1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014"

Transkript

1 Ansvar: 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP (110) 1030 EKSTRAHJELP GODTGJØRING ORDF./VARAORDF MØTEGODTGJØRELSE TAPT ARBEIDSFORTJENESTE POLITIKERE PENSJONSUTGIFT, FAST KOMMUNAL PENSJON PREMIEAVIK ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL ABONNEMENT OG TIDSSKRIFT FAGLITTERATUR BEVERTNING TELEFON REPR/GAVER/PÅSKJØNNELSER OPPLÆRING/KURS REISER, DIETT, BIL M.M.FOR POLITIKERE REISER, DIETT, BIL M.M. ORDFØRER TELEFON/BREDBÅND DEKN.UTLEGG TRANSPORTUTGIFTER(IKKE OPPG.PL) HOTELL OG OPPHOLDSUTGIFTER UTSTYR (KJØP, LEIE, LEASING) INTERNKJØP (INTERNE OVERFØRINGER) REFUSJON TAPT ARBEIDSFORTJENESTE Sum ansvar: 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP (110) Ansvar: 1103 VENNSKAPSARBEID (100) 1100 KONTORMATERIELL KONSULENTTJENESTER Sum ansvar: 1103 VENNSKAPSARBEID (100) Ansvar: 1105 OVERFORMYNDERI (180) 1050 LØNN/GODTGJØRELSE MØTEGODTGJØRELSE ARBEIDSGIVERAVGIFT OPPLÆRING/KURS UTG.OG GODTGJ.FOR REISER,DIETT,BIL MM REISER, DIETT, BIL M.M.FOR POLITIKERE TRANSPORTUTGIFTER(IKKE OPPG.PL) SERVICEAVTALER/REPARASJONER 884 Sum ansvar: 1105 OVERFORMYNDERI (180) Ansvar: 1106 ELDRERÅD (180) 1122 UTGIFTSDEKNING Sum ansvar: 1106 ELDRERÅD (180) Ansvar: 1107 INDRE HELGELAND REGIONRÅD (100) 1196 KONTINGENTER Sum ansvar: 1107 INDRE HELGELAND REGIONRÅD (100) Ansvar: 1108 STØTTE POLITISKE PARTIER (100) 1470 KOMMUNALT TILSKUDD Sum ansvar: 1108 STØTTE POLITISKE PARTIER (100) Ansvar: 1110 KOMMUNE OG STORTINGSVALG (100) 1150 OPPLÆRING/KURS UTG.OG GODTGJ.FOR REISER,DIETT,BIL MM

2 1196 KONTINGENTER Sum ansvar: 1110 KOMMUNE OG STORTINGSVALG (100) Ansvar: 1112 REVISJON (100,110) 1290 INTERNKJØP (INTERNE OVERFØRINGER) KOMMUNALT TILSKUDD Sum ansvar: 1112 REVISJON (100,110) Ansvar: 1113 KONTROLLUTVALG (100,110) 1081 MØTEGODTGJØRELSE TAPT ARBEIDSFORTJENESTE POLITIKERE ARBEIDSGIVERAVGIFT BEVERTNING OPPLÆRING/KURS REISER, DIETT, BIL M.M.FOR POLITIKERE KONTINGENTER Sum ansvar: 1113 KONTROLLUTVALG (100,110) Ansvar: 1115 KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT (100) 1010 REGULATIVLØNN FASTE STILLINGER TELEFON TREKKPLIKTIG GODTGJØRELSE MØTEGODTGJØRELSE GRUPPELIV/YRKESSKADE OPPGAVEPLIKTIGE PENSJONSUTGIFT, FAST KOMMUNAL ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL ABONNEMENT OG TIDSSKRIFT FAGLITTERATUR BEVERTNING TELEFON MARKEDSFØRING / INFORMASJON OPPLÆRING/KURS UTG.OG GODTGJ.FOR REISER,DIETT,BIL MM TRANSPORTUTGIFTER(IKKE OPPG.PL) KONTINGENTER UTSTYR (KJØP, LEIE, LEASING) KONSULENTTJENESTER INTERNKJØP (INTERNE OVERFØRINGER) KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE REF.FRA ANDRE KOMMUNER Sum ansvar: 1115 KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT (100) Ansvar: 1200 ADMINISTRASJON-SST(120) 1030 EKSTRAHJELP OVERTID PENSJONSUTGIFT, FAST KOMMUNAL ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL ABONNEMENT OG TIDSSKRIFT OPPLÆRING/KURS UTG.OG GODTGJ.FOR REISER,DIETT,BIL MM TRANSPORTUTGIFTER(IKKE OPPG.PL) INVENTAR (KJØP, LEIE, LEASING) Sum ansvar: 1200 ADMINISTRASJON-SST(120) Ansvar: 1211 RÅDMANNSKONTORET (120) 2

3 1010 REGULATIVLØNN FASTE STILLINGER PENSJONSUTGIFT, FAST KOMMUNAL ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL FAGLITTERATUR BEVERTNING TELEFON REPR/GAVER/PÅSKJØNNELSER OPPLÆRING/KURS UTG.OG GODTGJ.FOR REISER,DIETT,BIL MM TELEFON/BREDBÅND DEKN.UTLEGG TRANSPORTUTGIFTER(IKKE OPPG.PL) HOTELL OG OPPHOLDSUTGIFTER KONTINGENTER INTERNKJØP (INTERNE OVERFØRINGER) Sum ansvar: 1211 RÅDMANNSKONTORET (120) Ansvar: 1215 RAD (120,244,253,254) 1010 REGULATIVLØNN FASTE STILLINGER PENSJONSUTGIFT, FAST KOMMUNAL ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL BEVERTNING TELEFON OPPLÆRING/KURS UTG.OG GODTGJ.FOR REISER,DIETT,BIL MM TELEFON/BREDBÅND DEKN.UTLEGG TRANSPORTUTGIFTER(IKKE OPPG.PL) UTSTYR (KJØP, LEIE, LEASING) INTERNKJØP (INTERNE OVERFØRINGER) Sum ansvar: 1215 RAD (120,244,253,254) Ansvar: 1216 FOLKEHELSEARBEID (233) 1010 REGULATIVLØNN FASTE STILLINGER PENSJONSUTGIFT, FAST KOMMUNAL ARBEIDSGIVERAVGIFT ANDRE STATL.OVERFØRINGER Sum ansvar: 1216 FOLKEHELSEARBEID (233) Ansvar: 1217 BYGDEUTVIKILING (120, 325) 1010 REGULATIVLØNN FASTE STILLINGER PENSJONSUTGIFT, FAST KOMMUNAL ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum ansvar: 1217 BYGDEUTVIKILING (120, 325) Ansvar: 1220 EDB-TJENESTER (120,202,252,253,254,281,290) 1010 REGULATIVLØNN FASTE STILLINGER VAKTGODTGJ/HJEMMEV.FASTE HELLIGDAGSTILLEGG OVERTID LØNN, LÆRLINGER TELEFON TREKKPLIKTIG GODTGJØRELSE PENSJONSUTGIFT, FAST KOMMUNAL ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL ABONNEMENT OG TIDSSKRIFT

4 1116 BEVERTNING TELEFON OPPLÆRING/KURS UTG.OG GODTGJ.FOR REISER,DIETT,BIL MM TELEFON/BREDBÅND DEKN.UTLEGG TRANSPORTUTGIFTER(IKKE OPPG.PL) AVGIFTER, TRANSPORTMIDDEL DRIFTSUTGIFTER / REKVISITA (EGNE) HOTELL OG OPPHOLDSUTGIFTER FORSIKRING,TINGSKADE NRK - LISENS INVENTAR (KJØP, LEIE, LEASING) UTSTYR (KJØP, LEIE, LEASING) PC, PC-UTSTYR, PROGRAMVARE REPARASJON OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR KONSULENTTJENESTER INTERNKJØP (INTERNE OVERFØRINGER) REF.FRA FYLKESKOMMUNEN Sum ansvar: 1220 EDB-TJENESTER (120,202,252,253,254,281,290) Ansvar: 1221 FORDELTE IKT-UTGIFTER (120) 1010 REGULATIVLØNN FASTE STILLINGER PENSJONSUTGIFT, FAST KOMMUNAL ARBEIDSGIVERAVGIFT RADIOLINJE/KOMMUNIKASJON SERVICEAVTALER/REPARASJONER INTERNSALG (INTERNE OVERFØRINGER) Sum ansvar: 1221 FORDELTE IKT-UTGIFTER (120) Ansvar: 1222 Drift PSB - prosjektet (120) 1040 OVERTID ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL BEVERTNING RADIOLINJE/KOMMUNIKASJON UTG.OG GODTGJ.FOR REISER,DIETT,BIL MM UTSTYR (KJØP, LEIE, LEASING) PC, PC-UTSTYR, PROGRAMVARE SERVICEAVTALER/REPARASJONER KONSULENTTJENESTER REF.FRA ANDRE KOMMUNER Sum ansvar: 1222 Drift PSB - prosjektet (120) Ansvar: 1230 ØKONOMIAVDELINGEN (120, 340) 1010 REGULATIVLØNN FASTE STILLINGER EKSTRAHJELP PENSJONSUTGIFT, FAST KOMMUNAL ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL TELEFON UTG.OG GODTGJ.FOR REISER,DIETT,BIL MM TELEFON/BREDBÅND DEKN.UTLEGG INVENTAR (KJØP, LEIE, LEASING) INTERNKJØP (INTERNE OVERFØRINGER) GEBYRINNTEKTER SKATT - AVGIFTSFRI ANNET SALG AV VARER OG TJENESTER - AVG.PLIKTIG

5 Sum ansvar: 1230 ØKONOMIAVDELINGEN (120, 340) Ansvar: 1240 POST / ARKIV / SEKRETÆRIAT (120) 1010 REGULATIVLØNN FASTE STILLINGER PENSJONSUTGIFT, FAST KOMMUNAL ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL KONTINGENTER INTERNKJØP (INTERNE OVERFØRINGER) Sum ansvar: 1240 POST / ARKIV / SEKRETÆRIAT (120) Ansvar: 1250 LØNNS OG PERSONALAVDELING (120) 1010 REGULATIVLØNN FASTE STILLINGER PENSJONSUTGIFT, FAST KOMMUNAL ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL BEVERTNING UTG.OG GODTGJ.FOR REISER,DIETT,BIL MM INTERNKJØP (INTERNE OVERFØRINGER) BRUK AV BUNDNE FOND Sum ansvar: 1250 LØNNS OG PERSONALAVDELING (120) Ansvar: 1251 PERSONALFORVALTNING (120,202,244) 1090 GRUPPELIV/YRKESSKADE OPPGAVEPLIKTIGE ABONNEMENT OG TIDSSKRIFT MARKEDSFØRING / INFORMASJON OPPLÆRING/KURS REISEUTGIFTER, REKRUTTERING FORSIKRING, ULYKKE/YRKES KJØP AV INTERKOMM. TJENESTER FOREBYGGENDE ARBEID Sum ansvar: 1251 PERSONALFORVALTNING (120,202,244) Ansvar: 1252 ARBEIDSMILJØUTVALG (120,254) 1010 REGULATIVLØNN FASTE STILLINGER PENSJONSUTGIFT, FAST KOMMUNAL ARBEIDSGIVERAVGIFT OPPLÆRING/KURS UTG.OG GODTGJ.FOR REISER,DIETT,BIL MM ANDRE TILSKUDD Sum ansvar: 1252 ARBEIDSMILJØUTVALG (120,254) Ansvar: 1254 ARBEIDSTAKERORGANISASJONER (120) 1010 REGULATIVLØNN FASTE STILLINGER PENSJONSUTGIFT, FAST KOMMUNAL ARBEIDSGIVERAVGIFT UTG.OG GODTGJ.FOR REISER,DIETT,BIL MM INTERNKJØP (INTERNE OVERFØRINGER) Sum ansvar: 1254 ARBEIDSTAKERORGANISASJONER (120) Ansvar: 1255 LÆRLINGER (120,201,202) 1050 LØNN/GODTGJØRELSE LØNN, LÆRLINGER ARBEIDSGIVERAVGIFT FAGLITTERATUR OPPLÆRING/KURS

6 1160 UTG.OG GODTGJ.FOR REISER,DIETT,BIL MM TILSKUDD FRA FYLKESKOMMUNER Sum ansvar: 1255 LÆRLINGER (120,201,202) Ansvar: 1256 FELLESUTGIFTER (120,285,321) 1100 KONTORMATERIELL KOPIERING PORTO BANKUTGIFTER TELEFON REPR/GAVER/PÅSKJØNNELSER MARKEDSFØRING / INFORMASJON FORSIKRING,TINGSKADE KONTINGENTER INVENTAR (KJØP, LEIE, LEASING) KONSULENTTJENESTER JURIDISK BISTAND INTERNKJØP (INTERNE OVERFØRINGER) INNFORDRINGSUTGIFTER RENTEINNTEKTER Sum ansvar: 1256 FELLESUTGIFTER (120,285,321) Ansvar: 1257 RESERVERTE TILLEGGSBEVILGNINGER (100,120,234,380,385) 1122 UTGIFTSDEKNING KOMMUNALT TILSKUDD RES. TILLEGGSBEVILGNING RES.LØNNSOPPGJØR TIL FORMANNSKAPETS DISPOSISJON Sum ansvar: 1257 RESERVERTE TILLEGGSBEVILGNINGER (100,120,234,380,385) Ansvar: 1263 REF.TANNLEGESKYSS FRITT KLIENTELL (120) 1375 REF.REISEUTGIFTER FRITT KLENTELL REF.FRA FYLKESKOMMUNEN Sum ansvar: 1263 REF.TANNLEGESKYSS FRITT KLIENTELL (120) 0 Ansvar: 1298 RAMMEKORREKSJON 1010 REGULATIVLØNN FASTE STILLINGER PENSJONSUTGIFT, FAST KOMMUNAL ARBEIDSGIVERAVGIFT UTGIFTSDEKNING Sum ansvar: 1298 RAMMEKORREKSJON Ansvar: 1299 RAMMEKORREKSJON (120) 1010 REGULATIVLØNN FASTE STILLINGER PENSJONSUTGIFT, FAST KOMMUNAL ARBEIDSGIVERAVGIFT UTGIFTSDEKNING Sum ansvar: 1299 RAMMEKORREKSJON (120) Ansvar: 1357 KIRKEN, HKFR (390) 1190 HUSLEIE / LEIE AV LOKALER KOMMUNALT TILSKUDD Sum ansvar: 1357 KIRKEN, HKFR (390) Ansvar: 1358 ANDRE RELGIØSE FORENINGER (392) 1470 KOMMUNALT TILSKUDD

7 Sum ansvar: 1358 ANDRE RELGIØSE FORENINGER (392) Ansvar: 1441 UNGJOBB (325) 1470 KOMMUNALT TILSKUDD Sum ansvar: 1441 UNGJOBB (325) Ansvar: 1442 TURISTINFORMASJON (325) 1470 KOMMUNALT TILSKUDD Sum ansvar: 1442 TURISTINFORMASJON (325) Ansvar: 1445 NÆRINGSUTVIKLING (325,234) 1196 KONTINGENTER KOMMUNALT TILSKUDD, HASVO Sum ansvar: 1445 NÆRINGSUTVIKLING (325,234) Ansvar: 1711 PENSJONSINNSKUDD KLP/SPK (170,171,FLERE) 1096 PENSJON PREMIEAVIK Sum ansvar: 1711 PENSJONSINNSKUDD KLP/SPK (170,171,FLERE) Ansvar: 1714 AVTALEFESTET PENSJON-AFP (120,180) 1094 AFP PENSJON Sum ansvar: 1714 AVTALEFESTET PENSJON-AFP (120,180) Ansvar: 1800 SKATT PÅ FORMUE OG INNTEKT (800) 1870 SKATTEINNTEKTER NATURRESSURSSKATT Sum ansvar: 1800 SKATT PÅ FORMUE OG INNTEKT (800) Ansvar: 1810 STATLIG RAMMEOVERFØRING (321,840) 1800 RAMMEOVERFØRING Sum ansvar: 1810 STATLIG RAMMEOVERFØRING (321,840) Ansvar: 1820 EIENDOMSSKATT (120,800) 1195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV KONTINGENTER EIENDOMSSKATT Sum ansvar: 1820 EIENDOMSSKATT (120,800) Ansvar: 1830 KONSESJONSKRAFTSALG (321,800,870) 1470 KOMMUNALT TILSKUDD KONSESJONSKRAFTSALG Sum ansvar: 1830 KONSESJONSKRAFTSALG (321,800,870) Ansvar: 1831 PLASSERING AV KRAFTINNTEKTER (321,870) 1271 JURIDISK BISTAND RENTEUTGIFTER,LÅNEOMKOSTNINGER Sum ansvar: 1831 PLASSERING AV KRAFTINNTEKTER (321,870) Ansvar: 1840 KONSESJONSAVGIFTER (325) 1877 KONSESJONSAVGIFT Sum ansvar: 1840 KONSESJONSAVGIFTER (325) Ansvar: 1850 GENERELLE TILSKUDD (MVA-REF) 1700 REF.FRA STATEN KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT Sum ansvar: 1850 GENERELLE TILSKUDD (MVA-REF)

8 Ansvar: 1860 KALKULATORISKE POSTER (AVSKR) 1793 KALKULATORISKE RENTER MOTPOST AVSKRIVNINGER Sum ansvar: 1860 KALKULATORISKE POSTER (AVSKR) Ansvar: 1861 AVSKRIVNINGER ANLEGG 1590 AVSKRIVNINGER MOTPOST AVSKRIVNINGER Sum ansvar: 1861 AVSKRIVNINGER ANLEGG 0 Ansvar: 1900 RENTER (840,870) 1500 RENTEUTGIFTER,LÅNEOMKOSTNINGER ANDRE STATL.OVERFØRINGER RENTEINNTEKTER UTBYTTE FRA SELSKAPER Sum ansvar: 1900 RENTER (840,870) Ansvar: 1910 AVDRAG (870) 1510 AVDRAG Sum ansvar: 1910 AVDRAG (870) Ansvar: 1930 AVSETNING TIL FOND (840,880) 1810 ANDRE STATL.OVERFØRINGER Sum ansvar: 1930 AVSETNING TIL FOND (840,880) Ansvar: 1940 AVSETNING TIL BUNDNE DRIFTSFOND (880) 1540 AVSETNING DISP.FOND Sum ansvar: 1940 AVSETNING TIL BUNDNE DRIFTSFOND (880) Ansvar: 1960 OVERFØRING TIL INVESTERINGSBUDSJETT (880) 1570 OVFØRT KAPITALREGNSKAP Sum ansvar: 1960 OVERFØRING TIL INVESTERINGSBUDSJETT (880) Ansvar: 1970 ÅRETS OVERSKUDD / UNDERSKUDD (880) 1530 DEKN.TIDL.ÅRS REGNSKM.MERFORBRUK Sum ansvar: 1970 ÅRETS OVERSKUDD / UNDERSKUDD (880) Ansvar: 2000 FELLESUTGIFTER SKOLE (120,202,223) 1010 REGULATIVLØNN FASTE STILLINGER REGULATIVLØNN LÆRERE PENSJONSUTGIFT, FAST KOMMUNAL PENSJON, ANDRE ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL ABONNEMENT OG TIDSSKRIFT FAGLITTERATUR KOPIERING UNDERVISNINGSMATERIELL UTGIFTSDEKNING TELEFON OPPLÆRING/KURS UTG.OG GODTGJ.FOR REISER,DIETT,BIL MM TELEFON/BREDBÅND DEKN.UTLEGG TRANSPORTUTGIFTER(IKKE OPPG.PL) HOTELL OG OPPHOLDSUTGIFTER

9 1185 FORSIKRING,TINGSKADE UTSTYR (KJØP, LEIE, LEASING) PC, PC-UTSTYR, PROGRAMVARE SERVICEAVTALER/REPARASJONER INTERNKJØP (INTERNE OVERFØRINGER) KJØP AV STATLIGE TJENESTER KJØP AV FYLKESKOMM.TJENESTER KJØP AV INTERKOMM. TJENESTER KJØP AV TJENESTER FRA KOMMUNER KOMMUNALT TILSKUDD REF.FRA FYLKESKOMMUNEN Sum ansvar: 2000 FELLESUTGIFTER SKOLE (120,202,223) Ansvar: 2010 SAMORDNING OPPVEKST (202,231,232) 1010 REGULATIVLØNN FASTE STILLINGER PENSJONSUTGIFT, FAST KOMMUNAL ARBEIDSGIVERAVGIFT ANDRE STATL.OVERFØRINGER Sum ansvar: 2010 SAMORDNING OPPVEKST (202,231,232) Ansvar: 2011 UNGDOMSKLUBBER (231) 1010 REGULATIVLØNN FASTE STILLINGER UBEKVEMSTILLEGG VIKARLØNN PENSJONSUTGIFT, FAST KOMMUNAL ARBEIDSGIVERAVGIFT ARBEIDSMATERIELL MATVARER TELEFON OPPLÆRING/KURS UTG.OG GODTGJ.FOR REISER,DIETT,BIL MM HUSLEIE / LEIE AV LOKALER NRK - LISENS INVENTAR (KJØP, LEIE, LEASING) UTSTYR (KJØP, LEIE, LEASING) KJØP AV TJENESTER FRA KOMMUNER DRIFTSTILSKUDD KOMMUNALT TILSKUDD Sum ansvar: 2011 UNGDOMSKLUBBER (231) Ansvar: 2080 LOGOPEDTJENESTE BARNEHAGE (201,211,253) 1010 REGULATIVLØNN FASTE STILLINGER OVERTID LØNN/GODTGJØRELSE GRUPPELIV/YRKESSKADE OPPGAVEPLIKTIGE, TIMELØNTE PENSJONSUTGIFT, FAST KOMMUNAL ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL FAGLITTERATUR UNDERVISNINGSMATERIELL BEVERTNING ARBEIDSTØY TELEFON OPPLÆRING/KURS UTG.OG GODTGJ.FOR REISER,DIETT,BIL MM TRANSPORTUTGIFTER(IKKE OPPG.PL)

10 1175 HOTELL OG OPPHOLDSUTGIFTER UTSTYR (KJØP, LEIE, LEASING) Sum ansvar: 2080 LOGOPEDTJENESTE BARNEHAGE (201,211,253) Ansvar: 2081 LOGOPEDTJENESTE SKOLE (202,253) 1010 REGULATIVLØNN FASTE STILLINGER TELEFON TREKKPLIKTIG GODTGJØRELSE PENSJONSUTGIFT, FAST KOMMUNAL ARBEIDSGIVERAVGIFT ABONNEMENT OG TIDSSKRIFT FAGLITTERATUR UNDERVISNINGSMATERIELL BEVERTNING ARBEIDSTØY TELEFON OPPLÆRING/KURS UTG.OG GODTGJ.FOR REISER,DIETT,BIL MM TRANSPORTUTGIFTER(IKKE OPPG.PL) HOTELL OG OPPHOLDSUTGIFTER UTSTYR (KJØP, LEIE, LEASING) Sum ansvar: 2081 LOGOPEDTJENESTE SKOLE (202,253) Ansvar: 2099 RAMMEKORREKSJONER ( 1012 REGULATIVLØNN LÆRERE PENSJON, ANDRE ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum ansvar: 2099 RAMMEKORREKSJONER ( Ansvar: 2110 BJERKA-UNDERVISNING (202) 1010 REGULATIVLØNN FASTE STILLINGER REGULATIVLØNN LÆRERE VIKARLØNN UBEKVEMSTILLEGG - EKSTRAHJELP PENSJONSUTGIFT, FAST KOMMUNAL PENSJON, ANDRE ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL ABONNEMENT OG TIDSSKRIFT FAGLITTERATUR KOPIERING UNDERVISNINGSMATERIELL BEVERTNING ARBEIDSTØY PORTO TELEFON OPPLÆRING/KURS UTG.OG GODTGJ.FOR REISER,DIETT,BIL MM TELEFON/BREDBÅND DEKN.UTLEGG TRANSPORTUTGIFTER(IKKE OPPG.PL) HOTELL OG OPPHOLDSUTGIFTER UTSTYR (KJØP, LEIE, LEASING) INTERNKJØP (INTERNE OVERFØRINGER) Sum ansvar: 2110 BJERKA-UNDERVISNING (202) Ansvar: 2111 BJERKA-SKOLESKYSS (222) 1170 TRANSPORTUTGIFTER(IKKE OPPG.PL)

11 Sum ansvar: 2111 BJERKA-SKOLESKYSS (222) Ansvar: 2122 BJERKA-SFO (215) 1010 REGULATIVLØNN FASTE STILLINGER REGULATIVLØNN LÆRERE VIKARLØNN PENSJONSUTGIFT, FAST KOMMUNAL PENSJON, ANDRE ARBEIDSGIVERAVGIFT ARBEIDSMATERIELL MATVARER ARBEIDSTØY UTSTYR (KJØP, LEIE, LEASING) KOST SFO/BHA/SY.HJEM FORELDREBETALING SFO /BHA Sum ansvar: 2122 BJERKA-SFO (215) Ansvar: 2200 KORGEN-UNDERVISNING (202) 1010 REGULATIVLØNN FASTE STILLINGER REGULATIVLØNN LÆRERE VIKARLØNN VIKARLØNN ANNET EKSTRAHJELP LØNN/GODTGJØRELSE TELEFON TREKKPLIKTIG GODTGJØRELSE PENSJONSUTGIFT, FAST KOMMUNAL PENSJON, ANDRE ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL ABONNEMENT OG TIDSSKRIFT FAGLITTERATUR KOPIERING UNDERVISNINGSMATERIELL MATVARER ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARER OG TJENESTER ARBEIDSTØY PORTO TELEFON OPPLÆRING/KURS UTG.OG GODTGJ.FOR REISER,DIETT,BIL MM TELEFON/BREDBÅND DEKN.UTLEGG HOTELL OG OPPHOLDSUTGIFTER UTSTYR (KJØP, LEIE, LEASING) INTERNKJØP (INTERNE OVERFØRINGER) KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE REF.FRA ANDRE KOMMUNER Sum ansvar: 2200 KORGEN-UNDERVISNING (202) Ansvar: 2210 KORGEN-SKOLESKYSS (222,223) 1170 TRANSPORTUTGIFTER(IKKE OPPG.PL) Sum ansvar: 2210 KORGEN-SKOLESKYSS (222,223) Ansvar: 2220 KORGEN-SFO (215) 1010 REGULATIVLØNN FASTE STILLINGER REGULATIVLØNN LÆRERE VIKARLØNN

12 1095 PENSJONSUTGIFT, FAST KOMMUNAL PENSJON, ANDRE ARBEIDSGIVERAVGIFT ARBEIDSMATERIELL MATVARER ARBEIDSTØY UTSTYR (KJØP, LEIE, LEASING) BRUKERBETALING / EGENBETALING KOST SFO/BHA/SY.HJEM Sum ansvar: 2220 KORGEN-SFO (215) Ansvar: 2240 HEMNES KULTURSKOLE (383) 1010 REGULATIVLØNN FASTE STILLINGER VIKARLØNN LØNN/GODTGJØRELSE TELEFON TREKKPLIKTIG GODTGJØRELSE PENSJONSUTGIFT, FAST KOMMUNAL ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL ABONNEMENT OG TIDSSKRIFT FAGLITTERATUR KOPIERING UNDERVISNINGSMATERIELL ARBEIDSMATERIELL BEVERTNING ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARER OG TJENESTER TELEFON MARKEDSFØRING / INFORMASJON OPPLÆRING/KURS UTG.OG GODTGJ.FOR REISER,DIETT,BIL MM TELEFON/BREDBÅND DEKN.UTLEGG TRANSPORTUTGIFTER(IKKE OPPG.PL) HOTELL OG OPPHOLDSUTGIFTER HUSLEIE / LEIE AV LOKALER AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV KONTINGENTER INVENTAR (KJØP, LEIE, LEASING) UTSTYR (KJØP, LEIE, LEASING) PC, PC-UTSTYR, PROGRAMVARE LÆREMIDLER, INSTRUMENTER SERVICEAVTALER/REPARASJONER REPARASJON OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR INTERNKJØP (INTERNE OVERFØRINGER) KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE BRUKERBETALING / EGENBETALING LEIEINNTEKTER INSTRUMENTER - AVGIFTSFRI HUSLEIEINNTEKTER REFUSJON, LÆREMIDLER Sum ansvar: 2240 HEMNES KULTURSKOLE (383) Ansvar: 2300 HEMNESBERGET-UNDERVISNING (202) 1010 REGULATIVLØNN FASTE STILLINGER REGULATIVLØNN LÆRERE VIKARLØNN LØNN/GODTGJØRELSE TELEFON TREKKPLIKTIG GODTGJØRELSE

13 1095 PENSJONSUTGIFT, FAST KOMMUNAL PENSJON, ANDRE ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL ABONNEMENT OG TIDSSKRIFT FAGLITTERATUR KOPIERING UNDERVISNINGSMATERIELL MATVARER ARBEIDSTØY PORTO TELEFON OPPLÆRING/KURS UTG.OG GODTGJ.FOR REISER,DIETT,BIL MM ANDRE OPPGAVEPL.GODTGJØRELSER TELEFON/BREDBÅND DEKN.UTLEGG HOTELL OG OPPHOLDSUTGIFTER UTSTYR (KJØP, LEIE, LEASING) INTERNKJØP (INTERNE OVERFØRINGER) KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE Sum ansvar: 2300 HEMNESBERGET-UNDERVISNING (202) Ansvar: 2310 HEMNESBERGET-SKOLESKYSS (223) 1170 TRANSPORTUTGIFTER(IKKE OPPG.PL) Sum ansvar: 2310 HEMNESBERGET-SKOLESKYSS (223) Ansvar: 2320 HEMNESBERGET-SFO (215) 1010 REGULATIVLØNN FASTE STILLINGER REGULATIVLØNN LÆRERE VIKARLØNN PENSJONSUTGIFT, FAST KOMMUNAL PENSJON, ANDRE ARBEIDSGIVERAVGIFT ARBEIDSMATERIELL ARBEIDSTØY UTSTYR (KJØP, LEIE, LEASING) BRUKERBETALING / EGENBETALING Sum ansvar: 2320 HEMNESBERGET-SFO (215) Ansvar: 2400 HEMNES FL.SKOLE-UNDERVISNING (213) 1012 REGULATIVLØNN LÆRERE FUNKSJONSTILLEGG VIKARLØNN VIKARLØNN ANNET TELEFON TREKKPLIKTIG GODTGJØRELSE PENSJONSUTGIFT, FAST KOMMUNAL PENSJON, ANDRE ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL ABONNEMENT OG TIDSSKRIFT FAGLITTERATUR KOPIERING UNDERVISNINGSMATERIELL BEVERTNING TELEFON OPPLÆRING/KURS

14 1160 UTG.OG GODTGJ.FOR REISER,DIETT,BIL MM TRANSPORTUTGIFTER(IKKE OPPG.PL) HOTELL OG OPPHOLDSUTGIFTER INVENTAR (KJØP, LEIE, LEASING) UTSTYR (KJØP, LEIE, LEASING) INTERNKJØP (INTERNE OVERFØRINGER) KOMMUNALT TILSKUDD ANDRE STATL.OVERFØRINGER Sum ansvar: 2400 HEMNES FL.SKOLE-UNDERVISNING (213) Ansvar: 2500 BLEIKVASSLI - UNDERVISNING (202) 1010 REGULATIVLØNN FASTE STILLINGER REGULATIVLØNN LÆRERE VIKARLØNN VIKARLØNN ANNET EKSTRAHJELP UBEKVEMSTILLEGG - EKSTRAHJELP PENSJONSUTGIFT, FAST KOMMUNAL PENSJON, ANDRE ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL ABONNEMENT OG TIDSSKRIFT FAGLITTERATUR KOPIERING UNDERVISNINGSMATERIELL MATVARER ARBEIDSTØY PORTO TELEFON OPPLÆRING/KURS UTG.OG GODTGJ.FOR REISER,DIETT,BIL MM TELEFON/BREDBÅND DEKN.UTLEGG TRANSPORTUTGIFTER(IKKE OPPG.PL) HOTELL OG OPPHOLDSUTGIFTER FORSIKRING,TINGSKADE UTSTYR (KJØP, LEIE, LEASING) SERVICEAVTALER/REPARASJONER INTERNKJØP (INTERNE OVERFØRINGER) Sum ansvar: 2500 BLEIKVASSLI - UNDERVISNING (202) Ansvar: 2510 BLEIKVASSLI - SKOLESKYSS (223) 1170 TRANSPORTUTGIFTER(IKKE OPPG.PL) Sum ansvar: 2510 BLEIKVASSLI - SKOLESKYSS (223) Ansvar: 2520 BLEIKVASSLI - SFO (215) 1010 REGULATIVLØNN FASTE STILLINGER REGULATIVLØNN LÆRERE VIKARLØNN PENSJONSUTGIFT, FAST KOMMUNAL PENSJON, ANDRE ARBEIDSGIVERAVGIFT ARBEIDSMATERIELL ARBEIDSTØY UTSTYR (KJØP, LEIE, LEASING) BRUKERBETALING / EGENBETALING KOST SFO/BHA/SY.HJEM

15 Sum ansvar: 2520 BLEIKVASSLI - SFO (215) Ansvar: 2600 FINNEIDFJORD - UNDERVISNING (202) 1010 REGULATIVLØNN FASTE STILLINGER REGULATIVLØNN LÆRERE VIKARLØNN EKSTRAHJELP LØNN/GODTGJØRELSE PENSJONSUTGIFT, FAST KOMMUNAL PENSJON, ANDRE ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL ABONNEMENT OG TIDSSKRIFT FAGLITTERATUR KOPIERING UNDERVISNINGSMATERIELL MATVARER ARBEIDSTØY PORTO TELEFON OPPLÆRING/KURS UTG.OG GODTGJ.FOR REISER,DIETT,BIL MM TELEFON/BREDBÅND DEKN.UTLEGG TRANSPORTUTGIFTER(IKKE OPPG.PL) HOTELL OG OPPHOLDSUTGIFTER HUSLEIE / LEIE AV LOKALER UTSTYR (KJØP, LEIE, LEASING) INTERNKJØP (INTERNE OVERFØRINGER) REF FRA ANDRE (PRIVATE) Sum ansvar: 2600 FINNEIDFJORD - UNDERVISNING (202) Ansvar: 2610 FINNEIDFJORD - SKOLESKYSS (223) 1170 TRANSPORTUTGIFTER(IKKE OPPG.PL) REF.FRA FYLKESKOMMUNEN Sum ansvar: 2610 FINNEIDFJORD - SKOLESKYSS (223) Ansvar: 2620 FINNEIDFJORD - SFO (215) 1010 REGULATIVLØNN FASTE STILLINGER REGULATIVLØNN LÆRERE VIKARLØNN PENSJONSUTGIFT, FAST KOMMUNAL PENSJON, ANDRE ARBEIDSGIVERAVGIFT ARBEIDSMATERIELL MATVARER ARBEIDSTØY UTSTYR (KJØP, LEIE, LEASING) BRUKERBETALING / EGENBETALING KOST SFO/BHA/SY.HJEM FORELDREBETALING SFO /BHA Sum ansvar: 2620 FINNEIDFJORD - SFO (215) Ansvar: 4000 FELLESUTGIFTER BARNEHAGER (120,201,202,211,221) 1010 REGULATIVLØNN FASTE STILLINGER OVERTID TELEFON TREKKPLIKTIG GODTGJØRELSE

16 1095 PENSJONSUTGIFT, FAST KOMMUNAL ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL KOPIERING UNDERVISNINGSMATERIELL BEVERTNING TELEFON OPPLÆRING/KURS UTG.OG GODTGJ.FOR REISER,DIETT,BIL MM TRANSPORTUTGIFTER(IKKE OPPG.PL) FORSIKRING,TINGSKADE UTSTYR (KJØP, LEIE, LEASING) INTERNKJØP (INTERNE OVERFØRINGER) KJØP AV INTERKOMM. TJENESTER KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE KOMMUNALT TILSKUDD Sum ansvar: 4000 FELLESUTGIFTER BARNEHAGER (120,201,202,211,221) Ansvar: 4100 HEMNESBERGET BH - ORDINÆR DRIFT (201, 221) 1010 REGULATIVLØNN FASTE STILLINGER VIKARLØNN OVERTID TELEFON TREKKPLIKTIG GODTGJØRELSE PENSJONSUTGIFT, FAST KOMMUNAL ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL FAGLITTERATUR UNDERVISNINGSMATERIELL MATVARER ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARER OG TJENESTER ARBEIDSTØY TELEFON OPPLÆRING/KURS INVENTAR (KJØP, LEIE, LEASING) UTSTYR (KJØP, LEIE, LEASING) SERVICEAVTALER/REPARASJONER INTERNKJØP (INTERNE OVERFØRINGER) BRUKERBETALING / EGENBETALING KOST SFO/BHA/SY.HJEM Sum ansvar: 4100 HEMNESBERGET BH - ORDINÆR DRIFT (201, 221) Ansvar: 4110 HEMNESBERGET BH - STYRKET TILBUD. (211,221) 1010 REGULATIVLØNN FASTE STILLINGER VIKARLØNN FERIEVIKARLØNN PENSJONSUTGIFT, FAST KOMMUNAL ARBEIDSGIVERAVGIFT ARBEIDSTØY OPPLÆRING/KURS Sum ansvar: 4110 HEMNESBERGET BH - STYRKET TILBUD. (211,221) Ansvar: 4200 BJERKA BH - ORDINÆR DRIFT (201,221) 1010 REGULATIVLØNN FASTE STILLINGER VIKARLØNN FERIEVIKARLØNN OVERTID

17 1056 TELEFON TREKKPLIKTIG GODTGJØRELSE PENSJONSUTGIFT, FAST KOMMUNAL ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL FAGLITTERATUR UNDERVISNINGSMATERIELL MATVARER ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARER OG TJENESTER ARBEIDSTØY TELEFON OPPLÆRING/KURS INVENTAR (KJØP, LEIE, LEASING) UTSTYR (KJØP, LEIE, LEASING) INTERNKJØP (INTERNE OVERFØRINGER) BRUKERBETALING / EGENBETALING KOST SFO/BHA/SY.HJEM Sum ansvar: 4200 BJERKA BH - ORDINÆR DRIFT (201,221) Ansvar: 4210 BJERKA BH - STYRKET TILBUD (211,221) 1010 REGULATIVLØNN FASTE STILLINGER VIKARLØNN PENSJONSUTGIFT, FAST KOMMUNAL ARBEIDSGIVERAVGIFT ARBEIDSTØY Sum ansvar: 4210 BJERKA BH - STYRKET TILBUD (211,221) Ansvar: 4300 KORGEN BH - ORDINÆR DRIFT (201, 221) 1010 REGULATIVLØNN FASTE STILLINGER VIKARLØNN FERIEVIKARLØNN OVERTID TELEFON TREKKPLIKTIG GODTGJØRELSE PENSJONSUTGIFT, FAST KOMMUNAL ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL FAGLITTERATUR UNDERVISNINGSMATERIELL MATVARER ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARER OG TJENESTER ARBEIDSTØY TELEFON OPPLÆRING/KURS HUSLEIE / LEIE AV LOKALER INVENTAR (KJØP, LEIE, LEASING) UTSTYR (KJØP, LEIE, LEASING) INTERNKJØP (INTERNE OVERFØRINGER) RENTEUTGIFTER,LÅNEOMKOSTNINGER BRUKERBETALING / EGENBETALING KOST SFO/BHA/SY.HJEM Sum ansvar: 4300 KORGEN BH - ORDINÆR DRIFT (201, 221) Ansvar: 4310 KORGEN BH - STYRKET TILBUD (211,221) 1010 REGULATIVLØNN FASTE STILLINGER PENSJONSUTGIFT, FAST KOMMUNAL ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum ansvar: 4310 KORGEN BH - STYRKET TILBUD (211,221)

18 Ansvar: 4400 TØMMERHEIA BH - ORDINÆR DRIFT (201, 221) 1010 REGULATIVLØNN FASTE STILLINGER VIKARLØNN FERIEVIKARLØNN OVERTID TELEFON TREKKPLIKTIG GODTGJØRELSE PENSJONSUTGIFT, FAST KOMMUNAL ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL FAGLITTERATUR UNDERVISNINGSMATERIELL MATVARER ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARER OG TJENESTER ARBEIDSTØY TELEFON OPPLÆRING/KURS INVENTAR (KJØP, LEIE, LEASING) UTSTYR (KJØP, LEIE, LEASING) INTERNKJØP (INTERNE OVERFØRINGER) BRUKERBETALING / EGENBETALING KOST SFO/BHA/SY.HJEM Sum ansvar: 4400 TØMMERHEIA BH - ORDINÆR DRIFT (201, 221) Ansvar: 4410 TØMMERHEIA BH - STYRKET TILBUD (211,221) 1010 REGULATIVLØNN FASTE STILLINGER VIKARLØNN PENSJONSUTGIFT, FAST KOMMUNAL ARBEIDSGIVERAVGIFT ARBEIDSTØY OPPLÆRING/KURS Sum ansvar: 4410 TØMMERHEIA BH - STYRKET TILBUD (211,221) Ansvar: 4500 BLEIKVASSLI BH - ORDINÆR DRIFT (201,221) 1010 REGULATIVLØNN FASTE STILLINGER VIKARLØNN FERIEVIKARLØNN OVERTID TELEFON TREKKPLIKTIG GODTGJØRELSE PENSJONSUTGIFT, FAST KOMMUNAL ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL FAGLITTERATUR UNDERVISNINGSMATERIELL MATVARER ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARER OG TJENESTER ARBEIDSTØY TELEFON OPPLÆRING/KURS INVENTAR (KJØP, LEIE, LEASING) UTSTYR (KJØP, LEIE, LEASING) INTERNKJØP (INTERNE OVERFØRINGER) BRUKERBETALING / EGENBETALING KOST SFO/BHA/SY.HJEM Sum ansvar: 4500 BLEIKVASSLI BH - ORDINÆR DRIFT (201,221)

19 Ansvar: 4510 BLEIKVASSLI BH - STYRKET TILBUD (211,221) 1010 REGULATIVLØNN FASTE STILLINGER VIKARLØNN PENSJONSUTGIFT, FAST KOMMUNAL ARBEIDSGIVERAVGIFT ARBEIDSTØY OPPLÆRING/KURS Sum ansvar: 4510 BLEIKVASSLI BH - STYRKET TILBUD (211,221) Ansvar: 4600 FINNEIDFJORD BH - ORDINÆR DRIFT (201, 221) 1010 REGULATIVLØNN FASTE STILLINGER VIKARLØNN OVERTID TELEFON TREKKPLIKTIG GODTGJØRELSE PENSJONSUTGIFT, FAST KOMMUNAL ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL FAGLITTERATUR UNDERVISNINGSMATERIELL MATVARER ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARER OG TJENESTER ARBEIDSTØY TELEFON OPPLÆRING/KURS HUSLEIE / LEIE AV LOKALER INVENTAR (KJØP, LEIE, LEASING) UTSTYR (KJØP, LEIE, LEASING) INTERNKJØP (INTERNE OVERFØRINGER) BRUKERBETALING / EGENBETALING KOST SFO/BHA/SY.HJEM Sum ansvar: 4600 FINNEIDFJORD BH - ORDINÆR DRIFT (201, 221) Ansvar: 4610 FINNEIDFJORD BH - STYRKET TILBUD (211,221) 1010 REGULATIVLØNN FASTE STILLINGER VIKARLØNN PENSJONSUTGIFT, FAST KOMMUNAL ARBEIDSGIVERAVGIFT ARBEIDSTØY OPPLÆRING/KURS Sum ansvar: 4610 FINNEIDFJORD BH - STYRKET TILBUD (211,221) Ansvar: 5100 ADMINISTRASJON (385) 1010 REGULATIVLØNN FASTE STILLINGER PENSJONSUTGIFT, FAST KOMMUNAL ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL ABONNEMENT OG TIDSSKRIFT FAGLITTERATUR KOPIERING BEVERTNING TELEFON REPR/GAVER/PÅSKJØNNELSER OPPLÆRING/KURS UTG.OG GODTGJ.FOR REISER,DIETT,BIL MM TELEFON/BREDBÅND DEKN.UTLEGG TRANSPORTUTGIFTER(IKKE OPPG.PL)

20 1175 HOTELL OG OPPHOLDSUTGIFTER AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV KONTINGENTER NRK - LISENS INVENTAR (KJØP, LEIE, LEASING) UTSTYR (KJØP, LEIE, LEASING) PC, PC-UTSTYR, PROGRAMVARE VEDLIKEHOLD, BYGGTJ./NYBYGG SERVICEAVTALER/REPARASJONER INTERNKJØP (INTERNE OVERFØRINGER) KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE KOMMUNALT TILSKUDD TILSKUDD ANDRE Sum ansvar: 5100 ADMINISTRASJON (385) Ansvar: 5102 IDRETT / FRITIDSAKTIVITET (231, 380) 1191 TOMTELEIE KONTINGENTER DRIFTSTILSKUDD KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL TILSKUDD ANDRE Sum ansvar: 5102 IDRETT / FRITIDSAKTIVITET (231, 380) Ansvar: 5104 UNGDOMSKLUBBER (231) 1351 DRIFTSTILSKUDD Sum ansvar: 5104 UNGDOMSKLUBBER (231) Ansvar: 5106 ØVRIGE KULTURFORMÅL (385) 1351 DRIFTSTILSKUDD TILSKUDD ANDRE SOMMERFESTUKE KULTURPRIS Sum ansvar: 5106 ØVRIGE KULTURFORMÅL (385) Ansvar: 5108 TILSKUDD SKOLEMUSIKK (385) 1351 DRIFTSTILSKUDD Sum ansvar: 5108 TILSKUDD SKOLEMUSIKK (385) Ansvar: 5109 TILSKUDD BARNE/UNGD.FOR (385) 1351 DRIFTSTILSKUDD Sum ansvar: 5109 TILSKUDD BARNE/UNGD.FOR (385) Ansvar: 5111 TILSKUDD 17.-MAI ARR. (385) 1351 DRIFTSTILSKUDD Sum ansvar: 5111 TILSKUDD 17.-MAI ARR. (385) Ansvar: 5112 FOREBYGGENDE RUS/UNGDOMSARBEID (385) 1100 KONTORMATERIELL KJØP AV TJENESTER FRA KOMMUNER KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE FOREBYGGENDE ARBEID Sum ansvar: 5112 FOREBYGGENDE RUS/UNGDOMSARBEID (385) Ansvar: 5120 BIBLIOTEK (370) 1010 REGULATIVLØNN FASTE STILLINGER

21 1020 VIKARLØNN PENSJONSUTGIFT, FAST KOMMUNAL ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL ABONNEMENT OG TIDSSKRIFT KOPIERING ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARER OG TJENESTER TELEFON RADIOLINJE/KOMMUNIKASJON OPPLÆRING/KURS UTG.OG GODTGJ.FOR REISER,DIETT,BIL MM TRANSPORTUTGIFTER(IKKE OPPG.PL) HOTELL OG OPPHOLDSUTGIFTER HUSLEIE / LEIE AV LOKALER AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV KONTINGENTER INVENTAR (KJØP, LEIE, LEASING) UTSTYR (KJØP, LEIE, LEASING) BOKINNKJØP, BIBLIOTEK KJØP AV TJENESTER FRA KOMMUNER Sum ansvar: 5120 BIBLIOTEK (370) Ansvar: 5131 KULTURVERN / MUSEER (375,386) 1180 STRØM FORSIKRING,TINGSKADE HUSLEIE / LEIE AV LOKALER KONTINGENTER KJØP AV TJENESTER FRA KOMMUNER REF FRA ANDRE (PRIVATE) Sum ansvar: 5131 KULTURVERN / MUSEER (375,386) Ansvar: 5151 UNGDOMSRÅD (180) 1100 KONTORMATERIELL BEVERTNING REPR/GAVER/PÅSKJØNNELSER OPPLÆRING/KURS UTG.OG GODTGJ.FOR REISER,DIETT,BIL MM TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL KULTURPRIS Sum ansvar: 5151 UNGDOMSRÅD (180) Ansvar: 6001 TEK ADMINISTRASJON (120,121,130,190,221,222,261,265,332,334,335,339,345,353) 1010 REGULATIVLØNN FASTE STILLINGER FUNKSJONSTILLEGG PENSJONSUTGIFT, FAST KOMMUNAL ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL ABONNEMENT OG TIDSSKRIFT MATVARER BEVERTNING TELEFON REPR/GAVER/PÅSKJØNNELSER MARKEDSFØRING / INFORMASJON UTG.OG GODTGJ.FOR REISER,DIETT,BIL MM TELEFON/BREDBÅND DEKN.UTLEGG FORSIKRING,TINGSKADE

22 1196 KONTINGENTER INVENTAR (KJØP, LEIE, LEASING) UTSTYR (KJØP, LEIE, LEASING) PC, PC-UTSTYR, PROGRAMVARE SERVICEAVTALER/REPARASJONER INTERNKJØP (INTERNE OVERFØRINGER) KOMMUNALT TILSKUDD Sum ansvar: 6001 TEK ADMINISTRASJON (120,121,130,190,221,222,261,265,332,334,335,339,345,353) Ansvar: 6002 DRIFT OG VEDLIKEHOLD (190) - ALDRI PROSJNR 1100 KONTORMATERIELL MATVARER ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARER OG TJENESTER ARBEIDSTØY FORBRUKSMATERIELL BYGG/DRIFT TELEFON OPPLÆRING/KURS DRIFTSUTGIFTER / REKVISITA (EGNE) STRØM FORSIKRING,TINGSKADE TOMTELEIE AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV INNLEIDE FIRMA MATERIALER VEDLIKEHOLD/NYBYGG INTERNKJØP (INTERNE OVERFØRINGER) FORDELTE UTGIFTER Sum ansvar: 6002 DRIFT OG VEDLIKEHOLD (190) - ALDRI PROSJNR 0 Ansvar: 6003 RENHOLD (190) 1020 VIKARLØNN PENSJONSUTGIFT, FAST KOMMUNAL ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum ansvar: 6003 RENHOLD (190) Ansvar: 6004 MASKINER OG KJØRETØY (190) - MÅ HA PROSJNR 1171 AVGIFTER, TRANSPORTMIDDEL DRIFTSUTGIFTER / REKVISITA (EGNE) FORSIKRING,TINGSKADE LEIE / LEASING TRANSPORTMIDLER SERVICEAVTALER/REPARASJONER FORDELTE UTGIFTER FORDELTE UTG INVESTERING Sum ansvar: 6004 MASKINER OG KJØRETØY (190) - MÅ HA PROSJNR 0 Ansvar: 6005 BOLIGFORMIDLING (265) 1010 REGULATIVLØNN FASTE STILLINGER PENSJONSUTGIFT, FAST KOMMUNAL ARBEIDSGIVERAVGIFT STRØM FORSIKRING,TINGSKADE HUSLEIE / LEIE AV LOKALER HUSLEIEINNTEKTER Sum ansvar: 6005 BOLIGFORMIDLING (265) Ansvar: 6006 BOLIGTILSKUDD/ BOSTØTTE (283) 1010 REGULATIVLØNN FASTE STILLINGER

23 1095 PENSJONSUTGIFT, FAST KOMMUNAL ARBEIDSGIVERAVGIFT BIDRAG ANDRE STATL.OVERFØRINGER Sum ansvar: 6006 BOLIGTILSKUDD/ BOSTØTTE (283) Ansvar: 6007 KANTINEDRIFT (121) 1115 MATVARER Sum ansvar: 6007 KANTINEDRIFT (121) Ansvar: 6011 TILKNYTNING VANN (340,345) 1540 AVSETNING DISP.FOND TILKNYTNINGSGEBYR - AVGIFTSFRI Sum ansvar: 6011 TILKNYTNING VANN (340,345) 0 Ansvar: 6014 TILKNYTNING AVLØP (350,353) 1540 AVSETNING DISP.FOND TILKNYTNINGSGEBYR - AVGIFTSFRI Sum ansvar: 6014 TILKNYTNING AVLØP (350,353) 0 Ansvar: 6015 BRANNBEREDSKAP (338,339) 1010 REGULATIVLØNN FASTE STILLINGER VAKTGODTGJ/HJEMMEV.FASTE HELLIGDAGSTILLEGG OVERTID LØNN/GODTGJØRELSE PENSJONSUTGIFT, FAST KOMMUNAL ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL ARBEIDSTØY TELEFON OPPLÆRING/KURS UTG.OG GODTGJ.FOR REISER,DIETT,BIL MM TELEFON/BREDBÅND DEKN.UTLEGG AVGIFTER, TRANSPORTMIDDEL DRIFTSUTGIFTER / REKVISITA (EGNE) HOTELL OG OPPHOLDSUTGIFTER STRØM FORSIKRING,TINGSKADE AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV NRK - LISENS UTSTYR (KJØP, LEIE, LEASING) VEDLIKEHOLD, BYGGTJ./NYBYGG SERVICEAVTALER/REPARASJONER KJØP AV TJENESTER FRA KOMMUNER Sum ansvar: 6015 BRANNBEREDSKAP (338,339) Ansvar: 6018 PRIVATE VEIER (285) 1470 KOMMUNALT TILSKUDD Sum ansvar: 6018 PRIVATE VEIER (285) Ansvar: 6019 GATELYS/ TRAFIKKSIKKERHET (332) 1010 REGULATIVLØNN FASTE STILLINGER PENSJONSUTGIFT, FAST KOMMUNAL ARBEIDSGIVERAVGIFT STRØM

24 1230 VEDLIKEHOLD, BYGGTJ./NYBYGG INNLEIDE FIRMA Sum ansvar: 6019 GATELYS/ TRAFIKKSIKKERHET (332) Ansvar: 6020 KOMMUNALE VEGER (332,333) 1010 REGULATIVLØNN FASTE STILLINGER VAKTGODTGJ/HJEMMEV.FASTE BEFALSVAKT TEK OVERTID LØNN, LÆRLINGER PENSJONSUTGIFT, FAST KOMMUNAL ARBEIDSGIVERAVGIFT ABONNEMENT OG TIDSSKRIFT FORBRUKSMATERIELL BYGG/DRIFT MARKEDSFØRING / INFORMASJON DRIFTSUTGIFTER / REKVISITA (EGNE) TOMTELEIE AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV LEIE / LEASING TRANSPORTMIDLER VEDLIKEHOLD, BYGGTJ./NYBYGG INNLEIDE FIRMA EGNE MASKINER INNLEIDE MASKINER INTERNKJØP (INTERNE OVERFØRINGER) ANNET SALG AV VARER OG TJENESTER - AVG.PLIKTIG Sum ansvar: 6020 KOMMUNALE VEGER (332,333) Ansvar: 6021 KIRKEGÅRDER / PARKER (335,393) 1010 REGULATIVLØNN FASTE STILLINGER PENSJONSUTGIFT, FAST KOMMUNAL ARBEIDSGIVERAVGIFT DRIFTSUTGIFTER / REKVISITA (EGNE) STRØM TOMTELEIE LEIE / LEASING TRANSPORTMIDLER VEDLIKEHOLD, BYGGTJ./NYBYGG INNLEIDE FIRMA EGNE MASKINER INNLEIDE MASKINER FORDELTE UTGIFTER KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE Sum ansvar: 6021 KIRKEGÅRDER / PARKER (335,393) Ansvar: 6030 SKOLER (202,222) 1010 REGULATIVLØNN FASTE STILLINGER FUNKSJONSTILLEGG VAKTGODTGJ/HJEMMEV.FASTE BEFALSVAKT TEK LØNN RENHOLD PENSJONSUTGIFT, FAST KOMMUNAL ARBEIDSGIVERAVGIFT, FERIEPENGER ARBEIDSGIVERAVGIFT ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARER OG TJENESTER ARBEIDSTØY FORBRUKSMATERIELL BYGG/DRIFT TELEFON

25 1146 MARKEDSFØRING / INFORMASJON UTG.OG GODTGJ.FOR REISER,DIETT,BIL MM TELEFON/BREDBÅND DEKN.UTLEGG DRIFTSUTGIFTER / REKVISITA (EGNE) STRØM FYRINGSOLJE FORSIKRING,TINGSKADE VAKTTJENESTER TOMTELEIE AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV INVENTAR (KJØP, LEIE, LEASING) VEDLIKEHOLD, BYGGTJ./NYBYGG INNLEIDE FIRMA EGNE MASKINER SERVICEAVTALER/REPARASJONER MATERIALER VEDLIKEHOLD/NYBYGG KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE HUSLEIEINNTEKTER Sum ansvar: 6030 SKOLER (202,222) Ansvar: 6031 BARNEHAGER (221) 1010 REGULATIVLØNN FASTE STILLINGER VAKTGODTGJ/HJEMMEV.FASTE BEFALSVAKT TEK LØNN RENHOLD PENSJONSUTGIFT, FAST KOMMUNAL ARBEIDSGIVERAVGIFT, FERIEPENGER ARBEIDSGIVERAVGIFT ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARER OG TJENESTER ARBEIDSTØY FORBRUKSMATERIELL BYGG/DRIFT TELEFON UTG.OG GODTGJ.FOR REISER,DIETT,BIL MM TELEFON/BREDBÅND DEKN.UTLEGG DRIFTSUTGIFTER / REKVISITA (EGNE) STRØM FORSIKRING,TINGSKADE TOMTELEIE AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV VEDLIKEHOLD, BYGGTJ./NYBYGG INNLEIDE FIRMA FORDELTE UTGIFTER SERVICEAVTALER/REPARASJONER MATERIALER VEDLIKEHOLD/NYBYGG Sum ansvar: 6031 BARNEHAGER (221) Ansvar: 6032 INSTITUSJONER (234, 261) 1010 REGULATIVLØNN FASTE STILLINGER VAKTGODTGJ/HJEMMEV.FASTE BEFALSVAKT TEK LØNN RENHOLD PENSJONSUTGIFT, FAST KOMMUNAL ARBEIDSGIVERAVGIFT, FERIEPENGER ARBEIDSGIVERAVGIFT ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARER OG TJENESTER ARBEIDSTØY

26 1123 FORBRUKSMATERIELL BYGG/DRIFT TELEFON MARKEDSFØRING / INFORMASJON UTG.OG GODTGJ.FOR REISER,DIETT,BIL MM TELEFON/BREDBÅND DEKN.UTLEGG STRØM PELLETS FORSIKRING,TINGSKADE VAKTTJENESTER HUSLEIE / LEIE AV LOKALER TOMTELEIE AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV LEIE / LEASING TRANSPORTMIDLER VEDLIKEHOLD, BYGGTJ./NYBYGG INNLEIDE FIRMA EGNE MASKINER FORDELTE UTGIFTER SERVICEAVTALER/REPARASJONER MATERIALER VEDLIKEHOLD/NYBYGG BRUKERBET.ORDINÆRE KOMM.TJENESTER Sum ansvar: 6032 INSTITUSJONER (234, 261) Ansvar: 6033 ADMINISTRASJONSBYGG (130) 1010 REGULATIVLØNN FASTE STILLINGER FUNKSJONSTILLEGG VAKTGODTGJ/HJEMMEV.FASTE BEFALSVAKT TEK LØNN RENHOLD PENSJONSUTGIFT, FAST KOMMUNAL ARBEIDSGIVERAVGIFT, FERIEPENGER ARBEIDSGIVERAVGIFT ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARER OG TJENESTER ARBEIDSTØY TELEFON UTG.OG GODTGJ.FOR REISER,DIETT,BIL MM TELEFON/BREDBÅND DEKN.UTLEGG STRØM FORSIKRING,TINGSKADE VAKTTJENESTER TOMTELEIE AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV LEIE / LEASING TRANSPORTMIDLER VEDLIKEHOLD, BYGGTJ./NYBYGG EGNE MASKINER FORDELTE UTGIFTER SERVICEAVTALER/REPARASJONER MATERIALER VEDLIKEHOLD/NYBYGG HUSLEIEINNTEKTER Sum ansvar: 6033 ADMINISTRASJONSBYGG (130) Ansvar: 6035 EGNE BOLIGER (261,265) 1010 REGULATIVLØNN FASTE STILLINGER PENSJONSUTGIFT, FAST KOMMUNAL ARBEIDSGIVERAVGIFT ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARER OG TJENESTER ARBEIDSTØY

27 1150 OPPLÆRING/KURS STRØM FORSIKRING,TINGSKADE TOMTELEIE AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV VEDLIKEHOLD, BYGGTJ./NYBYGG INNLEIDE FIRMA EGNE MASKINER FORDELTE UTGIFTER SERVICEAVTALER/REPARASJONER MATERIALER VEDLIKEHOLD/NYBYGG HUSLEIEINNTEKTER Sum ansvar: 6035 EGNE BOLIGER (261,265) Ansvar: 6036 HELSE OG SOSIALBYGG (232,233) 1010 REGULATIVLØNN FASTE STILLINGER LØNN RENHOLD PENSJONSUTGIFT, FAST KOMMUNAL ARBEIDSGIVERAVGIFT, FERIEPENGER ARBEIDSGIVERAVGIFT ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARER OG TJENESTER ARBEIDSTØY FORBRUKSMATERIELL BYGG/DRIFT TELEFON UTG.OG GODTGJ.FOR REISER,DIETT,BIL MM TELEFON/BREDBÅND DEKN.UTLEGG STRØM AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV VEDLIKEHOLD, BYGGTJ./NYBYGG INNLEIDE FIRMA SERVICEAVTALER/REPARASJONER HUSLEIEINNTEKTER Sum ansvar: 6036 HELSE OG SOSIALBYGG (232,233) Ansvar: 6037 KOMMUNALE IDRETTSBYGG (381) 1010 REGULATIVLØNN FASTE STILLINGER LØNN RENHOLD PENSJONSUTGIFT, FAST KOMMUNAL ARBEIDSGIVERAVGIFT, FERIEPENGER ARBEIDSGIVERAVGIFT ANNET FORBRUKSMATR/RÅVARER OG TJENESTER ARBEIDSTØY FORBRUKSMATERIELL BYGG/DRIFT TELEFON UTG.OG GODTGJ.FOR REISER,DIETT,BIL MM TELEFON/BREDBÅND DEKN.UTLEGG STRØM TOMTELEIE AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV LEIE / LEASING TRANSPORTMIDLER MATERIALER VEDLIKEHOLD/NYBYGG KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE HUSLEIEINNTEKTER Sum ansvar: 6037 KOMMUNALE IDRETTSBYGG (381) Ansvar: 6038 KOMMUNALE KULTURBYGG (386) 27

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418. Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Formannskapets innstilling (Fsak 135/13), 28.11.2013 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.140.417 2.369.000

Detaljer

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser BILAG 3.1 ARTSINNDELING Artene som er skrevet i kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 og 0 har en spesiell betydning i driftseller kapitalregnskapet. Alle andre arter kan benyttes i både drift- og

Detaljer

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14)

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) 16.12.14 1 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.333.190 2.444.000 2.532.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012 141010 Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 1.0115.1200.0 LØNNSOPPGJØR 1.0195.1200.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0310.1000.0 ENGASJEMENTER PROSJ., ETC. 1.0395.1000.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0410.1000.0

Detaljer

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013 Bruker: AARA Klokken: 13:15 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 141010 Politisk ledelse 10101 Faste stillinger 975.000 842.000 10195 Påløpte feriepenger 0 99.900 10410 Overtid 7.000 7.000 10520 Annen

Detaljer

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske utvalg Ansvar: Tapt arbeidsfortjeneste 200 000 26 737 61

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4.november 2010 Talldel Rygge kommune - - Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 770 674 790 000 818 000 1.0101.1800.0 FASTE STILLINGER 0 0 0 1.0195.1200.0 PÅLØPTE

Detaljer

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids Beskrivelse Budsjett 213 31 Kultur, fritid og voksenopplæring 111 Fast lønn andre 7 472 112 Fast lønn lærere 1 558 116 Faste tillegg 117 Ubekvemstillegg 176 121 Vikarutgifter 2 1211 Vikarutg andre Korttids

Detaljer

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018 DRIFTSBUDSJETT Budsjett Budsjett 2018 2017 0410 KIRKELIG ADMINISTRASJON 0410 Finans 35 300 Dekning av tidligere års merforbruk - - - 35 400 Avsetning til ubundne fond - - - 35 700 Overført til investeringsregnskapet

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana 1000 Kommunestyret og andre faste politiske utvalg 0 (Ingen prosjekt) 1.101090.100.0 Annen fast lønn 1.103000.360.0 Lønn ekstrahjelp 1.103010.100.0 Engasjementer

Detaljer

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014 - - Gamvik 1.10100 Fastlønn 1.10101 Lønn brannsjef 1.10103 Lønn vaktmester 1.10104 Lønn lærlinger 1.10105 Faste tillegg 1.10106 Fast vaktgodtgjørelse 1.10200 Lønn til vikarer 1.10201 Sykevikarer 1.10202

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

<legg inn ønsket tittel>

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.492.826 2.532.700 2.674.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD -24.000 0 0 1090 KLP 413.139 435.600 521.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT

Detaljer

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte

Detaljer

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000

Detaljer

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII Virksomhetsområde:10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet:100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000 1080

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04 FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 Rådmannens forslag 08.11.04 INNHOLD. 1. Økonomisk oversikt drift. 2. Økonomisk oversikt investeringer. 3. Anskaffelse og anvendelse av midler. 4. Vedlegg 1A Driftsbudsjett.

Detaljer

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer 10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Askim kommune, møterom Bystyresalen Tidspunkt: 27.10.2017 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal,

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer Vedlegg til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 resultatenheter Side 1 av 150 10101 Fast lønn 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 10 838 000 10401 Overtid 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 50

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 100 Komm/form/adm/hovedutvalg 1.108000 Godtgj. folkevalgte 1.108001 Godtgjørelse ordfører 1.108002 Godtgjørelse varaordfører 1.108010 Møtegodtgjørelse folkevalgte 1.108020 Tapt arbeidsfortjeneste folkevalgte

Detaljer

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE qp1' - historlsk ogfraintidsretta 1 VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE DETALJERTDRIFTSREKNESKAPs 2-56 PROSJEKTREKNESKAPDRIFT s 57-68 DETALJERTINVESTERINGSREKENSKAPs 69-74 DETALJERTBALANSEREKNSKAPs

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Rakkestad kommune, Herredshuset Tidspunkt: 28.10.2016 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon

Detaljer

Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO

Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO Detaljert oversikt Kostart Kostart(T) Regnskap R.budsjett Avvik Prognose Rev budsj Avvik Administrasjon 010 Fastlønn 577 064 491 000 86 064 793 935 661 000 132 935

Detaljer

3 Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) (2016) - År/Periode Bruker: VNKAH Klokken: 16:02 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

3 Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) (2016) - År/Periode Bruker: VNKAH Klokken: 16:02 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: VNKAH Klokken: 16:02 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Grp. Prosjek: 100 Administrasjon 10100 Fastlønn 1.560.601 1.680.485-120 10300 Lønn til ekstrahjelp 49.004 0 49 10500 Annen lønn og trekkpliktige

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 Arena Endelig Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 610 661000 101010 Næring, plan og forvaltning NPF, administrasjon Fast lønn andre 4,604,000 4,723,000 200,000 4,923,000 103020

Detaljer

Detaljbudsjett for 2015

Detaljbudsjett for 2015 1 Ansvar: 002 Enhetsadministrasjon PUF 10101 Regulativlønn 589.000 617.000 599.444 10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig 2.000 2.000 1.196 10901 Pensjonspremie KLP 92.000 96.000 83.222 10991 Arbeidsgiveravgift

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Vedtatt i kommunestyret 13. desember 2012, KO-sak 81/12 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 0001 Prosjekt NordVest Russland 202 Grunnskole 1.102000.202.0 Lønn vikarer 1.111500.202.0 Matvarer 1.112005.202.0 Gaver, påskjønnelser o.l. 1.112039.202.0 Utgifter arrangement 1.112050.202.0 Hotellutgifter

Detaljer

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST GODTGJERSLE FOLKEVALDE 10811 GODTGJERSLE ORDFØRAR/VARAORDFØRAR

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 0001 Prosjekt NordVest Russland 1.102000.202.0 Lønn vikarer 1.111500.202.0 Matvarer 1.112005.202.0 Gaver, påskjønnelser o.l. 1.112039.202.0 Utgifter arrangement 1.112050.202.0 Hotellutgifter møter mm ikke

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole 0001 Prosjekt NordVest Russland 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 202 Grunnskole 1.101020.202.0 Lønn undervisningspersonell 4 228 0 0 0 0 0 Grunnskole 4 228 0 0 0 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0

Detaljer

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP Side 1 KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP UTGIFTER 2011 2010 2009 2008 3.0100.100.041 FASTLØNN #REF! 969 342 876 438 781 792 3.0300.100.041 EKSTRAHJELP, VIKARER 20000 10 000 21 384

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 28. desember 2017 kl. 16.20 PDF-versjon 11. januar 2018 19.12.2017 nr. 2346 Forskrift om

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2014 og økonomiplan 2014 2017 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET 4 INVESTERINGSBUDSJETTET 107 Vedlegg til

Detaljer

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BEVILGNINGSSTED 75100 artskonto bevilgsted funksj tekst REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 BUDSJETT 2017 101000 75100 242 Fast lønn 3 050 917,72 4 487 000,00 4 721 000,00

Detaljer

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg FELLESUTGIFTER 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelser 58 000 1.1000.1750.100 Reiser ikke oppg pl 15 000 1.1001.0810.100 Ledergodtgjørelser 20 000 1.1001.1290.100

Detaljer

2010 Kommunal PP-tjeneste 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99. 2101 Sodin skole 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99

2010 Kommunal PP-tjeneste 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99. 2101 Sodin skole 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99 Ansvar Ansvar (T) Kostfunk Kostfunk (T) Kostart 1800 Andre utg. sentraladm. 211 Styrket tilbud til førskolebarn 130 1800 Andre utg. sentraladm. 211 Styrket tilbud til førskolebarn 185 1800 Andre utg. sentraladm.

Detaljer

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100 1000 Politisk leiing 1000 Folkevalde,politisk komitè/utval 10107 Lønsavsetjing (11 522) 10803 Møtegodtgjersle 476 362 394 000 480 000 10804 Tapt arbeidsforteneste 71 574 70 700 70 000 10908 Gruppeliv/ulukkesforsikring

Detaljer

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 5. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 1 Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift 1 037 170 91 615,83 Lønn rådgiver skal også føres her Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Rådmannens forslag. Tallbudsjett 2016-19. Sortland kommune

Rådmannens forslag. Tallbudsjett 2016-19. Sortland kommune Rådmannens forslag Tallbudsjett 2016 201619 Sortland kommune Innhold Budsjettskjema 1A drift... 3 Budsjettskjema 2 A... 4 Økonomisk oversikt drift... 5 Investeringsplan 2016... 6 Driftsbudsjett... 8 2

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012 LEIRFJORD KOMMUNE Rådmannens innstilling Detaljbudsjett 2012 1000 Fellesutgifter pensjon og arb.g.avgift 12901 Fellesutgifter pensjon 13 488 023 10 810 575 14 743 294 12902 Fellesutgifter arb.g.avgift

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN 20112014 RÅDMANNENS FORSLAG Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN FORSIDEFOTOET: Lørdag 24. april 2010 ble det aller første Landsbyrittet på sykkel arrangert

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016 Hadsel Eiendom KF Budsjettregulering drifts- og investeringsbudsjett Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret 15.12.2016 131/2016 Saksbehandler: Saksmappe: Vegard Melchiorsen Forslag

Detaljer

Driftsregnskap 2011. 1 Birkenes kommune (2011) - År/Periode 2011 1-12 07.06.2012

Driftsregnskap 2011. 1 Birkenes kommune (2011) - År/Periode 2011 1-12 07.06.2012 1 Ansvar: 1032 Boligtilskudd 147000 Overført til andre (private) 175.000,00 0 175.000 155000 Avsetning til bundne fond 402.000,00 0 402.000 177003 Etabl.tilsk. - tilbakebet. -277.000,00 0-277.000 181002

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan , hoveddel VIII

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan , hoveddel VIII DRIFTSBUDSJETT Side 1 Virksomhetsområde: 10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet: 100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000

Detaljer

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 1 Innholdsfortegnelse Side Innhold Hovedoversikter 3 Økonomisk oversikt drift 4 Økonomisk oversikt

Detaljer

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 Konto Konto(T) Tj B2013 B2012 R2011 110 KOMMUNESTYRE 10800 Godtgjørelse ordfører 100 667 000 625 000 650 166 10802 Godtgjørelse varaordfører 100 167 000 155 000 162 539 10805

Detaljer

Sum finansiering SUM investering

Sum finansiering SUM investering Konto Budsjettforslag 2017 Regnskap 31.10.2016 Opprinnelig Budsjett 2016 Justert budsjett 1 Regnskap 2015 INVESTERING 021000 - Kjøp, leie. Leasing transportmidler 97 000 023000 - Vedlikehold, bygg-/anleggstjenester

Detaljer

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag Faktiske endringer KS 070/13 vs 180001 Rammetilskudd -167 253 000-166 295 000 958 000 958 000 181001 Integreringstilskudd -5 450 400-5 998 200-547 800-547 800-21 150-14 969 187400 Eiendomsskatt 000 000

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN. DEL 1. Muligheter i Den grønne landsbyen

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN. DEL 1. Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN 2014-2017 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN. DEL 1 Muligheter i Den grønne landsbyen FORSIDEFOTOET: Grøn eng på Vistnes. Kven kan vera Mann (186-) Kvar skal ein Gut

Detaljer

Sum 1.1 3 903 400-5 733 100 97 000-1 732 700

Sum 1.1 3 903 400-5 733 100 97 000-1 732 700 BUDSJETTREGULERING 2012 Økt innt Red innt Økt utg Red utg 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelse 20 000 1.1000.1151.100 Kommunal bevertning 10 000 1.1000.1600.100 Reiseutgifter oppgavepliktig 15 000 1.1000.1750.100

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Talldel. Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Talldel. Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017 2020 Talldel Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan 2017 2020 Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig - Engasjert Innholdsfortegnelse

Detaljer

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 00:13 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 453.781 669.000 68 10802 ANDRE FASTE

Detaljer

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Ibestad rapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 29. januar kl 16.26 Side Ibestad Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk

Detaljer

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAP Årsregnskap Vedtatt budsjett Årsregnskap Kontonr. Navn 2008 2008 2007 011500 Matvarer 1 311,00 0,00 013000 Post, bank, telefon 015000 Opplæring,kurs

Detaljer

NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016

NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016 NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016 INNHOLD Økonomisk oversikt Drift Økonomisk oversikt - Investering Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskap fordelt på sektor Regnskapsskjema 2A

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT)

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) Netto VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) PROSJEKTER 000 Prosjekter Prosjekter 0 0 0 0 0 FFFFF SENTRALADMINISTRASJONEN OG FELLESUTGIFTER 1000 Politiske organ 1.0800 Ordfører /varaordførergodtgjørelse

Detaljer

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 6000 101000 Fast lønn, drift 1 037 170 98 194,60 9,47 101034 Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Totalt. Ansvar Ansvar: Prosjekt E-skatt (6800) Ansvar Ansvar: Skatt på inntekt og formue (8000)

Totalt. Ansvar Ansvar: Prosjekt E-skatt (6800) Ansvar Ansvar: Skatt på inntekt og formue (8000) Kapittel : Usorterte tiltak Eskattekontor Vi trenger en løsning for Eskattekontor. Der skal det enten ansettes en person i delstilling, eller så må kommunen kjøpe inn en tjeneste fra en annen kommune.

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter ÅRSMELDING 2010 Del 3 Årsregnskap Herøy kommune - Et hav av muligheter - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE 100 Folkevalgte styringsorgan... 4 110 - Administrasjonsenheten... 7 240 Herøy barnehage... 16 260 Herøy

Detaljer

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune ansvar : 0003 - PROSJEKT: PSYKIATRI 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 232 294 956,59 366 000 286 696,39 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 241 187 300,66 181 000 175 820,49

Detaljer

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Regnskap 2012 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 7. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

BUDSJETT 2013. Vedteke Gol kommunestyre 18.12.2012

BUDSJETT 2013. Vedteke Gol kommunestyre 18.12.2012 BUDSJETT 2013 Vedteke Gol kommunestyre 18.12.2012 Kommunestyresak 79/2012 INVESTERINGS- BUDSJETT Ansvar: 0011 Byggdrift Tjeneste: 2221 Drift og investering skoleanlegg Prosjekt: 125 Brannsikring - Gol

Detaljer

Driftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010

Driftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010 0001 Nordvest-Russland sa 101020 Lønn undervisn.pers. 202 4 228,30 0001 Nordvest-Russland sa 102000 Lønn vikar 202 2 200,00 0001 Nordvest-Russland sa 111500 Matvarer 202 9 605,00 3 745,76 0001 Nordvest-Russland

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: 3/69 Møtedato/tid: 6.5.23, kl. 9: Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Møtedeltakere: Kari Slungård, leder Toralf Øverås Astrid Jensen Forfall: Ingen.

Detaljer

Driftsbudsjett Vadsø Havn KF - 2016 1 av 7

Driftsbudsjett Vadsø Havn KF - 2016 1 av 7 DRIFTSBUDSJETT VADSØ HAVN KF - ÅR 2016 Regnskap Buds(end) Budsjett Art Navn 2014 2015 2016 Ansvar: 1711 DRIFT VADSØ HAVN 10100 FAST LØNN 1 932 819 1 750 000 2 000 000 10201 VIKAR VED SYKEFRAVÆR 68 977

Detaljer

SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - BUDSJETT 2014

SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - BUDSJETT 2014 SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - 2014 Gebyrutvikling - sjølkost. Endring 13-14 7,19 5,05 9,68 5,95 (Endring gjelder sum inntekter) Bud. 2014 614 616 617 618 Driftsutg. (d+k) 6.749.000

Detaljer

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune Del 2 detaljbudsjett Forslag Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018 2020 Ibestad kommune Ibestad Skatt Ordinært Skatt Sum Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Netto Til Til Bruk Bruk Bruk Netto Overført Til

Detaljer

Budsjett 2011. Budsjett 2010. Budsjett 2009. Budsjett 2012. Budsjett 2013. Båtsfjord Budsjettrapport: Skoler. Beskrivelse

Budsjett 2011. Budsjett 2010. Budsjett 2009. Budsjett 2012. Budsjett 2013. Båtsfjord Budsjettrapport: Skoler. Beskrivelse Båtsfjord rapport: Skoler 3000 Drift Nordskogen skole 1.0100.202.0 Lønn administrative lederstillinger 1.0123.202.0 Lønn samlingsstyrere 1.0124.202.0 Lønn mediate/itansvarlig 1.0184.202.0 Svangerskapslønn

Detaljer

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar Enhet Steigen barneskole Ansvar 20110 Steigen barneskole 10102 FASTLØNN LÆRERE 10103 FASTLØNN SPES.PED. LÆRERE 10110 FASTLØNN SPES.PED. ASSISTENTER 10113 FORSTERKET OPPLÆRING 10114 FASTLØNN FREMMEDSPRÅKLIGE

Detaljer

Årsregnskap med noter

Årsregnskap med noter Årsregnskap med noter Kvitsøy kommune 2016 Konto Konto(T) Tjeneste Prosj Regnskap 2016 Revidert bud 2016 Opprinnelig bud 2016 Regnskap 2015 110 KOMMUNESTYRE 10511 Fri mobiltelefon ansatte 100 4 392,00

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 11.02.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11.

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11. Bruker: 18SVEFEI Klokken: 08:51 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10509 ANNA LØN 3.372 0 0 0 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 622.626

Detaljer

Likeverdig behandling Regnskap 2015 Beregning 2017 Beverborga Dølemo Sum

Likeverdig behandling Regnskap 2015 Beregning 2017 Beverborga Dølemo Sum Likeverdig behandling Regnskap 2015 Beregning 2017 Beverborga Dølemo Sum 3. Kostnader i kommunale barnehager Funksjon 201 - drift (kontoklasse 1) Lønn/sos.utg. (010-099) 4 977 268 1 741 728 6 718 996 minus

Detaljer

Budsjett 2014. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Budsjett 2014. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter Talldel Herøy kommune Et hav av muligheter Side 2 av 59 Innhold DRIFT... 4 100 Folkevalgte styringsorgan... 4 110 Administrasjonsenheten... 6 120 Bygg og anlegg... 16 130 Brannvesen... 22 140 Interkommunale

Detaljer

Tallbudsjett 2014. Rådmannens forslag. Sortland kommune

Tallbudsjett 2014. Rådmannens forslag. Sortland kommune Tallbudsjett 2014 Rådmannens forslag Sortland kommune Sortland kommune Tallbudsjett 2014 2 Innholdsfortegnelse 1 BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFT... 3 2 BUDSJETTSKJEMA 2A... 4 3 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT... 5 4

Detaljer

Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune

Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune 27. januar Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune Kontonr ERV ERV-Suldal 100 Kontormateriell 010000 Kontormateriell 010010 Kopiering/trykking 010040 Kartverk 105 Undervisningmateriell

Detaljer

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Foto: Yngve Grønvik Vår visjon: Åpne dører! Vedtatt i Sør-Varanger menighetsråd 25.oktober 2012. Joh Åp 3,8 Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør - som ingen kan

Detaljer

Alle barnehage funksjon 202 og 221

Alle barnehage funksjon 202 og 221 Alle funksjon 202 og 221 Brukerbetaling -1 590 141,24 Kostpenger -171 991,95 Totale utgifter eks. brukerbet og kost 9 041 113,19 Totale utgifter inkl.. brukerbet og kost 7 278 980,00 Tana bru funksjon

Detaljer

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Skatteoppkreveren i Hallingdal

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Skatteoppkreveren i Hallingdal Handlingsplan 2014 2017 EKSTERN TENESTE Skatteoppkreveren i Hallingdal BUDSJETT 2014 Avvik Budsjett Budsjett Budsjett Komm- Budsjett Regnskap 2014 2013 2014-2013 entar 2012 2012 10100 Fast lønn 3 447 000

Detaljer

Del 2 - detaljbudsjett. Vedtatt. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune

Del 2 - detaljbudsjett. Vedtatt. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune Del 2 detaljbudsjett Vedtatt Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2016 2018 Ibestad kommune Ibestad Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2013. 1000 Politisk ledelse Politisk ledelse -27 000 Politisk ledelse 1 566 000. Politiske partier 50 000

Beskrivelse Budsjett 2013. 1000 Politisk ledelse Politisk ledelse -27 000 Politisk ledelse 1 566 000. Politiske partier 50 000 1000 Politisk ledelse Politisk ledelse 27 000 Politisk ledelse 1 593 000 Politisk ledelse 1 566 000 1020 Politiske partier Politiske partier 0 Politiske partier 50 000 Politiske partier 50 000 1030 Politiske

Detaljer

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE 010 FASTLØNN 10100 LØNN FAST ANSATTE 10101 LØNN VAKANSVIKAR 10110 FASTE TILLEGG/VAKTTILLEGG 10130 LØRDAG-/SØNDAGSTILLEGG 10140 HELLIGDAGSTILLEGG 10150 KVELDS- OG NATTILLEGG 10190 ANNEN FAST LØNN 10199

Detaljer

Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett Helse - administrasjon Fastlønn , Annen lønn & trekkpl godtgj.

Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett Helse - administrasjon Fastlønn , Annen lønn & trekkpl godtgj. Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett 2016 310 Helse - administrasjon 10100 Fastlønn 1 038 729,00 10509 Annen lønn & trekkpl godtgj. 0,00 10900 Pensjonsinnskudd KLP 226 510,00 10906 Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr.

Detaljer

Driftsregnskap på kontonivå samlet

Driftsregnskap på kontonivå samlet Driftsregnskap på kontonivå samlet 10100 Fast lønn 0 0 0 10300 Ekstrahjelp 792 0 0 10800 Styrehonorar 22 500 27 500 27 500 10801 Møtegodtgjørelse 40 967 40 000 31 401 10900 Premie KLP 17 683 40 000 36

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2016 2016 2015 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 658 908 733 300 722 533

Detaljer

Del 2 Detaljbudsjett. Årsbudsjett. Økonomiplan. Rådmannens forslag. Ibestad kommune

Del 2 Detaljbudsjett. Årsbudsjett. Økonomiplan. Rådmannens forslag. Ibestad kommune Del 2 Detaljbudsjett Årsbudsjett Økonomiplan 2010 2012 Rådmannens forslag Ibestad kommune Ibestad rapport: Ibestad Rådmann 100 Politisk virksomhet 1.080 ORDFØRER GODTGJØRELSE 499 569 506 154 556 770 1.081

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 Alstahaug havnevesen KF ART STE FUNKSJON TEKST Regnskap 1.tertial 2012 Budsjett 1.tertial 2012 BUDSJETT 2012 10100 330 Lønn i faste stillin er 749 84648 1 050 000,00 3

Detaljer