Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418."

Transkript

1 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER FAGLITTERATUR BEVERTNING TELEFON ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON REPRESENTASJONSKOSTNADER OPPLÆRING, KURS GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) TELEFONGODTGJØRING EDB-LISENSER IKT- UTSTYR VEDLIKEHOLDS- OG SUPPORTAVTALER DATAPROGRAMMER 300 Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN Ansvar/Avdel: 110 FOLKEVALGTE 1080 GODTGJØRELSE ORDFØRER/VARAORDFØRER GODTGJØRING RÅD/UTVALG TAPT ARBEIDSFORTJENESTE KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER FAGLITTERATUR BEVERTNING REFUSJON LØNN ARBEIDSGIVER PORTO TELEFON ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON REPRESENTASJONSKOSTNADER OPPLÆRING, KURS GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) TELEFONGODTGJØRING IKKE-OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER KONTINGENT (kommunalt medlemskap) EDB-LISENSER INVENTAR VEDLIKEHOLDS- OG SUPPORTAVTALER DATAPROGRAMMER DRIFTSTILSKUDD TIL PRIVATE Sum ansvar/avdel: 110 FOLKEVALGTE Ansvar/Avdel: 111 VALG 1040 OVERTID ANNEN LØNN TREKKPLIKTIGE YTELSER GODTGJØRING RÅD/UTVALG TAPT ARBEIDSFORTJENESTE ARBEIDSGIVERAVGIFT BEVERTNING ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER PORTO ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON

2 1143 EKSTERNE TRYKKE- OG KOPIERINGSKOSTNADER OPPLÆRING, KURS GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) HUSLEIE, LEIE AV LOKALER ANNET UTSTYR VEDLIKEHOLDS- OG SUPPORTAVTALER DATAPROGRAMMER Sum ansvar/avdel: 111 VALG Ansvar/Avdel: 130 STRATEGI OG UTVIKLING 1010 FASTLØNN KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER FAGLITTERATUR UNDERVISNINGSMATERIELL BEVERTNING ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER PORTO ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON OPPLÆRING, KURS OU-FOND GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) TELEFONGODTGJØRING IKKE-OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V KONTINGENT (kommunalt medlemskap) RETTSGEBYR, UTGIFT, jf INVENTAR IKT- UTSTYR ANNET UTSTYR SERVICEAVTALER OG REPERASJONER VEDLIKEHOLDS- OG SUPPORTAVTALER DATAPROGRAMMER KONSULENTTJENESTER OVERFØRING TIL ANDRE PRIVATE ANNET MVA-FRITT SALG AV VARER OG TJENESTER FRA ANDRE (PRIVATE) INTERNSALG SELVKOSTOMRÅDE Sum ansvar/avdel: 130 STRATEGI OG UTVIKLING Ansvar/Avdel: 131 REVISJON 1270 KONSULENTTJENESTER FORVALTNINGSREVISJON SELSKAPSKONTROLL INTERNSALG SELVKOSTOMRÅDE Sum ansvar/avdel: 131 REVISJON Ansvar/Avdel: 132 KONTROLLUTVALG 1081 GODTGJØRING RÅD/UTVALG TAPT ARBEIDSFORTJENESTE ARBEIDSGIVERAVGIFT BEVERTNING ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER OPPLÆRING, KURS GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED PRIVATE

3 1791 INTERNSALG SELVKOSTOMRÅDE Sum ansvar/avdel: 132 KONTROLLUTVALG Ansvar/Avdel: 660 NÆRINGSTILTAK 1010 FASTLØNN KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER FAGLITTERATUR BEVERTNING ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON OPPLÆRING, KURS OU-FOND GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) BILGODTGJØRING (FAST BILGODTGJØRING) AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V IKT- UTSTYR KONSULENTTJENESTER INTERNKJØP - INTERNE OVERFØRINGER KJØP FRA ANDRE KOMMUNER/KOMM. INSTITUSJONER OVERFØRING TIL ANDRE PRIVATE DRIFTSTILSKUDD TIL PRIVATE TILSKUDD FRA UTVIKLINGSFOND NÆRINGSTILSKUDD AVSETNING TIL NÆRINGSFONDET OVERFØRINGER TIL INVESTERINGSREGNSKAPET AVSKRIVINGER VEDERLAG FRA ANDRE KOMMUNER TILSKUDD FRA FYLKESKOMMUNER BRUK AV DISPOSISJONSFOND BRUK AV UTVIKLINGSFOND BRUK AV NÆRINGSFONDET MOTPOST AVSKRIVNINGER Sum ansvar/avdel: 660 NÆRINGSTILTAK Sum grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Grp. Ansvar: 11 Fellesposter Ansvar/Avdel: 119 DIVERSE 1010 FASTLØNN FASTLØNN LÆRERE HOVEDTILLITSVALGTE KLP SPK ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER VELFERDSMIDLER ANSATTE REPRESENTASJONSKOSTNADER OPPLÆRING, KURS AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V KONTINGENT (kommunalt medlemskap) INVENTAR OVERFØRING TIL ANDRE PRIVATE TILLEGGSBEVILGNINGER FORMANNSKAPET

4 1494 SENTRALE INNSPARINGSTILTAK TILLEGGSBEVILGNINGER RÅDMANNEN BRUKERBETALING FOR KOMMUNALE TJENESTER TILSKUDD FRA STATEN Sum ansvar/avdel: 119 DIVERSE Ansvar/Avdel: 120 PROSJEKTARBEID SEKTOROVERGRIPENDE 1010 FASTLØNN KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT TILSKUDD FRA FYLKESKOMMUNER BRUK AV UTVIKLINGSFOND Sum ansvar/avdel: 120 PROSJEKTARBEID SEKTOROVERGRIPENDE -200 Ansvar/Avdel: 210 GRUNNSKOLE FELLESSKAP 1010 FASTLØNN FASTLØNN LÆRERE KLP SPK ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL KOPIPAPIR ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER FAGLITTERATUR LEIRSKOLEOPPHOLD BEVERTNING ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER UTGIFTSDEKNING ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON OPPLÆRING, KURS GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) SKOLESKYSS YRKESSKADEFORSIKRING EDB-LISENSER KJØP FRA ANDRE KOMMUNER/KOMM. INSTITUSJONER OVERFØRING TIL ANDRE PRIVATE VEDERLAG FRA ANDRE KOMMUNER TILSKUDD FRA STATEN ØREMERKET TILSKUDD FRA STATEN TILSKUDD FRA FYLKESKOMMUNER Sum ansvar/avdel: 210 GRUNNSKOLE FELLESSKAP Sum grp. Ansvar: 11 Fellesposter Grp. Ansvar: 12 Fellestjenesten Ansvar/Avdel: 109 SKJENKESAKER 1100 KONTORMATERIELL ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON OPPLÆRING, KURS TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED PRIVATE ANNET MVA-FRITT SALG AV VARER OG TJENESTER Sum ansvar/avdel: 109 SKJENKESAKER Ansvar/Avdel: 112 OVERFORMYNDERI 1081 GODTGJØRING RÅD/UTVALG TAPT ARBEIDSFORTJENESTE

5 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) Sum ansvar/avdel: 112 OVERFORMYNDERI Ansvar/Avdel: 113 FELLESTJENESTEN 1010 FASTLØNN KORTTIDSVIKAR EKSTRAHJELP OVERTID KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL KOPIPAPIR ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER FAGLITTERATUR MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL BEVERTNING MATVARER - KANTINEDRIFT OG CATERING GAVER TIL ANSATTE (fellestjenesten) ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER PORTO TELEFON ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON REPRESENTASJONSKOSTNADER OPPLÆRING, KURS OU-FOND GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) KLESGODTGJØRING TELEFONGODTGJØRING IKKE-OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER YRKESSKADEFORSIKRING GRUPPELIVSFORSIKRING AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V KONTINGENT (kommunalt medlemskap) INVENTAR IKT- UTSTYR LEIE/LEASING AV MASKINER LEIE/LEASING AV KOPIMASKINER SERVICEAVTALER OG REPERASJONER KONSULENTTJENESTER BEDRIFTSHELSETJENESTEN AVGIFTSPLIKTIG SALG FORDELTE UTGIFTER REFUSJON FRA STATEN SYKELØNNSREFUSJON SYKELØNNSREFUSJON FERIEPENGER REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER VEDERLAG FRA ANDRE KOMMUNER FRA ANDRE (PRIVATE) INTERNSALG SELVKOSTOMRÅDE Sum ansvar/avdel: 113 FELLESTJENESTEN Ansvar/Avdel: 114 IKT 1010 FASTLØNN LÆRLINGER

6 1090 KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER BEVERTNING ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER TELEFON LEIDE SAMBAND/DATAKOMMUNIKASJON OPPLÆRING, KURS GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) IKKE-OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER EDB-LISENSER IKT- UTSTYR SERVICEAVTALER OG REPERASJONER VEDLIKEHOLDS- OG SUPPORTAVTALER DATAPROGRAMMER KONSULENTTJENESTER AVSKRIVINGER ANNET MVA-FRITT SALG AV VARER OG TJENESTER AVGIFTSPLIKTIG SALG REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER VEDERLAG FRA ANDRE KOMMUNER INTERNSALG - INTERNE OVERFØRINGER INTERNSALG SELVKOSTOMRÅDE MOTPOST AVSKRIVNINGER Sum ansvar/avdel: 114 IKT Sum grp. Ansvar: 12 Fellestjenesten Grp. Ansvar: 13 Kultur Ansvar/Avdel: 126 RINGEBU SKYSSTASJON 1010 FASTLØNN EKSTRAHJELP KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL KOPIPAPIR BEVERTNING ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER PORTO TELEFON BANKGEBYRER ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON INFORMASJONSMATERIELL OPPLÆRING, KURS OU-FOND GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) STRØM HUSLEIE, LEIE AV LOKALER AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V SERVICEAVTALER OG REPERASJONER TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED PRIVATE OVERFØRING TIL ANDRE PRIVATE ANNET MVA-FRITT SALG AV VARER OG TJENESTER MOMSFRIE BILLETINNTEKTER (jf 1655) AVGIFTSPLIKTIG SALG FRA ANDRE (PRIVATE) FRA ANDRE - INNBETALING VEDR. LEIRSKOLE

7 1830 TILSKUDD FRA FYLKESKOMMUNER Sum ansvar/avdel: 126 RINGEBU SKYSSTASJON Ansvar/Avdel: 240 RINGEBU KULTURSKOLE 1010 FASTLØNN AVTALEFESTA TILLEGG LANGTIDSVIKAR KORTTIDSVIKAR EKSTRAHJELP KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL KOPIPAPIR UNDERVISNINGSMATERIELL DAGLIGVARER BEVERTNING ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER PORTO TELEFON ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON OPPLÆRING, KURS GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) VERKTØYGODTGJØRING AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V INVENTAR KONSULENTTJENESTER KJØP FRA ANDRE KOMMUNER/KOMM. INSTITUSJONER OVERFØRING TIL ANDRE PRIVATE BRUKERBETALING FOR KOMMUNALE TJENESTER VEDERLAG FRA ANDRE KOMMUNER Sum ansvar/avdel: 240 RINGEBU KULTURSKOLE Ansvar/Avdel: 250 UNGDOMS- OG IDRETTSARBEID 1010 FASTLØNN AVTALEFESTA TILLEGG EKSTRAHJELP KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL BEVERTNING ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER PORTO TELEFON ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V IKT- UTSTYR KJØP FRA ANDRE KOMMUNER/KOMM. INSTITUSJONER OVERFØRING TIL ANDRE KOMMUNER OVERFØRING TIL ANDRE PRIVATE AVSKRIVINGER MOMSFRIE BILLETINNTEKTER (jf 1655) MOTPOST AVSKRIVNINGER Sum ansvar/avdel: 250 UNGDOMS- OG IDRETTSARBEID Ansvar/Avdel: 252 KULTUR OG KIRKE 7

8 1010 FASTLØNN KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL KOPIPAPIR BEVERTNING ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER PORTO TELEFON ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON OU-FOND GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V FYRTÅRNARRANGEMENT OVERFØRING TIL ANDRE PRIVATE TIL KIRKELIG FELLESRÅD AVSKRIVINGER TILSKUDD FRA STATEN TILSKUDD FRA FYLKESKOMMUNER BRUK AV KULTURBASERT NÆRINGSFOND MOTPOST AVSKRIVNINGER Sum ansvar/avdel: 252 KULTUR OG KIRKE Ansvar/Avdel: 253 RINGEBU PRESTEGÅRD 1274 FYRTÅRNARRANGEMENT OVERFØRING TIL ANDRE PRIVATE BRUK AV KULTURBASERT NÆRINGSFOND Sum ansvar/avdel: 253 RINGEBU PRESTEGÅRD Ansvar/Avdel: 270 BIBLIOTEKET 1010 FASTLØNN AVTALEFESTA TILLEGG EKSTRAHJELP KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL KOPIPAPIR ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER BEVERTNING ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER POST, BANKTJENESTER PORTO TELEFON ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON OPPLÆRING, KURS OU-FOND GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V EDB-LISENSER INVENTAR ANNET UTSTYR BØKER OG TIDSSKRIFTER (FOLKEBIBL.) KONSULENTTJENESTER TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED PRIVATE Sum ansvar/avdel: 270 BIBLIOTEKET

9 Sum grp. Ansvar: 13 Kultur Grp. Ansvar: 21 Ringebu skole Ansvar/Avdel: 214 RINGEBU SKOLE 1010 FASTLØNN FASTLØNN LÆRERE KORTTIDSVIKAR VIKARER LÆRERE OVERTID KLP SPK ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL KOPIPAPIR ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER FAGLITTERATUR UNDERVISNINGSMATERIELL DAGLIGVARER LEIK- OG SYSSELSETTINGSMATRIELL LEIRSKOLEOPPHOLD SKOLEBØKER (avg.fritt) BEVERTNING POST, BANKTJENESTER PORTO TELEFON ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON OPPLÆRING, KURS OU-FOND GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) KLESGODTGJØRING TELEFONGODTGJØRING IKKE-OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER INVENTAR IKT- UTSTYR BØKER OG TIDSSKRIFTER (FOLKEBIBL.) LEIE/LEASING AV MASKINER LEIE/LEASING AV KOPIMASKINER LØPENDE VELIKEHOLD AV BYGGETJENESTER SERVICEAVTALER OG REPERASJONER SENTRALE INNSPARINGSTILTAK SYKELØNNSREFUSJON SYKELØNNSREFUSJON FERIEPENGER FRA ANDRE (PRIVATE) TILSKUDD FRA STATEN Sum ansvar/avdel: 214 RINGEBU SKOLE Ansvar/Avdel: 284 RINGEBU SKOLEFRITIDSORDNING 1010 FASTLØNN KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL UNDERVISNINGSMATERIELL LEIK- OG SYSSELSETTINGSMATRIELL OPPLÆRING, KURS OU-FOND GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173)

10 1173 IKKE-OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER INVENTAR LØPENDE VELIKEHOLD AV BYGGETJENESTER BRUKERBETALING FOR KOMMUNALE TJENESTER SYKELØNNSREFUSJON Sum ansvar/avdel: 284 RINGEBU SKOLEFRITIDSORDNING Sum grp. Ansvar: 21 Ringebu skole Grp. Ansvar: 22 Fåvang skole Ansvar/Avdel: 216 FÅVANG SKOLE 1010 FASTLØNN FASTLØNN LÆRERE KORTTIDSVIKAR VIKARER LÆRERE KLP SPK ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL KOPIPAPIR ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER FAGLITTERATUR UNDERVISNINGSMATERIELL DAGLIGVARER LEIK- OG SYSSELSETTINGSMATRIELL SKOLEBØKER (avg.fritt) MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL BEVERTNING ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER PORTO TELEFON OPPLÆRING, KURS OU-FOND GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) TELEFONGODTGJØRING DRIFT AV TRANSPORTMIDLER IKKE-OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V EDB-LISENSER INVENTAR IKT- UTSTYR BØKER OG TIDSSKRIFTER (FOLKEBIBL.) LEIE/LEASING AV KOPIMASKINER SYKELØNNSREFUSJON SYKELØNNSREFUSJON FERIEPENGER VEDERLAG FRA ANDRE KOMMUNER FRA ANDRE (PRIVATE) Sum ansvar/avdel: 216 FÅVANG SKOLE Ansvar/Avdel: 286 FÅVANG SKOLEFRITIDSORDNING 1010 FASTLØNN KORTTIDSVIKAR KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL UNDERVISNINGSMATERIELL

11 1107 LEIK- OG SYSSELSETTINGSMATRIELL OU-FOND BRUKERBETALING FOR KOMMUNALE TJENESTER SYKELØNNSREFUSJON SYKELØNNSREFUSJON FERIEPENGER Sum ansvar/avdel: 286 FÅVANG SKOLEFRITIDSORDNING Sum grp. Ansvar: 22 Fåvang skole Grp. Ansvar: 23 Ringebu ungdomsskole Ansvar/Avdel: 211 RINGEBU UNGDOMSSKOLE 1010 FASTLØNN FASTLØNN LÆRERE KORTTIDSVIKAR VIKARER LÆRERE ANNEN LØNN TREKKPLIKTIGE YTELSER TOLKETJENESTE KLP SPK ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL KOPIPAPIR ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER FAGLITTERATUR UNDERVISNINGSMATERIELL DAGLIGVARER LEIK- OG SYSSELSETTINGSMATRIELL LEIRSKOLEOPPHOLD SKOLEBØKER (avg.fritt) MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL BEVERTNING ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER PORTO TELEFON ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON REPRESENTASJONSKOSTNADER OPPLÆRING, KURS OU-FOND GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) TELEFONGODTGJØRING SKOLESKYSS IKKE-OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V EDB-LISENSER INVENTAR IKT- UTSTYR LEIE/LEASING AV KOPIMASKINER KONSULENTTJENESTER TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED PRIVATE SYKELØNNSREFUSJON SYKELØNNSREFUSJON FERIEPENGER FRA ANDRE (PRIVATE) TILSKUDD FRA STATEN Sum ansvar/avdel: 211 RINGEBU UNGDOMSSKOLE Ansvar/Avdel: 260 VOKSENOPPLÆRINGEN 11

12 1010 FASTLØNN FASTLØNN LÆRERE VIKARER LÆRERE KLP SPK ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL KOPIPAPIR ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER FAGLITTERATUR UNDERVISNINGSMATERIELL DAGLIGVARER SKOLEBØKER (avg.fritt) MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL MATVARER - KANTINEDRIFT OG CATERING ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER PORTO TELEFON ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON OPPLÆRING, KURS OU-FOND GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) TELEFONGODTGJØRING SKOLESKYSS AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V EDB-LISENSER INVENTAR ANNET UTSTYR LEIE/LEASING AV KOPIMASKINER SERVICEAVTALER OG REPERASJONER OVERFØRING TIL ANDRE KOMMUNER SYKELØNNSREFUSJON VEDERLAG FRA ANDRE KOMMUNER FRA ANDRE (PRIVATE) FRA ANDRE - INNBETALING VEDR. LEIRSKOLE INTERNSALG - INTERNE OVERFØRINGER TILSKUDD FRA STATEN Sum ansvar/avdel: 260 VOKSENOPPLÆRINGEN Sum grp. Ansvar: 23 Ringebu ungdomsskole Grp. Ansvar: 25 Barnehagene Ansvar/Avdel: 230 BARNEHAGE FELLESSKAP 1100 KONTORMATERIELL UNDERVISNINGSMATERIELL ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON OPPLÆRING, KURS YRKESSKADEFORSIKRING EDB-LISENSER IKT- UTSTYR VEDLIKEHOLDS- OG SUPPORTAVTALER DATAPROGRAMMER TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED PRIVATE FRA ANDRE (PRIVATE) Sum ansvar/avdel: 230 BARNEHAGE FELLESSKAP

13 Ansvar/Avdel: 231 RINGEBU BARNEHAGE 1010 FASTLØNN KORTTIDSVIKAR OVERTID KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL KOPIPAPIR ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER FAGLITTERATUR DAGLIGVARER LEIK- OG SYSSELSETTINGSMATRIELL MEDIKAMENTER BEVERTNING MATVARER - KANTINEDRIFT OG CATERING ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER PORTO TELEFON OU-FOND GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) KLESGODTGJØRING TELEFONGODTGJØRING IKKE-OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER INVENTAR LEIE/LEASING AV KOPIMASKINER LØPENDE VELIKEHOLD AV BYGGETJENESTER BRUKERBETALING FOR KOMMUNALE TJENESTER VARESALG KANTINEDRIFT/CATERING SYKELØNNSREFUSJON SYKELØNNSREFUSJON FERIEPENGER REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER TILSKUDD FRA STATEN ØREMERKET TILSKUDD FRA STATEN Sum ansvar/avdel: 231 RINGEBU BARNEHAGE Ansvar/Avdel: 232 FÅVANG BARNEHAGE 1010 FASTLØNN KORTTIDSVIKAR OVERTID KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL KOPIPAPIR ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER FAGLITTERATUR LEIK- OG SYSSELSETTINGSMATRIELL MEDIKAMENTER BEVERTNING MATVARER - KANTINEDRIFT OG CATERING ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER PORTO TELEFON OU-FOND GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) KLESGODTGJØRING TELEFONGODTGJØRING

14 1171 SKOLESKYSS IKKE-OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER INVENTAR LEIE/LEASING AV KOPIMASKINER LØPENDE VELIKEHOLD AV BYGGETJENESTER SERVICEAVTALER OG REPERASJONER BRUKERBETALING FOR KOMMUNALE TJENESTER VARESALG KANTINEDRIFT/CATERING SYKELØNNSREFUSJON SYKELØNNSREFUSJON FERIEPENGER Sum ansvar/avdel: 232 FÅVANG BARNEHAGE Ansvar/Avdel: 233 FAMILIEBARNEHAGENE 1010 FASTLØNN KORTTIDSVIKAR KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL KOPIPAPIR ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER LEIK- OG SYSSELSETTINGSMATRIELL BEVERTNING ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER PORTO TELEFON OU-FOND GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) KLESGODTGJØRING TELEFONGODTGJØRING IKKE-OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER INVENTAR DRIFTSTILSKUDD TIL PRIVATE UTGIFTER TIL SØSKENMODERASJON REFUSJON FRA STATEN SYKELØNNSREFUSJON SYKELØNNSREFUSJON FERIEPENGER FRA ANDRE (PRIVATE) Sum ansvar/avdel: 233 FAMILIEBARNEHAGENE Ansvar/Avdel: 234 PRIVATE BARNEHAGER 1010 FASTLØNN KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT DRIFTSTILSKUDD TIL PRIVATE UTGIFTER TIL SØSKENMODERASJON Sum ansvar/avdel: 234 PRIVATE BARNEHAGER Sum grp. Ansvar: 25 Barnehagene Grp. Ansvar: 30 Helse og mestring Ansvar/Avdel: 310 LEGETJENESTEN 1010 FASTLØNN FERIE- OG HØGTIDSVIKAR KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL

15 1114 MEDIKAMENTER ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER ARBEIDSTØY TELEFON LEIDE SAMBAND/DATAKOMMUNIKASJON BANKGEBYRER OPPLÆRING, KURS OU-FOND GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) IKKE-OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER EDB-LISENSER INVENTAR MEDISINSK UTSTYR VEDLIKEHOLDS- OG SUPPORTAVTALER DATAPROGRAMMER KONSULENTTJENESTER KJØP FRA STATEN/STATLIGE INSTITUSJONER KJØP FRA FYLKESKOMMUNER/- INSTITUSJONER KJØP FRA ANDRE KOMMUNER/KOMM. INSTITUSJONER EGENANDEL FOR POLIKLINISK BEHANDLING REFUSJON FRA STATEN FRA ANDRE (PRIVATE) TILSKUDD FRA STATEN Sum ansvar/avdel: 310 LEGETJENESTEN Ansvar/Avdel: 311 HELSESØSTERTJENESTEN 1010 FASTLØNN EKSTRAHJELP KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT FAGLITTERATUR MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL MEDIKAMENTER ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER TELEFON OPPLÆRING, KURS OU-FOND GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) TRANSPORT AV ELDRE IKKE-OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER EDB-LISENSER INVENTAR VEDLIKEHOLDS- OG SUPPORTAVTALER DATAPROGRAMMER KONSULENTTJENESTER REFUSJON FRA STATEN FRA ANDRE (PRIVATE) Sum ansvar/avdel: 311 HELSESØSTERTJENESTEN Ansvar/Avdel: 312 TERAPEUTISK AVDELING 1010 FASTLØNN KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT FAGLITTERATUR MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER ARBEIDSTØY TELEFON

16 1150 OPPLÆRING, KURS OU-FOND GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) IKKE-OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER EDB-LISENSER INVENTAR VEDLIKEHOLDS- OG SUPPORTAVTALER DATAPROGRAMMER TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED PRIVATE FASTLØNNSTILSKUDD (refusjonskrav) Sum ansvar/avdel: 312 TERAPEUTISK AVDELING Ansvar/Avdel: 316 PSYKIATRI- OG RUSTJENESTEN 1010 FASTLØNN EKSTRAHJELP OVERTID KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT FAGLITTERATUR DAGLIGVARER MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER TELEFON OPPLÆRING, KURS OU-FOND GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) IKKE-OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER EDB-LISENSER INVENTAR MEDISINSK UTSTYR VEDLIKEHOLDS- OG SUPPORTAVTALER DATAPROGRAMMER KONSULENTTJENESTER ØREMERKET TILSKUDD FRA STATEN Sum ansvar/avdel: 316 PSYKIATRI- OG RUSTJENESTEN Ansvar/Avdel: 317 HELSETJENESTEN - FELLES 1010 FASTLØNN KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL KOPIPAPIR ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER FAGLITTERATUR BEVERTNING ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER PORTO TELEFON ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON OPPLÆRING, KURS GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) DRIFT AV TRANSPORTMIDLER IKKE-OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER INVENTAR IKT- UTSTYR LEIE/LEASING AV TRANSPORTMIDLER LEIE/LEASING AV MASKINER KONSULENTTJENESTER

17 1625 VARESALG KANTINEDRIFT/CATERING Sum ansvar/avdel: 317 HELSETJENESTEN - FELLES Ansvar/Avdel: 318 FYSAK 1010 FASTLØNN ANNEN LØNN TREKKPLIKTIGE YTELSER KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT FAGLITTERATUR ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER OPPLÆRING, KURS OU-FOND GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) IKKE-OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V INVENTAR FASTLØNNSTILSKUDD (refusjonskrav) FRA ANDRE (PRIVATE) Sum ansvar/avdel: 318 FYSAK Ansvar/Avdel: 319 FRISKLIVSSENTER 1010 FASTLØNN KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER ARBEIDSTØY POST, BANKTJENESTER STRØM HUSLEIE, LEIE AV LOKALER EDB-LISENSER SERVICEAVTALER OG REPERASJONER INTERNKJØP - INTERNE OVERFØRINGER BRUKERBETALING FOR KOMMUNALE TJENESTER ANDRE UTLEIEINNTEKTER TILFELDIG UTLEIE AV LOKALER Sum ansvar/avdel: 319 FRISKLIVSSENTER Ansvar/Avdel: 320 TRUST 1241 VEDLIKEHOLDS- OG SUPPORTAVTALER DATAPROGRAMMER KONSULENTTJENESTER KJØP FRA ANDRE KOMMUNER/KOMM. INSTITUSJONER TILSKUDD FRA STATEN Sum ansvar/avdel: 320 TRUST Ansvar/Avdel: 321 KORTTIDS/REHAB 1010 FASTLØNN AVTALEFESTA TILLEGG KORTTIDSVIKAR PERMISJON MED LØNN FASTE TILLEGG VIKARER FERIE- OG HØGTIDSVIKAR EKSTRAHJELP OVERTID KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT FAGLITTERATUR

18 1110 MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL MEDIKAMENTER BEVERTNING ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER RENGJØRINGSMIDLER ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON OPPLÆRING, KURS OU-FOND GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V INVENTAR MEDISINSK UTSTYR SERVICEAVTALER OG REPERASJONER BRUKERBETALING FOR KOMMUNALE TJENESTER SYKELØNNSREFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) BRUK AV DISPOSISJONSFOND Sum ansvar/avdel: 321 KORTTIDS/REHAB Ansvar/Avdel: 350 TILDELINGSKONTORET 1010 FASTLØNN OMSORGSLØNN ARBEIDSGODTGJØRING STØTTEKONTAKTER KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL UTGIFTSDEKNING TELEFON OPPLÆRING, KURS OU-FOND GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) IKKE-OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER OVERFØRING TIL ANDRE PRIVATE Sum ansvar/avdel: 350 TILDELINGSKONTORET Ansvar/Avdel: 355 TILTAK MOT RUSPROBLEMER 1120 ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER OPPLÆRING, KURS IKKE-OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER KJØP FRA FYLKESKOMMUNER/- INSTITUSJONER Sum ansvar/avdel: 355 TILTAK MOT RUSPROBLEMER Sum grp. Ansvar: 30 Helse og mestring Grp. Ansvar: 32 Linåkertunet HDO Ansvar/Avdel: 370 LINÅKERTUNET HDO 1010 FASTLØNN AVTALEFESTA TILLEGG KORTTIDSVIKAR PERMISJON MED LØNN FASTE TILLEGG VIKARER FERIE- OG HØGTIDSVIKAR EKSTRAHJELP OVERTID LÆRLINGER KLP

19 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL KOPIPAPIR ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER FAGLITTERATUR MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL MEDIKAMENTER BEVERTNING ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER RENGJØRINGSMIDLER PORTO TELEFON ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON OPPLÆRING, KURS OU-FOND GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) DRIFT AV TRANSPORTMIDLER TRANSPORT AV ELDRE ÅRSAVGIFT OG FORSIKRINGER TRANSPORTMIDLER AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V INVENTAR LEIE/LEASING AV KOPIMASKINER SERVICEAVTALER OG REPERASJONER INTERNKJØP - INTERNE OVERFØRINGER AVSKRIVINGER BRUKERBETALING FOR KOMMUNALE TJENESTER SYKELØNNSREFUSJON SYKELØNNSREFUSJON FERIEPENGER REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER FRA ANDRE (PRIVATE) BRUK AV DISPOSISJONSFOND MOTPOST AVSKRIVNINGER Sum ansvar/avdel: 370 LINÅKERTUNET HDO Ansvar/Avdel: 377 KJØKKENDRIFT FÅVANG 1010 FASTLØNN AVTALEFESTA TILLEGG KORTTIDSVIKAR PERMISJON MED LØNN FASTE TILLEGG VIKARER FERIE- OG HØGTIDSVIKAR EKSTRAHJELP OVERTID LÆRLINGER KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT MATVARER - KANTINEDRIFT OG CATERING ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER RENGJØRINGSMIDLER OPPLÆRING, KURS OU-FOND GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) INVENTAR OG UTSTYR KJØKKEN SERVICEAVTALER OG REPERASJONER VARESALG KANTINEDRIFT/CATERING SYKELØNNSREFUSJON

20 1711 SYKELØNNSREFUSJON FERIEPENGER REFUSJON FRA FYLKESKOMMUNER INTERNSALG - INTERNE OVERFØRINGER Sum ansvar/avdel: 377 KJØKKENDRIFT FÅVANG Sum grp. Ansvar: 32 Linåkertunet HDO Grp. Ansvar: 33 Hjemmebaserte tjenester Ansvar/Avdel: 115 ELDRERÅD 1010 FASTLØNN KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL BEVERTNING ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER OVERFØRING TIL ANDRE PRIVATE Sum ansvar/avdel: 115 ELDRERÅD Ansvar/Avdel: 340 STYRKET BEMANNING HELSE OG OMSORG 1010 FASTLØNN AVTALEFESTA TILLEGG KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT Sum ansvar/avdel: 340 STYRKET BEMANNING HELSE OG OMSORG Ansvar/Avdel: 353 AKTIVITETSSENTER 1010 FASTLØNN KORTTIDSVIKAR PERMISJON MED LØNN EKSTRAHJELP ARBEIDSGODTGJØRING SYSSELSETTING KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL KOPIPAPIR ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER MATVARER - KANTINEDRIFT OG CATERING ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER VELFERDSMIDLER BEBOERE ARBEIDSTØY POST, BANKTJENESTER PORTO TELEFON LEIDE SAMBAND/DATAKOMMUNIKASJON ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON OPPLÆRING, KURS OU-FOND GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) ANDRE OPPGAVEPLIKTIGE GODTJØRINGER DRIFT AV TRANSPORTMIDLER FORSIKRINGER AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V INVENTAR IKT- UTSTYR ANNET UTSTYR LEIE/LEASING AV TRANSPORTMIDLER

21 1220 LEIE/LEASING AV MASKINER LEIE/LEASING AV KOPIMASKINER SERVICEAVTALER OG REPERASJONER TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED PRIVATE AVSKRIVINGER AVGIFTSPLIKTIG SALG FORDELTE UTGIFTER SYKELØNNSREFUSJON SYKELØNNSREFUSJON FERIEPENGER MOTPOST AVSKRIVNINGER Sum ansvar/avdel: 353 AKTIVITETSSENTER Ansvar/Avdel: 371 HJEMMETJENESTEN DISTRIKT SØR 1010 FASTLØNN PERSONLIG ASSISTENT AVTALEFESTA TILLEGG VIKAR PERSONLIG ASSISTENT KORTTIDSVIKAR PERMISJON MED LØNN FASTE TILLEGG VIKARER FERIE- OG HØGTIDSVIKAR EKSTRAHJELP OVERTID KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL KOPIPAPIR FAGLITTERATUR MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL MEDIKAMENTER PORTO TELEFON OPPLÆRING, KURS OU-FOND GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) KLESGODTGJØRING DRIFT AV TRANSPORTMIDLER ÅRSAVGIFT OG FORSIKRINGER TRANSPORTMIDLER FORSIKRINGER EDB-LISENSER INVENTAR LEIE/LEASING AV TRANSPORTMIDLER LEIE/LEASING AV KOPIMASKINER SERVICEAVTALER OG REPERASJONER BRUKERBETALING FOR KOMMUNALE TJENESTER SYKELØNNSREFUSJON SYKELØNNSREFUSJON FERIEPENGER FRA ANDRE (PRIVATE) Sum ansvar/avdel: 371 HJEMMETJENESTEN DISTRIKT SØR Ansvar/Avdel: 372 HJEMMETJENESTEN DISTRIKT NORD 1010 FASTLØNN PERSONLIG ASSISTENT AVTALEFESTA TILLEGG VIKAR PERSONLIG ASSISTENT KORTTIDSVIKAR

22 1026 PERMISJON MED LØNN FASTE TILLEGG VIKARER FERIE- OG HØGTIDSVIKAR EKSTRAHJELP OVERTID KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL KOPIPAPIR FAGLITTERATUR MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL MEDIKAMENTER BEVERTNING ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER PORTO TELEFON ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON OPPLÆRING, KURS OU-FOND GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) KLESGODTGJØRING TELEFONGODTGJØRING DRIFT AV TRANSPORTMIDLER ÅRSAVGIFT OG FORSIKRINGER TRANSPORTMIDLER FORSIKRINGER HUSLEIE, LEIE AV LOKALER EDB-LISENSER INVENTAR IKT- UTSTYR ANNET UTSTYR LEIE/LEASING AV TRANSPORTMIDLER LEIE/LEASING AV KOPIMASKINER SERVICEAVTALER OG REPERASJONER BRUKERBETALING FOR KOMMUNALE TJENESTER SYKELØNNSREFUSJON SYKELØNNSREFUSJON FERIEPENGER FRA ANDRE (PRIVATE) TILSKUDD FRA STATEN Sum ansvar/avdel: 372 HJEMMETJENESTEN DISTRIKT NORD Ansvar/Avdel: 374 KJØKKENDRIFT RINGEBU 1010 FASTLØNN AVTALEFESTA TILLEGG KORTTIDSVIKAR PERMISJON MED LØNN FASTE TILLEGG VIKARER FERIE- OG HØGTIDSVIKAR EKSTRAHJELP OVERTID KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL KOPIPAPIR FAGLITTERATUR MATVARER - KANTINEDRIFT OG CATERING ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER

23 1122 RENGJØRINGSMIDLER ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON OPPLÆRING, KURS OU-FOND GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) KLESGODTGJØRING AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V INVENTAR IKT- UTSTYR INVENTAR OG UTSTYR KJØKKEN SERVICEAVTALER OG REPERASJONER VARESALG KANTINEDRIFT/CATERING SYKELØNNSREFUSJON SYKELØNNSREFUSJON FERIEPENGER Sum ansvar/avdel: 374 KJØKKENDRIFT RINGEBU Ansvar/Avdel: 375 RINGEBU ELDRESENTER 1010 FASTLØNN KORTTIDSVIKAR PERMISJON MED LØNN EKSTRAHJELP OVERTID KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL KOPIPAPIR ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER FAGLITTERATUR LEIK- OG SYSSELSETTINGSMATRIELL ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER RENGJØRINGSMIDLER PORTO TELEFON BANKGEBYRER ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON OPPLÆRING, KURS OU-FOND GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V INVENTAR IKT- UTSTYR ANNET UTSTYR LEIE/LEASING AV MASKINER LEIE/LEASING AV KOPIMASKINER SERVICEAVTALER OG REPERASJONER OVERFØRING TIL ANDRE PRIVATE AVSKRIVINGER BRUKERBETALING FOR KOMMUNALE TJENESTER AVGIFTSPLIKTIG SALG SYKELØNNSREFUSJON FERIEPENGER MOTPOST AVSKRIVNINGER Sum ansvar/avdel: 375 RINGEBU ELDRESENTER Ansvar/Avdel: 376 MILJØTERAPITJENESTEN 1010 FASTLØNN AVTALEFESTA TILLEGG

24 1025 KORTTIDSVIKAR PERMISJON MED LØNN FASTE TILLEGG VIKARER FERIE- OG HØGTIDSVIKAR EKSTRAHJELP OVERTID KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER FAGLITTERATUR BEVERTNING ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER POST, BANKTJENESTER PORTO TELEFON LEIDE SAMBAND/DATAKOMMUNIKASJON ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON EKSTERNE TRYKKE- OG KOPIERINGSKOSTNADER OPPLÆRING, KURS OU-FOND GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) KLESGODTGJØRING DRIFT AV TRANSPORTMIDLER FORSIKRINGER AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V EDB-LISENSER INVENTAR IKT- UTSTYR LEIE/LEASING AV TRANSPORTMIDLER LØPENDE VELIKEHOLD AV BYGGETJENESTER VEDLIKEHOLDS- OG SUPPORTAVTALER DATAPROGRAMMER SENTRALE INNSPARINGSTILTAK REFUSJON FRA STATEN SYKELØNNSREFUSJON SYKELØNNSREFUSJON FERIEPENGER FRA ANDRE (PRIVATE) Sum ansvar/avdel: 376 MILJØTERAPITJENESTEN Sum grp. Ansvar: 33 Hjemmebaserte tjenester Grp. Ansvar: 39 NAV Ansvar/Avdel: 351 FLYKTNINGETJENESTEN 1010 FASTLØNN TREKKPLIKTIG/OPPGAVEPLIKTIG, IKKE AGA-PLIKTIG LØNN KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT OPPLÆRING, KURS OU-FOND GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) IKKE-OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER RENHOLD OG VASKERITJENESTER KONSULENTTJENESTER INTERNKJØP - INTERNE OVERFØRINGER TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED PRIVATE OVERFØRING TIL ANDRE KOMMUNER

25 1470 OVERFØRING TIL ANDRE PRIVATE BIDRAG TILSKUDD FRA STATEN Sum ansvar/avdel: 351 FLYKTNINGETJENESTEN Ansvar/Avdel: 354 SOSIALE / ØKONOMISKE TJENESTER 1010 FASTLØNN TREKKPLIKTIG/OPPGAVEPLIKTIG, IKKE AGA-PLIKTIG LØNN KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT TELEFON BANKGEBYRER OPPLÆRING, KURS OU-FOND GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) IKKE-OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER HUSLEIE, LEIE AV LOKALER SERVICEAVTALER OG REPERASJONER KONSULENTTJENESTER KJØP FRA ANDRE KOMMUNER/KOMM. INSTITUSJONER OVERFØRING TIL STATEN OVERFØRING TIL ANDRE PRIVATE BIDRAG UTLÅN AVSKRIVINGER MOTTATTE AVDRAG PÅ UTLÅN MOTPOST AVSKRIVNINGER Sum ansvar/avdel: 354 SOSIALE / ØKONOMISKE TJENESTER Sum grp. Ansvar: 39 NAV Grp. Ansvar: 40 Plan og teknisk Ansvar/Avdel: 150 KOMMUNEPLANLEGGER 1010 FASTLØNN KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL BEVERTNING ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON OPPLÆRING, KURS OU-FOND GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) EDB-LISENSER Sum ansvar/avdel: 150 KOMMUNEPLANLEGGER Ansvar/Avdel: 400 BOLIG- OG EIENDOMSKONTORET 1010 FASTLØNN OVERTID KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL FAGLITTERATUR BEVERTNING TELEFON ANNONSE, REKLAME, INFORMASJON

26 1150 OPPLÆRING, KURS OU-FOND GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) IKKE-OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V KONTINGENT (kommunalt medlemskap) INVENTAR LEIE/LEASING AV KOPIMASKINER TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED PRIVATE TILSKUDD TIL ANDRE (ETABLERINGSTILSKUDD) AVSKRIVINGER ANDRE UTLEIEINNTEKTER FORDELTE UTGIFTER ØREMERKET TILSKUDD FRA STATEN MOTPOST AVSKRIVNINGER Sum ansvar/avdel: 400 BOLIG- OG EIENDOMSKONTORET Ansvar/Avdel: 401 FESTEAVGIFTER 1190 LEIE AV GRUNN ANDRE UTLEIEINNTEKTER FESTEAVGIFTER Sum ansvar/avdel: 401 FESTEAVGIFTER Ansvar/Avdel: 410 RENHOLDSTJENESTEN 1075 LØNN RENHOLD EKSTRAHJELP RENHOLD VIKAR LANGTID RENHOLD KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL BEVERTNING ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER OPPLÆRING, KURS OU-FOND GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) KLESGODTGJØRING IKKE-OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER INVENTAR FRA ANDRE (PRIVATE) INTERNSALG - INTERNE OVERFØRINGER Sum ansvar/avdel: 410 RENHOLDSTJENESTEN Ansvar/Avdel: 411 VASKERI 1010 FASTLØNN EKSTRAHJELP KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT RENGJØRINGSMIDLER ARBEIDSTØY OU-FOND INVENTAR SERVICEAVTALER OG REPERASJONER INTERNSALG - INTERNE OVERFØRINGER Sum ansvar/avdel: 411 VASKERI Ansvar/Avdel: 420 VAKTMESTERTJENESTEN 26

27 1010 FASTLØNN EKSTRAHJELP OVERTID KLP ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORMATERIELL BEVERTNING ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER ARBEIDSTØY OPPLÆRING, KURS OU-FOND GODTGJØRING FOR REISER (ref utlegg: 1173) VERKTØYGODTGJØRING BILGODTGJØRING (FAST BILGODTGJØRING) DRIFT AV TRANSPORTMIDLER FORSIKRINGER INVENTAR LEIE/LEASING AV TRANSPORTMIDLER VEDLIKEHOLD AV GRØNTANLEGG Sum ansvar/avdel: 420 VAKTMESTERTJENESTEN Ansvar/Avdel: 430 ADMINISTRASJONSBYGG 1120 ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER RENGJØRINGSMIDLER STRØM FORSIKRINGER HUSLEIE, LEIE AV LOKALER AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V INVENTAR LØPENDE VELIKEHOLD AV BYGGETJENESTER PERIODISK VELIKEHOLD VEDLIKEHOLD AV GRØNTANLEGG SERVICEAVTALER OG REPERASJONER SNØBRØYTING, STRØING MATERIALER TIL LØPENDE VEDLIKEHOLD MATERIALER TIL PERIODISK VEDLIKEHOLD AVSKRIVINGER FASTE HUSLEIEINNTEKTER MOTPOST AVSKRIVNINGER Sum ansvar/avdel: 430 ADMINISTRASJONSBYGG Ansvar/Avdel: 431 KOMMUNALE BOLIGER 1120 ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER STRØM FORSIKRINGER HUSLEIE, LEIE AV LOKALER AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V LØPENDE VELIKEHOLD AV BYGGETJENESTER PERIODISK VELIKEHOLD SERVICEAVTALER OG REPERASJONER SNØBRØYTING, STRØING MATERIALER TIL LØPENDE VEDLIKEHOLD MATERIALER TIL PERIODISK VEDLIKEHOLD AVSKRIVINGER FASTE HUSLEIEINNTEKTER MOTPOST AVSKRIVNINGER

28 Sum ansvar/avdel: 431 KOMMUNALE BOLIGER Ansvar/Avdel: 432 SKOLEBYGG 1120 ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER RENGJØRINGSMIDLER STRØM FYRINGSOLJE OG FYRINGSPARAFIN FORSIKRINGER AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V LØPENDE VELIKEHOLD AV BYGGETJENESTER PERIODISK VELIKEHOLD SERVICEAVTALER OG REPERASJONER SNØBRØYTING, STRØING MATERIALER TIL LØPENDE VEDLIKEHOLD MATERIALER TIL PERIODISK VEDLIKEHOLD AVSKRIVINGER ANDRE UTLEIEINNTEKTER MOTPOST AVSKRIVNINGER Sum ansvar/avdel: 432 SKOLEBYGG Ansvar/Avdel: 433 HELSE- OG OMSORGSBYGG 1120 ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER RENGJØRINGSMIDLER STRØM FYRINGSOLJE OG FYRINGSPARAFIN FORSIKRINGER AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V LØPENDE VELIKEHOLD AV BYGGETJENESTER PERIODISK VELIKEHOLD VEDLIKEHOLD AV GRØNTANLEGG SERVICEAVTALER OG REPERASJONER SNØBRØYTING, STRØING MATERIALER TIL LØPENDE VEDLIKEHOLD MATERIALER TIL PERIODISK VEDLIKEHOLD AVSKRIVINGER FASTE HUSLEIEINNTEKTER MOTPOST AVSKRIVNINGER Sum ansvar/avdel: 433 HELSE- OG OMSORGSBYGG Ansvar/Avdel: 434 KULTURBYGG 1120 ANNA FORBRUKSMATERIELL OG TJENESTER RENGJØRINGSMIDLER TELEFON STRØM FYRINGSOLJE OG FYRINGSPARAFIN FORSIKRINGER AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER M.V INVENTAR LØPENDE VELIKEHOLD AV BYGGETJENESTER PERIODISK VELIKEHOLD VEDLIKEHOLD AV GRØNTANLEGG SERVICEAVTALER OG REPERASJONER SNØBRØYTING, STRØING MATERIALER TIL LØPENDE VEDLIKEHOLD MATERIALER TIL PERIODISK VEDLIKEHOLD RENHOLD OG VASKERITJENESTER

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Formannskapets innstilling (Fsak 135/13), 28.11.2013 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.140.417 2.369.000

Detaljer

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14)

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) 16.12.14 1 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.333.190 2.444.000 2.532.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD

Detaljer

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.492.826 2.532.700 2.674.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD -24.000 0 0 1090 KLP 413.139 435.600 521.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT

Detaljer

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 6000 101000 Fast lønn, drift 1 037 170 98 194,60 9,47 101034 Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser BILAG 3.1 ARTSINNDELING Artene som er skrevet i kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 og 0 har en spesiell betydning i driftseller kapitalregnskapet. Alle andre arter kan benyttes i både drift- og

Detaljer

<legg inn ønsket tittel>

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 1 Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift 1 037 170 91 615,83 Lønn rådgiver skal også føres her Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

3 MIDT-GUDBRANDSDAL BRANNVESEN (2016) - År/Periode 2016 1-1309.10.2015

3 MIDT-GUDBRANDSDAL BRANNVESEN (2016) - År/Periode 2016 1-1309.10.2015 Grp. Ansvar: 65 MGB Ansvar(Avd): 650 ADMINISTRASJON 1090 KLP -190.166 0 0 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT -20.158 0 0 1100 KONTORUTGIFTER 2.641 8.300 8.500 1102 ABBONEMENT TIDSKRIFTER/AVISER 695 5.100 5.300 1103

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014 Ansvar: 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP (110) 1030 EKSTRAHJELP 5.000 1080 GODTGJØRING ORDF./VARAORDF. 689.931 1081 MØTEGODTGJØRELSE 608.000 1082 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE POLITIKERE 70.000 1095 PENSJONSUTGIFT,

Detaljer

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte

Detaljer

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018 DRIFTSBUDSJETT Budsjett Budsjett 2018 2017 0410 KIRKELIG ADMINISTRASJON 0410 Finans 35 300 Dekning av tidligere års merforbruk - - - 35 400 Avsetning til ubundne fond - - - 35 700 Overført til investeringsregnskapet

Detaljer

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BEVILGNINGSSTED 75100 artskonto bevilgsted funksj tekst REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 BUDSJETT 2017 101000 75100 242 Fast lønn 3 050 917,72 4 487 000,00 4 721 000,00

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana 1000 Kommunestyret og andre faste politiske utvalg 0 (Ingen prosjekt) 1.101090.100.0 Annen fast lønn 1.103000.360.0 Lønn ekstrahjelp 1.103010.100.0 Engasjementer

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

2010 Kommunal PP-tjeneste 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99. 2101 Sodin skole 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99

2010 Kommunal PP-tjeneste 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99. 2101 Sodin skole 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99 Ansvar Ansvar (T) Kostfunk Kostfunk (T) Kostart 1800 Andre utg. sentraladm. 211 Styrket tilbud til førskolebarn 130 1800 Andre utg. sentraladm. 211 Styrket tilbud til førskolebarn 185 1800 Andre utg. sentraladm.

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer 10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150

Detaljer

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014 - - Gamvik 1.10100 Fastlønn 1.10101 Lønn brannsjef 1.10103 Lønn vaktmester 1.10104 Lønn lærlinger 1.10105 Faste tillegg 1.10106 Fast vaktgodtgjørelse 1.10200 Lønn til vikarer 1.10201 Sykevikarer 1.10202

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012 LEIRFJORD KOMMUNE Rådmannens innstilling Detaljbudsjett 2012 1000 Fellesutgifter pensjon og arb.g.avgift 12901 Fellesutgifter pensjon 13 488 023 10 810 575 14 743 294 12902 Fellesutgifter arb.g.avgift

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids Beskrivelse Budsjett 213 31 Kultur, fritid og voksenopplæring 111 Fast lønn andre 7 472 112 Fast lønn lærere 1 558 116 Faste tillegg 117 Ubekvemstillegg 176 121 Vikarutgifter 2 1211 Vikarutg andre Korttids

Detaljer

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske utvalg Ansvar: Tapt arbeidsfortjeneste 200 000 26 737 61

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 100 Komm/form/adm/hovedutvalg 1.108000 Godtgj. folkevalgte 1.108001 Godtgjørelse ordfører 1.108002 Godtgjørelse varaordfører 1.108010 Møtegodtgjørelse folkevalgte 1.108020 Tapt arbeidsfortjeneste folkevalgte

Detaljer

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 Konto Konto(T) Tj B2013 B2012 R2011 110 KOMMUNESTYRE 10800 Godtgjørelse ordfører 100 667 000 625 000 650 166 10802 Godtgjørelse varaordfører 100 167 000 155 000 162 539 10805

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer Vedlegg til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 resultatenheter Side 1 av 150 10101 Fast lønn 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 10 838 000 10401 Overtid 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 50

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole 0001 Prosjekt NordVest Russland 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 202 Grunnskole 1.101020.202.0 Lønn undervisningspersonell 4 228 0 0 0 0 0 Grunnskole 4 228 0 0 0 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 28. desember 2017 kl. 16.20 PDF-versjon 11. januar 2018 19.12.2017 nr. 2346 Forskrift om

Detaljer

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII Virksomhetsområde:10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet:100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000 1080

Detaljer

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT)

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) Netto VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) PROSJEKTER 000 Prosjekter Prosjekter 0 0 0 0 0 FFFFF SENTRALADMINISTRASJONEN OG FELLESUTGIFTER 1000 Politiske organ 1.0800 Ordfører /varaordførergodtgjørelse

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013 Bruker: AARA Klokken: 13:15 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 141010 Politisk ledelse 10101 Faste stillinger 975.000 842.000 10195 Påløpte feriepenger 0 99.900 10410 Overtid 7.000 7.000 10520 Annen

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Vedtatt i kommunestyret 13. desember 2012, KO-sak 81/12 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04 FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 Rådmannens forslag 08.11.04 INNHOLD. 1. Økonomisk oversikt drift. 2. Økonomisk oversikt investeringer. 3. Anskaffelse og anvendelse av midler. 4. Vedlegg 1A Driftsbudsjett.

Detaljer

Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO

Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO Detaljert oversikt Kostart Kostart(T) Regnskap R.budsjett Avvik Prognose Rev budsj Avvik Administrasjon 010 Fastlønn 577 064 491 000 86 064 793 935 661 000 132 935

Detaljer

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Fakta: Arendal kommune har lavere inntekter enn snittet for Gruppe 13 (sammenlikningsgruppen) Rådmannen legger frem forlag om reduksjoner i driftsrammen for enhetene i 2013

Detaljer

Regnskap 2008. Budsjett 2009. Budsjett 2010. Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse

Regnskap 2008. Budsjett 2009. Budsjett 2010. Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse DeatnuTana rapport: DeatnuTana 1100 Den norske kirken 1.4705.390.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 1.4705.393.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 2 143 095 2 443 000 2 517 000 783 243 798 338 822 300 utgifter

Detaljer

Endringer som ble lagt til etter framlegging av konsekvensjustert budsjett. Endringene blir administrert av Økonomisjefen. 2014 2015 2016 2017 Totalt

Endringer som ble lagt til etter framlegging av konsekvensjustert budsjett. Endringene blir administrert av Økonomisjefen. 2014 2015 2016 2017 Totalt Kapittel : Usorterte tiltak 14: Endringer kons.j. budsjett Endringer som ble lagt til etter framlegging av konsekvensjustert budsjett. Endringene blir administrert av Økonomisjefen. Sted Ansvar: Økonomikontoret

Detaljer

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE qp1' - historlsk ogfraintidsretta 1 VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE DETALJERTDRIFTSREKNESKAPs 2-56 PROSJEKTREKNESKAPDRIFT s 57-68 DETALJERTINVESTERINGSREKENSKAPs 69-74 DETALJERTBALANSEREKNSKAPs

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 0001 Prosjekt NordVest Russland 1.102000.202.0 Lønn vikarer 1.111500.202.0 Matvarer 1.112005.202.0 Gaver, påskjønnelser o.l. 1.112039.202.0 Utgifter arrangement 1.112050.202.0 Hotellutgifter møter mm ikke

Detaljer

Budsjett 2011. Budsjett 2010. Budsjett 2009. Budsjett 2012. Budsjett 2013. Båtsfjord Budsjettrapport: Skoler. Beskrivelse

Budsjett 2011. Budsjett 2010. Budsjett 2009. Budsjett 2012. Budsjett 2013. Båtsfjord Budsjettrapport: Skoler. Beskrivelse Båtsfjord rapport: Skoler 3000 Drift Nordskogen skole 1.0100.202.0 Lønn administrative lederstillinger 1.0123.202.0 Lønn samlingsstyrere 1.0124.202.0 Lønn mediate/itansvarlig 1.0184.202.0 Svangerskapslønn

Detaljer

Driftsregnskap på kontonivå samlet

Driftsregnskap på kontonivå samlet Driftsregnskap på kontonivå samlet 10100 Fast lønn 0 0 0 10300 Ekstrahjelp 792 0 0 10800 Styrehonorar 22 500 27 500 27 500 10801 Møtegodtgjørelse 40 967 40 000 31 401 10900 Premie KLP 17 683 40 000 36

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Talldel. Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Talldel. Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017 2020 Talldel Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan 2017 2020 Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig - Engasjert Innholdsfortegnelse

Detaljer

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 5. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

Driftsregnskap 2011. 1 Birkenes kommune (2011) - År/Periode 2011 1-12 07.06.2012

Driftsregnskap 2011. 1 Birkenes kommune (2011) - År/Periode 2011 1-12 07.06.2012 1 Ansvar: 1032 Boligtilskudd 147000 Overført til andre (private) 175.000,00 0 175.000 155000 Avsetning til bundne fond 402.000,00 0 402.000 177003 Etabl.tilsk. - tilbakebet. -277.000,00 0-277.000 181002

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 0001 Prosjekt NordVest Russland 202 Grunnskole 1.102000.202.0 Lønn vikarer 1.111500.202.0 Matvarer 1.112005.202.0 Gaver, påskjønnelser o.l. 1.112039.202.0 Utgifter arrangement 1.112050.202.0 Hotellutgifter

Detaljer

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar Enhet Steigen barneskole Ansvar 20110 Steigen barneskole 10102 FASTLØNN LÆRERE 10103 FASTLØNN SPES.PED. LÆRERE 10110 FASTLØNN SPES.PED. ASSISTENTER 10113 FORSTERKET OPPLÆRING 10114 FASTLØNN FREMMEDSPRÅKLIGE

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 Arena Endelig Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 610 661000 101010 Næring, plan og forvaltning NPF, administrasjon Fast lønn andre 4,604,000 4,723,000 200,000 4,923,000 103020

Detaljer

Helse og omsorg. 1.0141. Lønn spesialsykepleiere 0 0 85 945 85 945 85 945 85 945. 1.0200. Sykevikarer 33 943 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000

Helse og omsorg. 1.0141. Lønn spesialsykepleiere 0 0 85 945 85 945 85 945 85 945. 1.0200. Sykevikarer 33 943 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 Helse og omsorg Konsekvensjustert budsjett 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 1.0100. Lønn administrative lederstillinger 1 427 925 1 224 000 1 309 010 1 309 010 1 309 010 1 309 010 1.0141.

Detaljer

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST GODTGJERSLE FOLKEVALDE 10811 GODTGJERSLE ORDFØRAR/VARAORDFØRAR

Detaljer

Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010

Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Budsjett 2011 Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Budsjett 2011 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

Driftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010

Driftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010 0001 Nordvest-Russland sa 101020 Lønn undervisn.pers. 202 4 228,30 0001 Nordvest-Russland sa 102000 Lønn vikar 202 2 200,00 0001 Nordvest-Russland sa 111500 Matvarer 202 9 605,00 3 745,76 0001 Nordvest-Russland

Detaljer

1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 13.11.2013

1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 13.11.2013 Buds(end) Buds(end) Grp Ansvar: 900 POLITISK STYRING Ansvar: 1100 POLITISK STYRING Tjeneste: 10022 LEVEKÅRSUTVALG 10803 LØN LEIARE/VARAORDFØRER 29 0 10804 MØTEGODTGJ. 49 135 10805 TAPT ARBEIDSFORTJ. 162

Detaljer

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune ansvar : 0003 - PROSJEKT: PSYKIATRI 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 232 294 956,59 366 000 286 696,39 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 241 187 300,66 181 000 175 820,49

Detaljer

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

Detaljbudsjett 2014. 1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 06.01.2014. Bruker: AREI Klokken: 12:06 Program: XKOST-A1 Versjon: 14

Detaljbudsjett 2014. 1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 06.01.2014. Bruker: AREI Klokken: 12:06 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 Bruker: AREI Klokken: 12:06 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Grp Ansvar: 900 POLITISK STYRING Ansvar: 1100 POLITISK STYRING Tjeneste: 10022 LEVEKÅRSUTVALG 10803 LØN LEIARE/VARAORDFØRER 29 0 10804 MØTEGODTGJ.

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2014 og økonomiplan 2014 2017 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET 4 INVESTERINGSBUDSJETTET 107 Vedlegg til

Detaljer

Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016, hoveddel VIII

Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016, hoveddel VIII Virksomhetsområde: 10 Pol. styringsorganer mv Resultatenhet: 100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannskap 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000

Detaljer

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP Side 1 KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP UTGIFTER 2011 2010 2009 2008 3.0100.100.041 FASTLØNN #REF! 969 342 876 438 781 792 3.0300.100.041 EKSTRAHJELP, VIKARER 20000 10 000 21 384

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan , hoveddel VIII

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan , hoveddel VIII DRIFTSBUDSJETT Side 1 Virksomhetsområde: 10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet: 100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000

Detaljer

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag Faktiske endringer KS 070/13 vs 180001 Rammetilskudd -167 253 000-166 295 000 958 000 958 000 181001 Integreringstilskudd -5 450 400-5 998 200-547 800-547 800-21 150-14 969 187400 Eiendomsskatt 000 000

Detaljer

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 1 Innholdsfortegnelse Side Innhold Hovedoversikter 3 Økonomisk oversikt drift 4 Økonomisk oversikt

Detaljer

Sum finansiering SUM investering

Sum finansiering SUM investering Konto Budsjettforslag 2017 Regnskap 31.10.2016 Opprinnelig Budsjett 2016 Justert budsjett 1 Regnskap 2015 INVESTERING 021000 - Kjøp, leie. Leasing transportmidler 97 000 023000 - Vedlikehold, bygg-/anleggstjenester

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016 Hadsel Eiendom KF Budsjettregulering drifts- og investeringsbudsjett Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret 15.12.2016 131/2016 Saksbehandler: Saksmappe: Vegard Melchiorsen Forslag

Detaljer

Side 173. Årsbudsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015, hoveddel VIII

Side 173. Årsbudsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015, hoveddel VIII Virksomhetsområde:10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet: 100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000 1080

Detaljer

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Regnskap 2012 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 7. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

Tilskuddsberegning-modellen

Tilskuddsberegning-modellen Dette er en veileder. Den er basert på reglene fra Kunnskapsdepartementet, F 05/2011 og Kostraveilederen fra KRD for 2012. Veilederen utfyller disse reglene. Kommunen velger selv om veilederen skal brukes.

Detaljer

Beregning av Offentlig finansiering pr barn Ørland kommune 2017

Beregning av Offentlig finansiering pr barn Ørland kommune 2017 Beregning av Offentlig finansiering pr barn Ørland kommune 2017 Offentlig finansiering pr barn Sum 0-2 år 3-6 år Sum Brutto driftsutgifter 2015 (fratrukket pensjon) 20 651 821 Grunnlag pensjon * 13 % 19

Detaljer

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg FELLESUTGIFTER 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelser 58 000 1.1000.1750.100 Reiser ikke oppg pl 15 000 1.1001.0810.100 Ledergodtgjørelser 20 000 1.1001.1290.100

Detaljer

Tilskuddsberegning-modellen

Tilskuddsberegning-modellen Dette er en veileder. Den er basert på reglene fra Kunnskapsdepartementet, F 05/2011 og Kostraveilederen fra KRD for 2012. Veilederen utfyller disse reglene. Kommunen velger selv om veilederen skal brukes.

Detaljer

Antall heltidsplasser (4) 10,47 9,64 20, Tilskudd ordinære barnehager 0-2 år 3-6 år Sum Sats Beløp

Antall heltidsplasser (4) 10,47 9,64 20, Tilskudd ordinære barnehager 0-2 år 3-6 år Sum Sats Beløp Beregninger barnehagetilskudd 2017 Solblomsten (1) Oppholdstimer pr uke i hht avtale og gjennomsnittlig oppholdstid ifølge SSB (2) Antall barn fordelt på alder og oppholdstimer (3) Antall timer pr år er

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter ÅRSMELDING 2010 Del 3 Årsregnskap Herøy kommune - Et hav av muligheter - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE 100 Folkevalgte styringsorgan... 4 110 - Administrasjonsenheten... 7 240 Herøy barnehage... 16 260 Herøy

Detaljer

Driftsbudsjett Vadsø Havn KF - 2016 1 av 7

Driftsbudsjett Vadsø Havn KF - 2016 1 av 7 DRIFTSBUDSJETT VADSØ HAVN KF - ÅR 2016 Regnskap Buds(end) Budsjett Art Navn 2014 2015 2016 Ansvar: 1711 DRIFT VADSØ HAVN 10100 FAST LØNN 1 932 819 1 750 000 2 000 000 10201 VIKAR VED SYKEFRAVÆR 68 977

Detaljer

NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016

NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016 NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016 INNHOLD Økonomisk oversikt Drift Økonomisk oversikt - Investering Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskap fordelt på sektor Regnskapsskjema 2A

Detaljer

Alle barnehage funksjon 202 og 221

Alle barnehage funksjon 202 og 221 Alle funksjon 202 og 221 Brukerbetaling -1 590 141,24 Kostpenger -171 991,95 Totale utgifter eks. brukerbet og kost 9 041 113,19 Totale utgifter inkl.. brukerbet og kost 7 278 980,00 Tana bru funksjon

Detaljer

Sum 1.1 3 903 400-5 733 100 97 000-1 732 700

Sum 1.1 3 903 400-5 733 100 97 000-1 732 700 BUDSJETTREGULERING 2012 Økt innt Red innt Økt utg Red utg 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelse 20 000 1.1000.1151.100 Kommunal bevertning 10 000 1.1000.1600.100 Reiseutgifter oppgavepliktig 15 000 1.1000.1750.100

Detaljer

Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett Helse - administrasjon Fastlønn , Annen lønn & trekkpl godtgj.

Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett Helse - administrasjon Fastlønn , Annen lønn & trekkpl godtgj. Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett 2016 310 Helse - administrasjon 10100 Fastlønn 1 038 729,00 10509 Annen lønn & trekkpl godtgj. 0,00 10900 Pensjonsinnskudd KLP 226 510,00 10906 Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr.

Detaljer

Totalt. Ansvar Ansvar: Prosjekt E-skatt (6800) Ansvar Ansvar: Skatt på inntekt og formue (8000)

Totalt. Ansvar Ansvar: Prosjekt E-skatt (6800) Ansvar Ansvar: Skatt på inntekt og formue (8000) Kapittel : Usorterte tiltak Eskattekontor Vi trenger en løsning for Eskattekontor. Der skal det enten ansettes en person i delstilling, eller så må kommunen kjøpe inn en tjeneste fra en annen kommune.

Detaljer

BUDSJETT 2013. Vedteke Gol kommunestyre 18.12.2012

BUDSJETT 2013. Vedteke Gol kommunestyre 18.12.2012 BUDSJETT 2013 Vedteke Gol kommunestyre 18.12.2012 Kommunestyresak 79/2012 INVESTERINGS- BUDSJETT Ansvar: 0011 Byggdrift Tjeneste: 2221 Drift og investering skoleanlegg Prosjekt: 125 Brannsikring - Gol

Detaljer

Detaljert tallbudsjett. Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015

Detaljert tallbudsjett. Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015 Detaljert tallbudsjett Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015 Innholdsfortegnelse Investeringsbudsjett... 2 Driftsbudsjett... 3 1 Investeringsbudsjett 2014 B2015 Rådma ØP 2015-2018

Detaljer

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune

Del 2 - detaljbudsjett. Forslag. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune Del 2 detaljbudsjett Forslag Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018 2020 Ibestad kommune Ibestad Skatt Ordinært Skatt Sum Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Netto Til Til Bruk Bruk Bruk Netto Overført Til

Detaljer

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Foto: Yngve Grønvik Vår visjon: Åpne dører! Vedtatt i Sør-Varanger menighetsråd 25.oktober 2012. Joh Åp 3,8 Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør - som ingen kan

Detaljer

Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune

Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune 27. januar Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune Kontonr ERV ERV-Suldal 100 Kontormateriell 010000 Kontormateriell 010010 Kopiering/trykking 010040 Kartverk 105 Undervisningmateriell

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2016 2016 2015 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 658 908 733 300 722 533

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 722 533 813 550 510 684

Detaljer

Driftsresultat 1 685 681

Driftsresultat 1 685 681 011 Sum alle Konto Navn Haugesund Stord Odda entre Egenandel beboere 1750 Refusjoner fra kommuner (Tilskudd kommuner) 4 953 861 4 953 861 Andre inntekter / Gaver 21 171 21 171 Sum inntekter 4 975 03 4

Detaljer

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100 1000 Politisk leiing 1000 Folkevalde,politisk komitè/utval 10107 Lønsavsetjing (11 522) 10803 Møtegodtgjersle 476 362 394 000 480 000 10804 Tapt arbeidsforteneste 71 574 70 700 70 000 10908 Gruppeliv/ulukkesforsikring

Detaljer

3 Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) (2016) - År/Periode Bruker: VNKAH Klokken: 16:02 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

3 Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) (2016) - År/Periode Bruker: VNKAH Klokken: 16:02 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: VNKAH Klokken: 16:02 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Grp. Prosjek: 100 Administrasjon 10100 Fastlønn 1.560.601 1.680.485-120 10300 Lønn til ekstrahjelp 49.004 0 49 10500 Annen lønn og trekkpliktige

Detaljer

Behandles av: Møtedato:

Behandles av: Møtedato: Arkivsak-dok. 27-17 Saksbehandler: Kristin Goa Behandles av: Møtedato: 07.03.2017 Sandnes Eiendomsselskap KF Økonomisk rapportering pr. januar 2017 Bakgrunn for saken: Styret har uttrykt et ønske om at

Detaljer

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAP Årsregnskap Vedtatt budsjett Årsregnskap Kontonr. Navn 2008 2008 2007 011500 Matvarer 1 311,00 0,00 013000 Post, bank, telefon 015000 Opplæring,kurs

Detaljer

BUDSJETT 2014 - FORDELING KOMMUNENE

BUDSJETT 2014 - FORDELING KOMMUNENE SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL BUDSJETT - FORDELING KOMMUNENE Ansvar:8120Skatteoppkreveren i Hallingdal. Tjeneste: 2901 Utgifter/inntekter interkommunalt Fordeling Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol 10100Administrasjon

Detaljer

Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008

Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008 HOVUDOVERSIKT PÅ KONTONIVÅ 2008 Tabellen viser på kontonivå kva som ligg i kvart LN-nummer i hovudoversikta i årsrekneskapen. Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008 LN03 Brukarbetalingar 16000 Brukarbetaling

Detaljer

Saksliste soknera d 23.04.2014

Saksliste soknera d 23.04.2014 Saksliste soknera d 23.04.2014 Sak Emne 24/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Forslag til vedtak: Godkjennes 25/2014 Referater Sokneråd 26.3.2014 Forslag til vedtak: Godkjennes 26/2014 Orienteringer

Detaljer

SAK 01/13 REKNESKAP 2012

SAK 01/13 REKNESKAP 2012 SAK 01/13 REKNESKAP 2012 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2012. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE 010 FASTLØNN 10100 LØNN FAST ANSATTE 10101 LØNN VAKANSVIKAR 10110 FASTE TILLEGG/VAKTTILLEGG 10130 LØRDAG-/SØNDAGSTILLEGG 10140 HELLIGDAGSTILLEGG 10150 KVELDS- OG NATTILLEGG 10190 ANNEN FAST LØNN 10199

Detaljer

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 00:13 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 453.781 669.000 68 10802 ANDRE FASTE

Detaljer