UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 20. juli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 20. juli 1972 29"

Transkript

1 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. juli

2 fi~k(t~ GANG 20. JULI ÅRGANG 29 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: Side Fiskeriovgivning Medinger fra fiskeridirektøren.. 59 Pubikasjoner utgitt av Fiskeridirektøren Rapport i forbindese med prøvefiske etter makre med garn utenfor Sør og Vestandet fra Rapport fra forsøksfiske etter reker på havfetene med m/s «Ingar Iversen» M05SM utenfortrøndeag og Hegeand i tidsrommet Ansvarig utgiver: FISKERIDIREKTØREN Redaktør: kontorsjef Håvard Angerman FISKETS GANG's adresse: Fiskeridirektoratet Postboks 85/ Bergen Teefon: (05) UTKOMMER HVER TORSDAG Abonnement kan tegnes ved ae poststeder ved Innbetaing av abonnementsbeøpet på postgirokonto 698, eer på bankgirokonto 830/08/0474 Bergens Kreditbank eer direkte i Fiskeridirektoratets kassakontor. Abonnementsprisen på Fiskets Gang er kr. 40,00 pr. år. Ti Danmark, Isand og Sverige kr. 40,00 pr. år. Øvrige utand kr. 50,00 pr. år. Pristariff for annonser kan fåes ved henvendese ti Fiskets Gang. VED ETTERTRYKK FRA FISKETS GANG MÅ BLADET OPPGIS SOM KILDE Fiskerioversikt for uken som endte 5. jui 972. Det medes om bra driftsforhod i uken som endte 5. jui. Ferietiden virker tides noe begrensende for fisket. Finnmark og Troms var de andete fiskepartier forhodsvis små. Seifisket med snurpenot etter småsei var fortsatt godt på Nordmøre, men be innstiet etter døgns drift grunnet store åssatte behodninger. Det andes bra med bankfisk på Sunnmøre. Makrefisket for konsumformå ga bra utbytte både av garn og snurpefisk, og snurpefisket måtte midertidig stoppes av hensyn ti mottakssituasjonen. Brisingfisket har gitt betydeig utbytte på Trondheimsfjorden. Nordsjøsidfisket i Shetandsområdet ga mindre utbytte enn de nærmest foregående uker, men er fortsatt betydeig. Fisk m.v. utenom sid, brising, og øyepå. Finnmark: Fisket var forhodsvis sakt med andinger på 793,6 tonn fisk og 9,4 tonn reke mot henhodsvis 2 26 og 0,8 tonn uken før. Detakesen var på 540 båter, hvorav 20 tråere og 520 motorfarkoster, med 499 mann. Den var mindre enn uken før. Med trå be det tatt 403,9 tonn fisk, med garn og not 525,4 tonn, med ine 680,9 tonn og med snøre 83,4 tonn. Fangstfordeingen var denne: Torsk 420,3 tonn, hyse 576,8 tonn, sei 659,9 tonn, brosme 3,5 tonn, kveite 3 tonn, fyndre 9,9 tonn, steinbit 28,5 tonn, uer 2,6 tonn og båkveite 70, tonn. Det be andet 0 h ever, hvorav produsert 30 h tran. Tromsø: I fykets kystkommuner be det i henhod ti oppgave fra Fiskeriinspektøren andet 7 55,9 tonn fisk og reke mot 766,4 tonn uken før. I partiet inngår 79,2 tonn torsk, 89,4 tonn sei, 8 tonn brosme, 5,3 tonn hyse, 0,6 tonn kveite, 336, tonn båkveite, 2,3 tonn uer, 84,6 tonn steinbit, 0,6 tonn ange og 30,8 tonn reke. Andenes: En tråer kom inn med 43 tonn, mest torsk. SørHegeandSørTrøndeag: Dette område hadde i uken ti 9. jui andinger på 36 tonn fisk, hvorav 35 tonn torsk, 277 tonn sei, tonn yr, 7 tonn ange, 0 tonn båange, 3 tonn brosme, tonn hyse, tonn kveite, 5 tonn rødspette og 2 tonn annen fisk. I beretningsuken be det åssatt 27 tonn småsei i området. Levendefisk: Trondheim be fra Levendefisdagets distrikt tiført O tonn evende småsei. I Hordaand be det av evendefisk tatt opp 2 tonn småsei og fikk fra Nordmøre tiført 7 tonn, og fra Sogn og Fjordane 9,5 tonn småsei. Rogaand hadde 20 tonn evende fisk. Møre og Romsda: I uken som endte 9. jui be det på Nordmøre andet 049 tonn fisk, hvorav 9 tonn torsk, 998 tonn sei, tonn yr, 6 tonn ange, 3 tonn båange, 586 F. G. nr. 29, 20. jui 972

3 Fisk brakt~fai.«fi :.=rnritnark: f'trcre'n' ~ 0 an'uktf c ' ' 5. jui 972. ' ' Anvendt ti Skr:i... ~~~~~~~~2~~~. ~~~~5~,;~~;" :~~ Loddetorsk. sz2698 ~563 44o9 4S Annen torsk ~_960:. ~9 ~ 40 Hyse. :. ~;.. 9 0~4, ' Sei ~ ; '3'58: ~6~ Brosme L ~ 249 Kveite.~ '43 : L Båkveite ~ ~ 559! 559 ~..._ Fyndre j 40 Uer.. ;.; ~ Steinbit.... ~ Reke ~ 85 :85 ' Annen fisk.. «pr.7/ ; i68j43 «pr. 8/ '6264i si23j8 38 Me.r... ;; Oppme matikk ing tonn tonn. ',, _;.; ' Lever 2S60 hl.~ Rogn 633 h, hvorav 260 ii saftet, 373 hfersk, 8.Pamptra~ 7085 h. 4 Herav,~27 Jonn. rqtskjær. Fiskbr"at<tr,:arid:L'orhs i tideh;:~ janutr ~'JJ,: f, U i.~o] 0 ~ '! 5. jui 972. ;~n;'~ <Q ø! i~l ~~:>;~~~! ~~; i~~!~ :~~:~ ~~~r to~n ~~~:' Sei ~~pg~ ~... c p c...,.,, ~.6 :; id,!d B~osme~~:..,~~ =:~824 ~" ~,, 89 " _,5_" ":c~_ '~ _: Hyse : ;:;;: Kveite ~ ,: :", ~:., ~ ' _ :..?'. Båkveite ;;; 092; ;:_ == :~ ~~;~~.~.:.::: i t3s i:..l :r:.:7~i Steinbit ::.., r..,.,.,.,.,... Annen... 2.,._. ~:: " :~' ~ Reke... 78''696.:... ~ '22.." I at j6:0 60!4 256 '22"8673 ' < «pr. 7/77 Iss 4; i «pr. 8/ j Tran 9763 h. Rogn 0834 h, hvorav satet 230 h, fersk 3340 h, dyrefor 584 h. ~ ~; O tonn bros.me, 2 tonn hyse, tonn kveite, 6 tonn uer, r tonn steinbit, tonn skate og tonn annen fisk. I'beretningsuken var seifisket med hot fremdees det dominerende. I praksis be man enige om å starte dette fisæ mandag k. 2.~0. Tirsdag k var det åssatt 33 fangster på 540, i at 840 tonn, og da store behodninger sto i ås be fisket stoppet ti 7. jui k Ytterigere be 7 notfangster håvet og tiikemed 3 tråfangster tisammen 200 tonntatt opp eer evert ti sating. En Grønandsbåt everer 200 tonn satfisk i Kristiansund. Sunnmøre og Romsda: Bankfisktiførsene m.m. kom opp i 94,8 tonn og inkuderte 5,2 tonn torsk, 20 tonn sei, 569,8 tonn ange, 4 tonn båange, 222,8 tonn brosme, 30 tonn kveite, 7 tonn hyse, 30 tonn skate og 26 tonn diverse fisk. Fjerne farvann: Hektråeren og fabrikkskipet «Longva» osser 400 tonn frossen fiet i Åesund. Fartøyet hadde operert både i Nordvest og Nordøstatanteren. Sogn og Fjordane: Her be det andet 55 tonn fisk, hvorav 4 tonn torsk, 56 tonn sei ti sating og 46 tonn evende sei ti fiet, 2 tonn hyse, 2 tonn yr, 24 tonn ange, 6 tonn brosme, 8 tonn hå, tonn fyndre og 6 tonn diverse fisk. Hordaand: Fangstene innen fyket i uken be 2 tonn, hvorav 2 tonn evende småsei, 5 tonn diverse søyet fisk og 4 tonn pigghå. Rogaand: Her hadde man fangster på 60 tonn søyet og 20 tonn evende fisk. Skagerakkysten: Fisketigangen her var på 45 tonn, som b.a. innbefatter ca. 25 tonn pikefisk torsk og sei fra Revet. Osofjorden: Fjordfisk hadde mottak på 4 tonn fisk og everte 4 tonn evende å. Makrefisket: I ukens øp be det andet i distriktene sør for Stad 693 tonn garn. og dorgemakre F~ G. nr. 29, 20. Jui

4 fisk brakt and Vesteren: NordHegeand tiden t. Januar t. jui t972. Uken /7 I at pr..4/6 I at pr. /7 I at pr. 3/7 97 Mengde tonn , Fersk Fryst Anvendt ti Sa Heng ting ing tonn tonn tonn tonn , , I føge oppgaver fra Råfiskaget, Svovær. a Dess~ ten av sjø tivirket fisk: pr. 24/6 267 tonn satfisk, 52 tonn tørrfisk. pr. /7 267 tonn satfisk, 63 tonn tørrfisk. Her Oppme matikk ing tonn tonn fisk brakt and SørHegeand Sør~~røndeag i tiden t. januar 8. jui t972. Fiskesort Mengde Anvendt ti Ising Her Sa Hen mesing tikk og fry ting ging tonn tonn tonn tonn tonn Torsk t Sei Lyr Lange t62 Båange Brosme t Hyse Kveite Rødspette Marefyndre... Uer Steinbit Skate og rokke. 3 3 Håbrann... Pigghå... Makrestørje.. Annen fisk I at... ~ Is «to/7 t9n s It 8st t8t Fiskeme og D~eor tonn «t97o 824 Is 2so It 29 It 273 2o6 46 I føge oppgaver fra Norges Råfiskag, Trondheim. Lever 96 h. Rogn 55 h. samt 845 tonn tankkjøet snurpefisk ti konsumformå. Tigangen på snurpefisk be såvidt stor at dette fiske be stoppet innti mandag 7. jui. Fra denne dato kan det for øvrig drives snurpefiske etter makre nord for 59 Nord med evering ti me og oje. Nord for Stad be det andet 049 h Nordsjømakre og 36 h kystmakre, hvorav ti agn 7 30 h, ferskbruk 23 h og me 24 h. Skadyr: Av reke hadde Fjordfisk tonn kokte og tonn rå, Skagerakfisk 3 og 3 tonn og Rogaand Fiskes asag 3 og tonn. N ordfra meder Troms om 30,9 tonn reke og Finnmark om 9,4 tonn. Sid, brising, og øyepå. Feit og småsidfisket: I Troms og Nordand be det i uken tatt opp 607 h feitsid, hvorav på Guesfjord i Troms 44 h, og i Nordand på Raftsundet 70 h, Fiskefjord 95 h, i SørFoa 30 h og på Hegeand 268 h. I NordTrøndeag be det vesentig i Vikna og Leka fisket 035 h feitsid, vesentig i størresesgruppe. I ikhet med i Nordand bir det meste av feitsidfangstene evert ti sating. BuhomsråsaStad: Det be tatt opp 644 h feitsid, hvorav ti sating 35, agn 56, innenandsbruk 260 og me og oje 3 h. Sør for Stad hadde man av feitsid 0 h (satet) og småsid 60 h (hermetikk). Fjordsid: Det be tatt opp tonn i Fjordfisk og 2 tonn i Skagerakfisks distrikt, at ti innenandsbruk. Sidefisket i Nordsjøen konsentrerer seg i Shetandsområdet og må karakteriseres som ujevnt. Distriktene nord for Stad be i uken tiført h, hvorav ti sating 432 h, frysing h, agn 23 h og me og oje h. Sør for Stad be det andet h, hvorav 8 38 h ti frysing, h ti sating og h ti me og oje. 588 F. G. nr. 29, 20. jui 972

5 Fisk brakt i and i Møre og Romsda i tiden. januar 8. jui 972. Anvendt ti Fiskesort Mengde og fry Sa Hen me og Skrei... '. dyre sing ting ging Ising Her Fiske me tikk for tonn tonn tonn tonn tonn tonn Annen torsk Sei Lyr O Lange Båange Brosme Hyse O Båkveite Kveite Rødspette Marefyndre... Å... Uer.. ' Steinbit Skate og rokke. 6 6 Håbrann... Pigghå Makrestørje.. Annen fisk Hummer... O O Reke Krabbe... I at...! ' Herav: Nordmøre J 63 Sunnmøre og Romsda I at 0/ u 305i I «/ Etter oppgaver fra Norges Råfiskag, Sunnmøre og Romsda Fiskesasag. Omfatter også fisk fra fjerne farvann. Satfisk er omregnet ti søyd hodekappet vekt ved å øke satfiskvekten med 0 %. 2 Lever 756 h, rogn 994 h. 3 Herav 230 tonn satfisk 3: 484 tonn råfisk. 4 Herav 4260 tonn satfisk, 3: 8946 tonn 'åfisk. 5 Tran 393 h, rogn 338, herav 353 h ti hermetikk. 6 Herav tonn ti fiet. Brising: Det har foregått godt fiske i Trondheimsfjorden, hvor det 8. jui sto ca skjepper i ås. Nord for Stad be det i uken opptatt ti hermetikk skjepper brising og sør for Stad skj epper. ØyejJå: Det be andet 2 37 og h henhodsvis nord og sør for Stad og at ti me og oje.! Fisk brakt i and i Sogn og Fjordane tiden. januar 5. jui 972. Fiskesort Meng Ising og Anvendt ti] de frysing Sa Heng Her Fiske Rund! Fiet tonn tonn tonn tonn ting ing metikk me tonn tonn tonn Torsk Sei Lyr Lange Brosme Hyse Uer... ' Å... Kveite Fyndre Båkveite... Skate... Pigghå Lysing Komue... Steinbit... Makrestørje Hummer Reke... '.. Krabbe.... Annen fisk r 04 I at ! <<pr. 7/77 / «pr. 8/ ! 0 Etter oppgave fra Sogn og Fjordane Fiskesasag. 2 Herav 488 tonn satfisk, 3 : 025 tonn råfisk. Summary. The rejjorts for the week ending ]uy 5th te of good weather conditions, but somewhat sack fishing. In Finmark 794 tons groundfish were anded, comjjared with ast week's 2 26 tons. The figures for Troms were 755 and 766 tons. In the Nordmøre district the jntrse seine fishing for saithe had to be stojjjjed after day' s operation, when 840 tons had been caught and paced aive in ock seines and added to considerabe hodings of such fish. Good ongine catches were anded at Aaesund, where aso a factory ship unoaded 400 tons frozen fiets. The fishing for North Sea herring in the Shetand area goes on, but was not as productive as in recent weeks. The andings amounted to hectoitres of which about 5 percent was sod for different consume jjurjjoses. A rather jjroductive sjjrat fishing goes on in Trondheinzsfjord. Amost skjejjjjer (20 itres) were deivered for canning. F. G. nr. 29, 20. jui

6 Fisket etter sid og industrifisk samt brising og makre i uken 9/7 5/7 og pr. 5/ Feitsidfiskernes Sagsag Harstadkontoret Buhomsråsa) Feitsid... Småsid... Lodde... Øyepå... Poartorsk... I at... Feitsidfiskernes Sagsag, Trondheims kontoret (BuhomsråsaStad) Nordsjøsid... Feitsid... Småsid... Øyepå... To bis... Komue... I at... Norges Sidesasag (Sør for Stad) Nordsjøsid... Feitsid... Småsid... Øyepå... Lodde... To bis... I at... Nordsjøsid... Feitsid... Småsid... Vintersid... j Isandssid... Fjordsid Sid i at...,»» pr. 7 f7 7 Lodde... Øyepå... To bis... Poartorsk... Komue... I at...,»» pr. 7/7 7.. Makre (tonn) Norges Makreag S /L, pr. 8/ Feitsidfiskernes Sagsag Brukt ti I uken I at Fersk, ising Frysing H H ! ! J ! ~! 66~ I I , ' Eksport Innen. Konsum Agn H _, j ~ Sating H H. H H H i 36 Herme i Dyre og Me og tikk fiskefor oje ~~~ = I = \ J 960 IO ~ 56\ IO I , ~ 3~ = I = 36 = = 664 = 562 = = ~ ~ Makre at... 75_, / 2 596! »»»pr. 7/ Brising (skjepper)... ',, Sør for Stad ~ = = = Nord for Stad (GrenseJakobsev ~B~r~is~in_g_i~a~t.....~,~43~27=5~~~ ~68=7~0=3~~~8=7_~0~, _~,_~,~,~4 8=2~4~,=6d622j»»pr. 7/ j Herav skjepper havbrising. 2 Herav ti matme 2364 h. 3 Herav 4 h ti røking. 4 Ti ansjos. H H I = , , ~ 77 ~~g 590 F. G. nr jui 972

7 Rogaand Fiskesagsag 8 /t HOVEDKONTOR STAVANGER Teefon sentrabord (045) Teegramadresse Rogaandsfisk Teex: Fonn 6. Det ska føres protoko over rådets forhandinger. Såve fertas som mindretasforsag ska protokoeres, Stemmegivningen ska angis ved navn og såvidt muig begrunnes. Departementet avgjør når protokoen eer deer av denne ska være offentig. 7. Disse forskrifter trer i kraft straks. Avd. Haugesund» Åkrehamn» Egersund tef. (047) 23 97» (047) » (044) Forskrifter for Trårådets virksomhet, fastsatt ved kongeig resousjon av 2. mai 972 i medhod av 4, annet edd, i ov av 20. apri 95 om fiske med trå.. Rådet ska gi uttaese ti Fiskeridepartementet i spørsmå om dispensasjoner ti tråfiske etter tråerovens 2, tredje edd. Videre ska rådet gi uttaese ti Fiskeridepartementet om ae søknader som det bir foreagt om tiatese ti å drive fiske med trå etter tråerovens, første edd. Andre spørsmå om tråfiske kan foreegges rådet når departementet finner grunn ti det. 2. Rådet ska komme med forsag ti retningsinjer for tideing av tråtiateser, og kan under det fremme forsag ti det anta tiateser det bør tas sikte på å utstede i øpet av det kommende år, og den distriktsvise fordeing av tiatesen. 3. Rådet er vedtaksført når minst 6 medemmer er ti stede. Enhver uttaese treffes ved stemmeferhet. Står stemmene ikt, gjør formannens stemme utsaget. 4. Intet medem av rådet kan deta i en saks behanding når han er inhabi i henhod ti 6 i ov av 0. februar 967 (forvatningsoven). 5. Rådets sekretær ska forberede sakene og etter konferanse med formannen innkae medemmene og eventuee varamenn ti møte. Rådet hoder møte når departementet eer formannen finner det nødvendig, dog minst en gang om året. Ved behanding av saker som haster, kan formannen hvis det er vanskeig å få rådet sammenkat, nytte skriftig saksbehanding ved å a saken/sakene sirkuere ti medemmene. Reguering av brisingfisket i NordsJøen og tigrensede områder. I medhod av 2, punkt 2, i ov av 28. mai 959 om kvaitetskontro med fisk og fiskevarer o. a. og kg. resousjon av 8. apri 960 har Fiskeridepartementet den 26. juni 972 bestemt:. I tidsrommet fra og ned. apri ti og med 5. oktober er i områdene utenfor 4 n.mi fra grenseinjene forbudt å fange brising. Omsetning eer anvendese av sike fangster er også forbudt. 2. Når kvaitetsmessige hensyn tisier det, kan Fiskeridirektøren oppheve eer forenge forhuder i. Videre kan Fiskeridirektøren gi tiatese ti forsøksfiske eer fiske for forsøk ved nedegging. 3. Disse forskrifter trer i kraft straks. FRYSERI KJØLELAGER ISFABRIKK RØKERI SUNNMØRE FISKEINDUSTRI Afs Aesund Teefon: 2344 Teegr: Frostprodukt F. G. nr. 29, 20. jui

8 Medinger fra Fiskeridirektøren (forts.) Forskrifter om fredningstider for nordsjøsid. (Kfr. meding J. 34 av 3. mars 972 fra Fiskeridirektøren). I medhod av, annet edd, og 37 i ov av 25. juni 937 om sid og brisingfiskeriene og kg. resousjoner av 7. januar 964 og av 8. januar 97 har Fiskeridepartementet 6. jui 972 bestemt: I. I Fiskeridepartementets forskrifter om fredningstider for nordsjøsid av 0. mars 972 gjøres føgende endringer: 3 (ny) ska yde: Fiskeridirektøren kan i 972 forby fiske etter sid for oppmaing ti me og oje i de tidsrom fiske er tiatt i henhod ti dersom samet oppfisket kvantum ti dette formå i det område som er beskrevet i overstiger tonn. 3 bir 4. I I. Disse forskrifter trer i kraft straks. Årsberetning vedkommende Norges fiskerier, 970, nr. 2. Årsmeding 970 fra Fiskeridirektoratets Ha vforskningsinsti tutt. Bergen , nr. 3. Årsmeding 970 fra Fiskeridirektoratets KjemiskTekniske Forskningsinstitutt. Bergen , nr. 5. Lofotfisket 97. Beretning av utvagsformann Hege Hanssen. Fisken og Havet. Rapporter og medinger fra Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt, Bergen. 972, Særnummer. Ressursoversikt for 972. Bergen 972. Fiskeridirektoratets skrifter, serie Fiskeri, Vo. V, No. 3. Mykebust, Bjørn: Borgundfjordfisket. Bergen 97. Fiskeridirektoratets småskrifter, 97, nr. 5. Fiskeriovgivning. Særtrykk fra Fiskets Gang oktoberdesember 97. Bergen 972. STATENS FISKARFAGSI<OLER 503 Laksevåg, 6420 Aukra, 7000 Trondheim, 8372 Gravda, Honningsvåg begynner nytt skoeår 2. august på ae injer. FiskeskijJjJerinjen (0 mndr.) fører fram ti fiskeskippereksamen og eksamen radioteefoni og radar. I Gravda et videregående fiskeskipperkurs (0 mndr.) med høyere utdannese i navigasjon (styrmannseksamen av 2. d.), fiskerifag og økonomi. Motorinjen (4 mndr.) utdanner motorpassere ti fiskefåten (ikke i Honningsvåg og Aukra). Eevene får godskrevet 7 mndrs. verkstedstid. Det kreves ikke fartstid. Fiskebåtstuertinjen (4 mndr.) fører fram ti fiskebåtstuerteksamen (ikke på Aukra og i Gravda). I Gravda kokkskoe (0 mndr.) av samme art som ved sjømannsskoene. Ved ae injene fri undervisning, fritt ojjjj!wd med kost og dehning av biettutgifter. Muighet for ån. Vennigst send gratis skoepan og søknadsskjema for... injen ti: Navn: Adresse: 592 F. G. nr. 29, 20. jui 972

9 Hvorfor ikke reparere i Trondhjem? VI.STÅR TIL RÅDIGHET VED: HAVARIREPARASJONER e KLASSEARBEIDER e OMBYGNINGER MODERNISERING Fytedokk for innti ca t. dw. Tørrdokker for innti 35 fots engde. e DYKTIGE FAGFOLK KORTE LEVERINGSTIDER Be om vårt pristibud. A.s.Trandhjems me. rsted Med. av Akergruppen Sentrabord 2 60, vakt hee døgnet Teegramadr.: Verkstedet Postboks Trondheim Teex tmv. n. Mindre britisk fiskefåte utfor Isand? Storbritannia ser ut ti å nærme seg en sags kompromisavtae med Isand for å unngå en ny torskekrig. Etter en runde med drøfteser over to dager i London denne uke, er det panen at ytterigere forhandinger ska finne sted i Reykjavik om to ukers tid, oppyser «Fishing News» (23. juni) og fortsetter: Det ater ti at Sir Aec Dougas Home's forsag be basert på hva som må beskrives som «innsats begrensning». Hva dette betyr, er at færre britiske skip vi komme ti å fiske utfor Isand og dessuten insisterer isendingene på forbud mot fryseri og fabrikkskip innenfor 50 mies. Skjønt det er nesten avgjort at det vi bi satt tak over årsfangsten, synes anstøtsstenen under de kommende forhandinger å kunne bi Isands intensjon som går ut på å ha kontro over hvor og når tråerne ska fiske. Den isandske deegasjon mener nå at dens sak for nedskjæring av fiskeriinnsatsen er bitt styrket av en internasjona vitenskapeig rapport om de nordatantiske torskebestanders tistand. Rapporten antyder at fiskeriinnsatsen vi måtte reduseres med en havpart de kommende fem år, hvis avkastningen på enger sikt ska a seg oppretthode på nåværende nivå. Denne rapport fra en arbeidsgruppe, som be studium av de nordatantiske torskebestander oppnevnt av Det Internasjonae Havforskningsråd og Internationa Commission for North Atantic Fisheries, ventes å bi offisiet pubisert i oktober etter at dens tirådinger er bitt vedtatt av åtte medemsand. Den eneste torskebestand som kan tåe større innsats, er den som finnes i Southern Guf of St. Lawrence. Om Isandsbestanden sier rapporten: «I øpet FISKERE Ska dere ut på trå ing eer med ringnot? Kontakt Egersund Trawverksted og a oss få diskutere med dere. Kansje vi i feesskap kan komme frem ti det mest effektive redskap for Deres båt. Egersund Trawverksted Tef. verksted T ef. kontor 9 29 av årene 964/67 sank fangsten av torsk ti tonn i 967 fordi det manget gode årskasser. Men siden 968 har en de av de sterke årskasser av grønnandsk opprinnese utvandret ti Isand og påny hevet fangstene der ti et høyt nivå ( tonn i 97)». Tidigere vurderinger tyder på at økning i fiskerimortaiteten ikke vi resutere i en ytterigere økning i avkastning pr. rekrutt hvormed denne bestand kan bi betraktet som å være fut utnyttet». Mr. Ingvar Hagrimsson, direktør for Isands Havundersøkeser, sa ti Fishing News, at han som vitenskapsmann vie føe seg ykkeig om han fikk se denne rapports t~rådinger iverksatt. Han tiføyet at fiskeriinnsatsen utenfor Isand siden 960 hadde økt med 3 prosent hvert år. men fangstbyttet var ikke bitt økt med 36 prosent. «Dette viser», sa Mr. Hagrimsson, «at at er ikke normat». Isenderne gjør et stort nummer av at formannen for arbeidsgruppen som utførste studiet, er en britisk vitenskapsmann. Isands torskefiskerier. Fiskif j eag Isands meddeer (datert Reykjavik 2. jui) at utbyttet av andets torskefiskerier i tidsrommet utgjorde tonn, hvorav eksportert iset tonn, ti frysing og fiet tonn, ti henging 94 tonn, ti sating tonn, ti fabrikker 738 tonn og ti andre form å 688 tonn. F. G. nr. 29, 20. jui

10 Det meksikanske fiskebåtprogram. Iføge pressemedinger vi de ti første fiskebåtene som ska bygges under administrasjonens pan om 500 nye fiskebåter, bi evert fra verft i sutten av jui. Banco Naciona de Fomento Cooperativo oppyser at det dreier seg om ti reketråere bygget ved skipsverftet «Astieros de Veracruz». Marsjhastigheten oppgis ti 9,5 knop, de har en tråkapasitet på 4,5 tonn og har en agerpass på 53 kubikkmeter. Det instaerte kjøesystem oppyses å være meget moderne (tørrfrysing). De ti reketråere vi bi tidet fiskekooperativer når de er evert fra verftet. Rapport fra the Highands and Isands Deveopment Baard (HIDB) om fiskeriutvikingen i Skottand. HIDB er som kjent det offisiee organ for distriktsutbyggingen i Skottand og de skotske øyer. HIDB's finansiee hjep (ån og tiskudd) ti fiskerisektoren utgjør ca. f 2,8 mi. siden 965 frem ti Av dette beøp gikk ca. f 2 mi. ti anskaffese av 235 fiskefartøyer, f ti 24 tivirkningsanegg og f ti skipsverft. Rapporten, som er utarbeidet av herr Wiiam Russe (tidigere Ass. Secretary i Scottish Deveopment Office Scottish Office), etter oppdrag fra HIDB, sår først fast at HIDB's investeringsprogram i fiskerisektoren har vært meget veykket med stor virkning for distriktenes økonomiske og sosiae veferd. Russe underbygger denne konkusjon ved å vise ti en parae anayse foretatt av herr M. A. Grieg (University of Stiring), hvor herr Grieg ved å bruke en såkat «mutipikatormode» kommer frem ti at det for hver ny arbeidspass på havet gjennomsnittig skapes fra,5 nye arbeidspasser på and, og at hvert f opptjent av fisker skaper en inntekt på f,20 på and. Disse gjennomsnittige «mutipikatorta» for syssesetting og inntekt skjuer dog betydeige regionae variasjoner avhengig av strukturen i fiskefåten, tivirkningsindustrien og annen tiknyttet industri og virksomhet. Syssesettings og inntektseffekten varierer også for investeringer i henhodsvis fartøyer (og for forskjeige fartøystyper), tivirkningsanegg og skipsverft. På bakgrunn av disse forhodsvis teoretiske kakuasjoner fremsetter så herr Russe forsag om et investeringsprogram på f 4,3 mi. (ån og tiskudd) for anskaffese av 250 fiskefartøyer (hvor. av 0 «second hand» enheter) over en 5 års periode. Rapporten igger nå hos ministeren for Skottand (Gordon Campbe), som imidertid ennå ikke har avgitt noen uttaese. Engeskmann kjøper edre norske fiskebåter. I «Fishing News» (30. juni) berettes det at båtoppkjøper Tony Scragg, fra Fokestone i Kent, har funet ut at han kan kjøpe edre eer overfødige norske fiskebåter ti angt under de priser båtene vurderes ti i Engand og sege dem biig. Han forteer at han for ;, 2000 ti 3000 kan kjøpe en båt i Norge, som i Engand verdsettes ti rundt om ;, Foreøpig har han importert en 50foter, men tok samtidig mange fere båter i øyesyn, og a ut på sin annen oppkjøpsferd for en tid siden. Ti å begynne med var det dorryer eer forhenværende snurpebåter han kjøpte, og av sike har han importert 00. «Det gae er at det ikke finnes fere sike å få kjøpt i Norge». Derfor konsentrerer han seg nå om dekkete fartøyer. Konferanse i La Rochee egger frem pan om nærmere fastsatte bestemmeser for arbeidsforhod i fiske og om støtteskip innen EF. Arbeidsforhodene om bord i fiskefartøyer bør standardiseres innen EF, som også bør ha støtteskip som ti enhver tid kan yte assistanse. Dette er to fremegg fra en konferanse som be avhodt i La Rochee, Frankrike, tidig i juni måned, beretter «Fishing News» (30. juni). Fremeggene er bare av rådgivende karakter, men representanter for De Seks detok på møtet. Konferansen besuttet at en standardisering av arbeidsbetingesene var nødvendig og ikeedes at mannskaper burde få en sammenhengende hvietid av seks timers varighet. Det mest revousjonære av forsagene var opprettingen av en fåte av støtteskip. Disse skue opereres av de enkete medemsand innenfor tidete soner. Man innså at driften vie bi kostbar, men få sin store betydning. Ae forsagene vi bi agt frem for Kommisjonen i Brusse og dernest for Ministerrådet. Tirådingene må eventuet også godtas av Europarådet i Strassbourg. Markedet for ombordfrosset (Georges Bank) sid i Tyskand. Skjønt bare 60 prosent av fangstmengden i 97 av sid i Vestatanteren er tidet som kvoter i år ti de and som detar i fisket, offererer Seefrostvertriebsgeseschaft (SVG) i Bremerhaven ombordfrosset sidefiet, sid for steking, «DeiHeringe» og rundsid ti røkeri og andre industriformå i mengder som omtrent motsvarer fjordårsproduksjonen. Man vi anstrenge seg for å stie varen ti disposisjon på så fordeaktig måte som muig i offentig fryseri på kysten som igger tivirkerbedriften nærmest, sik at transportkostnadene bir minst muige. SVG bærer kostnadene med inneggingen. SVG, som også bærer fere av de kostnader som er forbundet med agringen, mener seg, gjennom øpende bortkaing fra fangstpassene og ved transport med fryseskip, i stor utstrekning å bi i stand ti evering av avtate mengder sidefiet på ønsket måte. For at tivirkerne ska få et grunnag for sagspriskakuasjon bir varen tibudt ti angsiktige ensartete priser. SVG ber om bestiinger senest 0. jui, og evering skjer iføge kontrakt i tiden fra den nye sesongs første anding, ca. midten av august og ti 30. apri 973. Leveringskontrakter for sidefiet kan suttes i totamengde på 500 tonn eer mere. Likeedes taes det imot bestiinger på mindre mengder av de øvrige sidetyper. SVG stier kontraktmengdene ti disposisjon i månedige departier i forhod ti totamengde og kontraktens øpetid. Det er adgang ti endringer. Månedspartier, som ikke er uttatt, bir fra den første føgende måned agret på kjøperens regning og risiko. Som nevnt skjer agringen fortrinnsvis i fryseri ved kysten nærmest kundens bedrift, men kjøperen har også anedning ti avtak av demengder direkte fra innkommet skip. Det betinger en prissenkning på 3 Dpf. pr. kg. Kjøpsprisene for kontraktvare beøper seg for sidefiet ti DM,40 pr. kg, sid ti steking DM,20, rundsid ti røykeriformå DM,0 og rundsid ti industriformå DM 0,90. Etter. januar tiegges, for agring m.m., 3 Dpf. pr. kg. Prisene er ikke tiagt merverdiavgift og bidrag ti fremme av fiskeavsetningen. (AFZ 27. juni). 594 F. G. nr. 29, 20. jui 972

11 RAPPORT I FORBINDELSE MED PRØVEFISKE ETTER MAKRELL MED GARN UTENFOR SØR OG VESTLANDET FRA Av Vermund Dah Innedning: I programmet for 972 var tatt med forsøksfiske etter makre av to båter som skue dee området fra Oksøy ti vest av Marstein. Ti det nordige området be eid m/s «Sjødis» R207K, Reinert Jakobsen, Vedavågen, og m/s «Sandfu» R66ES, Sigmund Stapnes, Egersund, ti det sørige området. Det er et utbredt ønske on å begynne makredrivingen så snart som det foreigger fangstmuigheter. Sjøtemperaturene var høyest engst nord. Mjs «Sjødis» begynte derfor aerede den 5.4 og m/s «Sandfu» en uke senere. Resutat: På grunn av nordig og nordvestig vind hodt sjøtemperaturene seg ave hee apri. Ute på revkanten fra vest ti nordvest av Utsira kunne en ti å begynne med finne temperaturer fra 67 og de første forsøkene be utført i disse områdene. Fangstene ti å begynne med var små. M/s «Sjødis» utførte 8 garnforsøk, og hadde en samet fangst av ca kg makre. Fra.5. begynte fangstene ti m/s «Sjødis» å bi brukbare og de to siste dagene everte båten ca kg pr. dag. Fangstresutatene var ite brukbare før sjøtemperaturen steg ti 8 og mer. Makrefiske i det nordige distrikt har senere vært riktig godt. I det sørige området der m/s «Sandfu» drev sine forsøk var det dårigere forhod både hva angår sjøtemperatur og fangst. Båten forsøkte i områdene fra vest av Egerøy ti sørost av Oksøy. Mjs «Sandfu» utførte 9 garnforsøk med en samet fangst av kg makre. Avstand fra and varierte fra 20 ti 50 mi, de feste forsøk be utført angs og inne på revet. Sjøtemperaturene varierte meom 5 og 7, for det meste omkring 6. Båten suttet av den 0.5. og da var det fremdees ikke noe særig fart i fangstingen. Ende av garnbåtene fra Egersundområdet har derfor fisket og evert i Karmøydistriktet. Begge de to siste årene har den beste makredrivingen foregått utenfor Vestandet. F. G. nr. 29, 20. jui

12 RAPPORT FRA FORSØKSFISKE ETTER REKER PÅ HAVFELTENE MED J\/S «INGAR IVERSEN» M05SM UTENFOR TRØNDELAG OG HELGELAND I TIDSROMMET Av Vemmnd Dah Innedning : I forsøksprogrammet for 972 var panagt rekeforsøk fra Frøyabanken og nordover. Ti forsøket be eiet m/s «Ingar Iversen» M05SM, skipper Harad I vers en. Båten er I fot, bygget 964 med 780 HK motor og senere ombygget ti hekktråer og frysebåt. Utstyret var meget avansert. Reketråen var utstyrt med bobbins og hadde en engde av 32 fot på headina. Hee tråen med sviper og bobbinsenke be tatt om bord og satt ut over hekken ved en netttrornme. M/s «Ingar I vers en» har tidigere drevet tråfiske etter reke i Barentshavet og ved VestGrønand med meget godt resutat. Område: Under forsøket tok en sikte på å undersøke de områdene som var dypest og forsøke der det var eirbunn og sannsynig muighet for reke. Det be forsøkt fra vest av Smøa og Frøyabanken ti Skjodryggen og ti vest av Træna. Resutat: Det be ti sammen utført 28 tråtrekk i dybder meom 50 og 250 fv. I de nordøstigste områdene var det ti des mye sopp, men stort sett fant en mye fin tråbunn med eire og sike fiskearter som opphoder seg på vanige rekefeter. Rekeforekomster av brukbar størrese be ikke funnet. Derimot fikk en enkete steder fangst på meom 2 og 0 h med vassid og rødfisk. Det var ite konsumfisk på de områdene som be undersøkt. På grunn av ite positive resutater be trånota stit sik at tråen gikk meget hård i bunn, og en fikk både fatfisk, skje og pøse i noten, men bare få eksemparer av reke. Værforhodene under forsøkene var noe varierende, men på grunn av god båt med godt utstyr fikk en ikeve undersøkt over meget store områder. De siste dagene fra var det stiv ti sterk kuing og storm fra SV og NV med opprørt hav og derav andigge. Journa over de ut{ørte tråtrekk er vedagt rapporten. Den viser posisjoner, taueretninger, tauetid, fangst og bunnens beskaffenhet med anmerkninger. Konku~jon : Det synes å være meget vanskeig å finne brukbare rekeforekomster i det aktuee område. Så vidt en finner ut så er det siden 954 utført 6 reketråforsøk utenfor kysten fra Smøa ti Træna. Samtige av disse forsøkene visert stort sett samme resutat. På tross av brukbar bunn i fere områder er det ikke funnet brukbare rekeforekomster. I fjordene og fjordmunningene på den sanme strekningen kan det være ti des meget gode rekeforekomster. Dette går en ut fra skydes kystvannet som har en avere gjennomsnittstemperatur enn Atanterhavsvannet som i det vesentige dominerer de større dyp utenfor kysten. De forhodsvis høye og jevne sjøtemperaturene fra Atanterhavsvannet ser ut ti å ha samme virkning på hee strekningen fra Homen Grå ti J\!Iyken. Leirbunn og andre merker som føger rekefeter kan finnes, men innen dette området får en ikke brukbare rekefangster. Forekomstene av vassid og uer syntes å være ganske gode, og det er sannsynig at en ved å bruke en høytgående bunntrå vie få ganske gode fangster. Litteratur i forbindese med tidigere utførte forsøk finnes i års beretning over «Praktiske fiskeforsøk» fra , som er utgitt av Fiskeridirektøren. 596 F. G. nr. 29, 20. jui 972

13 V,,9 rh /to '} ~ 9 J.2 7 ' '6 \s IS 'o/ /IJ 6 23 ' 2 ~7 28 V~~ ~:4 o;;~s:::: d)~ w RekefråforsO'k ufenfor Triinreaq og fegeac/ '... ~t?~~,'t uf!v'rfav % "Jn90rJversen''mors.97:2 ~ r frå/frekk ~ ~ ~~~.<. F. G. nr. 29, 20. jui

14 U!...o CC) :n 0 :::J :S...:> ~ ':J p, s..:.. ~ ;:j I uken... TOLLSTEDER 27 Kristiansand = 68_I_245J Stat. nr. Stat. nr. o 42 7 / ' '... ~ ; _ 4 ' = : \ ,5...:;_;' 35 :: ' TOLLSTEDER , i 2 _;. 30 is ~5; ~g ~~~;;~. : : : : : : : : : : = = ~ = _: _:5 = ~8 = 993 _ 2 _:9.. = =.. = 8..,...! _:_ ' ' i: Norges utførse av sjøprodukter fra. januar ti 24. juni og uken som endte 24. juni 9n. Tonn. Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk Annen Fersk Fersk Ferik sid og sid og Fersk Fersk rød Fersk Fersk yr Fersk Fersk makre Fersk Fersk skate og Fersk fersk fisk Frossen Frossen storsid vårsid brising brising aks kveite spette hyse torsk og sei ange makre størje pigghå håbrann rokke å,fisk." 7 i.~t storsid y~rsi).d een i at,...: r" ' ~"'.''. Stat. nr. Stat nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr_. Stat. nr Stat. nr: Stat. nr. Stat.. ir. Stat. nr h , \ : 35 '.. 352' i '.. ;!? ti~~d~~.::::,::::: = = _20 _20 : _s _:2 49: = = _2 ~5 _: = _ = = 42 Kristiansund..... O 2 _ 2 9 ~~ I at ! i i So 2 247_!_76_ 7 J MERK: På. grurin av avrunding av taene ti n~ermeste hee tonn vi summen av utføresen over de enkete tosteder ikke atid stemme med taene for å «i at». Av samme grunn vi summen av utføresen ~v de spesifiserte Frossen Frossen Rund Rund Rund Rund~ Rund Rund Annen Rund Fersk. Fersk Frossen Frossen Frossen Frossen Frossen _frosse.n Frossen Frossen Satet sid sid frossen iro~en frossen frossen fr_osse~ f:ossen rund!ros~en e. kjøt e. kjøt hyse to~ke ~ei ste!nbit ':er s_id fiet ~et.to~keeers og at aks kvete makre makre pggha habrann frossen fisk at fiet, fiet fiet fiet fiet fiet fiet fiet eers _ at hsk at brising størje. ~ fisk hyse eers., x 5x X Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr.istat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. St;~0 tr Stat. nr. Stat. nr. St~t. ~ Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. St~t. nr. Stat. nr. o3oi. o3ot. o3ol o3ot. o3ot. o3o. o3o. o3ot. o3ot. o3ot. o3ot. 353~359 ' j 50 2~ 599 o3ot. o3ot. o3ot. o3ot. o3ot. o3oi. o3o.. o3o2. o3o ; <:) '2 ~ f ' ,, ",=..;.82 I at j f i \ I uken i i Mode.~ Måøy ' I Bergen Forø Åesund... ~ Andre.~ ~~~ ~ Oso O 2! ' t.~ 33 Stavan~er ;&~ Vadsø ' 58 Vardø Tromsø Bodø _ 6 56 Hammerfest _. 43 Trondheim _ :' 53 Svovær _ Kristiansand :.4 _ Egersund , 4 35 KoperVIk....,.._:, ::" 36 Haugesund_: '7. : varesag over et tosted heer ikke atid stemme med taene for u~ørse!en i at av vedkommende varegrupper over tostedet 64 Andre Maøy Vadsø Vardø Hammerfest Svovær... ; Tromsø Kristiansund Trondheim Bodø Haugesund Kopervik Oso Egersund Stavanger. :.....

15 ] TOLLSTEDER 06 Oso Kristiansand Egersund Sta~dnger }(opervik Haugesund Bergen Forø Åesund Mode Kristiansund Trondheim Bodø Svovær Tromsø Hammerfest Vadsø Vardø Måøy Andre.... Satet Satet Satet Satet Satet Annen j Kipp Kipp Kipp Haitran Vetenstorsid bank isands sid sid satet Tørrfisk Tørrfisk Tørrfisk fisk fisk fisk Røykt Hum Reker Seoje og høgv. Medisin wcrog sid sid eers i at fisk torsk sei eers torsk ange eers sid mer hod. tran tran vårsid i at tran, oje X 9 X 2 9 X 3 9 X 4 9 X 5 9 X 6 9 X 7 9 X 8 20 X 20 X 2 20 X _s_t Stt_S_t~~~~~~s~s ta. nr. a. nr. ta. nr. s_t s tat. nr. tat. nr. ta. nr. tat. nr. tat. nr. s~~ss~~s s s s_t tat. nr. tat. nr tat. nr. tat. nr. tat. nr. ta. nr i , ', , : i, ~ _:i = s 4o 94 \ 7 0" = 40 so ! ~~~~= ~ ~~~ = =~= = = ~ = ' !._ I i I at ! \ 4 08 I uken ! ! TOLLSTEDER 06 Oso Kristiansand Egersund Stavanger }(opervik Haugesund Bergen Forø Åesund Mode Kristiansund Trondheim Bodø Svovær Tromsø Hammerfest Vadsø Vardø Måøy Andre.... Industri Sid Herme Herme Annen J, Annen Fiske Andre Spesia Sukker Skadyr Side Tang Rogn tran, b. Tran og fiske tisk tisk Kippers sid Meke ~~ J Sb fiske herme fiske be satet og herme og og utjenig Rå seog avf. i at oje brising småsid herme ::g S,..: o herme tikk produk handet annen tikk fiskeme tareme ti men skinn tran, oje tikk ;,:::; i~ "" tikk i at ter sid sat rogn neske X ,.2; 2S X 25 X 25 X 2 25 X 3 25 X 4 25 X 7 føde 25 X 9.~25x8 Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr Stat. nr Stat. nr. Stat. nr. St t Stat. nr S j0ei ositr _ , , , _ o /264 = 2o 62 = = o 9 39 ~~~~ = / = = = = = = 32! = 32 3, = 659 = ~ g~~ I at j I uken \ i :n p :::s ;"'..., ~ IV? s... '>) ;j U.o.o

16 A.s ] ohn Griegs Boktrykkeri, Bergen

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 9. SEPTEMBER 97 6 fi~k(t~ GANG 9. SEPTEMBER 97 57. ÅRGANG 6 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Fiskeriovgivning................. 659 Nye fiskefartøyer................. 659

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 974 52 26. DESEMBER 974.60. ÅRGANG 52 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: vansker i vegen for fiskere, tivirkere og omsetningsedd. Jeg er imponert over den

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. AUGUST 1971

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. AUGUST 1971 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 6. AUGUST 1971 Fiskerioversikt for uken som endte 1. august 1971. 6. AUGUST 1971 57. ÅRGANG 4 Det har jevnt over vært en roig uke. Sidekvantaene fra Nordsjøen økte en

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. JUNI 97 . JUNI 977. ÅRGANG A V N N H O D E T D E T T E N R.: Side Medinger... Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges Råfiskag pr. JO. mai 97........................

Detaljer

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983 Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET F O R O R D Beretningen om sefangsten i 1981 er stort sett basert

Detaljer

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN . SEPTEMBER 98 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskerioversikt for uken som endte. september 98.. SEPTEMBER 98. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Fiskeri kurs........................ Fiskeforhodene

Detaljer

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN!

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! 15. A U GUST 1 9 6 8 33 Kystens Forretningsbank TROMSØ TRONDHEIM BERGENSVOLVÆRHONNINGSVÅG BÅTSFJORD VARDØ MEHAMN Kontakt oss for nærmere oppysninger Nå kan vi tiby skattefri banksparing

Detaljer

tonn, da1nptran 41 871 hl 1not i fjor henholdsvis 159 671-77 961-60 776-20 934-71 119.

tonn, da1nptran 41 871 hl 1not i fjor henholdsvis 159 671-77 961-60 776-20 934-71 119. Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 0. juni 957 Nr. 5 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13 Fiskerioversikt for uken som endte 27. mars 1971~~ 1. APRIL 197157. ÅRGANG 13 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Medinger fra Fiskeridirektøren.. 241 Nye

Detaljer

Fiskesort. 39 392 7 601 3 542 ' 4 28 249 - - Annen torsk 7

Fiskesort. 39 392 7 601 3 542 ' 4 28 249 - - Annen torsk 7 FISKETS GANG U!gitt av fiskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag 0. november 960 Nr. 45 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad,

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad, ÅRSMELDING 1995 FiskQrirQtt&dQrQn i F&kstad, KAP. KORT OM FLAKSTAD KOMMUNE. Fakstad kommune omfatter Fakstadøy og den nordøstige deen av Moskenesøya, samt 139 mindre øyer og 459 båer og skjær. Fakstadøya

Detaljer

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956 Nr., 7. nvember 197 Meding fra Fiskeridirektratets statistiske kntr. STOR TRÅLERNES FISKE I 196 av sekretær Sverre Mestad Med «strtråere» mener en her fartøyer på ver 300 brutttnn sm benyttes ti tråfiske.

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN 4. SEPTEMBER 969 36 G 4. SEPTEMBER 96955. ÅRGANG 36 A V N N H O L D ET DETT E N R.; Side Fiskeriovgivning:................. 599 Rapport om isandsk, norsk og sovjetrussisk

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. år~. Bergen, Torsdag I. jui 957 Nr Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnss ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. OKTOBER 973 It Fiskerioversikt for uken som 7 oktober 973.. OKTOBER 973-59. ÅRGANG 4 A V N N H O D E T D E TT E N rt. : Side Verdi av utførse av fisk og fiskeprodukter,

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 11-12/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

FISKETS GA. Fiskerioversikt for uken som endte 23. august 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GA. Fiskerioversikt for uken som endte 23. august 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GA Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 8. august 958 Nr. 5 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskeri oversikt for uken som endte 7. januar 1961

Fiskeri oversikt for uken som endte 7. januar 1961 U/gitt av fiskeridirekføren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

8. DESEMBER 1966. 49 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

8. DESEMBER 1966. 49 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. DESEMBER 1966. 49 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskerioversikt for uken som endte 3. desember 1966. 8. DESEMBER 1966-52. ÅRGANG 49 A V N N H O LD ET D ETT E N R.: Side Fiskeriovgivning.................

Detaljer

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN. APRIL 9 5 VESTLANDSBANKEN Got/ i vest sterk i vekst skue det vera oss ei gede å få diskutere eit nærare oppegg. Vi vi gje personeg service ti ae interesserte. Ta kontakt

Detaljer

hl, hvorav 150 hl på Storfjord, Lyngen og 100 hl på Ersfjord i Hillesøy. I Nordland ble det fisket SOO hl på Helgeland.

hl, hvorav 150 hl på Storfjord, Lyngen og 100 hl på Ersfjord i Hillesøy. I Nordland ble det fisket SOO hl på Helgeland. FISKETS GANG Ufgif{ av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 20. februar 958 Nr. 8 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

ffiishets (jøng ~ Utgitt av Fiskeridirektøren INNHOLD- CONTENTS 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag NR. 10-17. mai 1979

ffiishets (jøng ~ Utgitt av Fiskeridirektøren INNHOLD- CONTENTS 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag NR. 10-17. mai 1979 ~ ~ Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 10-17. mai 1979 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag ISSN 0015-3133 INNHOLD- CONTENTS VED ETTERTRYKK FRA FISKETS GANG MA BLADET OPPGIS SOM KILDE ISSN 0015-3133 PRISTARIFF FOR

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 12. APRIL 1973 15

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 12. APRIL 1973 15 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. APRIL 97 5 fi~k{~ GANG. APRIL 97 59. ÅRGANG 5 Fiskerioversikt for uken som endte 7. apri 97. Det medes om bra værforhod og godt fiske i Finnmark. Lofoten var det også

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. DESEMBER 97 48 . DESEMBER 97 7. ÅRGANG som Værforhodene i uken som endte 7. november var fremdees ustabie, men noe bedre enn i de nærmest foregående uker, og andingene

Detaljer

F I S K E R I R E T T L E D E R E N I B Ø.

F I S K E R I R E T T L E D E R E N I B Ø. Å R S M E L D N G 9 7 9 FR A ( F S K E R R E T T L E D E R E N B Ø. ;;..... - ',, (i. i 1. i.c ~v :{;.,: 4 ~ ~ ~. ~ 13." ;~ ~,/: !V;\f'' :7;.;~ ',.: 1. i. ~ ~ ~% ~ t { ~ i J..~; t t~~ :' -o

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FISKETS GANG U/gift av fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 24. ma1 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 24. ma1 1952. Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 9. mai 95 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 15. MARS 1973 11

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 15. MARS 1973 11 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 5. MARS 97 fi~k{~ GANG 5. MARS 97 59. ÅRGANG A V N N H O L D E T D ETT E NR.: Side Fiskeriovgivning... 5 Medinger fra Fiskeridirektøren.. 5 Seundersøkeser i det nordige

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 25. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 25. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, 'Torsdag 0. mai 957 Nr A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01. Utvag: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: k1830 MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING Forfa bes medt i god tid sik at vararepresentant kan bi innkat. Forfa ska medes ti servicekontoret,

Detaljer

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen Side 1 NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Sagentangen Aug. 2013 Side 2 Raffineriet på Sagentangen og Storuykkesforskriften Essoraffineriet på Sagentangen har en skjermet beiggenhet ved Osofjorden,

Detaljer

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 26 29. DESEMBER 1977 63. ARGANG Utgis hver 14. dag 752 Norges fiskerier 1977. 753 Ny rekord i førstehåndsomsetningen. 756 Fiskerimessen

Detaljer

FISKERIRETTLEDEREN I. VESTVÅGØY

FISKERIRETTLEDEREN I. VESTVÅGØY 24 FISKERIRETTLEDEREN I. VESTVÅGØY INNHOLDSFORTEGNELSE side. KORT OM VESTVAGØY 2 2. SAMMENDRAG 3 3. SYSSELSETTING 4 3.1. Fiskermanntaet 4 3.2. Syssesetting i foredingseddet 5 3. 3. Syssesetting i oppdrettsnæringen

Detaljer

AV SKATTEN! KLIPP TOPPE. Nå kan vi tilby skattefri banksparing. Kontakt oss for nærmere opplysninger. 15. MAl 1969. Kystens Forretningsbank-

AV SKATTEN! KLIPP TOPPE. Nå kan vi tilby skattefri banksparing. Kontakt oss for nærmere opplysninger. 15. MAl 1969. Kystens Forretningsbank- UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN KLIPP TOPPE AV SKATTEN! Nå kan vi tiby skattefri banksparing Kontakt oss for nærmere oppysninger - Kystens Forretningsbank- TROMSØ-TRONDHEIM-BERGEN-SVOLVÆR-HONNINGSVÅG-BÅTS

Detaljer

INNHOLD- CONTENTS 1978-1979. Søkelys på norsk konsumfiske i Nordsjøen Searchlight on Norwegian consumptionfishery in the North Sea

INNHOLD- CONTENTS 1978-1979. Søkelys på norsk konsumfiske i Nordsjøen Searchlight on Norwegian consumptionfishery in the North Sea i ~ ~ Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 25/26 21. DESEMBER 1978 64. ARGANG Utgis hver 14. dag ISSN 0015 3133 INNHOLD CONTENTS VED ETTERTRYKK FRA FISKETS GANG MA BLADET OPPGIS SOM KILDE PRISTARIFF FOR ANNONSER:

Detaljer

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952.

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952. U f g if f a v F i s k e ri d ire k fø re n Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 7. apri Nr. Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november.

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november. Utgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra,. Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 23. november 1950. Nr. 7 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fisk ts Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 41. årg. Bergen, Torsdag 9. juni 1955 Nr. 23 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Vesterålen: Levenclefisk:

Vesterålen: Levenclefisk: Fiskets Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 0. juni 9 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen 1 fjorder på Vestandet 1961-1962 av Kaare R. Gundersen FISKERIDIREKTORATETS HAVI ORSKNINGSINSTITUTT De merkemetoder som be uteksperimentert for brising i 1958 og 1959 (Gundersen 1959, 1960) er kommet ti

Detaljer

17. NOVEMBER 1966 46 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

17. NOVEMBER 1966 46 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN . NOVEMBER 966 6 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskeriversikt fr uken sm. NOVEMBER 966. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side fiskerivgivning................ 9 fiskeriinspektørenes kvartasberetninger

Detaljer

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 24 1. DESEMBER 1977 for besutningene. krav om rasjonaisering. Dette har vært tifee ved Fiskeridii'ektoratet 63. ARGANG Utgis hver 14.

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar.

Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. februar 948. Nr. 7 A bonn em en f kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae posfansfater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 8. april 1961

Fiskerioversikt for uken som endte 8. april 1961 Utgift av Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

~1<:yndet en dag på 'grunn av helgen.

~1<:yndet en dag på 'grunn av helgen. Fiskets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 28. mai 1953 Nr. 21 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

7. NOVEMBER 1974 lts UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

7. NOVEMBER 1974 lts UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 7. NOVEMBER 974 ts UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 45 A V N N H O L D E T D E T T E N R.: Fiskerioversikt for uken som endte 3. november 974. mere enn to tredjedeer var torsk og hyse, noenunde ikt

Detaljer

Melding om fisket uke 13/2014

Melding om fisket uke 13/2014 Melding om fisket uke 13/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 28.03.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12 12 A V N N H O L D E T D E TT E N R. : Side Medinger...................... 169 Fiskerioversikt for uken som endte 16. maas 1975. for øvrig begrenset

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. JANUAR 97 fi~k{t~ GANG. JANUAR 97 5. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Fiskeriovgivning.................. Medinger fra Fiskeridirektøren.. Utførseen av viktige

Detaljer

Melding om fisket uke 41/2013

Melding om fisket uke 41/2013 Melding om fisket uke 41/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11.10.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 24. mars 1962. Nr. l J. Utgitt av fiskeridirektøren

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 24. mars 1962. Nr. l J. Utgitt av fiskeridirektøren FISKETS GANG Utgitt av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 10, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiske nytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 9. november 1

Fiskerioversikt for uken som endte 9. november 1 Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 4. november 957 Nr. 46 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 19. mars 19~5

Fiskerioversikt for uken som endte 19. mars 19~5 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 2. mars 9 Nr. 2 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN ffiishets (jøng Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 22 3. NOVEMBER 1977 63. ARGANG Utgis hver 14. dag Side: INNHOLD: 614 Havforskningsinstituttet og Nordnesareaet. 615

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2013

Melding om fisket uke 8/2013 Melding om fisket uke 8/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Vesterålen) Yttersiden:

Vesterålen) Yttersiden: FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Bergen, Onsdag 28. mars 956 Nr. A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr.

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr. ETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 3. mai 957 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fisket Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 22. januar 1955. 41. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1955 Nr. 4

Fisket Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 22. januar 1955. 41. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1955 Nr. 4 Fisket Gang Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide øppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 41. årg. Bergen, Torsdag 7. januar 1955 Nr. 4 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. DESEMBER 6 0 . DESEMBER 6. ÅRGANG A V N N H O LD ET D ETT E N R.: Fiskeriovgivning ang. fangstforbud og innskrenkninger i fisket på fjerne farvann og i fisket med Side

Detaljer

Fiskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 21. ma1. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20. Ulgitl av Fiskeridirekløren

Fiskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 21. ma1. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20. Ulgitl av Fiskeridirekløren Fiskets Gang Ugit av Fiskeridirekøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 28. juni 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 28. juni 1952. I Ugiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 38. årg. Bergen, Torsdag 3. jui 9 Nr. 6 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fisk. l Mengde Verdi Megnde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi. l l 859 799 2 546 1 050 7 216 2 549. N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 4 7.

Fisk. l Mengde Verdi Megnde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi. l l 859 799 2 546 1 050 7 216 2 549. N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 4 7. Fisk Ufgitt av Fiskeridirekføren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 1. januar 1948. Nr. 1 A bonn em en t kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

n1ot i fjor henholdsvis: 123 286-63 038-40 017-20 231-55 788-27 947-19 198.

n1ot i fjor henholdsvis: 123 286-63 038-40 017-20 231-55 788-27 947-19 198. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Eergen, Torsdag 2. juni 956 Nr. 25, A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren

FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae

Detaljer

Norske fiskefarkosfers alder og størrelse

Norske fiskefarkosfers alder og størrelse o Arsberetning vedkommende Norges Fiskerier 9- Nr. Norske fiskefarkosfers ader og størrese Ta beier utarbeidet på grunnag av ufortegnese over merkepiktige norske fiskefarkoster for 90 og 9 Av GERHARD MEIDELL

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2012

Melding om fisket uke 8/2012 Melding om fisket uke 8/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. februar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 1968 32

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 1968 32 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 968 fi~k

Detaljer

;3i?;; f:ii gee"" W {WA} 32/ 3/bag""s1;$? 2001Lillestrøm. lfiosfief/cteuiafeew...flf<ll. Statens havarikommisj on for transport

;3i?;; f:ii gee W {WA} 32/ 3/bags1;$? 2001Lillestrøm. lfiosfief/cteuiafeew...flf<ll. Statens havarikommisj on for transport DET KONGELIGE NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEIEÅENTfM_, _ i Å Statens havarikommisj on for transport 2001Liestrøm V 3/bag""s1;$? W V* fiosfief/cteuiafeew...ff< Deres ref Vår ref Dato 200804241/T HP 06.01.2011

Detaljer

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket R N G E R K S B A N E N Jernbaneverket Hovedpan. fase 1 har vi utredet prosjektet. Nå ska det ages en hovedpan for Ringeriksbanen. utgangspunket har vi kun fastpunktene Sandvika -Kroksund -Hønefoss for

Detaljer

Fisket n. Fiskerioversikt for uken som endte 12. juni 1954

Fisket n. Fiskerioversikt for uken som endte 12. juni 1954 Fisket n Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide Qppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 7, juni 954 Nr. 4 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Melding om fisket uke 14/2013

Melding om fisket uke 14/2013 Melding om fisket uke 14/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 05.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 21. april 1962

Fiskerioversikt for uken som endte 21. april 1962 Utgift av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 10, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... --1~ 121810 41203li14%f669s9\460 1692

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... --1~ 121810 41203li14%f669s9\460 1692 FISKETS G Ufgitt dv fiskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang)> tiatt. 45. årg. Bergen, Torsdag 6. november 959 Nr. 48 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT JEMISI(-TEKNISKE Anayser av fett og tørrstoff Sammenikning av anayseresutater ved 7 aboratorier ved Kåre Bakken og Gunnar Tertnes R.nr. 135/74 A. h. 44 BERGEN Anayser

Detaljer

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov POLITIET Poitidirektortet Postboks 8051 Dep 0031 O so Vår refer(11ue 201404859 Dato 16.09.2014 H øring - forsag ti ov om ikraftsetting av ny straffeov Vi viser ti departementets høringsbrev 17. juni d.å.,

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 0. NOVEMBER 969 t7 0. NOVEMBER 96955. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges Råfiskag pr.. november 969... 79 Tiretteegging

Detaljer

KYSTENS BANK. Hard u ikke fått brosjyren? Kom innom oss. Eller skriv, og vi sender den omgående. Opplysninger, råd og veiledning koster ingenting.

KYSTENS BANK. Hard u ikke fått brosjyren? Kom innom oss. Eller skriv, og vi sender den omgående. Opplysninger, råd og veiledning koster ingenting. UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskernes Bank en rådgiver i spørsmå om penger og økonomi. Foruten de tjenester vi kan yte deg som fisker og privatmann, gir brosjyren en oversikt over ånetibud, skattemessige

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 27. DESEMBER 1973 52

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 27. DESEMBER 1973 52 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 7. DESEMBER 197 5 7. DESEMBER 19759. ÅRGANG 5 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: Side Medinger fra Fiskeridirektøren.. 99 Nye fiskefartøyer............... 99 Pub. utgitt

Detaljer

B 11 holmsråsa-slad: ~1angerfjorden, Hordaland. Brislingfisket:

B 11 holmsråsa-slad: ~1angerfjorden, Hordaland. Brislingfisket: FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Bergen, Torsdag 26. januar 1956 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN 20. OKT.

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN 20. OKT. 1977 UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN 0. OKT. 1 Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 1 0. OKTOBER 1977 63. ÅRGANG Utgis hver 14. dag 593 Lover og forskrifter. 594 Verdi av utførse av fisk og fiskeprodukter

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 21. september 1957

Fiskerioversikt for uken som endte 21. september 1957 Ufgiff av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 6. september 957 Nr. 9 Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 27. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirekrøren. 43. årg. Bergen, Torsdag l. august 1957 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 27. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirekrøren. 43. årg. Bergen, Torsdag l. august 1957 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirekrøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag. august 957 Nr. 3 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

brosme, 7 tonn kveite, 26,5 tonn steinbit, 93,3 tonn uer, 13 tonn blåkveite. Inklusive torsk ble ukefangsten 5639 tonn mot 4893 tonn uken før.

brosme, 7 tonn kveite, 26,5 tonn steinbit, 93,3 tonn uer, 13 tonn blåkveite. Inklusive torsk ble ukefangsten 5639 tonn mot 4893 tonn uken før. FISKETS GANG Ufgiff av Piskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 2. mai 957 Nr. 8 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte ls. mars 1961. Nr. li. U/gift av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte ls. mars 1961. Nr. li. U/gift av Fiskeridirektøren FISKETS GANG U/gift av Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 000, Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved

Detaljer

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og andre aktuelle tall for 2010 følger under overskriften Hovedtall på side

Detaljer

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fiskets Gang Ufgi av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag. apri 4 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 19. desember 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 19. desember 1953 Utgit.f av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 24. desember 1953 Nr. 51 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIRKETØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIRKETØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIRKETØREN, BERGEN. FEBRUAR 974 8 . FEBRUAR 974.60. ÅRGANG A V N N H O L D E T D E T T E N R. : Side Medinger fra Fiskeridirektøren.. 47 Loddefisket på Grand Banks, Newfoundand 973 (Nordgobaekspedisjonen)................

Detaljer

Melding om fisket uke 38/2014

Melding om fisket uke 38/2014 Melding om fisket uke 38/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Ryfylke til Nord-Norge. 326 Lover og forskrifter. 327 Meldinger fra Fiskeridirektøren.

Ryfylke til Nord-Norge. 326 Lover og forskrifter. 327 Meldinger fra Fiskeridirektøren. Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 11-1. JUNI 1978 64. ARGANG Utgis hver 14. dag Ryfyke ti Nord-Norge. 6 Lover og forskrifter. 7 Medinger fra Fiskeridirektøren. Forsidefoto: Susan Meri Stavøstrand. Motivet

Detaljer

VARE FISKERIER SUNNMØRE KREDITBANK A/S. er under omstilling både teknisk, økonomisk og menneskelig.

VARE FISKERIER SUNNMØRE KREDITBANK A/S. er under omstilling både teknisk, økonomisk og menneskelig. . DESEMBER 9 6 8 50 SUNNMØRE KREDITBANK A/S Åesund Voda Ørsta FosnavågStrandaBrattvågLangevågU ste i nvi kstrynspje kav i k Vi innbyr ti samarbeid med rederiene, fiskeriorganisasjonene og den enkete fisker.

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 17. august 1963

Fiskerioversikt for uken som endte 17. august 1963 Utgift av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORA ret, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

F'iskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 28. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr.

F'iskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 28. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr. F'iskets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra,,fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr. 10 A bonn em en t kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstafer

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 15. september 1956. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 42. årg. Bergen, Torsdag 20. september 1956 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 15. september 1956. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 42. årg. Bergen, Torsdag 20. september 1956 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 0. september 956 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Vesterålen: Til Andenes og Bleik ble det i uken brakt i land 93,5 tonn. Av dette var 78 tonn sei, 14 tonn uer og l tonn hyse.

Vesterålen: Til Andenes og Bleik ble det i uken brakt i land 93,5 tonn. Av dette var 78 tonn sei, 14 tonn uer og l tonn hyse. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. september 957 Nr. 7 Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 23. DESEMBER 1965 51 ~ ' '.. 23. DESEMBER 1965 51. ÅRGANG AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Norsk fiskeramanakk for 1966... 785 Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 0. DESEMBER 97 0. DESEMBER 97 7. 'ÅRGANG. FISKERIDIREKTØREN. ' ' TAICKER FISKERINÆRINGEN FOR GODT ' SAMARBEID.. I 97, OG VIL ØNSKE ET GODT 97 FDR ALLE SOM ARBEIDER I

Detaljer

Fi s. Fiskerioversikt for uken som endte 22. Januar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 35. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1949. Nr. 4

Fi s. Fiskerioversikt for uken som endte 22. Januar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 35. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1949. Nr. 4 Fi s Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 35. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1949. Nr. 4 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer