Detaljbudsjett for 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Detaljbudsjett for 2015"

Transkript

1 1 Ansvar: 002 Enhetsadministrasjon PUF Regulativlønn Telefongodtgjøring avgiftspliktig Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Kontorutgifter Abonnement Bevertning Andre utgifter Andre driftsutgifter Erkjentlighetsgaver ikke oppg.pl Telefonutgifter Annonser Kursutgifter Oppholdsutgifter vedr kurs Reise/diett statens satser Telefon refundert Reiseutg ikke oppgavepl (tog, buss, fly, taxi ol) Inventar Utstyr (inkl PC og programvare) Konsulenthonorar Merverdiavgift utenfor mva-loven Sum utgifter Tilretteleggingstilskudd NAV Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Bruk av disp.fond (enhetene) Bruk av bundne fond Sum inntekter Sum ansvar: 002 Enhetsadministrasjon PUF Ansvar: 010 Forvaltning av skole Regulativlønn Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Kontorutgifter Abonnement Faglitteratur Bevertning Andre utgifter Telefonutgifter Annonser Kursutgifter Kompetanseutvikling Oppholdsutgifter vedr kurs Reise/diett statens satser Reise/diett Reiseutg ikke oppgavepl (tog, buss, fly, taxi ol) Skoleskyss Skyssutgifter ekskursjoner - enkeltreiser Korttidsleie av transportmidler Forsikringer Husleie Lisenser - avgifter Vedlikehold/brukerstøtte EDB Utstyr (inkl PC og programvare) Konsulenthonorar Kjøpt undervisning andre kommuner Merverdiavgift utenfor mva-loven Tilskudd Tilskudd enkeltvedtak Avsetning til bundne fond Sum utgifter Statstilskudd Statstilskudd Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Skjønnsmidler Bruk av bundne fond Bruk av bundne fond Sum inntekter Sum ansvar: 010 Forvaltning av skole Ansvar: 012 Private barnehager Overføring barnehage Kjøpt undervisning andre kommuner Komm tilskudd til private barnehager Komm tilskudd nedsatt funksj.evne barnehager Andre overføringer private barnehager

2 Tilskudd enkeltvedtak Sum utgifter Refusjon fra andre kommuner Sum inntekter Sum ansvar: 012 Private barnehager Ansvar: 013 Grønn omsorg Andre driftsutgifter Skoleskyss Merverdiavgift utenfor mva-loven Tilskudd til private Sum utgifter Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Sum inntekter Sum ansvar: 013 Grønn omsorg Ansvar: 014 Den kulturelle skolesekken Ekstrahjelp Arbeidsgiveravgift Faglitteratur Bevertning Andre driftsutgifter Tjenestefrikjøp (ref lønn fast arb.giver) Artisthonorar Kursutgifter Oppholdsutgifter vedr kurs Reiseutg ikke oppgavepl (tog, buss, fly, taxi ol) Skoleskyss Skyssutgifter ekskursjoner - enkeltreiser Kontingenter - gebyr Utstyr (inkl PC og programvare) Konsulenthonorar Overføring Kjøp fra musikkskolen (KF) Merverdiavgift utenfor mva-loven Tilskudd Sum utgifter Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Refusjon fra fylkeskommunen Tilskudd fra fylkeskommune Bruk av bundne fond Sum inntekter Sum ansvar: 014 Den kulturelle skolesekken Ansvar: 015 Forvaltning barnehage Regulativlønn Ekstrahjelp Trekkpl overskudd på godtgjørelse Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Kontorutgifter Abonnement Faglitteratur Bevertning Annet forbruksmateriell Andre utgifter Andre driftsutgifter Annonser Kursutgifter Oppholdsutgifter vedr kurs Reise/diett statens satser Reiseutg ikke oppgavepl (tog, buss, fly, taxi ol) Lisenser - avgifter Utstyr (inkl PC og programvare) Konsulenthonorar Overføring barnehage Andre overføringer private barnehager Merverdiavgift utenfor mva-loven Tilskudd til private Tilskudd enkeltvedtak Avsetning til bundne fond Sum utgifter Fordelte utgifter Overføring fra kultur Statstilskudd

3 Refusjon fra staten Refusjon av sykepenger Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Refusjon fra fylkeskommunen Refusjon fra andre kommuner Refusjon fra private Tilskudd fra private Sum inntekter Sum ansvar: 015 Forvaltning barnehage Ansvar: 022 Preparering av turløyper Bevertning Avgifter og forsikring transportmidler Forsikringer Leie av grunn Vedlikehold anlegg Kontroll - merking Kjøp av tjenester prep turløyper Merverdiavgift utenfor mva-loven Tilskudd til private Sum utgifter Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Refusjon fra private Bruk av infrastruktrurfond Sum inntekter Sum ansvar: 022 Preparering av turløyper Ansvar: 030 Landbruksforvaltning Regulativlønn Ekstrahjelp Overtidsgodtgjørelse Lønnsutg. vedlikehold, nedriving/oppføring av bygn.mess Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Kontorutgifter Abonnement Faglitteratur Bevertning Andre utgifter Andre driftsutgifter Tjenestefrikjøp (ref lønn fast arb.giver) Telefonutgifter Trykking - kopiering Annonser Annonser ledige stillinger Trykksaker Kursutgifter Oppholdsutgifter vedr kurs Reise/diett statens satser Telefon refundert Reiseutg ikke oppgavepl (tog, buss, fly, taxi ol) Korttidsleie av transportmidler Husleie Leie av lokaler Lisenser - avgifter Utstyr (inkl PC og programvare) Konsulenthonorar Kjøp av tjenester næring Kjøp av tjenester fra private Merverdiavgift utenfor mva-loven Tilskudd til private Avsetning til bundne fond Sum utgifter Andre gebyr Fordelte lønnsutgifter Statstilskudd Refusjon fra staten Refusjon av sykepenger Refusjon av fødselspenger Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Refusjon fra fylkeskommunen Tilskudd fra Blilyst:) Refusjon fra private Tilskudd fra private Bruk av bundne fond Sum inntekter Sum ansvar: 030 Landbruksforvaltning

4 4 Ansvar: 031 Klinisk veterinærvakt Konsulenthonorar Godtgjørelse klinisk veterinærvakt Sum utgifter Statstilskudd Sum inntekter Sum ansvar: 031 Klinisk veterinærvakt Ansvar: 032 Miljøforvaltning Regulativlønn Ekstrahjelp Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Kontorutgifter Abonnement Bevertning Kantineutgifter Andre utgifter Andre driftsutgifter Telefonutgifter Portoutgifter - frankering Annonser Kursutgifter Oppholdsutgifter vedr kurs Reise/diett statens satser Reiseutg ikke oppgavepl (tog, buss, fly, taxi ol) Kontingenter - gebyr Utstyr (inkl PC og programvare) Konsulenthonorar Merverdiavgift utenfor mva-loven Tilskudd til private Avsetning til bundne fond Sum utgifter Gebyrinntekter Gebyr utslippstillatelse Fordelte utgifter Statstilskudd Refusjon fra staten Refusjon av sykepenger Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Tilskudd fra fylkeskommune Bruk av bundne fond Sum inntekter Sum ansvar: 032 Miljøforvaltning Ansvar: 033 Viltforvaltning Andre driftsutgifter Trykksaker Merverdiavgift utenfor mva-loven Tilskudd til private Avsetning til bundne fond Sum utgifter Statstilskudd Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Refusjon fra private Refusjon - avgift Sum inntekter Sum ansvar: 033 Viltforvaltning Ansvar: 034 Friluftsliv Ekstrahjelp Arbeidsgiveravgift Bevertning Andre utgifter Andre driftsutgifter Annonser Oppholdsutgifter vedr kurs Reise/diett statens satser Strømutgifter Kontingenter - gebyr Kommunale avgifter Vedlikehold anlegg Merverdiavgift utenfor mva-loven Tilskudd til private Avsetning til bundne fond

5 5 Sum utgifter Gebyrer/salg Salg av materiell Overføring fra kultur Statstilskudd Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Tilskudd fra fylkeskommune Bruk av bundne fond Sum inntekter Sum ansvar: 034 Friluftsliv Ansvar: 035 Oppdal naturparksenter Andre driftsutgifter Husleie Utstyr (inkl PC og programvare) Kjøp av tjenester næring Merverdiavgift utenfor mva-loven Sum utgifter Leieinntekter offentlige bygg Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Refusjon fra private Sum inntekter Sum ansvar: 035 Oppdal naturparksenter Ansvar: 040 Byggesaks- og reguleringstjeneste Regulativlønn Telefongodtgjøring avgiftspliktig Trekkpl overskudd på godtgjørelse Hjemmekontor skattepl. del Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Kontorutgifter Rekvisita Abonnement Faglitteratur Medisinske forbruksvarer Bevertning Kaffe - te Andre utgifter Telefonutgifter Datakommunikasjon Annonser Kursutgifter Oppholdsutgifter vedr kurs Reise/diett statens satser Telefon refundert Hjemmekontor skattefri del Reiseutg ikke oppgavepl (tog, buss, fly, taxi ol) Korttidsleie av transportmidler Kontingenter - gebyr Lisenser - avgifter Vedlikehold/brukerstøtte EDB Inventar Utstyr (inkl PC og programvare) Konsulenthonorar Prosessutgifter Overføring til interkommunale vertskommuner Merverdiavgift utenfor mva-loven Forsinkelsesrenter Sum utgifter Gebyrinntekter Refusjon av sykepenger Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Sum inntekter Sum ansvar: 040 Byggesaks- og reguleringstjeneste Ansvar: 041 Kart- og oppmålingstjeneste Regulativlønn Fast bilgodtgjøring Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Kontorutgifter Rekvisita Abonnement Vareklær Telefonutgifter

6 Kursutgifter Oppholdsutgifter vedr kurs Reise/diett statens satser Drivstoff og olje Avgifter og forsikring transportmidler Reiseutg ikke oppgavepl (tog, buss, fly, taxi ol) Vedlikehold biler Korttidsleie av transportmidler Forsikringer Kontingenter - gebyr Vedlikehold/brukerstøtte EDB Omkostninger tinglysing mv Inventar Utstyr (inkl PC og programvare) Instrumenter og apparater Materiell Vedlikehold av utstyr Merverdiavgift utenfor mva-loven Sum utgifter Gebyrinntekter Andre gebyr Refusjon fra staten Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Refusjon fra private Sum inntekter Sum ansvar: 041 Kart- og oppmålingstjeneste Ansvar: 045 Infoland Andre utgifter Trykking - kopiering Reise/diett statens satser Reiseutg ikke oppgavepl (tog, buss, fly, taxi ol) Merverdiavgift utenfor mva-loven Sum utgifter Gebyrer/salg Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Sum inntekter Sum ansvar: 045 Infoland Ansvar: 050 Ungdom i jobb Ekstrahjelp Arbeidsgiveravgift Sum utgifter Sum ansvar: 050 Ungdom i jobb Ansvar: 052 Religiøse formål Støtte til institusjoner, foreninger og lag Sum utgifter Sum ansvar: 052 Religiøse formål Ansvar: 060 Forvaltning for helsesektoren Regulativlønn Telefongodtgjøring avgiftspliktig Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Kontorutgifter Faglitteratur Bevertning Andre utgifter Andre driftsutgifter Telefonutgifter Kursutgifter Oppholdsutgifter vedr kurs Reise/diett statens satser Telefon refundert Reiseutg ikke oppgavepl (tog, buss, fly, taxi ol) Korttidsleie av transportmidler Husleie Utg utskrivn.klare pasienter Tolketjeneste Kontrollutgifter securitas Overf til fritidsklubben (KF) Overføring til staten Tilskudd overgrepsmottak Merverdiavgift utenfor mva-loven Sum utgifter

7 16202 Gebyrinntekter Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Refusjon - utleie Bruk av bundne fond Sum inntekter Sum ansvar: 060 Forvaltning for helsesektoren Ansvar: 061 Legetjeneste Annen lønn Legevaktgodtgjøring Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Bevertning Andre driftsutgifter Telefonutgifter Annonser Reise/diett statens satser Praksiskompensasjon lege Reiseutg ikke oppgavepl (tog, buss, fly, taxi ol) Tilskudd til Norsk Pasientskadeerstatning Vedlikehold/brukerstøtte EDB Utstyr (inkl PC og programvare) Utg utskrivn.klare pasienter Tolketjeneste Driftsavtale/tilskudd leger fysioterapeuter Turisttilskudd leger Kjøp av tjenester fra private Lønnstilskudd spesialisthelsetj Overføring til staten Overføringer til trygdekontoret Driftstilskudd legevaktsentral Merverdiavgift utenfor mva-loven Sum utgifter Refusjoner fra Helfo Refusjon fra staten Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Bruk av infrastrukturfondet Sum inntekter Sum ansvar: 061 Legetjeneste Ansvar: 062 Miljørettet helsevern Regulativlønn Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Kontorutgifter Abonnement Faglitteratur Arbeidsmateriell Medisinske forbruksvarer Bevertning Annet forbruksmateriell Andre driftsutgifter Telefonutgifter Annonser Kursutgifter Oppholdsutgifter vedr kurs Reise/diett statens satser Reiseutg ikke oppgavepl (tog, buss, fly, taxi ol) Korttidsleie av transportmidler Husleie Leie av lokaler Inventar Utstyr (inkl PC og programvare) Merverdiavgift utenfor mva-loven Avsetning til bundne fond Sum utgifter Salg av tjenester Statstilskudd Refusjon fra staten Tilretteleggingstilskudd NAV Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Skjønnsmidler Bruk av bundne fond Sum inntekter Sum ansvar: 062 Miljørettet helsevern

8 Ansvar: 070 Brannvern Abonnement Andre driftsutgifter Telefonutgifter Konsesjoner Avgifter og forsikring transportmidler Vedlikehold biler - maskiner Lisenser - avgifter Vedlikehold/brukerstøtte EDB Overføring til interkomm foretak IKS Overf IKS vedr IUA Overf IKS vedr 110-sentral Merverdiavgift utenfor mva-loven Sum utgifter Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Refusjon fra andre kommuner Bruk av infrastruktrurfond Sum inntekter Sum ansvar: 070 Brannvern Ansvar: 071 Feiervesen Portoutgifter - frankering Avgifter og forsikring transportmidler Vedlikehold/brukerstøtte EDB Overføring til interkomm foretak IKS Merverdiavgift utenfor mva-loven Sum utgifter Gebyrer VA Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Sum inntekter Sum ansvar: 071 Feiervesen Ansvar: 080 Kulturadministrasjon Regulativlønn Telefongodtgjøring avgiftspliktig Godtgjørelse andre nemder og råd Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Kontorutgifter Abonnement Bevertning Andre driftsutgifter Telefonutgifter Annonser Kursutgifter Oppholdsutgifter vedr kurs Reise/diett statens satser Reiseutg ikke oppgavepl (tog, buss, fly, taxi ol) Kontingenter - gebyr Utstyr (inkl PC og programvare) Merverdiavgift utenfor mva-loven Sum utgifter Refusjon av sykepenger Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Refusjon fra private Sum inntekter Sum ansvar: 080 Kulturadministrasjon Ansvar: 081 Bygdebok Regulativlønn Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Bevertning Andre driftsutgifter Portoutgifter - frankering Trykksaker Merverdiavgift utenfor mva-loven Sum utgifter Salg av materiell Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Bruk av disp.fond (enhetene) Sum inntekter Sum ansvar: 081 Bygdebok

9 9 Ansvar: 082 Vennskapskommuner Godtgjørelse andre nemder og råd Arbeidsgiveravgift Bevertning Andre driftsutgifter Reise/diett statens satser Kontingenter - gebyr Merverdiavgift utenfor mva-loven Støtte til institusjoner, foreninger og lag Sum utgifter Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Bruk av infrastruktrurfond Sum inntekter Sum ansvar: 082 Vennskapskommuner Ansvar: 083 Bygdemuseet Regulativlønn Variable tillegg Ekstrahjelp Variable tillegg ekstrahjelp Telefongodtgjøring avgiftspliktig Godtgjørelse andre nemder og råd Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Abonnement Bevertning Matvarer Annet forbruksmateriell Renholdsmidler Vareklær Andre driftsutgifter Telefonutgifter Datakommunikasjon Annonser Markedsføring Kursutgifter Reise/diett statens satser Drivstoff og olje Reiseutg ikke oppgavepl (tog, buss, fly, taxi ol) Strømutgifter Forsikringer Vaktordning - vakthold (vekter) Kontingenter - gebyr Kommunale avgifter Inventar Utstyr (inkl PC og programvare) Verktøy og redskap Vedlikehold bygninger Vedlikehold veg vinter Vedlikehold anlegg Servicekontroll ventilasjonsanlegg Materiell til vedlikehold bygninger Materiell til vedlikehold maskiner og utstyr Konsulenthonorar Merverdiavgift utenfor mva-loven Sum utgifter Matsalg Billettinntekter Leieinntekter offentlige bygg Refusjon av sykepenger Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Refusjon fra private Sum inntekter Sum ansvar: 083 Bygdemuseet Ansvar: 084 Kulturvern Ekstrahjelp Arbeidsgiveravgift Andre driftsutgifter Kontingenter - gebyr Kommunale avgifter Merverdiavgift utenfor mva-loven Sum utgifter Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Sum inntekter Sum ansvar: 084 Kulturvern

10 Ansvar: 085 Kunst, musikk og sang Annen lønn Arbeidsgiveravgift Bevertning Andre driftsutgifter Komm.andel 17.mai-arr Annonser Skyssutgifter 17.mai-arr Forsikringer Tono-avgift Merverdiavgift utenfor mva-loven Tilskudd til private Tilskudd Kulturprisen Sum utgifter Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Sum inntekter Sum ansvar: 085 Kunst, musikk og sang Ansvar: 086 Barne og ungdomsarbeid Skyssutgifter ekskursjoner - enkeltreiser Merverdiavgift utenfor mva-loven Støtte til institusjoner, foreninger og lag Sum utgifter Refusjon fra staten Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Sum inntekter Sum ansvar: 086 Barne og ungdomsarbeid Ansvar: 087 Idretts- og friluftsaktiviteter Bevertning Annonser Husleie Merverdiavgift utenfor mva-loven Tilskudd til private Støtte til institusjoner, foreninger og lag Tilskudd Sum utgifter Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Bruk av infrastruktrurfond Sum inntekter Sum ansvar: 087 Idretts- og friluftsaktiviteter Ansvar: 088 Voksenopplæring Tilskudd Sum utgifter Sum ansvar: 088 Voksenopplæring Ansvar: 089 Bygdebok sentrum Regulativlønn Telefongodtgjøring avgiftspliktig Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Andre driftsutgifter Telefonutgifter Datakommunikasjon Trykking - kopiering Annonser Telefon refundert Husleie Konsulenthonorar Merverdiavgift utenfor mva-loven Sum utgifter Salg av materiell Refusjon av sykepenger Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Bruk av generelt disp. fond Bruk av disp.fond (enhetene) Sum inntekter Sum ansvar: 089 Bygdebok sentrum

11 11 Ansvar: 100 Sekretariat Regulativlønn Telefongodtgjøring avgiftspliktig Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Kontorutgifter Abonnement Interkommunal arkivordning Bevertning Telefonutgifter Kursutgifter Oppholdsutgifter vedr kurs Reise/diett statens satser Telefon refundert Reiseutg ikke oppgavepl (tog, buss, fly, taxi ol) Vedlikehold/brukerstøtte EDB Inventar Merverdiavgift utenfor mva-loven Avsetning til disp.fond (enhetene) Sum utgifter Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Sum inntekter Sum ansvar: 100 Sekretariat Ansvar: 120 Lønns- og personalkontor Regulativlønn Telefongodtgjøring avgiftspliktig Trekkpl overskudd på godtgjørelse Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Kontorutgifter Abonnement Bevertning Andre utgifter Telefonutgifter Annonser Kursutgifter Oppholdsutgifter vedr kurs Reise/diett statens satser Telefon refundert Reiseutg ikke oppgavepl (tog, buss, fly, taxi ol) Lisenser - avgifter Vedlikehold/brukerstøtte EDB Inventar Utstyr (inkl PC og programvare) Merverdiavgift utenfor mva-loven Sum utgifter Statstilskudd Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Tjenester kirkelig fellesråd Sum inntekter Sum ansvar: 120 Lønns- og personalkontor Ansvar: 140 Økonomikontor Regulativlønn Vikarer Ekstrahjelp Telefongodtgjøring avgiftspliktig Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Kontorutgifter Abonnement Faglitteratur Bevertning Telefonutgifter Gebyr/utgifter vedr. banktransaksjoner Ørekorreksjon Annonser Kursutgifter Kurs Oppholdsutgifter vedr kurs Reise/diett statens satser Reiseutg ikke oppgavepl (tog, buss, fly, taxi ol) Kontingenter - gebyr Innfordringsgebyr Vedlikehold/brukerstøtte EDB Inventar Utstyr (inkl PC og programvare)

12 Vedlikehold av utstyr Overføring til interkommunale vertskommuner Merverdiavgift utenfor mva-loven Ettergivelse av krav Sum utgifter Gebyrer/salg Rettsgebyr Refusjon av sykepenger Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Refusjon fra private Tjenester kirkelig fellesråd Renter av tilgodehavende Sum inntekter Sum ansvar: 140 Økonomikontor Ansvar: 150 Servicetorget Regulativlønn Variable tillegg Vikarer Overtidsgodtgjørelse Telefongodtgjøring avgiftspliktig Trekkpl overskudd på godtgjørelse Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Kontorutgifter Abonnement Bevertning Vareklær Telefonutgifter Annonser Kursutgifter Oppholdsutgifter vedr kurs Reise/diett statens satser Reiseutg ikke oppgavepl (tog, buss, fly, taxi ol) Alarmsystem Lisenser - avgifter Vedlikehold/brukerstøtte EDB Utstyr (inkl PC og programvare) Prosessutgifter Konsulent-bistand Merverdiavgift utenfor mva-loven Sum utgifter Refusjoner fra Nav trygd Refusjon fra staten Refusjon av sykepenger Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Refusjon - avgift Sum inntekter Sum ansvar: 150 Servicetorget Ansvar: 160 Rådmannen Regulativlønn Telefongodtgjøring avgiftspliktig Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Kontorutgifter Abonnement Bevertning Matvarer Andre utgifter Erkjentlighetsgaver ikke oppg.pl Telefonutgifter Kursutgifter Faglig veiledning Oppholdsutgifter vedr kurs Reise/diett statens satser Reiseutg ikke oppgavepl (tog, buss, fly, taxi ol) Korttidsleie av transportmidler Inventar Merverdiavgift utenfor mva-loven Sum utgifter Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Sum inntekter Sum ansvar: 160 Rådmannen Ansvar: 170 Utvikling

13 Regulativlønn Telefongodtgjøring avgiftspliktig Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Kontorutgifter Abonnement Bevertning Telefonutgifter Annonser Kursutgifter Reise/diett statens satser Reiseutg ikke oppgavepl (tog, buss, fly, taxi ol) Korttidsleie av transportmidler Kjøp av tjenester næring Merverdiavgift utenfor mva-loven Støtte til institusjoner, foreninger og lag Sum utgifter Kantinesalg avg.pliktig Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Bruk av infrastruktrurfond Sum inntekter Sum ansvar: 170 Utvikling Ansvar: 171 Andre næringsformål Abonnement Andre driftsutgifter Kontingenter - gebyr Lisenser - avgifter Prosessutgifter Merverdiavgift utenfor mva-loven Tilskudd til private Støtte til institusjoner, foreninger og lag Tilskudd Bistand - støtte Tilskudd til andre formål Sum utgifter Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Bruk av infrastruktrurfond Bruk av næringsfond Sum inntekter Sum ansvar: 171 Andre næringsformål Ansvar: 172 Innlandsprogrammet - Blilyst:) Kjøp av tjenester næring Merverdiavgift utenfor mva-loven Tilskudd vertskommune Sum utgifter Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Bruk av næringsfond Sum inntekter Sum ansvar: 172 Innlandsprogrammet - Blilyst:) Ansvar: 173 Regionale utviklingsmidler Tilskudd til private Avsetning til næringsfondet Sum utgifter Tilskudd fra fylkeskommuner Sum inntekter Sum ansvar: 173 Regionale utviklingsmidler Ansvar: 180 Fellesutgifter Annen lønn Gruppelivs- og ulykkesforsikring Arbeidsgiveravgift Rekvisita Abonnement Bevertning Kaffeordning Velferdstiltak (ansatte - brukere) Andre driftsutgifter Bedriftshelsetjeneste Erkjentlighetsgaver ikke oppg.pl Telefonutgifter Portoutgifter - frankering

14 Postordning Trykking - kopiering Annonser Kursutgifter Faglig veiledning Utgifter til foreleser/kurs Kurs Oppholdsutgifter vedr kurs OU-fond Reise/diett statens satser Reiseutg ikke oppgavepl (tog, buss, fly, taxi ol) Forsikringer Lisenser - avgifter Tono-avgift Kontingenter KS Utstyr (inkl PC og programvare) Prosessutgifter Meglerhonorar Merverdiavgift utenfor mva-loven Tilskudd vertskommune Ettergivelse av krav Sum utgifter Salg av materiell Intern kopiering Lån av frankeringsmaskin Egenandel kaffeordning Kopiering eksternt Statstilskudd Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Refusjon fra andre kommuner Trekk, opplærings- og utviklingsfond Egenandel kollektiv ulykkesforsikring Bruk av bundne fond Sum inntekter Sum ansvar: 180 Fellesutgifter Ansvar: 183 Tillitsvalgtordningen Regulativlønn Pensjonspremie KLP Pensjonspremie SPK Arbeidsgiveravgift Reise/diett statens satser Reiseutg ikke oppgavepl (tog, buss, fly, taxi ol) Merverdiavgift utenfor mva-loven Sum utgifter Refusjon av sykepenger Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Sum inntekter Sum ansvar: 183 Tillitsvalgtordningen Ansvar: 184 Hovedvernombud Lønn tillitsvalgte Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Sum utgifter Sum ansvar: 184 Hovedvernombud Ansvar: 185 EDB-drift Regulativlønn Overtidsgodtgjørelse Lærlingelønn Fast bilgodtgjøring Telefongodtgjøring avgiftspliktig Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Bevertning Annet forbruksmateriell Andre driftsutgifter Telefonutgifter Datakommunikasjon Kursutgifter Oppholdsutgifter vedr kurs Reise/diett statens satser Reiseutg ikke oppgavepl (tog, buss, fly, taxi ol) Lisenser - avgifter Utstyr (inkl PC og programvare) Fjerndrift datasystemer

15 Konsulenthonorar Merverdiavgift utenfor mva-loven Sum utgifter Fordelte utgifter Refusjon av sykepenger Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Lærlingetilskudd Refusjon fra andre kommuner Bruk av disp.fond (enhetene) Sum inntekter Sum ansvar: 185 EDB-drift Ansvar: 193 Overformynderi Godtgjørelse andre nemder og råd Arbeidsgiveravgift Bevertning Prosessutgifter Merverdiavgift utenfor mva-loven Sum utgifter Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Sum inntekter Sum ansvar: 193 Overformynderi Ansvar: 230 Kommune- og stortingsvalg Ekstrahjelp Overtidsgodtgjørelse Trekkpl overskudd på godtgjørelse Overtid renholdere Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Kontorutgifter Bevertning Andre utgifter Andre driftsutgifter Annonser Oppholdsutgifter vedr kurs Reise/diett statens satser Reiseutg ikke oppgavepl (tog, buss, fly, taxi ol) Merverdiavgift utenfor mva-loven Sum utgifter Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Sum inntekter Sum ansvar: 230 Kommune- og stortingsvalg Ansvar: 231 Partistøtte Tilskudd til private Sum utgifter Sum ansvar: 231 Partistøtte Ansvar: 232 Politiske organer Telefongodtgjøring avgiftspliktig Godtgjørelse ordfører Godtgjørelse varaordfører Godtgjørelse formannskap Godtgjørelse utvalg Godtgjørelse kommunestyre Barnepass Tapt arbeidsfortjeneste Godtgjørelse ungdommens kommunestyre Arbeidsgiveravgift Kontorutgifter Abonnement Bevertning Matvarer Tjenestefrikjøp (ref lønn fast arb.giver) Telefonutgifter Portoutgifter - frankering Annonser Gaver vedr. representasjon Kursutgifter Oppholdsutgifter vedr kurs Reise/diett statens satser Reiseutg ikke oppgavepl (tog, buss, fly, taxi ol) Korttidsleie av transportmidler Utstyr (inkl PC og programvare)

16 14291 Merverdiavgift utenfor mva-loven Tiltak iflg ungdommens kommunestyre Sum utgifter Statstilskudd Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Sum inntekter Sum ansvar: 232 Politiske organer Ansvar: 233 Revisjon Godtgjørelse utvalg Arbeidsgiveravgift Bevertning Reise/diett statens satser Reiseutg ikke oppgavepl (tog, buss, fly, taxi ol) Kontingenter - gebyr Overføring til interkommunale vertskommuner Overføring til interkomm foretak IKS Sum utgifter Sum ansvar: 233 Revisjon Ansvar: 234 Eldrerådet Godtgjørelse utvalg Arbeidsgiveravgift Bevertning Andre driftsutgifter Annonser Kursutgifter Reise/diett statens satser Merverdiavgift utenfor mva-loven Sum utgifter Statstilskudd Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Sum inntekter Sum ansvar: 234 Eldrerådet Ansvar: 240 Tilleggsbevilgningsreserve Bevertning Artisthonorar Gaver vedr. representasjon Utstyr (inkl PC og programvare) Merverdiavgift utenfor mva-loven Støtte til institusjoner, foreninger og lag Tilfeld.utg etter formannskapets bestemmelse Overføring til komm foretak Reserverte tilleggsbevilgninger Reserverte lønnstillegg Sum utgifter Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Tidligere års regnskapsmessige overskudd Bruk av generelt disp. fond Bruk av næringsfond Sum inntekter Sum ansvar: 240 Tilleggsbevilgningsreserve Ansvar: 242 Kulturhuset Overføring til komm foretak Sum utgifter Sum ansvar: 242 Kulturhuset

17 17 Ansvar: 372 Syke- og fødehjem Regulativlønn Variable tillegg Ferievikarer Syke- og permisjonsvikarer Variable tillegg ferievikarer Variable tillegg sykevikarer Ekstrahjelp Variable tillegg ekstrahjelp Overtidsgodtgjørelse Lærlingelønn Annen lønn Telefongodtgjøring avgiftspliktig Trekkpl overskudd på godtgjørelse Lønn egne renholdere Variable tillegg renholdere Ekstrahjelp renholdere Overtid renholdere Vikarer renholdere Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Kontorutgifter Abonnement Arbeidsmateriell Medisinske forbruksvarer Krykker Medisiner Bevertning Matvarer Annet forbruksmateriell Renholdsmidler Vareklær Andre utgifter Velferdstiltak (ansatte - brukere) Andre driftsutgifter Forbruksmateriell kjøkken Velferdstiltak brukere Erkjentlighetsgaver ikke oppg.pl Telefonutgifter Portoutgifter - frankering Annonser Kursutgifter Faglig veiledning Oppholdsutgifter vedr kurs Reise/diett statens satser Klesgodgjøring Praksiskompensasjon lege Drivstoff og olje Avgifter og forsikring transportmidler Reiseutg ikke oppgavepl (tog, buss, fly, taxi ol) Transport eldre - funksjonshemmede - pasienter Lisenser - avgifter Vedlikehold/brukerstøtte EDB Utstyr (inkl PC og programvare) Instrumenter og apparater Verktøy og redskap Bruk av gavekonto Kjøkkenutstyr Leasing av kopimaskiner - datautstyr Leasing av andre maskiner Vedlikehold av utstyr Vedlikehold utstyr kjøkken Vask og rensing av tøy Vikartjenester eksterne firma, ferievikarer Vikartjenester eksterne firma, syke/permvikarer Vikartjenester eksterne firma v/vakanser Utg utskrivn.klare pasienter Kjøpte spesialisttjenester Merverdiavgift utenfor mva-loven Ettergivelse av krav Avsetning til disp.fond (enhetene) Avsetning til bundne fond Avsetning av gavemidler til fond Sum utgifter Egenbetaling Refusjon kurs Matsalg Gebyrer/salg Intern kopiering Lån av frankeringsmaskin Tilfeldige inntekter

18 16213 Salg julemesse Norsk Resirk, pant emballasje Utleie av utstyr Kopiering eksternt Kantinesalg avg.pliktig Fordelte utgifter Statstilskudd Refusjoner fra Nav trygd Refusjon fra helseforetak Refusjon fra staten Tilretteleggingstilskudd NAV Refusjon av sykepenger Refusjon av fødselspenger Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Lærlingetilskudd Refusjon fra private Gaver Bruk av gavemidler Sum inntekter Sum ansvar: 372 Syke- og fødehjem Ansvar: 373 Dialysebehandling Regulativlønn Variable tillegg Ferievikarer Syke- og permisjonsvikarer Ekstrahjelp Overtidsgodtgjørelse Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Medisinske forbruksvarer Medisiner Bevertning Matvarer Andre driftsutgifter Portoutgifter - frankering Trykking - kopiering Reise/diett statens satser Reiseutg ikke oppgavepl (tog, buss, fly, taxi ol) Utstyr (inkl PC og programvare) Vedlikehold av utstyr Vask og rensing av tøy Merverdiavgift utenfor mva-loven Sum utgifter Refusjon fra helseforetak Refusjon av sykepenger Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Sum inntekter Sum ansvar: 373 Dialysebehandling Ansvar: 374 Røntgen Ettergivelse av krav Sum utgifter Sum ansvar: 374 Røntgen

19 19 Ansvar: 380 Hjemmesykepleien Regulativlønn Variable tillegg Ferievikarer Syke- og permisjonsvikarer Variable tillegg ferievikarer Variable tillegg sykevikarer Ekstrahjelp Variable tillegg ekstrahjelp Overtidsgodtgjørelse Fast bilgodtgjøring Telefongodtgjøring avgiftspliktig Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Kontorutgifter Medisinske forbruksvarer Bevertning Vareklær Andre driftsutgifter Bedriftshelsetjeneste Telefonutgifter Reise/diett statens satser Drivstoff og olje Avgifter og forsikring transportmidler Vedlikehold biler Korttidsleie av transportmidler Utstyr (inkl PC og programvare) Medisinsk utstyr Leasing av biler Merverdiavgift utenfor mva-loven Avsetning av gavemidler til fond Sum utgifter Egenbetaling Kantinesalg avg.pliktig Statstilskudd Refusjoner fra Helfo Refusjoner fra Nav trygd Refusjon av sykepenger Refusjon av fødselspenger Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Gaver Bruk av disp.fond (enhetene) Bruk av bundne fond Sum inntekter Sum ansvar: 380 Hjemmesykepleien Ansvar: 382 Hjemmehjelp/kantine og BPA Regulativlønn Annen fastlønn Variable tillegg Ferievikarer Syke- og permisjonsvikarer Variable tillegg sykevikarer Ekstrahjelp Variable tillegg ekstrahjelp Overtidsgodtgjørelse Omsorgslønn Fast bilgodtgjøring Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Bevertning Matvarer Vareklær Andre driftsutgifter Forbruksmateriell kjøkken Telefonutgifter Reise/diett statens satser Kjøkkenutstyr Merverdiavgift utenfor mva-loven Ettergivelse av krav Dekning BPA Sum utgifter Egenbetaling Matsalg Statstilskudd Andre statstilskudd Refusjoner fra Nav trygd Refusjon av sykepenger Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet

20 Bruk av bundne fond Sum inntekter Sum ansvar: 382 Hjemmehjelp/kantine og BPA Ansvar: 383 Enhetsadm hjemmetjenester Regulativlønn Ferievikarer Syke- og permisjonsvikarer Ekstrahjelp Overtidsgodtgjørelse Telefongodtgjøring avgiftspliktig Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Kontorutgifter Abonnement Faglitteratur Medisinske forbruksvarer Bevertning Annet forbruksmateriell Renholdsmidler Velferdstiltak (ansatte - brukere) Andre driftsutgifter Erkjentlighetsgaver ikke oppg.pl Telefonutgifter Portoutgifter - frankering Trykking - kopiering Annonser Kursutgifter Faglig veiledning Oppholdsutgifter vedr kurs Reise/diett statens satser Telefon refundert Reiseutg ikke oppgavepl (tog, buss, fly, taxi ol) Lisenser - avgifter Inventar Utstyr (inkl PC og programvare) Instrumenter og apparater Bruk av gavekonto Leasing av kopimaskiner - datautstyr Konsulenthonorar Merverdiavgift utenfor mva-loven Ettergivelse av krav Sum utgifter Egenbetaling Utleie Salg av driftsmidler Statstilskudd Refusjoner fra Nav trygd Tilretteleggingstilskudd NAV Refusjon av sykepenger Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet Refusjon fra private Tilskudd fra private Bruk av bundne fond Bruk av gavemidler Sum inntekter Sum ansvar: 383 Enhetsadm hjemmetjenester Ansvar: 384 Bo- og aktivitetssenter Regulativlønn Variable tillegg Ferievikarer Syke- og permisjonsvikarer Variable tillegg ferievikarer Variable tillegg sykevikarer Ekstrahjelp Variable tillegg ekstrahjelp Overtidsgodtgjørelse Annen lønn Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Arbeidsmateriell Bevertning Matvarer Vareklær Andre driftsutgifter Forbruksmateriell kjøkken Telefonutgifter Reise/diett statens satser

Detaljbudsjett for 2016

Detaljbudsjett for 2016 Ansvar: 002 Enhetsadministrasjon PUF 10101 Regulativlønn 673.000 620.000 621.564 10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig 4.000 2.000 2.196 10901 Pensjonspremie KLP 106.000 97.000 91.326 10991 Arbeidsgiveravgift

Detaljer

SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - BUDSJETT 2014

SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - BUDSJETT 2014 SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - 2014 Gebyrutvikling - sjølkost. Endring 13-14 7,19 5,05 9,68 5,95 (Endring gjelder sum inntekter) Bud. 2014 614 616 617 618 Driftsutg. (d+k) 6.749.000

Detaljer

SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING TEKNISKE TJENESTER - BUDSJETT 2016

SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING TEKNISKE TJENESTER - BUDSJETT 2016 SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING TEKNISKE TJENESTER - 2016 Gebyrutvikling - sjølkost. Endring 15-16 0,00 2,74 0,00 9,75 (Endring gjelder sum inntekter) Bud. 2016 614 616 617 618 Driftsutg. (d+k) 6.523.000

Detaljer

kt diiillf 7340 OPPDAL OPPDAL 21.10.2015 Var ref: 2015/267. rkivkode: 139/0 Oppdal Kirkelige Fellesråd - Kommentarer til budsjett for 2016.

kt diiillf 7340 OPPDAL OPPDAL 21.10.2015 Var ref: 2015/267. rkivkode: 139/0 Oppdal Kirkelige Fellesråd - Kommentarer til budsjett for 2016. DENNORSKEKIRKE Oppdal kirkelige fellesråd Oppdal Kommune v/radmannen Inge Krokanns veg 2 2 1GLT, kt diiillf 150 7340 OPPDAL OPPDAL Var ref: /267. rkivkode: 139/0 Oppdal Kirkelige Fellesråd - Kommentarer

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Formannskapets innstilling (Fsak 135/13), 28.11.2013 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.140.417 2.369.000

Detaljer

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14)

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) 16.12.14 1 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.333.190 2.444.000 2.532.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD

Detaljer

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids Beskrivelse Budsjett 213 31 Kultur, fritid og voksenopplæring 111 Fast lønn andre 7 472 112 Fast lønn lærere 1 558 116 Faste tillegg 117 Ubekvemstillegg 176 121 Vikarutgifter 2 1211 Vikarutg andre Korttids

Detaljer

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013 Bruker: AARA Klokken: 13:15 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 141010 Politisk ledelse 10101 Faste stillinger 975.000 842.000 10195 Påløpte feriepenger 0 99.900 10410 Overtid 7.000 7.000 10520 Annen

Detaljer

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014 Ansvar: 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP (110) 1030 EKSTRAHJELP 5.000 1080 GODTGJØRING ORDF./VARAORDF. 689.931 1081 MØTEGODTGJØRELSE 608.000 1082 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE POLITIKERE 70.000 1095 PENSJONSUTGIFT,

Detaljer

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte

Detaljer

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 Konto Konto(T) Tj B2013 B2012 R2011 110 KOMMUNESTYRE 10800 Godtgjørelse ordfører 100 667 000 625 000 650 166 10802 Godtgjørelse varaordfører 100 167 000 155 000 162 539 10805

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4.november 2010 Talldel Rygge kommune - - Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 770 674 790 000 818 000 1.0101.1800.0 FASTE STILLINGER 0 0 0 1.0195.1200.0 PÅLØPTE

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer Vedlegg til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 resultatenheter Side 1 av 150 10101 Fast lønn 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 10 838 000 10401 Overtid 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 50

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer 10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150

Detaljer

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske utvalg Ansvar: Tapt arbeidsfortjeneste 200 000 26 737 61

Detaljer

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII Virksomhetsområde:10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet:100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000 1080

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418. Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER

Detaljer

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012 141010 Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 1.0115.1200.0 LØNNSOPPGJØR 1.0195.1200.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0310.1000.0 ENGASJEMENTER PROSJ., ETC. 1.0395.1000.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0410.1000.0

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 Arena Endelig Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 610 661000 101010 Næring, plan og forvaltning NPF, administrasjon Fast lønn andre 4,604,000 4,723,000 200,000 4,923,000 103020

Detaljer

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 6000 101000 Fast lønn, drift 1 037 170 98 194,60 9,47 101034 Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN 20112014 RÅDMANNENS FORSLAG Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN FORSIDEFOTOET: Lørdag 24. april 2010 ble det aller første Landsbyrittet på sykkel arrangert

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012 LEIRFJORD KOMMUNE Rådmannens innstilling Detaljbudsjett 2012 1000 Fellesutgifter pensjon og arb.g.avgift 12901 Fellesutgifter pensjon 13 488 023 10 810 575 14 743 294 12902 Fellesutgifter arb.g.avgift

Detaljer

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 1 Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift 1 037 170 91 615,83 Lønn rådgiver skal også føres her Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg FELLESUTGIFTER 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelser 58 000 1.1000.1750.100 Reiser ikke oppg pl 15 000 1.1001.0810.100 Ledergodtgjørelser 20 000 1.1001.1290.100

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016 Hadsel Eiendom KF Budsjettregulering drifts- og investeringsbudsjett Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret 15.12.2016 131/2016 Saksbehandler: Saksmappe: Vegard Melchiorsen Forslag

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana 1000 Kommunestyret og andre faste politiske utvalg 0 (Ingen prosjekt) 1.101090.100.0 Annen fast lønn 1.103000.360.0 Lønn ekstrahjelp 1.103010.100.0 Engasjementer

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 00:13 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 453.781 669.000 68 10802 ANDRE FASTE

Detaljer

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11.

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11. Bruker: 18SVEFEI Klokken: 08:51 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10509 ANNA LØN 3.372 0 0 0 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 622.626

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Vedtatt i kommunestyret 13. desember 2012, KO-sak 81/12 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET

Detaljer

Sum 1.1 3 903 400-5 733 100 97 000-1 732 700

Sum 1.1 3 903 400-5 733 100 97 000-1 732 700 BUDSJETTREGULERING 2012 Økt innt Red innt Økt utg Red utg 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelse 20 000 1.1000.1151.100 Kommunal bevertning 10 000 1.1000.1600.100 Reiseutgifter oppgavepliktig 15 000 1.1000.1750.100

Detaljer

Årsregnskap med noter

Årsregnskap med noter Årsregnskap med noter Kvitsøy kommune 2016 Konto Konto(T) Tjeneste Prosj Regnskap 2016 Revidert bud 2016 Opprinnelig bud 2016 Regnskap 2015 110 KOMMUNESTYRE 10511 Fri mobiltelefon ansatte 100 4 392,00

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN. DEL 1. Muligheter i Den grønne landsbyen

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN. DEL 1. Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN 2014-2017 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN. DEL 1 Muligheter i Den grønne landsbyen FORSIDEFOTOET: Grøn eng på Vistnes. Kven kan vera Mann (186-) Kvar skal ein Gut

Detaljer

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014 - - Gamvik 1.10100 Fastlønn 1.10101 Lønn brannsjef 1.10103 Lønn vaktmester 1.10104 Lønn lærlinger 1.10105 Faste tillegg 1.10106 Fast vaktgodtgjørelse 1.10200 Lønn til vikarer 1.10201 Sykevikarer 1.10202

Detaljer

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.492.826 2.532.700 2.674.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD -24.000 0 0 1090 KLP 413.139 435.600 521.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT

Detaljer

Driftsregnskap på kontonivå samlet

Driftsregnskap på kontonivå samlet Driftsregnskap på kontonivå samlet 10100 Fast lønn 0 0 0 10300 Ekstrahjelp 792 0 0 10800 Styrehonorar 22 500 27 500 27 500 10801 Møtegodtgjørelse 40 967 40 000 31 401 10900 Premie KLP 17 683 40 000 36

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar Enhet Steigen barneskole Ansvar 20110 Steigen barneskole 10102 FASTLØNN LÆRERE 10103 FASTLØNN SPES.PED. LÆRERE 10110 FASTLØNN SPES.PED. ASSISTENTER 10113 FORSTERKET OPPLÆRING 10114 FASTLØNN FREMMEDSPRÅKLIGE

Detaljer

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP Side 1 KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP UTGIFTER 2011 2010 2009 2008 3.0100.100.041 FASTLØNN #REF! 969 342 876 438 781 792 3.0300.100.041 EKSTRAHJELP, VIKARER 20000 10 000 21 384

Detaljer

Rekneskapsutskrift pr

Rekneskapsutskrift pr Bruker: 18SVEFEI Klokken: 14:53 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 495.261 662.600 75 10802 ANDRE FASTE

Detaljer

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE qp1' - historlsk ogfraintidsretta 1 VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE DETALJERTDRIFTSREKNESKAPs 2-56 PROSJEKTREKNESKAPDRIFT s 57-68 DETALJERTINVESTERINGSREKENSKAPs 69-74 DETALJERTBALANSEREKNSKAPs

Detaljer

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

Driftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010

Driftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010 0001 Nordvest-Russland sa 101020 Lønn undervisn.pers. 202 4 228,30 0001 Nordvest-Russland sa 102000 Lønn vikar 202 2 200,00 0001 Nordvest-Russland sa 111500 Matvarer 202 9 605,00 3 745,76 0001 Nordvest-Russland

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04 FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 Rådmannens forslag 08.11.04 INNHOLD. 1. Økonomisk oversikt drift. 2. Økonomisk oversikt investeringer. 3. Anskaffelse og anvendelse av midler. 4. Vedlegg 1A Driftsbudsjett.

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2014 og økonomiplan 2014 2017 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET 4 INVESTERINGSBUDSJETTET 107 Vedlegg til

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole 0001 Prosjekt NordVest Russland 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 202 Grunnskole 1.101020.202.0 Lønn undervisningspersonell 4 228 0 0 0 0 0 Grunnskole 4 228 0 0 0 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0

Detaljer

SJØLKOST - BUDSJETT 2014 Side 1

SJØLKOST - BUDSJETT 2014 Side 1 SJØLKOST - BUDSJETT 2014 Side 1 1.618 AVFALLSHÅNDTERING Art Kontotekst Budsjett 2014 Innsamling % Behandling OM % Sluttbehandling % Sum fordeling 10101 Regulativlønn 1 472 000 294 400 20 883 200 60 294

Detaljer

Helse og omsorg. 1.0141. Lønn spesialsykepleiere 0 0 85 945 85 945 85 945 85 945. 1.0200. Sykevikarer 33 943 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000

Helse og omsorg. 1.0141. Lønn spesialsykepleiere 0 0 85 945 85 945 85 945 85 945. 1.0200. Sykevikarer 33 943 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 Helse og omsorg Konsekvensjustert budsjett 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 1.0100. Lønn administrative lederstillinger 1 427 925 1 224 000 1 309 010 1 309 010 1 309 010 1 309 010 1.0141.

Detaljer

Driftsregnskap 2011. 1 Birkenes kommune (2011) - År/Periode 2011 1-12 07.06.2012

Driftsregnskap 2011. 1 Birkenes kommune (2011) - År/Periode 2011 1-12 07.06.2012 1 Ansvar: 1032 Boligtilskudd 147000 Overført til andre (private) 175.000,00 0 175.000 155000 Avsetning til bundne fond 402.000,00 0 402.000 177003 Etabl.tilsk. - tilbakebet. -277.000,00 0-277.000 181002

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan , hoveddel VIII

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan , hoveddel VIII DRIFTSBUDSJETT Side 1 Virksomhetsområde: 10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet: 100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000

Detaljer

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag Faktiske endringer KS 070/13 vs 180001 Rammetilskudd -167 253 000-166 295 000 958 000 958 000 181001 Integreringstilskudd -5 450 400-5 998 200-547 800-547 800-21 150-14 969 187400 Eiendomsskatt 000 000

Detaljer

Budsjett 2011. Budsjett 2010. Budsjett 2009. Budsjett 2012. Budsjett 2013. Båtsfjord Budsjettrapport: Skoler. Beskrivelse

Budsjett 2011. Budsjett 2010. Budsjett 2009. Budsjett 2012. Budsjett 2013. Båtsfjord Budsjettrapport: Skoler. Beskrivelse Båtsfjord rapport: Skoler 3000 Drift Nordskogen skole 1.0100.202.0 Lønn administrative lederstillinger 1.0123.202.0 Lønn samlingsstyrere 1.0124.202.0 Lønn mediate/itansvarlig 1.0184.202.0 Svangerskapslønn

Detaljer

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BEVILGNINGSSTED 75100 artskonto bevilgsted funksj tekst REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 BUDSJETT 2017 101000 75100 242 Fast lønn 3 050 917,72 4 487 000,00 4 721 000,00

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Talldel. Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Talldel. Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017 2020 Talldel Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan 2017 2020 Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig - Engasjert Innholdsfortegnelse

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 0001 Prosjekt NordVest Russland 1.102000.202.0 Lønn vikarer 1.111500.202.0 Matvarer 1.112005.202.0 Gaver, påskjønnelser o.l. 1.112039.202.0 Utgifter arrangement 1.112050.202.0 Hotellutgifter møter mm ikke

Detaljer

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST GODTGJERSLE FOLKEVALDE 10811 GODTGJERSLE ORDFØRAR/VARAORDFØRAR

Detaljer

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune ansvar : 0003 - PROSJEKT: PSYKIATRI 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 232 294 956,59 366 000 286 696,39 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 241 187 300,66 181 000 175 820,49

Detaljer

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Foto: Yngve Grønvik Vår visjon: Åpne dører! Vedtatt i Sør-Varanger menighetsråd 25.oktober 2012. Joh Åp 3,8 Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør - som ingen kan

Detaljer

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT)

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) Netto VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) PROSJEKTER 000 Prosjekter Prosjekter 0 0 0 0 0 FFFFF SENTRALADMINISTRASJONEN OG FELLESUTGIFTER 1000 Politiske organ 1.0800 Ordfører /varaordførergodtgjørelse

Detaljer

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018 DRIFTSBUDSJETT Budsjett Budsjett 2018 2017 0410 KIRKELIG ADMINISTRASJON 0410 Finans 35 300 Dekning av tidligere års merforbruk - - - 35 400 Avsetning til ubundne fond - - - 35 700 Overført til investeringsregnskapet

Detaljer

Ansvar Navn 88011* Utg. Innt. Netto Utg. Innt. Netto Utg. Regn Regn.

Ansvar Navn 88011* Utg. Innt. Netto Utg. Innt. Netto Utg. Regn Regn. Ansvar Navn Regn. 2010 Regn. 201 Utg. Innt. Netto Utg. Innt. 880115 ØSTRE AGDER SEKRETARIAT 1 275-1 152 123 574-657 880116 ØSTRE AGDER SAMHANDLINGSREFORM 1 085-2 659 880117 ØSTRE AGDER SAMFUNNSMEDISINPROSJEKTET

Detaljer

Driftsbudsjett Vadsø Havn KF - 2016 1 av 7

Driftsbudsjett Vadsø Havn KF - 2016 1 av 7 DRIFTSBUDSJETT VADSØ HAVN KF - ÅR 2016 Regnskap Buds(end) Budsjett Art Navn 2014 2015 2016 Ansvar: 1711 DRIFT VADSØ HAVN 10100 FAST LØNN 1 932 819 1 750 000 2 000 000 10201 VIKAR VED SYKEFRAVÆR 68 977

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2013/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2013/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2013/ØKONOMIPLAN 2013-2016 RÅDMANNENS FORSLAG Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN FORSIDEFOTOET: Frå den første Landsbyvandringen onsdag 19. september 2012. Turen gjekk

Detaljer

BUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN TALLDEL

BUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN TALLDEL BUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN 2016 2019 TALLDEL DRIFTSBUDSJETTET Tall i 1000 kroner Budsjett 2016 Revidert budsjett 2015 Oppr. budsjett 2015 Regnskap 2014 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter ÅRSMELDING 2010 Del 3 Årsregnskap Herøy kommune - Et hav av muligheter - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE 100 Folkevalgte styringsorgan... 4 110 - Administrasjonsenheten... 7 240 Herøy barnehage... 16 260 Herøy

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Budsjett 2014. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Budsjett 2014. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter Talldel Herøy kommune Et hav av muligheter Side 2 av 59 Innhold DRIFT... 4 100 Folkevalgte styringsorgan... 4 110 Administrasjonsenheten... 6 120 Bygg og anlegg... 16 130 Brannvesen... 22 140 Interkommunale

Detaljer

Likeverdig behandling Regnskap 2015 Beregning 2017 Beverborga Dølemo Sum

Likeverdig behandling Regnskap 2015 Beregning 2017 Beverborga Dølemo Sum Likeverdig behandling Regnskap 2015 Beregning 2017 Beverborga Dølemo Sum 3. Kostnader i kommunale barnehager Funksjon 201 - drift (kontoklasse 1) Lønn/sos.utg. (010-099) 4 977 268 1 741 728 6 718 996 minus

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 100 Komm/form/adm/hovedutvalg 1.108000 Godtgj. folkevalgte 1.108001 Godtgjørelse ordfører 1.108002 Godtgjørelse varaordfører 1.108010 Møtegodtgjørelse folkevalgte 1.108020 Tapt arbeidsfortjeneste folkevalgte

Detaljer

SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015

SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015 SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015 Tall i 1000 kroner BUDSJETT 2015 OPPR. BUD 2014 REGNSKAP 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -12 650-11 900-11 951 Ordinært rammetilskudd -32 350-30

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 0001 Prosjekt NordVest Russland 202 Grunnskole 1.102000.202.0 Lønn vikarer 1.111500.202.0 Matvarer 1.112005.202.0 Gaver, påskjønnelser o.l. 1.112039.202.0 Utgifter arrangement 1.112050.202.0 Hotellutgifter

Detaljer

Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett Helse - administrasjon Fastlønn , Annen lønn & trekkpl godtgj.

Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett Helse - administrasjon Fastlønn , Annen lønn & trekkpl godtgj. Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett 2016 310 Helse - administrasjon 10100 Fastlønn 1 038 729,00 10509 Annen lønn & trekkpl godtgj. 0,00 10900 Pensjonsinnskudd KLP 226 510,00 10906 Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr.

Detaljer

Sum finansiering SUM investering

Sum finansiering SUM investering Konto Budsjettforslag 2017 Regnskap 31.10.2016 Opprinnelig Budsjett 2016 Justert budsjett 1 Regnskap 2015 INVESTERING 021000 - Kjøp, leie. Leasing transportmidler 97 000 023000 - Vedlikehold, bygg-/anleggstjenester

Detaljer

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396 Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Sentraladm. og fellesdrift 5 471 584 4 164 000 4 417 000 4 167 000 4 167 000

Detaljer

A s k ø yhallene KF. Styremøte Askøyhallene KF Møte nr. 4/ 2014/ dato 15/10/ 2014

A s k ø yhallene KF. Styremøte Askøyhallene KF Møte nr. 4/ 2014/ dato 15/10/ 2014 A s k ø yhallene KF Kleppestø 22.10.2014 Styremøte Askøyhallene KF Møte nr. 4/ 2014/ dato 15/10/ 2014 Til stede; Styret: Tore Olsen Tveitnes, Anne Lauritsen, Thorleif Thorsen, Cecilie Sørli, Viggo Kristiansen

Detaljer

Budsjett 2014 Investeringsplan

Budsjett 2014 Investeringsplan Budsjett 2014 Investeringsplan 2014-18 Vedtatt av Sør-Varanger menighetsråd 22.10.2013 Innholdsfortegnelse 1. Kommentarer... 3 2. Driftsbudsjett 2014... 4 3. Investeringsplan 2014-2018... 9 3.1 Kirkebygg

Detaljer

Budsjett 2015 Investeringsplan

Budsjett 2015 Investeringsplan Budsjett 2015 Investeringsplan 2015-18 Vedtatt av Sør-Varanger menighetsråd 30.10.2014 Innholdsfortegnelse 1. Kommentarer... 3 2. Driftsbudsjett 2015... 4 3. Investeringsplan 2015-2018... 9 Side 2 av 11

Detaljer

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAP Årsregnskap Vedtatt budsjett Årsregnskap Kontonr. Navn 2008 2008 2007 011500 Matvarer 1 311,00 0,00 013000 Post, bank, telefon 015000 Opplæring,kurs

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 FOSNES KOMMUNE Formannskapets innstilling ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 Innholdsfortegnelse Økonomiske oversikter - Økonomisk oversikt investering 3-4 -

Detaljer

Årsbudsjett 2014 - drift

Årsbudsjett 2014 - drift Bruker: 18SVEFEI Klokken: 09:55 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10509 ANNA LØN 0 0 2.275 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 669.000

Detaljer

Del 2 - detaljbudsjett. Vedtatt. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune

Del 2 - detaljbudsjett. Vedtatt. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune Del 2 detaljbudsjett Vedtatt Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2016 2018 Ibestad kommune Ibestad Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

16900 FORDELTE UTGIFTER , , Salgsinntekter , ,63 0

16900 FORDELTE UTGIFTER , , Salgsinntekter , ,63 0 Note 11153 BEVERTNING MØTER OG KURS 9 334,85 0 0 0-9 334,85 0 11500 OPPLÆRING OG KURS -6 000,00 0 0 0 6 000,00 0 11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV 240 0 0 0-240 0 12700 KONSULENTTJENESTER 13 739,00

Detaljer

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100 1000 Politisk leiing 1000 Folkevalde,politisk komitè/utval 10107 Lønsavsetjing (11 522) 10803 Møtegodtgjersle 476 362 394 000 480 000 10804 Tapt arbeidsforteneste 71 574 70 700 70 000 10908 Gruppeliv/ulukkesforsikring

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 FOSNES KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 14.12.2006 Økonomisk oversikt - investering 14.12.2006 Regnskap 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009

Detaljer

ØKONOMIPLAN VEDLEGG TIL ÅRSBUDSJETT 2015 TAL Kommunestyrets vedtak KOM 94/14

ØKONOMIPLAN VEDLEGG TIL ÅRSBUDSJETT 2015 TAL Kommunestyrets vedtak KOM 94/14 ØKONOMIPLAN 2015 2018 VEDLEGG TIL ÅRSBUDSJETT 2015 TAL Kommunestyrets vedtak KOM 94/14 Innhold Drift... 3 skjema 1A... 3 Hovudoversikt drift... 4 skjema 1B... 5 Alle detaljer drift... 6 Investering...

Detaljer

kr 715 pr. time kr 650 pr. time kr 715 pr. time 650 pr. time

kr 715 pr. time kr 650 pr. time kr 715 pr. time 650 pr. time Nord- Sør- Badeland Representantskapssak 30/17 FB-sak nr.4 /17 - Representantskapsmøte 25. oktober 2017 BILLETTPRISER OG ÅPNINGSTIDER I 2018 Vedlegg Ingen Bakgrunn: Billettpriser 2018 Det foreslås en økning

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Askim kommune, møterom Bystyresalen Tidspunkt: 27.10.2017 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal,

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Rakkestad kommune, Herredshuset Tidspunkt: 28.10.2016 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon

Detaljer

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser BILAG 3.1 ARTSINNDELING Artene som er skrevet i kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 og 0 har en spesiell betydning i driftseller kapitalregnskapet. Alle andre arter kan benyttes i både drift- og

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 11.02.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Økt inntekt Redusert utgift Redusert inntekt Økt utgift

Økt inntekt Redusert utgift Redusert inntekt Økt utgift BUDSJETTREGULERINGER PR 30. APRIL 2009 1.1 POLITIKK OG FELLESUTGIFTER 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelser 10 000 1.1201.3710.110 Sekretæriat kontrollutvalg 55 000 Ny 1.1201.3700.110 Revisjon 55 000 1.1004.1250.110

Detaljer

Havnestyre sak : 06/2014 Vardø havnestyre: 27.05.2013 Vardø bystyre: Bystyre sak nr.:

Havnestyre sak : 06/2014 Vardø havnestyre: 27.05.2013 Vardø bystyre: Bystyre sak nr.: Havnestyre sak : 06/2014 Vardø havnestyre: 27.05. Vardø bystyre: Bystyre sak nr.: Saksb.: IEE VARDØ HAVN KF. - REGNSKAP INNSTILLING: " Det fremlagte regnskap for regnskapsåret fastsettes som Vardø havn

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 28. desember 2017 kl. 16.20 PDF-versjon 11. januar 2018 19.12.2017 nr. 2346 Forskrift om

Detaljer