Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016"

Transkript

1 Årsbudsjett 2013 og økonomiplan Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan Vedtatt i kommunestyret 13. desember 2012, KO-sak 81/12

2 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET 4 INVESTERINGSBUDSJETTET 114 Vedlegg til Årsbudsjett 2013 og økonomiplan

3 Ansvarskoder Ansvarskodene som benyttes i drifts- og investeringsbudsjettet refererer seg til følgende ansvarsområder: 100 Politisk styring og kontroll 120 Fellestjenester - avd. 122 Felles admin 123 Stabsfunksjoner 124 IKT 200 Oppvekst og læring 202 Rennesøy musikk og kulturskole 210 Grunnskole Rennesøy 211 Musikal Rennesøy skole 215 Brønnhagen kompetansesenter 230 Grunnskole Vikevåg 250 Grunnskole Mosterøy 261 SFO Vikevåg 262 SFO Mosterøy 272 Rennesøy barnehage 273 Vestre Åmøy barnehage 274 Bru barnehage 275 Østhusvik barnehage 276 Vikevåg barnehage 277 Skorpefjell barnehage 1 (i bruk fom 2013) 278 Skorpefjell barnehage 2 (i bruk fom 2016) 300 Helse og velferd administrasjon 301 Helse og velferd felles 310 Legekontoret 311 Helsestasjon 321 Fysioterapi 322 Psykisk helsevern 340 NAV 360 Barneverntjenesten 371 Institusjonsbaserte tjenester 373 Tjenester yngre brukere 374 Rehabilitering- og hjemmetjenester 375 Bo- og aktivitetstjenester 400 Plan og utvikling 410 Landbrukskontor 450 Kultur 451 Kulturmidler 452 Frivilligsentralen 453 Barn og unge 455 Bibliotek 500 Prosjektorganisering/utbygging 600 Tekniske tjenester 620 Energi 630 Renhold 650 Vedlikeholdstjenester 700 VAR tjenester 800 Skatter og statstilskudd 900 Finansieringstransaksjoner Vedlegg til Årsbudsjett 2013 og økonomiplan

4 10100 Fast lønn Politisk styring Lønn ordfører / varaordfører Politisk styring Godtgjørelse kommunestyrerep Politisk styring Godtgjørelse formannskap Politisk styring Godgjørelse hovedutvalg KOO Politisk styring Godtgjørelse hovedutvalg MU Politisk styring Godtgjørelse planutvalg Politisk styring Godtgjørelse kontrollutvalg Politisk styring Godtgjørelse eldreråd Politisk styring Godtgjørelse byggekomitè Politisk styring Godtgjørelse adm. utvalg Politisk styring Tapt arb.fortjeneste Politisk styring Annen lønn/godtgj. folkevalgte Politisk styring Pensjonspremie KLP Politisk styring Arbeidsgiveravgift Politisk styring Abonnement/faglitteratur Politisk styring Matvarer Politisk styring Div. driftsutgifter Politisk styring Gaver/påskjønnelser Politisk styring Telefonutgifter Politisk styring Annonser Politisk styring Representasjon/møter Politisk styring Kursutgifter Politisk styring Bilgodtgjørelse Politisk styring Bompenger Politisk styring Reiseutgifter Politisk styring Husleie Politisk styring Konsulenttjenester Politisk styring Revisjonsutgifter Politisk styring Ref. ekstern arb.giver Politisk styring Momskomp.utgift, drift Politisk styring Tilskudd politiske partier Politisk styring Salg pins Politisk styring Sykelønnsrefusjon Politisk styring Momskomp.innt, drift Politisk styring Totalt Fast lønn Valg Delt vakt Valg Overtid Valg Tapt arb.fortjeneste Valg Arbeidsgiveravgift Valg Kontormateriell Valg Matvarer Valg Div. driftsutgifter Valg Annonser Valg Kursutgifter Valg Bilgodtgjørelse Valg Andre transportugifter Valg Husleie Valg IKT-programvare Valg IKT-utstyr Valg Momskomp.utgift, drift Valg Momskomp.innt, drift Valg Totalt Godtgjørelse kontrollutvalg Kontroll og revisjon Arbeidsgiveravgift Kontroll og revisjon Kursutgifter Kontroll og revisjon

5 11730 Reiseutgifter Kontroll og revisjon Kjøp fra kommuner/kommunale institusjoner Kontroll og revisjon Revisjonsutgifter Kontroll og revisjon Kjøp av tjenestetilbud fra private Kontroll og revisjon Momskomp.utgift, drift Kontroll og revisjon Momskomp.innt, drift Kontroll og revisjon Totalt Godtgjørelse eldreråd Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede Arbeidsgiveravgift Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede Div. driftsutgifter Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede Totalt Totalt Fast lønn Administrasjon Lønn etter- og videreutdanning Administrasjon Kveld/nattillegg Administrasjon Delt vakt Administrasjon Vikarer sykdom/svangerskap Administrasjon Ekstrahjelp Administrasjon Overtid Administrasjon Avg.pliktig telefongodtgjørelse Administrasjon Trekkpliktige seniortiltak Administrasjon Pensjonspremie KLP Administrasjon Arbeidsgiveravgift Administrasjon Kontormateriell Administrasjon Abonnement/faglitteratur Administrasjon Matvarer Administrasjon Kantinedrift Administrasjon Div. driftsutgifter Administrasjon Velferdstiltak, ansatte Administrasjon Telefonutgifter Administrasjon Bank-gebyrer og tjenester Administrasjon Kursutgifter Administrasjon Oppgavepl.reiseutg. (Diett etc.) Administrasjon Bilgodtgjørelse Administrasjon Bompenger Administrasjon Reiseutgifter Administrasjon Grunnleie Administrasjon Kontingenter Administrasjon Kontingent K.S Administrasjon Bet. for datatjenester/lisenser Administrasjon Arbeidsgiverkontroll Administrasjon Momskomp.utgift, drift Administrasjon Gebyrer Administrasjon Refusjoner fra staten Administrasjon Sykelønnsrefusjon Administrasjon Momskomp.innt, drift Administrasjon Refusjoner fra andre (private) Administrasjon Tjenesteyting Kirkelig fellesråd Administrasjon Interne overføringer Administrasjon Totalt Div. driftsutgifter AMU Totalt Totalt Ekstrahjelp Politisk styring Overtid Politisk styring Avg.pliktig telefongodtgjørelse Politisk styring Arbeidsgiveravgift Politisk styring

6 11300 Telefonutgifter Politisk styring Kursutgifter Politisk styring Bilgodtgjørelse Politisk styring Reiseutgifter Politisk styring Momskomp.utgift, drift Politisk styring Momskomp.innt, drift Politisk styring Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Administrasjon Lønn, personlig assistent Administrasjon Arbeidsgiveravgift Administrasjon Kontormateriell Administrasjon Abonnement/faglitteratur Administrasjon Matvarer Administrasjon Div. driftsutgifter Administrasjon Velferdstiltak, ansatte Administrasjon Telefonutgifter Administrasjon Porto Administrasjon Kursutgifter Administrasjon Momskomp.utgift, drift Administrasjon Forsinkelsesrenter Administrasjon Tilfeldige inntekter Administrasjon Refusjoner fra staten Administrasjon Momskomp.innt, drift Administrasjon Totalt Abonnement/faglitteratur AMU Matvarer AMU Div. driftsutgifter AMU Bedriftshelsetjeneste AMU Kursutgifter AMU Kontingenter AMU Momskomp.utgift, drift AMU Momskomp.innt, drift AMU Totalt Bedriftshelsetjeneste Bedriftshelsetjenesten Diverse attføringsutgifter Bedriftshelsetjenesten Momskomp.utgift, drift Bedriftshelsetjenesten Refusjon tilretteleggingstilskudd Bedriftshelsetjenesten Momskomp.innt, drift Bedriftshelsetjenesten Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Administrasjon KULSAM Arbeidsgiveravgift Administrasjon KULSAM Telefonutgifter Administrasjon KULSAM Momskomp.utgift, drift Administrasjon KULSAM Momskomp.innt, drift Administrasjon KULSAM Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Telefonutgifter til fordeling teknisk Arbeidsgiveravgift Telefonutgifter til fordeling teknisk Momskomp.utgift, drift Telefonutgifter til fordeling teknisk Momskomp.innt, drift Telefonutgifter til fordeling teknisk Totalt Telefonutgifter Fellesutgifter IKT Momskomp.utgift, drift Fellesutgifter IKT Momskomp.innt, drift Fellesutgifter IKT Totalt Ekstrahjelp Administrative fellesutgifter Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Administrative fellesutgifter Avg.pliktig telefongodtgjørelse Administrative fellesutgifter

7 10590 Trekkpliktig stipend Administrative fellesutgifter Arbeidsgiveravgift Administrative fellesutgifter Kontormateriell Administrative fellesutgifter Kopieringsmateriell Administrative fellesutgifter Abonnement/faglitteratur Administrative fellesutgifter Matvarer Administrative fellesutgifter Kantinedrift Administrative fellesutgifter Div. driftsutgifter Administrative fellesutgifter Velferdstiltak, ansatte Administrative fellesutgifter Utgiftsdekning (Ikke Oppg.pl.) Administrative fellesutgifter Gaver/påskjønnelser Administrative fellesutgifter Innfordringsutgifter Administrative fellesutgifter Driftstilpasning Administrative fellesutgifter Telefonutgifter Administrative fellesutgifter Porto Administrative fellesutgifter Bank-gebyrer og tjenester Administrative fellesutgifter Stillingsannonser Administrative fellesutgifter Kopieringsutgifter Administrative fellesutgifter Representasjon/møter Administrative fellesutgifter Kursutgifter Administrative fellesutgifter Kompetanseheving Administrative fellesutgifter Oppgavepl.reiseutg. (Diett etc.) Administrative fellesutgifter Bilgodtgjørelse Administrative fellesutgifter Bompenger Administrative fellesutgifter Reiseutgifter Administrative fellesutgifter Husleie Administrative fellesutgifter Kontingenter Administrative fellesutgifter Kontingent K.S Administrative fellesutgifter OU - midler Administrative fellesutgifter Interkommunalt arkiv Administrative fellesutgifter Kjøp fra statlige institusjoner Administrative fellesutgifter Momskomp.utgift, drift Administrative fellesutgifter Forsinkelsesrenter Administrative fellesutgifter Overføring til investeringeregnskapet Administrative fellesutgifter Avskrivninger Administrative fellesutgifter Tilfeldige inntekter Administrative fellesutgifter Avgiftspliktig salg av varer og tjenester Administrative fellesutgifter Kopieringsinntekter Administrative fellesutgifter Refusjoner fra staten Administrative fellesutgifter Refusjon NAV-kontor Administrative fellesutgifter Refusjon tilretteleggingstilskudd Administrative fellesutgifter Momskomp.innt, investeringer Administrative fellesutgifter Momskomp.innt, drift Administrative fellesutgifter Refusjoner fra kommuner Administrative fellesutgifter Refusjoner fra andre (private) Administrative fellesutgifter Tjenesteyting Kirkelig fellesråd Administrative fellesutgifter Bruk av bundne fond Administrative fellesutgifter Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Administrasjonslokaler Arbeidsgiveravgift Administrasjonslokaler Velferdstiltak, ansatte Administrasjonslokaler Telefonutgifter Administrasjonslokaler Momskomp.utgift, drift Administrasjonslokaler Momskomp.innt, drift Administrasjonslokaler Totalt Premiefond KLP Diverse fellesutgifter Arbeidsgiveravgift Diverse fellesutgifter

8 Totalt Annen lønn/godtgj. folkevalgte Overformynderiet Arbeidsgiveravgift Overformynderiet Div. driftsutgifter Overformynderiet Kursutgifter Overformynderiet Reiseutgifter Overformynderiet Kontingenter Overformynderiet Konsulenttjenester Overformynderiet Revisjonsutgifter Overformynderiet Momskomp.utgift, drift Overformynderiet Momskomp.innt, drift Overformynderiet Totalt Premie Avtalefestet pensjon KLP Avtalefestet pensjon AFP Premie avtalefestet pensjon SPK Avtalefestet pensjon AFP Kommunens andel utbet. AFP-pensjon Avtalefestet pensjon AFP Arbeidsgiveravgift Avtalefestet pensjon AFP Forsinkelsesrenter Avtalefestet pensjon AFP Totalt Momskomp.utgift, drift Vaktmestertjeneste (fordeles) Momskomp.innt, drift Vaktmestertjeneste (fordeles) Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Uteavdeling Teknisk etat (fordeles) Arbeidsgiveravgift Uteavdeling Teknisk etat (fordeles) Momskomp.utgift, drift Uteavdeling Teknisk etat (fordeles) Momskomp.innt, drift Uteavdeling Teknisk etat (fordeles) Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Renhold Arbeidsgiveravgift Renhold Momskomp.utgift, drift Renhold Momskomp.innt, drift Renhold Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Førskole Arbeidsgiveravgift Førskole Div. driftsutgifter Førskole Velferdstiltak, ansatte Førskole Telefonutgifter Førskole Momskomp.utgift, drift Førskole Refusjon tilretteleggingstilskudd Førskole Momskomp.innt, drift Førskole Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Grunnskole Trekkpliktige seniortiltak Grunnskole Arbeidsgiveravgift Grunnskole Abonnement/faglitteratur Grunnskole Velferdstiltak, ansatte Grunnskole Telefonutgifter Grunnskole Kompetanseheving Grunnskole Bilgodtgjørelse Grunnskole Bompenger Grunnskole Reiseutgifter Grunnskole Momskomp.utgift, drift Grunnskole Momskomp.innt, drift Grunnskole Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Styrket barnehagetilbud Arbeidsgiveravgift Styrket barnehagetilbud Telefonutgifter Styrket barnehagetilbud Momskomp.utgift, drift Styrket barnehagetilbud

9 17290 Momskomp.innt, drift Styrket barnehagetilbud Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Skolefritidstilbud Arbeidsgiveravgift Skolefritidstilbud Telefonutgifter Skolefritidstilbud Momskomp.utgift, drift Skolefritidstilbud Momskomp.innt, drift Skolefritidstilbud Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Rennesøy barnehage Arbeidsgiveravgift Rennesøy barnehage Velferdstiltak, ansatte Rennesøy barnehage Telefonutgifter Rennesøy barnehage Momskomp.utgift, drift Rennesøy barnehage Momskomp.innt, drift Rennesøy barnehage Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse V.Åmøy barnehage Arbeidsgiveravgift V.Åmøy barnehage Velferdstiltak, ansatte V.Åmøy barnehage Telefonutgifter V.Åmøy barnehage Momskomp.utgift, drift V.Åmøy barnehage Momskomp.innt, drift V.Åmøy barnehage Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Bru barnehage Arbeidsgiveravgift Bru barnehage Velferdstiltak, ansatte Bru barnehage Telefonutgifter Bru barnehage Momskomp.utgift, drift Bru barnehage Momskomp.innt, drift Bru barnehage Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Vikevåg barnehage Arbeidsgiveravgift Vikevåg barnehage Velferdstiltak, ansatte Vikevåg barnehage Telefonutgifter Vikevåg barnehage Momskomp.utgift, drift Vikevåg barnehage Momskomp.innt, drift Vikevåg barnehage Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Østhusvik barnehage Arbeidsgiveravgift Østhusvik barnehage Velferdstiltak, ansatte Østhusvik barnehage Telefonutgifter Østhusvik barnehage Momskomp.utgift, drift Østhusvik barnehage Momskomp.innt, drift Østhusvik barnehage Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Skolelokaler Arbeidsgiveravgift Skolelokaler Velferdstiltak, ansatte Skolelokaler Telefonutgifter Skolelokaler Momskomp.utgift, drift Skolelokaler Momskomp.innt, drift Skolelokaler Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Rennesøy skole Arbeidsgiveravgift Rennesøy skole Velferdstiltak, ansatte Rennesøy skole Telefonutgifter Rennesøy skole Momskomp.utgift, drift Rennesøy skole Momskomp.innt, drift Rennesøy skole Totalt

10 10508 Avg.pliktig telefongodtgjørelse Vikevåg skole Arbeidsgiveravgift Vikevåg skole Velferdstiltak, ansatte Vikevåg skole Telefonutgifter Vikevåg skole Momskomp.utgift, drift Vikevåg skole Momskomp.innt, drift Vikevåg skole Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Mosterøy skole Arbeidsgiveravgift Mosterøy skole Velferdstiltak, ansatte Mosterøy skole Telefonutgifter Mosterøy skole Momskomp.utgift, drift Mosterøy skole Momskomp.innt, drift Mosterøy skole Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Aktivitetstilbud barn/unge Arbeidsgiveravgift Aktivitetstilbud barn/unge Telefonutgifter Aktivitetstilbud barn/unge Momskomp.utgift, drift Aktivitetstilbud barn/unge Momskomp.innt, drift Aktivitetstilbud barn/unge Totalt Fast lønn Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste Omstilling (lønn) Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste Avg.pliktig telefongodtgjørelse Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste Pensjonspremie KLP Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste Arbeidsgiveravgift Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste Div. driftsutgifter Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste Velferdstiltak, ansatte Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste Telefonutgifter Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste Kursutgifter Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste Reiseutgifter Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste Kjøp fra statlige institusjoner Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste Momskomp.utgift, drift Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste Refusjoner fra staten Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste Momskomp.innt, drift Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste Refusjoner fra kommuner Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste Bruk av bundne fond Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Diagnose, behandling, rehabilitering Arbeidsgiveravgift Diagnose, behandling, rehabilitering Velferdstiltak, ansatte Diagnose, behandling, rehabilitering Telefonutgifter Diagnose, behandling, rehabilitering Leie/leasing av maskiner/større utstyr Diagnose, behandling, rehabilitering Andel voldtektsmottak Diagnose, behandling, rehabilitering Momskomp.utgift, drift Diagnose, behandling, rehabilitering Momskomp.innt, drift Diagnose, behandling, rehabilitering Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Fysioterapi Arbeidsgiveravgift Fysioterapi Velferdstiltak, ansatte Fysioterapi Telefonutgifter Fysioterapi Momskomp.utgift, drift Fysioterapi Momskomp.innt, drift Fysioterapi Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Legevakt Telefonutgifter Legevakt Momskomp.utgift, drift Legevakt Momskomp.innt, drift Legevakt

11 Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Psykisk helsevern Arbeidsgiveravgift Psykisk helsevern Velferdstiltak, ansatte Psykisk helsevern Telefonutgifter Psykisk helsevern Momskomp.utgift, drift Psykisk helsevern Momskomp.innt, drift Psykisk helsevern Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Sosial rådgivning og veiledning Arbeidsgiveravgift Sosial rådgivning og veiledning Velferdstiltak, ansatte Sosial rådgivning og veiledning Telefonutgifter Sosial rådgivning og veiledning Momskomp.utgift, drift Sosial rådgivning og veiledning Momskomp.innt, drift Sosial rådgivning og veiledning Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Flyktningekonsulent Arbeidsgiveravgift Flyktningekonsulent Velferdstiltak, ansatte Flyktningekonsulent Telefonutgifter Flyktningekonsulent Momskomp.utgift, drift Flyktningekonsulent Momskomp.innt, drift Flyktningekonsulent Totalt Telefonutgifter Tilbud til personer med rusproblemer Momskomp.utgift, drift Tilbud til personer med rusproblemer Momskomp.innt, drift Tilbud til personer med rusproblemer Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Barnevernstjeneste Arbeidsgiveravgift Barnevernstjeneste Velferdstiltak, ansatte Barnevernstjeneste Telefonutgifter Barnevernstjeneste Momskomp.utgift, drift Barnevernstjeneste Momskomp.innt, drift Barnevernstjeneste Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Fellestjenester i institusjon Arbeidsgiveravgift Fellestjenester i institusjon Velferdstiltak, ansatte Fellestjenester i institusjon Telefonutgifter Fellestjenester i institusjon Momskomp.utgift, drift Fellestjenester i institusjon Momskomp.innt, drift Fellestjenester i institusjon Totalt Telefonutgifter Hjemmetjenester Momskomp.utgift, drift Hjemmetjenester Momskomp.innt, drift Hjemmetjenester Totalt Refusjon tilretteleggingstilskudd Bo-tjenester Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Koordineringskontor Arbeidsgiveravgift Koordineringskontor Velferdstiltak, ansatte Koordineringskontor Telefonutgifter Koordineringskontor Momskomp.utgift, drift Koordineringskontor Momskomp.innt, drift Koordineringskontor Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Helse og velferd - fellestjenester Arbeidsgiveravgift Helse og velferd - fellestjenester Velferdstiltak, ansatte Helse og velferd - fellestjenester Telefonutgifter Helse og velferd - fellestjenester

12 14290 Momskomp.utgift, drift Helse og velferd - fellestjenester Momskomp.innt, drift Helse og velferd - fellestjenester Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Psykisk helsevern i hjemmet Arbeidsgiveravgift Psykisk helsevern i hjemmet Velferdstiltak, ansatte Psykisk helsevern i hjemmet Telefonutgifter Psykisk helsevern i hjemmet Momskomp.utgift, drift Psykisk helsevern i hjemmet Momskomp.innt, drift Psykisk helsevern i hjemmet Totalt Ekstrahjelp Fellestjenester hjelp i hjemmet Avg.pliktig telefongodtgjørelse Fellestjenester hjelp i hjemmet Arbeidsgiveravgift Fellestjenester hjelp i hjemmet Velferdstiltak, ansatte Fellestjenester hjelp i hjemmet Telefonutgifter Fellestjenester hjelp i hjemmet Momskomp.utgift, drift Fellestjenester hjelp i hjemmet Refusjon tilretteleggingstilskudd Fellestjenester hjelp i hjemmet Momskomp.innt, drift Fellestjenester hjelp i hjemmet Totalt Telefonutgifter Miljøtjeneste Momskomp.utgift, drift Miljøtjeneste Momskomp.innt, drift Miljøtjeneste Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Fellestjenester - yngre brukere Arbeidsgiveravgift Fellestjenester - yngre brukere Telefonutgifter Fellestjenester - yngre brukere Momskomp.utgift, drift Fellestjenester - yngre brukere Momskomp.innt, drift Fellestjenester - yngre brukere Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Botilbud i institusjon Arbeidsgiveravgift Botilbud i institusjon Velferdstiltak, ansatte Botilbud i institusjon Telefonutgifter Botilbud i institusjon Momskomp.utgift, drift Botilbud i institusjon Momskomp.innt, drift Botilbud i institusjon Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Omsorgsboliger Arbeidsgiveravgift Omsorgsboliger Velferdstiltak, ansatte Omsorgsboliger Telefonutgifter Omsorgsboliger Momskomp.utgift, drift Omsorgsboliger Momskomp.innt, drift Omsorgsboliger Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Flyktningeboliger Arbeidsgiveravgift Flyktningeboliger Telefonutgifter Flyktningeboliger Momskomp.utgift, drift Flyktningeboliger Momskomp.innt, drift Flyktningeboliger Totalt Telefonutgifter Boligformidling og husbankordninger Momskomp.utgift, drift Boligformidling og husbankordninger Momskomp.innt, drift Boligformidling og husbankordninger Totalt Telefonutgifter Plansaksbehandling Momskomp.utgift, drift Plansaksbehandling Momskomp.innt, drift Plansaksbehandling Totalt

13 11300 Telefonutgifter Bygge-, delings- og seksjoneringssaker Momskomp.utgift, drift Bygge-, delings- og seksjoneringssaker Momskomp.innt, drift Bygge-, delings- og seksjoneringssaker Totalt Telefonutgifter Kart og oppmåling Momskomp.utgift, drift Kart og oppmåling Momskomp.innt, drift Kart og oppmåling Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Kaibygget Arbeidsgiveravgift Kaibygget Velferdstiltak, ansatte Kaibygget Telefonutgifter Kaibygget Momskomp.utgift, drift Kaibygget Momskomp.innt, drift Kaibygget Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Landbrukskontor Arbeidsgiveravgift Landbrukskontor Telefonutgifter Landbrukskontor Momskomp.utgift, drift Landbrukskontor Momskomp.innt, drift Landbrukskontor Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Drift av venterom Arbeidsgiveravgift Drift av venterom Velferdstiltak, ansatte Drift av venterom Telefonutgifter Drift av venterom Momskomp.utgift, drift Drift av venterom Momskomp.innt, drift Drift av venterom Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Kommunale veier Arbeidsgiveravgift Kommunale veier Velferdstiltak, ansatte Kommunale veier Telefonutgifter Kommunale veier Momskomp.utgift, drift Kommunale veier Momskomp.innt, drift Kommunale veier Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Vedlikehold sykkel og gangstier Arbeidsgiveravgift Vedlikehold sykkel og gangstier Telefonutgifter Vedlikehold sykkel og gangstier Momskomp.utgift, drift Vedlikehold sykkel og gangstier Momskomp.innt, drift Vedlikehold sykkel og gangstier Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Parker, bad og friluftsliv Arbeidsgiveravgift Parker, bad og friluftsliv Telefonutgifter Parker, bad og friluftsliv Momskomp.utgift, drift Parker, bad og friluftsliv Momskomp.innt, drift Parker, bad og friluftsliv Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Lekeplasser i kommunale felt Arbeidsgiveravgift Lekeplasser i kommunale felt Telefonutgifter Lekeplasser i kommunale felt Momskomp.utgift, drift Lekeplasser i kommunale felt Momskomp.innt, drift Lekeplasser i kommunale felt Totalt Telefonutgifter Produksjon av vann Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Distribusjon av vann Arbeidsgiveravgift Distribusjon av vann

14 11210 Velferdstiltak, ansatte Distribusjon av vann Telefonutgifter Distribusjon av vann Porto Distribusjon av vann Momskomp.utgift, drift Distribusjon av vann Momskomp.innt, drift Distribusjon av vann Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Avløpsnett / innsamling av avløpsvann Arbeidsgiveravgift Avløpsnett / innsamling av avløpsvann Velferdstiltak, ansatte Avløpsnett / innsamling av avløpsvann Telefonutgifter Avløpsnett / innsamling av avløpsvann Porto Avløpsnett / innsamling av avløpsvann Momskomp.utgift, drift Avløpsnett / innsamling av avløpsvann Momskomp.innt, drift Avløpsnett / innsamling av avløpsvann Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Renovasjon Arbeidsgiveravgift Renovasjon Velferdstiltak, ansatte Renovasjon Telefonutgifter Renovasjon Porto Renovasjon Momskomp.utgift, drift Renovasjon Momskomp.innt, drift Renovasjon Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Bibliotek Arbeidsgiveravgift Bibliotek Velferdstiltak, ansatte Bibliotek Telefonutgifter Bibliotek Momskomp.utgift, drift Bibliotek Momskomp.innt, drift Bibliotek Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Mastrahallen tekn.drift/vedlikehold Arbeidsgiveravgift Mastrahallen tekn.drift/vedlikehold Velferdstiltak, ansatte Mastrahallen tekn.drift/vedlikehold Telefonutgifter Mastrahallen tekn.drift/vedlikehold Momskomp.utgift, drift Mastrahallen tekn.drift/vedlikehold Momskomp.innt, drift Mastrahallen tekn.drift/vedlikehold Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Svømmehall tekn.drift/vedlikehold Arbeidsgiveravgift Svømmehall tekn.drift/vedlikehold Telefonutgifter Svømmehall tekn.drift/vedlikehold Momskomp.utgift, drift Svømmehall tekn.drift/vedlikehold Momskomp.innt, drift Svømmehall tekn.drift/vedlikehold Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Rennesøyhallen Arbeidsgiveravgift Rennesøyhallen Velferdstiltak, ansatte Rennesøyhallen Telefonutgifter Rennesøyhallen Momskomp.utgift, drift Rennesøyhallen Momskomp.innt, drift Rennesøyhallen Totalt Velferdstiltak, ansatte Rennesøy kulturskole Momskomp.utgift, drift Rennesøy kulturskole Momskomp.innt, drift Rennesøy kulturskole Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Kulturkontor Arbeidsgiveravgift Kulturkontor Telefonutgifter Kulturkontor Momskomp.utgift, drift Kulturkontor

15 17290 Momskomp.innt, drift Kulturkontor Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Kulturhuset Arbeidsgiveravgift Kulturhuset Velferdstiltak, ansatte Kulturhuset Telefonutgifter Kulturhuset Momskomp.utgift, drift Kulturhuset Momskomp.innt, drift Kulturhuset Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Frivilligsentralen Arbeidsgiveravgift Frivilligsentralen Telefonutgifter Frivilligsentralen Momskomp.utgift, drift Frivilligsentralen Momskomp.innt, drift Frivilligsentralen Totalt Telefonutgifter Den norske kirke Momskomp.utgift, drift Den norske kirke Overf. til andre Den norske kirke Tjenesteyting Kirkelig fellesråd Den norske kirke Momskomp.innt, drift Den norske kirke Totalt Nto. utg. lønn lærlinger Tilleggsbevilgninger Seniortiltak Tilleggsbevilgninger Totalt Totalt Annonser Politisk styring Personforsikringer Politisk styring IKT-utstyr Politisk styring Momskomp.utgift, drift Politisk styring Momskomp.innt, drift Politisk styring Totalt Fast lønn Administrasjon Pensjonspremie KLP Administrasjon Arbeidsgiveravgift Administrasjon Abonnement/faglitteratur Administrasjon Matvarer Administrasjon Driftstilpasning Administrasjon Telefonutgifter Administrasjon Kursutgifter Administrasjon Bilgodtgjørelse Administrasjon Bompenger Administrasjon Reiseutgifter Administrasjon Personforsikringer Administrasjon Kontingenter Administrasjon Kopieringsavtaler Administrasjon Momskomp.utgift, drift Administrasjon Sykelønnsrefusjon Administrasjon Momskomp.innt, drift Administrasjon Refusjoner fra kommuner Administrasjon Totalt Personforsikringer Administrasjon KULSAM Totalt Datakommunikasjon Fellesutgifter IKT Lisenser Fellesutgifter IKT Bet. for datatjenester/lisenser Fellesutgifter IKT Inventar og utstyr Fellesutgifter IKT IKT-programvare Fellesutgifter IKT

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2014 og økonomiplan 2014 2017 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET 4 INVESTERINGSBUDSJETTET 107 Vedlegg til

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 FOSNES KOMMUNE Rådmannens innstilling ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 Innholdsfortegnelse Økonomiske oversikter - Økonomisk oversikt investering 3-4 - Økonomisk

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396 Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Sentraladm. og fellesdrift 5 471 584 4 164 000 4 417 000 4 167 000 4 167 000

Detaljer

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015

SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015 SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015 Tall i 1000 kroner BUDSJETT 2015 OPPR. BUD 2014 REGNSKAP 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -12 650-11 900-11 951 Ordinært rammetilskudd -32 350-30

Detaljer

0 0-20 000 inntekter 0 0-20 000. 0 0 10 050 0 0 3 000 0 0 26 000 0 0 2 500 0 0 4 000 0 0 2 000 0 0 2 000 0 0 0 utgifter 0 0 49 550

0 0-20 000 inntekter 0 0-20 000. 0 0 10 050 0 0 3 000 0 0 26 000 0 0 2 500 0 0 4 000 0 0 2 000 0 0 2 000 0 0 0 utgifter 0 0 49 550 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.0800.100.0 Ordfører/varaordfører 1.0820.100.0 Møtegodtgjørelse 1.0830.100.0 Tapt arbeidsfortjeneste 1.0840.100.0 Andre godtgjørelser 1.0900.100.0

Detaljer

Detaljert tallbudsjett. Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015

Detaljert tallbudsjett. Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015 Detaljert tallbudsjett Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015 Innholdsfortegnelse Investeringsbudsjett... 2 Driftsbudsjett... 3 1 Investeringsbudsjett 2014 B2015 Rådma ØP 2015-2018

Detaljer

Detaljbudsjett for 2015

Detaljbudsjett for 2015 1 Ansvar: 002 Enhetsadministrasjon PUF 10101 Regulativlønn 589.000 617.000 599.444 10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig 2.000 2.000 1.196 10901 Pensjonspremie KLP 92.000 96.000 83.222 10991 Arbeidsgiveravgift

Detaljer

REGNSKAPSOPPSETT KOSTRA FORSKRIFTENE

REGNSKAPSOPPSETT KOSTRA FORSKRIFTENE REGNSKAPSOPPSETT REGNSKAPSOPPSETT ETTER KOSTRA FORSKRIFTENEREGNSKAPSOPPSETT ETTER KOSTRA FORSKRIFTENE ETTER KOSTRA FORSKRIFTENE Loppa Kommune Revidert pr 01.01.2012. 1 INNLEDNING... 3 Driftsregnskapet...

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter ÅRSMELDING 2010 Del 3 Årsregnskap Herøy kommune - Et hav av muligheter - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE 100 Folkevalgte styringsorgan... 4 110 - Administrasjonsenheten... 7 240 Herøy barnehage... 16 260 Herøy

Detaljer

Ansvar Ansvarsområde Funksjon Tjenesteområde

Ansvar Ansvarsområde Funksjon Tjenesteområde Rev. 25.03.2011 Ansvarskontoplan Ansvar Ansvarsområde Funksjon Tjenesteområde 100 Fellesområde inntekter 2010 Førskole 8000 Skatt på inntekt og formue 8001 Eiendomsskatt 8400 Rammetilskudd, inntektsutjevning

Detaljer

HOLE KOMMUNE KONTOPLAN ETTER OVERGANG TIL ERV 2010

HOLE KOMMUNE KONTOPLAN ETTER OVERGANG TIL ERV 2010 HOLE KOMMUNE KONTOPLAN ETTER OVERGANG TIL ERV 2010 Oppdatert 29.07.2010 Innhold: 1 Informasjon om kontoplanen...3 2 Kontoplan Hole kommune etter overgang til ERV 2010...6 3 Følgende momskoder skal nyttes:...8

Detaljer

Budsjett 2015. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Budsjett 2015. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter Budsjett 215 Talldel Herøy kommune - Et hav av muligheter Budsjett 215 Side 2 av 63 Innhold Budsjett 215 DRIFT...4 1 Folkevalgte styringsorgan...4 11 Administrasjonsenheten...6 13 Brannvesen...2 14 Interkommunale

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer 10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana 1000 Kommunestyret og andre faste politiske utvalg 0 (Ingen prosjekt) 1.101090.100.0 Annen fast lønn 1.103000.360.0 Lønn ekstrahjelp 1.103010.100.0 Engasjementer

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: 3/69 Møtedato/tid: 6.5.23, kl. 9: Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Møtedeltakere: Kari Slungård, leder Toralf Øverås Astrid Jensen Forfall: Ingen.

Detaljer

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune Årsregnskap 2014 Tromsø kommune versjon 13. februar 2015 Sammendrag Tromsø kommunes årsregnskap for 2014 legges herved frem i henhold til bestemmelsene i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107, forskrift

Detaljer

Hole kommune KONTOPLAN FOR REGNSKAP OG LØNN. Gjeldende fra 1.1.2015

Hole kommune KONTOPLAN FOR REGNSKAP OG LØNN. Gjeldende fra 1.1.2015 Hole kommune KONTOPLAN FOR REGNSKAP OG LØNN Gjeldende fra 1.1.2015 Oppdatert 18.12.2014 1 Innhold Innledning... 3 KOSTRA (KOmmuneSTatRApportering)... 3 KOSTRA funksjoner/tjenester... 3 KOSTRA arter (typer

Detaljer

Budsjett 2015. Kommunestyrets vedtak 16. desember 2014

Budsjett 2015. Kommunestyrets vedtak 16. desember 2014 Budsjett 2015 Kommunestyrets vedtak 16. desember 2014 Innledning... 2 Investering... 3 Drift... 4 Oversikt for drift og investering... 10 Investeringsbudsjett... 15 Driftsbudsjett... 18 Betalingssatser...

Detaljer

Lardal kommune. Fra Svarstad. Årsregnskap 2013

Lardal kommune. Fra Svarstad. Årsregnskap 2013 Lardal kommune Fra Svarstad Årsregnskap 2013 14/2-2014 Innholdsfortegnelse INNLEDNING 3 1 Regnskapsoversikter 4 1.1 Regnskapsskjema 1A drift 4 1.2 Regnskapsskjema 1B Fordelt til drift (fra regnskapsskjema

Detaljer

Kvitsøy kommune Regnskap 2011

Kvitsøy kommune Regnskap 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE - REGNSKAP 2011 KVITSØY KOMMUNE 1 Hovedoversikt driftsregnskap 2011 Side 3 2 Hovedoversikt investeringsregnskap 2011 Side 4 3 Hovedoversikt balanseregnskap 2011 Side 5 4 Regnskapsskjema

Detaljer

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0 Gamvik rapport: Gamvik 1000 Kommunestyre og formannskap 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 0.1290 Andre driftsutgifter 7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0 0.6700 Salg av fast

Detaljer

REGNSKAP 2014 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5

REGNSKAP 2014 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 6 Skjema 2A 6 Skjema 2B - Investeringer i anleggsmidler

Detaljer

Årsbudsjett 2014 - drift

Årsbudsjett 2014 - drift Bruker: 18SVEFEI Klokken: 09:55 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10509 ANNA LØN 0 0 2.275 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 669.000

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 FJELL KOMMUNE Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Vedteke KS 15.12.2011 1 Bakgrunn Budsjettet for 2011 var opphavleg gjort opp med eit underskot på 14,2 mill. I budsjettrevisjonen pr 1. tertial vart underskotet

Detaljer

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsberetning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 5 Økonomisk oversikt investering... 6 Anskaffelse og anvendelse av midler... 7 Oversikt balanse... 8

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

REGNSKAP 2014 FOR GRATANGEN KOMMUNE

REGNSKAP 2014 FOR GRATANGEN KOMMUNE 1 REGNSKAP 2014 FOR GRATANGEN KOMMUNE ÅRSTEINHORNET Foto: Karl Fredrik Normann 2 INNHOLD REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFT 2014... 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A INVESTERING 2014... 4 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2014... 5 ØKONOMISK

Detaljer

FROLAND KOMMUNE Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015. Formannskapets budsjettgrunnlag

FROLAND KOMMUNE Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015. Formannskapets budsjettgrunnlag FROLAND KOMMUNE Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 Formannskapets budsjettgrunnlag Budsjettramme 2012 fordelt på tjeneste; 600 - RÅDMANNEN Ansvar Tjeneste Tjeneste Budsjett 600 1001 Politiske råd

Detaljer