Detaljbudsjett for 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Detaljbudsjett for 2015"

Transkript

1 1 Ansvar: 002 Enhetsadministrasjon PUF Regulativlønn Telefongodtgjøring avgiftspliktig Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Kontorutgifter Abonnement Bevertning Andre utgifter Andre driftsutgifter Erkjentlighetsgaver ikke oppg.pl Telefonutgifter Annonser Kursutgifter Oppholdsutgifter vedr kurs Reise/diett statens satser Telefon refundert Reiseutg ikke oppgavepl (tog, buss, fly, taxi ol) Inventar Utstyr (inkl PC og programvare) Konsulenthonorar Merverdiavgift utenfor mva-loven Sum utgifter Tilretteleggingstilskudd NAV Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Bruk av disp.fond (enhetene) Bruk av bundne fond Sum inntekter Sum ansvar: 002 Enhetsadministrasjon PUF Ansvar: 010 Forvaltning av skole Regulativlønn Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Kontorutgifter Abonnement Faglitteratur Bevertning Andre utgifter Telefonutgifter Annonser Kursutgifter Kompetanseutvikling Oppholdsutgifter vedr kurs Reise/diett statens satser Reise/diett Reiseutg ikke oppgavepl (tog, buss, fly, taxi ol) Skoleskyss Skyssutgifter ekskursjoner - enkeltreiser Korttidsleie av transportmidler Forsikringer Husleie Lisenser - avgifter Vedlikehold/brukerstøtte EDB Utstyr (inkl PC og programvare) Konsulenthonorar Kjøpt undervisning andre kommuner Merverdiavgift utenfor mva-loven Tilskudd Tilskudd enkeltvedtak Avsetning til bundne fond Sum utgifter Statstilskudd Statstilskudd Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Skjønnsmidler Bruk av bundne fond Bruk av bundne fond Sum inntekter Sum ansvar: 010 Forvaltning av skole Ansvar: 012 Private barnehager Overføring barnehage Kjøpt undervisning andre kommuner Komm tilskudd til private barnehager Komm tilskudd nedsatt funksj.evne barnehager Andre overføringer private barnehager

2 Tilskudd enkeltvedtak Sum utgifter Refusjon fra andre kommuner Sum inntekter Sum ansvar: 012 Private barnehager Ansvar: 013 Grønn omsorg Andre driftsutgifter Skoleskyss Merverdiavgift utenfor mva-loven Tilskudd til private Sum utgifter Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Sum inntekter Sum ansvar: 013 Grønn omsorg Ansvar: 014 Den kulturelle skolesekken Ekstrahjelp Arbeidsgiveravgift Faglitteratur Bevertning Andre driftsutgifter Tjenestefrikjøp (ref lønn fast arb.giver) Artisthonorar Kursutgifter Oppholdsutgifter vedr kurs Reiseutg ikke oppgavepl (tog, buss, fly, taxi ol) Skoleskyss Skyssutgifter ekskursjoner - enkeltreiser Kontingenter - gebyr Utstyr (inkl PC og programvare) Konsulenthonorar Overføring Kjøp fra musikkskolen (KF) Merverdiavgift utenfor mva-loven Tilskudd Sum utgifter Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Refusjon fra fylkeskommunen Tilskudd fra fylkeskommune Bruk av bundne fond Sum inntekter Sum ansvar: 014 Den kulturelle skolesekken Ansvar: 015 Forvaltning barnehage Regulativlønn Ekstrahjelp Trekkpl overskudd på godtgjørelse Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Kontorutgifter Abonnement Faglitteratur Bevertning Annet forbruksmateriell Andre utgifter Andre driftsutgifter Annonser Kursutgifter Oppholdsutgifter vedr kurs Reise/diett statens satser Reiseutg ikke oppgavepl (tog, buss, fly, taxi ol) Lisenser - avgifter Utstyr (inkl PC og programvare) Konsulenthonorar Overføring barnehage Andre overføringer private barnehager Merverdiavgift utenfor mva-loven Tilskudd til private Tilskudd enkeltvedtak Avsetning til bundne fond Sum utgifter Fordelte utgifter Overføring fra kultur Statstilskudd

3 Refusjon fra staten Refusjon av sykepenger Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Refusjon fra fylkeskommunen Refusjon fra andre kommuner Refusjon fra private Tilskudd fra private Sum inntekter Sum ansvar: 015 Forvaltning barnehage Ansvar: 022 Preparering av turløyper Bevertning Avgifter og forsikring transportmidler Forsikringer Leie av grunn Vedlikehold anlegg Kontroll - merking Kjøp av tjenester prep turløyper Merverdiavgift utenfor mva-loven Tilskudd til private Sum utgifter Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Refusjon fra private Bruk av infrastruktrurfond Sum inntekter Sum ansvar: 022 Preparering av turløyper Ansvar: 030 Landbruksforvaltning Regulativlønn Ekstrahjelp Overtidsgodtgjørelse Lønnsutg. vedlikehold, nedriving/oppføring av bygn.mess Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Kontorutgifter Abonnement Faglitteratur Bevertning Andre utgifter Andre driftsutgifter Tjenestefrikjøp (ref lønn fast arb.giver) Telefonutgifter Trykking - kopiering Annonser Annonser ledige stillinger Trykksaker Kursutgifter Oppholdsutgifter vedr kurs Reise/diett statens satser Telefon refundert Reiseutg ikke oppgavepl (tog, buss, fly, taxi ol) Korttidsleie av transportmidler Husleie Leie av lokaler Lisenser - avgifter Utstyr (inkl PC og programvare) Konsulenthonorar Kjøp av tjenester næring Kjøp av tjenester fra private Merverdiavgift utenfor mva-loven Tilskudd til private Avsetning til bundne fond Sum utgifter Andre gebyr Fordelte lønnsutgifter Statstilskudd Refusjon fra staten Refusjon av sykepenger Refusjon av fødselspenger Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Refusjon fra fylkeskommunen Tilskudd fra Blilyst:) Refusjon fra private Tilskudd fra private Bruk av bundne fond Sum inntekter Sum ansvar: 030 Landbruksforvaltning

4 4 Ansvar: 031 Klinisk veterinærvakt Konsulenthonorar Godtgjørelse klinisk veterinærvakt Sum utgifter Statstilskudd Sum inntekter Sum ansvar: 031 Klinisk veterinærvakt Ansvar: 032 Miljøforvaltning Regulativlønn Ekstrahjelp Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Kontorutgifter Abonnement Bevertning Kantineutgifter Andre utgifter Andre driftsutgifter Telefonutgifter Portoutgifter - frankering Annonser Kursutgifter Oppholdsutgifter vedr kurs Reise/diett statens satser Reiseutg ikke oppgavepl (tog, buss, fly, taxi ol) Kontingenter - gebyr Utstyr (inkl PC og programvare) Konsulenthonorar Merverdiavgift utenfor mva-loven Tilskudd til private Avsetning til bundne fond Sum utgifter Gebyrinntekter Gebyr utslippstillatelse Fordelte utgifter Statstilskudd Refusjon fra staten Refusjon av sykepenger Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Tilskudd fra fylkeskommune Bruk av bundne fond Sum inntekter Sum ansvar: 032 Miljøforvaltning Ansvar: 033 Viltforvaltning Andre driftsutgifter Trykksaker Merverdiavgift utenfor mva-loven Tilskudd til private Avsetning til bundne fond Sum utgifter Statstilskudd Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Refusjon fra private Refusjon - avgift Sum inntekter Sum ansvar: 033 Viltforvaltning Ansvar: 034 Friluftsliv Ekstrahjelp Arbeidsgiveravgift Bevertning Andre utgifter Andre driftsutgifter Annonser Oppholdsutgifter vedr kurs Reise/diett statens satser Strømutgifter Kontingenter - gebyr Kommunale avgifter Vedlikehold anlegg Merverdiavgift utenfor mva-loven Tilskudd til private Avsetning til bundne fond

5 5 Sum utgifter Gebyrer/salg Salg av materiell Overføring fra kultur Statstilskudd Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Tilskudd fra fylkeskommune Bruk av bundne fond Sum inntekter Sum ansvar: 034 Friluftsliv Ansvar: 035 Oppdal naturparksenter Andre driftsutgifter Husleie Utstyr (inkl PC og programvare) Kjøp av tjenester næring Merverdiavgift utenfor mva-loven Sum utgifter Leieinntekter offentlige bygg Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Refusjon fra private Sum inntekter Sum ansvar: 035 Oppdal naturparksenter Ansvar: 040 Byggesaks- og reguleringstjeneste Regulativlønn Telefongodtgjøring avgiftspliktig Trekkpl overskudd på godtgjørelse Hjemmekontor skattepl. del Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Kontorutgifter Rekvisita Abonnement Faglitteratur Medisinske forbruksvarer Bevertning Kaffe - te Andre utgifter Telefonutgifter Datakommunikasjon Annonser Kursutgifter Oppholdsutgifter vedr kurs Reise/diett statens satser Telefon refundert Hjemmekontor skattefri del Reiseutg ikke oppgavepl (tog, buss, fly, taxi ol) Korttidsleie av transportmidler Kontingenter - gebyr Lisenser - avgifter Vedlikehold/brukerstøtte EDB Inventar Utstyr (inkl PC og programvare) Konsulenthonorar Prosessutgifter Overføring til interkommunale vertskommuner Merverdiavgift utenfor mva-loven Forsinkelsesrenter Sum utgifter Gebyrinntekter Refusjon av sykepenger Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Sum inntekter Sum ansvar: 040 Byggesaks- og reguleringstjeneste Ansvar: 041 Kart- og oppmålingstjeneste Regulativlønn Fast bilgodtgjøring Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Kontorutgifter Rekvisita Abonnement Vareklær Telefonutgifter

6 Kursutgifter Oppholdsutgifter vedr kurs Reise/diett statens satser Drivstoff og olje Avgifter og forsikring transportmidler Reiseutg ikke oppgavepl (tog, buss, fly, taxi ol) Vedlikehold biler Korttidsleie av transportmidler Forsikringer Kontingenter - gebyr Vedlikehold/brukerstøtte EDB Omkostninger tinglysing mv Inventar Utstyr (inkl PC og programvare) Instrumenter og apparater Materiell Vedlikehold av utstyr Merverdiavgift utenfor mva-loven Sum utgifter Gebyrinntekter Andre gebyr Refusjon fra staten Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Refusjon fra private Sum inntekter Sum ansvar: 041 Kart- og oppmålingstjeneste Ansvar: 045 Infoland Andre utgifter Trykking - kopiering Reise/diett statens satser Reiseutg ikke oppgavepl (tog, buss, fly, taxi ol) Merverdiavgift utenfor mva-loven Sum utgifter Gebyrer/salg Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Sum inntekter Sum ansvar: 045 Infoland Ansvar: 050 Ungdom i jobb Ekstrahjelp Arbeidsgiveravgift Sum utgifter Sum ansvar: 050 Ungdom i jobb Ansvar: 052 Religiøse formål Støtte til institusjoner, foreninger og lag Sum utgifter Sum ansvar: 052 Religiøse formål Ansvar: 060 Forvaltning for helsesektoren Regulativlønn Telefongodtgjøring avgiftspliktig Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Kontorutgifter Faglitteratur Bevertning Andre utgifter Andre driftsutgifter Telefonutgifter Kursutgifter Oppholdsutgifter vedr kurs Reise/diett statens satser Telefon refundert Reiseutg ikke oppgavepl (tog, buss, fly, taxi ol) Korttidsleie av transportmidler Husleie Utg utskrivn.klare pasienter Tolketjeneste Kontrollutgifter securitas Overf til fritidsklubben (KF) Overføring til staten Tilskudd overgrepsmottak Merverdiavgift utenfor mva-loven Sum utgifter

7 16202 Gebyrinntekter Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Refusjon - utleie Bruk av bundne fond Sum inntekter Sum ansvar: 060 Forvaltning for helsesektoren Ansvar: 061 Legetjeneste Annen lønn Legevaktgodtgjøring Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Bevertning Andre driftsutgifter Telefonutgifter Annonser Reise/diett statens satser Praksiskompensasjon lege Reiseutg ikke oppgavepl (tog, buss, fly, taxi ol) Tilskudd til Norsk Pasientskadeerstatning Vedlikehold/brukerstøtte EDB Utstyr (inkl PC og programvare) Utg utskrivn.klare pasienter Tolketjeneste Driftsavtale/tilskudd leger fysioterapeuter Turisttilskudd leger Kjøp av tjenester fra private Lønnstilskudd spesialisthelsetj Overføring til staten Overføringer til trygdekontoret Driftstilskudd legevaktsentral Merverdiavgift utenfor mva-loven Sum utgifter Refusjoner fra Helfo Refusjon fra staten Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Bruk av infrastrukturfondet Sum inntekter Sum ansvar: 061 Legetjeneste Ansvar: 062 Miljørettet helsevern Regulativlønn Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Kontorutgifter Abonnement Faglitteratur Arbeidsmateriell Medisinske forbruksvarer Bevertning Annet forbruksmateriell Andre driftsutgifter Telefonutgifter Annonser Kursutgifter Oppholdsutgifter vedr kurs Reise/diett statens satser Reiseutg ikke oppgavepl (tog, buss, fly, taxi ol) Korttidsleie av transportmidler Husleie Leie av lokaler Inventar Utstyr (inkl PC og programvare) Merverdiavgift utenfor mva-loven Avsetning til bundne fond Sum utgifter Salg av tjenester Statstilskudd Refusjon fra staten Tilretteleggingstilskudd NAV Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Skjønnsmidler Bruk av bundne fond Sum inntekter Sum ansvar: 062 Miljørettet helsevern

8 Ansvar: 070 Brannvern Abonnement Andre driftsutgifter Telefonutgifter Konsesjoner Avgifter og forsikring transportmidler Vedlikehold biler - maskiner Lisenser - avgifter Vedlikehold/brukerstøtte EDB Overføring til interkomm foretak IKS Overf IKS vedr IUA Overf IKS vedr 110-sentral Merverdiavgift utenfor mva-loven Sum utgifter Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Refusjon fra andre kommuner Bruk av infrastruktrurfond Sum inntekter Sum ansvar: 070 Brannvern Ansvar: 071 Feiervesen Portoutgifter - frankering Avgifter og forsikring transportmidler Vedlikehold/brukerstøtte EDB Overføring til interkomm foretak IKS Merverdiavgift utenfor mva-loven Sum utgifter Gebyrer VA Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Sum inntekter Sum ansvar: 071 Feiervesen Ansvar: 080 Kulturadministrasjon Regulativlønn Telefongodtgjøring avgiftspliktig Godtgjørelse andre nemder og råd Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Kontorutgifter Abonnement Bevertning Andre driftsutgifter Telefonutgifter Annonser Kursutgifter Oppholdsutgifter vedr kurs Reise/diett statens satser Reiseutg ikke oppgavepl (tog, buss, fly, taxi ol) Kontingenter - gebyr Utstyr (inkl PC og programvare) Merverdiavgift utenfor mva-loven Sum utgifter Refusjon av sykepenger Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Refusjon fra private Sum inntekter Sum ansvar: 080 Kulturadministrasjon Ansvar: 081 Bygdebok Regulativlønn Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Bevertning Andre driftsutgifter Portoutgifter - frankering Trykksaker Merverdiavgift utenfor mva-loven Sum utgifter Salg av materiell Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Bruk av disp.fond (enhetene) Sum inntekter Sum ansvar: 081 Bygdebok

9 9 Ansvar: 082 Vennskapskommuner Godtgjørelse andre nemder og råd Arbeidsgiveravgift Bevertning Andre driftsutgifter Reise/diett statens satser Kontingenter - gebyr Merverdiavgift utenfor mva-loven Støtte til institusjoner, foreninger og lag Sum utgifter Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Bruk av infrastruktrurfond Sum inntekter Sum ansvar: 082 Vennskapskommuner Ansvar: 083 Bygdemuseet Regulativlønn Variable tillegg Ekstrahjelp Variable tillegg ekstrahjelp Telefongodtgjøring avgiftspliktig Godtgjørelse andre nemder og råd Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Abonnement Bevertning Matvarer Annet forbruksmateriell Renholdsmidler Vareklær Andre driftsutgifter Telefonutgifter Datakommunikasjon Annonser Markedsføring Kursutgifter Reise/diett statens satser Drivstoff og olje Reiseutg ikke oppgavepl (tog, buss, fly, taxi ol) Strømutgifter Forsikringer Vaktordning - vakthold (vekter) Kontingenter - gebyr Kommunale avgifter Inventar Utstyr (inkl PC og programvare) Verktøy og redskap Vedlikehold bygninger Vedlikehold veg vinter Vedlikehold anlegg Servicekontroll ventilasjonsanlegg Materiell til vedlikehold bygninger Materiell til vedlikehold maskiner og utstyr Konsulenthonorar Merverdiavgift utenfor mva-loven Sum utgifter Matsalg Billettinntekter Leieinntekter offentlige bygg Refusjon av sykepenger Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Refusjon fra private Sum inntekter Sum ansvar: 083 Bygdemuseet Ansvar: 084 Kulturvern Ekstrahjelp Arbeidsgiveravgift Andre driftsutgifter Kontingenter - gebyr Kommunale avgifter Merverdiavgift utenfor mva-loven Sum utgifter Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Sum inntekter Sum ansvar: 084 Kulturvern

10 Ansvar: 085 Kunst, musikk og sang Annen lønn Arbeidsgiveravgift Bevertning Andre driftsutgifter Komm.andel 17.mai-arr Annonser Skyssutgifter 17.mai-arr Forsikringer Tono-avgift Merverdiavgift utenfor mva-loven Tilskudd til private Tilskudd Kulturprisen Sum utgifter Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Sum inntekter Sum ansvar: 085 Kunst, musikk og sang Ansvar: 086 Barne og ungdomsarbeid Skyssutgifter ekskursjoner - enkeltreiser Merverdiavgift utenfor mva-loven Støtte til institusjoner, foreninger og lag Sum utgifter Refusjon fra staten Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Sum inntekter Sum ansvar: 086 Barne og ungdomsarbeid Ansvar: 087 Idretts- og friluftsaktiviteter Bevertning Annonser Husleie Merverdiavgift utenfor mva-loven Tilskudd til private Støtte til institusjoner, foreninger og lag Tilskudd Sum utgifter Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Bruk av infrastruktrurfond Sum inntekter Sum ansvar: 087 Idretts- og friluftsaktiviteter Ansvar: 088 Voksenopplæring Tilskudd Sum utgifter Sum ansvar: 088 Voksenopplæring Ansvar: 089 Bygdebok sentrum Regulativlønn Telefongodtgjøring avgiftspliktig Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Andre driftsutgifter Telefonutgifter Datakommunikasjon Trykking - kopiering Annonser Telefon refundert Husleie Konsulenthonorar Merverdiavgift utenfor mva-loven Sum utgifter Salg av materiell Refusjon av sykepenger Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Bruk av generelt disp. fond Bruk av disp.fond (enhetene) Sum inntekter Sum ansvar: 089 Bygdebok sentrum

11 11 Ansvar: 100 Sekretariat Regulativlønn Telefongodtgjøring avgiftspliktig Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Kontorutgifter Abonnement Interkommunal arkivordning Bevertning Telefonutgifter Kursutgifter Oppholdsutgifter vedr kurs Reise/diett statens satser Telefon refundert Reiseutg ikke oppgavepl (tog, buss, fly, taxi ol) Vedlikehold/brukerstøtte EDB Inventar Merverdiavgift utenfor mva-loven Avsetning til disp.fond (enhetene) Sum utgifter Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Sum inntekter Sum ansvar: 100 Sekretariat Ansvar: 120 Lønns- og personalkontor Regulativlønn Telefongodtgjøring avgiftspliktig Trekkpl overskudd på godtgjørelse Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Kontorutgifter Abonnement Bevertning Andre utgifter Telefonutgifter Annonser Kursutgifter Oppholdsutgifter vedr kurs Reise/diett statens satser Telefon refundert Reiseutg ikke oppgavepl (tog, buss, fly, taxi ol) Lisenser - avgifter Vedlikehold/brukerstøtte EDB Inventar Utstyr (inkl PC og programvare) Merverdiavgift utenfor mva-loven Sum utgifter Statstilskudd Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Tjenester kirkelig fellesråd Sum inntekter Sum ansvar: 120 Lønns- og personalkontor Ansvar: 140 Økonomikontor Regulativlønn Vikarer Ekstrahjelp Telefongodtgjøring avgiftspliktig Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Kontorutgifter Abonnement Faglitteratur Bevertning Telefonutgifter Gebyr/utgifter vedr. banktransaksjoner Ørekorreksjon Annonser Kursutgifter Kurs Oppholdsutgifter vedr kurs Reise/diett statens satser Reiseutg ikke oppgavepl (tog, buss, fly, taxi ol) Kontingenter - gebyr Innfordringsgebyr Vedlikehold/brukerstøtte EDB Inventar Utstyr (inkl PC og programvare)

12 Vedlikehold av utstyr Overføring til interkommunale vertskommuner Merverdiavgift utenfor mva-loven Ettergivelse av krav Sum utgifter Gebyrer/salg Rettsgebyr Refusjon av sykepenger Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Refusjon fra private Tjenester kirkelig fellesråd Renter av tilgodehavende Sum inntekter Sum ansvar: 140 Økonomikontor Ansvar: 150 Servicetorget Regulativlønn Variable tillegg Vikarer Overtidsgodtgjørelse Telefongodtgjøring avgiftspliktig Trekkpl overskudd på godtgjørelse Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Kontorutgifter Abonnement Bevertning Vareklær Telefonutgifter Annonser Kursutgifter Oppholdsutgifter vedr kurs Reise/diett statens satser Reiseutg ikke oppgavepl (tog, buss, fly, taxi ol) Alarmsystem Lisenser - avgifter Vedlikehold/brukerstøtte EDB Utstyr (inkl PC og programvare) Prosessutgifter Konsulent-bistand Merverdiavgift utenfor mva-loven Sum utgifter Refusjoner fra Nav trygd Refusjon fra staten Refusjon av sykepenger Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Refusjon - avgift Sum inntekter Sum ansvar: 150 Servicetorget Ansvar: 160 Rådmannen Regulativlønn Telefongodtgjøring avgiftspliktig Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Kontorutgifter Abonnement Bevertning Matvarer Andre utgifter Erkjentlighetsgaver ikke oppg.pl Telefonutgifter Kursutgifter Faglig veiledning Oppholdsutgifter vedr kurs Reise/diett statens satser Reiseutg ikke oppgavepl (tog, buss, fly, taxi ol) Korttidsleie av transportmidler Inventar Merverdiavgift utenfor mva-loven Sum utgifter Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Sum inntekter Sum ansvar: 160 Rådmannen Ansvar: 170 Utvikling

13 Regulativlønn Telefongodtgjøring avgiftspliktig Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Kontorutgifter Abonnement Bevertning Telefonutgifter Annonser Kursutgifter Reise/diett statens satser Reiseutg ikke oppgavepl (tog, buss, fly, taxi ol) Korttidsleie av transportmidler Kjøp av tjenester næring Merverdiavgift utenfor mva-loven Støtte til institusjoner, foreninger og lag Sum utgifter Kantinesalg avg.pliktig Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Bruk av infrastruktrurfond Sum inntekter Sum ansvar: 170 Utvikling Ansvar: 171 Andre næringsformål Abonnement Andre driftsutgifter Kontingenter - gebyr Lisenser - avgifter Prosessutgifter Merverdiavgift utenfor mva-loven Tilskudd til private Støtte til institusjoner, foreninger og lag Tilskudd Bistand - støtte Tilskudd til andre formål Sum utgifter Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Bruk av infrastruktrurfond Bruk av næringsfond Sum inntekter Sum ansvar: 171 Andre næringsformål Ansvar: 172 Innlandsprogrammet - Blilyst:) Kjøp av tjenester næring Merverdiavgift utenfor mva-loven Tilskudd vertskommune Sum utgifter Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Bruk av næringsfond Sum inntekter Sum ansvar: 172 Innlandsprogrammet - Blilyst:) Ansvar: 173 Regionale utviklingsmidler Tilskudd til private Avsetning til næringsfondet Sum utgifter Tilskudd fra fylkeskommuner Sum inntekter Sum ansvar: 173 Regionale utviklingsmidler Ansvar: 180 Fellesutgifter Annen lønn Gruppelivs- og ulykkesforsikring Arbeidsgiveravgift Rekvisita Abonnement Bevertning Kaffeordning Velferdstiltak (ansatte - brukere) Andre driftsutgifter Bedriftshelsetjeneste Erkjentlighetsgaver ikke oppg.pl Telefonutgifter Portoutgifter - frankering

14 Postordning Trykking - kopiering Annonser Kursutgifter Faglig veiledning Utgifter til foreleser/kurs Kurs Oppholdsutgifter vedr kurs OU-fond Reise/diett statens satser Reiseutg ikke oppgavepl (tog, buss, fly, taxi ol) Forsikringer Lisenser - avgifter Tono-avgift Kontingenter KS Utstyr (inkl PC og programvare) Prosessutgifter Meglerhonorar Merverdiavgift utenfor mva-loven Tilskudd vertskommune Ettergivelse av krav Sum utgifter Salg av materiell Intern kopiering Lån av frankeringsmaskin Egenandel kaffeordning Kopiering eksternt Statstilskudd Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Refusjon fra andre kommuner Trekk, opplærings- og utviklingsfond Egenandel kollektiv ulykkesforsikring Bruk av bundne fond Sum inntekter Sum ansvar: 180 Fellesutgifter Ansvar: 183 Tillitsvalgtordningen Regulativlønn Pensjonspremie KLP Pensjonspremie SPK Arbeidsgiveravgift Reise/diett statens satser Reiseutg ikke oppgavepl (tog, buss, fly, taxi ol) Merverdiavgift utenfor mva-loven Sum utgifter Refusjon av sykepenger Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Sum inntekter Sum ansvar: 183 Tillitsvalgtordningen Ansvar: 184 Hovedvernombud Lønn tillitsvalgte Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Sum utgifter Sum ansvar: 184 Hovedvernombud Ansvar: 185 EDB-drift Regulativlønn Overtidsgodtgjørelse Lærlingelønn Fast bilgodtgjøring Telefongodtgjøring avgiftspliktig Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Bevertning Annet forbruksmateriell Andre driftsutgifter Telefonutgifter Datakommunikasjon Kursutgifter Oppholdsutgifter vedr kurs Reise/diett statens satser Reiseutg ikke oppgavepl (tog, buss, fly, taxi ol) Lisenser - avgifter Utstyr (inkl PC og programvare) Fjerndrift datasystemer

15 Konsulenthonorar Merverdiavgift utenfor mva-loven Sum utgifter Fordelte utgifter Refusjon av sykepenger Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Lærlingetilskudd Refusjon fra andre kommuner Bruk av disp.fond (enhetene) Sum inntekter Sum ansvar: 185 EDB-drift Ansvar: 193 Overformynderi Godtgjørelse andre nemder og råd Arbeidsgiveravgift Bevertning Prosessutgifter Merverdiavgift utenfor mva-loven Sum utgifter Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Sum inntekter Sum ansvar: 193 Overformynderi Ansvar: 230 Kommune- og stortingsvalg Ekstrahjelp Overtidsgodtgjørelse Trekkpl overskudd på godtgjørelse Overtid renholdere Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Kontorutgifter Bevertning Andre utgifter Andre driftsutgifter Annonser Oppholdsutgifter vedr kurs Reise/diett statens satser Reiseutg ikke oppgavepl (tog, buss, fly, taxi ol) Merverdiavgift utenfor mva-loven Sum utgifter Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Sum inntekter Sum ansvar: 230 Kommune- og stortingsvalg Ansvar: 231 Partistøtte Tilskudd til private Sum utgifter Sum ansvar: 231 Partistøtte Ansvar: 232 Politiske organer Telefongodtgjøring avgiftspliktig Godtgjørelse ordfører Godtgjørelse varaordfører Godtgjørelse formannskap Godtgjørelse utvalg Godtgjørelse kommunestyre Barnepass Tapt arbeidsfortjeneste Godtgjørelse ungdommens kommunestyre Arbeidsgiveravgift Kontorutgifter Abonnement Bevertning Matvarer Tjenestefrikjøp (ref lønn fast arb.giver) Telefonutgifter Portoutgifter - frankering Annonser Gaver vedr. representasjon Kursutgifter Oppholdsutgifter vedr kurs Reise/diett statens satser Reiseutg ikke oppgavepl (tog, buss, fly, taxi ol) Korttidsleie av transportmidler Utstyr (inkl PC og programvare)

16 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven Tiltak iflg ungdommens kommunestyre Sum utgifter Statstilskudd Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Sum inntekter Sum ansvar: 232 Politiske organer Ansvar: 233 Revisjon Godtgjørelse utvalg Arbeidsgiveravgift Bevertning Reise/diett statens satser Reiseutg ikke oppgavepl (tog, buss, fly, taxi ol) Kontingenter - gebyr Overføring til interkommunale vertskommuner Overføring til interkomm foretak IKS Sum utgifter Sum ansvar: 233 Revisjon Ansvar: 234 Eldrerådet Godtgjørelse utvalg Arbeidsgiveravgift Bevertning Andre driftsutgifter Annonser Kursutgifter Reise/diett statens satser Merverdiavgift utenfor mva-loven Sum utgifter Statstilskudd Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Sum inntekter Sum ansvar: 234 Eldrerådet Ansvar: 240 Tilleggsbevilgningsreserve Bevertning Artisthonorar Gaver vedr. representasjon Utstyr (inkl PC og programvare) Merverdiavgift utenfor mva-loven Støtte til institusjoner, foreninger og lag Tilfeld.utg etter formannskapets bestemmelse Overføring til komm foretak Reserverte tilleggsbevilgninger Reserverte lønnstillegg Sum utgifter Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Tidligere års regnskapsmessige overskudd Bruk av generelt disp. fond Bruk av næringsfond Sum inntekter Sum ansvar: 240 Tilleggsbevilgningsreserve Ansvar: 242 Kulturhuset Overføring til komm foretak Sum utgifter Sum ansvar: 242 Kulturhuset

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter ÅRSMELDING 2010 Del 3 Årsregnskap Herøy kommune - Et hav av muligheter - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE 100 Folkevalgte styringsorgan... 4 110 - Administrasjonsenheten... 7 240 Herøy barnehage... 16 260 Herøy

Detaljer

SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015

SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015 SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015 Tall i 1000 kroner BUDSJETT 2015 OPPR. BUD 2014 REGNSKAP 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -12 650-11 900-11 951 Ordinært rammetilskudd -32 350-30

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 FOSNES KOMMUNE Rådmannens innstilling ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 Innholdsfortegnelse Økonomiske oversikter - Økonomisk oversikt investering 3-4 - Økonomisk

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer 10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150

Detaljer

Kvitsøy kommune Regnskap 2011

Kvitsøy kommune Regnskap 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE - REGNSKAP 2011 KVITSØY KOMMUNE 1 Hovedoversikt driftsregnskap 2011 Side 3 2 Hovedoversikt investeringsregnskap 2011 Side 4 3 Hovedoversikt balanseregnskap 2011 Side 5 4 Regnskapsskjema

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: 3/69 Møtedato/tid: 6.5.23, kl. 9: Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Møtedeltakere: Kari Slungård, leder Toralf Øverås Astrid Jensen Forfall: Ingen.

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2014 og økonomiplan 2014 2017 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET 4 INVESTERINGSBUDSJETTET 107 Vedlegg til

Detaljer

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396 Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Sentraladm. og fellesdrift 5 471 584 4 164 000 4 417 000 4 167 000 4 167 000

Detaljer

REGNSKAP 2014 FOR GRATANGEN KOMMUNE

REGNSKAP 2014 FOR GRATANGEN KOMMUNE 1 REGNSKAP 2014 FOR GRATANGEN KOMMUNE ÅRSTEINHORNET Foto: Karl Fredrik Normann 2 INNHOLD REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFT 2014... 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A INVESTERING 2014... 4 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2014... 5 ØKONOMISK

Detaljer

KONTOPLAN ART. NB: så få arter som mulig da disse gjelder alle. Tenk kombinasjon med ansvar og funksjon og bygg heller ut ansvar eller funksjon.

KONTOPLAN ART. NB: så få arter som mulig da disse gjelder alle. Tenk kombinasjon med ansvar og funksjon og bygg heller ut ansvar eller funksjon. KONTOPLAN ART NB: så få arter som mulig da disse gjelder alle. Tenk kombinasjon med ansvar og funksjon og bygg heller ut ansvar eller funksjon. ARTSBEGREPET (oppdatert 07.12.2011) Art (konto) viser hvilken

Detaljer

REGNSKAPSOPPSETT KOSTRA FORSKRIFTENE

REGNSKAPSOPPSETT KOSTRA FORSKRIFTENE REGNSKAPSOPPSETT REGNSKAPSOPPSETT ETTER KOSTRA FORSKRIFTENEREGNSKAPSOPPSETT ETTER KOSTRA FORSKRIFTENE ETTER KOSTRA FORSKRIFTENE Loppa Kommune Revidert pr 01.01.2012. 1 INNLEDNING... 3 Driftsregnskapet...

Detaljer

Ansvar Ansvarsområde Funksjon Tjenesteområde

Ansvar Ansvarsområde Funksjon Tjenesteområde Rev. 25.03.2011 Ansvarskontoplan Ansvar Ansvarsområde Funksjon Tjenesteområde 100 Fellesområde inntekter 2010 Førskole 8000 Skatt på inntekt og formue 8001 Eiendomsskatt 8400 Rammetilskudd, inntektsutjevning

Detaljer

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag Faktiske endringer KS 070/13 vs 180001 Rammetilskudd -167 253 000-166 295 000 958 000 958 000 181001 Integreringstilskudd -5 450 400-5 998 200-547 800-547 800-21 150-14 969 187400 Eiendomsskatt 000 000

Detaljer

Forklaringer til Kostra arter

Forklaringer til Kostra arter Forklaringer til Kostra arter Hovedprinsipper i artsinndelingen Generelt Artene skal gjenspeile hvilke produksjonsfaktorer som kommunene benytteri sin virksomhet («rene» utgifts- og inntektsarter). Bare

Detaljer

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE 010 FASTLØNN 10100 LØNN FAST ANSATTE 10101 LØNN VAKANSVIKAR 10110 FASTE TILLEGG/VAKTTILLEGG 10130 LØRDAG-/SØNDAGSTILLEGG 10140 HELLIGDAGSTILLEGG 10150 KVELDS- OG NATTILLEGG 10190 ANNEN FAST LØNN 10199

Detaljer

Detaljert tallbudsjett. Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015

Detaljert tallbudsjett. Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015 Detaljert tallbudsjett Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015 Innholdsfortegnelse Investeringsbudsjett... 2 Driftsbudsjett... 3 1 Investeringsbudsjett 2014 B2015 Rådma ØP 2015-2018

Detaljer

VEILEDER TIL KONTOPLAN

VEILEDER TIL KONTOPLAN HATTFJELLDAL KOMMUNE VEILEDER TIL KONTOPLAN 11. UTGAVE 30.04.14 1 Innhold: BRUKERVEILEDNING... 3 ANSVARSOMRÅDER... 4 ANSVARSOMRÅDER I DRIFT:... 5 ANSVARSOMRÅDER INVESTERING... 7 ART... 8 BESKRIVELSE AV

Detaljer

KONTOPLAN FOR REGNSKAP OG LØNN

KONTOPLAN FOR REGNSKAP OG LØNN Hole kommune KONTOPLAN FOR REGNSKAP OG LØNN Presiseringer og endringer fra 1.1.2013 er merket med rødt. Oppdatert 15.01.2013 (se også intranett Økonomi ERV, Regnskap) Innhold... 2 Innledning... 3 Om kontoplanen...

Detaljer

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

Regnskap 2008 Kvitsøy kommune

Regnskap 2008 Kvitsøy kommune Regnskap 2008 Kvitsøy kommune Innholdsfortegnelse 1. Hovedoversikt driftsregnskap 2. Hovedoversikt investeringsregnskap (kapitalregnskap) 3. Hovedoversikt balanseregnskap 4. Detaljert driftsregnskap 5.

Detaljer

Årsbudsjett 2014 - drift

Årsbudsjett 2014 - drift Bruker: 18SVEFEI Klokken: 09:55 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10509 ANNA LØN 0 0 2.275 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 669.000

Detaljer

Hole kommune KONTOPLAN FOR REGNSKAP OG LØNN. Gjeldende fra 1.1.2015

Hole kommune KONTOPLAN FOR REGNSKAP OG LØNN. Gjeldende fra 1.1.2015 Hole kommune KONTOPLAN FOR REGNSKAP OG LØNN Gjeldende fra 1.1.2015 Oppdatert 18.12.2014 1 Innhold Innledning... 3 KOSTRA (KOmmuneSTatRApportering)... 3 KOSTRA funksjoner/tjenester... 3 KOSTRA arter (typer

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 1 Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift 1 037 170 91 615,83 Lønn rådgiver skal også føres her Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Artsdimensjon. Beskrivelse 0 LØNN

Artsdimensjon. Beskrivelse 0 LØNN Artsdimensjon Art Beskrivelse 0 LØNN 010 FAST LØNN 01000 LØNN I FASTE STILLINGER 01030 LØNN TILLITSVALGTE 01040 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG 01050 HELLIGDAGSTILLEGG 01060 KVELDS- OG NATTILLEGG 01070 DIV. TILLEGG

Detaljer

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune Årsregnskap 2014 Tromsø kommune versjon 13. februar 2015 Sammendrag Tromsø kommunes årsregnskap for 2014 legges herved frem i henhold til bestemmelsene i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107, forskrift

Detaljer

4 228 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0. 3 746 0 0 1 626 0 0 8 000 0 0 Kjøp av varer og tj egenpr 13 372 0 0

4 228 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0. 3 746 0 0 1 626 0 0 8 000 0 0 Kjøp av varer og tj egenpr 13 372 0 0 0001 Prosjekt NordVest Russland 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 1.101020.202.0 Lønn undervisningspersonell 4 228 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 1.111500.202.0

Detaljer

0 0-20 000 inntekter 0 0-20 000. 0 0 10 050 0 0 3 000 0 0 26 000 0 0 2 500 0 0 4 000 0 0 2 000 0 0 2 000 0 0 0 utgifter 0 0 49 550

0 0-20 000 inntekter 0 0-20 000. 0 0 10 050 0 0 3 000 0 0 26 000 0 0 2 500 0 0 4 000 0 0 2 000 0 0 2 000 0 0 0 utgifter 0 0 49 550 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.0800.100.0 Ordfører/varaordfører 1.0820.100.0 Møtegodtgjørelse 1.0830.100.0 Tapt arbeidsfortjeneste 1.0840.100.0 Andre godtgjørelser 1.0900.100.0

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana 1000 Kommunestyret og andre faste politiske utvalg 0 (Ingen prosjekt) 1.101090.100.0 Annen fast lønn 1.103000.360.0 Lønn ekstrahjelp 1.103010.100.0 Engasjementer

Detaljer

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Regnskap 2012 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 7. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer