Vesterålen: Til Andenes og Bleik ble det i uken brakt i land 93,5 tonn. Av dette var 78 tonn sei, 14 tonn uer og l tonn hyse.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vesterålen: Til Andenes og Bleik ble det i uken brakt i land 93,5 tonn. Av dette var 78 tonn sei, 14 tonn uer og l tonn hyse."

Transkript

1 FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. september 957 Nr. 7 Abonnement kr pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens kontor. Utandet: Ti Danmark, Sverige og Isand kr. 0.00, eers kr pr. år. Ann on se pris : Pristariff fåes ved henvendese ti Fiskeridirektørens kontor. "Fiskets Gang"s teefon Postgiro nr Teegramadresse: "Fiskenytt". Fiskerioversikt for uken som endte 7. september 957 Det ~var gode værforhod i NordNorge, men en de værhindring i den siste de av uken i Møre og Romsda og på Vestandet. Finnmark og Troms tok hysefisket seg godt opp. Det be også tatt bra fangster av kveite og hyse på bankene utenfor Møre og Romsda. Fere båter kom inn fra Isandsfetet med store satfiskaster og fra Stredet med gode fangster av kveite. Måøy hadde store tiførser av pigghå. Størjefisket var avtakende. Sidefisket i NordNorge å stort sett nede og ventes ikke å komme i gang igjen før senere i høst. Det foregikk imidertid et bra sidefiske i NordMøre. Brisingfisket var smått. Sidefisket ved Isand var ujevnt. Fåten har for en de fyttet ti Jan Mayen. Fisket i Finnnwrk: På grunn av en bedring i hysefisket gikk ukefangsten en de opp. Det be i uken brakt i and i at 6 tonn tnot 9 tonn i foregående uke. Av fangsten var 76,6 tonn torsk, 80,4 tonn hyse, 5,7 tonn sei, 9, tonn brosme,,7 tonn kveite, 5,5 tonn fyndre, 0, tonn steinbit og 50,0 tonn uer. Seifisket foregikk vesentig for Nordkapp ~åsøy. Fisket i Trons: Det iandbrakte kvantum fisk n. v. i kystkmnnunene i Trons utgjorde i uken 67 tonn mot O tonn i foregående uke. Økningen skydtes større fangster av sei og hyse. Det be brakt i and 5 tonn torsk, 67 tonn sei, 9 tonn brosme, 58 tonn hyse, tonn kveite, 8 tonn uer og tonn steinbit. Vesteråen: Ti Andenes og Beik be det i uken brakt i and 9,5 tonn. Av dette var 78 tonn sei, 4 tonn uer og tonn hyse. Levende fish: Trondheim hadde i uken en tiførse av 8 tonn torsk og 6 tonn sei fra Levendefiskagets distrikt. BeTgen fikk tiføtt fra Levendefiskaget 6 tonn torsk og 6 tonn pae. Dessuten be det evert 4 tonn evende pae ti BeTgen fra Sogn og FjoTdane og 4 tonn pae fra Hordaand. \![~Jre og Ronsda: Ukekvantumet for NordmØTe utgjotde i at 07 tonn fetsk fisk hvotav b. a. 6,7 tonn totsk, 85,4 tonn sei, 5,6 tonn hyse,,0 tonn kveite~ og,6 tonn pigghå. 44

2 Nr. 7. september 957 I Sunnmøre og Romsda be det brakt i and i at 8 tonn. Av dette var,0 tonn torsk,,5 tonn sei, 88,0 tonn ange, 5,0 tonn brosme, 64,0 tonn hyse,.50,0 tonn kveite og 7 tonn skate. Det foregikk et: bra kveitefiske på Egga. Sogn og Fjordane: Det var store pigghåtiførser i uken. Ukekvantnmet av pigghå utgjorde 095,0 tonn. Videre be det ijandbrakt 7,0 tonn torsk,,4 tonn sei,,7 tonn ange 5,4 tonn brosme, 6,7 tonn hyse, ±0 kg fy~d~e og 57 kg kveite. Dessuten var det en de størje. Ukekvantumet utgjorde tisanmen 5,6 not 68.tonn i foregående uke. orda and: Utenom størje og reker hadde Hordaand et ukekvantmn på 99 tonn. Av dette var 4 tonn evende ve og av sfayd fisk tonn sei og yr, tonn ange og brosme, tonn hyse og 88 tonn pigghå. Rogaand: Ukefangsten utgjorde tonn å og 40 tonn annen fisk, ekskusive størje og reker. Shagerakkysten: Skagerakfisk S/L meder om en mnsetning i uken på tonn fjordsid, tonn revtorsk, 5 tonn å og 50 tonn annen fisk utenom størje og reker. Osofjorden: I distriktet ti Fjordfisk S/L be det brakt i and ~O tonn fjordsid, 5 tonn å og 6, tonn annen fisk utenom. str6rje og reker. J.Vakre: Ukefangsten av makre var mn ag 00 tonn mot ca. 50 tonn i foregående uke. J.VIakrestørje: Størjefisket var a'"takende og ga en ukefangst på 70 tonn not 550 tonn i foregående uke. Medregnet ettermedinger utgjør det samede størjekvantum om ag ;000 tonn mot 765 tonn ti samme tid i foregående år. Av ukefangsten hadde Norges Råfiskag 4 tonn, Sunnmøre og Rmnsda 9 tonn, Sogn og Fjordane 4 tonn, Hordaand 90 tonn, Rogaand 8 tonn og Fjordfisk S/L 5 tonn. fiåbraun: Det be brakt i and 50 tonn håbrann i uken Ska dy'/': Fjordfisk S/L hadde 5,.' tonn rå reker og 5,5 tonn kokte reker, Skagerakfisk S/L 7 tonn kokte reker og 5 tonn rå reker, Rogaand 8 tonn kokte reker og 8 tonn rå reker, Hordaand tonn reker ut, Troms 7,6 tonn reker hvorav,0 tonn ti frysing og 6,6 tonn ti hermetikk. Sidefisket: Sidefisket i NordNorge var fortsatt smått..zefangsten var 480 h mot 75 h i foregående uke. Troms be det tatt 50 h i IVIaangen, 80 h i Bergsbotn i Senja, 400 h i Sørreisa og 0 h i Kvefjord, tisamnen 660 h i Troms. Nordand hadde 50 h i Skjmnen i Ofoten og 670 h på IIegeandsfetene, i at 80 h. På strekningen StadBuhohnsråsa var det en de fiske på N ordnøre ved Kristiansund. Det be særig tatt o ode fano'ster ørdag, men disse fangstene er b b ikke kmnmet med i ukemedingen. På hee strekningen er det nedt orr et utbyae på 68 h feit sid og 6980 h. småsid. Av feitsiden be 40 h satet, 055 h evert ti hennetikk, 4867 h ti fabrikk, 99 h ti agn og h ti innenandsbruk fersk. Av snåsiden be 64 h satet, 78 h evert ti hermetikk, 8L4 h ti fabrikk, 69 h ti agn oo 9 h ti fersk bruk innenands. Av fangsten be b ~ LJ 000 h tatt i Nordmøre og 00 h i Romsda. I Bergensdistriktet be det i den nordige deen stengt 650 skjepper småsid. Brisingfisket: Brisingfisket var snått. Det be i Osofjorden tatt 700 skjepper som be evert ti ansjos. I den nordige de av Bergensdistriktet be det stengt 485 skjepper brising og 7855 skjepper brisingbanding. Sidefisket ved Isand: Fra vaktskipet «Draug» har en mottatt føgende teegrammer:. septenber. Snått fiske to sjste døgn. Fint vær.. september. Ujevnt fiske, en de gode fangster fra 8, 5, 5, 4:0, 80 opp ti 00 tnr. I 'int vær. 5. september. Onsdag bedte fiske, men ujevnt fra 0, 0, 50, 70, 00 oppti 50 tønner. I dag dårig fra 80 oppti 70 tnr. Frisk nordostig bris. 7. septenber. To siste dager snått fiske 0, 5, 0 oppti 4050 tnr. VIasse sprut på fetet.!viange båte går ti Jan Mayen. Liten nordvest kuing. 9. septenber. Ubetydeig fiske to siste d9\gn. Dårig vær. 44

3 Nr. 7,. september 957 Etter de oppgaver som foreigger ti nå, er det iandbrakt 64 Oi tnr. satsid fra 77 turer og 0 78 h fersk sid ti fabrikk fra 8 turer. Fjerne farvann: Ti Åesund er det i uken komnet 7 inebåter fra Isand med fangster fra 460 tonn satfisk. I at 4 tonn satet torsk. Fra Stredet kom to kveitebåter ned henhodsvis L5 tonn og 50 tonn kveite. Det er ikke medt om satfisk tiførser ti Nord InØre i denne uken. Summary In Northern J.Vorway the weathe was nw.sty good. This weeh ancings in Finrnarh totaed 6 tons against 9 tons in the jjreceding week. The anding; incuded 77 tons cod) 80 torts zaddoch) 6 tons saithe) 9 tons tusk) tons haibut, 6 tons jjaice) O tons catfish and 50 tons redfish. The andings in Troms amounted to 67 tons. Niore saithe and haddock were anded than in the weeh befare. In the atter haf of the week the fishing was hamjjered to same extent by unfavourabe weathet conditions in NIØre and Ro msda and on the west coa.s. A nunber of uesses returned with considerabe quantities of sat ed fish ftom the I ceandic grounds and with good catches of haibut. The resut of the coasta fisheries off \IIØre and Rontsda totaed 89 tons whitefish of which 8 tons cod) 88 tons saitw) 88 tons ing_. 5 tons tusk) 70 tons haddock and 5 tons haibut. Sogn and Fjordane ha e andings of 095 tons dogfish. A decine tooh jjace in the tuna ancings. This wceks catch anwunted to 70 tons against 550 tons in the jjreceding weeh. Tota tuna andings are estinwted at 00 tons comjjared with 765 tons at the same time ast year. H erting fisheries were jjoor in N otthern N onvay but same fishing took pace in N onmøte. So me of the vesses fishing for herring off I ceand have now nwved to waters near ]an Niayen. Accordirg to the information now avaiabe 64 0 barres sated herring have been anded from 77 trips and 078 h fresh herring for reduction fron 8 trijjs. g :Jqo Haugesund Ti tj e ne.s te! Krokoppheng. Den hendige transportabe Kan festes på øpekatt og ti boter i vegg eer tak. universaøfter for innti soo kg øft ELEKTROTALJER KRANER HEISER veis autom. endebryter for øverste og nederste stiing av astekroken. ELEKTRO KJEDEJALJE En idee eektrotaje for mindre øft i store og små bedrifter, fiskerinæring og gårdsbruk. Skriv i dag og be om nærmere oppysninger. SVERRE MUNCK NORSK INDUSTRI FOR INTERN TRANSPORT Tf. * BERGEN Tgr. "Vincam" Oso: Tf. * O. Trondheim : Tf Kr.sund N: Tf Tromsø: Tf. 9. Repr. Kr.sand S: Tf. 4. Stavanger: Tf

4 Nr. 7,. september 957 Fetsid og småsidfisket /7/ FinnmarkBuhområsa BuhområsaStad StadRogaand Samet fangst Fetsid Småsid Fetsid Småsid Fetsid Småsid Fetsid Småsid h h h h h h h h Fersk eksport..., Satet... ' Hermetikk Fabrikksid Agn Fersk innenands I at I at pr. 8/ Lodde ti fabrikk 766 h. Lodde ti agn OS h. Svensk fiskerioversikt. Av fiskerioversikten i «Svenska V:istkustfiskaren» for 5. august kan det noteres, at det svenske sidefisket i Nordsjøen gikk bra og at det syntes å være bedre sideforekomster enn på enge. På den egentige Fadengrund var dog fangstene temmeig ujevne og i fere tifeer var de mindre bra. De beste fiskepassene hadde ti den tid vært nord av B.ressay og 'N akerbankene, hvor det fantes sid av stor og prima kvaitet. Godt med sid hadde det også vært angs den såkate Egersundskanten og ibant også bra med sid Øst av Patch. Især i uken pr. 7. august \'ar fisket godt ved Patch og siden stor, mens fangstene på Egersundskanten også innehodt en de småfaen vare. Sideforsøk be også gjort nord og øst av Shetand samt i sør ved Långa Stenrevet, men i disse farvann var fisket ikke kommet ordeutig i gang. Uvanig store partier nordsjøfanget sid er bitt ført i and i Sverige i år, men mindre enn andre å.r i utenandske havner I fjor var det eksempevis pr. 7. august foretatt 5 everinger i Hu, men i år kun. Fangsten pr. båt har imidertid vært betydeig større enn i fjor hvormed det samete everte kvantum_ i Hu antakeigvis hare er ubetydeig mindre enn i 956. I Vest Tyskand har det pr. 7. august vært foretatt 4 everinger mot 8 i fjor. De everte enketfangster var i ikhet med everingene i Hu st!,h>re enn i fjor. Sidefisket med trå forekom også på Hasebanken og i Kattegat. Ibant var fangstene gode men siden for det meste av n.indre sorteringer. Trå og snurrevadfisket etter fisk i Nordsjøen foregår som vanig for årstiden i sterkt redusert måestokk. Det har vært tatt gode hysefangster på Lingbank. En de av fisketråerne hodt ti i næiheten av Vikingbank, hvor også hysen dominerte. N. ANTHONISEN & CO. BERGEN TLF. 07 Kjøper av tørrfisk, satfisk, satrogn. Borteier kjøeager for ettsatet sid. Store fryserom. Dypfrysing. Tråere som fisket nord av Hansthom fikk ibant bra utbytte av fatfisk. I sutten av jui og første uke av august var det god tigang på makre isa~r på Ostbank i Nordsjøen. I hjemige farvann har makrefisket i år vært mindre bra især for snurperne. Rekefisket skuffet en de da driften be gjenopptatt etter 4 dagers feriestans. Aefisket har vært godt. Ti 7. august har Vastkustfiskarnes Fiskeforading tatt imot 60 tonn eer dobbet s~ meget som på samme tid i fjor. Fiskehavnen Skagen. En stor utvidese av Skagen havn er nå avsuttet, og den er i dag en av de beste og mest moderne fiskehavner, som finnes, skrives d~t i «Dansk Fiskeritidende» for 0. august. En ov ~~m den høyst nødvendige utvidese be vedtatt aerede i 94, men pii grunn av krigen be arbeidet utsatt og først påbegynt i 95..Behovet for utvidesen var meget stor, da fiskekutterne ofte m~\ttt vente fere timer på å bi osset. Arbeidet har omfattet en utvidese på m andområde og m sj9jområde. Der er bygget 00 neter ny kai og et basseng for bunngarnfiskerne. Skagen fiskerihavn omfatter nå '7 000 m sjøområde og m andområde. Der er iggepass i havnebassengene ti ca. 00 båter uten at havnen bi,r overfyt. Der er ossepass ti fartøyer av gangen og med kraner og truks kan det osses båter i døgnet. Det er bitt prestert ossing, sag og bortkjøring av meom og kasser fisk på et døgn. GRANT & MAY LTD. 5, BILLINGSGATE MARKET LONDON E. C. Mottar forsendeser av ae sorter prima fisk Spesiaiteter: Laks og Kveite Teegr.: Teefone: Grantmay, Bigate, London Mansion House 986

5 Nr. 7,. september "57 I Skagen havn er hjemmehørende 75 fiskefart!;>yer. Dessuten fisker et stort anta kuttere fra andre havner med Skagen som Loa sis. Tre auksjonshaer står ti rådighet samt basseng ti sag av evende fise Ved havnen finnes bant annet to moderne skips verft med opphaingssipper. F9jgende ta vi iustrere Skagens betydning for dansk fiske. I 95 be det i Skagen iandbrakt 99 0 kg fisk ti en f~ir.stehåndsverdi av 90 8 kr. I 90 be det iandhrakt kg, verdi kr Fem år senere var det iand brakte parti steget ti kg og sagssummen ti kr I 940 be det i Skagen havn evert kg ti Iørstehåndsverdi kr I 950 var kvantumet 6 87 '~ kg og vordien kr. '7 85 og i 955 nådde havnen den ti nft største innbrakte fangstmengde med kg ti første hfmdsverdi av kr Skagens havn er Skagens hjerte og forutsetningen for byens iv og vekst. Den er dessuten en havn av overordentig stor be tydning for dansk fiskerinæring i sin hehet. Makrefisket ) Anvendese I tiden \ I tiden I at I at 9/84/86/8/8 pr. /8 pr. /9 tonn tonn tonn tonn Fersk innenands Fersk eksport Frysing Sating Hermetikk Fietering Agn F6rme Røyking... ' Diverse I at Etter oppgaver fra Norges Makreag S/L. ANDREAS GILBERG & CO., LTD. Teegrams: GILBERG, NORTH SHIELD NORTH SHIELDS S Teephone: 66 Importører av fersk og frossen FISK, SILD, LAKS, REKER japanerne erobrer brohode i Kubas fiskerier. ~ra augustutgaven av «Pacific Fishennan» hitsettes: Det fundamentae bakom en kontrakt som et av Japans største fiskerikonserner har tegnet med Cubas regjering fremgår av suttsentensen i en offisie US redegjørese angående dette nyeste trekk i Japans stadig akseerence ekspansjon mn i strategisk betydningsfue fiskerier verden over. Den yder. «Japanerne ønsker i bunn og grunn å iandbringe sin fangst pft Cuba og sege ti Puerto Rico og muigens USA.» Overenskomsten med den kubanske regjering be formidet av Pesqueras Internationaes, S. A., som der i andet represen terer Nippon Reizo K. K. det store japanske fryseri og fiskeri seskapet, som nyig satte i gang fabrikasjon av størjespesiaiteter i Boston gjennom et hjepeseskap. Kontraktens varighet ska være et år under hviket japanerne vi operere med tunakippere fra Cuba med kubanske ohserva tører. Hvis kommersie drift viser seg gjennomførig vi jp.panernc være nødt ti å oppære kubanere ti bemanning av far tøyene. Iandbringesen av fisk vie ikke bi tiatt å konkurrere med everanser fra den nasjonae kubanske fåte medmindre den kubanske hermetikkindustri ha,r behov for og krever forsyninger. Fangstene vie vanig bi frosset, agret og eksportert. Kon trakten innbefatter konstruksjon av et stort fryseanegg, muigens i Cienfuegos. Det sies at en 0 pst. avgift vi bi beregnet på japansk fangst og betat ti Cuban Nationa Fisheries Institute. Den offisiee USmeding uttrykker seg såedes: «Øyensynig som et «bidrag», men faktisk bir det for fiskeretten. Cuba har aerede et mindre tunafiske, som drives av inn byggerne, og fere kubanske hermetikkfabrikker beskjeftiger seg med tunapakking. :Man er kjent med at de ved visse anedninger har vært interessert i å skipe overskudd av fersk og frossen st9hjc ti de mange småfabrikker som opererer i Guf Statene. Nippon Reizo K. K. er et edende industriet eement i de japanske fiskerier. Det driver om ag 90 fryseanegg av fo.rskje ig størrese i Japan og er en aktiv faktor i eksporthandecn med frossen fise. Det skotske sidefiske. Uken ti 4. august be skuffende praktisk tat for ae som detok i sidefisket, skriver «The Fishing News» (0. aug.). Det var ite sid ti stede, st0nfut vær hemmet og mange bftter kom inn etter å ha trukket svarte garn og da især fredag og Ørdag. Kvaiteten taper seg og fangstene innehoder meget ut gydt sid, hviket er et sikkert tegn på at sesongen snart er sutt. KONSERVERINGSPROBLEMER? Vi anbefaer: SORBINSYRE for kippfisk og andre næringsmider. Natriumbenzoat Bensosyre. Hexamethyentetramin. SOLBROL (paraoxybenzosyreestere ). Antiskummider. Entschaumer E 00 f. Siiconentschaumer Bayer E b. a. for Jakefrysing av sid. Be om spesiab'osjyrer og prover. Lager: BR US ET H & C O. A/S N. Sottsgt. 4, Oso. j ;, _/. 445

6 Nr. 7,. september 957 Som i de nærmest foregående uker be mesteparten av siden kjppt opp av hermetikkfabrikker, fryserier og satere. Hjemmemarkedet var.sakt. Ukefangstene var: Fraserburgh 95 crans, Aberdeen 9 crans og Peterhead 6450 crans. Det oppyses at det pr. 4. august er bitt satet 56 0 tønner mot tnr. samtidig i fjor. Det er nå sendt to skipninger satsid ti Sovjetsamvedet. Det svenske fraktefartøyet «Cygnus» astet 5800 tnr. i Frmerbmgh og det hoandske skip «Trio» 5460 tnr. fra Lerwick, Shetand. Den skotke aksesesong avsuttet. «The Fishing News» (0. ang.) oppyser at sesongen for aksefisket med garn og andre bundne redskaper for Aberdeen og NordøstSkottand be avsutet mandag 6. august. De feste steder be imidertid fisket suttet av Ørdag, da fiskerne ikke fant eet saken verd å sette ut redskapene for bare en dags skyd, idet det måtte tas opp Ørdag middag i anedning den vanige ukefredning. Sesong en har i det store hee vært bra. En mann beskrev den som bakvendt. Vårinnsiget av aks var nemig mindre enn vanig, men av tert (småaks), som var av pen størrese, var det meget. Det ir~ke fiske eter småaks var meget stort og betydeige parier be sendt ti Engand ti skade for den skotske handeen, som ofte var treg med pdser som i det store hee var mindre enn i fjor. Stangfiskesesongen i Skottand har ennå e par uker å gå på. Begiske tråere avvist u ovig maskestørrese Miford Haven grunnet redskapene. «The Fishing News» oppyser 0. august at Miford Haven Trawer Owners's Association nektet to begiske tråere adgang ti evering av fangst, fordi deres trånøter hadde mindre maske vidde enn bestemt ved internasjona overenskomst. Fartøyene forot Miford Haven 7. augus og man tror de everte i Newyn (Cornwa) onsdag. De to fartøyene måtte vente fra mandag ti tirsdag på evering for markedet var svæ,rt godt forsynt. Mandag gikk så havnepoitiet som vanig ombord for å inspisere redskapene og fant at begge båter brukte en maskevidde som var angt under den regementerte. Ny isandsk fiskeripatrujebåt. «The Fshing News» (0. ang.) oppyser at den isandske stat nyig har tatt i bruk et fiskerivaktskip utstyrt med et wert muig hjepemidde fm navigasjon og måing av et skips avstand fra aud. Det nye fartøys navn er «Abert». Det er på 00 tonn og er eet annet ståskip som er bitt bygget på Isand. nstrumentbatteriet på broen inkuderer to radarsett, nemig et Decca og et Kevin Hughes, derti Sperry Gyrokompass, fiskeriasdic, radiobøgeapparat for posisjonsbestemmese og et kraftig trådøsutstyr. Av hensyn ti vakttjenesten er det instaert en 47 mm kanon prl fordekket. Diesemotoren på 665 hk gir en tjenestefart på knob, men noen oppysninger om farten i unntakstifeer oppgis ikke. Fisk brakt i and i Finnmark tiden. januar 7. september 957. Fiskesort Mengde... \ tonn tonn Anvendt ti Ising og Sa Hengfrysing ting ing tonn tonn Skrei ) 94 Lodde torsk )9 57 A nnen torsk ) 49 Hyse Sei Brosme Kveite Båkveite Fyndre Uer... ' Steinbit I ~~~ 87 87! ' Herme tikk tonn I at pr. 8/ Lever 746 h. Utvunnet damptran: 76 h. Rogn 966 h hvorav 49 iset, 67 satet. )Rotskjær 94 tonn. )Rotskjær 565 tonn. 4 )Rotskjær 490 tonn. THOS. MELROSE & SONS, LTD. FISH QUAY NORTH SHIELDS Importører av utenandske produkter Damptråerrederi Fisk og sdimportører Teefon 48 privat 494 & 098 KRISTIANSUND N Teegramadr.: «Heidexport» Teefon centrabord: 40 FRYSERI KLIPPFISKANLEG6 SILDOLJEFABRIKK 446

7 Nr. 7,. september 957 I tifee fartøyet ska benyttes ti rednings eer bergingsarbeider er det pasert kraftige innretninger for seping akterut. Dersom ekstraordinær manøvreringsdyktighet kreves er «Abert» utstyrt med Peuger Aktivror tiknyttet en 60 hk. prope. I stonufut vær behøver mannskapet ikke begi seg ut på dekk, idet det er sørget for indre adkomst ti ae deer av de syv vanntette avdeinger skipet er oppdet i. Ankerspiet er automatisk. Da skipet ska gjøre tjeneste i de stormfue havstrøkene nord av Isand er det i konstruksjonen tatt sa~rskit hensyn ti s j~dyktighet. For å unngå kompassforstyrreser er broen ombord i «Abert» samt toppdeen av mastene forarbeidet av auminium. Utenom dette er fartøyet het gjennom av stå. Mannskapet er på ti i. Årvåkne russiske inspektører føger byggingen av 0 tråere. Byggingen av 0 tråere ti Sovjetunionen ved skipsbyggeriet Brook Marine Ltd. i Lowestoft går hurtig fra hånden, skriver <:The Fishing News» den 0. august. Pr. dato er J av disse 700 tons fartøyene bitt evert og 4 sjøsatt sik at ordren som beøper seg ti :E 6 miioner bir opp i'yt i god th. Da jeg («The Fishing News» korrespondent) gikk ombord i en <:V disse tråerne ved utrustningskaien hodt en arbeider i ojetøy på med ft rette en vannsange med kraftig trykk mot andbra<t fisk i Troms i tiden. januar 7 september 957. Fiskesort Anvendt ti Mengde Ising og Sa Henging Herfrysing ting metikk tonn tonn tonn tonn tonn Skrei Annen torsk Sei Brosme..., Hyse " 06 Kveite Båkveite Fyndre.. Uer Steinbit Størje Annen Reker I at 784/ Tran 57 h. Rogn iat 65 h,hvorav iset 5 h, satet 6 h rorhm~et, mens en gruppe russiske inspektører med avorige ansikter nøye voktet på eventuee ekkasjer i vinduene. Sjeftegner Mr. Donadson i Brook :Marine fortate meg, at den russiske inspeksjonen var strengere enn noe han tidigere hadde kommet over. «De tar ingenting som sikkert», sa han. Prøvene med den førsteverte tråeren tok seks uker ti tross for at at instaert utstyr hadde gjennomgått rigorøse prøver ved fabrikkene før evering ti verkstedet. Vanigvis insisterte russerne på ennå mer gjennomgripende prøver etter instaa <>_ionen c m b0~d. Eksempevis bir eektriske motorer beregnet for 4 eer 48 timers toppbeastning kjørt over fu tid. Ae edninger og andre oppegg bir prøvd før og etter kjøringen. Sev et mangende firmamerke har tidigere ført ti forkastese av en eer annen spesie utstyrsgjenstand. 'rf?'!etiden er bitt kortet ned ti 0 dager ved de siste everugene, men det er ikke det samme som at de russiske inspektørene har sappet av. Mr. Donadson roste deres tekniske dyktighet og det faktum, at Russand er fornøyd med fartøyene bevises \ cd en fustendig mange på kager over de som aerede er bitt evert. En av skipsbyggernes bekymringer består i at skipperne på hver av de everte tråere i kraft av.sitt medemsskap i godkjenningskommisjonen har insistert på sine egne modifikasjoner i riggingen. Dette er ensbetydende med at standardutkastene ti rigging er bortkastet og at man måtte ta på seg ekstra kostnader og fabrikasjonstid for individue rigging på hver tråer skjønt spesifikasjonene be fastagt 78 måneder før byggingen to ;: ti. Ees har uct vært gjort få forandringer med originaspesifikasjonene. Mindre forandringer med pasering av ventiatorer og uteatese av ekshaustgasskjeene etter at de f~rste fem skip var bygget er omtrent at som er bitt fmetat av endringer. f,istnevnte har faktisk vært en forde for skipsbyggerne, dr. det har gitt dem mer pass ti annet utstyr. Ti hcysning av den russiske gnmdighet kan nevnes at der er bitt innemmet fire forskjeige metoder for styring mot de standardiserte to metoder i britiske tråere. EKTE BORNEO C E H E impregnerer ypperig og setter den rette farge på nater og garn VESTLANDSKE 0ESTILLATIONSVERK A, S BERGEN Ae opysninger meddees gjerne EMIL HAR.BOE Agenturforretning OS LO Akersgt. V..t 447

8 Nr. 7,. september 957 Der er ordnet med styring med maskinkraft, maskinstyring hjupet av manue operasjon, kun håndstyring og styring med rorpinn under:>tøttct ved taking ti vinsj. Disse fartøyer er bygget ti høyeste kasse i Loyds Register of Shipping (motor tra,ver) og har fastsatt fribord. Dette er det motsatte av vanig britisk praksis for tråere. Russerne kan såedes ikke gå inn i fremmed havn nedastet ti over merkene. De fr6rer mannskap på 44, hvorav noen kvinner, som ska arbeide i fiskeme og tranfabrikkene ombord. At utstyr er uten unntakese av høyeste kasse. Fish Stickproduksjon i USA. Fishery Products Report, Seatte, 6. august oppyser: Midertidige statistiske oppgaver viser at USA's produksjon av fish sticks i annet kvarta 957 utgjorde,: mi. pund, hviket er pund mer enn i samme kvarta 956. I statene ved Atanterhavskysten ptoduserte man 84 pst. av dette kvantum. Tiberede fish sticks representerer 89 pst. av partiet og rå fish sticks pst. Øpet av hee første havår utgjorde fish Fisk brakt i and i Møre og Romsda fyke tiden januar. august 957 Anvendt ti Fiskesort Mengde Ising Her~Fi~mo Sa Henogfry t'. me og sing mg gmg tikk dyrefor tonn tonn tonn tonn tonn tonn Skrei Annen torsk Sei Lyr Lange Båan!e... 0 Brosn~e Hyse Kveite Rødspette... j Marefyndre.. Å Uer... 8 s Steinbit... Skate og rokke Håbrann... Pigghå Makrestørje Annen fisk Hummer Reker... Krabbe... Herav: I at Nordmøre Sunnmøre og 59 0 Romsda Etter oppgaver fra Norges Råfiskag og Sunnmøre. og Romsda Fiskesasag. Omfatter også fisk fra fjerne farvann. Satfisk er omregnet ti søyd hodekappet vekt ved å øke satfiskvekten med 7 prosent. z Leverkvantum 090 h. sticksproduksjonen 6, mi. pund. Dette er,4 mi. pund mindre enn i første havår i fjor. Februar måned hadde største produksjon, nemig 5,t mi. pund og deretter fugte ma:rs med 5, ni. pund. Fersk eer frossen fisk? Svenske restauranter har ordet. I'Øgende gjengis fra <<Svensk Fiskhande» nr. 8. Mest med sikte på Trafikrestaurangerna men av stor interesse for restaurangnæringen i aminneighet brur herr Oskar Jakobsson nærere undersøkt bransjens erfaringer med dypfrysningsmetoden og presenterte dem for en tid siden i et nummer av fagtidsskriftet «Restauratøren», som er offisiet organ for Sveriges hote og restaurantforbund. I den objektivt reiererende redegjøresen pekes det b. a. på at TR:s restaurantkjøkkener ofte kunne forenke kjøkkenarbeidet takket v<rre de dypfrosne varer i særdeeshet har en de fiskerersing forsvunnet men noen diæekte besparinger i personahenseende har ikke att seg gjennomføre. FØrst hvis det dypfrosne sortementet en dag av fabrikanten kan foreegges i samme ettvinte stand som for eks. den dypfrosne spinaten og for ØHig hode høyeste kvaitet, har kanhende firyseindustrien vunnet seier sev i restaurantbransjen. Man kommer dog ikke ifra det faktum at en sådan Øsning het beror på det tidsrom som medgår før den frosne vares opptining. Yrkesfokene fremsetter også andre sakige begrunnete innwncinger. Den vanigste er at «en prima ferskvare atid er og forbir det fornemste produkt.» Det er ikke tistrekkeig for en restaurant å påvise en vares verdi bare gjennom at den er praktisk, hygienisk og økonomisk. Dens omsorg må også gjede gjestens kuinariske krav. Det igger i sakens natur at han om det ska ansties sammenikninger har ret ti å sette andre og høyere krav ti sin mat enn hva sykehusets, skoens eer regimentets fok rimeigvis kan tenkes å gjøre. Dette er da sagt uten på noen måte å forkeine nevnte institusjoners rftvarekrav. 'or icen kan de dypfrosnc. maige fordeer utnyttes godt av storhushodninger og privathjem, men for tiden er restaurantene ikke modne for dem. Om de etterengtede amerikanske hurtigopptiningsomene bir virkeig effektive, kan det bety, at for eks. TR: restaurantvogner når behovet er der vi. gjøre større bruk enn hitti av dypfrosne produkter. Nåtidens hurtige kommunikasjoner konkurrerer i en viss utstrekning med de dypfrosne muigheter, fortsetter he:rr Jakobs BRIDPORT INDUSTRIES LTD. BRIDPORT, DORSET Spesiaister s~yntetisk fiskegarn og notin Dobe 9g enke knuter. 448

9 Nr. 7,. september 957 son og mi'nner om at ferskfisk nå,rekker frem ti konsumenten betydeig hurtigere og også i bedre stand enn før. Det samme gjeder også for frukt og grønusaker. Innvendigene eom tasmennene for de. dypfnvm.e varer fører i marken om at ferskfisken ikke er industriet katgjort motveies av det faktum at ferskfisken et fersk, og hva det betyr, når det for eks. gjeder sjø tunge, piggvar, ørret og "aks behøver ingen forkating. De feste restauranter kan for øvrig heer ikke stå het uten rensingsarbeidet. Bant annet må de sev kjøpe og fietere fisk sik at de får tistrekkeig av fiskeben for koking av fiskekraft, hviket er n~dvendig for å tigodese det store behovet for fiskesauser, spesiet gratengsauser. Av de 6 store rcstaurantforetakender i Stockhom som be spurt, brukte ae unntatt en dypfrossen spinat. I rekkeføge fugte brocoi og ertet, demest bær. En restaurant gjotde også bruk av en de di.,\tte gjorde bruk av Teke' to av dem dog bare i ytterste n~?dsfa og hva havets produktet eets angår, gjorde bare 7 bruk av TØdspette og torskefietet, to av de sistnevnte dog bate fot personaet. Om årsaken ti denne beskjedne koeksjon av dypfrosne varer svarte samtige, at man fant at ferskvarene var de dypfrosne vidt overegne kvaitativt, og dessut~n at de dypfrosne er temmeig upraktisk ved håndteringen. Det er. sutter herr Jakobsson, m.erkeig at disse restauranter ae kjente for sitt gode kjøkken anvender de dypfrosne,;arer kun som et i nødstifee påtvunget suppement ti d::n verdifue ferske råvaren. «Med a respekt for det dypfrosne, synes det, som om dette adri vi forandre seg på en god restaurant av i dag», suttet han.,,svensk Fiskhandeh noterer med tifredshet <<RestauTatØrens» sakige og i så måtehodne ordeag hodte a.rtikke. Vi samstemmer het og fut i de deri fremførte synspunktene de er jo for øvrig begrunnet med uimotsigeige erfaringer og sikrere kan bedømmesen ikke forankres. Og vi setter pris på, at vi som «første opponent» har t:'ttt komme ti orde i tidsskriftet gjennom Fisk brakt i and Sogn og Fjordane tiden. januar august 957. ) Fiskesort er at tonn Av dette ti tonn Torsk tonn tonn tonn Sei Lange Brosme Hyse Kveite ' 4 4 Rødspette Marefyndre Pigghå ising og sa heng /herme frysing ting ing tikk Makrestørje Hummer.. Reker... Krabbe... Annen fisk. at dette in extenso gjenga vår forbundsordførers mbiserte innegg i Svensk Fiskhande for en tid siden som var foranediget av et par høyst usakige rekamearti!~er om dypfrossen fisk <<Svensk everanstidning» og <<Svensk intendenturtidsskrift». Det hoandske sidefiske. I uken som endte. august be det i hoandske havner iancbrak tnr. fiskepakket satsid mot i tisvarende uke i fjor 859 tnr. Siden fisket begynte har det vært innbrakt 5 i 60 tm. matjessid, tnr. fusid, tnr. rundsatet sid og 45 tnr. tomsid i at 0 77 tnr. mot 49 H tnr. på samme tid i fjor. Det oppyses at eksporten utgjør tnr. mot 8:: '6 tm. i.fjor. Ren bunn. med DET NYE KOBBERSTOFFET stoffet som arbecer Aktiv er et het nytt og effektivt ko bberstoff som står enger og virker sterkere. Aktiv har overskudd av giftstoff, som avgis etter hvert og hoder bunnen ren for groe. Aktiv arbeider. I at ~ :~:!...::::::':. ::::::::: 'M O N O P O L M A L N G O G L A K K N D U S T R A S ) Etter oppgaver fra Sogn og Fjordane Fiskesasag. 449

10 ~ z ;' w,: ~ "' CD ~ CD c:r, CD ~ " VI TOLLSTEDER Norges utførse av sjøprodukter fra. januar ti 4. august 957 og uken som endte 4. august. Tonn. Fersk Fersk Frossen sid i at Frossen Frossen Frossen for Frossen Frossen småsid storsid vårsid fangst brising storsid i at vårsid fangst småsid brising sid sid Fersk Fersk Fersk for Fersk sid Fersk fisk i at Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk aks F=> torsk sei hyse yr kveite fyndre makre a~g Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. St>t.m. Sht= Fredrikstad Oso Kristiansand Egersund O Stavanger Kopervik Haugesund Bergen Forø Måøy Åesund Mode Kristiansund Trondheim Bodø Svovær Tromsø Hammerfest Vardø Andre I at ~ ~4 = m 970 ~ no 5 8 m I uken*)... 8 us =~~um ~ *) På grunn av korreksjoner og avrunding av taene ti nærmeste hee tonn vi summen av uketaene ikke atid stemme med taene for ti ate. Dessuten vi oppgavene fra noen av de nordigste poststeder på grunn av den sene postgang ikke være kommet inn ved ukeoppgjørets sutt. Utførseen bir i sike tifee ikke tatt med i uken, men kommer bare med i taene hitti i år. TOLLSTEDER F k Fersk F k F k Fersk Annen Fersk Rund Rund Rund Rund J;;:nd Ann~~ Frossen Frossen Frossen Frossen Frossen Annen Tørr Kipp ~ skateog.e~. h.~rs makre fersk fiet frossen frossen frossen frossen ~eg_ ~e fiet torske sei hyse steinbit frossen fisk fisk ~~aa=~~~~iii~~~~~n~~~~~~~~ Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. o~~j5 o~~j6 o~~j7 o~~j8 o~~}9 ) 0.~~~56 0~ 7_7 o~~i4 o~~i8 o~~i o~~i5 ) 0~8 8_99 o~~i8 o~~i9 o~i~ o~~~6 ) 0~ \8 0~ ~5 Fredrikstad.... Oso.... Kristiansand.... Egersund.... Stavanger.... Kopervik.... Haugesund.... Bergen.... Forø.... Måøy.... Åesund.... Mode.... Kristiansund.... Trondheim.... Bodø.... Svovær.... Tromsø.... Hammerfest.... Vardø.... Andre.... I at.... T nrpn*\ O 4 O O 6 O ( 085 7, , _ =IQ J 7 '.4. '. _ 74. _ 7 Li A'J t:::f\ '7 00 'J c.c.c. 0'7 8 0 ~ o

11 A Herme Fisketisk Side: Fiske ever Tangvår oa JØ mjø mjø mjø storsid Stat.nr. Stat.m Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr g() 04 ~ ss sg Raff. sjø dyroje Oksyd., Herdet Herdet Oein, båst spisefett tekn. fett fettsyre eer av sjø av sjø av <;jøkokt sjø dyroje dyroje dyroje dvroje Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat. nr ~ z :s w.:"!!v VI I) o ~ I) O"' ~ "' VI... Hermetisk Herm. småsid brising Stat.nr. 0 0 Stat.nr O u>9 Ban Avfasdings tran tran ogoje Stat.nr. Stat.nr ~ Satet Satet Satet Satet Satet Kry~d~r S"kkoc~ Rovkt Fiske Reker _s_i _s_i _s_i brising rogn i at i at Stat.nr. Stat.nr. Stat. nr. Stat.m. Stat.m. St t.m. St t.n 0 0 Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr O O ~ z m u=~=~ 6 48 ~ ~æs Satet satet siid Hum feitsid herme skjære nordsjø sands ~fd e småsid "d "Id "Id s og fisk toske og fisk mer tikk storsid Skarp Andre Sperm Høyvit. Håkjerr. Damp Veteri Brunfiske og bott Rå Rå hod. tran, a. Bank Brun pro en ose sidoje seoje fiske hai tran, satet medisin nær bank rogn duk ter oje, rå oje haioje tran tran Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr tran tran tran ' i O O 54_ i 495 ~887~~ 6 94 ~ 904 ~ 60 i n ~ z TOLLSTEDER Satet sid i at Satet vårsid Stat.nr. Stat.nr Fredrikstad... Oso... Kristiansand... Egersund... Stavanger Kopervik Haugesund Bergen Forø Måøy Åesund Mode Kristiansund Trondheim Bodø... Svovær... O Tromsø... Hammerfest... Vardø... Andre I at I uken*) Andre for stoffer Se, kobbe og kappm.skinn TOLLSTEDER Stat.nr Fredrikstad... Oso... 4 Kristiansand... Egersund... Stavanger... Kopervik... Haugesund... Bergen Forø... Måøy... Åesund Mode... 5 Kristiansund... Trondheim... Bodø... Svovær... Tromsø Hammerfest... Vardø... Andre I at ~ I uke!*)... n \'

12 ! Nr. 7,. september 957 V are og and Fersk og iset sid i at Tsjekkosovakia... ØstTyskand.. Sverige.... VestTyskand.... Begia og Luxembourg Frankrike.... Nederand Storbritannia og N.Ir Andre and Frossen sid i at.. Poen Romania.... SovjetSamvedet... Tsjekkosovakia.... ØstTyskand VestTyskand.... Begia og Luxembourg Frankrike Ned erand Storbritannia og N.Ir Israe.... Andre and Fersk og iset fisk i at ØstTyskand.. Itaia Sverige VestTyskand.. Begia og Luxembourg Danmark... Frankrike Nederand Storbritannia og N.Ir. Andre and Fersk og iset fiet i at. Sverige.... VestTyskand Andre and.... Rundfrossen fisk i at Poen... Heas Itaia.... Sverige.... VestTyskand.. Frankrike.. Storbritannia og N.Ir. Andre and Frossen fiet i at.. Poen SovjetSamvedet... Tsjekkosovakia.. ØstTyskand.. Sveits Sverige.... VestTyskand.. Østerrike Nederand.... Sambandsstatene.. Andre and Utførseen av fisk og fiskeprodukter i juni 957 fordet på and. Jnni J Janjuni Tonn Tonn I~! i ~~i = _ IOI 58! _ J E> (i Etter Statistisk Sentrabyrås månedsoppgaver. Vare og and Tørrfisk i at.... Finnand Itaia Sverige.... VestTyskand.. Begia og Luxembourg Nederand Liberia Gukysten og Br. Togo.. Fransk EkvatoriaAfrika Nigeria og Br. Kamerun Sambandsstatene Andre and KipjJfisk i at Spania.. Itaia.. Portuga Egypt.. Portugisisk Afrika Sambandsstatene.. Cuba.... Mexico Nederandsk VestIndia Argentina.. Brasi Peru Venezuea.. 7 Andre and 7 58 H Satet sid i at 50:! Finn and Poen.... '798 SovjetSamvedet... 9 Tsjekkosovakia ØstTyskand... r> Sverige.... VestTyskand.. Østerrike Danmark.... S: :Frankrike.. 8 Nederan d.. 5' Canada.... Sambandsstatene... Andre and 8 9:) 7: Satet fisk i at :! J : 85 Heas Itaia Danmark.... Sambandsstatene Andre and.... Fiskehermetikk i at.. Tsjekkosovakia.. ØstTyskand.. Itaia Sverige VestTyskand.. Begia og Luxembourg Danmark.... Frankrike....'.ederand.. Eire.... Storbritannia og N.Ir. SørAfrikaSam bandet Gukysten og Br. Togo.. Fransk EkvatoriaAfrika! Janjuni Jnni Tonn j Tonn Hi 77 8!)9 98 ' D7 5 9 G9g 9!) G 45 HR!J H G 0 ;w N o 0 Vare og and 6 86 Nigeria og Br. Kamerun Canada Sambandsstatene... AustraSambandet... 5 NC!w Zeaand.. G Andre and G ~~ Siid og fiskemjø i at () () Itaia.. I '9 055 Sveits Sverige () G ~(i 4 ' VestTyskand.. Østerrike.... Begia og Luxembourg Danmark.. Frankrike Nederand.. Storbritannia og N.Ir. Sambandsstatene.. Israe.... Andre and.... Satet torskerogn Spania.... Sverige.... Frankrike.. Andre and.. i at Dampmedisintran i at Finnand.... Jugosavia Tsjekkosovakia.... ØstTyskand Spania.... Itaia Sveits.. VestTyskand.. Østerrike.... Tyrkia.... Begia og Luxembourg Frankrike.... Nederand.... Canada.... Sambandsstatene.. Mexico.. Argentina Brasi.... Peru.... Indonesia.. Andre and Annen tran i at..... 'oen.... Tsjekkosovakia.... Ungarn Spania.... Itaia Sverige.. VestTyskand.. Østerrike.... Begia og Luxembourg Danmark.... Frankrike.... Ned erand.. Storbritannia og N.Ir. Sambandsstatene... Mexico.... Andre and.... Juni Tonn G5G G G 7 G Janjuni Tonn Veterinærtran ikke medtatt. 99!)Sg 'f !> G8 't 5'. H L}85!!O 5 sg 8 8 o 574 'to 4 5 H7 8 H ]!) t00 ] G

Vesterålen: Levenclefisk:

Vesterålen: Levenclefisk: Fiskets Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 0. juni 9 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN . SEPTEMBER 98 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskerioversikt for uken som endte. september 98.. SEPTEMBER 98. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Fiskeri kurs........................ Fiskeforhodene

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. år~. Bergen, Torsdag I. jui 957 Nr Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnss ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr.

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr. ETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 3. mai 957 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 13. juli 1957

Fiskerioversikt for uken som endte 13. juli 1957 U!giff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 8. jui 957 Nr. 29 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FISKETS GANG U/gift av fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN 4. SEPTEMBER 969 36 G 4. SEPTEMBER 96955. ÅRGANG 36 A V N N H O L D ET DETT E N R.; Side Fiskeriovgivning:................. 599 Rapport om isandsk, norsk og sovjetrussisk

Detaljer

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... --1~ 121810 41203li14%f669s9\460 1692

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... --1~ 121810 41203li14%f669s9\460 1692 FISKETS G Ufgitt dv fiskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang)> tiatt. 45. årg. Bergen, Torsdag 6. november 959 Nr. 48 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. JUNI 97 . JUNI 977. ÅRGANG A V N N H O D E T D E T T E N R.: Side Medinger... Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges Råfiskag pr. JO. mai 97........................

Detaljer

FISKETS GA. Fiskerioversikt for uken som endte 23. august 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GA. Fiskerioversikt for uken som endte 23. august 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GA Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 8. august 958 Nr. 5 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fiskets Gang Ufgi av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag. apri 4 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 20. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 25. juli 1957 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 20. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 25. juli 1957 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra.,fiskets Gang.. tiatt, 43. årg. Bergen, Torsdag 25. jui 957 Nr. 30 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 21. september 1957

Fiskerioversikt for uken som endte 21. september 1957 Ufgiff av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 6. september 957 Nr. 9 Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. DESEMBER 97 48 . DESEMBER 97 7. ÅRGANG som Værforhodene i uken som endte 7. november var fremdees ustabie, men noe bedre enn i de nærmest foregående uker, og andingene

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 15. september 1956. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 42. årg. Bergen, Torsdag 20. september 1956 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 15. september 1956. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 42. årg. Bergen, Torsdag 20. september 1956 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 0. september 956 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN. APRIL 9 5 VESTLANDSBANKEN Got/ i vest sterk i vekst skue det vera oss ei gede å få diskutere eit nærare oppegg. Vi vi gje personeg service ti ae interesserte. Ta kontakt

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 9. SEPTEMBER 97 6 fi~k(t~ GANG 9. SEPTEMBER 97 57. ÅRGANG 6 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Fiskeriovgivning................. 659 Nye fiskefartøyer................. 659

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte.24. november.

Fiskerioversikt for uken som endte.24. november. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag. november 5. Nr. 48 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

FISKETS GANG. Ufgiff av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

FISKETS GANG. Ufgiff av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. november 955 Nr. 44 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 24. juli.

Fiskerioversikt for uken som endte 24. juli. ng Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 9. jui 1948. Nr. 30 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 27. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirekrøren. 43. årg. Bergen, Torsdag l. august 1957 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 27. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirekrøren. 43. årg. Bergen, Torsdag l. august 1957 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirekrøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag. august 957 Nr. 3 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

tonn, da1nptran 41 871 hl 1not i fjor henholdsvis 159 671-77 961-60 776-20 934-71 119.

tonn, da1nptran 41 871 hl 1not i fjor henholdsvis 159 671-77 961-60 776-20 934-71 119. Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 0. juni 957 Nr. 5 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

steinbit, 71,8 tonn uer og 113,5 tonn blåkveite. Inklusive fangsten av torsk blir den satnlede ukefangst 8176 tonn tnot 3960 tonn uken før.

steinbit, 71,8 tonn uer og 113,5 tonn blåkveite. Inklusive fangsten av torsk blir den satnlede ukefangst 8176 tonn tnot 3960 tonn uken før. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Fredag. mai 956 Nr. 9 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 19. mars 19~5

Fiskerioversikt for uken som endte 19. mars 19~5 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 2. mars 9 Nr. 2 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 17. januar 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 17. januar 1953 Ugit av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang" tiatt. 9. årg. Bergen, Torsdag. januar 19 Nr. A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskesort. 39 392 7 601 3 542 ' 4 28 249 - - Annen torsk 7

Fiskesort. 39 392 7 601 3 542 ' 4 28 249 - - Annen torsk 7 FISKETS GANG U!gitt av fiskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag 0. november 960 Nr. 45 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

n1ot i fjor henholdsvis: 123 286-63 038-40 017-20 231-55 788-27 947-19 198.

n1ot i fjor henholdsvis: 123 286-63 038-40 017-20 231-55 788-27 947-19 198. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Eergen, Torsdag 2. juni 956 Nr. 25, A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

B 11 holmsråsa-slad: ~1angerfjorden, Hordaland. Brislingfisket:

B 11 holmsråsa-slad: ~1angerfjorden, Hordaland. Brislingfisket: FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Bergen, Torsdag 26. januar 1956 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN!

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! 15. A U GUST 1 9 6 8 33 Kystens Forretningsbank TROMSØ TRONDHEIM BERGENSVOLVÆRHONNINGSVÅG BÅTSFJORD VARDØ MEHAMN Kontakt oss for nærmere oppysninger Nå kan vi tiby skattefri banksparing

Detaljer

son1 er pen, ble on1 lag tredjeparten tatt på garn, 1nesteparten ellers på snurpenot. For Bø foregår det for tiden så vidt vites ikke noe seifiske.

son1 er pen, ble on1 lag tredjeparten tatt på garn, 1nesteparten ellers på snurpenot. For Bø foregår det for tiden så vidt vites ikke noe seifiske. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 30. august 956 Nr. 35 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

VARE FISKERIER SUNNMØRE KREDITBANK A/S. er under omstilling både teknisk, økonomisk og menneskelig.

VARE FISKERIER SUNNMØRE KREDITBANK A/S. er under omstilling både teknisk, økonomisk og menneskelig. . DESEMBER 9 6 8 50 SUNNMØRE KREDITBANK A/S Åesund Voda Ørsta FosnavågStrandaBrattvågLangevågU ste i nvi kstrynspje kav i k Vi innbyr ti samarbeid med rederiene, fiskeriorganisasjonene og den enkete fisker.

Detaljer

~)7 6g7-17 769-49 298.

~)7 6g7-17 769-49 298. FISKETS GANG Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 4. mai 956 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 23. DESEMBER 1965 51 ~ ' '.. 23. DESEMBER 1965 51. ÅRGANG AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Norsk fiskeramanakk for 1966... 785 Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 28. juni 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 28. juni 1952. I Ugiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 38. årg. Bergen, Torsdag 3. jui 9 Nr. 6 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Troms: Det.foreligger ikke fangstn1elding. V ester/ilen:

Troms: Det.foreligger ikke fangstn1elding. V ester/ilen: n Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang~ tiatt. 9. årg. Bergen, Torsdag 1. desember 195 Nr. A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fiskeri oversikt for uken som endte 2. oktober 1954

Fiskeri oversikt for uken som endte 2. oktober 1954 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40, årg. Bergen, Torsdag 7. oktober 54 Nr. 40 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 17. august 1963

Fiskerioversikt for uken som endte 17. august 1963 Utgift av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORA ret, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 974 52 26. DESEMBER 974.60. ÅRGANG 52 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: vansker i vegen for fiskere, tivirkere og omsetningsedd. Jeg er imponert over den

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 19. desember 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 19. desember 1953 Utgit.f av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 24. desember 1953 Nr. 51 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fisk. l Mengde Verdi Megnde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi. l l 859 799 2 546 1 050 7 216 2 549. N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 4 7.

Fisk. l Mengde Verdi Megnde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi. l l 859 799 2 546 1 050 7 216 2 549. N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 4 7. Fisk Ufgitt av Fiskeridirekføren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 1. januar 1948. Nr. 1 A bonn em en t kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Nr. lo

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Nr. lo FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 6. mars 958 Nr. O Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

~1<:yndet en dag på 'grunn av helgen.

~1<:yndet en dag på 'grunn av helgen. Fiskets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 28. mai 1953 Nr. 21 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonement kan tegnes ved ae

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FI Ufgiff av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, R.Å.DSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder

Detaljer

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... Blåkveite.. Flyndre... Uer... Steinbit... Reker...

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... Blåkveite.. Flyndre... Uer... Steinbit... Reker... FISKETS GANG Ufgiff av Piskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag 21. januar 1960 Nr. 3 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskeri oversikt for uken som endte 7. januar 1961

Fiskeri oversikt for uken som endte 7. januar 1961 U/gitt av fiskeridirekføren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. AUGUST 1971

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. AUGUST 1971 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 6. AUGUST 1971 Fiskerioversikt for uken som endte 1. august 1971. 6. AUGUST 1971 57. ÅRGANG 4 Det har jevnt over vært en roig uke. Sidekvantaene fra Nordsjøen økte en

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 0. NOVEMBER 969 t7 0. NOVEMBER 96955. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges Råfiskag pr.. november 969... 79 Tiretteegging

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13 Fiskerioversikt for uken som endte 27. mars 1971~~ 1. APRIL 197157. ÅRGANG 13 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Medinger fra Fiskeridirektøren.. 241 Nye

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 27. DESEMBER 1973 52

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 27. DESEMBER 1973 52 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 7. DESEMBER 197 5 7. DESEMBER 19759. ÅRGANG 5 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: Side Medinger fra Fiskeridirektøren.. 99 Nye fiskefartøyer............... 99 Pub. utgitt

Detaljer

AV SKATTEN! KLIPP TOPPE. Nå kan vi tilby skattefri banksparing. Kontakt oss for nærmere opplysninger. 15. MAl 1969. Kystens Forretningsbank-

AV SKATTEN! KLIPP TOPPE. Nå kan vi tilby skattefri banksparing. Kontakt oss for nærmere opplysninger. 15. MAl 1969. Kystens Forretningsbank- UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN KLIPP TOPPE AV SKATTEN! Nå kan vi tiby skattefri banksparing Kontakt oss for nærmere oppysninger - Kystens Forretningsbank- TROMSØ-TRONDHEIM-BERGEN-SVOLVÆR-HONNINGSVÅG-BÅTS

Detaljer

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad,

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad, ÅRSMELDING 1995 FiskQrirQtt&dQrQn i F&kstad, KAP. KORT OM FLAKSTAD KOMMUNE. Fakstad kommune omfatter Fakstadøy og den nordøstige deen av Moskenesøya, samt 139 mindre øyer og 459 båer og skjær. Fakstadøya

Detaljer

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT JEMISI(-TEKNISKE Anayser av fett og tørrstoff Sammenikning av anayseresutater ved 7 aboratorier ved Kåre Bakken og Gunnar Tertnes R.nr. 135/74 A. h. 44 BERGEN Anayser

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 21. april 1962

Fiskerioversikt for uken som endte 21. april 1962 Utgift av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 10, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 16. august 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 16. august 1952. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 38. årg. Bergen, Torsdag. august 95 Nr. 33 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 11. desember 1954

Fiskerioversikt for uken som endte 11. desember 1954 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 6. desember 94 Nr. 0 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Vesterålen-Yttersiden:

Vesterålen-Yttersiden: Fiskets Gang Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 37. årg. Bergen, Torsdag 26. apri 1951. Nr. 17 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952.

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952. U f g if f a v F i s k e ri d ire k fø re n Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 7. apri Nr. Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 1968 32

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 1968 32 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 968 fi~k

Detaljer

F'iskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 28. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr.

F'iskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 28. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr. F'iskets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra,,fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr. 10 A bonn em en t kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstafer

Detaljer

7. NOVEMBER 1974 lts UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

7. NOVEMBER 1974 lts UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 7. NOVEMBER 974 ts UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 45 A V N N H O L D E T D E T T E N R.: Fiskerioversikt for uken som endte 3. november 974. mere enn to tredjedeer var torsk og hyse, noenunde ikt

Detaljer

Fis.kets Gang. Fiskeri oversikt for uken som endte 16. januar 195 4

Fis.kets Gang. Fiskeri oversikt for uken som endte 16. januar 195 4 Fis.kets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.fiskets Gang tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 21. januar 1954 Nr. 3 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ie postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november.

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november. Utgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra,. Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 23. november 1950. Nr. 7 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 12. august.

Fiskerioversikt for uken som endte 12. august. Fi Ugif av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 17. august 1950. Nr. 33 A bonn em en t kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

' ' l ' Trålsildfishet:

' ' l ' Trålsildfishet: FIS ETS GANG U fgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 22. september 955 Nr. 38 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år {e;j "es ve'd ae

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 24. ma1 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 24. ma1 1952. Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 9. mai 95 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte ls. mars 1961. Nr. li. U/gift av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte ls. mars 1961. Nr. li. U/gift av Fiskeridirektøren FISKETS GANG U/gift av Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 000, Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved

Detaljer

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK Mar Mar Apr Apr Mai May Jun Jun Jul Jul Aug Aug Sept Sept Okt Oct Nov Nov Des Dec Norwegian Seafood Export Council Feb Feb EKSPORTUTVALGET FOR FISK Jan Jan Eksportutviklingen i Export trends for Norsk

Detaljer

Fisket n. Fiskerioversikt for uken som endte 12. juni 1954

Fisket n. Fiskerioversikt for uken som endte 12. juni 1954 Fisket n Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide Qppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 7, juni 954 Nr. 4 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 5. februar 1955

Fiskerioversikt for uken som endte 5. februar 1955 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide. Qppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag O. februar 9 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 30. mai 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 30. mai 1953 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.fiskets GangH tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 4. juni 93 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 20. juli 1972 29

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 20. juli 1972 29 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. juli 972 29 fi~k(t~ GANG 20. JULI 972 58. ÅRGANG 29 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: Side Fiskeriovgivning................ 59 Medinger fra fiskeridirektøren.. 59

Detaljer

FISKETS GANG. U!giff av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

FISKETS GANG. U!giff av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. FISKETS GANG U!giff av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 6. februar 958 Nr. 6 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. DESEMBER 6 0 . DESEMBER 6. ÅRGANG A V N N H O LD ET D ETT E N R.: Fiskeriovgivning ang. fangstforbud og innskrenkninger i fisket på fjerne farvann og i fisket med Side

Detaljer

Fisker i oversikt for uken som endte 3. a pr i l 19 5 4

Fisker i oversikt for uken som endte 3. a pr i l 19 5 4 Utgit av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 8. apri 1954 Nr. 14 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 20. oktober.

Fiskerioversikt for uken som endte 20. oktober. Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 37. årg. Bergen, Torsdag 25. oktober 1951. Nr. 43 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskesort Mengde I ' 1 l 'Fiskemel. tonn tonn tonn l tonn l tonn tonn Skrei!12079 3 705 5 536 2 838 - - Loddetorsk Annen torsk

Fiskesort Mengde I ' 1 l 'Fiskemel. tonn tonn tonn l tonn l tonn tonn Skrei!12079 3 705 5 536 2 838 - - Loddetorsk Annen torsk GANG Utgitt av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag. desember 960 Nr. 48 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fisket Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 22. januar 1955. 41. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1955 Nr. 4

Fisket Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 22. januar 1955. 41. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1955 Nr. 4 Fisket Gang Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide øppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 41. årg. Bergen, Torsdag 7. januar 1955 Nr. 4 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

hl, hvorav 150 hl på Storfjord, Lyngen og 100 hl på Ersfjord i Hillesøy. I Nordland ble det fisket SOO hl på Helgeland.

hl, hvorav 150 hl på Storfjord, Lyngen og 100 hl på Ersfjord i Hillesøy. I Nordland ble det fisket SOO hl på Helgeland. FISKETS GANG Ufgif{ av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 20. februar 958 Nr. 8 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen 1 fjorder på Vestandet 1961-1962 av Kaare R. Gundersen FISKERIDIREKTORATETS HAVI ORSKNINGSINSTITUTT De merkemetoder som be uteksperimentert for brising i 1958 og 1959 (Gundersen 1959, 1960) er kommet ti

Detaljer

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983 Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET F O R O R D Beretningen om sefangsten i 1981 er stort sett basert

Detaljer

Ufgiff av fiskeridirektøren

Ufgiff av fiskeridirektøren ANG Ufgiff av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 0 00. Teegr. adr.: Fiskenytt - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. JANUAR 97 fi~k{t~ GANG. JANUAR 97 5. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Fiskeriovgivning.................. Medinger fra Fiskeridirektøren.. Utførseen av viktige

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar.

Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. februar 948. Nr. 7 A bonn em en f kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae posfansfater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 21. ma1. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20. Ulgitl av Fiskeridirekløren

Fiskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 21. ma1. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20. Ulgitl av Fiskeridirekløren Fiskets Gang Ugit av Fiskeridirekøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Ufgiff av riskeridirekføren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. Bergen, Torsdag 8. desember 1955 Nr.

Ufgiff av riskeridirekføren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Bergen, Torsdag 8. desember 1955 Nr. GANG Ufgiff av riskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. Bergen, Torsdag 8. desember 955 Nr. 49 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 21. mars 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 21. mars 1953 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra w Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 26. mars 1953 Nr. 12 A bonn em en t kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 23. SEPTEMBER 1971 38 f 23. SEPTEMBER 1971 57. ÅRGANG A V N N H O D E T D ETT E N R.: Side Fiskeriovgivning................. 691 Forskrifter for fangst, behanding, føring,

Detaljer

KYSTENS BANK. Hard u ikke fått brosjyren? Kom innom oss. Eller skriv, og vi sender den omgående. Opplysninger, råd og veiledning koster ingenting.

KYSTENS BANK. Hard u ikke fått brosjyren? Kom innom oss. Eller skriv, og vi sender den omgående. Opplysninger, råd og veiledning koster ingenting. UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskernes Bank en rådgiver i spørsmå om penger og økonomi. Foruten de tjenester vi kan yte deg som fisker og privatmann, gir brosjyren en oversikt over ånetibud, skattemessige

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 9. november 1

Fiskerioversikt for uken som endte 9. november 1 Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 4. november 957 Nr. 46 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 20. november.

Fiskerioversikt for uken som endte 20. november. Utgitf av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 25. november 1948. Nr. 4i Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Urislingfisl~ct: Trålsildfisket:

Urislingfisl~ct: Trålsildfisket: ng Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 4. september 195 Nr. 5 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fi s. Fiskerioversikt for uken som endte 22. Januar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 35. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1949. Nr. 4

Fi s. Fiskerioversikt for uken som endte 22. Januar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 35. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1949. Nr. 4 Fi s Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 35. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1949. Nr. 4 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

brosme, 7 tonn kveite, 26,5 tonn steinbit, 93,3 tonn uer, 13 tonn blåkveite. Inklusive torsk ble ukefangsten 5639 tonn mot 4893 tonn uken før.

brosme, 7 tonn kveite, 26,5 tonn steinbit, 93,3 tonn uer, 13 tonn blåkveite. Inklusive torsk ble ukefangsten 5639 tonn mot 4893 tonn uken før. FISKETS GANG Ufgiff av Piskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 2. mai 957 Nr. 8 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

FISKETS GANG. Ufgiff av?iskeridirekføren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

FISKETS GANG. Ufgiff av?iskeridirekføren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. FISKETS GANG Ufgiff av?iskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 8. mars 956 Nr. 0 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN O. FEBRUAR 966 fi~k{t~ GANG 0. FEBRUAR 966. ÅRGANG AV INNHOLDET DETTE NR.: 6 Rapport nr. om Vintersidfisket Side pr. 6. februar 966........... 0 Pubikasjoner utgitt

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FIS U/gift av fskeridire/døren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORA fet, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae pvststeder,

Detaljer

FISKETS GA Ufgiff av fiskeridirektøren

FISKETS GA Ufgiff av fiskeridirektøren FISKETS GA Ufgiff av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae

Detaljer

FISKETS GA 12. Januar. Fiskerioversikt for uken som endte. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GA 12. Januar. Fiskerioversikt for uken som endte. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GA Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 7. januar 957 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12 12 A V N N H O L D E T D E TT E N R. : Side Medinger...................... 169 Fiskerioversikt for uken som endte 16. maas 1975. for øvrig begrenset

Detaljer