ÅRSMELDING Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2010 Del 3 Årsregnskap Herøy kommune - Et hav av muligheter

2 - 2 -

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 100 Folkevalgte styringsorgan Administrasjonsenheten Herøy barnehage Herøy skole Kulturskolen i Herøy Herøy helsesenter Hjemmetjenesten i Herøy NAV Herøy Barnevernstjenesten i Herøy Herøy sykehjem Teknisk enhet Finansforvaltning Investering

4 100 Folkevalgte styringsorgan Regnskap Buds(end) Avvik(per.) Ansvarsted: 1000 Folkevalgte styringsorgan GODTGJØRELSE ORDFØRER GODTGJØRELSE VARAORDFØRER TAPT ARBEIDSFORTJENESTE MØTEGODTGJØRELSE ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP AFP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER ANDRE DRIFTSUTGIFTER BEVERTNING/MØTEUTGIFTER TELEFON, TELEFAX Mobiltelefoni ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON REPRESENTASJON KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT INVENTAR OG UTSTYR TILSKUDD YHR ANDRE KJØPTE TJENESTER KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE MVA UTENFOR MVA-LOVEN OVERFØRING TIL IKS DER KOMMUNEN SELV ER Sum utgifter KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET Sum inntekter Sum ansvarsted: 1000 Folkevalgte styringsorgan Ansvarsted: 1010 Politisk virksomhet STØTTE TIL POLITISK VIRKSOMHET Sum utgifter Sum ansvarsted: 1010 Politisk virksomhet Ansvarsted: 1020 Prosjekt fastlandsforbindelse TOLKETJENESTE ARBEIDSGIVERAVGIFT HONORARER ANDRE KONSULENTTJENESTER MVA UTENFOR MVA-LOVEN Sum utgifter KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET REF. FRA PRIVATE Sum inntekter Sum ansvarsted: 1020 Prosjekt fastlandsforbindelse

5 Ansvarsted: 1021 Prosjekt - Økr bosetting LØNN I FASTE STILLINGER ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP AFP ARBEIDSGIVERAVGIFT ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON ANNEN UTGIFT OPPLÆRING DRIFT OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE FLYTTEGODTGJØRELSE ANDRE OPPGAVEPL. YTELSER ANNEN OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT ANDRE AVG., GEBYRER, LISENSER M.V INVENTAR OG UTSTYR MVA UTENFOR MVA-LOVEN TILSKUDD KULTURARBEID Sum utgifter REKLAMEINNTEKTER KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET REF. FRA PRIVATE EKSTRAORDINÆRT SKJØNNSTILSKUDD Sum inntekter Sum ansvarsted: 1021 Prosjekt - Økr bosetting Ansvarsted: 1030 Kommune og stortingsvalg KONTORUTGIFTER MVA UTENFOR MVA-LOVEN Sum utgifter KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET Sum inntekter Sum ansvarsted: 1030 Kommune og stortingsvalg Ansvarsted: 1040 Eldrerådet MØTEGODTGJØRELSE ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER BEVERTNING/MØTEUTGIFTER KJØP AV MATVARER TELEFON, TELEFAX KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT ANDRE KOMMUNALE TILSKUDD MVA UTENFOR MVA-LOVEN Sum utgifter KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET Sum inntekter Sum ansvarsted: 1040 Eldrerådet Ansvarsted: 1041 Barne- og ungdomsrådet MØTEGODTGJØRELSE ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT TILSKUDD KULTURARBEID Sum utgifter Sum ansvarsted: 1041 Barne- og ungdomsrådet

6 0 Ansvarsted: 1042 Funksjonshemmedes råd MØTEGODTGJØRELSE ARBEIDSGIVERAVGIFT BEVERTNING/MØTEUTGIFTER KURS KOMMUNALE ANSATTE ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT ANDRE KOMMUNALE TILSKUDD Sum utgifter Sum ansvarsted: 1042 Funksjonshemmedes råd Ansvarsted: 1051 Reserverte tilleggsbevilgninger ANDRE DRIFTSUTGIFTER FORMANNSKAPETS TILLEGGSBEVILGNING Sum utgifter Sum ansvarsted: 1051 Reserverte tilleggsbevilgninger

7 110 - Administrasjonsenheten Regnskap Buds(end) Avvik(per.) Ansvarsted: 1100 Rådmannens kontor LØNN I FASTE STILLINGER EKSTRAHJELP ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP AFP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER FAGLITTERATUR/TIDSSKRIFT ANDRE DRIFTSUTGIFTER BEVERTNING/MØTEUTGIFTER VELFERDSTILTAK /KANTINE UTGIFTSDEKNING TELEFON, TELEFAX DATAKOMM./LINJELEIE/SAMBANDSLEIE Mobiltelefoni ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON ANNEN UTG. ANNONSE, REKLAME, INFO KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER OPPGAVEPL. SKYSS/KOSTGODTGJ OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT AVGIFTER, GEBYRER, LILSENSER ANDRE AVG., GEBYRER, LISENSER M.V INVENTAR OG UTSTYR INTERNKJØP MVA UTENFOR MVA-LOVEN Sum utgifter KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNEN Sum inntekter Sum ansvarsted: 1100 Rådmannens kontor Ansvarsted: 1110 Servicekontoret LØNN I FASTE STILLINGER VIKARER FERIEVIKAR EKSTRAHJELP OVERTID ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP AFP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER ANDRE DRIFTSUTGIFTER BEVERTNING/MØTEUTGIFTER TELEFON, TELEFAX POST-BANKGEBYR/FINANSIELLE TRANS ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON REPRESENTASJON KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT INNFORDRINGSUTGIFTER INVENTAR OG UTSTYR ANDRE KONSULENTTJENESTER MVA UTENFOR MVA-LOVEN TAP PÅ FORDRINGER UNDERSKUDD SKRANKEKASSE Sum utgifter

8 16200 SALG AV VARER/TJENESTER ANDRE GEBYRER PURREGEYBYR ANNEN REF. FRA STATEN REFUSJON SYKEPENGER KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET Sum inntekter Sum ansvarsted: 1110 Servicekontoret Ansvarsted: 1111 Informasjon LØNN I FASTE STILLINGER ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP AFP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT MVA UTENFOR MVA-LOVEN Sum utgifter SALG AV VARER/TJENESTER PURREGEYBYR REKLAMEINNTEKTER KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET MOTTATTE AVDRAG PÅ SOS. LÅN Sum inntekter Sum ansvarsted: 1111 Informasjon Ansvarsted: 1112 Edb-kontor LØNN I FASTE STILLINGER ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP AFP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER UTGIFTSDEKNING Mobiltelefoni KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER ÅRSAVGIFT/FORSIKRING EGNE TRANSPORTM ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT ANDRE FORSIKRINGER INVENTAR OG UTSTYR LEIE/LEASING AV TRANSPORTMIDLER MVA UTENFOR MVA-LOVEN Sum utgifter SALG AV VARER/TJENESTER KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET REF. FRA PRIVATE Sum inntekter Sum ansvarsted: 1112 Edb-kontor

9 Ansvarsted: 1113 Administrasjonsbygget LØNN I FASTE STILLINGER KVELDS- OG NATTILLEGG VIKARER ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP AFP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER RENGJØRINGSMIDLER KLES/UNIFORMSGODTGJØRELSE HUSLEIE INVENTAR OG UTSTYR ANDRE KONSULENTTJENESTER INTERNKJØP MVA UTENFOR MVA-LOVEN Sum utgifter SALG AV VARER/TJENESTER HUSLEIE KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET Sum inntekter Sum ansvarsted: 1113 Administrasjonsbygget Ansvarsted: 1120 Diverse fellesutgifter KONTORUTGIFTER FAGLITTERATUR/TIDSSKRIFT ANDRE DRIFTSUTGIFTER BEVERTNING/MØTEUTGIFTER VELFERDSTILTAK /KANTINE TELEFON, TELEFAX PORTO ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON REPRESENTASJON ANNEN UTGIFT OPPLÆRING DRIFT OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE DRIVSTOFF/KILIMETERAVGIFT ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT ANDRE FORSIKRINGER AVGIFTER, GEBYRER, LILSENSER KONTINGENTER INVENTAR OG UTSTYR JURIDISK BISTAND ANDRE KONSULENTTJENESTER ANDRE KJØPTE TJENESTER MVA UTENFOR MVA-LOVEN Sum utgifter SALG AV VARER/TJENESTER KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET INTERNSALG Sum inntekter Sum ansvarsted: 1120 Diverse fellesutgifter Ansvarsted: 1121 Fellesutgifter data ARBEIDSGIVERAVGIFT AV-UTSTYR DATAKOMM./LINJELEIE/SAMBANDSLEIE EDB-DRIFTSUTGIFTER EDB-PROGRAMVARE DATAMASKINER KONTORMASKINER LEASING AV HJEMME PC DRIFTSAVTALER KONTORMASKINER MVA UTENFOR MVA-LOVEN Sum utgifter

10 16212 LEASING AV HJEMME PC UTLEIE AV ELDREBUSS KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET Sum inntekter Sum ansvarsted: 1121 Fellesutgifter data Ansvarsted: 1122 Fellesutgifter personal KONTORUTGIFTER FAGLITTERATUR/TIDSSKRIFT ANDRE DRIFTSUTGIFTER BEVERTNING/MØTEUTGIFTER KLÆR, SKO, VERNEMAT., TEKSTILER VELFERDSTILTAK /KANTINE ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON REPRESENTASJON KURS KOMMUNALE ANSATTE HONORARER ANNEN UTGIFT OPPLÆRING DRIFT ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV FORSIKRING AV PERSON OG PERSONELL ANDRE FORSIKRINGER HUSLEIE AVGIFTER, GEBYRER, LILSENSER KONTINGENTER INVENTAR OG UTSTYR INTERNKJØP MVA UTENFOR MVA-LOVEN LØNNSRESERVE Sum utgifter ANNEN BRUKERBETALING KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNEN Sum inntekter Sum ansvarsted: 1122 Fellesutgifter personal Ansvarsted: 1130 Grunnskole Felles ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE ARBEIDSGIVERAVGIFT KURS KOMMUNALE ANSATTE SKOLESKYSS ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT AVGIFTER, GEBYRER, LILSENSER INVENTAR OG UTSTYR KJØP AV TJENESTER FRA FYLKET KJØP AV ANDRE KOMMUNERS TJENESTER ANDRE KJØPTE TJENESTER PPT TILSKUDD RKK MVA UTENFOR MVA-LOVEN Sum utgifter BRUKERBET. FOR ORDINÆRE KOMM.TJENESTER KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNEN Sum inntekter Sum ansvarsted: 1130 Grunnskole Felles Ansvarsted: 1131 Barnehage felles KURS KOMMUNALE ANSATTE TILSKUDD PRIVATE BARNEHAGER MVA UTENFOR MVA-LOVEN TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER Sum utgifter

11 Regnskap Buds(end) Avvik(per.) SALG AV VARER/TJENESTER REF. STATSTILSKUD BARNEHAGER KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET ANDRE STATLLIGE OVERFØRINGER Sum inntekter Sum ansvarsted: 1131 Barnehage felles Ansvarsted: 1140 Legeskyssbåten LØNN I FASTE STILLINGER KVELDS- OG NATTILLEGG LØR-SØN, HELL.DAGSTILLEGG PENSJONSGIVENDE FASTE TILLEGG VIKARER OVERTID ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP AFP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER ANDRE DRIFTSUTGIFTER MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL ANNET MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL MEDISINER BEVERTNING/MØTEUTGIFTER RENGJØRINGSMIDLER KLÆR, SKO, VERNEMAT., TEKSTILER PASIENTUTGIFER UTGIFTSDEKNING TELEFON, TELEFAX Mobiltelefoni KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER DRIVSTOFF/KILIMETERAVGIFT EGNE MASKINKOSTNADER ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV ANDRE UTGIFTER ENERGI ANDRE FORSIKRINGER FESTEAVGIFT AVGIFTER, GEBYRER, LILSENSER KOMMUNALE AVGIFTER KONTINGENTER ANDRE AVG., GEBYRER, LISENSER M.V INVENTAR OG UTSTYR LEIE/LEASING AV TRANSPORTMIDLER VEDLIKEHOLD MASKINER MVA UTENFOR MVA-LOVEN AVSKRIVNINGER Sum utgifter ANNEN BRUKERBETALING REFUSJON SYKEPENGER KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNEN ANNEN REF. FRA FYLKET OVERFØRING FRA ANDRE Sum inntekter Sum ansvarsted: 1140 Legeskyssbåten Ansvarsted: 1150 Husbankmidler UTBEDRINGSTILSKUDD ETABLERINGSTILSKUDD Sum utgifter ANDRE STATLLIGE OVERFØRINGER BRUK AV BUNDNE FOND Sum inntekter Sum ansvarsted: 1150 Husbankmidler

12 Ansvarsted: 1160 Fysioterapeut KONTORUTGIFTER TELEFON, TELEFAX OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER INVENTAR OG UTSTYR VEDLIKEHOLD MASKINER KJØP AV ANDRE KOMMUNERS TJENESTER DRIFTSTILSKUDD FYSIOTERAPEUTER KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE MVA UTENFOR MVA-LOVEN Sum utgifter HUSLEIE ANNEN REF. FRA STATEN KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET Sum inntekter Sum ansvarsted: 1160 Fysioterapeut Ansvarsted: 1170 Revisjon TILSKUDD TIL REVISJON TILSKUDD KONTROLLUTVALGET Sum utgifter Sum ansvarsted: 1170 Revisjon Ansvarsted: 1180 Næringsadministrasjon LØNN I FASTE STILLINGER ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP AFP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER TELEFON, TELEFAX ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT INVENTAR OG UTSTYR MVA UTENFOR MVA-LOVEN BIDRAG TIL LIVSOPHOLD NÆRINGSTILSKUDD Sum utgifter SALG AV VARER/TJENESTER KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET Sum inntekter Sum ansvarsted: 1180 Næringsadministrasjon Ansvarsted: 1181 Næringsfond I NÆRINGSTILSKUDD AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND Sum utgifter STATSTILSKUDD NÆRINGSFOND RENTER DIVERSE LÅN MOTT. AVDRAG PÅ NÆRINGSFONDSLÅN BRUK AV NÆRINGSFOND Sum inntekter Sum ansvarsted: 1181 Næringsfond I

13 Ansvarsted: 1182 Næringsarbeid Mobiltelefoni ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON ANDRE KONSULENTTJENESTER KJØP AV TJENESTER FRA SÆRBEDRIFTER MVA UTENFOR MVA-LOVEN OVERFØRING TILEGNE SÆRBEDRIFTER Sum utgifter KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET Sum inntekter Sum ansvarsted: 1182 Næringsarbeid Ansvarsted: 1183 Næringsfond II TILSKUDD TIL FORENINGER NÆRINGSTILSKUDD AVSETNING TIL DISP.FOND Sum utgifter RENTER DIVERSE LÅN MOTT. AVDRAG PÅ NÆRINGSFONDSLÅN BRUK AV DISPOSISJONSFOND Sum inntekter Sum ansvarsted: 1183 Næringsfond II Ansvarsted: 1190 Idrettshall LØNN I FASTE STILLINGER LØNN RENGJØRINGSPERSONELL VIKARER ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT RENGJØRINGSMIDLER ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON KLES/UNIFORMSGODTGJØRELSE INVENTAR OG UTSTYR ANDRE KONSULENTTJENESTER MVA UTENFOR MVA-LOVEN Sum utgifter HUSLEIE ANNEN UTLEIE KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET Sum inntekter Sum ansvarsted: 1190 Idrettshall

14 Ansvarsted: 1191 Bibliotek LØNN I FASTE STILLINGER KVELDS- OG NATTILLEGG VIKARER EKSTRAHJELP ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP AFP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER ANNET FORBRUKSMATERIELL TELEFON, TELEFAX PORTO ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT AVGIFTER, GEBYRER, LILSENSER INVENTAR OG UTSTYR EDB-PROGRAMVARE BOKSAMLING/MUSIKK/AVIS/VIDEO INTERNKJØP KJØP AV TJENESTER FRA SÆRBEDRIFTER MVA UTENFOR MVA-LOVEN Sum utgifter ANNEN BRUKERBETALING KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET Sum inntekter Sum ansvarsted: 1191 Bibliotek Ansvarsted: 1192 Kulturvern UTGIFTSDEKNING HUSLEIE MVA UTENFOR MVA-LOVEN ANNEN STØTT LAG OG FORENINGER TILSKUDD KULTURARBEID Sum utgifter KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET Sum inntekter Sum ansvarsted: 1192 Kulturvern Ansvarsted: 1193 Andre kulturaktiviteter BEVERTNING/MØTEUTGIFTER ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON TRYKKING/KOPIERING REPRESENTASJON ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT HUSLEIE ANDRE KJØPTE TJENESTER MVA UTENFOR MVA-LOVEN TILSKUDD TIL FORENINGER ANNEN STØTT LAG OG FORENINGER KULTURPRISEN KUNSTNERPRISEN Sum utgifter SALG AV VARER/TJENESTER BILLETTINNTEKTER KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET REF. FRA PRIVATE Sum inntekter Sum ansvarsted: 1193 Andre kulturaktiviteter

15 Ansvarsted: 1194 Barne- og ungdomstiltak LØNN I FASTE STILLINGER KVELDS- OG NATTILLEGG VIKARER ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP AFP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER BEVERTNING/MØTEUTGIFTER KJØP AV MATVARER RENGJØRINGSMIDLER UTGIFTSDEKNING DATAKOMM./LINJELEIE/SAMBANDSLEIE Mobiltelefoni KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT HUSLEIE AVGIFTER, GEBYRER, LILSENSER INVENTAR OG UTSTYR KJØP AV TJENESTER FRA FYLKET ANDRE KJØPTE TJENESTER MVA UTENFOR MVA-LOVEN TILSKUDD UNGDOMSKLUBB AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND Sum utgifter SALG AV VARER/TJENESTER REFUSJON SYKEPENGER KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET Sum inntekter Sum ansvarsted: 1194 Barne- og ungdomstiltak Ansvarsted: 1195 Tilskudd trossamfunn TILSKUDD KIRKELIG FELLESRÅD TILSKUDD ANDRE TROSSAMFUNN Sum utgifter Sum ansvarsted: 1195 Tilskudd trossamfunn Ansvarsted: 1300 Økonomi / Regnskap POST-BANKGEBYR/FINANSIELLE TRANS EDB-DRIFTSUTGIFTER ØREAVRUNDING MVA UTENFOR MVA-LOVEN Sum utgifter PURREGEYBYR KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET Sum inntekter Sum ansvarsted: 1300 Økonomi / Regnskap

16 240 Herøy barnehage Regnskap Buds(end) Avvik(per.) Ansvarsted: 2400 Barnehage LØNN I FASTE STILLINGER LØNN RENGJØRINGSPERSONELL VIKARER FERIEVIKAR OVERTID LÆRLINGSLØNN TREKKPLIKTIG HONORAR ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP AFP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER ARBEIDSMATERIELL I UNDERVISNINGEN KJØP AV MATVARER RENGJØRINGSMIDLER TELEFON, TELEFAX ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER KLES/UNIFORMSGODTGJØRELSE ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT HUSLEIE INVENTAR OG UTSTYR ANDRE KONSULENTTJENESTER INTERNKJØP MVA UTENFOR MVA-LOVEN Sum utgifter OPPHOLDSBETALING I BARNEHAGER REF. STATSTILSKUD BARNEHAGER REFUSJON SYKEPENGER REFUSJON OMSORGSLØNN KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET LÆRLINGETILSKUDD Sum inntekter Sum ansvarsted: 2400 Barnehage

17 260 Herøy skole Regnskap Buds(end) Avvik(per.) Ansvarsted: 2600 Grunnskole LØNN I FASTE STILLINGER LØNN RENGJØRINGSPERSONELL LØNN LÆRERE VIKARER OVERTID TREKKPLIKTIG HONORAR STØTTEKONBTAKTER/LEDSAGERE ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE MØTEGODTGJØRELSE ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERS ANDEL AFP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER FAGLITTERATUR/TIDSSKRIFT ANNET FORBRUKSMATERIELL LÆREMIDLER OG UNDERVISNINGSUTSTYR ARBEIDSMATERIELL I UNDERVISNINGEN BOKSAMLINGER BEVERTNING/MØTEUTGIFTER KJØP AV MATVARER RENGJØRINGSMIDLER TELEFON, TELEFAX KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE KLES/UNIFORMSGODTGJØRELSE ANDRE OPPGAVEPL. YTELSER SKOLESKYSS ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT INVENTAR OG UTSTYR INTERNKJØP KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE MVA UTENFOR MVA-LOVEN BIDRAG TIL LIVSOPHOLD NÆRINGSTILSKUDD Sum utgifter ANNEN BRUKERBETALING SALG AV VARER/TJENESTER ANNEN REF. FRA STATEN REFUSJON SYKEPENGER REFUSJON OMSORGSPERMISJON KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNEN REFUSJON FYLKET-DKS ANNEN REF. FRA FYLKET REF. FRA PRIVATE OVERFØRING FRA ANDRE OVERFØRING FRA ANDRE Sum inntekter Sum ansvarsted: 2600 Grunnskole

18 Ansvarsted: 2605 SFO LØNN I FASTE STILLINGER VIKARER LÆRLINGSLØNN ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP AFP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER ARBEIDSMATERIELL I UNDERVISNINGEN KJØP AV MATVARER KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE KLES/UNIFORMSGODTGJØRELSE ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT INVENTAR OG UTSTYR MVA UTENFOR MVA-LOVEN Sum utgifter OPPHOLDSBETALING SFO MATSALG TIL ANDRE REFUSJON SYKEPENGER KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET LÆRLINGETILSKUDD Sum inntekter Sum ansvarsted: 2605 SFO Ansvarsted: 2606 Voksenopplæring LØNN I FASTE STILLINGER LØNN LÆRERE VIKARER ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERS ANDEL AFP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER LÆREMIDLER OG UNDERVISNINGSUTSTYR ARBEIDSMATERIELL I UNDERVISNINGEN KJØP AV MATVARER KURS KOMMUNALE ANSATTE MØTER KONFERANSER OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT INVENTAR OG UTSTYR KJØP AV ANDRE KOMMUNERS TJENESTER MVA UTENFOR MVA-LOVEN Sum utgifter STATSTILSKUDD DRIFTSUTGIFTER KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET Sum inntekter Sum ansvarsted: 2606 Voksenopplæring Ansvarsted: 2607 Spesialpedagogisk tiltak i barnehage LØNN I FASTE STILLINGER LØNN LÆRERE ARBEIDSGIVERS ANDEL AFP ARBEIDSGIVERAVGIFT OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT MVA UTENFOR MVA-LOVEN Sum utgifter KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET Sum inntekter Sum ansvarsted: 2607 Spesialpedagogisk tiltak i barnehage

19 290 Kulturskolen i Herøy Regnskap Buds(end) Avvik(per.) Ansvarsted: 2900 Kulturskolen LØNN I FASTE STILLINGER LØNN RENGJØRINGSPERSONELL LØNN LÆRERE VIKARER EKSTRAHJELP ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERS ANDEL AFP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER ANDRE DRIFTSUTGIFTER LÆREMIDLER OG UNDERVISNINGSUTSTYR BEVERTNING/MØTEUTGIFTER KJØP AV MATVARER TELEFON, TELEFAX PORTO Mobiltelefoni ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT KONTINGENTER INVENTAR OG UTSTYR BOKSAMLING/MUSIKK/AVIS/VIDEO ANNET INVENTAR OG UTSTYR ANDRE KONSULENTTJENESTER KJØP AV ANDRE KOMMUNERS TJENESTER MVA UTENFOR MVA-LOVEN Sum utgifter BRUKERBET. FOR ORDINÆRE KOMM.TJENESTER SALG AV VARER/TJENESTER REFUSJON SYKEPENGER KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET Sum inntekter Sum ansvarsted: 2900 Kulturskolen

20 300 Herøy helsesenter Regnskap Buds(end) Avvik(per.) Ansvarsted: 3000 Helsehuset LØNN I FASTE STILLINGER KVELDS- OG NATTILLEGG VIKARER FERIEVIKAR EKSTRAHJELP ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP AFP ARBEIDSGIVERAVGIFT RENGJØRINGSMIDLER KLES/UNIFORMSGODTGJØRELSE INTERNKJØP MVA UTENFOR MVA-LOVEN Sum utgifter KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET Sum inntekter Sum ansvarsted: 3000 Helsehuset Ansvarsted: 3001 Legekontor LØNN I FASTE STILLINGER KVELDS- OG NATTILLEGG LØR-SØN, HELL.DAGSTILLEGG PENSJONSGIVENDE FASTE TILLEGG VIKARER FERIEVIKAR EKSTRAHJELP OVERTID LØNN BEREDSKAP ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP AFP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER FAGLITTERATUR/TIDSSKRIFT MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL BEVERTNING/MØTEUTGIFTER VELFERDSTILTAK /KANTINE ANNET FORBRUKSMATERIELL UTGIFTSDEKNING TELEFON, TELEFAX POST-BANKGEBYR/FINANSIELLE TRANS ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE KLES/UNIFORMSGODTGJØRELSE ANDRE OPPGAVEPL. YTELSER ANNEN OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT ANDRE AVG., GEBYRER, LISENSER M.V INVENTAR OG UTSTYR ANDRE KONSULENTTJENESTER INTERNKJØP TILSKUDD YHR ANDRE KJØPTE TJENESTER KJØP FRA IKS OVERFØRINGER TIL STATEN MVA UTENFOR MVA-LOVEN Sum utgifter

Budsjett 2014. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Budsjett 2014. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter Talldel Herøy kommune Et hav av muligheter Side 2 av 59 Innhold DRIFT... 4 100 Folkevalgte styringsorgan... 4 110 Administrasjonsenheten... 6 120 Bygg og anlegg... 16 130 Brannvesen... 22 140 Interkommunale

Detaljer

Budsjett 2015. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Budsjett 2015. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter Budsjett 215 Talldel Herøy kommune - Et hav av muligheter Budsjett 215 Side 2 av 63 Innhold Budsjett 215 DRIFT...4 1 Folkevalgte styringsorgan...4 11 Administrasjonsenheten...6 13 Brannvesen...2 14 Interkommunale

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012 LEIRFJORD KOMMUNE Rådmannens innstilling Detaljbudsjett 2012 1000 Fellesutgifter pensjon og arb.g.avgift 12901 Fellesutgifter pensjon 13 488 023 10 810 575 14 743 294 12902 Fellesutgifter arb.g.avgift

Detaljer

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser BILAG 3.1 ARTSINNDELING Artene som er skrevet i kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 og 0 har en spesiell betydning i driftseller kapitalregnskapet. Alle andre arter kan benyttes i både drift- og

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte

Detaljer

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Formannskapets innstilling (Fsak 135/13), 28.11.2013 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.140.417 2.369.000

Detaljer

Behandling: Repr. Steinar Furu framsatte på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: Tekst 2015 2016 2017 2018

Behandling: Repr. Steinar Furu framsatte på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: Tekst 2015 2016 2017 2018 Behandling i Kommunestyret den 16.12.2014 Behandling: Repr. Steinar Furu framsatte på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: Driftsbudsjett; Tekst 2015 2016 2017 2018 Herøy sykehjem, lærling

Detaljer

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418. Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER

Detaljer

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014 Ansvar: 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP (110) 1030 EKSTRAHJELP 5.000 1080 GODTGJØRING ORDF./VARAORDF. 689.931 1081 MØTEGODTGJØRELSE 608.000 1082 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE POLITIKERE 70.000 1095 PENSJONSUTGIFT,

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14)

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) 16.12.14 1 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.333.190 2.444.000 2.532.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer Vedlegg til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 resultatenheter Side 1 av 150 10101 Fast lønn 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 10 838 000 10401 Overtid 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 50

Detaljer

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 Konto Konto(T) Tj B2013 B2012 R2011 110 KOMMUNESTYRE 10800 Godtgjørelse ordfører 100 667 000 625 000 650 166 10802 Godtgjørelse varaordfører 100 167 000 155 000 162 539 10805

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer 10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150

Detaljer

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids Beskrivelse Budsjett 213 31 Kultur, fritid og voksenopplæring 111 Fast lønn andre 7 472 112 Fast lønn lærere 1 558 116 Faste tillegg 117 Ubekvemstillegg 176 121 Vikarutgifter 2 1211 Vikarutg andre Korttids

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016 Hadsel Eiendom KF Budsjettregulering drifts- og investeringsbudsjett Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret 15.12.2016 131/2016 Saksbehandler: Saksmappe: Vegard Melchiorsen Forslag

Detaljer

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014 - - Gamvik 1.10100 Fastlønn 1.10101 Lønn brannsjef 1.10103 Lønn vaktmester 1.10104 Lønn lærlinger 1.10105 Faste tillegg 1.10106 Fast vaktgodtgjørelse 1.10200 Lønn til vikarer 1.10201 Sykevikarer 1.10202

Detaljer

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag Faktiske endringer KS 070/13 vs 180001 Rammetilskudd -167 253 000-166 295 000 958 000 958 000 181001 Integreringstilskudd -5 450 400-5 998 200-547 800-547 800-21 150-14 969 187400 Eiendomsskatt 000 000

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04 FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 Rådmannens forslag 08.11.04 INNHOLD. 1. Økonomisk oversikt drift. 2. Økonomisk oversikt investeringer. 3. Anskaffelse og anvendelse av midler. 4. Vedlegg 1A Driftsbudsjett.

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg FELLESUTGIFTER 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelser 58 000 1.1000.1750.100 Reiser ikke oppg pl 15 000 1.1001.0810.100 Ledergodtgjørelser 20 000 1.1001.1290.100

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 Arena Endelig Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 610 661000 101010 Næring, plan og forvaltning NPF, administrasjon Fast lønn andre 4,604,000 4,723,000 200,000 4,923,000 103020

Detaljer

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 6000 101000 Fast lønn, drift 1 037 170 98 194,60 9,47 101034 Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000

Detaljer

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018 DRIFTSBUDSJETT Budsjett Budsjett 2018 2017 0410 KIRKELIG ADMINISTRASJON 0410 Finans 35 300 Dekning av tidligere års merforbruk - - - 35 400 Avsetning til ubundne fond - - - 35 700 Overført til investeringsregnskapet

Detaljer

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII Virksomhetsområde:10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet:100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000 1080

Detaljer

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013 Bruker: AARA Klokken: 13:15 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 141010 Politisk ledelse 10101 Faste stillinger 975.000 842.000 10195 Påløpte feriepenger 0 99.900 10410 Overtid 7.000 7.000 10520 Annen

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4.november 2010 Talldel Rygge kommune - - Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 770 674 790 000 818 000 1.0101.1800.0 FASTE STILLINGER 0 0 0 1.0195.1200.0 PÅLØPTE

Detaljer

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012 141010 Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 1.0115.1200.0 LØNNSOPPGJØR 1.0195.1200.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0310.1000.0 ENGASJEMENTER PROSJ., ETC. 1.0395.1000.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0410.1000.0

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana 1000 Kommunestyret og andre faste politiske utvalg 0 (Ingen prosjekt) 1.101090.100.0 Annen fast lønn 1.103000.360.0 Lønn ekstrahjelp 1.103010.100.0 Engasjementer

Detaljer

Dønna - Investeringsregnskap Dønna kommune (2017) - År/Periode I nvesterings rapport. 2.

Dønna - Investeringsregnskap Dønna kommune (2017) - År/Periode I nvesterings rapport. 2. I nvesterings rapport 2. tertial 201 7 1 Prosjekt: 10002 Startlån - videreutlån av Husbankmidler Ansvar: 1100 Rådmann og stab 35201 STARTLÅN 1.225.000 0 0 Sum utgifter 1.225.000 0 0 39100 BRUK AV LÅN -

Detaljer

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BEVILGNINGSSTED 75100 artskonto bevilgsted funksj tekst REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 BUDSJETT 2017 101000 75100 242 Fast lønn 3 050 917,72 4 487 000,00 4 721 000,00

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Vedtatt i kommunestyret 13. desember 2012, KO-sak 81/12 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET

Detaljer

Dønna - Investeringsregnskap 2012

Dønna - Investeringsregnskap 2012 Investeringsregnskap 2. tertial 2012 1 Prosjekt: 10002 Startlån - videreutlån av Husbankmidler Ansvar: 1100 Rådmann og stab 35201 STARTLÅN 691.000 0 0 Sum utgifter 691.000 0 0 39100 BRUK AV LÅN -691.000

Detaljer

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske utvalg Ansvar: Tapt arbeidsfortjeneste 200 000 26 737 61

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 100 Komm/form/adm/hovedutvalg 1.108000 Godtgj. folkevalgte 1.108001 Godtgjørelse ordfører 1.108002 Godtgjørelse varaordfører 1.108010 Møtegodtgjørelse folkevalgte 1.108020 Tapt arbeidsfortjeneste folkevalgte

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 1 Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift 1 037 170 91 615,83 Lønn rådgiver skal også føres her Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.492.826 2.532.700 2.674.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD -24.000 0 0 1090 KLP 413.139 435.600 521.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Talldel. Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Talldel. Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017 2020 Talldel Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan 2017 2020 Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig - Engasjert Innholdsfortegnelse

Detaljer

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar Enhet Steigen barneskole Ansvar 20110 Steigen barneskole 10102 FASTLØNN LÆRERE 10103 FASTLØNN SPES.PED. LÆRERE 10110 FASTLØNN SPES.PED. ASSISTENTER 10113 FORSTERKET OPPLÆRING 10114 FASTLØNN FREMMEDSPRÅKLIGE

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: 3/69 Møtedato/tid: 6.5.23, kl. 9: Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Møtedeltakere: Kari Slungård, leder Toralf Øverås Astrid Jensen Forfall: Ingen.

Detaljer

Detaljbudsjett for 2015

Detaljbudsjett for 2015 1 Ansvar: 002 Enhetsadministrasjon PUF 10101 Regulativlønn 589.000 617.000 599.444 10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig 2.000 2.000 1.196 10901 Pensjonspremie KLP 92.000 96.000 83.222 10991 Arbeidsgiveravgift

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 FOSNES KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 14.12.2006 Økonomisk oversikt - investering 14.12.2006 Regnskap 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009

Detaljer

Dønna investeringsregnskap. Rapport for 1. tertial 2016

Dønna investeringsregnskap. Rapport for 1. tertial 2016 Dønna investeringsregnskap Rapport for 1. tertial 2016 1 Prosjekt: 10001 Finansiering og overføring fra drift Ansvar: 8011 Interne finansieringstransaksjoner 35480 AVSETN. TIL UBUNDNE INVEST FOND 0 124.000

Detaljer

Driftsregnskap på kontonivå samlet

Driftsregnskap på kontonivå samlet Driftsregnskap på kontonivå samlet 10100 Fast lønn 0 0 0 10300 Ekstrahjelp 792 0 0 10800 Styrehonorar 22 500 27 500 27 500 10801 Møtegodtgjørelse 40 967 40 000 31 401 10900 Premie KLP 17 683 40 000 36

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE 010 FASTLØNN 10100 LØNN FAST ANSATTE 10101 LØNN VAKANSVIKAR 10110 FASTE TILLEGG/VAKTTILLEGG 10130 LØRDAG-/SØNDAGSTILLEGG 10140 HELLIGDAGSTILLEGG 10150 KVELDS- OG NATTILLEGG 10190 ANNEN FAST LØNN 10199

Detaljer

Budsjett 2011. Budsjett 2010. Budsjett 2009. Budsjett 2012. Budsjett 2013. Båtsfjord Budsjettrapport: Skoler. Beskrivelse

Budsjett 2011. Budsjett 2010. Budsjett 2009. Budsjett 2012. Budsjett 2013. Båtsfjord Budsjettrapport: Skoler. Beskrivelse Båtsfjord rapport: Skoler 3000 Drift Nordskogen skole 1.0100.202.0 Lønn administrative lederstillinger 1.0123.202.0 Lønn samlingsstyrere 1.0124.202.0 Lønn mediate/itansvarlig 1.0184.202.0 Svangerskapslønn

Detaljer

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 1 Innholdsfortegnelse Side Innhold Hovedoversikter 3 Økonomisk oversikt drift 4 Økonomisk oversikt

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

I n v e s t e r i ngs r a p po r t 1. t e r t i a l

I n v e s t e r i ngs r a p po r t 1. t e r t i a l I n v e s t e r i ngs r a p po r t 1. t e r t i a l 2 0 1 7 1 Prosjekt: 10002 Startlån - videreutlån av Husbankmidler Ansvar: 8006 Renter m.v. 39202 MOTTATTE ORD AVDRAG FORMIDL.LÅN - 1.053 0 0 Sum inntekter

Detaljer

EVENES KOMMUNE Regnskap 2004

EVENES KOMMUNE Regnskap 2004 EVENES KOMMUNE Regnskap 2004 Innhold Innledning... 2 Regnskapsskjema 1A - Driftset... 3 Regnskapsskjema 1B - Driftset... 4 Korreksjon for poster som er medtatt i skjema 1A:... 22 Regnskapsskjema 2A - Investeringset...

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP Side 1 KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP UTGIFTER 2011 2010 2009 2008 3.0100.100.041 FASTLØNN #REF! 969 342 876 438 781 792 3.0300.100.041 EKSTRAHJELP, VIKARER 20000 10 000 21 384

Detaljer

Ansvarsdimensjon for Askim kommune

Ansvarsdimensjon for Askim kommune Ansvarsdimensjon for Askim kommune SNR. 11 POLITISK VIRKSOMHET 11000 BYSTYRET 11010 KOMITEER OG UTVALG 11020 UNGDOMMENS BYSTYRE 11030 VENNSKAPSKOMITE 11040 ELDRERÅDET 11050 OVERFORMYNDERIET 11060 FORLIKSRÅD

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Rakkestad kommune, Herredshuset Tidspunkt: 28.10.2016 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 Alstahaug havnevesen KF ART STE FUNKSJON TEKST Regnskap 1.tertial 2012 Budsjett 1.tertial 2012 BUDSJETT 2012 10100 330 Lønn i faste stillin er 749 84648 1 050 000,00 3

Detaljer

Driftsregnskap 2011. 1 Birkenes kommune (2011) - År/Periode 2011 1-12 07.06.2012

Driftsregnskap 2011. 1 Birkenes kommune (2011) - År/Periode 2011 1-12 07.06.2012 1 Ansvar: 1032 Boligtilskudd 147000 Overført til andre (private) 175.000,00 0 175.000 155000 Avsetning til bundne fond 402.000,00 0 402.000 177003 Etabl.tilsk. - tilbakebet. -277.000,00 0-277.000 181002

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Askim kommune, møterom Bystyresalen Tidspunkt: 27.10.2017 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal,

Detaljer

Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune

Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune 27. januar Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune Kontonr ERV ERV-Suldal 100 Kontormateriell 010000 Kontormateriell 010010 Kopiering/trykking 010040 Kartverk 105 Undervisningmateriell

Detaljer

Teknisk. 1.0150. Lønn ingeniører 224 019 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000. 1.0400. Overtid 1 061 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Teknisk. 1.0150. Lønn ingeniører 224 019 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000. 1.0400. Overtid 1 061 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Teknisk Konsekvensjustert budsjett 8000 Administrasjon teknisk 1.0100. Lønn administrative lederstillinger 1 039 398 620 000 766 316 766 316 766 316 766 316 1.0150. Lønn ingeniører 224 019 170 000 170

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 FOSNES KOMMUNE Formannskapets innstilling ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 Innholdsfortegnelse Økonomiske oversikter - Økonomisk oversikt investering 3-4 -

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 28. desember 2017 kl. 16.20 PDF-versjon 11. januar 2018 19.12.2017 nr. 2346 Forskrift om

Detaljer

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP Revidert budsjett 2015 Opprinnelig budsjett 2015 Regnskap 2014 Regnskap 2015 Inntekter 600-659 Brukerbetaling, salg, avgifter og

Detaljer

Helse og omsorg. 1.0141. Lønn spesialsykepleiere 0 0 85 945 85 945 85 945 85 945. 1.0200. Sykevikarer 33 943 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000

Helse og omsorg. 1.0141. Lønn spesialsykepleiere 0 0 85 945 85 945 85 945 85 945. 1.0200. Sykevikarer 33 943 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 Helse og omsorg Konsekvensjustert budsjett 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 1.0100. Lønn administrative lederstillinger 1 427 925 1 224 000 1 309 010 1 309 010 1 309 010 1 309 010 1.0141.

Detaljer

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 5. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune Del 2 detaljbudsjett Forslag Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018 2020 Ibestad kommune Ibestad Skatt Ordinært Skatt Sum Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Netto Til Til Bruk Bruk Bruk Netto Overført Til

Detaljer

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Skatteoppkreveren i Hallingdal

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Skatteoppkreveren i Hallingdal Handlingsplan 2014 2017 EKSTERN TENESTE Skatteoppkreveren i Hallingdal BUDSJETT 2014 Avvik Budsjett Budsjett Budsjett Komm- Budsjett Regnskap 2014 2013 2014-2013 entar 2012 2012 10100 Fast lønn 3 447 000

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2016 2016 2015 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 658 908 733 300 722 533

Detaljer

Sum 1.1 3 903 400-5 733 100 97 000-1 732 700

Sum 1.1 3 903 400-5 733 100 97 000-1 732 700 BUDSJETTREGULERING 2012 Økt innt Red innt Økt utg Red utg 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelse 20 000 1.1000.1151.100 Kommunal bevertning 10 000 1.1000.1600.100 Reiseutgifter oppgavepliktig 15 000 1.1000.1750.100

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100 1000 Politisk leiing 1000 Folkevalde,politisk komitè/utval 10107 Lønsavsetjing (11 522) 10803 Møtegodtgjersle 476 362 394 000 480 000 10804 Tapt arbeidsforteneste 71 574 70 700 70 000 10908 Gruppeliv/ulukkesforsikring

Detaljer

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAP Årsregnskap Vedtatt budsjett Årsregnskap Kontonr. Navn 2008 2008 2007 011500 Matvarer 1 311,00 0,00 013000 Post, bank, telefon 015000 Opplæring,kurs

Detaljer

SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - BUDSJETT 2014

SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - BUDSJETT 2014 SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - 2014 Gebyrutvikling - sjølkost. Endring 13-14 7,19 5,05 9,68 5,95 (Endring gjelder sum inntekter) Bud. 2014 614 616 617 618 Driftsutg. (d+k) 6.749.000

Detaljer

Endringer som ble lagt til etter framlegging av konsekvensjustert budsjett. Endringene blir administrert av Økonomisjefen. 2014 2015 2016 2017 Totalt

Endringer som ble lagt til etter framlegging av konsekvensjustert budsjett. Endringene blir administrert av Økonomisjefen. 2014 2015 2016 2017 Totalt Kapittel : Usorterte tiltak 14: Endringer kons.j. budsjett Endringer som ble lagt til etter framlegging av konsekvensjustert budsjett. Endringene blir administrert av Økonomisjefen. Sted Ansvar: Økonomikontoret

Detaljer

2010 Kommunal PP-tjeneste 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99. 2101 Sodin skole 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99

2010 Kommunal PP-tjeneste 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99. 2101 Sodin skole 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99 Ansvar Ansvar (T) Kostfunk Kostfunk (T) Kostart 1800 Andre utg. sentraladm. 211 Styrket tilbud til førskolebarn 130 1800 Andre utg. sentraladm. 211 Styrket tilbud til førskolebarn 185 1800 Andre utg. sentraladm.

Detaljer

Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett Helse - administrasjon Fastlønn , Annen lønn & trekkpl godtgj.

Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett Helse - administrasjon Fastlønn , Annen lønn & trekkpl godtgj. Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett 2016 310 Helse - administrasjon 10100 Fastlønn 1 038 729,00 10509 Annen lønn & trekkpl godtgj. 0,00 10900 Pensjonsinnskudd KLP 226 510,00 10906 Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr.

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 0001 Prosjekt NordVest Russland 1.102000.202.0 Lønn vikarer 1.111500.202.0 Matvarer 1.112005.202.0 Gaver, påskjønnelser o.l. 1.112039.202.0 Utgifter arrangement 1.112050.202.0 Hotellutgifter møter mm ikke

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT)

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) Netto VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) PROSJEKTER 000 Prosjekter Prosjekter 0 0 0 0 0 FFFFF SENTRALADMINISTRASJONEN OG FELLESUTGIFTER 1000 Politiske organ 1.0800 Ordfører /varaordførergodtgjørelse

Detaljer

kt diiillf 7340 OPPDAL OPPDAL 21.10.2015 Var ref: 2015/267. rkivkode: 139/0 Oppdal Kirkelige Fellesråd - Kommentarer til budsjett for 2016.

kt diiillf 7340 OPPDAL OPPDAL 21.10.2015 Var ref: 2015/267. rkivkode: 139/0 Oppdal Kirkelige Fellesråd - Kommentarer til budsjett for 2016. DENNORSKEKIRKE Oppdal kirkelige fellesråd Oppdal Kommune v/radmannen Inge Krokanns veg 2 2 1GLT, kt diiillf 150 7340 OPPDAL OPPDAL Var ref: /267. rkivkode: 139/0 Oppdal Kirkelige Fellesråd - Kommentarer

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2017 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2014 og økonomiplan 2014 2017 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET 4 INVESTERINGSBUDSJETTET 107 Vedlegg til

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 722 533 813 550 510 684

Detaljer