Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11."

Transkript

1 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 08:51 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: FOLKEVALDE ORGAN ANNA LØN GODTGJERSLE ORDFØRAR ANDRE FASTE GODTGJERSLER MØTEGODTGJERSLE TAPT ARBEIDSINNTEKT PENSJONSPREMIE KLP OPPG.PL. FORSIKRING GRUPPELIV/ULYKKE PENSJONSPREMIE SPK ARBEIDSGJEVARAVGIFT KONTORMATERIELL SERVERING OG REPRESENTASJON UTGIFTSDEKNING, IKKJE OPPG. PL TELEFON REPRESENTASJONSKOSTNADER OPPLÆRINGSKOSTNADER INKL. OPPHALD KILOMETERGODTGJERSLE DIETT, NATTILLEGG PERSONFORSIKRINGAR MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN OVERFØRING TIL FYLKESKOMMUNAR OVERFØRING TIL ANDRE Sum utgifter STATLEGE REFUSJONAR KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP REFUSJON FRÅ KOMMUNAR Sum inntekter Sum teneste: FOLKEVALDE ORGAN Teneste: VAL ANNA LØN MØTEGODTGJERSLE PENSJONSPREMIE KLP ARBEIDSGJEVARAVGIFT KONTORMATERIELL SERVERING OG REPRESENTASJON PORTO OPPLÆRINGSKOSTNADER INKL. OPPHALD KILOMETERGODTGJERSLE DIETT, NATTILLEGG HUSLEIGE TIL EKSTERNE SERVICE -OG DRIFTSAVTALAR KJØP AV TENESTER FRÅ PRIVATE MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN Sum utgifter KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP REFUSJONAR FRÅ ANDRE Sum inntekter Sum teneste: VAL Teneste: STØNAD POLITISKE PARTI 1 2

2 14701 OVERFØRING TIL ANDRE Sum utgifter Sum teneste: STØNAD POLITISKE PARTI Teneste: REVISJON OG KONTROLLUTVAL ANDRE FASTE GODTGJERSLER MØTEGODTGJERSLE TAPT ARBEIDSINNTEKT ARBEIDSGJEVARAVGIFT FAGLITTERATUR OG TIDSSKRIFT UTGIFTSDEKNING, IKKJE OPPG. PL OPPLÆRINGSKOSTNADER INKL. OPPHALD KILOMETERGODTGJERSLE OPPLÆRING KILOMETERGODTGJERSLE DIETT, NATTILLEGG MEDLEMSKAP OG KONTINGENTAR KJØP AV TENESTER FRÅ PRIVATE KJØP AV INTERKOMMUNALE TENESTER MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN Sum utgifter REPRESENTASJONSKOSTNADER MEDLEMSKAP OG KONTINGENTAR GEBYR MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN Sum utgifter KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP Sum inntekter Sum teneste: YMSE FELLESTILTAK Sum ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP Sum inntekter Sum teneste: REVISJON OG KONTROLLUTVAL Teneste: OVERFORMYNDERI ANDRE FASTE GODTGJERSLER MØTEGODTGJERSLE ARBEIDSGJEVARAVGIFT OPPLÆRINGSKOSTNADER INKL. OPPHALD KILOMETERGODTGJERSLE Sum utgifter Sum teneste: OVERFORMYNDERI Teneste: ELDRERÅD ANNA LØN MØTEGODTGJERSLE ARBEIDSGJEVARAVGIFT FAGLITTERATUR OG TIDSSKRIFT SERVERING OG REPRESENTASJON UTGIFTSDEKNING, IKKJE OPPG. PL OPPLÆRINGSKOSTNADER INKL. OPPHALD KILOMETERGODTGJERSLE MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN Sum utgifter KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP Sum inntekter Sum teneste: ELDRERÅD Teneste: YMSE FELLESTILTAK SERVERING OG REPRESENTASJON

3 Ansvar: 120 RÅDMANN/FELLESTENESTER Teneste: ADMINISTRATIV LEIING LØNER FASTE STILLINGAR AVTALEFESTA TILLEGG SJUKEVIKAR FERIEVIKAR EKSTRAHJELP OVERTID ANNA LØN PENSJONSPREMIE KLP OPPG.PL. FORSIKRING GRUPPELIV/ULYKKE ARBEIDSGJEVARAVGIFT KONTORMATERIELL FAGLITTERATUR OG TIDSSKRIFT DATAUTGIFTER UNDERVISNINGSMATERIELL MATVARER SERVERING OG REPRESENTASJON UTGIFTSDEKNING, IKKJE OPPG. PL ANNA FORBRUKSMATERIELL BETALINGSFORMIDLING PORTO TELEFON DATALINJER OG DATAKOMMUNIKASJON STILLINGSANNONSAR KOMMUNAL INFORMASJON KUNNGJERINGAR REPRESENTASJONSKOSTNADER OPPLÆRINGSKOSTNADER INKL. OPPHALD KILOMETERGODTGJERSLE OPPLÆRING KILOMETERGODTGJERSLE DIETT, NATTILLEGG FASTE GODTGJERSLER TRANSPORTMATERIELL INKL. ÅRSAVG SKYSS PERSONFORSIKRINGAR FORSIKRING BYGNING OG MATERIELL MEDLEMSKAP OG KONTINGENTAR LISENSAteR OG ÅRSGEBYR GEBYR KJØP KONTORUTSTYR / MASKINER UTSTYR KJØKKEN OG VASKERI INNBU LEIGDE MASKINER SERVICE -OG DRIFTSAVTALAR KONSULENTTENESTER JURIDISK HJELP BEDRIFTSHELSETENESTE KJØP AV KOMMUNALE TENESTER KJØP AV TENESTER FRÅ PRIVATE KJØP AV INTERKOMMUNALE TENESTER MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN MORARENTER AVSETT TIL DISPOSISJONSFOND Sum utgifter AVGIFTSFRITT SAL AV VARER AVGIFTSFRITT SAL AV TENESTER ANNA AVGIFTSPLIKTIG SAL FORDELTE UTGIFTER STATLEGE REFUSJONAR REFUSJON SJUKELØN KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP REFUSJON FRÅ KOMMUNAR REFUSJONAR FRÅ ANDRE INTERNE OVERFØRINGAR BRUK AV BUNDNE FOND Sum inntekter Sum teneste: ADMINISTRATIV LEIING Teneste: SERVICEKONTORET LØNER FASTE STILLINGAR SJUKEVIKAR FERIEVIKAR EKSTRAHJELP ANNA LØN PENSJONSPREMIE KLP OPPG.PL. FORSIKRING GRUPPELIV/ULYKKE ARBEIDSGJEVARAVGIFT KONTORMATERIELL SERVERING OG REPRESENTASJON UTGIFTSDEKNING, IKKJE OPPG. PL ANNA FORBRUKSMATERIELL PORTO TELEFON OPPLÆRINGSKOSTNADER INKL. OPPHALD KILOMETERGODTGJERSLE DIETT, NATTILLEGG PERSONFORSIKRINGAR LEIGDE MASKINER SERVICE -OG DRIFTSAVTALAR KONSULENTTENESTER JURIDISK HJELP MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN Sum utgifter KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP FYLKESKOMMUNALE REFUSJONAR Sum inntekter Sum teneste: SERVICEKONTORET Teneste: FORVALTNINGSUTGIFTER I EIGEDOMSFORVALTNNGEN FORSIKRING BYGNING OG MATERIELL MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN Sum utgifter KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP Sum inntekter Sum teneste: FORVALTNINGSUTGIFTER I EIGEDOMSFORVALTNNGEN

4 Teneste: BALESTRAND RÅDHUS ENERGIUTGIFTER FORSIKRING BYGNING OG MATERIELL HUSLEIGE TIL EKSTERNE KOMMUNALE EIGEDOMSGEBYR REINHALD, KJØPTE TENESTER KJØP AV TENESTER FRÅ PRIVATE MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN Sum utgifter KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP Sum inntekter Sum teneste: BALESTRAND RÅDHUS Teneste: YMSE FELLESTILTAK UTGIFTSDEKNING, IKKJE OPPG. PL KONSULENTTENESTER MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN Sum utgifter KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP Sum inntekter Sum teneste: YMSE FELLESTILTAK Teneste: FØREBYGGJANDE ARBEID HELSE OG SOSIAL LØNER FASTE STILLINGAR PENSJONSPREMIE KLP OPPG.PL. FORSIKRING GRUPPELIV/ULYKKE ARBEIDSGJEVARAVGIFT SERVERING OG REPRESENTASJON UTGIFTSDEKNING, IKKJE OPPG. PL ANNA FORBRUKSMATERIELL OPPLÆRINGSKOSTNADER INKL. OPPHALD KILOMETERGODTGJERSLE DIETT, NATTILLEGG FASTE GODTGJERSLER PERSONFORSIKRINGAR INNBU MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN AVSETT BUNDNE FOND Sum utgifter KONSULENTTENESTER JURIDISK HJELP MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN OVERFØRING TIL ANDRE AVSETT BUNDNE FOND Sum utgifter STATLEGE REFUSJONAR KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP BRUK AV BUNDNE FOND Sum inntekter Sum teneste: TENESTER UTANFOR ORDINÆRT KOMMUNALT TENESTEOMRÅDE Teneste: KYRKJELEG ADMINISTRASJON FORDELTE INTERNE KOSTNADER OVERFØRING TIL ANDRE Sum utgifter Sum teneste: KYRKJELEG ADMINISTRASJON Teneste: ANDRE RELIGIØSE FØREMÅL OVERFØRING TIL ANDRE Sum utgifter Sum teneste: ANDRE RELIGIØSE FØREMÅL Sum ansvar: 120 RÅDMANN/FELLESTENESTER STATLEGE REFUSJONAR REFUSJON SJUKELØN KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP FYLKESKOMMUNALE REFUSJONAR REFUSJONAR FRÅ ANDRE BRUK AV BUNDNE FOND Sum inntekter Sum teneste: FØREBYGGJANDE ARBEID HELSE OG SOSIAL Teneste: TENESTER UTANFOR ORDINÆRT KOMMUNALT TENESTEOMRÅDE 7 8

5 Ansvar: 190 TILLEGGSLØYVINGAR OG NYE LØYVINGAR Teneste: ANDRE LØYVINGAR LÆRLINGAR AVSETTE TILLEGGSLØYVINGAR Sum utgifter Sum teneste: ANDRE LØYVINGAR Sum ansvar: 190 TILLEGGSLØYVINGAR OG NYE LØYVINGAR Ansvar: 200 OPPVEKST- OG OMSORGSKONTORET Teneste: BARNEHAGAR OPPLÆRINGSKOSTNADER INKL. OPPHALD GEBYR MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN Sum utgifter KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP Sum inntekter Sum teneste: BARNEHAGAR Teneste: GRUNNSKULE LØNER FASTE STILLINGAR ANDRE VIKARUTGIFTER ANNA LØN PENSJONSPREMIE KLP OPPG.PL. FORSIKRING GRUPPELIV/ULYKKE PENSJONSPREMIE SPK ARBEIDSGJEVARAVGIFT KONTORMATERIELL FAGLITTERATUR OG TIDSSKRIFT DATAUTGIFTER UNDERVISNINGSMATERIELL SERVERING OG REPRESENTASJON VELFERD UTGIFTSDEKNING, IKKJE OPPG. PL ANNA FORBRUKSMATERIELL REPRESENTASJONSKOSTNADER OPPLÆRINGSKOSTNADER INKL. OPPHALD KILOMETERGODTGJERSLE OPPLÆRING KILOMETERGODTGJERSLE DIETT, NATTILLEGG OPPLÆRING FASTE GODTGJERSLER SKYSS PERSONFORSIKRINGAR MEDLEMSKAP OG KONTINGENTAR LISENSAteR OG ÅRSGEBYR MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN OVERFØRING TIL KOMMUNAR OVERFØRING TIL ANDRE AVSETT BUNDNE FOND Sum utgifter STATLEGE REFUSJONAR KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP FYLKESKOMMUNALE REFUSJONAR REFUSJON FRÅ KOMMUNAR BRUK AV BUNDNE FOND Sum inntekter Sum teneste: GRUNNSKULE Teneste: VAKSENOPPLÆRING LØNER FASTE STILLINGAR AVTALEFESTA TILLEGG

6 10902 OPPG.PL. FORSIKRING GRUPPELIV/ULYKKE PENSJONSPREMIE SPK ARBEIDSGJEVARAVGIFT UNDERVISNINGSMATERIELL OPPLÆRINGSKOSTNADER INKL. OPPHALD PERSONFORSIKRINGAR KJØP AV KOMMUNALE TENESTER MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN AVSETT BUNDNE FOND Sum utgifter AVGIFTSFRITT SAL AV VARER STATLEGE REFUSJONAR KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP REFUSJON FRÅ KOMMUNAR BRUK AV BUNDNE FOND Sum inntekter Sum teneste: VAKSENOPPLÆRING Teneste: KRINGSJÅ LEIRSKULE LØNER FASTE STILLINGAR AVTALEFESTA TILLEGG PENSJONSPREMIE KLP OPPG.PL. FORSIKRING GRUPPELIV/ULYKKE PENSJONSPREMIE SPK ARBEIDSGJEVARAVGIFT PERSONFORSIKRINGAR KONSULENTTENESTER Sum utgifter AVGIFTSFRITT SAL AV TENESTER REFUSJON SJUKELØN Sum inntekter Sum teneste: KRINGSJÅ LEIRSKULE Sum ansvar: 200 OPPVEKST- OG OMSORGSKONTORET Ansvar: 210 SAGATUN SKULE Teneste: MATPENGAR - FORELDREBETALING MATVARER PORTO TELEFON MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN Sum utgifter EIGENBETALING BRUKARAR KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP Sum inntekter Sum teneste: MATPENGAR - FORELDREBETALING Teneste: GRUNNSKULE LØNER FASTE STILLINGAR AVTALEFESTA TILLEGG SJUKEVIKAR FERIEVIKAR ANDRE VIKARUTGIFTER OPPLÆRINGSVIKAR EKSTRAHJELP OVERTID ANNA LØN PENSJONSPREMIE KLP OPPG.PL. FORSIKRING GRUPPELIV/ULYKKE PENSJONSPREMIE SPK ARBEIDSGJEVARAVGIFT KONTORMATERIELL FAGLITTERATUR OG TIDSSKRIFT DATAUTGIFTER UNDERVISNINGSMATERIELL SKULEBIBLIOTEK LÆREMIDDEL MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL MATVARER SERVERING OG REPRESENTASJON VELFERD UTGIFTSDEKNING, IKKJE OPPG. PL ANNA FORBRUKSMATERIELL PORTO TELEFON DATALINJER OG DATAKOMMUNIKASJON OPPLÆRINGSKOSTNADER INKL. OPPHALD KILOMETERGODTGJERSLE OPPLÆRING KILOMETERGODTGJERSLE DIETT, NATTILLEGG OPPLÆRING DIETT, NATTILLEGG FASTE GODTGJERSLER SKYSS PERSONFORSIKRINGAR HUSLEIGE TIL EKSTERNE MEDLEMSKAP OG KONTINGENTAR LISENSAteR OG ÅRSGEBYR GEBYR KJØP KONTORUTSTYR / MASKINER

7 12002 UTSTYR KJØKKEN OG VASKERI INNBU LEIGDE MASKINER SERVICE -OG DRIFTSAVTALAR FORDELTE INTERNE KOSTNADER KJØP AV TENESTER FRÅ PRIVATE MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN OVERFØRING TIL ANDRE MORARENTER AVSETT BUNDNE FOND Sum utgifter STATLEGE REFUSJONAR REFUSJON SJUKELØN TRYGDEKONTORET, ANDRE REFUSJONAR KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP FYLKESKOMMUNALE REFUSJONAR REFUSJONAR FRÅ ANDRE BRUK AV BUNDNE FOND Sum inntekter Teneste: SKULESKYSS KILOMETERGODTGJERSLE SKYSS MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN Sum utgifter KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP FYLKESKOMMUNALE REFUSJONAR REFUSJONAR FRÅ ANDRE Sum inntekter Sum teneste: SKULESKYSS Teneste: KUNSTFORMIDLING ANNA FORBRUKSMATERIELL Sum utgifter Sum teneste: KUNSTFORMIDLING Sum ansvar: 210 SAGATUN SKULE Sum teneste: GRUNNSKULE Teneste: SKULEFRITIDSTILBOD LØNER FASTE STILLINGAR SJUKEVIKAR FERIEVIKAR ANDRE VIKARUTGIFTER OPPLÆRINGSVIKAR EKSTRAHJELP OVERTID PENSJONSPREMIE KLP OPPG.PL. FORSIKRING GRUPPELIV/ULYKKE ARBEIDSGJEVARAVGIFT KONTORMATERIELL FAGLITTERATUR OG TIDSSKRIFT UNDERVISNINGSMATERIELL MATVARER SERVERING OG REPRESENTASJON ANNA FORBRUKSMATERIELL PORTO TELEFON OPPLÆRINGSKOSTNADER INKL. OPPHALD DIETT, NATTILLEGG OPPLÆRING PERSONFORSIKRINGAR FORDELTE INTERNE KOSTNADER MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN Sum utgifter EIGENBETALING BRUKARAR REFUSJON SJUKELØN KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP Sum inntekter Sum teneste: SKULEFRITIDSTILBOD

8 Ansvar: 211 FJORDTUN OPPVEKSTSENTER Teneste: BARNEHAGAR LØNER FASTE STILLINGAR SJUKEVIKAR FERIEVIKAR ANDRE VIKARUTGIFTER OPPLÆRINGSVIKAR EKSTRAHJELP PENSJONSPREMIE KLP OPPG.PL. FORSIKRING GRUPPELIV/ULYKKE ARBEIDSGJEVARAVGIFT FAGLITTERATUR OG TIDSSKRIFT UNDERVISNINGSMATERIELL SKULEBIBLIOTEK LÆREMIDDEL VELFERD UTGIFTSDEKNING, IKKJE OPPG. PL TELEFON OPPLÆRINGSKOSTNADER INKL. OPPHALD KILOMETERGODTGJERSLE OPPLÆRING KILOMETERGODTGJERSLE FASTE GODTGJERSLER PERSONFORSIKRINGAR GEBYR UTSTYR KJØKKEN OG VASKERI MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN Sum utgifter EIGENBETALING BRUKARAR REFUSJON SJUKELØN KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP BRUK AV BUNDNE FOND Sum inntekter Sum teneste: BARNEHAGAR Teneste: GRUNNSKULE LØNER FASTE STILLINGAR AVTALEFESTA TILLEGG SJUKEVIKAR FERIEVIKAR ANDRE VIKARUTGIFTER EKSTRAHJELP OVERTID PENSJONSPREMIE KLP OPPG.PL. FORSIKRING GRUPPELIV/ULYKKE PENSJONSPREMIE SPK ARBEIDSGJEVARAVGIFT KONTORMATERIELL FAGLITTERATUR OG TIDSSKRIFT UNDERVISNINGSMATERIELL SKULEBIBLIOTEK LÆREMIDDEL MATVARER REINGJERINGSMATERIELL VELFERD UTGIFTSDEKNING, IKKJE OPPG. PL ANNA FORBRUKSMATERIELL TELEFON DATALINJER OG DATAKOMMUNIKASJON OPPLÆRINGSKOSTNADER INKL. OPPHALD KILOMETERGODTGJERSLE OPPLÆRING KILOMETERGODTGJERSLE FASTE GODTGJERSLER SKYSS PERSONFORSIKRINGAR MEDLEMSKAP OG KONTINGENTAR LISENSAteR OG ÅRSGEBYR GEBYR KJØP KONTORUTSTYR / MASKINER UTSTYR KJØKKEN OG VASKERI REISKAPAR, VERKTY BØKER, KUNST INNBU VEDLIKEHALD UTSTYR SERVICE -OG DRIFTSAVTALAR MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN MORARENTER AVSETT BUNDNE FOND Sum utgifter REFUSJON SJUKELØN KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP Sum inntekter Sum teneste: GRUNNSKULE Teneste: SKULEFRITIDSTILBOD LØNER FASTE STILLINGAR SJUKEVIKAR ANDRE VIKARUTGIFTER STØTTEKONTAKTAR PENSJONSPREMIE KLP OPPG.PL. FORSIKRING GRUPPELIV/ULYKKE ARBEIDSGJEVARAVGIFT UNDERVISNINGSMATERIELL KILOMETERGODTGJERSLE FASTE GODTGJERSLER PERSONFORSIKRINGAR Sum utgifter EIGENBETALING BRUKARAR REFUSJON SJUKELØN Sum inntekter Sum teneste: SKULEFRITIDSTILBOD Teneste: SKULESKYSS SKYSS MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN Sum utgifter

9 17290 KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP Sum inntekter Sum teneste: SKULESKYSS Teneste: KUNSTFORMIDLING UTGIFTSDEKNING, IKKJE OPPG. PL Sum utgifter Sum teneste: KUNSTFORMIDLING Sum ansvar: 211 FJORDTUN OPPVEKSTSENTER Ansvar: 212 NESSE OPPVEKSTSENTER Teneste: BARNEHAGAR LØNER FASTE STILLINGAR SJUKEVIKAR FERIEVIKAR ANDRE VIKARUTGIFTER OPPLÆRINGSVIKAR PENSJONSPREMIE KLP OPPG.PL. FORSIKRING GRUPPELIV/ULYKKE PENSJONSPREMIE SPK ARBEIDSGJEVARAVGIFT KONTORMATERIELL FAGLITTERATUR OG TIDSSKRIFT UNDERVISNINGSMATERIELL LÆREMIDDEL MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL TEKSTILAR UTGIFTSDEKNING, IKKJE OPPG. PL ANNA FORBRUKSMATERIELL OPPLÆRINGSKOSTNADER INKL. OPPHALD KILOMETERGODTGJERSLE OPPLÆRING KILOMETERGODTGJERSLE FASTE GODTGJERSLER PERSONFORSIKRINGAR KJØP KONTORUTSTYR / MASKINER BØKER, KUNST INNBU MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN Sum utgifter EIGENBETALING BRUKARAR REFUSJON SJUKELØN KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP BRUK AV BUNDNE FOND Sum inntekter Sum teneste: BARNEHAGAR Teneste: MATPENGAR - FORELDREBETALING MATVARER ANNA FORBRUKSMATERIELL MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN Sum utgifter EIGENBETALING BRUKARAR KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP Sum inntekter Sum teneste: MATPENGAR - FORELDREBETALING Teneste: GRUNNSKULE LØNER FASTE STILLINGAR AVTALEFESTA TILLEGG SJUKEVIKAR ANDRE VIKARUTGIFTER OPPLÆRINGSVIKAR

10 10509 ANNA LØN PENSJONSPREMIE KLP OPPG.PL. FORSIKRING GRUPPELIV/ULYKKE PENSJONSPREMIE SPK ARBEIDSGJEVARAVGIFT KONTORMATERIELL FAGLITTERATUR OG TIDSSKRIFT DATAUTGIFTER UNDERVISNINGSMATERIELL SKULEBIBLIOTEK LÆREMIDDEL MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL MATVARER SERVERING OG REPRESENTASJON VELFERD UTGIFTSDEKNING, IKKJE OPPG. PL ANNA FORBRUKSMATERIELL PORTO TELEFON DATALINJER OG DATAKOMMUNIKASJON OPPLÆRINGSKOSTNADER INKL. OPPHALD KILOMETERGODTGJERSLE OPPLÆRING KILOMETERGODTGJERSLE FASTE GODTGJERSLER HONORAR OPPGÅVEPL SKYSS PERSONFORSIKRINGAR MEDLEMSKAP OG KONTINGENTAR LISENSAteR OG ÅRSGEBYR KJØP KONTORUTSTYR / MASKINER UTSTYR KJØKKEN OG VASKERI INNBU LEIGDE MASKINER VEDLIKEHALD UTSTYR MATERIALKOSTNADER, UTSTYR KJØP AV TENESTER FRÅ PRIVATE MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN OVERFØRING TIL ANDRE Sum utgifter UNDERVISNINGSMATERIELL FASTE GODTGJERSLER PERSONFORSIKRINGAR MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN Sum utgifter EIGENBETALING BRUKARAR REFUSJON SJUKELØN KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP Sum inntekter Sum teneste: SKULEFRITIDSTILBOD Teneste: SKULESKYSS SKYSS MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN Sum utgifter KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP Sum inntekter Sum teneste: SKULESKYSS Teneste: KUNSTFORMIDLING VELFERD KILOMETERGODTGJERSLE SKYSS MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN Sum utgifter KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP Sum inntekter Sum teneste: KUNSTFORMIDLING Sum ansvar: 212 NESSE OPPVEKSTSENTER REFUSJON SJUKELØN TRYGDEKONTORET, ANDRE REFUSJONAR KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP REFUSJONAR FRÅ ANDRE BRUK AV BUNDNE FOND Sum inntekter Sum teneste: GRUNNSKULE Teneste: SKULEFRITIDSTILBOD LØNER FASTE STILLINGAR SJUKEVIKAR ANDRE VIKARUTGIFTER PENSJONSPREMIE KLP OPPG.PL. FORSIKRING GRUPPELIV/ULYKKE ARBEIDSGJEVARAVGIFT

11 Ansvar: 220 SAGATUN BARNEHAGE Teneste: BARNEHAGAR LØNER FASTE STILLINGAR AVTALEFESTA TILLEGG SJUKEVIKAR FERIEVIKAR ANDRE VIKARUTGIFTER EKSTRAHJELP ANNA LØN PENSJONSPREMIE KLP OPPG.PL. FORSIKRING GRUPPELIV/ULYKKE ARBEIDSGJEVARAVGIFT KONTORMATERIELL FAGLITTERATUR OG TIDSSKRIFT UNDERVISNINGSMATERIELL MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL MATVARER SERVERING OG REPRESENTASJON TEKSTILAR VELFERD UTGIFTSDEKNING, IKKJE OPPG. PL ANNA FORBRUKSMATERIELL PORTO OPPLÆRINGSKOSTNADER INKL. OPPHALD KILOMETERGODTGJERSLE OPPLÆRING KILOMETERGODTGJERSLE FASTE GODTGJERSLER SKYSS PERSONFORSIKRINGAR LISENSAteR OG ÅRSGEBYR GEBYR KJØP KONTORUTSTYR / MASKINER UTSTYR KJØKKEN OG VASKERI INNBU VEDLIKEHALD UTSTYR BEDRIFTSHELSETENESTE MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN OVERFØRING TIL ANDRE MORARENTER Sum utgifter MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN Sum utgifter EIGENBETALING BRUKARAR KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP BRUK AV BUNDNE FOND Sum inntekter Sum teneste: MATPENGAR - FORELDREBETALING Teneste: STYRKA BARNEHAGETILBOD LØNER FASTE STILLINGAR PENSJONSPREMIE KLP OPPG.PL. FORSIKRING GRUPPELIV/ULYKKE ARBEIDSGJEVARAVGIFT FASTE GODTGJERSLER PERSONFORSIKRINGAR Sum utgifter REFUSJON SJUKELØN Sum inntekter Sum teneste: STYRKA BARNEHAGETILBOD Sum ansvar: 220 SAGATUN BARNEHAGE EIGENBETALING BRUKARAR EIGENBETALING DAGOPPHALD STATLEGE REFUSJONAR REFUSJON SJUKELØN TRYGDEKONTORET, ANDRE REFUSJONAR KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP REFUSJONAR FRÅ ANDRE ANDRE STATLEGE OVERFØRINGAR BRUK AV BUNDNE FOND Sum inntekter Sum teneste: BARNEHAGAR Teneste: MATPENGAR - FORELDREBETALING MATVARER

12 Ansvar: 230 PPT-KONTORET Teneste: PPT - GRUNNSKULE LØNER FASTE STILLINGAR PENSJONSPREMIE KLP OPPG.PL. FORSIKRING GRUPPELIV/ULYKKE ARBEIDSGJEVARAVGIFT KONTORMATERIELL FAGLITTERATUR OG TIDSSKRIFT LÆREMIDDEL UTGIFTSDEKNING, IKKJE OPPG. PL PORTO OPPLÆRINGSKOSTNADER INKL. OPPHALD KILOMETERGODTGJERSLE OPPLÆRING KILOMETERGODTGJERSLE FASTE GODTGJERSLER PERSONFORSIKRINGAR KJØP KONTORUTSTYR / MASKINER KJØP AV KOMMUNALE TENESTER MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN Sum utgifter KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP REFUSJON FRÅ KOMMUNAR Sum inntekter Sum teneste: PPT - GRUNNSKULE Sum ansvar: 230 PPT-KONTORET Ansvar: 250 KULTURSKULEN Teneste: KULTURSKULE LØNER FASTE STILLINGAR EKSTRAHJELP PENSJONSPREMIE KLP OPPG.PL. FORSIKRING GRUPPELIV/ULYKKE PENSJONSPREMIE SPK ARBEIDSGJEVARAVGIFT KONTORMATERIELL FAGLITTERATUR OG TIDSSKRIFT UNDERVISNINGSMATERIELL MATVARER SERVERING OG REPRESENTASJON VELFERD ANNA FORBRUKSMATERIELL PORTO TELEFON DATALINJER OG DATAKOMMUNIKASJON KUNNGJERINGAR REPRESENTASJONSKOSTNADER OPPLÆRINGSKOSTNADER INKL. OPPHALD KILOMETERGODTGJERSLE OPPLÆRING KILOMETERGODTGJERSLE FASTE GODTGJERSLER SKYSS ENERGIUTGIFTER PERSONFORSIKRINGAR HUSLEIGE TIL EKSTERNE MEDLEMSKAP OG KONTINGENTAR LISENSAteR OG ÅRSGEBYR KJØP KONTORUTSTYR / MASKINER VEDLIKEHALD UTSTYR REINHALD, KJØPTE TENESTER KJØP AV TENESTER FRÅ PRIVATE MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN OVERFØRING TIL ANDRE Sum utgifter EIGENBETALING BRUKARAR AVGIFTSFRITT SAL AV TENESTER REFUSJON SJUKELØN KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP REFUSJONAR FRÅ ANDRE Sum inntekter Sum teneste: KULTURSKULE Sum ansvar: 250 KULTURSKULEN

13 Ansvar: 270 LEGE Teneste: LEGETENESTE LØNER FASTE STILLINGAR AVTALEFESTA TILLEGG FERIEVIKAR ANDRE VIKARUTGIFTER EKSTRAHJELP OVERTID PENSJONSPREMIE KLP OPPG.PL. FORSIKRING GRUPPELIV/ULYKKE ARBEIDSGJEVARAVGIFT KONTORMATERIELL FAGLITTERATUR OG TIDSSKRIFT UNDERVISNINGSMATERIELL MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL MEDISINAR SERVERING OG REPRESENTASJON TEKSTILAR UTGIFTSDEKNING, IKKJE OPPG. PL ANNA FORBRUKSMATERIELL BETALINGSFORMIDLING PORTO TELEFON DATALINJER OG DATAKOMMUNIKASJON OPPLÆRINGSKOSTNADER INKL. OPPHALD KILOMETERGODTGJERSLE OPPLÆRING KILOMETERGODTGJERSLE DIETT, NATTILLEGG OPPLÆRING FASTE GODTGJERSLER FORSIKRING PERSONFORSIKRINGAR FORSIKRING BYGNING OG MATERIELL ALARMSYSTEM OG VEKTING LISENSAteR OG ÅRSGEBYR GEBYR KJØP KONTORUTSTYR / MASKINER INNBU MEDISINSK UTSTYR KJØP/LEIGDE TRANSPORTMIDDEL VEDLIKEHALD UTSTYR SERVICE -OG DRIFTSAVTALAR VASK AV TEKSTILAR KJØP AV FYLKESKOMMUNALE TENESTER KJØP AV TENESTER FRÅ PRIVATE DRIFTSTILSKOT OPPGÅVEPL KJØP AV INTERKOMMUNALE TENESTER MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN OVERFØRING TIL ANDRE TAP OG NEDSKRIVINGAR MORARENTER Sum utgifter REFUSJON SJUKELØN TRYGDEKONTORET, ANDRE REFUSJONAR KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP REFUSJONAR FRÅ ANDRE INTERNE OVERFØRINGAR RENTEINNTEKTER Sum inntekter Sum teneste: LEGETENESTE Sum ansvar: 270 LEGE EIGENBETALING BRUKARAR AVGIFTSFRITT SAL AV VARER AVGIFTSFRITT SAL AV TENESTER STATLEGE REFUSJONAR

14 Ansvar: 271 HELSESTASJON Teneste: HELSESTASJON LØNER FASTE STILLINGAR ANDRE VIKARUTGIFTER EKSTRAHJELP PENSJONSPREMIE KLP OPPG.PL. FORSIKRING GRUPPELIV/ULYKKE ARBEIDSGJEVARAVGIFT KONTORMATERIELL FAGLITTERATUR OG TIDSSKRIFT UNDERVISNINGSMATERIELL MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL MEDISINAR SERVERING OG REPRESENTASJON UTGIFTSDEKNING, IKKJE OPPG. PL ANNA FORBRUKSMATERIELL PORTO KUNNGJERINGAR OPPLÆRINGSKOSTNADER INKL. OPPHALD KILOMETERGODTGJERSLE OPPLÆRING KILOMETERGODTGJERSLE DIETT, NATTILLEGG OPPLÆRING FASTE GODTGJERSLER PERSONFORSIKRINGAR LISENSAteR OG ÅRSGEBYR KJØP KONTORUTSTYR / MASKINER SERVICE -OG DRIFTSAVTALAR FORDELTE INTERNE KOSTNADER MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN Sum utgifter EIGENBETALING BRUKARAR STATLEGE REFUSJONAR REFUSJON SJUKELØN KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP Sum inntekter Sum teneste: HELSESTASJON Ansvar: 272 FYSIOTERAPEUT Teneste: FYSIOTERAPI LØNER FASTE STILLINGAR PENSJONSPREMIE KLP OPPG.PL. FORSIKRING GRUPPELIV/ULYKKE ARBEIDSGJEVARAVGIFT KONTORMATERIELL FAGLITTERATUR OG TIDSSKRIFT UTGIFTSDEKNING, IKKJE OPPG. PL PORTO TELEFON OPPLÆRINGSKOSTNADER INKL. OPPHALD KILOMETERGODTGJERSLE OPPLÆRING KILOMETERGODTGJERSLE DIETT, NATTILLEGG FASTE GODTGJERSLER PERSONFORSIKRINGAR MEDLEMSKAP OG KONTINGENTAR LISENSAteR OG ÅRSGEBYR INNBU MEDISINSK UTSTYR VEDLIKEHALD UTSTYR SERVICE -OG DRIFTSAVTALAR KJØP AV TENESTER FRÅ PRIVATE DRIFTSTILSKOT OPPGÅVEPL MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN Sum utgifter EIGENBETALING BRUKARAR REFUSJON SJUKELØN KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP INTERNE OVERFØRINGAR Sum inntekter Sum teneste: FYSIOTERAPI Sum ansvar: 272 FYSIOTERAPEUT Sum ansvar: 271 HELSESTASJON

15 Ansvar: 275 PLEIE OG OMSORG Teneste: ADMINISTRATIV LEIING LØNER FASTE STILLINGAR ANNA LØN PENSJONSPREMIE KLP OPPG.PL. FORSIKRING GRUPPELIV/ULYKKE ARBEIDSGJEVARAVGIFT KONTORMATERIELL FAGLITTERATUR OG TIDSSKRIFT DATAUTGIFTER SERVERING OG REPRESENTASJON VELFERD UTGIFTSDEKNING, IKKJE OPPG. PL ANNA FORBRUKSMATERIELL TELEFON DATALINJER OG DATAKOMMUNIKASJON OPPLÆRINGSKOSTNADER INKL. OPPHALD KILOMETERGODTGJERSLE OPPLÆRING KILOMETERGODTGJERSLE DIETT, NATTILLEGG SKYSS PERSONFORSIKRINGAR LISENSAteR OG ÅRSGEBYR GEBYR MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN Sum utgifter REFUSJON SJUKELØN KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP Sum inntekter Sum teneste: ADMINISTRATIV LEIING Teneste: FØREBYGGJANDE ARBEID HELSE OG SOSIAL FAGLITTERATUR OG TIDSSKRIFT PORTO OPPLÆRINGSKOSTNADER INKL. OPPHALD KONSULENTTENESTER KJØP AV KOMMUNALE TENESTER KJØP AV INTERKOMMUNALE TENESTER MERVERDIAVGIFT UTENFOR MVA-LOVEN Sum utgifter KOMPENSASJON MVA. PÅLØPT I DRIFTREKNSKAP Sum inntekter Sum teneste: FØREBYGGJANDE ARBEID HELSE OG SOSIAL Teneste: MEDFINANSIERING SOMATISKE TENESTER GEBYR OVERFØRING TIL STATEN Sum utgifter Sum teneste: MEDFINANSIERING SOMATISKE TENESTER Sum ansvar: 275 PLEIE OG OMSORG

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 00:13 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 453.781 669.000 68 10802 ANDRE FASTE

Detaljer

Årsbudsjett 2014 - drift

Årsbudsjett 2014 - drift Bruker: 18SVEFEI Klokken: 09:55 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10509 ANNA LØN 0 0 2.275 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 669.000

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 FJELL KOMMUNE Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Vedteke KS 15.12.2011 1 Bakgrunn Budsjettet for 2011 var opphavleg gjort opp med eit underskot på 14,2 mill. I budsjettrevisjonen pr 1. tertial vart underskotet

Detaljer

Vedlegg 1-Årsrekneskap 2014 investering

Vedlegg 1-Årsrekneskap 2014 investering Bruker: 18SVEFEI Klokken: 21:59 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Prosjekt: 100 IKT INVESTERINGAR Ansvar: 120 RÅDMANN/FELLESTENESTER Teneste: 12011 ADMINISTRATIV LEIING 31950 DATAPROGRAM 157.138,80 750.000-21.741,80

Detaljer

Detaljbudsjett for 2015

Detaljbudsjett for 2015 1 Ansvar: 002 Enhetsadministrasjon PUF 10101 Regulativlønn 589.000 617.000 599.444 10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig 2.000 2.000 1.196 10901 Pensjonspremie KLP 92.000 96.000 83.222 10991 Arbeidsgiveravgift

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2014

MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2014 MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2014 Vi framstiller artskontoplanen i 3 delar. Del 1 gir ei forklaring til KOSTRA (forskriftskontoplanen) der arten består av tre siffer. Sjå også hovudrettleiar KOSTRA

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2013

MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2013 MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2013 Vi framstiller artskontoplanen i 3 delar. Del 1 gir ei forklaring til KOSTRA (forskriftskontoplanen) der arten består av tre siffer. Sjå også hovudrettleiar KOSTRA

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2014 og økonomiplan 2014 2017 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET 4 INVESTERINGSBUDSJETTET 107 Vedlegg til

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter ÅRSMELDING 2010 Del 3 Årsregnskap Herøy kommune - Et hav av muligheter - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE 100 Folkevalgte styringsorgan... 4 110 - Administrasjonsenheten... 7 240 Herøy barnehage... 16 260 Herøy

Detaljer

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396 Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Sentraladm. og fellesdrift 5 471 584 4 164 000 4 417 000 4 167 000 4 167 000

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2015 Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2015 Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2015 Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018 Rådmann sitt arbeidsgrunnlag 05.09.2014 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer

SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015

SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015 SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015 Tall i 1000 kroner BUDSJETT 2015 OPPR. BUD 2014 REGNSKAP 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -12 650-11 900-11 951 Ordinært rammetilskudd -32 350-30

Detaljer

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer 10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: 3/69 Møtedato/tid: 6.5.23, kl. 9: Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Møtedeltakere: Kari Slungård, leder Toralf Øverås Astrid Jensen Forfall: Ingen.

Detaljer

Artsdimensjon. Beskrivelse 0 LØNN

Artsdimensjon. Beskrivelse 0 LØNN Artsdimensjon Art Beskrivelse 0 LØNN 010 FAST LØNN 01000 LØNN I FASTE STILLINGER 01030 LØNN TILLITSVALGTE 01040 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG 01050 HELLIGDAGSTILLEGG 01060 KVELDS- OG NATTILLEGG 01070 DIV. TILLEGG

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 1 Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift 1 037 170 91 615,83 Lønn rådgiver skal også føres her Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Budsjett 2015. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Budsjett 2015. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter Budsjett 215 Talldel Herøy kommune - Et hav av muligheter Budsjett 215 Side 2 av 63 Innhold Budsjett 215 DRIFT...4 1 Folkevalgte styringsorgan...4 11 Administrasjonsenheten...6 13 Brannvesen...2 14 Interkommunale

Detaljer

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE 010 FASTLØNN 10100 LØNN FAST ANSATTE 10101 LØNN VAKANSVIKAR 10110 FASTE TILLEGG/VAKTTILLEGG 10130 LØRDAG-/SØNDAGSTILLEGG 10140 HELLIGDAGSTILLEGG 10150 KVELDS- OG NATTILLEGG 10190 ANNEN FAST LØNN 10199

Detaljer

VEILEDER TIL KONTOPLAN

VEILEDER TIL KONTOPLAN HATTFJELLDAL KOMMUNE VEILEDER TIL KONTOPLAN 11. UTGAVE 30.04.14 1 Innhold: BRUKERVEILEDNING... 3 ANSVARSOMRÅDER... 4 ANSVARSOMRÅDER I DRIFT:... 5 ANSVARSOMRÅDER INVESTERING... 7 ART... 8 BESKRIVELSE AV

Detaljer

Kvitsøy kommune Regnskap 2011

Kvitsøy kommune Regnskap 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE - REGNSKAP 2011 KVITSØY KOMMUNE 1 Hovedoversikt driftsregnskap 2011 Side 3 2 Hovedoversikt investeringsregnskap 2011 Side 4 3 Hovedoversikt balanseregnskap 2011 Side 5 4 Regnskapsskjema

Detaljer

Helse og omsorg. 1.0141. Lønn spesialsykepleiere 0 0 85 945 85 945 85 945 85 945. 1.0200. Sykevikarer 33 943 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000

Helse og omsorg. 1.0141. Lønn spesialsykepleiere 0 0 85 945 85 945 85 945 85 945. 1.0200. Sykevikarer 33 943 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 Helse og omsorg Konsekvensjustert budsjett 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 1.0100. Lønn administrative lederstillinger 1 427 925 1 224 000 1 309 010 1 309 010 1 309 010 1 309 010 1.0141.

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana 1000 Kommunestyret og andre faste politiske utvalg 0 (Ingen prosjekt) 1.101090.100.0 Annen fast lønn 1.103000.360.0 Lønn ekstrahjelp 1.103010.100.0 Engasjementer

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017 Balestrand kommunestyre 05.09.2013 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer

KONTOPLAN FOR REGNSKAP OG LØNN

KONTOPLAN FOR REGNSKAP OG LØNN Hole kommune KONTOPLAN FOR REGNSKAP OG LØNN Presiseringer og endringer fra 1.1.2013 er merket med rødt. Oppdatert 15.01.2013 (se også intranett Økonomi ERV, Regnskap) Innhold... 2 Innledning... 3 Om kontoplanen...

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

KONTOPLAN ART. NB: så få arter som mulig da disse gjelder alle. Tenk kombinasjon med ansvar og funksjon og bygg heller ut ansvar eller funksjon.

KONTOPLAN ART. NB: så få arter som mulig da disse gjelder alle. Tenk kombinasjon med ansvar og funksjon og bygg heller ut ansvar eller funksjon. KONTOPLAN ART NB: så få arter som mulig da disse gjelder alle. Tenk kombinasjon med ansvar og funksjon og bygg heller ut ansvar eller funksjon. ARTSBEGREPET (oppdatert 07.12.2011) Art (konto) viser hvilken

Detaljer

SAK 02/15 REKNESKAP 2014

SAK 02/15 REKNESKAP 2014 SAK 02/15 REKNESKAP 2014 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2014. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag Faktiske endringer KS 070/13 vs 180001 Rammetilskudd -167 253 000-166 295 000 958 000 958 000 181001 Integreringstilskudd -5 450 400-5 998 200-547 800-547 800-21 150-14 969 187400 Eiendomsskatt 000 000

Detaljer