangsten i Hordaand be på 5 tonn dødfisk, 5 tonn evende fisk og 8 tonn med reke. Rogaand: Ti Rogaand be det brakt i and 5 tonn dødfisk, 0 tonn evende fisk, tonn å og 57 tonn med reke. Skagerakkysten: Ukekvantumet var på 60 tonn fisk, 7 tonn sid (hvorav 0 tonn ti sating), 5 tonn å og O tonn reke. Osofjorden: Fjordfisk meder on et ukekvantum på 6 tonn fisk, 7 tonn sid, 8 tonn å og tonn med reke. 559

4 Fisk brakt i and i Vesteråen NordHegeand i tiden. januar. jui 968. Anvendt ti Fisk brakt i and i området SørHegeand SørTrøndeag Uken ti M eng Her Opp Sat Heng de Fryst me maing ing tikk ing tonn tonn tonn tonn i tonn tonn tonn i / I at pr Io no 6/ I at pr. ' / I at pr. 5/ Iføge oppgaver fra Råfiskaget, Svovær. Dessuten av sjøtivirket fisk: pr. 6/8 0 tonn tørrfisk, 9 tonn satfisk. Pr. f7 0 tonn tørrfisk, 9 tonn satfisk. MakTefisket: Det medes om et godt makrefiske på Sørandet. I at be det oppfisket 690 tonn m.akre ti konsum. Fra Trondheim medes det dessuten om 676 h snurpemakre fra Nordsjøen, som be anvendt ti me og oje. SkadyT: I SørNorge, spesiet på Rogaandskysten medes det om en sesongmessig stigning i rekefisket. Siste uke hadde Fjordfisk tonn kokt reke, Skagerakfisk 7 tonn kokte og tonn rå reke, Rogaand 50 tonn satkokte og 7 tonn produksjonsreke, Hordaand tonn satkokte og 5 tonn med produksjonsreke, og Troms hadde tonn med reke. MakTestørjefisket: Torsdag den. august kom størjefisket i gang vest av Turøy. Første ukes fiske ga et utbytte på 6 størjer. Sid, brising, øyepå og odde. Feit og småsid fisket: I NordNorge be det siste uke iandført ca h sid fordet på føgende områder: Varangerområdet h, Troms 6 55 h og Nordand 9 h. Rørvikdistriktet hadde 0 h, hvorav 7 h gikk ti hermetikk, 65 h be satet og h gikk ti me og oje. i tiden. januar 7. jui 968. Anvendt ti Fiskesort Mengde Ising Her ting Sa Henog fry sing ging Fiskeme me og tikk dyrefor tonn tonn tonn tonn tonn tonn Skrei... Annen torsk Sei Lyr Lange Båange Brosme Hyse Kveite Rødspette Marefyndre... Uer i 69 Steinbit Skate og rokke. Håbrann... Pigghå Makrestørje.. Annen fisk I at «9/ «0/ I føge oppgaver fra Norges Råfiskag, Trondheim. Lever 768 h. Rogn 79 h. oje, 9 h ti agn og ti fersk bruk innenands 65 h. Av småsid be det tatt 65 h, 6 h gikk ti hermetikk og tonn be forbrukt innenands. Sør for Stad be det oppfisket 8 h feitsid, 5 h gikk ti agn og 0 h ti sating. Småsidkvantumet be på 00 h, 7 58 h ti hermetikk og 7 h ti innenands forbruk. Fjordsid: Fjordfisk hadde 7 tonn fjordsid, som be anvendt fersk, og Skagerakfisk også 7 tonn, hvorav O tonn be satet. N otdsjøfisket: Nord for Stad be det iandbrakt 76 h nordsjøsid, hvorav 68 h gikk ti fiet. Resten gikk ti me og oje. Sør for Stad medes om ukeutbytte på 8 90 h nordsjøsid. 00 h be eksportert fersk, mens resten gikk ti oppmaing. Sidefisket ved B jøtnøya: Siste uke be det på Bjørnøyfetet bare tatt 8 00 h sid. BuhomsTåsaStad: Her be ukefangsten 7 58 h feitsid, hvorav 6 h ti sating, 8 h ti me og 560 BTisingfisket: Nord for Stad be det fisket 790 h brising, som gikk ti hermetikkindustrien. Sør for F. G. nr., 8. august 968

5 Fisk brakt i and i Møre og Romsda i tiden. januar 7. jui 968, Anvendt ti Ising H.en Her Fiske Fiskesort Mengde Sa me og og fryting me dyresing gmg tikk for tonn tonn tonn tonn tonn tonn Skrei Annen torsk Sei Lyr Lange Båange Brosme Hyse Kveite Rødspette... Marefyndre... Å... Uer Steinbit... Ska te og rokke. 8 8 Håbrann... Pigghå Makrestørje... Annen fisk Hummer Krabbe I at Herav: Nordmøre Sunnmøre og Romsda I at 9/ «0/ Etter oppgaver fra Norges Råfiskag, Sunnmøre og Romsda Fiskesasag. Omfatter også fisk fra fjerne farvann. Satfisk er omregnet ti søyd hodekappet vekt ved å øke satfiskvekten med 7%. Lever 507 h. Rogn h. Herav 6 h satet 980 fersk. Tran 89 h. Herav 7 50 tonn satfisk ::>: 90 tonn råfisk. 5 Herav O 08 tonn satfisk, ::>: 7 tonn rå fisk. Stad be utbyttet 8 78 skjepper, hvorav 8 skjepper gikk ti hermetikk og 6 skjepper be anvendt som dyrefor. Loddefisket ved Bjørnøya: Også oddefisket ved Bjørnøya ga minimat utbytte siste uke. I at be det oppfisket 8 00 h odde. Øyepå: Trondheimskontoret meder at det nord for Stad be tatt 67 5 h øyepå, som gikk ti me og oje. Sør for Stad be ukekvantumet av øyepå og annen iandbrakt vrakfisk 58 h. F. G. nr., 8. august 968 Fisk brakt i and i Sogn og Fjordane i tiden. januar 7. jui 968, Fiskesort I at tonn Av dette ti Ising og. heng~ her opp frysmg. satm g mg.. metkk mamg tonn tonn tonn tonn tonn Torsk o Sei o o Lyr o o Lange Brosme o o Hyse o. o Uer Kveite Rødspette.. Skate '.o Pigghå Makrestørje 9 9 Å o Havå Hummer Krabbe... Annenfisk I at «pr. 9/ «pr. 0/ Etter oppgave fra Sogn og Fjordane Fiskesasag. Lever 97 h, 9 h rogn. Beretning for. kvarta 968. Fra fiskeriinspektøren i Møre og Romsda, Reidar Dybos. Det var særdees vanskeige værforhod på de feste fiskefetene både ved norskekysten og i fjerne farvann. Sidefisket i Nordsjøen be i stor utstrekning værhindret, og vintersidfisket be totat værhindret med bare noen få devise sjøværsdager i hee sesongen. Storsida som var på innsig først i februar, stanset opp n. m. fra and, og bare en mindre de av sida fortsatte nærmere and. Det er ikke karagt hva som var årsaken ti denne særegne atferd av storsida på gytefetene i år, men muigens kan temperaturforhodene ha vært årsaken; Det var stor innsats av snurpefåten med omkring 50 godt utstyrte snurpenotbruk og en betydeig fåte av hjepefartøyer som å kar i havnene på Vestandet. Men bare få hadde noen fangst, og det samete kvantum vintersid be bare 50 h storsid. 56

6 Fisket etter sid og industrifisk samt brising og makre uken 7/7/8 og pr. / I uken I at Feitsidjiskernes Sagsag, H H Harstadkontoret (Grense Jakobsev B uhomsråsa) Feitsid Småsid... Ia Lodde Øyepå... Tobis... F'ersk, ising Ftysing Brukt ti Eksp0 t Innen. Konsum Agn H H H H 0 9Ia ~ Jf He;.."e Dyre og Me og a mg tikk fiskef6r oje H H H 669 a 0 a7 H a I at... j aa 57 57j 565 a7a Feitsidfiskernes Sagsag, \ Trondheimskontoret. (BuhomsråsaStad) Nordsjøsid ) 98 Feitsid... 75a 7a aa I a99 Småsid... 65! 5 as aa aaa M Øyepå... 6~ 9 = = ~ 9~ 67 a To bis... I at asa 9 9a 5a 5 5a oregs Sidesasag ( Sør for Stad) Nordsjøsid Feitsid... Småsid.. '... Øyepå... Tobis... I at... / I at: Nordsjøsid.... Feitsid.... Småsid.... Vintersid.... Isandssid.... Fjordsid.... Sid i a...,»» pr. 5/a67 Lodde... Øyepå.... Tobb.... >~tp~. sia _:_5 7 / Brising, skjepper..» pr. 5/a67 Makre, tonn» pr a7 a a a a 7 ~ 6~, 70 a sa 5 09 a7 6 a ! a 86 7, a6 77 5_0' 5 7a_7: 7 90, 5 6 _\ a a ' ! a aa a6 5 69, : 90 5a a a5 555 a6 50, ~ a a 6! 05/ 95/9696 6a! I 9ao 667 7! 7 9a ' ~ 7 :~ 8~ ~; ~it j5 7 Ia a 7 79, 665 a 7a6 579 ~~~=~~~~ = = = a75 67 a _!,, ~~~ ooo a a5 50, 6 ao a 6 a! : 6, oa9 Da summen også tar med vintersid, isandssid og fjordsid er den ikke i samsvar med summen av mengdene under de oppførte omsetningsag. Ti ansjos. Pr. 7/7. Herav 0 h røket. Storsidsesongen be avsuttet 6. mars. Tisvarende kvantum vintersid samme tid i 967 var nærmere mi. h. Vårsidfisket ga het ubetydeige fangster, og vårsidkvantumet be bare 5 0 h. Vintersidfisket be en stor skuffese for fiskerne og rederne, ikseå for de bedrifter som hadde satset stort på best muig utnyttese av vintersida. For det store anta arbeidsfok som var tisagt ti ossing og behanding av sida i den påventete sidesesong, 56 men som be gående uten beskjeftigese hee sesongen, var det betydeige omkostninger og tapt fortjeneste. Da det be medt om oddefangster i Varangerfjorden 0. februar, var det mange notbruk som ga opp forventningene ti vintersidfisket og gikk ti Finnmark på oddefiske. Loddefisket i Finnmark har, ti tross for devis dårige værforhod også der, gitt gode fangstresutater, og de som detok i dette fiske gjorde gode F. G. nr., 8. august 968

7 Makrefisket. Anvendese i tiden i at i at 0/77/7 pr. 7/7 pr. 9/7 tonn tonn tonn innenands eksport Frysing, rund Frysing, fietert Frysing, søyd Sating Hermetikk Agn Dyre og fiskef6r... 6 Røking... Me og oje Diverse... 9 at Etter oppgaver fra Norges Makreag SJL. Levert ti sidemeindustrien. fangster. Sev om prisen var dårig, antas de feste å ha brukbare inntekter på dette fiske. Det er mottatt betydeige kvanta odde på industribedriftene i Trøndeag og Møre, og dette råstoff har i noen grad hodt produksjonen i gang og på den nåten i en viss utstrekning kompensert det fustendig feisåtte vintersidfisket. Det var bare noen av de mindre snurpenotbrukene, noen tråere og andnotbruk som fisket etter småsid ti hermetikk Det be gitt dispensasjon for fiske etter mussa i februar for evering ti hermetikk, men de ga ikke noe resutat av betydning. Seifisket. Av småtråere er det fra eggakanten iandført regemessige fangster av småsei som er anvendt ti henging og sating. Det be i siste uken av januar tatt noen gode garnfangster av storsei på Aktivnesset og senere på de vanige seigarnfetene utenfor Møre og på Hatenbanken. Det var en tid vansker med everanse av sei i Møre, men dette har ordnet seg etter hvert, og en de Mørefiskere har også i år, som tidigere, evert seifangster i Trøndeag. Det var en tid koisjoner med utenandske tråere på Hatenbanken, og noen norske fiskere hadde betydeige redskapstap. Det har i den forbindese vært forespørse fra enkete fiskere om bruksvakthod på disse fiskefetene den mørkeste vintertid. Fra ensmannen i Frøya er oversendt krav om erstatning for tapte seigarn forvodt av tråer, men tråerens navn og nasjonaitet var ukjent. Ingen av fiskaragene i distriktet har de siste år reist krav om bruksvakthod på seigarnfetene. F. G. nr., 8. august 968 Skreifisket be i det vesentigste værhindret utenfor kysten av Møre og Trøndeag, mens det på gytefetene på indre strøk var ti des gode forekomster av gytetorsk, og det var bra fiske på enkete steder i fjordene. Det var ti des vanskeige omsetningsforhod for fersk torsk på enkete steder, og den prisen som be betat ti fisker var mindre enn tidigere år. Enkete steder i Trøndeag innstite kjøperne mottaket av fisk, og fiskerne be i noen utstrekning nødt ti å kjøre rundt på bygdene for å sege fisken direkte ti forbrukere. Dette forhod hindret en de utøvesen av fisket på enkete steder. I Viknaområdet var det vesentig bare Rørvik Fryseri som. tok imot fisk for sating og henging. Den vesentigste de av fisken be tatt på garn, og bare en ubetydeig de av kvantumet kunne derfor anvendes ti fietproduksjon. Disse vintertorskefiskerier drives i det vesentigste av fiskere fra de nærmeste distrikter som heimefiske, men enkete båter fra andre distrikter. På Møre er de feste game fiskevær, der det tidigere var stor detakese av tireisende fiskere på de ytterste øyene, nå bare bosted for et fåta fastboende fiskere. I SørTrøndeag har det på Kya og Haten siste år detatt en de tireisende fiskere fra de nærmeste distrikter i vintertorskefisket. Det samme er også tifee på Nordøyan og Skjærvær i NordTrøndeag. På Nordøyan detar også noen båter fra Møre. I Lofotfisket detok det i år båter med 89 mann fra Møre. De feste fisket med garn. Fra SørTrøndeag detok 5 båter med 9 mann. Bare fra Frøya kommune detak 6 båter med 0 mann i dette fiske. De feste fisket med juksa. Fra NordTrøndeag detok 9 båter med 58 mann. av båtene fisket med juksa, resten med garn. Fangstresutatet for dette fiske be i år betegnet som meget tifredsstiende, og best be det fisket på garn. Også dette fiske be ti å begynne med i noen utstrekning hindret av vanskeige omsetningsforhod med devis kjøpestopp i ØstLofoten. Bankfisket fisket på fjerne farvann. Fisket på kystbankene be i stor utstrekning hindret av dårige værforhod med mange avbrudd av fangstturene, men med gode fangster for de som trosset været og fortsatte fisket. En av Fiskeridirektoratet engasjert forsøksbåt kom ti Åesund etter veykket satfisktur ti områdene vest for Irand, der det var drevet inefiske etter bankfisk med meget godt resutat. Værforhodene 56

8 der var betydeig bedre enn på bankene utenfor norskekysten, og forekomstene av bankfisk syntes også noe bedre. Fiske i disse farvann vi gi bedre muighet for norsk bankfiske på vinterstid, når værog temperaturforhod i farvann enger nord ofte kan skape store probemer. På fiskefetene ved VestGrønand og Newfoundand detok 8 norske inebåter og tråere. Dessuten var det ved Newfoundand 5 ine båter som detok i håbrannfisket. Det var brukbare værforhod i disse områdene og ti des gode fiskeforekomster. Men både inefiskerne og tråerne var i noen utstrekning hindret av isforhodene. De båtene som kom inn ti Norge fra disse fiskefetene hadde gode fangster med satfisk, frosset fisk og fiskefiet. Det var vanskeige omsetningsforhod for satfisken sev ti betydeige prisreduksjoner. Fabrikktråeren «Gadus» kom inn fra VestGrønand med 00 tonn fiskefiet etter måneders tur, men denne asten be evert i Hu. Også de andre fabrikktråerne hadde gode fangster i dette kvarta. shavsfangsten. Det var 9 fangstfartøyer som gikk på sefangst ti Vesterisen og 6 fartøyer ti Newfoundand fra Møre. Sefangsten begynte noe senere i år enn tidigere år, og det endret i noen utstrekning fangstkvaiteten, men fangstkvantumet be ikeve tifredsstiende. Den første skuta var på heimtur fra Newfoundand med fu ast aerede medio apri. Rusefisket, snørefisket m. v. etter torsk for omsetning som evendefisk var etter forhodene bra i januar. Detakesen var muigens noe bedre enn tidigere i Trøndeag. Omsetningsforhodene for evendefisk var vanskeig, og fiskemottaket måtte derfor begrenses ti bare rusefisk og snørefisk, mens snurrevadfiskerne nåtte finne annen anvendese for sine fangster. Det be da også het stopp i fiskemottaket av evendefisk i uker i mars. Omsetningen av evendetorsk har i årene etter krigen utviket et meget betydningsfut torskefiske med ruser, snøre og snurrevad på mange steder der det ikke er muig å sege annen fersk fisk. Den svikt i omsetningen av evendetorsk som utviket seg i vinter fikk derfor meget føbare virkninger for fiskerne på sike steder. Rekefisket kom ikke ordentig i gang i januar, og i februar be det fiskestopp for reke etter devaueringen av engesk vauta, da prisen for reke ikke var drivverdig. Først etter at det var stiet ti rådighet pristibud fra staten, kom rekefisket i gang i mars. 56 Rekefisket for Møre og Trøndeag synes ikke å være noe bedre enn tidigere år. Det er ikke funnet nye rekefeter av betydning på denne deen av kysten, og de game rekefetene synes å være utistrekkeige ti regningssvarende drift i engden. Det er foretatt forsøk etter sjøkreps, men værforhodene vanskeiggjorde forsøkene, som derfor ikke ga vesentig positive resutater. Forsøk med en særskit sjøkrepstrå syntes å gi itt bedre resutat enn tisvarende fiske etter sjøkreps med reketrå. Det meder seg i den forbindese spørsmå om anvendese av trå etter sjøkreps er ovig innenfor misgrensen, hvis sjøkreps ikke kan betraktes som reker i ovens forstand. En fisker fra Hitra be i februar fremstit for Fosen herredsrett titat for uovig fiske med reketrå etter fisk på Frohavet. Titate be frifunnet på grunn av unnskydeige rettsvifarese. Rettens formann mente at titate ikke hadde vært i rettsvifarese, og at det fiske som titate og fere andre driver med reketrå på Frohavet strider kart mot bestem.mesen i Kronprinsregentens resousjon av. desember 955. Også domsmennene, som frifant titate, var enig i at det faktum som var beskrevet i titaebesutningen er bevist, og at titate hadde forhodt seg sik som beskrevet der, men de fant at titate hadde vært i god tro bant annet med henvisning ti I i forannevnte resousjon. Saken er av påtaemyndighetene anket ti Høyesterett. De impiserte fiskere synes å ha misforstått frifinnesen av titate som rettens erkjennese av at fiske med reketrå etter fisk på Frohavet er ovig, uten å iaktta begrunnesen om rettsvifarese. Merkeregisteret for fiskefarkoster. Det kom inn 6 innberetninger ti merkeregisteret dette kvarta. (Det tisvarer tinærmesesvis det anta son kom inn hee året 966.) Av innberetningene omfattet nybygde farkoster og 9 andre nyregistreringer. De feste andre innberetninger gjadt utmedinger av farkoster som etter fiskerinemndenes anvisning utgår av merkeregisteret da de enten er kondemnert eer ikke brukes ti ervervsmessig fiske. Det viser seg at den utrenskning som be satt i gang etter anmodning fra Norges Fiskarag har redusert antaet av registrerte fiskebåter med fere hundre i dette distrikt. Det er imidertid enkete fiskenemnder som enda ikke har imøtekommet Fisekridirektoratets anmodning om å bistå med sik korrigering av merkeregisteret. Fytting fra utvær. Det kom inn søknader om statsstøtte ti fytting fra utvær, derav fra Smøa, F. G. nr., 8. august 966

9 for fytting fra Brattvær ti Råket og ti Frosta, og fra Fresøy ti Ramstad i Vikna. Det be foretatt befaring på Brattvær og Råket i Smøa og på Ramstad i Vikna, samt Ho fes og Stats øy i Nærøy i forbindese med tidigere innkommet søknad om sik stønad. Naturskadefondet. Det foreå ti uttaese en søknad om erstatning for stormskade på fiskebåt på Tautra i NordTrøndeag. De foreiggende oppysninger var utistrekkeige, og det var ikke muig å vurdere skadens o mf ang. T råkonsesjoner. Det kom inn søknader om tråkonsesjon, derav for farkost over og under 00 tonn. Søknad om ån i Statens Fiskarbank. Ti uttaese har foreigget søknad om stønadsån ti fiskebåter i størresen 8, 87 og 0 fot, og søknad om ån ti fiskeindustrianegg. Disse søknader be sendt vedkommende distriktsfiskarag ti uttaese og deretter oversendt Statens Fiskarbank Andre saker. Fiskeriinspektørens kontor be ved kvartaets begynnese fyttet ti Søndre gate, etter overenskomst med Direktoratet for jakt, vitste og ferskvannsfiske. Det er som tidigere etabert fiskerioppsyn under vintertorskefisket for Frøyaværene og Viknaværene og tisynsmannsordning for Vasfjord i Bjugn og området Osen, Roan og Åfjord. Fiskeriinspektøren innedet ti ordskifte om «Panegging av fiskeriene» på fiskerikonferanse arrangert av SørTrøndeag Fiskarag i januar, og han detok i fiskerikonferanse på Levanger i februar arrangert av NordTrøndeag Fiskarag, der det be redegjort for behanding av spørsmået om forurensning av sjøen ved Nordenfjeske Treforedingsindustri på Fiborgtangen. Det be også redegjort for behandingen vedkommende fying av gråfje og sam fra Fosda Bergverks anegg ved Beitstadsundet. Det be fra fere fiskere bekaget at den foretatte utfying av Beitstadsundet har endret strømforhodet, og anvendesen av nøter etter sid er derfor på enkete steder bitt vanskeigere enn tidigere. Det be også fremhodt nødvendigheten av å undersøke om grunnforhodene under den oppsatte moo er tistrekkeig stabi ti å tåe den beastning som en videre oppfying av området vi medføre. Det be også fremhodt at mooen må forenges, sik at sammassene ved videre oppfying ikke føres ut i sundet. F. G. nr., 8. august 968 De interesserte bedrifter er bitt orientert om de uttaeser som fremkom på konferansen. Fra Frosta formannskap er n.ottatt ti uttaese søknad fra Tautra trafikknemnd med paner om forengese av riksvei 7 5 ti Tautra ved utfying av Tautrasvaet, som vi gi Tautra andverts forbindese med riksveinettet. Et aternativ med fustendig stenging av motorbåttrafikken øst for Tautra må ansees for å være betenkeig, og det be tirådd et gjennomfartsøp for små motorbåter. Fisker samvirket. De fiskersamvirekag som har sendt inn regnskapsoppgave for 967, har etter forhodene hatt bra driftsresutat, såfremt de oppførte varebehodninger kan seges ti den pris som er beregnet. Det har i dette kvarta vært betydeig vanskeigere å drive ønnsomt med de priser som nå betaes for fisken og ferdige produkter, men enkete fiskersamvirkeag som har omsatt fisken vesentig som ferskfisk synes å ha kart en sags baanse i driften. Det arbeides videre med utbygging av Mausund Fiskarsamvirkes anegg i Mausundvær. Lagets forretningsfører har sagt opp stiingen som er kunngjort edig. Veidhomen Fiskersamvirkeag, som hodt årsmøte i mars, har også utbyggingspaner bant annet med kippfisktørkeri. Fiskeridirektoratet panegger utbyggingen. Det er konstituert fiskersamvirkeag på Ramsøy i Osen. Laget forhander med Norges Bank om overtakese av et tivirkningsanegg på Ramsøy. Det er hensikten fortrinnsvis å produsere tørrfisk av sei, såfremt det bir muighet for regningssvarende omsetning av tørrfisk sei. St.med. nr. 87 (96768). Mottatt i jui. Om pris og inntektspoitikken. Innst. S. nr. (96768}. Innstiing fra sjøfarts og fiskerikomiteen om veferdsarbeidet bant fiskere og om tieggsbevigning ti sosiae titak for fiskere. (St.prp. nr. 7). nnst. S. nr. 8 (96768). Tråding frå kommqna.komiteen om:. Verks~rnda, ti 565

10 Distriktenes utbyggingsfond i 966,. Verksemda ti Distriktenes utbyggingsfond i 967 og om visse administrative spørsmå. Innst. S. nr. 75 {96768). Tiråding frå sjøfarts og fiskerinemnda om ekstraordinær åneordning for fartyeigarar som er komne i vanskar på grunn av det misukka vintersidfisket 968. St.prp. nr. 9. Innst. S. nr. 8 {96768). Innstiing fra Sjøfarts og fiskerikomiteen om avtae meom Fiskeridepartementet og Norges Fiskarag om støttetitak for fiskerinæringen og om tieggsbevigning under kap 076. (St. prp. nr. 5). Innst. S. nr. 87 (96768). Innstiing fra vagkomiteen om vag av medemmer med varamenn ti styrer og Råd for Statens Fiskarbank. Forhandinger i Stortinget nr. 50. Sak nr.. Innstiing fra sjøfarts og fiskerikomiteen om veferdsarbeidet bant fiskere og om tieggsbevigning ti sosiae titak for fiskere (innst. S. nr., jfr. St.prp. nr. 7). Forhandinger i Stortinget nr. 5. Spørsmå 7, fra rep. Vater Gabriesen, om vår tørrfiskproduksjon bør gå inn i vår mer angsiktige matvarehjep ti utvidingsand. ForhandingeT i Stortinget nr. 59. Sak nr. 7. Tiråding frå Sjøfarts og fiskerinemnda om ekstraordinær åneordning for fartyeigarar som er komne i vanskar på grunn av det misukka vintersidfisket 968 (innst. S. nr. 75, jfr. St.prp. nr. 9). Forhandinger i Stortinget nr. 59, 59, 59 og 595. Innstiing fra sjøfarts og fiskerikomiteen om avtae meom Fiskeridepartementet og Norges Fiskarag om støttetitak for fiskerinæringen og om tieggsbevigning under kap. 076 (innst. S. nr. 8, jfr. St.prp. nr. 5). Forhandinger i Odestinget nr. 50, 5, 5, 55, 56 og 57. Møte. juni. (Sak ). Dagsorden punkt. Tiråding frå sjøfarts og fiskerinemnda om ov om brigde i meombes ov av 9. juni 956 om eigedomsretten ti fiskeog fangstfarkoster (innst. O. XIII, jfr. Ot.prp. nr. 9). Forhandinger i Lagtinget nr juni. Lov om brigde i meombes ov om eigedomsretten ti fiskeog fangstfarkostar. Sveits' innførse av fersk og frossen satvannsfisk i mai 968. Nedenunder gis en oppgave over Sveits' innførse av fersk og frossen satvannsfisk i mai 968 og i tiden januar/mai 968: Mai Januar/mai tonn sv.frs. tonn sv.frs. Norge 5, , Danmark...., , VestTyskand 0, 89 07, Frankrike.. 9, , 5 00 Itaia , ,8 9 Nederand 59, , 90 6 Storbritannia 0,0 590, Portuga.. 9, , Tunisia.. 0, 80,5 70 Marokko.. 0,9 5 0, 0 99 Senega,6 6,0 5 Etiopia 0, ,0 0 Kenya.. 0, ,06 87 Ceyon 0,0 80 0,0 8 9 Singapore.. 0, ,0 999 Canada, , USA..., , 956 Isand.... 5, 0 0 Spania,0 5 6 Austraia.. 0,0 6 Beg./Lux..., Diverse and 0, 799, Tota , , Tota , , Dessuten kom det fra Norge i mai kg annen fisk og andre skadyr ti en verdi av 7 9 sv.frs. Unngå ergreserreduser kostnadene Bruk tette, kontroerte SILDETØNNER O. C. AXELSENS FABRIKKER /s FLEKKEFJORD EKSPORT AV FROSSEN SILD, FISK, KVALKJØTT. KJØLELAGERISFABRIKKRØKERI STATENS FRYSERI ALESUND TELEFON TELEGRAM: FROSTPRODUKT 566 F. G. nr., 8. august 968

11 Fra steinaderbåt ti moderne fiskekutter. De nigerianske fiskerne i Chadsjøen driver fremdees sitt fiske fra papyrusbåter av den samme type som be brukt i steinaderen. Uten noen meomiggende utviking er disse fokene nå i ferd med å øpe direkte inn i det 0. århundre når det gjeder skipsbygningskunst. Den siste årstid har den 9årige skipsbygger Hans C. Christensen fra Esbjerg undervist i moderne båtbyggerteknikk i Maamfatori, en avsidesiggende by. Hans C. Christensen be sendt ti Nigeria av FAO og har siden hodt 0 dagers kurs for tømrere, hvor han ærer dem å bygge en soid 0 fots båt som kan seges for ca. 500 kroner. Arbeidsforhodene er primitive. På et tidspunkt da de stoppet opp for nager og det var håpøst å skaffe nye ti den avsidesiggende byen, måtte Christensen sev sette i gang å smi de nagene han skue bruke. Ti gjengjed er tremateriaene førstekasses, idet det vokser mahognitrær ike i nærheten. Båtene bir bygget med høyt fribord. Chadsjøen er godt og ve et par hundre kiometer i diameter, og der kan bi temmeig grov sjø, kanskje også fordi den ingen steder er mer enn en hav snes dyp. Man kan vasse fere kiometer utover fra kysten. Hans C. Christensen bemerket for øvrig at på grunn av det ave vannet er der atskiige fiskere som adri har ært å ro, men karer seg med å stake seg frem. Hans C. Christensen er nå kommet tibake fra sin «ærergjerning» i Nigeria, og kort tid etter startet han mot et ike avsides må, nemig Grønand. («Dansk Fiskeritidende» 8. juni 968). Tysk tokontingent for sid. Iføge «AFZ» har Feesmarkedskommis j on en innrømmet F orbudsrepubikken Tyskand en tokontingent for sid og brising på tonn. Derav kan 00 tonn importeres ti tosats 0,0 og 700 tonn ti tosats 0,5 prosent. Normatoen for sid og brising andrar ti prosent. Fiskekonsumet i Heas. «Aieia» (juniutgaven) oppyser at fiskekvantumet i Heas i 967 nådde 8 kio pr. innvåner. Av dette stammet kio fra nasjona produksjon, hvorav 0, kio fersk og,7 kio frossen fisk Importen på kio pr. innvåner besto av,5 kio på forskjeig måte preservert fisk og O, 7 5 kio frossen fisk Canadas fiskerier og fiskeeksport i 967. I 967 nådde Canadas fangstutbytte av fisk og skadyr,7 miiarder pund, som var 5,5 prosent mindre enn i 966. Førstehåndsverdien var $ 9,7 mi. mot $ 59 mi. året før, 5,8 prosent nedgang). Omsetningsverdien nådde $ 00 mi. Fangstutbyttet i Atanterhavsområdet på,05 miiarder pund hadde verdi av $ 96,98 mi. ($ 96, mi. i 966). I området var fangstene av brosme, piggvar, å, sid, aks, sverdfisk, skje, akkar og sjøpanter større enn i 966. Sideutbyttet aene nådde 76 mi. pund og steg med 9 prosent. Utbyttet av steinbit, torsk, fyndre og omre, hyse, ysing, kveite, yr, uer, aewives, odde, makre, smete, hummer, østers og kamskj e gikk tibake. Størst verdi hadde hummer med $, mi. for 5, mi. pund mot $ mi. for 7, mi. pund i 966. Torskefisket hadde nest størst verdi, nemig $,08 mi. for 5 mi. pund sammeniknet med $ 5,09 mi. for 56 mi. pund. Stiehavsfiskeriene ga 9,9 mi. pund og gikk, prosent tibake i forhod ti 966. Laksefangsten fat med 0, prosent fra 6,9 ti 9,9 mi. pund. Sidefangsten på 0,8 mi. pund viste tibakegang på 6,9 prosent. Innandsfiskeriene med fangstutbytte på 0 mi. pund ti verdi av $ 5 mi. viste ingen forskje av betydning i forhod ti 966. Eksporten av kanadiske fiskeprodukter nådde verdi av $ 5,5 mi. i 967 og betegner ny rekord, 7,5 prosent høyere enn den foregående i 966. Canada kom dermed på annen passen med hensyn ti eksportverdi bant de fiskeeksporterende and. Japan igger på førstepass. Skipninger fant sted ti 77 and. Prominente eksportvarer var tørket satet bunnfisk (kippfisk) og hermetikk (især aks og sardiner). Verdien av totaeksporten av hermetisk fisk og skadyr nådde $,9 mi. mot $ 8,5 mi. i 966. Den kanadiske fiskerinærings stiing ved begynnesen av 967 var vanskeig. Prisene praktisk tat på de feste frosne fiskeriprodukter på det betydningsfue USmarked fat høsten 966 på grunn av opphevesen av det katoske fastepåbud og økt utbytte i Europa. Imidertid hadde totabehodningene av frossen fisk og skadyr både i Canada og USA tendens ti å etne i første havpart av 967 og cif.prisene ti grossister i Boston, Mass., især for frosne torskebokker, økte fra et aveste punkt på 9 ti 0 cents pundet ti 5 a 6 cent senhøstes. En føese av forsiktig optimisme var ti stede, idet en antok at næringen var kommet gjennom den muigens verste storm i sin historie. Eksportørene anstrengte seg kvaitativt og to forhodsvis nye produkter i tiegg ti individuet frosne fietter av bunnfisk (torsk og besektete sorter) nådd frem på markedet. Atantic Queen crab og Atanterhavsreke (shrimps) be produsert i fersk og frossen stand og møtte viig etterspørse. En nyhet i 967 var eksporten av frossen pink samon ti europeiske og andre kjøpere. Restriksjon ene denne eksport var beheftet med siden 98 be etnet i august 967 og et temmeig stort kvantum gikk inn i eksporthandeen. Skjønt totaproduksjonen av hermetisk aks be mindre enn året før oppnådde en den største produksjon av sockey siden 958. Det be fremstiet kasser mot i 966. På grunn av eksepsjone iten produksjon av sockey aks i Aaska var etterspørseen stor på ae vanige markeder for det kanadiske produkt. Handeen gedet seg over fremgangen departementet gjorde i Kennedyrunden hvorved toen be opphevet på fere fiskeriprodukter USA og tariffene dessuten senket på et betydeig anta produkter både i USA og Europa. Denne gede kjønet noe grunnet devaueringen på fere tradisjonee markeder, derunder det britiske og karibiske. Lavere frossenfisknoteringer i Austraia og US fra Storbritannia og Danmark hadde dempende virkning på den tidigere bedrete stiing. Isand, som er den skarpeste konkurrent i frossenfisk, tok også skritt ti vautadevauering og dette vodte handeen store bekymringer ved utgangen av 967. Skipningene av kanadisk satet torskeartet fisk utgjorde 80, mi. pund, verdi $,6 mi. mot 70,5 mi. pund og $ 8, mi. i 966. På grunn av svekkesen på markedene for frossen torsk i 967 foregikk det en omegging av produksjonen i visse områder fra frysing ti sating. Sattorskproduksjonen i Newfoundand å prosent høyere enn året før. Markedssituasjon en for satfisk i første havpart av 967 var fast. Overføringen av agre fra 966 var moderat både på markedene og i produsentandene. Situasjonen endret seg imidertid ut på høsten grunnet devaueringen på noen av de edende markeder (inkusive Jamaica), og i sike produsentand som Isand, Spania og Danmark Jamaica var fortsatt den mest betydeig avtaker. F. G. nr., 8. august

12 Portuga, USA, Puerto Rico og Spania var andre viktige kjøpere. Skarp konkurranse fra Spania og Frankrike virket hemmende på saget ti Brasi, og ingen skipninger fant sted ti Cuba grunnet vautamange. Maksimaprisordningen i Jamaica sto fortsatt ved makt. Skipningene av futørket, ettsatet torsk ( prosent vanninnhod eer mindre) utgjorde, mi. pund($,9 mi.) mot,7 mi. pund ($, mi.) i 966. Puerto Rico, Spania, Portuga, Jamaica og Itaia var de viktigste avtakere. Eksporten av fuastet torsk ( prosent vanninnhod) utgjorde 8, mi. pund ti $ 0,5 mi. mot 0 mi. pund og $ 7, mi. i 966. Jamaica, Portuga, Puerto Rico, Trinidad, Spania, Leeward og Windward Isands samt Barbados var hovedmarkedene. Kjøp av betydeig interesse av våtsatet torsk for videre tivirking var de på,9 mi. pund, som VestTyskand foretok. Av samme sag kjøpte for øvrig Portuga,9 mi. pund og Norge, mi. pund. Norge kjøpte dessuten 5 mi. pund fusatet fisk med 650 prosent vanninnhod. Eksporten av benøs kippfisk utgjorde 8, mi. pund ($, mi.) sammeniknet med 8, mi. pund ($ mi.) i 966. Hovedtyngden gikk ti USA, Puerto Rico, Bermuda og Nederandske Antier. Totakvantumet av satet yr, ysing og brosme gide ned ti 8, mi. pund fra 0, mi. pund i 966. Guyana, Puerto Rico og Dominican Repubic var hovedkonsumen te ne. Eksporten av «piced herring» i he eer fietert stand tiikemed picked spit mackere og fieter gide ned. Kvantiteten av «hardcure» røykt sid nådde bare 5, 7 mi. pund sammeniknet med 0,9 mi. pund i 966. Årsaken ti dette var den svake økonomiske stiing på de to viktigste markeder Dominican Repubic og Haiti. (Kide: «Foreign Trade»). Fiskeriavtae meom Indonesia og Japan. «Djakarta Times» oppyser at Indonesia og Japan etter angvarige forhandinger er kommet ti enighet om en fiskeriavtae, som på samme tid gir japanske tråere fiskerirettigheter i indonesisk farvann og gir de indonesiske fiskere den ønskete beskyttese. Lederen for den indonesiske deegasjon under forhandingene uttate at etter at avtaen var undertegnet, vie man kunne påbegynne «another tak with Okinawa fishermen», men han kunne ennå ikke si 568 når disse forhandinger vie finne sted. Indoneserne ønsker særforhandinger med sistnevnte fiskere (i motsetning ti Japan) som føge av at Okinawa er underagt amerikansk administrasjon. Videre erkærte han at konsesjonen ti de japanske fiskere ikke betød at det vie være forbudt for «andre fok» å fiske i farvannet omkring Banda og Seram (i Moukkasarkipeet). Nærmere enketheter om avtaen foreigger ikke ennå. Et av de opprinneige tvistepunkter var at man i Djakarta fasthodt en tovmis grense for indonesiske farvann «and that the entire waters encirced by the Indonesian isands are her interna waters», mens japanerne kun vie godkjenne en tremis grense. Indoneserne stiet videre en rekke betingeser angående antaet av og størresen på de japanske tråere, samt det totae tiatte fangstkvantum pr. år (5 000 tonn), innkrevning av havneavgift m. m. Indoneserne vie såedes ikke tistå fiskerettigheter ti mer enn i at 50 tråere, hvorav 66 med en maksimumstonnasje på 0 tonn, og de øvrige på maksimum 00 tonn. (Japan har imidertid aerede søkt om å få økt dette anta tråere med ytterigere 70 båter). For førstnevnte kategori skue fiskeriavgiften (fiskeisensen) fastsettes ti US $ 00 pr. båt, og for de større tråerne på US $ 90 pr. båt. Denne isensavgiften kommer i tiegg ti eventuee havneavgifter. Det be også krevet at tråerne måtte godta indonesisk inspeksjon (i en på forhånd fastsatt havn: Ambon) av fiskefangsten før båtene bega seg hjem etter fisket. Isands torskefiske.. januar JO. apri 968. Iføge oppgaver fra Fiskifeag Isands utgjorde de isandske fangster av torskefisker i årets fire første måneder tisammen tonn, mot tonn i 967. Herav utgjorde tråerfangstene 7 tonn i 968, mot 0 77 tonn i 967. Fangstene er i de to år anvendt som føger: Fietert kg kg Satet » 7 8» Hengt » 05 8» Hermetikk 0 08» Me og oje 07 70» » Innenandsk bruk 80 5» 56 07» Iset 79 89» 85 79» Det hoandske sidefiske. I uken ti. jui be det i hoandske havner andet tønner fiskepakket satet norcsjøsid, mens tisvarende periode i fjor utbrakte 0 86 tønner. Siden sesongens begynnese utgjør andingene 7 tønner matjessid og 0 tønner rundsatet vare tisammen 7 tønner sammeniknet med tønner i fjor. Mexicos fiskerier. Det oppyses at Mexicos fiskebåtfåte nå består av ca. 000 fartøyer. Men av dette totaantaet er bare 500 fartøyer på 60 fot eer over og av disse er 60 foredet. Det hevdes at ved en fornyese av fåten kunne fiskeriene bi Mexicos viktigste vautakide. På grunn av dårig materie fisker Mexico nå bare 50 Ofo av hva som eers vie ha vært muig. Dersom man i 967 hadde hatt en moderne fåte kunne oppfisket kvantum bitt tonn ti en verdi av,6 miiard pesos (n. kr. 900 miioner). Modernisering av Mexicos fåte ansåes ti å vie koste ca. miiarder pesos, hvorav bare 7 50 miioner vie måtte brukes ti innkjøp i utandet. Investeringene vie kunne inntj enes over en tiårsperiode gjennom øket avkastning av fisket. I Mexico er praktisk tat hee fiskebåtfåten engasjert i rekefisket. I 967 var oppfisket kvantum ar reke 65 tonn og rekeeksporten ga en vautainntekt på 800 miioner pesos. Dette passerer reke som Mexicos fjerde viktigste eksportvare. (De andre tre er bomu 70 mi., korn 90 mi. og sukker 80 mi.). Pressen meddete at Finansdepartementet nettopp har godkjent en kreditt på 50 miioner pesos (n. kr. 86 miioner) ti å begynne moderniseringen av Mexicos fiskefåte for å gjøre den mer konkurransedyktig. Kreditten vi b. a. bi brukt ti å bygge 00 nye reketråere ved skipsverftet Astieros N acionaes, men det vi også bi bygget noen større tråere for annet fiske. Samtige båter vi bi utstyrt med fryseanegg. 50 tonns kutter ti Hirtshas. Tråerfåten i Hirtshas er nyig bitt forøket med, hva som må betegnes som den danske fiskefåtes sagskip, nemig den 50 tonn store ståkutter HG 7 5 «Ey Pedersen». Kutteren eies av et partsrederi bestående av Pou Pedersen, Høng, og fiskeskipper Frederik Rasmussen, Hirtshas. Fartøyet er bygget på Søby motorfabrikk og ståskipsverftet på Ærø, og er den første danske kutter, hvis tegninger er F. G. nr., 8. august 968

13 bitt ti på basis av oppysni nger fra en eektroni sk hjerne. Kutteren er het moderne utstyrt, også med frysetank. Fartøyet har kostet, mi. d. kroner. («Dansk FiskeriT idende» 6. jui 968). Arbeid søshet sstøtte ti danske fiskere når været er for dårig? Ska fiskere i ikhet med f. eks. arbeidsmen n kunne heve understø ttese når været er så dårig at de ikke kan utføre sitt arbeid? Det er et spørsmå arbeidsm inister Lauge Dahgaa rd ska ta stiing ti etter at han har mottatt en henvende se fra fiskere, fiskeindu strien og arbeidsm annsforb undet i Lemvig. Skrivese n er underteg net av formanne n for Thyborø n Fiskerifo rening, Ejner Rom, formanne n for Lemvig Fiskerifo rening, Christian Røn, direktør Jes Petersen, Fiskeme sfabrikke n Rønand, og formannen for Dansk Arbeidsm anns og SpeLemvigavdei\g, ciaarbej derforbu nds Svend Viandse n. I skrivese n ti arbeidsm inisteren heter det at det må være rimeig at fiskere som arbeider i and, ska kunne oppe bære understøt tese for de dagene de ikke har kunnet arbeide på grunn av været. En endring av ovens bestemm eser, så fiskere kan få utbetat erstatnin g for tapt arbeidsfo rtjeneste for uværsdager, vi rent økonomisk ikke komme ti å bety større utgifter for arbeidsø shetskassen. Derimot mener en at en endring vi medføre at fisket og de derti knyttete erverv vi kunne oppnå betydeig fere arbeidsda ger, da fiskerne kan reise ut på fiske uten å sette famiiens økonomi på spi, heter det i brevet ti ministere n. Forsage t om understøt tese for arbeidsøsh et ti fiskere be fremsatt aerede ved Danmark s Havfiske riforenin gs kongress i Esbjerg den 5. juni, hvor den var på dagsorde nen som forsag fra Lemvig. Forsage t be ikeve ikke møtt med overved ende entusiasm e fra de andre vestkystfiskernes side. Forsage t be igjen agt frem på feesmøtet meom hovedbes tyresene for Danmark s Havfiske riforenin g og Dansk Fiskerifo rening i Århus nyig. Heer ikke her var der særig stemning for forsaget. Det be innvendt at det vie medføre et arbeidsgi verforeni ngs/fagforenings forhod meom kuttereie re og mannskap, og at det vie være en truse for partsfiske t. Hovedbe styresen e vedtok ikeve i feesskap å undersøk e muighet ene for understøtte se ti fiskerne. Nå har de to vestjydsk e fiskerifor eninger tisyneatende besuttet å ta saken i egne hender. («Dansk FiskeriT idende» 6. jui 968). Byggingen av fiskefar tøyer i ØstTyskand. I 967 hadde ØstTysk and iføge ikke offentig jort statistikk fra Loyd's skipsregister en ande av verdensp roduksjo nen av fiskefartø yer på 9,6 /o. Anta fartøyer Land 0 Japan 8 ØstTysk and Poen 5 Spania 0 Andre and Verdensproduksj on 95 Br. reg. tonn ,8 9,6 7,8 0,8 0, ,0 O/o Kide: «Schiffba u Informat ionen», Rostock. Mødern machin~s ~r~;mt for. economieatprocess ing The BAADER 0 ma chinefor the production of sat fish. processes 5 fish per minute, ength of fish up to?0cm We sha be g.ad to give you our detaied advice D00 Lubec k Postfach 0 Teef on 5 9 F. G. nr., 8. august 968 F68E 569

14 TOLLSTEDER 0 Fredrikstad 06 Oso Kristiansand.... Egersund.... Stavanger Kopervik Haugesund 8 Bergen Forø Åesund.... Mode.... Kristiansund.... Trondheim 5 Bodø Svovær Tromsø Hammerfest Vardø Måøy Andre.... storsid I O Norges utførse av sjøprodukter fra. januar ti. jui og uken som endte Tonn. vårsid 0 : sd og sid og brising brising eers i at 0 I aks 0 kveite 0 rødspette 0 hyse 0 torsk 05 yr og sei 06 ange 07 \makremakre størje \skate og pigghå håbrann rokke 0 å Annen fersk fisk fisk i at Frossen Frossen storsid våni.c. 0 0 Stat. nr.i,stat. nr.,stat. nr.,stat. nr.,stat. nr.,stat. nr.,stat. nr.,stat. nr.,::tat. nr.,stat. nr.,stat. nr.,stat. nr.,stat. nr.,stat. nr.,stat. nr.,stat. nr.,stat. nr.,stat. nr.,stat. nr.,stat. nr.,stat. nr i 6 69 ' O O ~ 7 O O s I S ,. 6 I at... I I 5 I I uken ! MERK: På grunn av avrunding av taene ti nærmeste hee tonn vi summen av utførseen over de enkete tosteder ikke atid stemme med taene for «i at>>. Av samme grunn vi summen av utførseen av de spesifiserte varesag over et tosted heer ikke atid stemme med taene for utførseen i at av vedkommende varegruppe over tostedet. TOLLSTEDER 0 Fredrikstad Oso Kristiansand.... Egersund... Stavanger Kopervik Ha.gesund Bergen Forø.... Frossen sid eers og brising 0 Frossen sid i at Rundfrossen aks 0 Rundfrossen kveite 0 Rund Rund Rund~ Rund Annen Rund frossen frossen frossen frossen rund {rossen e. kjøt makre makre pigghå håbrann frossen fisk i at fiet, størje fisk hyse X e. kjøt fiet eers 5 x Frossen hysefiet 60 Frossen torskefiet 60 Frossen seifiet 60 Frossen Frossen steinbit uerfiet fiet F:ossen sidfiet 606 Frossen fiet eers Frossen Satet fiet torskei at fisk i at 6 7x Stat. nr.istat. nr.istat. nr.istat. nr.istat. nr.istat. nr.istat. nr.istat. nr.j\stat. nr.istat. nr.istat. nr.ist;~0= Stat. nr.istat. nr.istat. nr.i\stat. nr.istat. nr.istat. nr.istat. nr.istat. nr.istat. nr. oor. oor. oor. oo. ooi. ooi. oo. ooi. oor. oor. oot :599' ' Åesund \ oor. oor. ooj. ooi. oor. oor. oor. oo. oo Mode Kristiansund Trondheim Bodø Svovær Tromsø Hammerfest Vardø Måøy Andre j , 57 ) 9 8 I at... j I 7 9! \ 677 \ 67 \ I uken ! U... o :n p :: :' w!''!d J OQ c c... C>... "' o CIO

15 Satet Satet Satet Satet Satet Annen Kipp Kipp Kipp Hai tran Vebetristorsid bank isands sid sid satet Tørrfisk Tørrfisk Tørrfisk fisk fisk fisk Røykt Hum Reker Seoje, Sid og høgv. Medisin nærog sid sid eers i at fisk torsk sei eers torsk ange eiers sid mer rå oje, hod. tran tran vårsid i at tran, oje TOLLSTEDER x I 9x 9 x 9 x 9x5 I9x6 9x7 9x8 0x 0x 0x 0x Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. ~Stat. nr. S Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. 0 Fredrikstad Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. nr. 00 Stat. nr. tat. nr.i00 07 Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr i605 0: 0 0, , 08, Oso Kristiansand Egersund Stavanger Kopervik Haugesund Bergen Forø 68 0 Åesund: : : : : : : : : : Mode , Stat. nr. 7 Kristiansund O 0 Trondheim Bodø Si 5 Svovær Tromsø Hammerfest Vardø = = 6 Måøy Andre I at I 80 I i 0 7 I I uken ! TOLLSTEDER 0 Fredrikstad 06 Oso Kristiansand.... Egersund.... Stavanger Kopervik Haugesund Industri Raff. etc. Herme Herme Annen Mid Annen Fiske Fisk, sid Spt'Sia t; ~ e i Skadyr Fiske Annet Tang ~o~ tran, b. ~:'in sjø~yr?s~ t~~ Kippers sid Meke dags fiske he:me i hav be.:; ~ he;me Side ever fiske og ~t]enhg R~. seog avf. t og fiske bnsmg smasd herme herme herme ukk konserv. handet ~ ~ >::: tikk me me me tareme u men skinn tran, oje ojer røykt tikk tikk tikk i at sid Jj c ~::; ncske 05 x X 5x ~~~ 5x 5x 5x5 5x6 5x7 fø<ie 5x9 Cf.) o... 5x8 Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. StfJ 0 nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. S;~ x Stf~ 05 nr. Stat. nr i g _ 7 ~ 0 I O 9 Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr : oo oo j j = 5 6 = = = 9 ~~ ~~ = ~ 6 = = = = ~ Bergen Forø Åesund Mode.... ~ 000 Kristiansund.... Trondheim , Bodø Svovær Tromsø Hammerfest Vardø Måøy Andre ~ 7 795! [ 9 7 =I=a=t.....,_ :5 8i9T6 69 js ji059i 9 67j85 I uken... ~ ! 6 :n p ::: :s w.!''?' ~ c: ()'Q 5i ~ (X) U.....

16 OM TRANSPORT Transport er et edd i den totae distribusjon. Når De ska vege den gunstigste transportmåte ti et gitt distribusjonsoppdrag, har De derfor rett ti å forange at Deres forespørse bir behandet på den bakgrunn. Det gjør vi. Bergenske. Når De spør oss hva transport koster, kan vi ikke bare fortee Dem hva vår de av transporten koster, vi kan også ved hjep av for og etterfrakter fortee Dem hva transporten av Deres varer koster het frem ti bestemmesesstedet. Norges Levendefiskag S/L Trondheim Feitsid:fiskernes Sagsag Teegramadresse: Sidkontoret Hovedkontor: TRONDHEIM Teefoner: Sentrabord Direktør Nordheim Sagsavdeing Hovedkontor: HARSTAD Teefoner: Nyhetstjenesten Kontorsjei O. Rørbakk 6 08 Direktør Nordheim, pers O. Rørbakk, privat Distriktskontorer: Åesund, Mode, Kristiansund N., Rørvik, Sandnessjøen, Tromsø, Honningsvåg, Vadsø Norges Makreag sk Kristiansand S Makrefiskernes sagsorganisasjon Sentrabord 60 Teegramadresse: Norges mak rei Teex 6 Eksport av fersk, frossen og satet makre Dypfrossen makrefiet i protangee Forme og ojefabrikk TIL ENGLAND NEWCASTLE ti og fra Bergen fere ganger for uken. Ti og fra Stavanger og Haugesund ukentig. Fryse og kjøerom. NEWCÅSTLE og FELIXSTOWE ti og fra steder nordenfor Bergen t. o. m. Trondheim "dagig direkte, og Newcaste via Bergen g. i uken. LONDON ti og fra vestnorske havner meom Stavanger og Bergen "dagig. WESTON POINT og SWANSEA, og andre vestengeske, skotske og irske havner etter avtae isdagig. Ae rutene tar ast fra og ti samtige steder nord for Bergen. MED BERGENSKE A.s John Griegs Boktrykkeri, Bergen

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN . SEPTEMBER 98 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskerioversikt for uken som endte. september 98.. SEPTEMBER 98. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Fiskeri kurs........................ Fiskeforhodene

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN 4. SEPTEMBER 969 36 G 4. SEPTEMBER 96955. ÅRGANG 36 A V N N H O L D ET DETT E N R.; Side Fiskeriovgivning:................. 599 Rapport om isandsk, norsk og sovjetrussisk

Detaljer

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN. APRIL 9 5 VESTLANDSBANKEN Got/ i vest sterk i vekst skue det vera oss ei gede å få diskutere eit nærare oppegg. Vi vi gje personeg service ti ae interesserte. Ta kontakt

Detaljer

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN!

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! 15. A U GUST 1 9 6 8 33 Kystens Forretningsbank TROMSØ TRONDHEIM BERGENSVOLVÆRHONNINGSVÅG BÅTSFJORD VARDØ MEHAMN Kontakt oss for nærmere oppysninger Nå kan vi tiby skattefri banksparing

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. DESEMBER 97 48 . DESEMBER 97 7. ÅRGANG som Værforhodene i uken som endte 7. november var fremdees ustabie, men noe bedre enn i de nærmest foregående uker, og andingene

Detaljer

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad,

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad, ÅRSMELDING 1995 FiskQrirQtt&dQrQn i F&kstad, KAP. KORT OM FLAKSTAD KOMMUNE. Fakstad kommune omfatter Fakstadøy og den nordøstige deen av Moskenesøya, samt 139 mindre øyer og 459 båer og skjær. Fakstadøya

Detaljer

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983 Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET F O R O R D Beretningen om sefangsten i 1981 er stort sett basert

Detaljer

Vesterålen: Levenclefisk:

Vesterålen: Levenclefisk: Fiskets Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 0. juni 9 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 974 52 26. DESEMBER 974.60. ÅRGANG 52 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: vansker i vegen for fiskere, tivirkere og omsetningsedd. Jeg er imponert over den

Detaljer

VARE FISKERIER SUNNMØRE KREDITBANK A/S. er under omstilling både teknisk, økonomisk og menneskelig.

VARE FISKERIER SUNNMØRE KREDITBANK A/S. er under omstilling både teknisk, økonomisk og menneskelig. . DESEMBER 9 6 8 50 SUNNMØRE KREDITBANK A/S Åesund Voda Ørsta FosnavågStrandaBrattvågLangevågU ste i nvi kstrynspje kav i k Vi innbyr ti samarbeid med rederiene, fiskeriorganisasjonene og den enkete fisker.

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. JUNI 97 . JUNI 977. ÅRGANG A V N N H O D E T D E T T E N R.: Side Medinger... Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges Råfiskag pr. JO. mai 97........................

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 9. SEPTEMBER 97 6 fi~k(t~ GANG 9. SEPTEMBER 97 57. ÅRGANG 6 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Fiskeriovgivning................. 659 Nye fiskefartøyer................. 659

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FISKETS GANG U/gift av fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 0. NOVEMBER 969 t7 0. NOVEMBER 96955. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges Råfiskag pr.. november 969... 79 Tiretteegging

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. år~. Bergen, Torsdag I. jui 957 Nr Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnss ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fiskets Gang Ufgi av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag. apri 4 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. AUGUST 1971

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. AUGUST 1971 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 6. AUGUST 1971 Fiskerioversikt for uken som endte 1. august 1971. 6. AUGUST 1971 57. ÅRGANG 4 Det har jevnt over vært en roig uke. Sidekvantaene fra Nordsjøen økte en

Detaljer

AV SKATTEN! KLIPP TOPPE. Nå kan vi tilby skattefri banksparing. Kontakt oss for nærmere opplysninger. 15. MAl 1969. Kystens Forretningsbank-

AV SKATTEN! KLIPP TOPPE. Nå kan vi tilby skattefri banksparing. Kontakt oss for nærmere opplysninger. 15. MAl 1969. Kystens Forretningsbank- UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN KLIPP TOPPE AV SKATTEN! Nå kan vi tiby skattefri banksparing Kontakt oss for nærmere oppysninger - Kystens Forretningsbank- TROMSØ-TRONDHEIM-BERGEN-SVOLVÆR-HONNINGSVÅG-BÅTS

Detaljer

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr.

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr. ETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 3. mai 957 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

KLIPP TOPPE AV SKATTEN!

KLIPP TOPPE AV SKATTEN! UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN KLIPP TOPPE AV SKATTEN! Kystens Forretningsbank Nå kan vi tiby skattefri banksparing Kontakt oss for nærmere oppysninger TROMSØ TRONDHEIM BERGEN SVOLVÆR HONNINGSVÅG

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 20. juli 1972 29

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 20. juli 1972 29 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. juli 972 29 fi~k(t~ GANG 20. JULI 972 58. ÅRGANG 29 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: Side Fiskeriovgivning................ 59 Medinger fra fiskeridirektøren.. 59

Detaljer

~1<:yndet en dag på 'grunn av helgen.

~1<:yndet en dag på 'grunn av helgen. Fiskets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 28. mai 1953 Nr. 21 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

7. NOVEMBER 1974 lts UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

7. NOVEMBER 1974 lts UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 7. NOVEMBER 974 ts UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 45 A V N N H O L D E T D E T T E N R.: Fiskerioversikt for uken som endte 3. november 974. mere enn to tredjedeer var torsk og hyse, noenunde ikt

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12 12 A V N N H O L D E T D E TT E N R. : Side Medinger...................... 169 Fiskerioversikt for uken som endte 16. maas 1975. for øvrig begrenset

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 13. juli 1957

Fiskerioversikt for uken som endte 13. juli 1957 U!giff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 8. jui 957 Nr. 29 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FI Ufgiff av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, R.Å.DSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder

Detaljer

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonement kan tegnes ved ae

Detaljer

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... --1~ 121810 41203li14%f669s9\460 1692

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... --1~ 121810 41203li14%f669s9\460 1692 FISKETS G Ufgitt dv fiskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang)> tiatt. 45. årg. Bergen, Torsdag 6. november 959 Nr. 48 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 19. desember 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 19. desember 1953 Utgit.f av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 24. desember 1953 Nr. 51 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Troms: Det.foreligger ikke fangstn1elding. V ester/ilen:

Troms: Det.foreligger ikke fangstn1elding. V ester/ilen: n Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang~ tiatt. 9. årg. Bergen, Torsdag 1. desember 195 Nr. A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13 Fiskerioversikt for uken som endte 27. mars 1971~~ 1. APRIL 197157. ÅRGANG 13 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Medinger fra Fiskeridirektøren.. 241 Nye

Detaljer

F I S K E R I R E T T L E D E R E N I B Ø.

F I S K E R I R E T T L E D E R E N I B Ø. Å R S M E L D N G 9 7 9 FR A ( F S K E R R E T T L E D E R E N B Ø. ;;..... - ',, (i. i 1. i.c ~v :{;.,: 4 ~ ~ ~. ~ 13." ;~ ~,/: !V;\f'' :7;.;~ ',.: 1. i. ~ ~ ~% ~ t { ~ i J..~; t t~~ :' -o

Detaljer

Fiskesort. 39 392 7 601 3 542 ' 4 28 249 - - Annen torsk 7

Fiskesort. 39 392 7 601 3 542 ' 4 28 249 - - Annen torsk 7 FISKETS GANG U!gitt av fiskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag 0. november 960 Nr. 45 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956 Nr., 7. nvember 197 Meding fra Fiskeridirektratets statistiske kntr. STOR TRÅLERNES FISKE I 196 av sekretær Sverre Mestad Med «strtråere» mener en her fartøyer på ver 300 brutttnn sm benyttes ti tråfiske.

Detaljer

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 23. DESEMBER 1965 51 ~ ' '.. 23. DESEMBER 1965 51. ÅRGANG AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Norsk fiskeramanakk for 1966... 785 Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges

Detaljer

Fis.kets Gang. Fiskeri oversikt for uken som endte 16. januar 195 4

Fis.kets Gang. Fiskeri oversikt for uken som endte 16. januar 195 4 Fis.kets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.fiskets Gang tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 21. januar 1954 Nr. 3 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ie postanstater

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. DESEMBER 6 0 . DESEMBER 6. ÅRGANG A V N N H O LD ET D ETT E N R.: Fiskeriovgivning ang. fangstforbud og innskrenkninger i fisket på fjerne farvann og i fisket med Side

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 27. DESEMBER 1973 52

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 27. DESEMBER 1973 52 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 7. DESEMBER 197 5 7. DESEMBER 19759. ÅRGANG 5 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: Side Medinger fra Fiskeridirektøren.. 99 Nye fiskefartøyer............... 99 Pub. utgitt

Detaljer

son1 er pen, ble on1 lag tredjeparten tatt på garn, 1nesteparten ellers på snurpenot. For Bø foregår det for tiden så vidt vites ikke noe seifiske.

son1 er pen, ble on1 lag tredjeparten tatt på garn, 1nesteparten ellers på snurpenot. For Bø foregår det for tiden så vidt vites ikke noe seifiske. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 30. august 956 Nr. 35 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskesort Mengde I ' 1 l 'Fiskemel. tonn tonn tonn l tonn l tonn tonn Skrei!12079 3 705 5 536 2 838 - - Loddetorsk Annen torsk

Fiskesort Mengde I ' 1 l 'Fiskemel. tonn tonn tonn l tonn l tonn tonn Skrei!12079 3 705 5 536 2 838 - - Loddetorsk Annen torsk GANG Utgitt av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag. desember 960 Nr. 48 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

B 11 holmsråsa-slad: ~1angerfjorden, Hordaland. Brislingfisket:

B 11 holmsråsa-slad: ~1angerfjorden, Hordaland. Brislingfisket: FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Bergen, Torsdag 26. januar 1956 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 21. april 1962

Fiskerioversikt for uken som endte 21. april 1962 Utgift av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 10, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

Vesterålen-Yttersiden:

Vesterålen-Yttersiden: Fiskets Gang Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 37. årg. Bergen, Torsdag 26. apri 1951. Nr. 17 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT JEMISI(-TEKNISKE Anayser av fett og tørrstoff Sammenikning av anayseresutater ved 7 aboratorier ved Kåre Bakken og Gunnar Tertnes R.nr. 135/74 A. h. 44 BERGEN Anayser

Detaljer

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 26 29. DESEMBER 1977 63. ARGANG Utgis hver 14. dag 752 Norges fiskerier 1977. 753 Ny rekord i førstehåndsomsetningen. 756 Fiskerimessen

Detaljer

INNHOLD- CONTENTS 1978-1979. Søkelys på norsk konsumfiske i Nordsjøen Searchlight on Norwegian consumptionfishery in the North Sea

INNHOLD- CONTENTS 1978-1979. Søkelys på norsk konsumfiske i Nordsjøen Searchlight on Norwegian consumptionfishery in the North Sea i ~ ~ Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 25/26 21. DESEMBER 1978 64. ARGANG Utgis hver 14. dag ISSN 0015 3133 INNHOLD CONTENTS VED ETTERTRYKK FRA FISKETS GANG MA BLADET OPPGIS SOM KILDE PRISTARIFF FOR ANNONSER:

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Nr. lo

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Nr. lo FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 6. mars 958 Nr. O Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952.

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952. U f g if f a v F i s k e ri d ire k fø re n Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 7. apri Nr. Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 20. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 25. juli 1957 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 20. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 25. juli 1957 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra.,fiskets Gang.. tiatt, 43. årg. Bergen, Torsdag 25. jui 957 Nr. 30 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. JANUAR 97 fi~k{t~ GANG. JANUAR 97 5. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Fiskeriovgivning.................. Medinger fra Fiskeridirektøren.. Utførseen av viktige

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 16. august 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 16. august 1952. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 38. årg. Bergen, Torsdag. august 95 Nr. 33 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Vesterålen: Til Andenes og Bleik ble det i uken brakt i land 93,5 tonn. Av dette var 78 tonn sei, 14 tonn uer og l tonn hyse.

Vesterålen: Til Andenes og Bleik ble det i uken brakt i land 93,5 tonn. Av dette var 78 tonn sei, 14 tonn uer og l tonn hyse. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. september 957 Nr. 7 Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen 1 fjorder på Vestandet 1961-1962 av Kaare R. Gundersen FISKERIDIREKTORATETS HAVI ORSKNINGSINSTITUTT De merkemetoder som be uteksperimentert for brising i 1958 og 1959 (Gundersen 1959, 1960) er kommet ti

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november.

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november. Utgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra,. Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 23. november 1950. Nr. 7 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 24. juli.

Fiskerioversikt for uken som endte 24. juli. ng Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 9. jui 1948. Nr. 30 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 8. april 1961

Fiskerioversikt for uken som endte 8. april 1961 Utgift av Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 30. mai 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 30. mai 1953 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.fiskets GangH tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 4. juni 93 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 12. APRIL 1973 15

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 12. APRIL 1973 15 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. APRIL 97 5 fi~k{~ GANG. APRIL 97 59. ÅRGANG 5 Fiskerioversikt for uken som endte 7. apri 97. Det medes om bra værforhod og godt fiske i Finnmark. Lofoten var det også

Detaljer

26. SEPTEMBER

26. SEPTEMBER UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN 6. SEPTEMBER 968 9 fi~k(~ GANG 6. SEPTEMBER 968 4. ÅRGANG 9 A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Fiskerinytt fra utandet......... 6 Fiskerioversikt for uken som endte.

Detaljer

Melding om fisket uke 18/2013

Melding om fisket uke 18/2013 Melding om fisket uke 18/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 03.05.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

8. DESEMBER 1966. 49 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

8. DESEMBER 1966. 49 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. DESEMBER 1966. 49 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskerioversikt for uken som endte 3. desember 1966. 8. DESEMBER 1966-52. ÅRGANG 49 A V N N H O LD ET D ETT E N R.: Side Fiskeriovgivning.................

Detaljer

Melding om fisket uke 27-28/2011

Melding om fisket uke 27-28/2011 Melding om fisket uke 27-28/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 15. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fiskeri oversikt for uken som endte 2. oktober 1954

Fiskeri oversikt for uken som endte 2. oktober 1954 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40, årg. Bergen, Torsdag 7. oktober 54 Nr. 40 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

~)7 6g7-17 769-49 298.

~)7 6g7-17 769-49 298. FISKETS GANG Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 4. mai 956 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 27. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirekrøren. 43. årg. Bergen, Torsdag l. august 1957 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 27. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirekrøren. 43. årg. Bergen, Torsdag l. august 1957 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirekrøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag. august 957 Nr. 3 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Norske fiskefarkosfers alder og størrelse

Norske fiskefarkosfers alder og størrelse o Arsberetning vedkommende Norges Fiskerier 9- Nr. Norske fiskefarkosfers ader og størrese Ta beier utarbeidet på grunnag av ufortegnese over merkepiktige norske fiskefarkoster for 90 og 9 Av GERHARD MEIDELL

Detaljer

Fisker i oversikt for uken som endte 3. a pr i l 19 5 4

Fisker i oversikt for uken som endte 3. a pr i l 19 5 4 Utgit av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 8. apri 1954 Nr. 14 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar.

Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. februar 948. Nr. 7 A bonn em en f kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae posfansfater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fisk. l Mengde Verdi Megnde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi. l l 859 799 2 546 1 050 7 216 2 549. N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 4 7.

Fisk. l Mengde Verdi Megnde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi. l l 859 799 2 546 1 050 7 216 2 549. N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 4 7. Fisk Ufgitt av Fiskeridirekføren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 1. januar 1948. Nr. 1 A bonn em en t kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

F'iskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 28. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr.

F'iskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 28. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr. F'iskets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra,,fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr. 10 A bonn em en t kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstafer

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte.24. november.

Fiskerioversikt for uken som endte.24. november. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag. november 5. Nr. 48 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

ffiishets (jøng ~ Utgitt av Fiskeridirektøren INNHOLD- CONTENTS 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag NR. 10-17. mai 1979

ffiishets (jøng ~ Utgitt av Fiskeridirektøren INNHOLD- CONTENTS 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag NR. 10-17. mai 1979 ~ ~ Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 10-17. mai 1979 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag ISSN 0015-3133 INNHOLD- CONTENTS VED ETTERTRYKK FRA FISKETS GANG MA BLADET OPPGIS SOM KILDE ISSN 0015-3133 PRISTARIFF FOR

Detaljer

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN 20. OKT.

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN 20. OKT. 1977 UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN 0. OKT. 1 Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 1 0. OKTOBER 1977 63. ÅRGANG Utgis hver 14. dag 593 Lover og forskrifter. 594 Verdi av utførse av fisk og fiskeprodukter

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 17. august 1963

Fiskerioversikt for uken som endte 17. august 1963 Utgift av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORA ret, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

31. A U GUST UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

31. A U GUST UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN . A U GUST 9 6 7 5 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN / fik{t GANG. AUGUST 967 5. ÅRGANG 5 A V N N H O L D ET D E TT E N R.: Norges utførse av sjøprodukter Side pr. 5. august 967............. 608 Fiskerioversikt

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 20. oktober.

Fiskerioversikt for uken som endte 20. oktober. Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 37. årg. Bergen, Torsdag 25. oktober 1951. Nr. 43 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 17. januar 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 17. januar 1953 Ugit av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang" tiatt. 9. årg. Bergen, Torsdag. januar 19 Nr. A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 24. ma1 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 24. ma1 1952. Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 9. mai 95 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN O. FEBRUAR 966 fi~k{t~ GANG 0. FEBRUAR 966. ÅRGANG AV INNHOLDET DETTE NR.: 6 Rapport nr. om Vintersidfisket Side pr. 6. februar 966........... 0 Pubikasjoner utgitt

Detaljer

Melding om fisket uke 26-27/2011

Melding om fisket uke 26-27/2011 Melding om fisket uke 26-27/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 8. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

steinbit, 71,8 tonn uer og 113,5 tonn blåkveite. Inklusive fangsten av torsk blir den satnlede ukefangst 8176 tonn tnot 3960 tonn uken før.

steinbit, 71,8 tonn uer og 113,5 tonn blåkveite. Inklusive fangsten av torsk blir den satnlede ukefangst 8176 tonn tnot 3960 tonn uken før. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Fredag. mai 956 Nr. 9 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 11. mars.

Fiskerioversikt for uken som endte 11. mars. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 16. mars 1950. Nr. 11 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 21. september 1957

Fiskerioversikt for uken som endte 21. september 1957 Ufgiff av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 6. september 957 Nr. 9 Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 23. SEPTEMBER 1971 38 f 23. SEPTEMBER 1971 57. ÅRGANG A V N N H O D E T D ETT E N R.: Side Fiskeriovgivning................. 691 Forskrifter for fangst, behanding, føring,

Detaljer

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket R N G E R K S B A N E N Jernbaneverket Hovedpan. fase 1 har vi utredet prosjektet. Nå ska det ages en hovedpan for Ringeriksbanen. utgangspunket har vi kun fastpunktene Sandvika -Kroksund -Hønefoss for

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01. Utvag: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: k1830 MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING Forfa bes medt i god tid sik at vararepresentant kan bi innkat. Forfa ska medes ti servicekontoret,

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 5. februar 1955

Fiskerioversikt for uken som endte 5. februar 1955 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide. Qppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag O. februar 9 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Ufgiff av fiskeridirektøren

Ufgiff av fiskeridirektøren ANG Ufgiff av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 0 00. Teegr. adr.: Fiskenytt - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Om De arfarty som driv kyst eer bankfiske, fiskar på fjerne farvatn eer eig anna farty skue det vera oss ei gede å få diskutere eit nærare oppegg. Vi vi gje personeg

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 19. mars 19~5

Fiskerioversikt for uken som endte 19. mars 19~5 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 2. mars 9 Nr. 2 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2014

Melding om fisket uke 2/2014 Melding om fisket uke 2/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 10.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Min Bank? ... FISKERNES BANK NATURLIGVIS! - for hos den får jeg service ved de mange kontorene langs kysten Kystens Forretningsbank -

Min Bank? ... FISKERNES BANK NATURLIGVIS! - for hos den får jeg service ved de mange kontorene langs kysten Kystens Forretningsbank - UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Min Bank?... ~:.................................... for hos den får jeg service ved de mange kontorene angs kysten. Kystens Forretningsbank TROMSØ TRONDHEIM BERGEN SVOLVÆR

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 15. september 1956. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 42. årg. Bergen, Torsdag 20. september 1956 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 15. september 1956. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 42. årg. Bergen, Torsdag 20. september 1956 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 0. september 956 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

FISKETS GA. Fiskerioversikt for uken som endte 23. august 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GA. Fiskerioversikt for uken som endte 23. august 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GA Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 8. august 958 Nr. 5 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver Økonomistyring for fokevagte Dan Lorentzen seniorrådgiver Hva er økonomistyring????? Forbedre Panegge Kontroere Gjennomføre Økonomistyring Bevigningsstyring God økonomistyring = Gode hodninger Roeavkaring

Detaljer

Melding om fisket uke 41/2013

Melding om fisket uke 41/2013 Melding om fisket uke 41/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11.10.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

tonn, da1nptran 41 871 hl 1not i fjor henholdsvis 159 671-77 961-60 776-20 934-71 119.

tonn, da1nptran 41 871 hl 1not i fjor henholdsvis 159 671-77 961-60 776-20 934-71 119. Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 0. juni 957 Nr. 5 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 21. OKTOBER 1971 42 Fiskerioversikt for uken som endte 16. oktober 1971. 21. OKTOBER 1971 57. ÅRGANG 42 A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Verdi av utførse av fisk og

Detaljer

hl, hvorav 150 hl på Storfjord, Lyngen og 100 hl på Ersfjord i Hillesøy. I Nordland ble det fisket SOO hl på Helgeland.

hl, hvorav 150 hl på Storfjord, Lyngen og 100 hl på Ersfjord i Hillesøy. I Nordland ble det fisket SOO hl på Helgeland. FISKETS GANG Ufgif{ av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 20. februar 958 Nr. 8 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

n1ot i fjor henholdsvis: 123 286-63 038-40 017-20 231-55 788-27 947-19 198.

n1ot i fjor henholdsvis: 123 286-63 038-40 017-20 231-55 788-27 947-19 198. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Eergen, Torsdag 2. juni 956 Nr. 25, A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer