Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan Talldel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel"

Transkript

1 Årsbudsjett 2014 og økonomiplan Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2014 og økonomiplan

2 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET 4 INVESTERINGSBUDSJETTET 107 Vedlegg til Årsbudsjett 2014 og økonomiplan

3 Ansvarskoder Ansvarskodene som benyttes i drifts- og investeringsbudsjettet refererer seg til følgende ansvarsområder: 100 Politisk styring og kontroll 120 Fellestjenester - avd. 122 Felles admin 123 Stabsfunksjoner 124 IKT 200 Oppvekst og læring 202 Rennesøy musikk og kulturskole 210 Grunnskole Rennesøy 211 Musikal Rennesøy skole 215 Brønnhagen kompetansesenter 230 Grunnskole Vikevåg 250 Grunnskole Mosterøy 261 SFO Vikevåg 262 SFO Mosterøy 272 Rennesøy barnehage 273 Vestre Åmøy barnehage 274 Bru barnehage 275 Østhusvik barnehage 276 Vikevåg barnehage 277 Skorpefjell barnehage 1 (i bruk fom 2013) 300 Helse og velferd administrasjon 301 Helse og velferd felles 310 Legekontoret 311 Helsestasjon 321 Fysioterapi 322 Psykisk helsevern 340 NAV 360 Barneverntjenesten 371 Institusjonsbaserte tjenester 373 Tjenester yngre brukere 374 Rehabilitering- og hjemmetjenester 375 Bo- og aktivitetstjenester 376 Tverrfaglige tjenester 400 Plan og utvikling 410 Landbrukskontor 450 Kultur 451 Kulturmidler 452 Frivilligsentral 453 Barn og unge 455 Bibliotek 500 Prosjektorganisering/utbygging 600 Tekniske tjenester 620 Energi 630 Renhold 650 Vedlikeholdstjenester 700 VAR tjenester 800 Skatter og statstilskudd 900 Finansieringstransaksjoner Vedlegg til Årsbudsjett 2014 og økonomiplan

4 10150 Delt vakt Politisk styring Overtid Politisk styring Lønn ordfører / varaordfører Politisk styring Godtgjørelse kommunestyrerep Politisk styring Godtgjørelse formannskap Politisk styring Godgjørelse hovedutvalg KOO Politisk styring Godtgjørelse hovedutvalg MU Politisk styring Godtgjørelse planutvalg Politisk styring Godtgjørelse byggekomitè Politisk styring Tapt arb.fortjeneste Politisk styring Annen lønn/godtgj. folkevalgte Politisk styring Pensjonspremie KLP Politisk styring Arbeidsgiveravgift Politisk styring Kontormateriell Politisk styring Abonnement/faglitteratur Politisk styring Matvarer Politisk styring Div. driftsutgifter Politisk styring Gaver/påskjønnelser Politisk styring Annonser Politisk styring Representasjon/møter Politisk styring Kursutgifter Politisk styring Bilgodtgjørelse Politisk styring Erkjentlighetsgaver Politisk styring Bompenger Politisk styring Reiseutgifter Politisk styring Husleie Politisk styring Konsulenttjenester Politisk styring Kjøp fra kommuner/kommunale institusjoner Politisk styring Kjøp av tjenestetilbud fra private Politisk styring Ref. ekstern arb.giver Politisk styring Momskomp.utgift, drift Politisk styring Tilskudd politiske partier Politisk styring Forsinkelsesrenter Politisk styring Momskomp.innt, drift Politisk styring Totalt Fast lønn Valg Overtid Valg Arbeidsgiveravgift Valg Div. driftsutgifter Valg Kursutgifter Valg Oppgavepl.reiseutg. (Diett etc.) Valg Bilgodtgjørelse Valg Bompenger Valg Reiseutgifter Valg Momskomp.utgift, drift Valg Momskomp.innt, drift Valg Totalt Godtgjørelse kontrollutvalg Kontroll og revisjon Arbeidsgiveravgift Kontroll og revisjon Kursutgifter Kontroll og revisjon Reiseutgifter Kontroll og revisjon Kjøp fra kommuner/kommunale institusjoner Kontroll og revisjon Revisjonsutgifter Kontroll og revisjon Kjøp av tjenestetilbud fra private Kontroll og revisjon Momskomp.utgift, drift Kontroll og revisjon Momskomp.innt, drift Kontroll og revisjon Totalt

5 10807 Godtgjørelse eldreråd Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede Arbeidsgiveravgift Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede Div. driftsutgifter Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede Kursutgifter Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede Bilgodtgjørelse Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede Reiseutgifter Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede Momskomp.utgift, drift Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede Momskomp.innt, drift Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede Totalt Totalt Delt vakt Politisk styring Overtid Politisk styring Arbeidsgiveravgift Politisk styring Totalt Fast lønn Administrasjon Lønn etter- og videreutdanning Administrasjon Kveld/nattillegg Administrasjon Vikarer sykdom/svangerskap Administrasjon Ekstrahjelp Administrasjon Overtid Administrasjon Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Administrasjon Trekkpliktige seniortiltak Administrasjon Pensjonspremie KLP Administrasjon Pensjonspremie SPK Administrasjon Arbeidsgiveravgift Administrasjon Kontormateriell Administrasjon Abonnement/faglitteratur Administrasjon Matvarer Administrasjon Div. driftsutgifter Administrasjon Gaver/påskjønnelser Administrasjon Telefonutgifter Administrasjon Bank-gebyrer og tjenester Administrasjon Representasjon/møter Administrasjon Kursutgifter Administrasjon Oppgavepl.reiseutg. (Diett etc.) Administrasjon Bilgodtgjørelse Administrasjon Utgiftsdekning Administrasjon Bompenger Administrasjon Reiseutgifter Administrasjon Kontingenter Administrasjon Kontingent K.S Administrasjon Bet. for datatjenester/lisenser Administrasjon Konsulenttjenester Administrasjon Arbeidsgiverkontroll Administrasjon Momskomp.utgift, drift Administrasjon Gebyrer Administrasjon Refusjoner fra staten Administrasjon Sykelønnsrefusjon Administrasjon Momskomp.innt, drift Administrasjon Refusjoner fra andre (private) Administrasjon Tjenesteyting Kirkelig fellesråd Administrasjon Interne overføringer Administrasjon Totalt Totalt Ekstrahjelp Politisk styring Overtid Politisk styring Avg.pliktig telefongodtgjørelse Politisk styring

6 10990 Arbeidsgiveravgift Politisk styring Matvarer Politisk styring Telefonutgifter Politisk styring Kursutgifter Politisk styring Bilgodtgjørelse Politisk styring Reiseutgifter Politisk styring Momskomp.utgift, drift Politisk styring Momskomp.innt, drift Politisk styring Totalt Ekstrahjelp Administrasjon Overtid Administrasjon Avg.pliktig telefongodtgjørelse Administrasjon Trekkpliktige seniortiltak Administrasjon Arbeidsgiveravgift Administrasjon Abonnement/faglitteratur Administrasjon Matvarer Administrasjon Div. driftsutgifter Administrasjon Telefonutgifter Administrasjon Kursutgifter Administrasjon Reiseutgifter Administrasjon Kjøp av tjenestetilbud fra private Administrasjon Momskomp.utgift, drift Administrasjon Forsinkelsesrenter Administrasjon Tilfeldige inntekter Administrasjon Momskomp.innt, drift Administrasjon Totalt Abonnement/faglitteratur AMU Div. driftsutgifter AMU Kursutgifter AMU Totalt Bedriftshelsetjeneste Bedriftshelsetjenesten Refusjon tilretteleggingstilskudd Bedriftshelsetjenesten Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Administrasjon KULSAM Arbeidsgiveravgift Administrasjon KULSAM Telefonutgifter Administrasjon KULSAM Momskomp.utgift, drift Administrasjon KULSAM Momskomp.innt, drift Administrasjon KULSAM Totalt Telefonutgifter Fellesutgifter IKT Momskomp.utgift, drift Fellesutgifter IKT Momskomp.innt, drift Fellesutgifter IKT Totalt Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Administrative fellesutgifter Avg.pliktig telefongodtgjørelse Administrative fellesutgifter Honorar, internundervisning Administrative fellesutgifter Arbeidsgiveravgift Administrative fellesutgifter Kontormateriell Administrative fellesutgifter Kopieringsmateriell Administrative fellesutgifter Abonnement/faglitteratur Administrative fellesutgifter Matvarer Administrative fellesutgifter Kantinedrift Administrative fellesutgifter Div. driftsutgifter Administrative fellesutgifter Velferdstiltak, ansatte Administrative fellesutgifter Gaver/påskjønnelser Administrative fellesutgifter Innfordringsutgifter Administrative fellesutgifter Telefonutgifter Administrative fellesutgifter

7 11310 Porto Administrative fellesutgifter Bank-gebyrer og tjenester Administrative fellesutgifter Stillingsannonser Administrative fellesutgifter Kopieringsutgifter Administrative fellesutgifter Representasjon/møter Administrative fellesutgifter Kursutgifter Administrative fellesutgifter Kompetanseheving Administrative fellesutgifter Bilgodtgjørelse Administrative fellesutgifter Erkjentlighetsgaver Administrative fellesutgifter Bompenger Administrative fellesutgifter Reiseutgifter Administrative fellesutgifter Kontingenter Administrative fellesutgifter Kontingent K.S Administrative fellesutgifter OU - midler Administrative fellesutgifter Konsulenttjenester Administrative fellesutgifter Interkommunalt arkiv Administrative fellesutgifter Kjøp fra statlige institusjoner Administrative fellesutgifter Kjøp av tjenestetilbud fra private Administrative fellesutgifter Momskomp.utgift, drift Administrative fellesutgifter Forsinkelsesrenter Administrative fellesutgifter Overføring til investeringeregnskapet Administrative fellesutgifter Avskrivninger Administrative fellesutgifter Tilfeldige inntekter Administrative fellesutgifter Kopieringsinntekter Administrative fellesutgifter Refusjoner fra staten Administrative fellesutgifter Refusjon NAV-kontor Administrative fellesutgifter Momskomp.innt, investeringer Administrative fellesutgifter Momskomp.innt, drift Administrative fellesutgifter Refusjoner fra kommuner Administrative fellesutgifter Refusjoner fra andre (private) Administrative fellesutgifter Tjenesteyting Kirkelig fellesråd Administrative fellesutgifter Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Administrasjonslokaler Trekkpliktige seniortiltak Administrasjonslokaler Arbeidsgiveravgift Administrasjonslokaler Velferdstiltak, ansatte Administrasjonslokaler Telefonutgifter Administrasjonslokaler Momskomp.utgift, drift Administrasjonslokaler Momskomp.innt, drift Administrasjonslokaler Totalt Premiefond KLP Diverse fellesutgifter Arbeidsgiveravgift Diverse fellesutgifter Totalt Annen lønn/godtgj. folkevalgte Overformynderiet Arbeidsgiveravgift Overformynderiet Div. driftsutgifter Overformynderiet Kursutgifter Overformynderiet Bilgodtgjørelse Overformynderiet Bompenger Overformynderiet Reiseutgifter Overformynderiet Kontingenter Overformynderiet Revisjonsutgifter Overformynderiet Momskomp.utgift, drift Overformynderiet Momskomp.innt, drift Overformynderiet Totalt Premie Avtalefestet pensjon KLP Avtalefestet pensjon AFP Premie avtalefestet pensjon SPK Avtalefestet pensjon AFP

8 10935 Kommunens andel utbet. AFP-pensjon Avtalefestet pensjon AFP Arbeidsgiveravgift Avtalefestet pensjon AFP Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Førskole Arbeidsgiveravgift Førskole Div. driftsutgifter Førskole Velferdstiltak, ansatte Førskole Telefonutgifter Førskole Stillingsannonser Førskole Momskomp.utgift, drift Førskole Momskomp.innt, drift Førskole Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Grunnskole Trekkpliktige seniortiltak Grunnskole Arbeidsgiveravgift Grunnskole Abonnement/faglitteratur Grunnskole Velferdstiltak, ansatte Grunnskole Telefonutgifter Grunnskole Kursutgifter Grunnskole Kompetanseheving Grunnskole Bilgodtgjørelse Grunnskole Bompenger Grunnskole Reiseutgifter Grunnskole Inventar og utstyr Grunnskole Momskomp.utgift, drift Grunnskole Momskomp.innt, drift Grunnskole Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Styrket barnehagetilbud Arbeidsgiveravgift Styrket barnehagetilbud Telefonutgifter Styrket barnehagetilbud Momskomp.utgift, drift Styrket barnehagetilbud Momskomp.innt, drift Styrket barnehagetilbud Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Skolefritidstilbud Arbeidsgiveravgift Skolefritidstilbud Telefonutgifter Skolefritidstilbud Momskomp.utgift, drift Skolefritidstilbud Momskomp.innt, drift Skolefritidstilbud Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Førskolelokaler og skyss Arbeidsgiveravgift Førskolelokaler og skyss Telefonutgifter Førskolelokaler og skyss Momskomp.utgift, drift Førskolelokaler og skyss Momskomp.innt, drift Førskolelokaler og skyss Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Rennesøy barnehage Trekkpliktige seniortiltak Rennesøy barnehage Arbeidsgiveravgift Rennesøy barnehage Velferdstiltak, ansatte Rennesøy barnehage Telefonutgifter Rennesøy barnehage Momskomp.utgift, drift Rennesøy barnehage Momskomp.innt, drift Rennesøy barnehage Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse V.Åmøy barnehage Trekkpliktige seniortiltak V.Åmøy barnehage Arbeidsgiveravgift V.Åmøy barnehage Velferdstiltak, ansatte V.Åmøy barnehage

9 11300 Telefonutgifter V.Åmøy barnehage Momskomp.utgift, drift V.Åmøy barnehage Momskomp.innt, drift V.Åmøy barnehage Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Bru barnehage Trekkpliktige seniortiltak Bru barnehage Arbeidsgiveravgift Bru barnehage Velferdstiltak, ansatte Bru barnehage Telefonutgifter Bru barnehage Momskomp.utgift, drift Bru barnehage Momskomp.innt, drift Bru barnehage Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Vikevåg barnehage Trekkpliktige seniortiltak Vikevåg barnehage Arbeidsgiveravgift Vikevåg barnehage Velferdstiltak, ansatte Vikevåg barnehage Telefonutgifter Vikevåg barnehage Momskomp.utgift, drift Vikevåg barnehage Momskomp.innt, drift Vikevåg barnehage Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Østhusvik barnehage Trekkpliktige seniortiltak Østhusvik barnehage Arbeidsgiveravgift Østhusvik barnehage Velferdstiltak, ansatte Østhusvik barnehage Telefonutgifter Østhusvik barnehage Momskomp.utgift, drift Østhusvik barnehage Momskomp.innt, drift Østhusvik barnehage Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Skolelokaler Trekkpliktige seniortiltak Skolelokaler Arbeidsgiveravgift Skolelokaler Velferdstiltak, ansatte Skolelokaler Telefonutgifter Skolelokaler Momskomp.utgift, drift Skolelokaler Momskomp.innt, drift Skolelokaler Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Rennesøy skole Trekkpliktige seniortiltak Rennesøy skole Arbeidsgiveravgift Rennesøy skole Velferdstiltak, ansatte Rennesøy skole Telefonutgifter Rennesøy skole Momskomp.utgift, drift Rennesøy skole Momskomp.innt, drift Rennesøy skole Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Vikevåg skole Trekkpliktige seniortiltak Vikevåg skole Arbeidsgiveravgift Vikevåg skole Velferdstiltak, ansatte Vikevåg skole Telefonutgifter Vikevåg skole Momskomp.utgift, drift Vikevåg skole Momskomp.innt, drift Vikevåg skole Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Mosterøy skole Trekkpliktige seniortiltak Mosterøy skole Arbeidsgiveravgift Mosterøy skole Velferdstiltak, ansatte Mosterøy skole Telefonutgifter Mosterøy skole

10 14290 Momskomp.utgift, drift Mosterøy skole Momskomp.innt, drift Mosterøy skole Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Aktivitetstilbud barn/unge Arbeidsgiveravgift Aktivitetstilbud barn/unge Telefonutgifter Aktivitetstilbud barn/unge Momskomp.utgift, drift Aktivitetstilbud barn/unge Momskomp.innt, drift Aktivitetstilbud barn/unge Totalt Fast lønn Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste Omstilling (lønn) Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste Avg.pliktig telefongodtgjørelse Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste Pensjonspremie KLP Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste Arbeidsgiveravgift Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste Abonnement/faglitteratur Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste Div. driftsutgifter Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste Telefonutgifter Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste Kursutgifter Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste Oppgavepl.reiseutg. (Diett etc.) Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste Bilgodtgjørelse Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste Bompenger Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste Reiseutgifter Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste Momskomp.utgift, drift Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste Refusjoner fra staten Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste Momskomp.innt, drift Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste Refusjoner fra kommuner Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Diagnose, behandling, rehabilitering Trekkpliktige seniortiltak Diagnose, behandling, rehabilitering Arbeidsgiveravgift Diagnose, behandling, rehabilitering Velferdstiltak, ansatte Diagnose, behandling, rehabilitering Telefonutgifter Diagnose, behandling, rehabilitering Momskomp.utgift, drift Diagnose, behandling, rehabilitering Momskomp.innt, drift Diagnose, behandling, rehabilitering Totalt Telefonutgifter Fysioterapi Momskomp.utgift, drift Fysioterapi Momskomp.innt, drift Fysioterapi Totalt Telefonutgifter Legevakt Momskomp.utgift, drift Legevakt Momskomp.innt, drift Legevakt Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Psykisk helsevern Arbeidsgiveravgift Psykisk helsevern Telefonutgifter Psykisk helsevern Momskomp.utgift, drift Psykisk helsevern Momskomp.innt, drift Psykisk helsevern Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Sosial rådgivning og veiledning Trekkpliktige seniortiltak Sosial rådgivning og veiledning Arbeidsgiveravgift Sosial rådgivning og veiledning Velferdstiltak, ansatte Sosial rådgivning og veiledning Telefonutgifter Sosial rådgivning og veiledning Momskomp.utgift, drift Sosial rådgivning og veiledning Momskomp.innt, drift Sosial rådgivning og veiledning Totalt

11 10508 Avg.pliktig telefongodtgjørelse Flyktningekonsulent Trekkpliktige seniortiltak Flyktningekonsulent Arbeidsgiveravgift Flyktningekonsulent Velferdstiltak, ansatte Flyktningekonsulent Telefonutgifter Flyktningekonsulent Momskomp.utgift, drift Flyktningekonsulent Momskomp.innt, drift Flyktningekonsulent Totalt Telefonutgifter Tilbud til personer med rusproblemer Momskomp.utgift, drift Tilbud til personer med rusproblemer Momskomp.innt, drift Tilbud til personer med rusproblemer Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Barnevernstjeneste Arbeidsgiveravgift Barnevernstjeneste Telefonutgifter Barnevernstjeneste Momskomp.utgift, drift Barnevernstjeneste Momskomp.innt, drift Barnevernstjeneste Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Fellestjenester i institusjon Arbeidsgiveravgift Fellestjenester i institusjon Telefonutgifter Fellestjenester i institusjon Momskomp.utgift, drift Fellestjenester i institusjon Momskomp.innt, drift Fellestjenester i institusjon Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Koordineringskontor Trekkpliktige seniortiltak Koordineringskontor Arbeidsgiveravgift Koordineringskontor Velferdstiltak, ansatte Koordineringskontor Telefonutgifter Koordineringskontor Momskomp.utgift, drift Koordineringskontor Momskomp.innt, drift Koordineringskontor Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Helse og velferd - fellestjenester Arbeidsgiveravgift Helse og velferd - fellestjenester Telefonutgifter Helse og velferd - fellestjenester Momskomp.utgift, drift Helse og velferd - fellestjenester Momskomp.innt, drift Helse og velferd - fellestjenester Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Psykisk helsevern i hjemmet Arbeidsgiveravgift Psykisk helsevern i hjemmet Telefonutgifter Psykisk helsevern i hjemmet Momskomp.utgift, drift Psykisk helsevern i hjemmet Momskomp.innt, drift Psykisk helsevern i hjemmet Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Fellestjenester hjelp i hjemmet Arbeidsgiveravgift Fellestjenester hjelp i hjemmet Telefonutgifter Fellestjenester hjelp i hjemmet Momskomp.utgift, drift Fellestjenester hjelp i hjemmet Momskomp.innt, drift Fellestjenester hjelp i hjemmet Totalt Velferdstiltak, ansatte Miljøtjeneste Telefonutgifter Miljøtjeneste Momskomp.utgift, drift Miljøtjeneste Momskomp.innt, drift Miljøtjeneste Totalt Telefonutgifter Fellestjenester - yngre brukere Momskomp.utgift, drift Fellestjenester - yngre brukere

12 17290 Momskomp.innt, drift Fellestjenester - yngre brukere Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Botilbud i institusjon Trekkpliktige seniortiltak Botilbud i institusjon Arbeidsgiveravgift Botilbud i institusjon Velferdstiltak, ansatte Botilbud i institusjon Telefonutgifter Botilbud i institusjon Momskomp.utgift, drift Botilbud i institusjon Momskomp.innt, drift Botilbud i institusjon Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Omsorgsboliger Trekkpliktige seniortiltak Omsorgsboliger Arbeidsgiveravgift Omsorgsboliger Velferdstiltak, ansatte Omsorgsboliger Telefonutgifter Omsorgsboliger Momskomp.utgift, drift Omsorgsboliger Momskomp.innt, drift Omsorgsboliger Totalt Trekkpliktige seniortiltak Flyktningeboliger Arbeidsgiveravgift Flyktningeboliger Telefonutgifter Flyktningeboliger Momskomp.utgift, drift Flyktningeboliger Momskomp.innt, drift Flyktningeboliger Totalt Trekkpliktige seniortiltak Flykt./Oms.bolig Midgard Arbeidsgiveravgift Flykt./Oms.bolig Midgard Telefonutgifter Flykt./Oms.bolig Midgard Momskomp.utgift, drift Flykt./Oms.bolig Midgard Momskomp.innt, drift Flykt./Oms.bolig Midgard Totalt Telefonutgifter Boligformidling og husbankordninger Momskomp.utgift, drift Boligformidling og husbankordninger Momskomp.innt, drift Boligformidling og husbankordninger Totalt Telefonutgifter Plansaksbehandling Momskomp.utgift, drift Plansaksbehandling Momskomp.innt, drift Plansaksbehandling Totalt Telefonutgifter Bygge-, delings- og seksjoneringssaker Momskomp.utgift, drift Bygge-, delings- og seksjoneringssaker Momskomp.innt, drift Bygge-, delings- og seksjoneringssaker Totalt Telefonutgifter Kart og oppmåling Momskomp.utgift, drift Kart og oppmåling Momskomp.innt, drift Kart og oppmåling Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Kaibygget Trekkpliktige seniortiltak Kaibygget Arbeidsgiveravgift Kaibygget Velferdstiltak, ansatte Kaibygget Telefonutgifter Kaibygget Momskomp.utgift, drift Kaibygget Momskomp.innt, drift Kaibygget Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Landbrukskontor Arbeidsgiveravgift Landbrukskontor Telefonutgifter Landbrukskontor

13 14290 Momskomp.utgift, drift Landbrukskontor Momskomp.innt, drift Landbrukskontor Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Drift av venterom Arbeidsgiveravgift Drift av venterom Velferdstiltak, ansatte Drift av venterom Telefonutgifter Drift av venterom Momskomp.utgift, drift Drift av venterom Momskomp.innt, drift Drift av venterom Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Kommunale veier Arbeidsgiveravgift Kommunale veier Velferdstiltak, ansatte Kommunale veier Telefonutgifter Kommunale veier Momskomp.utgift, drift Kommunale veier Momskomp.innt, drift Kommunale veier Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Vedlikehold sykkel og gangstier Arbeidsgiveravgift Vedlikehold sykkel og gangstier Telefonutgifter Vedlikehold sykkel og gangstier Momskomp.utgift, drift Vedlikehold sykkel og gangstier Momskomp.innt, drift Vedlikehold sykkel og gangstier Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Parker, bad og friluftsliv Trekkpliktige seniortiltak Parker, bad og friluftsliv Arbeidsgiveravgift Parker, bad og friluftsliv Telefonutgifter Parker, bad og friluftsliv Momskomp.utgift, drift Parker, bad og friluftsliv Momskomp.innt, drift Parker, bad og friluftsliv Totalt Trekkpliktige seniortiltak Lekeplasser i kommunale felt Arbeidsgiveravgift Lekeplasser i kommunale felt Telefonutgifter Lekeplasser i kommunale felt Momskomp.utgift, drift Lekeplasser i kommunale felt Momskomp.innt, drift Lekeplasser i kommunale felt Totalt Telefonutgifter Produksjon av vann Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Distribusjon av vann Arbeidsgiveravgift Distribusjon av vann Kontormateriell Distribusjon av vann Velferdstiltak, ansatte Distribusjon av vann Telefonutgifter Distribusjon av vann Porto Distribusjon av vann Momskomp.utgift, drift Distribusjon av vann Momskomp.innt, drift Distribusjon av vann Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Avløpsnett / innsamling av avløpsvann Arbeidsgiveravgift Avløpsnett / innsamling av avløpsvann Velferdstiltak, ansatte Avløpsnett / innsamling av avløpsvann Telefonutgifter Avløpsnett / innsamling av avløpsvann Porto Avløpsnett / innsamling av avløpsvann Momskomp.utgift, drift Avløpsnett / innsamling av avløpsvann Momskomp.innt, drift Avløpsnett / innsamling av avløpsvann Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Renovasjon Arbeidsgiveravgift Renovasjon

14 11210 Velferdstiltak, ansatte Renovasjon Telefonutgifter Renovasjon Porto Renovasjon Momskomp.utgift, drift Renovasjon Momskomp.innt, drift Renovasjon Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Bibliotek Arbeidsgiveravgift Bibliotek Velferdstiltak, ansatte Bibliotek Telefonutgifter Bibliotek Momskomp.utgift, drift Bibliotek Momskomp.innt, drift Bibliotek Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Mastrahallen tekn.drift/vedlikehold Trekkpliktige seniortiltak Mastrahallen tekn.drift/vedlikehold Arbeidsgiveravgift Mastrahallen tekn.drift/vedlikehold Velferdstiltak, ansatte Mastrahallen tekn.drift/vedlikehold Telefonutgifter Mastrahallen tekn.drift/vedlikehold Momskomp.utgift, drift Mastrahallen tekn.drift/vedlikehold Momskomp.innt, drift Mastrahallen tekn.drift/vedlikehold Totalt Trekkpliktige seniortiltak Svømmehall tekn.drift/vedlikehold Arbeidsgiveravgift Svømmehall tekn.drift/vedlikehold Telefonutgifter Svømmehall tekn.drift/vedlikehold Momskomp.utgift, drift Svømmehall tekn.drift/vedlikehold Momskomp.innt, drift Svømmehall tekn.drift/vedlikehold Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Rennesøyhallen Arbeidsgiveravgift Rennesøyhallen Velferdstiltak, ansatte Rennesøyhallen Telefonutgifter Rennesøyhallen Momskomp.utgift, drift Rennesøyhallen Momskomp.innt, drift Rennesøyhallen Totalt Velferdstiltak, ansatte Rennesøy kulturskole Telefonutgifter Rennesøy kulturskole Momskomp.utgift, drift Rennesøy kulturskole Momskomp.innt, drift Rennesøy kulturskole Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Kulturkontor Arbeidsgiveravgift Kulturkontor Telefonutgifter Kulturkontor Momskomp.utgift, drift Kulturkontor Momskomp.innt, drift Kulturkontor Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Kulturhuset Trekkpliktige seniortiltak Kulturhuset Arbeidsgiveravgift Kulturhuset Velferdstiltak, ansatte Kulturhuset Telefonutgifter Kulturhuset Momskomp.utgift, drift Kulturhuset Momskomp.innt, drift Kulturhuset Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Frivilligsentralen Arbeidsgiveravgift Frivilligsentralen Telefonutgifter Frivilligsentralen Momskomp.utgift, drift Frivilligsentralen

15 17290 Momskomp.innt, drift Frivilligsentralen Totalt Telefonutgifter Den norske kirke Momskomp.utgift, drift Den norske kirke Overf. til andre Den norske kirke Tjenesteyting Kirkelig fellesråd Den norske kirke Momskomp.innt, drift Den norske kirke Totalt Nto. utg. lønn lærlinger Tilleggsbevilgninger Seniortiltak Tilleggsbevilgninger Totalt Totalt Personforsikringer Politisk styring Totalt Personforsikringer Kontroll og revisjon Totalt Fast lønn Administrasjon Pensjonspremie KLP Administrasjon Arbeidsgiveravgift Administrasjon Abonnement/faglitteratur Administrasjon Matvarer Administrasjon Telefonutgifter Administrasjon Annonser Administrasjon Kursutgifter Administrasjon Bilgodtgjørelse Administrasjon Bompenger Administrasjon Reiseutgifter Administrasjon Personforsikringer Administrasjon Kontingenter Administrasjon Leie/leasing av maskiner/større utstyr Administrasjon Kopieringsavtaler Administrasjon Momskomp.utgift, drift Administrasjon Sykelønnsrefusjon Administrasjon Momskomp.innt, drift Administrasjon Refusjoner fra kommuner Administrasjon Totalt Personforsikringer Administrasjon KULSAM Totalt Abonnement/faglitteratur Administrative fellesutgifter Matvarer Administrative fellesutgifter Div. driftsutgifter Administrative fellesutgifter Bank-gebyrer og tjenester Administrative fellesutgifter Annonser Administrative fellesutgifter Kursutgifter Administrative fellesutgifter Energi Administrative fellesutgifter Forsikringer Administrative fellesutgifter Personforsikringer Administrative fellesutgifter Ansvarsforsiking Administrative fellesutgifter Kontingenter Administrative fellesutgifter Lisenser Administrative fellesutgifter Bet. for datatjenester/lisenser Administrative fellesutgifter Leie/leasing av maskiner/større utstyr Administrative fellesutgifter Vedlikehold invent. og utstyr Administrative fellesutgifter Service- /driftsavtaler og reparasjoner Administrative fellesutgifter Kopieringsavtaler Administrative fellesutgifter Konsulenttjenester Administrative fellesutgifter Juridisk bistand Administrative fellesutgifter

16 13500 Kjøp fra kommuner/kommunale institusjoner Administrative fellesutgifter Kjøp av tjenestetilbud fra private Administrative fellesutgifter Momskomp.utgift, drift Administrative fellesutgifter Avgiftspliktig salg av varer og tjenester Administrative fellesutgifter Kopieringsinntekter Administrative fellesutgifter Refusjoner fra staten Administrative fellesutgifter Momskomp.innt, drift Administrative fellesutgifter Refusjoner fra andre (private) Administrative fellesutgifter Interne overføringer Administrative fellesutgifter Totalt Personforsikringer Administrasjonslokaler Leie/leasing av maskiner/større utstyr Administrasjonslokaler Kopieringsavtaler Administrasjonslokaler Momskomp.utgift, drift Administrasjonslokaler Momskomp.innt, drift Administrasjonslokaler Totalt Personforsikringer Overformynderiet Totalt Personforsikringer Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede Totalt Personforsikringer Førskole Leie/leasing av maskiner/større utstyr Førskole Kopieringsavtaler Førskole Momskomp.utgift, drift Førskole Momskomp.innt, drift Førskole Totalt Personforsikringer Grunnskole Leie/leasing av maskiner/større utstyr Grunnskole Kopieringsavtaler Grunnskole Momskomp.utgift, drift Grunnskole Momskomp.innt, drift Grunnskole Totalt Personforsikringer Styrket barnehagetilbud Kopieringsavtaler Styrket barnehagetilbud Momskomp.utgift, drift Styrket barnehagetilbud Momskomp.innt, drift Styrket barnehagetilbud Totalt Personforsikringer Skolefritidstilbud Totalt Personforsikringer Rennesøy barnehage Leie/leasing av maskiner/større utstyr Rennesøy barnehage Kopieringsavtaler Rennesøy barnehage Momskomp.utgift, drift Rennesøy barnehage Momskomp.innt, drift Rennesøy barnehage Totalt Personforsikringer V.Åmøy barnehage Leie/leasing av maskiner/større utstyr V.Åmøy barnehage Kopieringsavtaler V.Åmøy barnehage Momskomp.utgift, drift V.Åmøy barnehage Momskomp.innt, drift V.Åmøy barnehage Totalt Personforsikringer Bru barnehage Leie/leasing av maskiner/større utstyr Bru barnehage Kopieringsavtaler Bru barnehage Momskomp.utgift, drift Bru barnehage Momskomp.innt, drift Bru barnehage Totalt

17 11860 Personforsikringer Vikevåg barnehage Leie/leasing av maskiner/større utstyr Vikevåg barnehage Kopieringsavtaler Vikevåg barnehage Momskomp.utgift, drift Vikevåg barnehage Momskomp.innt, drift Vikevåg barnehage Totalt Personforsikringer Østhusvik barnehage Leie/leasing av maskiner/større utstyr Østhusvik barnehage Kopieringsavtaler Østhusvik barnehage Momskomp.utgift, drift Østhusvik barnehage Momskomp.innt, drift Østhusvik barnehage Totalt Personforsikringer Skolelokaler Leie/leasing av maskiner/større utstyr Skolelokaler Kopieringsavtaler Skolelokaler Momskomp.utgift, drift Skolelokaler Utleie av lokaler Skolelokaler Momskomp.innt, drift Skolelokaler Totalt Personforsikringer Rennesøy skole Leie/leasing av maskiner/større utstyr Rennesøy skole Kopieringsavtaler Rennesøy skole Momskomp.utgift, drift Rennesøy skole Momskomp.innt, drift Rennesøy skole Totalt Personforsikringer Vikevåg skole Leie/leasing av maskiner/større utstyr Vikevåg skole Kopieringsavtaler Vikevåg skole Momskomp.utgift, drift Vikevåg skole Momskomp.innt, drift Vikevåg skole Totalt Personforsikringer Mosterøy skole Leie/leasing av maskiner/større utstyr Mosterøy skole Kopieringsavtaler Mosterøy skole Momskomp.utgift, drift Mosterøy skole Momskomp.innt, drift Mosterøy skole Totalt Personforsikringer Aktivitetstilbud barn/unge Totalt Annonser Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste Personforsikringer Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste Momskomp.utgift, drift Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste Momskomp.innt, drift Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste Totalt Personforsikringer Aktivitetssenter Totalt Annonser Diagnose, behandling, rehabilitering Personforsikringer Diagnose, behandling, rehabilitering Leie/leasing av maskiner/større utstyr Diagnose, behandling, rehabilitering Kopieringsavtaler Diagnose, behandling, rehabilitering Momskomp.utgift, drift Diagnose, behandling, rehabilitering Momskomp.innt, drift Diagnose, behandling, rehabilitering Totalt Personforsikringer Fysioterapi Kopieringsavtaler Fysioterapi Momskomp.utgift, drift Fysioterapi Momskomp.innt, drift Fysioterapi

18 Totalt Annonser Psykisk helsevern Personforsikringer Psykisk helsevern Momskomp.utgift, drift Psykisk helsevern Momskomp.innt, drift Psykisk helsevern Totalt Annonser Sosial rådgivning og veiledning Personforsikringer Sosial rådgivning og veiledning Leie/leasing av maskiner/større utstyr Sosial rådgivning og veiledning Kopieringsavtaler Sosial rådgivning og veiledning Momskomp.utgift, drift Sosial rådgivning og veiledning Momskomp.innt, drift Sosial rådgivning og veiledning Totalt Personforsikringer Flyktningekonsulent Leie/leasing av maskiner/større utstyr Flyktningekonsulent Kopieringsavtaler Flyktningekonsulent Momskomp.utgift, drift Flyktningekonsulent Momskomp.innt, drift Flyktningekonsulent Totalt Kjøp fra IKS Edruskapsarbeid Totalt Personforsikringer Tilbud til personer med rusproblemer Totalt Annonser Barnevernstjeneste Personforsikringer Barnevernstjeneste Kopieringsavtaler Barnevernstjeneste Momskomp.utgift, drift Barnevernstjeneste Momskomp.innt, drift Barnevernstjeneste Totalt Personforsikringer Institusjonsbaserte tjenester Leie/leasing av maskiner/større utstyr Institusjonsbaserte tjenester Momskomp.utgift, drift Institusjonsbaserte tjenester Momskomp.innt, drift Institusjonsbaserte tjenester Totalt Personforsikringer Institusjonsbaserte tjenester - yngre brukere Totalt Personforsikringer Korttid/rehab Totalt Personforsikringer Kjøkken - vaskeri Totalt Div. driftsutgifter Fellestjenester i institusjon Annonser Fellestjenester i institusjon Personforsikringer Fellestjenester i institusjon Ansvarsforsiking Fellestjenester i institusjon Leie/leasing av maskiner/større utstyr Fellestjenester i institusjon Kopieringsavtaler Fellestjenester i institusjon Momskomp.utgift, drift Fellestjenester i institusjon Momskomp.innt, drift Fellestjenester i institusjon Totalt Personforsikringer Nattevakttjeneste Totalt Personforsikringer Hjemmetjenester Totalt Personforsikringer Hjemmehjelp Totalt Personforsikringer Bo-tjenester Totalt

19 11860 Personforsikringer Koordineringskontor Leie/leasing av maskiner/større utstyr Koordineringskontor Kopieringsavtaler Koordineringskontor Momskomp.utgift, drift Koordineringskontor Momskomp.innt, drift Koordineringskontor Totalt Annonser Helse og velferd - fellestjenester Personforsikringer Helse og velferd - fellestjenester Momskomp.utgift, drift Helse og velferd - fellestjenester Momskomp.innt, drift Helse og velferd - fellestjenester Totalt Personforsikringer Psykisk helsevern i hjemmet Totalt Div. driftsutgifter Fellestjenester hjelp i hjemmet Personforsikringer Fellestjenester hjelp i hjemmet Ansvarsforsiking Fellestjenester hjelp i hjemmet Leie/leasing av maskiner/større utstyr Fellestjenester hjelp i hjemmet Kopieringsavtaler Fellestjenester hjelp i hjemmet Momskomp.utgift, drift Fellestjenester hjelp i hjemmet Momskomp.innt, drift Fellestjenester hjelp i hjemmet Totalt Personforsikringer Miljøtjeneste Totalt Personforsikringer Botilbud i institusjon Leie/leasing av maskiner/større utstyr Botilbud i institusjon Kopieringsavtaler Botilbud i institusjon Momskomp.utgift, drift Botilbud i institusjon Momskomp.innt, drift Botilbud i institusjon Totalt Personforsikringer Omsorgsboliger Leie/leasing av maskiner/større utstyr Omsorgsboliger Kopieringsavtaler Omsorgsboliger Momskomp.utgift, drift Omsorgsboliger Momskomp.innt, drift Omsorgsboliger Totalt Personforsikringer Flyktningeboliger Leie/leasing av maskiner/større utstyr Flyktningeboliger Kopieringsavtaler Flyktningeboliger Momskomp.utgift, drift Flyktningeboliger Momskomp.innt, drift Flyktningeboliger Totalt Personforsikringer Flykt./Oms.bolig Midgard Leie/leasing av maskiner/større utstyr Flykt./Oms.bolig Midgard Kopieringsavtaler Flykt./Oms.bolig Midgard Momskomp.utgift, drift Flykt./Oms.bolig Midgard Momskomp.innt, drift Flykt./Oms.bolig Midgard Totalt Personforsikringer Boligformidling og husbankordninger Totalt Personforsikringer Plansaksbehandling Totalt Personforsikringer Bygge-, delings- og seksjoneringssaker Totalt Personforsikringer Kart og oppmåling Totalt Overf. til andre Næringsutvikling Refusjoner fra fylkeskommuner Næringsutvikling

20 Totalt Personforsikringer Kaibygget Leie/leasing av maskiner/større utstyr Kaibygget Kopieringsavtaler Kaibygget Momskomp.utgift, drift Kaibygget Momskomp.innt, drift Kaibygget Totalt Momskomp.utgift, drift Næringsvirk.het komm. kaier Avskrivninger Næringsvirk.het komm. kaier Andre leieinntekter Næringsvirk.het komm. kaier Momskomp.innt, drift Næringsvirk.het komm. kaier Totalt Avskrivninger Hodneanlegget Andre leieinntekter Hodneanlegget Avgiftspliktige leieinntekter Hodneanlegget Totalt Personforsikringer Landbrukskontor Totalt Personforsikringer Drift av venterom Totalt Personforsikringer Kommunale veier Ansvarsforsiking Kommunale veier Leie/leasing av maskiner/større utstyr Kommunale veier Kopieringsavtaler Kommunale veier Juridisk bistand Kommunale veier Momskomp.utgift, drift Kommunale veier Momskomp.innt, drift Kommunale veier Refusjoner fra andre (private) Kommunale veier Totalt Personforsikringer Vedlikehold sykkel og gangstier Ansvarsforsiking Vedlikehold sykkel og gangstier Totalt Personforsikringer Parker, bad og friluftsliv Ansvarsforsiking Parker, bad og friluftsliv Leie/leasing av maskiner/større utstyr Parker, bad og friluftsliv Kopieringsavtaler Parker, bad og friluftsliv Momskomp.utgift, drift Parker, bad og friluftsliv Momskomp.innt, drift Parker, bad og friluftsliv Totalt Personforsikringer Lekeplasser i kommunale felt Leie/leasing av maskiner/større utstyr Lekeplasser i kommunale felt Kopieringsavtaler Lekeplasser i kommunale felt Momskomp.utgift, drift Lekeplasser i kommunale felt Momskomp.innt, drift Lekeplasser i kommunale felt Totalt Personforsikringer Distribusjon av vann Leie/leasing av maskiner/større utstyr Distribusjon av vann Kopieringsavtaler Distribusjon av vann Momskomp.utgift, drift Distribusjon av vann Momskomp.innt, drift Distribusjon av vann Totalt Personforsikringer Avløpsnett / innsamling av avløpsvann Leie/leasing av maskiner/større utstyr Avløpsnett / innsamling av avløpsvann Kopieringsavtaler Avløpsnett / innsamling av avløpsvann Momskomp.utgift, drift Avløpsnett / innsamling av avløpsvann Momskomp.innt, drift Avløpsnett / innsamling av avløpsvann Totalt

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Vedtatt i kommunestyret 13. desember 2012, KO-sak 81/12 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

<legg inn ønsket tittel>

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418. Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000

Detaljer

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014 Ansvar: 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP (110) 1030 EKSTRAHJELP 5.000 1080 GODTGJØRING ORDF./VARAORDF. 689.931 1081 MØTEGODTGJØRELSE 608.000 1082 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE POLITIKERE 70.000 1095 PENSJONSUTGIFT,

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04 FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 Rådmannens forslag 08.11.04 INNHOLD. 1. Økonomisk oversikt drift. 2. Økonomisk oversikt investeringer. 3. Anskaffelse og anvendelse av midler. 4. Vedlegg 1A Driftsbudsjett.

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013 Bruker: AARA Klokken: 13:15 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 141010 Politisk ledelse 10101 Faste stillinger 975.000 842.000 10195 Påløpte feriepenger 0 99.900 10410 Overtid 7.000 7.000 10520 Annen

Detaljer

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII Virksomhetsområde:10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet:100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000 1080

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012 141010 Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 1.0115.1200.0 LØNNSOPPGJØR 1.0195.1200.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0310.1000.0 ENGASJEMENTER PROSJ., ETC. 1.0395.1000.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0410.1000.0

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012 LEIRFJORD KOMMUNE Rådmannens innstilling Detaljbudsjett 2012 1000 Fellesutgifter pensjon og arb.g.avgift 12901 Fellesutgifter pensjon 13 488 023 10 810 575 14 743 294 12902 Fellesutgifter arb.g.avgift

Detaljer

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2. Ansatte, årsverk, lønn og svekst per kostra funksjonskode Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.814 843 102,1-1,0 Administrasjon. Totalt i sektoren 27.661 24.107 41.342 551 595 114,1

Detaljer

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 Konto Konto(T) Tj B2013 B2012 R2011 110 KOMMUNESTYRE 10800 Godtgjørelse ordfører 100 667 000 625 000 650 166 10802 Godtgjørelse varaordfører 100 167 000 155 000 162 539 10805

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana 1000 Kommunestyret og andre faste politiske utvalg 0 (Ingen prosjekt) 1.101090.100.0 Annen fast lønn 1.103000.360.0 Lønn ekstrahjelp 1.103010.100.0 Engasjementer

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2013. 1000 Politisk ledelse Politisk ledelse -27 000 Politisk ledelse 1 566 000. Politiske partier 50 000

Beskrivelse Budsjett 2013. 1000 Politisk ledelse Politisk ledelse -27 000 Politisk ledelse 1 566 000. Politiske partier 50 000 1000 Politisk ledelse Politisk ledelse 27 000 Politisk ledelse 1 593 000 Politisk ledelse 1 566 000 1020 Politiske partier Politiske partier 0 Politiske partier 50 000 Politiske partier 50 000 1030 Politiske

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 1 Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift 1 037 170 91 615,83 Lønn rådgiver skal også føres her Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 og slønn pr.. Vekst i fra 1.12.2012 til 1.12.. pr. 1.12.. gruppe svekst Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 100 Politisk styring 179

Detaljer

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Fakta: Arendal kommune har lavere inntekter enn snittet for Gruppe 13 (sammenlikningsgruppen) Rådmannen legger frem forlag om reduksjoner i driftsrammen for enhetene i 2013

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer 10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150

Detaljer

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune ansvar : 0003 - PROSJEKT: PSYKIATRI 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 232 294 956,59 366 000 286 696,39 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 241 187 300,66 181 000 175 820,49

Detaljer

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST GODTGJERSLE FOLKEVALDE 10811 GODTGJERSLE ORDFØRAR/VARAORDFØRAR

Detaljer

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014 - - Gamvik 1.10100 Fastlønn 1.10101 Lønn brannsjef 1.10103 Lønn vaktmester 1.10104 Lønn lærlinger 1.10105 Faste tillegg 1.10106 Fast vaktgodtgjørelse 1.10200 Lønn til vikarer 1.10201 Sykevikarer 1.10202

Detaljer

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4.november 2010 Talldel Rygge kommune - - Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 770 674 790 000 818 000 1.0101.1800.0 FASTE STILLINGER 0 0 0 1.0195.1200.0 PÅLØPTE

Detaljer

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar Enhet Steigen barneskole Ansvar 20110 Steigen barneskole 10102 FASTLØNN LÆRERE 10103 FASTLØNN SPES.PED. LÆRERE 10110 FASTLØNN SPES.PED. ASSISTENTER 10113 FORSTERKET OPPLÆRING 10114 FASTLØNN FREMMEDSPRÅKLIGE

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE qp1' - historlsk ogfraintidsretta 1 VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE DETALJERTDRIFTSREKNESKAPs 2-56 PROSJEKTREKNESKAPDRIFT s 57-68 DETALJERTINVESTERINGSREKENSKAPs 69-74 DETALJERTBALANSEREKNSKAPs

Detaljer

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT)

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) Netto VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) PROSJEKTER 000 Prosjekter Prosjekter 0 0 0 0 0 FFFFF SENTRALADMINISTRASJONEN OG FELLESUTGIFTER 1000 Politiske organ 1.0800 Ordfører /varaordførergodtgjørelse

Detaljer

Detaljbudsjett for 2015

Detaljbudsjett for 2015 1 Ansvar: 002 Enhetsadministrasjon PUF 10101 Regulativlønn 589.000 617.000 599.444 10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig 2.000 2.000 1.196 10901 Pensjonspremie KLP 92.000 96.000 83.222 10991 Arbeidsgiveravgift

Detaljer

Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010

Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Budsjett 2011 Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Budsjett 2011 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 6000 101000 Fast lønn, drift 1 037 170 98 194,60 9,47 101034 Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag Faktiske endringer KS 070/13 vs 180001 Rammetilskudd -167 253 000-166 295 000 958 000 958 000 181001 Integreringstilskudd -5 450 400-5 998 200-547 800-547 800-21 150-14 969 187400 Eiendomsskatt 000 000

Detaljer

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0 Gamvik rapport: Gamvik 1000 Kommunestyre og formannskap 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 0.1290 Andre driftsutgifter 7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0 0.6700 Salg av fast

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 0001 Prosjekt NordVest Russland 202 Grunnskole 1.102000.202.0 Lønn vikarer 1.111500.202.0 Matvarer 1.112005.202.0 Gaver, påskjønnelser o.l. 1.112039.202.0 Utgifter arrangement 1.112050.202.0 Hotellutgifter

Detaljer

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100 1000 Politisk leiing 1000 Folkevalde,politisk komitè/utval 10107 Lønsavsetjing (11 522) 10803 Møtegodtgjersle 476 362 394 000 480 000 10804 Tapt arbeidsforteneste 71 574 70 700 70 000 10908 Gruppeliv/ulukkesforsikring

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 100 Komm/form/adm/hovedutvalg 1.108000 Godtgj. folkevalgte 1.108001 Godtgjørelse ordfører 1.108002 Godtgjørelse varaordfører 1.108010 Møtegodtgjørelse folkevalgte 1.108020 Tapt arbeidsfortjeneste folkevalgte

Detaljer

BUDSJETT 2013. Vedteke Gol kommunestyre 18.12.2012

BUDSJETT 2013. Vedteke Gol kommunestyre 18.12.2012 BUDSJETT 2013 Vedteke Gol kommunestyre 18.12.2012 Kommunestyresak 79/2012 INVESTERINGS- BUDSJETT Ansvar: 0011 Byggdrift Tjeneste: 2221 Drift og investering skoleanlegg Prosjekt: 125 Brannsikring - Gol

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer Vedlegg til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 resultatenheter Side 1 av 150 10101 Fast lønn 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 10 838 000 10401 Overtid 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 50

Detaljer

Detaljbudsjett 2014. 1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 06.01.2014. Bruker: AREI Klokken: 12:06 Program: XKOST-A1 Versjon: 14

Detaljbudsjett 2014. 1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 06.01.2014. Bruker: AREI Klokken: 12:06 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 Bruker: AREI Klokken: 12:06 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Grp Ansvar: 900 POLITISK STYRING Ansvar: 1100 POLITISK STYRING Tjeneste: 10022 LEVEKÅRSUTVALG 10803 LØN LEIARE/VARAORDFØRER 29 0 10804 MØTEGODTGJ.

Detaljer

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11.

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11. Bruker: 18SVEFEI Klokken: 08:51 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10509 ANNA LØN 3.372 0 0 0 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 622.626

Detaljer

1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 13.11.2013

1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 13.11.2013 Buds(end) Buds(end) Grp Ansvar: 900 POLITISK STYRING Ansvar: 1100 POLITISK STYRING Tjeneste: 10022 LEVEKÅRSUTVALG 10803 LØN LEIARE/VARAORDFØRER 29 0 10804 MØTEGODTGJ. 49 135 10805 TAPT ARBEIDSFORTJ. 162

Detaljer

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 00:13 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 453.781 669.000 68 10802 ANDRE FASTE

Detaljer

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske utvalg Ansvar: Tapt arbeidsfortjeneste 200 000 26 737 61

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Budsjett 2011. Budsjett 2010. Budsjett 2009. Budsjett 2012. Budsjett 2013. Båtsfjord Budsjettrapport: Skoler. Beskrivelse

Budsjett 2011. Budsjett 2010. Budsjett 2009. Budsjett 2012. Budsjett 2013. Båtsfjord Budsjettrapport: Skoler. Beskrivelse Båtsfjord rapport: Skoler 3000 Drift Nordskogen skole 1.0100.202.0 Lønn administrative lederstillinger 1.0123.202.0 Lønn samlingsstyrere 1.0124.202.0 Lønn mediate/itansvarlig 1.0184.202.0 Svangerskapslønn

Detaljer

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg FELLESUTGIFTER 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelser 58 000 1.1000.1750.100 Reiser ikke oppg pl 15 000 1.1001.0810.100 Ledergodtgjørelser 20 000 1.1001.1290.100

Detaljer

Driftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010

Driftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010 0001 Nordvest-Russland sa 101020 Lønn undervisn.pers. 202 4 228,30 0001 Nordvest-Russland sa 102000 Lønn vikar 202 2 200,00 0001 Nordvest-Russland sa 111500 Matvarer 202 9 605,00 3 745,76 0001 Nordvest-Russland

Detaljer

Rådmannens forslag. Tallbudsjett 2016-19. Sortland kommune

Rådmannens forslag. Tallbudsjett 2016-19. Sortland kommune Rådmannens forslag Tallbudsjett 2016 201619 Sortland kommune Innhold Budsjettskjema 1A drift... 3 Budsjettskjema 2 A... 4 Økonomisk oversikt drift... 5 Investeringsplan 2016... 6 Driftsbudsjett... 8 2

Detaljer

BUDSJETT 2016 INVESTERING OG DRIFT

BUDSJETT 2016 INVESTERING OG DRIFT BUDSJETT 2016 INVESTERING OG DRIFT INVESTERINGSBUDSJETT 2016 Definisjon kva er ei investering? Økonomisjefen si tolking Gjenstand eller kostnader som gjeld fysisk anskaffing av gjenstand med ein kostnad

Detaljer

1 798 0 0 utgifter 1 798 0 0. -333 338 0 0 inntekter -333 338 0 0. Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig -331 540 0 0

1 798 0 0 utgifter 1 798 0 0. -333 338 0 0 inntekter -333 338 0 0. Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig -331 540 0 0 1000 Kommunestyre og formannskap 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 0.01209 Andre driftsutgifter 1 798 0 0 utgifter 1 798 0 0 0.06700 Salg av fast eiendom 333 338 0 0 inntekter

Detaljer

SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - BUDSJETT 2014

SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - BUDSJETT 2014 SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - 2014 Gebyrutvikling - sjølkost. Endring 13-14 7,19 5,05 9,68 5,95 (Endring gjelder sum inntekter) Bud. 2014 614 616 617 618 Driftsutg. (d+k) 6.749.000

Detaljer

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396 Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Sentraladm. og fellesdrift 5 471 584 4 164 000 4 417 000 4 167 000 4 167 000

Detaljer

Regnskap 2008. Budsjett 2009. Budsjett 2010. Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse

Regnskap 2008. Budsjett 2009. Budsjett 2010. Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse DeatnuTana rapport: DeatnuTana 1100 Den norske kirken 1.4705.390.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 1.4705.393.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 2 143 095 2 443 000 2 517 000 783 243 798 338 822 300 utgifter

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter ÅRSMELDING 2010 Del 3 Årsregnskap Herøy kommune - Et hav av muligheter - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE 100 Folkevalgte styringsorgan... 4 110 - Administrasjonsenheten... 7 240 Herøy barnehage... 16 260 Herøy

Detaljer

Driftsregnskap på kontonivå samlet

Driftsregnskap på kontonivå samlet Driftsregnskap på kontonivå samlet 10100 Fast lønn 0 0 0 10300 Ekstrahjelp 792 0 0 10800 Styrehonorar 22 500 27 500 27 500 10801 Møtegodtgjørelse 40 967 40 000 31 401 10900 Premie KLP 17 683 40 000 36

Detaljer

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Skatteoppkreveren i Hallingdal

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Skatteoppkreveren i Hallingdal Handlingsplan 2014 2017 EKSTERN TENESTE Skatteoppkreveren i Hallingdal BUDSJETT 2014 Avvik Budsjett Budsjett Budsjett Komm- Budsjett Regnskap 2014 2013 2014-2013 entar 2012 2012 10100 Fast lønn 3 447 000

Detaljer

Tilskuddsberegning-modellen

Tilskuddsberegning-modellen Dette er en veileder. Den er basert på reglene fra Kunnskapsdepartementet, F 05/2011 og Kostraveilederen fra KRD for 2012. Veilederen utfyller disse reglene. Kommunen velger selv om veilederen skal brukes.

Detaljer

SAK 02/15 REKNESKAP 2014

SAK 02/15 REKNESKAP 2014 SAK 02/15 REKNESKAP 2014 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2014. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

budsjett Regnskap Avvik

budsjett Regnskap Avvik Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321

Detaljer

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Foto: Yngve Grønvik Vår visjon: Åpne dører! Vedtatt i Sør-Varanger menighetsråd 25.oktober 2012. Joh Åp 3,8 Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør - som ingen kan

Detaljer

BUDSJETT 2014 - FORDELING KOMMUNENE

BUDSJETT 2014 - FORDELING KOMMUNENE SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL BUDSJETT - FORDELING KOMMUNENE Ansvar:8120Skatteoppkreveren i Hallingdal. Tjeneste: 2901 Utgifter/inntekter interkommunalt Fordeling Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol 10100Administrasjon

Detaljer

Ansvarsdimensjon for Askim kommune

Ansvarsdimensjon for Askim kommune Ansvarsdimensjon for Askim kommune SNR. 11 POLITISK VIRKSOMHET 11000 BYSTYRET 11010 KOMITEER OG UTVALG 11020 UNGDOMMENS BYSTYRE 11030 VENNSKAPSKOMITE 11040 ELDRERÅDET 11050 OVERFORMYNDERIET 11060 FORLIKSRÅD

Detaljer

Årsbudsjett 2014 - drift

Årsbudsjett 2014 - drift Bruker: 18SVEFEI Klokken: 09:55 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10509 ANNA LØN 0 0 2.275 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 669.000

Detaljer

Detaljert tallbudsjett. Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015

Detaljert tallbudsjett. Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015 Detaljert tallbudsjett Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015 Innholdsfortegnelse Investeringsbudsjett... 2 Driftsbudsjett... 3 1 Investeringsbudsjett 2014 B2015 Rådma ØP 2015-2018

Detaljer

Budsjett 2014. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Budsjett 2014. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter Talldel Herøy kommune Et hav av muligheter Side 2 av 59 Innhold DRIFT... 4 100 Folkevalgte styringsorgan... 4 110 Administrasjonsenheten... 6 120 Bygg og anlegg... 16 130 Brannvesen... 22 140 Interkommunale

Detaljer

Tilskuddsberegning-modellen

Tilskuddsberegning-modellen Dette er en veileder. Den er basert på reglene fra Kunnskapsdepartementet, F 05/2011 og Kostraveilederen fra KRD for 2012. Veilederen utfyller disse reglene. Kommunen velger selv om veilederen skal brukes.

Detaljer

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 1 Innholdsfortegnelse Side Innhold Hovedoversikter 3 Økonomisk oversikt drift 4 Økonomisk oversikt

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 0001 Prosjekt NordVest Russland 1.102000.202.0 Lønn vikarer 1.111500.202.0 Matvarer 1.112005.202.0 Gaver, påskjønnelser o.l. 1.112039.202.0 Utgifter arrangement 1.112050.202.0 Hotellutgifter møter mm ikke

Detaljer

kt diiillf 7340 OPPDAL OPPDAL 21.10.2015 Var ref: 2015/267. rkivkode: 139/0 Oppdal Kirkelige Fellesråd - Kommentarer til budsjett for 2016.

kt diiillf 7340 OPPDAL OPPDAL 21.10.2015 Var ref: 2015/267. rkivkode: 139/0 Oppdal Kirkelige Fellesråd - Kommentarer til budsjett for 2016. DENNORSKEKIRKE Oppdal kirkelige fellesråd Oppdal Kommune v/radmannen Inge Krokanns veg 2 2 1GLT, kt diiillf 150 7340 OPPDAL OPPDAL Var ref: /267. rkivkode: 139/0 Oppdal Kirkelige Fellesråd - Kommentarer

Detaljer

FROLAND KOMMUNE Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015. Formannskapets budsjettgrunnlag

FROLAND KOMMUNE Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015. Formannskapets budsjettgrunnlag FROLAND KOMMUNE Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 Formannskapets budsjettgrunnlag Budsjettramme 2012 fordelt på tjeneste; 600 - RÅDMANNEN Ansvar Tjeneste Tjeneste Budsjett 600 1001 Politiske råd

Detaljer

SAK 01/13 REKNESKAP 2012

SAK 01/13 REKNESKAP 2012 SAK 01/13 REKNESKAP 2012 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2012. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Budsjett og virksomhetsplanet lokale museer

Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Budsjett og virksomhetsplanet lokale museer Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS BEHANDLEDE ORGAN: Representantskapet AAks-IKS SAKSBEHANDLER: Kjell-Olav Masdalen MØTEDATO: 22.04.14 ARKIVNR.: SAK NR.: 08/14 Budsjett og virksomhetsplanet lokale

Detaljer

Driftsbudsjett Vadsø Havn KF - 2016 1 av 7

Driftsbudsjett Vadsø Havn KF - 2016 1 av 7 DRIFTSBUDSJETT VADSØ HAVN KF - ÅR 2016 Regnskap Buds(end) Budsjett Art Navn 2014 2015 2016 Ansvar: 1711 DRIFT VADSØ HAVN 10100 FAST LØNN 1 932 819 1 750 000 2 000 000 10201 VIKAR VED SYKEFRAVÆR 68 977

Detaljer

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift Politisk organisering Kommunestyre 41 Kontrollutvalg 5 Barne- og ungdomsråd Eldreråd Råd for funksjonshemmede Formannskap 11 Partssammensatt utvalg Klagenemnd 5 9 Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og

Detaljer

Sum 1.1 3 903 400-5 733 100 97 000-1 732 700

Sum 1.1 3 903 400-5 733 100 97 000-1 732 700 BUDSJETTREGULERING 2012 Økt innt Red innt Økt utg Red utg 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelse 20 000 1.1000.1151.100 Kommunal bevertning 10 000 1.1000.1600.100 Reiseutgifter oppgavepliktig 15 000 1.1000.1750.100

Detaljer

Driftsregnskap 2011. 1 Birkenes kommune (2011) - År/Periode 2011 1-12 07.06.2012

Driftsregnskap 2011. 1 Birkenes kommune (2011) - År/Periode 2011 1-12 07.06.2012 1 Ansvar: 1032 Boligtilskudd 147000 Overført til andre (private) 175.000,00 0 175.000 155000 Avsetning til bundne fond 402.000,00 0 402.000 177003 Etabl.tilsk. - tilbakebet. -277.000,00 0-277.000 181002

Detaljer

2010 Kommunal PP-tjeneste 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99. 2101 Sodin skole 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99

2010 Kommunal PP-tjeneste 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99. 2101 Sodin skole 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99 Ansvar Ansvar (T) Kostfunk Kostfunk (T) Kostart 1800 Andre utg. sentraladm. 211 Styrket tilbud til førskolebarn 130 1800 Andre utg. sentraladm. 211 Styrket tilbud til førskolebarn 185 1800 Andre utg. sentraladm.

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010

ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 ÅRSBUDSJETT 2007 ØKONOMIPLAN 2007 2010 FOSNES KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 14.12.2006 Økonomisk oversikt - investering 14.12.2006 Regnskap 2005 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009

Detaljer

Detaljert tallbudsjett. Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.12 til årsbudsjett 2013

Detaljert tallbudsjett. Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.12 til årsbudsjett 2013 Detaljert tallbudsjett Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.12 til årsbudsjett 2013 Innholdsfortegnelse Investeringsbudsjett... 2 Driftsbudsjett... 3 1 Investeringsbudsjett 2013 B 2013 Rådm B 2013 Kst

Detaljer

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAP Årsregnskap Vedtatt budsjett Årsregnskap Kontonr. Navn 2008 2008 2007 011500 Matvarer 1 311,00 0,00 013000 Post, bank, telefon 015000 Opplæring,kurs

Detaljer

Tallbudsjett 2014. Rådmannens forslag. Sortland kommune

Tallbudsjett 2014. Rådmannens forslag. Sortland kommune Tallbudsjett 2014 Rådmannens forslag Sortland kommune Sortland kommune Tallbudsjett 2014 2 Innholdsfortegnelse 1 BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFT... 3 2 BUDSJETTSKJEMA 2A... 4 3 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT... 5 4

Detaljer

TJENESTEKONTOPLAN - STAVANGER KOMMUNE

TJENESTEKONTOPLAN - STAVANGER KOMMUNE 100 POLITISK STYRING 10000 POLITISK STYRING 110 KONTROLL OG REVISJON 11000 KONTROLL OG REVISJON 120 ADMINISTRASJON 12000 ADMINISTRASJON 121 FORVALTNINGSUTGIFTER I EIENDOMSFORVALTNINGEN 12100 FORVALTNINGSUTGIFTER

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: 3/69 Møtedato/tid: 6.5.23, kl. 9: Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Møtedeltakere: Kari Slungård, leder Toralf Øverås Astrid Jensen Forfall: Ingen.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: Følgende budsjettendringer gjennomføres: Utgiftsøkning

Detaljer

Helse og omsorg. 1.0141. Lønn spesialsykepleiere 0 0 85 945 85 945 85 945 85 945. 1.0200. Sykevikarer 33 943 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000

Helse og omsorg. 1.0141. Lønn spesialsykepleiere 0 0 85 945 85 945 85 945 85 945. 1.0200. Sykevikarer 33 943 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 Helse og omsorg Konsekvensjustert budsjett 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 1.0100. Lønn administrative lederstillinger 1 427 925 1 224 000 1 309 010 1 309 010 1 309 010 1 309 010 1.0141.

Detaljer

Saksliste soknera d 23.04.2014

Saksliste soknera d 23.04.2014 Saksliste soknera d 23.04.2014 Sak Emne 24/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Forslag til vedtak: Godkjennes 25/2014 Referater Sokneråd 26.3.2014 Forslag til vedtak: Godkjennes 26/2014 Orienteringer

Detaljer

Saksbehandler: Øystein Hagerup Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/170. Formannskapet 26.01.2015

Saksbehandler: Øystein Hagerup Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/170. Formannskapet 26.01.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øystein Hagerup Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/170 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 26.01.2015 BUDSJETT 2015 - SENTRALADMINISTRASJONEN Rådmannens forslag til vedtak: Karmøy formannskap

Detaljer

Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099

Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 016 3 694 234 423 972 88,5 1001 Lønnspott og andre reserver

Detaljer

Budsjett 2015. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Budsjett 2015. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter Budsjett 215 Talldel Herøy kommune - Et hav av muligheter Budsjett 215 Side 2 av 63 Innhold Budsjett 215 DRIFT...4 1 Folkevalgte styringsorgan...4 11 Administrasjonsenheten...6 13 Brannvesen...2 14 Interkommunale

Detaljer

Definisjonskatalog KOSTRA 2009 UTDANNING

Definisjonskatalog KOSTRA 2009 UTDANNING Definisjonskatalog KOSTRA 2009 UTDANNING Tjeneste Forklaring Fylkenes egne kontostreng KOSTRA funksjon Administrasjon Administrativ ledelse ved sentraladministrasjon Fylkets hus (ledere som leder andre

Detaljer

STYREMØTE NR. 5/ 2014

STYREMØTE NR. 5/ 2014 NORDRE FOLLO RENSEANLEGG IKS Telefon: 64 97 44 50 1407 Vinterbro STYREMØTE NR. 5/ 2014 Herved innkalles det til styremøte nr. 6/ 14 TIRSDAG 23 September 2014 Kl. 18.00 Møte holdes i adm.bygget på Nordre

Detaljer

SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING TEKNISKE TJENESTER - BUDSJETT 2016

SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING TEKNISKE TJENESTER - BUDSJETT 2016 SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING TEKNISKE TJENESTER - 2016 Gebyrutvikling - sjølkost. Endring 15-16 0,00 2,74 0,00 9,75 (Endring gjelder sum inntekter) Bud. 2016 614 616 617 618 Driftsutg. (d+k) 6.523.000

Detaljer