Fiskesort ' Annen torsk 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fiskesort. 39 392 7 601 3 542 ' 4 28 249 - - Annen torsk 7"

Transkript

1 FISKETS GANG U!gitt av fiskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag 0. november 960 Nr. 45 Abonnement: kr pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens kontor. Utandet: Ti Danmark, Sverige og Isand kr , eers kr pr. år. Annonsepris: Pristariff fåes ved henvendese ti Fiskeridirektørens kontor «Fiskets Gang»s teefon Postgiro nr Teegramadresse: «Fiskenytt». Fiskerioversikt for uken som endte 5. november 960 uken som endte 5. november var det godt fiske fisk brakt i and i Finnmark i tiden. januar 5. nov. 960 Finnmark og Troms med økende utbytte av torsk og hyse. Langs Mørekysten og de øvrige sørige kystområder. var det dårig vær og betrakteig mindre fiske enn vanig. Det kom imidertid mange fartøyer fra fjerne farvann med gode fangster. Feitsid og småsidfiske ga i uken noen fangster i Finnmark (Varanger) og økende fangster i Troms. Eers fiskes det bra for Nordmøre Romsda. Fisk m.v. utenom sid og brising. Finnmark: Det be brakt inn atskiig mer torsk og hyse enn vanig i det siste, men også bra med sei for årstiden å være. Det var bra fiske fra Båtsfjord og vestover, nest på bankene hvor både inebruk og tråere hadde bra fangster. Ukefangsten utgjorde 2288,7 tonn mot 570 tonn uken før. Det be brakt inn 942,3 tonn torsk, 847,5 tonn hyse, 40,6 tonn sei, 9 tonn brosme, 8, tonn kveite, 8, 7 tonn fyndre, 9,9 tonn steinbit, 2,8 tonn uer, 46,3 tonn båkveite og 2,5 tonn reker. Leverutbyttet var 579 h, detakesen 556 båter med 2054 mann. Troms: Her be det brakt inn 07 4 tonn fisk og reker mot 94 tonn uken før. De viktigste sorter var: torsk 207,5. tonn, sei 589,3 tonn, brosme 55 tonn, hyse 08, tonn, kveite,8 tonn, båkveite 3,3 tonn, uer 50,9 tonn, ange 2,2 og reker 34,9 tonn. Fiskesort Anvendt ti Mengde ' IFiokemoi sm og Sating Henging He?Ue og frysmg tikk dyrefor tonn tonn tonn tonn tonn tonn Skrei Loddetorsk ' Annen torsk i Hyse i Sei Brosme Kveite Båkveite Fyndre Uer Steinbit Reker I at I at/ I 692 Lever h, 2 Damptran 4 30 h, rogn 2 52 h, hvorav 989 h satet, 63 h fersk. 8 Tran 5622 h, rogn 66 h, hvorav 559h ;atet, 57h fersk. 'Rotskjær 945 tonn 6 Rotskjær 5700 tonn. Rotskjær 658 tonn. 7 Tran h. Vesteråen: :Fra Bø medes det om ukefangst på 7 tonn sei. Garnfisket er så vidt begynt på Ytteregga. Levendefisk: Fra Levendefiskagets distrikt, hvor tigangen på evende torsk er jevnt bra nå, be det i uken ført ti Trondheim 50 tonn ev. torsk, ti Bergen 20 tonn. Bergen mottok dessuten fra Sogn og Fjordane 5 tonn ev. småsei, fra Rogaand 3 tonn 69

2 Fisk brakt i and i Troms i tiden. januar S. nov. 960 Fiskesort Anvendt ti Meng,.,, de Ising og Safrysing Henging\ Herting metikk tonn tonn tonn tonn tonn Skrei Annen torsk Sei Brosme Hyse Kveite Båkveite Fyndre Uer Steinbit Størje 2 2 Pigghå.... Annen Reker J at j25 48 :o_6_4_5!...466_4_9833;!339 Inkuderer Tromsø by. 2 Tran 983 h. Rogn 2%9 h, herav satet 606 h, fersk 2363 h. ev. småsei og fra Hordaand,5 tonn ev. torsk, tonn ev. yr og 49,5 tonn ev. småsei. Fjerne farvann: Åesund meder, at 2 kveitebåter innkom fra Newfoundand i forrige uke. De hadde 50 og 60 tonn kveite og 0 og 5 tonn satfisk. Ennvidere kom det 8 fartøyer fra VestGrønand med fangster på 45 ti 90 tonn satfisk og 2 ti 5 tonn kveite tisammen 375 tonn satfisk og 22,7 tonn kveite. En inebåt har evert 77 tonn satfisk fra VestGrønand i Bergen. Ennvidere meder Aesund om en inebåt fra Isand med 55 tonn satfisk. Møre og Romsda: Kristiansund N mottok i uken 74,6 tonn ferskfisk og skadyr, hvorav 2,7 tonn torsk, 2,9 tonn sei, 3,5 tonn brosme,,5 tonn hyse, mindre kvata av andre fiskesorter og dessuten 0,5 tonn hummer, 2,7 tonn kveite og 7,5 tonn krabbe. Sunnmøre og Romsda hadde ukefangst på 62,5 tonn, hvorav 0,3 tonn torsk, 37,3 tonn ange, 2, 7 tonn båange, 44, tonn brosme, 5,7 tonn hyse, 9,6 tonn kveite, 3 tonn skate, 5,6 tonn hå, 3 tonn diverse samt 4,4 tonn hummer og 5,4 tonn krabbe. Sogn og Fjordane: Ukefangsten utgjorde 843,7 tonn, hvorav 0,6 tonn torsk,,5 tonn sei, 6,4 tonn ange,,6 tonn brosme, 822,9 tonn hå samt itt hyse, kveite og fyndre. Av håen var 56 tonn bitt tatt i kystfarvann, hvor værforhodene var dårige. Fisk brakt i and i Møre og Romsda fyke i tiden. januar 29. oktober 960. Fiskesort Mengde Ising Anvendt ti Sa Hen HerFi,k m (g.fry. me og smg tmg gmg tikk dyrefor tonn tonn tonn tonn tonn tonn Skrei Annen torsk Sei Lyr Lange Båange O 849 Brosme Hyse Kveite..., Rødspette Marefyndre Å Uer Steinbit... Ska te og rokke Håbrann Pigghå Makrestørje Annen fisk Hummer Reker Krabbe I at Herav: Nordmøre Sunnmøre og Romsda Etter oppgaver fra Norges Råfiskag, Sunnmøre og Romsda Fiskesasag og Håbrandfiskernes Sasag. Omfatter også fisk fra fjerne farvann Satfisk er omregnet ti søyd hodekapet vekt ved å øke satfiskvekten med 72 prosent. 2 Lever h. 8 Av dette tonn satfisk :>: tonn råfisk. 4 Tran 2 60 h, rogn 2 64 h, hvorav 658 h satet, 53 h ti hermetikk og 353 h fersk. 6 Gjeder fra / 30 / 9 6 Av dette tonn satfisk :>; 2 73 tonn råfisk. 7 Etter oppgaver fra Sagsstyret for Størjeomsetningen. og Sunmøre og Romsda Fiskesasag. Hordaand: Uketiførseen utgjorde 77,5 tonn, hvori innbefattes ovennevnte 52 tonn ev. fisk samt av søyd fisk 6 tonn sei, 4,5 tonn ange, 4 tonn brosme, 05 tonn hå og dessuten av skadyr 2,5 tonn reker. Av håen var 25 tonn tatt på kysten, 2 fangster, 80 tonn ved Shetand. Rogaand: Det var værhindring. Ukefangsten be på 65 tonn fisk, hvorav 25 tonn evendefisk. Skagerakkysten: Her be det bare brakt i and 30 tonn fisk. Osofjor den: Fjordfisk hadde i uken 6 tonn fisk. 620

3 Fisk brakt i and i Sogn og Fjordane i tiden. januar 29. oktober 960. Av dette ti Fiskesorter I at It' hengherme oppising og frysing sa mg ing tikk maing tonn tonn tonn tonn tonn tonn Torsk Sei Lange Brosme Hyse Kveite Rødspette Marefyndre Pigghå Makrestørje Hummer.. Reker... Krabbe... = Annen fisk I at I 099 _ 38 Etter oppgaver fra Sogn og Fjordane Fiskesasag 2 Etter oppgaver fra Sagsstyret for Størjeomsetningen. \!Jahre: På grunn av været var det for det tneste andigge for harpefiskerne. Ukefangsten be på bare 0 tonn not ca. 600 tonn uken før. åbra nn: Det be i uken innbrakt 9 tonn. Shadyr: Fjordfisk hadde 250 kg kokt sjøkreps og av reker 5,5 tonn kokte, 6 tonn rå, hvorav Skagerakkysten hadde 7 tonn kokte og 8 tonn rå, Rogaand tonn av hvert sag, Hordaand 2,5 tonn, Sunnmøre og Ronsda 0,4 tonn, Kristiansund N 2, 7 tonn, Troms kg, Finnmark 2,5 tonn. Av hummer hadde Kristiansund N 0,5 tonn, SunntnØre og Romsda 4.4 tonn, Rogaand 5 tonn, Skagerakkysten 3 tonn, Fjordfisk tonn. Sunnmøre og Romsda meder om 5,4 tonn krabbe og Kristiansund N om 7,5 tonn. Sid og brising. Feitsid og småsidfishet: Det var på ny bedring i fisket i NordNorge, hvor ukefangsten be h mot h uken før. Finnmark hadde denne gang 6295 h, nernig i Varanger 5500, Laksefjord 50 og Ytre Sørøy 745 h. Troms hadde h, hyorav på Usfjord 0 850, Heøy 4000, Langesund 230, Kafjord 2480, Hiesøy 4370, Mefjord, Senja 4230, Aersbotn, Senja 450, Sifjord 900, Lavangen 200, Bjarkøy 230, Kasfjord 260 og Kvefjord 3270 h. Det dreier seg om bandingsvare godt sidemeråstoff. Nordand hadde h, hvorav på Ofoten 20, Gavfjord 20, Sortandssundet 650 og Hegeandsområdet I 000 h. NordTrøndeag: Ukefangsten be 2025 h, hvorav ti hermetikk 340, frysing 470 og me og oje 25 h. BuhomsråsaStad: Her be det fisket ca h i Trøndeag, 8600 h for Nordmøre, 4500 for Romsda og 300 for Sunnmøre. I uken forandret fisket seg henimot størr fangst av småfane sorteringr. Det be fiskt 306 h feitsid og h småsid, hvorav henhodsvis satet 30 og 200 h, ti hermetikk 7 og 6374, sidoje 087 og 0 873, agn 454 og 0 samt innenandsbruk 264 og 5 h. Sør for Stad: I Seje og Sogn be det fisket 2450 h mussa og 26 h sid samt fisket i Hordaand sør for Bergen 280 h mussa og 30 h sid. Fjordsid: Herav hadde Skagerakfisk 2 tonn og Fjordfisk O tonn. Tråfisket: På grunn av kuing å ukens fiske fra Egersund på et meget avt nivå, mens derimot fåten som stasjonerte i Haugesund og på Karmøy hadde en de devis bra fangster. Det be i uken tiført Egersund 455 h Øyepå ti me samt tiført Haugesund og omegn kg sid ti frysing samt av fabrikkvare 66 h sid, 523 h øyepå og 50 h fisk. Makrefisket Anvendese I tiden I tiden Mot i I at pr. fjor pr. 722/ o 2429/0 29/0 3/0 tonn tonn tonn tonn Fersk innenands Fersk eksport... 9 O Frysing Sating Hermetikk Fietering Agn F6rme Røyking Diverse... 7 I at Etter oppgaver fra Norges Makreag SfL. 2 Korrigerte ta

4 Fetsid og småsidfisket. januar 5. november 960 FinnmarkBuhområsa Buhområsa Stad 4 StadRogaand 2 Samet fangst Fetsid Småsid Fetsid Småsid Fetsid Småsid Fetsid Småsid h h h h h h h h Fersk eksport Satet... ' Hermetikk ' Fabrikksid Agn Fersk innenands I at ' ] I at pr. 7/ j Lodde ti fabr. vare h, ti agn 202, ti og dyrefor Pr. 30/ Herav 39 h krydret 4 Korrigerte ta Brising: Fredrikstad meder om fangst i uken av 900 skj. ansjosvare ved Son. Summary. In the week ending November 5th the fisheries off Finnmark and Troms gave good andings of cod) haddock and saithe. The coast districts from Møre og Romsda and southwards had rough weather conditions. The groundfish andings in Finnmark amounted to 2289 tons compared with 570 tons in the week ending October 29th. \iore of cod and haddock were anded. The more important items were: God 942 tons) haddock 847 tons) saithe 402 tons) haibut 8 tons) paice 9 tons and Greenand haibut 46 tons. In Troms 074 tons were anded against 94 tons in the week endingoctober 29th. Incuded i'n the quantity was 208 tons of cod) 589 tons of saithe) 08 tons of haddock) 2 tons of haibut) 5 tons of redfish and 35 tons of prawn. The Aaesund area had heavy andinp:s of fish from dis tant waters. Thus O vesses arrived ftom Newfoundand and H estern Green and with a tota catch of 4 00 tons of satfish and 3 2 )7 tons of haibut. The fishing in home waters was hamjjered bye the weather and ess important. Sogn Of!. Fjordane had amje supvies of dogfish taken in Shetand w aters. The week) s tota wns 84 3 tons of groundfish and incuded 823 tons of dogfish. Of fat and sma hen inf! hectoitres were anded in North Norway) hectoitres in the M AR C O N K O M P AN A.S BuhomsråsaStad area and 2786 hectoitres south of Stad. The hen ing fishing seems to improve in North Norway. The North Sea trawing activity was hampered b'v the weather. In the beginning of the week Haugesund had andings of 47 tons of herring for freezing) 66 hectoitres of hen ing and 523 hectoitres Norway pout for reduction at Egersund same trawers anded 455 hectoitres of Norway p out. Verdi av utførse av fisk og fiskeprodukter, hvafangstprodukter og producter av sefangst Sept. J an.sept. J an.sept. Fisk og fiskeprodukter Fersk, frosst>n, tørket, satet ejer røykt fisk, krepdyr og bøtdyr.. Rå sidoje.... Tran.... Raffmer og anneredes bearbeidd sjødyroje Hermetikk og havkonserver av 000 kr. 000 kr. 000 kr fisk, krepsdyr og bøtdyr Sideme Annet me av fisk, kr<>psdyr og bøtdyr Tangme Andre fiskeprodukter T at Hm{fangstprodukter Hva og kobbekjøtt Rå hvaoje Rå sperm og bottt"noseoje Dt"2'ras Herdet fett Kjøttme Anrh e hvafangstprodukter )ejangstprodukter at å seoje å og tiberedte pesskinn av se. kobbe, kappmvss, isbjørn Andre efangstprodukter at

5 Utandet. Utsyn over det amerikanske marked for fiskevarer i 4de kvarta 960. Commercia Fisheries Outook (fra Fish and Widife Ser vice) gir i sitt markedsutsyn for fjerde kvarta uttrykk for at USA's forsyninger av næringsmider i sin hehet bir store med stor etterspørse, men muigens med et svakt fa i detajprisene. Fiskeriproduksjonen er sesongmessig nedgående og behodningene noe avere enn i fjor samtidig. Dette gjeder også fryseagerbehodningene. Eksporten av fiskeojer vi bi stor, norma fo:r andre fiskevarer. EtterspØnseen antas å vie være Liten eer. ett når det gjeder fiskeme, god for de feste andre varer. Om forretningssituasjonen i sin aminneighet heter det at industriproduksjonen i august å itt tibake for nivået i maijui. Anta.et av ubeskjeftigete personer Øket noe. Detajomsetningen hodt seg omtrent uforandret, da den personige inntekt viste iten forandring. Engrosvareprisindeksen hodt seg stabi i august og begynnesen av september. Gjennomsnittsprisene på industrivarer endret seg ite, skjønt prisene på gummi, tekstier og noen andre soffer sank ytterigere. Bant matvarene gikk kjøttprisene ned. Engrosprisindeksen for a sags fisk og skadyr (fersk, frossen og hermetisk) i august 960 å 3,8 prosent høyere enn for et år siden. Arsaken var høyere priser på fersk og frossen kveite, fersk aks, avskaet Østers, fersk og frossen reke og hermetisert fisk. Importen av fiskeme og soubes under årets sju første måneder utgjorde tonn sammeniknet med tonn i samme tidsrom 959. Eksporthandeen med Hskeriprodukter viste fremgang i jui sammeniknet med i fjor i herm. makre, herm. og frossen reke, focskjeige sags henn. fisk (mest ansjos) og frossen aks. Ti bakegang be notert for herm. aks, herm. sardiner, herm. bekksprut samt fersk og frossen diverse fisk. Innførseen av herm. sardiner (ikke i oje) ut jui var 5 mi. pund hsz>yere enn i samme periode i fjor og gjenspeiet den ave agerbehodning av Caiforniasardiner. SØrafrikasambandet var hovedeverandør. Ved utgangen av august 960 utgjorde fangsten av menhaden 49 miioner pund mot 528 mi. pund samme periode i 959. Fiskeforekomsten har vært betydeig, og hadde fangstinnsatsen vært norma vie fjorårets fangstmengde vært oversteget med et betydeig kvantum, Mainesardiner: Markedet sies å være stabit, forsyningene ette ti moderate og etterspørseen moderat. I 960sesongen ti 3. september har det vært pakket standardkasser Mainesardiner sammeniknet med ks. samme periode i fjor. Pr.isene (engros) har hodt seg stabie siden tredje kvarta 959 og antas å vie forbi uforandrete også i inneværende kvarta. N. ANTHONISEN & CO. ETABL. 868 BERGEN TLF.3307 Kjøper av tørrfisk, satfisk, satrogn. Borteer kjøeager for ettsatet sid. Store fryserom. Dypfrysing. Cainfomia :sardiner: Markedet er stabit, forsyningene små og etterspørseen god. Ved sutten av september å sardinfangsten på tonn godt foran 959sesongen ti samme tidspunkt, men å tonn tibake for 958sesongen, En venter stabit prisnivå også i fjerde kvarta. Importen av herm. sardiner (ikke i oje) pr. 3. jui utgjorde pund mot pund i 959 og av sa rdiner i oje I pund mot I pund i 959. Norge og Portuga var de viktigste everandører av sistnevnte vare, SørAfrika av førstnevnte. Henn. tunfisk: I tiden januaraugust har industrien i Caifornia mottatt føgende råstoffkvantum: Importert tonn, egen fangst tonn i at tonn. De motsvarende ta i fjor var: tonn, tonn tonn. Totaimporten av frossen tunfisk ti ae UShavner pr. utgangen av jui 960 utgjorde pund mot pwd samme periode 959. Caiforniaproduksjonen av herm. tmfisk i tiden januaraugust utgjorde stadardkasser mot ks. i fjor. Importen av herm. tunfisk i tiden januarjui i år og i fjor utgjorde henodsvis og standardkasser. Engrosprisene, som har vært stabie i vår og sommermånedene, vi muigens gå itt ned i fjerde kvarta. Generet fremhodes det, at markedet er stabit, forsyningene iberae og etterspørseen god. Fiskeojer: Markedet er s:tabit, forsyningene rommeige og etterspørseen god. Produksjonen i tiden januarjui utgjorde gaons sammeniknet med gaons samme tidsrom i fjor. Eksporten januarjui utgjorde bs. mot bs. i fjor samme tidsrom, Eksporten av fiskeojer er 20 prosent høyere en i fjor. Betrakteig Økninger i skipningene ti Sverige og Norge mer enn utiknet nedgangen i sdpningene ti Canada, Begia og VestTyskand. Engrosprisindeksen for ae sags fett og ojer i august 960 å på 65,2 sammeniknet med 64,8 i august i fjor. Indeksen for ae industriee ojer og fettsorter å på 50,3 eer 7 prosent avere enn i august i fjor. Engrosprisen på menhadenoje i august var 6,22 cents pr. pund eer ca, 3 prosent under nivået ett år tidigere. En venter at prisen vi hode seg stabi i fjerde kvarta. Fiskeme: Markedet er uroig, forsyningene rommeige, etterspørseen ett. Den amerikanske produksjon i tiden januarjui utgjorde tonn mot M 770 tonn i fjor. Fiskemeproduksjonen vi vise tibakegang i fjerde kvarta. Importen av fiskeme januarjui utgjorde tonn mot tonn i. fjor. Engros f6rstoffindeksen for august 960 viste 73,0 og å dermed 6 prosent avere enn i august 959. Gjennomsnitts engrosprisen på. menhadenme ventes ikke å festne seg i fjerde kvarta. I august måned var prisen $ 9,30 pr. tonn i Østkysthavner. ATLAS EKKOLODD RCA RADAR PE LEAPPARATER NERA P.B OSLO Tf

6 Sveits innførse av fersk og frossen satvannsfisk. Nendenunder gis en oppgave over Sv.eits' innførse av fersk og frossen satvannsfisk i august 960 og i tiden januar;august 960, August Januar;augus<t Tonn S.frs. Tonn S.frs. Norge.... ' Danmark... ' VestTyskand.. ' Frankrike Itaia ' O Nederand.. BegiajLuxemb. sand.. Storbritannia.. Spania.. Heas.. Pakistan.. Tota 960 Tota 959 August Tonn S.frs O : Januar;august Tonn 3& , S.frs Dessuten kom det fra Norge i august kg annen fisk og andre skady;r ti en verdi av s.fn Det britiske fisket i januaraugust 960. IfØge offisiee oppgaver brakte britiske fiskere i and tonn fisk uten skadyr i Engand og \Vaies i tiden januaraugust 960. Av dette var tonn tatt i Barentshavet, 3" 309 A/s Møre Mek. Verksted ÅLESUND Utfører maskin og motorreparasjoner, samt smed og patearbeid STÅLMASTER OG BOMMER Sag og service av Genera Motors Diese Utfører autorisert reparasjoner ) '.._ Teefoner: Kontor 2269 Disp. privat 2006 _./ tonn ved Bjørnøya og Spitsbergen, tonn ved norskekysten og tonn ved Isand. Ti samme tid i fjor var det tatt tonn i Barentshavet, tonn ved Bjørnøya og Spitsbergen, tonn ved nomskekysten og tonn ved Isand. Av torsk be det i 960 på disse fet tatt tonn, sammenignet med 79!HO tonn samme tidsrom i 959. Svensk fiskerioversikt. I «Aktuet om fisket» i «Svenska Vastkustfiskaren» for 25. oktober skrives det at årets svenske sidesesong i No.rdsjØen nå viser tydeige tegn ti å ebbe ut. Især har de mindre båtene gått over ti fiske på nærmere farvann. Over 00 tråere hoder det imidertid fremdees gående i Nordsjøen, og enkete dager har fangstene vært bra, m.en overveiende er det nå mindre av sid enn tidigere i høst, I toukersperioden pr. 2. oktober fant det beste fiske sted Øst av Vikingbank og ned mot Patch, men også der var det meget ujevnt. Den 7. og 8. oktober be det tatt meget gode tråfangster, men senere i uken be fisket avgjort dårigere, hovedsakeig gnnet kraftige ost og sydostige vinder. Fiskefo rsøk be også gjort på Stenrevet, men be stoppet av uhyre mengder maneter som gjorde det umuig å få opp tråen. Det be også rapportert om sidefangster fra Egersundsområdet, men størresen av siden va,' der sådan at den måtte sorteres. Ved Egersund og Patch har det med ekkoodd vært registrert sid i de øvre vannag, hvorfox en antar fyteråfisket snart vi komme i gang på disse fet. VestTyskand var en meget tifredsstiende avsetningspass en tid, og i uken 7.2. oktober everte 40 svenske fartøyer der. En de fangster be også tatt i Skagerak og Kattegat og især var siste fet ti des bra. Brisingtråingen fortsetter også angs en bred ine fra Haken ti sør og sørost av Ui.sso. I søre deen av området å bunntråfangstene på 0 a 5 trettikios kasser pr. båt og dag, og og i nordre deen på 3040 tretdkioskasser pr. dag og fytetråag. BrisJingsnurperne har hatt et heer smått fiske. I sutten av beretningsperi.oden foregikk det imidertid itt fiske i Kungsbackafjorden, hvor den samete fangsten kunne bi 200 a 300 tjuekios kasser om dagen. Snurrevadbåter fra skjærgården nord for Gøteborg har tatt gode fangster av hyse i sørøstre Nomdsjøen, spesiet på Outer Shoa. Dette område er en gytepass for siden og det er siderognen på hmmen som frister hysen. Det ska imidertid være en særskit bunn for dette grus og småsten hvorfor fisket foregår på begrensete områder. Vad som trekkes over sett sandbunn kommer oftest tom ombord igjen. Lite sid i Nordsjøen. IfØge <<Dansk Fiskeritidende» (28. oktober) har havundersøkesesskipet «Dana» nå avsuttet sesongens sideundersøkeser i Nordsjøen i samarbeid med andre ands undersøkesesfarfartøyer. Den vitenskapeige eder av toktet, magister Pop Madsen, Danmarks Fiskeri og Havundesøkeser, uttaer iføge «Berinske Tidende», at en etter en foreøpig bedømmese må anse K. & J. SÆTVEIT A.S BERGEN Teefonsentra 9627 Teegramadr. ckitteh Engrosomsetning og eksport av sid og fisk Spesiaet i sesongen: Laks og ørret 624

7 sidebestanden i Nordsjøen som forhodsvis iten. Bestanden av ungstid, som ska danne gmunnaget for fisket neste år, er heer ikke stor. Ny sammensutning av tråerrederier i Hu. «The Fishing News» oppyser i sin utgave for 28. oktober at 23 Hutråere ska komme under kontro av et nydannet sesk<!p under navn HamingBoyd Management Ltd. Av fartøyene det dreier seg om tilhører de 2 Boy Line Ltd., og Thomas Haming and Co. Ltd. eer dets datterseskap Firth Steam I'ishing Co. Nydannesen vi ikke berøre k<!pitastrukturen i noen av firmaene. Under nyordningen vi Boyd Linefåten bi drevet fira Thomas Haming and Co.'s kontorer. I et intervju om saken uttate Mr. Tom Boyd, som er formann i Hu Fishing Vesse Owners' Association, og også formann for styret og adm. direktør i Boyd Line, føgende ti «Fishing News»: «Hamings og Boyd har dannet et fees administrasjonsseskap i håp om at disponering av et større seskap kan skje på en mer økonomisk måte enn disponering av to små. Likedan regner en med at det med det ene større seskap vi være etter:e å overvinne de vansker som igger foran næringen.» Stor chiensk ordre ti Lister Bac<stone. Lister Backstone Marine, Limited i Dursey, Gos. ha.r mottatt en nrdre fra sine representanter i Chie, oppyser «Fishing News» den 28. oktober, på 80 stk. Lister motorer av type SI2MGR 2synindrete, u:fitkjøte 8;2HK motorer, samt 50 stk. Lister type SL3MGR, 3 syindrete, uftkjøte 2% HK nwtorer, samtige med kompett utstyr, prope og instaasjonsmateriae. Bestieren av disse maskiner er Chies Fiskeriministerium. De ska tidees ffiskere, hvis fartøyer gikk ta.pt under jordskjevet for en tid siden. Lister Backstone fikk kontrakten som be gitt dem overfor fu internasjona konkurranse. "Røyking forbudt" i Hu fis<edo<<. Fra begynnesen av november vi røykeforbudet ved fi&kedokken i Hu bi strengere gjennomført, oppyser «The Fishing News» den 28. oktober. I henhod ti nye bestemmeser ha: havnens sunnhetsvesen fått myndighet ti å gjennomføre «røyking fovbudt»reger i dokkene under behanding av næringsmider. Torsdag forrige uke uttate UiJC. Aexander Hutchison (port M. O. H.) under et møte med Hu og Gooe Havnesunnhetsmyndigheter, at Transport Commission's bestemmeser mot røyking i dokkene atid var bitt punktig gjennomført, det vi si unntatt j fiskedokken, hvor røyking hadde væ't en rettighet med tradisjon i ryggen. B.T.C. har ukket Øynene for forhodet der. «Sunnhetsvesenet vie nå komme B.T.C. imøte, fordi en mente at de to organer burde samarbeide», tiæøyet han. THOS. MELROSE & SONS LTD. FISH QUAY NORTH SHIELDS Importører av utenandske produkter Damptråerrederi Fisk og sidimportører Teefon 428 privat 494 & 2098 Fiskemeindustriens probemer. cfishedes Counci of Canada Buetin» refererer i sin utgave for 3. oktober den redegjørese formannen i Internationa Association of Fish Mea Manufacturer, herr ]. M. Gardiner, ga på forbundets årsmøte i Paris den september. Han sa: «Det atoverskyggende probem, som har ført ti krise for næringen i mange and, er faet i verdensmarkedsprisene, idet ingen gren av næn:ingen kan funksjonere på det rette mme uten forretningsmesg,ig fremgang. Dette får også sæmkit betydning for de vitenskapeige undersøkeser, idet fremskrittene i tekikk og andre forbedringer kan bi hemmet. Ae de her tistedeværende vet hva som har skjedd. Det er unødvendig å gå nærmere inn på det. Det ae spør om er hva som kommer ti å skje i neste omgang. Næringen i sin hehet h<lr opphø't å funksjonere med ae de bivirkninger dette får for tiknyttet industri, som båtbyggeier, maskinindustri, isfabrikker, transportsektoæen osv. Resutatet er arbeidsøshet, personige savn samt finansiet tap. Ae fiskemeprodusenter er bitt avorig rammet noen av disse som fisker for fiskeme finner seg ute av stand ti å betae fiskerne den vanige fiskepris, og noen har måttet redusere prisen eer skjære produksjonen het vekk. De and som benytter seg av fiskeavfa har nesten uten unntakese måttet redusere avregningsprisen ti fiskehandeen. I samtige tifeer ha.r andets fiskerinæring fått unngjede. De feste and har imidertid hatt vanskeige tider før, og har tisitr:eeige finasiiee xesurser i foxin av reserver eer som genee føge av sine ands fiskerinæringers vestand ti å ride stormen av. Det synes kart at de and &om uteukkende bygget' på avfa vi fortsette å produsere. Fiskerinæringene i disse and må overate fabrikkene avfaet ti og med om nødvendig uten betaing. Det er ingen umuig antakese at regjeringene det gjeder i ys av truseen mot vestanden i disse hovedindustrier vi innstie sin pasivitet og ta beskyttende skritt. Diskusjoner meom de fiskemeproduserende and med henbikk på å gi det ene fu anedning ti å sette seg inn i det annets probemer vi være av stor vedi. Hee saken er så kompiseit og i en sådan tistand av stadig forandring, at det ikke kan være annet enn nyttig å få ae tigjengeige oppysinger. La meg for et Øyebikk minne dere om noen av de forhod som har ført ti den nåværende markedsstiing: a) Den putseige og eks,tra.o dinære stigning produksjonen uten en motsvarende Økning i etterspørse. b) Lageropphopning. c) Lite effektiv markedsføring, det vi si mange på et ve gjennomtenkt distribusjons og omsetningssystem tiretteagt for å beskytte både produsent og kjøper. d) Produksjon av betrakteige kvantiteter av fiskeme av 'ing kvaitet. e) Rapporter i visse tifeer om at kontrakter ikke blir behørig oppfyt med den føge at kjøperne bir påført betydeige tap, hviket resuterer i mangende tiit ti fremtidig forretning. f) Stadige prisnedskjæringer resutatet av overproduksjon og eksessiv konkurranse. g) Store og små foks spekuering som har vært årsaken ti store tap. Med hensyn ti overproduksjon finnes det ingen magisk formuar hverken for industrien eer våre and, som kan rette på tingene. Personig tror jeg at hvert and må anstrenge seg for sev å finne trådbøter, og det kan være at det eventuet kan utvikes en eer annen sags pan hvori forbundet kan være ti hjep, men noe vi ikke kan gjøre er ubedt å bande 625

8 oss inn i noe som hest ands forretningsaffærem. At vi kan si er at medeene i dette forbund hajr bred erfaring, som står ti tjeneste for industrien som hehet. Jeg vi foreså at føgende to punkter oveweies:. Bedring av den kvaitative standard. 2. At en oveweier en fonn for internasjona kontrakt. Med hensyn ti det første er kvaitet av den ytterste betydning for farmeren og f6rsammensetteren. Kun en iten prosent av f6rrasjonen dekkes ved hjep av fiskeme og kjøperne vi ikke knipe med en rimeig premie for kvaitet. Kan vi derfor gi kjøperen nok en garanti i tiegg ti den vanige kjemiske anayse vedr. innhod av protein, fett og mineraer bør vi gjøre det. Jeg tenker føifst og fremst på fordøyeigheten. Jeg vi gjerne spørre våre vitenskapeige rådgivere om hvor angt de tmr vi kan gå med å gi tieggsgarantier, og jeg foresår at fabrikantene bør konsentrere seg om produksjon av et første grads fiskeme, hvis kvaitet kjøperne kan stoe på. Fabrikantene bør dessuten ta ethvert nødvendig skiritt for å påse at annen grads fiskeme ikke får adgang ti å konkurrere med første grads, men bir utskit for andre bruksmåter eer bir omhyggeig omsatt hvor det ikke påvirker omsetningen av fiskeme av første grads kvaitet. Når det gjeder overveiese av en form for internasjona kontrakt om det ot seg gjøre kun å ha en kontraktsfonn mener jeg dette vie være en støtte for omsetningen og en støtte fo.r prisstabiiteten, men jeg mener ikke å antyde tvi vedr. de tradisjonee innarbeidete kontrakter som nå brukes. Jeg henviste imidertid tidigere ti mange på tiit på grunn av tap fonrodt ved dårig oppfyese av kontrakter, og det er dette jeg har i tankene når jeg foresår at noe bir gjort for oppstramning av kontraktene såedes at kjøperne kan stoe mer på dem. Jeg synes dette forbund burde få a den støtte fabrikanter verden over kan gi det....» Bygging av russisk tarefabrikk ved Kvitehavskysten. «Vodnyj Transport» for 22. okt. meder om paner for reising av et større fabrikkanegg ved Beomorsk for utnyttese av tangog tareforekomstene angs den kareske Kvitehavskyst. Den vi bi en av Samvede:ts største på dette fet, med et råstoffbehov på ca tonn pr. år. Man vi frem.stie produkter for tekstiog ojeindustrien, forme og stopp for møbeindustrien. Man har dessuten paner om å bygge et spesiafartøy for mekanisert såing og innsaming av vegetasjon fra sjøen, for arbeid ned ti en dybde av 4 neter. Dette fartøy ska være meget gruntgående og fremdriften vi bi basert på «WateT screw» prinsippet. Både fabrikk og fartøy befimer seg foreøpig på tegnebrettet. De sovjettiske fiskerier i 959. Den nyig utkomne statistiske årbok for 959 oppgir Sovjet Samvedets samede fangst av «fisk, havdyr og hvah ti miioner tonn i 959. Dette tisvarer en økning på itt undet 5 pst. sammeniknet med 958. (FoT 960 er det panagt en økning på 0 pst.). Den russiske repubikk svarer for nesten % av fangsten og de tre bai:tske Tepubikker fot ve 9 pst. Fangstmengden har de siste år utviket seg sik (i tusen tonn): SovjetSamvedet.... Herav: RSFSR Litauen.. Latvia Estand Eksporten av produkter av fsk og sjødyr fra en de and Mengdeta i 000 tonn Fisk, Eksportand fersk frossen Fisk, tørket, satet, røykt Krepsdyr og skje, fersk, tørket, satet etc. Fisk, Ojer og Me av Fisk, krepsdyr fett fra fisk og krepsdyr og skje fisk og sjødyr og skje, i ikke sjøpattedyr samt hermetisk uftette rå eer iknende kar raffinert produkter Samet eksport verdi, 000 us doars SørAfrikaSambandet 9,7 6,3 4,4 47,7 46,0 04, Canada... 33,3 6,7 2,4 2,9 5,6 44, USA 3,7 0,4 2, 30,2 0,2 66, Peru ,0 0, 0, 7,5 27,5 28, Japan. 43,2 2,8 3,0 46,3 2,9 03,6 24, Danmark og Færøyane... 25, 6,3,8 7,7 0,9 5,0 58, Isand. 94,3 60,2 0,2 0,3.. 7,2 44, Nederand... 46,2 4,8 6,4 5,7 0,2 7,5 8, Norge Portuga Storbritannia USSR ,.. 0,6. 9, ,5 3,4 30,6 4,2 32,6 93, ,4 3,0 75,2 o 8,8 0, ,2 0,7 6,2.. 9, ,3.. 20,5 0,2 8,0 4, = Oppgave manger, : = Nu. O = Mindre enn 0,. Kide: FAO yearbook of Fishery Statistics Internationa Trade Vo. X.

9 Mengde og verdi utbyttet av det norske fisket i august 960 og januar august 959 og 960. Quantiry and Vaue of the Norwegian Fisheries in August 960 and JanuaryAugust 959 and 960. Av dette ti Of which for ising og Fiskesorter og sagsag Januar August Januar fersk her opp Species and saes organiszations august august 960 bruk frysing hengin sating meti maing agn fresh freezing drying sating sering reduction ba it consump canning ti on tonn 000kr. tonn 000kr. tonn OOOkr. tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn Fiskesorter Species Å Ee Lodde Capein Laks, sjøaure Samon, trout Kveite Haibut Marefyndre Witch Rødspette Paice Annen fyndre Fatjish, other Båkveite Greenand haibut Brosme Cusk Hyse Haddock Torsk i at God tota Herav: Of which: Skrei Spawning cod Loddetorsk Finnmark cod Øyepå Norway pout Hvitting Whiting Lyr Poack Sei Saithe Lysing Hake Båange Bue ing o Lange Ling o Skreiever Liver, spawning cod Loddetorskever Liver, Finmark cod Annen torskeever Liver, other cod Seiever Liver, saithe Skreirogn Roe spawning cod Annen torskerogn Roe, other cod \ 23 Vintersid Winter herring Feitsid Fat herring Småsid Sma herring Fjordsid F]ordherring Tråsid Traw herring Isandssid Iceandic herring Brising Sprat O Makre Mackere Pir Young mackere Makrestørje Tuna Størjeever Liver, tuna Tobis Sandee U er Redjish Steinbit Wo{ffish Horngje Garfish o Breifabb Angeifish Pigghå Dogfish Håbrann P0 beage Skate, rokke Skate,ray o Krabbe Crab O 20 Hummer Lobster o Sjøkrebs Norway obster R eker Deep water prawn H oder Heads A nnen fisk Fish, other o A nnen ever Liver, other A nnen rogn Roe, other o 05 o 42 I at Tota j465 09!07 249j s agsag Saes organizations F jordfisk S/L s kagerakfisk S /L R og a and Fiskesagsag S /L H ordaand Fiskesasag ogn og Fjordane Fiskesasag s unnmøre og Romsda Fiskesasag N orges Råfiskag N orges Makreag S /L H åbrandfiskernes Sasag N orges Levendefiskag S /L N oregs Sidesasag s id og Brisingsasaget I sandssidfiskernes Forening F eitsidfiskernes Sagsag o msatt utenom sagsagene I at Tota Medregnet kvanta ti frysing. Incuding quantitiesfor freezing o , Av dette tonn ti dyrefor. Ofwhich 3088 tons used as animafeeding stu.ffs.

10 Meding fra Fiskeridirektoratet kontor for statistikk og etterretningsvesen. STOR TRÅLERNES FISKE I 959 Ved fy:>rstesekretær Sverre Moestad. Med «stortråere)) mener en fartøyer på over 300 bruttotonn som benyttes ti tråfiske. Tråere på 300 bruttotonn og mindre kaes gjerne «småtråere», men det er ikke noe kart skie i driftsmåte. FØgende oversikt over fangstresutatene for stortråerne i 959 er utarbeidet på grunnag av fangstoppgaver som innhentes fra rederiene med hjemme i ov av 20. apri 95 om fiske med trå. En utredning om stortråernes ønnsomhet i 959 vi bi gitt i en særskit meding fra Kontoret for driftsøkonomiske undersøkeser. Lignende oversikter har vært utarbeidet for hvert år siden 953, og i tabe er det stit sammen en de ta for detakese, fangster, m. v. for årene Som det fremgår av tabeen har detakesen Økt fra år ti år, fra 5 i 953 ti 28 i 959_, men fangstmengden har ikke gått opp tisvarende. Samtidig har det foregått en mnegging, idet en større de av fangstene er brakt i and fersk i de senere årene enn tidigere. I disse oversiktene er bare tatt med tråfiske etter bunnfisk. Tråfisket etter sid, tobis og ignende sorter er såedes ikke regnet med hverken i detakese eer fangster. Detakese. Ved utgangen av 959 hadde 32 fartøyer på over 300 bruttotonn tiatese ti å drive tråfiske. Det er samme ta som året før. Detakesen i fisket gikk opp fra 27 fartøyer i 958 ti 28 fartøyer i 959. Sammenigning av detakesen i 959 med 953 da det detok 5 stortråere, viser at det er spesiet taet på de minste fartøyene som er gått opp. Såedes er gruppen bruttotonn gått opp fra 5 i 953 ti 6 i 959. Detakesen fremgår eers av tabe 2, hvor anta tråtiateser og fartøyer som drev fiske i årene er fordet Tabe. Stortråernes fiske ' ' o.. An, ta fartøyer t Gjennomsnittsstørrese o br. tonn Anta mann Gjennomsnittig driftstid... uker Fangstmengde: Satfisk i at... tonn herav: Satet torsk « «sei o ' '.. « (( hyse o o « «uspes. og annet « Ferskfisk i at o o « herav: Fersk torsk « «sei « «hyse o « «uer « «uspes. og annet o « Tran « Fiskeme « Tota fangstmengde ink. biprodukter... « To ta fangstverdi 000 kr Omregnet ti ferskfiskvekt. Ang. omregningen, se note ti tab. 4.

11 Fyker: Finnmark Troms... o 4 Tabe2. Tråtiateser og fartøyer som drev fiske Tråtiateser pr. 3/2 Fartøyer som drev tråfiske Nordand Møre og Romsda O O Bergen Hordand Rogaand Størresesgrupper: br. tonn »» »» »». o O O O O O I at Det er her med ett fartøy som ikke hadde tråtiatese pr. 3/2, men som drev tråfiske tidigere i året. både fykesvis etter hjemsted, og etter størresen av båtene. De 28 fartøyene som detok i fisket i 959 hadde en samet tonnasje på 278 bruttotonn, eer gjennomsnittig 403 bruttotonn pr. fartøy. Gjennomsnittsaderen av fartøyene var 20 år, og gjennomsnittsstørresen på maskinene var 742 HK. På disse fartøyene detok det 72 mann, eer gjennomsnittig 25 mann pr. fartøy. Vfannskapets størrese varierte eers fra 22 ti 29 mann på de forskjeige fartøyene, og også noe fra den ene turen ti den andre. Driftstiden er beregnet ti gjennomsnittig 3 uker (27 døgn). Ti sammenigning kan nevnes at driftstiden i 958 var beregnet ti gjennomsnittig 32 uker, i 957 ti 30 og i 956 ti 35 uker. Føgende oppstiing viser spredningen av driftstiden: Driftstid Anta fartøyer Under 20 uker ,9» ,9» 283,9» ,9 )) ,9» ,9» 8 Driftstiden er her beregnet på den måten at kortere opphod ved and er regnet som driftstid, mens engre opphod ikke er regnet med. Taene er derfor devis ansått. Regner en bare med tiden i sjøen, kommer en ti et gjennomsnitt pr. fartøy på 208 døgn, mens de gjennomsnittig hadde 55 fiskedager. I gjennmnsnittstaet for tiden i sjøen er det ett fartøy smn det manger oppgave for, og i gjennomsnittstaet for an ta fiskedager er det 5 fartøyer som det nanger oppgave for. Tabe 3. Gjennomsnittspriser. Gj.snitt Kr. pr. kg. ) Satet torsk o o,36,42,59» sei,00,8» hyse,00,08 Fersk torsk 0,74 0,78» sei 0,56 0,57 0,59 0,62 0,96 o. 0,95. ' 0,64 0,55» hyse» uer... 0,44 0,44 0,49 0,52 Tran...,43,8,08 Fiskeme... 0,66 0,75 0,70 Fiskeoje... 0,93 0,76 0,85 Beregnet ferskfisk ink. biprod ,67 0,72 0,77 Fangst og avsetningsforhod. Beregninger foretatt på grunnag av dagboksoppgaver (se tab. 7 og 8) viser at det år for år siden 9.56 er fanget mindre fisk pr. tidsenhet. Det er forskjeige momenter som påvirker fangstmengden, men det kan neppe være tvi on at det for hvert 629

12 z :'..!>.....P" p :: o < () 3 O" ()... "" o Tabe 4. Stortråernesfangster i 959,fordet på de fyker hvor fangsten er brakt i and. Mengde i tonn. Verdi i 000 kr. Fiskesort Satet torsk.... «sei.... «hyse.... «annet og uspesifisert.... Satfisk i at J Bergen Møre og Romsda Mengde! Verdi Mengde! Verdi O J 4 409J Nordand Troms Finnmark Utandet Andre _og I at uoppgitt Mengde! Verdi Mengde! Verdi Mengde! Verdi Mengde! Verdi Mengde! Verdi Mengde! Verdi = 8oJ 09 09J J J 4J J Fersk torsk... «sei... «hyse... «uer... «annet og uspesifisert... Ferskfisk i at... Tran... Rogn... Fiskeme... Fiskoje... Guano J 9J 934J 446J J J J 4 94! 202/ J O / I at I at I at I at I at I at I at ' Mengdetaene er omregnet ti råfiskvekt (ink. biprodukter). Omregningen er foretatt på føgende måte: Satfiskvekten er økt med 94% for fisk fra VestGrønand o 72% for den øvrige satfisken, ti 00 kg fiskeme er regnet å medgå 470 kg fisk (hvorav havparten av avfa). tonn tran er satt ik 2,6 tonn ever. w o

13 o o 95b Fig.. Fangstmengde pr. tråtime år har vært mindre fisk ti stede på de vanige fetene. Fig. viser utvikingen av fangsten pr. tråtime i årene Gjennomsnittig er fangstmengden pr. tråtime gått ned fra 847 kg i 956, ti 67 kg i 957, 579 kg i 958 og 557 kg i 959. Det er her regnet med fersk vekt av søyd og hodekappet fise Fangstmengden pr. tråtrekk har hodt seg noe bedre oppe enn pr. tråtime, men det kommer av at det er brukt engre tid på hvert trå trekk. Tråtrekkenes varighet er såedes gått opp fra 09 minutter i 956 ti 5 ninutter i 957, 8 minutter i 958 og 30 minutter i 959. Dette tyder også på at det var mindre fisk ti stede. En sik nedgang i fiskebestanden som disse beregningene kan tyde på, må sevsagt medføre store vansker for tråerne sev om de forsøker å kompensere med mer intens drift, såedes for eksempe engre samet tråtid pr. døgn. Avsetningsforhodene var gode og det be oppnådd betydeig høyere priser på fisken enn foregående år. Den oppnådde gjennomsnittspris for satet torsk be såedes kr.,59 mot kr.,42 foregående år. Gjennomsnittsprisen på fersk torsk gikk opp fra kr. 0,74 i 958 ti kr. 0,78 i 959, for sei fra kr. 0,56 ti kr. 0,57, for hyse fra 0,59 ti 0,62 og for uer fra kr. 0,44 ti kr. 0,49 pr. kg. Gjennomsnittsprisen pr. kg beregnet råfisk inkusive biprodukter gikk opp fra kr. 0,72 i 958 ti kr. 0,77 i 959. Disse gjennomsnittsprisene vi være infuert både av rene prisbevegeser og av fangstens sammensetning da snåfisken oppnår betydeig avere pris enn den store fisken og størresesfordeingen kan variere en god de fra år ti år. Beregnede priser for 95357, 958 og 959 er tatt med i tabe 3. Fisket drives på noe forskjeig måte av de uike fartøyene. En de tivirker fangsten ombord ti satfisk, mens andre everer den fersk i and. Noen fartøyer everer fangsten fersk fra enkete turer, men tivirker fisken ombord på andre turer, og endeig kan det everes både ferskfisk og satfisk fra samme tur. To fartøyer hadde fiskemeanegg, hvor Brutto Tabe 5. Stortråerne fordet etter brutto fangstverdi. fangstverdi kr. Under I at o 'i' o 8 g..._ J(, 2 O Sot et fisk. o Fers fisk. Bere9net råfiskmengde (intd. biprod). 95'0 95' 95' 'S 9H ' Fig. 2. Iandbrakt fangst av stortråerne

14 Mo d (d o d ane en mane fangsten er brakt i and): Tabe 6. Stortråernes fiske i 959,jordet på de måneder fangstene er brakt i and og på fangstområder. Torsk Sei Hyse Uer Annet og I at uspes. Biprod o o o... tonn Januar Februar Mars o o o Apri o o o Mai o o. o Juni o o Jui August September Oktober ovember Desember Uoppgitt I at Fangstområde: O Kanin banken.. o Murmanskkysten o ØstFinnmark VestFinnmark Røstbanken ti Maangsgrunnen Hegeandsbanken Mørekysten O Skopenbanken Gåsebanken o 2 ordkappbanken Thor Iversensbank Sentrabanken Bjørnøya o I VestSpitsbergen SydSpitsbergen Hopen Storbanken ordvestspitsbergen VestGrønand Uoppgitt og korreksjon I at de opparbeidet småfisk og avfa ti me og oje. De forskjeige fartøyene benytter gjerne omtrent samne driftsmåte fra år ti år. Det har ikeve foregått en viss omegging sik at særig i 959 er en større de av fangstene enn tidigere brakt i and som fersk fise Det var bare ett fartøy som tivirket hee fangsten ombord ti satfisk, 3 everte det at vesent ige av fangsten fersk i and, mens 4 everte en de fersk fisk og satet en de ombord. I at be det foretatt 2 satfiskturer og ca. 305 ferskfiskturer. Ae turer hvor en de av fangsten er satet er da regnet som satfiskturer. Den samede fangstmengde og utvikingen av forhodet rnemn ferskfisk og satfisk i årene er fremstit grafisk i fig

15 Tabe 7. Stortråerne 959. Fisketid og fangstmengde på forskjeige fangstområder. Barents Bjørnøya havet 2 og Spits havet 2 Grønand Norske Vest I at bergen Anta fartøyer Anta fiskedager Anta tråtrekk... ' Tråtid, timer Fangstmengde, tonn Gjennomsnittig anta tråtrekk pr. døgn.. 5,6 5,5 5,0 5,8 5,5 5,8 5,9 6, Gjennomsnittig tråtid pr. døgn, timer...,7 3, 9,8 0,9,9,3,2,0 Trå trekkenes gjennomsnittige varighet, min Gjennomsnittig fangstm. pr. fiskedag, kg Gjennomsnittig fangstm. pr. tråtrekk, kg Gjennomsnittig fangstm. pr. tråtime, kg Omfatter ca. 78 pct. av den totae fangstmengde. Fangstmengden er oppgitt i beregnet ferskfiskvekt uten biprodukter. 2 Barentshavet omfatter føgende områder: 02, 03, 0,, 2, 3 og 5, Bjørnøya og Spitsbergen: 20, 2, 22, 23, 24 og 25, og Norskehavet: 04, 05, 06 og 07 (se fig. 3). Niengde og verdiutbytte. Samet fangstmengde gikk noe opp fra 958 ti 959. Satfiskmengden gikk imidertid ned fra tonn i 958 ti 364 tonn i 959, mens det som be brakt i and fersk gikk opp fra tonn i 958 ti tonn i 959. Fangstmengden omregnet ti råfiskvekt gikk i at opp fra tonn i 958 ti tonn i 959. I disse taene er medregnet biprodukter. U ten biprodukter var beregnet råfiskmengde tonn. Av fangstmengden omregnet ti råfiskvekt utgjorde torsk 7 5, prosent, sei 4,5, hyse 3,6, uer 2,4, annet uspesifisert 6,9 og biprodukter 7,5 prosent. Verdien av fangsten be kroner mot 8 57 O 000 kroner foregående år. Verdien gikk opp med 5,7 prosent i forhod ti 958, mens mengden gikk opp med 8,9 prosent. Brutto fangstinntekt pr. stortråer var gjennomsnittig for ae kroner, nen for de som drev hee året å gjennomsnittet betydeig høyere. Beregnet pr. driftsuke var gjennomsnittig fangstinntekt ca. 25 tusen kroner, mot 22 tusen i 958, 26 tusen i 957 og 30 tusen kroner i 956. Spredningen av brutto fangstinntekt er gitt i tabe 5. Tabe 4 viser hvor fangstene be brakt i and. Det meste av satfisken be brakt i and i Møre og Romsda, mens nesten tre fjerdedeer av ferskfisken be brakt i and i Finnmark. I tabe 6 er fangstene, omregnet ti råfiskvekt, fordet både på de månedene de er brakt i and og på fangstfeter. Siden 956 har en fått inn dagboksoppgaver over fisket fra stortråerne og på grunnag av dagboksoppgavene har det vært muig å foreta en forhodsvis nøyaktig fordeing på fet. En kartskisse som viser fetinndeingen er gitt i fig. 3. Dagboksoppgavene innehoder imidertid ikke nøyaktige nengdeoppgaver og taene er derfor regnet om etter de endeige everingsoppgavene. På en de everingsoppgaver var det ikke gitt spesifisert oppgave for de forskjeige fiskesorter og det er derfor en forhodsvis stor post «annet og uspesifisert». Det manget dessuten dagboksoppgaver for en de turer og dette har medført at en har måttet ta med en post «uoppgitt og korreksjon». Biproduktene har det ikke vært muig å fordee på fangstfet, unntatt for VestGrønand. Taene viser at fisket på kystbankene hadde omtrent samme omfang som foregående år, men ved Bjørnøya og Spitsbergen Økte det noe. Når det gjeder den nærmere fordeing viser en ti tabeen. Beregning av ta for fiskeinnsatsen. For hvert år siden 956 er det på grunnag av dagboksoppgaver foretatt beregninger av forskjeige ta som kan gi en nærmere karakteristikk av fisket. Det gjeder oppysninger om anta fiskedager, anta tråtrekk, tråtid og tisvarende fangstmengde fordet på forskjeige måter. På grunnag av disse størresene kan en videre beregne gjennomsnittsta for anta tråtrekk pr. døgn, tråtrekkenes varighet, fangstmengde pr. fiskedag, fangstmengde pr. tråtrekk, pr. tråtime og annet. For tidigere år har en ikke hatt materiae ti å foreta sike beregninger. For 959 omfatter dette materiaet ca. 83 prosent av stortråernes samede fangster og er såedes ikke het fustendig, men 633

16 det skue være tistrekkeig ti å gi hodbare ta. På dagbokskjemaene er fangsten oppgitt i forskjeige enheter, gjerne i kasser eer sekker. Det er imidertid fortatt en omregning etter everingsoppgavene og i tabeene er fangstmengden oppgitt i kg (eer tonn) beregnet som ferskfisk vekt. Taene gjeder den de av fangstene som er benyttet da det ikke foreigger oppgaver over utkast. I tabe 7 og 8 er det gitt en de ta for fisketid og fangstmengde fordet både på større fangstområder og etter fartøyenes størrese. Som også pekt på foran viser taene at det også i 959 var nedgang i fangstmengden pr. tidsenhet i forhod ti de foregående årene. Dette fremgår også av fig.. En viser eers ti tabeene. Tabe 8. Stortråerne 959. Fisketid og fangstmengde fordet etter fartøyenes størrese. An ta fartøyer... Gjennomsnittig tonnasje ' Fiskedager, anta Tråtrekk, anta... Tråtid, timer... Fangstmengde, tonn... Gj. anta tråtrekk pr. døgn... Gj. tråtid pr. døgn, timer... Tråtrekkenes gj. varighet, min.. Gj. fangstmengde pr. fiskedag, kg Gj. fangstmengde pr. tråtrekk, kg Gj. fangstmengde pr. tråtime, kg Se note ti tabe brutto tonn I ,6, I at brutto brutto 959 tonn tonn ,5 5,3 5,5 2,2 0,8, s O'.5' 20'.JO'.55'.fO'.5' JO' 24 5TOR6ANEN t7 NOiDAUSTO Rt\CE! /23 HOPEN IE A0F'ALITYFEL TET 7.5' '\) 20 6JØF'NØYA 2 NOROI<APP BANKEN " THOR IVERSEN BANKEN t< EiiTVINFEL TET IO SI<OLPEN 6Å5E8ANKEN 70' 06 HELGELADSB 6' 07 Fig. 3. Kartskisse som viser fetinndeingen. 634

17 z p ::: o < () 3 a () s o o Norges utførse av sjøprodukter fra. januar ti 5. oktober og uken som endte 5. oktober 960. Tonn. Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk sid og sid. og Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk F=k Ann F=k Fro=n F< storsid vårsid bris. bris. aks kveite rød hyse torsk yr sei makre maju:e pigghå håbrann skate og å fersk f sk storsid vårsid eers i at spette størje rokke fisk i at TOLLSTEDER Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat. nr. Stat.nr Stat.nr Fredrikstad Oso O O Kristiansand Egersund Stavanger O Kopervik Haugesund Bergen Forø Måøy Åesund Mode Kristiansund Trondheim Bodø Svovær Tromsø Hammerfest O Vardø Andre I at I uken :4J: 56 r u u) 6 s!j6s5i MERK.: På grunn av avnmding av taene ti nærmeste hee tonn vi summen av utførseen over de enkete tosteder ikke atid stemme med taene for ei ate. Av samme grunn vi summen av utførseen av de spesifiseret varesag over et tosted heer ikke atid stemme med taene for utførseen i at av vedkommende varegruppe over tostedet. Rund Rund Annen Fersk Fersk Frossen Frossen Frossen Frossen Frossen frossen rund e. kjøt e. kjøt Frossen Frossen Frossen Frossen Frossen Satet sid eers sid i at fiet fiet fiet steinbit uer sid fiet fiet torske frossen frossen frossen aks kveite makre størje Rund Rund Rund Rund Rund makrefrossen frossen pigghå håbrann frossen fisk frossen fisk i at fiet, fiet hyse eers hyse torsk sei fiet fiet fiet eers i at fiski at. TOLLSTEDER x 5x x Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr Stat.nr Stat.nr , Fredrikstad Oso O Kristiansand O Egersund Stavanger Kopervik Haugesund Bergen Forø Måøy O Åesund Mode Kristiansund Trondheim Bodø Svovær Tromsø Hammerfest Vardø Andre I at s i s I uken n grss 5 r6 m 98 5 o... w U'

18 Satet Satet Satet Satet Satet Annen Tørrfisk Kippstorsid bank isands sid sid satet Tørnhk[T nfi k eers fisk og sid sid eers i at fish torsk sei torsk vårsid i at TOLLSTEDER X 9x2 9x3 9x4 9X5 Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr.,Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr , , , 402, , Fredrikstad Oso Kristiansand Egersund Stavanger Kopervik Haugesund Bergen Forø Måøy Åesund Mode Kristiansund Trondheim Bodø Svovær Tromsø Hammerfest Vardø Andre Kipp Kippfisk fisk Røykt Hum Reker ange eers sid mer 9x6 9x7 9x8 20X 20X2 Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr , 502, , , I at I uken rn no s m u 0 5 Sid Hai Se oje oje, tran rå rå 20X3 20X4 20 Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr 'i , Høyvit. hod. Medisintran, oje tran Stat.nr. Stat.nr s '"642 r7 204 Stat.nr z :s..j:o,.? :: (!) 3 er (!) s..0 o "' TOLLSTEDER Bank og Raff. etc. Herme Herme A. sid Middags Annen br. b. Tran sjødyr tisk tisk fiskeindustri Kippers herme Meke hermei at og fiske brising småsid tikk tikk hermetran og ojer røykt tikk b.tr.avf. 2 22x tr.m.v. 205 Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr , Fredrikstad Oso Kristiansand 3 Egersund 33 Stavanger Kopervik Haugesund Bergen Forø Måøy Åesund Mode Kristiansund Trondheim Bodø Svovær Tromsø Hammerfest Vardø Andre I at :56 78 I uken msti sz w 7 s7 Fiske Fisk i Spesia Sukker Skadyr herme hav be satet hermetikk konserv. handet rogn tikk i at sid 23 24X 25x 25X2 25x3 Stat.nr. s"tat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr , O O w 749 Fiske Annet Side ever fiskeme me me 25x4 25x5 25X6 Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr x7 Satet rogn ikkesp. 25X8 Stat.nr. Stat.nr x9 Stat.nr Tangme Veternærtran Seskinn sz:

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956 Nr., 7. nvember 197 Meding fra Fiskeridirektratets statistiske kntr. STOR TRÅLERNES FISKE I 196 av sekretær Sverre Mestad Med «strtråere» mener en her fartøyer på ver 300 brutttnn sm benyttes ti tråfiske.

Detaljer

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983 Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET F O R O R D Beretningen om sefangsten i 1981 er stort sett basert

Detaljer

Fiskeri oversikt for uken som endte 7. januar 1961

Fiskeri oversikt for uken som endte 7. januar 1961 U/gitt av fiskeridirekføren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 974 52 26. DESEMBER 974.60. ÅRGANG 52 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: vansker i vegen for fiskere, tivirkere og omsetningsedd. Jeg er imponert over den

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. JUNI 97 . JUNI 977. ÅRGANG A V N N H O D E T D E T T E N R.: Side Medinger... Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges Råfiskag pr. JO. mai 97........................

Detaljer

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN!

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! 15. A U GUST 1 9 6 8 33 Kystens Forretningsbank TROMSØ TRONDHEIM BERGENSVOLVÆRHONNINGSVÅG BÅTSFJORD VARDØ MEHAMN Kontakt oss for nærmere oppysninger Nå kan vi tiby skattefri banksparing

Detaljer

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... --1~ 121810 41203li14%f669s9\460 1692

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... --1~ 121810 41203li14%f669s9\460 1692 FISKETS G Ufgitt dv fiskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang)> tiatt. 45. årg. Bergen, Torsdag 6. november 959 Nr. 48 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

FISKETS GA. Fiskerioversikt for uken som endte 23. august 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GA. Fiskerioversikt for uken som endte 23. august 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GA Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 8. august 958 Nr. 5 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad,

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad, ÅRSMELDING 1995 FiskQrirQtt&dQrQn i F&kstad, KAP. KORT OM FLAKSTAD KOMMUNE. Fakstad kommune omfatter Fakstadøy og den nordøstige deen av Moskenesøya, samt 139 mindre øyer og 459 båer og skjær. Fakstadøya

Detaljer

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK Mar Mar Apr Apr Mai May Jun Jun Jul Jul Aug Aug Sept Sept Okt Oct Nov Nov Des Dec Norwegian Seafood Export Council Feb Feb EKSPORTUTVALGET FOR FISK Jan Jan Eksportutviklingen i Export trends for Norsk

Detaljer

8. DESEMBER 1966. 49 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

8. DESEMBER 1966. 49 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. DESEMBER 1966. 49 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskerioversikt for uken som endte 3. desember 1966. 8. DESEMBER 1966-52. ÅRGANG 49 A V N N H O LD ET D ETT E N R.: Side Fiskeriovgivning.................

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01. Utvag: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: k1830 MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING Forfa bes medt i god tid sik at vararepresentant kan bi innkat. Forfa ska medes ti servicekontoret,

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. AUGUST 1971

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. AUGUST 1971 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 6. AUGUST 1971 Fiskerioversikt for uken som endte 1. august 1971. 6. AUGUST 1971 57. ÅRGANG 4 Det har jevnt over vært en roig uke. Sidekvantaene fra Nordsjøen økte en

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 9. SEPTEMBER 97 6 fi~k(t~ GANG 9. SEPTEMBER 97 57. ÅRGANG 6 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Fiskeriovgivning................. 659 Nye fiskefartøyer................. 659

Detaljer

tonn, da1nptran 41 871 hl 1not i fjor henholdsvis 159 671-77 961-60 776-20 934-71 119.

tonn, da1nptran 41 871 hl 1not i fjor henholdsvis 159 671-77 961-60 776-20 934-71 119. Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 0. juni 957 Nr. 5 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkese bant ungdom 15-24 år, apri 2011 Soingsvaner og soariumsbruk Innedning Kreftforeningen har som ett av tre hovedmå å bidra ti at færre får kreft. De feste hudkrefttifeer (føfekkreft og annen

Detaljer

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN . SEPTEMBER 98 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskerioversikt for uken som endte. september 98.. SEPTEMBER 98. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Fiskeri kurs........................ Fiskeforhodene

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 9. november 1

Fiskerioversikt for uken som endte 9. november 1 Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 4. november 957 Nr. 46 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 11-12/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen 1 fjorder på Vestandet 1961-1962 av Kaare R. Gundersen FISKERIDIREKTORATETS HAVI ORSKNINGSINSTITUTT De merkemetoder som be uteksperimentert for brising i 1958 og 1959 (Gundersen 1959, 1960) er kommet ti

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. DESEMBER 97 48 . DESEMBER 97 7. ÅRGANG som Værforhodene i uken som endte 7. november var fremdees ustabie, men noe bedre enn i de nærmest foregående uker, og andingene

Detaljer

F'iskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 28. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr.

F'iskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 28. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr. F'iskets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra,,fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr. 10 A bonn em en t kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstafer

Detaljer

hl, hvorav 150 hl på Storfjord, Lyngen og 100 hl på Ersfjord i Hillesøy. I Nordland ble det fisket SOO hl på Helgeland.

hl, hvorav 150 hl på Storfjord, Lyngen og 100 hl på Ersfjord i Hillesøy. I Nordland ble det fisket SOO hl på Helgeland. FISKETS GANG Ufgif{ av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 20. februar 958 Nr. 8 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fisk. l Mengde Verdi Megnde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi. l l 859 799 2 546 1 050 7 216 2 549. N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 4 7.

Fisk. l Mengde Verdi Megnde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi. l l 859 799 2 546 1 050 7 216 2 549. N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 4 7. Fisk Ufgitt av Fiskeridirekføren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 1. januar 1948. Nr. 1 A bonn em en t kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren

FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13 Fiskerioversikt for uken som endte 27. mars 1971~~ 1. APRIL 197157. ÅRGANG 13 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Medinger fra Fiskeridirektøren.. 241 Nye

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 20. juli 1972 29

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 20. juli 1972 29 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. juli 972 29 fi~k(t~ GANG 20. JULI 972 58. ÅRGANG 29 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: Side Fiskeriovgivning................ 59 Medinger fra fiskeridirektøren.. 59

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 15. MARS 1973 11

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 15. MARS 1973 11 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 5. MARS 97 fi~k{~ GANG 5. MARS 97 59. ÅRGANG A V N N H O L D E T D ETT E NR.: Side Fiskeriovgivning... 5 Medinger fra Fiskeridirektøren.. 5 Seundersøkeser i det nordige

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 19. mars 19~5

Fiskerioversikt for uken som endte 19. mars 19~5 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 2. mars 9 Nr. 2 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952.

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952. U f g if f a v F i s k e ri d ire k fø re n Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 7. apri Nr. Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 21. april 1962

Fiskerioversikt for uken som endte 21. april 1962 Utgift av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 10, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. OKTOBER 973 It Fiskerioversikt for uken som 7 oktober 973.. OKTOBER 973-59. ÅRGANG 4 A V N N H O D E T D E TT E N rt. : Side Verdi av utførse av fisk og fiskeprodukter,

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FISKETS GANG U/gift av fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 12. APRIL 1973 15

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 12. APRIL 1973 15 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. APRIL 97 5 fi~k{~ GANG. APRIL 97 59. ÅRGANG 5 Fiskerioversikt for uken som endte 7. apri 97. Det medes om bra værforhod og godt fiske i Finnmark. Lofoten var det også

Detaljer

Melding om fisket uke 41/2013

Melding om fisket uke 41/2013 Melding om fisket uke 41/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11.10.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fiskesort Mengde I ' 1 l 'Fiskemel. tonn tonn tonn l tonn l tonn tonn Skrei!12079 3 705 5 536 2 838 - - Loddetorsk Annen torsk

Fiskesort Mengde I ' 1 l 'Fiskemel. tonn tonn tonn l tonn l tonn tonn Skrei!12079 3 705 5 536 2 838 - - Loddetorsk Annen torsk GANG Utgitt av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag. desember 960 Nr. 48 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. år~. Bergen, Torsdag I. jui 957 Nr Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnss ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 24. ma1 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 24. ma1 1952. Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 9. mai 95 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

ffiishets (jøng ~ Utgitt av Fiskeridirektøren INNHOLD- CONTENTS 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag NR. 10-17. mai 1979

ffiishets (jøng ~ Utgitt av Fiskeridirektøren INNHOLD- CONTENTS 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag NR. 10-17. mai 1979 ~ ~ Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 10-17. mai 1979 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag ISSN 0015-3133 INNHOLD- CONTENTS VED ETTERTRYKK FRA FISKETS GANG MA BLADET OPPGIS SOM KILDE ISSN 0015-3133 PRISTARIFF FOR

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 27. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirekrøren. 43. årg. Bergen, Torsdag l. august 1957 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 27. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirekrøren. 43. årg. Bergen, Torsdag l. august 1957 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirekrøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag. august 957 Nr. 3 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Melding om fisket uke 7/2015

Melding om fisket uke 7/2015 Melding om fisket uke 7/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 13.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november.

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november. Utgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra,. Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 23. november 1950. Nr. 7 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT JEMISI(-TEKNISKE Anayser av fett og tørrstoff Sammenikning av anayseresutater ved 7 aboratorier ved Kåre Bakken og Gunnar Tertnes R.nr. 135/74 A. h. 44 BERGEN Anayser

Detaljer

Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fisk ts Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 41. årg. Bergen, Torsdag 9. juni 1955 Nr. 23 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar.

Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. februar 948. Nr. 7 A bonn em en f kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae posfansfater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Norske fiskefarkosfers alder og størrelse

Norske fiskefarkosfers alder og størrelse o Arsberetning vedkommende Norges Fiskerier 9- Nr. Norske fiskefarkosfers ader og størrese Ta beier utarbeidet på grunnag av ufortegnese over merkepiktige norske fiskefarkoster for 90 og 9 Av GERHARD MEIDELL

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2012

Melding om fisket uke 8/2012 Melding om fisket uke 8/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. februar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr.

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr. ETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 3. mai 957 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN 4. SEPTEMBER 969 36 G 4. SEPTEMBER 96955. ÅRGANG 36 A V N N H O L D ET DETT E N R.; Side Fiskeriovgivning:................. 599 Rapport om isandsk, norsk og sovjetrussisk

Detaljer

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen Side 1 NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Sagentangen Aug. 2013 Side 2 Raffineriet på Sagentangen og Storuykkesforskriften Essoraffineriet på Sagentangen har en skjermet beiggenhet ved Osofjorden,

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 0. DESEMBER 97 0. DESEMBER 97 7. 'ÅRGANG. FISKERIDIREKTØREN. ' ' TAICKER FISKERINÆRINGEN FOR GODT ' SAMARBEID.. I 97, OG VIL ØNSKE ET GODT 97 FDR ALLE SOM ARBEIDER I

Detaljer

F I S K E R I R E T T L E D E R E N I B Ø.

F I S K E R I R E T T L E D E R E N I B Ø. Å R S M E L D N G 9 7 9 FR A ( F S K E R R E T T L E D E R E N B Ø. ;;..... - ',, (i. i 1. i.c ~v :{;.,: 4 ~ ~ ~. ~ 13." ;~ ~,/: !V;\f'' :7;.;~ ',.: 1. i. ~ ~ ~% ~ t { ~ i J..~; t t~~ :' -o

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 0. NOVEMBER 969 t7 0. NOVEMBER 96955. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges Råfiskag pr.. november 969... 79 Tiretteegging

Detaljer

Melding om fisket uke 38/2014

Melding om fisket uke 38/2014 Melding om fisket uke 38/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonement kan tegnes ved ae

Detaljer

Melding om fisket uke 13/2014

Melding om fisket uke 13/2014 Melding om fisket uke 13/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 28.03.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 25. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 25. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, 'Torsdag 0. mai 957 Nr A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2013

Melding om fisket uke 8/2013 Melding om fisket uke 8/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 24. juli.

Fiskerioversikt for uken som endte 24. juli. ng Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 9. jui 1948. Nr. 30 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

17. NOVEMBER 1966 46 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

17. NOVEMBER 1966 46 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN . NOVEMBER 966 6 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskeriversikt fr uken sm. NOVEMBER 966. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side fiskerivgivning................ 9 fiskeriinspektørenes kvartasberetninger

Detaljer

VARE FISKERIER SUNNMØRE KREDITBANK A/S. er under omstilling både teknisk, økonomisk og menneskelig.

VARE FISKERIER SUNNMØRE KREDITBANK A/S. er under omstilling både teknisk, økonomisk og menneskelig. . DESEMBER 9 6 8 50 SUNNMØRE KREDITBANK A/S Åesund Voda Ørsta FosnavågStrandaBrattvågLangevågU ste i nvi kstrynspje kav i k Vi innbyr ti samarbeid med rederiene, fiskeriorganisasjonene og den enkete fisker.

Detaljer

FISKETS GANG. Ufgiff av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

FISKETS GANG. Ufgiff av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. november 955 Nr. 44 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte ls. mars 1961. Nr. li. U/gift av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte ls. mars 1961. Nr. li. U/gift av Fiskeridirektøren FISKETS GANG U/gift av Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 000, Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2013

Melding om fisket uke 2/2013 Melding om fisket uke 2/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11. januar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

son1 er pen, ble on1 lag tredjeparten tatt på garn, 1nesteparten ellers på snurpenot. For Bø foregår det for tiden så vidt vites ikke noe seifiske.

son1 er pen, ble on1 lag tredjeparten tatt på garn, 1nesteparten ellers på snurpenot. For Bø foregår det for tiden så vidt vites ikke noe seifiske. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 30. august 956 Nr. 35 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

B 11 holmsråsa-slad: ~1angerfjorden, Hordaland. Brislingfisket:

B 11 holmsråsa-slad: ~1angerfjorden, Hordaland. Brislingfisket: FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Bergen, Torsdag 26. januar 1956 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fiskets Gang Ufgi av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag. apri 4 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FI Ufgiff av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, R.Å.DSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 7/2016 Rapporten skrevet mandag 22.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 13. juli 1957

Fiskerioversikt for uken som endte 13. juli 1957 U!giff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 8. jui 957 Nr. 29 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN. APRIL 9 5 VESTLANDSBANKEN Got/ i vest sterk i vekst skue det vera oss ei gede å få diskutere eit nærare oppegg. Vi vi gje personeg service ti ae interesserte. Ta kontakt

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 21. september 1957

Fiskerioversikt for uken som endte 21. september 1957 Ufgiff av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 6. september 957 Nr. 9 Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 26 29. DESEMBER 1977 63. ARGANG Utgis hver 14. dag 752 Norges fiskerier 1977. 753 Ny rekord i førstehåndsomsetningen. 756 Fiskerimessen

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 1/2016 Rapporten skrevet mandag 11.01.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 5 O.

N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 5 O. 15. Fi s Utgitf av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra,.fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Becrgen, Torsdag 28. desember 1950. Nr. 52 Abonnement kr. 1 0.00 pr. år tegnes.. ved ae postanstater

Detaljer

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... Blåkveite.. Flyndre... Uer... Steinbit... Reker...

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... Blåkveite.. Flyndre... Uer... Steinbit... Reker... FISKETS GANG Ufgiff av Piskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag 21. januar 1960 Nr. 3 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

brosme, 7 tonn kveite, 26,5 tonn steinbit, 93,3 tonn uer, 13 tonn blåkveite. Inklusive torsk ble ukefangsten 5639 tonn mot 4893 tonn uken før.

brosme, 7 tonn kveite, 26,5 tonn steinbit, 93,3 tonn uer, 13 tonn blåkveite. Inklusive torsk ble ukefangsten 5639 tonn mot 4893 tonn uken før. FISKETS GANG Ufgiff av Piskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 2. mai 957 Nr. 8 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og andre aktuelle tall for 2010 følger under overskriften Hovedtall på side

Detaljer

TRALFISKE l ,7. l 743. l Størrelsesgrupper

TRALFISKE l ,7. l 743. l Størrelsesgrupper Meding fra Fiskeridirektoratet Kontoret for økonomiske undersøkeser og statistikk GENERELT a. INNLEDNING Fra 9 har Fiskeridirektoratet hvert år utarbeidet særskit statistikk over de norske tråeres fiske

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 27. DESEMBER 1973 52

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 27. DESEMBER 1973 52 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 7. DESEMBER 197 5 7. DESEMBER 19759. ÅRGANG 5 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: Side Medinger fra Fiskeridirektøren.. 99 Nye fiskefartøyer............... 99 Pub. utgitt

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 8. april 1961

Fiskerioversikt for uken som endte 8. april 1961 Utgift av Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

ARSMELDIING.. FISKERIRETTLEDEREN l FLAT ANGER, NAMDALSEID, FOSNES OG NAMSOS. ~~?~. ~~ ~ l

ARSMELDIING.. FISKERIRETTLEDEREN l FLAT ANGER, NAMDALSEID, FOSNES OG NAMSOS. ~~?~. ~~ ~ l 00 ARSMELDIING. FISKERIRETTLEDEREN FLAT ANGER, NAMDALSEID, FOSNES OG NAMSOS. 1993 ~~?~. ~~ ~ '... :;:;;;:':~:x:::.;~!~~ ''.i;;.: : :)::. :;t':;\:.~ ;:.!,;:;.:: ::\: ~;:~;!:?.~n:ir: }~~i.i~;;~!::r:~t ~~:.:::

Detaljer

Fisket Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 22. januar 1955. 41. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1955 Nr. 4

Fisket Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 22. januar 1955. 41. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1955 Nr. 4 Fisket Gang Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide øppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 41. årg. Bergen, Torsdag 7. januar 1955 Nr. 4 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Min Bank? ... FISKERNES BANK NATURLIGVIS! - for hos den får jeg service ved de mange kontorene langs kysten Kystens Forretningsbank -

Min Bank? ... FISKERNES BANK NATURLIGVIS! - for hos den får jeg service ved de mange kontorene langs kysten Kystens Forretningsbank - UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Min Bank?... ~:.................................... for hos den får jeg service ved de mange kontorene angs kysten. Kystens Forretningsbank TROMSØ TRONDHEIM BERGEN SVOLVÆR

Detaljer

www.wonderlandbeds.com Wonderland 332 Regulerbar seng Regulerbar seng Reglerbar säng Säätösänky Verstelbaar bed Das justierbare Bett Adjustable bed

www.wonderlandbeds.com Wonderland 332 Regulerbar seng Regulerbar seng Reglerbar säng Säätösänky Verstelbaar bed Das justierbare Bett Adjustable bed www.wonderandbeds.com Wonderand 332 DK SE FI NL DE GB Reguerbar seng Reguerbar seng Regerbar säng Säätösänky Verstebaar bed Das justierbare Bett Adjustabe bed Lykke ti med vaget av ditt nye Wonderandprodukt.

Detaljer

Vesterålen: Til Andenes og Bleik ble det i uken brakt i land 93,5 tonn. Av dette var 78 tonn sei, 14 tonn uer og l tonn hyse.

Vesterålen: Til Andenes og Bleik ble det i uken brakt i land 93,5 tonn. Av dette var 78 tonn sei, 14 tonn uer og l tonn hyse. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. september 957 Nr. 7 Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

AV SKATTEN! KLIPP TOPPE. Nå kan vi tilby skattefri banksparing. Kontakt oss for nærmere opplysninger. 15. MAl 1969. Kystens Forretningsbank-

AV SKATTEN! KLIPP TOPPE. Nå kan vi tilby skattefri banksparing. Kontakt oss for nærmere opplysninger. 15. MAl 1969. Kystens Forretningsbank- UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN KLIPP TOPPE AV SKATTEN! Nå kan vi tiby skattefri banksparing Kontakt oss for nærmere oppysninger - Kystens Forretningsbank- TROMSØ-TRONDHEIM-BERGEN-SVOLVÆR-HONNINGSVÅG-BÅTS

Detaljer

Fiskeri oversikt uken som 1

Fiskeri oversikt uken som 1 Utgift dv Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 000. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 1968 32

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 1968 32 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 968 fi~k

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 28. juni 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 28. juni 1952. I Ugiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 38. årg. Bergen, Torsdag 3. jui 9 Nr. 6 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 21. ma1. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20. Ulgitl av Fiskeridirekløren

Fiskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 21. ma1. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20. Ulgitl av Fiskeridirekløren Fiskets Gang Ugit av Fiskeridirekøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Melding om fisket uke 14/2013

Melding om fisket uke 14/2013 Melding om fisket uke 14/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 05.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket R N G E R K S B A N E N Jernbaneverket Hovedpan. fase 1 har vi utredet prosjektet. Nå ska det ages en hovedpan for Ringeriksbanen. utgangspunket har vi kun fastpunktene Sandvika -Kroksund -Hønefoss for

Detaljer

Ufgiff av fiskeridirektøren

Ufgiff av fiskeridirektøren ANG Ufgiff av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 0 00. Teegr. adr.: Fiskenytt - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder

Detaljer

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 24 1. DESEMBER 1977 for besutningene. krav om rasjonaisering. Dette har vært tifee ved Fiskeridii'ektoratet 63. ARGANG Utgis hver 14.

Detaljer

HAVFORSKNINGS. - INSTITUTTET MILJØ- RESSURSER- HAVBRUK

HAVFORSKNINGS. - INSTITUTTET MILJØ- RESSURSER- HAVBRUK HAVFORSKNINGS. - INSTITUTTET MILJØ- RESSURSER- HAVBRUK HAVFORSKNINGSINSTITUTTETS FORSKNINGSVIRKSOMHET Havforskningsingstituttet utforsker økosystemet i havområdet fra Nordsjøen ti Nordishavet (se kartet).

Detaljer

It l NORE GS SILDE SALS LAG. llovedkontor 11ergen. Telegramadre sse «Samhald». Sentralbord: 16 650 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

It l NORE GS SILDE SALS LAG. llovedkontor 11ergen. Telegramadre sse «Samhald». Sentralbord: 16 650 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN NORE GS SILDE SALS LAG ovedkontor ergen Teegramadre sse «Samhad». Sentrabord: 6 60. OKTOBER 966 It Fiskerioversikt for uken som endte. oktober 966.. OKTOBER 9662. ÅRGANG

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 17. august 1963

Fiskerioversikt for uken som endte 17. august 1963 Utgift av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORA ret, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer