DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013"

Transkript

1 DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 Konto Konto(T) Tj B2013 B2012 R KOMMUNESTYRE Godtgjørelse ordfører Godtgjørelse varaordfører Tapt arbeidsfortjeneste Møtegodtgjørelse Pensjonskasse KLP Arbeidsgiveravgift Bevertning og felles lunsj Telefonutgifter Etablering/bruk internett Ipad Kurs/seminar folkevalgte Trekkfri bilgodtgjørelse Utgiftsdekning politikere Reiseutg./hotellutg. kurs, møter Konsulent-tjenester Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Etter formannsk. nærmere best Etter ordførerens nærmere best Kompensert moms driftsregnskapet VALG Møtegodtgjørelse Arbeidsgiveravgift Bevertning og felles lunsj Annonser, reklame og inform.utg Opplæring ansatte Diverse inventar og utstyr Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet PARTISTØTTE Tilskudd andre private ELDRERÅDET Bevertning og felles lunsj Velferdstiltak brukere Trekkfri bilgodtgjørelse Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Bilettsalg Kompensert moms driftsregnskapet REVISJONEN Kjøp av tjenester fra IKS Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT Tapt arbeidsfortjeneste Møtegodtgjørelse Arbeidsgiveravgift Kurs/seminar folkevalgte Utgiftsdekning politikere Interkomm. selskap/foretak Kjøp av tjenester fra IKS Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet Drift - side 1

2 121 KOMMUNEKASSE/ØKONOMIAVD Lønn faste stillinger Pensjonskasse KLP Arbeidsgiveravgift Faglitteratur Frankeringsutgifter Betalingsgebyr Div. kontingenter Driftsavtaler datamaskiner/nettverk Til andre kommuner Overføringer til andre Konsulent-tjenester Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Gebyr/purre inntekter Gebyrer Ref. sykepenger Kompensert moms driftsregnskapet NÆRINGSUTVIKLING Lønn faste stillinger Pensjonskasse KLP Arbeidsgiveravgift Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Næringsutvikling Avsetn. til bundne driftsfond Kompensert moms driftsregnskapet Ref. fylkeskommunen Overføringer fra andre FORVALTNING OG ADMINISTRASJON Lønn faste stillinger Lønn vikarer Fri mobiltelefon ansatte Motkonto fri mobiltelefon Pensjonskasse KLP Premieavvik KLP/STP Premieavvik KLP/STP Arbeidsgiveravgift Arb.g.avg. premieav. KLP/STP Arb.g.avg. premieav. KLP/STP Kontormateriell Abonnementer, tidsskrifter etc Bevertning og felles lunsj Kjøp matvarer Erkjentlighetsgaver / gaver Velverdstiltak ansatte AMU Diff.konto div. balanseposter Div. gaver, julegaver, etc Telefonutgifter Frankeringsutgifter Annonser,reklame, inform.utg Opplæring ansatte Opplæringsplan Trekkfri bilgodtgjørelse Reiseutg./hotellutg. kurs, møter Strømutgifter Forsikringer bygninger, anlegg Ansvarsforsikring/ Gebyr megler Kollektive ulykke- og gruppelivsforsikr Div. kontingenter OU-midler Andre avgifter, gebyrer, etc Drift - side 2

3 12009 Diverse inventar og utstyr Leie av utstyr etc Service kontormaskiner Andre reperasjoner og vedlikehold Juridisk bistand Førstelinjerettshjelp - ordningen Konsulent-tjenester Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Medlemstilskudd IKS Avsetn. til bundne driftsfond Avskrivninger Annet avg.fritt salg Refusjon fra NAV / Helfo Ref. sykepenger Kompensert moms driftsregnskapet Overføringer fra andre Bruk av bundne fond IKT - FELLESUTGIFTER Datakommunikasjon, linjeleie Datakommunikasjon, linjeleie Datakommunikasjon, linjeleie Datakommunikasjon, linjeleie Datakommunikasjon, linjeleie Datakommunikasjon, linjeleie Programvare EDB Programvare EDB Programvare EDB Programvare EDB Tekn./elektrisk utstyr Tekn./elektrisk utstyr Tekn./elektrisk utstyr Tekn./elektrisk utstyr Tekn./elektrisk utstyr Tekn./elektrisk utstyr Driftsavtaler datamaskiner/nettverk Driftsavtaler datamaskiner/nettverk Driftsavtaler datamaskiner/nettverk Driftsavtaler datamaskiner/nettverk Driftsavtaler datamaskiner/nettverk Driftsavtaler datamaskiner/nettverk Driftsavtaler datamaskiner/nettverk Driftsavtaler datamaskiner/nettverk Driftsavtaler datamaskiner/nettverk Driftsavtaler datamaskiner/nettverk Drift av regnskap/lønn/skatt Drift av faktureringsprogram Til andre kommuner Konsulent-tjenester Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Overføring til investeringsregnskap Annet avg.fritt salg Drift - side 3

4 17280 Kompensert moms invest.regnskapet Kompensert moms invest.regnskapet Kompensert moms driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet TRANSPORTSTØTTE Annen lønn og trekkpl. godtgj Arbeidsgiveravgift Tilskudd drosje Tilskudd buss Tilskudd godsrute Overføringer fra andre KVITSØY SKOLE Lønn faste stillinger Lønn lærere Lønn vikarer Lønn vikar utdanning Lønn engasjementer Lønn ekstrahjelp Annen lønn og trekkpl. godtgj Pensjonskasse KLP Pensjonskasse SPK Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Læremidler Bibliotekbøker Fritt skolemateriell Leker og utstyr Faglitteratur Arbeidsmateriell Medisinsk forbruksmateriell Bevertning og felles lunsj Kjøp matvarer Hjem skolesamarbeid Turer Telefonutgifter Frankeringsutgifter Opplæring ansatte Utviklingsarbeid Trekkfri bilgodtgjørelse Klesgodtgjørelse Reiseutg./hotellutg. kurs, møter Strømutgifter Forsikringer bygninger, anlegg Kollektive ulykke- og gruppelivsforsikr Kommunale avgifter Div. kontingenter Andre avgifter, gebyrer, etc Inventar og utstyr Kontorinventar/utstyr/datamaskiner Leie av utstyr etc Vedlikehold utstyr Vedlikehold utstyr Drift - side 4

5 12402 Service kontormaskiner Til andre kommuner Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Avskrivninger Utleie lokaler Andre statsref Ref. sykepenger Ref. fødselspenger Kompensert moms driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet Ref. fylkeskommunen Overføringer fra andre Bruk av bundne fond PPT Tilskudd PPT MUSIKKSKOLEN OG SKOLEKORPS Lønn faste stillinger Annen lønn og trekkpl. godtgj Pensjonskasse KLP Pensjonskasse SPK Arbeidsgiveravgift Læremidler Arbeidsmateriell Bevertning og felles lunsj Kjøp matvarer Div. gaver, julegaver, etc Reiseutg./hotellutg. kurs, møter Div. kontingenter Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Egenbetaling/egenandeler Kompensert moms driftsregnskapet KVITSØY SFO Lønn faste stillinger Lønn vikarer Pensjonskasse KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Leker og utstyr Arbeidsmateriell Bevertning og felles lunsj Kjøp matvarer Turer Annet forbruksmateriell Telefonutgifter Opplæring ansatte Trekkfri bilgodtgjørelse Klesgodtgjørelse Reiseutg./hotellutg. kurs, møter Div. kontingenter Andre avgifter, gebyrer, etc Inventar og utstyr Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Foreldrebetaling Foreldrebetaling mat Ref. sykepenger Kompensert moms driftsregnskapet KVITSØY BARNEHAGE Lønn faste stillinger Drift - side 5

6 10201 Lønn vikarer Lønn ferievikar Overtid Pensjonskasse KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Faglitteratur Leker og utstyr Arbeidsmateriell Bevertning og felles lunsj Kjøp matvarer Kjøp matvarer Turer Rengjøringsmateriell Annet forbruksmateriell Telefonutgifter Opplæring ansatte Trekkfri bilgodtgjørelse Klesgodtgjørelse Reiseutg./hotellutg. kurs, møter Strømutgifter Forsikringer bygninger, anlegg Gr.liv-,ulykke-,yrkesskade, elevforsikr Kommunale avgifter Div. kontingenter Andre avgifter, gebyrer, etc Inventar og utstyr Inventar og utstyr Leie av utstyr etc Service kontormaskiner Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Foreldrebetaling Foreldrebetaling dagsplasser Foreldrebetaling mat Ref. staten Refusjon fra NAV / Helfo Andre statsref Ref. sykepenger Ref. fødselspenger Kompensert moms driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet Overføringer fra andre Overføringer fra andre Bruk av disposisjonsfond VOKSENOPPLÆRING Til andre kommuner Ref. staten ALLMENT KULTURARBEID Lønn faste stillinger Annen lønn og trekkpl. godtgj Pensjonskasse KLP Pensjonskasse SPK Arbeidsgiveravgift Faglitteratur Bevertning og felles lunsj Annet forbruksmateriell Annet forbruksmateriell Annet forbruksmateriell Drift - side 6

7 11408 Annonser,reklame, inform.utg Opplæring ansatte Trekkfri bilgodtgjørelse Reiseutg./hotellutg. kurs, møter Reiseutg./hotellutg. kurs, møter Forsikring egne transp.midler Div. kontingenter Andre avgifter, gebyrer, etc Til andre kommuner Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Tilskudd lag og foreninger mai feiring Tilsk. kulturarr Arrangementer Bilettsalg Bilettsalg Kompensert moms driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet Overføringer fra andre Bruk av disposisjonsfond KULTURMINNEVERN Annet avg.fritt salg HUMMERMUSEUM/GRØNINEN Lønn faste stillinger Pensjonskasse KLP Arbeidsgiveravgift Bevertning og felles lunsj Annet forbruksmateriell Annonser,reklame, inform.utg Opplæring ansatte Reiseutg./hotellutg. g kurs, møter Inventar og utstyr Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Annet avg.fritt salg Bilettsalg Kompensert moms driftsregnskapet KVITSØY FOLKEBIBLIOTEK Lønn faste stillinger Kvelds-/ og natttillegg Lønn vikarer Lønn ekstrahjelp Pensjonskasse KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnementer, tidsskrifter etc Kjøp matvarer Annet forbruksmateriell Telefonutgifter Opplæring ansatte Reiseutg./hotellutg. kurs, møter Div. kontingenter Inventar og utstyr Kontorinventar/utstyr/datamaskiner Bøker m.v. Bibliotek Lydbøker, filmer, etc Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Arrangementer Kompensert moms driftsregnskapet Drift - side 7

8 280 KLUBBHUS/BEDEHUS Lønn faste stillinger Lønn vikarer Pensjonskasse KLP Arbeidsgiveravgift Rengjøringsmateriell Telefonutgifter Inventar og utstyr Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Tilskudd til vask av bedehuset Arrangementer Ekstraordinære tilskudd etter vedtak Kompensert moms driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond KVITSØY FELLESRÅD Fordelt lønn teknisk etat Vedlikehold bygg og anlegg Service/kontroll brannvarslingsanl Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Overføringer menighetsråd Andre overføringer Kompensert moms driftsregnskapet Overføringer fra andre ANDRE RELIGIØSE FORMÅL Andre overføringer LEGEKONTOR Lønn faste stillinger Lønn vikarer Lønn ferievikar Lønn andre vikarer Overtid Egenandeler, refusjoner til leger Pensjonskasse KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Medisinsk forbruksmateriell Kjøp av medisiner Telefonutgifter Frankeringsutgifter Betalingsgebyr Opplæring ansatte Trekkfri bilgodtgjørelse Klesgodtgjørelse Reiseutg./hotellutg. kurs, møter Andre avgifter, gebyrer, etc Inventar og utstyr Kontorinventar/utstyr/datamaskiner Medisinsk utstyr Service kontormaskiner Til andre kommuner Lege/pasientskyss Drift - side 8

9 14000 Overføring til NAV Overføring Helse Stavanger, samhandling (medfinans Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Egenbetaling/egenandeler Salg medisiner Refusjon fra NAV / Helfo Kompensert moms driftsregnskapet Statlig rammeoverføring HELSESTASJON Annet forbruksmateriell Opplæring ansatte Til andre kommuner Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet FYSIOTERAPI Lønn faste stillinger Arbeidsgiveravgift Telefonutgifter Opplæring ansatte Inventar og utstyr Driftstilskudd Husleie, boliger, kontorer Ref. sykepenger TRANSPORT AMBULANSETJENESTER Telefonutgifter Driftsutg. egne transp.midler Drivstoff og rekv., egne transp.midler, maskiner Tilskudd buss Tilskudd andre private Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Ref. staten Kompensert moms driftsregnskapet PSYKISK HELSEVERN Lønn faste stillinger Pensjonskasse KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnementer, tidsskrifter etc Faglitteratur Telefonutgifter Opplæring ansatte Trekkfri bilgodtgjørelse Reiseutg./hotellutg. kurs, møter Til andre kommuner Overføringer til andre Konsulent-tjenester Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Forebyggende tiltak Tiltak Kompensert moms driftsregnskapet Bruk av bundne fond Bruk av bundne fond ADMINISTRASJON HELSE OG OMSORG Lønn faste stillinger Lønn vikar utdanning Utrykk pleie og omsorg Utrykk legevakt Pensjonskasse KLP Drift - side 9

10 10990 Arbeidsgiveravgift Bevertning og felles lunsj Erkjentlighetsgaver / gaver Reiseutg./hotellutg. kurs, møter Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet KVITSØY SYKEHJEM Lønn faste stillinger Lørdag-/søndagstillegg Kvelds- og nattilegg, turnus Helligdagstillegg Lønn vikarer Lønn vikar svangerskap Lønn ferievikar Lønn vikar utdanning Vikar møter etc Lønn ekstrahjelp Overtid Fast bilgodtgjørelse Utrykk pleie og omsorg Utrykk legevakt Annen lønn og trekkpl. godtgj Pensjonskasse KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnementer, tidsskrifter etc Faglitteratur Medisinsk forbruksmateriell Kjøp av medisiner Bevertning og felles lunsj Kjøp matvarer Velferdstiltak brukere Rengjøringsmateriell g Annet forbruksmateriell Annet forbruksmateriell AMU Spesielle pasientutgifter Div. gaver, julegaver, etc Telefonutgifter Opplæring ansatte Trekkfri bilgodtgjørelse Klesgodtgjørelse Reiseutg./hotellutg. kurs, møter Strømutgifter Forsikringer bygninger, anlegg Kommunale avgifter Inventar og utstyr Kjøkkenutstyr Tekn./elektrisk utstyr Leie av utstyr etc Service kontormaskiner Service/kontroll brannvarslingsanl Andre reperasjoner og vedlikehold Andre reperasjoner og vedlikehold Materiell til vedlikehold Materiell til vedlikehold Overføringer til andre Overføring Helse Stavanger, samhandling Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Overføring til investeringsregnskap Avskrivninger Drift - side 10

11 16001 Egenbetaling/egenandeler Vederlag langtidsopphold inst Vederlag korttidsopphold inst Salgsinnt. Kafe Gebyr/purre inntekter Husleie, boliger, kontorer Husleie, boliger, kontorer Ref. sykepenger Ref. fødselspenger Kompensert moms invest.regnskapet Kompensert moms driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet Ref. fylkeskommunen Overføringer fra andre Bruk av bundne fond HJEMMETJENESTE Lønn faste stillinger Lørdag-/søndagstillegg Kvelds- og nattilegg, turnus Lønn vikarer Lønn ferievikar Pensjonskasse KLP Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Medisinsk forbruksmateriell Trekkfri bilgodtgjørelse Driftsutg. egne transp.midler Forsikring egne transp.midler Vedl.hold/service egne transp Leie av lokaler Inventar og utstyr Trygghetsalarmer Utstyr til akutt-tjeneste Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Avskrivninger Egenbetaling/egenandeler Salgsinnt. Kafe Kompensert moms driftsregnskapet BOLIGTILTAK Husleie, boliger, kontorer MINIBUSS/BIL Driftsutg. egne transp.midler Tilskudd buss SOSIALT ARBEID Annen lønn og trekkpl. godtgj Overføring til NAV Bidrag livsopphol Sosiale utlån Ref. staten Inntekt salgs- og skjenkeavgift BARNEVERN, TILTAK FOR BARN OG UNGE Til andre kommuner ADMINISTRASJON PLAN OG UTVIKLING Lønn faste stillinger Lønn faste stillinger Lønn faste stillinger Lønn faste stillinger Drift - side 11

12 10100 Lønn faste stillinger Lønn vikar svangerskap Lønn vikar svangerskap Lønn vikar svangerskap Lønn vikar svangerskap Lønn vikar svangerskap Lønn engasjementer Pensjonskasse KLP Pensjonskasse KLP Pensjonskasse KLP Pensjonskasse KLP Pensjonskasse KLP Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Abonnementer, tidsskrifter etc Telefonutgifter Annonser,reklame, inform.utg Opplæring ansatte Trekkfri bilgodtgjørelse Reiseutg./hotellutg. kurs, møter Reiseutg./hotellutg. kurs, møter Klima- og energiplantiltak Konsulentbistand Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Beh. gebyr Beh. gebyr Ref. staten Ref. sykepenger Ref. fødselspenger Kompensert moms driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet KARTLEGGING OG OPPMÅLING Andre avgifter, gebyrer, etc Programvare EDB Konsulent-tjenester Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Beh. gebyr Kompensert moms driftsregnskapet TEKNISK DRIFTSAVDELING Lønn faste stillinger Lønn vikarer Pensjonskasse KLP Arbeidsgiveravgift Telefonutgifter Opplæring ansatte Trekkfri bilgodtgjørelse Klesgodtgjørelse Reiseutg./hotellutg. kurs, møter Div. kontingenter Andre avgifter, gebyrer, etc Inventar og utstyr Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Fordelte utgifter Ref. staten Ref. sykepenger Kompensert moms driftsregnskapet Drift - side 12

13 403 MASKINFORVALTNING Fordelt lønn teknisk etat Forsikring egne transp.midler Drivstoff og rekv., egne transp.midler, maskiner Vedl.hold/service egne transp Andre avgifter, gebyrer, etc Inventar og utstyr Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Fordelte utgifter Kompensert moms driftsregnskapet KOMMUNEHUSET Lønn faste stillinger Fordelt lønn teknisk etat Lønn vikarer Lønn ferievikar Pensjonskasse KLP Arbeidsgiveravgift Rengjøringsmateriell Strømutgifter Forsikringer bygninger, anlegg Kommunale avgifter Inventar og utstyr Vedlikehold bygg og anlegg Service/kontroll brannvarslingsanl Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Avskrivninger Husleie, boliger, kontorer Kompensert moms driftsregnskapet KVITSØY SKOLE - BYGG Lønn faste stillinger Fordelt lønn teknisk etat Lønn vikarer Pensjonskasse KLP Arbeidsgiveravgift Rengjøringsmateriell Vedlikehold bygg og anlegg Service/kontroll brannvarslingsanl Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Avskrivninger Husleie, boliger, kontorer Ref. sykepenger Kompensert moms driftsregnskapet Bruk av bundne fond KVITSØY BARNEHAGE - BYGG Lønn faste stillinger Kvelds-/ og natttillegg Fordelt lønn teknisk etat Lønn vikarer Pensjonskasse KLP Arbeidsgiveravgift Rengjøringsmateriell Vedlikehold bygg og anlegg Service/kontroll brannvarslingsanl Kjøp av renholds-tjenester Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Avskrivninger Kompensert moms driftsregnskapet KVITSØY KOMBISENTER Fordelt lønn teknisk etat Drift - side 13

14 10201 Lønn vikarer Inventar og utstyr Vedlikehold bygg og anlegg Service/kontroll brannvarslingsanl Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Overføring til investeringsregnskap Avskrivninger Kompensert moms invest.regnskapet Kompensert moms driftsregnskapet BRANNSTASJON/LAGER Rengjøringsmateriell Strømutgifter Forsikringer bygninger, anlegg Kommunale avgifter Vedlikehold bygg og anlegg Service/kontroll brannvarslingsanl Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Avskrivninger Kompensert moms driftsregnskapet UTLEIEBOLIGER Fordelt lønn teknisk etat Strømutgifter Forsikringer bygninger, anlegg Kommunale avgifter Inventar og utstyr Tekn./elektrisk utstyr Vedlikehold bygg og anlegg Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Avskrivninger Husleie, boliger, kontorer Kompensert moms driftsregnskapet HUMMERMUSEUM - BYGG Lønn faste stillinger Fordelt lønn teknisk etat Pensjonskasse KLP Arbeidsgiveravgift Bevertning og felles lunsj Rengjøringsmateriell Reiseutg./hotellutg. kurs, møter Reiseutg./hotellutg. kurs, møter Strømutgifter Strømutgifter Forsikringer bygninger, anlegg Kommunale avgifter Vedlikehold bygg og anlegg Service/kontroll brannvarslingsanl Service/kontroll brannvarslingsanl Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Avskrivninger Bilettsalg Ref. sykepenger Kompensert moms driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet Overføringer fra andre VANNVERK Fordelt lønn teknisk etat Overføring til IVAR Kalkulatoriske renteutgifter Drift - side 14

15 15900 Avskrivninger Annet avg.fritt salg Årsavgifter, VAR-sektor Tilknytningsavgifter KLOAKK / AVLØP Fordelt lønn teknisk etat Strømutgifter Forsikringer bygninger, anlegg Overføring til IVAR Kalkulatoriske renteutgifter Avskrivninger Annet avg.fritt salg Årsavgifter, VAR-sektor Tilknytningsavgifter RENOVASJON Overføring til IVAR Årsavgifter, VAR-sektor HAVNER OG SMÅBÅTHAVNER Lønn faste stillinger Fordelt lønn teknisk etat Pensjonskasse KLP Arbeidsgiveravgift Rengjøringsmateriell Strømutgifter Forsikringer bygninger, anlegg Kommunale avgifter Vedlikehold bygg og anlegg Avskrivninger Årsavgift båtplass Avgift gjestehavn VEIBELYSNING Strømutgifter Vedlikehold bygg og anlegg Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet KOMMUNALE VEIER Fordelt lønn teknisk etat Inventar og utstyr Vedlikehold veier Vedlikehold komm. gjerder/gjerdeavtaler Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet BADE- OG LEKEPLASSER / FLILUFTSOMR Fordelt lønn teknisk etat Kommunale avgifter Inventar og utstyr Vedlikehold bygg og anlegg Konsulentbistand Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Kompensasjon grunneiere Avskrivninger Kompensert moms driftsregnskapet FOTBALLBANEN Fordelt lønn teknisk etat Vedlikehold bygg og anlegg Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Drift - side 15

16 15900 Avskrivninger Kompensert moms driftsregnskapet FYLKESVEIER Nybygg og nyanlegg Nybygg og nyanlegg Konsulentbistand Konsulentbistand Konsulentbistand Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet Ref. fylkeskommunen Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond JORDBRUK Trekkfri bilgodtgjørelse Reiseutg./hotellutg. kurs, møter Div. kontingenter Konsulentbistand Til andre kommuner Driftstilskudd Konsulent-tjenester Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Ref. staten Kompensert moms driftsregnskapet KVITSØY AKTIVITETSPARK Lønn faste stillinger Lønn vikarer Lønn ferievikar Pensjonskasse KLP Arbeidsgiveravgift Rengjøringsmateriell Telefonutgifter Opplæring ansatte Strømutgifter Forsikringer bygninger, anlegg Kommunale avgifter Inventar og utstyr Vedlikehold bygg og anlegg Serviceavtaler tekniske anlegg Service/kontroll brannvarslingsanl Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Overføring til investeringsregnskap Avskrivninger Egenbetaling/egenandeler Halvårskort Utleie lokaler Ref. sykepenger Kompensert moms invest.regnskapet Kompensert moms invest.regnskapet Kompensert moms driftsregnskapet Overføringer fra andre GRØNINGEN (FISKEMOTTAKET) Strømutgifter Forsikringer bygninger, anlegg Inventar og utstyr Drift - side 16

17 12301 Vedlikehold bygg og anlegg Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Avskrivninger Husleie, boliger, kontorer Kompensert moms driftsregnskapet PARKERINGSPLASS YDSTEBØHAVN (MYRA) Fordelt lønn teknisk etat Overføring til investeringsregnskap Avskrivninger Parkeringsinntekter Kompensert moms invest.regnskapet BRANNVESEN Fordelt lønn teknisk etat Abonnementer, tidsskrifter etc Service/kontroll brannvarslingsanl Til andre kommuner Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet Kompensert moms driftsregnskapet Overføringer fra andre FEIERVESEN Til andre kommuner Årsavgifter, VAR-sektor OLJEVERN Fordelt lønn teknisk etat Reiseutg./hotellutg. kurs, møter Forsikringer bygninger, anlegg Til andre kommuner BOLIGFELT Andre avgifter, gebyrer, etc Konsulentbistand Overføring til investeringsregnskap Kompensert moms invest.regnskapet Kompensert moms invest.regnskapet INDUSTRIFELT Avskrivninger SKATT PÅ FORMUE OG INNTEKT Skatt på formue og inntekt EIENDOMSSKATT Eiendomskatt RAMMETILSKUDD Statlig rammeoverføring ANDRE GENERELLE STATSTILSKUDD Ref. staten Andre statlige rammeoverf AVSKRIVNINGER Motpost avskrivninger RENTER Renteutgifter Renteutgifter Husbanklån Renter av bankinnskudd Renteinntekter etabl.lån/startlån Drift - side 17

18 19003 Renter fra Lyse energi Motpost kalkulatoriske renter UTBYTTE Utbytte Lyse Energi LÅN OG AVDRAG LÅN Avdrag lån DISP. AV TIDL. ÅRS REGNSK.RESULTAT Avsetninger til disp.fond Overføring til investeringsregnskap Disponering av tidl. års overskudd ÅRETS REGNSKAPSMESSIGE RESULTAT Overskudd (regsk.mess. mindreforbruk) Drift - side 18

19 DETALJBUDSJETT - INVESTERING 2013 Konto Konto(T) Tj. Prosj Prosj(T) B2013 B2012 R FORVALTNING OG ADMINISTRASJON Egenkapitalinnskudd KLP IKT - FELLESUTGIFTER Programvare edb Programvare edb Programvare dataavtale Randabe Moms gen. komp.ordn. inv.regnsk Moms gen. komp.ordn. inv.regnsk Programvare dataavtale Randabe Overføring fra driftsregnskapet Overføring fra driftsregnskapet Programvare dataavtale Randabe KVITSØY SYKEHJEM Programvare edb Gerica/HSPro, pleie-og omsorg Moms gen. komp.ordn. inv.regnsk Gerica/HSPro, pleie-og omsorg Statstilskudd Gerica/HSPro, pleie-og omsorg Overføring fra driftsregnskapet Gerica/HSPro, pleie-og omsorg BOLIGTILTAK Nybygg og nyanlegg Omsorgsboliger Konsulenttjenester Omsorgsboliger Moms gen. komp.ordn. inv.regnsk Omsorgsboliger Tilskudd fra Husbanken Omsorgsboliger KVITSØY KOMBISENTER Diverse utstyr Moms gen. komp.ordn. inv.regnsk Overføring fra driftsregnskapet HUMMERMUSEUM/FISKERNES HUS Lønn i faste stillinger Hummermuset rehab. etter brann Lønn i faste stillinger Oppgradering av Hummermuset Pensjonsutgifter Hummermuset rehab. etter brann Pensjonsutgifter Oppgradering av Hummermuset Arbeidsgiveravgift Hummermuset rehab. etter brann Arbeidsgiveravgift Oppgradering av Hummermuset Nybygg og nyanlegg Hummermuset rehab. etter brann Nybygg og nyanlegg Oppgradering av Hummermuset Konsulenttjenester Oppgradering av Hummermuset Reguleringsplaner Oppgradering av Hummermuset Tilskudd fra fylkeskommunen Oppgradering av Hummermuset Tilskudd fra andre Hummermuset rehab. etter brann Tilskudd fra andre Oppgradering av Hummermuset Bruk av disposisjonsfond Oppgradering av Hummermuset VANNVERK Nybygg og nyanlegg Skifte av vannkummer KLOAKK / AVLØP Nybygg og nyanlegg Avløp: SP-grøft brannstasj.- skole Nybygg og nyanlegg Hovedplan avløp Nybygg og nyanlegg Overbygg pumpestasjon Nybygg og nyanlegg Sikring komm. slamavskillere AKTIVITETSSENTER / Kvitsøy Park Nybygg og nyanlegg Kvitsøy Aktivitetshall Nybygg og nyanlegg Kvitsøy Aktivitetspark/Amfi Konsulenttjenester Kvitsøy Aktivitetshall Konsulenttjenester Kvitsøy Aktivitetspark/Amfi Moms gen. komp.ordn. inv.regnsk Kvitsøy Aktivitetshall Moms gen. komp.ordn. inv.regnsk Kvitsøy Aktivitetspark/Amfi Bruk av disposisjonsfond Kvitsøy Aktivitetspark/Amfi Overføring fra driftsregnskapet Kvitsøy Aktivitetshall Overføring fra driftsregnskapet Kvitsøy Aktivitetspark/Amfi PARKERINGSPLASS YDSTEBØHAVN( Nybygg og nyanlegg Parkeringsplass Ydstebøhavn Moms gen. komp.ordn. inv.regnsk Parkeringsplass Ydstebøhavn Overføring fra driftsregnskapet Parkeringsplass Ydstebøhavn BOLIGFELT Konsulenttjenester Reg.plan Meling-gården Konsulenttjenester Tekniske planer Meling-gården Moms gen. komp.ordn. inv.regnsk Reg.plan Meling-gården Moms gen. komp.ordn. inv.regnsk Tekniske planer Meling-gården Overføring fra driftsregnskapet Reg.plan Meling-gården Overføring fra driftsregnskapet Tekniske planer Meling-gården Investering - side 1

20 Konto Konto(T) Tj. Prosj Prosj(T) B2013 B2012 R LÅN OG AVDRAG LÅN Dekning av tidl. års underskudd Forbruk av lån Forbruk av lån Avdragsinntekt Lyse Energi DISPOSISJONSFOND Bruk av disposisjonsfond DISP. AV TIDL. ÅRS REGNSK.RESULT Dekning av tidl. års underskudd Tilskudd fra fylkeskommunen Overføring fra driftsregnskapet ÅRETS REGNSKAPSMESSIGE RESULT Regnskapsm. merforbruk, udekket FORMIDLINGSLÅN HUSBANKEN Avdragsutgifter formidlingslån Ekstraordinære avdragsutg. innlån Utlån etabl./utbedringslån Forbruk av lån husbanken Avdragsinntekter etab./utb.lån Investering - side 2

Årsregnskap med noter

Årsregnskap med noter Årsregnskap med noter Kvitsøy kommune 2016 Konto Konto(T) Tjeneste Prosj Regnskap 2016 Revidert bud 2016 Opprinnelig bud 2016 Regnskap 2015 110 KOMMUNESTYRE 10511 Fri mobiltelefon ansatte 100 4 392,00

Detaljer

SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015

SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015 SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015 Tall i 1000 kroner BUDSJETT 2015 OPPR. BUD 2014 REGNSKAP 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -12 650-11 900-11 951 Ordinært rammetilskudd -32 350-30

Detaljer

DRI FTSBUDSJETT DETALJERT TALLDE L Revidert budsjett 1. tertial 2017

DRI FTSBUDSJETT DETALJERT TALLDE L Revidert budsjett 1. tertial 2017 DRI FTSBUDSJETT 2018 - DETALJERT TALLDE L 110 KOMMUNESTYRE 10511 Fri mobiltelefon ansatte 100 4 000 4 000 4 000 4 392 10512 Motkonto mobil 100-4 000-4 000-4 000-4 392 10800 Godtgjørelse ordfører 100 764000

Detaljer

Kvitsøy kommune Regnskap 2009

Kvitsøy kommune Regnskap 2009 Kvitsøy kommune Regnskap 2009 Innholdsfortegnelse 1. Hovedoversikt driftsregnskap 2. Hovedoversikt investeringsregnskap 3. Hovedoversikt balanseregnskap 4. Regnskapsskjema 1A og 2A 5. Detaljert driftsregnskap

Detaljer

BUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN TALLDEL

BUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN TALLDEL BUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN 2016 2019 TALLDEL DRIFTSBUDSJETTET Tall i 1000 kroner Budsjett 2016 Revidert budsjett 2015 Oppr. budsjett 2015 Regnskap 2014 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue

Detaljer

Kvitsøy kommune Regnskap 2011

Kvitsøy kommune Regnskap 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE - REGNSKAP 2011 KVITSØY KOMMUNE 1 Hovedoversikt driftsregnskap 2011 Side 3 2 Hovedoversikt investeringsregnskap 2011 Side 4 3 Hovedoversikt balanseregnskap 2011 Side 5 4 Regnskapsskjema

Detaljer

Kvitsøy kommune Regnskap 2010

Kvitsøy kommune Regnskap 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE - REGNSKAP 2010 KVITSØY KOMMUNE 1 Hovedoversikt driftsregnskap 2010 Side 3 2 Hovedoversikt investeringsregnskap 2010 Side 4 3 Hovedoversikt balanseregnskap 2010 Side 5 4 Regnskapsskjema

Detaljer

Årsregnskap med noter Kvitsøy kommune 2014

Årsregnskap med noter Kvitsøy kommune 2014 Årsregnskap med noter Kvitsøy kommune 2014 ØKONOMISK HOVEDOVERSIKT DRIFT Tall i 1000 kroner Regnskap 2014 Rev. bud 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -2 231-2 143-2 088-2

Detaljer

Kvitsøy kommune Regnskap 2012

Kvitsøy kommune Regnskap 2012 Kvitsøy kommune Regnskap 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE - REGNSKAP 2012 KVITSØY KOMMUNE 1 Økonomisk hovedoversikt driftsregnskap Side 2 2 Økonomisk hovedoversikt investeringsregnskap Side 3 3 Økonomisk hovedoversikt

Detaljer

Årsregnskap Kvitsøy kommune

Årsregnskap Kvitsøy kommune Årsregnskap 2013 Kvitsøy kommune INNHOLDSFORTEGNELSE - ÅRSREGNSKAP 2013 KVITSØY KOMMUNE Økonomisk hovedoversikt drift Side 2 Økonomisk hovedoversikt investering Side 3 Økonomisk hovedoversikt balanse Side

Detaljer

Årsregnskap med noter. Kvitsøy kommune 2015

Årsregnskap med noter. Kvitsøy kommune 2015 Årsregnskap med noter Kvitsøy kommune 2015 Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Tall i 1000 oner Regnskap 2015 Rev. budsjett 2015 Oppr. budsjett 2015 Regnskap 2014 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt

Detaljer

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013 Bruker: AARA Klokken: 13:15 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 141010 Politisk ledelse 10101 Faste stillinger 975.000 842.000 10195 Påløpte feriepenger 0 99.900 10410 Overtid 7.000 7.000 10520 Annen

Detaljer

Regnskap 2008 Kvitsøy kommune

Regnskap 2008 Kvitsøy kommune Regnskap 2008 Kvitsøy kommune Innholdsfortegnelse 1. Hovedoversikt driftsregnskap 2. Hovedoversikt investeringsregnskap (kapitalregnskap) 3. Hovedoversikt balanseregnskap 4. Detaljert driftsregnskap 5.

Detaljer

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418. Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER

Detaljer

BUDSJETT 2017 HANDLINGS-OG ØKONOMIPLAN TALLDEL

BUDSJETT 2017 HANDLINGS-OG ØKONOMIPLAN TALLDEL BUDSJETT 2017 HANDLINGS-OG ØKONOMIPLAN 2017-2020 TALLDEL Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Tall i 1000 kroner Budsjett 2017 Oppr. budsjett 2016 Regnskap 2015 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt

Detaljer

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte

Detaljer

<legg inn ønsket tittel>

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar Enhet Steigen barneskole Ansvar 20110 Steigen barneskole 10102 FASTLØNN LÆRERE 10103 FASTLØNN SPES.PED. LÆRERE 10110 FASTLØNN SPES.PED. ASSISTENTER 10113 FORSTERKET OPPLÆRING 10114 FASTLØNN FREMMEDSPRÅKLIGE

Detaljer

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000

Detaljer

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 6000 101000 Fast lønn, drift 1 037 170 98 194,60 9,47 101034 Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014 - - Gamvik 1.10100 Fastlønn 1.10101 Lønn brannsjef 1.10103 Lønn vaktmester 1.10104 Lønn lærlinger 1.10105 Faste tillegg 1.10106 Fast vaktgodtgjørelse 1.10200 Lønn til vikarer 1.10201 Sykevikarer 1.10202

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4.november 2010 Talldel Rygge kommune - - Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 770 674 790 000 818 000 1.0101.1800.0 FASTE STILLINGER 0 0 0 1.0195.1200.0 PÅLØPTE

Detaljer

Driftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010

Driftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010 0001 Nordvest-Russland sa 101020 Lønn undervisn.pers. 202 4 228,30 0001 Nordvest-Russland sa 102000 Lønn vikar 202 2 200,00 0001 Nordvest-Russland sa 111500 Matvarer 202 9 605,00 3 745,76 0001 Nordvest-Russland

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

Driftsregnskap på kontonivå samlet

Driftsregnskap på kontonivå samlet Driftsregnskap på kontonivå samlet 10100 Fast lønn 0 0 0 10300 Ekstrahjelp 792 0 0 10800 Styrehonorar 22 500 27 500 27 500 10801 Møtegodtgjørelse 40 967 40 000 31 401 10900 Premie KLP 17 683 40 000 36

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII Virksomhetsområde:10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet:100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000 1080

Detaljer

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14)

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) 16.12.14 1 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.333.190 2.444.000 2.532.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD

Detaljer

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Formannskapets innstilling (Fsak 135/13), 28.11.2013 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.140.417 2.369.000

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg FELLESUTGIFTER 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelser 58 000 1.1000.1750.100 Reiser ikke oppg pl 15 000 1.1001.0810.100 Ledergodtgjørelser 20 000 1.1001.1290.100

Detaljer

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske utvalg Ansvar: Tapt arbeidsfortjeneste 200 000 26 737 61

Detaljer

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012 141010 Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 1.0115.1200.0 LØNNSOPPGJØR 1.0195.1200.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0310.1000.0 ENGASJEMENTER PROSJ., ETC. 1.0395.1000.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0410.1000.0

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett Helse - administrasjon Fastlønn , Annen lønn & trekkpl godtgj.

Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett Helse - administrasjon Fastlønn , Annen lønn & trekkpl godtgj. Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett 2016 310 Helse - administrasjon 10100 Fastlønn 1 038 729,00 10509 Annen lønn & trekkpl godtgj. 0,00 10900 Pensjonsinnskudd KLP 226 510,00 10906 Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr.

Detaljer

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune ansvar : 0003 - PROSJEKT: PSYKIATRI 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 232 294 956,59 366 000 286 696,39 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 241 187 300,66 181 000 175 820,49

Detaljer

Refusjon sykepenger Refusjon moms påløpt i driftsregnsk

Refusjon sykepenger Refusjon moms påløpt i driftsregnsk 5001 Administrasjon Kultur 1.10400 Lønn overtid 1.11000 Kontormateriell forbruksmateriell 1.11001 Utgifter papir toner 1.11300 Telefon telefax 1.11301 Porto 1.11306 Mobiltelefonutgifter 1.11400 Trykkings

Detaljer

Sum 1.1 3 903 400-5 733 100 97 000-1 732 700

Sum 1.1 3 903 400-5 733 100 97 000-1 732 700 BUDSJETTREGULERING 2012 Økt innt Red innt Økt utg Red utg 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelse 20 000 1.1000.1151.100 Kommunal bevertning 10 000 1.1000.1600.100 Reiseutgifter oppgavepliktig 15 000 1.1000.1750.100

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012 LEIRFJORD KOMMUNE Rådmannens innstilling Detaljbudsjett 2012 1000 Fellesutgifter pensjon og arb.g.avgift 12901 Fellesutgifter pensjon 13 488 023 10 810 575 14 743 294 12902 Fellesutgifter arb.g.avgift

Detaljer

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.492.826 2.532.700 2.674.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD -24.000 0 0 1090 KLP 413.139 435.600 521.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT

Detaljer

Liv og vekst i den grønne landsbyen

Liv og vekst i den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2019/ØKONOMIPLAN 2019-2022 RÅDMANNEN SITT FORSLAG TALLDELEN Liv og vekst i den grønne landsbyen Randaberg kommune Forsidefotoet: Volleyballtalenter fra Randaberg under NM-vekaarrangementet

Detaljer

Driftsregnskap 2011. 1 Birkenes kommune (2011) - År/Periode 2011 1-12 07.06.2012

Driftsregnskap 2011. 1 Birkenes kommune (2011) - År/Periode 2011 1-12 07.06.2012 1 Ansvar: 1032 Boligtilskudd 147000 Overført til andre (private) 175.000,00 0 175.000 155000 Avsetning til bundne fond 402.000,00 0 402.000 177003 Etabl.tilsk. - tilbakebet. -277.000,00 0-277.000 181002

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 1 Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift 1 037 170 91 615,83 Lønn rådgiver skal også føres her Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT)

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) Netto VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) PROSJEKTER 000 Prosjekter Prosjekter 0 0 0 0 0 FFFFF SENTRALADMINISTRASJONEN OG FELLESUTGIFTER 1000 Politiske organ 1.0800 Ordfører /varaordførergodtgjørelse

Detaljer

Refusjon sykepenger Refusjon moms påløpt i driftsregnsk

Refusjon sykepenger Refusjon moms påløpt i driftsregnsk 3301 Administrasjon Omsorg 1.10507 Andre oppdr godgjørelser 1.11000 Kontormateriell forbruksmateriell 1.11151 Bevertning kommunal regi 1.11203 Velferdstiltak brukere 1.11302 Sambandsleie internett 1.11306

Detaljer

Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010

Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Budsjett 2011 Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Budsjett 2011 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana 1000 Kommunestyret og andre faste politiske utvalg 0 (Ingen prosjekt) 1.101090.100.0 Annen fast lønn 1.103000.360.0 Lønn ekstrahjelp 1.103010.100.0 Engasjementer

Detaljer

Diverse leieinntekter Refusjon sykepenger Refusjon moms påløpt i driftsregnsk

Diverse leieinntekter Refusjon sykepenger Refusjon moms påløpt i driftsregnsk 6001 Administrasjon Teknisk 1.10100 Fast lønn inkl feriepenger 1.10507 Andre oppdr godgjørelser 1.10905 Trekkpliktig forsikringsordning 1.11000 Kontormateriell forbruksmateriell 1.11001 Utgifter papir

Detaljer

SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - BUDSJETT 2014

SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - BUDSJETT 2014 SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - 2014 Gebyrutvikling - sjølkost. Endring 13-14 7,19 5,05 9,68 5,95 (Endring gjelder sum inntekter) Bud. 2014 614 616 617 618 Driftsutg. (d+k) 6.749.000

Detaljer

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE qp1' - historlsk ogfraintidsretta 1 VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE DETALJERTDRIFTSREKNESKAPs 2-56 PROSJEKTREKNESKAPDRIFT s 57-68 DETALJERTINVESTERINGSREKENSKAPs 69-74 DETALJERTBALANSEREKNSKAPs

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer 10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150

Detaljer

Tilskuddsberegning-modellen

Tilskuddsberegning-modellen Dette er en veileder. Den er basert på reglene fra Kunnskapsdepartementet, F 05/2011 og Kostraveilederen fra KRD for 2012. Veilederen utfyller disse reglene. Kommunen velger selv om veilederen skal brukes.

Detaljer

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP Side 1 KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP UTGIFTER 2011 2010 2009 2008 3.0100.100.041 FASTLØNN #REF! 969 342 876 438 781 792 3.0300.100.041 EKSTRAHJELP, VIKARER 20000 10 000 21 384

Detaljer

Tilskuddsberegning-modellen

Tilskuddsberegning-modellen Dette er en veileder. Den er basert på reglene fra Kunnskapsdepartementet, F 05/2011 og Kostraveilederen fra KRD for 2012. Veilederen utfyller disse reglene. Kommunen velger selv om veilederen skal brukes.

Detaljer

Driftsregnskap detaljert m/funksjon

Driftsregnskap detaljert m/funksjon Page 1 of 11 041 INNTEKTER 3611 Kontingenter og medlemsavgifter -4 421 0 0 0 3622 Salg av materiell (avg.fri) -180-10 000-10 000-1 623 3633 Utleie av lokaler (herunder minnesamvær) -1 000 0 0 0 Sum brukerbetaling,

Detaljer

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser BILAG 3.1 ARTSINNDELING Artene som er skrevet i kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 og 0 har en spesiell betydning i driftseller kapitalregnskapet. Alle andre arter kan benyttes i både drift- og

Detaljer

Balanse Frogner menighet

Balanse Frogner menighet Balanse 31.07.2018 120 Frogner menighet - 2018 21.08.2018 31.07.2018 31.12.2017 EIENDELER Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg 3.239.098 3.239.098 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 0 0

Detaljer

Radetiketter Regnskap 16 Budsjett 16 Avvik 4100 Fellesutgifter Varer/tj. som inngår i tjenesteprod

Radetiketter Regnskap 16 Budsjett 16 Avvik 4100 Fellesutgifter Varer/tj. som inngår i tjenesteprod Radetiketter Regnskap 16 Budsjett 16 Avvik 4100 Fellesutgifter 30 447 66 000 35 554 11-12 Varer/tj. som inngår i tjenesteprod. 104 067 151 000 46 934 100 Kontormateriell 7 402 17 000 9 598 110 Aktivitetsrel.forbr.matr./utstyr/tjenester

Detaljer

Tallbudsjett 2014. Rådmannens forslag. Sortland kommune

Tallbudsjett 2014. Rådmannens forslag. Sortland kommune Tallbudsjett 2014 Rådmannens forslag Sortland kommune Sortland kommune Tallbudsjett 2014 2 Innholdsfortegnelse 1 BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFT... 3 2 BUDSJETTSKJEMA 2A... 4 3 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT... 5 4

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 100 Komm/form/adm/hovedutvalg 1.108000 Godtgj. folkevalgte 1.108001 Godtgjørelse ordfører 1.108002 Godtgjørelse varaordfører 1.108010 Møtegodtgjørelse folkevalgte 1.108020 Tapt arbeidsfortjeneste folkevalgte

Detaljer

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag Faktiske endringer KS 070/13 vs 180001 Rammetilskudd -167 253 000-166 295 000 958 000 958 000 181001 Integreringstilskudd -5 450 400-5 998 200-547 800-547 800-21 150-14 969 187400 Eiendomsskatt 000 000

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN 20112014 RÅDMANNENS FORSLAG Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN FORSIDEFOTOET: Lørdag 24. april 2010 ble det aller første Landsbyrittet på sykkel arrangert

Detaljer

Rådmannens forslag. Tallbudsjett 2016-19. Sortland kommune

Rådmannens forslag. Tallbudsjett 2016-19. Sortland kommune Rådmannens forslag Tallbudsjett 2016 201619 Sortland kommune Innhold Budsjettskjema 1A drift... 3 Budsjettskjema 2 A... 4 Økonomisk oversikt drift... 5 Investeringsplan 2016... 6 Driftsbudsjett... 8 2

Detaljer

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014 Ansvar: 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP (110) 1030 EKSTRAHJELP 5.000 1080 GODTGJØRING ORDF./VARAORDF. 689.931 1081 MØTEGODTGJØRELSE 608.000 1082 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE POLITIKERE 70.000 1095 PENSJONSUTGIFT,

Detaljer

Refusjon sykepenger Refusjon moms påløpt i driftsregnsk Div ref fra fylkeskommune

Refusjon sykepenger Refusjon moms påløpt i driftsregnsk Div ref fra fylkeskommune 2001 Administrasjon 1.11302 Sambandsleie internett 1.11956 Kontingenter 1.12008 Diverse utstyr 1.14700 Tilskudd til lag foreninger organisasjoner 456 000 232 000 628 000 1 000 0 25 000 82 000 32 000 86

Detaljer

utgifter

utgifter 3101 Administrasjon Helse 1.11001 Utgifter papir toner 1.11100 Medisinsk utstyr og forbruksmateriell 1.11101 Surstoff lystgass 1.11102 Laboratorierekvisita 1.11140 Kjøp av medisiner 1.11151 Bevertning

Detaljer

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 5. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan , hoveddel VIII

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan , hoveddel VIII DRIFTSBUDSJETT Side 1 Virksomhetsområde: 10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet: 100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000

Detaljer

Sum finansiering SUM investering

Sum finansiering SUM investering Konto Budsjettforslag 2017 Regnskap 31.10.2016 Opprinnelig Budsjett 2016 Justert budsjett 1 Regnskap 2015 INVESTERING 021000 - Kjøp, leie. Leasing transportmidler 97 000 023000 - Vedlikehold, bygg-/anleggstjenester

Detaljer

Beregning av sats - private barnehager

Beregning av sats - private barnehager Beregning av sats - private barnehager Brutto driftsutgifter kommunale barnehager for 2017 32 232 788,87 - driftsutgifter til særskilt tilrettelegging =Brutto driftsutgifter uten særskilt tilrettelegging

Detaljer

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BEVILGNINGSSTED 75100 artskonto bevilgsted funksj tekst REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 BUDSJETT 2017 101000 75100 242 Fast lønn 3 050 917,72 4 487 000,00 4 721 000,00

Detaljer

Endringer som ble lagt til etter framlegging av konsekvensjustert budsjett. Endringene blir administrert av Økonomisjefen. 2014 2015 2016 2017 Totalt

Endringer som ble lagt til etter framlegging av konsekvensjustert budsjett. Endringene blir administrert av Økonomisjefen. 2014 2015 2016 2017 Totalt Kapittel : Usorterte tiltak 14: Endringer kons.j. budsjett Endringer som ble lagt til etter framlegging av konsekvensjustert budsjett. Endringene blir administrert av Økonomisjefen. Sted Ansvar: Økonomikontoret

Detaljer

REGNSKAP 2015 Gjerdrum og Heni sokn

REGNSKAP 2015 Gjerdrum og Heni sokn REGNSKAP 2015 Gjerdrum og Heni sokn Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) R 15 VB 15 RB 15 10000 Administrasjon 10100 Fastlønn 961 077 996 666 968 426 10000 Administrasjon 10800 Godtgjøring folkevalgte 0 25

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer Vedlegg til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 resultatenheter Side 1 av 150 10101 Fast lønn 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 10 838 000 10401 Overtid 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 50

Detaljer

Teknisk. 1.0150. Lønn ingeniører 224 019 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000. 1.0400. Overtid 1 061 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Teknisk. 1.0150. Lønn ingeniører 224 019 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000. 1.0400. Overtid 1 061 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Teknisk Konsekvensjustert budsjett 8000 Administrasjon teknisk 1.0100. Lønn administrative lederstillinger 1 039 398 620 000 766 316 766 316 766 316 766 316 1.0150. Lønn ingeniører 224 019 170 000 170

Detaljer

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids Beskrivelse Budsjett 213 31 Kultur, fritid og voksenopplæring 111 Fast lønn andre 7 472 112 Fast lønn lærere 1 558 116 Faste tillegg 117 Ubekvemstillegg 176 121 Vikarutgifter 2 1211 Vikarutg andre Korttids

Detaljer

SAKSDOKUMENT MR 41/19 STIFTELSEN FROGNER ELDRESTIFTELSE OG FROGNER MENIGHET

SAKSDOKUMENT MR 41/19 STIFTELSEN FROGNER ELDRESTIFTELSE OG FROGNER MENIGHET SAKSDOKUMENT MR 41/19 STIFTELSEN FROGNER ELDRESTIFTELSE OG FROGNER MENIGHET SAKSDOKUMENT MR 42/19 REGNSKAP1-7 BARNEHAGEN Rapport pr kontogruppe 1-7/2019 125 Schafteløkken barnehage (2019) - År/Periode

Detaljer

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396 Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Sentraladm. og fellesdrift 5 471 584 4 164 000 4 417 000 4 167 000 4 167 000

Detaljer

Detaljbudsjett for 2015

Detaljbudsjett for 2015 1 Ansvar: 002 Enhetsadministrasjon PUF 10101 Regulativlønn 589.000 617.000 599.444 10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig 2.000 2.000 1.196 10901 Pensjonspremie KLP 92.000 96.000 83.222 10991 Arbeidsgiveravgift

Detaljer

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST GODTGJERSLE FOLKEVALDE 10811 GODTGJERSLE ORDFØRAR/VARAORDFØRAR

Detaljer

Regnskap 2008. Budsjett 2009. Budsjett 2010. Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse

Regnskap 2008. Budsjett 2009. Budsjett 2010. Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse DeatnuTana rapport: DeatnuTana 1100 Den norske kirken 1.4705.390.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 1.4705.393.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 2 143 095 2 443 000 2 517 000 783 243 798 338 822 300 utgifter

Detaljer

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Kapittel : 15 Reserverte tilleggsbevilgninger 34: Innkjøpsavtaler samarbeid Narvik kommune Generell

Detaljer

16900 FORDELTE UTGIFTER , , Salgsinntekter , ,63 0

16900 FORDELTE UTGIFTER , , Salgsinntekter , ,63 0 Note 11153 BEVERTNING MØTER OG KURS 9 334,85 0 0 0-9 334,85 0 11500 OPPLÆRING OG KURS -6 000,00 0 0 0 6 000,00 0 11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV 240 0 0 0-240 0 12700 KONSULENTTJENESTER 13 739,00

Detaljer

R 2016 R 2017 RB 2017 VB

R 2016 R 2017 RB 2017 VB 1. Driftsregnskap Regnskap Gjerdrum og Heni sokn 2017 i 1000 kr. R 2016 R 2017 RB 2017 VB 2017 INNTEKTER Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekter -1 184-1 358-1 357-1 298 Salg av driftsmidler/fast

Detaljer

Driftsregnskap

Driftsregnskap Driftsregnskap 30.11.2018 125 Schafteløkken barnehage - 2018 08.12.2018 Regnskap 1-11 Budsjett 1-11 Budsjett 2018 Regnsk 2017 INNTEKTER Brukerbet,salg,avg.og leieinntekter -807.936 0 0-807.677 Salg driftsmidler/fast

Detaljer

Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016, hoveddel VIII

Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016, hoveddel VIII Virksomhetsområde: 10 Pol. styringsorganer mv Resultatenhet: 100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannskap 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000

Detaljer

Budsjett 2011. Budsjett 2010. Budsjett 2009. Budsjett 2012. Budsjett 2013. Båtsfjord Budsjettrapport: Skoler. Beskrivelse

Budsjett 2011. Budsjett 2010. Budsjett 2009. Budsjett 2012. Budsjett 2013. Båtsfjord Budsjettrapport: Skoler. Beskrivelse Båtsfjord rapport: Skoler 3000 Drift Nordskogen skole 1.0100.202.0 Lønn administrative lederstillinger 1.0123.202.0 Lønn samlingsstyrere 1.0124.202.0 Lønn mediate/itansvarlig 1.0184.202.0 Svangerskapslønn

Detaljer

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE 010 FASTLØNN 10100 LØNN FAST ANSATTE 10101 LØNN VAKANSVIKAR 10110 FASTE TILLEGG/VAKTTILLEGG 10130 LØRDAG-/SØNDAGSTILLEGG 10140 HELLIGDAGSTILLEGG 10150 KVELDS- OG NATTILLEGG 10190 ANNEN FAST LØNN 10199

Detaljer

Side 173. Årsbudsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015, hoveddel VIII

Side 173. Årsbudsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015, hoveddel VIII Virksomhetsområde:10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet: 100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000 1080

Detaljer

Ansvar Navn 88011* Utg. Innt. Netto Utg. Innt. Netto Utg. Regn Regn.

Ansvar Navn 88011* Utg. Innt. Netto Utg. Innt. Netto Utg. Regn Regn. Ansvar Navn Regn. 2010 Regn. 201 Utg. Innt. Netto Utg. Innt. 880115 ØSTRE AGDER SEKRETARIAT 1 275-1 152 123 574-657 880116 ØSTRE AGDER SAMHANDLINGSREFORM 1 085-2 659 880117 ØSTRE AGDER SAMFUNNSMEDISINPROSJEKTET

Detaljer

2010 Kommunal PP-tjeneste 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99. 2101 Sodin skole 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99

2010 Kommunal PP-tjeneste 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99. 2101 Sodin skole 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99 Ansvar Ansvar (T) Kostfunk Kostfunk (T) Kostart 1800 Andre utg. sentraladm. 211 Styrket tilbud til førskolebarn 130 1800 Andre utg. sentraladm. 211 Styrket tilbud til førskolebarn 185 1800 Andre utg. sentraladm.

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04 FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 Rådmannens forslag 08.11.04 INNHOLD. 1. Økonomisk oversikt drift. 2. Økonomisk oversikt investeringer. 3. Anskaffelse og anvendelse av midler. 4. Vedlegg 1A Driftsbudsjett.

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016 Hadsel Eiendom KF Budsjettregulering drifts- og investeringsbudsjett Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret 15.12.2016 131/2016 Saksbehandler: Saksmappe: Vegard Melchiorsen Forslag

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 Arena Endelig Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 610 661000 101010 Næring, plan og forvaltning NPF, administrasjon Fast lønn andre 4,604,000 4,723,000 200,000 4,923,000 103020

Detaljer

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAP Årsregnskap Vedtatt budsjett Årsregnskap Kontonr. Navn 2008 2008 2007 011500 Matvarer 1 311,00 0,00 013000 Post, bank, telefon 015000 Opplæring,kurs

Detaljer

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP Revidert budsjett 2015 Opprinnelig budsjett 2015 Regnskap 2014 Regnskap 2015 Inntekter 600-659 Brukerbetaling, salg, avgifter og

Detaljer