Overbefal vakter kr Mannskap vakter kr Reduksjon for sjåførvakt på dagtid - 40 t kr Øvingar kr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Overbefal vakter kr 680 516 Mannskap vakter kr 2 139 062. Reduksjon for sjåførvakt på dagtid - 40 t kr -59 245. Øvingar kr 850 000"

Transkript

1 LØNN BEREDSKAP Budsjett 2015 Teneste Fast lønn kr Brannsjef , kr Avd. leiar føreb , kr reduksjon, overføres feiebudsjett (30 %) kr Inspektør , kr Kontormedarbeider (50%) kr reduksjon, overføres feiebudsjett (25 %) kr Personsøker kr Utrekning kr Reduksjon som følge av vakter kr , Overtid/utrykning kr Anna lønn og trekkpliktige godtgjeringar kr Personsøker Overbefal vakter kr kr Mannskap vakter kr Pensjon Reduksjon for sjåførvakt på dagtid 40 t kr ,00 % Øvingar kr Arb.g.avg. Stasjonsteneste kr ,60 % Inntjening som følge av aktivitet i brannvesen kr Trekkpliktig tjenestetelefon kr Avs. f.p Motpost skattepliktig del kr Møtegodtgjersle folkevalgte kr Representantskapshonorar kr ,00 % Styrehonorar kr Pensjonsinnskot, KLP kr Forsikringer kollektive kr Arbeidsgiveravgift kr Total lønn kr Kontormateriell kr Matvarer kr Bevertning kr Interne kurs (delvis refundert fra nabobrannvesen mfl) kr Kurs brannskolen kr Anna kr Verneutstyr og bekledning kr røykdykkersett (erstatte defekt) kr Litech (røykdykkerdrakter erstattes) kr Hansker (defekte erstattes) kr Sko (3 par) kr Kjeledresser (+ noe røykdykkerundertøy og hjelmer) kr Diverse utstyr fra Dahl og montèr (stasjon og bil) kr Velferdstiltak tilsette kr Anna forbruksmateriell/råvarer/tenester kr Sundbrei transport (transport og dropp av bilar) kr Forbruksmateriell bil kr Montèr og Maxbo (diverse til stasjon og anlegg) kr Expandi (lenser til oljesøl forbruk) kr Diverse tjenester fra Torpomoen drift/eiendom as kr Diverse sertifiseringer, reparasjoner, veiassistanse med mer kr Ål kommune kr Sikkerheten selv (nøkkelskap) kr Retura (levering av oljelenser) kr Nortromic (2 batteri til IR) kr Diverse utlegg over lønn kr Diverse forbruk (røykvæske, vaskemiddel, propan m.m.) kr HMSrelatert (vask av uniform helsesjekk) kr Diverse mindre posteringer kr Kommersiell aktivitet (slokkeutstyr, frakt og dropp, div) kr Refusjon som følge av aktivitet/fakturering av forbruk kr Porto (ikke feiing) kr Telefontenester kr UMS utkallingssystem kr Linjeleie beredskap (Telenor) kr

2 DRIFTSUTGIFTER BEREDSKAP Konsesjoner samband kr Service base kr Tjeneste Vestviken 110sentral kr Mobiltelefon (5 + vakt) kr Nødnett kr Datakommunikasjon kr Linjeleie beredskap (Safetel) kr Bredbånd, datatrafikk, hjemmeside m.m. kr Informasjon kr Annonse kr Opplæring kr Eksterne kurs (mat) kr Reise/overnatting opplæring, ikke oppgavepliktig kr Felleskurs Hallingdal kr Skyss og kostgodtgjersle kr Skyssutgifter kr Andre driftsutgifter kr Service og reparasjon på biler kr Drivstoff kr Forsikring kr Tollvesenet (årsavgift) kr Bilutstyr (dekk, spylerveske mm) kr Annet kr Energi kr Forsikring bygningar, eigedomer, anlegg kr Forsikring personell kr Husleige kr Husleie kr Fellesutgifter husleie kr Møterom interne kr kursrom eksterne kr Kontigenter kr Kommunenes sentralforbund kr Brannbefalslaget kr Fordeling OUmidler kr CTIF kr Diverse avgifter, lisensar osb. kr Enovate (kurs og øvelsesbase) kr Locus (kartsystem pc) kr Hallingdal kontorsenter (kjøp av program ved ny pc) kr anna kr Inventar kr Spesialutstyr kr Anna utstyr kr Tidsskrift, aviser, abonnement kr leasing kontormøbler og utstyr kr leasing maskiner kr Service/serviceavtaler, drifts og anleggsmiddel kr Service røykdykkerutstyr kr Service basestasjon kr Kjøp frå andre kommunar (IUA) kr Kjøp frå interkommunale samarbeidstiltak kr sentral kr Kommunerevisjonen kr Skogbrannovervåking kr Avskringer kr Renter av bankinnskot kr Utbytte kr Total drift kr kr kr 0,0892 Hemsedal Gol Ål Totalt

3 LØNN FEIING DRIFTSUTGIFTER FEIING Budsjett 2015 Teneste Fast lønn kr Feiar 1 kr Feiar 2 kr Pensjon Avdelingsledelse/adm (overføres fra beredskap) kr ,00 % Overtid kr Arb.g.avg Trekkpliktig tjenestetelefon kr ,60 % Motpost skattepliktig del kr Pensjonsinnskot, KLP kr Forsikringer kollektive kr Arbeidsgiveravgift kr Total lønn kr Kontormateriell kr Bevertning kr Verneutstyr og bekledning kr Anna forbruksmateriell/råvarer/tenester kr Porto kr Telefontenester kr Datakommunikasjon kr Informasjon kr Annonse kr Opplæring kr Reise/overnatting opplæring, ikke oppgavepliktig kr Skyss og kostgodtgjersle kr Reiseutgifter etter utlegg kr Andre driftsutgifter kr Forsikring personell kr Husleige kr Kontingenter kr Inventar kr Spesialutstyr kr Anna utstyr kr Tidsskrift, aviser, abonnement kr leasing maskiner kr Koordinering feiig /DLE kr Avskrivinger kr Driftskostnader kr Gebyr kr Feiegebyr 441, kr Alternativ 1 Tilsynsgebyr 315, kr Gebyr kr Gebyr kr Eit fast årleg gebyr 480, Alternativ 2 kr

4 Investeringsbudsjett 2015 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom kr Andre salgsinntekter kr Overføringer med krav til motytelse kr Statlige overføringer kr Andre overføringer (låneopptak) kr mva kr kr Renteinntekter og utbytte kr Utgifter kr Lønnsutgifter kr Sosiale utgifter kr Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon kr Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon kr Overføringer kr mva kr Renteutgifter og omkostninger kr Fordelte utgifter kr Kostnad 2015 kr

5 Budsjett 2015 kommersiell aktivitet Teneste 3391 prosjekt 101 Budsjett Anna lønn og trekkpliktige godtgjeringar kr Pensjonsinnskot, KLP kr Arbeidsgiveravgift kr Total lønn kr Anna forbruksmateriell/råvarer/tenester kr Opplæring kr Avgiftsfri omsetning kr Total drift kr Resultat kr

6 Hemsedal Gol Ål Sum Overbefal 25,0 % 37,5 % 37,5 % 100,0 % Forebyggende 28,0 % 36,0 % 36,0 % 100,0 % Utrykninger 25,0 % 41,0 % 34,0 % 100,0 % Øvelser 33,3 % 33,3 % 33,3 % 100,0 % Personsøker 33,3 % 33,3 % 33,3 % 100,0 % Stasjonstjeneste 33,3 % 33,3 % 33,3 % 100,0 % vakter 28,0 % 32,0 % 40,0 % 100,0 % Brannsjef 25,0 % 37,5 % 37,5 % 100,0 % Vakter 31,4 % 34,3 % 34,3 % 100,0 % Reiseutgifter 28,0 % 36,0 % 36,0 % 100,0 % Kontigenter 28,0 % 36,0 % 36,0 % 100,0 % Innbyggertallet 18,6 % 39,9 % 41,6 % 100,0 % Desse vert det ikkje gjort noko med før saka om fordelingsnøkkel er handsama. Enn så lenge vert fordelingsnøkkel i selskapsavtala nytta.

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Skatteoppkreveren i Hallingdal

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Skatteoppkreveren i Hallingdal Handlingsplan 2014 2017 EKSTERN TENESTE Skatteoppkreveren i Hallingdal BUDSJETT 2014 Avvik Budsjett Budsjett Budsjett Komm- Budsjett Regnskap 2014 2013 2014-2013 entar 2012 2012 10100 Fast lønn 3 447 000

Detaljer

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsberetning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 5 Økonomisk oversikt investering... 6 Anskaffelse og anvendelse av midler... 7 Oversikt balanse... 8

Detaljer

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE 010 FASTLØNN 10100 LØNN FAST ANSATTE 10101 LØNN VAKANSVIKAR 10110 FASTE TILLEGG/VAKTTILLEGG 10130 LØRDAG-/SØNDAGSTILLEGG 10140 HELLIGDAGSTILLEGG 10150 KVELDS- OG NATTILLEGG 10190 ANNEN FAST LØNN 10199

Detaljer

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Regnskap 2012 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 7. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: 3/69 Møtedato/tid: 6.5.23, kl. 9: Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Møtedeltakere: Kari Slungård, leder Toralf Øverås Astrid Jensen Forfall: Ingen.

Detaljer

SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015

SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015 SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015 Tall i 1000 kroner BUDSJETT 2015 OPPR. BUD 2014 REGNSKAP 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -12 650-11 900-11 951 Ordinært rammetilskudd -32 350-30

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer 10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 FOSNES KOMMUNE Rådmannens innstilling ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 Innholdsfortegnelse Økonomiske oversikter - Økonomisk oversikt investering 3-4 - Økonomisk

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2013

MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2013 MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2013 Vi framstiller artskontoplanen i 3 delar. Del 1 gir ei forklaring til KOSTRA (forskriftskontoplanen) der arten består av tre siffer. Sjå også hovudrettleiar KOSTRA

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 FJELL KOMMUNE Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Vedteke KS 15.12.2011 1 Bakgrunn Budsjettet for 2011 var opphavleg gjort opp med eit underskot på 14,2 mill. I budsjettrevisjonen pr 1. tertial vart underskotet

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2014

MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2014 MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2014 Vi framstiller artskontoplanen i 3 delar. Del 1 gir ei forklaring til KOSTRA (forskriftskontoplanen) der arten består av tre siffer. Sjå også hovudrettleiar KOSTRA

Detaljer

4 228 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0. 3 746 0 0 1 626 0 0 8 000 0 0 Kjøp av varer og tj egenpr 13 372 0 0

4 228 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0. 3 746 0 0 1 626 0 0 8 000 0 0 Kjøp av varer og tj egenpr 13 372 0 0 0001 Prosjekt NordVest Russland 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 1.101020.202.0 Lønn undervisningspersonell 4 228 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 1.111500.202.0

Detaljer

M Ø T E I N N K A L L I N G S A K S L I S T E

M Ø T E I N N K A L L I N G S A K S L I S T E M Ø T E I N N K A L L I N G Representantskapet 24.04.2014, kl. 14:30 Ski rådhus. Forfall meldes til brannsjefen. Den enkelte representant varsler selv sin varamedlem S A K S L I S T E 1/14 ÅRSREGNSKAP

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 1 Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift 1 037 170 91 615,83 Lønn rådgiver skal også føres her Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396 Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Sentraladm. og fellesdrift 5 471 584 4 164 000 4 417 000 4 167 000 4 167 000

Detaljer

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Hoved oversikter Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Tall i 1000 kroner Regnskap 2014 Regulert budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue

Detaljer

Kvitsøy kommune Regnskap 2011

Kvitsøy kommune Regnskap 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE - REGNSKAP 2011 KVITSØY KOMMUNE 1 Hovedoversikt driftsregnskap 2011 Side 3 2 Hovedoversikt investeringsregnskap 2011 Side 4 3 Hovedoversikt balanseregnskap 2011 Side 5 4 Regnskapsskjema

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOR FOLLO KVALIFISERINGSSENTER IKS TIRSDAG 22.SEPTEMBER 2015

INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOR FOLLO KVALIFISERINGSSENTER IKS TIRSDAG 22.SEPTEMBER 2015 Ordfører John Ødbehr, Vestby. Leder Varaordfører Trygve Thorsen, Vestby Ordfører Thore Vestby, Frogn. Nestleder Varaordfører Rita Hirsum Lystad, Frogn Ordfører Anne Kristine Linnestad, Ski Varaordfører

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter ÅRSMELDING 2010 Del 3 Årsregnskap Herøy kommune - Et hav av muligheter - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE 100 Folkevalgte styringsorgan... 4 110 - Administrasjonsenheten... 7 240 Herøy barnehage... 16 260 Herøy

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSMØTE

REPRESENTANTSKAPSMØTE NORDRE FOLLO RENSEANLEGG IKS Telefon: 64 97 44 50 E-post: post@nfra.no 1407 Vinterbro REPRESENTANTSKAPSMØTE SAKSKART: Herved innkalles det til representantskapsmøte nr. 3/ 2014 MANDAG 22. SEPTEMBER KL.

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

KONTOPLAN FOR REGNSKAP OG LØNN

KONTOPLAN FOR REGNSKAP OG LØNN Hole kommune KONTOPLAN FOR REGNSKAP OG LØNN Presiseringer og endringer fra 1.1.2013 er merket med rødt. Oppdatert 15.01.2013 (se også intranett Økonomi ERV, Regnskap) Innhold... 2 Innledning... 3 Om kontoplanen...

Detaljer

VEILEDER TIL KONTOPLAN

VEILEDER TIL KONTOPLAN HATTFJELLDAL KOMMUNE VEILEDER TIL KONTOPLAN 11. UTGAVE 30.04.14 1 Innhold: BRUKERVEILEDNING... 3 ANSVARSOMRÅDER... 4 ANSVARSOMRÅDER I DRIFT:... 5 ANSVARSOMRÅDER INVESTERING... 7 ART... 8 BESKRIVELSE AV

Detaljer

Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 4. oktober 2012

Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 4. oktober 2012 DEN NORSKE KIRKE Innkalling og sakspapirer 4. oktober 2012 DEN NORSKE KIRKE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kirkekontoret i Brumunddal Dato: 4. oktober 2012 Tidspunkt: 15.00 17.00 Utvalgets medlemmer:

Detaljer

Artsdimensjon. Beskrivelse 0 LØNN

Artsdimensjon. Beskrivelse 0 LØNN Artsdimensjon Art Beskrivelse 0 LØNN 010 FAST LØNN 01000 LØNN I FASTE STILLINGER 01030 LØNN TILLITSVALGTE 01040 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG 01050 HELLIGDAGSTILLEGG 01060 KVELDS- OG NATTILLEGG 01070 DIV. TILLEGG

Detaljer

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Formannskapet. 1.7026. utgår, ny 8106 0-202 000 0 0 0 0. 1.7029. utgår, ny 8107 0-221 000 0 0 0 0

Formannskapet. 1.7026. utgår, ny 8106 0-202 000 0 0 0 0. 1.7029. utgår, ny 8107 0-221 000 0 0 0 0 Formannskapet 1. Finanser Konsekvensjustert budsjett 9000 Frie inntekter 1.7026. utgår, ny 8106 0 202 000 0 0 0 0 1.7027. Statstilskudd kvalitetsutvikling i skolen 0 203 000 0 0 0 0 1.7029. utgår, ny 8107

Detaljer