Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt."

Transkript

1 Fiskets Gang Ufgi av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag. apri 4 Nr. A bonn em en t kr pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens kontor. Utandet: Ti Danmark, Sverige og Isand kr. 0.00, eers kr..00 pr. år. Annonsepris: Pristariff fåes.ved henvendese ti Fiskeridirektørens kontor. Fiskets Gang s teefoner 3, 480. Postgiro nr. 8. Teegramadresse:.Fiskenytt. Fiskerioversikt for uken som endte 4. apri 4 I uken som endte 4. apri var fiskeriene noe hindret av kuing, især i det nordige. Vårtorskefisket i Finnmark igger ende tibake for fjorårets, men det har vært dårig vær. Det foregår forøvrig itt torskefiske i Vesteråen. Levendefiskomsetningen har igget angt nede i siste uke. Det er så godt som sutt på torsken, mens småseifisket var hindret av kuing. På Mørekrsten foregår en de snurrevadfiske, ikedan fåes en de storsei på snøre. V estandsfiskeriene eers var forhodsvis bra. Makrefisket er såvidt begynt, og det tas bra med reker. Sidefisket var mindre enn i de nærmest foregående uker. Vårtorskefisket i Finnmark: Det var dårig vær i uken og ukefangsten av torsk be ikke større enn 0 not 3 i tisvarende uke i fjor. I at er det fisket 34 oddetorsk mot 3 i fjor. Det er hengt, satet 3 og iset etc., produsert 3 h dam p tran, satet av rogn 4 og iset h. I fisket detar det nå 84 båter, hvorav småtråere ned tis. 30 nann. Det er frennøtt 08 fiskekjøpere og er i drift 48 trandamperier. Fisken veier nå 0 ti 400 gjennonsnittig 0 kg pr. 00 stk. Leverhodigheten er 0000 ned tranprosent 43. U ten om torsk be det i uken i Finnmark fisket hyse, 0; sei, brosme, 4,3 kveite,,3 fyndre,,3 steinbit, 38 uer, båkveite. Den sanede ukefangst be dermed not 48 uken før. VesteråenYttersiden hadde itt torskefiske i uken. Såedes be det for Andøya fisket 4,, Nyksund, Bø 3,3, Borge 4. Fisket er nå avsuttet både for Andøya og Borge. Det samede parti for Vesteråen utgjør nå 3038, for Yttersiden 3 tis. 438 mot 404 i fjor. Det er hengt 03, satet 4, iset etc. 40 og produsert h damptran. Det foreigger suttoppgave for Viknafisket) smn i år har gitt 3 torsk not 34 i fjor. Det er hengt 4, satet O og iset etc. 44, prod. h. damptran, satet 4 og iset 34 h rogn. I Sør TrØndeag er fisket nå sutt ned sanet fangst på 8 not 04 i fjor. For tiden fiskes det en de storsei på snøre. Landets torskefiskerier har gitt tis. 4.3 not 4 i fjor og 34,! i. Det er i år hengt 3 4, satet 8, iset etc. '3 8, prod h danptran, satet av rogn 4 8 h (derav sukkers. ), iset etc. h mot i fjor henhodsvis: (38) Fisket i Troms: Det er medt mn fangst av 44 fisk i fykets kystdistrikter i uken. Såedes be det tatt 0

2 Nr.,. apri 4. hyse, O brosme,. kveite, 0 ton. uer, LJ steinbit og 8 sei. Herti kon.mer en de torsk, son det fretnkommer oppgave over neste uke. Levendefisk: Trondheitn hadde ingen tiførser av evende fisk i forøpne uke. Det er så godt som sutt tned torsken nå og været tiot ikke seifisket med not. Bergen på sin side tnottok fra Levendefiskagets distrikt ev. stnåsei og fra Sogn og Fjordane 000 kg ev. torsk. Fra Hordaand be det tiført 300 kg ev. torsk, 000 kg ev. stnåsei og 00 kg diverse ev. fisk. Kyst og bankfisket: Det synes å gå tregt med å få i gang bankfisket i år, fremhodes det fra Åesund. Fjorårets fiske var jo noe tregt, og det ser også ut ti at den misykte Lofotturen har Tedusert innsatsysten. FTemover mot nidten av nai kmntner itnidertid en Tekke fartøyer å gå på torskefiske ved Isand. Ti Vest Grønand et det fra VIøre og Ronsda og V:estandet avgått om ag 40 fattøyer, tnens to fartøyer gikk fra Trmnsø den. apri. På kysten fotegikk det en de snutrevadfiske. Det be også tatt en de fisk på Botnane tned ine. Fykets ukefangst be på 0, hvotav torsk, 4 sei.(snøresei), 4 ange, brostne, 3 hyse,, kveite, 3 skate og 3, pigghå.,)'ogn og Fjordane: Ti VIåØy og onegn be det i uken innbtakt 3 totsk, sei, ange, 3 brostne, hyse og 0,4 kveite tis. 4,4. T onaand: Ukefangsten be på 3,, hvorav tidigere mntate ev. fisk, dessuten sei, 4 ange og brostne og nindte nengder av andr sorter. Hogaand: Det var bra fiske ned 0 ukefangst nest yr og torsk. S'hagerakkysten: Det be ukefangst på fisk (tnest yr) og O fjordsid. Osofjorden hadde 000 kg fisk. Niakrefisket har gjort en begynnese, tnen har ikke gitt større fangster på grunn av det kjøige vær. Drivere har vært ute både for Haugesund og for KTistiansand S. I fotrige uke be det tatt bant annet en fangst på kg på U tsirahavet. Den. apri kmn det fra Utsirahavet inn båtet med oppti 400 kg (300 stkr.), tnens båter son var ute for Kristansand S hadde ti 00 kg, tis. 000 kg. rtiibrann: En he Tekke kuttere er nå ute på fetene, og etter hva det betettes har de også fått noe fise ShadyT: Av eker hadde Osofjorden 300 kg kokte og 000 kg rå, Skagerakkysten O kokte og rå, Rogaand 3 rå og kokte. Humnwrfisket er nå så snått begynt igjen. Rogaand hadde i uken 00 kg tnakre, Skagerakkysten også et nindre kvantt.. Loddefisket: Kuing hindt et oddefisket i ØstFirunnark. Ved Vadsø be imidettid ae andnotås tømte i ukens øp. Den. apritnedtes det fra VadsØ at odden på ny seg inn. Sidefisket: Det kjøige og noe uværspregede vær nordpå har bevirket at siden står dypt. I uken be det i Nord Norge fisket h tnot 800 h uken før. Av ukefangsten be 400 h tatt på Astafjord i Troms og 43 h i Nordand, derav på Ofoten 4333, Tysfjord 3 30, Sagfjord i HatnaTØY 000 og Austnesfjord, Lofoten 000 h. At var snåsid. Distriktet StadBuhomsråsa hadde ukefangst på 3 38 h forfangstsid, hvorav ti fersk eksport 383, fabrikker 33, agn h. Fisket foregikk på Sunnmøre omkring Åesund. Sør for Stad foregikk det også en de forfangstsidfiske. Sefangsten: Fra Vesterisen innkmn i uken ti Åesund føgende skuter: Signahorn 000 dyr og 40 spekk, Ganda dyr og 40 spekk, Grande 00 dyr og 38 spekk, Postraum 00 dyr og 30 spekk, Sjannøy 000 dyr og 3 spekk, Fortsettes side 4.

3 Rapport nr. om skrei og oddetorskfisket pr. 4/4 4. Nr.,. apri 4. Distrikt finnmarkvinterfiske Finnmarkvårfiske Troms... Lofotens opps.d... Lofoten forøvrig.. \ Vesteråen.... J HegeandSaien... N ordtrøndeag.. s ør Trøndeag... Møre og Romsda. Tis. Kg fisk pr. Anvendese Rogn fangst 0 4 )3 Finnmark 4 00 stk. fisk søyd Lever An Tota Damp ti Satet tran Satet ta'! Fersk Fersk pro ta fangst Hengt Uke Tran An fiske fark. h ever sent mann ) ) Sammenikning med tidigere år. Tonn søyd torsk Lofoten År Hege Møre 4 ti 4 / /4 /4 4/4 0 j4 4 /4 48 /4 4 /4 4 0/4 4 4f4 4 4/4 3 8/4 År 4ti 4 /4 3 8/4 /4 4f4 0 j4 4 /4 48 /4 4 j4 4 0/4 4 4f4 4 4,4 3 8/4 Vinterf Vårf. fross. annen tran m.m. h. h. h. h ) ) ) )30 ) ) ) 4 )0 3 0 )0 8 8 ) Anvendese torsk Lofotens forøvrig Nord Sør Hengt Satet Troms and og Tis. og opps.d ! Anvendese biprodukter..c: :E ;.e b.o+> o Q) e p::j;:!:::...:... «! +' m t, o+> a.> o p::jæ ::q+>, og Vesteråen , Q) ;:!: «!o Cf)+> Saten Trønde. Trønde. Romsda stk !4 Kg fisk J Lofoten.!4 00 stk. mm...e s søyd pr. h p::j;:!::: g,n fisk veier ever 8 o o Q) '++> : b.o o m / /440 0/ /40 830/0(} /40 800/ / / /40 0/ /400 40/ / /0! 000 stk ) Herav 3 motorbåter og derav småtråere. Det er fremmøtt 08 kjøpere. '"' i Fersk ftoss Kjøp fart Detakese Fiske.. :: fark. Ftskere ) Herav skarpsatet 48 h, sukkersatet 0 h. 3 )Herav iset 3040 h, frosset 3 h, ti hermetikk 304 h. ') Herav sukkersatet 48 h. ) Herav ti hermetikk h. ) Herav ti hermetikk 0 h. 8 ) Dessuten videresendt h fersk evet og anvendt h ever ti hermetikk. ) Herav 0 h ti hermetikk. 0 ) Herav ti hermetikk. ) h ever oppgis å være iset. ) Herav 3 to_nn satet som fiet. 3 ) Herav 8 hengt som rotskjær. 4 )Fangsten tatt i hee sesongen.

4 Nr.,. apri 4. Fetsid og småsidfisket 4/4 4. FinnmarkBuhområsa BuhområsaStad StadRogaand Samet fangst Fetsid h Fersk ekport... Satet... Hermetikk... Fa brikksid Agn... 8 Fersk innenands... 8 I at 40 Lodde ti fabrikk 300 h. Småsid Fetsid h h Småsid j Fetsid / Småsid Fetsid Småsid h h h h h Svensk fiskerioversikt. Utandet. I fi >kerioverkten i «Svenska Våo;tkustfiskaren» Jen 0. apri, skrives det at ve,tsvrnske fartøyer u: er opptatt med forskjeige fiskerier fra Viking og Wakerxmkene i Nordsjøen ti angt Øst for Kristiansø. DPt d0mnerr::nde rrdskapet nå er fisketrften. Dessverre er fiskemangden i Skagerak og på de nærmeste bankene i Nordsjøen markant, men derimot har det i det :;iste vært rapportert om fangstbedring i Østersjøen. Tross det stom. fue vær har det også vært tatt gode fangster ved vv ker H<tk og i fiskef:arvann omkring Patch. Det som i første rekke har okker fiskerne derti er makreen, som det enkete dager har vært meget av, og som har hatt godt marked ikke bare hjemme, men også i Storbritannia. Ved "\Vaker Bank har det også vært fisket en de sid _sammen med de vanige fiskesorter torsk, gråsei og hyse. Som en kur!_<;>site kan nevnes, at fere båter derfra har fått iket meget av iisk, makre og sid i fangstene. På Vastbank og andre mer næriggende banker og ved Hansthom har som nevnt fangstene i trå og snurrevad vært ganske minimae. Ved Hansthom har eet hitti mest dreiet seg om småfisk hvitting og hyse men de siste dagene fikk man også mindte mengder makre. Lysingen gimrer fremdees med sin fraværese både fra Hansthom og andre fiskepasser. Tunge og annen fatfisk har heer ikke enda gitt foranedning ti noe større fiske hverken i Nordsjøen eer Skagerak sev om det er bitt gjort forsøk på fere teder. I Kattegat har eet i uken som endte 3. apri atter Øket på med fisket. Det fiskes nå mest sør for Anhot. Fisket i Østersjøen begynte beskjedent. I de siste ukene har eet imidertid bedret seg betrakteig omkring MicsjØbankene med gode torskefangster. Etter noen dagers fiske er det ykkes de feste båtene å iancbringe den fastsatte fangstrasjon. Sidefisket er nå bortsett fra mindre fangster i Nordsjøen begrenset ti en de tråfiske etter småsid med evering ti industrien og ti garnfiske etter såkat Yårsid. Den siste har vist seg fee steder angs nordre og midtre Bohusenkysten, men det beste fisket synes å h<j forekommet på kyststrekningen meom Måseskår og Hamneskar. Et større anta fartøyer har samet seg på dette fet og i fere tifeer hin garnene v<crt fustendig fue av sid. Dagsfangster på 00 kasser har ikke vært uvanig e. Siden er bitt overtatt av Vastkustfisk ti eksport. Fisket etter eker foregår som vanig, men eet er ikke bitt noen større fangster. En de båter hoder ti ved den svenske kyst, andre fisker pft revkanten sydvest for Egersund. Teevisjon og fiskepropaganda. For nyig be det strykende avsetning på torsk i den vesttyske byen Dissecorf, og snart be byens fiskeforretninger het enset. Saken var, at det dagen før teevisjon var bitt demonstrert en ny og appetittvekende måte å tiberede den på. DUssedorf ska ha fest teevisjonsapparatinnehavere i VestTyskand. «Svenska Vastkustfiskaren», hvorfra vi har sakset ovenstående tiføyer at dette gir foranedning ti spekuasjoner over hvike muigheter teevisjonen byr propagandaen for Økt fiskekonsum. Ingen prisreguering for svenskfanget isandssid. FØgende gjengis fra <<Syenska Våskustfiskaren»: Bohusåns isancsfiskares f()rening har i en henvendese ti Statens jorcbruksnamnc søkt om at nåmncen måtte innføre prisreguering for svenskfanget isandssid i overensstemmese med de premisser, som gjeder for prisreguering på annen fisk. På anmodning av Jordbruksnåmncen har Våstkustfisk forening i samråd med Bohusens isandsfiskares forening senerehen avgitt forsag ti utformning av prisreguering på den svenske isancssicen. I tisutning herti,,_ktuaisertes spørsmået om iegging av en intførsesavgift på importert isandssid. Jorcbruksnåmncen har ikke funnet å kunne godkjenne eet fremagte forsag ti prisreguering, men meddet at eet ikke står noe i veien for at Våstkustfisk cm nødvendig støtter avsetningen av omspurte sid. Dog bør den nærmere utformingen av denne støtte undergis nåmncen. Denne har enn videre besuttet for tiden ikke å aktuaisere spørsmået om innførsesavgift på importert isandssid. For tiden foregår eet forhandinger meom Våstkustfisk og isandsfiskerne om en eventue støtte ti isandssicen. Abonner på "Fiskets Gang"! 04

5 . Eneste Danmark for spesiafirma i Transport og Spedisjon av fisk. NISSEN & PETERSEN PADBORG DANMARK Tf. 030 Teegram: NIP Ojefyrt rekekje. Etterising med råis og tørris samt kontro ved den dansktyske grense. Samevogntransporter ti det sydige utand. «Dansk Fiskeritidende» for 3. apri oppyser at rekefisket ytterigere er bitt rasjonaisert ved hjep av en ojefyrt kje for rekekoking ti erstatning for den game kufyrte kje. En fabrikk i \Vorkden i den hostenske vestkystandsde Dittmarsken har nemig uteksperimentert en sådan kje, som er bitt prøvet med utmerket resutat av feæ Nordsjøkuttere. Livig omsetning og større produksjon av herm. størje i U.S.A. Iføge apriutgaven av «Pacific Fisherman» å omsetningen av hern. størje i USA før fastetidens inntreden etter hva bransjekretser i SydCaifornia fremhodt, betrakteig høyere enn i samme periode i 3. Ansagsvis be engrosomsetningen i årets første to måneder satt ti, mi. kasser. Pakkerne fortsatte å notere 3engrospriser het ti. mars. En pr.. januar kunngjort prisøkning på $ pr. kasse fob. kaiforniske astepasser betydde ite eer intet. Med de voum kjøpene antok ved begynnesen av fastetiden be den forsinkede prisøkningen uunngåeig, og pakkerne voktet nøye på apribarometerets tae for å få syn for hviken Yirkning den beregnede prisøkning med cents pr. boks vie få på detajhandeen. Mottaket av råfiskstørje ved SydCaiforniafabrikkene å pst. foran januar og februarmottakene i 3, men ekspertene regnet ikke med at produksjonen vie igge noe utover kasser foran 3 pr. 30. juni, og det titross for meget dårige fiskeforhod i dette tidsrom av fjoråret. Britiske kjøp påvirker det amerikanske,,red sa mon "marked. Føgende hitsettes fra «Pacific Fishennan s apriutgave: Sir Andrew Jones fra British Ministry of Food kom i februar ti Seatte med en miion doars ti disposisjon og med disse tok han sakken inn på det amerikanske marked for hern. aks. Han siktet på kasser Aaska Red tas, men var ikke i stand ti å få tak i mer enn kasser av den forønskede sort. Men denne uvrntede eksportforretningen viste seg å bringe fasthet over det noe avfaende marked. KjØpet sies å ha agt besag på om ag 0 pst. av de usogte kvantiteter av Red tas. Det er sikkert at britten fikk i stand et godt kjøp; mange Nr.,. apri 4. Fisk brakt i and i Møre og Ro ms da fyke i tiden. januar. apri 4. Anvendese Fiskesort Mengde Ising Sa He: Hen Fiske sing amerikanske pakkere var ikke interesserte, men denne betrakte ogfryting Bkk ging me_ Torsk Sei Lyr Lange Båange... Brosme Hyse Kveite Rødspette... Marefyndre... Uer... Skate og rokke 4 4 Annen fisk 3 8 Håbrann Pigghå ' Makrestørje Hummer... Reker_ Krabbe t f Herav ti: I at Åesund Kristiansund N Smøa BudHustad OnaBjørnsund Bremsnes Haram Søre Sunnmøre Grip Kornstad Leverkvantum 4 h. ige transaksjon, hurtig og smukt turnert, be betraktet som god forretning av en rekke mer uavhengige segere. Den innkjøpte vare var bitt pakket av fersk fisk i Aaska, hviket også brittene forangte. Tifreds med å ha fått tak i a den Red Sahnon av den sort han Ønsket, som også var erhoceig ti den pris han vie betae, vendte Sir Andrew tibake ti Canada med doars i behod. Disse benyttet han ti ytterigere kjøp av Sockeyes, hviket brakte United Kingdoms aksekjøp i British Coumbia i år opp i $ I Canada sies hans kjøp å ha omfattet om ag kasser Pinks, 'J, 000 kasser Sockeyes og de forsyninger av Medium Reds og Steeheads som var tt få. Rekordmessig sidefiske 3/4sesongen. British Coumbia Mot sutten av mars var man temmeig forvisset om at sidefisket i British Coumbia i 3j4sesongen vie så ae tidigere rekorder. OS

6 Nr.,. apri 4. Iandbrakt fisk ti Må ø y og qmegn i tiden. januar 4. apri 4. Fiskesort Mengde Sating Anvendese Ising og Henging Fiskeme frysing Torsk Sei, t Lange Brosme Hyse... Kveite... Rødspette.. Skate Annen fisk. Størje... Håbrann... Pigghå Hummer... Reker... Krabbe... I at apri 4. Fiskesort Iand brakt fisk Tro ms tiden. januar Meng Anvendese Hengig de Ising og Sa Herfrysing tig metikk Torsk Skrei ) Sei Brosme Hyse Kveite... Båkveite.. Fyndre... Uer... Steinbit Makr.størje. Annen Reker I at ) Tran 33 h. Lever h. Rogn 08 hvorav iset 4 h, satet 34 h. NORSK FROSSENFISK A/L NORWEGIAN FROZEN FISH LTD. OSLO NORWAY FRIONOR DYPFROSSEN FISKEFILET Da det bare var en uke igjen å fiske i f.>r innstiingen av vårfisket var det bitt tatt om ag 000 sid. Dette er atskiig mer enn i de nærmest fo'egående sesonger, som ae med unntakese av j3 med en angvarig streik var tifredsstiende. I Øpet av de siste år er det bitt tatt tis. ca. mi. sid i farvann i British Coumbia. Som. vanig ytet det nedre Østkystområde også i 3j4 størst fangst, nemig ca , men vestkysten viser sående tegn på bedring, idet over be tatt før sesongens avsutning. Medinger tydet på at det vie bi hermetisert ca kasser sid, og at hovedtyngden av den senfangede sid vie bi anvendt ti me og oje. Det er bitt produsert over 3 00 me og over imp. gaons sideoje (imp. gaons 4,4 iter). (Pacific Fisherman). "Fairtry" på innedende prøvetur. "Fairfree" ti opphugning? Fryseritråeren «Fairtr)"> a ut på sin (rste innedende prøvctm den 8. apri og ska ta neste prv.>vetur. apri. Et seskap av representanter for statsmyndighetene og medem.mer av fiskerinæringen har inspisert skipet. Etter prøveturen. apri føger første fangsttur hvorti er ikke bekjentgjort. Dermed settes eet i drift et skip, som det har vært ofret fere års arbeid på, og som på ovende måte har betrakteig betydning for de skotske fiskeriers fremtid. Om andre firmaer kan bygge og drive et skip av denne skaa er mer tvisomt, men for Savesen er det en rutinesak, fordi firmaet aerede på forhånd driver hvafangst i meget større åestokk. «Fairfree» som gjorde meget av forarbeidet, som <<Fairtry» bygges på, igger å i Leith og vi sannsynigvis bi hugget opp fordi det ikke har medt seg noen kjøpere. (Fish Trades Gazette. apri.)) Fisheries Year Book And Directory 34. Nok en ru gang av denne fiskerienes <<HVEVI HVAD HVOR» er utkommet. Fiskeriårbokens omfang er øket på ny, ikedan artikkevoumet og bokens avdeing for henvisninger. Kapitet <<Fish Varieties on the Market» gir en beskrivese med iustrasjoner av 0 av verdens edende konsumfiskearter. Det er bitt bearbeidet på ny, og må sies f ha sin store interesse for ae i fiskehandeen beskjeftigede. Boken innehoder også kapiter om resutatene av fiskeriforskningen, bant annet om makreens vandringer. Konstruksjon og utstyring av fiskefartøyer er bitt viet bred pass med tarike iustrasjoner. Som vanig bringer boken også meding om de enkete ands fiskeproduksjon. I tisutning ti denne innehoder årboken en spesie «Fish Suppy Caendar» med sesongmessig fordeing av produksjonen for de viktigste arter innen de enkete produserende and. «Hvem er Hven»avdeingen innehoder en verdensomspennende fortegnese over personer og firmaer i de enkete ands fiskerinæringer ordnet bransjevis. Vi tør anbefae Fisheries Year Book And Directory ti ae i fiskeribransjen. Boken kombinerer det interessevekkende og nyttige med det praktiske. Den koster pundstering portofritt tisendt fra British Continenta Tmde Press Ltd.,, Strand, Lohdon 'i>\. C. :0

7 Nr,',. apri 4. Brisingens gyting. Undersøkeser Skagerak og Ryfyke Av jiskerikonsuent Gunnar Dannevig. For forståesen av fiskerienes naturgrunnag er det Yiktig å ha kjennskap d når og hvor fisken gyter. Først da er det muig å få en oversikt over hvoredes bestanden bir fornyet. Dette gjeder ike meget for brisingen som for andre fiskesag. :Men nettopp for brisingen har våre kunnskaper vært nokså mangefue på dette punkt. I :0 satte vi derfor i gang undersøkeser ned sikte p:"t å kartegge brisingens gytefeter, og der Yed skaffe oss hedre kjennskap ti hvoredes bestanden i vtre farvann bir fornye. I denne og i en føgende artikke av min koega Kaare R. Gundersen, vi det bi gjort rede for en de av de hitti oppnådde resutater. Det kan i mange tifee synes nokså enket å få rede på hvor de forskjeige fiskesag gyter. Ingen behøver å være i tvi om at torsken gyter i Lofoten, eer at brisingen gyter i Kattegat, hvor der bir tatt store kvanta fisk med rinnence rogn og meke. Det er dog ikke sikkert at vi ut fra erfaringene fra eet praktike fiske får rede på den hee og fue sannhet. På andre feter kan eer også opptre gytende fisk som ikke bir beskattet i eet hee Fig.. Håv som nyttes ti fangst av fiskynge. tatt på den årstid. F0 brisingen vi kanskje enkete foreså at man eter opp gvtestimene med ekkoodd og eier en snurper ti å &katfe oss prøver av fisken. Heer ikke dette vi være tistrekkeig; vi har nemig sikre erfaringer for at eer på et fet kan være meget gyte brising som opptrer sik at den ikke registreres på ekkooddet. I stedet for å ete etter ccn gytende brisingen kan vi sr)ke etter yngeen på den tid av året da gytingen neopp har funnet sted. Brisingens egg og ynge dri\'er nemig fritt omkring i sj!'>en i de r)vr 0 eer kanskje 00 m. Disse kan vi ett få tak i ved å fiske med store håver av fin sikeduk, maskene er så små at egg og ynge bir hodt tibake (fig. ). Ved mine under Skeser er der nyttet en håv med m diameter; denne bir senket nec ti.jo m og hat rett opp igjen. Fangsten bir sevføgeig en herig banding av at det småtteriet som driver omkring i sjøen. Men brisingens ynge er hedigvis ett kjenneig fra at det andre. Med itt tåmodighet kan vi derfor tee opp hvor mange brisingarver vi har fått i hvert enket håvtrekk. Ved nå systematisk å avsøke et bestemt havområde kan vi skaffe oss en oversikt over forekomstene av nykekket ynge. Derved har vi et godt grunnag for å avgjøre hvor gytingen har funnet sted. Sike undersøkeser må foretas om forsom meren som er den viktigste gytetid. Arbeidet med ; kartegge brisingens gytepasser be som nevnt tatt opp i 0. Det har imidertid vært nødvendig å egge opp et itt angsiktig program, og dette er ennå ikke het gjennomført. 'or det første har det ikke vært muig å dekke hee det angjedende farvann i øpet av en sesong. Derti kommer at forhodene i naturen er nokså variabe sik at det er nødvendig å arbeide på samme strøk gjennom fere år for å få et bide av de aminneige forhod. I 0 arbeidet vi i Skagerak, fra Kattegat og svenskekysten vestover ti Kristiansand, se fig.. 'å denne kartskissen er de undersøkte okaiteter avmerket med kryss; de vedstående ta angir hvor mange arver som er funnet i et enket vertikatrekk fra 0 m dyp ti overfaten. Enkete okaiteter be undersøkt ganger; resutatet av prøve nr. er satt i parentes. Øst for Skagen var der mange nykekte arver, oppti 0 i et enket trekk. Her måtte det derfor ha foregått en meget rik gyting, sik som tidigere påvist ved danske og svenske undersøkeser. Det kan i denne forbindese nevnes at danske fiskere tok svære tråfangster av gytende brising i juni måned. Utenfor Sveriges vestkyst be der funnet itt ynge, men den forekmn adri i større mengder. I ytre Osofjord og i det tigrensende farvann mot vest ti KragerØ, var der imidertid store forekomster av nykekket ynge. Også i dette området måtte det derfor ha foregått en meget rik gyting I mindre utstrekning Yar dette tifee også i kystfarvannet enger vest, ike ti Kristiansand, hvor undersøkesene be avsuttet det året. I de sentrae deer av Skagerak be det derimot ikke funnet brisingynge i det hee tatt. I be undersøkesene konsentrert ti de norske kystfarvann meom Oso og Egersund. Osofjorden tok vi for oss meget grundig, og der be funnet brisingarver over hee fjorden (se fig. 3). De største forekomster opptrådte i Homestrandsfjor 0

8 Nr.,. apri 4. den og tvers av denne, samt i Bunnefjorden. Resutatene for øvrig vi fremgå av tab.. I denne angir <,anta stasjoner» hvor mange okaiteter som bie undersøkt innenfor hvert område. Likeså er oppgitt hvor mange arver det gjennomsnittig be funnet pr. håvtrekk innenfor hvert område. Det største anta arver be funnet i Osofjorden nord for Ferder. Ivien også sør for Ferder fikk vi jevne og gode fangster. Det samme var tifee i farvannet meom Larvik og Kristansand, hvor der opptrådte brisingynge såve i fjordene som utenskjærs. Over hee dette strøk måtte det derfor ha foregått en betydeig gyting, kanskje med størst intensitet i Osofjorden. LANGE.SUND ) J + n () q ARENb.AL o o o (O) (J).:..,.,'. t + o + o+ + + o+ o " qo Fig.. Forekomsten av brisingarver i 0, se teksten. Tab.. Anta ynge pr. håvtrekk,. juni. jui. Område Osofjorden nord for Ferder.. Osofjorden sør for Ferder.. Fjordene LarvikKristiansand Kystfarvannet LarvikKristiansand Kystfarvannet KristiansandEgersund. Fjordene LindesnesFekkefjord.. Anta! stasjoner 8 8 Anta arver pr. trekk,0 3,0,, 0, 0,3 Dette er ingen tifedighet. Undersøkesene som har vært utført i annen forbindese av Af Dannevig, har vist at brisingen normat gyter på disse områder. I be det imidertid funnet reativt få arver i farvannet vest for Kristiansand. De opptrådte adri i så stort anta i håtrekkene som på den Østige de av Skagerakkysten og i Osofjorden. I tok vi for oss Ryfykefjordene og de utenforiggende kystfarvann som nytt arbeidsfet. Samtidig be undersøkesene gjentatt på Skagerakkysten sik at vi kunne få et godt grunnag for sammenikning. Resutatene er gjengitt i tab.. Brising arvene forekom aminneig i Osofjorden og i farvannet meom Larvik og Kristiansand. Her hadde det derfor foregått gyting sik som i de to foregående sesonger. I fjordene meom Lindesnes og Farsund var det atskiig mer ynge enn i, speset i 'Rosfjorden hvor der be tatt oppti 8 arver pr. håvtrekk. Dette er meget interessant sett i reasjon ti utbyttet av sommerfisket etter brising, som jo er basert på forekomstene av år gamme fisk. I 3 var nemig utbyttet av fisket i Rosfjor Tab.. Anta ynge pr. håvtrekk,. mai. juni. Osofjorden.... Område Kystfarvannet LarvikKristiansand Fjordene LindesnesFarsund Fjordene ved Fekkefjord.. Ytre kystfarvann LindesnesKarmøy. Ryfykefjordene Anta Anta arver stasjoner pr. trekk 8 4 0,,,4 0,3 0,3 0,04 Fortsettes side 4. 08

9 Nr.,. apri 4. Utførseen av fisk og fiskeriprodukter Jan. 4 fordet på and. Etter Statistisk Sentrabyrås månedsoppgaver. Januar Vare og and Vare og and Januar Mengde Verdi Mengde Verdi + Fersk og iset sid i at.... Tsjekkosovakia ØstTyskand.. VestTyskand.. BegiaogLuxemb. Nederand.... Storbr. og N.Ir.. Andre and i Eur. Frossen sid i at. Finnand.... Poen.... Tsjekkosovakia ØstTyskand.. VestTyskand.. BegiaogLuxemb. Frankrike.... Nederand.... Portuga..... Andre and i Eur. Israe.... Andre and.... Fersk og iset fisk i at.... Itaia.... VestTyskand.. Begia ogluxemb. Danmark.... Frankrike Nederand.... Storbr. og N.Ir. Andre and i Eur. Fersk og iset fiet i at.... VestTyskand Storbr. og N.Ir. Andre and i Eur. Rundfrossen fisk i at.... Tsjekkosovakia. ØstTyskand.... Itaia.... VestTyskand.. Frankrike Storbr. og N.Ir. Andre and i Eur. Andre and... Frossen fiet i at Sveits.... VestTyskand.. Østerrike.... Andre and i Eur. Sambandsstatene Israe.... Andre and.... Tonn kr Tørrfisk i at.... Itaia.... VestTyskand.. Begia ogluxemb. Nederand.... Andre and i Eur. Fransk Ekv.Afr. Britisk V.Afrika Sambandsstatene Andre and... Kippfisk i at.. Spania.... Itaia.... Portuga..... Andre and i Eur. Egypt.... Portug. Afrika.. Cuba.... Mexico.... Neder. V.India Brasi.... Venezuea.... Andre and.... Satet sid i at.. Finnand.... SovjetSamvedet ØstTyskand.. VestTyskand.. Østerrike.... Danmark.... Frankrike.... Andre and i Eur. Sambandsstatene Andre and... Satet fisk i at.. Andre and i Eur. Andre and... Fiskehermetikk i at ØstTyskand.. Heas.... Itaia.... VestTyskand.. Østerrike Begia ogluxemb. Frankrike.... Eire.... Storbr. og N.Ir. Andre and i Eur. SørAfr.Samb... Tonn kr Vare og and Fransk Ekv.Afr. Britisk V.Afrika Canada.... Sambandsstatene Israe.... AustraSamb... New Zeaand... Andre and... Sid og fiskemjø i at.... ØstTyskand.. VestTyskand.. Østerrike.... Begia ogluxemb. Danmark.... Frankrike.... Nederand.... Storbr. og N.Ir. Andre and i Eur. Sambandsstatene Andre and... Satet torskerogn i at..... Frankrike Andre and i Eur. Andre and... Dampmedisintran i at.... Tsjekkosovakia Itaia.... Sveits.... VestTyskand.. Danmark.... Nederand.... Andre and i Eur. Sambandsstatene China.... Andre and.... Annen tran i at. Tsjekkosovakia Itaia.... VestTyskand.. Østerrike.... Begia ogluxemb. Danmark.... Frankrike Nederand.... Storbr. og N.Ir. Andre and i Eur. Sambandsstatene Mexico.... Coombia.... Venezuea.... Andre and.... Januar Mengde Verdi Tonn kr

10 o N F'<Sk F">k Fersk Fersk Fersk Fersk for feit og brising Frossen Frossen Frossen sid i at st0rsid vårsid fangst nordsjø og små sid i at storsid vårsid sid sid sid Stat.nr Oso... Stavanger Kopervik Baugesund Bergen Mode Trondheim å Fersk Fersk Annen Fersk Frossen pigghå håbrann skate rogn fisk i at i at Stat.nr. Stat nr Trondheim Svovær Tromsø Hammerfest. 0 Andre... I at I uken*} Frossen Frossen Frossen for feit og brising fangst nord og sid sjøsid småsid Fersk fisk i at Kipp Frossen torskeseifiet hysefiet Rund Annen Annen Rund Rund Rundfrossen frossen frossen frossen fisk z :s "'....,_ IIJ :!:. tn! Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk torsk sd hyse kveite fyndre makre aks Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr; Stat.nr. Stat.nr J O = ru i 3 34 poststeder på grunn av den sene postgang ikke være kommet inn ved ukeoppgiarets sutt. Utførseen bir i sike tifee ikke tatt med i uken, zr.en kommer bare med taene biti i år. Frossen Frossen frossen rund Tørrfisk makre frossen i at fiet fiet fisk i at makre aks størje i at fisk Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr Stat.nr. Stat.nr Q (} & yn s: Norges utførse av sjøprodukter fra. januar ti 3. apri 4 og uken som endte 3. apri. TOLLSTEDER Stat. nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr Fredrikstad Kristiansand S.. Egersund.... Forø \iåøy Aesund Kristiansund N.. Bodø... Svovær... Tromsø Hammerfest... Vardø... Andre... 0 I at n I uken*) n 0 ) På grunn av korreksjoner og avrunding av taene ti nærmeste hee vi summen av uketaene ikke atid stemme med taene for i at. Dessuten vi oppgavene fra noen av de nordigste Fersk Fersk Fersk Fersk og rokke størje TOLLSTEDER Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. makre fersk fiet fiet Fredrikstad.. Oso... Kristiansand S Egersund... Stavanger Kopervik... E;augesund.. Bergen Forø... 4 Måøy Åesund... 3 Mode... 4 Kristiansund N 4 38 Bodø... 8 Vardø...

11 TOLLSTEDER Fredrikstad.... Oso.... Kristiansand S.. Egersund.... Stavanger.... Kopervik.... Haugesund.... Bergen..... Forø Måøy..... Åesund.... Mode.... Kristiansund N.. Trondheim.... Bodø.... Svuvær.... Tromsø.... Hammerfest.... Vardø.... Andre.... at.... I uktn*).. Satet sid i at Satet vårsid Satet ;torsid Satet feitog småsid Satet Satet Krydder\ Krydder\ Satet isands Stt satet satet fisk sid bnsing sid brising i at Satet rogn i at Røykt sid og Hummer fisk iat Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr O O J tunn = Reke: Andre skadyr Sa! tet skjæresid nordsjøsid Hermetikk i at Sidmjø Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr _38 = = = = _ = = = = = = = = = _ = wo 3 8 :j:= 0=.;u.;u n3 r s40 O s u,=u=w = m.v. Stat.nr Fiskemjø Tan& mjø Stat.nr t.::;r.ij. 34 TOLLSTEDER Sperm Høyvit. Håkjerr. Andre og bot Rå hod. tran, a. Veter Bank Brun Raff. sjø Po. sjø Sidoje, 'pisefett tekn. fett fettsyre kobbeog for tien ose seoje sjødyr haitra', medisin nærtran tran bank tran dings tran dyroje _ dyroje rå av sjø av sjø av sjø kappm. Annet stoffer oje, rå oje hai oje tran tran tran og oje dyroje dyroje dyroje skinn Damp Brun Ban Avfas Herdet Herdet Oe in, Se, Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.ar. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr..3, <H 4 0., ( F E O S Vc:t..LUIO t... Andre 4 O I at m I uken*) Dessuten stat.ur. 0., , 0.., 0..4, , ,.of.3 4., 40.00, z =' ;...,» " ;to.

12 a..j. TOLLSTEDER s_i_d I at... 4 S TOLLSTEDER Fredrikstad.... Oso.... Kristiansand S.. Egersund.... Stavanger.... Kopervik.... Haugesund.... Bergen.... Forø.... Måøy.... Åesund.... Mode.... Kristiansund N.. Trondheim.... Bodø.... Svovær.... Tromsø.... Hammerfest.... Vardø.... Andre.... I at.::::: I uken*).. Fersk å s_j_øs_i_d s_m_ås_i_d Fersk rogn Annen fersk fisk Fersk fi e s_i_d i at fiet s_j_øs_i_d s_m_ås.d_ 8 Stat.nr Annen frossen fiet Rundfrossen fisk i at Stat;nr Rundfrossen makre aks Stat.nr. Stat.nr Annen Rundfrossen rundfrossen fisk Fersk aks Stat.nr Tørrfisk\ Kippi at fisk i at z ;.,: IV ;o $) "C :::!. o V!"' Norges utførse av sjøprodukter fra. januar ti O. apri 4 og uken som endte O. apri. k Fersk Fersk k! f!ig b=g Fren ;rossenfrosen Frin fe:n ::: k! Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk i at storsid vårsid fangst nord og.sat storsid vårsid fangst nord og. t torsk sei hyse kveite fyndre makre Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr Frednkstad ' 30 Oso Kristiansand S.. Egersund... Stavanger Kopervik Haugesund Bergen Forø Måøy Åesund O Mode Kristiansund N.. Trondheim Bodø... Svovær Tromsø Hammerfest Vardø Andre S I uken*) i 0, ) På grunn av korreksjoner og avrunding av taene ti nærmeste hee vi summen av poststeder på grunn av den sene postgang ikke være kommet inn ved ukesoppgjørets sutt. Utfø;esen uketaene ikke atid stemme med taene for ti ate. Dessuten vi oppgavene fra noen av de nordigste bir i sike tifee ikke tatt med i uken, men kommer bare med i taene hitti i år. skate Fersk Fersk Fersk og rokke pigghå håbrann makrestørje i at Frossen Frossen Frossen Frossen fiet torske seifiet hysefiet Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr Stat.nr. Stat.nr \ Fersk 8

13 ...., i z :"... S) "O..c VI """ TOLLSTEDER Sa Satet Røykt. tet Satet Satet feitsid Stet Satet _Satet Satet Krydder. Krydder. S<:Itet Satet sid Andre Hrmesid vårsid t id og skjære nord ISands b. r g satet satet fsk rogn f" k Hummer Reker kad tikk Sidmjø i at s ors småsid sid sjøsid sid ns m sid brising i at i at 0f a s yr i at Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. St Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr Fredrikstad... Oso Kristiansand S Egersund Stavanger Kopervik Haugesund Bergen Forø Måøy Åesund Mode Kristiansund N Trondheim Bodø... '... 4 Svovær Tromsø... Hammerfest Vardø Andre I at / / I I uken*).. 8 I Fiskemjø Tangmjø 3 TOLLSTEDER Fredrikstad.... Oso.... Kristiansand S.. Egersund.... Stavanger.... Kopervik.... Haugesund.... Bergen.... Forø.... Måøy.... Åesund.... Mode.... Kristiansund N.. Trondheim.... Bodø.... Svovær.... Tromsø.... Hammerfest..... Vardø.... Andre.... I at.::::: I uken*).. Andre Sperm Høyvit. Håkjerr. Damp. Brun Ban Avfas P.,raff. Annen.. Hrdet Herdet Oein, Se, kobbefor og Rå hod. tran, a. edi. _ Veten Bank bank Brun din t sjødyr aff SidoJe, spsefett tekn. fettsyre og stoffer botte seoje sjødyr haitian, m tr!n nærtran tran tr tran tr: raf oje, po. g. rå av sjø fett av av sjø kappm. noseoje, oje haioje an og 0 Je matbruk SJø yro Je dyroje sjødyr dyroije skinn 08 rå oje 04 3 Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. 08 ' Stat.nr Stat.nr O Annet ) Stat.nr. 88 O r8 3 0 j s / ) Dessuten stat.nr., 0., , 0.., 0..4, , , 4 0., , , , , 04.3, 0. 3 ""'

14 Nr.,. apri 4. Forts. fra s. 08. den bedre enn i «manns minne». Dette tyder på at en rent oka gyting kan ha vesentig betydning for forekomstene av hermetikkbrising i den påføgende sesong. I fjordene ved Fekkefjord be det bare funnet få arver i. Heer ikke i de ytre kystfarvann meom_ Lindesnes og Karmøy var der forekomster av betydning. Enktdte steder be der riktignok tatt arver. Men på svært mange okaiteter fant vi ingen i det hee tatt, sik at den gjennomsnittige fangst be bare 0,3 ynge pr. håvtrekk. Ryfykefjordene be undersøkt meget grundig i, idet der be tatt prøver på 0 okaiteter. Den samete fangst be bare arver, eer 0,04 i gjennomsnitt. Dette året kunne det derfor ikke ha foregått noen gyting av betydning i Ryfykefjordene. Resutatene fra en enket sesong er dog ikke tistrekkeig ti å avgjøre om_ dette er et aminneig forhod. Vi gjentok derfor undersøkesene på de samme strøk også i 3. Det materiaet som da be samet inn, er ennå ikke ferdig bearbeidet. De prøvene som hitti er gjennomgått, tyder dog på at der heer ikke i 3 hadde funnet sted noen særig gyting i Ryfykefjordene. Det er het kart at brisingen normat gyter i Kattegat, i Osofjorden, og i kystfarvannet øst for Kristiansand. I enkete år kan der foregå en betydeig gyting i fjordenemeom Lindesnes og Farsund. Men i de ytre kystfarvann meom Lindesnes og KatmØy samt i Ryfykefjordene er der hitti ikke påvist noen vesentig gyting. O v er s k t, forts. fra s. 0. Forts. neste nr. Aarvak 00 dyr og 3 spekk. Ti Tromsø kom: Drott 3800 dyr og 3 spekk, Venus 400 dyr og 30 spekk, Bueback 4 30 spekk. 'Tisammen er det nå hjemkommet skuter med i at dyr og spekk fra Vesterisen. Den. on morgenen innkom «Poarstar» ti Åesund fra N e'vfoundandsfetet tned fu fangst tis. ca. 00 dyr. Vi ber ae norske bedrifter i /iskebransjen om å sende bider fra sitt virke. Båter, redskaper, fiskebruk, fabrikker, at interesserer. Fiskets Gang. Fisk brakt i and ti 4. apri 4. Fiskesort Mengde Finnmark tiden. januar Anvendese Ising og Sa Heng Fiskefrysing ting ing me Torsk ) Hyse Sei Brosme,... Kveite Båkveite Fyndre Uer Steinbit :.. I at Lever 0 4 h. Utvunnet damptran : 4 48 h. Regn 83 h,. iset 08 h, satet 4 h. _ ) Herav rotskjær. Fig. 3. Forekomsten av brisingynge i Osofjorden (juni!h). Taene angir hvor mange arver som be funnet i trekk fra 0_ i O m._ A verter r Fiskets Gang! 4

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr.

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr. ETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 3. mai 957 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 19. mars 19~5

Fiskerioversikt for uken som endte 19. mars 19~5 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 2. mars 9 Nr. 2 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN. APRIL 9 5 VESTLANDSBANKEN Got/ i vest sterk i vekst skue det vera oss ei gede å få diskutere eit nærare oppegg. Vi vi gje personeg service ti ae interesserte. Ta kontakt

Detaljer

steinbit, 71,8 tonn uer og 113,5 tonn blåkveite. Inklusive fangsten av torsk blir den satnlede ukefangst 8176 tonn tnot 3960 tonn uken før.

steinbit, 71,8 tonn uer og 113,5 tonn blåkveite. Inklusive fangsten av torsk blir den satnlede ukefangst 8176 tonn tnot 3960 tonn uken før. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Fredag. mai 956 Nr. 9 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte.24. november.

Fiskerioversikt for uken som endte.24. november. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag. november 5. Nr. 48 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT JEMISI(-TEKNISKE Anayser av fett og tørrstoff Sammenikning av anayseresutater ved 7 aboratorier ved Kåre Bakken og Gunnar Tertnes R.nr. 135/74 A. h. 44 BERGEN Anayser

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FISKETS GANG U/gift av fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

Troms: Det.foreligger ikke fangstn1elding. V ester/ilen:

Troms: Det.foreligger ikke fangstn1elding. V ester/ilen: n Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang~ tiatt. 9. årg. Bergen, Torsdag 1. desember 195 Nr. A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 28. juni 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 28. juni 1952. I Ugiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 38. årg. Bergen, Torsdag 3. jui 9 Nr. 6 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Vesterålen: Levenclefisk:

Vesterålen: Levenclefisk: Fiskets Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 0. juni 9 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952.

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952. U f g if f a v F i s k e ri d ire k fø re n Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 7. apri Nr. Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. år~. Bergen, Torsdag I. jui 957 Nr Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnss ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

~1<:yndet en dag på 'grunn av helgen.

~1<:yndet en dag på 'grunn av helgen. Fiskets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 28. mai 1953 Nr. 21 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

F'iskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 28. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr.

F'iskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 28. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr. F'iskets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra,,fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr. 10 A bonn em en t kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstafer

Detaljer

Vesterålen-Yttersiden:

Vesterålen-Yttersiden: Fiskets Gang Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 37. årg. Bergen, Torsdag 26. apri 1951. Nr. 17 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 16. august 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 16. august 1952. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 38. årg. Bergen, Torsdag. august 95 Nr. 33 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 17. januar 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 17. januar 1953 Ugit av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang" tiatt. 9. årg. Bergen, Torsdag. januar 19 Nr. A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Nr. lo

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Nr. lo FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 6. mars 958 Nr. O Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 13. juli 1957

Fiskerioversikt for uken som endte 13. juli 1957 U!giff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 8. jui 957 Nr. 29 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. JUNI 97 . JUNI 977. ÅRGANG A V N N H O D E T D E T T E N R.: Side Medinger... Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges Råfiskag pr. JO. mai 97........................

Detaljer

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen 1 fjorder på Vestandet 1961-1962 av Kaare R. Gundersen FISKERIDIREKTORATETS HAVI ORSKNINGSINSTITUTT De merkemetoder som be uteksperimentert for brising i 1958 og 1959 (Gundersen 1959, 1960) er kommet ti

Detaljer

Vesterålen: Til Andenes og Bleik ble det i uken brakt i land 93,5 tonn. Av dette var 78 tonn sei, 14 tonn uer og l tonn hyse.

Vesterålen: Til Andenes og Bleik ble det i uken brakt i land 93,5 tonn. Av dette var 78 tonn sei, 14 tonn uer og l tonn hyse. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. september 957 Nr. 7 Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN . SEPTEMBER 98 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskerioversikt for uken som endte. september 98.. SEPTEMBER 98. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Fiskeri kurs........................ Fiskeforhodene

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 11. mars.

Fiskerioversikt for uken som endte 11. mars. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 16. mars 1950. Nr. 11 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fisker i oversikt for uken som endte 3. a pr i l 19 5 4

Fisker i oversikt for uken som endte 3. a pr i l 19 5 4 Utgit av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 8. apri 1954 Nr. 14 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fisk. l Mengde Verdi Megnde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi. l l 859 799 2 546 1 050 7 216 2 549. N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 4 7.

Fisk. l Mengde Verdi Megnde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi. l l 859 799 2 546 1 050 7 216 2 549. N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 4 7. Fisk Ufgitt av Fiskeridirekføren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 1. januar 1948. Nr. 1 A bonn em en t kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

son1 er pen, ble on1 lag tredjeparten tatt på garn, 1nesteparten ellers på snurpenot. For Bø foregår det for tiden så vidt vites ikke noe seifiske.

son1 er pen, ble on1 lag tredjeparten tatt på garn, 1nesteparten ellers på snurpenot. For Bø foregår det for tiden så vidt vites ikke noe seifiske. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 30. august 956 Nr. 35 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 18. februar.

Fiskerioversikt for uken som endte 18. februar. Utgi av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 3; februar 950. Nr. 8 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae posfanstater og på Fiskeridirekiørens

Detaljer

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad,

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad, ÅRSMELDING 1995 FiskQrirQtt&dQrQn i F&kstad, KAP. KORT OM FLAKSTAD KOMMUNE. Fakstad kommune omfatter Fakstadøy og den nordøstige deen av Moskenesøya, samt 139 mindre øyer og 459 båer og skjær. Fakstadøya

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 24. juli.

Fiskerioversikt for uken som endte 24. juli. ng Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 9. jui 1948. Nr. 30 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 974 52 26. DESEMBER 974.60. ÅRGANG 52 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: vansker i vegen for fiskere, tivirkere og omsetningsedd. Jeg er imponert over den

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar.

Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. februar 948. Nr. 7 A bonn em en f kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae posfansfater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 5. februar 1955

Fiskerioversikt for uken som endte 5. februar 1955 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide. Qppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag O. februar 9 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 24. ma1 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 24. ma1 1952. Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 9. mai 95 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

B 11 holmsråsa-slad: ~1angerfjorden, Hordaland. Brislingfisket:

B 11 holmsråsa-slad: ~1angerfjorden, Hordaland. Brislingfisket: FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Bergen, Torsdag 26. januar 1956 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN 4. SEPTEMBER 969 36 G 4. SEPTEMBER 96955. ÅRGANG 36 A V N N H O L D ET DETT E N R.; Side Fiskeriovgivning:................. 599 Rapport om isandsk, norsk og sovjetrussisk

Detaljer

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... --1~ 121810 41203li14%f669s9\460 1692

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... --1~ 121810 41203li14%f669s9\460 1692 FISKETS G Ufgitt dv fiskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang)> tiatt. 45. årg. Bergen, Torsdag 6. november 959 Nr. 48 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983 Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET F O R O R D Beretningen om sefangsten i 1981 er stort sett basert

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 15. september 1956. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 42. årg. Bergen, Torsdag 20. september 1956 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 15. september 1956. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 42. årg. Bergen, Torsdag 20. september 1956 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 0. september 956 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskeri oversikt for uken som endte 2. oktober 1954

Fiskeri oversikt for uken som endte 2. oktober 1954 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40, årg. Bergen, Torsdag 7. oktober 54 Nr. 40 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

VARE FISKERIER SUNNMØRE KREDITBANK A/S. er under omstilling både teknisk, økonomisk og menneskelig.

VARE FISKERIER SUNNMØRE KREDITBANK A/S. er under omstilling både teknisk, økonomisk og menneskelig. . DESEMBER 9 6 8 50 SUNNMØRE KREDITBANK A/S Åesund Voda Ørsta FosnavågStrandaBrattvågLangevågU ste i nvi kstrynspje kav i k Vi innbyr ti samarbeid med rederiene, fiskeriorganisasjonene og den enkete fisker.

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 1968 32

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 1968 32 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 968 fi~k

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FI Ufgiff av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, R.Å.DSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 11. desember 1954

Fiskerioversikt for uken som endte 11. desember 1954 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 6. desember 94 Nr. 0 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonement kan tegnes ved ae

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 30. mai 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 30. mai 1953 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.fiskets GangH tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 4. juni 93 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

~)7 6g7-17 769-49 298.

~)7 6g7-17 769-49 298. FISKETS GANG Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 4. mai 956 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. DESEMBER 97 48 . DESEMBER 97 7. ÅRGANG som Værforhodene i uken som endte 7. november var fremdees ustabie, men noe bedre enn i de nærmest foregående uker, og andingene

Detaljer

Fis.kets Gang. Fiskeri oversikt for uken som endte 16. januar 195 4

Fis.kets Gang. Fiskeri oversikt for uken som endte 16. januar 195 4 Fis.kets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.fiskets Gang tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 21. januar 1954 Nr. 3 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ie postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 20. oktober.

Fiskerioversikt for uken som endte 20. oktober. Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 37. årg. Bergen, Torsdag 25. oktober 1951. Nr. 43 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 27. DESEMBER 1973 52

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 27. DESEMBER 1973 52 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 7. DESEMBER 197 5 7. DESEMBER 19759. ÅRGANG 5 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: Side Medinger fra Fiskeridirektøren.. 99 Nye fiskefartøyer............... 99 Pub. utgitt

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. AUGUST 1971

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. AUGUST 1971 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 6. AUGUST 1971 Fiskerioversikt for uken som endte 1. august 1971. 6. AUGUST 1971 57. ÅRGANG 4 Det har jevnt over vært en roig uke. Sidekvantaene fra Nordsjøen økte en

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13 Fiskerioversikt for uken som endte 27. mars 1971~~ 1. APRIL 197157. ÅRGANG 13 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Medinger fra Fiskeridirektøren.. 241 Nye

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 19. desember 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 19. desember 1953 Utgit.f av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 24. desember 1953 Nr. 51 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fisket Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 22. januar 1955. 41. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1955 Nr. 4

Fisket Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 22. januar 1955. 41. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1955 Nr. 4 Fisket Gang Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide øppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 41. årg. Bergen, Torsdag 7. januar 1955 Nr. 4 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 21. mars 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 21. mars 1953 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra w Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 26. mars 1953 Nr. 12 A bonn em en t kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fiskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 21. ma1. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20. Ulgitl av Fiskeridirekløren

Fiskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 21. ma1. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20. Ulgitl av Fiskeridirekløren Fiskets Gang Ugit av Fiskeridirekøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 12. august.

Fiskerioversikt for uken som endte 12. august. Fi Ugif av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 17. august 1950. Nr. 33 A bonn em en t kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Klosters fileteringsmaskin. Rapport fra besøk

Klosters fileteringsmaskin. Rapport fra besøk - FISKE I!REKTORATETS JEMIS -TE NIS E FORSKNINGSINSTITUTT Kosters fieteringsmaskin. Rapport fra besøk 27.7.1959 ved Einar Soa. A-ugust 1959; R~nr; 56/59. A. h. 44. BERGEN Konkusjon. Der er ikke tvi om

Detaljer

AV SKATTEN! KLIPP TOPPE. Nå kan vi tilby skattefri banksparing. Kontakt oss for nærmere opplysninger. 15. MAl 1969. Kystens Forretningsbank-

AV SKATTEN! KLIPP TOPPE. Nå kan vi tilby skattefri banksparing. Kontakt oss for nærmere opplysninger. 15. MAl 1969. Kystens Forretningsbank- UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN KLIPP TOPPE AV SKATTEN! Nå kan vi tiby skattefri banksparing Kontakt oss for nærmere oppysninger - Kystens Forretningsbank- TROMSØ-TRONDHEIM-BERGEN-SVOLVÆR-HONNINGSVÅG-BÅTS

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 20. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 25. juli 1957 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 20. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 25. juli 1957 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra.,fiskets Gang.. tiatt, 43. årg. Bergen, Torsdag 25. jui 957 Nr. 30 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

FISKETS GANG. Ufgiff av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

FISKETS GANG. Ufgiff av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. november 955 Nr. 44 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november.

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november. Utgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra,. Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 23. november 1950. Nr. 7 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Ufgiff av riskeridirekføren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. Bergen, Torsdag 8. desember 1955 Nr.

Ufgiff av riskeridirekføren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Bergen, Torsdag 8. desember 1955 Nr. GANG Ufgiff av riskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. Bergen, Torsdag 8. desember 955 Nr. 49 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkese bant ungdom 15-24 år, apri 2011 Soingsvaner og soariumsbruk Innedning Kreftforeningen har som ett av tre hovedmå å bidra ti at færre får kreft. De feste hudkrefttifeer (føfekkreft og annen

Detaljer

n1ot i fjor henholdsvis: 123 286-63 038-40 017-20 231-55 788-27 947-19 198.

n1ot i fjor henholdsvis: 123 286-63 038-40 017-20 231-55 788-27 947-19 198. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Eergen, Torsdag 2. juni 956 Nr. 25, A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fisk ts Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 41. årg. Bergen, Torsdag 9. juni 1955 Nr. 23 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956 Nr., 7. nvember 197 Meding fra Fiskeridirektratets statistiske kntr. STOR TRÅLERNES FISKE I 196 av sekretær Sverre Mestad Med «strtråere» mener en her fartøyer på ver 300 brutttnn sm benyttes ti tråfiske.

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte ls. mars 1961. Nr. li. U/gift av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte ls. mars 1961. Nr. li. U/gift av Fiskeridirektøren FISKETS GANG U/gift av Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 000, Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved

Detaljer

FISKETS GA 12. Januar. Fiskerioversikt for uken som endte. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GA 12. Januar. Fiskerioversikt for uken som endte. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GA Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 7. januar 957 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fi s. Fiskerioversikt for uken som endte 22. Januar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 35. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1949. Nr. 4

Fi s. Fiskerioversikt for uken som endte 22. Januar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 35. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1949. Nr. 4 Fi s Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 35. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1949. Nr. 4 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 23. DESEMBER 1965 51 ~ ' '.. 23. DESEMBER 1965 51. ÅRGANG AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Norsk fiskeramanakk for 1966... 785 Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges

Detaljer

Urislingfisl~ct: Trålsildfisket:

Urislingfisl~ct: Trålsildfisket: ng Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 4. september 195 Nr. 5 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskeri oversikt for uken som endte 7. januar 1961

Fiskeri oversikt for uken som endte 7. januar 1961 U/gitt av fiskeridirekføren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

Vesterålen) Yttersiden:

Vesterålen) Yttersiden: FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Bergen, Onsdag 28. mars 956 Nr. A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 8. april 1961

Fiskerioversikt for uken som endte 8. april 1961 Utgift av Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN!

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! 15. A U GUST 1 9 6 8 33 Kystens Forretningsbank TROMSØ TRONDHEIM BERGENSVOLVÆRHONNINGSVÅG BÅTSFJORD VARDØ MEHAMN Kontakt oss for nærmere oppysninger Nå kan vi tiby skattefri banksparing

Detaljer

kt for uken som endte 14. januar 1961

kt for uken som endte 14. januar 1961 U/gift av fiskeridirekføren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

FISKETS GA. Fiskerioversikt for uken som endte 23. august 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GA. Fiskerioversikt for uken som endte 23. august 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GA Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 8. august 958 Nr. 5 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 12. APRIL 1973 15

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 12. APRIL 1973 15 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. APRIL 97 5 fi~k{~ GANG. APRIL 97 59. ÅRGANG 5 Fiskerioversikt for uken som endte 7. apri 97. Det medes om bra værforhod og godt fiske i Finnmark. Lofoten var det også

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12 12 A V N N H O L D E T D E TT E N R. : Side Medinger...................... 169 Fiskerioversikt for uken som endte 16. maas 1975. for øvrig begrenset

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 20. juli 1972 29

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 20. juli 1972 29 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. juli 972 29 fi~k(t~ GANG 20. JULI 972 58. ÅRGANG 29 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: Side Fiskeriovgivning................ 59 Medinger fra fiskeridirektøren.. 59

Detaljer

brosme, 7 tonn kveite, 26,5 tonn steinbit, 93,3 tonn uer, 13 tonn blåkveite. Inklusive torsk ble ukefangsten 5639 tonn mot 4893 tonn uken før.

brosme, 7 tonn kveite, 26,5 tonn steinbit, 93,3 tonn uer, 13 tonn blåkveite. Inklusive torsk ble ukefangsten 5639 tonn mot 4893 tonn uken før. FISKETS GANG Ufgiff av Piskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 2. mai 957 Nr. 8 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 27. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirekrøren. 43. årg. Bergen, Torsdag l. august 1957 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 27. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirekrøren. 43. årg. Bergen, Torsdag l. august 1957 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirekrøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag. august 957 Nr. 3 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Melding om fisket uke 27-28/2011

Melding om fisket uke 27-28/2011 Melding om fisket uke 27-28/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 15. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

hl, hvorav 150 hl på Storfjord, Lyngen og 100 hl på Ersfjord i Hillesøy. I Nordland ble det fisket SOO hl på Helgeland.

hl, hvorav 150 hl på Storfjord, Lyngen og 100 hl på Ersfjord i Hillesøy. I Nordland ble det fisket SOO hl på Helgeland. FISKETS GANG Ufgif{ av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 20. februar 958 Nr. 8 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

~fiskernes Bonh. Tromsø, Bergen, Storebø, Trondheim, Kyrksæterøra, Sistranda, Svolvær, Honningsvåg, Mehamn, Båtsfjord, Vardø, Kiberg og Vadsø

~fiskernes Bonh. Tromsø, Bergen, Storebø, Trondheim, Kyrksæterøra, Sistranda, Svolvær, Honningsvåg, Mehamn, Båtsfjord, Vardø, Kiberg og Vadsø 8. MARS 19 1 ~fiskernes Bonh KYSTENS BANK Tromsø, Bergen, Storebø, Trondheim, Kyrksæterøra, Sistranda, Svovær, Honningsvåg, Mehamn, Båtsfjord, Vardø, Kiberg og Vadsø UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

Detaljer

Ufgiff av fiskeridirektøren

Ufgiff av fiskeridirektøren ANG Ufgiff av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 0 00. Teegr. adr.: Fiskenytt - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 31. oktober 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 31. oktober 1953 .r!.... ~ ~ Ufgitf av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 9. årg. Bergen, Torsdag 5. november 195 Nr. 44 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

ffiishets (jøng ~ Utgitt av Fiskeridirektøren INNHOLD- CONTENTS 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag NR. 10-17. mai 1979

ffiishets (jøng ~ Utgitt av Fiskeridirektøren INNHOLD- CONTENTS 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag NR. 10-17. mai 1979 ~ ~ Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 10-17. mai 1979 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag ISSN 0015-3133 INNHOLD- CONTENTS VED ETTERTRYKK FRA FISKETS GANG MA BLADET OPPGIS SOM KILDE ISSN 0015-3133 PRISTARIFF FOR

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 21. april 1962

Fiskerioversikt for uken som endte 21. april 1962 Utgift av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 10, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 28. mars 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 28. mars 1953 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis. er ettertrykk fra M Fiskets Gang n tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 2. apri 953 Nr. 3 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskesort. 39 392 7 601 3 542 ' 4 28 249 - - Annen torsk 7

Fiskesort. 39 392 7 601 3 542 ' 4 28 249 - - Annen torsk 7 FISKETS GANG U!gitt av fiskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag 0. november 960 Nr. 45 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskeri oversikt uken som 1

Fiskeri oversikt uken som 1 Utgift dv Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 000. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 25. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 25. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, 'Torsdag 0. mai 957 Nr A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 9. SEPTEMBER 97 6 fi~k(t~ GANG 9. SEPTEMBER 97 57. ÅRGANG 6 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Fiskeriovgivning................. 659 Nye fiskefartøyer................. 659

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. JANUAR 97 fi~k{t~ GANG. JANUAR 97 5. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Fiskeriovgivning.................. Medinger fra Fiskeridirektøren.. Utførseen av viktige

Detaljer

tonn, da1nptran 41 871 hl 1not i fjor henholdsvis 159 671-77 961-60 776-20 934-71 119.

tonn, da1nptran 41 871 hl 1not i fjor henholdsvis 159 671-77 961-60 776-20 934-71 119. Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 0. juni 957 Nr. 5 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 21. september 1957

Fiskerioversikt for uken som endte 21. september 1957 Ufgiff av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 6. september 957 Nr. 9 Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fi kets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 29. mai 1954

Fi kets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 29. mai 1954 Fi kets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 3. juni 1954 Nr. 22 A bonn em en t kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer