Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013"

Transkript

1 Bruker: AARA Klokken: 13:15 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1

2 Ansvar: Politisk ledelse Faste stillinger Påløpte feriepenger Overtid Annen lønn Tapt arbeidsfortjeneste Lønn/godtgj. politikere Godtgj. politiske råd/utvalg Møtegodtgjørelse Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Arb.g.avg. påløpte feriepenger Faglitteratur Fag-/tidsskrifter Representasjon/bevertning Annet forbruksmat. og tjenester Utvalg/råd/komiteer Telefon Andre annonser Trykking/kopiering Kursutgifter Opplæringstiltak utvalg Kjøregodtgjørelser, personell Telefongodtgjøring-se art Andre transportutgifter Forsikring bygg, anlegg, maskiner, utstyr Kontingenter Inventar/utstyr Kjøp fra kommuner Kjøp fra andre/private Driftstilskudd til andre/private Momskomp utgiftsføring drift Sum utgifter Momskomp drift - inntekt Sum inntekter Sum ansvar: Politisk ledelse Ansvar: Eldrerådet Godtgj. politiske råd/utvalg Arbeidsgiveravgift Representasjon/bevertning Andre annonser Kursutgifter Reise-/skyssutgifter-oppg.pl Sum utgifter Sum ansvar: Eldrerådet Ansvar: Tilskudd politiske partier Tilskudd til organisasj./foreninger Sum utgifter Sum ansvar: Tilskudd politiske partier

3 Ansvar: Revisjon Kjøp fra IKS Sum utgifter Sum ansvar: Revisjon Ansvar: Overformynderiet Annen lønn Arb.g.avg. påløpte feriepenger Annet forbruksmat. og tjenester Kursutgifter Kjøregodtgjørelser, personell Andre transportutgifter Juridisk bistand Kjøp fra kommuner Sum utgifter Momskomp drift - inntekt Sum inntekter Sum ansvar: Overformynderiet Ansvar: Kontrollutvalg Godtgj. politiske råd/utvalg Arbeidsgiveravgift Representasjon/bevertning Kursutgifter Kontingenter Kjøp fra komm.inst Sum utgifter Sum ansvar: Kontrollutvalg Ansvar: Overføring til kirken Kirkelig administrasjon Sum utgifter Sum ansvar: Overføring til kirken Ansvar: Overføring til trossamfunn Tilskudd til organisasj./foreninger Sum utgifter Sum ansvar: Overføring til trossamfunn Ansvar: Rådmannskontoret Faste stillinger Påløpte feriepenger Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Arb.g.avg. påløpte feriepenger Fag-/tidsskrifter Annet kontormateriell Representasjon/bevertning Annet forbruksmat. og tjenester Telefon

4 11510 Kursutgifter Opplæringstiltak ansatte Reise-/skyssutgifter-oppg.pl Kjøregodtgjørelser, personell Kostgjørelse oppg.pl Andre oppgavepl. oppholdsutgifter Andre transportutgifter Kontingenter Inventar/utstyr Juridisk bistand Planarbeider Kjøp av tjenester Momskomp utgiftsføring drift Sum utgifter Andre gebyrinntekter Refusjoner fra NAV Momskomp drift - inntekt Andre refusjonsordn. fra fylkeskomm Refusjon lønnsutg. andr.kommuner Sum inntekter Sum ansvar: Rådmannskontoret Ansvar: Personaltjenester Faste stillinger Påløpte feriepenger Lærlinger Lønn tillitsvalgte Påløpte feriepenger Pensjon KLP Pensjon SPK Arbeidsgiveravgift Arb.g.avg. påløpte feriepenger Fag-/tidsskrifter Representasjon/bevertning Erkjentlighetsgaver Annet forbruksmat. og tjenester Stillingsannonser Kursutgifter Opplæringstiltak ansatte Personaltiltak Reise-/skyssutgifter-oppg.pl Kjøregodtgjørelser, personell Andre transportutgifter Yrkesskade/gruppeliv Lisenser/programvare Kontingenter Inventar/utstyr Edb/telefon/kopi Internkjøp Driftstilskudd til andre/private Momskomp utgiftsføring drift Bedriftshelsetjeneste Sum utgifter

5 17110 Refusjoner fra NAV Momskomp drift - inntekt Lærlingetilskudd Refusjon fra andre/private OU fond trekk ansatte Refusjon lønnsutg. andre/private Sum inntekter Sum ansvar: Personaltjenester Ansvar: Servicetorg/sentralbord Faste stillinger Påløpte feriepenger Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Arb.g.avg. påløpte feriepenger Annet kontormateriell Annet forbruksmat. og tjenester Profilering/info.virksomhet Kursutgifter Opplæringstiltak ansatte Kjøregodtgjørelser, personell Lisenser/programvare Kontingenter Inventar/utstyr Driftsavtaler Kjøp av tjenester Momskomp utgiftsføring drift Avsetning til bundne driftsfond Sum utgifter Refusjoner fra NAV Momskomp drift - inntekt Refusjon fra andre kommuner Sum inntekter Sum ansvar: Servicetorg/sentralbord Ansvar: Merkantile tjenester Faste stillinger Påløpte feriepenger Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Arb.g.avg. påløpte feriepenger Annet kontormateriell Annet forbruksmat. og tjenester Betalingsformidling Frankering/porto Telefon Andre annonser Trykking/kopiering Kursutgifter Opplæringstiltak ansatte Kjøregodtgjørelser, personell Andre transportutgifter Lisenser/programvare

6 11953 Kontingenter Andre avg./gebyrer/lisenser Inventar/utstyr Edb/telefon/kopi Kontormaskiner Driftsavtaler Kjøp fra fylkeskommune Kjøp fra fylkeskomm Momskomp utgiftsføring drift Avsetning til bundne driftsfond Sum utgifter Refusjoner fra NAV Momskomp drift - inntekt Sum inntekter Sum ansvar: Merkantile tjenester Ansvar: Lønningskontoret Faste stillinger Påløpte feriepenger Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Arb.g.avg. påløpte feriepenger Annet forbruksmat. og tjenester Kursutgifter Opplæringstiltak ansatte Andre avg./gebyrer/lisenser Inventar/utstyr Momskomp utgiftsføring drift Sum utgifter Refusjoner fra NAV Momskomp drift - inntekt Refusjon fra andre kommuner Sum inntekter Sum ansvar: Lønningskontoret Ansvar: IKT-tjenesten Faste stillinger Påløpte feriepenger Overtid Påløpte feriepenger Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Arb.g.avg. påløpte feriepenger Faglitteratur Fag-/tidsskrifter EDB-rekvisita Annet kontormateriell Representasjon/bevertning Utg. til avfallshåndtering Annet forbruksmat. og tjenester Telefon Datatrafikk

7 11360 Sambandsleie Kursutgifter Opplæringstiltak ansatte Kompensasjon bilhold-oppg.pl Kjøregodtgjørelser, personell Andre transportutgifter Forsikring bygg, anlegg, maskiner, utstyr Lisenser/programvare Andre avg./gebyrer/lisenser Inventar/utstyr Edb/telefon/kopi Maskiner Kontormaskiner Driftsavtaler Teknisk infrastruktur, IT Kjøp av tjenester Momskomp utgiftsføring drift Sum utgifter Andre salgsinntekter Refusjoner fra NAV Momskomp drift - inntekt Internsalg Sum inntekter Sum ansvar: IKT-tjenesten Ansvar: Lærlinger Diverse tillegg Lærlinger Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Sum utgifter Refusjoner fra NAV Lærlingetilskudd Sum inntekter Sum ansvar: Lærlinger Ansvar: Hovedtillitsvalgte (HTV) Faste stillinger Pedagogisk personell Annen lønn Pensjon KLP Pensjon SPK Arbeidsgiveravgift Annet kontormateriell Telefon Trykking/kopiering Inventar/utstyr Edb/telefon/kopi Kontormaskiner Momskomp utgiftsføring drift Sum utgifter

8 17110 Refusjoner fra NAV Momskomp drift - inntekt Sum inntekter Sum ansvar: Hovedtillitsvalgte (HTV) Ansvar: Skatteavdelingen Faste stillinger Påløpte feriepenger Overtid Påløpte feriepenger Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Arb.g.avg. påløpte feriepenger Fag-/tidsskrifter Annet kontormateriell Representasjon/bevertning Annet forbruksmat. og tjenester Telefon Kursutgifter Opplæringstiltak ansatte Reise-/skyssutgifter-oppg.pl Kompensasjon bilhold-oppg.pl Kjøregodtgjørelser, personell Kostgjørelse oppg.pl Telefongodtgjøring-se art Andre transportutgifter Lisenser/programvare Kontingenter Andre avg./gebyrer/lisenser Inventar/utstyr Edb/telefon/kopi Driftsavtaler Kjøp av tolketjenester Kjøp fra kommuner Momskomp utgiftsføring drift Avsetning til bundne driftsfond Sum utgifter Pantegebyrer Refusjoner fra NAV Momskomp drift - inntekt Refusjon fra andre kommuner Sum inntekter Sum ansvar: Skatteavdelingen Ansvar: Økonomitjenesten Faste stillinger Påløpte feriepenger Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Arb.g.avg. påløpte feriepenger Fag-/tidsskrifter Representasjon/bevertning Annet forbruksmat. og tjenester

9 11510 Kursutgifter Opplæringstiltak ansatte Kjøregodtgjørelser, personell Telefongodtgjøring-se art Andre transportutgifter Kontingenter Inventar/utstyr Driftsavtaler Kjøp av tjenester Kjøp fra kommuner Momskomp utgiftsføring drift Sum utgifter Refusjoner fra NAV Momskomp drift - inntekt Refusjon fra andre kommuner Refusjon fra andre/private Sum inntekter Sum ansvar: Økonomitjenesten Ansvar: Eiendomsskatt og innkjøp Faste stillinger Påløpte feriepenger Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Arb.g.avg. påløpte feriepenger Annet kontormateriell Representasjon/bevertning Kursutgifter Kjøregodtgjørelser, personell Driftsavtaler Kjøp av tjenester Internkjøp Momskomp utgiftsføring drift Sum utgifter Refusjoner fra NAV Momskomp drift - inntekt Sum inntekter Sum ansvar: Eiendomsskatt og innkjøp Ansvar: Fellesformål drift Annen fast lønn Lønnsoppgjør Engasjementer Driftsavtaler Sum utgifter Sum ansvar: Fellesformål drift Ansvar: Felles skoleområde Faste stillinger Påløpte feriepenger Engasjementer

10 10910 Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Arb.g.avg. påløpte feriepenger Annet forbruksmat. og tjenester Kursutgifter Opplæringstiltak ansatte Kjøregodtgjørelser, personell Skyssutg. komm. brukere Inventar/utstyr Driftsavtaler Kjøp av tolketjenester Momskomp utgiftsføring drift Sum utgifter Andre statl. tilskuddsordninger Momskomp drift - inntekt Moms refusjonsberettiget Sum inntekter Sum ansvar: Felles skoleområde Ansvar: Voksenopplæring Kjøp fra kommuner Sum utgifter Refusjon fra staten Sum inntekter Sum ansvar: Voksenopplæring Ansvar: Grunnskoleavtaler Kjøp fra komm.inst Kjøp fra andre/private Driftstilskudd til andre/private Sum utgifter Refusjon fra andre kommuner Sum inntekter Sum ansvar: Grunnskoleavtaler Ansvar: Ekstraressurser SFO Internkjøp Sum utgifter Sum ansvar: Ekstraressurser SFO Ansvar: Felles barnehageområde Driftstilskudd til andre/private Tilskudd til arrangementer / tiltak Sum utgifter Refusjon fra andre kommuner Sum inntekter Sum ansvar: Felles barnehageområde

11 Ansvar: Tilskudd til barnehager Kjøp fra andre/private Driftstilskudd til andre/private Sum utgifter Ref. fremmedspråklige elever Sum inntekter Sum ansvar: Tilskudd til barnehager Ansvar: Halmstad skole Faste stillinger Pedagogisk personell Annen fast lønn Påløpte feriepenger Sykevikar uten refusjon Syke/fødselsperm.ref Påløpte feriepenger Engasjementer Annen lønn Påløpte feriepenger Pensjon KLP Pensjon SPK Arbeidsgiveravgift Arb.g.avg. påløpte feriepenger Faglitteratur Annet kontormateriell Arb.materiell til undervisning Lærebøker til elever Bøker til skolebiblioteket Læremidler Skolefrukt og grønt Matvarer Arbeidstøy Rengjøringsmatr. forbruk Utg. til avfallshåndtering Annet forbruksmat. og tjenester Eksamensutgifter Telefon Kursutgifter Kjøregodtgjørelser, personell Skyssutg. komm. brukere Andre transportutgifter Strøm/el.kraft Vakthold og alarmsystemer Forsikring bygg, anlegg, maskiner, utstyr Lisenser/programvare Kommunale gebyrer/avgifter Inventar/utstyr Edb/telefon/kopi Vedlikehold Kjøp av tjenester Internkjøp Momskomp utgiftsføring drift Sum utgifter

12 16340 Leieinnt. skolelokaler Refusjoner fra NAV Momskomp drift - inntekt Refusjon fra andre kommuner Sum inntekter Sum ansvar: Halmstad skole Ansvar: Stasjonsveien Pedagogisk personell Annen fast lønn Påløpte feriepenger Syke/fødselsperm.ref Pensjon KLP Pensjon SPK Arbeidsgiveravgift Arb.g.avg. påløpte feriepenger Faglitteratur Annet kontormateriell Arb.materiell til undervisning Rengjøringsmatr. forbruk Telefon Kursutgifter Årsavgift Forsikring Drivstoff Andre transportutgifter Strøm/el.kraft Forsikring bygg, anlegg, maskiner, utstyr Internkjøp Momskomp utgiftsføring drift Avsetning til bundne driftsfond Sum utgifter Refusjoner fra NAV Momskomp drift - inntekt Refusjon fra andre kommuner Sum inntekter Sum ansvar: Stasjonsveien Ansvar: Halmstad SFO Faste stillinger Påløpte feriepenger Sykevikar uten refusjon Påløpte feriepenger Engasjementer Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Arb.g.avg. påløpte feriepenger Annet kontormateriell Arb.materiell til undervisning Læremidler Matvarer Annet forbruksmat. og tjenester

13 11330 Telefon Kursutgifter Kjøregodtgjørelser, personell Forsikring bygg, anlegg, maskiner, utstyr Inventar/utstyr Kjøp av tjenester Sum utgifter Egenbetaling Momskomp drift - inntekt Sum inntekter Sum ansvar: Halmstad SFO Ansvar: Larkollen skole Faste stillinger Pedagogisk personell Annen fast lønn Påløpte feriepenger Sykevikar uten refusjon Syke/fødselsperm.ref Påløpte feriepenger Engasjementer Annen lønn Påløpte feriepenger Pensjon KLP Pensjon SPK Arbeidsgiveravgift Arb.g.avg. påløpte feriepenger Faglitteratur Annet kontormateriell Arb.materiell til undervisning Lærebøker til elever Bøker til skolebiblioteket Læremidler Arbeidstøy Velferdstiltak brukere/elever Rengjøringsmatr. forbruk Utg. til avfallshåndtering Annet forbruksmat. og tjenester Utvalg/råd/komiteer Telefon Kursutgifter Kjøregodtgjørelser, personell Skyssutg. komm. brukere Andre transportutgifter Strøm/el.kraft Nettleie Vakthold og alarmsystemer Forsikring bygg, anlegg, maskiner, utstyr Lisenser/programvare Kommunale gebyrer/avgifter Inventar/utstyr Edb/telefon/kopi Vedlikehold Momskomp utgiftsføring drift

14 Sum utgifter Refusjoner fra NAV Momskomp drift - inntekt Refusjon fra andre kommuner Sum inntekter Sum ansvar: Larkollen skole Ansvar: Larkollen SFO Faste stillinger Påløpte feriepenger Sykevikar uten refusjon Påløpte feriepenger Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Arb.g.avg. påløpte feriepenger Annet kontormateriell Arb.materiell til undervisning Læremidler Matvarer Arbeidstøy Annet forbruksmat. og tjenester Telefon Kursutgifter Kjøregodtgjørelser, personell Andre transportutgifter Inventar/utstyr Sum utgifter Egenbetaling Momskomp drift - inntekt Internsalg Sum inntekter Sum ansvar: Larkollen SFO Ansvar: Vang skole Faste stillinger Pedagogisk personell Annen fast lønn Påløpte feriepenger Sykevikar uten refusjon Syke/fødselsperm.ref Påløpte feriepenger Engasjementer Annen lønn Pensjon KLP Pensjon SPK Arbeidsgiveravgift Arb.g.avg. påløpte feriepenger Faglitteratur Annet kontormateriell Arb.materiell til undervisning Lærebøker til elever Bøker til skolebiblioteket

15 11201 Arbeidstøy Rengjøringsmatr. forbruk Utg. til avfallshåndtering Annet forbruksmat. og tjenester Telefon Kursutgifter Kjøregodtgjørelser, personell Skyssutg. komm. brukere Andre transportutgifter Strøm/el.kraft Nettleie Forsikring bygg, anlegg, maskiner, utstyr Lisenser/programvare Kommunale gebyrer/avgifter Inventar/utstyr Edb/telefon/kopi Driftsavtaler Momskomp utgiftsføring drift Sum utgifter Andre husleieinntekter Refusjoner fra NAV Momskomp drift - inntekt Refusjon fra andre kommuner Refusjon lønnsutg. andr.kommuner Internsalg Sum inntekter Sum ansvar: Vang skole Ansvar: Vang ressurssenter Faste stillinger Pedagogisk personell Påløpte feriepenger Sykevikar uten refusjon Syke/fødselsperm.ref Vikarutgifter Påløpte feriepenger Pensjon KLP Pensjon SPK Arbeidsgiveravgift Arb.g.avg. påløpte feriepenger Faglitteratur Annet kontormateriell Arb.materiell til undervisning Rengjøringsmatr. forbruk Annet forbruksmat. og tjenester Kursutgifter Kjøregodtgjørelser, personell Andre transportutgifter Inventar/utstyr Kjøp av tjenester Momskomp utgiftsføring drift Sum utgifter Refusjoner fra NAV

16 17290 Momskomp drift - inntekt Refusjon fra andre kommuner Sum inntekter Sum ansvar: Vang ressurssenter Ansvar: Vang SFO Faste stillinger Påløpte feriepenger Sykevikar uten refusjon Påløpte feriepenger Engasjementer Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Arb.g.avg. påløpte feriepenger Annet kontormateriell Arb.materiell til undervisning Matvarer Annet forbruksmat. og tjenester Telefon Kursutgifter Kjøregodtgjørelser, personell Andre transportutgifter Inventar/utstyr Kjøp av tjenester Sum utgifter Egenbetaling Momskomp drift - inntekt Sum inntekter Sum ansvar: Vang SFO Ansvar: Øreåsen skole Faste stillinger Pedagogisk personell Annen fast lønn Påløpte feriepenger Sykevikar uten refusjon Syke/fødselsperm.ref Påløpte feriepenger Engasjementer Annen lønn Påløpte feriepenger Pensjon KLP Pensjon SPK Arbeidsgiveravgift Arb.g.avg. påløpte feriepenger Faglitteratur Annet kontormateriell Arb.materiell til undervisning Lærebøker til elever Bøker til skolebiblioteket Skolefrukt og grønt Rengjøringsmatr. forbruk Utg. til avfallshåndtering

17 11210 Annet forbruksmat. og tjenester Eksamensutgifter Telefon Kursutgifter Kjøregodtgjørelser, personell Skyssutg. komm. brukere Andre transportutgifter Strøm/el.kraft Vakthold og alarmsystemer Forsikring bygg, anlegg, maskiner, utstyr Lisenser/programvare Kommunale gebyrer/avgifter Inventar/utstyr Edb/telefon/kopi Kjøp av tjenester Momskomp utgiftsføring drift Avsetning til bundne driftsfond Sum utgifter Refusjoner fra NAV Momskomp drift - inntekt Refusjon fra andre kommuner Sum inntekter Sum ansvar: Øreåsen skole Ansvar: Øreåsen SFO Faste stillinger Påløpte feriepenger Sykevikar uten refusjon Påløpte feriepenger Engasjementer Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Arb.g.avg. påløpte feriepenger Annet kontormateriell Arb.materiell til undervisning Matvarer Annet forbruksmat. og tjenester Kursutgifter Inventar/utstyr Kjøp av tjenester Sum utgifter Egenbetaling Momskomp drift - inntekt Sum inntekter Sum ansvar: Øreåsen SFO Ansvar: Ekholt skole Faste stillinger Pedagogisk personell Annen fast lønn Påløpte feriepenger Sykevikar uten refusjon

18 10220 Syke/fødselsperm.ref Påløpte feriepenger Engasjementer Annen lønn Påløpte feriepenger Pensjon KLP Pensjon SPK Arbeidsgiveravgift Arb.g.avg. påløpte feriepenger Faglitteratur Annet kontormateriell Arb.materiell til undervisning Lærebøker til elever Bøker til skolebiblioteket Læremidler Skolefrukt og grønt Rengjøringsmatr. forbruk Utg. til avfallshåndtering Annet forbruksmat. og tjenester Eksamensutgifter Utvalg/råd/komiteer Telefon Kursutgifter Kjøregodtgjørelser, personell Skyssutg. komm. brukere Andre transportutgifter Strøm/el.kraft Nettleie Vakthold og alarmsystemer Forsikring bygg, anlegg, maskiner, utstyr Kommunale gebyrer/avgifter Inventar/utstyr Edb/telefon/kopi Driftsavtaler Kjøp av tjenester Momskomp utgiftsføring drift Avsetning til bundne driftsfond Sum utgifter Andre husleieinntekter Refusjon fra staten Refusjoner fra NAV Momskomp drift - inntekt Refusjon fra andre kommuner Sum inntekter Sum ansvar: Ekholt skole Ansvar: Ekholt SFO Faste stillinger Påløpte feriepenger Sykevikar uten refusjon Påløpte feriepenger Engasjementer Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift

19 10991 Arb.g.avg. påløpte feriepenger Annet kontormateriell Arb.materiell til undervisning Læremidler Matvarer Annet forbruksmat. og tjenester Telefon Kursutgifter Kjøregodtgjørelser, personell Andre transportutgifter Inventar/utstyr Kjøp av tjenester Sum utgifter Egenbetaling Momskomp drift - inntekt Sum inntekter Sum ansvar: Ekholt SFO Ansvar: Øreåsen barnehage Faste stillinger Påløpte feriepenger Sykevikar uten refusjon Syke/fødselsperm.ref Påløpte feriepenger Overtid Påløpte feriepenger Annen lønn Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Arb.g.avg. påløpte feriepenger Faglitteratur Fag-/tidsskrifter Annet kontormateriell Læremidler Matvarer Annet forbruksmateriell Rengjøringsmatr. forbruk Utg. til avfallshåndtering Annet forbruksmat. og tjenester Frankering/porto Telefon Kursutgifter Reise-/skyssutgifter-oppg.pl Kjøregodtgjørelser, personell Andre transportutgifter Strøm/el.kraft Vakthold og alarmsystemer Forsikring bygg, anlegg, maskiner, utstyr Kommunale gebyrer/avgifter Inventar/utstyr Edb/telefon/kopi Teknisk utstyr Driftsavtaler Kjøp av tolketjenester

20 14290 Momskomp utgiftsføring drift Avsetning til bundne driftsfond Sum utgifter Egenbetaling Egenbetaling kost Annet internsalg Refusjoner fra NAV Momskomp drift - inntekt Bruk av bundne driftsfond Sum inntekter Sum ansvar: Øreåsen barnehage Ansvar: Kultur og fritid Faste stillinger Påløpte feriepenger Engasjementer Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Arb.g.avg. påløpte feriepenger Fag-/tidsskrifter Annet kontormateriell Representasjon/bevertning Annet forbruksmat. og tjenester Utvalg/råd/komiteer Tiltak for barn og ungdom Telefon Profilering/info.virksomhet Kursutgifter Reise-/skyssutgifter-oppg.pl Kjøregodtgjørelser, personell Kontingenter Momskomp utgiftsføring drift Sum utgifter Egenbetaling Refusjoner fra NAV Momskomp drift - inntekt Andre tilskudd fra fylkeskommunen Sum inntekter Sum ansvar: Kultur og fritid Ansvar: Biblioteket Faste stillinger Annen fast lønn Påløpte feriepenger Syke/fødselsperm.ref Engasjementer Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Arb.g.avg. påløpte feriepenger Annet kontormateriell Annet forbruksmateriell Tiltak for barn og ungdom

21 11224 Bok og media Profilering/info.virksomhet Kursutgifter Reise-/skyssutgifter-oppg.pl Andre transportutgifter Strøm/el.kraft Nettleie Andre avg./gebyrer/lisenser Edb/telefon/kopi Mediautstyr/telefoni Momskomp utgiftsføring drift Avsetning til bundne driftsfond Sum utgifter Andre salgsinntekter Bøter / erstatninger Andre gebyrinntekter Refusjoner fra NAV Momskomp drift - inntekt Sum inntekter Sum ansvar: Biblioteket Ansvar: Hadeland kultursenter Rengjøringsmatr. forbruk Telefon Rekvisita Strøm/el.kraft Nettleie Forsikring bygg, anlegg, maskiner, utstyr Kommunale gebyrer/avgifter Inventar/utstyr Momskomp utgiftsføring drift Tilskudd til organisasj./foreninger Sum utgifter Andre husleieinntekter Momskomp drift - inntekt Sum inntekter Sum ansvar: Hadeland kultursenter Ansvar: Bygdetunet Rengjøringsmatr. forbruk Rekvisita Strøm/el.kraft Nettleie Forsikring bygg, anlegg, maskiner, utstyr Kommunale gebyrer/avgifter Momskomp utgiftsføring drift Sum utgifter Momskomp drift - inntekt Sum inntekter Sum ansvar: Bygdetunet

22 Ansvar: Ungdomsråd Honorarer (trekkpl.) Arbeidsgiveravgift Representasjon/bevertning Kursutgifter Reise-/skyssutgifter-oppg.pl Sum utgifter Sum ansvar: Ungdomsråd Ansvar: Kulturmidler Driftstilskudd Rygge museum Tilskudd til arrangementer / tiltak Driftstilskudd til lag / foreninger Sum utgifter Sum ansvar: Kulturmidler Ansvar: Kultur og musikkskolen Annet forbruksmat. og tjenester Driftsavtale med komm. inst Sum utgifter Egenbetaling Sum inntekter Sum ansvar: Kultur og musikkskolen Ansvar: Frivillighetssentralen Faste stillinger Påløpte feriepenger Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Arb.g.avg. påløpte feriepenger Fag-/tidsskrifter Annet kontormateriell Representasjon/bevertning Annet forbruksmat. og tjenester Telefon Andre annonser Trykking/kopiering Kursutgifter Opplæringstiltak ansatte Reise-/skyssutgifter-oppg.pl Kjøregodtgjørelser, personell Forsikring Inventar/utstyr Kjøp av tjenester Momskomp utgiftsføring drift Sum utgifter Andre salgsinntekter Refusjon fra staten Momskomp drift - inntekt Sum inntekter

23 Sum ansvar: Frivillighetssentralen Ansvar: Pedagogiske tjenester Faste stillinger Påløpte feriepenger Syke/fødselsperm.ref Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Arb.g.avg. påløpte feriepenger Faglitteratur Annet kontormateriell Kursutgifter Kjøregodtgjørelser, personell Andre transportutgifter Inventar/utstyr Momskomp utgiftsføring drift Avsetning til bundne driftsfond Sum utgifter Ref. fremmedspråklige elever Refusjoner fra NAV Momskomp drift - inntekt Sum inntekter Sum ansvar: Pedagogiske tjenester Ansvar: Bosetting mindreårige Faste stillinger Diverse tillegg Syke/fødselsperm.ref Overtid Påløpte feriepenger Fosterhjem Tolketjeneste Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Arb.g.avg. påløpte feriepenger Fag-/tidsskrifter Annet kontormateriell Annet medisinsk forbr.matr Matvarer Annet forbruksmateriell Velferdstiltak brukere/elever Utg. til avfallshåndtering Annet forbruksmat. og tjenester Utgiftsdekning fosterhjem m/ref Telefon Datatrafikk Opplæringstiltak ansatte Kjøregodtgjørelser, personell Drivstoff Strøm/el.kraft Husleie til andre Kommunale gebyrer/avgifter Andre avg./gebyrer/lisenser

24 12011 Inventar/utstyr Leasingutg. transport Kjøp av tolketjenester Momskomp utgiftsføring drift Tilskudd til arrangementer / tiltak Sum utgifter Andre statl. tilskuddsordninger Refusjoner fra NAV Momskomp drift - inntekt Sum inntekter Sum ansvar: Bosetting mindreårige Ansvar: Spesialbosetting em Faste stillinger Sum utgifter Refusjon fra staten Sum inntekter Sum ansvar: Spesialbosetting em 0 0 Ansvar: Helsetjeneste for barn og unge Faste stillinger Påløpte feriepenger Syke/fødselsperm.ref Engasjementer Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Arb.g.avg. påløpte feriepenger Annet kontormateriell Annet medisinsk forbr.matr Medikamenter/vaksiner Rengjøringsmatr. forbruk Utg. til avfallshåndtering Annet forbruksmat. og tjenester Sosial trening Forebyggende arbeid Frankering/porto Telefon Kursutgifter Opplæringstiltak ansatte Kjøregodtgjørelser, personell Forsikring Strøm/el.kraft Husleie til andre Lisenser/programvare Inventar/utstyr Edb/telefon/kopi Medisinsk utstyr Kjøp av tjenester Kjøp av tolketjenester Momskomp utgiftsføring drift Sum utgifter

25 16212 Salg av vaksiner Refusjon fra staten Andre statl. tilskuddsordninger Refusjoner fra NAV Momskomp drift - inntekt Sum inntekter Sum ansvar: Helsetjeneste for barn og unge Ansvar: Barneverntjenesten Faste stillinger Påløpte feriepenger Syke/fødselsperm.ref Overtid Påløpte feriepenger Veiledning i hjemmet Tilsynsfører Besøkshjem Støttekontakt Fosterhjem Påløpte feriepenger Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Arb.g.avg. påløpte feriepenger Faglitteratur Fag-/tidsskrifter Annet kontormateriell Annet forbruksmat. og tjenester Utgiftsdekning støttekontakt Utgiftsdekning besøkshjem Utgiftsdekning fosterhjem Utgiftsdekning fosterhjem m/ref Utgiftsdekning biologiske foreldre Utgiftsdekning avlastere Telefon Opplæringstiltak ansatte Kjøregodtgjørelser, personell Kjøregodtgjørelse fosterhjem Kjøregodtgj. støttekontakt/besøkshjem Kjøregodtgj. biologiske foreldre Drivstoff Andre transportutgifter Strøm/el.kraft Lisenser/programvare Inventar/utstyr Edb/telefon/kopi Leasingutg. transport Juridisk bistand Kjøp av tjenester Kjøp av tolketjenester Kjøp fra fylkeskomm Kjøp fra andre/private Momskomp utgiftsføring drift Bidrag barnevern Bidrag barnehageopphold Avsetning til bundne driftsfond

26 Sum utgifter Andre statl. tilskuddsordninger Refusjoner fra NAV Momskomp drift - inntekt Refusjon fra andre/private Sum inntekter Sum ansvar: Barneverntjenesten Ansvar: Felleskapittel Faste stillinger Påløpte feriepenger Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Arb.g.avg. påløpte feriepenger Sosial trening Kursutgifter Momskomp utgiftsføring drift Sum utgifter Refusjoner fra NAV Momskomp drift - inntekt Sum inntekter Sum ansvar: Felleskapittel Ansvar: Pleie og omsorgstjenester Faste stillinger Diverse tillegg Påløpte feriepenger Pensjon KLP Arbeidsgiveravgift Arb.g.avg. påløpte feriepenger Fag-/tidsskrifter Velferdstiltak ansatte Annet forbruksmat. og tjenester Kursutgifter Opplæringstiltak ansatte Kompensasjon bilhold-oppg.pl Kjøregodtgjørelser, personell Andre transportutgifter Husleie til andre Lisenser/programvare Edb/telefon/kopi Driftsavtaler Vaktmestertjenester Internkjøp Tjenester fra stat/statling inst Kjøp fra kommuner Kjøp fra andre/private Driftstilskudd til andre/private Momskomp utgiftsføring drift Sum utgifter Egenbetaling korttidsopphold

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012 141010 Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 1.0115.1200.0 LØNNSOPPGJØR 1.0195.1200.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0310.1000.0 ENGASJEMENTER PROSJ., ETC. 1.0395.1000.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0410.1000.0

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4.november 2010 Talldel Rygge kommune - - Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 770 674 790 000 818 000 1.0101.1800.0 FASTE STILLINGER 0 0 0 1.0195.1200.0 PÅLØPTE

Detaljer

<legg inn ønsket tittel>

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte

Detaljer

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske utvalg Ansvar: Tapt arbeidsfortjeneste 200 000 26 737 61

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012 LEIRFJORD KOMMUNE Rådmannens innstilling Detaljbudsjett 2012 1000 Fellesutgifter pensjon og arb.g.avgift 12901 Fellesutgifter pensjon 13 488 023 10 810 575 14 743 294 12902 Fellesutgifter arb.g.avgift

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000

Detaljer

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418. Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER

Detaljer

Driftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010

Driftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010 0001 Nordvest-Russland sa 101020 Lønn undervisn.pers. 202 4 228,30 0001 Nordvest-Russland sa 102000 Lønn vikar 202 2 200,00 0001 Nordvest-Russland sa 111500 Matvarer 202 9 605,00 3 745,76 0001 Nordvest-Russland

Detaljer

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII Virksomhetsområde:10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet:100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000 1080

Detaljer

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 Konto Konto(T) Tj B2013 B2012 R2011 110 KOMMUNESTYRE 10800 Godtgjørelse ordfører 100 667 000 625 000 650 166 10802 Godtgjørelse varaordfører 100 167 000 155 000 162 539 10805

Detaljer

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune ansvar : 0003 - PROSJEKT: PSYKIATRI 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 232 294 956,59 366 000 286 696,39 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 241 187 300,66 181 000 175 820,49

Detaljer

Regnskap 2008. Budsjett 2009. Budsjett 2010. Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse

Regnskap 2008. Budsjett 2009. Budsjett 2010. Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse DeatnuTana rapport: DeatnuTana 1100 Den norske kirken 1.4705.390.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 1.4705.393.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 2 143 095 2 443 000 2 517 000 783 243 798 338 822 300 utgifter

Detaljer

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014 Ansvar: 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP (110) 1030 EKSTRAHJELP 5.000 1080 GODTGJØRING ORDF./VARAORDF. 689.931 1081 MØTEGODTGJØRELSE 608.000 1082 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE POLITIKERE 70.000 1095 PENSJONSUTGIFT,

Detaljer

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Formannskapets innstilling (Fsak 135/13), 28.11.2013 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.140.417 2.369.000

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer Vedlegg til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 resultatenheter Side 1 av 150 10101 Fast lønn 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 10 838 000 10401 Overtid 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 50

Detaljer

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.492.826 2.532.700 2.674.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD -24.000 0 0 1090 KLP 413.139 435.600 521.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer 10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150

Detaljer

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11.

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11. Bruker: 18SVEFEI Klokken: 08:51 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10509 ANNA LØN 3.372 0 0 0 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 622.626

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 11.02.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 6000 101000 Fast lønn, drift 1 037 170 98 194,60 9,47 101034 Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14)

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) 16.12.14 1 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.333.190 2.444.000 2.532.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD

Detaljer

Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett Helse - administrasjon Fastlønn , Annen lønn & trekkpl godtgj.

Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett Helse - administrasjon Fastlønn , Annen lønn & trekkpl godtgj. Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett 2016 310 Helse - administrasjon 10100 Fastlønn 1 038 729,00 10509 Annen lønn & trekkpl godtgj. 0,00 10900 Pensjonsinnskudd KLP 226 510,00 10906 Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr.

Detaljer

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar Enhet Steigen barneskole Ansvar 20110 Steigen barneskole 10102 FASTLØNN LÆRERE 10103 FASTLØNN SPES.PED. LÆRERE 10110 FASTLØNN SPES.PED. ASSISTENTER 10113 FORSTERKET OPPLÆRING 10114 FASTLØNN FREMMEDSPRÅKLIGE

Detaljer

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT)

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) Netto VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) PROSJEKTER 000 Prosjekter Prosjekter 0 0 0 0 0 FFFFF SENTRALADMINISTRASJONEN OG FELLESUTGIFTER 1000 Politiske organ 1.0800 Ordfører /varaordførergodtgjørelse

Detaljer

Driftsregnskap 2011. 1 Birkenes kommune (2011) - År/Periode 2011 1-12 07.06.2012

Driftsregnskap 2011. 1 Birkenes kommune (2011) - År/Periode 2011 1-12 07.06.2012 1 Ansvar: 1032 Boligtilskudd 147000 Overført til andre (private) 175.000,00 0 175.000 155000 Avsetning til bundne fond 402.000,00 0 402.000 177003 Etabl.tilsk. - tilbakebet. -277.000,00 0-277.000 181002

Detaljer

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids Beskrivelse Budsjett 213 31 Kultur, fritid og voksenopplæring 111 Fast lønn andre 7 472 112 Fast lønn lærere 1 558 116 Faste tillegg 117 Ubekvemstillegg 176 121 Vikarutgifter 2 1211 Vikarutg andre Korttids

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Talldel. Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Talldel. Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017 2020 Talldel Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan 2017 2020 Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig - Engasjert Innholdsfortegnelse

Detaljer

Ansvar Navn 88011* Utg. Innt. Netto Utg. Innt. Netto Utg. Regn Regn.

Ansvar Navn 88011* Utg. Innt. Netto Utg. Innt. Netto Utg. Regn Regn. Ansvar Navn Regn. 2010 Regn. 201 Utg. Innt. Netto Utg. Innt. 880115 ØSTRE AGDER SEKRETARIAT 1 275-1 152 123 574-657 880116 ØSTRE AGDER SAMHANDLINGSREFORM 1 085-2 659 880117 ØSTRE AGDER SAMFUNNSMEDISINPROSJEKTET

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Vedtatt i kommunestyret 13. desember 2012, KO-sak 81/12 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET

Detaljer

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP Side 1 KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP UTGIFTER 2011 2010 2009 2008 3.0100.100.041 FASTLØNN #REF! 969 342 876 438 781 792 3.0300.100.041 EKSTRAHJELP, VIKARER 20000 10 000 21 384

Detaljer

Budsjett 2011. Budsjett 2010. Budsjett 2009. Budsjett 2012. Budsjett 2013. Båtsfjord Budsjettrapport: Skoler. Beskrivelse

Budsjett 2011. Budsjett 2010. Budsjett 2009. Budsjett 2012. Budsjett 2013. Båtsfjord Budsjettrapport: Skoler. Beskrivelse Båtsfjord rapport: Skoler 3000 Drift Nordskogen skole 1.0100.202.0 Lønn administrative lederstillinger 1.0123.202.0 Lønn samlingsstyrere 1.0124.202.0 Lønn mediate/itansvarlig 1.0184.202.0 Svangerskapslønn

Detaljer

16900 FORDELTE UTGIFTER , , Salgsinntekter , ,63 0

16900 FORDELTE UTGIFTER , , Salgsinntekter , ,63 0 Note 11153 BEVERTNING MØTER OG KURS 9 334,85 0 0 0-9 334,85 0 11500 OPPLÆRING OG KURS -6 000,00 0 0 0 6 000,00 0 11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV 240 0 0 0-240 0 12700 KONSULENTTJENESTER 13 739,00

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana 1000 Kommunestyret og andre faste politiske utvalg 0 (Ingen prosjekt) 1.101090.100.0 Annen fast lønn 1.103000.360.0 Lønn ekstrahjelp 1.103010.100.0 Engasjementer

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 1 Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift 1 037 170 91 615,83 Lønn rådgiver skal også føres her Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016, hoveddel VIII

Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016, hoveddel VIII Virksomhetsområde: 10 Pol. styringsorganer mv Resultatenhet: 100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannskap 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST GODTGJERSLE FOLKEVALDE 10811 GODTGJERSLE ORDFØRAR/VARAORDFØRAR

Detaljer

Sum 1.1 3 903 400-5 733 100 97 000-1 732 700

Sum 1.1 3 903 400-5 733 100 97 000-1 732 700 BUDSJETTREGULERING 2012 Økt innt Red innt Økt utg Red utg 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelse 20 000 1.1000.1151.100 Kommunal bevertning 10 000 1.1000.1600.100 Reiseutgifter oppgavepliktig 15 000 1.1000.1750.100

Detaljer

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag Faktiske endringer KS 070/13 vs 180001 Rammetilskudd -167 253 000-166 295 000 958 000 958 000 181001 Integreringstilskudd -5 450 400-5 998 200-547 800-547 800-21 150-14 969 187400 Eiendomsskatt 000 000

Detaljer

Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010

Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Budsjett 2011 Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Budsjett 2011 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN 20112014 RÅDMANNENS FORSLAG Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN FORSIDEFOTOET: Lørdag 24. april 2010 ble det aller første Landsbyrittet på sykkel arrangert

Detaljer

Side 173. Årsbudsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015, hoveddel VIII

Side 173. Årsbudsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015, hoveddel VIII Virksomhetsområde:10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet: 100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000 1080

Detaljer

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 00:13 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 453.781 669.000 68 10802 ANDRE FASTE

Detaljer

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE qp1' - historlsk ogfraintidsretta 1 VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE DETALJERTDRIFTSREKNESKAPs 2-56 PROSJEKTREKNESKAPDRIFT s 57-68 DETALJERTINVESTERINGSREKENSKAPs 69-74 DETALJERTBALANSEREKNSKAPs

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan , hoveddel VIII

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan , hoveddel VIII DRIFTSBUDSJETT Side 1 Virksomhetsområde: 10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet: 100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000

Detaljer

Detaljbudsjett for 2015

Detaljbudsjett for 2015 1 Ansvar: 002 Enhetsadministrasjon PUF 10101 Regulativlønn 589.000 617.000 599.444 10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig 2.000 2.000 1.196 10901 Pensjonspremie KLP 92.000 96.000 83.222 10991 Arbeidsgiveravgift

Detaljer

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014 - - Gamvik 1.10100 Fastlønn 1.10101 Lønn brannsjef 1.10103 Lønn vaktmester 1.10104 Lønn lærlinger 1.10105 Faste tillegg 1.10106 Fast vaktgodtgjørelse 1.10200 Lønn til vikarer 1.10201 Sykevikarer 1.10202

Detaljer

Årsregnskap med noter

Årsregnskap med noter Årsregnskap med noter Kvitsøy kommune 2016 Konto Konto(T) Tjeneste Prosj Regnskap 2016 Revidert bud 2016 Opprinnelig bud 2016 Regnskap 2015 110 KOMMUNESTYRE 10511 Fri mobiltelefon ansatte 100 4 392,00

Detaljer

Beregning av Offentlig finansiering pr barn Ørland kommune 2017

Beregning av Offentlig finansiering pr barn Ørland kommune 2017 Beregning av Offentlig finansiering pr barn Ørland kommune 2017 Offentlig finansiering pr barn Sum 0-2 år 3-6 år Sum Brutto driftsutgifter 2015 (fratrukket pensjon) 20 651 821 Grunnlag pensjon * 13 % 19

Detaljer

Antall heltidsplasser (4) 10,47 9,64 20, Tilskudd ordinære barnehager 0-2 år 3-6 år Sum Sats Beløp

Antall heltidsplasser (4) 10,47 9,64 20, Tilskudd ordinære barnehager 0-2 år 3-6 år Sum Sats Beløp Beregninger barnehagetilskudd 2017 Solblomsten (1) Oppholdstimer pr uke i hht avtale og gjennomsnittlig oppholdstid ifølge SSB (2) Antall barn fordelt på alder og oppholdstimer (3) Antall timer pr år er

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole 0001 Prosjekt NordVest Russland 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 202 Grunnskole 1.101020.202.0 Lønn undervisningspersonell 4 228 0 0 0 0 0 Grunnskole 4 228 0 0 0 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN. DEL 1. Muligheter i Den grønne landsbyen

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN. DEL 1. Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN 2014-2017 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN. DEL 1 Muligheter i Den grønne landsbyen FORSIDEFOTOET: Grøn eng på Vistnes. Kven kan vera Mann (186-) Kvar skal ein Gut

Detaljer

Tilskuddsberegning-modellen

Tilskuddsberegning-modellen Dette er en veileder. Den er basert på reglene fra Kunnskapsdepartementet, F 05/2011 og Kostraveilederen fra KRD for 2012. Veilederen utfyller disse reglene. Kommunen velger selv om veilederen skal brukes.

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 0001 Prosjekt NordVest Russland 1.102000.202.0 Lønn vikarer 1.111500.202.0 Matvarer 1.112005.202.0 Gaver, påskjønnelser o.l. 1.112039.202.0 Utgifter arrangement 1.112050.202.0 Hotellutgifter møter mm ikke

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04 FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 Rådmannens forslag 08.11.04 INNHOLD. 1. Økonomisk oversikt drift. 2. Økonomisk oversikt investeringer. 3. Anskaffelse og anvendelse av midler. 4. Vedlegg 1A Driftsbudsjett.

Detaljer

Tilskuddsberegning-modellen

Tilskuddsberegning-modellen Dette er en veileder. Den er basert på reglene fra Kunnskapsdepartementet, F 05/2011 og Kostraveilederen fra KRD for 2012. Veilederen utfyller disse reglene. Kommunen velger selv om veilederen skal brukes.

Detaljer

Detaljbudsjett 2014. 1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 06.01.2014. Bruker: AREI Klokken: 12:06 Program: XKOST-A1 Versjon: 14

Detaljbudsjett 2014. 1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 06.01.2014. Bruker: AREI Klokken: 12:06 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 Bruker: AREI Klokken: 12:06 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Grp Ansvar: 900 POLITISK STYRING Ansvar: 1100 POLITISK STYRING Tjeneste: 10022 LEVEKÅRSUTVALG 10803 LØN LEIARE/VARAORDFØRER 29 0 10804 MØTEGODTGJ.

Detaljer

Rekneskapsutskrift pr

Rekneskapsutskrift pr Bruker: 18SVEFEI Klokken: 14:53 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 495.261 662.600 75 10802 ANDRE FASTE

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 0001 Prosjekt NordVest Russland 202 Grunnskole 1.102000.202.0 Lønn vikarer 1.111500.202.0 Matvarer 1.112005.202.0 Gaver, påskjønnelser o.l. 1.112039.202.0 Utgifter arrangement 1.112050.202.0 Hotellutgifter

Detaljer

Endringer som ble lagt til etter framlegging av konsekvensjustert budsjett. Endringene blir administrert av Økonomisjefen. 2014 2015 2016 2017 Totalt

Endringer som ble lagt til etter framlegging av konsekvensjustert budsjett. Endringene blir administrert av Økonomisjefen. 2014 2015 2016 2017 Totalt Kapittel : Usorterte tiltak 14: Endringer kons.j. budsjett Endringer som ble lagt til etter framlegging av konsekvensjustert budsjett. Endringene blir administrert av Økonomisjefen. Sted Ansvar: Økonomikontoret

Detaljer

SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - BUDSJETT 2014

SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - BUDSJETT 2014 SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - 2014 Gebyrutvikling - sjølkost. Endring 13-14 7,19 5,05 9,68 5,95 (Endring gjelder sum inntekter) Bud. 2014 614 616 617 618 Driftsutg. (d+k) 6.749.000

Detaljer

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100 1000 Politisk leiing 1000 Folkevalde,politisk komitè/utval 10107 Lønsavsetjing (11 522) 10803 Møtegodtgjersle 476 362 394 000 480 000 10804 Tapt arbeidsforteneste 71 574 70 700 70 000 10908 Gruppeliv/ulukkesforsikring

Detaljer

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Fakta: Arendal kommune har lavere inntekter enn snittet for Gruppe 13 (sammenlikningsgruppen) Rådmannen legger frem forlag om reduksjoner i driftsrammen for enhetene i 2013

Detaljer

Rådmannens forslag. Tallbudsjett 2016-19. Sortland kommune

Rådmannens forslag. Tallbudsjett 2016-19. Sortland kommune Rådmannens forslag Tallbudsjett 2016 201619 Sortland kommune Innhold Budsjettskjema 1A drift... 3 Budsjettskjema 2 A... 4 Økonomisk oversikt drift... 5 Investeringsplan 2016... 6 Driftsbudsjett... 8 2

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2014 og økonomiplan 2014 2017 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET 4 INVESTERINGSBUDSJETTET 107 Vedlegg til

Detaljer

Ansvar Konto Funksjon Kontonavn Regnskap 20 Regnskap 20 Rev. Budsj 20Oppr. Budsj. Budsjett 2016

Ansvar Konto Funksjon Kontonavn Regnskap 20 Regnskap 20 Rev. Budsj 20Oppr. Budsj. Budsjett 2016 Ansvar Konto Funksjon Kontonavn Regnskap 20 Regnskap 20 Rev. Budsj 20Oppr. Budsj. Budsjett 2016 6000 101000 120 Lønn faste stil 585731 675897 694000 658000 754000 6000 101090 120 Feriepengeavs 70016 81108

Detaljer

Radetiketter Regnskap 16 Budsjett 16 Avvik 4100 Fellesutgifter Varer/tj. som inngår i tjenesteprod

Radetiketter Regnskap 16 Budsjett 16 Avvik 4100 Fellesutgifter Varer/tj. som inngår i tjenesteprod Radetiketter Regnskap 16 Budsjett 16 Avvik 4100 Fellesutgifter 30 447 66 000 35 554 11-12 Varer/tj. som inngår i tjenesteprod. 104 067 151 000 46 934 100 Kontormateriell 7 402 17 000 9 598 110 Aktivitetsrel.forbr.matr./utstyr/tjenester

Detaljer

1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 13.11.2013

1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 13.11.2013 Buds(end) Buds(end) Grp Ansvar: 900 POLITISK STYRING Ansvar: 1100 POLITISK STYRING Tjeneste: 10022 LEVEKÅRSUTVALG 10803 LØN LEIARE/VARAORDFØRER 29 0 10804 MØTEGODTGJ. 49 135 10805 TAPT ARBEIDSFORTJ. 162

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2013/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2013/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2013/ØKONOMIPLAN 2013-2016 RÅDMANNENS FORSLAG Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN FORSIDEFOTOET: Frå den første Landsbyvandringen onsdag 19. september 2012. Turen gjekk

Detaljer

Tallbudsjett 2014. Rådmannens forslag. Sortland kommune

Tallbudsjett 2014. Rådmannens forslag. Sortland kommune Tallbudsjett 2014 Rådmannens forslag Sortland kommune Sortland kommune Tallbudsjett 2014 2 Innholdsfortegnelse 1 BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFT... 3 2 BUDSJETTSKJEMA 2A... 4 3 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT... 5 4

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

Driftsregnskap på kontonivå samlet

Driftsregnskap på kontonivå samlet Driftsregnskap på kontonivå samlet 10100 Fast lønn 0 0 0 10300 Ekstrahjelp 792 0 0 10800 Styrehonorar 22 500 27 500 27 500 10801 Møtegodtgjørelse 40 967 40 000 31 401 10900 Premie KLP 17 683 40 000 36

Detaljer

BUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN TALLDEL

BUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN TALLDEL BUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN 2016 2019 TALLDEL DRIFTSBUDSJETTET Tall i 1000 kroner Budsjett 2016 Revidert budsjett 2015 Oppr. budsjett 2015 Regnskap 2014 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue

Detaljer

3 Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) (2016) - År/Periode Bruker: VNKAH Klokken: 16:02 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

3 Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) (2016) - År/Periode Bruker: VNKAH Klokken: 16:02 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: VNKAH Klokken: 16:02 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Grp. Prosjek: 100 Administrasjon 10100 Fastlønn 1.560.601 1.680.485-120 10300 Lønn til ekstrahjelp 49.004 0 49 10500 Annen lønn og trekkpliktige

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 100 Komm/form/adm/hovedutvalg 1.108000 Godtgj. folkevalgte 1.108001 Godtgjørelse ordfører 1.108002 Godtgjørelse varaordfører 1.108010 Møtegodtgjørelse folkevalgte 1.108020 Tapt arbeidsfortjeneste folkevalgte

Detaljer

Økt inntekt Redusert utgift Redusert inntekt Økt utgift

Økt inntekt Redusert utgift Redusert inntekt Økt utgift BUDSJETTREGULERINGER PR 30. APRIL 2009 1.1 POLITIKK OG FELLESUTGIFTER 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelser 10 000 1.1201.3710.110 Sekretæriat kontrollutvalg 55 000 Ny 1.1201.3700.110 Revisjon 55 000 1.1004.1250.110

Detaljer

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BEVILGNINGSSTED 75100 artskonto bevilgsted funksj tekst REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 BUDSJETT 2017 101000 75100 242 Fast lønn 3 050 917,72 4 487 000,00 4 721 000,00

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 Arena Endelig Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 610 661000 101010 Næring, plan og forvaltning NPF, administrasjon Fast lønn andre 4,604,000 4,723,000 200,000 4,923,000 103020

Detaljer

3 MIDT-GUDBRANDSDAL BRANNVESEN (2016) - År/Periode 2016 1-1309.10.2015

3 MIDT-GUDBRANDSDAL BRANNVESEN (2016) - År/Periode 2016 1-1309.10.2015 Grp. Ansvar: 65 MGB Ansvar(Avd): 650 ADMINISTRASJON 1090 KLP -190.166 0 0 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT -20.158 0 0 1100 KONTORUTGIFTER 2.641 8.300 8.500 1102 ABBONEMENT TIDSKRIFTER/AVISER 695 5.100 5.300 1103

Detaljer

Kongsberg Frivilligsentral Årsplan 2012

Kongsberg Frivilligsentral Årsplan 2012 Kongsberg Frivilligsentral Årsplan 2012 Vedtatt av Årsmøtet 20.03.12 VISJON OG VERDIER Frivilligsentralen skal være en møteplass og et bindeledd mellom mennesker, frivillige organisasjoner og det offentlige

Detaljer

Detaljert tallbudsjett. Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015

Detaljert tallbudsjett. Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015 Detaljert tallbudsjett Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015 Innholdsfortegnelse Investeringsbudsjett... 2 Driftsbudsjett... 3 1 Investeringsbudsjett 2014 B2015 Rådma ØP 2015-2018

Detaljer

Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune

Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune 27. januar Kontoplan investeringsutgifter/inntekter i ERV for Suldal kommune Kontonr ERV ERV-Suldal 100 Kontormateriell 010000 Kontormateriell 010010 Kopiering/trykking 010040 Kartverk 105 Undervisningmateriell

Detaljer

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP Revidert budsjett 2015 Opprinnelig budsjett 2015 Regnskap 2014 Regnskap 2015 Inntekter 600-659 Brukerbetaling, salg, avgifter og

Detaljer

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg FELLESUTGIFTER 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelser 58 000 1.1000.1750.100 Reiser ikke oppg pl 15 000 1.1001.0810.100 Ledergodtgjørelser 20 000 1.1001.1290.100

Detaljer

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAP Årsregnskap Vedtatt budsjett Årsregnskap Kontonr. Navn 2008 2008 2007 011500 Matvarer 1 311,00 0,00 013000 Post, bank, telefon 015000 Opplæring,kurs

Detaljer

BUDSJETT 2014 - FORDELING KOMMUNENE

BUDSJETT 2014 - FORDELING KOMMUNENE SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL BUDSJETT - FORDELING KOMMUNENE Ansvar:8120Skatteoppkreveren i Hallingdal. Tjeneste: 2901 Utgifter/inntekter interkommunalt Fordeling Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol 10100Administrasjon

Detaljer

Del 2 - detaljbudsjett. Vedtatt. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune

Del 2 - detaljbudsjett. Vedtatt. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune Del 2 detaljbudsjett Vedtatt Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2016 2018 Ibestad kommune Ibestad Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 5. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

Definisjonskatalog KOSTRA 2009 UTDANNING

Definisjonskatalog KOSTRA 2009 UTDANNING Definisjonskatalog KOSTRA 2009 UTDANNING Tjeneste Forklaring Fylkenes egne kontostreng KOSTRA funksjon Administrasjon Administrativ ledelse ved sentraladministrasjon Fylkets hus (ledere som leder andre

Detaljer

Årsbudsjett 2014 - drift

Årsbudsjett 2014 - drift Bruker: 18SVEFEI Klokken: 09:55 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10509 ANNA LØN 0 0 2.275 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 669.000

Detaljer

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018 DRIFTSBUDSJETT Budsjett Budsjett 2018 2017 0410 KIRKELIG ADMINISTRASJON 0410 Finans 35 300 Dekning av tidligere års merforbruk - - - 35 400 Avsetning til ubundne fond - - - 35 700 Overført til investeringsregnskapet

Detaljer

SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015

SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015 SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015 Tall i 1000 kroner BUDSJETT 2015 OPPR. BUD 2014 REGNSKAP 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -12 650-11 900-11 951 Ordinært rammetilskudd -32 350-30

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 28. desember 2017 kl. 16.20 PDF-versjon 11. januar 2018 19.12.2017 nr. 2346 Forskrift om

Detaljer