RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN"

Transkript

1 RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN

2 FORSIDEFOTOET: Lørdag 24. april 2010 ble det aller første Landsbyrittet på sykkel arrangert i Randaberg syklister stilte til start. Neste år er det planlagt start for 4000 syklister, den første helgen i mai. På bildet er Kjell Høie, Bryne CK, og Morten Fløreness, Sandnes Sykleklubb, på vei ned den bratte stien fra Randabergfjellet.

3 100 Politisk styring og kontroll 1000 Politisk styring og kontrollorganer Overf. til andre utgifter Politisk styring og kontrollorganer Kommunestyre formannskap Godtgjørelse folkevalgte Tapt arb.fortjeneste Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnement faglitteratur Div. driftsutgifter Representasjon Kursutgifter Reiseutgifter, oppg. pl utgifter Kommunestyre formannskap Barns og ungdoms kommunestyre Div. driftsutgifter utgifter Barns og ungdoms kommunestyre Valg Overtid Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Matvarer Informasjon Kursutgifter EDBprogramvare utgifter Valg Støtte til politiske partier Driftstilskudd organisasjoner utgifter Støtte til politiske partier Revisjon Kjøp fra IKS der komm. selv er deltager utgifter Revisjon Side 1 av 69

4 Kontrollutvalget Godtgjørelse folkevalgte Tapt arb.fortjeneste Arbeidsgiveravgift Representasjon Kursutgifter Reiseutgifter, oppg. pl Kontingenter Konsulenttjenester Kjøp fra IKS der komm. selv er deltager utgifter Kontrollutvalget Eldrerådet Godtgjørelse folkevalgte Velferdstiltak, brukere utgifter Eldrerådet Internasjonalt solidaritetsarbeid Div. driftsutgifter utgifter Internasjonalt solidaritetsarbeid Viltstell Godtgjørelse folkevalgte Arbeidsgiveravgift Div. driftsutgifter utgifter Viltstell Politisk styring og kontroll Rådmannskontor Administrasjon Fast lønn Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Abonnement faglitteratur Div. driftsutgifter Kursutgifter Reiseutgifter, oppg. pl utgifter Administrasjon Administrative fellesutgifter Kontingenter utgifter Side 2 av 69

5 Administrative fellesutgifter Sivilforsvaret Overf. til andre utgifter Sivilforsvaret Overformynderiet Kontormateriell utgifter Overformynderiet Interne serviceenheter Fast lønn Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift utgifter Fordelte utgifter inntekter Skolelokaler og skyss Overf. til andre utgifter Skolelokaler og skyss Forebyggende arbeid, helse og sosial Fast lønn Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift utgifter Forebyggende arbeid, helse og sosial Diagnose, behandling, rehabilitering Pensjonspremie KLP Husleie utgifter Diagnose, behandling, rehabilitering Plansaksbehandling Fast lønn Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift utgifter Plansaksbehandling Tilrettelegging og bistand for næringslivet Side 3 av 69

6 Overf. til andre utgifter Tilrettelegging og bistand for næringslivet Budsjettmidler til fordeling Fast lønn Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Kursutgifter utgifter Budsjettmidler til fordeling Rådmannskontor Forsikringer Administrative fellesutgifter Tariffpliktig gruppeliv ulykke Transportutgifter Forsikringer Forsikringer, egenandaler Personforsikringer Konsulenttjenester utgifter Refusjoner fra andre private inntekter Administrative fellesutgifter Forsikringer Investeringsprosjekter 1290 Administrative fellesutgifter Momskomp.innt, investeringer inntekter Administrative fellesutgifter Administrasjonslokaler 2010 Førskole 2020 Grunnskole 2210 Førskolelokaler og skyss Overføring til kapitalregnskapet utgifter Momskomp.innt, investeringer inntekter Førskolelokaler og skyss Side 4 av 69

7 2220 Skolelokaler og skyss Momskomp.innt, investeringer inntekter Skolelokaler og skyss Aktivitetstilbud barn og unge Momskomp.innt, investeringer inntekter Aktivitetstilbud barn og unge Pleie, omsorg, hjelp i institusjon Momskomp.innt, investeringer inntekter Pleie, omsorg, hjelp i institusjon Institusjonslokaler Momskomp.innt, investeringer inntekter Institusjonslokaler Botilbud utenfor institusjon Momskomp.innt, investeringer inntekter Botilbud utenfor institusjon Plansaksbehandling Momskomp.innt, investeringer inntekter Plansaksbehandling Komm.veger Momskomp.innt, investeringer inntekter Komm.veger Miljø, sikkerhetstiltak, veg, gatelys Momskomp.innt, investeringer inntekter Miljø, sikkerhetstiltak, veg, gatelys Parker,bad,friluftsliv Momskomp.innt, investeringer inntekter Parker,bad,friluftsliv Side 5 av 69

8 3600 Naturforvaltning Momskomp.innt, investeringer inntekter Naturforvaltning Miljøprosjekter Momskomp.innt, investeringer inntekter Miljøprosjekter Tungenes fyr Momskomp.innt, investeringer inntekter Tungenes fyr Kommunale idrettsanlegg Momskomp.innt, investeringer inntekter Kommunale idrettsanlegg Randaberghallen. bygget Momskomp.innt, investeringer inntekter Randaberghallen. bygget Andre kulturaktiviteter Momskomp.innt, investeringer inntekter Andre kulturaktiviteter Kirker Momskomp.innt, investeringer inntekter Kirker Renter utbytte og lån Overføring til kapitalregnskapet utgifter Renter utbytte og lån Interne finansieringstransaksjoner Overføring til kapitalregnskapet utgifter Momskomp.innt, investeringer Side 6 av 69

9 inntekter Interne finansieringstransaksjoner Kommunale bygninger Momskomp.innt, investeringer inntekter Kommunale bygninger Personalkontor Administrasjon Fast lønn Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Annonser Kursutgifter Erkjentlighetsgaver Erkjentlighetsgaver, ikke oppg.pl utgifter Overføring fra andre kommuner inntekter Administrasjon AMU Velferdstiltak, ansatte utgifter AMU Bedriftshelsetjenesten Konsulenttjenester utgifter Bedriftshelsetjenesten Administrative fellesutgifter Div. driftsutgifter utgifter Administrative fellesutgifter Personalkontor Fellesstilinger Attføring Fast lønn Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift utgifter Attføring Side 7 av 69

10 1240 Verneombud Fast lønn Pensjonspremie SPK Arbeidsgiveravgift utgifter Verneombud Tillitsvalgte Fast lønn Pensjonspremie KLP Pensjonspremie SPK Arbeidsgiveravgift utgifter Tillitsvalgte Administrative fellesutgifter Velferdstiltak, ansatte utgifter Administrative fellesutgifter Premieavvik Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift utgifter Premieavvik Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet Lønn, lærlinger Arbeidsgiveravgift utgifter Refusjoner fra staten inntekter Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet Fellesutgifter til fordeling Fast lønn Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift utgifter Fellesutgifter til fordeling Fellesstilinger Økonomi/kasse/skatt 1200 Administrasjon Fast lønn Side 8 av 69

11 Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Kursutgifter utgifter Administrasjon Økonomi/kasse/skatt Informasjon og Næring Administrasjon Fast lønn Sysselsetting arb.trening Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnement faglitteratur Div. driftsutgifter Telefonutgifter Kursutgifter Kjøp og finansiell leie av driftsmidler utgifter Administrasjon Administrative fellesutgifter Fast lønn Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Kopiering Matvarer Velferdstiltak, ansatte Telefonutgifter Porto Annonser Informasjon Markedsføring Kjøp og finansiell leie av driftsmidler Konsulenttjenester Kjøp fra kommuner utgifter Annet salg av varer og tjenester, gebyrer m.v Overføringer fra andre private inntekter Administrative fellesutgifter Administrasjonslokaler Ref. fra IKS der komm. selv er deltager inntekter Administrasjonslokaler Side 9 av 69

12 2330 Forebyggende arbeid, helse og sosial Fast lønn Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Overf. til kommuner Driftstilskudd organisasjoner utgifter Forebyggende arbeid, helse og sosial Aktivisering eldre og funksjonshemmede Fast lønn utgifter Aktivisering eldre og funksjonshemmede Sosial rådgivning og veiledning Fast lønn Overf. til kommuner utgifter Sosial rådgivning og veiledning Barneverntjeneste Fast lønn Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift utgifter Barneverntjeneste Pleie, omsorg, hjelp i institusjon Fast lønn utgifter Pleie, omsorg, hjelp i institusjon Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet Fast lønn Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift utgifter Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet Institusjonslokaler Fast lønn utgifter Institusjonslokaler Økonomisk sosialhjelp Fast lønn Side 10 av 69

13 utgifter Økonomisk sosialhjelp Plansaksbehandling Fast lønn utgifter Plansaksbehandling Tilrettelegging og bistand for næringslivet Fast lønn Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift utgifter Tilrettelegging og bistand for næringslivet Miljøprosjekter Overf. til andre utgifter Miljøprosjekter Andre religiøse formål Overf. til andre utgifter Andre religiøse formål Eiendomsskatt m.v. Informasjon og Næring IKT Administrasjon Fast lønn Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift utgifter Refusjoner fra kommuner inntekter Administrasjon Administrative fellesutgifter Fast lønn Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Telefonutgifter Datakommunikasjon Reiseutg., ikke oppg.pl Lisenser EDBprogramvare Side 11 av 69

14 EDButstyr Service driftsavtaler og reparasjoner EDB, service driftsavtaler og reparasjoner Konsulenttjenester utgifter Refusjoner fra kommuner inntekter Administrative fellesutgifter IKT DOKS Administrasjon Fast lønn Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift utgifter Administrasjon DOKS Servicetorg Administrasjon Fast lønn Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Div. driftsutgifter Reiseutgifter, oppg. pl Reiseutg., ikke oppg.pl Kontingenter Kjøp og finansiell leie av driftsmidler utgifter Annet salg av varer og tjenester, gebyrer m.v Husleie Refusjoner fra staten inntekter Administrasjon Administrative fellesutgifter Fast lønn Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift utgifter Administrative fellesutgifter Førskole Fast lønn Pensjonspremie KLP Side 12 av 69

15 Arbeidsgiveravgift utgifter Førskole Sosial rådgivning og veiledning Fast lønn Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift utgifter Sosial rådgivning og veiledning Plansaksbehandling Fast lønn Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift utgifter Plansaksbehandling Kulturvern Fast lønn Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift utgifter Kulturvern Servicetorg Skole felles Administrasjon Fast lønn Pensjonspremie KLP Pensjonspremie SPK Arbeidsgiveravgift Oppg.pl. mobiltlf, interim Kursutgifter Oppg.pl. telefoni utgifter Administrasjon Administrasjonslokaler 2020 Grunnskole Fast lønn Vikarer Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Pensjonspremie KLP Pensjonspremie SPK Arbeidsgiveravgift Abonnement faglitteratur Side 13 av 69

16 Pedagogisk ITprogramvare drift Personalmat Div. driftsutgifter Velferdstiltak, ansatte Telefonutgifter Oppg.pl. mobiltlf, interim Informasjon Kursutgifter Reiseutgifter, oppg. pl Oppg.pl. telefoni Reiseutg., ikke oppg.pl Kjøp fra fylkeskommuner Kjøp fra kommuner Kjøp fra IKS der komm. selv er deltager utgifter Refusjoner fra kommuner inntekter Grunnskole Styrket barnehagetilbud Kjøp fra IKS der komm. selv er deltager utgifter Styrket barnehagetilbud Voksenopplæring Fast lønn Pensjonspremie KLP Pensjonspremie SPK Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnement faglitteratur Læremidler Div. driftsutgifter Velferdstiltak, ansatte Telefonutgifter Oppg.pl. mobiltlf, interim Annonser Reiseutgifter, oppg. pl Oppg.pl. telefoni Kjøp og finansiell leie av driftsmidler AVmedier Kjøp fra kommuner utgifter Voksenopplæring Skolelokaler og skyss Skoleskyss utgifter Skolelokaler og skyss Side 14 av 69

17 2230 Skoleskyss Skole felles PPT Randaberg kommunes utgifter Grunnskole Fast lønn Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Div. driftsutgifter Kursutgifter Reiseutgifter, oppg. pl Reiseutg., ikke oppg.pl Husleie Kjøp og finansiell leie av driftsmidler EDB, service driftsavtaler og reparasjoner utgifter Grunnskole Styrket barnehagetilbud Fast lønn Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Div. driftsutgifter Kursutgifter Reiseutgifter, oppg. pl Reiseutg., ikke oppg.pl Husleie Kjøp og finansiell leie av driftsmidler EDB, service driftsavtaler og reparasjoner utgifter Styrket barnehagetilbud PPT Randaberg kommunes utgifter Grunnskole Harestad Førskole Fast lønn Pensjonspremie KLP Pensjonspremie SPK Arbeidsgiveravgift utgifter Førskole Grunnskole Fast lønn Vikarer Vikarer m refusjon Lønn, samlingsstyrere Pensjonspremie KLP Pensjonspremie SPK Side 15 av 69

18 Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Kopiering Abonnement faglitteratur Læremidler Fritt skolemateriell Heimkunnskapsmateriell Formingsmateriell Skoleboksamling Personalmat Skolefruktprosjekt Div. driftsutgifter Velferdstiltak, brukere Turer, leirskoler Telefonutgifter Porto Annonser Kursutgifter Reiseutgifter, oppg. pl Reiseutg., ikke oppg.pl Kjøp og finansiell leie av driftsmidler EDButstyr Service driftsavtaler og reparasjoner utgifter Sykelønnsrefusjon Ref.feriep. av sykep Refusjoner fra kommuner Refusjoner fra andre private inntekter Grunnskole Skolefritidstilbud Fast lønn Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift utgifter Skolefritidstilbud Bibliotek Vikarer Pensjonspremie SPK Arbeidsgiveravgift utgifter Bibliotek Grunnskole Harestad Skolefritid Harestad 2020 Grunnskole Fast lønn Side 16 av 69

19 Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift utgifter Grunnskole Skolefritidstilbud Fast lønn Pensjonspremie KLP Pensjonspremie SPK Arbeidsgiveravgift Læremidler Formingsmateriell Leker sysselsettingsutstyr Medisinsk forbruksmateriell Matvarer Div. driftsutgifter Kjøp og finansiell leie av driftsmidler utgifter Foreldrebetaling inntekter Skolefritidstilbud Skolefritid Harestad Forsterket skole, Harestad Grunnskole Fast lønn Pensjonspremie KLP Pensjonspremie SPK Arbeidsgiveravgift Læremidler Fritt skolemateriell Kursutgifter utgifter Foreldrebetaling inntekter Grunnskole Forsterket skole, Harestad Grunnskole Grødem Grunnskole Fast lønn Kveld nattillegg Lønn, morsmålsu.v Vikarer Vikarer m refusjon Ekstrahjelp Pensjonspremie KLP Side 17 av 69

20 Pensjonspremie SPK Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Kopiering Abonnement faglitteratur Læremidler Fritt skolemateriell Heimkunnskapsmateriell Formingsmateriell Skoleboksamling Matvarer Skolefruktprosjekt Div. driftsutgifter Velferdstiltak, ansatte Turer, leirskoler Telefonutgifter Porto Kursutgifter Reiseutgifter, oppg. pl Andre oppgavepliktige godtgjørelser Oppg.pl. telefoni Kontingenter Lisenser Kjøp og finansiell leie av driftsmidler EDBprogramvare EDButstyr Leie av driftsmidler Service driftsavtaler og reparasjoner EDB, service driftsavtaler og reparasjoner utgifter Refusjoner fra staten Sykelønnsrefusjon Ref.feriep. av sykep Refusjoner fra kommuner Refusjoner fra andre private inntekter Grunnskole Grunnskole Grødem Skolefritid Grødem Skolefritidstilbud Fast lønn Vikarer Vikarer m refusjon Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnement faglitteratur Læremidler Fritt skolemateriell Matvarer Side 18 av 69

21 Div. driftsutgifter Turer, leirskoler Andre oppgavepliktige godtgjørelser utgifter Foreldrebetaling Sykelønnsrefusjon Ref.feriep. av sykep inntekter Skolefritidstilbud Skolefritid Grødem Grunnskole Goa Grunnskole Fast lønn Kveld nattillegg Vikarer Vikarer m refusjon Ekstrahjelp Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Lønn, samlingsstyrere Pensjonspremie KLP Pensjonspremie SPK Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Kopiering Abonnement faglitteratur Læremidler Fritt skolemateriell Heimkunnskapsmateriell Formingsmateriell Skoleboksamling Medisinsk forbruksmateriell Matvarer Personalmat Skolefruktprosjekt Div. driftsutgifter Velferdstiltak, ansatte Turer, leirskoler Telefonutgifter Porto Kursutgifter Reiseutgifter, oppg. pl Andre oppgavepliktige godtgjørelser Erkjentlighetsgaver Transportutgifter Avgifter Kjøp og finansiell leie av driftsmidler EDButstyr utgifter Sykelønnsrefusjon Side 19 av 69

22 Ref.feriep. av sykep Refusjoner fra kommuner Refusjoner fra andre private inntekter Grunnskole Grunnskole Goa Skolefritid Goa Skolefritidstilbud Fast lønn Vikarer Vikarer m refusjon Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Læremidler Fritt skolemateriell Heimkunnskapsmateriell Formingsmateriell Matvarer Div. driftsutgifter utgifter Foreldrebetaling Sykelønnsrefusjon Ref.feriep. av sykep inntekter Skolefritidstilbud Skolefritid Goa Private barnehager Førskole Kjøp fra andre private Overf. til andre Overf. statstilskott til andre utgifter Overføring fra staten inntekter Førskole Styrket barnehagetilbud Kjøp fra andre private utgifter Styrket barnehagetilbud Private barnehager Barn og familie, felles Side 20 av 69

23 1200 Administrasjon Fast lønn Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Div. driftsutgifter Telefonutgifter Reiseutgifter, oppg. pl Kjøp og finansiell leie av driftsmidler utgifter Administrasjon Førskole Fast lønn Vikarer Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Kjøp og finansiell leie av driftsmidler utgifter Overføring fra staten inntekter Førskole Styrket barnehagetilbud Fast lønn Lønn, morsmålsu.v Vikarer Ekstrahjelp Overtid Pensjonspremie KLP Pensjonspremie SPK Arbeidsgiveravgift Leker sysselsettingsutstyr Div. driftsutgifter Kursutgifter Skoleskyss utgifter Refusjoner fra staten inntekter Styrket barnehagetilbud Helsestasjon for unge Fast lønn Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift utgifter Helsestasjon for unge Diagnose, behandling, rehabilitering Side 21 av 69

24 Fast lønn Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Kursutgifter utgifter Diagnose, behandling, rehabilitering Fysioterapi Fast lønn Vikarer Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Div. driftsutgifter Reiseutgifter, oppg. pl Kjøp og finansiell leie av driftsmidler utgifter Refusjoner fra staten inntekter Fysioterapi Ergoterapi Fast lønn Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Div. driftsutgifter utgifter Ergoterapi Barneverntiltak i familien Fast lønn Lønn, fritidskontakter Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Reiseutgifter, oppg. pl utgifter Barneverntiltak i familien Barneverntiltak utenfor familien Fast lønn Lønn, fritidskontakter Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Div. driftsutgifter utgifter Refusjoner fra staten inntekter Barneverntiltak utenfor familien Side 22 av 69

25 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet Omsorgslønn Arbeidsgiveravgift Div. driftsutgifter utgifter Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet Barn og familie, felles Barne og ungdomsvern Barneverntjeneste Fast lønn Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Konsulenttjenester Overf. til kommuner utgifter Barneverntjeneste Barneverntiltak i familien Lønn, fritidskontakter Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Div. driftsutgifter Reiseutgifter, oppg. pl Forebyggende tiltak, individuelt utgifter Barneverntiltak i familien Barneverntiltak utenfor familien Lønn, fritidskontakter Fosterhjemsgodtgjørelse Arbeidsgiveravgift Reiseutgifter, oppg. pl Andre oppgavepliktige godtgjørelser Livsopphold, bidrag Boutgifter, bidrag Tiltak for barn under omsorg Opphold institusjoner utgifter Refusjoner fra fylkeskommuner Refusjoner fra kommuner Overføring fra staten inntekter Barneverntiltak utenfor familien Barne og ungdomsvern Side 23 av 69

26 Helsestasjon for barn og unge Forebygging skole og helsestasjonstjeneste Fast lønn Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Div. driftsutgifter utgifter Refusjoner fra kommuner inntekter Forebygging skole og helsestasjonstjeneste Svangerskapsomsorg Fast lønn Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift utgifter Refusjoner fra staten inntekter Svangerskapsomsorg Helsestasjon for unge Fast lønn Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Div. driftsutgifter Kjøp og finansiell leie av driftsmidler utgifter Helsestasjon for unge Fysioterapi Fast lønn Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift utgifter Fysioterapi Ergoterapi Fast lønn Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift utgifter Ergoterapi Helsestasjon for barn og unge Avlastningstilbud Pleie, omsorg, hjelp i institusjon Side 24 av 69

27 Fast lønn Helligdagstillegg Vikarer Ekstrahjelp Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Div. driftsutgifter utgifter Refusjoner fra staten Refusjoner fra kommuner inntekter Pleie, omsorg, hjelp i institusjon Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet Fast lønn Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift utgifter Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet Institusjonslokaler Div. driftsutgifter Husleie utgifter Institusjonslokaler Avlastningstilbud Vistestølen barnehage Førskole Fast lønn Vikarer Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Kopiering Abonnement faglitteratur Leker sysselsettingsutstyr Medisinsk forbruksmateriell Matvarer Div. driftsutgifter Velferdstiltak, ansatte Telefonutgifter Reiseutgifter, oppg. pl Andre oppgavepliktige godtgjørelser Energi Kjøp og finansiell leie av driftsmidler utgifter Foreldrebetaling Side 25 av 69

28 Kosthold avg.fri Kaffetrekk Refusjoner fra staten inntekter Førskole Førskolelokaler og skyss Energi Komm.avgifter Kjøp fra andre private utgifter Førskolelokaler og skyss Andre kulturaktiviteter Vistestølen barnehage Grødem barnehage Førskole Fast lønn Vikarer Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnement faglitteratur Leker sysselsettingsutstyr Medisinsk forbruksmateriell Matvarer Div. driftsutgifter Velferdstiltak, ansatte Telefonutgifter Andre oppgavepliktige godtgjørelser Oppg.pl. telefoni Transportutgifter Lisenser Kjøp og finansiell leie av driftsmidler Leie av driftsmidler Service driftsavtaler og reparasjoner utgifter Foreldrebetaling Kosthold avg.fri Kaffetrekk Refusjoner fra staten inntekter Førskole Førskolelokaler og skyss Energi Komm.avgifter utgifter Side 26 av 69

29 Førskolelokaler og skyss Grødem barnehage Solbakken b.h. Førskole Fast lønn Vikarer Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnement faglitteratur Leker sysselsettingsutstyr Medisinsk forbruksmateriell Matvarer Div. driftsutgifter Rengjøringsmidler Telefonutgifter Reiseutgifter, oppg. pl Andre oppgavepliktige godtgjørelser Transportutgifter Kontingenter Kjøp og finansiell leie av driftsmidler Leie av driftsmidler utgifter Foreldrebetaling Kosthold avg.fri Kaffetrekk Refusjoner fra staten inntekter Førskole Førskolelokaler og skyss Energi Komm.avgifter Kjøp fra andre private utgifter Førskolelokaler og skyss Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet Fast lønn Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift utgifter Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet Andre kulturaktiviteter Solbakken b.h Viste barnehage Side 27 av 69

30 2010 Førskole Fast lønn Vikarer Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnement faglitteratur Leker sysselsettingsutstyr Medisinsk forbruksmateriell Matvarer Div. driftsutgifter Velferdstiltak, ansatte Telefonutgifter Oppg.pl. mobiltlf, interim Reiseutgifter, oppg. pl Andre oppgavepliktige godtgjørelser Transportutgifter Lisenser Kjøp og finansiell leie av driftsmidler Service driftsavtaler og reparasjoner utgifter Foreldrebetaling Kosthold avg.fri Kaffetrekk Refusjoner fra staten inntekter Førskole Førskolelokaler og skyss Energi Komm.avgifter Kjøp fra andre private utgifter Førskolelokaler og skyss Viste barnehage Fjellheim b.h. Førskole Fast lønn Vikarer Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnement faglitteratur Leker sysselsettingsutstyr Medisinsk forbruksmateriell Matvarer Div. driftsutgifter Velferdstiltak, ansatte Rengjøringsmidler Side 28 av 69

31 Telefonutgifter Reiseutgifter, oppg. pl Andre oppgavepliktige godtgjørelser Oppg.pl. telefoni Transportutgifter Lisenser Kjøp og finansiell leie av driftsmidler Leie av driftsmidler utgifter Foreldrebetaling Kosthold avg.fri Kaffetrekk Refusjoner fra staten inntekter Førskole Førskolelokaler og skyss Energi Komm.avgifter Kjøp fra andre private utgifter Førskolelokaler og skyss Fjellheim b.h Sentrum b.h. Førskole Fast lønn Vikarer Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnement faglitteratur Leker sysselsettingsutstyr Medisinsk forbruksmateriell Matvarer Div. driftsutgifter Telefonutgifter Reiseutgifter, oppg. pl Andre oppgavepliktige godtgjørelser Transportutgifter Lisenser Kjøp og finansiell leie av driftsmidler Service driftsavtaler og reparasjoner utgifter Foreldrebetaling Kosthold avg.fri Kaffetrekk Refusjoner fra staten inntekter Side 29 av 69

32 Førskole Førskolelokaler og skyss Energi Komm.avgifter Kjøp fra andre private utgifter Førskolelokaler og skyss Sentrum b.h Nye Sande barnehage Førskole Fast lønn Vikarer Overtid Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnement faglitteratur Leker sysselsettingsutstyr Medisinsk forbruksmateriell Matvarer Div. driftsutgifter Velferdstiltak, ansatte Telefonutgifter Reiseutgifter, oppg. pl Andre oppgavepliktige godtgjørelser Oppg.pl. telefoni Kjøp og finansiell leie av driftsmidler utgifter Foreldrebetaling Kosthold avg.fri Kaffetrekk Refusjoner fra staten inntekter Førskole Styrket barnehagetilbud Fast lønn Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift utgifter Styrket barnehagetilbud Førskolelokaler og skyss Energi Komm.avgifter utgifter Side 30 av 69

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN. DEL 1. Muligheter i Den grønne landsbyen

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN. DEL 1. Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN 2014-2017 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN. DEL 1 Muligheter i Den grønne landsbyen FORSIDEFOTOET: Grøn eng på Vistnes. Kven kan vera Mann (186-) Kvar skal ein Gut

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2013/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2013/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2013/ØKONOMIPLAN 2013-2016 RÅDMANNENS FORSLAG Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN FORSIDEFOTOET: Frå den første Landsbyvandringen onsdag 19. september 2012. Turen gjekk

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2014 og økonomiplan 2014 2017 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET 4 INVESTERINGSBUDSJETTET 107 Vedlegg til

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Talldel. Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Talldel. Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017 2020 Talldel Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan 2017 2020 Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig - Engasjert Innholdsfortegnelse

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Vedtatt i kommunestyret 13. desember 2012, KO-sak 81/12 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

<legg inn ønsket tittel>

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04 FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 Rådmannens forslag 08.11.04 INNHOLD. 1. Økonomisk oversikt drift. 2. Økonomisk oversikt investeringer. 3. Anskaffelse og anvendelse av midler. 4. Vedlegg 1A Driftsbudsjett.

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII Virksomhetsområde:10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet:100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000 1080

Detaljer

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000

Detaljer

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Fakta: Arendal kommune har lavere inntekter enn snittet for Gruppe 13 (sammenlikningsgruppen) Rådmannen legger frem forlag om reduksjoner i driftsrammen for enhetene i 2013

Detaljer

Verdier Regnskap Busjett 2012

Verdier Regnskap Busjett 2012 Beløp er oppgitt i faste -kroner for perioden -16 100 POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER 6 782 10 754 7 157 6 087 7 157 6 087 Inntekter -232-36 -239-39 -239-39 Utgifter 7 015 10 790 7 396 6 126 7 396

Detaljer

RAMMEREDUKSJONER. prioritering

RAMMEREDUKSJONER. prioritering RAMMEREDUKSJONER Grunnlagsmateriale - talldel med forslag- (avdeling funksjon) for videre bearbeiding og prioritering -3 10 SENTRALE STØTTETJENESTER 66 765 66 669 68 204 77 964 4 000-700 71 181 0 71 181-4

Detaljer

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013 Bruker: AARA Klokken: 13:15 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 141010 Politisk ledelse 10101 Faste stillinger 975.000 842.000 10195 Påløpte feriepenger 0 99.900 10410 Overtid 7.000 7.000 10520 Annen

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole 0001 Prosjekt NordVest Russland 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 202 Grunnskole 1.101020.202.0 Lønn undervisningspersonell 4 228 0 0 0 0 0 Grunnskole 4 228 0 0 0 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0

Detaljer

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Formannskapets innstilling (Fsak 135/13), 28.11.2013 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.140.417 2.369.000

Detaljer

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 og slønn pr.. Vekst i fra 1.12.2012 til 1.12.. pr. 1.12.. gruppe svekst Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 100 Politisk styring 179

Detaljer

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2. Ansatte, årsverk, lønn og svekst per kostra funksjonskode Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.814 843 102,1-1,0 Administrasjon. Totalt i sektoren 27.661 24.107 41.342 551 595 114,1

Detaljer

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418. Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER

Detaljer

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014 Ansvar: 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP (110) 1030 EKSTRAHJELP 5.000 1080 GODTGJØRING ORDF./VARAORDF. 689.931 1081 MØTEGODTGJØRELSE 608.000 1082 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE POLITIKERE 70.000 1095 PENSJONSUTGIFT,

Detaljer

Driftsutgifter 2001 etter funksjon og art

Driftsutgifter 2001 etter funksjon og art Vedlegg 8 Driftsutgifter 2001 etter funksjon og art Nr Kommunene utenom Oslo 100 Politisk styring og kontrollorganer 1 333,9 719,4 287,0 227,3 100,2 4,3 1 329,6 120 Administrasjon 10 727,6 6 891,1 3 585,0

Detaljer

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 00:13 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 453.781 669.000 68 10802 ANDRE FASTE

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer 10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150

Detaljer

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 Konto Konto(T) Tj B2013 B2012 R2011 110 KOMMUNESTYRE 10800 Godtgjørelse ordfører 100 667 000 625 000 650 166 10802 Godtgjørelse varaordfører 100 167 000 155 000 162 539 10805

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan , hoveddel VIII

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan , hoveddel VIII DRIFTSBUDSJETT Side 1 Virksomhetsområde: 10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet: 100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000

Detaljer

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske utvalg Ansvar: Tapt arbeidsfortjeneste 200 000 26 737 61

Detaljer

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE qp1' - historlsk ogfraintidsretta 1 VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE DETALJERTDRIFTSREKNESKAPs 2-56 PROSJEKTREKNESKAPDRIFT s 57-68 DETALJERTINVESTERINGSREKENSKAPs 69-74 DETALJERTBALANSEREKNSKAPs

Detaljer

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11.

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11. Bruker: 18SVEFEI Klokken: 08:51 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10509 ANNA LØN 3.372 0 0 0 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 622.626

Detaljer

Regnskap 2008. Budsjett 2009. Budsjett 2010. Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse

Regnskap 2008. Budsjett 2009. Budsjett 2010. Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse DeatnuTana rapport: DeatnuTana 1100 Den norske kirken 1.4705.390.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 1.4705.393.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 2 143 095 2 443 000 2 517 000 783 243 798 338 822 300 utgifter

Detaljer

Driftsutgifter 2002 etter funksjon og art

Driftsutgifter 2002 etter funksjon og art Vedlegg 8 Driftsutgifter 2002 etter funksjon og art Nr Funksjonsinndeling Kommunene utenom Oslo 100 Politisk styring og kontrollorganer 1 304,5 708,3 253,5 240,1 102,7 8,5 1 296,0 120 Administrasjon 10

Detaljer

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0 Gamvik rapport: Gamvik 1000 Kommunestyre og formannskap 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 0.1290 Andre driftsutgifter 7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0 0.6700 Salg av fast

Detaljer

Sum 1.1 3 903 400-5 733 100 97 000-1 732 700

Sum 1.1 3 903 400-5 733 100 97 000-1 732 700 BUDSJETTREGULERING 2012 Økt innt Red innt Økt utg Red utg 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelse 20 000 1.1000.1151.100 Kommunal bevertning 10 000 1.1000.1600.100 Reiseutgifter oppgavepliktig 15 000 1.1000.1750.100

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012 141010 Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 1.0115.1200.0 LØNNSOPPGJØR 1.0195.1200.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0310.1000.0 ENGASJEMENTER PROSJ., ETC. 1.0395.1000.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0410.1000.0

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4.november 2010 Talldel Rygge kommune - - Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 770 674 790 000 818 000 1.0101.1800.0 FASTE STILLINGER 0 0 0 1.0195.1200.0 PÅLØPTE

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016, hoveddel VIII

Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016, hoveddel VIII Virksomhetsområde: 10 Pol. styringsorganer mv Resultatenhet: 100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannskap 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000

Detaljer

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14)

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) 16.12.14 1 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.333.190 2.444.000 2.532.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 0001 Prosjekt NordVest Russland 202 Grunnskole 1.102000.202.0 Lønn vikarer 1.111500.202.0 Matvarer 1.112005.202.0 Gaver, påskjønnelser o.l. 1.112039.202.0 Utgifter arrangement 1.112050.202.0 Hotellutgifter

Detaljer

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014 - - Gamvik 1.10100 Fastlønn 1.10101 Lønn brannsjef 1.10103 Lønn vaktmester 1.10104 Lønn lærlinger 1.10105 Faste tillegg 1.10106 Fast vaktgodtgjørelse 1.10200 Lønn til vikarer 1.10201 Sykevikarer 1.10202

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana 1000 Kommunestyret og andre faste politiske utvalg 0 (Ingen prosjekt) 1.101090.100.0 Annen fast lønn 1.103000.360.0 Lønn ekstrahjelp 1.103010.100.0 Engasjementer

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer Vedlegg til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 resultatenheter Side 1 av 150 10101 Fast lønn 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 10 838 000 10401 Overtid 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 50

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 1 Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift 1 037 170 91 615,83 Lønn rådgiver skal også føres her Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Detaljbudsjett for 2015

Detaljbudsjett for 2015 1 Ansvar: 002 Enhetsadministrasjon PUF 10101 Regulativlønn 589.000 617.000 599.444 10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig 2.000 2.000 1.196 10901 Pensjonspremie KLP 92.000 96.000 83.222 10991 Arbeidsgiveravgift

Detaljer

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag Faktiske endringer KS 070/13 vs 180001 Rammetilskudd -167 253 000-166 295 000 958 000 958 000 181001 Integreringstilskudd -5 450 400-5 998 200-547 800-547 800-21 150-14 969 187400 Eiendomsskatt 000 000

Detaljer

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100 1000 Politisk leiing 1000 Folkevalde,politisk komitè/utval 10107 Lønsavsetjing (11 522) 10803 Møtegodtgjersle 476 362 394 000 480 000 10804 Tapt arbeidsforteneste 71 574 70 700 70 000 10908 Gruppeliv/ulukkesforsikring

Detaljer

Årsregnskap med noter

Årsregnskap med noter Årsregnskap med noter Kvitsøy kommune 2016 Konto Konto(T) Tjeneste Prosj Regnskap 2016 Revidert bud 2016 Opprinnelig bud 2016 Regnskap 2015 110 KOMMUNESTYRE 10511 Fri mobiltelefon ansatte 100 4 392,00

Detaljer

Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett Helse - administrasjon Fastlønn , Annen lønn & trekkpl godtgj.

Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett Helse - administrasjon Fastlønn , Annen lønn & trekkpl godtgj. Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett 2016 310 Helse - administrasjon 10100 Fastlønn 1 038 729,00 10509 Annen lønn & trekkpl godtgj. 0,00 10900 Pensjonsinnskudd KLP 226 510,00 10906 Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr.

Detaljer

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST GODTGJERSLE FOLKEVALDE 10811 GODTGJERSLE ORDFØRAR/VARAORDFØRAR

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012 LEIRFJORD KOMMUNE Rådmannens innstilling Detaljbudsjett 2012 1000 Fellesutgifter pensjon og arb.g.avgift 12901 Fellesutgifter pensjon 13 488 023 10 810 575 14 743 294 12902 Fellesutgifter arb.g.avgift

Detaljer

Rekneskapsutskrift pr

Rekneskapsutskrift pr Bruker: 18SVEFEI Klokken: 14:53 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 495.261 662.600 75 10802 ANDRE FASTE

Detaljer

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte

Detaljer

Årsbudsjett 2014 - drift

Årsbudsjett 2014 - drift Bruker: 18SVEFEI Klokken: 09:55 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10509 ANNA LØN 0 0 2.275 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 669.000

Detaljer

Side 173. Årsbudsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015, hoveddel VIII

Side 173. Årsbudsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015, hoveddel VIII Virksomhetsområde:10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet: 100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000 1080

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 100 Komm/form/adm/hovedutvalg 1.108000 Godtgj. folkevalgte 1.108001 Godtgjørelse ordfører 1.108002 Godtgjørelse varaordfører 1.108010 Møtegodtgjørelse folkevalgte 1.108020 Tapt arbeidsfortjeneste folkevalgte

Detaljer

BUDSJETT 2013. Vedteke Gol kommunestyre 18.12.2012

BUDSJETT 2013. Vedteke Gol kommunestyre 18.12.2012 BUDSJETT 2013 Vedteke Gol kommunestyre 18.12.2012 Kommunestyresak 79/2012 INVESTERINGS- BUDSJETT Ansvar: 0011 Byggdrift Tjeneste: 2221 Drift og investering skoleanlegg Prosjekt: 125 Brannsikring - Gol

Detaljer

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids Beskrivelse Budsjett 213 31 Kultur, fritid og voksenopplæring 111 Fast lønn andre 7 472 112 Fast lønn lærere 1 558 116 Faste tillegg 117 Ubekvemstillegg 176 121 Vikarutgifter 2 1211 Vikarutg andre Korttids

Detaljer

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.492.826 2.532.700 2.674.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD -24.000 0 0 1090 KLP 413.139 435.600 521.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT

Detaljer

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 6000 101000 Fast lønn, drift 1 037 170 98 194,60 9,47 101034 Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BEVILGNINGSSTED 75100 artskonto bevilgsted funksj tekst REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 BUDSJETT 2017 101000 75100 242 Fast lønn 3 050 917,72 4 487 000,00 4 721 000,00

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 Arena Endelig Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 610 661000 101010 Næring, plan og forvaltning NPF, administrasjon Fast lønn andre 4,604,000 4,723,000 200,000 4,923,000 103020

Detaljer

Rådmannens forslag. Tallbudsjett 2016-19. Sortland kommune

Rådmannens forslag. Tallbudsjett 2016-19. Sortland kommune Rådmannens forslag Tallbudsjett 2016 201619 Sortland kommune Innhold Budsjettskjema 1A drift... 3 Budsjettskjema 2 A... 4 Økonomisk oversikt drift... 5 Investeringsplan 2016... 6 Driftsbudsjett... 8 2

Detaljer

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP Side 1 KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP UTGIFTER 2011 2010 2009 2008 3.0100.100.041 FASTLØNN #REF! 969 342 876 438 781 792 3.0300.100.041 EKSTRAHJELP, VIKARER 20000 10 000 21 384

Detaljer

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT)

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) Netto VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) PROSJEKTER 000 Prosjekter Prosjekter 0 0 0 0 0 FFFFF SENTRALADMINISTRASJONEN OG FELLESUTGIFTER 1000 Politiske organ 1.0800 Ordfører /varaordførergodtgjørelse

Detaljer

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg FELLESUTGIFTER 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelser 58 000 1.1000.1750.100 Reiser ikke oppg pl 15 000 1.1001.0810.100 Ledergodtgjørelser 20 000 1.1001.1290.100

Detaljer

kr 715 pr. time kr 650 pr. time kr 715 pr. time 650 pr. time

kr 715 pr. time kr 650 pr. time kr 715 pr. time 650 pr. time Nord- Sør- Badeland Representantskapssak 30/17 FB-sak nr.4 /17 - Representantskapsmøte 25. oktober 2017 BILLETTPRISER OG ÅPNINGSTIDER I 2018 Vedlegg Ingen Bakgrunn: Billettpriser 2018 Det foreslås en økning

Detaljer

Budsjett 2014. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Budsjett 2014. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter Talldel Herøy kommune Et hav av muligheter Side 2 av 59 Innhold DRIFT... 4 100 Folkevalgte styringsorgan... 4 110 Administrasjonsenheten... 6 120 Bygg og anlegg... 16 130 Brannvesen... 22 140 Interkommunale

Detaljer

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396 Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Sentraladm. og fellesdrift 5 471 584 4 164 000 4 417 000 4 167 000 4 167 000

Detaljer

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser BILAG 3.1 ARTSINNDELING Artene som er skrevet i kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 og 0 har en spesiell betydning i driftseller kapitalregnskapet. Alle andre arter kan benyttes i både drift- og

Detaljer

Driftsregnskap 2011. 1 Birkenes kommune (2011) - År/Periode 2011 1-12 07.06.2012

Driftsregnskap 2011. 1 Birkenes kommune (2011) - År/Periode 2011 1-12 07.06.2012 1 Ansvar: 1032 Boligtilskudd 147000 Overført til andre (private) 175.000,00 0 175.000 155000 Avsetning til bundne fond 402.000,00 0 402.000 177003 Etabl.tilsk. - tilbakebet. -277.000,00 0-277.000 181002

Detaljer

ØKONOMIRAPPORTERING PER 31 OKTOBER

ØKONOMIRAPPORTERING PER 31 OKTOBER Oslo kommune Saksframlegg Arkivsak: 200701779 Arkivkode: 122 Saksbeh: Veronica Bruce Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 17.12.2008 ØKONOMIRAPPORTERING PER 31 OKTOBER 2008 I denne sak legges det fram regnskapstabeller

Detaljer

BUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN TALLDEL

BUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN TALLDEL BUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN 2016 2019 TALLDEL DRIFTSBUDSJETTET Tall i 1000 kroner Budsjett 2016 Revidert budsjett 2015 Oppr. budsjett 2015 Regnskap 2014 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue

Detaljer

Beregning av Offentlig finansiering pr barn Ørland kommune 2017

Beregning av Offentlig finansiering pr barn Ørland kommune 2017 Beregning av Offentlig finansiering pr barn Ørland kommune 2017 Offentlig finansiering pr barn Sum 0-2 år 3-6 år Sum Brutto driftsutgifter 2015 (fratrukket pensjon) 20 651 821 Grunnlag pensjon * 13 % 19

Detaljer

Driftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010

Driftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010 0001 Nordvest-Russland sa 101020 Lønn undervisn.pers. 202 4 228,30 0001 Nordvest-Russland sa 102000 Lønn vikar 202 2 200,00 0001 Nordvest-Russland sa 111500 Matvarer 202 9 605,00 3 745,76 0001 Nordvest-Russland

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Protokoll 10/08

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Protokoll 10/08 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 10/08 Møte: Eldrerådet Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 09. desember 2008 kl. 15.00 Sekretariat: 23 47 56 05 Møteleder: Tilstede: Ivar Børsheim Ulla

Detaljer

SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - BUDSJETT 2014

SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - BUDSJETT 2014 SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - 2014 Gebyrutvikling - sjølkost. Endring 13-14 7,19 5,05 9,68 5,95 (Endring gjelder sum inntekter) Bud. 2014 614 616 617 618 Driftsutg. (d+k) 6.749.000

Detaljer

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

Tiltaks- og endringsliste B-15, ØP 2015-18. KOSTRAFUNKSJON - Netto driftsutgifter pr funksjon

Tiltaks- og endringsliste B-15, ØP 2015-18. KOSTRAFUNKSJON - Netto driftsutgifter pr funksjon Tiltaks- og endringsliste B-15, ØP 2015-18. KOSTRAFUNKSJON - Netto driftsutgifter pr funksjon Opphaveleg Budsjett BUDSJETTVERSJON Tiltak Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015/V:540 2015 2016 2017 2018 100

Detaljer

Detaljert tallbudsjett. Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015

Detaljert tallbudsjett. Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015 Detaljert tallbudsjett Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015 Innholdsfortegnelse Investeringsbudsjett... 2 Driftsbudsjett... 3 1 Investeringsbudsjett 2014 B2015 Rådma ØP 2015-2018

Detaljer

SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015

SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015 SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015 Tall i 1000 kroner BUDSJETT 2015 OPPR. BUD 2014 REGNSKAP 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -12 650-11 900-11 951 Ordinært rammetilskudd -32 350-30

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Rakkestad kommune, Herredshuset Tidspunkt: 28.10.2016 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon

Detaljer

KOSTRA- og effektivitetsanalyse Luster kommune 2013

KOSTRA- og effektivitetsanalyse Luster kommune 2013 KOSTRA- og effektivitetsanalyse Luster kommune 2013 1 Metode Til bruk i KOSTRA- og effektivitetsanalyser, har vi utviklet en metode som gjør sammenligninger mer reelle, ved at det for gitte tjenesteområder

Detaljer

1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 13.11.2013

1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 13.11.2013 Buds(end) Buds(end) Grp Ansvar: 900 POLITISK STYRING Ansvar: 1100 POLITISK STYRING Tjeneste: 10022 LEVEKÅRSUTVALG 10803 LØN LEIARE/VARAORDFØRER 29 0 10804 MØTEGODTGJ. 49 135 10805 TAPT ARBEIDSFORTJ. 162

Detaljer

Antall heltidsplasser (4) 10,47 9,64 20, Tilskudd ordinære barnehager 0-2 år 3-6 år Sum Sats Beløp

Antall heltidsplasser (4) 10,47 9,64 20, Tilskudd ordinære barnehager 0-2 år 3-6 år Sum Sats Beløp Beregninger barnehagetilskudd 2017 Solblomsten (1) Oppholdstimer pr uke i hht avtale og gjennomsnittlig oppholdstid ifølge SSB (2) Antall barn fordelt på alder og oppholdstimer (3) Antall timer pr år er

Detaljer

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar Enhet Steigen barneskole Ansvar 20110 Steigen barneskole 10102 FASTLØNN LÆRERE 10103 FASTLØNN SPES.PED. LÆRERE 10110 FASTLØNN SPES.PED. ASSISTENTER 10113 FORSTERKET OPPLÆRING 10114 FASTLØNN FREMMEDSPRÅKLIGE

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 28. desember 2017 kl. 16.20 PDF-versjon 11. januar 2018 19.12.2017 nr. 2346 Forskrift om

Detaljer

Detaljbudsjett 2014. 1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 06.01.2014. Bruker: AREI Klokken: 12:06 Program: XKOST-A1 Versjon: 14

Detaljbudsjett 2014. 1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 06.01.2014. Bruker: AREI Klokken: 12:06 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 Bruker: AREI Klokken: 12:06 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Grp Ansvar: 900 POLITISK STYRING Ansvar: 1100 POLITISK STYRING Tjeneste: 10022 LEVEKÅRSUTVALG 10803 LØN LEIARE/VARAORDFØRER 29 0 10804 MØTEGODTGJ.

Detaljer

Budsjett 2015. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Budsjett 2015. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter Budsjett 215 Talldel Herøy kommune - Et hav av muligheter Budsjett 215 Side 2 av 63 Innhold Budsjett 215 DRIFT...4 1 Folkevalgte styringsorgan...4 11 Administrasjonsenheten...6 13 Brannvesen...2 14 Interkommunale

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Sel Gausdal Landet uten Oslo Pleie og omsorg 22 358 21 499 16 638 Grunnskole 13 250 14 580 13 407

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Askim kommune, møterom Bystyresalen Tidspunkt: 27.10.2017 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal,

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016 Hadsel Eiendom KF Budsjettregulering drifts- og investeringsbudsjett Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret 15.12.2016 131/2016 Saksbehandler: Saksmappe: Vegard Melchiorsen Forslag

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 11.02.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune ansvar : 0003 - PROSJEKT: PSYKIATRI 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 232 294 956,59 366 000 286 696,39 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 241 187 300,66 181 000 175 820,49

Detaljer