Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 Investeringsrekneskapen Naustdal kommune Prosjekt Teneste/Konto Rekneskap 12 Budsjett Naustdal kyrkjegard. Reidskapshus, Den norske kyrkja 2302 Byggetenester , , Kjøp av tenester frå andre (private) ,00 0 0, Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon , , Dekning av tidl. års udekka 0, , Overføringar frå driftsrekneskapet , , Rekneskapsmessig meirforbruk ,36 0 0,00 Sum teneste: , , Renter/utbytte og lån 9109 Bruk av lån - inv.rekneskapet m/spes , ,52 Sum teneste: , ,52 Sum prosjekt: 0,00 0 0, KLP Renter/utbytte og lån 5290 Kjøp av aksjar og andelar , , Bruk av ubundne investeringsfond , , Bruk av bundne investeringsfond 0, ,20 Sum teneste: 0,00 0 0,00 Sum prosjekt: 0,00 0 0,00 Side 1

24 Investeringsrekneskapen Naustdal kommune Prosjekt Teneste/Konto Rekneskap 12 Budsjett Formidlings-/startlån Tilskot og formidlingslån frå Husbanken 5109 Avdragsutgifter m/spes ,00 0 0, Utlån m/spes , , Dekning av tidl. års udekka 0, , Avsetnader til bundne fond , , Bruk av lån - inv.rekneskapet m/spes , , Mottekne ekstraordinære avdrag på utlån , , Mottekne avdrag på utlån m/spes , , Bruk av ubundne investeringsfond 0, , Bruk av bundne investeringsfond , , Rekneskapsmessig meirforbruk ,00 0 0,00 Sum teneste: , , Renter/utbytte og lån 5109 Avdragsutgifter m/spes , ,00 Sum teneste: , ,00 Sum prosjekt: 0,00 0 0,00 Side 2

25 Investeringsrekneskapen Naustdal kommune Prosjekt Teneste/Konto Rekneskap 12 Budsjett IKT administrasjon Administrasjon 1950 Avgifter, gebyr, lisensar o.l ,00 0 0, Kjøp og finansiell leasing av driftsmidlar ,00 0 0, Kjøp av tenester frå andre (private) 3 375,00 0 0, Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 9 843,75 0 0, Overføringar frå driftsrekneskapet ,25 0 0,00 Sum teneste: ,50 0 0, IKT 2000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidlar ,00 0 0, Andre tenester (som inngår i eigenproduksjon) ,00 0 0, Kjøp av tenester frå kommunar ,00 0 0, Kjøp av tenester frå andre (private) ,00 0 0, Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 329,50 0 0, Dekning av tidl. års udekka 0, , Overføringar frå driftsrekneskapet -197,70 0 0, Rekneskapsmessig meirforbruk ,54 0 0,00 Sum teneste: , , Interkommunalt IKT-samarbeid 2000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidlar ,81 0 0, Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 681,70 0 0, Overføringar frå driftsrekneskapet -409,02 0 0,00 Sum teneste: ,49 0 0, SYS (Interkommunalt IKT-samarbeid) 2000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidlar ,00 0 0, Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 2 500,00 0 0, Overføringar frå driftsrekneskapet ,00 0 0,00 Side 3

26 Investeringsrekneskapen Naustdal kommune Prosjekt Teneste/Konto Rekneskap 12 Budsjett 13 Sum teneste: ,00 0 0, Sak/Arkiv/Portal (Interkommunalt IKT-samarbeid) 1957 Lisensar 2 500,00 0 0, Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon ,00 0 0, Overføringar frå driftsrekneskapet 1 500,00 0 0,00 Sum teneste: 1 500,00 0 0, Renter/utbytte og lån 9109 Bruk av lån - inv.rekneskapet m/spes , ,54 Sum teneste: , ,54 Sum prosjekt: 0,00 0 0, Grunnkjøp sentrum Kart og oppmåling 1954 Gebyr 0, , Rekneskapsmessig meirforbruk 0, ,00 Sum teneste: 0,00 0 0,00 Sum prosjekt: 0,00 0 0,00 Side 4

27 Investeringsrekneskapen Naustdal kommune Prosjekt Teneste/Konto Rekneskap 12 Budsjett Oppgradering IKT Administrasjon 2000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidlar 9 840,00 0 0, Kjøp av tenester frå andre (private) 2 750,00 0 0, Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 3 147,50 0 0, Overføringar frå driftsrekneskapet ,50 0 0,00 Sum teneste: ,00 0 0, IKT 1500 Opplæring, kurs/seminar 5 970,00 0 0, Kjøp og finansiell leasing av driftsmidlar ,00 0 0, Serviceavtaler, reparasjonar, vaktmeistertenester ,00 0 0, Kjøp av tenester frå kommunar 9 254,00 0 0, Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 2 121,50 0 0, Overføringar frå driftsrekneskapet ,90 0 0,00 Sum teneste: ,60 0 0, Renter/utbytte og lån 9109 Bruk av lån - inv.rekneskapet m/spes ,60 0 0,00 Sum teneste: ,60 0 0,00 Sum prosjekt: 0,00 0 0,00 Side 5

28 Investeringsrekneskapen Naustdal kommune Prosjekt Teneste/Konto Rekneskap 12 Budsjett Nytt telefonisystem IKT 3500 Kjøp av tenester frå kommunar 0, , Bruk av lån - inv.rekneskapet m/spes 0, ,00 Sum teneste: 0,00 0 0,00 Sum prosjekt: 0,00 0 0, Oppdatering av planar for utviding av kyrkjegarden Den norske kyrkja 4800 Overføring til føretak og verksemder/særrekneskap ,00 0 0,00 Sum teneste: ,00 0 0, Renter/utbytte og lån 9109 Bruk av lån - inv.rekneskapet m/spes ,00 0 0,00 Sum teneste: ,00 0 0,00 Sum prosjekt: 0,00 0 0,00 Side 6

29 Investeringsrekneskapen Naustdal kommune Prosjekt Teneste/Konto Rekneskap 12 Budsjett Aksjar Sunnfjordtunnelen Renter/utbytte og lån 9109 Bruk av lån - inv.rekneskapet m/spes ,00 0 0,00 Sum teneste: ,00 0 0, Interne finansieringstransaksjonar 5300 Dekning av tidl. års udekka ,00 0 0,00 Sum teneste: ,00 0 0,00 Sum prosjekt: 0,00 0 0, Førdepakken Samferdsleverksemder/transporttiltak 5290 Kjøp av aksjar og andelar ,00 0 0,00 Sum teneste: ,00 0 0, Renter/utbytte og lån 9109 Bruk av lån - inv.rekneskapet m/spes ,00 0 0,00 Sum teneste: ,00 0 0,00 Sum prosjekt: 0,00 0 0,00 Side 7

30 Investeringsrekneskapen Naustdal kommune Prosjekt Teneste/Konto Rekneskap 12 Budsjett Politikarportal Politisk styring 2000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidlar , , Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon , , Dekning av tidl. års udekka 0, , Overføringar frå driftsrekneskapet , , Rekneskapsmessig meirforbruk ,17 0 0,00 Sum teneste: , , Administrasjon 2000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidlar , , Inventar og utstyr 6 354,00 0 0, Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 6 519, , Overføringar frå driftsrekneskapet , ,00 Sum teneste: , , IKT 2000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidlar , , Inventar og utstyr ,00 0 0, Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon ,75 0 0, Overføringar frå driftsrekneskapet ,65 0 0,00 Sum teneste: , , Renter/utbytte og lån 9109 Bruk av lån - inv.rekneskapet m/spes , ,02 Sum teneste: , ,02 Sum prosjekt: 0,00 0 0,00 Side 8

31 Investeringsrekneskapen Naustdal kommune Prosjekt Teneste/Konto Rekneskap 12 Budsjett Ombygging kommunehuset Administrasjon 2000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidlar 0, , Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 0, , Overføringar frå driftsrekneskapet 0, ,96 Sum teneste: 0, , Administrasjonslokale 2000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidlar 0, , Byggetenester 4 805, , Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 1 201, , Overføringar frå driftsrekneskapet -720, ,76 Sum teneste: 5 285, , Renter/utbytte og lån 9109 Bruk av lån - inv.rekneskapet m/spes , ,28 Sum teneste: , ,28 Sum prosjekt: 0,00 0 0,00 Side 9

32 Investeringsrekneskapen Naustdal kommune Prosjekt Teneste/Konto Rekneskap 12 Budsjett Arbeidstidsregistreringsystem (Tieto) IKT 100 Fast løn 0, , Pensjonsinnskot - KLP 0, , Arbeidsgjevaravgift 0, , Kjøp av tenester frå kommunar 3 762,00 0 0,00 Sum teneste: 3 762, , Interkommunalt IKT-samarbeid 2000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidlar ,00 0 0,00 Sum teneste: ,00 0 0, Praktisk bistand i eigen bustad 100 Fast løn ,66 0 0, Overtidsløn 0, , Pensjonsinnskot - KLP ,84 0 0, Arbeidsgjevaravgift , , Opplæring, kurs/seminar 310,00 0 0, Utgift./godtgjersle reiser, diett, bil mm oppg.pl. 0, ,90 Sum teneste: , , Renter/utbytte og lån 9109 Bruk av lån - inv.rekneskapet m/spes , ,73 Sum teneste: , ,73 Sum prosjekt: 0,00 0 0,00 Side 10

33 Investeringsrekneskapen Naustdal kommune Prosjekt Teneste/Konto Rekneskap 12 Budsjett Deltaking i kystvegen Tenester utanfor ordinært kommunalt ansvarsområde 5290 Kjøp av aksjar og andelar 0, , Rekneskapsmessig meirforbruk 0, ,00 Sum teneste: 0,00 0 0,00 Sum prosjekt: 0,00 0 0,00 Side 11

34 Investeringsrekneskapen Naustdal kommune Prosjekt Teneste/Konto Rekneskap 12 Budsjett IKT Felles Administrasjon 2000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidlar 0, , Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 0, , Overføringar frå driftsrekneskapet 0, ,38 Sum teneste: 0, , IKT 1500 Opplæring, kurs/seminar 0, , Lisensar 0, , Kjøp og finansiell leasing av driftsmidlar 0, , Inventar og utstyr 0, , Kjøp av tenester frå kommunar 0, , Kjøp av tenester frå andre (private) 0, , Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 0, , Overføringar frå driftsrekneskapet 0, ,98 Sum teneste: 0, , Renter/utbytte og lån 9109 Bruk av lån - inv.rekneskapet m/spes 0, ,13 Sum teneste: 0, ,13 Sum prosjekt: 0,00 0 0,00 Side 12

35 Investeringsrekneskapen Naustdal kommune Prosjekt Teneste/Konto Rekneskap 12 Budsjett Innbetaling av unytta lånemidlar Renter/utbytte og lån 5109 Avdragsutgifter m/spes ,29 0 0, Bruk av lån - inv.rekneskapet m/spes ,29 0 0,00 Sum teneste: 0,00 0 0,00 Sum prosjekt: 0,00 0 0, Overføring av fallrettar-stakaldefossen El-forsyning 5480 Avsetnader til ubundne investeringsfond 0, , Sal av fast eigedom - investeringsrekneskapet 0, ,50 Sum teneste: 0,00 0 0,00 Sum prosjekt: 0,00 0 0, Ekstraordinære avdrag Renter/utbytte og lån 5109 Avdragsutgifter m/spes 0, , Bruk av lån - inv.rekneskapet m/spes 0, ,00 Sum teneste: 0,00 0 0,00 Sum prosjekt: 0,00 0 0,00 Side 13

36 Investeringsrekneskapen Naustdal kommune Prosjekt Teneste/Konto Rekneskap 12 Budsjett Ventilasjon Lunden barnehage Renter/utbytte og lån 9109 Bruk av lån - inv.rekneskapet m/spes ,98 0 0,00 Sum teneste: ,98 0 0, Interne finansieringstransaksjonar 5300 Dekning av tidl. års udekka ,98 0 0,00 Sum teneste: ,98 0 0,00 Sum prosjekt: 0,00 0 0,00 Side 14

37 Investeringsrekneskapen Naustdal kommune Prosjekt Teneste/Konto Rekneskap 12 Budsjett IKT skulesektor (IKT i administrasjon) Administrasjon 2000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidlar ,00 0 0, Vedlikehald og byggtenester 4 148,20 0 0, Kjøp av tenester frå andre (private) 1 433,00 0 0, Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 1 395,30 0 0, Overføringar frå driftsrekneskapet -837,18 0 0,00 Sum teneste: ,32 0 0, Interkommunalt IKT-samarbeid 2000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidlar ,00 0 0, Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 144,00 0 0, Overføringar frå driftsrekneskapet -86,40 0 0,00 Sum teneste: ,60 0 0, Skuleløysing (Interkommunalt IKT-samarbeid) 1700 Transport og drift av eigne/leigde transportmiddel 1 032,00 0 0, Gebyr 232,00 0 0, Lisensar 6 605,92 0 0, Kjøp og finansiell leasing av driftsmidlar ,00 0 0, Reparasjon av utstyr 3 920,00 0 0, Kjøp av tenester frå andre (private) 5 444,00 0 0, Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon ,23 0 0, Overføringar frå driftsrekneskapet ,94 0 0,00 Sum teneste: ,21 0 0, Administrasjon 1051 Lærebøker ,00 0 0, Inventar og utstyr ,00 0 0, Vedlikehald og byggtenester ,20 0 0, Kjøp av tenester frå andre (private) 4 530,00 0 0,00 Side 15

38 Investeringsrekneskapen Naustdal kommune Prosjekt Teneste/Konto Rekneskap 12 Budsjett Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon ,05 0 0, Overføringar frå driftsrekneskapet ,03 0 0,00 Sum teneste: ,22 0 0, Renter/utbytte og lån 9109 Bruk av lån - inv.rekneskapet m/spes ,35 0 0,00 Sum teneste: ,35 0 0,00 Sum prosjekt: 0,00 0 0, Kunstgrasbane Drift- og vedlikehald av idrettsanlegg 4700 Overføringar til andre (private) , , Overføringar frå fylkeskommunar , ,00 Sum teneste: 0,00 0 0,00 Sum prosjekt: 0,00 0 0, Rampen ungdomsklubb Renter/utbytte og lån 9109 Bruk av lån - inv.rekneskapet m/spes ,70 0 0,00 Sum teneste: ,70 0 0, Interne finansieringstransaksjonar 5300 Dekning av tidl. års udekka 7 495,70 0 0,00 Sum teneste: 7 495,70 0 0,00 Sum prosjekt: 0,00 0 0,00 Side 16

39 Investeringsrekneskapen Naustdal kommune Prosjekt Teneste/Konto Rekneskap 12 Budsjett Planlegging av nybygg NBU Administrasjon 3700 Kjøp av tenester frå andre (private) 4 013,33 0 0, Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 1 003,33 0 0, Overføringar frå driftsrekneskapet -602,00 0 0,00 Sum teneste: 4 414,66 0 0, Administrasjon 200 Løn til vikarer 736, , Overtidsløn ,06 0 0, Pensjonsinnskot-spk 0, , Arbeidsgjevaravgift 0, , Konsulenttenester ,05 0 0, Kjøp av tenester frå andre (private) ,26 0 0, Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon ,84 0 0, Overføringar frå driftsrekneskapet ,70 0 0,00 Sum teneste: , , Undervisning i grunnskulen 400 Overtidsløn 0, , Arbeidsgjevaravgift 75, ,66 Sum teneste: 75, , Renter/utbytte og lån 9109 Bruk av lån - inv.rekneskapet m/spes , ,86 Sum teneste: , ,86 Sum prosjekt: 0,00 0 0,00 Side 17

40 Investeringsrekneskapen Naustdal kommune Prosjekt Teneste/Konto Rekneskap 12 Budsjett Musikkbinge, Kommunale kulturbygg 2306 Inventar og utstyr ,00 0 0, Materiale til påkostning og nybygg 1 404,87 0 0, Kjøp av tenester frå andre (private) ,48 0 0, Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon ,54 0 0, Overføringar frå driftsrekneskapet ,92 0 0,00 Sum teneste: ,97 0 0, Renter/utbytte og lån 9109 Bruk av lån - inv.rekneskapet m/spes ,34 0 0,00 Sum teneste: ,34 0 0, Interne finansieringstransaksjonar 5300 Dekning av tidl. års udekka ,37 0 0,00 Sum teneste: ,37 0 0,00 Sum prosjekt: 0,00 0 0,00 Side 18

41 Investeringsrekneskapen Naustdal kommune Prosjekt Teneste/Konto Rekneskap 12 Budsjett Prosjektstyring ny barnehage Administrasjon 3700 Kjøp av tenester frå andre (private) ,20 0 0, Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 8 958,80 0 0, Overføringar frå driftsrekneskapet ,28 0 0,00 Sum teneste: ,72 0 0, Førskule 3700 Kjøp av tenester frå andre (private) 0, , Driftsavtalar ,00 0 0, Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 0, , Overføringar frå driftsrekneskapet 0, , Rekneskapsmessig meirforbruk 0, ,25 Sum teneste: , , Private barnehager 1950 Avgifter, gebyr, lisensar o.l. 0, , Byggetenester 0, , Kjøp av tenester frå andre (private) ,26 0 0, Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon , , Overføringar frå driftsrekneskapet , ,04 Sum teneste: , , Administrasjon 200 Løn til vikarer 0, , Arbeidsgjevaravgift 0, , Transport og drift av eigne/leigde transportmiddel 818,80 0 0, Kjøp og finansiell leasing av driftsmidlar ,20 0 0, Kjøp av tenester frå andre (private) ,50 0 0, Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon ,63 0 0, Dekning av tidl. års udekka 0, ,05 Side 19

42 Investeringsrekneskapen Naustdal kommune Prosjekt Teneste/Konto Rekneskap 12 Budsjett Overføringar frå driftsrekneskapet ,78 0 0, Rekneskapsmessig meirforbruk ,05 0 0,00 Sum teneste: , , Førskulelokale og skyss 7705 Refusjon frå andre (private) m/opdg , ,00 Sum teneste: , , Drift og vedlikehald av barnehagar 3700 Kjøp av tenester frå andre (private) 5 750,00 0 0, Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 1 437,50 0 0, Overføringar frå driftsrekneskapet -862,50 0 0,00 Sum teneste: 6 325,00 0 0, Drift og vedlikehald av skulelokale 2300 Vedlikehald og byggtenester 0, , Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 0, , Overføringar frå driftsrekneskapet 0, ,10 Sum teneste: 0, , Renter/utbytte og lån 9109 Bruk av lån - inv.rekneskapet m/spes , ,00 Sum teneste: , , Interne finansieringstransaksjonar 5300 Dekning av tidl. års udekka ,99 0 0,00 Sum teneste: ,99 0 0,00 Side 20

43 Investeringsrekneskapen Naustdal kommune Prosjekt Teneste/Konto Rekneskap 12 Budsjett 13 Sum prosjekt: 0,00 0 0, Vevring skule rehab Drift og vedlikehald av barnehagar 2300 Vedlikehald og byggtenester ,00 0 0, Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 7 700,00 0 0, Overføringar frå driftsrekneskapet ,00 0 0,00 Sum teneste: ,00 0 0, Drift og vedlikehald av skulelokale 2000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidlar 1 532,50 0 0, Vedlikehald og byggtenester ,07 0 0, Byggetenester , , Materiale til påkostning og nybygg 2 900,00 0 0, Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon , , Overføringar frå driftsrekneskapet , ,28 Sum teneste: , , Skuleskyss 2000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidlar ,00 0 0, Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon ,00 0 0, Overføringar frå driftsrekneskapet ,00 0 0,00 Sum teneste: ,00 0 0, Renter/utbytte og lån 9109 Bruk av lån - inv.rekneskapet m/spes , ,22 Sum teneste: , ,22 Sum prosjekt: 0,00 0 0,00 Side 21

44 Investeringsrekneskapen Naustdal kommune Prosjekt Teneste/Konto Rekneskap 12 Budsjett Budeie med Kjartanroser Renter/utbytte og lån 9109 Bruk av lån - inv.rekneskapet m/spes ,00 0 0,00 Sum teneste: ,00 0 0, Interne finansieringstransaksjonar 5300 Dekning av tidl. års udekka 8 900,00 0 0,00 Sum teneste: 8 900,00 0 0,00 Sum prosjekt: 0,00 0 0,00 Side 22

45 Investeringsrekneskapen Naustdal kommune Prosjekt Teneste/Konto Rekneskap 12 Budsjett Kulturplan Drift og vedlikehald vegar 400 Overtidsløn 0, , Arbeidsgjevaravgift 0, ,53 Sum teneste: 0, , Kulturkontor 1500 Opplæring, kurs/seminar 2 240,00 0 0, Andre tenester (som inngår i eigenproduksjon) 0, , Konsulenttenester 0, , Kjøp av tenester frå andre (private) , , Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon , , Overføringar frå driftsrekneskapet , ,09 Sum teneste: , , Renter/utbytte og lån 9109 Bruk av lån - inv.rekneskapet m/spes , ,31 Sum teneste: , ,31 Sum prosjekt: 0,00 0 0,00 Side 23

46 Investeringsrekneskapen Naustdal kommune Prosjekt Teneste/Konto Rekneskap 12 Budsjett IKT-skule oppgradering Administrasjon 1957 Lisensar 0, , Kjøp og finansiell leasing av driftsmidlar 0, , Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 0, , Overføringar frå driftsrekneskapet 0, ,28 Sum teneste: 0, , IKT 1500 Opplæring, kurs/seminar 0, , Lisensar 0, , Kjøp og finansiell leasing av driftsmidlar 0, , Kjøp av tenester frå andre (private) 0, , Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 0, , Overføringar frå driftsrekneskapet 0, ,44 Sum teneste: 0, , Skuleløysing (Interkommunalt IKT-samarbeid) 2000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidlar 0, , Kjøp av tenester frå andre (private) 0, , Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 0, , Overføringar frå driftsrekneskapet 0, ,88 Sum teneste: 0, , Administrasjon 1500 Opplæring, kurs/seminar 1 870,00 0 0, Avgifter, gebyr, lisensar o.l ,00 0 0, Kontingentar 0, , Kjøp og finansiell leasing av driftsmidlar 0, , Inventar og utstyr 0, , Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 4 975, ,70 Side 24

47 Investeringsrekneskapen Naustdal kommune Prosjekt Teneste/Konto Rekneskap 12 Budsjett Overføringar frå driftsrekneskapet , ,56 Sum teneste: , , Renter/utbytte og lån 9109 Bruk av lån - inv.rekneskapet m/spes , ,34 Sum teneste: , ,34 Sum prosjekt: 0,00 0 0,00 Side 25

48 Investeringsrekneskapen Naustdal kommune Prosjekt Teneste/Konto Rekneskap 12 Budsjett IKT-barnehage Administrasjon 2000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidlar 3 430,00 0 0, Kjøp av tenester frå andre (private) ,00 0 0, Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 3 150,00 0 0, Overføringar frå driftsrekneskapet ,00 0 0,00 Sum teneste: ,00 0 0, IKT 2000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidlar 0, , Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 0, , Overføringar frå driftsrekneskapet 0, ,76 Sum teneste: 0, , Interkommunalt IKT-samarbeid 2000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidlar ,00 0 0,00 Sum teneste: ,00 0 0, Administrasjon 2000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidlar 0, , Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 0, , Overføringar frå driftsrekneskapet 0, ,00 Sum teneste: 0, , Styrka tilbod til førskuleborn 3700 Kjøp av tenester frå andre (private) ,00 0 0, Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 3 471,50 0 0, Overføringar frå driftsrekneskapet ,90 0 0,00 Side 26

49 Investeringsrekneskapen Naustdal kommune Prosjekt Teneste/Konto Rekneskap 12 Budsjett 13 Sum teneste: ,60 0 0, Renter/utbytte og lån 9109 Bruk av lån - inv.rekneskapet m/spes , ,99 Sum teneste: , ,99 Sum prosjekt: 0,00 0 0, Naustdal Stadion byggesteg Drift- og vedlikehald av idrettsanlegg 2302 Byggetenester , , Kjøp av tenester frå andre (private) ,01 0 0, Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon , , Dekning av tidl. års udekka 0, , Refusjon frå andre (private) , , Overføringar frå driftsrekneskapet , , Rekneskapsmessig meirforbruk , ,89 Sum teneste: ,00 0 0, Renter/utbytte og lån 9109 Bruk av lån - inv.rekneskapet m/spes ,00 0 0,00 Sum teneste: ,00 0 0,00 Sum prosjekt: 0,00 0 0,00 Side 27

50 Investeringsrekneskapen Naustdal kommune Prosjekt Teneste/Konto Rekneskap 12 Budsjett Rehabilitering Dalen Skule Kantine 2300 Vedlikehald og byggtenester 1 745,60 0 0, Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 436,40 0 0, Overføringar frå driftsrekneskapet -261,84 0 0,00 Sum teneste: 1 920,16 0 0, Førskule 2300 Vedlikehald og byggtenester ,54 0 0, Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 9 647,14 0 0, Overføringar frå driftsrekneskapet ,29 0 0,00 Sum teneste: ,39 0 0, Administrasjon 2300 Vedlikehald og byggtenester ,54 0 0, Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 2 846,89 0 0, Overføringar frå driftsrekneskapet ,13 0 0,00 Sum teneste: ,30 0 0, Styrka tilbod til førskuleborn 3700 Kjøp av tenester frå andre (private) ,07 0 0, Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon ,02 0 0, Overføringar frå driftsrekneskapet ,61 0 0,00 Sum teneste: ,48 0 0, Skulelokale 2000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidlar , , Inventar og utstyr 5 584,48 0 0, Byggetenester 0, ,20 Side 28

51 Investeringsrekneskapen Naustdal kommune Prosjekt Teneste/Konto Rekneskap 12 Budsjett Kjøp av tenester frå andre (private) 0, , Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon , , Overføringar frå driftsrekneskapet , , Rekneskapsmessig meirforbruk 0, ,36 Sum teneste: ,12 0 0, Drift og vedlikehald av skulelokale 2000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidlar ,30 0 0, Vedlikehald og byggtenester 6 944,00 0 0, Byggetenester 2 997,40 0 0, Kjøp av tenester frå andre (private) ,30 0 0, Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon ,26 0 0, Overføringar frå driftsrekneskapet ,56 0 0,00 Sum teneste: ,70 0 0, Renter/utbytte og lån 9109 Bruk av lån - inv.rekneskapet m/spes ,15 0 0,00 Sum teneste: ,15 0 0,00 Sum prosjekt: 0,00 0 0,00 Side 29

52 Investeringsrekneskapen Naustdal kommune Prosjekt Teneste/Konto Rekneskap 12 Budsjett Rehabilitering Lunden Barnehage Førskule 1400 Annonse, reklame og informasjon 0, , Fordelte utgifter løn 0, , Kjøp av tenester frå andre (private) 0, , Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 0, , Overføringar frå driftsrekneskapet 0, ,36 Sum teneste: 0, , Administrasjon 2302 Byggetenester 0, , Kjøp av tenester frå andre (private) 0, , Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 0, , Overføringar frå driftsrekneskapet 0, ,72 Sum teneste: 0, , Drift og vedlikehald av barnehagar 500 Anna løn og trekkpliktige godtgjersler 0, , Arbeidsgjevaravgift 0, , Straum 0, , Leige av lokale og grunn 0, , Kjøp og finansiell leasing av driftsmidlar 0, , Byggetenester 0, , Kjøp av tenester frå andre (private) 0, , Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 0, , Overføringar frå driftsrekneskapet 0, ,11 Sum teneste: 0, , Renter/utbytte og lån 9109 Bruk av lån - inv.rekneskapet m/spes 0, ,52 Side 30

53 Investeringsrekneskapen Naustdal kommune Prosjekt Teneste/Konto Rekneskap 12 Budsjett 13 Sum teneste: 0, ,52 Sum prosjekt: 0,00 0 0,00 Side 31

54 Investeringsrekneskapen Naustdal kommune Prosjekt Teneste/Konto Rekneskap 12 Budsjett Nybygg NBU Grunnskule 1702 Skyss - særskilte føremål 0, , Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 0, , Overføringar frå driftsrekneskapet 0, ,74 Sum teneste: 0, , Administrasjon 200 Løn til vikarer 0, , Overtidsløn 0, , Løn reinhald 0, , Løn reinhald - avtalefesta tillegg 0, , Pensjonsinnskot - Vital 0, , Arbeidsgjevaravgift 0, , Opplæring, kurs/seminar 0, , Kjøp av tenester frå andre (private) 0, , Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 0, , Morarenter 0, , Overføringar frå driftsrekneskapet 0, ,66 Sum teneste: 0, , Drift og vedlikehald av skulelokale 200 Løn til vikarer 0, , Pensjonsinnskot - Vital 0, , Arbeidsgjevaravgift 0, , Representasjon 0, , Utgift./godtgjersle reiser, diett, bil mm oppg.pl. 0, , Kjøp og finansiell leasing av driftsmidlar 0, , Vedlikehald og byggtenester 0, , Byggetenester 0, , Kjøp av tenester frå fylkeskommunar 0, , Kjøp av tenester frå andre (private) 0, , Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 0, ,86 Side 32

55 Investeringsrekneskapen Naustdal kommune Prosjekt Teneste/Konto Rekneskap 12 Budsjett Overføringar frå driftsrekneskapet 0, ,68 Sum teneste: 0, , Renter/utbytte og lån 9109 Bruk av lån - inv.rekneskapet m/spes 0, ,24 Sum teneste: 0, ,24 Sum prosjekt: 0,00 0 0, Solskjerming NBU Drift og vedlikehald av skulelokale 2302 Byggetenester 0, , Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 0, , Overføringar frå driftsrekneskapet 0, , Rekneskapsmessig meirforbruk 0, ,65 Sum teneste: 0, , Renter/utbytte og lån 9109 Bruk av lån - inv.rekneskapet m/spes 0, ,00 Sum teneste: 0, ,00 Sum prosjekt: 0,00 0 0,00 Side 33

56 Investeringsrekneskapen Naustdal kommune Prosjekt Teneste/Konto Rekneskap 12 Budsjett Gardsbøen trinn 1 og Renter/utbytte og lån 9109 Bruk av lån - inv.rekneskapet m/spes ,69 0 0,00 Sum teneste: ,69 0 0, Interne finansieringstransaksjonar 5300 Dekning av tidl. års udekka ,69 0 0,00 Sum teneste: ,69 0 0,00 Sum prosjekt: 0,00 0 0, PLO Planlegging av tenester/bustad/bygg Institusjonslokale 1402 Representasjon 0, , Opplæring, kurs/seminar 0, , Kjøp av tenester frå andre (private) , , Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon , , Overføringar frå driftsrekneskapet , ,40 Sum teneste: , , Renter/utbytte og lån 9109 Bruk av lån - inv.rekneskapet m/spes , ,09 Sum teneste: , ,09 Sum prosjekt: 0,00 0 0,00 Side 34

57 Investeringsrekneskapen Naustdal kommune Prosjekt Teneste/Konto Rekneskap 12 Budsjett Friskhus planlegging Administrasjonslokale 1600 Utgift./godtgjersle reiser, diett, bil mm oppg.pl. 290,00 0 0, Refusjon av utlegg til skyss/transport 509,26 0 0, Fordelte utgifter løn 0, , Konsulenttenester ,98 0 0, Kjøp av tenester frå andre (private) , , Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon , , Overføringar frå driftsrekneskapet , , Rekneskapsmessig meirforbruk 0, ,10 Sum teneste: , , Drift og vedlikehald av skulelokale 1200 Samlepost anna forbruksmateriell/råvarer/tenester 993,00 0 0, Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 248,25 0 0, Overføringar frå driftsrekneskapet -148,95 0 0,00 Sum teneste: 1 092,30 0 0, Renter/utbytte og lån 9109 Bruk av lån - inv.rekneskapet m/spes , ,40 Sum teneste: , ,40 Sum prosjekt: 0,00 0 0,00 Side 35

58 Investeringsrekneskapen Naustdal kommune Prosjekt Teneste/Konto Rekneskap 12 Budsjett Meldingsløftet IKT 1402 Representasjon 0, , Lisensar 0, , Kjøp av tenester frå andre (private) 0, , Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 0, , Overføringar frå driftsrekneskapet 0, ,81 Sum teneste: 0, , Renter/utbytte og lån 9109 Bruk av lån - inv.rekneskapet m/spes 0, ,83 Sum teneste: 0, ,83 Sum prosjekt: 0,00 0 0,00 Side 36

59 Investeringsrekneskapen Naustdal kommune Prosjekt Teneste/Konto Rekneskap 12 Budsjett Helse planlegg frisksenter Administrasjonslokale 2700 Andre tenester (som inngår i eigenproduksjon) 0, , Konsulenttenester 0, , Kjøp av tenester frå andre (private) 0, , Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 0, , Overføringar frå driftsrekneskapet 0, , Rekneskapsmessig meirforbruk 0, ,39 Sum teneste: 0, , Renter/utbytte og lån 9109 Bruk av lån - inv.rekneskapet m/spes 0, ,00 Sum teneste: 0, ,00 Sum prosjekt: 0,00 0 0, Utstyr PLO/helse Drift og vedlikehald institusjonslokale 2000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidlar 0, , Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 0, , Overføringar frå driftsrekneskapet 0, ,04 Sum teneste: 0, , Renter/utbytte og lån 9109 Bruk av lån - inv.rekneskapet m/spes 0, ,96 Sum teneste: 0, ,96 Sum prosjekt: 0,00 0 0,00 Side 37

60 Investeringsrekneskapen Naustdal kommune Prosjekt Teneste/Konto Rekneskap 12 Budsjett Gangbru over Nausta /reguleringsplan) Plansaksbehandling 1400 Annonse, reklame og informasjon 960,00 0 0, Representasjon 1 043,48 0 0, Byggetenester 0, , Fordelte utgifter løn ,00 0 0, Andre tenester (som inngår i eigenproduksjon) 0, , Konsulenttenester 0, , Kjøp av tenester frå andre (private) , , Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon , , Andre statlege overføringar ,00 0 0, Bruk av lån - inv.rekneskapet m/spes 0, , Overføringar frå driftsrekneskapet , , Overføringar frå driftsrek.etter Adm.vedtak 0, ,00 Sum teneste: , , Renter/utbytte og lån 9109 Bruk av lån - inv.rekneskapet m/spes , ,82 Sum teneste: , ,82 Sum prosjekt: 0,00 0 0,00 Side 38

61 Investeringsrekneskapen Naustdal kommune Prosjekt Teneste/Konto Rekneskap 12 Budsjett Områdeplan Sæla Plansaksbehandling 2700 Andre tenester (som inngår i eigenproduksjon) 0, , Kjøp av tenester frå fylkeskommunar ,00 0 0, Kjøp av tenester frå andre (private) , , Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon , , Overføringar frå driftsrekneskapet , ,16 Sum teneste: , , Tilrettelegging og bistand for næringslivet 3700 Kjøp av tenester frå andre (private) 1 000,00 0 0,00 Sum teneste: 1 000,00 0 0, Renter/utbytte og lån 9109 Bruk av lån - inv.rekneskapet m/spes , ,74 Sum teneste: , ,74 Sum prosjekt: 0,00 0 0,00 Side 39

62 Investeringsrekneskapen Naustdal kommune Prosjekt Teneste/Konto Rekneskap 12 Budsjett Digitalt planverk(etablere arkiv) Plansaksbehandling 3500 Kjøp av tenester frå kommunar ,00 0 0,00 Sum teneste: ,00 0 0, Renter/utbytte og lån 9109 Bruk av lån - inv.rekneskapet m/spes ,00 0 0,00 Sum teneste: ,00 0 0,00 Sum prosjekt: 0,00 0 0,00 Side 40

63 Investeringsrekneskapen Naustdal kommune Prosjekt Teneste/Konto Rekneskap 12 Budsjett Utbygging politikk Sæla Plansaksbehandling 1402 Representasjon 0, , Fordelte utgifter løn ,00 0 0, Andre tenester (som inngår i eigenproduksjon) 0, , Kjøp av tenester frå andre (private) , , Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon , , Overføringar frå driftsrekneskapet , , Overføringar frå driftsrek.etter Adm.vedtak 0, ,00 Sum teneste: , , Tilrettelegging og bistand for næringslivet 3700 Kjøp av tenester frå andre (private) 5 600,00 0 0,00 Sum teneste: 5 600,00 0 0, Renter/utbytte og lån 9109 Bruk av lån - inv.rekneskapet m/spes , ,04 Sum teneste: , ,04 Sum prosjekt: 0,00 0 0,00 Side 41

64 Investeringsrekneskapen Naustdal kommune Prosjekt Teneste/Konto Rekneskap 12 Budsjett Kjøp av tenester(kommuneplan Vevring) Plansaksbehandling 1209 Arbeidskle 0, , Representasjon 0, , Skyss - særskilte føremål 0, , Fordelte utgifter løn ,00 0 0, Andre tenester (som inngår i eigenproduksjon) 0, , Kjøp av tenester frå andre (private) , , Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 4 009, , Overføringar frå fylkeskommunar ,00 0 0, Overføringar frå driftsrekneskapet , , Overføringar frå driftsrek.etter Adm.vedtak 0, ,00 Sum teneste: , , Renter/utbytte og lån 9109 Bruk av lån - inv.rekneskapet m/spes , ,90 Sum teneste: , ,90 Sum prosjekt: 0,00 0 0, Reguleringsplan Engebø (kjøp av tenester) Tilrettelegging og bistand for næringslivet 1500 Opplæring, kurs/seminar 0, , Kjøp av tenester frå andre (private) 0, , Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 0, , Overføringar frå driftsrekneskapet 0, , Rekneskapsmessig meirforbruk 0, ,21 Sum teneste: 0,00 0 0,00 Sum prosjekt: 0,00 0 0,00 Side 42

65 Investeringsrekneskapen Naustdal kommune Prosjekt Teneste/Konto Rekneskap 12 Budsjett Tomtesal Renter/utbytte og lån 9109 Bruk av lån - inv.rekneskapet m/spes ,00 0 0,00 Sum teneste: ,00 0 0, Interne finansieringstransaksjonar 5300 Dekning av tidl. års udekka ,00 0 0,00 Sum teneste: ,00 0 0,00 Sum prosjekt: 0,00 0 0, Hovudplan veg Drift og vedlikehald vegar 2308 Fordelte utgifter løn 0, , Konsulenttenester 0, , Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 0, , Overføringar frå driftsrekneskapet 0, ,00 Sum teneste: 0, , Renter/utbytte og lån 9109 Bruk av lån - inv.rekneskapet m/spes 0, ,25 Sum teneste: 0, ,25 Sum prosjekt: 0,00 0 0,00 Side 43

66 Investeringsrekneskapen Naustdal kommune Prosjekt Teneste/Konto Rekneskap 12 Budsjett Veginvesteringar (2012) Drift og vedlikehald vegar 2302 Byggetenester 0, , Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 0, , Overføringar frå driftsrekneskapet 0, ,64 Sum teneste: 0, , Kommunale vegar, nyanlegg, drift og vedlikehald 1703 Drivstoff ,88 0 0, Byggetenester ,14 0 0, Motpost fordelte utgifter ,00 0 0, Materiale til påkostning og nybygg ,40 0 0, Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon ,74 0 0, Overføringar frå driftsrekneskapet ,85 0 0,00 Sum teneste: ,31 0 0, Renter/utbytte og lån 9109 Bruk av lån - inv.rekneskapet m/spes , ,36 Sum teneste: , ,36 Sum prosjekt: 0,00 0 0,00 Side 44

67 Investeringsrekneskapen Naustdal kommune Prosjekt Teneste/Konto Rekneskap 12 Budsjett Rehabilitering av Svobrua Drift og vedlikehald vegar 2300 Vedlikehald og byggtenester 0, , Fordelte utgifter løn 0, , Kjøp av tenester frå andre (private) 0, , Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 0, , Overføringar frå driftsrekneskapet 0, ,60 Sum teneste: 0, , Kommunale vegar, nyanlegg, drift og vedlikehald 2302 Byggetenester 3 725,00 0 0,00 Sum teneste: 3 725,00 0 0, Renter/utbytte og lån 9109 Bruk av lån - inv.rekneskapet m/spes , ,40 Sum teneste: , ,40 Sum prosjekt: 0,00 0 0,00 Side 45

68 Investeringsrekneskapen Naustdal kommune Prosjekt Teneste/Konto Rekneskap 12 Budsjett Vedlikehaldsprosjekt bygg (2012) Forvaltningsutgifter i eigedomsforvaltning 2701 Konsulenttenester ,40 0 0, Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 6 545,85 0 0, Overføringar frå driftsrekneskapet ,51 0 0,00 Sum teneste: ,74 0 0, Administrasjonslokale 2000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidlar ,80 0 0, Byggetenester , , Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon , , Overføringar frå driftsrekneskapet , ,80 Sum teneste: , , Kommunale vegar, nyanlegg, drift og vedlikehald 3700 Kjøp av tenester frå andre (private) ,40 0 0, Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon ,60 0 0, Overføringar frå driftsrekneskapet ,36 0 0,00 Sum teneste: ,64 0 0, Renter/utbytte og lån 9109 Bruk av lån - inv.rekneskapet m/spes , ,20 Sum teneste: , ,20 Sum prosjekt: 0,00 0 0,00 Side 46

69 Investeringsrekneskapen Naustdal kommune Prosjekt Teneste/Konto Rekneskap 12 Budsjett Rassikring Ospeteigen Prosjektleiing 2701 Konsulenttenester 0, , Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 0, , Overføringar frå driftsrekneskapet 0, ,00 Sum teneste: 0, , Renter/utbytte og lån 9109 Bruk av lån - inv.rekneskapet m/spes 0, ,50 Sum teneste: 0, ,50 Sum prosjekt: 0,00 0 0,00 Side 47

70 Investeringsrekneskapen Naustdal kommune Prosjekt Teneste/Konto Rekneskap 12 Budsjett Plog og hengarsuppl Komm.vegar, miljø- og trafikktrygl.tiltak og parke 5300 Dekning av tidl. års udekka 0, ,04 Sum teneste: 0, , Kommunale vegar, nyanlegg, drift og vedlikehald 1704 Transportmiddel ,00 0 0, Kjøp og finansiell leasing av driftsmidlar ,40 0 0, Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon ,60 0 0, Overføringar frå driftsrekneskapet ,96 0 0, Rekneskapsmessig meirforbruk ,04 0 0,00 Sum teneste: ,00 0 0, Renter/utbytte og lån 9109 Bruk av lån - inv.rekneskapet m/spes , ,04 Sum teneste: , ,04 Sum prosjekt: 0,00 0 0,00 Side 48

71 Investeringsrekneskapen Naustdal kommune Prosjekt Teneste/Konto Rekneskap 12 Budsjett GPS og kikkert Kart og oppmåling 2000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidlar ,10 0 0, Inventar og utstyr ,00 0 0, Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon ,78 0 0, Overføringar frå driftsrekneskapet ,87 0 0,00 Sum teneste: ,01 0 0, Renter/utbytte og lån 9109 Bruk av lån - inv.rekneskapet m/spes ,01 0 0,00 Sum teneste: ,01 0 0,00 Sum prosjekt: 0,00 0 0,00 Side 49

72 Investeringsrekneskapen Naustdal kommune Prosjekt Teneste/Konto Rekneskap 12 Budsjett Omsorgsbustader i sentrum Drift og vedlikehald institusjonslokale 2700 Andre tenester (som inngår i eigenproduksjon) 0, ,00 Sum teneste: 0, , Tilrettelegging og bistand for næringslivet 2701 Konsulenttenester 0, , Kjøp av tenester frå andre (private) 0, , Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 0, , Overføringar frå driftsrekneskapet 0, ,54 Sum teneste: 0, , Renter/utbytte og lån 9109 Bruk av lån - inv.rekneskapet m/spes 0, ,07 Sum teneste: 0, ,07 Sum prosjekt: 0,00 0 0,00 Side 50

73 Investeringsrekneskapen Naustdal kommune Prosjekt Teneste/Konto Rekneskap 12 Budsjett Geoveskt Naustdal (prod kartdata) Kart og oppmåling 1950 Avgifter, gebyr, lisensar o.l ,00 0 0, Kjøp og finansiell leasing av driftsmidlar ,00 0 0, Kjøp av tenester frå staten , , Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 1 294,00 0 0, Overføringar frå driftsrekneskapet -776,40 0 0, Rekneskapsmessig meirforbruk 0, ,61 Sum teneste: , , Renter/utbytte og lån 9109 Bruk av lån - inv.rekneskapet m/spes , ,39 Sum teneste: , ,39 Sum prosjekt: 0,00 0 0,00 Side 51

74 Investeringsrekneskapen Naustdal kommune Prosjekt Teneste/Konto Rekneskap 12 Budsjett Vassforsyning Mallasvik Sæle Drift og vedlikehald vegar 2308 Fordelte utgifter løn 0, ,00 Sum teneste: 0, , Distribusjon av vatn 2302 Byggetenester , , Konsulenttenester , , Bruk av lån - inv.rekneskapet m/spes 0, , Rekneskapsmessig meirforbruk 0, ,12 Sum teneste: , , Avløpsnett/innsamling av avløpsvatn 2302 Byggetenester 0, ,88 Sum teneste: 0, , Renter/utbytte og lån 9109 Bruk av lån - inv.rekneskapet m/spes , ,39 Sum teneste: , ,39 Sum prosjekt: 0,00 0 0,00 Side 52

75 Investeringsrekneskapen Naustdal kommune Prosjekt Teneste/Konto Rekneskap 12 Budsjett Mallasvik-Sæla-VA (distribusjon) Distribusjon av vatn 2302 Byggetenester 0, , Bruk av lån - inv.rekneskapet m/spes 0, ,00 Sum teneste: 0, , Renter/utbytte og lån 9109 Bruk av lån - inv.rekneskapet m/spes 0, ,67 Sum teneste: 0, ,67 Sum prosjekt: 0,00 0 0,00 Side 53

76 Investeringsrekneskapen Naustdal kommune Prosjekt Teneste/Konto Rekneskap 12 Budsjett Opprusting bruer Drift og vedlikehald vegar 2302 Byggetenester 0, , Fordelte utgifter løn 0, , Konsulenttenester 0, , Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 0, , Overføringar frå driftsrekneskapet 0, ,05 Sum teneste: 0, , Kommunale vegar, nyanlegg, drift og vedlikehald 2307 Motpost fordelte utgifter ,00 0 0, Konsulenttenester 6 705,00 0 0,00 Sum teneste: ,00 0 0, Renter/utbytte og lån 9109 Bruk av lån - inv.rekneskapet m/spes , ,51 Sum teneste: , ,51 Sum prosjekt: 0,00 0 0,00 Side 54

77 Investeringsrekneskapen Naustdal kommune Prosjekt Teneste/Konto Rekneskap 12 Budsjett Brannstasjon/toalett Sanden Renter/utbytte og lån 9109 Bruk av lån - inv.rekneskapet m/spes ,47 0 0,00 Sum teneste: ,47 0 0, Interne finansieringstransaksjonar 5300 Dekning av tidl. års udekka ,47 0 0,00 Sum teneste: ,47 0 0,00 Sum prosjekt: 0,00 0 0, Oppgradering/forsyningsanlegg vatn Distribusjon av vatn 2000 Kjøp og finansiell leasing av driftsmidlar ,00 0 0, Materiale til påkostning og nybygg 3 387,42 0 0,00 Sum teneste: ,42 0 0, Renter/utbytte og lån 9109 Bruk av lån - inv.rekneskapet m/spes ,42 0 0,00 Sum teneste: ,42 0 0,00 Sum prosjekt: 0,00 0 0,00 Side 55

78 Investeringsrekneskapen Naustdal kommune Prosjekt Teneste/Konto Rekneskap 12 Budsjett Kloakkanlegg Mallasvik/Sæla Avløpsnett/innsamling av avløpsvatn 2302 Byggetenester 0, , Bruk av lån - inv.rekneskapet m/spes 0, ,00 Sum teneste: 0,00 0 0,00 Sum prosjekt: 0,00 0 0, Sanden-Plastring øya Renter/utbytte og lån 9109 Bruk av lån - inv.rekneskapet m/spes ,50 0 0,00 Sum teneste: ,50 0 0, Interne finansieringstransaksjonar 5300 Dekning av tidl. års udekka ,50 0 0,00 Sum teneste: ,50 0 0,00 Sum prosjekt: 0,00 0 0,00 Side 56

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE qp1' - historlsk ogfraintidsretta 1 VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE DETALJERTDRIFTSREKNESKAPs 2-56 PROSJEKTREKNESKAPDRIFT s 57-68 DETALJERTINVESTERINGSREKENSKAPs 69-74 DETALJERTBALANSEREKNSKAPs

Detaljer

BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 TALDEL INVESTERING

BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 TALDEL INVESTERING BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 TALDEL INVESTERING Prosjekt: 50001 GRUNNINNLØYSING UTBYGGING AREAL Teneste: 3150 BUSTADOMRÅDE 32701 KJØP AV ADVOKATTJENESTER 1.875 0 0 0 0 0 34290 MVA. PÅ KJØP I INVESTERINGSREKN.

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 TALDEL INVESTERING

BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 TALDEL INVESTERING BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 TALDEL INVESTERING Prosjekt: 50001 GRUNNINNLØYSING UTBYGGING AREAL Teneste: 3250 NÆRINGSOMRÅDE - UTBYGGJING 35480 AVSETJING TIL UBUNDNE KAPITALFOND 47.514 0 0 0 0 0

Detaljer

Vedlegg 1-Årsrekneskap 2014 investering

Vedlegg 1-Årsrekneskap 2014 investering Bruker: 18SVEFEI Klokken: 21:59 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Prosjekt: 100 IKT INVESTERINGAR Ansvar: 120 RÅDMANN/FELLESTENESTER Teneste: 12011 ADMINISTRATIV LEIING 31950 DATAPROGRAM 157.138,80 750.000-21.741,80

Detaljer

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100 1000 Politisk leiing 1000 Folkevalde,politisk komitè/utval 10107 Lønsavsetjing (11 522) 10803 Møtegodtgjersle 476 362 394 000 480 000 10804 Tapt arbeidsforteneste 71 574 70 700 70 000 10908 Gruppeliv/ulukkesforsikring

Detaljer

Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune

Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune 27. januar Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune Kontonr ERV ERV-Suldal 100 Kontormateriell 010000 Kontormateriell 010010 Kopiering/trykking 010040 Kartverk 105 Undervisningmateriell

Detaljer

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 00:13 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 453.781 669.000 68 10802 ANDRE FASTE

Detaljer

FØRDE KOMMUNE ÅRSBUDSJETT Vedteke i Bystyret

FØRDE KOMMUNE ÅRSBUDSJETT Vedteke i Bystyret FØRDE KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2010 Vedteke i Bystyret 17.12.09 MØTEBOK (HANDSAMING I BYSTYRET 17.12.09) HOVUDOVERSIKT FØRDE KOMMUNE Budsjettskjema 1A - drift Budsjett 2009 Rev bud- 2008 Rekn

Detaljer

1 Hattfjelldal kommune (2016) - År/Periode

1 Hattfjelldal kommune (2016) - År/Periode Ansvar: 920 Finansinvesteringer Prosjekt: 9201 Egenkapitalinnskudd Funksjon: 172 Pensjon 35290 Kjøp av aksjer og andeler 549.547,00 0-550 0 Sum utgifter 549.547,00 0-550 0 Sum funksjon: 172 Pensjon 549.547,00

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

1 Hattfjelldal kommune (2016) - År/Periode

1 Hattfjelldal kommune (2016) - År/Periode Ansvar: 931 It Prosjekt: 9322 Utbygging av fiber Hattfjelldal - Hemnes Funksjon: 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 30500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 436,50 0-437 0 30990 Arbeidsgiveravgift

Detaljer

Samnanger ko k mm ommune mune u Rekneskap

Samnanger ko k mm ommune mune u Rekneskap Samnanger kommune Rekneskap 2013 Innhaldsoversikt rekneskap 2013 Side Hovudoversikt side 1-5 Investeringsrekneskap side 1-10 Driftsrekneskap side 1-87 - Rådmannen sitt kontor 1 - Stabseining 2 - Samnanger

Detaljer

Sum funksjon: 172 Pensjon , Sum prosjekt: 9201 Egenkapitalinnskudd ,

Sum funksjon: 172 Pensjon , Sum prosjekt: 9201 Egenkapitalinnskudd , Ansvar: 920 Finansinvesteringer Prosjekt: 9201 Egenkapitalinnskudd Funksjon: 172 Pensjon 35290 Kjøp av aksjer og andeler 411.961,00 0-411.961 0 Sum utgifter 411.961,00 0-411.961 0 Sum funksjon: 172 Pensjon

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Innhaldsoversikt rekneskap 2012

Innhaldsoversikt rekneskap 2012 Innhaldsoversikt rekneskap Side Hovudoversikt side 1-5 Investeringsrekneskap side 1-9 Driftsrekneskap side 1-86 - Rådmannen sitt kontor 1 - Stabseining 2 - Samnanger kyrkjestyre 9 - Næring 9 - Kultur 14

Detaljer

Rekneskap Jølster kommune. (revidert)

Rekneskap Jølster kommune. (revidert) Rekneskap 2014 Jølster kommune (revidert) UTTALE FRÅ LEIINGA VEDKOMANDE ÅRSREKNESKAPEN TIL JØLSTER KOMMUNE FOR 2014 FULLSTENDIGHEITSERKÆRING Vedlagt oversender vi endeleg, fullstendig og avstemt årsrekneskap

Detaljer

FORMANNSKAPET

FORMANNSKAPET Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.

Detaljer

Budsjett 2010 Jølster kommune

Budsjett 2010 Jølster kommune Budsjett 2010 Jølster kommune Innhald: Hovudoversyn Avskriving og avdragstid Økonomiplan 2010 2013 (råmer) Investeringsplan 2010-2013 Driftsbudsjettet vedtaksnivå (teneste) Driftsbudsjettet detaljar Saksutgreiingar

Detaljer

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11.

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11. Bruker: 18SVEFEI Klokken: 08:51 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10509 ANNA LØN 3.372 0 0 0 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 622.626

Detaljer

Årsbudsjett 2014 - drift

Årsbudsjett 2014 - drift Bruker: 18SVEFEI Klokken: 09:55 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10509 ANNA LØN 0 0 2.275 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 669.000

Detaljer

Rekneskapsutskrift pr

Rekneskapsutskrift pr Bruker: 18SVEFEI Klokken: 14:53 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 495.261 662.600 75 10802 ANDRE FASTE

Detaljer

Etne kommune BUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN 2016-2019 TALDEL INVESTERING

Etne kommune BUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN 2016-2019 TALDEL INVESTERING Etne kommune BUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN 2016-2019 TALDEL INVESTERING 1 Prosjekt: 50001 GRUNNINNLØYSING UTBYGGING AREAL Teneste: 3250 NÆRINGSOMRÅDE - UTBYGGJING 31150 MATVARER OG BEVERTNING 1.041 0 0 0 0

Detaljer

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja

Detaljer

Investeringsbudsjett 2009øk.pln

Investeringsbudsjett 2009øk.pln Bruker: BS Klokken: 09:59 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Prosjekt: 2043 IKT-SATSING SKULEN Ansvar: 211 HORNINDAL SKULE Teneste: 20210 UNDERVISNING I GRUNNSKULEN 32012 IT-UTSTYR OG PROGRAMVARE 280.000

Detaljer

REKNESKAP FOR ÅRET 2013

REKNESKAP FOR ÅRET 2013 Den norske kyrkja ULSTEIN SOKN REKNESKAP FOR ÅRET 2013 Godkjent av Ulstein kyrkjelege fellesråd i sak 2014/11 19.03.2014 Godkjent av Søre Sunnmøre kommunerevisjon 19.3.2014 RESULTATREKNESKAP 2013 FOR ULSTEIN

Detaljer

Kyrkjeleg administrasjon Budsjett 2017 Budsjett 2018

Kyrkjeleg administrasjon Budsjett 2017 Budsjett 2018 Kyrkjeleg administrasjon 2017 2018 2017 2016 Rekneskap 2015 10100 Løn i faste stillingar 470000 260000 260000 244426 10300 Løn ekstrahjelp 15657 10500 Godtgjerdsle tillitsvalde 30000 30000 30000 10803

Detaljer

1 Hattfjelldal kommune (2015) - År/Periode

1 Hattfjelldal kommune (2015) - År/Periode Ansvar: 920 Finansinvesteringer Prosjekt: 9201 Egenkapitalinnskudd Funksjon: 172 Pensjon 35290 Kjøp av aksjer og andeler 445.641,00 0-445.641 0 Sum utgifter 445.641,00 0-445.641 0 Sum funksjon: 172 Pensjon

Detaljer

Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008

Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008 HOVUDOVERSIKT PÅ KONTONIVÅ 2008 Tabellen viser på kontonivå kva som ligg i kvart LN-nummer i hovudoversikta i årsrekneskapen. Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008 LN03 Brukarbetalingar 16000 Brukarbetaling

Detaljer

Kyrkjeleg administrasjon Fitjar kyrkje Kyrkjelydsprest Trusopplæring Kyrkjegardar

Kyrkjeleg administrasjon Fitjar kyrkje Kyrkjelydsprest Trusopplæring Kyrkjegardar Fitjar Kyrkjelege Fellesråd 2017 Fitjar sokneråd Teneste 0410 0421 0422 0423 0430 0440 0441 0442 0443 Kontogruppe Rekneskap 2015 2016 2017 Kyrkjeleg administrasjon Fitjar kyrkje Kyrkjelydsprest Trusopplæring

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 28. desember 2017 kl. 16.20 PDF-versjon 11. januar 2018 19.12.2017 nr. 2346 Forskrift om

Detaljer

2 av 126 Innhaldsoversikt rekneskap 2015 Side: Hovudoversikt og revisjonsmelding side 1-7 Investeringsrekneskap side 9-13 Driftsrekneskap side

2 av 126 Innhaldsoversikt rekneskap 2015 Side: Hovudoversikt og revisjonsmelding side 1-7 Investeringsrekneskap side 9-13 Driftsrekneskap side 1 av 126 Samnanger kommune der du vil leva og bu Samnanger kommune 2015 - Friluftslivets år Rekneskap 2015 2 av 126 Innhaldsoversikt rekneskap 2015 Side: Hovudoversikt og revisjonsmelding side 1-7 Investeringsrekneskap

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

SAK 02/15 REKNESKAP 2014

SAK 02/15 REKNESKAP 2014 SAK 02/15 REKNESKAP 2014 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2014. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

SAK 01/13 REKNESKAP 2012

SAK 01/13 REKNESKAP 2012 SAK 01/13 REKNESKAP 2012 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2012. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

Fitjar Budsjettrapport: Fitjar: * Rådmannen sitt framlegg. Budsjett 2013 Budsjett 2014

Fitjar Budsjettrapport: Fitjar: * Rådmannen sitt framlegg. Budsjett 2013 Budsjett 2014 1000 Formannskap 1000 Folkevalde,politisk komit/utval 1.10505 Honorar/stipend tr.pl. 1.10507 Køyregodtgjerdsle trekkpliktig 1.10803 Møtegodtgjersle 1.10804 Tapt arbeidsforteneste 1.11008 Faglitteratur

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Hovudbok investering per 17.11.2015

Hovudbok investering per 17.11.2015 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 18:15 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Prosjekt: 100 IKT INVESTERINGAR 31950 DATAPROGRAM 57.180,00 600.000 600.000 32002 KJØP MASKINER 196.105,00 0 0 34290 MVA. GENERELL KOMPENSASJONSORDNING

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

2017 Budsjett Austrheim sokn. Buds(end) Buds(end) Merknad

2017 Budsjett Austrheim sokn. Buds(end) Buds(end) Merknad 2017 Budsjett Austrheim sokn Ansvar: Tjeneste: Buds(end) Buds(end) Merknad 2017 2016 100 Soknet 089 Finansieringstransaksjoner 1500 Renteutgifter 90 000 120000 Renter kyrkjevindu og gravplass 1510 Avdrag

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST GODTGJERSLE FOLKEVALDE 10811 GODTGJERSLE ORDFØRAR/VARAORDFØRAR

Detaljer

Handbok for Kyrkjeleg fellesråd - rapportering 2013. Oppslag til hjelp ved filuttrekk og elektronisk skjemarapportering for rekneskapen

Handbok for Kyrkjeleg fellesråd - rapportering 2013. Oppslag til hjelp ved filuttrekk og elektronisk skjemarapportering for rekneskapen Handbok for Kyrkjeleg fellesråd - rapportering 2013 Oppslag til hjelp ved filuttrekk og elektronisk skjemarapportering for rekneskapen November 2013 Føreord Kyrkjelege fellesråd (inkludert sokneråd i

Detaljer

Årsbudsjett 2016 - Investering

Årsbudsjett 2016 - Investering Bruker: 18SVEFEI Klokken: 11:29 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Prosjekt: 100 IKT INVESTERINGAR Ansvar: 120 RÅDMANN/FELLESTENESTER Teneste: 12011 ADMINISTRATIV LEIING 31950 DATAPROGRAM 600.000 437.000

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser BILAG 3.1 ARTSINNDELING Artene som er skrevet i kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 og 0 har en spesiell betydning i driftseller kapitalregnskapet. Alle andre arter kan benyttes i både drift- og

Detaljer

01 Politisk styring, administrasjon, fellesfunksjonar

01 Politisk styring, administrasjon, fellesfunksjonar 01 Politisk styring, administrasjon, fellesfunksjonar 100 Politisk styring 10 Løn og sosiale utgifter 1 169 1 248 1 313 1 313 1 313 1 313 11 Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon 348 270 290 290

Detaljer

Årsbudsjett 2014 - investering

Årsbudsjett 2014 - investering Bruker: 18SVEFEI Klokken: 09:58 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Prosjekt: 100 IKT INVESTERINGAR Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 32002 KJØP MASKINER 0 0 97 32202

Detaljer

SAK 01/08 REKNESKAP 2007

SAK 01/08 REKNESKAP 2007 SAK 01/08 REKNESKAP 2007 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2007. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0 Gamvik rapport: Gamvik 1000 Kommunestyre og formannskap 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 0.1290 Andre driftsutgifter 7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0 0.6700 Salg av fast

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Justert budsjett SUM INNTEKTER

Justert budsjett SUM INNTEKTER REKNESKAP 2013 HOVUDOVERSIKT INVESTERINGSREKNESKAP Tekst Rekneskap Justert budsjett Opprinneleg budsjett Rekneskap INNTEKTER Sal av fast eigedom 255 521 215 000 0 805 403 Andre salsinntekter 5 916 0 0

Detaljer

Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjett

Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjett Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjett Rekneskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett (i heile 1000 kr) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 Investeringar i anleggsmidlar 133 082 205 355 295653 199550

Detaljer

Samnanger kommune der du vil leva og bu Friluftslivets år. BUDSJETT 2015 Framlegg frå rådmannen

Samnanger kommune der du vil leva og bu Friluftslivets år. BUDSJETT 2015 Framlegg frå rådmannen Samnanger kommune der du vil leva og bu 2015 Friluftslivets år BUDSJETT 2015 Framlegg frå rådmannen side Budsjettskjema 1 A og 2B 3 Hovudoversikt investering og drift 5 Investeringsbudsjett 8 Driftsbudsjett

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

Vedlegg 1 skjema 1A, 1B, 2A, 2B og årsverksplan

Vedlegg 1 skjema 1A, 1B, 2A, 2B og årsverksplan Vedlegg 1 skjema 1A, 1B, 2A, 2B og årsverksplan Budsjettskjema 1A budsjett 2015 Budsjett 2016 Skatt på inntekt og formue -33 062 375-34 017 000-35 627 000-35 627 000-35 627 000-35 627 000 Naturressursskatt

Detaljer

Kyrkjeleg administrasjon Fitjar kyrkje Kyrkjelydsprest Trusopplæring Kyrkjegardar

Kyrkjeleg administrasjon Fitjar kyrkje Kyrkjelydsprest Trusopplæring Kyrkjegardar Fitjar Kyrkjelege Fellesråd 2018 Fitjar sokneråd Teneste 0410 0421 0422 0423 0430 0440 0441 0442 0443 Kontogruppe Rekneskap 2018 Kyrkjeleg administrasjon Fitjar kyrkje Kyrkjelydsprest Trusopplæring Kyrkjegardar

Detaljer

Rekneskap kr. Sum funksjonsomr: 01 Folkevald/administrativ styring, fe

Rekneskap kr. Sum funksjonsomr: 01 Folkevald/administrativ styring, fe 01 Folkevald/administrativ styring, fellesfunksjonar 100 Politisk styring og kontrollorgan 10 Løn og sosiale utgifter 1 023 1 084 1 083 1 083 1 083 1 083 11 Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Frya RA-sak nr. 3/17 Representantskapsmøte 25. oktober 2017 ÅRSBUDSJETT Vedlegg: Budsjett 2018

Frya RA-sak nr. 3/17 Representantskapsmøte 25. oktober 2017 ÅRSBUDSJETT Vedlegg: Budsjett 2018 Nord- Sør- Ringebu Fron Fron Frya Renseanlegg Representantskapssak 43 Frya RA-sak nr. 3/17 Representantskapsmøte 25. oktober 2017 ÅRSBUDSJETT 2018 Vedlegg: Budsjett 2018./1 Bakgrunn: Kostnadene som er

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Notater. Randi Strand

Notater. Randi Strand 2009/60 Notater Randi Strand Notater Kyrkjeleg rapportering 2009 Fellesråd Oppslagshefte til hjelp ved filuttrekk og for elektronisk rapportering, via skjema for rekneskap Desember 2009 Avdeling for nasjonalregnskap

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

ØKONOMIPLAN Årsbudsjett 2014

ØKONOMIPLAN Årsbudsjett 2014 ØKONOMIPLAN Årsbudsjett Investeringar Websak 13/802 Sveio kommune Rådmannen sitt forslag Foto: Ida Vollum Vilje til vekst ein god stad å bu Websak 13/802. 12.11. 1 INNHALD BUDSJETTSKJEMA OG HOVUDOVERSIKTER

Detaljer

Hovudoversikt investeringsrekneskap

Hovudoversikt investeringsrekneskap Rekneskap 2015 Innhold Hovudoversikt investeringsrekneskap...3 Hovudoversikt driftsrekneskap...4 Balanseoversikt...6 Rekneskapsskjema 1A Driftsrekneskapen...7 Rekneskapsskjema 1B Driftsrekneskapen...7

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Budsjett 2018 Økonomiplan Forpliktande plan

Budsjett 2018 Økonomiplan Forpliktande plan Giske kommune 2018 Økonomiplan 2019-2021 Forpliktande plan 2018-2019 Kommunestyret sitt vedtak nye tabellar Vedlegg nr 1 0 Kommunestyret sitt vedtak (K-062/17): K- 062/17 Vedtak: 1. Giske kommunestyre

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

RAMMEREDUKSJONER. prioritering

RAMMEREDUKSJONER. prioritering RAMMEREDUKSJONER Grunnlagsmateriale - talldel med forslag- (avdeling funksjon) for videre bearbeiding og prioritering -3 10 SENTRALE STØTTETJENESTER 66 765 66 669 68 204 77 964 4 000-700 71 181 0 71 181-4

Detaljer

3 Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) (2016) - År/Periode Bruker: VNKAH Klokken: 16:02 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

3 Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) (2016) - År/Periode Bruker: VNKAH Klokken: 16:02 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: VNKAH Klokken: 16:02 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Grp. Prosjek: 100 Administrasjon 10100 Fastlønn 1.560.601 1.680.485-120 10300 Lønn til ekstrahjelp 49.004 0 49 10500 Annen lønn og trekkpliktige

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2016 2016 2015 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 658 908 733 300 722 533

Detaljer

SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT

SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN 20162019 FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT AV 09.11.2015 INNHALD BUDSJETT FOR DRIFT SUND KOMMUNE 2016 DRIFTSRAPPORT (SAMLA) BUDSJETTSKJEMA 1 A 3 DRIFTSRAPPORT (SAMLA)

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016

NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016 NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016 INNHOLD Økonomisk oversikt Drift Økonomisk oversikt - Investering Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskap fordelt på sektor Regnskapsskjema 2A

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 722 533 813 550 510 684

Detaljer

DRIFTSDEL. 01 Politisk styring, administrasjon, fellesfunksjonar. Rekneskap. Regulert kr

DRIFTSDEL. 01 Politisk styring, administrasjon, fellesfunksjonar. Rekneskap. Regulert kr 01 Politisk styring, administrasjon, fellesfunksjonar 100 Politisk styring 10 Løn og sosiale utgifter 1 171 1 253 1 203 1 203 1 203 1 203 11 Kjøp varer/tenester; kommunal eigenproduksjon 268 380 255 255

Detaljer

ØKONOMIPLAN VEDLEGG TIL ÅRSBUDSJETT 2015 TAL Kommunestyrets vedtak KOM 94/14

ØKONOMIPLAN VEDLEGG TIL ÅRSBUDSJETT 2015 TAL Kommunestyrets vedtak KOM 94/14 ØKONOMIPLAN 2015 2018 VEDLEGG TIL ÅRSBUDSJETT 2015 TAL Kommunestyrets vedtak KOM 94/14 Innhold Drift... 3 skjema 1A... 3 Hovudoversikt drift... 4 skjema 1B... 5 Alle detaljer drift... 6 Investering...

Detaljer

SAK 01/12 REKNESKAP 2011

SAK 01/12 REKNESKAP 2011 SAK 01/12 REKNESKAP 2011 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2011. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune ansvar : 1170 - DIVERSE FELLESUTGIFTER 5292 - EGENKAPITALINNSKUDD 180 29 801,00 0 36 898,00 29 801,00 0 36 898,00 9700 - OVERFØRINGER FRA DRIFTSREGNSK. 180-29 801,00

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Konton. Tekst ERV. r Frisk

Konton. Tekst ERV. r Frisk 10100 Løn i faste stillinger(stillingsheimlar) 101000 Løn i faste stillingar (stillingsheimlar) 10101 Lærarløn faste stillingar (stillingsheimlar) 101020 Lærarløn faste stillingar (stillingsheimlar) 10102

Detaljer

Luster kyrkjelege fellesråd, 2. tertialrapport 2016

Luster kyrkjelege fellesråd, 2. tertialrapport 2016 Luster kyrkjelege fellesråd, 2. tertialrapport 2 16 2 15 2 16 1 Kyrkjeleg administrasjon Sum utgifter 1 234 44 1 344 375 2 35 Sum inntekter 5 987 62 6 69 339 6 153 Kyrkjeleg administrasjon -4 753 18-4

Detaljer