Refusjon sykepenger Refusjon moms påløpt i driftsregnsk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Refusjon sykepenger Refusjon moms påløpt i driftsregnsk"

Transkript

1 3301 Administrasjon Omsorg Andre oppdr godgjørelser Kontormateriell forbruksmateriell Bevertning kommunal regi Velferdstiltak brukere Sambandsleie internett Mobiltelefonutgifter Intern opplæring veiledning og kurs Lisens programvare EDB utstyr Diverse utstyr Medisinsk utstyr Leie leasing av maskiner Vedl hold/service IT Konsulent arkitekttjenester Kjøp av brukerstøtte Avsetning til bundne fond Avskrivninger utgifter Refusjon fra andre kommuner Refusjon fra andre kommuner Andre statlige tilskudd Bruk av disposisjonsfond Motpost avskrivninger inntekter Administrasjon Omsorg Samhandlingsreform, Omsorg utgifter inntekter Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 25. november 2016 kl Side 1

2 Samhandlingsreform, Omsorg Sørfold Sykehjem Fast lønn sykepleiere Lønn tilsynslege Vikar fødselspermisjon vaktordning inkl utrykning Variabel lønn mm Lønn lærlinger Andre oppdr godgjørelser Pensjonsinnskudd sykepleiere Abonnement tidsskr Medisinsk utstyr og forbruksmateriell Surstoff lystgass Laboratorierekvisita Kjøp av medisiner Legehonnorar Kjøp av matvarer Velferdstiltak brukere Forbruksmateriell renhold Andre driftsutgifter Andre oppgavepliktige godtgjørelser Transport eldre og funksjonshemmede Lisens programvare Lisens NRK TONO mv Kjøp av tjenester fra private utgifter Vederlag for opphold institusjon Korttidsopphold Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 25. november 2016 kl Side 2

3 Vederlag opphold institusjon Tilfeldige inntekter Refusjon fødselspenger Refusjon lærlingeordning inntekter Sørfold Sykehjem Sørfold Sykehjem fellesutgifter Lønn renhold, fast Kontormateriell forbruksmateriell Utgifter papir toner Abonnement tidsskr Undervisningsmateriell lærebøker Arbeidstøy verneutstyr Velferdstiltak Forbruksmateriell renhold Andre driftsutgifter Porto Sambandsleie internett Mobiltelefonutgifter Forsikringspremier Alarmsystemer Lisens programvare Lisens NRK TONO mv Kopieringsavtaler Kommunale eiendomsgebyr Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 25. november 2016 kl Side 3

4 Kjøkkenutstyr Teknisk utstyr Leie leasing av maskiner Servise reparasjon kontormaskiner Reperasjon vedlikehold Vedl hold/service IT Materialer til vedlikehold Interkommunale samarbeidstiltak Kjøp av IKS hvor kommunen er deltaker Tap på fordringer og garantier Avskrivninger utgifter Betalt for kost Refusjon fra andre private Motpost avskrivninger inntekter Sørfold Sykehjem fellesutgifter Hjemmetjeneste Nord Fast lønn sykepleiere vaktordning inkl utrykning Andre oppdr godgjørelser Lønn renhold, fast Pensjonsinnskudd sykepleiere Kontormateriell forbruksmateriell Utgifter papir toner Medisinsk utstyr og forbruksmateriell Laboratorierekvisita Kjøp av medisiner Kjøp av matvarer Arbeidstøy verneutstyr Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 25. november 2016 kl Side 4

5 Velferdstiltak brukere Forbruksmateriell renhold Vannprøver Andre driftsutgifter Porto Sambandsleie internett Mobiltelefonutgifter Bensin diesel olje Årsavgift og forsikringer Vedlikehold servise transportmidler Forsikringspremier Alarmsystemer Lisens NRK TONO mv Kommunale eiendomsgebyr Programvare Kjøkkenutstyr Trygghetsalarm Medisinsk utstyr Leie leasing transportmidler Reparasjon leasingbiler Leie leasing av maskiner Reperasjon vedlikehold Materialer til vedlikehold Kjøp av tjenester fra private Kjøp av IKS hvor kommunen er deltaker Avsetning til bundne fond Avskrivninger utgifter Betalt for kost Brukerbetaling hjemmetjenester Leie av trygghetsalarm Tilfeldige inntekter Hus og lokalleie Ref fra trygdekontoret Refusjon fra andre Tilfeldige inntekter Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 25. november 2016 kl Side 5

6 Motpost avskrivninger inntekter Hjemmetjeneste Nord Sørfold Eldresenter fellesutgifter Lønn lærlinger Lønn renhold, fast Kontormateriell forbruksmateriell Utgifter papir toner Abonnement tidsskr Bevertning kommunal regi Arbeidstøy verneutstyr Velferdstiltak Ikke oppgavepliktig utgiftsdekning Forbruksmateriell renhold Sambandsleie internett Mobiltelefonutgifter Fyringsolje brensel ved Forsikringspremier Husleie, intern Lisens NRK TONO mv Kommunale eiendomsgebyr EDB utstyr Kjøkkenutstyr Diverse utstyr Leie leasing av maskiner Byggetjenester vedlikehold Reperasjon vedlikehold Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 25. november 2016 kl Side 6

7 Vedl hold/service IT Materialer til vedlikehold Materialer vedlikehold anlegg Interkommunale samarbeidstiltak Kjøp av tjenester fra private Kjøp av IKS hvor kommunen er deltaker Avsetning til bundne fond Avskrivninger utgifter Betalt for kost Tilfeldige inntekter Refusjon fra andre private Tilfeldige inntekter Motpost avskrivninger inntekter Sørfold Eldresenter fellesutgifter Sørfold Eldresenter Fast lønn sykepleiere Lønn tilsynslege Vikar fødselspermisjon Sommerjobb ungdom vaktordning inkl utrykning Variabel lønn mm Andre oppdr godgjørelser Pensjonsinnskudd sykepleiere Undervisningsmateriell lærebøker Medisinsk utstyr og forbruksmateriell Surstoff lystgass Laboratorierekvisita Kjøp av medisiner Legehonnorar Kjøp av matvarer Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 25. november 2016 kl Side 7

8 Velferdstiltak Velferdstiltak brukere Ikke oppgavepliktig utgiftsdekning Andre driftsutgifter Andre oppgavepliktige godtgjørelser Transport eldre og funksjonshemmede Medisinsk utstyr Kjøp av tjenester fra private Avskrivninger utgifter Vederlag for opphold institusjon Korttidsopphold Vederlag opphold institusjon Tilfeldige inntekter Ref fra trygdekontoret Refusjon fra stat Refusjon fødselspenger Refusjon fra andre private Internsalg overført fra andre ansvar Motpost avskrivninger inntekter Sørfold Eldresenter Hjemmetjeneste Sør Fast lønn sykepleiere Diverse fast lønn div grupper Omsorgslønn Lønn lærlinger Andre oppdr godgjørelser Lønn renhold, fast Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 25. november 2016 kl Side 8

9 Pensjonsinnskudd sykepleiere Pensjonsinnskudd lærere Kontormateriell forbruksmateriell Utgifter papir toner Undervisningsmateriell lærebøker Medisinsk utstyr og forbruksmateriell Kjøp av medisiner Kjøp av matvarer Arbeidstøy verneutstyr Velferdstiltak Velferdstiltak brukere Forbruksmateriell renhold Andre driftsutgifter Sambandsleie internett Mobiltelefonutgifter Intern opplæring veiledning og kurs Klesgodtgjørelse Bensin diesel olje Årsavgift og forsikringer Vedlikehold servise transportmidler Andre transportutgifter Husleie Lisens programvare Lisens NRK TONO mv EDB utstyr Programvare Kjøkkenutstyr Trygghetsalarm Diverse utstyr Leie leasing transportmidler Reparasjon leasingbiler Leie leasing av maskiner Byggetjenester vedlikehold Servise reparasjon kontormaskiner Reperasjon vedlikehold Refusjon til andre kommuner Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 25. november 2016 kl Side 9

10 Kjøp av tjenester fra private Kjøp av IKS hvor kommunen er deltaker Andre tilskudd og overføringer Forsinkelsesrenter utgifter Brukerbetaling hjemmetjenester Leie av trygghetsalarm Salgsinntekter avg fritt Refusjon fra staten Ref fra trygdekontoret Refusjon fra stat Refusjon fødselspenger Refusjon lærlingeordning inntekter Hjemmetjeneste Sør Hjemmetjeneste Sør Miljøtjeneste utgifter inntekter Hjemmetjeneste Sør Miljøtjeneste Rapportmal: Driftsrapport detaljert (Prisjusterte verdier, Avrundet til hele 1000 kr) 25. november 2016 kl Side 10