RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap Politiske

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske"

Transkript

1 RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap Politiske utvalg Ansvar: Tapt arbeidsfortjeneste Fordel fri tlf. avg.pl Motpost fordel fri tlf Godtgj. Heltidspolitikere Godtgj. Folkevalgte poit.råd/utvalg Påløpt feriepenger Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnementer Bevertning Forbruksmateriell,råvarer og tjenester Kunngjøringer Representasjon/gaver Kursholder - ekstern Kursavgift Hotellutg. Oppl/kurs Reisegodtgj. oppgavepliktig Diett-/kostgodtgjørelse Reiseutg. Ikke oppg.pliktig Parkeringsavgift/ bompenger Kommunens forsikringer Kontigenter Kommunale rettsaker/konsulenttj Frikjøp folkevalgte Kjøp av tjenester Kjøp fra kommuner Kjøp fra andre (private) MVA komp Drift Visma Overføring til andre Refusjon staten MVA komp Drift Sum ansvar: 1000 Politiske utvalg Politiske partier Ansvar: Overføring til andre Sum ansvar: 1001 Politiske partier Politiske valg Ansvar: Godtgj. Folkevalgte poit.råd/utvalg Sum ansvar: 1002 Politiske valg Kontrollutvalg Ansvar: Tapt arbeidsfortjeneste Godtgj. Folkevalgte poit.råd/utvalg Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Bevertning Kursavgift Reisegodtgj. oppgavepliktig Diett-/kostgodtgjørelse Reiseutg. Ikke oppg.pliktig Kontigenter Kjøp fra IKS MVA komp Drift Visma MVA komp Drift Sum ansvar: 1004 Kontrollutvalg Rådmannskontoret Ansvar: Faste lønninger Påløpt feriepenger Vikarer Påløpt feriepenger Ekstrahjelp

2 Overtid Påløpt feriepenger Annen godtgjørelser Fordel fri tlf. avg.pl Motpost fordel fri tlf Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Avg. Påløpt feriepenger Kontormateriell Bøker tidsskrifter Faglitteratur Abonnementer Matvarer Bevertning Forbruksmateriell,råvarer og tjenester Porto/frakt Bankgebyr Telefon Kopiering/Annonser Kunngjøringer Representasjon/gaver Kursholder - ekstern Kursavgift Reisegodtgj. oppgavepliktig Diett-/kostgodtgjørelse Andre oppgavpl. Godtgjørelser Reiseutg. Ikke oppg.pliktig Parkeringsavgift/ bompenger Kommunens forsikringer Leieutgifter lokaler og grunn Lisenser/avgifter Gebyr Inkassosalær Inventar/utstyr Kommunale rettsaker/konsulenttj Internkjøp Fordelte lønnsutgifter Kjøp fra andre (private) MVA komp Drift Visma Mva kompensasjon - full sats ERV Renteutgifter,låneomkostninger Avsetn. Bundne fond Annet salg adm Avgiftspliktig salg varer/tjenester Refusjon staten Refusjon sykepenger MVA komp Drift Ref. fra fylket Refusjon fra andre Sum ansvar: 1100 Rådmannskontoret Økonomiavdelingen Ansvar: Faste lønninger Påløpt feriepenger Ekstrahjelp Overtid Påløpt feriepenger Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Avg. Påløpt feriepenger Kontormateriell Faglitteratur Abonnementer Bevertning Forbruksmateriell,råvarer og tjenester Rengjøringsmidler Øredifferansen Porto/frakt Sambandsutstyr/Datakommunik Bankgebyr Telefon Kopiering/Annonser Kunngjøringer Kursholder - ekstern

3 Kursavgift Hotellutg. Oppl/kurs Reisegodtgj. oppgavepliktig Diett-/kostgodtgjørelse Reiseutg. Ikke oppg.pliktig Transport/Bompenger Kommunens forsikringer Utgifter alarmsystem Gruppeliv og Yrkesskadeforsikr Lisenser/avgifter Kontigenter Gebyr Purregebyr Inkassosalær Inventar/utstyr Leie av driftsmidler/lisenser Service/driftsavtale Drift EDB Kommunale rettsaker/konsulenttj Internkjøp Kjøp av tjenester Kjøp fra kommuner MVA komp Drift Visma Mva kompensasjon - full sats ERV Tap på fordringer Tapte kundefordringer Renteutgifter,låneomkostninger Gebyr Gebyr Purregebyr Refusjon staten Refusjon sykepenger MVA komp Drift Interneoverføringer Renteinntekter Sum ansvar: 1101 Økonomiavdelingen Fellesutgifter IT Ansvar: Vikarer Arbeidsgiveravgift Kursavgift Lisenser/avgifter Purregebyr Inkassosalær Leie av driftsmidler/lisenser Service/driftsavtale Drift EDB Drift telefoni Kommunale rettsaker/konsulenttj MVA komp Drift Visma Avsetn. Bundne fond Refusjon staten MVA komp Drift Ref. fra andre kommuner Sum ansvar: 1102 Fellesutgifter IT Fellesutgifter Ansvar: Vikarer Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnementer Matvarer Bevertning Forbruksmateriell,råvarer og tjenester Rengjøringsmidler Spesialist tjenester Øredifferansen Porto/frakt Bankgebyr Telefon Kopiering/Annonser Kunngjøringer Trykkingsutgifter Representasjon/gaver

4 Reklame/markedsføring Kursholder - ekstern Kursavgift Hotellutg. Oppl/kurs Reisegodtgj. oppgavepliktig Diett-/kostgodtgjørelse Reiseutg. Ikke oppg.pliktig Kommunens forsikringer Forsikringsskader/Yrkesskadeforsikr Gruppeliv og Yrkesskadeforsikr Leieutgifter lokaler og grunn Kommunaleavgifter Lisenser/avgifter Kontigenter Gebyr Inkassosalær Leie av driftsmidler/lisenser Service/driftsavtale Drift EDB Kjøp tjenester Renhold/Vask Kommunale rettsaker/konsulenttj Kjøp av tjenester Kjøp fra kommuner Kjøp fra andre (private) MVA komp Drift Visma Mva kompensasjon - full sats ERV Renteutgifter,låneomkostninger Annet salg,varer/tj.geb. U/avg Refusjon staten MVA komp Drift Refusjon fra andre Bruk av bundne fond Sum ansvar: 1103 Fellesutgifter Arbeidsmiljøutvalget Ansvar: Bevertning Forebyggende tiltak Arbeidstøy/ikke oppg.pl Kursavgift Kontigenter Arrangement MVA komp Drift Visma MVA komp Drift Bruk av disposisjons fond Sum ansvar: 1104 Arbeidsmiljøutvalget Reserverte tilleggsbevilgninger Ansvar: Overføring til andre Reserverte bevilgninger/avsetninger Sum ansvar: 1105 Reserverte tilleggsbevilgninger Personalavdelingen Ansvar: MVA komp Drift Visma MVA komp Drift Sum ansvar: 1106 Personalavdelingen Skatteavdelingen Ansvar: Faste lønninger Påløpt feriepenger Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Avg. Påløpt feriepenger Kontormateriell Bøker tidsskrifter Faglitteratur Abonnementer Bevertning Forbruksmateriell,råvarer og tjenester Porto/frakt Sambandsutstyr/Datakommunik Telefon Kursavgift Hotellutg. Oppl/kurs Reisegodtgj. oppgavepliktig Diett-/kostgodtgjørelse Andre oppgavpl. Godtgjørelser Reiseutg. Ikke oppg.pliktig

5 Kommunens forsikringer Leieutgifter lokaler og grunn Lisenser/avgifter Kontigenter Gebyr Purregebyr Inventar/utstyr Service/driftsavtale MVA komp Drift Visma Mva kompensasjon - full sats ERV Annet salg eiend Gebyr Refusjon sykepenger MVA komp Drift Ref. fra andre kommuner Refusjon fra andre Fordelte lønnsutgifter Sum ansvar: 1107 Skatteavdelingen Lønningskontor Ansvar: Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Porto/frakt Bankgebyr Fordelte lønnsutgifter Kjøp fra kommuner MVA komp Drift Visma MVA komp Drift Sum ansvar: 1108 Lønningskontor Regnskapskontrollen Ansvar: Faste lønninger Lønn grensegjengere Påløpt feriepenger Påløpt feriepenger grensegjengere Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Avg. Påløpt feriepenger Kontormateriell Faglitteratur Abonnementer Bevertning Porto/frakt Sambandsutstyr/Datakommunik Telefon Kursavgift Hotellutg. Oppl/kurs Reisegodtgj. oppgavepliktig Diett-/kostgodtgjørelse Reiseutg. Ikke oppg.pliktig Kommunens forsikringer Leieutgifter lokaler og grunn Lisenser/avgifter Gebyr Purregebyr Inventar/utstyr Service/driftsavtale Kommunale rettsaker/konsulenttj Kjøp fra kommuner MVA komp Drift Visma Mva kompensasjon - full sats ERV MVA komp Drift Ref. fra andre kommuner Ref. tjenester Sum ansvar: 1109 Regnskapskontrollen Servicetorg Ansvar: Faste lønninger Vikarer Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnementer Bevertning Forbruksmateriell,råvarer og tjenester Porto/frakt

6 Kopiering/Annonser Kursavgift Reisegodtgj. oppgavepliktig Diett-/kostgodtgjørelse Reiseutg. Ikke oppg.pliktig Kontigenter Salg av tjenester Sum ansvar: 1110 Servicetorg Felles grunnskole Ansvar: Transport/Bompenger Skoleskyss Kjøp fra fylkeskommunen Kjøp fra kommuner Refusjon staten Sum ansvar: 1120 Felles grunnskole Felles barnehage Ansvar: Kjøp fra andre (private) Overføring øremerket tilskudd Sum ansvar: 1121 Felles barnehage Felles helse- omsorg Ansvar: Lønn lærlinger Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Refusjon fra andre Sum ansvar: 1130 Felles helse- omsorg Sivilforsvaret Ansvar: Leieutgifter lokaler og grunn MVA komp Drift Visma MVA komp Drift Sum ansvar: 1202 Sivilforsvaret Eldrerådet/ Ungdomsrådet Ansvar: Bevertning Forbruksmateriell,råvarer og tjenester Inventar/utstyr Honorar artister Kjøp fra andre (private) MVA komp Drift Visma MVA komp Drift Refusjon fra andre Sum ansvar: 1203 Eldrerådet/ Ungdomsrådet Verdensarvkoordinator Ansvar: Faste lønninger Påløpt feriepenger Annen godtgjørelser Fordel fri tlf. avg.pl Motpost fordel fri tlf Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Avg. Påløpt feriepenger Kontormateriell Bøker tidsskrifter Faglitteratur Abonnementer Matvarer Bevertning Forbruksmateriell,råvarer og tjenester Porto/frakt Telefon Trykkingsutgifter Representasjon/gaver Kursholder - ekstern Kursavgift Hotellutg. Oppl/kurs Reisegodtgj. oppgavepliktig Diett-/kostgodtgjørelse Reiseutg. Ikke oppg.pliktig Transport/Bompenger Kommunens forsikringer Leieutgifter lokaler og grunn Kontigenter Gebyr Kommunale rettsaker/konsulenttj Kjøp av tjenester

7 MVA komp Drift Visma Mva kompensasjon - full sats ERV Overføring til andre Avsetn. Bundne fond Annet salg,varer/tj.geb. U/avg Refusjon staten Refusjon fødselspenger MVA komp Drift Bruk av bundne fond Sum ansvar: 1305 Verdensarvkoordinator Prosjekt Ansvar: Ekstrahjelp Annen godtgjørelser Arbeidsgiveravgift Faglitteratur Forbruksmateriell,råvarer og tjenester Porto/frakt Trykkingsutgifter Kursholder - ekstern Kommunale rettsaker/konsulenttj MVA komp Drift Visma Avgiftspliktig salg varer/tjenester Refusjon staten MVA komp Drift Refusjon fra andre Bruk av bundne fond Sum ansvar: 1306 Prosjekt Administrasjon Ansvar: Faste lønninger Påløpt feriepenger Annen godtgjørelser Pensjon KLP Pensjon STP Arbeidsgiveravgift Avg. Påløpt feriepenger Kontormateriell Faglitteratur Abonnementer Undervisningsmateriell Matvarer Bevertning Forbruksmateriell,råvarer og tjenester Forebyggende tiltak Porto/frakt Telefon Kopiering/Annonser Kunngjøringer Trykkingsutgifter Representasjon/gaver Kursholder - ekstern Kursavgift Hotellutg. Oppl/kurs Reisegodtgj. oppgavepliktig Diett-/kostgodtgjørelse Andre oppgavpl. Godtgjørelser Reiseutg. Ikke oppg.pliktig Transport/Bompenger Skoleskyss Kommunens forsikringer Leieutgifter lokaler og grunn Lisenser/avgifter Inventar/utstyr Leie av driftsmidler/lisenser Vedlikehold maskiner/utstyr Service/driftsavtale Kommunale rettsaker/konsulenttj Internkjøp Kjøp fra fylkeskommunen Kjøp fra kommuner Overføring til private MVA komp Drift Visma Mva kompensasjon - full sats ERV Mva kompensasjon - lav sats ERV

8 Avsetn. Bundne fond Annet salg,varer/tj.geb. U/avg Refusjon staten Refusjon sykepenger Refusjon fødselspenger MVA komp Drift Ref. fra fylket Refusjon fra andre Bruk av bundne fond Sum ansvar: 2000 Administrasjon Administrasjon barnehager Ansvar: Faste lønninger Påløpt feriepenger Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Avg. Påløpt feriepenger Kontormateriell Faglitteratur Abonnementer Forbruksmateriell,råvarer og tjenester Porto/frakt Telefon Kunngjøringer Kursholder - ekstern Kursavgift Reisegodtgj. oppgavepliktig Arbeidstøy oppg.pl Reiseutg. Ikke oppg.pliktig Kommunens forsikringer Lisenser/avgifter Inventar/utstyr Service/driftsavtale Kjøp fra andre (private) Overføring øremerket tilskudd MVA komp Drift Visma Mva kompensasjon - full sats ERV Avsetn. Bundne fond Refusjon staten Refusjon sykepenger Refusjon fødselspenger MVA komp Drift Ref. fra andre kommuner Bruk av bundne fond Sum ansvar: 2001 Administrasjon barnehager Røros skole Ansvar: Faste lønninger Lønn lærere Påløpt feriepenger Vikarer Påløpt feriepenger Støttekontakter Annen godtgjørelser Fordel fri tlf. avg.pl Motpost fordel fri tlf Godtgj. Folkevalgte poit.råd/utvalg Pensjon KLP Pensjon STP Arbeidsgiveravgift Avg. Påløpt feriepenger Kontormateriell Abonnementer Undervisningsmateriell Håndbøker lærere Forming Skolebibliotek Heimkunnskap Medisinsk forbruksvarer Matvarer Skolefrukt Bevertning Forbruksmateriell,råvarer og tjenester Rengjøringsmidler Porto/frakt

9 Telefon Kopiering/Annonser Representasjon/gaver Kursholder - ekstern Kursavgift Reisegodtgj. oppgavepliktig Diett-/kostgodtgjørelse Andre oppgavpl. Godtgjørelser Reiseutg. Ikke oppg.pliktig Transport/Bompenger Kommunens forsikringer Forsikringsskader/Yrkesskadeforsikr Leieutgifter lokaler og grunn Kommunaleavgifter Lisenser/avgifter Kontigenter Inkassosalær Inventar/utstyr Leie av driftsmidler/lisenser Vedlikehold bygninger Vedlikehold maskiner/utstyr Service/driftsavtale Internkjøp Kjøp fra kommuner Kjøp fra andre (private) MVA komp Drift Visma Mva kompensasjon - full sats ERV Overføring til kommuner Overføring til andre Kost-inntekter Annet salg,varer/tj.geb. U/avg Leieinntekter /husleie Refusjon staten Øremerket tilskudd Refusjon sykepenger Refusjon fødselspenger MVA komp Drift Ref. fra andre kommuner Refusjon fra andre Interneoverføringer Sum ansvar: 2110 Røros skole Røros SFO Ansvar: Faste lønninger Påløpt feriepenger Vikarer Påløpt feriepenger Pensjon KLP Pensjon STP Arbeidsgiveravgift Avg. Påløpt feriepenger Faglitteratur Abonnementer Undervisningsmateriell Matvarer Forbruksmateriell,råvarer og tjenester Porto/frakt Telefon Kursholder - ekstern Reisegodtgj. oppgavepliktig Arbeidstøy oppg.pl Kommunens forsikringer Inventar/utstyr MVA komp Drift Visma Overføring til andre Brukerbet SFO Solgte timer Kost-inntekter Brukerbetaling kost Refusjon sykepenger Refusjon fødselspenger MVA komp Drift Interneoverføringer Andre statlige overføringer

10 Sum ansvar: 2111 Røros SFO Røros skole/sfo bygg Ansvar: Rengjøringsmidler Porto/frakt Strømavgift Kommunaleavgifter MVA komp Drift Visma Leieinntekter /husleie MVA komp Drift Sum ansvar: 2112 Røros skole/sfo bygg Glåmos skole Ansvar: Faste lønninger Lønn lærere Påløpt feriepenger Vikarer Påløpt feriepenger Fordel fri tlf. avg.pl Motpost fordel fri tlf Pensjon KLP Pensjon STP Arbeidsgiveravgift Avg. Påløpt feriepenger Kontormateriell Faglitteratur Abonnementer Undervisningsmateriell Håndbøker lærere Forming Skolebibliotek Heimkunnskap Medisinsk forbruksvarer Matvarer Skolefrukt Bevertning Forbruksmateriell,råvarer og tjenester Rengjøringsmidler Porto/frakt Telefon Kopiering/Annonser Kunngjøringer Kursavgift Reisegodtgj. oppgavepliktig Diett-/kostgodtgjørelse Andre oppgavpl. Godtgjørelser Arbeidstøy oppg.pl Reiseutg. Ikke oppg.pliktig Transport/Bompenger Kommunens forsikringer Utgifter alarmsystem Gruppeliv og Yrkesskadeforsikr Leieutgifter lokaler og grunn Kommunaleavgifter Lisenser/avgifter Kontigenter Inventar/utstyr Leie av driftsmidler/lisenser Vedlikehold maskiner/utstyr Service/driftsavtale Internkjøp Kjøp fra andre (private) MVA komp Drift Visma Mva kompensasjon - full sats ERV Overføring til andre Avgiftspliktig salg varer/tjenester Refusjon staten Refusjon sykepenger MVA komp Drift Refusjon fra andre Interneoverføringer Sum ansvar: 2120 Glåmos skole Glåmos SFO Ansvar: Faste lønninger Påløpt feriepenger

11 Vikarer Påløpt feriepenger Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Avg. Påløpt feriepenger Undervisningsmateriell Matvarer Bevertning Kursholder - ekstern Reisegodtgj. oppgavepliktig Arbeidstøy oppg.pl Kommunens forsikringer Gebyr Inventar/utstyr MVA komp Drift Visma Brukerbet SFO Kost-inntekter Brukerbetaling kost MVA komp Drift Sum ansvar: 2121 Glåmos SFO Glåmos skole bygg Ansvar: Strømavgift Kommunaleavgifter Inventar/utstyr MVA komp Drift Visma Renteutgifter,låneomkostninger Leieinntekter /husleie MVA komp Drift Refusjon fra andre Interneoverføringer Sum ansvar: 2122 Glåmos skole bygg Brekken skole Ansvar: Faste lønninger Lønn lærere Lønn grensegjengere Påløpt feriepenger Påløpt feriepenger grensegjengere Vikarer Svangerskap/sykevikar Påløpt feriepenger Annen godtgjørelser Pensjon KLP Pensjon STP Arbeidsgiveravgift Avg. Påløpt feriepenger Kontormateriell Bøker tidsskrifter Undervisningsmateriell Håndbøker lærere Forming Skolebibliotek Heimkunnskap Samling/Ekskursjon/Leirskole Medisinsk forbruksvarer Matvarer Skolefrukt Bevertning Forbruksmateriell,råvarer og tjenester Porto/frakt Telefon Kopiering/Annonser Kursholder - ekstern Kursavgift Hotellutg. Oppl/kurs Reisegodtgj. oppgavepliktig Diett-/kostgodtgjørelse Arbeidstøy oppg.pl Reiseutg. Ikke oppg.pliktig Transport/Bompenger Skoleskyss Kommunens forsikringer Utgifter alarmsystem Lisenser/avgifter

12 Kontigenter Gebyr Inventar/utstyr Leie av driftsmidler/lisenser Vedlikehold maskiner/utstyr Service/driftsavtale Internkjøp Kjøp av tjenester Kjøp fra andre (private) MVA komp Drift Visma Mva kompensasjon - full sats ERV Overføring til andre Annet salg,varer/tj.geb. U/avg Leieinntekter /husleie Avgiftspliktig salg varer/tjenester Refusjon staten Refusjon sykepenger MVA komp Drift Ref. fra fylket Ref. fra andre kommuner Refusjon fra andre Interneoverføringer Bruk av bundne fond Sum ansvar: 2130 Brekken skole Brekken SFO Ansvar: Faste lønninger Påløpt feriepenger Vikarer Svangerskap/sykevikar Påløpt feriepenger Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Avg. Påløpt feriepenger Lekematriell Matvarer Kursholder - ekstern Reisegodtgj. oppgavepliktig Arbeidstøy oppg.pl Kommunens forsikringer MVA komp Drift Visma Brukerbet SFO Kost-inntekter Brukerbetaling kost Refusjon sykepenger MVA komp Drift Sum ansvar: 2131 Brekken SFO Brekken skole bygg Ansvar: Forbruksmateriell,råvarer og tjenester Rengjøringsmidler Strømavgift Kommunaleavgifter Inventar/utstyr Vedlikehold bygninger Service/driftsavtale MVA komp Drift Visma Leieinntekter /husleie MVA komp Drift Refusjon fra andre Interneoverføringer Sum ansvar: 2132 Brekken skole bygg Røros kulturskole Ansvar: Faste lønninger Påløpt feriepenger Vikarer Ekstrahjelp Godtgj. Folkevalgte poit.råd/utvalg Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Avg. Påløpt feriepenger Kontormateriell Faglitteratur Abonnementer Undervisningsmateriell

13 Håndbøker lærere Matvarer Bevertning Forbruksmateriell,råvarer og tjenester Porto/frakt Telefon Kopiering/Annonser Kunngjøringer Trykkingsutgifter Representasjon/gaver Kursholder - ekstern Kursavgift Reisegodtgj. oppgavepliktig Diett-/kostgodtgjørelse Andre oppgavpl. Godtgjørelser Reiseutg. Ikke oppg.pliktig Transport/Bompenger Kommunens forsikringer Leieutgifter lokaler og grunn Lisenser/avgifter Kontigenter Gebyr Inventar/utstyr Leie av driftsmidler/lisenser Vedlikehold maskiner/utstyr Service/driftsavtale Internkjøp Kjøp fra kommuner Kjøp fra andre (private) Arrangement MVA komp Drift Visma Mva kompensasjon - full sats ERV Avsetn. Bundne fond Brukerbet skole Solgte timer Øvrige kulturformål Leieinntekter /husleie Refusjon sykepenger MVA komp Drift Ref. fra fylket Ref. fra andre kommuner Refusjon fra andre Interneoverføringer Sum ansvar: 2200 Røros kulturskole Kvitsanden barnehage Ansvar: Faste lønninger Lønn grensegjengere Påløpt feriepenger Påløpt feriepenger grensegjengere Vikarer Svangerskap/sykevikar Påløpt feriepenger Ekstrahjelp Overtid Påløpt feriepenger Klesgodtgjørelse, oppgavepliktig og skattepliktig Annen godtgjørelser Pensjon KLP Pensjon STP Arbeidsgiveravgift Avg. Påløpt feriepenger Kontormateriell Faglitteratur Abonnementer Forming Lekematriell Medisinsk forbruksvarer Matvarer Bevertning Forbruksmateriell,råvarer og tjenester Rengjøringsmidler Forebyggende tiltak Porto/frakt

14 Telefon Kursholder - ekstern Reisegodtgj. oppgavepliktig Andre oppgavpl. Godtgjørelser Arbeidstøy oppg.pl Reiseutg. Ikke oppg.pliktig Transport/Bompenger Kommunens forsikringer Leieutgifter lokaler og grunn Lisenser/avgifter Gebyr Inventar/utstyr Leie av driftsmidler/lisenser Vedlikehold maskiner/utstyr Service/driftsavtale Kjøp fra andre (private) Overføring øremerket tilskudd MVA komp Drift Visma Mva kompensasjon - full sats ERV Avsetn. Bundne fond Brukerbet bhg Solgte timer Brukerbetaling kost Annet salg,varer/tj.geb. U/avg Annet salg bhg Refusjon staten Refusjon sykepenger Refusjon fødselspenger MVA komp Drift Refusjon fra andre Bruk av bundne fond Sum ansvar: 2310 Kvitsanden barnehage Kvitsanden barnehage bygg Ansvar: Forbruksmateriell,råvarer og tjenester Strømavgift Kommunaleavgifter MVA komp Drift Visma MVA komp Drift Sum ansvar: 2311 Kvitsanden barnehage bygg Ysterhagaen barnehage Ansvar: Faste lønninger Påløpt feriepenger Vikarer Påløpt feriepenger Overtid Påløpt feriepenger Veiledningsgodtgj Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Avg. Påløpt feriepenger Kontormateriell Bøker tidsskrifter Faglitteratur Abonnementer Undervisningsmateriell Lekematriell Medisinsk forbruksvarer Matvarer Bevertning Forbruksmateriell,råvarer og tjenester Rengjøringsmidler Arbeidstøy/ikke oppg.pl Porto/frakt Telefon Trykkingsutgifter Representasjon/gaver Kursholder - ekstern Reisegodtgj. oppgavepliktig Arbeidstøy oppg.pl Reiseutg. Ikke oppg.pliktig Kommunens forsikringer Leieutgifter lokaler og grunn Kommunaleavgifter

15 Purregebyr Inventar/utstyr Leie av driftsmidler/lisenser Vedlikehold maskiner/utstyr Service/driftsavtale Overføring øremerket tilskudd MVA komp Drift Visma Mva kompensasjon - full sats ERV Øremerket tilskudd Brukerbet bhg Solgte timer Brukerbetaling kost Refusjon staten Refusjon sykepenger Refusjon fødselspenger MVA komp Drift Refusjon fra andre Sum ansvar: 2320 Ysterhagaen barnehage Ysterhagaen barnehage bygg Ansvar: Strømavgift Kommunaleavgifter Service/driftsavtale MVA komp Drift Visma MVA komp Drift Sum ansvar: 2321 Ysterhagaen barnehage bygg Øya barnehage Ansvar: Faste lønninger Påløpt feriepenger Vikarer Påløpt feriepenger Ekstrahjelp Påløpt feriepenger Overtid Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Avg. Påløpt feriepenger Kontormateriell Faglitteratur Abonnementer Undervisningsmateriell Forming Lekematriell Medisinsk forbruksvarer Matvarer Forbruksmateriell,råvarer og tjenester Rengjøringsmidler Spesialist tjenester Telefon Kopiering/Annonser Kursholder - ekstern Kursavgift Reisegodtgj. oppgavepliktig Andre oppgavpl. Godtgjørelser Arbeidstøy oppg.pl Reiseutg. Ikke oppg.pliktig Kommunens forsikringer Lisenser/avgifter Inkassosalær Inventar/utstyr Vedlikehold maskiner/utstyr Service/driftsavtale Overføring øremerket tilskudd MVA komp Drift Visma Mva kompensasjon - full sats ERV Øremerket tilskudd Brukerbet bhg Solgte timer Brukerbetaling kost Annet salg,varer/tj.geb. U/avg Refusjon staten Refusjon sykepenger MVA komp Drift Interneoverføringer

16 Sum ansvar: 2330 Øya barnehage Øya barnehage bygg Ansvar: Strømavgift Kommunaleavgifter Lisenser/avgifter Vedlikehold bygninger MVA komp Drift Visma Renteutgifter,låneomkostninger MVA komp Drift Sum ansvar: 2331 Øya barnehage bygg Brekken barnehage Ansvar: Faste lønninger Lønn grensegjengere Påløpt feriepenger Påløpt feriepenger grensegjengere Vikarer Svangerskap/sykevikar Påløpt feriepenger Overtid Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Avg. Påløpt feriepenger Kontormateriell Bøker tidsskrifter Lekematriell Medisinsk forbruksvarer Matvarer Forbruksmateriell,råvarer og tjenester Telefon Representasjon/gaver Kursholder - ekstern Kursavgift Reisegodtgj. oppgavepliktig Diett-/kostgodtgjørelse Arbeidstøy oppg.pl Reiseutg. Ikke oppg.pliktig Transport/Bompenger Kommunens forsikringer Lisenser/avgifter Gebyr Inventar/utstyr Vedlikehold maskiner/utstyr MVA komp Drift Visma Mva kompensasjon - full sats ERV Brukerbet bhg Solgte timer Brukerbetaling kost Refusjon staten Refusjon sykepenger MVA komp Drift Refusjon fra andre Interneoverføringer Sum ansvar: 2340 Brekken barnehage Brekken barnehage bygg Ansvar: Vedlikehold bygninger Internkjøp MVA komp Drift Visma Refusjon staten MVA komp Drift Sum ansvar: 2341 Brekken barnehage bygg Glåmos barnehage Ansvar: Faste lønninger Påløpt feriepenger Vikarer Påløpt feriepenger Overtid Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Avg. Påløpt feriepenger Kontormateriell Abonnementer Undervisningsmateriell Forming

17 Lekematriell Medisinsk forbruksvarer Matvarer Forbruksmateriell,råvarer og tjenester Rengjøringsmidler Telefon Kursholder - ekstern Kursavgift Reisegodtgj. oppgavepliktig Andre oppgavpl. Godtgjørelser Arbeidstøy oppg.pl Reiseutg. Ikke oppg.pliktig Kommunens forsikringer Kommunaleavgifter Inventar/utstyr Service/driftsavtale Kjøp fra andre (private) Overføring øremerket tilskudd MVA komp Drift Visma Mva kompensasjon - full sats ERV Brukerbet bhg Brukerbetaling kost Refusjon staten Refusjon sykepenger MVA komp Drift Sum ansvar: 2360 Glåmos barnehage Glåmos barnehage bygg Ansvar: Strømavgift Kommunaleavgifter Internkjøp MVA komp Drift Visma MVA komp Drift Sum ansvar: 2361 Glåmos barnehage bygg Storwartz leirskole andre elever Ansvar: Faste lønninger Påløpt feriepenger Fordel fri tlf. avg.pl Motpost fordel fri tlf Pensjon KLP Pensjon STP Arbeidsgiveravgift Avg. Påløpt feriepenger Telefon Reisegodtgj. oppgavepliktig Kommunens forsikringer Service/driftsavtale Internkjøp MVA komp Drift Visma Annet salg,varer/tj.geb. U/avg MVA komp Drift Ref. fra andre kommuner Refusjon fra andre Interneoverføringer Bruk av bundne fond Sum ansvar: 2400 Storwartz leirskole andre elever Bygg Storwartz leirskole Ansvar: Faste lønninger Påløpt feriepenger Pensjon KLP Pensjon STP Arbeidsgiveravgift Avg. Påløpt feriepenger Kommunens forsikringer MVA komp Drift Visma MVA komp Drift Refusjon fra andre Sum ansvar: 2401 Bygg Storwartz leirskole Røros Vo-senter Ansvar: Faste lønninger Lønn lærere Påløpt feriepenger Vikarer Påløpt feriepenger

18 Pensjon KLP Pensjon STP Arbeidsgiveravgift Avg. Påløpt feriepenger Kontormateriell Bøker tidsskrifter Faglitteratur Abonnementer Undervisningsmateriell Håndbøker lærere Forming Medisinsk forbruksvarer Matvarer Bevertning Forbruksmateriell,råvarer og tjenester Rengjøringsmidler Forebyggende tiltak Porto/frakt Telefon Kopiering/Annonser Trykkingsutgifter Kursavgift Reisegodtgj. oppgavepliktig Diett-/kostgodtgjørelse Andre oppgavpl. Godtgjørelser Reiseutg. Ikke oppg.pliktig Transport/Bompenger Kommunens forsikringer Leieutgifter lokaler og grunn Lisenser/avgifter Kontigenter Gebyr Purregebyr Inkassosalær Inventar/utstyr Leie av driftsmidler/lisenser Service/driftsavtale Internkjøp Kjøp fra fylkeskommunen Kjøp fra andre (private) MVA komp Drift Visma Mva kompensasjon - full sats ERV Overføring til fylkeskommunen Refusjon staten Refusjon sykepenger MVA komp Drift Ref. fra andre kommuner Ref. tjenester Interneoverføringer Sum ansvar: 2600 Røros Vo-senter Røros Vo- innvandreundervis. Ansvar: Faste lønninger Lønn lærere Påløpt feriepenger Vikarer Påløpt feriepenger Annen godtgjørelser Pensjon KLP Pensjon STP Arbeidsgiveravgift Avg. Påløpt feriepenger Kontormateriell Bøker tidsskrifter Faglitteratur Vedlikeholk ktr. Maskiner Abonnementer Undervisningsmateriell Håndbøker lærere Medisinsk forbruksvarer Matvarer Bevertning Forbruksmateriell,råvarer og tjenester Porto/frakt

19 Telefon Kopiering/Annonser Hotellutg. Oppl/kurs Reisegodtgj. oppgavepliktig Diett-/kostgodtgjørelse Reiseutg. Ikke oppg.pliktig Kommunens forsikringer Leieutgifter lokaler og grunn Lisenser/avgifter Gebyr Inkassosalær Inventar/utstyr Leie av driftsmidler/lisenser Vedlikehold maskiner/utstyr Kjøp av tjenester Kjøp fra fylkeskommunen Kjøp fra kommuner MVA komp Drift Visma Mva kompensasjon - full sats ERV Overføring til fylkeskommunen Overføring til kommuner Overføring til andre Annet salg,varer/tj.geb. U/avg Refusjon staten Refusjon sykepenger Refusjon fødselspenger MVA komp Drift Ref. fra andre kommuner Refusjon fra andre Interneoverføringer Sum ansvar: 2601 Røros Vo- innvandreundervis Flykningesekretær Ansvar: Faste lønninger Kvelds-/natttillegg Påløpt feriepenger Vikarer Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Avg. Påløpt feriepenger Kontormateriell Bøker tidsskrifter Faglitteratur Abonnementer Sosialtrening Matvarer Forbruksmateriell,råvarer og tjenester Forebyggende tiltak Spesialist tjenester Arbeidstøy/ikke oppg.pl Porto/frakt Sambandsutstyr/Datakommunik Telefon Kursavgift Hotellutg. Oppl/kurs Diett-/kostgodtgjørelse Driftsutgifter komm. Biler Reiseutg. Ikke oppg.pliktig Parkeringsavgift/ bompenger Transport/Bompenger Kommunens forsikringer Leieutgifter lokaler og grunn Kontigenter Gebyr Purregebyr Inkassosalær Inventar/utstyr Kjøp/Leasing av transportmid Kommunale rettsaker/konsulenttj Internkjøp Kjøp fra kommuner Kjøp fra andre (private) MVA komp Drift Visma Mva kompensasjon - full sats ERV

20 Overføring til andre Annet salg skole Refusjon staten Refusjon sykepenger MVA komp Drift Ref. fra andre kommuner Bruk av disposisjons fond Sum ansvar: 2610 Flykningesekretær Introduksjonsstønad Ansvar: Lønn ikke arb.giv.avg Sum ansvar: 2611 Introduksjonsstønad PP-tjenesten Ansvar: Faste lønninger Påløpt feriepenger Fordel fri tlf. avg.pl Motpost fordel fri tlf Godtgj. Folkevalgte poit.råd/utvalg Påløpt feriepenger Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Avg. Påløpt feriepenger Kontormateriell Faglitteratur Abonnementer Undervisningsmateriell Bevertning Forbruksmateriell,råvarer og tjenester Porto/frakt Telefon Kopiering/Annonser Kursavgift Reisegodtgj. oppgavepliktig Diett-/kostgodtgjørelse Reiseutg. Ikke oppg.pliktig Transport/Bompenger Kommunens forsikringer Forsikringsskader/Yrkesskadeforsikr Lisenser/avgifter Kontigenter Inventar/utstyr Leie av driftsmidler/lisenser Service/driftsavtale Kjøp fra fylkeskommunen Kjøp fra andre (private) MVA komp Drift Visma Mva kompensasjon - full sats ERV Annet salg,varer/tj.geb. U/avg Refusjon staten Refusjon sykepenger MVA komp Drift Ref. fra andre kommuner Sum ansvar: 2700 PP-tjenesten De utrolige årene Ansvar: Forbruksmateriell,råvarer og tjenester Reisegodtgj. oppgavepliktig Diett-/kostgodtgjørelse Reiseutg. Ikke oppg.pliktig MVA komp Drift Visma MVA komp Drift Sum ansvar: 2704 De utrolige årene Administrasjon helse/sosial Ansvar: Faste lønninger Lønn lærlinger Påløpt feriepenger Fordel fri tlf. avg.pl Motpost fordel fri tlf Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Avg. Påløpt feriepenger Kontormateriell Abonnementer Medisinsk forbruksvarer Matvarer

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte

Detaljer

Driftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010

Driftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010 0001 Nordvest-Russland sa 101020 Lønn undervisn.pers. 202 4 228,30 0001 Nordvest-Russland sa 102000 Lønn vikar 202 2 200,00 0001 Nordvest-Russland sa 111500 Matvarer 202 9 605,00 3 745,76 0001 Nordvest-Russland

Detaljer

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 6000 101000 Fast lønn, drift 1 037 170 98 194,60 9,47 101034 Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013 Bruker: AARA Klokken: 13:15 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 141010 Politisk ledelse 10101 Faste stillinger 975.000 842.000 10195 Påløpte feriepenger 0 99.900 10410 Overtid 7.000 7.000 10520 Annen

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana 1000 Kommunestyret og andre faste politiske utvalg 0 (Ingen prosjekt) 1.101090.100.0 Annen fast lønn 1.103000.360.0 Lønn ekstrahjelp 1.103010.100.0 Engasjementer

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 1 Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift 1 037 170 91 615,83 Lønn rådgiver skal også føres her Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Formannskapets innstilling (Fsak 135/13), 28.11.2013 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.140.417 2.369.000

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418. Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER

Detaljer

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012 141010 Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 1.0115.1200.0 LØNNSOPPGJØR 1.0195.1200.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0310.1000.0 ENGASJEMENTER PROSJ., ETC. 1.0395.1000.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0410.1000.0

Detaljer

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.492.826 2.532.700 2.674.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD -24.000 0 0 1090 KLP 413.139 435.600 521.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000

Detaljer

Rådmannens forslag. Tallbudsjett 2016-19. Sortland kommune

Rådmannens forslag. Tallbudsjett 2016-19. Sortland kommune Rådmannens forslag Tallbudsjett 2016 201619 Sortland kommune Innhold Budsjettskjema 1A drift... 3 Budsjettskjema 2 A... 4 Økonomisk oversikt drift... 5 Investeringsplan 2016... 6 Driftsbudsjett... 8 2

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4.november 2010 Talldel Rygge kommune - - Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 770 674 790 000 818 000 1.0101.1800.0 FASTE STILLINGER 0 0 0 1.0195.1200.0 PÅLØPTE

Detaljer

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids Beskrivelse Budsjett 213 31 Kultur, fritid og voksenopplæring 111 Fast lønn andre 7 472 112 Fast lønn lærere 1 558 116 Faste tillegg 117 Ubekvemstillegg 176 121 Vikarutgifter 2 1211 Vikarutg andre Korttids

Detaljer

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014 Ansvar: 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP (110) 1030 EKSTRAHJELP 5.000 1080 GODTGJØRING ORDF./VARAORDF. 689.931 1081 MØTEGODTGJØRELSE 608.000 1082 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE POLITIKERE 70.000 1095 PENSJONSUTGIFT,

Detaljer

Sum 1.1 3 903 400-5 733 100 97 000-1 732 700

Sum 1.1 3 903 400-5 733 100 97 000-1 732 700 BUDSJETTREGULERING 2012 Økt innt Red innt Økt utg Red utg 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelse 20 000 1.1000.1151.100 Kommunal bevertning 10 000 1.1000.1600.100 Reiseutgifter oppgavepliktig 15 000 1.1000.1750.100

Detaljer

<legg inn ønsket tittel>

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP Side 1 KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP UTGIFTER 2011 2010 2009 2008 3.0100.100.041 FASTLØNN #REF! 969 342 876 438 781 792 3.0300.100.041 EKSTRAHJELP, VIKARER 20000 10 000 21 384

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012 LEIRFJORD KOMMUNE Rådmannens innstilling Detaljbudsjett 2012 1000 Fellesutgifter pensjon og arb.g.avgift 12901 Fellesutgifter pensjon 13 488 023 10 810 575 14 743 294 12902 Fellesutgifter arb.g.avgift

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14)

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) 16.12.14 1 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.333.190 2.444.000 2.532.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 Arena Endelig Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 610 661000 101010 Næring, plan og forvaltning NPF, administrasjon Fast lønn andre 4,604,000 4,723,000 200,000 4,923,000 103020

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAP Årsregnskap Vedtatt budsjett Årsregnskap Kontonr. Navn 2008 2008 2007 011500 Matvarer 1 311,00 0,00 013000 Post, bank, telefon 015000 Opplæring,kurs

Detaljer

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII Virksomhetsområde:10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet:100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000 1080

Detaljer

Driftsbudsjett Vadsø Havn KF - 2016 1 av 7

Driftsbudsjett Vadsø Havn KF - 2016 1 av 7 DRIFTSBUDSJETT VADSØ HAVN KF - ÅR 2016 Regnskap Buds(end) Budsjett Art Navn 2014 2015 2016 Ansvar: 1711 DRIFT VADSØ HAVN 10100 FAST LØNN 1 932 819 1 750 000 2 000 000 10201 VIKAR VED SYKEFRAVÆR 68 977

Detaljer

Regnskap 2008. Budsjett 2009. Budsjett 2010. Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse

Regnskap 2008. Budsjett 2009. Budsjett 2010. Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse DeatnuTana rapport: DeatnuTana 1100 Den norske kirken 1.4705.390.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 1.4705.393.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 2 143 095 2 443 000 2 517 000 783 243 798 338 822 300 utgifter

Detaljer

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE qp1' - historlsk ogfraintidsretta 1 VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE DETALJERTDRIFTSREKNESKAPs 2-56 PROSJEKTREKNESKAPDRIFT s 57-68 DETALJERTINVESTERINGSREKENSKAPs 69-74 DETALJERTBALANSEREKNSKAPs

Detaljer

Tallbudsjett 2014. Rådmannens forslag. Sortland kommune

Tallbudsjett 2014. Rådmannens forslag. Sortland kommune Tallbudsjett 2014 Rådmannens forslag Sortland kommune Sortland kommune Tallbudsjett 2014 2 Innholdsfortegnelse 1 BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFT... 3 2 BUDSJETTSKJEMA 2A... 4 3 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT... 5 4

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 0001 Prosjekt NordVest Russland 1.102000.202.0 Lønn vikarer 1.111500.202.0 Matvarer 1.112005.202.0 Gaver, påskjønnelser o.l. 1.112039.202.0 Utgifter arrangement 1.112050.202.0 Hotellutgifter møter mm ikke

Detaljer

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 Konto Konto(T) Tj B2013 B2012 R2011 110 KOMMUNESTYRE 10800 Godtgjørelse ordfører 100 667 000 625 000 650 166 10802 Godtgjørelse varaordfører 100 167 000 155 000 162 539 10805

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole 0001 Prosjekt NordVest Russland 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 202 Grunnskole 1.101020.202.0 Lønn undervisningspersonell 4 228 0 0 0 0 0 Grunnskole 4 228 0 0 0 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014 - - Gamvik 1.10100 Fastlønn 1.10101 Lønn brannsjef 1.10103 Lønn vaktmester 1.10104 Lønn lærlinger 1.10105 Faste tillegg 1.10106 Fast vaktgodtgjørelse 1.10200 Lønn til vikarer 1.10201 Sykevikarer 1.10202

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer Vedlegg til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 resultatenheter Side 1 av 150 10101 Fast lønn 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 10 838 000 10401 Overtid 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 50

Detaljer

Driftsregnskap 2011. 1 Birkenes kommune (2011) - År/Periode 2011 1-12 07.06.2012

Driftsregnskap 2011. 1 Birkenes kommune (2011) - År/Periode 2011 1-12 07.06.2012 1 Ansvar: 1032 Boligtilskudd 147000 Overført til andre (private) 175.000,00 0 175.000 155000 Avsetning til bundne fond 402.000,00 0 402.000 177003 Etabl.tilsk. - tilbakebet. -277.000,00 0-277.000 181002

Detaljer

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BEVILGNINGSSTED 75100 artskonto bevilgsted funksj tekst REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 BUDSJETT 2017 101000 75100 242 Fast lønn 3 050 917,72 4 487 000,00 4 721 000,00

Detaljer

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune ansvar : 0003 - PROSJEKT: PSYKIATRI 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 232 294 956,59 366 000 286 696,39 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 241 187 300,66 181 000 175 820,49

Detaljer

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag Faktiske endringer KS 070/13 vs 180001 Rammetilskudd -167 253 000-166 295 000 958 000 958 000 181001 Integreringstilskudd -5 450 400-5 998 200-547 800-547 800-21 150-14 969 187400 Eiendomsskatt 000 000

Detaljer

Budsjett 2011. Budsjett 2010. Budsjett 2009. Budsjett 2012. Budsjett 2013. Båtsfjord Budsjettrapport: Skoler. Beskrivelse

Budsjett 2011. Budsjett 2010. Budsjett 2009. Budsjett 2012. Budsjett 2013. Båtsfjord Budsjettrapport: Skoler. Beskrivelse Båtsfjord rapport: Skoler 3000 Drift Nordskogen skole 1.0100.202.0 Lønn administrative lederstillinger 1.0123.202.0 Lønn samlingsstyrere 1.0124.202.0 Lønn mediate/itansvarlig 1.0184.202.0 Svangerskapslønn

Detaljer

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT)

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) Netto VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) PROSJEKTER 000 Prosjekter Prosjekter 0 0 0 0 0 FFFFF SENTRALADMINISTRASJONEN OG FELLESUTGIFTER 1000 Politiske organ 1.0800 Ordfører /varaordførergodtgjørelse

Detaljer

Årsregnskap med noter

Årsregnskap med noter Årsregnskap med noter Kvitsøy kommune 2016 Konto Konto(T) Tjeneste Prosj Regnskap 2016 Revidert bud 2016 Opprinnelig bud 2016 Regnskap 2015 110 KOMMUNESTYRE 10511 Fri mobiltelefon ansatte 100 4 392,00

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 0001 Prosjekt NordVest Russland 202 Grunnskole 1.102000.202.0 Lønn vikarer 1.111500.202.0 Matvarer 1.112005.202.0 Gaver, påskjønnelser o.l. 1.112039.202.0 Utgifter arrangement 1.112050.202.0 Hotellutgifter

Detaljer

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST GODTGJERSLE FOLKEVALDE 10811 GODTGJERSLE ORDFØRAR/VARAORDFØRAR

Detaljer

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 5. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN 20112014 RÅDMANNENS FORSLAG Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN FORSIDEFOTOET: Lørdag 24. april 2010 ble det aller første Landsbyrittet på sykkel arrangert

Detaljer

Detaljbudsjett for 2015

Detaljbudsjett for 2015 1 Ansvar: 002 Enhetsadministrasjon PUF 10101 Regulativlønn 589.000 617.000 599.444 10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig 2.000 2.000 1.196 10901 Pensjonspremie KLP 92.000 96.000 83.222 10991 Arbeidsgiveravgift

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 100 Komm/form/adm/hovedutvalg 1.108000 Godtgj. folkevalgte 1.108001 Godtgjørelse ordfører 1.108002 Godtgjørelse varaordfører 1.108010 Møtegodtgjørelse folkevalgte 1.108020 Tapt arbeidsfortjeneste folkevalgte

Detaljer

Likeverdig behandling Regnskap 2015 Beregning 2017 Beverborga Dølemo Sum

Likeverdig behandling Regnskap 2015 Beregning 2017 Beverborga Dølemo Sum Likeverdig behandling Regnskap 2015 Beregning 2017 Beverborga Dølemo Sum 3. Kostnader i kommunale barnehager Funksjon 201 - drift (kontoklasse 1) Lønn/sos.utg. (010-099) 4 977 268 1 741 728 6 718 996 minus

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan , hoveddel VIII

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan , hoveddel VIII DRIFTSBUDSJETT Side 1 Virksomhetsområde: 10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet: 100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000

Detaljer

2010 Kommunal PP-tjeneste 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99. 2101 Sodin skole 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99

2010 Kommunal PP-tjeneste 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99. 2101 Sodin skole 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99 Ansvar Ansvar (T) Kostfunk Kostfunk (T) Kostart 1800 Andre utg. sentraladm. 211 Styrket tilbud til førskolebarn 130 1800 Andre utg. sentraladm. 211 Styrket tilbud til førskolebarn 185 1800 Andre utg. sentraladm.

Detaljer

Alle barnehage funksjon 202 og 221

Alle barnehage funksjon 202 og 221 Alle funksjon 202 og 221 Brukerbetaling -1 590 141,24 Kostpenger -171 991,95 Totale utgifter eks. brukerbet og kost 9 041 113,19 Totale utgifter inkl.. brukerbet og kost 7 278 980,00 Tana bru funksjon

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer 10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 28. desember 2017 kl. 16.20 PDF-versjon 11. januar 2018 19.12.2017 nr. 2346 Forskrift om

Detaljer

Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016, hoveddel VIII

Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016, hoveddel VIII Virksomhetsområde: 10 Pol. styringsorganer mv Resultatenhet: 100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannskap 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000

Detaljer

SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - BUDSJETT 2014

SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - BUDSJETT 2014 SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - 2014 Gebyrutvikling - sjølkost. Endring 13-14 7,19 5,05 9,68 5,95 (Endring gjelder sum inntekter) Bud. 2014 614 616 617 618 Driftsutg. (d+k) 6.749.000

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Antall heltidsplasser (4) 10,47 9,64 20, Tilskudd ordinære barnehager 0-2 år 3-6 år Sum Sats Beløp

Antall heltidsplasser (4) 10,47 9,64 20, Tilskudd ordinære barnehager 0-2 år 3-6 år Sum Sats Beløp Beregninger barnehagetilskudd 2017 Solblomsten (1) Oppholdstimer pr uke i hht avtale og gjennomsnittlig oppholdstid ifølge SSB (2) Antall barn fordelt på alder og oppholdstimer (3) Antall timer pr år er

Detaljer

16900 FORDELTE UTGIFTER , , Salgsinntekter , ,63 0

16900 FORDELTE UTGIFTER , , Salgsinntekter , ,63 0 Note 11153 BEVERTNING MØTER OG KURS 9 334,85 0 0 0-9 334,85 0 11500 OPPLÆRING OG KURS -6 000,00 0 0 0 6 000,00 0 11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV 240 0 0 0-240 0 12700 KONSULENTTJENESTER 13 739,00

Detaljer

Beregning av Offentlig finansiering pr barn Ørland kommune 2017

Beregning av Offentlig finansiering pr barn Ørland kommune 2017 Beregning av Offentlig finansiering pr barn Ørland kommune 2017 Offentlig finansiering pr barn Sum 0-2 år 3-6 år Sum Brutto driftsutgifter 2015 (fratrukket pensjon) 20 651 821 Grunnlag pensjon * 13 % 19

Detaljer

Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune

Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune 27. januar Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune Kontonr ERV ERV-Suldal 100 Kontormateriell 010000 Kontormateriell 010010 Kopiering/trykking 010040 Kartverk 105 Undervisningmateriell

Detaljer

Tilskuddsberegning-modellen

Tilskuddsberegning-modellen Dette er en veileder. Den er basert på reglene fra Kunnskapsdepartementet, F 05/2011 og Kostraveilederen fra KRD for 2012. Veilederen utfyller disse reglene. Kommunen velger selv om veilederen skal brukes.

Detaljer

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg FELLESUTGIFTER 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelser 58 000 1.1000.1750.100 Reiser ikke oppg pl 15 000 1.1001.0810.100 Ledergodtgjørelser 20 000 1.1001.1290.100

Detaljer

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Regnskap 2012 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 7. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

Side 173. Årsbudsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015, hoveddel VIII

Side 173. Årsbudsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015, hoveddel VIII Virksomhetsområde:10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet: 100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000 1080

Detaljer

Tilskuddsberegning-modellen

Tilskuddsberegning-modellen Dette er en veileder. Den er basert på reglene fra Kunnskapsdepartementet, F 05/2011 og Kostraveilederen fra KRD for 2012. Veilederen utfyller disse reglene. Kommunen velger selv om veilederen skal brukes.

Detaljer

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 00:13 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 453.781 669.000 68 10802 ANDRE FASTE

Detaljer

Sum finansiering SUM investering

Sum finansiering SUM investering Konto Budsjettforslag 2017 Regnskap 31.10.2016 Opprinnelig Budsjett 2016 Justert budsjett 1 Regnskap 2015 INVESTERING 021000 - Kjøp, leie. Leasing transportmidler 97 000 023000 - Vedlikehold, bygg-/anleggstjenester

Detaljer

Rådmannens forslag. Tallbudsjett Sortland kommune

Rådmannens forslag. Tallbudsjett Sortland kommune Rådmannens forslag Tallbudsjett 2015 Sortland kommune Sortland kommune Tallbudsjett 2015 2 Innholdsfortegnelse 1 BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFT... 3 2 BUDSJETTSKJEMA 2A... 4 3 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT... 5 4

Detaljer

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar Enhet Steigen barneskole Ansvar 20110 Steigen barneskole 10102 FASTLØNN LÆRERE 10103 FASTLØNN SPES.PED. LÆRERE 10110 FASTLØNN SPES.PED. ASSISTENTER 10113 FORSTERKET OPPLÆRING 10114 FASTLØNN FREMMEDSPRÅKLIGE

Detaljer

Radetiketter Regnskap 16 Budsjett 16 Avvik 4100 Fellesutgifter Varer/tj. som inngår i tjenesteprod

Radetiketter Regnskap 16 Budsjett 16 Avvik 4100 Fellesutgifter Varer/tj. som inngår i tjenesteprod Radetiketter Regnskap 16 Budsjett 16 Avvik 4100 Fellesutgifter 30 447 66 000 35 554 11-12 Varer/tj. som inngår i tjenesteprod. 104 067 151 000 46 934 100 Kontormateriell 7 402 17 000 9 598 110 Aktivitetsrel.forbr.matr./utstyr/tjenester

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Rakkestad kommune, Herredshuset Tidspunkt: 28.10.2016 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon

Detaljer

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11.

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11. Bruker: 18SVEFEI Klokken: 08:51 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10509 ANNA LØN 3.372 0 0 0 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 622.626

Detaljer

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser BILAG 3.1 ARTSINNDELING Artene som er skrevet i kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 og 0 har en spesiell betydning i driftseller kapitalregnskapet. Alle andre arter kan benyttes i både drift- og

Detaljer

Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010

Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Budsjett 2011 Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Budsjett 2011 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

BUDSJETT 2013. Vedteke Gol kommunestyre 18.12.2012

BUDSJETT 2013. Vedteke Gol kommunestyre 18.12.2012 BUDSJETT 2013 Vedteke Gol kommunestyre 18.12.2012 Kommunestyresak 79/2012 INVESTERINGS- BUDSJETT Ansvar: 0011 Byggdrift Tjeneste: 2221 Drift og investering skoleanlegg Prosjekt: 125 Brannsikring - Gol

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Askim kommune, møterom Bystyresalen Tidspunkt: 27.10.2017 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal,

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN. DEL 1. Muligheter i Den grønne landsbyen

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN. DEL 1. Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN 2014-2017 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN. DEL 1 Muligheter i Den grønne landsbyen FORSIDEFOTOET: Grøn eng på Vistnes. Kven kan vera Mann (186-) Kvar skal ein Gut

Detaljer

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100 1000 Politisk leiing 1000 Folkevalde,politisk komitè/utval 10107 Lønsavsetjing (11 522) 10803 Møtegodtgjersle 476 362 394 000 480 000 10804 Tapt arbeidsforteneste 71 574 70 700 70 000 10908 Gruppeliv/ulukkesforsikring

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04 FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 Rådmannens forslag 08.11.04 INNHOLD. 1. Økonomisk oversikt drift. 2. Økonomisk oversikt investeringer. 3. Anskaffelse og anvendelse av midler. 4. Vedlegg 1A Driftsbudsjett.

Detaljer

Driftsregnskap på kontonivå samlet

Driftsregnskap på kontonivå samlet Driftsregnskap på kontonivå samlet 10100 Fast lønn 0 0 0 10300 Ekstrahjelp 792 0 0 10800 Styrehonorar 22 500 27 500 27 500 10801 Møtegodtgjørelse 40 967 40 000 31 401 10900 Premie KLP 17 683 40 000 36

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅD

VESTERÅLEN REGIONRÅD VESTERÅLEN REGIONRÅD Innkalling Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Romskipet Aurora, Andøya Space Center Dato: 20.05.2016 Tidspunkt: Kl 10:00 Forfall meldes på tlf. 76 11 15 00 til konsulent

Detaljer

for Namdal Landbrukstjenester

for Namdal Landbrukstjenester Regnskap 2014 for Namdal Landbrukstjenester Regnskapsår: 2014 971 388 870 M Periode / Dato: 1-13 01.01.2014-31.12.2014 Antall tilskuddsberetigede medlemmer 263 Årsverk utført lagets administrasjon 2,1

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2013/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2013/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2013/ØKONOMIPLAN 2013-2016 RÅDMANNENS FORSLAG Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN FORSIDEFOTOET: Frå den første Landsbyvandringen onsdag 19. september 2012. Turen gjekk

Detaljer

Endringer som ble lagt til etter framlegging av konsekvensjustert budsjett. Endringene blir administrert av Økonomisjefen. 2014 2015 2016 2017 Totalt

Endringer som ble lagt til etter framlegging av konsekvensjustert budsjett. Endringene blir administrert av Økonomisjefen. 2014 2015 2016 2017 Totalt Kapittel : Usorterte tiltak 14: Endringer kons.j. budsjett Endringer som ble lagt til etter framlegging av konsekvensjustert budsjett. Endringene blir administrert av Økonomisjefen. Sted Ansvar: Økonomikontoret

Detaljer

Ansvar Navn 88011* Utg. Innt. Netto Utg. Innt. Netto Utg. Regn Regn.

Ansvar Navn 88011* Utg. Innt. Netto Utg. Innt. Netto Utg. Regn Regn. Ansvar Navn Regn. 2010 Regn. 201 Utg. Innt. Netto Utg. Innt. 880115 ØSTRE AGDER SEKRETARIAT 1 275-1 152 123 574-657 880116 ØSTRE AGDER SAMHANDLINGSREFORM 1 085-2 659 880117 ØSTRE AGDER SAMFUNNSMEDISINPROSJEKTET

Detaljer

BUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN TALLDEL

BUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN TALLDEL BUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN 2016 2019 TALLDEL DRIFTSBUDSJETTET Tall i 1000 kroner Budsjett 2016 Revidert budsjett 2015 Oppr. budsjett 2015 Regnskap 2014 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue

Detaljer

Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO

Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO Detaljert oversikt Kostart Kostart(T) Regnskap R.budsjett Avvik Prognose Rev budsj Avvik Administrasjon 010 Fastlønn 577 064 491 000 86 064 793 935 661 000 132 935

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter ÅRSMELDING 2010 Del 3 Årsregnskap Herøy kommune - Et hav av muligheter - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE 100 Folkevalgte styringsorgan... 4 110 - Administrasjonsenheten... 7 240 Herøy barnehage... 16 260 Herøy

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN Rådmannens innstilling: 1. Lønn for lærling budsjettjusteres mellom Barnas

Detaljer

Detaljbudsjett 2014. 1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 06.01.2014. Bruker: AREI Klokken: 12:06 Program: XKOST-A1 Versjon: 14

Detaljbudsjett 2014. 1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 06.01.2014. Bruker: AREI Klokken: 12:06 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 Bruker: AREI Klokken: 12:06 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Grp Ansvar: 900 POLITISK STYRING Ansvar: 1100 POLITISK STYRING Tjeneste: 10022 LEVEKÅRSUTVALG 10803 LØN LEIARE/VARAORDFØRER 29 0 10804 MØTEGODTGJ.

Detaljer

Budsjett 2015. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Budsjett 2015. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter Budsjett 215 Talldel Herøy kommune - Et hav av muligheter Budsjett 215 Side 2 av 63 Innhold Budsjett 215 DRIFT...4 1 Folkevalgte styringsorgan...4 11 Administrasjonsenheten...6 13 Brannvesen...2 14 Interkommunale

Detaljer

SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING TEKNISKE TJENESTER - BUDSJETT 2016

SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING TEKNISKE TJENESTER - BUDSJETT 2016 SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING TEKNISKE TJENESTER - 2016 Gebyrutvikling - sjølkost. Endring 15-16 0,00 2,74 0,00 9,75 (Endring gjelder sum inntekter) Bud. 2016 614 616 617 618 Driftsutg. (d+k) 6.523.000

Detaljer

Driftsresultat 1 685 681

Driftsresultat 1 685 681 011 Sum alle Konto Navn Haugesund Stord Odda entre Egenandel beboere 1750 Refusjoner fra kommuner (Tilskudd kommuner) 4 953 861 4 953 861 Andre inntekter / Gaver 21 171 21 171 Sum inntekter 4 975 03 4

Detaljer

3 Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) (2016) - År/Periode Bruker: VNKAH Klokken: 16:02 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

3 Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) (2016) - År/Periode Bruker: VNKAH Klokken: 16:02 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: VNKAH Klokken: 16:02 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Grp. Prosjek: 100 Administrasjon 10100 Fastlønn 1.560.601 1.680.485-120 10300 Lønn til ekstrahjelp 49.004 0 49 10500 Annen lønn og trekkpliktige

Detaljer