ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007"

Transkript

1 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE , , PENSJONSUTGIFTER KLP , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , ,27 0 Sum lønn og sos. utgifter , , MATVARER , , ANNET FORBRUKSMATR./RÅV./TJEN , , POST, BANKTJENESTER, TELEFON 3 438, , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON , , OPPLÆRING, KURS , , UTG./GODGJ.REISER, DIETT, BIL , , ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØR 208, , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , KONSULENTTJENESTER 0, , Kjøp av varer og tjenester , , MVA BETALT 4 785, , Overføringsutgifter 4 785, , SYKELØNNSREFUSJON ,02 0 0, MOMSREFUSJON DRIFT , ,97 7 Refusjoner , ,97 Sum ansvar: 1100 FORMANNSKAP Sum funksjon: POLITISK STYRING/KONTROLLORG. - KOMMUNESTYRE OG , , , , STORTINGS- OG KOMMUNEVALG EKSTRAHJELP , , ARBEIDSGIVERAVGIFT 2 209,53 0 0,00 0 Sum lønn og sos. utgifter , , MATVARER 1 150,00 0 0, ANNET FORBRUKSMATR./RÅV./TJEN , , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON ,00 0 0, OPPLÆRING, KURS 8 400,00 0 0, UTG./GODGJ.REISER, DIETT, BIL 4 323, , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M. 95,20 0 0, HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN 1 250,00 0 0, Kjøp av varer og tjenester , , MVA BETALT ,91 0 0, Overføringsutgifter ,91 0 0, MOMSREFUSJON DRIFT ,91 0 0,00 7 Refusjoner ,91 0 0,00 Sum funksjon: POLITISK STYRING/KONTROLLORG , ,00 Sum ansvar: 1110 KOMMUNEVALG - STORTINGS- OG , ,00 Side: 1 av 73

2 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1120 STØTTE POLITISKE PARTIER TIL ANDRE, PRIVATE , , Overføringsutgifter , ,00 Sum funksjon: POLITISK STYRING/KONTROLLORG , ,00 Sum ansvar: STØTTE POLITISKE PARTIER , , ARBEIDSMILJØUTVALG ANNET FORBRUKSMATR./RÅV./TJEN. 135,00 0 0, OPPLÆRING, KURS , , Kjøp av varer og tjenester , , MVA BETALT 2 333, , TIL ANDRE, PRIVATE , , Overføringsutgifter , , MOMSREFUSJON DRIFT , ,41 7 Refusjoner , ,41 Sum funksjon: POLITISK STYRING/KONTROLLORG , ,46 Sum ansvar: ARBEIDSMILJØUTVALG , , YMSE RÅD OG UTVALG GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE , , ARBEIDSGIVERAVGIFT 8 492, ,13 0 Sum lønn og sos. utgifter , , MATVARER 4 206, , ANNET FORBRUKSMATR./RÅV./TJEN , , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 1 750, , OPPLÆRING, KURS 1 200, , UTG./GODGJ.REISER, DIETT, BIL , , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M. 445, , Kjøp av varer og tjenester , , MVA BETALT 10, , Overføringsutgifter 10, , MOMSREFUSJON DRIFT -10, ,19 7 Refusjoner -10, ,19 Sum funksjon: POLITISK STYRING/KONTROLLORG , ,42 Sum ansvar: YMSE RÅD OG UTVALG , , OVERFORMYNDERIET GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 0, , ARBEIDSGIVERAVGIFT 0, ,12 0 Sum lønn og sos. utgifter 0, , KONTORMATERIELL 362, , OPPLÆRING, KURS 0, , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER 1 500, , Kjøp av varer og tjenester 1 862, , MVA BETALT 90,51 0 0, Overføringsutgifter 90,51 0 0,00 Side: 2 av 73

3 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1150 OVERFORMYNDERIET MOMSREFUSJON DRIFT -90,51 0 0,00 7 Refusjoner -90,51 0 0,00 Sum funksjon: DIVERSE FELLESUTGIFTER 1 862, ,87 Sum ansvar: OVERFORMYNDERIET 1 862, , RETTSPLEIE FORLIKSRÅD FRA ANDRE, PRIVATE 0, ,00 7 Refusjoner 0, ,00 Sum funksjon: DIVERSE FELLESUTGIFTER 0, ,00 Sum ansvar: RETTSPLEIE FORLIKSRÅD 0, , UTG. ETTER FORMANNSKAPETS BEST KONSULENTTJENESTER , , Kjøp av varer og tjenester , , MVA BETALT ,00 0 0, TIL ANDRE, PRIVATE , , Overføringsutgifter , , MOMSREFUSJON DRIFT ,00 0 0,00 7 Refusjoner ,00 0 0,00 Sum funksjon: POLITISK STYRING/KONTROLLORG , ,00 Sum ansvar: UTG. ETTER FORMANNSKAPETS BEST 1199 RESERVERTE TILLEGGSBEV , , RESERVERTE TILLEGGSBEVILGN. 0, , TILLEGGSBEV. KLP 0, , Overføringsutgifter 0, ,00 Sum funksjon: POLITISK STYRING/KONTROLLORG. 0, ,00 Sum ansvar: RESERVERTE TILLEGGSBEV. 0, , RÅDMANNENS KONTOR FASTLØNN , , PENSJONSUTGIFTER KLP , , EKSTRA KLP , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , ,57 0 Sum lønn og sos. utgifter , , KONTORMATERIELL 0, , MATVARER 2 662, , ANNET FORBRUKSMATR./RÅV./TJEN. 0, , ANNET FORBRUKSMATERIELL 275, , POST, BANKTJENESTER, TELEFON 4 805, , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON , , OPPLÆRING, KURS , , UTG./GODGJ.REISER, DIETT, BIL , , ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØR 180, , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , INVENTAR OG UTSTYR 5 710, ,00 Side: 3 av 73

4 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1200 RÅDMANNENS KONTOR KONSULENTTJENESTER 0, , X 0, , Kjøp av varer og tjenester , , TIL FYLKESKOMMUNER , ,00 3 Kjøp av tjenester , , MVA BETALT , , Overføringsutgifter , , MOMSREFUSJON DRIFT , , FRA KOMMUNER ,00 0 0, FRA ANDRE, PRIVATE , , INTERNE OVERFØRINGER , ,00 7 Refusjoner , ,15 Sum funksjon: ADMINISTRASJON , ,08 Sum ansvar: RÅDMANNENS KONTOR , , SAMRHOS FASTLØNN , , PENSJONSUTGIFTER KLP , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , ,00 0 Sum lønn og sos. utgifter , , MATVARER 882,50 0 0, ANNET FORBRUKSMATR./RÅV./TJEN , , POST, BANKTJENESTER, TELEFON 445, , UTG./GODGJ.REISER, DIETT, BIL , , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER 1 380,00 0 0, Kjøp av varer og tjenester , , MVA BETALT 111, , Overføringsutgifter 111, , FRA STATEN 0, , MOMSREFUSJON DRIFT -111, , FRA KOMMUNER , ,00 7 Refusjoner , ,59 Sum funksjon: ADMINISTRASJON , ,36 Sum ansvar: SAMRHOS , , LÆRLINGER ANNEN LØNN OG TR.PLIKT.GODTGJ , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , ,00 0 Sum lønn og sos. utgifter , , KONTORMATERIELL 679, , MATVARER 0, , OPPLÆRING, KURS 0, , UTG./GODGJ.REISER, DIETT, BIL 2 277, ,18 Side: 4 av 73

5 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1250 LÆRLINGER TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M. 0, , INTERNE OVERFØRINGER , , Kjøp av varer og tjenester , , MVA BETALT 22, , Overføringsutgifter 22, , SYKELØNNSREFUSJON ,15 0 0, MOMSREFUSJON DRIFT -22, , FRA FYLKESKOMMUNER , ,73 7 Refusjoner , ,14 Sum funksjon: ADMINISTRASJON , ,98 Sum ansvar: LÆRLINGER , , ØKONOMIAVDELING FASTLØNN , , EKSTRAHJELP 0, , OVERTID , , PENSJONSUTGIFTER KLP , , EKSTRA KLP , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , ,98 0 Sum lønn og sos. utgifter , , KONTORMATERIELL 935, , ANNET FORBRUKSMATR./RÅV./TJEN. 0, , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 6 861, , OPPLÆRING, KURS , , UTG./GODGJ.REISER, DIETT, BIL 4 302, , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER 5 245, , INVENTAR OG UTSTYR , , Kjøp av varer og tjenester , , TIL ANDRE KOMMUNER , ,00 3 Kjøp av tjenester , , MVA BETALT 6 339, , Overføringsutgifter 6 339, , SYKELØNNSREFUSJON ,00 0 0, MOMSREFUSJON DRIFT , , FRA KOMMUNER 0, , INTERNE OVERFØRINGER , ,00 7 Refusjoner , , OVERFØRING FRA SÆRBEDRIFTER , ,00 8 Overføringsinntekter , ,00 Sum funksjon: ADMINISTRASJON , ,23 Sum ansvar: ØKONOMIAVDELING , ,23 Side: 5 av 73

6 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1310 REVISJON TIL ANDRE KOMMUNER ,00 0 0, TIL IKS , ,00 3 Kjøp av tjenester , , MVA BETALT 556,00 0 0, Overføringsutgifter 556,00 0 0, MOMSREFUSJON DRIFT -556,00 0 0,00 7 Refusjoner -556,00 0 0,00 Sum funksjon: POLITISK STYRING/KONTROLLORG , ,00 Sum ansvar: REVISJON , , FELLES EDB-UTGIFTER FASTLØNN , , PENSJONSUTGIFTER KLP , , EKSTRA KLP , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , ,44 0 Sum lønn og sos. utgifter , , ANNET FORBRUKSMATR./RÅV./TJEN , , POST, BANKTJENESTER, TELEFON , , OPPLÆRING, KURS , , UTG./GODGJ.REISER, DIETT, BIL 3 303, , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER , , INVENTAR OG UTSTYR , , KJØP/LEASING AV TRANSPORTMIDL ,42 0 0, LEIE/LEASING MASKINER , , VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER ,80 0 0, SERVICE-/DRIFTSAVTALER/REP , , VEDLIKEHOLD PROGRAMVARE , , VEDLIKEHOLD UTSTYR , , Kjøp av varer og tjenester , , MVA BETALT , , Overføringsutgifter , , AVSKRIVNINGER , ,00 5 Finansutg og finansiering , , FORDELTE UTGIFTER 0, ,00 6 Salgsinntekter 0, , FRA STATEN 0, , SYKELØNNSREFUSJON ,88 0 0, MOMSREFUSJON INVEST. 0, , MOMSREFUSJON DRIFT , ,43 Side: 6 av 73

7 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1320 FELLES EDB-UTGIFTER FRA ANDRE, PRIVATE 0, , INTERNE OVERFØRINGER , ,00 7 Refusjoner , , BRUK AV BUNDNE FOND ,90 0 0,00 9 Finansinnt og finansiering ,90 0 0,00 Sum funksjon: ADMINISTRASJON , , POST, BANKTJENESTER, TELEFON 3 576, , Kjøp av varer og tjenester 3 576, , MVA BETALT 894, , Overføringsutgifter 894, , MOMSREFUSJON DRIFT -894, ,93 7 Refusjoner -894, ,93 Sum funksjon: FØRSKOLE 3 576, , POST, BANKTJENESTER, TELEFON 3 576, , Kjøp av varer og tjenester 3 576, , MVA BETALT 894, , Overføringsutgifter 894, , MOMSREFUSJON DRIFT -894, ,00 7 Refusjoner -894, ,00 Sum funksjon: GRUNNSKOLE 3 576, , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER , , Kjøp av varer og tjenester , , MVA BETALT 5 288, , Overføringsutgifter 5 288, , MOMSREFUSJON DRIFT , ,03 7 Refusjoner , ,03 Sum funksjon: 232 SKOLEHELSETJ - FOREB,HELSEST. OG , , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER 0, , INVENTAR OG UTSTYR 8 075,00 0 0, SERVICE-/DRIFTSAVTALER/REP. 0, , Kjøp av varer og tjenester 8 075, , MVA BETALT 2 018, , Overføringsutgifter 2 018, , MOMSREFUSJON DRIFT , ,60 7 Refusjoner , ,60 Sum funksjon: 241 REHAB. - DIAGNOSE, BEHANDLING, 8 075, , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER 0, , VEDLIKEHOLD PROGRAMVARE ,00 0 0, Kjøp av varer og tjenester , ,00 Side: 7 av 73

8 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1320 FELLES EDB-UTGIFTER MVA BETALT 3 955, , Overføringsutgifter 3 955, , MOMSREFUSJON DRIFT , ,50 7 Refusjoner , ,50 Sum funksjon: 242 VEILEDN. - SOSIAL RÅDGIVNING OG , , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER , , SERVICE-/DRIFTSAVTALER/REP ,00 0 0, Kjøp av varer og tjenester , , MVA BETALT , , Overføringsutgifter , , MOMSREFUSJON DRIFT , ,41 7 Refusjoner , ,41 Sum funksjon: BARNEVERNTJENESTE , , POST, BANKTJENESTER, TELEFON 3 576, , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER 3 060,00 0 0, VEDLIKEHOLD PROGRAMVARE ,20 0 0, Kjøp av varer og tjenester , , MVA BETALT 7 076, , Overføringsutgifter 7 076, , MOMSREFUSJON DRIFT , ,00 7 Refusjoner , ,00 Sum funksjon: PLEIE, OMSORG, HJELP I INST , , SERVICE-/DRIFTSAVTALER/REP ,00 0 0, Kjøp av varer og tjenester ,00 0 0, MVA BETALT 8 593,50 0 0, Overføringsutgifter 8 593,50 0 0, MOMSREFUSJON DRIFT ,50 0 0,00 7 Refusjoner ,50 0 0,00 Sum funksjon: BIBLIOTEK ,00 0 0, SERVICE-/DRIFTSAVTALER/REP. 0, , Kjøp av varer og tjenester 0, , MVA BETALT 0, , Overføringsutgifter 0, , MOMSREFUSJON DRIFT 0, ,06 7 Refusjoner 0, ,06 Sum funksjon: KIRKELIG ADMINISTRASJON 0, , MOTPOST AVSKRIVNINGER , ,00 9 Finansinnt og finansiering , ,00 Sum funksjon: AVSKRIVNINGER , ,00 Sum ansvar: FELLES EDB-UTGIFTER , ,25 Side: 8 av 73

9 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1400 SERVICEENHETEN FASTLØNN , , SYKEVIKAR , , EKSTRAHJELP 0, , OVERTID 6 434, , PENSJONSUTGIFTER KLP , , EKSTRA KLP , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , ,21 0 Sum lønn og sos. utgifter , , KONTORMATERIELL , , ANNET FORBRUKSMATR./RÅV./TJEN. 915,00 0 0, ANNET FORBRUKSMATERIELL 177,60 0 0, POST, BANKTJENESTER, TELEFON 0, , OPPLÆRING, KURS 0, , UTG./GODGJ.REISER, DIETT, BIL 2 272, , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M. 81, , INVENTAR OG UTSTYR ,40 0 0, Kjøp av varer og tjenester , , MVA BETALT 9 926, , Overføringsutgifter 9 926, , FRA STATEN , , SYKELØNNSREFUSJON , , MOMSREFUSJON DRIFT , , FRA ANDRE, PRIVATE 0, ,00 7 Refusjoner , ,87 Sum funksjon: ADMINISTRASJON , ,92 Sum ansvar: SERVICEENHETEN , , FELLESUTGIFTER ANNEN LØNN OG TR.PLIKT.GODTGJ , , PENSJONSUTGIFTER KLP , , EKSTRA KLP , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , ,50 0 Sum lønn og sos. utgifter , , POST, BANKTJENESTER, TELEFON 2 399,69 0 0, ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØR 5 836, , Kjøp av varer og tjenester 8 236, , MVA BETALT 1 432,57 0 0, Overføringsutgifter 1 432,57 0 0, MOMSREFUSJON DRIFT ,57 0 0,00 7 Refusjoner ,57 0 0,00 Sum funksjon: POLITISK STYRING/KONTROLLORG , , EKSTRAHJELP 0, ,63 Side: 9 av 73

10 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1410 FELLESUTGIFTER ANNEN LØNN OG TR.PLIKT.GODTGJ. 0, , ARBEIDSGIVERAVGIFT 0, ,40 0 Sum lønn og sos. utgifter 0, , KONTORMATERIELL , , DATA-REKVISITA , , MATVARER , , ANNET FORBRUKSMATR./RÅV./TJEN , , POST, BANKTJENESTER, TELEFON , , PORTO , , TELEFON , , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON , , OPPLÆRING, KURS , , UTG./GODGJ.REISER, DIETT, BIL 1 791, , ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØR 0, , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M. 130, , FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER , , HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN 800, , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER , , INVENTAR OG UTSTYR , , LEIE/LEASING MASKINER , , VEDLIKEHOLD UTSTYR 748, , KONSULENTTJENESTER , , Kjøp av varer og tjenester , , TIL ANDRE KOMMUNER 0, , TIL ANDRE/DRIFTSAVT.PRIVATE 0, ,00 3 Kjøp av tjenester 0, , MVA BETALT , , Overføringsutgifter , , AVSKRIVNINGER , ,00 5 Finansutg og finansiering , , ANNET SALG VARER /TJENESTER , , AVGIFTSPL.SALG VARER/TJENESTER , ,74 6 Salgsinntekter , , MOMSREFUSJON DRIFT , , FRA KOMMUNER 0, ,48 Side: 10 av 73

11 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1410 FELLESUTGIFTER FRA ANDRE, PRIVATE ,50 0 0,00 7 Refusjoner , ,83 Sum funksjon: ADMINISTRASJON , , MOTPOST AVSKRIVNINGER , ,00 9 Finansinnt og finansiering , ,00 Sum funksjon: AVSKRIVNINGER , ,00 Sum ansvar: FELLESUTGIFTER , , ADMINISTRASJONSBYGNINGER FRA ANDRE, PRIVATE 0, ,00 7 Refusjoner 0, ,00 Sum funksjon: ADMINISTRASJON 0, , FASTLØNN , , FERIEVIKAR 5 985, , SYKEVIKAR , , EKSTRAHJELP 0, , PENSJONSUTGIFTER KLP , , EKSTRA KLP , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , ,20 0 Sum lønn og sos. utgifter , , ANNET FORBRUKSMATR./RÅV./TJEN , , FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER 9 337, , HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN , , SERVICE-/DRIFTSAVTALER/REP ,00 0 0, Kjøp av varer og tjenester , , MVA BETALT , , Overføringsutgifter , , SYKELØNNSREFUSJON , , MOMSREFUSJON DRIFT , , FRA ANDRE, PRIVATE , ,07 7 Refusjoner , ,91 Sum funksjon: ADMINISTRASJONSLOKALER , ,20 Sum ansvar: ADMINISTRASJONSBYGNINGER 1500 NÆRINGSKONSULENT , , POST, BANKTJENESTER, TELEFON 895, , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 0, , Kjøp av varer og tjenester 895, , MVA BETALT 4 960, , TIL EGNE SÆRBEDRIFTER , , Overføringsutgifter , ,98 Side: 11 av 73

12 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1500 NÆRINGSKONSULENT AVSKRIVNINGER ,00 0 0,00 5 Finansutg og finansiering ,00 0 0, MOMSREFUSJON DRIFT , ,98 7 Refusjoner , , BRUK AV DISPOSISJONSFOND , , BRUK AV BUNDNE FOND 0, ,00 9 Finansinnt og finansiering , ,00 Sum funksjon: 325 NÆRINGSLIV. - TILR.LEGG.BISTAND , , MOTPOST AVSKRIVNINGER ,00 0 0,00 9 Finansinnt og finansiering ,00 0 0,00 Sum funksjon: AVSKRIVNINGER ,00 0 0,00 Sum ansvar: NÆRINGSKONSULENT , , HOLTÅLEN BOLIGBYGG(LØNN) TIL EGNE SÆRBEDRIFTER , , Overføringsutgifter , , BRUK AV DISPOSISJONSFOND , ,00 9 Finansinnt og finansiering , ,00 Sum funksjon: 315 BOMILJØTILT - BOLIGB. OG FYSISKE , ,00 Sum ansvar: 1700 BOLIGBYGG(LØNN) - HOLTÅLEN , , FELLESUTGIFTER OPPVEKST FASTLØNN , , PENSJONSUTGIFTER SPK 8 555, , ARBEIDSGIVERAVGIFT 6 134, ,39 0 Sum lønn og sos. utgifter , , OPPLÆRING, KURS 200, , UTG./GODGJ.REISER, DIETT, BIL 9 430, , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M. 526,50 0 0, Kjøp av varer og tjenester , , MVA BETALT 119,50 0 0, Overføringsutgifter 119,50 0 0, MOMSREFUSJON DRIFT -119,50 0 0,00 7 Refusjoner -119,50 0 0,00 Sum funksjon: ADMINISTRASJON , , UNDERVISNINGSMATERIELL 0, , ANNET FORBRUKSMATR./RÅV./TJEN. 0, , Kjøp av varer og tjenester 0, ,50 Side: 12 av 73

13 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 2100 FELLESUTGIFTER OPPVEKST TIL ANDRE KOMMUNER , ,52 3 Kjøp av tjenester , , FRA STATEN 5 576,00 0 0,00 7 Refusjoner 5 576,00 0 0,00 Sum funksjon: GRUNNSKOLE , , TIL ANDRE KOMMUNER , ,50 3 Kjøp av tjenester , , FRA STATEN ,00 0 0,00 7 Refusjoner ,00 0 0,00 Sum funksjon: VOKSENOPPLÆRING , , UTG./GODGJ.REISER, DIETT, BIL 735,00 0 0, SKOLESKYSS , , Kjøp av varer og tjenester , , MVA BETALT , , Overføringsutgifter , , MOMSREFUSJON DRIFT , ,63 7 Refusjoner , ,63 Sum funksjon: SKOLELOKALER OG SKYSS , ,37 Sum ansvar: FELLESUTGIFTER OPPVEKST , , HOV SKOLE FASTLØNN , , LØNN ASSISTENTER , , ANNEN LØNN , , KVELDSTILLEGG , , VAKTGODGJØRELSE , , EKSTRAHJELP , , PENSJONSUTGIFTER KLP , , PENSJONSUTGIFTER SPK , , EKSTRA KLP , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , ,51 0 Sum lønn og sos. utgifter , , KONTORMATERIELL , , UNDERVISNINGSMATERIELL , , MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL 1 264, , MATVARER , , ANNET FORBRUKSMATR./RÅV./TJEN , , POST, BANKTJENESTER, TELEFON 0, , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 0, , OPPLÆRING, KURS , , UTG./GODGJ.REISER, DIETT, BIL , , ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØR 0, , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , ,85 Side: 13 av 73

14 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 2110 HOV SKOLE AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER , , INVENTAR OG UTSTYR , , LEIE/LEASING MASKINER 3 973, , SERVICE-/DRIFTSAVTALER/REP , , INTERNE OVERFØRINGER 1 680,00 0 0, Kjøp av varer og tjenester , , TIL FYLKESKOMMUNER , , TIL ANDRE KOMMUNER , ,00 3 Kjøp av tjenester , , MVA BETALT , , Overføringsutgifter , , AVSKRIVNINGER , ,00 5 Finansutg og finansiering , , ANNET SALG VARER /TJENESTER 0, ,50 6 Salgsinntekter 0, , FRA STATEN , , REFUSJON LÆRERLØNN 0, , SYKELØNNSREFUSJON , , MOMSREFUSJON DRIFT , , FRA FYLKESKOMMUNER , , FRA KOMMUNER 0, , FRA ANDRE, PRIVATE , , INTERNE OVERFØRINGER ,00 0 0,00 7 Refusjoner , , BRUK AV BUNDNE FOND ,00 0 0,00 9 Finansinnt og finansiering ,00 0 0,00 Sum funksjon: GRUNNSKOLE , , FASTLØNN , , EKSTRAHJELP 0, , PENSJONSUTGIFTER KLP , , EKSTRA KLP , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , ,40 0 Sum lønn og sos. utgifter , , ANNET FORBRUKSMATR./RÅV./TJEN , , FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER 3 924, , INVENTAR OG UTSTYR 0, , LEIE/LEASING MASKINER 0, , VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER 1 342, , SERVICE-/DRIFTSAVTALER/REP. 0, , MATERIALER TIL VEDLIKEHOLD 2 829, , Kjøp av varer og tjenester , ,12 Side: 14 av 73

15 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 2110 HOV SKOLE MVA BETALT , , Overføringsutgifter , , HUSLEIEINNT./FESTEAVG./UTLEIE ,00 0 0,00 6 Salgsinntekter ,00 0 0, SYKELØNNSREFUSJON , , MOMSREFUSJON INVEST. 0, , MOMSREFUSJON DRIFT , ,33 7 Refusjoner , ,76 Sum funksjon: SKOLELOKALER OG SKYSS , , MOTPOST AVSKRIVNINGER , ,00 9 Finansinnt og finansiering , ,00 Sum funksjon: AVSKRIVNINGER , ,00 Sum ansvar: HOV SKOLE , , GRØT SKOLE FASTLØNN , , LØNN ASSISTENTER , , ANNEN LØNN , , EKSTRAHJELP 0, , ANNEN LØNN OG TR.PLIKT.GODTGJ ,00 0 0, PENSJONSUTGIFTER KLP , , PENSJONSUTGIFTER SPK , , EKSTRA KLP , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , ,69 0 Sum lønn og sos. utgifter , , KONTORMATERIELL 3 320, , FAGLITTERATUR , , UNDERVISNINGSMATERIELL , , ANNET FORBRUKSMATR./RÅV./TJEN , , POST, BANKTJENESTER, TELEFON 560, , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 0, , OPPLÆRING, KURS , , UTG./GODGJ.REISER, DIETT, BIL 6 081, , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER 9 087, , INVENTAR OG UTSTYR , , IT-UTSTYR , , LEIE/LEASING AV UTSTYR ,60 0 0, LEIE/LEASING MASKINER 0, , SERVICE-/DRIFTSAVTALER/REP , , Kjøp av varer og tjenester , , TIL ANDRE KOMMUNER 8 400,00 0 0,00 3 Kjøp av tjenester 8 400,00 0 0,00 Side: 15 av 73

16 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 2120 GRØT SKOLE MVA BETALT , , Overføringsutgifter , , FRA STATEN , , SYKELØNNSREFUSJON , , MOMSREFUSJON INVEST. 0, , MOMSREFUSJON DRIFT , , FRA KOMMUNER , , FRA ANDRE, PRIVATE , ,23 7 Refusjoner , , BRUK AV BUNDNE FOND ,00 0 0,00 9 Finansinnt og finansiering ,00 0 0,00 Sum funksjon: GRUNNSKOLE , , FASTLØNN , , PENSJONSUTGIFTER KLP , , EKSTRA KLP , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , ,90 0 Sum lønn og sos. utgifter , , ANNET FORBRUKSMATR./RÅV./TJEN , , INVENTAR OG UTSTYR 844,50 0 0, SERVICE-/DRIFTSAVTALER/REP ,20 0 0, Kjøp av varer og tjenester , , MVA BETALT 3 370, , Overføringsutgifter 3 370, , HUSLEIEINNT./FESTEAVG./UTLEIE , ,00 6 Salgsinntekter , , SYKELØNNSREFUSJON , , MOMSREFUSJON INVEST. 0, , MOMSREFUSJON DRIFT , ,25 7 Refusjoner , ,28 Sum funksjon: SKOLELOKALER OG SKYSS , ,37 Sum ansvar: GRØT SKOLE , , SKOLEFRITIDSORDNING FASTLØNN , , LØNN ASSISTENTER , , EKSTRAHJELP 7 595, , PENSJONSUTGIFTER KLP , , EKSTRA KLP , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , ,46 0 Sum lønn og sos. utgifter , , UNDERVISNINGSMATERIELL 9 716, , ANNET FORBRUKSMATR./RÅV./TJEN , , OPPLÆRING, KURS 0, ,00 Side: 16 av 73

17 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 2130 SKOLEFRITIDSORDNING UTG./GODGJ.REISER, DIETT, BIL 0, , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER 0, , INVENTAR OG UTSTYR 891, , Kjøp av varer og tjenester , , MVA BETALT 2 465, , Overføringsutgifter 2 465, , AVSKRIVNINGER 0, ,00 5 Finansutg og finansiering 0, , BRUKERBET.FOR ORD.KOMM.TJEN , ,00 6 Salgsinntekter , , FRA STATEN -916,00 0 0, SYKELØNNSREFUSJON , , MOMSREFUSJON DRIFT , ,54 7 Refusjoner , ,06 Sum funksjon: SKOLEFRITIDSTILBUD , , MOTPOST AVSKRIVNINGER 0, ,00 9 Finansinnt og finansiering 0, ,00 Sum funksjon: AVSKRIVNINGER 0, ,00 Sum ansvar: SKOLEFRITIDSORDNING , , FELLESUTGIFTER KULTUR FASTLØNN , , EKSTRAHJELP 5 686, , OVERTID 1 307,71 0 0, ANNEN LØNN OG TR.PLIKT.GODTGJ. 0, , PENSJONSUTGIFTER KLP , , EKSTRA KLP , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , ,69 0 Sum lønn og sos. utgifter , , KONTORMATERIELL 3 514, , MATVARER 3 105, , ANNET FORBRUKSMATR./RÅV./TJEN , , POST, BANKTJENESTER, TELEFON 40,00 0 0, ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 0, , OPPLÆRING, KURS 6 119, , UTG./GODGJ.REISER, DIETT, BIL 7 765, , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN 540,00 0 0, AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER 5 344, , INVENTAR OG UTSTYR 4 606, ,62 Side: 17 av 73

18 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 2500 FELLESUTGIFTER KULTUR VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER 0, , Kjøp av varer og tjenester , , MVA BETALT 3 679, , Overføringsutgifter 3 679, , ANNET SALG VARER /TJENESTER , ,00 6 Salgsinntekter , , MOMSREFUSJON DRIFT , , FRA ANDRE, PRIVATE 0, ,00 7 Refusjoner , ,54 Sum funksjon: ANDRE KULTURAKTIVITETER , ,97 Sum ansvar: FELLESUTGIFTER KULTUR , , TRE6TI FASTLØNN , , OVERTID 7 549, , ANNEN LØNN OG TR.PLIKT.GODTGJ ,00 0 0, PENSJONSUTGIFTER KLP , , EKSTRA KLP 9 193, , ARBEIDSGIVERAVGIFT , ,15 0 Sum lønn og sos. utgifter , , ANNET FORBRUKSMATR./RÅV./TJEN , , UTG./GODGJ.REISER, DIETT, BIL , , ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØR 1 054,70 0 0, TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , INVENTAR OG UTSTYR 2 496,00 0 0, INTERNE OVERFØRINGER 0, , Kjøp av varer og tjenester , , MVA BETALT , , Overføringsutgifter , , AVSETNING TIL BUNDNE FOND ,50 0 0,00 5 Finansutg og finansiering ,50 0 0, MOMSREFUSJON DRIFT , , FRA KOMMUNER ,00 0 0, FRA ANDRE, PRIVATE , ,00 7 Refusjoner , ,48 Sum funksjon: ANDRE KULTURAKTIVITETER 0,00 0 0,00 Sum ansvar: TRE6TI 0,00 0 0, UNGDOMMENS KULTURMØNSTRING ANNEN LØNN OG TR.PLIKT.GODTGJ , , ARBEIDSGIVERAVGIFT 396, ,75 0 Sum lønn og sos. utgifter 6 596, , ANNET FORBRUKSMATR./RÅV./TJEN , , POST, BANKTJENESTER, TELEFON 5 042,51 0 0, ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON , ,00 Side: 18 av 73

19 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 2502 UNGDOMMENS KULTURMØNSTRING UTG./GODGJ.REISER, DIETT, BIL , , ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØR 105, , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER , , INVENTAR OG UTSTYR 0, , Kjøp av varer og tjenester , , MVA BETALT 6 411, , TIL KOMMUNER , , Overføringsutgifter , , BRUKERBET.FOR ORD.KOMM.TJEN. 0, ,00 6 Salgsinntekter 0, , MOMSREFUSJON DRIFT , , FRA FYLKESKOMMUNER , , FRA KOMMUNER , , FRA ANDRE, PRIVATE 0, ,00 7 Refusjoner , ,99 Sum funksjon: ANDRE KULTURAKTIVITETER 0,00 0 0,00 Sum ansvar: UNGDOMMENS KULTURMØNSTRING 2505 UNGDOMSLEDER 0,00 0 0, FASTLØNN , , T-TRINN 6 924, , KVELDS-OG NATTILLEGG 1 548, , EKSTRAHJELP , , OVERTID 6 383, , ANNEN LØNN OG TR.PLIKT.GODTGJ ,00 0 0, PENSJONSUTGIFTER KLP , , EKSTRA KLP , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , ,78 0 Sum lønn og sos. utgifter , , ANNET FORBRUKSMATR./RÅV./TJEN , , POST, BANKTJENESTER, TELEFON , , OPPLÆRING, KURS 4 500, , UTG./GODGJ.REISER, DIETT, BIL 2 730, , X 0, , ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTGJØR 7 237, , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M. 488, , HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN 1 000,00 0 0, AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER 0, , INVENTAR OG UTSTYR 0, , INTERNE OVERFØRINGER , , Kjøp av varer og tjenester , ,45 Side: 19 av 73

20 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 2505 UNGDOMSLEDER TILSKUDD KULTURAKTIVITETER 9 674, , KULTURPRIS 4 788, , EGNE AKTIVITETER , , , , DIV. UTG. UNGD.FORMÅL 0, ,00 3 Kjøp av tjenester , , MVA BETALT 8 837, , TIL ANDRE, PRIVATE , , X 0, , X , , X , , Overføringsutgifter , , AVSKRIVNINGER , ,00 5 Finansutg og finansiering , , X , , X , , X , , XASTLØNN , ,00 6 Salgsinntekter , , FRA STATEN ,40 0 0, MOMSREFUSJON DRIFT , , FRA FYLKESKOMMUNER , , FRA KOMMUNER , , FRA ANDRE, PRIVATE 0, , INTERNE OVERFØRINGER , ,30 7 Refusjoner , ,15 Sum funksjon: ANDRE KULTURAKTIVITETER , , MOTPOST AVSKRIVNINGER , ,00 9 Finansinnt og finansiering , ,00 Sum funksjon: AVSKRIVNINGER , ,00 Sum ansvar: UNGDOMSLEDER , , FOLKEBIBLIOTEKET FASTLØNN , , EKSTRAHJELP , , OVERTID 0, , PENSJONSUTGIFTER KLP , , EKSTRA KLP , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , ,88 0 Sum lønn og sos. utgifter , , KONTORMATERIELL 2 025, , MATVARER 350, , ANNET FORBRUKSMATR./RÅV./TJEN , ,41 Side: 20 av 73

21 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 2510 FOLKEBIBLIOTEKET POST, BANKTJENESTER, TELEFON 605, , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 0, , OPPLÆRING, KURS 120, , UTG./GODGJ.REISER, DIETT, BIL 4 640, , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER , , INVENTAR OG UTSTYR , , IT-UTSTYR , , Kjøp av varer og tjenester , , MVA BETALT 9 331, , Overføringsutgifter 9 331, , FRA STATEN 0, , MOMSREFUSJON DRIFT , ,72 7 Refusjoner , ,72 Sum funksjon: BIBLIOTEK , ,75 Sum ansvar: FOLKEBIBLIOTEKET , , KULTURVERN EKSTRAHJELP 0, , PENSJONSUTGIFTER KLP 0, , ARBEIDSGIVERAVGIFT 0, ,61 0 Sum lønn og sos. utgifter 0, , ANNET FORBRUKSMATR./RÅV./TJEN , , INVENTAR OG UTSTYR 0, , VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER 0, , INTERNE OVERFØRINGER 0, , Kjøp av varer og tjenester 4 582, , MVA BETALT 824, , Overføringsutgifter 824, , MOMSREFUSJON DRIFT -824, ,10 7 Refusjoner -824, ,10 Sum funksjon: KULTURMINNEVERN 4 582, ,93 Sum ansvar: KULTURVERN 4 582, , ÅLEN BYGDEMUSEUM EKSTRAHJELP , , GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 5 383, , ARBEIDSGIVERAVGIFT 2 773, ,49 0 Sum lønn og sos. utgifter , , KONTORMATERIELL 0, , MATVARER 0, , ANNET FORBRUKSMATR./RÅV./TJEN , , POST, BANKTJENESTER, TELEFON 1 916, , UTG./GODGJ.REISER, DIETT, BIL 2 250, , BRENSEL,LYS,RENHOLD 8 117, ,11 Side: 21 av 73

22 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 2521 ÅLEN BYGDEMUSEUM HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN 3 000,00 0 0, AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER 380,00 0 0, INVENTAR OG UTSTYR 4 895, , VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER , , SERVICE-/DRIFTSAVTALER/REP. 0, , Kjøp av varer og tjenester , , MVA BETALT 9 799, , Overføringsutgifter 9 799, , MOMSREFUSJON DRIFT , , FRA ANDRE, PRIVATE ,00 0 0,00 7 Refusjoner , , BRUK AV BUNDNE FOND ,00 0 0,00 9 Finansinnt og finansiering ,00 0 0,00 Sum funksjon: MUSEER , ,30 Sum ansvar: ÅLEN BYGDEMUSEUM , , PETRAN MUSEUM EKSTRAHJELP 0, , GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 5 383, , ARBEIDSGIVERAVGIFT 344, ,26 0 Sum lønn og sos. utgifter 5 728, , KONTORMATERIELL 0, , ANNET FORBRUKSMATR./RÅV./TJEN. 458, , POST, BANKTJENESTER, TELEFON 156, , UTG./GODGJ.REISER, DIETT, BIL 0, , BRENSEL,LYS,RENHOLD 4 230, , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER 1 580, , INVENTAR OG UTSTYR 0, , VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER 0, , SERVICE-/DRIFTSAVTALER/REP. 0, , Kjøp av varer og tjenester 6 425, , MVA BETALT 1 491, , Overføringsutgifter 1 491, , MOMSREFUSJON DRIFT , ,92 7 Refusjoner , ,92 Sum funksjon: MUSEER , ,95 Sum ansvar: PETRAN MUSEUM , , BYGDEBØKER ANNET FORBRUKSMATR./RÅV./TJEN ,00 0 0, Kjøp av varer og tjenester 4 800,00 0 0, MVA BETALT 55,00 0 0, Overføringsutgifter 55,00 0 0, ANNET SALG VARER /TJENESTER , ,50 6 Salgsinntekter , ,50 Side: 22 av 73

23 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 2523 BYGDEBØKER MOMSREFUSJON DRIFT -55,00 0 0,00 7 Refusjoner -55,00 0 0,00 Sum funksjon: ANDRE KULTURAKTIVITETER , ,50 Sum ansvar: BYGDEBØKER , , STØTTE ALMENT KULTURARB ANNET FORBRUKSMATR./RÅV./TJEN. 0, , Kjøp av varer og tjenester 0, , KULTURPRIS 6 250,00 0 0, EGNE AKTIVITETER 5 950, , , ,00 3 Kjøp av tjenester , , MVA BETALT 687, , TIL ANDRE, PRIVATE , , Overføringsutgifter , , MOMSREFUSJON DRIFT -687, ,50 7 Refusjoner -687, ,50 Sum funksjon: ANDRE KULTURAKTIVITETER , ,00 Sum ansvar: STØTTE ALMENT KULTURARB , , OPPUNDER FJELLBANDET ANNET FORBRUKSMATR./RÅV./TJEN , , Kjøp av varer og tjenester , , MVA BETALT , , Overføringsutgifter , , BRUKERBET.FOR ORD.KOMM.TJEN. 0, , ANNET SALG VARER /TJENESTER , ,00 6 Salgsinntekter , , MOMSREFUSJON DRIFT , ,50 7 Refusjoner , ,50 Sum funksjon: ANDRE KULTURAKTIVITETER , ,00 Sum ansvar: OPPUNDER FJELLBANDET , , IDRETTS- /FRITIDSAKTIVITETER TIL ANDRE, PRIVATE , , Overføringsutgifter , ,00 Sum funksjon: IDRETT , ,00 Sum ansvar: IDRETTS- /FRITIDSAKTIVITETER 2550 SAMFUNNSHUS , , EKSTRAHJELP 8 799, , OVERTID 6 502,63 0 0, ARBEIDSGIVERAVGIFT 984, ,20 0 Sum lønn og sos. utgifter , , ANNET SALG VARER /TJENESTER , ,00 6 Salgsinntekter , ,00 Sum funksjon: ANDRE KULTURAKTIVITETER , ,67 Sum ansvar: SAMFUNNSHUS , ,67 Side: 23 av 73

24 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 2555 MIDTSTUGGU FASTLØNN , , EKSTRAHJELP 3 228, , PENSJONSUTGIFTER KLP 2 581, , EKSTRA KLP 2 065, , ARBEIDSGIVERAVGIFT 2 317, ,61 0 Sum lønn og sos. utgifter , , ANNET FORBRUKSMATR./RÅV./TJEN. 555,40 0 0, UTG./GODGJ.REISER, DIETT, BIL 0, , BRENSEL,LYS,RENHOLD , , FORSIKRINGER, VAKTTJENESTER 0, , HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN 5 244, , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER 245, , X 2 160, , INVENTAR OG UTSTYR 2 703, , VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER 3 304, , SERVICE-/DRIFTSAVTALER/REP , , RENHOLD OG VASKERITJENESTER 0, , Kjøp av varer og tjenester , , MVA BETALT 7 441, , Overføringsutgifter 7 441, , AVSKRIVNINGER , ,00 5 Finansutg og finansiering , , ANNET SALG VARER /TJENESTER 0, , HUSLEIEINNT./FESTEAVG./UTLEIE , ,00 6 Salgsinntekter , , SYKELØNNSREFUSJON ,41 0 0, MOMSREFUSJON DRIFT , , INTERNE OVERFØRINGER , ,00 7 Refusjoner , ,45 Sum funksjon: ANDRE KULTURAKTIVITETER 8 373, , MOTPOST AVSKRIVNINGER , ,00 9 Finansinnt og finansiering , ,00 Sum funksjon: AVSKRIVNINGER , ,00 Sum ansvar: MIDTSTUGGU , , KULTURSKOLE FASTLØNN , , SYKEVIKAR 0, , KVELDS-OG NATTILLEGG 2 177, , EKSTRAHJELP 4 484, , PENSJONSUTGIFTER KLP , , PENSJONSUTGIFTER SPK 2 312, ,53 Side: 24 av 73

25 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 2560 KULTURSKOLE EKSTRA KLP , , ARBEIDSGIVERAVGIFT , ,04 0 Sum lønn og sos. utgifter , , KONTORMATERIELL 495, , UNDERVISNINGSMATERIELL , , MATVARER 598,00 0 0, ANNET FORBRUKSMATR./RÅV./TJEN , , POST, BANKTJENESTER, TELEFON 924, , ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON 390, , OPPLÆRING, KURS 1 000, , UTG./GODGJ.REISER, DIETT, BIL 9 483, , TRANSPORT/DRIFT EGNE TRANSP.M , , HUSLEIE, LEIE LOKALER/GRUNN 1 304, , AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER , , SERVICE-/DRIFTSAVTALER/REP. 0, , Kjøp av varer og tjenester , , TIL ANDRE KOMMUNER , , TIL ANDRE/DRIFTSAVT.PRIVATE , ,00 3 Kjøp av tjenester , , MVA BETALT , , Overføringsutgifter , , AVSETNING TIL BUNDNE FOND , ,00 5 Finansutg og finansiering , , BRUKERBET.FOR ORD.KOMM.TJEN , , ANNET SALG VARER /TJENESTER , ,00 6 Salgsinntekter , , FRA STATEN , , SYKELØNNSREFUSJON , , MOMSREFUSJON DRIFT , , FRA FYLKESKOMMUNER , , FRA KOMMUNER , , FRA ANDRE, PRIVATE , , INTERNE OVERFØRINGER 0, ,00 7 Refusjoner , , BRUK AV BUNDNE FOND ,00 0 0,00 9 Finansinnt og finansiering ,00 0 0,00 Sum funksjon: MUSIKK- OG KULTURSKOLER , ,53 Sum ansvar: KULTURSKOLE , , FELLESUTGIFTER BARNEHAGE ARBEIDSGIVERAVGIFT -9,15 0 0,00 0 Sum lønn og sos. utgifter -9,15 0 0, KONTORMATERIELL 416,00 0 0,00 Side: 25 av 73

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418. Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER

Detaljer

<legg inn ønsket tittel>

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte

Detaljer

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser BILAG 3.1 ARTSINNDELING Artene som er skrevet i kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 og 0 har en spesiell betydning i driftseller kapitalregnskapet. Alle andre arter kan benyttes i både drift- og

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

2010 Kommunal PP-tjeneste 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99. 2101 Sodin skole 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99

2010 Kommunal PP-tjeneste 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99. 2101 Sodin skole 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99 Ansvar Ansvar (T) Kostfunk Kostfunk (T) Kostart 1800 Andre utg. sentraladm. 211 Styrket tilbud til førskolebarn 130 1800 Andre utg. sentraladm. 211 Styrket tilbud til førskolebarn 185 1800 Andre utg. sentraladm.

Detaljer

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Formannskapets innstilling (Fsak 135/13), 28.11.2013 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.140.417 2.369.000

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

Refusjon sykepenger Refusjon moms påløpt i driftsregnsk

Refusjon sykepenger Refusjon moms påløpt i driftsregnsk 5001 Administrasjon Kultur 1.10400 Lønn overtid 1.11000 Kontormateriell forbruksmateriell 1.11001 Utgifter papir toner 1.11300 Telefon telefax 1.11301 Porto 1.11306 Mobiltelefonutgifter 1.11400 Trykkings

Detaljer

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.492.826 2.532.700 2.674.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD -24.000 0 0 1090 KLP 413.139 435.600 521.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT

Detaljer

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14)

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) 16.12.14 1 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.333.190 2.444.000 2.532.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

Regnskap 2006 1320 FELLES EDB-UTGIFTER

Regnskap 2006 1320 FELLES EDB-UTGIFTER ÅRSREGNSKAP HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Ansvar Funksjon Art Artstekst 1320 FELLES EDB-UTGIFTER 120 200 INVENTAR OG UTSTYR 524 797,12 500 000 289 472,31 1-2 Kjøp av varer og tjenester 524 797,12 500 000 289

Detaljer

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BEVILGNINGSSTED 75100 artskonto bevilgsted funksj tekst REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 BUDSJETT 2017 101000 75100 242 Fast lønn 3 050 917,72 4 487 000,00 4 721 000,00

Detaljer

Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO

Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO Detaljert oversikt Kostart Kostart(T) Regnskap R.budsjett Avvik Prognose Rev budsj Avvik Administrasjon 010 Fastlønn 577 064 491 000 86 064 793 935 661 000 132 935

Detaljer

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Fakta: Arendal kommune har lavere inntekter enn snittet for Gruppe 13 (sammenlikningsgruppen) Rådmannen legger frem forlag om reduksjoner i driftsrammen for enhetene i 2013

Detaljer

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 6000 101000 Fast lønn, drift 1 037 170 98 194,60 9,47 101034 Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014 Ansvar: 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP (110) 1030 EKSTRAHJELP 5.000 1080 GODTGJØRING ORDF./VARAORDF. 689.931 1081 MØTEGODTGJØRELSE 608.000 1082 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE POLITIKERE 70.000 1095 PENSJONSUTGIFT,

Detaljer

Regnskap Budsjett 2018

Regnskap Budsjett 2018 AK kontroll pr. Ansvar 1207001 Sekretariat Fast lønn 787 993 789 231 784 894 forsikringsordninger 86 093 105 250 96 943 Arbeidsgiveravgift 123 530 130 482 124 486 Lønn og sosiale avgifter 997 617 1 024

Detaljer

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske utvalg Ansvar: Tapt arbeidsfortjeneste 200 000 26 737 61

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer 10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150

Detaljer

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids Beskrivelse Budsjett 213 31 Kultur, fritid og voksenopplæring 111 Fast lønn andre 7 472 112 Fast lønn lærere 1 558 116 Faste tillegg 117 Ubekvemstillegg 176 121 Vikarutgifter 2 1211 Vikarutg andre Korttids

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE qp1' - historlsk ogfraintidsretta 1 VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE DETALJERTDRIFTSREKNESKAPs 2-56 PROSJEKTREKNESKAPDRIFT s 57-68 DETALJERTINVESTERINGSREKENSKAPs 69-74 DETALJERTBALANSEREKNSKAPs

Detaljer

Refusjon sykepenger Refusjon moms påløpt i driftsregnsk Div ref fra fylkeskommune

Refusjon sykepenger Refusjon moms påløpt i driftsregnsk Div ref fra fylkeskommune 2001 Administrasjon 1.11302 Sambandsleie internett 1.11956 Kontingenter 1.12008 Diverse utstyr 1.14700 Tilskudd til lag foreninger organisasjoner 456 000 232 000 628 000 1 000 0 25 000 82 000 32 000 86

Detaljer

3 MIDT-GUDBRANDSDAL BRANNVESEN (2016) - År/Periode 2016 1-1309.10.2015

3 MIDT-GUDBRANDSDAL BRANNVESEN (2016) - År/Periode 2016 1-1309.10.2015 Grp. Ansvar: 65 MGB Ansvar(Avd): 650 ADMINISTRASJON 1090 KLP -190.166 0 0 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT -20.158 0 0 1100 KONTORUTGIFTER 2.641 8.300 8.500 1102 ABBONEMENT TIDSKRIFTER/AVISER 695 5.100 5.300 1103

Detaljer

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013 Bruker: AARA Klokken: 13:15 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 141010 Politisk ledelse 10101 Faste stillinger 975.000 842.000 10195 Påløpte feriepenger 0 99.900 10410 Overtid 7.000 7.000 10520 Annen

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole 0001 Prosjekt NordVest Russland 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 202 Grunnskole 1.101020.202.0 Lønn undervisningspersonell 4 228 0 0 0 0 0 Grunnskole 4 228 0 0 0 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN 20112014 RÅDMANNENS FORSLAG Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN FORSIDEFOTOET: Lørdag 24. april 2010 ble det aller første Landsbyrittet på sykkel arrangert

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 1 Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift 1 037 170 91 615,83 Lønn rådgiver skal også føres her Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII Virksomhetsområde:10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet:100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000 1080

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 Arena Endelig Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 610 661000 101010 Næring, plan og forvaltning NPF, administrasjon Fast lønn andre 4,604,000 4,723,000 200,000 4,923,000 103020

Detaljer

Liv og vekst i den grønne landsbyen

Liv og vekst i den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2019/ØKONOMIPLAN 2019-2022 RÅDMANNEN SITT FORSLAG TALLDELEN Liv og vekst i den grønne landsbyen Randaberg kommune Forsidefotoet: Volleyballtalenter fra Randaberg under NM-vekaarrangementet

Detaljer

Radetiketter Regnskap 16 Budsjett 16 Avvik 4100 Fellesutgifter Varer/tj. som inngår i tjenesteprod

Radetiketter Regnskap 16 Budsjett 16 Avvik 4100 Fellesutgifter Varer/tj. som inngår i tjenesteprod Radetiketter Regnskap 16 Budsjett 16 Avvik 4100 Fellesutgifter 30 447 66 000 35 554 11-12 Varer/tj. som inngår i tjenesteprod. 104 067 151 000 46 934 100 Kontormateriell 7 402 17 000 9 598 110 Aktivitetsrel.forbr.matr./utstyr/tjenester

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer Vedlegg til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 resultatenheter Side 1 av 150 10101 Fast lønn 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 10 838 000 10401 Overtid 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 50

Detaljer

Lyngdal kirkelige fellesråd - Årsbudsjett Drift 2019

Lyngdal kirkelige fellesråd - Årsbudsjett Drift 2019 DRIFTSBUDSJETT Budsjett Budsjett 2019 2018 0890 KIRKELIG ADMINISTRASJON 0890 Finans 35 300 Dekning av tidligere års merforbruk 35 400 Avsetning til ubundne fond 35 700 Overført til investeringsregnskapet

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Talldel. Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Talldel. Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017 2020 Talldel Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan 2017 2020 Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig - Engasjert Innholdsfortegnelse

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2013/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2013/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2013/ØKONOMIPLAN 2013-2016 RÅDMANNENS FORSLAG Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN FORSIDEFOTOET: Frå den første Landsbyvandringen onsdag 19. september 2012. Turen gjekk

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN. DEL 1. Muligheter i Den grønne landsbyen

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN. DEL 1. Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN 2014-2017 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN. DEL 1 Muligheter i Den grønne landsbyen FORSIDEFOTOET: Grøn eng på Vistnes. Kven kan vera Mann (186-) Kvar skal ein Gut

Detaljer

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018 DRIFTSBUDSJETT Budsjett Budsjett 2018 2017 0410 KIRKELIG ADMINISTRASJON 0410 Finans 35 300 Dekning av tidligere års merforbruk - - - 35 400 Avsetning til ubundne fond - - - 35 700 Overført til investeringsregnskapet

Detaljer

Refusjon sykepenger Refusjon moms påløpt i driftsregnsk

Refusjon sykepenger Refusjon moms påløpt i driftsregnsk 3301 Administrasjon Omsorg 1.10507 Andre oppdr godgjørelser 1.11000 Kontormateriell forbruksmateriell 1.11151 Bevertning kommunal regi 1.11203 Velferdstiltak brukere 1.11302 Sambandsleie internett 1.11306

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Vedtatt i kommunestyret 13. desember 2012, KO-sak 81/12 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET

Detaljer

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 Konto Konto(T) Tj B2013 B2012 R2011 110 KOMMUNESTYRE 10800 Godtgjørelse ordfører 100 667 000 625 000 650 166 10802 Godtgjørelse varaordfører 100 167 000 155 000 162 539 10805

Detaljer

Tilskuddsberegning-modellen

Tilskuddsberegning-modellen Dette er en veileder. Den er basert på reglene fra Kunnskapsdepartementet, F 05/2011 og Kostraveilederen fra KRD for 2012. Veilederen utfyller disse reglene. Kommunen velger selv om veilederen skal brukes.

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana 1000 Kommunestyret og andre faste politiske utvalg 0 (Ingen prosjekt) 1.101090.100.0 Annen fast lønn 1.103000.360.0 Lønn ekstrahjelp 1.103010.100.0 Engasjementer

Detaljer

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar Enhet Steigen barneskole Ansvar 20110 Steigen barneskole 10102 FASTLØNN LÆRERE 10103 FASTLØNN SPES.PED. LÆRERE 10110 FASTLØNN SPES.PED. ASSISTENTER 10113 FORSTERKET OPPLÆRING 10114 FASTLØNN FREMMEDSPRÅKLIGE

Detaljer

Driftsregnskap på kontonivå samlet

Driftsregnskap på kontonivå samlet Driftsregnskap på kontonivå samlet 10100 Fast lønn 0 0 0 10300 Ekstrahjelp 792 0 0 10800 Styrehonorar 22 500 27 500 27 500 10801 Møtegodtgjørelse 40 967 40 000 31 401 10900 Premie KLP 17 683 40 000 36

Detaljer

Tilskuddsberegning-modellen

Tilskuddsberegning-modellen Dette er en veileder. Den er basert på reglene fra Kunnskapsdepartementet, F 05/2011 og Kostraveilederen fra KRD for 2012. Veilederen utfyller disse reglene. Kommunen velger selv om veilederen skal brukes.

Detaljer

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT)

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) Netto VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) PROSJEKTER 000 Prosjekter Prosjekter 0 0 0 0 0 FFFFF SENTRALADMINISTRASJONEN OG FELLESUTGIFTER 1000 Politiske organ 1.0800 Ordfører /varaordførergodtgjørelse

Detaljer

REGNSKAP 2015 Gjerdrum og Heni sokn

REGNSKAP 2015 Gjerdrum og Heni sokn REGNSKAP 2015 Gjerdrum og Heni sokn Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) R 15 VB 15 RB 15 10000 Administrasjon 10100 Fastlønn 961 077 996 666 968 426 10000 Administrasjon 10800 Godtgjøring folkevalgte 0 25

Detaljer

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune ansvar : 0003 - PROSJEKT: PSYKIATRI 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 232 294 956,59 366 000 286 696,39 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 241 187 300,66 181 000 175 820,49

Detaljer

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 00:13 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 453.781 669.000 68 10802 ANDRE FASTE

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 28. desember 2017 kl. 16.20 PDF-versjon 11. januar 2018 19.12.2017 nr. 2346 Forskrift om

Detaljer

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014 - - Gamvik 1.10100 Fastlønn 1.10101 Lønn brannsjef 1.10103 Lønn vaktmester 1.10104 Lønn lærlinger 1.10105 Faste tillegg 1.10106 Fast vaktgodtgjørelse 1.10200 Lønn til vikarer 1.10201 Sykevikarer 1.10202

Detaljer

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11.

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11. Bruker: 18SVEFEI Klokken: 08:51 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10509 ANNA LØN 3.372 0 0 0 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 622.626

Detaljer

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST GODTGJERSLE FOLKEVALDE 10811 GODTGJERSLE ORDFØRAR/VARAORDFØRAR

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

Driftsregnskap 2011. 1 Birkenes kommune (2011) - År/Periode 2011 1-12 07.06.2012

Driftsregnskap 2011. 1 Birkenes kommune (2011) - År/Periode 2011 1-12 07.06.2012 1 Ansvar: 1032 Boligtilskudd 147000 Overført til andre (private) 175.000,00 0 175.000 155000 Avsetning til bundne fond 402.000,00 0 402.000 177003 Etabl.tilsk. - tilbakebet. -277.000,00 0-277.000 181002

Detaljer

Endringer som ble lagt til etter framlegging av konsekvensjustert budsjett. Endringene blir administrert av Økonomisjefen. 2014 2015 2016 2017 Totalt

Endringer som ble lagt til etter framlegging av konsekvensjustert budsjett. Endringene blir administrert av Økonomisjefen. 2014 2015 2016 2017 Totalt Kapittel : Usorterte tiltak 14: Endringer kons.j. budsjett Endringer som ble lagt til etter framlegging av konsekvensjustert budsjett. Endringene blir administrert av Økonomisjefen. Sted Ansvar: Økonomikontoret

Detaljer

Balanse Frogner menighet

Balanse Frogner menighet Balanse 31.07.2018 120 Frogner menighet - 2018 21.08.2018 31.07.2018 31.12.2017 EIENDELER Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg 3.239.098 3.239.098 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 0 0

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012 LEIRFJORD KOMMUNE Rådmannens innstilling Detaljbudsjett 2012 1000 Fellesutgifter pensjon og arb.g.avgift 12901 Fellesutgifter pensjon 13 488 023 10 810 575 14 743 294 12902 Fellesutgifter arb.g.avgift

Detaljer

Budsjett 2011. Budsjett 2010. Budsjett 2009. Budsjett 2012. Budsjett 2013. Båtsfjord Budsjettrapport: Skoler. Beskrivelse

Budsjett 2011. Budsjett 2010. Budsjett 2009. Budsjett 2012. Budsjett 2013. Båtsfjord Budsjettrapport: Skoler. Beskrivelse Båtsfjord rapport: Skoler 3000 Drift Nordskogen skole 1.0100.202.0 Lønn administrative lederstillinger 1.0123.202.0 Lønn samlingsstyrere 1.0124.202.0 Lønn mediate/itansvarlig 1.0184.202.0 Svangerskapslønn

Detaljer

SAK 01/13 REKNESKAP 2012

SAK 01/13 REKNESKAP 2012 SAK 01/13 REKNESKAP 2012 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2012. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP Side 1 KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP UTGIFTER 2011 2010 2009 2008 3.0100.100.041 FASTLØNN #REF! 969 342 876 438 781 792 3.0300.100.041 EKSTRAHJELP, VIKARER 20000 10 000 21 384

Detaljer

R 2016 R 2017 RB 2017 VB

R 2016 R 2017 RB 2017 VB 1. Driftsregnskap Regnskap Gjerdrum og Heni sokn 2017 i 1000 kr. R 2016 R 2017 RB 2017 VB 2017 INNTEKTER Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekter -1 184-1 358-1 357-1 298 Salg av driftsmidler/fast

Detaljer

Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010

Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Budsjett 2011 Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Budsjett 2011 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Budsjett og virksomhetsplanet lokale museer

Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Budsjett og virksomhetsplanet lokale museer Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS BEHANDLEDE ORGAN: Representantskapet AAks-IKS SAKSBEHANDLER: Kjell-Olav Masdalen MØTEDATO: 22.04.14 ARKIVNR.: SAK NR.: 08/14 Budsjett og virksomhetsplanet lokale

Detaljer

utgifter Arbeidsmiljøutvalg

utgifter Arbeidsmiljøutvalg 1200 Arbeidsmiljøutvalg utgifter 2 00 Arbeidsmiljøutvalg 2 00 1201 Rådmannskontoret 1.10106 Faste tillegg 1.11001 Utgifter papir toner 1.11151 Bevertning kommunal regi 1.11300 Telefon telefax 1.11302 Sambandsleie

Detaljer

Rekneskapsutskrift pr

Rekneskapsutskrift pr Bruker: 18SVEFEI Klokken: 14:53 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 495.261 662.600 75 10802 ANDRE FASTE

Detaljer

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

3 Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) (2016) - År/Periode Bruker: VNKAH Klokken: 16:02 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

3 Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) (2016) - År/Periode Bruker: VNKAH Klokken: 16:02 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: VNKAH Klokken: 16:02 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Grp. Prosjek: 100 Administrasjon 10100 Fastlønn 1.560.601 1.680.485-120 10300 Lønn til ekstrahjelp 49.004 0 49 10500 Annen lønn og trekkpliktige

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2014 og økonomiplan 2014 2017 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET 4 INVESTERINGSBUDSJETTET 107 Vedlegg til

Detaljer

16900 FORDELTE UTGIFTER , , Salgsinntekter , ,63 0

16900 FORDELTE UTGIFTER , , Salgsinntekter , ,63 0 Note 11153 BEVERTNING MØTER OG KURS 9 334,85 0 0 0-9 334,85 0 11500 OPPLÆRING OG KURS -6 000,00 0 0 0 6 000,00 0 11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV 240 0 0 0-240 0 12700 KONSULENTTJENESTER 13 739,00

Detaljer

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag Faktiske endringer KS 070/13 vs 180001 Rammetilskudd -167 253 000-166 295 000 958 000 958 000 181001 Integreringstilskudd -5 450 400-5 998 200-547 800-547 800-21 150-14 969 187400 Eiendomsskatt 000 000

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan , hoveddel VIII

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan , hoveddel VIII DRIFTSBUDSJETT Side 1 Virksomhetsområde: 10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet: 100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000

Detaljer

AUDNEDAL KIRKELIGE FELLESRÅD Budsjett 2018 Drift

AUDNEDAL KIRKELIGE FELLESRÅD Budsjett 2018 Drift AUDNEDAL KIRKELIGE FELLESRÅD 600-659 Brukerbetalinger, salg, avgifter og leieinntekter -47 000-42 000-92 200 660-679 Salg av driftsmidler/ fast eiendom 700-789 Refusjoner/ overføringer -102 000-111 000-135

Detaljer

Driftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010

Driftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010 0001 Nordvest-Russland sa 101020 Lønn undervisn.pers. 202 4 228,30 0001 Nordvest-Russland sa 102000 Lønn vikar 202 2 200,00 0001 Nordvest-Russland sa 111500 Matvarer 202 9 605,00 3 745,76 0001 Nordvest-Russland

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04 FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 Rådmannens forslag 08.11.04 INNHOLD. 1. Økonomisk oversikt drift. 2. Økonomisk oversikt investeringer. 3. Anskaffelse og anvendelse av midler. 4. Vedlegg 1A Driftsbudsjett.

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter ÅRSMELDING 2010 Del 3 Årsregnskap Herøy kommune - Et hav av muligheter - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE 100 Folkevalgte styringsorgan... 4 110 - Administrasjonsenheten... 7 240 Herøy barnehage... 16 260 Herøy

Detaljer

Regnskap 2008. Budsjett 2009. Budsjett 2010. Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse

Regnskap 2008. Budsjett 2009. Budsjett 2010. Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse DeatnuTana rapport: DeatnuTana 1100 Den norske kirken 1.4705.390.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 1.4705.393.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 2 143 095 2 443 000 2 517 000 783 243 798 338 822 300 utgifter

Detaljer

Driftsbudsjett Vadsø Havn KF - 2016 1 av 7

Driftsbudsjett Vadsø Havn KF - 2016 1 av 7 DRIFTSBUDSJETT VADSØ HAVN KF - ÅR 2016 Regnskap Buds(end) Budsjett Art Navn 2014 2015 2016 Ansvar: 1711 DRIFT VADSØ HAVN 10100 FAST LØNN 1 932 819 1 750 000 2 000 000 10201 VIKAR VED SYKEFRAVÆR 68 977

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016 Hadsel Eiendom KF Budsjettregulering drifts- og investeringsbudsjett Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret 15.12.2016 131/2016 Saksbehandler: Saksmappe: Vegard Melchiorsen Forslag

Detaljer

SAK 02/15 REKNESKAP 2014

SAK 02/15 REKNESKAP 2014 SAK 02/15 REKNESKAP 2014 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2014. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 5. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

Totalt. Ansvar Ansvar: Prosjekt E-skatt (6800) Ansvar Ansvar: Skatt på inntekt og formue (8000)

Totalt. Ansvar Ansvar: Prosjekt E-skatt (6800) Ansvar Ansvar: Skatt på inntekt og formue (8000) Kapittel : Usorterte tiltak Eskattekontor Vi trenger en løsning for Eskattekontor. Der skal det enten ansettes en person i delstilling, eller så må kommunen kjøpe inn en tjeneste fra en annen kommune.

Detaljer

Avdeling: 1200 KIRKER Budsjett 2018 Endring Budsjett 2018

Avdeling: 1200 KIRKER Budsjett 2018 Endring Budsjett 2018 Avdeling: 1100 KIRKELIG Budsjett 2018 Endring Budsjett 2018 ADMINISTRASJON pr 24.10.17 pr 27.02.18 Utgifter: 1011 Lønn faste stillinger 1 442 828-35 191 1 407 637 1015 Lønnstillegg, faste stillinger 21

Detaljer

Driftsregnskap detaljert m/funksjon

Driftsregnskap detaljert m/funksjon Page 1 of 11 041 INNTEKTER 3611 Kontingenter og medlemsavgifter -4 421 0 0 0 3622 Salg av materiell (avg.fri) -180-10 000-10 000-1 623 3633 Utleie av lokaler (herunder minnesamvær) -1 000 0 0 0 Sum brukerbetaling,

Detaljer

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100 1000 Politisk leiing 1000 Folkevalde,politisk komitè/utval 10107 Lønsavsetjing (11 522) 10803 Møtegodtgjersle 476 362 394 000 480 000 10804 Tapt arbeidsforteneste 71 574 70 700 70 000 10908 Gruppeliv/ulukkesforsikring

Detaljer

Signaturer... 1 DRIFTSREGNSKAP Anskaffelse og anvendelse av midler Hovedoversikt drift Regnskapsskjema 1A... 4

Signaturer... 1 DRIFTSREGNSKAP Anskaffelse og anvendelse av midler Hovedoversikt drift Regnskapsskjema 1A... 4 Innhold Signaturer... 1 DRIFTSREGNSKAP... 3 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Hovedoversikt drift... 4 Regnskapsskjema 1A... 4 Regnskapsskjema 1B... 5 Regnskapsskjema 1B detaljert på konto... 6

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Rakkestad kommune, Herredshuset Tidspunkt: 28.10.2016 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon

Detaljer

Årsregnskap med noter

Årsregnskap med noter Årsregnskap med noter Kvitsøy kommune 2016 Konto Konto(T) Tjeneste Prosj Regnskap 2016 Revidert bud 2016 Opprinnelig bud 2016 Regnskap 2015 110 KOMMUNESTYRE 10511 Fri mobiltelefon ansatte 100 4 392,00

Detaljer

Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016, hoveddel VIII

Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016, hoveddel VIII Virksomhetsområde: 10 Pol. styringsorganer mv Resultatenhet: 100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannskap 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000

Detaljer

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune Del 2 detaljbudsjett Forslag Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018 2020 Ibestad kommune Ibestad Skatt Ordinært Skatt Sum Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Netto Til Til Bruk Bruk Bruk Netto Overført Til

Detaljer

Beregning av sats - private barnehager

Beregning av sats - private barnehager Beregning av sats - private barnehager Brutto driftsutgifter kommunale barnehager for 2017 32 232 788,87 - driftsutgifter til særskilt tilrettelegging =Brutto driftsutgifter uten særskilt tilrettelegging

Detaljer

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Regnskap 2012 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 7. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAP Årsregnskap Vedtatt budsjett Årsregnskap Kontonr. Navn 2008 2008 2007 011500 Matvarer 1 311,00 0,00 013000 Post, bank, telefon 015000 Opplæring,kurs

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 0001 Prosjekt NordVest Russland 202 Grunnskole 1.102000.202.0 Lønn vikarer 1.111500.202.0 Matvarer 1.112005.202.0 Gaver, påskjønnelser o.l. 1.112039.202.0 Utgifter arrangement 1.112050.202.0 Hotellutgifter

Detaljer