Fiskerioversikt for uken som endte 13. juli 1957

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fiskerioversikt for uken som endte 13. juli 1957"

Transkript

1 U!giff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 8. jui 957 Nr. 29 A bonn em en t kr pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens kontor. Utandet: Ti Danmark, Sverige og Isand kr , eers kr pr. år.. Ann on se pris : Pristariff fåes ved henvendese ti Fiskeridirektørens kontor. "Fiskets Gang"s teefon Postgiro nr Teegramadresse: "Fiskenytt". Fiskerioversikt for uken som endte 3. jui 957 Værforhodene var forhodsvis bra. Finnmark var spesiet torsk- og hysefisket noe mindre enn uken før. Det foregår spredt seifiske i Varangerfjord. Troms hadde bra fiske med sei som dominerende faktor. Møre og Romsda preges tiførsene av gode fangster fra Vest-Grønand og Nyfundiand, mens det mere okae bankfiske nå synes å være avfaende. Det tas en de sei på Nordmørsfetene. Sørover kysten var fisket noenunde det vanige etter devis uroige værforhod. Det er norma tigang på makre. Sidefiskeriene angs kysten gir små fangster for tiden, ikeedes brisingfisket. Ved Isand var det bra sidefiske først i uken, senere dårig vær. Fisket i Finmnark: Det oppyses at været er bitt varnere. Seifisket betegnes som spredt og foregår i Varangerfjord. I uken be det iandbrakt 374 torsk, 357 hyse, 580 sei, brosne, 6, 7 kveite, 3,2 fyndre, 5,9 steinbit, 24,5 båkveite - tisannen i uken 373 not 958 uken før, son hadde et betydcdig større torskefiske og hysefiske enn denne uke. Fisket i Troms: K ystkomnunenc hadde en ukefangst på 820 not 560 uken før. Det var bedring i seifisket. Det ga 62 mot 34 uken før. Eers be det innbrakt 27,4 torsk, 9 brosne, 6,8 hyse, 0,8 kveite,,5 fyndre, 4,6 uer, 35, steinbit og ca. 3 reker. An.denes" Nordmjee og Beik: Disse fiskevær nottok i uken 4 fisk, hvorav 49 sei, 52 båkveite, 4, uer. Av seien be 34 tatt nec not og hengt. Det ska gå bra ned seifisket også andre steder i Vesteråen. Levendefisk: Trondhein be i uken fra Levendefiskagets eistrikt tiført 6 ev. snåsei, Bergen 7. Eers b]e Bergen fra Sunnmøre og Rmnsda tiført 3, fra Sogn og Fjordane 3, fra Hordaand 5 og Rogaand 2,5. Eers be Bergen tiført ev. torsk og 0,5 evende diverse fisk fra Hordaand. Bank- og hystfishet: \IIØre og R0?~sca: N orchnøre neder siste uke å være tiført 553 ferskfisk og 3 O satfise Av ferskfisken nevnes her 8,4 torsk, 476 sei, 6,8 ange, 38,9 brosne, 7,8 hyse,7 kveite og mindre nengder av andre sag. Satfisken mnfatter 254, torsk, 50,5

2 Nr. 29, 8. jui 957 ange og 5 brosme. Sunnmøre og Romsda meder om ferskfisktigang på 39. Bankfisket har sett sin beste tid, medes det. Ukefangsten besto av 34,3 torsk, 34,6 sei, 53,7 ange, O båange, 67,4 brosme, 57,5 hyse, 30,5 kveite, 0,8 hå og 2,4 skate. Eers hadde distriktet betydeige tiførser fra fjerne farvann (se der). Sogn og Fjordane: Det be brakt inn en de inefisk. Den sanete ukefangst utgjorde 80, nemig 9,5 torsk, 4,5 sei, 26,9 ange, 4,7 brosme,,3 hyse, 0,8 kveite, 0,9 hå og,3 fyndre. Hordaand: Ukefangsten utgjorde 63,7, nemig mntate 6,5 evende fisk, dessuten søyd torsk, 2 sei og yr, 2 ange, 6 brosme, itt hyse og kveite sant 46 småsei ti for. Rogaand hadde ukefangst på 80 fisk. Skagerakkysten meder mn 40 kystfisk, 0 å, 3 fjordsid og 20 revtorsk. Osofjorden (Fjordfisk), hvor det nå begynnes ned fiskerferie, hadde bare 000 kg fise Fjerne farvann: Åesund neder at det derti er innkonnet fra Vest-Grønand 9 fiskefartøyer ned 80 ti 90 satfisk og ti 5 fersk kveite - tisamnen ned 295 satfisk og 40 kveite. Fra N e'vfoundand kom det 4 båter med satfisk og 5- O kveite - tisamnen med 660 satfisk og 30 kveite. Ennvidere innkom en motorkutter fra Isandsfetet med 0 fersk kveite. \!fakrefisket er normat for årstiden. Ukefangsten, smn vesentig besto i notfisk og itt dorgefisk, utgjorde 245. Håbrann: Ukefangsten utgjorde 7. StØ-rje: De første størjefangstene rapporteres tatt utfor Øygaren (Hordaand) den 5. jui. Skadyr: Av reker hadde Fjordfisk 600 kg kokte og GOO kg rå, Skagerakfisk henhodsvis 25 og 5, Rogaand 5 og 20, Troms 3. Sidefiskeriene: Det er smått med fisket nå og de feste steder få bruk i aktivitet. Mange fiskere hoder på med såt. I uken be det i distriktene sør for Bergen tatt 340 skjepper snåsid og nord for Bergen ti Stad 2740 skj. småsid. Distriktet Stad-Buhonsråsa hadde også smått fiske, b. a. er det devis agnmange i dette distrikt nå. Det be fisket 7 68 h fetsid og 3483 h småsid, hvorav henhodsvis ti sating 26 og O, hennetikk 36 og 803, sidoje 442 og , agn 48 og 6, fersk innenands bruk 6 og O. I Nord-Norge er det svært smått med sidefisket. Brukene går hjem og de få fangstene er hest tatt av okae andnotbruk. Nordand be det i uken for Hegeand-Saten tatt 5200 h og for Trmns 95 h, nemig på Satangen 800, Grovfjord 220 og Kasfjord 75 h. Samet fangst for Nord-Norge be 6395 h mot O 50 h uken før. Finnnark hadde ikke noe sidefiske. Brising: Osofjorden hadde i uken 540 skj. brising tatt på Indre de av fjorden. Fisket var smått. I distriktene sør for Bergen medes det tatt 4350 skjepper brising og i distriktene nord for Bergen 335 skjepper. Få notbruk detar nå. Sidefisket ved Isand: Først i uken var fisket bra, idet vaktskipet «Draug» 8. jui nedte mn godt fiske og at fartøyene hadde satet fra 250 ti 600 tønner. Det so inidertid mn ti dårig vær og ite fiske not sutten av uken. Den 5. jui nedte «Draug»: «Dårig fiske sis te 3 dager. I natt 0-2 fangster 00 ti 300 tønner. Frisk østig bris.)) Utkarert for sidefisket ved Isand er nå 97 fartøyer ned tismnnen tønner. Sefangsten: To StunnØrssefangere er innkonnet fra Danskestredet ti Åesund ned toppfangster på henhodsvis 2500 og 2400 dyr og ca. 00 spekk hver. 362

3 Summary Severa fishing vesses have aid ujj for a time. VIost of the ctew membets are occujjied with seasonabe wotk on their farms. The cod and haddoch ancings in Finm,ark jjorts where smaet this weeh) whie the coafish catches were about the smne. The ancings amounted to 373 tons against 958 tons ast week. They incudec 374 tons of cod) 357 tons of haddoch) 580 tons of coafish) 6)7 tons of haibut, 3)2 tons of jjaice) 5)9 torh of catfish and 24)5 tons of Greenand haibut. The Tr0ns andings amounted to 820 tons against 560 tons ast weet. The andings incudec 62 tons of saithe) 27 tons of cod and smaer quantities of other sjjecies. A fa oourabe saithe fishing is?'ejjorted from Vesteråen. The Niøre and R0nsda whitefish andings amounted to 944 tons incuding 5 tons of saithe, 277 Lans of ting and tusk) 65 tons of haddoch) 32 tons of haibut) same cod and other sjjecies. The distant water andings at Aaesund were rather heavy. Vine vesses arrived from H estern Greenand and four frojn Vewfou.ndand waters with caches from 80 to 90 tons of satbuh and o 5 tons of fresh iced haibut. These andings amounted to 955 tons of satbk and 70 tons of fresh (iced) haibut. The andings of machere and jjrawns were at a norma eve. The herrin:g fishing and _the sjjrat fishing is at j7resent enterzng a sach jjerzod. andbra<t fis< i Troms itiden. januar- 3. jui 957. Fiskesort Meng- Anvendt ti de Ising og Sa Henging Herfrysing ting metikk Skrei Annen torsk Sei Brosme..., Hyse Kveite Båkveite.'. 8 8 Fyndre 8 8 Uer Steinbit Lange... Annen Reker I at 3674: Tran257h.Rogn iat 365 h,hvoraviset 533 h, satet 632 h g3qo - Haugesund Ti tjeneste! Nr. 29, 8. jui 957 T~7e her? ing fishing in I ceandic waters is jjroceedzng wzth jjarty favourabe catches. Through the ast haf of this week however the herring fishing in these waters were hamjjered by unfavourabe weather. Ny itteratur i Fiskeridiretoratets bibiotek. Schemainda, R.: Uber den Einfuss der meteoroogisch-hydrographischen Bedingungen auf die Fischerei in den Gewassern um Gronand. (Deutsche Fisch. Zeitung 957, 98-05). Sidojeukt som nysått høy. (Mørefiskeren 957, nr. 4, s. 34). Simons, vv. R.: Consumers attitude toward canned fish and sea food. (Fishing gazette 957, no. 3, s. 34). Sunnanå, Oav: Fritt hav og fritt fiske. Lofotova av 857. (Syn og segn 957, 29-35). Zijstra, J. J.: '~Nordt de haringvisserij in de zuidijke NoO dzee bedreigd? (Visserij-nieuws vo. 9, 54-57). Zukovskij, P. G.: Der Einfuss von Senfphytonciden auf die Hatbarkeit der heisz geraucherten Fische. [Tysk resume fra «Rybnoe khos.>> 956, no. 6, 28-30]. (Deutsche Fisch. Zeitung 956, 38-39). Fisk brakt i and Finnmar< i tiden. januar - 3. jui 957. Fiskesort Mengde Skrei Lodde torsk Annen torsk Hyse Sei Brosme Ising og frysing Kveite Båkveite Fyndre Uer Stemb:t I ~~~~-8-3-::-:-, 5-:-: 9 Anvendt ti Sating ~eng- /Herme mg tikk ) ) ) I at pr. 4/ Lever 5976 h. Utvunnet damptran: 2562 h. Rogn 3966 h. hvorav 349 iset, 367 satet. )Rotskjær )Rotskiær )Rotskjær 30. BRIOPORT INDUSTRIES LTD. BRIDPORT, DORSET Spesiaister syntetisk fiskegarn og notin Dobe og enke knuter 363

4 Nr. 29, 8. jui 957 Fetsid- og småsidfisket /-3; Finnmark-Buhområsa Buhområsa-Stad Stad-Rogaand Samet fangst Fetsid Småsid Fetsid Småsid Fetsid Småsid Fetsid Småsid h h h h h h h h Fersk eksport Satet Hermeikk Fabrikksid Agn Fersk innenands I at I at pr. 4/ Lodde ti.fabrikk 7266 h. Lodde ti agn 05 h. Utandet. Dyrere ku i Engand, men biigere oje. «Fishing News» mpporterer 28. juni at en ny stigning i kupri~ene kommer ti å koste Hus 22 edre kubrennende tråere (av en fåte på 40) f pr. år. For Grimsby som be >itter tyngden av de mange kufyrte tråere for nære- og micdesfjerne fanann antas merkostnaden i dreie seg om f Den nye stigning på ku vi bringe prisen opp i 2 sh. e. pr.. Forrig'~ stigning fant sted i juni 956 og utgjorde 4 sh. et. På mindre enn to år har kuprisene steget med 2 sh. 9 e. pr.. At i at regner man at den briiske fiskerinæring konsumerer for f årig i bunkersku. samme avis utgave for 5. jui rapporteres prisnedgang på bunkersoje. Prisreduksjonene er I ~h. 6 e. pr. for brenscbjc, 8 sh. 6 d. for dieseoje og 20 sh. for gassoje. Ojeprisene igger imidertid fremdees 8 sh. 6 d. pr. høyere enn før Suez-krisen. Denne brakte en stig ning på brenseoje på 67 sh. og prisen be 3 g ns. Dieseoje steg M sh. og prisen be f 5 8 sh. De nåv<erende priser er for marine fue oi f 9.7.6, marine diese oi : 3.4.6, for gassoje f 4 79 sh. pr.. Det danske fisket i mai 957. Det samete utbytte av fisk m. v. ianrbrakt i danske havner i mai utgjorde 44 mi. kg eer om ag 4 mi. kg mer enn i samme måned foregående år. Økningen sammeniknet med apri 957 utgjorde 9 mi. kg. Av svenske fartøyer be eet brakt i and 0,7 mi. kg. Eksporten av fersk fisk og krepsdyr utgjorde 5,9 mi. kg. Det var en mindre framgang sammeniknet med mai 956. I taet er ikke medregnet de direkte andinger i engeske havner. Utførseen av båskje var minima. Av fatfisk be det brakt i and 2,5 mi. kg hvorav ca. 2 mi. kg rødspette. Det var en ibakegang på ca. 0,!5 mi. kg sammeniknet med mai foregående år og ca. 0,3 mi. kg mindre enn i foregående måned. Den overveiende de av fangsten be tatt i NordsjØen. Herfra be det brakt i and i at,8 mi. kg hvorav størsteparten rødspette. I Kattegat og Bethavet be det fisket henhodsvis kg og og i Skagerak ca kg. 364 Torskefisket ga et utbytte på ca. 3,9 mi. kg hviket var ca. mi. kg mer sammeniknet med fangsten i mai 956. I den østige deen av Østersjøen be eet tatt,8 mi. kg. Kvantumet be vesentig tiført Bornhom og skrev seg for en stor de fra fangststecer i nærheten av Øp og fra Stopebanken. Sidefisket ga et utbytte på 3,8 ni. kg og var bare havparten så stort som i mai 956 og ca. 8,2 mi. kg mindre enn i foregående måned. Om ag,9 mi. kg be brakt i and av tråere fra Skagerak og Kattegat. I Hirtshas, Skagen og Frecrikshavn be iandført henhodsvis 0,8, 0,6 og 0, mi. kg fra fangstpasser utenfor Hirtshas, i farvannet nordvest av Grenen samt i Læsø renne. I Limfjorden, særig i den midterste deen, be det fisket ca. mi. kg og i Bethavet ca. 0,5 mi. kg. den østige deen av Østersjøen be eet fisket ca kg som vesentig be tiført Bornhom. Videre be eet i RingkØbing og Nissum fjord tatt i at ca kg. En de av de innbrakte fangstene! særig de som var tatt i Skagerak, gikk ti produksjon av sichnjø og -oje. ikhet med i foregående år be eet især i Nordsjøen og også i Skagerak drevet et omfattende fiske etter tobis. Det samete utbytte av tobisfisket var ca. 24 mi. kg. Kvantumet be fortrinsvis sogt ti sicmjøfabrikkene. Brisingfangsten utgjorde ca.,5 mi. kg og be vesentig iført Skagen og Hirtshas. Fangsten av makre utgjorde ca. 3, mi. kg eer ca. 2 mi. kg mer enn i mai i fjor. Fisket foregikk hovedsakeig i Skagerak hvor eet be tat ca. 2,8 mi. kg. Videre be eet tatt ca. O.G mi. kg i området 8-22 sjømi nordvest av Hirtshas og fra farvannet nord for Grenen. Av horngje be det tatt ca. 0,8 mi. kg som var noe mindre enn i mai foregående år. Det største fiske foregikk i Bethavet og Kattegat. I den østige de av Østersjøen be tatt ca kg. Fangsten av skadyr utgjorde ca kg. Av dette var om ag kg reker og ca kg hummer. Skadyrfisket foregikk hovedsakeig i farvannet utenfor Hirtshas og nord for Grenen samt i farvannet meom Hansthohn og Norg e. Båskjefisket i Limfjorden ga et utbytte på ca.,2 mi. kg mot ca. 0.7 mi. kg i mai foregående år. («Dansk Fiskeritidende», 28. juni 957). N.. ANTHONISEN & CO. BERGEN TLF Kjøper av tørrfisk, satfisk, satrogn. Borteier kjøeager for ettsatet sid. Store fryserom. Dypfrysing.

5 Nr. 29, 8. jui 957 Det danske fisket i 956. Fra Dansk Fiskeritidende for 28. juni 957 gjengir en føgende oversikt over det danske fisket i foregående år. De danske fiskere hadde en samet fangst i 956 på 453 mi. kg ti en verdi av 265 mi. kr. I fangsten inngikk ca. 423 mi. kg fisk og skadyr, nesten 4 mi. kg damørret og 26 mi. kg båskje og sjøstjerner. Sammeniknet med fangsten i foregående år var det en mengdeøkning på ca. 32 mi. kg fisk og skadyr, ca. 0,5 mi. kg dam-ørret og ca. 3 mi. kg båskje og sjøstjerner. Økningen i førstehåndsverdien utgjorde ca. 5 mi. kr. Gjennomsnittsprisen for a fangst under ett var 59 øre pr. kg, hviket bare var itt mindre enn i 955. Prisen på torsk viste en mindre oppgang, mens rødspetteprisen hodt seg nesten uforandret. For skrubbe var det en økning pi. ca. 9 øre pr. kg, mens prisen på sandfyndre gikk tisvarende ned. På grunn av mindre tiførser av makre, å og tungefyndre var det en betydeig prisstigning på disse fiskesortene, særig når det gjadt å. Fisket etter rødspette ga et merutbytte på 2 mi. kg og ' mi. kr. sammeniknet med 955 og inntok igjen passen som det Økonomisk sett viktigste fiske. Det samede utbytte av rødspette var 3 mi. kg ti en verdi av 59 mi. kr. Utbyttet av torskefisket utgjorde 46 mi. kg ti en verdi av 29 mi. kr. og gikk tibake sammeniknet med fangsten i 955 med 3 m. kg. Fangsten av sid be 6 mi. kg. hviket var!) mi. kg mer enn i foregående år mens verdiutbyttet på 43 mi. kr. var om ag som i 955. Brisingfangsten Yiste en nedgang på 4 mi. kg og 3 mi. kr., og det samede resutat be 26 mi. kg ti en verdi av 7 mi. kr. Fangsten av makre var 2 mi. kg. Dette var 3 mi. kg mindre enn i foregående år. Nedgangen skydtes mindre fiske i Kattegat hvor fisket kom sent i gang og også ga mindre utbytte enn i foregående år i den beste fisketiden. Lakstefisket viste en foruroigende nedgang i 955, men tok seg igjen opp og ga i 956 et merutbytte på ca kg og ca. 3 mi. kr. Utbyttet av åefisket be ca. 3,8 mi. kg ti en verdi av om ag 7 mi. kr. og var mindre enn i 955. Verdien av de danske fiskefartøyene ansås i 956 ti 84 mi. kr., hviket var ca. mi. kr. mer enn i 955. I Øpet av året foriste eer be opphugget 36 fiskefartøyer. Verdien av fiskeredskapene i 956 utgjorde om ag 78 mi. kr. Når det gjadt utførseen av fisk og fiskevarer fortsatte framgangen fra de tidigere år. Det be i at utført ca. 5 mi. kg fisk og fiskevarer ti en verdi av ca. 284 mi. kr. Herti kom en utførse av fiskeoje på ca.,4 mi. kr. Framgangen sammeniknet med foregående år er på ca. 0 mi. kg og 25 mi. kr. Stigningen i utførseen igger ikeve vesentig i utførseen av fiskemjø som er steget med ca. 8 mi. kr. og fiskehermetikk som er gått opp med ca. 6 mi. kr. Videre er utførseen av sid og brising steget med ca. 4 mi. kr., dam (årret med ca. 3 mi. kr. og aks og å med ca. 2 mi. kr. ver. Derimot er eet en tibakegang i utførseen av fiskefiet ptt ca. <t mi. kr. ti tross for at utførseen ti Engand viser en meget betydeig stigning. Nedgangen faer hovedsakeig på Tsjekkosovakia, Sverige, U. S. A. og Austraia. Engand e,r fortsatt den største avtager av fisk, idet det be utført for ca. 64 mikr. ti Storbritannia. Herav utgjorde de direkte andingene i Engand ca. 5 mi. kr. og var om ag som i 955. Den samede eksport ti Engand viser en stigning på ca. 9 mi. kr. Vest-Tyskand var igjen den neststørste kunde med en utførse på ca. 35,5 mi. kr. sammeniknet med 30,5 mi. kr. i foregående år. Tamessig igger Hoand på tredjepass med en utførse på ca. 28 mi. kr. Av dette utgjør imidertid fiskemjøutførseen ca. 22 mi. kr. Sverige mottok fisk for ca. 24 mi. kr., mens de direkte andingene i Sverige gikk tibake med ca kr. Ti Itaia be det utført for ca. 20 mi. kr., ti Sveits for ca. 3 mi. kr. og ti Frankrike for ca. mi. kr. For Frankrikes vedkommende er det en stigning i utførseen på ca. 4 mi. kr. som vesentig faer på fiskehermetikk og fiskefiet. Begia mottok for ca. 0 mi. kr., en stigning på om ag,4 mi. kr. UtfØrseen av fisk og fiskevarer. ti det amerikanske markedet var på ca. 7,5 mi. kr. Av dette var ca. 6,4 mi. kr, damørret. Ti Tsjekkosovakia er utført for ca. 5,3 mi. kr. og det var en stigning i utførseen av sid og brising og fiskemjø på ca. 2 mi. kr. Som før påpekt gikk utførseen av fiskefiet sterkt tibake på dette markedet, idet denne utførsen å het nede i siste havde av 956. Ti Øst-Tyskand be det utført for ca. 5,9 mi. kr. fersk fisk og fiskefiet mot 4,9 mi kr. i 955. Videre be det sogt for ca. 2,' mi. kr. fiskehermetikk sammenignet med 3,2 mi. kg i 955. I den siste deen av 9:6 å utførseen nede som føge av et tysk ønske om en omegging i formen for vareutveksingen. Endeig kan nevnes at det be utført for ca. mi. kr. kippfisk ti Brasi. Kippfisken var vesentig framstit av satfisk fra 'ærøyane og Grønand. På samme måte be det eksportert for ca. 4 mi. kippfisk og satfisk ti Spania og for ca. 2,8 mi. kippfisk ti Grekenand. Det skotske sidefiske. «The Fishing News» for 5. jui 957 meder om godt sidefiske i siste uke. Fhkere fra Buchan og Frasserburgh kaget imidertici oycr at ce be fortrengt fra Nordsjøbankene av en stor fåte med utenandske tråere. Den strrste dagsfangst i uken be brakt inn ti Fraserburgh torsdag av seksti fartøyer og utgjorde 2045 crans. Også onsdag var fisket godt, idet det be brakt i and 035 crans av 63 fartøyer. Shetand-fiskerne hadde mindre he med seg. Det beste fiske forekom torsdag da 28 fartøyer brakte i and 000 crans. Ti.Aberdeen be det ført reativt store fangster. Værforhodene var uroige, men det forekom gode enketfangster. Det var ennå ikke noen økning i detakingen for Peterhead. Det detok her frameis 25 fartøyer. Den største dagsfangsten var 590 crans, og fisket var jevnt over bra. Også de fartøyene som driftet på vestkysten hadde stort sett bra fangster. Den vesentigste de be brakt i and i Stornoway. Bortsett fra Lerwick be den største de av fangsten evert ti fersk bruk og ti kippers. Prisene varierte fra 99 sh. ti 208 sh. pr. cran. Det hoandske sidefiske. I uken som endte 29. juni be det i hoandske havner brakt i and ~H67 tønner fiskepakket sid. Siden fisket tok ti har det Y~crt iandbrakt tønner hvorav tøimer matjc::ssid og 222 tønner rundsatet sid. Ti samme tid i fjor utgjorde fang~ten tønner. Utand forts side

6 = z :" IV ~ 20 c..., -o VI Norges utførse av sjøprodukter fra. januar ti 29. juni 957 eg i uken som endte 29. juni. Tonn. TOLLSTEDER F~rsk Fersk Fersk Fersk ~~:k Fersk Fr~~~en Frossen Frossen F~~~en Frossen Frossen ~~~k Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk ~adt småsid storsid vårsid fangst- brising ~ at storsid vårsid fangst- småsid brising. ~t torsk sei hyse yr kveite fyndre makre aks og sid sid aure Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr Fredrikstad.... Oso.... Kristiansand.... Egersund.... Stavanger.... Kopervik.... Haugesund.... Bergen.... Forø.... Måøy.... Åesund.... Mode.... Kristiansund.... Trondheim.... Bodø.... Svovær.... Tromsø.... Hammerfest.... Vardø.... Andre.... I at.... I uken*) [ _ 3 = = = _3 = 209! = 200 = = = n; _n _ 26 _8s _ 2s = _ ' , = = = = _!_09 = = = 6~~ -=42-7 -=98-2 i~ _36 = = = = - S s = = = 4~~~ ~ - 2 ~~ ~ z ~ _~ 405j *) På grunn av korreksjoner og avrunding av taene ti nærmeste hee vi summen av uketaene ikke atid stemme med taene for i ah. Dessuten vi oppgavene fra noen av de nordigste poststeder på grunn av den sene postgang ikke være kommet inn ved ukeoppgjørets sutt. Utførseen bir i sike tifee ikke tatt med i uken, men kommer bare med i taene hitti i år. TOLLSTEDER ~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~mi~~~~~~~~~~~~~~~ F~rsk skate O"' ~er~~ h ~;rsk makre- fersk fiet frossen frossen frossen frossen r~eit- frun - fiet tor;;ke- sei- hyse- steinbit- frossen fisk --~--~~aa=~~~~ii~~~~~~~~~~~~ Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr ( ( ( Kippfisk i at Fredrikstad.... Oso.... Kristiansand.... Egersund.... Stavanger.... Kopervik.... Haugesund.... Bergen.... Forø.... Måøy.... Åesund.... Mode.... Kristiansund.... Trondheim.... Bodø.... Svovær.... Tromsø.... Hammerfest.... Vardø.... Andre.... I at.... I uken*) = _ u u = _ 2 _4 = = _ 22 _o _43 = _ 3 = _4o = = = = = = = _ ~62 _47 = _39 _ 2 _!_04! _ 4 _so _s6[ _63 ~3 83 _:33 = ~SO = ~oo 9620 ~ ' = = _ = = _2 _ 40!' _:83 = _76 = _ 24 _:s3 6~~ 8~~~ _ 23 ~23 = ~20!:_ ' ~-~ [ : , r w a.. a..

7 TOLLSTEDER Fredrikstad... Oso... Kristiansand... Egersund... Stavanger.... Kopervik... Haugesund... Bergen... Forø... Måøy... Åesund... Mode... Kristiansund... Trondheim... Bodø... Svovær... Tromsø... Hammerfest... Vardø... Andre... I at... I uken*)... TOLLSTEDER Satet Satet Satet Satet Satet Krydder- Sukker- Røvkt Fiske- Herme- Herme- Fiskesid feitsid skjære- nordsjø- sands- Satet Satet satet Satet satet siid Hum- herme- Reker tisk Herm. tisk Side- Fiske- ever- Tangi at vårsid storsid småsid sid og fisk toskesid sid sid og fisk mer tikk småsid brising vår- og mjo mjø mjø mjø brising rogn i at i at storsid Stat.n. ~~a{'~~- Stat.nr Stat.nr Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr Stat.nr. Stat.nr. Stat.m Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr _2: ' O O n "" s u ~ =44-z7-----y ----sd --5-~--n uo--ro 236~-932- ~ ' Andre Se-, Skarp Andre Sperm- Høyvit.- Håkjerr. D V t. B B Avfas Raff Oksyd., Herdet Herdet Oein, f _ kobbe- atet- fiske- og bott- Rå Rå hod. tran, a. =- e en- Bank b= Brun di an- tr -. båst spisefett tekn. fett fettsyre st~f~er ogkapp- s ogn pro- enose- sidoje seoje fiske- haitran, m tr n- ~ær- tran tr tran trngs- -~ d SJøi eer av sjø- av sjø- av sjøm.skinn r dukter oje, rå oje haioje an ran an an og 0 Je yro Je kokt sjø- dyroje dyroje dyroje dyroje Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. --- Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr w o-.... Fredrikstad.... Oso.... Kristiansand.... Egersund.... Stavanger.... Kopervik.... Haugesund.... Bergen.... Forø.... Måøy.... Åesund.... Mode.... Kristiansund.... Trondheim.... Bodø Svovær... Tromsø.... Hammerfest.... Vardø O 5 Andre ! J I at ( ' I uken*) of-O a z ~ '-.J :0?' ~ ~ U"...

8 Nr. 29, 8. jui 957 Utand forts, fra side 365 Ingen dumping ti biig-pris for å unngå det overfyte britiske ferskfiskmarked. «The Fishing News» kommer 2. jui på ny inn på det overfyte britiske ferskfiskmarked og de bestrebeser som har Yært innedet for å fryse fiskeoverskuddene og oppnå avsetning for fietene ti Sovjetunionen. Det skrives bant annet:,,for å unngå overfying av hjennnemarkedene på grunn av de store mengder ferskfisk, som er bitt stående usogte i Hu og Grimsby de siste 6 uker, vi det ikke bi dumpet inn forsyninger pft markedet ti reduserte priser. British Trawers' Federation forsikret tråerrederne herom denne uke, idet det be uttat, at hviken måte man enn dis})onerte de opphopete agre på, skue det ikke forverre fiskeovcrskuddet, som nå bekymret hee na~ringen. VIan mft erindre, be det uttat fra BTF, at overskuddet vie ha va~rt meget større om ikke Britfish Ltd. hadde gått inn for : overføre store kvanta av prima ferskfiskfiet ti eksporthandeen. Sovjetregjeringens uvije ti å importere fieter istedenfor sid - for Øyebikket - har tvunget BTF's eksportkomite ti å finne ut hva man kan gjøre med agrene, hvis det overhodet ikke innkommer noen ordre fra Russand. Døren er ikke bitt ukket og vi håper at Sovjetmyndighetene vi overveie saken på ny, be det sagt ti Fishing News. Stiingen med hensyn ti usogt fisk har gradvis forverret seg gjennom rundt regnet seks uker nå. Junioverskuddet var 50 pst. større enn i fjor. Siste uke var imidertid den verste av ae. For :Feetwood foreigger ikke kompett oppgave, men i Humberhavnene be det iandbrakt kits og kits eer 26,8 pst. av kvantumet fant ikke kjøpere. Hu hadde usogt kits av kits og Grimsby 238 kits av frembudte kits. Denne uke (ti 3. jui) viste ingen bedring. Mandag be det i Humbcrhavnene stående usogt 6302 kits av ankomne kits eer praktisk tat tredjeparten, 'vfarkedssituasjonen skydes bant annet det uvanig varme va ''. Et tredje vesttysk inspeksjons- og hjepeskip sjøsatt. I «Dansk Fiskeritidende>> for 28. juni oppyses det, at Vest Tyskands tredje fiskeriinspek~jonsskip «Poseidon>> er bitt sjøsatt i Cuxhaven. Skipets skrog igner «Anton Dohrns>>, som samme verksted everte i 954. Utenom besetning på 24 mann ska skipet medføre en ege og tre meteorooger. På hoveddekket igger bant annet den medisinske avdeing derunder hospitaet på 2 senger. EKTE BORNEO CATECHUE impregnerer ypperig og setter den rette farge på nater og garn VESTLANDSKE DESTILLATIONSVERK A'S BERGEN Makrefisket. ) An ven- deise I tiden I at I at i7-6f7 pr. 6/7 pr. 30/6 Fersk innen! Fersk eksport Frysing..., Sating Hermetikk Fietering Agn Forme Røyking Diverse I at ) Etter oppgaver fra Norges Makreag S/L. Fisk brakt i and i Møre og Romsda fyke. januar - 6. jui 957. Fiskesort Anvendt ti tiden Mengde Ising Sa- Hen- Her-~Fi,komo og.fry- t'. me- og smg mg gmg tikk dyrefor Skrei Annen torsk Sei Lyr Lange Båange BrosrtLe Hyse Kveite Rødspette... j Marefyndre Å Uer Steinbit - - Skate og rokke Håbrann Pigghå ' Makrestørje Annen fisk Hummer Reker Krabbe I at Herav: Nordmøre Sunnmøre og - Romsda Etter oppgaver fra Norges Råfiskag og Sunnmøre og Romsda Fiskesasag. Omfatter også fisk fra fjerne farvann. Satfisk er omregnet ti søyd hodekappet vekt ved å øke satfiskvekten med 72 prosent. s Leverkvantum 8854 h. 368

Vesterålen: Levenclefisk:

Vesterålen: Levenclefisk: Fiskets Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 0. juni 9 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN . SEPTEMBER 98 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskerioversikt for uken som endte. september 98.. SEPTEMBER 98. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Fiskeri kurs........................ Fiskeforhodene

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. år~. Bergen, Torsdag I. jui 957 Nr Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnss ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FISKETS GANG U/gift av fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr.

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr. ETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 3. mai 957 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN 4. SEPTEMBER 969 36 G 4. SEPTEMBER 96955. ÅRGANG 36 A V N N H O L D ET DETT E N R.; Side Fiskeriovgivning:................. 599 Rapport om isandsk, norsk og sovjetrussisk

Detaljer

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... --1~ 121810 41203li14%f669s9\460 1692

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... --1~ 121810 41203li14%f669s9\460 1692 FISKETS G Ufgitt dv fiskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang)> tiatt. 45. årg. Bergen, Torsdag 6. november 959 Nr. 48 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 20. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 25. juli 1957 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 20. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 25. juli 1957 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra.,fiskets Gang.. tiatt, 43. årg. Bergen, Torsdag 25. jui 957 Nr. 30 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fiskets Gang Ufgi av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag. apri 4 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN. APRIL 9 5 VESTLANDSBANKEN Got/ i vest sterk i vekst skue det vera oss ei gede å få diskutere eit nærare oppegg. Vi vi gje personeg service ti ae interesserte. Ta kontakt

Detaljer

FISKETS GA. Fiskerioversikt for uken som endte 23. august 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GA. Fiskerioversikt for uken som endte 23. august 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GA Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 8. august 958 Nr. 5 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Vesterålen: Til Andenes og Bleik ble det i uken brakt i land 93,5 tonn. Av dette var 78 tonn sei, 14 tonn uer og l tonn hyse.

Vesterålen: Til Andenes og Bleik ble det i uken brakt i land 93,5 tonn. Av dette var 78 tonn sei, 14 tonn uer og l tonn hyse. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. september 957 Nr. 7 Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 21. september 1957

Fiskerioversikt for uken som endte 21. september 1957 Ufgiff av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 6. september 957 Nr. 9 Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 15. september 1956. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 42. årg. Bergen, Torsdag 20. september 1956 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 15. september 1956. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 42. årg. Bergen, Torsdag 20. september 1956 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 0. september 956 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. DESEMBER 97 48 . DESEMBER 97 7. ÅRGANG som Værforhodene i uken som endte 7. november var fremdees ustabie, men noe bedre enn i de nærmest foregående uker, og andingene

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 27. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirekrøren. 43. årg. Bergen, Torsdag l. august 1957 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 27. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirekrøren. 43. årg. Bergen, Torsdag l. august 1957 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirekrøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag. august 957 Nr. 3 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 9. SEPTEMBER 97 6 fi~k(t~ GANG 9. SEPTEMBER 97 57. ÅRGANG 6 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Fiskeriovgivning................. 659 Nye fiskefartøyer................. 659

Detaljer

tonn, da1nptran 41 871 hl 1not i fjor henholdsvis 159 671-77 961-60 776-20 934-71 119.

tonn, da1nptran 41 871 hl 1not i fjor henholdsvis 159 671-77 961-60 776-20 934-71 119. Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 0. juni 957 Nr. 5 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. JUNI 97 . JUNI 977. ÅRGANG A V N N H O D E T D E T T E N R.: Side Medinger... Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges Råfiskag pr. JO. mai 97........................

Detaljer

son1 er pen, ble on1 lag tredjeparten tatt på garn, 1nesteparten ellers på snurpenot. For Bø foregår det for tiden så vidt vites ikke noe seifiske.

son1 er pen, ble on1 lag tredjeparten tatt på garn, 1nesteparten ellers på snurpenot. For Bø foregår det for tiden så vidt vites ikke noe seifiske. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 30. august 956 Nr. 35 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 974 52 26. DESEMBER 974.60. ÅRGANG 52 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: vansker i vegen for fiskere, tivirkere og omsetningsedd. Jeg er imponert over den

Detaljer

~1<:yndet en dag på 'grunn av helgen.

~1<:yndet en dag på 'grunn av helgen. Fiskets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 28. mai 1953 Nr. 21 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

VARE FISKERIER SUNNMØRE KREDITBANK A/S. er under omstilling både teknisk, økonomisk og menneskelig.

VARE FISKERIER SUNNMØRE KREDITBANK A/S. er under omstilling både teknisk, økonomisk og menneskelig. . DESEMBER 9 6 8 50 SUNNMØRE KREDITBANK A/S Åesund Voda Ørsta FosnavågStrandaBrattvågLangevågU ste i nvi kstrynspje kav i k Vi innbyr ti samarbeid med rederiene, fiskeriorganisasjonene og den enkete fisker.

Detaljer

AV SKATTEN! KLIPP TOPPE. Nå kan vi tilby skattefri banksparing. Kontakt oss for nærmere opplysninger. 15. MAl 1969. Kystens Forretningsbank-

AV SKATTEN! KLIPP TOPPE. Nå kan vi tilby skattefri banksparing. Kontakt oss for nærmere opplysninger. 15. MAl 1969. Kystens Forretningsbank- UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN KLIPP TOPPE AV SKATTEN! Nå kan vi tiby skattefri banksparing Kontakt oss for nærmere oppysninger - Kystens Forretningsbank- TROMSØ-TRONDHEIM-BERGEN-SVOLVÆR-HONNINGSVÅG-BÅTS

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 21. april 1962

Fiskerioversikt for uken som endte 21. april 1962 Utgift av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 10, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Nr. lo

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Nr. lo FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 6. mars 958 Nr. O Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 16. august 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 16. august 1952. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 38. årg. Bergen, Torsdag. august 95 Nr. 33 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 1968 32

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 1968 32 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 968 fi~k

Detaljer

steinbit, 71,8 tonn uer og 113,5 tonn blåkveite. Inklusive fangsten av torsk blir den satnlede ukefangst 8176 tonn tnot 3960 tonn uken før.

steinbit, 71,8 tonn uer og 113,5 tonn blåkveite. Inklusive fangsten av torsk blir den satnlede ukefangst 8176 tonn tnot 3960 tonn uken før. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Fredag. mai 956 Nr. 9 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskesort. 39 392 7 601 3 542 ' 4 28 249 - - Annen torsk 7

Fiskesort. 39 392 7 601 3 542 ' 4 28 249 - - Annen torsk 7 FISKETS GANG U!gitt av fiskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag 0. november 960 Nr. 45 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte.24. november.

Fiskerioversikt for uken som endte.24. november. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag. november 5. Nr. 48 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Vesterålen-Yttersiden:

Vesterålen-Yttersiden: Fiskets Gang Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 37. årg. Bergen, Torsdag 26. apri 1951. Nr. 17 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 25. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 25. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, 'Torsdag 0. mai 957 Nr A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13 Fiskerioversikt for uken som endte 27. mars 1971~~ 1. APRIL 197157. ÅRGANG 13 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Medinger fra Fiskeridirektøren.. 241 Nye

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. DESEMBER 6 0 . DESEMBER 6. ÅRGANG A V N N H O LD ET D ETT E N R.: Fiskeriovgivning ang. fangstforbud og innskrenkninger i fisket på fjerne farvann og i fisket med Side

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 30. mai 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 30. mai 1953 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.fiskets GangH tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 4. juni 93 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN!

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! 15. A U GUST 1 9 6 8 33 Kystens Forretningsbank TROMSØ TRONDHEIM BERGENSVOLVÆRHONNINGSVÅG BÅTSFJORD VARDØ MEHAMN Kontakt oss for nærmere oppysninger Nå kan vi tiby skattefri banksparing

Detaljer

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 23. DESEMBER 1965 51 ~ ' '.. 23. DESEMBER 1965 51. ÅRGANG AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Norsk fiskeramanakk for 1966... 785 Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges

Detaljer

n1ot i fjor henholdsvis: 123 286-63 038-40 017-20 231-55 788-27 947-19 198.

n1ot i fjor henholdsvis: 123 286-63 038-40 017-20 231-55 788-27 947-19 198. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Eergen, Torsdag 2. juni 956 Nr. 25, A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 19. desember 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 19. desember 1953 Utgit.f av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 24. desember 1953 Nr. 51 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 24. juli.

Fiskerioversikt for uken som endte 24. juli. ng Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 9. jui 1948. Nr. 30 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonement kan tegnes ved ae

Detaljer

~)7 6g7-17 769-49 298.

~)7 6g7-17 769-49 298. FISKETS GANG Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 4. mai 956 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 0. NOVEMBER 969 t7 0. NOVEMBER 96955. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges Råfiskag pr.. november 969... 79 Tiretteegging

Detaljer

Fisker i oversikt for uken som endte 3. a pr i l 19 5 4

Fisker i oversikt for uken som endte 3. a pr i l 19 5 4 Utgit av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 8. apri 1954 Nr. 14 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte ls. mars 1961. Nr. li. U/gift av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte ls. mars 1961. Nr. li. U/gift av Fiskeridirektøren FISKETS GANG U/gift av Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 000, Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved

Detaljer

B 11 holmsråsa-slad: ~1angerfjorden, Hordaland. Brislingfisket:

B 11 holmsråsa-slad: ~1angerfjorden, Hordaland. Brislingfisket: FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Bergen, Torsdag 26. januar 1956 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

7. NOVEMBER 1974 lts UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

7. NOVEMBER 1974 lts UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 7. NOVEMBER 974 ts UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 45 A V N N H O L D E T D E T T E N R.: Fiskerioversikt for uken som endte 3. november 974. mere enn to tredjedeer var torsk og hyse, noenunde ikt

Detaljer

Fiskeri oversikt for uken som endte 7. januar 1961

Fiskeri oversikt for uken som endte 7. januar 1961 U/gitt av fiskeridirekføren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 27. DESEMBER 1973 52

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 27. DESEMBER 1973 52 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 7. DESEMBER 197 5 7. DESEMBER 19759. ÅRGANG 5 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: Side Medinger fra Fiskeridirektøren.. 99 Nye fiskefartøyer............... 99 Pub. utgitt

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 19. mars 19~5

Fiskerioversikt for uken som endte 19. mars 19~5 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 2. mars 9 Nr. 2 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

FISKETS GANG. U!giff av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

FISKETS GANG. U!giff av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. FISKETS GANG U!giff av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 6. februar 958 Nr. 6 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 20. oktober.

Fiskerioversikt for uken som endte 20. oktober. Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 37. årg. Bergen, Torsdag 25. oktober 1951. Nr. 43 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 17. januar 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 17. januar 1953 Ugit av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang" tiatt. 9. årg. Bergen, Torsdag. januar 19 Nr. A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

FISKETS GANG. Ufgiff av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

FISKETS GANG. Ufgiff av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. november 955 Nr. 44 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

' ' l ' Trålsildfishet:

' ' l ' Trålsildfishet: FIS ETS GANG U fgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 22. september 955 Nr. 38 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år {e;j "es ve'd ae

Detaljer

hl, hvorav 150 hl på Storfjord, Lyngen og 100 hl på Ersfjord i Hillesøy. I Nordland ble det fisket SOO hl på Helgeland.

hl, hvorav 150 hl på Storfjord, Lyngen og 100 hl på Ersfjord i Hillesøy. I Nordland ble det fisket SOO hl på Helgeland. FISKETS GANG Ufgif{ av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 20. februar 958 Nr. 8 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

FISKETS GANG. Ufgiff av?iskeridirekføren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

FISKETS GANG. Ufgiff av?iskeridirekføren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. FISKETS GANG Ufgiff av?iskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 8. mars 956 Nr. 0 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. AUGUST 1971

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. AUGUST 1971 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 6. AUGUST 1971 Fiskerioversikt for uken som endte 1. august 1971. 6. AUGUST 1971 57. ÅRGANG 4 Det har jevnt over vært en roig uke. Sidekvantaene fra Nordsjøen økte en

Detaljer

Fiskeri oversikt for uken som endte 2. oktober 1954

Fiskeri oversikt for uken som endte 2. oktober 1954 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40, årg. Bergen, Torsdag 7. oktober 54 Nr. 40 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

i Nord-Norge, nemlig om 500 hl kri! på Vestre Tana i Finnmark og HOO hl småsild pft RamsFjorcl i Tron1s.

i Nord-Norge, nemlig om 500 hl kri! på Vestre Tana i Finnmark og HOO hl småsild pft RamsFjorcl i Tron1s. GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 28. mars 957 Nr. 3 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FI Ufgiff av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, R.Å.DSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder

Detaljer

brosme, 7 tonn kveite, 26,5 tonn steinbit, 93,3 tonn uer, 13 tonn blåkveite. Inklusive torsk ble ukefangsten 5639 tonn mot 4893 tonn uken før.

brosme, 7 tonn kveite, 26,5 tonn steinbit, 93,3 tonn uer, 13 tonn blåkveite. Inklusive torsk ble ukefangsten 5639 tonn mot 4893 tonn uken før. FISKETS GANG Ufgiff av Piskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 2. mai 957 Nr. 8 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Ufgiff av riskeridirekføren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. Bergen, Torsdag 8. desember 1955 Nr.

Ufgiff av riskeridirekføren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Bergen, Torsdag 8. desember 1955 Nr. GANG Ufgiff av riskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. Bergen, Torsdag 8. desember 955 Nr. 49 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 20. juli 1972 29

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 20. juli 1972 29 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. juli 972 29 fi~k(t~ GANG 20. JULI 972 58. ÅRGANG 29 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: Side Fiskeriovgivning................ 59 Medinger fra fiskeridirektøren.. 59

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FIS U/gift av fskeridire/døren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORA fet, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae pvststeder,

Detaljer

FISKETS GA Ufgiff av fiskeridirektøren

FISKETS GA Ufgiff av fiskeridirektøren FISKETS GA Ufgiff av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae

Detaljer

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983 Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET F O R O R D Beretningen om sefangsten i 1981 er stort sett basert

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 5. februar 1955

Fiskerioversikt for uken som endte 5. februar 1955 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide. Qppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag O. februar 9 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... Blåkveite.. Flyndre... Uer... Steinbit... Reker...

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... Blåkveite.. Flyndre... Uer... Steinbit... Reker... FISKETS GANG Ufgiff av Piskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag 21. januar 1960 Nr. 3 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Urislingfisl~ct: Trålsildfisket:

Urislingfisl~ct: Trålsildfisket: ng Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 4. september 195 Nr. 5 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 11. desember 1954

Fiskerioversikt for uken som endte 11. desember 1954 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 6. desember 94 Nr. 0 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 28. juni 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 28. juni 1952. I Ugiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 38. årg. Bergen, Torsdag 3. jui 9 Nr. 6 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar.

Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. februar 948. Nr. 7 A bonn em en f kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae posfansfater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskesort Mengde I ' 1 l 'Fiskemel. tonn tonn tonn l tonn l tonn tonn Skrei!12079 3 705 5 536 2 838 - - Loddetorsk Annen torsk

Fiskesort Mengde I ' 1 l 'Fiskemel. tonn tonn tonn l tonn l tonn tonn Skrei!12079 3 705 5 536 2 838 - - Loddetorsk Annen torsk GANG Utgitt av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag. desember 960 Nr. 48 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fisket Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 22. januar 1955. 41. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1955 Nr. 4

Fisket Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 22. januar 1955. 41. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1955 Nr. 4 Fisket Gang Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide øppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 41. årg. Bergen, Torsdag 7. januar 1955 Nr. 4 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12 12 A V N N H O L D E T D E TT E N R. : Side Medinger...................... 169 Fiskerioversikt for uken som endte 16. maas 1975. for øvrig begrenset

Detaljer

Troms: Det.foreligger ikke fangstn1elding. V ester/ilen:

Troms: Det.foreligger ikke fangstn1elding. V ester/ilen: n Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang~ tiatt. 9. årg. Bergen, Torsdag 1. desember 195 Nr. A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 11. mars.

Fiskerioversikt for uken som endte 11. mars. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 16. mars 1950. Nr. 11 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952.

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952. U f g if f a v F i s k e ri d ire k fø re n Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 7. apri Nr. Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 24. ma1 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 24. ma1 1952. Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 9. mai 95 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN O. FEBRUAR 966 fi~k{t~ GANG 0. FEBRUAR 966. ÅRGANG AV INNHOLDET DETTE NR.: 6 Rapport nr. om Vintersidfisket Side pr. 6. februar 966........... 0 Pubikasjoner utgitt

Detaljer

KYSTENS BANK. Hard u ikke fått brosjyren? Kom innom oss. Eller skriv, og vi sender den omgående. Opplysninger, råd og veiledning koster ingenting.

KYSTENS BANK. Hard u ikke fått brosjyren? Kom innom oss. Eller skriv, og vi sender den omgående. Opplysninger, råd og veiledning koster ingenting. UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskernes Bank en rådgiver i spørsmå om penger og økonomi. Foruten de tjenester vi kan yte deg som fisker og privatmann, gir brosjyren en oversikt over ånetibud, skattemessige

Detaljer

26. SEPTEMBER

26. SEPTEMBER UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN 6. SEPTEMBER 968 9 fi~k(~ GANG 6. SEPTEMBER 968 4. ÅRGANG 9 A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Fiskerinytt fra utandet......... 6 Fiskerioversikt for uken som endte.

Detaljer

It l NORE GS SILDE SALS LAG. llovedkontor 11ergen. Telegramadre sse «Samhald». Sentralbord: 16 650 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

It l NORE GS SILDE SALS LAG. llovedkontor 11ergen. Telegramadre sse «Samhald». Sentralbord: 16 650 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN NORE GS SILDE SALS LAG ovedkontor ergen Teegramadre sse «Samhad». Sentrabord: 6 60. OKTOBER 966 It Fiskerioversikt for uken som endte. oktober 966.. OKTOBER 9662. ÅRGANG

Detaljer

8. DESEMBER 1966. 49 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

8. DESEMBER 1966. 49 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. DESEMBER 1966. 49 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskerioversikt for uken som endte 3. desember 1966. 8. DESEMBER 1966-52. ÅRGANG 49 A V N N H O LD ET D ETT E N R.: Side Fiskeriovgivning.................

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. OKTOBER 973 It Fiskerioversikt for uken som 7 oktober 973.. OKTOBER 973-59. ÅRGANG 4 A V N N H O D E T D E TT E N rt. : Side Verdi av utførse av fisk og fiskeprodukter,

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 12. APRIL 1973 15

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 12. APRIL 1973 15 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. APRIL 97 5 fi~k{~ GANG. APRIL 97 59. ÅRGANG 5 Fiskerioversikt for uken som endte 7. apri 97. Det medes om bra værforhod og godt fiske i Finnmark. Lofoten var det også

Detaljer

Fis.kets Gang. Fiskeri oversikt for uken som endte 16. januar 195 4

Fis.kets Gang. Fiskeri oversikt for uken som endte 16. januar 195 4 Fis.kets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.fiskets Gang tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 21. januar 1954 Nr. 3 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ie postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 17. august 1963

Fiskerioversikt for uken som endte 17. august 1963 Utgift av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORA ret, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2016 (16.- 22. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2016 (16.- 22. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 20/2016 Rapporten skrevet mandag 23.05.2016 av Charles Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

31. A U GUST UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

31. A U GUST UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN . A U GUST 9 6 7 5 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN / fik{t GANG. AUGUST 967 5. ÅRGANG 5 A V N N H O L D ET D E TT E N R.: Norges utførse av sjøprodukter Side pr. 5. august 967............. 608 Fiskerioversikt

Detaljer

~fiskernes Bonh. Tromsø, Bergen, Storebø, Trondheim, Kyrksæterøra, Sistranda, Svolvær, Honningsvåg, Mehamn, Båtsfjord, Vardø, Kiberg og Vadsø

~fiskernes Bonh. Tromsø, Bergen, Storebø, Trondheim, Kyrksæterøra, Sistranda, Svolvær, Honningsvåg, Mehamn, Båtsfjord, Vardø, Kiberg og Vadsø 8. MARS 19 1 ~fiskernes Bonh KYSTENS BANK Tromsø, Bergen, Storebø, Trondheim, Kyrksæterøra, Sistranda, Svovær, Honningsvåg, Mehamn, Båtsfjord, Vardø, Kiberg og Vadsø UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

Detaljer

Melding om fisket uke 27-28/2011

Melding om fisket uke 27-28/2011 Melding om fisket uke 27-28/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 15. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fisket n. Fiskerioversikt for uken som endte 12. juni 1954

Fisket n. Fiskerioversikt for uken som endte 12. juni 1954 Fisket n Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide Qppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 7, juni 954 Nr. 4 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 18 i 2016 (2.-8. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 18 i 2016 (2.-8. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 18/2016 Rapporten skrevet mandag 09.05.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 11-12/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november.

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november. Utgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra,. Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 23. november 1950. Nr. 7 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 9. november 1

Fiskerioversikt for uken som endte 9. november 1 Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 4. november 957 Nr. 46 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

FISKETS GA 12. Januar. Fiskerioversikt for uken som endte. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GA 12. Januar. Fiskerioversikt for uken som endte. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GA Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 7. januar 957 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer