tonn, da1nptran hl 1not i fjor henholdsvis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "tonn, da1nptran 41 871 hl 1not i fjor henholdsvis 159 671-77 961-60 776-20 934-71 119."

Transkript

1 Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 0. juni 957 Nr. 5 A bonn em en t kr pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens kontor. Utandet: Ti Danmark, Sverige og Isand kr. 0.00, eers kr pr. år. Ann on se pris : Pristariff fåes ved henvendese ti Fiskeridirektørens kontor. "Fiskets Gang"s teefon Postgiro nr Teegramadresse: "Fiskenytt". Fiskerioversikt for uken som endte 5. JUni 957 Det var ende dårig vær i uken især på strekningen TromsVestandet. Vårtorskefisket i Finnmark er avtakende. Troms og Vesteråen var fisket ende hemmet av været. Bankfisket fra Møre og Romsda og Sogn og Fjordane gir fortsatt hovedsakeig bra fangster, dog har pigghåfisket ikke fut innfridd forventningene i det siste. angs kysten fra Hordaand ti Osofjorden foregår det godt fiske. Dette gjeder såve fis<, som makre og reker. Sidefisket i NordNorge var smått og værhemmet. På strekningen BuhomsråsaStad foregikk det ende småsidfiske i kystfarvann, mens forfangstsidfisket ti havs var værhindret. Sør for Stad fiskes det ende småsid. Brisingfisket synes å gå bra. V årtorskefisket i Finnmark ga ukefangst av torsk på 54 tonn mot '785 tonn foregående uke. I at er det fisket 49 6 tonn torsk mot 5 56 tonn i fjor og tonn i 955. Det er i år hengt 7 99 tonn, satet 974 tonn, iset etc. 478 tonn sant produsert 79 h damptran, satet 55 og iset 5 h rogn. I siste uke detok 846 båter med 00 mann mot 999 båter og 478 mann uken før. Det oppyses at fisket var avtakende værforhodene var imidertid gode. Av annen fisk hadde Finnnark siste uke 805,6 tonn hyse, 75,5 tonn sei,, tonn brosme, tonn kveite, 8,5 tonn fyndre, 0, tonn steinbit, 8 tonn uer og tonn båkveite. Den samede ukefangst inkusive torsk be på 455,9 tonn mot 9067 tonn uken før. Landets torskefiske utviser nå i at tonn, hvorav hengt 59 59, satet 6 845, iset etc. 594 tonn, danptran 4 87 h not i fjor henhodsvis Fisket i Troms ga ukefangst på 6 tonn mot 48 tonn uken før. Av fisken nevnes 95 tonn torsk, 7 tonn sei, 4,7 tonn brosme, 4, tonn hyse, tonn kveite, 0,6 tonn båkveite, tonn fyndre, 6,7 tonn uer, 6,5 tonn steinbit sant 4, tonn reker. Fra Andenes medes det mn atskiig dårig vær. Ukefangsten be 44 tonn, hvorav 6 tonn snurpesei (hengt) sant 4 tonn uer. Levendefisk: På grunn av det dåtige vær har det vært iten tigang på evende snåsei i Levendefiskagets distrikt. Fra dette be det i uken ført ti Trondhein 0 tonn ev. stnåsei. Bergen mottok fra Sogn og Fjordane 9 tonn ev. småsei, fra Skagerakfisks distrikt 8 tonn, fra Hordaand 4 tonn ev. snåsei,,5 tonn ev. torsk og,5 tonn ev. fyndre etc.

2 Nr. S, 0. Juni 957 Bankfisket) kystfisket: Fra SunmnØYe og Romsda medes det om fortsatt bra bankfiske og om ny tigang på godt agn. Ukefangsten oppgis ti 665, tonn, hvorav,6 tonn torsk, 8 tonn sei, 464 tonn ange,,9 tonn båange, 7 tonn brosme, 4,5 tonn hyse, 7,5 tonn kveite, itt skate og skadyr. Sogn og Fjordane hadde ukefangst på 80 tonn. Pigghåfisket hadde vært sakt, oppyses det. Av fangsten nevnes,4 tonn torsk, 9,9 tonn sei, 4 tonn ange, 9, tonn brosme, 4, tonn hyse, 0,7 tonn kveite, 7 tonn hå og, tonn fyndre. Hordaand hadde ukefangst på 44 tonn, hvorav ontate 7 tonn ev. fisk,5 tonn søyd torsk, 48 tonn sei, yr og småsei, 5,5 tonn ange og brostne.. 80 tonn hå, tonn reker.. Rogaand hadde ukefangst på 50 tonn fise Skagerakfish meder om 80 tonn fisk og 4 tonn sid, og Fjordfi.sk (Osofjorden) mn 5 tonn fise Fjerne farvann: Ett fiskefartøy innkom ti Åesund fra Isand og Stredet med henhodsvis 0 tonn sattorsk oo 0 tonn fersk kveite. 'acrefi.sket sår godt ti og ga ukefangst på 950 tonn. I at er det fisket 600 tonn eer praktisk tat det sanne som i fjor på denne tid. Iå brann: Ukefangsten oppgis ti 9 tonn. Shadyr: Av reker hadde Fjordfisk tonn kokte og,5 tonn rå, Skagerakfisk 8 tonn kokte og 40 tonn rå, Rogaand 50 tonn kokte og 60 tonn rå, Hordaand tonn kokte, SunntnØre og Romsda 0,5 tonn, Trmns 4, tonn. Av humtner meder Rogaand å ha hatt tonn, Sunnmøre og Romsda tonn. Sidefishet: Det medes om dårig vær og ite sidefiske i NordNorge. Finnmark hadde ingen fangst, Troms hadde 00 h på Kvefjord og Nordand, 800 h på Hegeandsfetene iisannen i uken 8600 htnot h uken før. b StadBuhomsr&sa: Været hindret forfangstsidfisket. Det be i uken opptatt 908 h forfangstsid og 6 04 h småsid, hvorav henhodsvis ti hermetikk O og 955, ti sidoje 05 og 5 06, ti agn 6 og 6; fersk innenands og O. Sør for Stad be det i uken stengt i distriktene nord for Bergen 8450 skjepper småsid og sør for Bergen 750 skjepper. Brisi,ngfisket utviker seg bra. Pr. 8. juni er det antnedt stengt skj. og antnedt opptatt 6 78 skj. I siste uke be det nord for Bergen stengt 7 00 skj. brising og 450 skj. banding samt sør for Bergen 9675 skj. brising. Herti komtuer stengning i Rogaand og østpå. Taene for stengning omfatter de kvanta fiskerne tnener de har stengt. Vanigvis reduseres disse ta ved opptak med tninst 0 pst. Summary This week the di.stricts from Troms down to the northern part of Vestandet had advene weather conditions. The Finnmark young cod fishery is decreasing. The andings this week amou.nted to 54 tons of cod and 0 tons of other kinds of white fish. The tota andings this week were 4 56 tons against 9067 tons ast week. A andings of sjjawning cod and Finnmark' young cod amount to tons of which 5959 tons have been sod for drying) tons for curing and 954 tons for.fresh jntrjjoses hectoitres cod iver oi have been jjroduced. Last year's corresjjonding.figure.s were: ) 77 96) ) 094) 79. The deejj sea fishing off Møre and Romsda remains favourabe. At Sunnmøre and Romsda parts this week' s andings mnounted to 665 tons incuding tons of cod) 477 tons of ing) 7 tons of tusk) 44 tons of haddock and 7)5 tons of haibut. In addition o ne vesse arrived from I ceand grou'nds with 0 tons of sabuk and 0 tons of fresh haibut. The Sogn og Fjordane andings amounted to 80 tons incuding 7 tons of dogfish. Hordaand had 44 tons incuding 80 tons of dogfish. RejJorts say that the dogfish catching goes sow at jjresent. The districts from Rogaand to the Osofjord had good sujjjjies of fish) mosty saithe) mackere and prawns. This week's mackere andings amounted to 950 tons and the andings of jjrawns in these districts to same 80 tons. The hening fishery in waters of Northern Norzuay ooks decreasing. This week 8600 hectoitres zuere anded against hectoitres ast week. The StadBuhomsråsa district had andings of 908 hectoitres of «forfangstsid» and 6 04 hecto

3 Nr. 5, 0. juni 957 itres of snw herrings. The fishing was hampered b'v bad.ueathet.... South of Stad 40 hectoitres of sna herring were anded. The brising (sjjrat) fishing deveojjs we. So far the fishermen have rejjorted tota catches of more than hectoitres. This figure may) however) be consideraby reduced when the fish) which is stored in and seines) are taken up. Som vikår for tiatese ti fangst av evende isbjørn kan Fiskeridepartementet fastsette nærmere bestemmeser om fangsten og transporten. IV. Fiskeridepartementet ska ved sutten av den årige fangstsesong underrettes om gitte tiateser er benyttet eer ikke. Denne resousjon trer V. kraft straks.» Meding fra Fiskeridiretøren. Lover og bestemmeser gitt i medhod av ov. Signaer som brukes ved fiske med fytetrå. Ved Kronprinsregentens resousjon av. mai 957 er fastsatt nye bestemmeser for signaer som ska brukes under fytetråfiske. «Bestemmesene yder: I. I Kronprinsregentens resousjon av. desember 955 om bestemmeser om satvannsfiskeriene ska 8, punkt, yde: Ved fiske med fytetrå og annet peagisk seperedskap ska det føres de samm.e anterner og gis de signaer som er bestemt i Styringspfakaten om fiske med vanig trå. Nyttes to fartøyer ska fartøyene om natten føre hver sin yskaster, hvis ysstråe ska dirigeres i forskjeige retninger for å påkae møtende fartøyers oppmerksomhet. Deretter ska ysstråene dirigeres fra begge yskastere, sik at de møtes et stykke foran og meom fartøyene for derved å tikjennegi at fartøyene driver samfiske og har redskap i sjøen. I. Denne resousjon trer i kraft straks.» De tidigere bestemmeser i 8 i Kronprinsregentens resousjon av. desember 955 om at det om natten ska føres en bå antern og om dagen en sort konus er såedes fat bort. Bestemmeser om fangst av evende isbjørn. Kronprinsregentens resousjon av. juni 957: «medhod av i ov av. mars 957 om fangst av isbjørn bestemmes; I. Det er forbudt å drive fangst av evende isbjørn. Fiskeridepartementet kan dog etter søknad gi tiatese ti fangst av et begrenset anta evende isbjørn når det foreigger skriftig bestiing fra en anerkjent dyrehave. I. Overtredese av forbudet straffes og inndragning av fangst eer fangstens verdi kan finne sted overensstemmende med. nr. Transporten av evende isbjørn ska skje på forsvarig måte uten unødig opphod for dyrene ombord eer i and og for øvrig i samsvar med de bestemmeser om transport av evende dyr som er gitt i medhod av oven om dyrevern. Makrefisket. ) An ven deise I tiden I at I at i68/6 pr. 8/6 pr. 9/6 tonn tonn tonn Fersk innen () Fersk eksport Frysing Sating Hermetikk Fietering Agn Forme Røyking.,... Diverse... I at ) Etter oppgaver fra Norges Makreag S/L. Abonner på "Fiskets Gang"~ Statens Kjøemaskinistskoe, Trondheim 7. september 957 vi det bi satt i gang et 0 måneders kurs som ved teoretisk og praktisk oppæring ska utdanne kjøemaskinister fm større kjøe og fryseanegg. Undervisningen omfatter føgende fag: kjøeteknikk, egning og fysikk, maskinære med maskintegning, gnnnag for eektrot!7knikk, norsk, eementær kjemi, varebehanding, driftsteknikk og førstehjep. Undervisningen er gratis, men eevene må regne med å hode ærebøker sev. Skoen vi sannsynigvis disponere en de mider ti stipendier. Eevene må sev skaffe seg boig. Minsteader for opptakese er 9 år. Pan og nærmere oppysninger får en vec henvendese ti skoen. Søknad med oppysninger om utdannese og praksis sendes ti Statens Kjøemaskinistskoe) Nidarø, Trondheim, innen. jui d. å.

4 Nr. 5, 0. juni 957 Rapport nr. 0 om skrei og oddetorskfisket pr. 5/ Kg fisk pr. Anvendese Lever Rogn Uke Tran Distrikt fangst 00 stk. ta fisk h ever sent pro An An Tota Damp ti ta fangst Hengt Satet fiske fr oss. fark. Fersk tran Satet annen mann tran tonn søyd tonn tonn tonn tonn h. h. h. h. finnmarkvinterfiske 8858 ) Finnmark vårfiske ) Troms., ) Lofotens opps.d ) )49 5 )5 Lofoten for øvrig. { )8 6 )8 Vesteråen... HegeandSaten., ) NordTrøndeag ) Sør Trøndeag ) 7 40 )47 Møre og Romsda ) )68 Tis. 54\ \ 0750! 957 ti 6 /, Mot i / / ( / / / Fersk m.m / / ti 5f6. 54 Vårfisket Finnmark Mot i 956 9/ 6' / / / / ' /6, ' ( : 99 0 / Herav sukkersatet 887 h. Herav 95 tonn rotskjær. Herav 74 motorbåter. I værene er tistede 9 andkjøpere, og i dnft 46 damperier. Det detar 57 tråere i fisket, 4 Herav tungsatet 680, sukkersatet 78 h. 5 Herav ti hermetikk 7 h. 6 Herav ti hermetikk896 h. 7 Herav 00 h ever sogt fersk. 8 Herav ti hermetikk 5 h. 9 Herav 7 tonn rotskjær. 0 Herav sukkersatet 90 h, Herav ti hermetikk 4 h. Herav ti hermetikk 47 tonn. Anvendese ikke oppgitt. 4 ) Herav 04 tonn rotskjær. 5 Dessuten er det produsert 40 h presstran, Fetsid og småsidfisket /5/ FinnmarkBuhområsa BuhområsaStad StadRogaand Samet fangst Fetsid Småsid Fetsid Småsid Fetsid Småsid Fetsid Småsid h h h h h h h h Fersk eksport Satet Hermetikk oss Fabrikksid Agn Fersk innenands I at I at pr. 6/ Lodde ti fabrikk 7769 h. Lodde ti agn 05 h. ) 4

5 Nr juni 957 Utandet. Sveits' innførse av fersk og frossen satvannsfis< i apri 957. Nedenfor gis en oppgave over Sveits' import av fersk og frossen satvannsfisk apri 957 og i tiden januarjapri 957. apri januarjapri tonn SV. frs. tonn sv. frs. Norge.. 47, , Danmark 99, , VestTyskand 67, , Frankrike.. 5,0 8 5, 55 4 Itaia , 476 0,6 5 6 BegiajLux... 4, , Nederand.. 57, 470 8, Tota , , Tota , , Dessuten kom fra Norge, tonn annen fisk ti en verdi av sv. frs Isands fiske i januarapri 957. Det isandske fiskeribad «Ægir» meddeer. juni at Isands totae fiskekvantum for perioden. januar0. apri 957 ut gjorde tonn. Av dette kvantum ''ar tonn brakt i and av tråere og resten, 5 55 tonn, av kuttere og mindre fiskefartøyer. Taene for samme periode i 956 var i at tonn, hvorav tråerne hadde tonn og kutterne 489 tonn. :Fangstene var brukt sik: Fisk: Iset, direkte eksportert Fiert og frosset.. Tørrfisk.. Satet Me og oje.... Annet bruk.... Sid: Frysing Me og oje....!<'angstene av de mest betydningsfue sorter apri 956 og 957 var: Tmsk.... Hyse.. Steinbit.. Uer... Sei.... Brosme.. Lange.... Ae ta angir vekten av søyd sid som er angitt i rund vekt tonn tonn tonn 48 tonn 8 66 tonn tida januar tonn fisk med hode, bortsett fra Færøyis< fiskerideegasjon ventes ti London. IfØge «Fishing News» for 7. juni reiste en deegasjon på fire medemmer fra Færøyane ti Kjøbenhavn den. mai. Deegasjonen, som var utnevnt av den færøyiske regjering, ska forhande med britiske myndigheter om muighetene for iandbringese i britiske havner og om begrensingen av fisket omkring Færøyane. To av medemmene var ti stede ved de britiskisandske forhandinger som resuterte i avtaen av. apri 955 om begrensning av fisket. I Kjøbenhavn vi deegasjonen bi forsterket med den danske professor i internasjona rett, VIax SØrensen fra Arhus Universitet, og den færøyske advokat Danie Nosoe som er dommer i KJØbenhavn. Deegasjonen ska ti konferanser i det danske utenriksdepartement og reiser deretter ti London hvor de er ventet med det aer første. De probemer som spesiet vi bi forsøkt Øst, knytter seg ti den isandske avtae hvorved isandske fartøyer er gitt samme fordeer som britiske tråere, mens de færøyiske derimot, som ansees som «utendinger», er stiet utenfor. Færøyingene anser dette som et ufordeaktig forhod for seg og krever ikestiing. Spesiet mener de seg berettiget ti dette da de, i motsetning ti isendingene, adri har vært i konfikt med britene, men a tid har sti'ttt i et vennig forhod ti U. K. Rekordfangst for grimsbyskipper. "Fishing News» for 7. juni forteer at Grimsbyskipperen Tommy Spa har andet den største fangst på mange år fra en britisk tråer. Fangsten utgjorde 750 kits og be sogt for mer enn :f, Skipper Spa forteer sev ti «Fishing News»: <<Vi fisket ved Bjørnøya og jeg tate 96 andre fiskefartøyer som fisket der inkudert noen russiske fabrikktråere. Vi fisket på ornkring 00 favners dyp og fikk 800 kits i fire trekk de første åtte timene. Dekkene var så fue at vi måtte a et stort trekk bi i tråsekken innti vi fikk tid ti å behande fisken og få den vekk fra dekket. Vi brukte 4 timer for å få dette kart og kunne begynne f fiske på nytt.» Skipper Spa som er ombord i tråeren «Vanessa>> (fartøyet tihører Atas Steam I<ishing Co. Ltd.) fisket 000 dts på seks cag er. Han var på broen hee tiden mens fisket foregikk. Betraktninger i Hu omkring sidetråingen. Medemmer av Hu's fiskeindustri undrer seg på om tråingen etter sid ut på sensommeren vi skape større forandringer i havnen. Undersøkeser som er foretatt for Herring Industry Board tyder ikke på noen særig entusiasme i den retning H. I. B. mener at tråing etter sid bare må bi en virksomhet i tiegg ti øvrige fiskemetoder og bør ikke oppta passen for de prinsipae metoder som brukes av de britiske fiskere. Oppmerksomheten er bitt henedet på de store mengder sid som bir iandbrakt i Hu og Aberdeen av skandinaviske fartøyer. Fangstene fra disse øket fra crans i 95 ti g:jqo. Haugesund Ti tjeneste! 5

6 Nr. 5, 0. juni 957 crans i 955, men siden er ingen ta oppgitt. For en tid siden be «Fishing News» gjort kjent med at under Hu's norske sidimportsesong 957, var der ingen økning av iandbringeser. Disse var omtrent de samme som året før. («Fishing News>> for 7. juni). Det skotske sidefisket. Sidefisket fra de nord og nordøstige skotske havner var godt: siste uke, forteer «Fishing News» for 7. juni. 'Ør onsdag hadde me og ojefabrikkene mottatt mer sid enn de kunne behaude og fåten måtte derfor reduseres ti det have innti fredag natt. De engeske drivere som opererer fra Aberdeen fikk sore fangster. Fraserburghfåten hadde stort og godt fiske ørdag og osset 595 crans. De feste fartøyer fisker nå på bankene ved Bard Head og Buchannes. Kvaiteten er nokså bandet, men shetandsbåtene synes å ha fått noe bedre kvaitet. Ferskfisktivirkerne og røkerne disponerte en stor de av fangstene ti priser fra 99 shiing ti 54 shiing pr. cran. Igjen be toppriser betat i Aberdeen. Aberdeens ande på 4469 crans, ti en verdi av f gikk ti føgende anvendese: 5 crans ti røking, 5 ti kippers, 568 ti dyrefor, 6 ti frysing, 4 ti me og oje og 906 crans ti fersk bruk. Peterhead mottok 845 crans ti en verdi av f, 650, hviket bringer sesongens totakvatum opp i 540 crans, verdi f På samme tid i fjor var kvantumet 546 crans og verdien f.. Bare få båter opererer fra Peterhead nå. Katastrofae mengder usogt fisk i Hu. I «The Fishing News>> for 4. juni skrives det at badets spådom om at det før utgangen av forrige uke (pr. 8. juni) vie bi store tiegg ti mengden av usogt fisk i Hu viste seg å være fut berettiget. Uken som et hee be faktisk en av de mest katastrofae næringen har oppevd i ange tider. Stengetiden for engrosmarkedet pinseaften må ha kommet som en befriese for ae berørte. Stiingen var god nok tidig i uken, men den be verre senere. På fredag be 4,5 tonn av de ankomne 99 tonn uten kjøpere. Det var ukens største fiskeoverskudd og brakte den samete mengde usogt fisk i uken ti pinse opp i 48 tonn. Den eneste avsetningsmuighet for dette store kvantum var ti fiskemefabrikasjon. Noen fartøyer kom bedre fra det enn andre, men uken gjennom svekket store forsyninger ti Hu og andre havner pristendensen etter hvert som innandsmarkedene be mettet. Også den kommende uken viste at Hu hadde fiskeavsetningsprobemer. På mandagsmarkedet var det et overskudd på 96 tonn sev etter at saterne hadde absorbert 47 tonn. På ny be det en dag med store innkomne fangster og en de av «buk cod>>forsyningene be sogt på minimumsnivået. Mr. Ian Cass (formann i Hu Fish Merchants' Protection Association) uttate at markedet var overforsynt med havtorsk. og at dette var vanig for årstiden, men virkningen hadde att kraftigere spor etter seg enn tifeet hadde vært de par foregående årene. N. ANTHONISEN & CO. BERGEN nf Kjøper av tørrfisk, satfisk, satrogn. Borteier kjøeager for ettsatet sid. Store fryserom. Dypfrysing. En gjennomgåese av Hus fiskeomsetning de første døgn av juni virker nedsående. Sev om forsyningene (fangstene) be 68 kits større enn everansene i korresponderende periode i fjor fremstier mengden av usogt fisk seg ikeve med en uforhodsmessig skarp stigning. De sammenignbare ta er føgende: Levert U sogt U sogt kits kits Prosentvis ,6 9i5'i' ,9 :Fiskeoverskuddet i sin hehet i Hu be i uken før pinse 'JO kits. Stiingen mandag 4. juni med 90 kits usogt var ga nok, men be ikeve verre den 0. juni da overskuddet utgjorde 7 kits. Også Grimsby hadde sitt å kjempe med. Av mandagseveringene på 000 dts be 00 kits usogt og be evert ti mefabrikk. Chienske fiskerier. Utbyttet av Chies fiskerier i 956 be 88 5 tonn sammeniknet med tonn i 955, oppyser «The Fishing News>> den 4. juni. Norske brugdefartøyer på irske fet. «The Fishing News» oppyser 4. juni at to fut utrusete 90 fots norske brugdefartøyer har drevet haifangst utfor den irske sydøstkyst meom Arkow og Conningbeg Lightships de par siste uker. «Nabro>> en irsk haifangstbåt, som be utrustet i Norge siste vinter, har også fanget med harpunkanon i Gaway Bay på vestkysten. Dens anstrengeser be ite veykket og den utbys tii fi sag i Southampton. fisk brakt i and Finnmark tiden L januar 5. juni 957. Fiskesort Mengde... \ tonn Anvendt ti Ising og Sa Hengfrysing ting ing tonn tonn tonn Skrei ) 94 Lodde torsk Annen torsk )799 Hyse Sei Brosme Kveite Båkveite 9 9 Fyndre Uer Steinbit I~~~~ \4 750 I at pr. 6/ /Herme tikk tonn z Lever hl Utvunnet damptran: 000 h. Rogn 945 h hvorav 49 iset, 596 satet. )Rotskjær 94 tonn. )Rotskiær 04 tonn.

7 Nr. 5, 0. juni I~S7 Sydafrika utvider fiskeriforskningen. FØgende gjengis fra «The Fishing News» for. juni: En ny bokk som koster meom i og i vi bi føyet ti Akvariumbygningen ved Sea Point i Cape Town. Den ska romme nye undersøkesesaboratorier for Division of Fisheries, Department of Commerce and Industries. Bygningen, som ventes ferdig i begynnesen av kommende år, vi bi viet ti den bioogiske side av fiskeriforskningen. De nåværende åtte aboratorier vi da bi benyttet av en fysisk og kjemisk oseanografisk forskningsavdeing. Division of Fisheries har 0 nye stiinger for vitenskapsmenn i Cape Town, hvorav to er besatt. FiskeridirektØr Dr. J. M. Marchand, OBE, oppyser at denne utvidese er en de av et akseerert program for fiskeriforskning i sydatantisk kystfarvann fra Kapp ti wavis Bay. South \Vest Africa gikk sammen med Sydafrikasambandet i programmet, som på grunn av næringens betydning, hovedsakeig skue få befatning med evnetsøpet ti pichard og maasbanker. Vestkystfiskeme hadde en årig inntekt på i av disse fiskesag. «DeL har vært store fremskritt for foxskningen i sju år nå», sa han, «nen der er ennå meget å utrette hvis beskyttesesmetodene ska kunne bevare næringen også i fremtiden.>> «< fere år har en bestemmese om at ikke noe utover tonn pichard og maasbanker må iandbringes i Union of South Africa og South w est Africa vært gjedende. Dette er rett og sett et vikårig ta. Gjennom fortsatt forskning håper vi å kunne bi i stand ti å forutsi den årige innvandring og bestand av disse fiskesorter og utarbeide våre fredningspaner i overensstemmeise dermed.» Det intensiverte forskningsprogram vi medføre over i i ekstra kapitautegg, som ska innvinnes gjennom en avgift på næringen og ved minst i ekstra i åtig bevigning av statsmider. Det tyske fabrikkskip "Heinrich Meins". The Fishing News (4. juni) bringer en omtae av ovennevnte skip, hvorav vi gjengir det vesentige: Det nye diesedrevne fabrikkskip «Heinrich Meins», som er bygget av Rickmers werft, Bremerhaven og som er av en uvanig konstruksjon, er nå på vei ti Grønand astet med sat for torskefiske., Skipets aksjonskapasitet er 60 døgn. De to mest egenartede trekk ved henne er hekksippen (som i «Fairtry») og to Voith Scmeider propeere pasert foran maskinene. Styringen kontroeres ved hjep av disse to propeere sik at fartøyet ikke har noe ror. Rederne er High Sea Fishing Co. og ved overeveringsseremonien be det på vegne av skipsbyggerne sagt at «fartøyets uvanige natur hadde frembudt atskiige kompikasjoner i verkstedene, men at man håpet at var i orden.» Rederne er pionerer på dette fartøysområde og hadde aerede bestit et søsterskip, som imidertid ska drives frem med vanige propeere. Man håpet at disse skip skue sette dem i stand ti å forsyne husmødrene med bedre og biigere fisk og at de måtte bi hendige skip for sitt arbeid. Administrerende reder herr Heinrich Meins uttate at rederiet, som nå har 0 år som seskap bak seg, har 9 skip i drift, og at man kunne takke hovedrederen J. Greiss for dette. Noen iten takk gikk heer ikke ti verkstedet. Fører for det nye skip er kaptein Petersen. Det har kostet,5 mi. DM. Den mest imponerende de av skipet er uten tvi arbeidspas sen under dekk. Fangsten behandes ved hjep av et «produksjonsinjesystem» med tmnsportbånd, og det trenges ikke mer enn 56 mann ti å behande fisken etter som den kommer inn (fisk kan faktisk behandes hurtigere enn den kan fanges). Fietene føre5 videre på en vogn (på skinner) ti et fryserom av amerikansk type, hvor de fryses i to timer ti minus 48 grader. Fryserommet kan behande 8 tonn fisk dagig motsvarende en fangst på 480 cwt. Fieter, især av torsk kan også sates. Maksimafangst på 0 dages fiske bir ca. 500 cwt. pr. dag og fangsten fra turens siste 4 dager vi bi evert fersk ti fiskeauksjonen på bestemmesesstedet. Fisken behandes på underste dekk fra hviket tre store åpninger fører ti ferskfiskrommet, som har en kapasitet på 445 on. (5500 kurver). Transportbånd fører inn ti fiskemeanegget som har en døgnkapasitet på 0 tonn, samt også ti damperiet. Fartøyet har pass ti 80 tonn me og 47 tonn fiskeoje (tran). Kapteinens ugar igger på styrbords side under hoveddekket, og maskinsjefens ugar over maskinrommet. Mannskaps ugarene er for ti 6 mann hver. Radiorommet igger på broen. Fartøyets hovedmå er: Brutto tonnasje 85,7", netto 47,08, engde overat 8 fot, engde i vanninjen fot, bredde fot, ferskfiskkapasitet 5500 kurver, dypfrysingskapasitet 48 kubikkmeter, fiskemekapasitet 45 kubikkmeter. Hastigheten er knob ved 00 HK. Sett forover fra akterenden er der en opphaingssipp og rom for nøter, fiskemeanegget, agringspass for meet, trandamperi, trantanker og fiskerom. På todekket igger fiskefabrikk, maskinrom med to Deutzdiesemaskiner, son driver to VoithSchneider propeere, samt i baugen forskjeige tanker. Bekvemmeighetene igger forut, ikeedes broen og ankerspi. Skipet er bygget av stå, har to dekk det underste er fryseridekket, og det er bygget etter det tyske Loyds kasse 00 Aj+ (E). Det vanige fiskeutstyr er innebygget. Der er pass ti en bemanning på 8. Med henbikk på angvarig drift er det sørget for reserveugarer i tiegg ti de vanige. Hovedbroen har uhindret utsyn akterover, og bestikkugaren er skjønt iten, stor nok for sitt formå. Radiougaren igger under broen. Tråinnhaingsutstyret atskier seg bare fra vanig sådant utstyr ved å ha to ekstra små tromer og ved at det drives eektrisk. Maskinrommet er noe utenfor det vanige. Det innbefatter to VoithSchneider propeere, som er pasert foran maskinen. Hensikten hermed er å unngå at tråerredskapet som settes over hek ken ska konune inn i propeene. En av de spesiee egenskaper ved VouthSchneider propeene er at ror gjøres overfødig. Hovedmaskinene er to Deutzdiesemaskiner, type SBV6M 545, som hver utviker maksimum 750 HK med reduksjonskobing ti aksingen. Der er også instaert en diese dynamo kompressor og en diese dynamo på 80 HK. En ojefyrt hjepekje og to gassfyrte kjeer er også instaert, ikeedes et ferskvannsanegg. Ny itteratur i Fiskeridirektoratets bibiotek. Fryseager i Ekebergfjeet. (Kvaitet nr ), 576. Garner, John: The Granton traw. (Word fishing 957, no. 4, 4547). Hass, G.: Der Verbrauch von Fischen und Fischwaren in Haushatungen von Rentern und FirsorgeempHingern. (Fischereiwet 957, ). Vergeich der Fangeistungen deutscher Fischdampfer und Fischereimotorschiffe unter besonderer Beri.i.cksichtigung von Grosse, Maschinenstarke und Ater. (Protokoe f. Fischereitechnik Heft 9 (957), 65). J7

8 w ~ TOLLSTEDER Fredrikstad.... Oso.... Kristiansand.... Egersund.... Stavanger.... Kopervik.... Haugesund.... Bergen.... Forø.... Måøy.... Åesund.... Mode.... Kristiansund.... Trondheim.... Bodø.... Svovær.... Tromsø.... Hammerfest.... Vardø.... Andre.... I at...." I uken*).... TOLLSTEDER Fredrikstad.... Oso.... Kristiansand.... Egersund.... Stavanger.... Kopervik.... Haugesund.... Bergen.... Forø , O 9 8 O z :" IV ~ IV p s::...c ~ Norges utførse av sjøprodukter fra. januar ti. juni 957 eg i uken som endte. juni. Tonn. F k Fersk F Frossen F k Fersk ~~ Fersk Fersk Fersk for Fersk r~~~en Frossen Frossen for Frossen Frossen f~~ Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk aks og ~at småsid storsid vårsid fangst brising ~ at storsid vårsid fangst småsid brising. as t torsk sei hyse yr kveite fyndre makre a sid sid nre Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr ~ 4 ~ ! o965 = i *) På grunn av korreksjoner og avrunding av taene ti nærmeste hee tonn vi summen av uketaene ikke atid stemme med taene for»i ate. Dessuten vi oppgavene fra noen av de nordigste poststeder på grunn av den sene postgang ikke være kommet inn ved ukeoppgjørets sutt. Utførseen bir i sike tifee ikke tatt med i uken, men kommer bare med i taene hitti i år. ~ ~,~~~~~~~~~~~~~~~~~&~&~~~~ F:rsk skate og :r:ersh~ h!"~rsk makre fersk fiet frossen frossen frossen frossen ~e~ frun fiet torske sei hyse steinbit frossen fisk fisk å rokke pigg a a rann størje fisk i at fisk i at makre aks pigghå ~tørfe r~~:n i at fiet fiet fiet fiet fiet i at i at Stat.nr., Stat.nr., Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. \ Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr., Stat.nr., Stat.nr., Stat.nr. Stat.nr., Stat.nr ( ( ( Måøy Åesund = 7 4: 45 = 5 = 5j = = = =4 = Mode b Kristiansund Trondheim... = = = n 9 :s = 45\ = 4 = Bodø Svovær Tromsø Hammerfest Vardø Andre Iat... ~/ 87~=~~ 67~~i47E~ 790~~~ 405z I uken*)... Si 7i ' 4' , 48~.=~~~

9 8 TOLLSTEDER Fredrikstad... Oso... Kristiansand... Egersund... Stavanger.... Kopervik... Haugesund... Bergen... Forø... Måøy... Åesund... Mode Kristiansund... Trondheim... Bodø... Svovær... Tromsø... Hammerfest... Vardø... Andre... I at... I uk~~*)... Satet Satet Satet Satet Satet Krydder Sukker ' Røvkt Fiske Satet Satet satet Satet Herme Hermesid feitsid skjære nordsjøsatet sid Hum herme Fiskevårsid storsid s an dssid og fisk toske og fisk Reker tisk Herm. tisk Side Fiske Tang i at småsid sid sid sid mer tikk brising vår og eversmåsid mjø' mjø mjø brising rogn i at i at storsid mjø : Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.n:r. 0 0 Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. 0 0 Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr ~ O = ! 9 5 i =:gg 6, / 4 4 ~ ~ J:89~s5 96 zs sa TOLLSTEDER f kobbe at t fiske og bott Ra Ra hod. tran, a. di. Bank st~~~r ogk0;pp sro e pro ~ose: sidoje seoje fis~e hai!i<j? m~ sm ~ær tran bt ank Andre Se, Skarp~ A:ndre Sperm~.. Høyvit.~ Håkjerr. Damp Veteri : Brunm.skinn gn dukter oje, ra oje ha0je an ran ran Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr Brun tran B A fa Raff Oksyd., Herdet Herdet Oein, di an ~ s. båst spisefett tekn. fett fettsyre ;gs ~ d SJ"j'. eer av sjø av sjø av ~jø ~ ogo Je yro Je kdokt siø dyroje dyroje dyroje '!"0Je Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. ~ Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr w ~ IIQ Fredrikstad Oso Kristiansand Egersund Stavanger Kopervik Haugesund fri!.in:::::::::::::: Åesund Mode Kristiansund Trondheim Bodø... Svovær... Tromsø Hammerfest... Vardø Andre ::. :.:::: , ,' I uken*) i 7 i 7 J ! z ;"' N VI tv p t: ::!. ~ V '

10 Nr. 5, 0. juni 957 Fisk brakt i and Møre og Romsda fyke tiden. ja 8. juni 957. Anvendt ti Fiskesort Mengde Ising i Sa Hen~ Her~Fi,komo ogfry t'. me og sing mg gmg t'kk dyrefor tonn tonn tonn tonn tonn tonn Skrei Annen torsk Sei Lyr Lange Båan~e Brosre Hyse Kveite Rødspette... j 4 4 Marefyndre.. A... Uer... 4 Steinbit... Skate og rokke 5 5 Håbrann... Pigghå Makrestørje.. Annen fisk.. Hum.mer... Reker... Krabhe... ~~ I at ! Herav: Nordmøre Sunnmøre og Romsda Etter oppgaver fra Norges Råfiskag og Sunnmøre og Romsda Fiskesasag. Omfatter også fisk fra fjerne farvann. Satfisk er omregnet ti søyd hodekappet vekt ved å øke satfiskvekten med 7 prosent. Leverkvantum 568 h. andbrakt fisk i Troms itiden. januar 5. juni Fiskesort tonn Skrei Annen torsk 07 Sei Brosme Hyse Kveite... 8 Båkveite (O o Fyndre 4 Uer 69 Steinbit 9+ Lange... Annen... 7 Reker 76 Ising og frysing tonn Anvendt ti tonn Henging / tonn Mengde Sating Hermetikk tonn 9 I at 68 ~: r:)7 ;5os6"66...'9 Tran 57 h. Rogn iat 65 h,hvorav iset 5 h, satet 6 h Verdien av fisk og fiskeprodukter, hvafangst og andre produkter av fangst i apri 957, og jan.japri 957. Fisk og fiskeprodukter: Sid og fisk.... Hermetikk.... Dyriske forstoffer, unntatt hvakj øttme.... Sjødyrever, unntatt hva.. Rå sidoje.... Tran i at.... Poymisert og raffinert sjødyroje ti matbruk (også hva og se).... Sjødyroje, annen.... Maeroje av sjødyroje.... Sufonert sjødyroje.... Fiskeim.... Rogn, satet.... Meke,~~idei~E~~~ I at Hvafangst: Hva og kobbekjøtt.... H vakj øttme.... Hvaever.... Hva, spenn. og bottenoseoje, rå.... Produkter av sperm og botenoseoje.... Herdet fett.... Degras.... Hvabarder.... I at A n d r e p r o d. a v fangst: Seoje, rå..... Skinn av se, kobbe og kappnyss.... Huder av hvaross og hvitfisk H varosstenner.... E I at E Verdi kr. 000 Apri E! Verdi kr. 000 ) I at impreg.err ypperig og setter den rette farge på nøter og garn VESTLANDSKE DESTILLATIONSVERK A, S BERGEN E

FISKETS GA. Fiskerioversikt for uken som endte 23. august 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GA. Fiskerioversikt for uken som endte 23. august 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GA Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 8. august 958 Nr. 5 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 974 52 26. DESEMBER 974.60. ÅRGANG 52 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: vansker i vegen for fiskere, tivirkere og omsetningsedd. Jeg er imponert over den

Detaljer

Fiskesort. 39 392 7 601 3 542 ' 4 28 249 - - Annen torsk 7

Fiskesort. 39 392 7 601 3 542 ' 4 28 249 - - Annen torsk 7 FISKETS GANG U!gitt av fiskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag 0. november 960 Nr. 45 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN!

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! 15. A U GUST 1 9 6 8 33 Kystens Forretningsbank TROMSØ TRONDHEIM BERGENSVOLVÆRHONNINGSVÅG BÅTSFJORD VARDØ MEHAMN Kontakt oss for nærmere oppysninger Nå kan vi tiby skattefri banksparing

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. JUNI 97 . JUNI 977. ÅRGANG A V N N H O D E T D E T T E N R.: Side Medinger... Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges Råfiskag pr. JO. mai 97........................

Detaljer

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad,

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad, ÅRSMELDING 1995 FiskQrirQtt&dQrQn i F&kstad, KAP. KORT OM FLAKSTAD KOMMUNE. Fakstad kommune omfatter Fakstadøy og den nordøstige deen av Moskenesøya, samt 139 mindre øyer og 459 båer og skjær. Fakstadøya

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 11-12/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 9. SEPTEMBER 97 6 fi~k(t~ GANG 9. SEPTEMBER 97 57. ÅRGANG 6 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Fiskeriovgivning................. 659 Nye fiskefartøyer................. 659

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FISKETS GANG U/gift av fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

Fisket n. Fiskerioversikt for uken som endte 12. juni 1954

Fisket n. Fiskerioversikt for uken som endte 12. juni 1954 Fisket n Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide Qppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 7, juni 954 Nr. 4 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952.

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952. U f g if f a v F i s k e ri d ire k fø re n Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 7. apri Nr. Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 20. juli 1972 29

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 20. juli 1972 29 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. juli 972 29 fi~k(t~ GANG 20. JULI 972 58. ÅRGANG 29 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: Side Fiskeriovgivning................ 59 Medinger fra fiskeridirektøren.. 59

Detaljer

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN . SEPTEMBER 98 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskerioversikt for uken som endte. september 98.. SEPTEMBER 98. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Fiskeri kurs........................ Fiskeforhodene

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13 Fiskerioversikt for uken som endte 27. mars 1971~~ 1. APRIL 197157. ÅRGANG 13 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Medinger fra Fiskeridirektøren.. 241 Nye

Detaljer

Fiskeri oversikt for uken som endte 7. januar 1961

Fiskeri oversikt for uken som endte 7. januar 1961 U/gitt av fiskeridirekføren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. AUGUST 1971

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. AUGUST 1971 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 6. AUGUST 1971 Fiskerioversikt for uken som endte 1. august 1971. 6. AUGUST 1971 57. ÅRGANG 4 Det har jevnt over vært en roig uke. Sidekvantaene fra Nordsjøen økte en

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 25. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 25. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, 'Torsdag 0. mai 957 Nr A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. år~. Bergen, Torsdag I. jui 957 Nr Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnss ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Vesterålen: Levenclefisk:

Vesterålen: Levenclefisk: Fiskets Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 0. juni 9 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 19. mars 19~5

Fiskerioversikt for uken som endte 19. mars 19~5 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 2. mars 9 Nr. 2 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 13. juli 1957

Fiskerioversikt for uken som endte 13. juli 1957 U!giff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 8. jui 957 Nr. 29 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr.

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr. ETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 3. mai 957 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

hl, hvorav 150 hl på Storfjord, Lyngen og 100 hl på Ersfjord i Hillesøy. I Nordland ble det fisket SOO hl på Helgeland.

hl, hvorav 150 hl på Storfjord, Lyngen og 100 hl på Ersfjord i Hillesøy. I Nordland ble det fisket SOO hl på Helgeland. FISKETS GANG Ufgif{ av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 20. februar 958 Nr. 8 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983 Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET F O R O R D Beretningen om sefangsten i 1981 er stort sett basert

Detaljer

~1<:yndet en dag på 'grunn av helgen.

~1<:yndet en dag på 'grunn av helgen. Fiskets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 28. mai 1953 Nr. 21 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 12. APRIL 1973 15

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 12. APRIL 1973 15 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. APRIL 97 5 fi~k{~ GANG. APRIL 97 59. ÅRGANG 5 Fiskerioversikt for uken som endte 7. apri 97. Det medes om bra værforhod og godt fiske i Finnmark. Lofoten var det også

Detaljer

son1 er pen, ble on1 lag tredjeparten tatt på garn, 1nesteparten ellers på snurpenot. For Bø foregår det for tiden så vidt vites ikke noe seifiske.

son1 er pen, ble on1 lag tredjeparten tatt på garn, 1nesteparten ellers på snurpenot. For Bø foregår det for tiden så vidt vites ikke noe seifiske. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 30. august 956 Nr. 35 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fiskets Gang Ufgi av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag. apri 4 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 24. ma1 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 24. ma1 1952. Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 9. mai 95 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

8. DESEMBER 1966. 49 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

8. DESEMBER 1966. 49 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. DESEMBER 1966. 49 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskerioversikt for uken som endte 3. desember 1966. 8. DESEMBER 1966-52. ÅRGANG 49 A V N N H O LD ET D ETT E N R.: Side Fiskeriovgivning.................

Detaljer

Fisket Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 22. januar 1955. 41. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1955 Nr. 4

Fisket Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 22. januar 1955. 41. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1955 Nr. 4 Fisket Gang Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide øppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 41. årg. Bergen, Torsdag 7. januar 1955 Nr. 4 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN. APRIL 9 5 VESTLANDSBANKEN Got/ i vest sterk i vekst skue det vera oss ei gede å få diskutere eit nærare oppegg. Vi vi gje personeg service ti ae interesserte. Ta kontakt

Detaljer

brosme, 7 tonn kveite, 26,5 tonn steinbit, 93,3 tonn uer, 13 tonn blåkveite. Inklusive torsk ble ukefangsten 5639 tonn mot 4893 tonn uken før.

brosme, 7 tonn kveite, 26,5 tonn steinbit, 93,3 tonn uer, 13 tonn blåkveite. Inklusive torsk ble ukefangsten 5639 tonn mot 4893 tonn uken før. FISKETS GANG Ufgiff av Piskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 2. mai 957 Nr. 8 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Nr. lo

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Nr. lo FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 6. mars 958 Nr. O Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN 4. SEPTEMBER 969 36 G 4. SEPTEMBER 96955. ÅRGANG 36 A V N N H O L D ET DETT E N R.; Side Fiskeriovgivning:................. 599 Rapport om isandsk, norsk og sovjetrussisk

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar.

Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. februar 948. Nr. 7 A bonn em en f kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae posfansfater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

B 11 holmsråsa-slad: ~1angerfjorden, Hordaland. Brislingfisket:

B 11 holmsråsa-slad: ~1angerfjorden, Hordaland. Brislingfisket: FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Bergen, Torsdag 26. januar 1956 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 28. juni 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 28. juni 1952. I Ugiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 38. årg. Bergen, Torsdag 3. jui 9 Nr. 6 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... --1~ 121810 41203li14%f669s9\460 1692

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... --1~ 121810 41203li14%f669s9\460 1692 FISKETS G Ufgitt dv fiskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang)> tiatt. 45. årg. Bergen, Torsdag 6. november 959 Nr. 48 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

n1ot i fjor henholdsvis: 123 286-63 038-40 017-20 231-55 788-27 947-19 198.

n1ot i fjor henholdsvis: 123 286-63 038-40 017-20 231-55 788-27 947-19 198. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Eergen, Torsdag 2. juni 956 Nr. 25, A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 24. mars 1962. Nr. l J. Utgitt av fiskeridirektøren

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 24. mars 1962. Nr. l J. Utgitt av fiskeridirektøren FISKETS GANG Utgitt av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 10, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiske nytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved

Detaljer

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonement kan tegnes ved ae

Detaljer

~)7 6g7-17 769-49 298.

~)7 6g7-17 769-49 298. FISKETS GANG Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 4. mai 956 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Vesterålen: Til Andenes og Bleik ble det i uken brakt i land 93,5 tonn. Av dette var 78 tonn sei, 14 tonn uer og l tonn hyse.

Vesterålen: Til Andenes og Bleik ble det i uken brakt i land 93,5 tonn. Av dette var 78 tonn sei, 14 tonn uer og l tonn hyse. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. september 957 Nr. 7 Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

F'iskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 28. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr.

F'iskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 28. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr. F'iskets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra,,fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr. 10 A bonn em en t kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstafer

Detaljer

FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren

FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae

Detaljer

Fisker i oversikt for uken som endte 3. a pr i l 19 5 4

Fisker i oversikt for uken som endte 3. a pr i l 19 5 4 Utgit av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 8. apri 1954 Nr. 14 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 8. april 1961

Fiskerioversikt for uken som endte 8. april 1961 Utgift av Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956 Nr., 7. nvember 197 Meding fra Fiskeridirektratets statistiske kntr. STOR TRÅLERNES FISKE I 196 av sekretær Sverre Mestad Med «strtråere» mener en her fartøyer på ver 300 brutttnn sm benyttes ti tråfiske.

Detaljer

Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fisk ts Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 41. årg. Bergen, Torsdag 9. juni 1955 Nr. 23 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Vesterålen) Yttersiden:

Vesterålen) Yttersiden: FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Bergen, Onsdag 28. mars 956 Nr. A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 9. november 1

Fiskerioversikt for uken som endte 9. november 1 Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 4. november 957 Nr. 46 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 20. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 25. juli 1957 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 20. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 25. juli 1957 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra.,fiskets Gang.. tiatt, 43. årg. Bergen, Torsdag 25. jui 957 Nr. 30 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november.

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november. Utgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra,. Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 23. november 1950. Nr. 7 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

17. NOVEMBER 1966 46 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

17. NOVEMBER 1966 46 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN . NOVEMBER 966 6 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskeriversikt fr uken sm. NOVEMBER 966. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side fiskerivgivning................ 9 fiskeriinspektørenes kvartasberetninger

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte ls. mars 1961. Nr. li. U/gift av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte ls. mars 1961. Nr. li. U/gift av Fiskeridirektøren FISKETS GANG U/gift av Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 000, Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved

Detaljer

Norske fiskefarkosfers alder og størrelse

Norske fiskefarkosfers alder og størrelse o Arsberetning vedkommende Norges Fiskerier 9- Nr. Norske fiskefarkosfers ader og størrese Ta beier utarbeidet på grunnag av ufortegnese over merkepiktige norske fiskefarkoster for 90 og 9 Av GERHARD MEIDELL

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 27. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirekrøren. 43. årg. Bergen, Torsdag l. august 1957 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 27. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirekrøren. 43. årg. Bergen, Torsdag l. august 1957 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirekrøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag. august 957 Nr. 3 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 21. ma1. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20. Ulgitl av Fiskeridirekløren

Fiskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 21. ma1. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20. Ulgitl av Fiskeridirekløren Fiskets Gang Ugit av Fiskeridirekøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK Mar Mar Apr Apr Mai May Jun Jun Jul Jul Aug Aug Sept Sept Okt Oct Nov Nov Des Dec Norwegian Seafood Export Council Feb Feb EKSPORTUTVALGET FOR FISK Jan Jan Eksportutviklingen i Export trends for Norsk

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 21. september 1957

Fiskerioversikt for uken som endte 21. september 1957 Ufgiff av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 6. september 957 Nr. 9 Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fi kets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 29. mai 1954

Fi kets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 29. mai 1954 Fi kets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 3. juni 1954 Nr. 22 A bonn em en t kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. OKTOBER 973 It Fiskerioversikt for uken som 7 oktober 973.. OKTOBER 973-59. ÅRGANG 4 A V N N H O D E T D E TT E N rt. : Side Verdi av utførse av fisk og fiskeprodukter,

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 15. MARS 1973 11

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 15. MARS 1973 11 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 5. MARS 97 fi~k{~ GANG 5. MARS 97 59. ÅRGANG A V N N H O L D E T D ETT E NR.: Side Fiskeriovgivning... 5 Medinger fra Fiskeridirektøren.. 5 Seundersøkeser i det nordige

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 30. mai 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 30. mai 1953 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.fiskets GangH tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 4. juni 93 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen 1 fjorder på Vestandet 1961-1962 av Kaare R. Gundersen FISKERIDIREKTORATETS HAVI ORSKNINGSINSTITUTT De merkemetoder som be uteksperimentert for brising i 1958 og 1959 (Gundersen 1959, 1960) er kommet ti

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 19. desember 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 19. desember 1953 Utgit.f av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 24. desember 1953 Nr. 51 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Melding om fisket uke 13/2014

Melding om fisket uke 13/2014 Melding om fisket uke 13/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 28.03.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FI Ufgiff av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, R.Å.DSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 28. mars 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 28. mars 1953 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis. er ettertrykk fra M Fiskets Gang n tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 2. apri 953 Nr. 3 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 0. NOVEMBER 969 t7 0. NOVEMBER 96955. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges Råfiskag pr.. november 969... 79 Tiretteegging

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 15. september 1956. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 42. årg. Bergen, Torsdag 20. september 1956 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 15. september 1956. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 42. årg. Bergen, Torsdag 20. september 1956 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 0. september 956 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 24. juli.

Fiskerioversikt for uken som endte 24. juli. ng Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 9. jui 1948. Nr. 30 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

FISKETS GANG. Ufgiff av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

FISKETS GANG. Ufgiff av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. november 955 Nr. 44 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket R N G E R K S B A N E N Jernbaneverket Hovedpan. fase 1 har vi utredet prosjektet. Nå ska det ages en hovedpan for Ringeriksbanen. utgangspunket har vi kun fastpunktene Sandvika -Kroksund -Hønefoss for

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte.24. november.

Fiskerioversikt for uken som endte.24. november. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag. november 5. Nr. 48 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 5. februar 1955

Fiskerioversikt for uken som endte 5. februar 1955 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide. Qppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag O. februar 9 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 21. april 1962

Fiskerioversikt for uken som endte 21. april 1962 Utgift av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 10, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

Melding om fisket uke 7/2015

Melding om fisket uke 7/2015 Melding om fisket uke 7/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 13.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Fis.kets Gang. Fiskeri oversikt for uken som endte 16. januar 195 4

Fis.kets Gang. Fiskeri oversikt for uken som endte 16. januar 195 4 Fis.kets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.fiskets Gang tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 21. januar 1954 Nr. 3 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ie postanstater

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01. Utvag: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: k1830 MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING Forfa bes medt i god tid sik at vararepresentant kan bi innkat. Forfa ska medes ti servicekontoret,

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 17. august 1963

Fiskerioversikt for uken som endte 17. august 1963 Utgift av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORA ret, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

Troms: Det.foreligger ikke fangstn1elding. V ester/ilen:

Troms: Det.foreligger ikke fangstn1elding. V ester/ilen: n Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang~ tiatt. 9. årg. Bergen, Torsdag 1. desember 195 Nr. A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2012

Melding om fisket uke 8/2012 Melding om fisket uke 8/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. februar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. DESEMBER 97 48 . DESEMBER 97 7. ÅRGANG som Værforhodene i uken som endte 7. november var fremdees ustabie, men noe bedre enn i de nærmest foregående uker, og andingene

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12 12 A V N N H O L D E T D E TT E N R. : Side Medinger...................... 169 Fiskerioversikt for uken som endte 16. maas 1975. for øvrig begrenset

Detaljer

Fiskeri oversikt for uken som endte 2. oktober 1954

Fiskeri oversikt for uken som endte 2. oktober 1954 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40, årg. Bergen, Torsdag 7. oktober 54 Nr. 40 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

AV SKATTEN! KLIPP TOPPE. Nå kan vi tilby skattefri banksparing. Kontakt oss for nærmere opplysninger. 15. MAl 1969. Kystens Forretningsbank-

AV SKATTEN! KLIPP TOPPE. Nå kan vi tilby skattefri banksparing. Kontakt oss for nærmere opplysninger. 15. MAl 1969. Kystens Forretningsbank- UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN KLIPP TOPPE AV SKATTEN! Nå kan vi tiby skattefri banksparing Kontakt oss for nærmere oppysninger - Kystens Forretningsbank- TROMSØ-TRONDHEIM-BERGEN-SVOLVÆR-HONNINGSVÅG-BÅTS

Detaljer

ffiishets (jøng ~ Utgitt av Fiskeridirektøren INNHOLD- CONTENTS 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag NR. 10-17. mai 1979

ffiishets (jøng ~ Utgitt av Fiskeridirektøren INNHOLD- CONTENTS 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag NR. 10-17. mai 1979 ~ ~ Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 10-17. mai 1979 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag ISSN 0015-3133 INNHOLD- CONTENTS VED ETTERTRYKK FRA FISKETS GANG MA BLADET OPPGIS SOM KILDE ISSN 0015-3133 PRISTARIFF FOR

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkese bant ungdom 15-24 år, apri 2011 Soingsvaner og soariumsbruk Innedning Kreftforeningen har som ett av tre hovedmå å bidra ti at færre får kreft. De feste hudkrefttifeer (føfekkreft og annen

Detaljer

Fisk. l Mengde Verdi Megnde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi. l l 859 799 2 546 1 050 7 216 2 549. N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 4 7.

Fisk. l Mengde Verdi Megnde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi. l l 859 799 2 546 1 050 7 216 2 549. N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 4 7. Fisk Ufgitt av Fiskeridirekføren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 1. januar 1948. Nr. 1 A bonn em en t kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 23. DESEMBER 1965 51 ~ ' '.. 23. DESEMBER 1965 51. ÅRGANG AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Norsk fiskeramanakk for 1966... 785 Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges

Detaljer

Melding om fisket uke 38/2014

Melding om fisket uke 38/2014 Melding om fisket uke 38/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

steinbit, 71,8 tonn uer og 113,5 tonn blåkveite. Inklusive fangsten av torsk blir den satnlede ukefangst 8176 tonn tnot 3960 tonn uken før.

steinbit, 71,8 tonn uer og 113,5 tonn blåkveite. Inklusive fangsten av torsk blir den satnlede ukefangst 8176 tonn tnot 3960 tonn uken før. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Fredag. mai 956 Nr. 9 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 16. august 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 16. august 1952. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 38. årg. Bergen, Torsdag. august 95 Nr. 33 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2013

Melding om fisket uke 8/2013 Melding om fisket uke 8/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren

FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefn: 0 00. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkmmer hver trsdag. Abnnement kan tegnes ved ae pststeder

Detaljer

' ' l ' Trålsildfishet:

' ' l ' Trålsildfishet: FIS ETS GANG U fgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 22. september 955 Nr. 38 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år {e;j "es ve'd ae

Detaljer