ÅRSMELDING Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2010 Del 3 Årsregnskap Herøy kommune - Et hav av muligheter

2 - 2 -

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 100 Folkevalgte styringsorgan Administrasjonsenheten Herøy barnehage Herøy skole Kulturskolen i Herøy Herøy helsesenter Hjemmetjenesten i Herøy NAV Herøy Barnevernstjenesten i Herøy Herøy sykehjem Teknisk enhet Finansforvaltning Investering

4 100 Folkevalgte styringsorgan Regnskap Buds(end) Avvik(per.) Ansvarsted: 1000 Folkevalgte styringsorgan GODTGJØRELSE ORDFØRER GODTGJØRELSE VARAORDFØRER TAPT ARBEIDSFORTJENESTE MØTEGODTGJØRELSE ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP AFP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER ANDRE DRIFTSUTGIFTER BEVERTNING/MØTEUTGIFTER TELEFON, TELEFAX Mobiltelefoni ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON REPRESENTASJON KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT INVENTAR OG UTSTYR TILSKUDD YHR ANDRE KJØPTE TJENESTER KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE MVA UTENFOR MVA-LOVEN OVERFØRING TIL IKS DER KOMMUNEN SELV ER Sum utgifter KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET Sum inntekter Sum ansvarsted: 1000 Folkevalgte styringsorgan Ansvarsted: 1010 Politisk virksomhet STØTTE TIL POLITISK VIRKSOMHET Sum utgifter Sum ansvarsted: 1010 Politisk virksomhet Ansvarsted: 1020 Prosjekt fastlandsforbindelse TOLKETJENESTE ARBEIDSGIVERAVGIFT HONORARER ANDRE KONSULENTTJENESTER MVA UTENFOR MVA-LOVEN Sum utgifter KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET REF. FRA PRIVATE Sum inntekter Sum ansvarsted: 1020 Prosjekt fastlandsforbindelse

5 Ansvarsted: 1021 Prosjekt - Økr bosetting LØNN I FASTE STILLINGER ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP AFP ARBEIDSGIVERAVGIFT ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON ANNEN UTGIFT OPPLÆRING DRIFT OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE FLYTTEGODTGJØRELSE ANDRE OPPGAVEPL. YTELSER ANNEN OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT ANDRE AVG., GEBYRER, LISENSER M.V INVENTAR OG UTSTYR MVA UTENFOR MVA-LOVEN TILSKUDD KULTURARBEID Sum utgifter REKLAMEINNTEKTER KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET REF. FRA PRIVATE EKSTRAORDINÆRT SKJØNNSTILSKUDD Sum inntekter Sum ansvarsted: 1021 Prosjekt - Økr bosetting Ansvarsted: 1030 Kommune og stortingsvalg KONTORUTGIFTER MVA UTENFOR MVA-LOVEN Sum utgifter KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET Sum inntekter Sum ansvarsted: 1030 Kommune og stortingsvalg Ansvarsted: 1040 Eldrerådet MØTEGODTGJØRELSE ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER BEVERTNING/MØTEUTGIFTER KJØP AV MATVARER TELEFON, TELEFAX KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT ANDRE KOMMUNALE TILSKUDD MVA UTENFOR MVA-LOVEN Sum utgifter KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET Sum inntekter Sum ansvarsted: 1040 Eldrerådet Ansvarsted: 1041 Barne- og ungdomsrådet MØTEGODTGJØRELSE ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT TILSKUDD KULTURARBEID Sum utgifter Sum ansvarsted: 1041 Barne- og ungdomsrådet

6 0 Ansvarsted: 1042 Funksjonshemmedes råd MØTEGODTGJØRELSE ARBEIDSGIVERAVGIFT BEVERTNING/MØTEUTGIFTER KURS KOMMUNALE ANSATTE ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT ANDRE KOMMUNALE TILSKUDD Sum utgifter Sum ansvarsted: 1042 Funksjonshemmedes råd Ansvarsted: 1051 Reserverte tilleggsbevilgninger ANDRE DRIFTSUTGIFTER FORMANNSKAPETS TILLEGGSBEVILGNING Sum utgifter Sum ansvarsted: 1051 Reserverte tilleggsbevilgninger

7 110 - Administrasjonsenheten Regnskap Buds(end) Avvik(per.) Ansvarsted: 1100 Rådmannens kontor LØNN I FASTE STILLINGER EKSTRAHJELP ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP AFP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER FAGLITTERATUR/TIDSSKRIFT ANDRE DRIFTSUTGIFTER BEVERTNING/MØTEUTGIFTER VELFERDSTILTAK /KANTINE UTGIFTSDEKNING TELEFON, TELEFAX DATAKOMM./LINJELEIE/SAMBANDSLEIE Mobiltelefoni ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON ANNEN UTG. ANNONSE, REKLAME, INFO KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER OPPGAVEPL. SKYSS/KOSTGODTGJ OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT AVGIFTER, GEBYRER, LILSENSER ANDRE AVG., GEBYRER, LISENSER M.V INVENTAR OG UTSTYR INTERNKJØP MVA UTENFOR MVA-LOVEN Sum utgifter KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNEN Sum inntekter Sum ansvarsted: 1100 Rådmannens kontor Ansvarsted: 1110 Servicekontoret LØNN I FASTE STILLINGER VIKARER FERIEVIKAR EKSTRAHJELP OVERTID ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP AFP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER ANDRE DRIFTSUTGIFTER BEVERTNING/MØTEUTGIFTER TELEFON, TELEFAX POST-BANKGEBYR/FINANSIELLE TRANS ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON REPRESENTASJON KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT INNFORDRINGSUTGIFTER INVENTAR OG UTSTYR ANDRE KONSULENTTJENESTER MVA UTENFOR MVA-LOVEN TAP PÅ FORDRINGER UNDERSKUDD SKRANKEKASSE Sum utgifter

8 16200 SALG AV VARER/TJENESTER ANDRE GEBYRER PURREGEYBYR ANNEN REF. FRA STATEN REFUSJON SYKEPENGER KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET Sum inntekter Sum ansvarsted: 1110 Servicekontoret Ansvarsted: 1111 Informasjon LØNN I FASTE STILLINGER ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP AFP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT MVA UTENFOR MVA-LOVEN Sum utgifter SALG AV VARER/TJENESTER PURREGEYBYR REKLAMEINNTEKTER KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET MOTTATTE AVDRAG PÅ SOS. LÅN Sum inntekter Sum ansvarsted: 1111 Informasjon Ansvarsted: 1112 Edb-kontor LØNN I FASTE STILLINGER ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP AFP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER UTGIFTSDEKNING Mobiltelefoni KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER ÅRSAVGIFT/FORSIKRING EGNE TRANSPORTM ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT ANDRE FORSIKRINGER INVENTAR OG UTSTYR LEIE/LEASING AV TRANSPORTMIDLER MVA UTENFOR MVA-LOVEN Sum utgifter SALG AV VARER/TJENESTER KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET REF. FRA PRIVATE Sum inntekter Sum ansvarsted: 1112 Edb-kontor

9 Ansvarsted: 1113 Administrasjonsbygget LØNN I FASTE STILLINGER KVELDS- OG NATTILLEGG VIKARER ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP AFP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER RENGJØRINGSMIDLER KLES/UNIFORMSGODTGJØRELSE HUSLEIE INVENTAR OG UTSTYR ANDRE KONSULENTTJENESTER INTERNKJØP MVA UTENFOR MVA-LOVEN Sum utgifter SALG AV VARER/TJENESTER HUSLEIE KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET Sum inntekter Sum ansvarsted: 1113 Administrasjonsbygget Ansvarsted: 1120 Diverse fellesutgifter KONTORUTGIFTER FAGLITTERATUR/TIDSSKRIFT ANDRE DRIFTSUTGIFTER BEVERTNING/MØTEUTGIFTER VELFERDSTILTAK /KANTINE TELEFON, TELEFAX PORTO ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON REPRESENTASJON ANNEN UTGIFT OPPLÆRING DRIFT OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE DRIVSTOFF/KILIMETERAVGIFT ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT ANDRE FORSIKRINGER AVGIFTER, GEBYRER, LILSENSER KONTINGENTER INVENTAR OG UTSTYR JURIDISK BISTAND ANDRE KONSULENTTJENESTER ANDRE KJØPTE TJENESTER MVA UTENFOR MVA-LOVEN Sum utgifter SALG AV VARER/TJENESTER KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET INTERNSALG Sum inntekter Sum ansvarsted: 1120 Diverse fellesutgifter Ansvarsted: 1121 Fellesutgifter data ARBEIDSGIVERAVGIFT AV-UTSTYR DATAKOMM./LINJELEIE/SAMBANDSLEIE EDB-DRIFTSUTGIFTER EDB-PROGRAMVARE DATAMASKINER KONTORMASKINER LEASING AV HJEMME PC DRIFTSAVTALER KONTORMASKINER MVA UTENFOR MVA-LOVEN Sum utgifter

10 16212 LEASING AV HJEMME PC UTLEIE AV ELDREBUSS KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET Sum inntekter Sum ansvarsted: 1121 Fellesutgifter data Ansvarsted: 1122 Fellesutgifter personal KONTORUTGIFTER FAGLITTERATUR/TIDSSKRIFT ANDRE DRIFTSUTGIFTER BEVERTNING/MØTEUTGIFTER KLÆR, SKO, VERNEMAT., TEKSTILER VELFERDSTILTAK /KANTINE ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON REPRESENTASJON KURS KOMMUNALE ANSATTE HONORARER ANNEN UTGIFT OPPLÆRING DRIFT ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV FORSIKRING AV PERSON OG PERSONELL ANDRE FORSIKRINGER HUSLEIE AVGIFTER, GEBYRER, LILSENSER KONTINGENTER INVENTAR OG UTSTYR INTERNKJØP MVA UTENFOR MVA-LOVEN LØNNSRESERVE Sum utgifter ANNEN BRUKERBETALING KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNEN Sum inntekter Sum ansvarsted: 1122 Fellesutgifter personal Ansvarsted: 1130 Grunnskole Felles ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE ARBEIDSGIVERAVGIFT KURS KOMMUNALE ANSATTE SKOLESKYSS ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT AVGIFTER, GEBYRER, LILSENSER INVENTAR OG UTSTYR KJØP AV TJENESTER FRA FYLKET KJØP AV ANDRE KOMMUNERS TJENESTER ANDRE KJØPTE TJENESTER PPT TILSKUDD RKK MVA UTENFOR MVA-LOVEN Sum utgifter BRUKERBET. FOR ORDINÆRE KOMM.TJENESTER KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNEN Sum inntekter Sum ansvarsted: 1130 Grunnskole Felles Ansvarsted: 1131 Barnehage felles KURS KOMMUNALE ANSATTE TILSKUDD PRIVATE BARNEHAGER MVA UTENFOR MVA-LOVEN TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER Sum utgifter

11 Regnskap Buds(end) Avvik(per.) SALG AV VARER/TJENESTER REF. STATSTILSKUD BARNEHAGER KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET ANDRE STATLLIGE OVERFØRINGER Sum inntekter Sum ansvarsted: 1131 Barnehage felles Ansvarsted: 1140 Legeskyssbåten LØNN I FASTE STILLINGER KVELDS- OG NATTILLEGG LØR-SØN, HELL.DAGSTILLEGG PENSJONSGIVENDE FASTE TILLEGG VIKARER OVERTID ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP AFP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER ANDRE DRIFTSUTGIFTER MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL ANNET MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL MEDISINER BEVERTNING/MØTEUTGIFTER RENGJØRINGSMIDLER KLÆR, SKO, VERNEMAT., TEKSTILER PASIENTUTGIFER UTGIFTSDEKNING TELEFON, TELEFAX Mobiltelefoni KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER DRIVSTOFF/KILIMETERAVGIFT EGNE MASKINKOSTNADER ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV ANDRE UTGIFTER ENERGI ANDRE FORSIKRINGER FESTEAVGIFT AVGIFTER, GEBYRER, LILSENSER KOMMUNALE AVGIFTER KONTINGENTER ANDRE AVG., GEBYRER, LISENSER M.V INVENTAR OG UTSTYR LEIE/LEASING AV TRANSPORTMIDLER VEDLIKEHOLD MASKINER MVA UTENFOR MVA-LOVEN AVSKRIVNINGER Sum utgifter ANNEN BRUKERBETALING REFUSJON SYKEPENGER KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNEN ANNEN REF. FRA FYLKET OVERFØRING FRA ANDRE Sum inntekter Sum ansvarsted: 1140 Legeskyssbåten Ansvarsted: 1150 Husbankmidler UTBEDRINGSTILSKUDD ETABLERINGSTILSKUDD Sum utgifter ANDRE STATLLIGE OVERFØRINGER BRUK AV BUNDNE FOND Sum inntekter Sum ansvarsted: 1150 Husbankmidler

12 Ansvarsted: 1160 Fysioterapeut KONTORUTGIFTER TELEFON, TELEFAX OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER INVENTAR OG UTSTYR VEDLIKEHOLD MASKINER KJØP AV ANDRE KOMMUNERS TJENESTER DRIFTSTILSKUDD FYSIOTERAPEUTER KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE MVA UTENFOR MVA-LOVEN Sum utgifter HUSLEIE ANNEN REF. FRA STATEN KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET Sum inntekter Sum ansvarsted: 1160 Fysioterapeut Ansvarsted: 1170 Revisjon TILSKUDD TIL REVISJON TILSKUDD KONTROLLUTVALGET Sum utgifter Sum ansvarsted: 1170 Revisjon Ansvarsted: 1180 Næringsadministrasjon LØNN I FASTE STILLINGER ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP AFP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER TELEFON, TELEFAX ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT INVENTAR OG UTSTYR MVA UTENFOR MVA-LOVEN BIDRAG TIL LIVSOPHOLD NÆRINGSTILSKUDD Sum utgifter SALG AV VARER/TJENESTER KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET Sum inntekter Sum ansvarsted: 1180 Næringsadministrasjon Ansvarsted: 1181 Næringsfond I NÆRINGSTILSKUDD AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND Sum utgifter STATSTILSKUDD NÆRINGSFOND RENTER DIVERSE LÅN MOTT. AVDRAG PÅ NÆRINGSFONDSLÅN BRUK AV NÆRINGSFOND Sum inntekter Sum ansvarsted: 1181 Næringsfond I

13 Ansvarsted: 1182 Næringsarbeid Mobiltelefoni ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON ANDRE KONSULENTTJENESTER KJØP AV TJENESTER FRA SÆRBEDRIFTER MVA UTENFOR MVA-LOVEN OVERFØRING TILEGNE SÆRBEDRIFTER Sum utgifter KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET Sum inntekter Sum ansvarsted: 1182 Næringsarbeid Ansvarsted: 1183 Næringsfond II TILSKUDD TIL FORENINGER NÆRINGSTILSKUDD AVSETNING TIL DISP.FOND Sum utgifter RENTER DIVERSE LÅN MOTT. AVDRAG PÅ NÆRINGSFONDSLÅN BRUK AV DISPOSISJONSFOND Sum inntekter Sum ansvarsted: 1183 Næringsfond II Ansvarsted: 1190 Idrettshall LØNN I FASTE STILLINGER LØNN RENGJØRINGSPERSONELL VIKARER ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT RENGJØRINGSMIDLER ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON KLES/UNIFORMSGODTGJØRELSE INVENTAR OG UTSTYR ANDRE KONSULENTTJENESTER MVA UTENFOR MVA-LOVEN Sum utgifter HUSLEIE ANNEN UTLEIE KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET Sum inntekter Sum ansvarsted: 1190 Idrettshall

14 Ansvarsted: 1191 Bibliotek LØNN I FASTE STILLINGER KVELDS- OG NATTILLEGG VIKARER EKSTRAHJELP ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP AFP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER ANNET FORBRUKSMATERIELL TELEFON, TELEFAX PORTO ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT AVGIFTER, GEBYRER, LILSENSER INVENTAR OG UTSTYR EDB-PROGRAMVARE BOKSAMLING/MUSIKK/AVIS/VIDEO INTERNKJØP KJØP AV TJENESTER FRA SÆRBEDRIFTER MVA UTENFOR MVA-LOVEN Sum utgifter ANNEN BRUKERBETALING KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET Sum inntekter Sum ansvarsted: 1191 Bibliotek Ansvarsted: 1192 Kulturvern UTGIFTSDEKNING HUSLEIE MVA UTENFOR MVA-LOVEN ANNEN STØTT LAG OG FORENINGER TILSKUDD KULTURARBEID Sum utgifter KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET Sum inntekter Sum ansvarsted: 1192 Kulturvern Ansvarsted: 1193 Andre kulturaktiviteter BEVERTNING/MØTEUTGIFTER ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON TRYKKING/KOPIERING REPRESENTASJON ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT HUSLEIE ANDRE KJØPTE TJENESTER MVA UTENFOR MVA-LOVEN TILSKUDD TIL FORENINGER ANNEN STØTT LAG OG FORENINGER KULTURPRISEN KUNSTNERPRISEN Sum utgifter SALG AV VARER/TJENESTER BILLETTINNTEKTER KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET REF. FRA PRIVATE Sum inntekter Sum ansvarsted: 1193 Andre kulturaktiviteter

15 Ansvarsted: 1194 Barne- og ungdomstiltak LØNN I FASTE STILLINGER KVELDS- OG NATTILLEGG VIKARER ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP AFP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER BEVERTNING/MØTEUTGIFTER KJØP AV MATVARER RENGJØRINGSMIDLER UTGIFTSDEKNING DATAKOMM./LINJELEIE/SAMBANDSLEIE Mobiltelefoni KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT HUSLEIE AVGIFTER, GEBYRER, LILSENSER INVENTAR OG UTSTYR KJØP AV TJENESTER FRA FYLKET ANDRE KJØPTE TJENESTER MVA UTENFOR MVA-LOVEN TILSKUDD UNGDOMSKLUBB AVSETNINGER TIL BUNDNE FOND Sum utgifter SALG AV VARER/TJENESTER REFUSJON SYKEPENGER KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET Sum inntekter Sum ansvarsted: 1194 Barne- og ungdomstiltak Ansvarsted: 1195 Tilskudd trossamfunn TILSKUDD KIRKELIG FELLESRÅD TILSKUDD ANDRE TROSSAMFUNN Sum utgifter Sum ansvarsted: 1195 Tilskudd trossamfunn Ansvarsted: 1300 Økonomi / Regnskap POST-BANKGEBYR/FINANSIELLE TRANS EDB-DRIFTSUTGIFTER ØREAVRUNDING MVA UTENFOR MVA-LOVEN Sum utgifter PURREGEYBYR KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET Sum inntekter Sum ansvarsted: 1300 Økonomi / Regnskap

16 240 Herøy barnehage Regnskap Buds(end) Avvik(per.) Ansvarsted: 2400 Barnehage LØNN I FASTE STILLINGER LØNN RENGJØRINGSPERSONELL VIKARER FERIEVIKAR OVERTID LÆRLINGSLØNN TREKKPLIKTIG HONORAR ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP AFP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER ARBEIDSMATERIELL I UNDERVISNINGEN KJØP AV MATVARER RENGJØRINGSMIDLER TELEFON, TELEFAX ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER KLES/UNIFORMSGODTGJØRELSE ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT HUSLEIE INVENTAR OG UTSTYR ANDRE KONSULENTTJENESTER INTERNKJØP MVA UTENFOR MVA-LOVEN Sum utgifter OPPHOLDSBETALING I BARNEHAGER REF. STATSTILSKUD BARNEHAGER REFUSJON SYKEPENGER REFUSJON OMSORGSLØNN KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET LÆRLINGETILSKUDD Sum inntekter Sum ansvarsted: 2400 Barnehage

17 260 Herøy skole Regnskap Buds(end) Avvik(per.) Ansvarsted: 2600 Grunnskole LØNN I FASTE STILLINGER LØNN RENGJØRINGSPERSONELL LØNN LÆRERE VIKARER OVERTID TREKKPLIKTIG HONORAR STØTTEKONBTAKTER/LEDSAGERE ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTGJØRELSE MØTEGODTGJØRELSE ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERS ANDEL AFP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER FAGLITTERATUR/TIDSSKRIFT ANNET FORBRUKSMATERIELL LÆREMIDLER OG UNDERVISNINGSUTSTYR ARBEIDSMATERIELL I UNDERVISNINGEN BOKSAMLINGER BEVERTNING/MØTEUTGIFTER KJØP AV MATVARER RENGJØRINGSMIDLER TELEFON, TELEFAX KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE KLES/UNIFORMSGODTGJØRELSE ANDRE OPPGAVEPL. YTELSER SKOLESKYSS ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT INVENTAR OG UTSTYR INTERNKJØP KJØP AV TJENESTER FRA PRIVATE MVA UTENFOR MVA-LOVEN BIDRAG TIL LIVSOPHOLD NÆRINGSTILSKUDD Sum utgifter ANNEN BRUKERBETALING SALG AV VARER/TJENESTER ANNEN REF. FRA STATEN REFUSJON SYKEPENGER REFUSJON OMSORGSPERMISJON KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNEN REFUSJON FYLKET-DKS ANNEN REF. FRA FYLKET REF. FRA PRIVATE OVERFØRING FRA ANDRE OVERFØRING FRA ANDRE Sum inntekter Sum ansvarsted: 2600 Grunnskole

18 Ansvarsted: 2605 SFO LØNN I FASTE STILLINGER VIKARER LÆRLINGSLØNN ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP AFP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER ARBEIDSMATERIELL I UNDERVISNINGEN KJØP AV MATVARER KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE KLES/UNIFORMSGODTGJØRELSE ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT INVENTAR OG UTSTYR MVA UTENFOR MVA-LOVEN Sum utgifter OPPHOLDSBETALING SFO MATSALG TIL ANDRE REFUSJON SYKEPENGER KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET LÆRLINGETILSKUDD Sum inntekter Sum ansvarsted: 2605 SFO Ansvarsted: 2606 Voksenopplæring LØNN I FASTE STILLINGER LØNN LÆRERE VIKARER ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERS ANDEL AFP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER LÆREMIDLER OG UNDERVISNINGSUTSTYR ARBEIDSMATERIELL I UNDERVISNINGEN KJØP AV MATVARER KURS KOMMUNALE ANSATTE MØTER KONFERANSER OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT INVENTAR OG UTSTYR KJØP AV ANDRE KOMMUNERS TJENESTER MVA UTENFOR MVA-LOVEN Sum utgifter STATSTILSKUDD DRIFTSUTGIFTER KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET Sum inntekter Sum ansvarsted: 2606 Voksenopplæring Ansvarsted: 2607 Spesialpedagogisk tiltak i barnehage LØNN I FASTE STILLINGER LØNN LÆRERE ARBEIDSGIVERS ANDEL AFP ARBEIDSGIVERAVGIFT OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT MVA UTENFOR MVA-LOVEN Sum utgifter KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET Sum inntekter Sum ansvarsted: 2607 Spesialpedagogisk tiltak i barnehage

19 290 Kulturskolen i Herøy Regnskap Buds(end) Avvik(per.) Ansvarsted: 2900 Kulturskolen LØNN I FASTE STILLINGER LØNN RENGJØRINGSPERSONELL LØNN LÆRERE VIKARER EKSTRAHJELP ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP ARBEIDSGIVERS ANDEL AFP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER ANDRE DRIFTSUTGIFTER LÆREMIDLER OG UNDERVISNINGSUTSTYR BEVERTNING/MØTEUTGIFTER KJØP AV MATVARER TELEFON, TELEFAX PORTO Mobiltelefoni ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT KONTINGENTER INVENTAR OG UTSTYR BOKSAMLING/MUSIKK/AVIS/VIDEO ANNET INVENTAR OG UTSTYR ANDRE KONSULENTTJENESTER KJØP AV ANDRE KOMMUNERS TJENESTER MVA UTENFOR MVA-LOVEN Sum utgifter BRUKERBET. FOR ORDINÆRE KOMM.TJENESTER SALG AV VARER/TJENESTER REFUSJON SYKEPENGER KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET Sum inntekter Sum ansvarsted: 2900 Kulturskolen

20 300 Herøy helsesenter Regnskap Buds(end) Avvik(per.) Ansvarsted: 3000 Helsehuset LØNN I FASTE STILLINGER KVELDS- OG NATTILLEGG VIKARER FERIEVIKAR EKSTRAHJELP ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP AFP ARBEIDSGIVERAVGIFT RENGJØRINGSMIDLER KLES/UNIFORMSGODTGJØRELSE INTERNKJØP MVA UTENFOR MVA-LOVEN Sum utgifter KOMP MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET Sum inntekter Sum ansvarsted: 3000 Helsehuset Ansvarsted: 3001 Legekontor LØNN I FASTE STILLINGER KVELDS- OG NATTILLEGG LØR-SØN, HELL.DAGSTILLEGG PENSJONSGIVENDE FASTE TILLEGG VIKARER FERIEVIKAR EKSTRAHJELP OVERTID LØNN BEREDSKAP ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP AFP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER FAGLITTERATUR/TIDSSKRIFT MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL BEVERTNING/MØTEUTGIFTER VELFERDSTILTAK /KANTINE ANNET FORBRUKSMATERIELL UTGIFTSDEKNING TELEFON, TELEFAX POST-BANKGEBYR/FINANSIELLE TRANS ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON KURS KOMMUNALE ANSATTE OPPGAVEPL. REISEUTGIFTER OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJØRELSE KLES/UNIFORMSGODTGJØRELSE ANDRE OPPGAVEPL. YTELSER ANNEN OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØRELSER ANDRE UTGIFTER VEDR. TRANSPORT ANDRE AVG., GEBYRER, LISENSER M.V INVENTAR OG UTSTYR ANDRE KONSULENTTJENESTER INTERNKJØP TILSKUDD YHR ANDRE KJØPTE TJENESTER KJØP FRA IKS OVERFØRINGER TIL STATEN MVA UTENFOR MVA-LOVEN Sum utgifter

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE 010 FASTLØNN 10100 LØNN FAST ANSATTE 10101 LØNN VAKANSVIKAR 10110 FASTE TILLEGG/VAKTTILLEGG 10130 LØRDAG-/SØNDAGSTILLEGG 10140 HELLIGDAGSTILLEGG 10150 KVELDS- OG NATTILLEGG 10190 ANNEN FAST LØNN 10199

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 FOSNES KOMMUNE Rådmannens innstilling ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 Innholdsfortegnelse Økonomiske oversikter - Økonomisk oversikt investering 3-4 - Økonomisk

Detaljer

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

REGNSKAPSOPPSETT KOSTRA FORSKRIFTENE

REGNSKAPSOPPSETT KOSTRA FORSKRIFTENE REGNSKAPSOPPSETT REGNSKAPSOPPSETT ETTER KOSTRA FORSKRIFTENEREGNSKAPSOPPSETT ETTER KOSTRA FORSKRIFTENE ETTER KOSTRA FORSKRIFTENE Loppa Kommune Revidert pr 01.01.2012. 1 INNLEDNING... 3 Driftsregnskapet...

Detaljer

KONTOPLAN ART. NB: så få arter som mulig da disse gjelder alle. Tenk kombinasjon med ansvar og funksjon og bygg heller ut ansvar eller funksjon.

KONTOPLAN ART. NB: så få arter som mulig da disse gjelder alle. Tenk kombinasjon med ansvar og funksjon og bygg heller ut ansvar eller funksjon. KONTOPLAN ART NB: så få arter som mulig da disse gjelder alle. Tenk kombinasjon med ansvar og funksjon og bygg heller ut ansvar eller funksjon. ARTSBEGREPET (oppdatert 07.12.2011) Art (konto) viser hvilken

Detaljer

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396 Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Sentraladm. og fellesdrift 5 471 584 4 164 000 4 417 000 4 167 000 4 167 000

Detaljer

Artsdimensjon. Beskrivelse 0 LØNN

Artsdimensjon. Beskrivelse 0 LØNN Artsdimensjon Art Beskrivelse 0 LØNN 010 FAST LØNN 01000 LØNN I FASTE STILLINGER 01030 LØNN TILLITSVALGTE 01040 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG 01050 HELLIGDAGSTILLEGG 01060 KVELDS- OG NATTILLEGG 01070 DIV. TILLEGG

Detaljer

Forklaringer til Kostra arter

Forklaringer til Kostra arter Forklaringer til Kostra arter Hovedprinsipper i artsinndelingen Generelt Artene skal gjenspeile hvilke produksjonsfaktorer som kommunene benytteri sin virksomhet («rene» utgifts- og inntektsarter). Bare

Detaljer

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune Årsregnskap 2014 Tromsø kommune versjon 13. februar 2015 Sammendrag Tromsø kommunes årsregnskap for 2014 legges herved frem i henhold til bestemmelsene i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107, forskrift

Detaljer

VEILEDER TIL KONTOPLAN

VEILEDER TIL KONTOPLAN HATTFJELLDAL KOMMUNE VEILEDER TIL KONTOPLAN 11. UTGAVE 30.04.14 1 Innhold: BRUKERVEILEDNING... 3 ANSVARSOMRÅDER... 4 ANSVARSOMRÅDER I DRIFT:... 5 ANSVARSOMRÅDER INVESTERING... 7 ART... 8 BESKRIVELSE AV

Detaljer

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2012 HAMAR KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Resultatregnskap 2012 - regnskapssjema 1A og 1B 3 Investeringsregnskap 2012 - regnskapsskjema 2A og 2B 4 Balanseregnskapet 2012 - regnskapsskjema 3 5

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 30.4.2013 BUDSJETT 2013. Herøy kommune

1. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 30.4.2013 BUDSJETT 2013. Herøy kommune 1. TERTIALRAPPORT Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 30.4.2013 BUDSJETT 2013 Herøy kommune 2 INNHOLD Rådmannens kommentar... 4 100 Folkevalgte styringsorgan... 6 110 Administrasjonsenheten...

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT. Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 30.04.2011 BUDSJETT 2011. Herøy kommune

1. TERTIALRAPPORT. Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 30.04.2011 BUDSJETT 2011. Herøy kommune 1. TERTIALRAPPORT Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 30.04.2011 BUDSJETT 2011 Herøy kommune - 2 - Innhold Rådmannens kommentar... 4 100 Folkevalgte styringsorgan... 5 110 Administrasjonsenheten... 9

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Økonomiplan. Rådmannens innstilling (Korrektureksemplar 08.11.11-15:24) Herøy kommune - Et hav av muligheter

Økonomiplan. Rådmannens innstilling (Korrektureksemplar 08.11.11-15:24) Herøy kommune - Et hav av muligheter Økonomiplan 2012 2015 og Budsjett 2012 Rådmannens innstilling (Korrektureksemplar 08.11.1115:24) Herøy kommune Et hav av muligheter Økonomiplan 2012 2015 og budsjett 2012 2 Økonomiplan 2012 2015 og budsjett

Detaljer

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 6 Skjema 2A 6 Skjema 2B - Investeringer i anleggsmidler

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

Håndbok for KOSTRArapportering

Håndbok for KOSTRArapportering 70 Statistisk sentralbyrås håndbøker Håndbok for KOSTRArapportering 2006 Oppslagshefte til hjelp ved filuttrekk for KOSTRArapportering, regnskap Oktober 2006 Forord KOSTRA prosjektet (KOmmune-STat-RApportering)

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2013

MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2013 MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2013 Vi framstiller artskontoplanen i 3 delar. Del 1 gir ei forklaring til KOSTRA (forskriftskontoplanen) der arten består av tre siffer. Sjå også hovudrettleiar KOSTRA

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 FJELL KOMMUNE Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Vedteke KS 15.12.2011 1 Bakgrunn Budsjettet for 2011 var opphavleg gjort opp med eit underskot på 14,2 mill. I budsjettrevisjonen pr 1. tertial vart underskotet

Detaljer

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 INNHOLD 2 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 HOVEDOVERSIKTER DRIFT... 5 HOVEDOVERSIKT INVESTERING... 7 HOVEDOVERSIKT BALANSE... 9 DRIFTSREGNSKAP... 11 SKJEMA 1B... 11 DETALJERT

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2014

MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2014 MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2014 Vi framstiller artskontoplanen i 3 delar. Del 1 gir ei forklaring til KOSTRA (forskriftskontoplanen) der arten består av tre siffer. Sjå også hovudrettleiar KOSTRA

Detaljer

Håndbok for KOSTRArapportering

Håndbok for KOSTRArapportering 70 Statistisk sentralbyrås håndbøker Håndbok for KOSTRArapportering 2007 Oppslagshefte til hjelp ved filuttrekk for KOSTRA-rapportering, regnskap. Oktober 2007 Forord KOSTRA prosjektet (KOmmune-STat-RApportering)

Detaljer

F_. pps_^agshe#te t hjel p. vd.4 Iuttrek k^#o r OST rrapportetng ~^-- so V.,^ ^--, KOSTRA-regnskap 1999-\?? y ^. Statistisk sentralbyrås håndbøker

F_. pps_^agshe#te t hjel p. vd.4 Iuttrek k^#o r OST rrapportetng ~^-- so V.,^ ^--, KOSTRA-regnskap 1999-\?? y ^. Statistisk sentralbyrås håndbøker Statistisk sentralbyrås håndbøker Ra pp orterin gshåndb KOSTRA-regnskap 1999-\?? y ^. ~^--,,,' ' '' o Ÿ so V.,^ ^--, pps_^agshe#te t hjel p ~, vd.4 Iuttrek k^#o r OST rrapportetng F_. "^ ib ^ 7 \ - '''''S'

Detaljer

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 2013 Økonomiplan 2013-2016 Formannskapets budsjettgrunnlag Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...3 Driftsbudsjett og investeringsbudsjett...4 Rammetilskudd og skatt...4 Skatteinntekter/rammetilskudd...5

Detaljer

k i Handbok for KOSTRArapportering 2001 O pslagsiéfte tilbjpp\ ved filuttrekk for ',,,, rapport ^ .N. t! RevIc utgave --\ Kil: tika-\ \ 2 -,(10- \

k i Handbok for KOSTRArapportering 2001 O pslagsiéfte tilbjpp\ ved filuttrekk for ',,,, rapport ^ .N. t! RevIc utgave --\ Kil: tika-\ \ 2 -,(10- \ Statistisk sentralbyrås håndbøker Handbok for KOSTRArapportering 2001 O pslagsiéfte tilbjpp\ ved filuttrekk for ',,,, rapport ^ k i.^ G.N. \t t! RevIc utgave --\ Kil: tika-\ \ 2 -,(10- \,i 70 Statistisk

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING INNHOLD Side: SAMMENDRAG M/REGNSKAPSOPPSTILLINGER 1 KOMMENTARER Orientering om kommentarene 11 Sentraladministrasjonen 12 Skole- og barnehageetaten

Detaljer

EIENDELER IMMATERIELLE EIENDELER OMLØPSMIDLER. Konto- nummer ANLEGGSMIDLER kontonr

EIENDELER IMMATERIELLE EIENDELER OMLØPSMIDLER. Konto- nummer ANLEGGSMIDLER kontonr Nye kontoer er skrevet med blått. Konto- EIENDELER Gammelt Beskrivelse nummer ANLEGGSMIDLER kontonr IMMATERIELLE EIENDELER 11 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 1110 Skolebygninger 1120 Internatbygninger

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer