FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 25. ma Ufgiff av Fiskeridirektøren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 25. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren"

Transkript

1 FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, 'Torsdag 0. mai 957 Nr A bonn em en t kr pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens kontor. Utandet Ti Danmark, Sverige og Isand kr. 0.00, eers kr pr. år. Ann on se pris : Pristariff fåes ved henvendese ti Fiskeridirektørens kontor. "Fiskets Gang"s teefon Postgiro nr Teegramadresse: "Fiskenytt". Fiskerioversikt for uken som endte 5.. ma 957 Det var forhodsvis bra værforhod i uken, dog med et par dages andigge i Finnmark, og Nord-Troms. Vårfisket gir fremdees bra utbytte for iner, mens garnbåtene reiser fra i stor utstrekning. Det var forhodsvis bra fiske også for Troms. Bankfisket fra Sunnmøre og Romsda samt Sogn og Fjordane gir godt utbytte. Likedan har det foregått godt fiske fra Hordaand ti og med Skagerakkysten, og heri er ved siden av vanig fisk også inkudert makre og skadyr. Sidefisket gir ende fangster i Porsanger i Finnmark, Kvenangen i Troms samt andre steder i Nord-Norge, ikesom det fiskes adskiig mussa og noe forfangstsid i distriktet Stad -Buhomsråsa. Sør for Stad fås mussa. Vårfisket i Finnmark ga ukefangst på 64 tonn mot 578 tonn uken før og 670 tonn i uken pr. 6. mai i fjor. I at er det fisket 6 04 tonn not 9 65 tonn i fjor og 5 64 tonn i 955 samtidig. Av fangsten be det hengt 6 tonn, satet 864 tonn og iset 558 tonn. Det er produsert 978 h damptran. I fisket detok ved ukens sutt 5 båter (nedgang 69) ned 5809 mann mot 495 båter og 688 mann i fjor. Torsken veier gjennomsnittig,5 kg pr. stk., det fåes h ever av 00 kg fisk og 45 pst. tran av everen. Av annen fisk hadde Finnmark i uken 889 tonn hyse, 5, tonn sei, 4,7 tonn brosme~ 4,5 tonn kveite, 0,4 tonn fyndre, 57.. tonn steinbit, 49, tonn uer og 8,4 tonn båkveite, som sammen med torskepartiet gir et samet ukeparti på 580,5 tonn fisk mot 7984 tonn uken før. Landets samete torskefiske viser et parti på 94 0 wnn mot tonn i fjor og 4 tonn i 955. Det er hengt 48 07, satet 5 75 og iset etc tonn samt produsert 7 70 h damptran. Taene i fjor var: Fisket i Troms ga ukefangst på 6 tonn mot 4 tonn uken før. Av partiet nevnes 44 tonn torsk,,4 tonn sei,,8 tonn brosme,,8 tonn hyse, 7,7 tonn kveite, 0, tonn båkveite,,4 tonn uer 5 tonn steinbit~ 0, tonn skate og 7,9 tonn reker. Levendefisk: Det har vært smått med tigangen på evende småsei i Levendefisagets distrikt. Derfra be det i uken ført ti Trondheim 5 tonn ev. småsei, ti 85

2 Nr., 0. mai 957 Bergen 7 tonn. Bergen mottok dessuten fra Sogn og Fjordane 5 tonn ev. småsei, fra Hordaand tonn ev. torsk, 0 tonn småsei og tonn diverse evende fisk samt fra Skagerakfisk 47 tonn ev. snåsei. Bankfisket og kystfisket: Fra Sunn:JnØre og Romsda medes det om gode bankfangster på oppti 5 tonn rund fise Det fiske.) ved Hebridene, Shetand, på Tampen og ved Fær Øyane. Fra sistnevnte sted er det innkmnmet en kveiteinebåt med 8000 kg. Samet ukefangst utgjorde 767 tonn, hvorav 65 tonn torsk, 5 tonn sei, 440 tonn ange, 5 tonn båange, 6 tonn hrosme. J tonn hyse og 8 tonn kveite. Sogn og Fjordane: Det var bra fiske med ukefangst på 5 tonn, hvorav 9 tonn torsk,,6 tonn sei, 5,5 tonn ange, 5,4 tonn brosme, 4 tonn hyse, 0,9 tonn kveij e og 0 tonn hå. HoTdaand: Ukefangsten be tonn, hvorav omtate 4 tonn evende fisk, samt,5 tonn søyd torsk, ;5 tonn sei og yr, tonn ange og brosme, 0,5 tonn hyse, 50 tonn hå. Rogaand hadde ukefangst på 40 tonn fisk. Skagerakkysten (Skagerakfisk ): De-r var godt fiske med ukefangst på 00 tonn fisk, derunder atskiig pen, stor notfanget pae tatt ved Fekkefjord og Manda. Av sid hadde distriktet 5 tonn. fise Fjordfisk (Osofjorden) hadde uken 5000 kg \!fakre: Det fiskes godt. Ukefangst be 85 tonn og i at er det fisket ve 000 tonn. Det omsettes makre ti ae anvendeser, nå også itt ti me. I-iåbrann: Det be i uken innbrakt 8 tonn håbrann. Skadyr: Det er godt med reker. I uken hadde Osofjorden,5 tonn kokte og,5 tonn rå reker, Skagerakkysten 86 8 tonn kokte og 50 tonn rå, Rogaand 5 tonn kokte og 50 tonn rå, Troms 7,9 tonn. Rogaand hadde av hummer 8 tonn. Sidefisket: Nord-Norge hadde ukefangst på.40 h sid, vesentig fabrikkvare, uken før var fangsten 40 h. Det fremhodes å være bra med sid på Porsanger i Finnmark, hvor ukefangsten be h. Yien både der og i K venangen i."rmns var det en de ruskevær. 'Troms hadde 9890 h, hvorav på Kvenangen 6000, Ramfjord 50, aangen 400, Lavangen 500, Gratangen 400 og Kvefjord 80 h. I Nordand be det fisket på I-I eige and, hvor ukefangsten be 550 h. Distriktet BuhomsTåsa-Stad hadde på grunn av været ite fiske på havet og dermed ite forfangstsidfiske, men det fåes meget nussa, spesiet i Nord InØrsfjordene. Ukefangsten be O 8 h forfangstsid og 6 69 h småsid, hvorav henhodsvis ti fersk eksport 8 og 5 h, hennetikk 98 og 087 h, sidoje 778 og 69 h, agn 884 og O h, fersk innenands 76 og O h. Det be tatt ve 6000 h i Trøndeag, ve h på Nordmøre, 000 h i Romsda og 8500 h på Sunnmøre. Sør for Stad be det tatt 7748 h mussa, hvorav i distriktene nordenfor Bergen 556 h og sør for Bergen 49 h. At be evert ti hermetikk. Sefangsten: Det rapporteres at føgende sefangere er kom Inet ti Åesund fra N yfundand: «Poar hav» dyr 0 tonn spekk, «Poarbjørn» 9000 dyr 70 tonn spekk, «Poaris» I 800 dyr 60 tonn spekk, «Sebarden» 700 dyr 90 tonn spekk. Sistnevnte skip hadde igget fast i isen svært enge. Summary Aso this week the fishing remained favourabe. At FinnmaTk 64 tons of young c od were anded. This is ess than ast week and ess than in the cor-resjjonding week ast year_, but sti a favourabe resut. A tota catch of 6 04 tons of young cod has been anded comjjared with 9 6 tons ast year and 5 64 tons in 955 corresjjondingy. Besides cod andings) Finmark had this week andings of 889 tons of haddock) 5 tons of saithej 4 tons of tusk, 4_,5 tons of ha:but_, 57 tons of catfish_, 49 tons of ocean jjerch and 8 tons og Greenand haibut. The tota andings this week amounted to 580 tons against 7984 tons ast week.

3 !... Nr., 0. mai 957 /i Troms Jo uns Wr'J'e rmdcr. Thc.\r~ inc!hder -f. on. of cod, ans of ush, 8 ans of hoint, 5 ans of catfish and 8 ans of jn awns. The Sunnm.(t5re and Romsda feet of onginers enjoys fair fishing :n waters off the Hebrides) the Shetands) on TamjJen Ground and off the Faroc Ises. This week 767 tons were anced. These incuced 65 fans of coc) 440 tons of ing) 6 tons of tusk) 8 tons of haibut and tons of hacdoch. The Sogn og Fjorcan,e cistrict hac andings arnounting to 5 tons) which incudec 0 tons of dogfish. The fishing aong the coast from Bergen to the wate-rs east of Kristiansand was good. The ancings incuded hea uy ots of saithe and jjoack and 85 ans of mackere. At the same time the jjra-am fishing gave very favourabe resuts. The herring fisheries was party hmnjjered by stormy tueather. Vorthern, Vorway had) however) ancings amounting to 40 hectoitres against 40 hectoitres ast week. The Buhomsråsa Stad cistrict had considerabe andings of sma herrings taken in inshore waters) whie the «forfangstsid» fishing off the coast was jjarty hamjjered. The ancings mnounted to 08 hectoittes of forfangstsid and 6 69 hectoitres of sma herrings. South of Stad 7748 hectoitres of sma herrings («mussa») were anded for canning. Xy itfcm/ur i Fishcririrektnrncts hihinch. [Årsberetning] Om J\jS Finnmark og Norc~Troms fiskeintus!ri's virksomhet i 955. (St.mcd. nl 7'. (956).!ArsberetningJ Rea~suranseinstitutet for fiskeredskapers virksomhet i 954. (St.med. nr. 45 (956). Årsmeding og regnskap for Fondet for hjep ti underutvikede and for budsjettåret 955j56. (St.med. nr. (957). Arsmeding for Norges Makreag S. L [Ferskfiskforskrifter] Endring i ferskfiskforskriftenes og 46. Bergen i mai 956. Fiskeren. TromsØysund gjensidige båtforsikring Tromsø 956. Garner, John: Deep sea trawing. Port Gasgow 956. I;Iame, E. & V. SjØbom: On the fish business, curing houses and whoesae and retai distribution of fish by road in Finand 95. [Finish text, Eng.summ.] (Fennia 80, no, 4). Hoffmann, C. H.: Effects of feeding DDT-sprayed insects to fresh--.;vater fish. wash (Spec.sci.report). Indian fishermen's success with nyon nets. [Pub.by]. Fisheries division, FAO, Rome Nord-Norges ferskfiskomsetning AjL Trondh Norges fiskerier 954. (Norges off. statistikk XI. 56). Bergen Reger for nedskrivningsbidrag ved bygging av rorbuer og egne buer. Nybygg. Fastsatt av Fiskeridepartementet 0. februar 957. Reinkemeyer, Hans Abert: Die sowjetische Zwofmeienzone in der Ostsee und die Freiheit des Neeres. Kon-Berin 955. ~~RHODIA~~~ NYLON~ GUT~ Torsken OfS. seien~ går sanne veien. Med ''RHODIA''-gut fis(er De bedre. STERK- MYK- ELASTISK ~~------,- Atid gut... 87

4 Nr., 0. ma 957 Distrikt fangst 00 stk. finnmar<vinterfiske Finnmark vårfiske 64 Troms,.. Lofotens opps.d... Rapport nr. 7 om skrei- og oddetorskfisket pr. 5/ Kg fisk pr. Anvendese Lever Rogn fisk h ever Uke Tran mann Damp- ti :-=-- pro sent Anta fiskefark. Anta Totafangst H t S It t fersk tran Satet fersk eng a e fross. annen tran m.m. tonn søyd tonn tonn tonn tonn h. h. h. h ) ) )65 Lofoten for øvrig. { Vesteråen.... Hegeand-Saten.. - Nord-Trøndeag ) )49 5 ) )8 6 ) ) ) Sør Trøndeag.... -~ ) 7 40 )47 Møre og Romsda _0_9_5 9~ ) =- 09 Tis. 64! ~ ~----~ 957 ti 5 / i Mot i / ' / , !' / g~~ = ::~::: ~i~~~ =- = = 8 ) ~ 5 6 ~ 4 ~~i!~!~~;g ;~~~ ~~~~ :~~~~ ;~~~ ~~~i~ ~~~~~ i~~~ = :~~::: ~~~ = = = - = ig~~g~ ~~g~; ~~~i~ i~;~i ~~6~~ ~~~: ig~:~ i;;~~ 99-7 / Vårfisket Finnmark. 957 ti 5 / Mot i / / / / / /5 /5'. 99-7f i :~ :: "= ! 9~! 4.:JI Herav sukkersatet 887 h. Herav 95 tonn rotskjær. Herav 5 motorbåter. I værene er tistede 5 andkjøpere, og i drift 49 damperier. 4 Herav tungsatet 680, sukkersatet 78 h. 5 Herav ti hermetikk 7 h. 6 Herav ti hermetikk896 h. 7 Herav 00 h ever sogt fersk. 8 Herav ti hermetikk 5 h. 9 Herav 7 tonn rotskjær. 0 Herav sukkersatet 90 h, Herav ti hermetikk 4 h. Herav ti hermetikk 47 tonn. Anvendese ikke oppgitt. 4 ) Herav 580 tonn rotskjær. 5 Dessuten er det produsert 40 h, presstran, Obs! Forrige uke skue det hengte parti under vårfisket være, tonn + rotskjær 405 tonn = tis. 67 tonn eet satete parti 7497 tonn. Fetsid- og småsidfisket /-5/ Finnmark-Buhområsa Buhområsa-Stad Stad-Rogaand Samet fangst Fetsid Småsid Fetsid Småsid Fetsid Småsid Fetsid Småsid h h h h h h h h Fersk eksport Satet... ' Hermetikk ~i 6B9 Fabrikksid ', Agn ! Fersk innenands I at I at pr. 6/ Lodde ti fabrikk 7757 h. Lodde ti agn 05 h. 88

5 Nr., 0, mai 957 Godt med tobis og rødspette i Nordsjøen. I «Dansk Fiskeritidende>>S utgav~ for 7. mai berettes det at en Esbjergknter nyig evute en fangst rødspette i wrdi a\ kr i Grimsby. Det er årets hitti største fangst e\ert av danske fiskere Grimsby. Man regner med at!jo kuere fra Esbjerg vi deta i dette fiske i de kommende uker. I øyebikket er eet god avsetning på rradspetter. Et stort tobis-fiske er bit innedet på Siver Pit, hvor Esbjergkuttere i!rapet av få cragn har fisket godt. Tobisen står så tett i farvannet, oppyser fiskerne, at man har de St?5rste vansker med å ta så små fangster, at tråen hoder presset. Det foryder zt t det norske skip,, HaYkvern>>, som også fisker. Yed Si Iver Pit, har tatt kg tobis i et eneste trekk. Vest-Tyskands frossenfiskprodusjon. «Dansk Fiskeriticende>> beretter 7. mai, at cen vest-yske produksjon av ynfryst fisk i 956 viste stigning. Produksjonen utgjorde sammen 8600 tonn. Herav utgjorde innancsforbruket 800 tonn, mens resten be eksportert. I Europa var hovedsakeig Østerrike, Frankrig og Begia avtakere, mens USA var bant de største avtakere på oversjøiske markeder. "Dverg-poa~-re<er". Gr9)nandske reker ska i henhod ti «Dansk Fiskeritidende,, (7. mai) ha hodt sitt inntog i Durban i Sør-Afrika. De be servert for første gang hos Stuttafords - en restaurant, som nyig er het ominnredet i «skandinavisk» sti med dekorasjoner, veggmaerier, fokedrakter - «ea.cotic made>>, som det står i annonser og reportasje. Den eksotiske mat er ikke biff med Jr,Hz, men iføge pressen sidesaat, fiskepudding, spekesid i sennepssaus, kaviar, mysost og røkeaks. Og så er der grønandske reker. «Dverg-poar-reker>> kaer byens engcskspdtkete bad dem. De be en stor suksess. ATLAS EKKOLODD RCA RADAR Svensk fiskerioversi<t. I «Svenska Vastkustfiskaren>> for 0. mai oppyses det fiskeriover~iken at årets svenske garnmakrefiske tok sin begynnese den 6. apri, da mjs «SjØfågen>> 5 distanseminutter Yest for HåØ ok fangst på 000 kg. Dette bevirket at mange båter rustet ut så hurtig som muig, men fortsettesen hodt ikke hva den gode innedning ovet. Det be små fangster, hviket devis m~t skydes den hårde nordenvinc. Vest for Hornet fikk man noe senere bedre fangster - oppti 0-40 kasser pr. bft. Gode makreforekomser be iakttatt farvannet angs nordre Bohusen og de mest optimistiske regner med et godt fiske denne sesong. Makrefangstene i trå, som var gode fra påske og utover, synes nå å avta itt etter itt. Trå- og snurrevadfisket i Nordsjøen ga smft fangster før og eer påsk~. Is<n er tigangen på hyse iten. Sev om eet ikke kan sies at tigangen på ysing er goc er det denne fiskesort som for tiden er gjenstand for størst interesse. Fra nordvest av itsira ut mot ostkanten av Vikingbanken har man funnet forekomster og et stort anta båter har vært samet der. Fangstene har variert fra ti O it kasser pr. trekk og de hedigste fiskeagene bar kunnet komme opp i samet fangst på 00 kasser eer mer. Prisene har imidertid sunket en de. Man har ogsft tatt en de fangster av ange - des i <ypet vest ay Utsira og des enger sør i Nordsjøen. Det ater ti at interessen for angefisket ved Shetand med ine er noe større enn i fjor. I hvert fa detar 7 båter - to mer enn i fjor. Båtene har vært innom Haugesund for kjøp av agn. Rekefisket utfor nordre Bohusen har gitt fangster oppti 00 kg pr. båt i dags fangst. Fisket eter å er kommet i gang, men forer'.pig har tigangen vatt iten. (urs fisketivirkning hodes ved Statens Lærebruk, varcø i tiden. september- 5. desember 957. Det gis først og fremst praktisk oppa:-ring- under kyndig instruksjon (skj:ering av fiet, i~ing, tivirking av satfisk, tørrfisk, røykt fisk m. v.). Dessuten undervises i naturfag og tivirkingsære, regning, egnskapsføriug. Uncervisniug og opphod er gratis, de:,suten dekkes biett ti og fra VardØ. Lærebøker og arbeidskær betaer 'cvene sev. Skoepan sendes Yec henvendese ti Lærebruket, Vard~J. Søknad biagt hese- og vandesattest og avskrift av skoevitnem; sendes Lærebruket innen. jui e. å. AKSJESELSKAPET NERA P.B OS LO Tf Etabert 909 A/s Hafdan Nagegaard BERGEN Teegr.adr. Nagega.ard Kjøper Tørri'isk.. Sat:i'isk - Sid - Rogn 89

6 Nr., 0, ma 957 Det skotske sidefisket. I «Fishing News» utgave for 7. mai skrives det: SkjØnt det skotske sommersidfiske ennå ikke ventes å a sin begynnese på noen uker er ikeve et anta båter i drift fra fere av de viktigste havnene på nordøstkysten. Det største fisket drives fortsatt fra Aberdeen, hvor Østengeske drivere stasjont:rcr. Croft Baker trer tibake som formann for British Trawers Federation. I «The Fishing News>> for 4. mai oppyses det, at Mr. J. Croft Baker er trådt tibake som formann for BTF etter : års virke i vervet. At han trer tibake vi bety et stort tap for fiskerinæringen - den næring som har igget ham så sterkt pft hjertet. Hans hebred har imidertid gitt grunn ti engstese mer enn en gang de senere årene. Han har adri tiatt seg å hvie i sitt verv og har gjennom sin ange forbindese med fiskerinæringen vunnet ry for arbeidssomhet og stor takt. Han trådte inn i fiskerinæringen i 90, da han forot skoen. Etter ~5 års virke i næringen be ian viseformaun i tråerforbnncct i midten av tredveårene og be i dette verv ti 944, ea han overtok formannsstiingen. I 9!9 be han tidet CBE-ordcnen. N. ANTHONISEN & CO~~ BERGEN TLF. 07 Kjøper av tørrfisk, satfisk, satrogn. Bortei.er kjøeager for ettsatet sid. Store fryserom. Dypfrysing. RADIOTELEFONER- 5 watt kr..00, " ".000,- " ".500,- " " 4.700,- " " 6.000,- " " 8.700,- Dessuten RETNINGSFINNERE FORSTERKERANLEGG INGENIØRFORRETNINGEN ATLAS 'is TLF OSLO Ø. VOLLGT. 7 Statens I<jøeindustriskoe, Trondheim 7. september 957 vi det bi satt i gang et O måneders kurs som ved teoretisk og praktisk opphering ska utdanne kjøemaskinister for større kjøe- og fryseanegg. Undervisningen omfatter føgende fag: kjøeteknikk, egning og fysikk, maskinhcre med maskintegning, grunnagfor eektroteknikk, nor~k, eementær kjemi, varebehanding, driftsteknikk og førstehjep. Undervisningen er gratis, men eevene må regne mec å hode <crebøker sev. Skoen vi sannsynigvis disponere en de mider ti stipendier. Eevene må sev skaffe seg boig. Minsteader for opptakese er 9 år. Pan og na'rmerc oppysninger får en vec henvendese ti skoen. Søknad med oppysninger om utdannese og praksis sendes ti Statens Kjøemaskinistskoe, Nidars;>, Trondheim, innen. jui e. å. a s - Haugesund Ti tjeneste! EKTE BORNEO CATECHUE impregnerer ypperig og setter den rette farge på)øter og garn VESTLANDSKE 0ESTILLATIONSVERK A S BERGEN CHR. IRGEN$ SØNNER BERGEN Teegramadresse: R GEN SES TAUVERK - SNØRER - TRÅD - LINER Eksport av ae sorter SILD - FISK Xjøeagere A 5 Teefoner: 9, 99 Teegr. Hausviko BERGEN 90

7 Nr., 0. ma 957 Rapport om tokt Barentshavet med G. O. 5. februar Sars ti ti 5. Nord-Norge og apri 957 Sh. rciunder.søheser jjå hy.sten. Etter avgang fra Bergen 5. februar arbeidet vi først et par dager på bankene utfor Iviøre ned hydrografi og tråing i forbindese ned en undersøkese av gytingen ti seien i dette mnrådet. Vår neste oppgave var å undersøke forhodene i Lofoten og Vestfjorden. Den 8. februar var vi ved Skmnvær og begynte kryssingen innover Lofotbankene. On natten Økte det imidertid på ti S\\T sterk kuing ti iten storn son vanskeiggjorde både ekkoodding og hydrografi. De observasjonene vi fikk, tydet dog på at forekmnstene av skrei på Lofotbankene var unormat tynne og spredte. Etter fortsatt ugunstige værvarser for. nars, be eet bestent å nytte tiden ti en reparasjon av et defekt instntnent i vårt okkeoddutstyr. Vi var tibake i Lofoten den 4. nars. Under gunstige værforhod be det så foretatt en detajert kryssing over Lofotbankene og Vestfjorden eers ned ekkooddundersøkeser og hydrografi fren ti 7. mars. Fig. viser kursene i dette området, og satntidig er det gjort et forsøk på å angi tyngden av forekmnstene som be registrert med ekkoodd. På ce feste steder sto fisken så vidt spredt at det ned våre instrunenter var nnig å skjedne ekkoene fra enketfisk i ekkogranunene. Taene angs kursinjene angir tierne i det gjennomsnittige anta enketekko pr. nautisk ni innenfor det ca. 50 brede betet son dekkes av ekkooddstråen. Noen steder smn i Austnesfjorden og ved Skmnvær sto skreien i stiner smn stort sett var for tette ti at en kunne få påiteige teinger (det så eers ut ti at denne stimdannesen var ner utpreget on dagen enn on natten). Resutatene i fig. nå derfor tas ned reservasjoner hva angår de absoutte konsentrasjoner på noen feter. Ivien det er ikeve vår oppfatning at denne ekkooddoversikten gir et ganske påiteig bide av fordeingen av skreiforekmnstene i dette tidsromnet. For å ~tte anskueigheten av fig. er der trukket (stipete) injer som avgrenser forskjeige verdier av «fisketetthet». Etter at denne undersøkesen var avsuttet be Ekkooddundersdketse "G.O. Sars" Lofoten 4-7 JI 957 FishetetthetM ang!t sik: O-"' -0 fsk pr nmt,.. -0 _"_ JO - - " - - osv Innenfor et ca SOm bredt bco{t'! " IS" 6" Fig~. Fordeing av skreiforekomstene Lofoten. Forkaring se tekst. 9

8 Nr.. 0, mai 957 det sendt føgende rapport ti Havforskningsinsticuttet, Bergen: G. O. Sars har 4. ti 7. nars undersøkt Lofoten og "Vestfjorden. Det be ingen steder funnet gode fiskeforekmnster. I den indre deen av Vestfjorden innenfor en inje Bastad ti i\!iåc>y Skarhohnen sto fisken for det neste spredt over djupfjorden i dyp ned størst konsentrasjon opp not bakken av Lofotbankene. \ [est fisk be det her registrert over dypet straks innenfor Egga fra Skråva ti \!Iefjordbåen. Forekomstene i VIidt- og 'Vest-Lofoten var neget tynne. Langs innersiden fra Værøy ti Skonvær be eet registrert en de fisk nær bunnen ned størst konsentrasjon ved Skmnvær. I indre Vestfjorden igger sprangsjiktet, 4 ti 6 grader, meon kadt overfatevann og varnt bunnvann i!) ti 50 n dyp. Ved Værøy og Røst er bankene dekket av vannt vann c:. 5 grader. I tiden 8. ti. nars arbeidet «G. O. Sars» i Barentshavet (se nedenfor). Den siste uken av nars be igjen viet ti skreiundersøkeser, denne gang i mnrådet Hegeandskysten-Lofoten. På Hegeandskysten be det registrert nest fisk for Viknaværene. Skreien sto her i et snat onuåde innenfor 00 -koten i ti des bra okae forekonster. Eers be eet funnet spredte forekmnster for Hegeaudsværene oppover ti Træna. Vårt aninneige inntrykk var inicertic at det heer ikke i dette sørige mnråde var ti stede noen betydeige forekmnster av skrei. I dagene 8. ti 0. nars gjentok vi kryssingene av Lofotbankene og Vestfjorden. Den okae fordeingen av fisken var stort sett den sanne sou under forrige undersøkese. \~ens konsentrasjonene for Skmnvær og Rrost var omtrent sou sist, syntes forekmnstene på Lofotbankene og i indre Vestfjorden å være enda tynnere. Noe nytt innsig ti disse siste mnrådene har såedes neppe funnet sted i nemntida. Stort sett sto fisken denne gangen noe grunnere og nænnere and enn sist. ' / 7~ ~,~... ~,--,_--~,~----~~~~-++-~-T~~~~~~~~~~~~~~~~~-4~~ 7 "~~t t----7\ +-\ ' t :.:~} \ ', / -+--/- _<_.::._\c..:., ::... -_ _./-4~~~ -. ~. 70t-----t---~'--~~~~ TEMPERATUR OM "G. O. SARS'' MARS Fig.. Overfatetemperatur Barentshan.

9 Nr., 0. mai 957 U e e rs~o /w Lsc r i Brt re y/uroe. Hydrografi. Det hych ogratiske progran son be gjennomført i tida 0. ti. ars tisvarer noenunde de siste års unders~;)keser. Tenperaturforhodene er iustrert ved to kart son viser ten- pcraturen i overfaten (fig. ), og i 50 dyp (fig. ). - Fory5pet av isotenene er i hovedtrekkene sik vi tidigere har funnet det ned fronten ne0n det varne vestvannet og det kade nordaustvannet beiggende over Sentraryggen ned ti Skopenbanken og y)stover not Prestnesset. Tenperaturen i det vestige vannvannsonwåcet er ca. en grad hy>yere enn i fjor på sanne tid. Våren 955 var tenperaturen i dette onwådet on- trcn t s0 i år, cns den i 954 var havannen ti to grader h y>yere. Ekkoocdu.ndersøheser. Fig. 4 viser kursene for de kmnbinerte hydrografi- og ekkooddsnitt i tiden 0.-. nars. Onuådene i det vestige Barcntshav og BjrMny>yfarvannenc be samtidig dekket av engeske undersøkeser nec forskningsfartøyet «Ernest Hot». Sanneniknet ned forhodene under vårtoktet i fjor (jfr. rapport i Fiskets Gang nr. 9,. nai :)56) var forekonstene av torsohyse son be registrert i år atskiig tynnere, en spredt over et noe sty>rre mnråde. I fig.!] viser det skraverte fetet området hvor det be registrert nevneverdige fore- komster av torsk/hyse i nidten av nars i år. I esteparten av dette mnrådet sto fisken peagisk og var troig på vandring inn not Finmnarkskysten. Det synes å ha vært en ner vestig fordeing av fisken i år enn i tjor. Ser en på de satidige tenperaturforhoc så er dette i dårig overensstennese nec den oppfatning en har 0 fiskens avhengighet av sjøtenperaturen. \Ien i dette forhodet kan det ve tenkes å være en sags tids forsinkese ~d : / -----j,-, / -! -.. o.-..i""'"'~... _..., / <' ',:~~.. ~ ~ 7~----~--~ ~(~---+~,'~~~-~-~-~-~(~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,/'.... ' \...,, :! ', 7"w-----~--~\~~~/--/~ ~_;_~~- ~~.: _-_ _ /~~~~~-t~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~----~~ '':.. ~ ~...,rr - TEMPERATUR 50 M. "G. O. SARS" MARS 957 Fig-.. Temperaturen 50 m uyp, Barentshavet. 9

10 Nr.. 0, ma 957 sik at f. eks. tenperaturforhocene i det forøpne år har vært ned ti å bestemme fiskens nåværende u tbredejse. \!Ied ekkooddet registrerte vi også betydeige tnengder av odde i Barentshavet. På kurskai tet (fig. 4), antyder skraveringen onnådene for odderegistreringer i undersøkesen 0.-. mars e. v. s. tnniddebart før odcefi~ket tok ti for Østfinntnark (i 'Tanafjord. nars og i Varangerfjord 6. tnars ifg. Fiskets Gang). - Ti neste sesong vi vi for- sy>ke å tipasse ASDIC-søking ti okaiseringen av oddestimene under deres vandring tnot Finntnarkskysten. Det ASDIC-utstyret vi hitti har hatt ti rådighet har vært ite anvendeig ti dette formået p. g. a. bunnforhodene i Barentshavet. Det eksperinentee arbeidet tnec f:orbecring av ekkooddenes evne ti å registrere bunnfiskarter (torsk, hyse og uer) er bitt fortsatt i sanarbeic ned Sinonsen Radio A/S, Oso. På de to siste toktene er der bitt gjort forsøk ined forskjeige pusengder og stråebredder, og det er herigjennon oppnådd en viss forbedring av oppøsningsevnen i tette forekomster. - Det er videte bitt gjort san- nenikninger meom oscioscopavbiding og pa pirregistrering. Resutatene viser at vi kunne oppnå ike gode registreringet på papir son i et osci- 70" KURSER.,G. o: Sars" 0.-. it 957 <t. Skravering angir Lodceregistrenger Fig. 4. Kurser hydrografi- og ekkooddsnitt, Barentshavet

11 Nr.. 0, mai 957 oscop, og de praktiske fordeene ved papirregistreringer er eers tnange og åpenbare. - I probemet med å registrere fisk som står meget nær bunnen er vi komrnet et skritt videre, idet vi har oppnådd fi kunne få seve bunnekkoet registrert son en tynn inje, mens fisk over bunnen registreres smn vanig. Fig. 6 viser en bunnregistrering av fisk tatt opp under tråing på Østfinnmark med to forskjeige odd, nederst ekkogrammet fra spesiaoddet hvor fiskeekkoet atskies fra bunnen, øverst det satntidige ekkogrammet fra et normat odd. - Fremdees er der dog ikke atid god overensstemtnese meom registreringene under tauingen og fangsten i tråen, dette synes særig å gjede under fiske etter hyse. Seekivitetsforsøk. Tiden. apri ti O. apri be brukt ti maskevidceforsøk med trå i samarbeid med småtråerne <(Thor Iversen» og «Peder Rønnes tad» på Østfinnmarksfetene. I mai 954 utførte disse snåtråerne en serie veykte maskeviddeforsøk i Bjørnøyfarvannene (jfr. Fiskets Gang nr.,. mars 955). Forskene i år var ment som en utvidese av de fra 954, særig med henbikk på å få sammeniknet de to metodene sotn hen ytt. es ved maskeviddeforsøk nemig paraee trekk og dekknett-metoden. En forsøkte derfor å finne et gunstig arbeidsfet hvor de to småtråerne kunne gjøre samtidige ha med tråer med forskjeig maskevidde, mens G. O. Sars fisket i samne onrådet med et finnasket dekknett montert over den akterste deen av tråen. Dessverre var både værforhodene og fiskeforhodene ugunstige i denne perioden, så utbyttet av forsøkene var forhodsvis rnagert. En fikk itnidertid bekreftet en tidigere antakese om at metoden paraee trekk gir noe høyere seeksjonsverdier enn dekknett-metoden. Arsaken ti dette er ennå ukar. En fikk videre en de gode observasjoner over seeksjonen av torsk, hyse og uer i den stormaskete tråen (gjennomsnittig maskevidde 4,4 cm) som be benyttet av «G. O. Sars». Detagese. Fra Havforskningsinstituttet detok instrumentsjef Vestnes, ASDIC-operatørene Bjerke og Brynidsen, teknisk assistent Bratand og konsuentene :rviidttun og Sætersda. Denne toktrapporten er utarbeidet av: ' L. Midttun, G. Sætersda og G. Vestnes.. ') > ',,, : ',, ', i ' ' ' : ' j ' J i 7' 70' 59 :::=OMRÅDE MED TORSK/HYSE-FOhEKOMSTER ~ 0- m 957 '68' ~=:..-=o.c-==-:=-=:-=--=c:-=:-=~-=-c-::.~:::iji:=:-==-=-=:.~-=-~~ ' 0 ' 5 ' 4 s Fig. 6. Registrering av fisk ved bunnen und~r tråing, Østfinn- Fig. 5. Utbredesen av torskjhyse i Barentshavet, jfr. tekst. mark, apri 957 med spesiaodd nederst og vanig Jodd øverst. 95

12 N f::~-~ z :-s tv!'. w? ~- "' V -...) TOLLSTEDER Norges utførse av sjøprodukter fra. januar ti. mai 957 ag i uken som endte. mai. Tonn F k Fersk F os e Frossen Fe k Fecsk ~rs Fersk Fersk Fersk for- Fersk ri~ n Frossen Frossen for- Frossen Frossen f" ~ Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk aks 0 ~~~ småsid storsid vårsid fa:r:gst- brising ~at storsid vårsid fa~gst- småsid brising. ~t torsk sei hyse yr kveite fyndre makre aure g Sd Sd Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr Fredrikstad.... Oso.... Kristiansand.... Egersund.... Stavanger..... Kopervik.... Haugesund.... Bergen.... Forø.... Måøy.... Åesund.... Mode.... Kristiansund.... Trondheim.... Bodø.... Svovær.... Tromsø.... Hammerfest.... Vardø.... Andre.... I at.... I uken*) = _ = = = = ~9 = = = ~~ _4-7 _0 ~~; ~ = ; i i , 8 5i - : ~ i = ' 0-4 *) På grunn av korreksjoner og avrunding av taene ti nærmeste hee tonn vi summen av uketaene ikke atid stemme med taene for oiat«. Dessuten vi oppgavene fra noen av de nordigste poststeder på grunn av den sene postgang ikke være kommet inn ved ukeoppjørets sutt. Utførseen bir i sike tifee ikke tatt med i uken, men kommer bare med i taene hitti i år. TOLLSTEDER Fredrikstad.... Oso.... Kristiansand.... Egersund.... Stavanger.... Kopervik.... Haugesund.... Bergen.... Forø.... Måøy.... Åesund.... Mode.... Kristiansund.... Trondheim.... Bodø.... Svovær.... Tromsø Hammerfest.... Vardø.... Andre.... I at.... I uken*)... Fersk å Fersk skate og rokke Fersk Fersk Fersk pigghå håbrann makrestørje Ann~n Frossen Frossen Annen Rund- Rund- fersk frossen frossen mrakren- frun fiet torske- f. k ks. h' rossen. a f" s a pgg a størje fisk t et Frossen seifiet Frossen Frossen Annen hyse- steinbit-j' frossen fiet fiet fiet Tørr- Kipp-. fisk. fisk iat iat Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr ( ( ( : = _,_ -.= = _7 _6 ~ ' ~ _ = = -7 ~~~ = = -s = ~ = - ~ = - ~g -; ~ ' ~ ~~~ ~ ! , o o-

13 z :" N!" w? ~- ~ U' -...! Satet Satet Satet Satet Satet Krydder- Sukker-' Røykt Fiske- Herme- Herme- F" k sid S_at;t Sat~t feitsid skjære- nordsjø- sands- ~atet sp~t satet si~ Hum- Reker he:me- tisk H_ez:n. ~isk Si~c- Fis~e- :~e~= T~g-. at varsd storsd. "d id id "d sd og S toske- og fsk mer tikk småsid bnsing var- og mjø mjø. mjø smas s s S brising rogn i at i at storsid mjø TOLLSTEDER Stat.nr Stat.nr Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. 0 0 Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. 0 0 Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr Fredrikstad Oso Kri.stiansand Egersund Stavanger Kopervik Haugesund Bergen Forø Måøy Åesund Mode Kristiansund Trondheim Bodø Svovær Tromsø Hammerfest Vardø Andre I at O s6 465 ~ ---gyg\ ~ n7 6 I_u_ke_n_*)... ]'_ rgo --u)--=---;:;9 --6-~ n ~- 5 _ _ ~~ TOLLSTEDER Fredrikstad..... Oso.... Kristiansand.... Egersund.... Stavanger.... Kopervik Haugesund.... Andre Se-, Skarp- ~dre Sperm- Rå. Høyvit.- Håkjerr. Damp- Veteri- Brun- Ban- Avfas- Raff. Oksyd., H_erdet Herdet Oein, for- kobbe- satet fske- og bott- sid Ra_ J:od. tr::n, a. medisin- nær- Bank bank Brun dings- tran sjø- bast spse~ett tekn. ~ett fetts:rre t ff ogkapp- pro- enose- 'd ' seo]e fiske- hrutran, t t tran t tran t S 0 er m.skinn rogn dukter oje, rå S 0 Je oje haioje ran ran ran ran og-o Je yro Je kokt sjø- dyroje dyroje dyroje. d ' eer av SJØ- av SJØ- av SJØ dyroje Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr. --- Stat.nr. Stat.nr. Stat.nr Bergen.... Forø.... Måøy.... Åesund.... Mode Kristiansund.... Trondheim.... Bodø.... Svovær.... Tromsø Hammerfest.... Vardø.... Andre.... I at.... I uk e-n---=-*-:-) :: 67 J O : ' ~ ~ -.o...

14 Nr., 0. mai 957 Fisk brakt i and Møre og Romsda fyke tiden. januar - 8. mai 957 Anvendt ti Fiskesort Mengde Ising Her-~Fi Jrem Sa- Henogofry- to o me- og smg mg gmg tikk dyrefor tonn tonn tonn tonn tonn tonn Skrei Annen torsk... () Sei Lyr Lange CJ9 - Båanf!e Brosr\~ Hyse Kveite Rødspette Marefyndre Å Uer... " Steinbit Skate og rokke Håbrann Pigghå Makrestørje Annen fisk Hummer Reker Krabbe I at Herav: Nordmøre... o Sunnmøre og - Romsda Etter oppgaver fra Norges Råfiskag og Sunnmøre og Romsda Fiskesasag. Omfatter også fisk fra fjerne farvann. Satfisk er omregnet ti søyd hodekappet vekt ved å øke satfiskvekten med 7 prosent. Leverkvantum 696 h. Makrefisket.!) An vendeise Fersk innen I tiden I at I at j5-8/5 pr. 8/5 pr. 9/5 tonn tonn tonn Fersk eksport Frysing Sating Hermetikk Fietering... Agn Forme Røyking... - Diverse Fisk brakt i and Finnmark tiden. januar - 5. mai 957. Fiskesort Mengde Steinbit. ' 4_7_4_ I at I at pr. 6/ Ising og frysing tonn Anvendt ti tonn \u ~ ~engmg ~Herme tikk tonn tonn ) 94 - ) Lever 8656 h. Utvunnet damptran: 659 h. Rogn 405 h hvorav 48 iset, 667 satet. )Rotskjær 94 tonn. )Rotskjær 580 tonn. andbrakt fisk i Troms i tiden. januar- 5. mai 957. Fiskesort Skrei Annen torsk 55 Sei Brosme..., Hyse.... Kveite.... Båkveite.. Fyndre Uer Steinbit Lange.... Annen.... Reker tonn Skrei...\ Lodde torsk 6 04 Annen torsk Hyse Sei Brosme.... G4- Kveite.... 8CJ Båkveite.. 0 Fyndre 7 Uer 5 Sating Anvendt ti Meng-----~---~---~----- de Ising og Sa- Henging Hermetikk frysing ting tonn tonn tonn tonn tonn 9 I at 0708/ Tran 57 h. Rogn iat 65 h,hvorav iset 5 h, satet 6 h Radioteefon Ekkoodd Asdic I at ) Etter oppgaver fra Norges Makreag S/L. 98

tonn, da1nptran 41 871 hl 1not i fjor henholdsvis 159 671-77 961-60 776-20 934-71 119.

tonn, da1nptran 41 871 hl 1not i fjor henholdsvis 159 671-77 961-60 776-20 934-71 119. Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 0. juni 957 Nr. 5 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 19. mars 19~5

Fiskerioversikt for uken som endte 19. mars 19~5 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 2. mars 9 Nr. 2 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 974 52 26. DESEMBER 974.60. ÅRGANG 52 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: vansker i vegen for fiskere, tivirkere og omsetningsedd. Jeg er imponert over den

Detaljer

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983 Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET F O R O R D Beretningen om sefangsten i 1981 er stort sett basert

Detaljer

FISKETS GA. Fiskerioversikt for uken som endte 23. august 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GA. Fiskerioversikt for uken som endte 23. august 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GA Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 8. august 958 Nr. 5 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad,

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad, ÅRSMELDING 1995 FiskQrirQtt&dQrQn i F&kstad, KAP. KORT OM FLAKSTAD KOMMUNE. Fakstad kommune omfatter Fakstadøy og den nordøstige deen av Moskenesøya, samt 139 mindre øyer og 459 båer og skjær. Fakstadøya

Detaljer

Fiskeri oversikt for uken som endte 7. januar 1961

Fiskeri oversikt for uken som endte 7. januar 1961 U/gitt av fiskeridirekføren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr.

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr. ETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 3. mai 957 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fiskesort. 39 392 7 601 3 542 ' 4 28 249 - - Annen torsk 7

Fiskesort. 39 392 7 601 3 542 ' 4 28 249 - - Annen torsk 7 FISKETS GANG U!gitt av fiskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag 0. november 960 Nr. 45 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956 Nr., 7. nvember 197 Meding fra Fiskeridirektratets statistiske kntr. STOR TRÅLERNES FISKE I 196 av sekretær Sverre Mestad Med «strtråere» mener en her fartøyer på ver 300 brutttnn sm benyttes ti tråfiske.

Detaljer

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN!

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! 15. A U GUST 1 9 6 8 33 Kystens Forretningsbank TROMSØ TRONDHEIM BERGENSVOLVÆRHONNINGSVÅG BÅTSFJORD VARDØ MEHAMN Kontakt oss for nærmere oppysninger Nå kan vi tiby skattefri banksparing

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FISKETS GANG U/gift av fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. JUNI 97 . JUNI 977. ÅRGANG A V N N H O D E T D E T T E N R.: Side Medinger... Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges Råfiskag pr. JO. mai 97........................

Detaljer

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN . SEPTEMBER 98 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskerioversikt for uken som endte. september 98.. SEPTEMBER 98. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Fiskeri kurs........................ Fiskeforhodene

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. år~. Bergen, Torsdag I. jui 957 Nr Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnss ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 9. SEPTEMBER 97 6 fi~k(t~ GANG 9. SEPTEMBER 97 57. ÅRGANG 6 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Fiskeriovgivning................. 659 Nye fiskefartøyer................. 659

Detaljer

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952.

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952. U f g if f a v F i s k e ri d ire k fø re n Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 7. apri Nr. Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen 1 fjorder på Vestandet 1961-1962 av Kaare R. Gundersen FISKERIDIREKTORATETS HAVI ORSKNINGSINSTITUTT De merkemetoder som be uteksperimentert for brising i 1958 og 1959 (Gundersen 1959, 1960) er kommet ti

Detaljer

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fiskets Gang Ufgi av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag. apri 4 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

hl, hvorav 150 hl på Storfjord, Lyngen og 100 hl på Ersfjord i Hillesøy. I Nordland ble det fisket SOO hl på Helgeland.

hl, hvorav 150 hl på Storfjord, Lyngen og 100 hl på Ersfjord i Hillesøy. I Nordland ble det fisket SOO hl på Helgeland. FISKETS GANG Ufgif{ av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 20. februar 958 Nr. 8 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 13. juli 1957

Fiskerioversikt for uken som endte 13. juli 1957 U!giff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 8. jui 957 Nr. 29 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 20. juli 1972 29

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 20. juli 1972 29 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. juli 972 29 fi~k(t~ GANG 20. JULI 972 58. ÅRGANG 29 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: Side Fiskeriovgivning................ 59 Medinger fra fiskeridirektøren.. 59

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Nr. lo

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Nr. lo FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 6. mars 958 Nr. O Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

brosme, 7 tonn kveite, 26,5 tonn steinbit, 93,3 tonn uer, 13 tonn blåkveite. Inklusive torsk ble ukefangsten 5639 tonn mot 4893 tonn uken før.

brosme, 7 tonn kveite, 26,5 tonn steinbit, 93,3 tonn uer, 13 tonn blåkveite. Inklusive torsk ble ukefangsten 5639 tonn mot 4893 tonn uken før. FISKETS GANG Ufgiff av Piskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 2. mai 957 Nr. 8 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 12. APRIL 1973 15

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 12. APRIL 1973 15 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. APRIL 97 5 fi~k{~ GANG. APRIL 97 59. ÅRGANG 5 Fiskerioversikt for uken som endte 7. apri 97. Det medes om bra værforhod og godt fiske i Finnmark. Lofoten var det også

Detaljer

Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fisk ts Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 41. årg. Bergen, Torsdag 9. juni 1955 Nr. 23 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13 Fiskerioversikt for uken som endte 27. mars 1971~~ 1. APRIL 197157. ÅRGANG 13 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Medinger fra Fiskeridirektøren.. 241 Nye

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 11-12/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

~1<:yndet en dag på 'grunn av helgen.

~1<:yndet en dag på 'grunn av helgen. Fiskets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 28. mai 1953 Nr. 21 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

INTERN TOKTRAPPORT FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT

INTERN TOKTRAPPORT FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT FARTØY AVGANG ANKOMST: OMRADE FORMAL PERSONELL: "ELDJARN 11 Bergen, 29. jui 1986. Tromsø, 19. august. Jan Mayen, Poarfronten. Kartegging av

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN 4. SEPTEMBER 969 36 G 4. SEPTEMBER 96955. ÅRGANG 36 A V N N H O L D ET DETT E N R.; Side Fiskeriovgivning:................. 599 Rapport om isandsk, norsk og sovjetrussisk

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. AUGUST 1971

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. AUGUST 1971 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 6. AUGUST 1971 Fiskerioversikt for uken som endte 1. august 1971. 6. AUGUST 1971 57. ÅRGANG 4 Det har jevnt over vært en roig uke. Sidekvantaene fra Nordsjøen økte en

Detaljer

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... --1~ 121810 41203li14%f669s9\460 1692

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... --1~ 121810 41203li14%f669s9\460 1692 FISKETS G Ufgitt dv fiskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang)> tiatt. 45. årg. Bergen, Torsdag 6. november 959 Nr. 48 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskeri oversikt uken som 1

Fiskeri oversikt uken som 1 Utgift dv Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 000. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar.

Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. februar 948. Nr. 7 A bonn em en f kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae posfansfater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fisket Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 22. januar 1955. 41. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1955 Nr. 4

Fisket Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 22. januar 1955. 41. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1955 Nr. 4 Fisket Gang Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide øppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 41. årg. Bergen, Torsdag 7. januar 1955 Nr. 4 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

F'iskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 28. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr.

F'iskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 28. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr. F'iskets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra,,fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr. 10 A bonn em en t kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstafer

Detaljer

n1ot i fjor henholdsvis: 123 286-63 038-40 017-20 231-55 788-27 947-19 198.

n1ot i fjor henholdsvis: 123 286-63 038-40 017-20 231-55 788-27 947-19 198. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Eergen, Torsdag 2. juni 956 Nr. 25, A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 21. april 1962

Fiskerioversikt for uken som endte 21. april 1962 Utgift av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 10, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkese bant ungdom 15-24 år, apri 2011 Soingsvaner og soariumsbruk Innedning Kreftforeningen har som ett av tre hovedmå å bidra ti at færre får kreft. De feste hudkrefttifeer (føfekkreft og annen

Detaljer

Vesterålen: Levenclefisk:

Vesterålen: Levenclefisk: Fiskets Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 0. juni 9 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 24. mars 1962. Nr. l J. Utgitt av fiskeridirektøren

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 24. mars 1962. Nr. l J. Utgitt av fiskeridirektøren FISKETS GANG Utgitt av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 10, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiske nytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 24. ma1 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 24. ma1 1952. Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 9. mai 95 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Vesterålen) Yttersiden:

Vesterålen) Yttersiden: FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Bergen, Onsdag 28. mars 956 Nr. A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fisket n. Fiskerioversikt for uken som endte 12. juni 1954

Fisket n. Fiskerioversikt for uken som endte 12. juni 1954 Fisket n Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide Qppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 7, juni 954 Nr. 4 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket R N G E R K S B A N E N Jernbaneverket Hovedpan. fase 1 har vi utredet prosjektet. Nå ska det ages en hovedpan for Ringeriksbanen. utgangspunket har vi kun fastpunktene Sandvika -Kroksund -Hønefoss for

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 28. juni 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 28. juni 1952. I Ugiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 38. årg. Bergen, Torsdag 3. jui 9 Nr. 6 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren

FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november.

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november. Utgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra,. Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 23. november 1950. Nr. 7 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

8. DESEMBER 1966. 49 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

8. DESEMBER 1966. 49 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. DESEMBER 1966. 49 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskerioversikt for uken som endte 3. desember 1966. 8. DESEMBER 1966-52. ÅRGANG 49 A V N N H O LD ET D ETT E N R.: Side Fiskeriovgivning.................

Detaljer

B 11 holmsråsa-slad: ~1angerfjorden, Hordaland. Brislingfisket:

B 11 holmsråsa-slad: ~1angerfjorden, Hordaland. Brislingfisket: FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Bergen, Torsdag 26. januar 1956 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 27. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirekrøren. 43. årg. Bergen, Torsdag l. august 1957 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 27. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirekrøren. 43. årg. Bergen, Torsdag l. august 1957 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirekrøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag. august 957 Nr. 3 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 18. februar.

Fiskerioversikt for uken som endte 18. februar. Utgi av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 3; februar 950. Nr. 8 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae posfanstater og på Fiskeridirekiørens

Detaljer

Vesterålen: Til Andenes og Bleik ble det i uken brakt i land 93,5 tonn. Av dette var 78 tonn sei, 14 tonn uer og l tonn hyse.

Vesterålen: Til Andenes og Bleik ble det i uken brakt i land 93,5 tonn. Av dette var 78 tonn sei, 14 tonn uer og l tonn hyse. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. september 957 Nr. 7 Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

~)7 6g7-17 769-49 298.

~)7 6g7-17 769-49 298. FISKETS GANG Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 4. mai 956 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

steinbit, 71,8 tonn uer og 113,5 tonn blåkveite. Inklusive fangsten av torsk blir den satnlede ukefangst 8176 tonn tnot 3960 tonn uken før.

steinbit, 71,8 tonn uer og 113,5 tonn blåkveite. Inklusive fangsten av torsk blir den satnlede ukefangst 8176 tonn tnot 3960 tonn uken før. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Fredag. mai 956 Nr. 9 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2012

Melding om fisket uke 8/2012 Melding om fisket uke 8/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. februar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fisker i oversikt for uken som endte 3. a pr i l 19 5 4

Fisker i oversikt for uken som endte 3. a pr i l 19 5 4 Utgit av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 8. apri 1954 Nr. 14 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 5. februar 1955

Fiskerioversikt for uken som endte 5. februar 1955 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide. Qppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag O. februar 9 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN. APRIL 9 5 VESTLANDSBANKEN Got/ i vest sterk i vekst skue det vera oss ei gede å få diskutere eit nærare oppegg. Vi vi gje personeg service ti ae interesserte. Ta kontakt

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

AV SKATTEN! KLIPP TOPPE. Nå kan vi tilby skattefri banksparing. Kontakt oss for nærmere opplysninger. 15. MAl 1969. Kystens Forretningsbank-

AV SKATTEN! KLIPP TOPPE. Nå kan vi tilby skattefri banksparing. Kontakt oss for nærmere opplysninger. 15. MAl 1969. Kystens Forretningsbank- UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN KLIPP TOPPE AV SKATTEN! Nå kan vi tiby skattefri banksparing Kontakt oss for nærmere oppysninger - Kystens Forretningsbank- TROMSØ-TRONDHEIM-BERGEN-SVOLVÆR-HONNINGSVÅG-BÅTS

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 28. mars 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 28. mars 1953 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis. er ettertrykk fra M Fiskets Gang n tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 2. apri 953 Nr. 3 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fi kets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 29. mai 1954

Fi kets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 29. mai 1954 Fi kets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 3. juni 1954 Nr. 22 A bonn em en t kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 21. ma1. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20. Ulgitl av Fiskeridirekløren

Fiskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 21. ma1. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20. Ulgitl av Fiskeridirekløren Fiskets Gang Ugit av Fiskeridirekøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

www.wonderlandbeds.com Wonderland 332 Regulerbar seng Regulerbar seng Reglerbar säng Säätösänky Verstelbaar bed Das justierbare Bett Adjustable bed

www.wonderlandbeds.com Wonderland 332 Regulerbar seng Regulerbar seng Reglerbar säng Säätösänky Verstelbaar bed Das justierbare Bett Adjustable bed www.wonderandbeds.com Wonderand 332 DK SE FI NL DE GB Reguerbar seng Reguerbar seng Regerbar säng Säätösänky Verstebaar bed Das justierbare Bett Adjustabe bed Lykke ti med vaget av ditt nye Wonderandprodukt.

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 15. september 1956. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 42. årg. Bergen, Torsdag 20. september 1956 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 15. september 1956. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 42. årg. Bergen, Torsdag 20. september 1956 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 0. september 956 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonement kan tegnes ved ae

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 15. MARS 1973 11

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 15. MARS 1973 11 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 5. MARS 97 fi~k{~ GANG 5. MARS 97 59. ÅRGANG A V N N H O L D E T D ETT E NR.: Side Fiskeriovgivning... 5 Medinger fra Fiskeridirektøren.. 5 Seundersøkeser i det nordige

Detaljer

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014 Oppgaver MAT500 Fredrik Meyer 0. september 04 Oppgave. Bruk forrige oppgave ti å vise at hvis m er orienteringsreverserende, så er m en transasjon. (merk: forrige oppgave sa at ae isometrier er på formen

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 11. mars.

Fiskerioversikt for uken som endte 11. mars. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 16. mars 1950. Nr. 11 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

FISKERIRETTLEDEREN I. VESTVÅGØY

FISKERIRETTLEDEREN I. VESTVÅGØY 24 FISKERIRETTLEDEREN I. VESTVÅGØY INNHOLDSFORTEGNELSE side. KORT OM VESTVAGØY 2 2. SAMMENDRAG 3 3. SYSSELSETTING 4 3.1. Fiskermanntaet 4 3.2. Syssesetting i foredingseddet 5 3. 3. Syssesetting i oppdrettsnæringen

Detaljer

Melding om fisket uke 13/2014

Melding om fisket uke 13/2014 Melding om fisket uke 13/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 28.03.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 21. september 1957

Fiskerioversikt for uken som endte 21. september 1957 Ufgiff av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 6. september 957 Nr. 9 Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. OKTOBER 973 It Fiskerioversikt for uken som 7 oktober 973.. OKTOBER 973-59. ÅRGANG 4 A V N N H O D E T D E TT E N rt. : Side Verdi av utførse av fisk og fiskeprodukter,

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2013

Melding om fisket uke 8/2013 Melding om fisket uke 8/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 30. mai 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 30. mai 1953 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.fiskets GangH tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 4. juni 93 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 9. november 1

Fiskerioversikt for uken som endte 9. november 1 Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 4. november 957 Nr. 46 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fisk. l Mengde Verdi Megnde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi. l l 859 799 2 546 1 050 7 216 2 549. N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 4 7.

Fisk. l Mengde Verdi Megnde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi. l l 859 799 2 546 1 050 7 216 2 549. N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 4 7. Fisk Ufgitt av Fiskeridirekføren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 1. januar 1948. Nr. 1 A bonn em en t kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

ffiishets (jøng ~ Utgitt av Fiskeridirektøren INNHOLD- CONTENTS 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag NR. 10-17. mai 1979

ffiishets (jøng ~ Utgitt av Fiskeridirektøren INNHOLD- CONTENTS 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag NR. 10-17. mai 1979 ~ ~ Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 10-17. mai 1979 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag ISSN 0015-3133 INNHOLD- CONTENTS VED ETTERTRYKK FRA FISKETS GANG MA BLADET OPPGIS SOM KILDE ISSN 0015-3133 PRISTARIFF FOR

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 20. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 25. juli 1957 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 20. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 25. juli 1957 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra.,fiskets Gang.. tiatt, 43. årg. Bergen, Torsdag 25. jui 957 Nr. 30 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte ls. mars 1961. Nr. li. U/gift av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte ls. mars 1961. Nr. li. U/gift av Fiskeridirektøren FISKETS GANG U/gift av Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 000, Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved

Detaljer

Melding om fisket uke 14/2013

Melding om fisket uke 14/2013 Melding om fisket uke 14/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 05.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Ufgiff av riskeridirekføren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. Bergen, Torsdag 8. desember 1955 Nr.

Ufgiff av riskeridirekføren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Bergen, Torsdag 8. desember 1955 Nr. GANG Ufgiff av riskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. Bergen, Torsdag 8. desember 955 Nr. 49 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Vesterålen-Yttersiden:

Vesterålen-Yttersiden: Fiskets Gang Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 37. årg. Bergen, Torsdag 26. apri 1951. Nr. 17 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 1 O. desember 1960

Fiskerioversikt for uken som endte 1 O. desember 1960 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag 15. desember 1960 Nr. 50 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Melding om fisket uke 41/2013

Melding om fisket uke 41/2013 Melding om fisket uke 41/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11.10.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

son1 er pen, ble on1 lag tredjeparten tatt på garn, 1nesteparten ellers på snurpenot. For Bø foregår det for tiden så vidt vites ikke noe seifiske.

son1 er pen, ble on1 lag tredjeparten tatt på garn, 1nesteparten ellers på snurpenot. For Bø foregår det for tiden så vidt vites ikke noe seifiske. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 30. august 956 Nr. 35 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

FISKETS GANG. Ufgiff av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

FISKETS GANG. Ufgiff av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. november 955 Nr. 44 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

i Nord-Norge, nemlig om 500 hl kri! på Vestre Tana i Finnmark og HOO hl småsild pft RamsFjorcl i Tron1s.

i Nord-Norge, nemlig om 500 hl kri! på Vestre Tana i Finnmark og HOO hl småsild pft RamsFjorcl i Tron1s. GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 28. mars 957 Nr. 3 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

i farvannene ved Bergen i årene

i farvannene ved Bergen i årene Undersøkeser av krabbe (Cancer pagurus L.) i farvannene ved Bergen i årene 1959-60 Av Kaare R. Gundersen FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT Fisket etter krabbe drives hovedsakeig i tidsrommet

Detaljer

Melding om fisket uke 38/2014

Melding om fisket uke 38/2014 Melding om fisket uke 38/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fi s. Fiskerioversikt for uken som endte 22. Januar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 35. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1949. Nr. 4

Fi s. Fiskerioversikt for uken som endte 22. Januar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 35. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1949. Nr. 4 Fi s Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 35. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1949. Nr. 4 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

F I S K E R I R E T T L E D E R E N I B Ø.

F I S K E R I R E T T L E D E R E N I B Ø. Å R S M E L D N G 9 7 9 FR A ( F S K E R R E T T L E D E R E N B Ø. ;;..... - ',, (i. i 1. i.c ~v :{;.,: 4 ~ ~ ~. ~ 13." ;~ ~,/: !V;\f'' :7;.;~ ',.: 1. i. ~ ~ ~% ~ t { ~ i J..~; t t~~ :' -o

Detaljer

' ' l ' Trålsildfishet:

' ' l ' Trålsildfishet: FIS ETS GANG U fgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 22. september 955 Nr. 38 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år {e;j "es ve'd ae

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FI Ufgiff av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, R.Å.DSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder

Detaljer

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTG ITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 23. DESEMBER 1965 51 ~ ' '.. 23. DESEMBER 1965 51. ÅRGANG AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Norsk fiskeramanakk for 1966... 785 Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 24. juli.

Fiskerioversikt for uken som endte 24. juli. ng Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 9. jui 1948. Nr. 30 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

17. NOVEMBER 1966 46 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

17. NOVEMBER 1966 46 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN . NOVEMBER 966 6 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskeriversikt fr uken sm. NOVEMBER 966. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side fiskerivgivning................ 9 fiskeriinspektørenes kvartasberetninger

Detaljer