Arter som er røde går ut for 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arter som er røde går ut for 2009"

Transkript

1 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm Lønn i faste stillinger Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg) Lønn til vikarer Andre avtalefestede tillegg, vikarer Lønn til ekstrahjelp Lønn til engasjementer Avtalefestede tillegg, ekstrahjelp og engsj Overtid Annen lønn, trekkpliktige godtgjørelser Styrehonorar Pensjon KLP Gruppeliv/koll.ulykkesforsikring Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Annet materiell lager Abonnement Faglitteratur Medisinsk forbruksvarer Kjøp av mat, bevertning Beverting og representasjon Innkjøp av kompostbinger for salg Velferdstiltak for ansatte, inkl bedriftshelsetjeneste Diverse materiell og tjenester Renholdsmateriell Arbeidstøy/utstyr, inkl vikarer Oppsamlingsutstyr salg Til styrets disp- bare budsjettpost Porto Telefon og linjeleie

2 Bankgebyrer Gaver/representasjon/påskjønnelser Informasjon Kurs og overnatting Diett og nattillegg Bilgodtgjørelse Ikke trekkpliktige reisegodtgjørelser, transport og skyss Drift av biler og utstyr Strøm Tingforsikringer Personforsikringer Vakthold/alarm Husleie og fellesutgifter Leie av lokaler, leie av grunn Kontingenter og kom. avgifter Lisenser, software Driftsavtaler IT-utstyr Programvare Inventar og utstyr Kjøp, leie og leasing av transportmidler Kjøp, leie, leasing driftsmidler Drift av bygninger og anlegg Vedlikehold av bygninger og anlegg Vedlikehold inventar, utstyr, maskiner IT-avtaler service/drift/vedlikehold/rep Andre serviceavtaler Skilter Materialer vedlikehold Renhold, vaskeritjenester Vaktmestertjenester Konsulent og selvstendig næringsdrivende Juridisk bistand Kjøp fra andre kom enn eierkom eller

3 Kjøp av tjenester fra bedrifter eller IKS Kjøp av tjenester ifb m/ trans. og beh. av avfall Kjøp fra eierkommunene Tap av fordringer Tilskudd til kompostbinger Tilfeldige utgifter Reserverte lønnsjusteringer Renteutgifter lån Andre rente- og finansutgifter Avdrag på lån Avskrivninger Egenandel mat Gebyrer Avgiftspliktige gebyrer Avgiftspliktig salg Salg kompostbinger Gebyrinntekt gjenvinningstasjoner Internlån Hjemmehenting farlig avfall Sykelønnsrefusjon Refusjon fra fylkeskommuner Driftstilskudd fra kommuner inkl. mva Driftstilskudd fra kommuner inkl. mva Renteinntekter bankinnskudd Motpost avskrivninger -83 Sum ansvar: 100 Drift og adm

4 Ansvar: 101 Renovasjon Søppelsekker Ekstrasekker Oppsamlingsutstyr eget Innkjøp av oppsamlingsutstyr Vedlikehold inventar, utstyr, maskiner Kjøp av tjenester ifb m/ trans. og beh. av avfall Kjøp av tjenester ifb m/ trans. og beh. av avfall Avgiftspliktig salg Salg oppsamlingsutstyr Salg ekstrasekker Sum ansvar: 101 Renovasjon

5 Ansvar: 102 Returpunkt 1010 Lønn faste stillinger Vikarer Vikarer u/refusjon Lønn til ekstrahjelp Avtalefestede tillegg Overtid Arbeidsgiveravgift Diverse materiell og tjenester Bilgodtgjørelse Inventar og utstyr Drift av bygninger og anlegg Vedlikehold av bygninger og anlegg Vedlikehold inventar, utstyr, maskiner Skilter Materialer vedlikehold Kjøp av tjenester fra bedrifter eller IKS Kjøp av tjenester ifb m/ trans. og beh. av avfall Kjøp av tjenester ifb m/ trans. og beh. av avfall Avskrivninger Motpost avskrivninger -14 Sum ansvar: 102 Returpunkt

6 Ansvar: 104 Gj.v.st Teigen 1020 Vikar Avtalefestede tillegg Lønn til ekstrahjelp Avtalefestede tillegg Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Annet materiell lager Faglitteratur Medisinske forbruksvarer Diverse materiell og tjenester Renholdsmateriell Arbeidstøy/utstyr Telefon Kurs og overnatting Strøm IT-utstyr Programvare Inventar og utstyr Kjøp, leie, leasing driftsmidler Drift av bygninger og anlegg Vedlikehold av bygninger og anlegg Vedlikehold inventar, utstyr, maskiner IT-avtaler service/drift/vedlikehold/rep Andre serviceavtaler Skilter Materialer vedlikehold Renhold, vaskeritjenester Konsulent og selvstendig næringsdrivende Kjøp av tjenester fra bedrifter eller IKS Kjøp av tjenester ifb m/ trans. og beh. av avfall Kjøp av tjenester ifb m/ trans. og beh. av avfall Kjøp fra eierkommunene Avskrivninger 310 6

7 Fakturagebyr Gebyrinntekt Motpost avskrivninger -310 Sum ansvar: 104 Gj.v.st Teigen

8 Ansvar: 105 Gj.v.st Oppegård Lønn i faste stillinger Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg) Vikarer Avtalefestede tillegg, vikarer Lønn til ekstrahjelper Lønn engasjement Avtalefestede tillegg, ekstrahjelp Overtid Pensjon KLP Gruppeliv/koll.ulykkeforsikring Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Annet materiell lager Faglitteratur Medisinske forbruksvarer Kjøp av mat Diverse materiell og tjenester Renholdsmateriell Arbeidstøy/utstyr Telefon Kurs og overnatting Diett og nattillegg Bilgodtgjørelse Ikke trekkpliktige reisegodtgjørelser Strøm Kontigenter IT-utstyr Programvare Inventar og utstyr Kjøp, leie, leasing driftsmidler Drift av bygninger og anlegg Vedlikehold av bygninger og anlegg Vedlikehold inventar, utstyr, maskiner

9 IT-avtaler service/drift/vedlikehold/rep Andre serviceavtaler Skilter Materialer vedlikehold Renhold, vaskeritjenester Konsulent og selvstendig næringsdrivende Juridisk bistand Kjøp fra andre kom enn eierkom eller Kjøp av tjenester fra bedrifter eller IKS Kjøp av tjenester ifb m/ trans. og beh. av avfall Kjøp av tjenester ifb m/ trans. og beh. av avfall Kjøp fra eierkommunene Reserverte lønnsjusteringer Avskrivninger Fakturagebyr Gebyrinntekt Sykelønnsrefusjon Motpost avskrivninger -217 Sum ansvar: 105 Gj.v.st Oppegård

10 Ansvar: 106 Gj.v.st Bølstad Lønn i faste stillinger Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg) Vikarer Andre avtalefestede tillegg, vikar Lønn til ekstrahjelp Lønn til engasjement Avtalefestede tillegg, ekstrahjelp Overtid Pensjon KLP Gruppeliv/koll.ulykkesforsikring Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Annet materiell lager Faglitteratur Medisinske forbruksvarer Kjøp av mat Beverting og representasjon Diverse materiell og tjenester Renholdsmateriell Arbeidstøy/utstyr Telefon Kurs og overntatting Diett og nattillegg Bilgodtgjørelse Strøm Vakthold/alarm IT-utstyr Programvare Inventar og utstyr Kjøp, leie, leasing driftsmidler Drift av bygninger og anlegg Vedlikehold av bygninger og anlegg Vedlikehold inventar, utstyr, maskiner

11 IT-avtaler service/drift/vedlikehold/rep Andre serviceavtaler Skilter Materialer vedlikehold Renhold, vaskeritjenester Konsulent og selvstendig næringsdrivende Kjøp av tjenester fra bedrifter eller IKS Kjøp av tjenester ifb m/ trans. og beh. av avfall Kjøp av tjenester ifb m/ trans. og beh. av avfall Reserverte lønnsjusteringer Avskrivninger Fakturagebyr Gebyrinntekt Sykelønnsrefusjon Motpost avskrivninger -392 Sum ansvar: 106 Gj.v.st Bølstad

12 Ansvar: 107 Kompostanlegg Diverse materiell og tjenester Strøm Inventar og utstyr Drift av bygninger og anlegg Vedlikehold av bygninger og anlegg Vedlikehold inventar, utstyr, maskiner Materialer vedlikehold Konsulenttj. Selvst.næringsdr., innsamling og transport Kjøp av tjenester fra bedrifter eller IKS Kjøp av tjenester ifb m/ trans. og beh. av avfall Avskrivninger Motpost avskrivninger -119 Sum ansvar: 107 Kompostanlegg Budsjett 2009 Ansvar 100 Drift adm Renovasjon Returpunkt Teigen Oppegård Bølstad Kompost 524 Sum

13 Driftstilskudd fra kommuner inkl. mva Driftstilskudd fra kommuner inkl. mva Summering

14 Ansvar: 103 Næring Lønn i faste stillinger Lønn til ekstrahjelp Overtid Pensjon KLP Gruppeliv/koll.ulykkesforsikring Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Annet materiell lager Faglitteratur Diverse materiell og tjenester Arbeidstøy/utstyr Søppelsekker Oppsamlingsutstyr eget Innkjøp av oppsamlingsutstyr Porto Telefon Bankgebyrer Kurs og overnatting Diett og nattillegg Bilgodtgjørelse Drift av biler og utstyr Vedlikehold inventar, utstyr, maskiner Materialer vedlikehold Kjøp fra andre kom. eller 27 enn eierkom Kjøp av tjenester fra private bedrifter eller IKS Kjøp av tjenester ifb m/ trans. og beh. av avfall Kjøp fra eierkommunene Avskrivninger Avgiftspliktig salg Salg oppsamlingsutstyr Fakturagebyr

15 Gebyrinntekt Inntekter næringrenovasjon Sykelønnsrefusjon Sum ansvar: 103 Næring

16 Investeringsbudsjett 2009 Planlagte investeringer Finansiering av investeringer Kostraart Ansvar Formål Sum Kostraart Ansvar Sum Farlig avfallsmottak, Bølstad, Ubrukte lånemidler, Farlig avfallsmottak, Oppegård, Opptak av lån, Mottak EE avfall, Teigen, Overfør. fra driftsregnskapet, KLP Mottak EE avfall, Oppegård Mottak EE avfall, Bølstad Utvidelse veier Bølstad, Kjøp av containere, Hjullaster Utbedring av Bølstad Utbedring av Teigen Nedgravde returpunkt Vekt på gjvstasjonene Vekt på gjvstasjonene Egenkapital KLP SUM

17 Budsjett transport behandling Sum Fordeling av driftstilskudd 2009 Eierandeler Totalt Frogn kommune 16,60 % Neodden kommune 17 % Oppegård kommune 23,80 % Ski kommune 26,10 % Ås kommune 16,50 % Totalt 100,00 %

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE 010 FASTLØNN 10100 LØNN FAST ANSATTE 10101 LØNN VAKANSVIKAR 10110 FASTE TILLEGG/VAKTTILLEGG 10130 LØRDAG-/SØNDAGSTILLEGG 10140 HELLIGDAGSTILLEGG 10150 KVELDS- OG NATTILLEGG 10190 ANNEN FAST LØNN 10199

Detaljer

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396 Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Sentraladm. og fellesdrift 5 471 584 4 164 000 4 417 000 4 167 000 4 167 000

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSMØTE

REPRESENTANTSKAPSMØTE NORDRE FOLLO RENSEANLEGG IKS Telefon: 64 97 44 50 E-post: post@nfra.no 1407 Vinterbro REPRESENTANTSKAPSMØTE SAKSKART: Herved innkalles det til representantskapsmøte nr. 1/ 2014 MANDAG 24. FEBRUAR KL. 13.00

Detaljer

M Ø T E I N N K A L L I N G S A K S L I S T E

M Ø T E I N N K A L L I N G S A K S L I S T E M Ø T E I N N K A L L I N G Representantskapet 24.04.2014, kl. 14:30 Ski rådhus. Forfall meldes til brannsjefen. Den enkelte representant varsler selv sin varamedlem S A K S L I S T E 1/14 ÅRSREGNSKAP

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 FOSNES KOMMUNE Rådmannens innstilling ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 Innholdsfortegnelse Økonomiske oversikter - Økonomisk oversikt investering 3-4 - Økonomisk

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2013

MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2013 MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2013 Vi framstiller artskontoplanen i 3 delar. Del 1 gir ei forklaring til KOSTRA (forskriftskontoplanen) der arten består av tre siffer. Sjå også hovudrettleiar KOSTRA

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2014

MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2014 MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2014 Vi framstiller artskontoplanen i 3 delar. Del 1 gir ei forklaring til KOSTRA (forskriftskontoplanen) der arten består av tre siffer. Sjå også hovudrettleiar KOSTRA

Detaljer

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Foto: Yngve Grønvik Vår visjon: Åpne dører! Vedtatt i Sør-Varanger menighetsråd 25.oktober 2012. Joh Åp 3,8 Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør - som ingen kan

Detaljer

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 (Vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar 1999) 2 Forord

Detaljer

Grenland Golfklubb. Eiendeler

Grenland Golfklubb. Eiendeler Balanse Eiendeler Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Egenkapital Langsiktig gjeld Grenland Golfklubb 1100 Klubbhus 1101 Påkost bygg 1102 Asfalt/påkost parkeringsplass 1155 Golfbanen 1200 Maskiner

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 5/15

Møteinnkalling styremøte nr 5/15 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Nina Ramberg Gudmund Nyrud Thomas Dunker styreleder nestleder ansattes representant Dato: 3.juni 2015 Møteinnkalling styremøte nr 5/15 Sted: Kveldroveien 4, Vinterbro

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15 Årsrapport 2014 59 ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets årsberetning 3 Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse Forskriftsbestemte noter 15 Øvrige noter i

Detaljer

EIENDELER IMMATERIELLE EIENDELER OMLØPSMIDLER. Konto- nummer ANLEGGSMIDLER kontonr

EIENDELER IMMATERIELLE EIENDELER OMLØPSMIDLER. Konto- nummer ANLEGGSMIDLER kontonr Nye kontoer er skrevet med blått. Konto- EIENDELER Gammelt Beskrivelse nummer ANLEGGSMIDLER kontonr IMMATERIELLE EIENDELER 11 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 1110 Skolebygninger 1120 Internatbygninger

Detaljer

Kontoplan innkommende faktura (Basware)

Kontoplan innkommende faktura (Basware) 1 Eiendeler Anleggsmidler Jfr. SS 17 Immaterielle eiendeler 10 Immaterielle eiendeler og lignende O 100 Forskning og utvikling O 102 Konsesjoner O 103 Patenter O 104 Lisenser (bl.a. programvarelisenser)

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Kontoplan for Landbruksregnskap

Kontoplan for Landbruksregnskap Kontoplan for Landbruksregnskap Tilpasset NS 4102 Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Benyttes av Agro Økonomi fra og med år 2001 NILF`s morkontoplan kan skrives ut under : Rapporter velg

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

KONTOPLAN. MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring

KONTOPLAN. MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring KONTOPLAN MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring GJELDENDE FRA 01.01.2014 (revidert per 010514) Kontoplan

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap FORENINGEN Inntekter foreningen Inntekter forening 3220 Salgsinntekt, arrangementer 61 100 33 800 3450 Programannonser 51 500 45 250 3490 Kontingenter foreningen 227 300 225 000 3910 Sponsor/medarrangør

Detaljer

Ålen idrettslag. Resultatregnskap 2009

Ålen idrettslag. Resultatregnskap 2009 Ålen idrettslag Resultatregnskap 2009 Note Inntekter Diverse inntekter 1.060.218 Sponsoravtaler 246.500 NM orientering 100.000 Offentlige tilskudd 1 188.467 Medlemskontingent 75.300 Sum inntekter 1.670.485

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret ÅRSREGNSKAP Økonomisenteret 1 Innholdsfortegnelse Side Obligatoriske oversikter sskjema 1, drift 5 sskjema 2, investering 7 Økonomisk oversikt, drift 9 Økonomisk oversikt, investering 11 Økonomisk oversikt,

Detaljer

ENHETSKOSTNADER I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER

ENHETSKOSTNADER I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER BEREGNING AV ENHETSKOSTNADER I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER GRUNNLAG FOR VURDERING AV KOSTNADER OG KVALITET FORORD I årene som kommer blir det flere som blir gamle og flere som vil trenge ulike former for

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: april 2014

Regnskapsrapport. Måned: april 2014 Regnskapsrapport Måned: april 2014 Hovedposter i rapporten april 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 866 520 782 000 4 372 163 11 129 563 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Nettverkssamling 14. mars 2013

Nettverkssamling 14. mars 2013 Nettverkssamling 14. mars 2013 Personalnytt fra økonomiseksjonen: Egil Bjørn Berglund gikk av med pensjon 01.03.13 Siv Talstad Hansen overtar rådgiverstillingen etter Egil Bjørn Vi har gjort litt interne

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer