Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan Talldel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel"

Transkript

1 Årsbudsjett 2014 og økonomiplan Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2014 og økonomiplan

2 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET 4 INVESTERINGSBUDSJETTET 107 Vedlegg til Årsbudsjett 2014 og økonomiplan

3 Ansvarskoder Ansvarskodene som benyttes i drifts- og investeringsbudsjettet refererer seg til følgende ansvarsområder: 100 Politisk styring og kontroll 120 Fellestjenester - avd. 122 Felles admin 123 Stabsfunksjoner 124 IKT 200 Oppvekst og læring 202 Rennesøy musikk og kulturskole 210 Grunnskole Rennesøy 211 Musikal Rennesøy skole 215 Brønnhagen kompetansesenter 230 Grunnskole Vikevåg 250 Grunnskole Mosterøy 261 SFO Vikevåg 262 SFO Mosterøy 272 Rennesøy barnehage 273 Vestre Åmøy barnehage 274 Bru barnehage 275 Østhusvik barnehage 276 Vikevåg barnehage 277 Skorpefjell barnehage 1 (i bruk fom 2013) 300 Helse og velferd administrasjon 301 Helse og velferd felles 310 Legekontoret 311 Helsestasjon 321 Fysioterapi 322 Psykisk helsevern 340 NAV 360 Barneverntjenesten 371 Institusjonsbaserte tjenester 373 Tjenester yngre brukere 374 Rehabilitering- og hjemmetjenester 375 Bo- og aktivitetstjenester 376 Tverrfaglige tjenester 400 Plan og utvikling 410 Landbrukskontor 450 Kultur 451 Kulturmidler 452 Frivilligsentral 453 Barn og unge 455 Bibliotek 500 Prosjektorganisering/utbygging 600 Tekniske tjenester 620 Energi 630 Renhold 650 Vedlikeholdstjenester 700 VAR tjenester 800 Skatter og statstilskudd 900 Finansieringstransaksjoner Vedlegg til Årsbudsjett 2014 og økonomiplan

4 10150 Delt vakt Politisk styring Overtid Politisk styring Lønn ordfører / varaordfører Politisk styring Godtgjørelse kommunestyrerep Politisk styring Godtgjørelse formannskap Politisk styring Godgjørelse hovedutvalg KOO Politisk styring Godtgjørelse hovedutvalg MU Politisk styring Godtgjørelse planutvalg Politisk styring Godtgjørelse byggekomitè Politisk styring Tapt arb.fortjeneste Politisk styring Annen lønn/godtgj. folkevalgte Politisk styring Pensjonspremie KLP Politisk styring Arbeidsgiveravgift Politisk styring Kontormateriell Politisk styring Abonnement/faglitteratur Politisk styring Matvarer Politisk styring Div. driftsutgifter Politisk styring Gaver/påskjønnelser Politisk styring Annonser Politisk styring Representasjon/møter Politisk styring Kursutgifter Politisk styring Bilgodtgjørelse Politisk styring Erkjentlighetsgaver Politisk styring Bompenger Politisk styring Reiseutgifter Politisk styring Husleie Politisk styring Konsulenttjenester Politisk styring Kjøp fra kommuner/kommunale institusjoner Politisk styring Kjøp av tjenestetilbud fra private Politisk styring Ref. ekstern arb.giver Politisk styring Momskomp.utgift, drift Politisk styring Tilskudd politiske partier Politisk styring Forsinkelsesrenter Politisk styring Momskomp.innt, drift Politisk styring Totalt Fast lønn Valg Overtid Valg Arbeidsgiveravgift Valg Div. driftsutgifter Valg Kursutgifter Valg Oppgavepl.reiseutg. (Diett etc.) Valg Bilgodtgjørelse Valg Bompenger Valg Reiseutgifter Valg Momskomp.utgift, drift Valg Momskomp.innt, drift Valg Totalt Godtgjørelse kontrollutvalg Kontroll og revisjon Arbeidsgiveravgift Kontroll og revisjon Kursutgifter Kontroll og revisjon Reiseutgifter Kontroll og revisjon Kjøp fra kommuner/kommunale institusjoner Kontroll og revisjon Revisjonsutgifter Kontroll og revisjon Kjøp av tjenestetilbud fra private Kontroll og revisjon Momskomp.utgift, drift Kontroll og revisjon Momskomp.innt, drift Kontroll og revisjon Totalt

5 10807 Godtgjørelse eldreråd Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede Arbeidsgiveravgift Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede Div. driftsutgifter Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede Kursutgifter Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede Bilgodtgjørelse Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede Reiseutgifter Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede Momskomp.utgift, drift Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede Momskomp.innt, drift Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede Totalt Totalt Delt vakt Politisk styring Overtid Politisk styring Arbeidsgiveravgift Politisk styring Totalt Fast lønn Administrasjon Lønn etter- og videreutdanning Administrasjon Kveld/nattillegg Administrasjon Vikarer sykdom/svangerskap Administrasjon Ekstrahjelp Administrasjon Overtid Administrasjon Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Administrasjon Trekkpliktige seniortiltak Administrasjon Pensjonspremie KLP Administrasjon Pensjonspremie SPK Administrasjon Arbeidsgiveravgift Administrasjon Kontormateriell Administrasjon Abonnement/faglitteratur Administrasjon Matvarer Administrasjon Div. driftsutgifter Administrasjon Gaver/påskjønnelser Administrasjon Telefonutgifter Administrasjon Bank-gebyrer og tjenester Administrasjon Representasjon/møter Administrasjon Kursutgifter Administrasjon Oppgavepl.reiseutg. (Diett etc.) Administrasjon Bilgodtgjørelse Administrasjon Utgiftsdekning Administrasjon Bompenger Administrasjon Reiseutgifter Administrasjon Kontingenter Administrasjon Kontingent K.S Administrasjon Bet. for datatjenester/lisenser Administrasjon Konsulenttjenester Administrasjon Arbeidsgiverkontroll Administrasjon Momskomp.utgift, drift Administrasjon Gebyrer Administrasjon Refusjoner fra staten Administrasjon Sykelønnsrefusjon Administrasjon Momskomp.innt, drift Administrasjon Refusjoner fra andre (private) Administrasjon Tjenesteyting Kirkelig fellesråd Administrasjon Interne overføringer Administrasjon Totalt Totalt Ekstrahjelp Politisk styring Overtid Politisk styring Avg.pliktig telefongodtgjørelse Politisk styring

6 10990 Arbeidsgiveravgift Politisk styring Matvarer Politisk styring Telefonutgifter Politisk styring Kursutgifter Politisk styring Bilgodtgjørelse Politisk styring Reiseutgifter Politisk styring Momskomp.utgift, drift Politisk styring Momskomp.innt, drift Politisk styring Totalt Ekstrahjelp Administrasjon Overtid Administrasjon Avg.pliktig telefongodtgjørelse Administrasjon Trekkpliktige seniortiltak Administrasjon Arbeidsgiveravgift Administrasjon Abonnement/faglitteratur Administrasjon Matvarer Administrasjon Div. driftsutgifter Administrasjon Telefonutgifter Administrasjon Kursutgifter Administrasjon Reiseutgifter Administrasjon Kjøp av tjenestetilbud fra private Administrasjon Momskomp.utgift, drift Administrasjon Forsinkelsesrenter Administrasjon Tilfeldige inntekter Administrasjon Momskomp.innt, drift Administrasjon Totalt Abonnement/faglitteratur AMU Div. driftsutgifter AMU Kursutgifter AMU Totalt Bedriftshelsetjeneste Bedriftshelsetjenesten Refusjon tilretteleggingstilskudd Bedriftshelsetjenesten Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Administrasjon KULSAM Arbeidsgiveravgift Administrasjon KULSAM Telefonutgifter Administrasjon KULSAM Momskomp.utgift, drift Administrasjon KULSAM Momskomp.innt, drift Administrasjon KULSAM Totalt Telefonutgifter Fellesutgifter IKT Momskomp.utgift, drift Fellesutgifter IKT Momskomp.innt, drift Fellesutgifter IKT Totalt Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Administrative fellesutgifter Avg.pliktig telefongodtgjørelse Administrative fellesutgifter Honorar, internundervisning Administrative fellesutgifter Arbeidsgiveravgift Administrative fellesutgifter Kontormateriell Administrative fellesutgifter Kopieringsmateriell Administrative fellesutgifter Abonnement/faglitteratur Administrative fellesutgifter Matvarer Administrative fellesutgifter Kantinedrift Administrative fellesutgifter Div. driftsutgifter Administrative fellesutgifter Velferdstiltak, ansatte Administrative fellesutgifter Gaver/påskjønnelser Administrative fellesutgifter Innfordringsutgifter Administrative fellesutgifter Telefonutgifter Administrative fellesutgifter

7 11310 Porto Administrative fellesutgifter Bank-gebyrer og tjenester Administrative fellesutgifter Stillingsannonser Administrative fellesutgifter Kopieringsutgifter Administrative fellesutgifter Representasjon/møter Administrative fellesutgifter Kursutgifter Administrative fellesutgifter Kompetanseheving Administrative fellesutgifter Bilgodtgjørelse Administrative fellesutgifter Erkjentlighetsgaver Administrative fellesutgifter Bompenger Administrative fellesutgifter Reiseutgifter Administrative fellesutgifter Kontingenter Administrative fellesutgifter Kontingent K.S Administrative fellesutgifter OU - midler Administrative fellesutgifter Konsulenttjenester Administrative fellesutgifter Interkommunalt arkiv Administrative fellesutgifter Kjøp fra statlige institusjoner Administrative fellesutgifter Kjøp av tjenestetilbud fra private Administrative fellesutgifter Momskomp.utgift, drift Administrative fellesutgifter Forsinkelsesrenter Administrative fellesutgifter Overføring til investeringeregnskapet Administrative fellesutgifter Avskrivninger Administrative fellesutgifter Tilfeldige inntekter Administrative fellesutgifter Kopieringsinntekter Administrative fellesutgifter Refusjoner fra staten Administrative fellesutgifter Refusjon NAV-kontor Administrative fellesutgifter Momskomp.innt, investeringer Administrative fellesutgifter Momskomp.innt, drift Administrative fellesutgifter Refusjoner fra kommuner Administrative fellesutgifter Refusjoner fra andre (private) Administrative fellesutgifter Tjenesteyting Kirkelig fellesråd Administrative fellesutgifter Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Administrasjonslokaler Trekkpliktige seniortiltak Administrasjonslokaler Arbeidsgiveravgift Administrasjonslokaler Velferdstiltak, ansatte Administrasjonslokaler Telefonutgifter Administrasjonslokaler Momskomp.utgift, drift Administrasjonslokaler Momskomp.innt, drift Administrasjonslokaler Totalt Premiefond KLP Diverse fellesutgifter Arbeidsgiveravgift Diverse fellesutgifter Totalt Annen lønn/godtgj. folkevalgte Overformynderiet Arbeidsgiveravgift Overformynderiet Div. driftsutgifter Overformynderiet Kursutgifter Overformynderiet Bilgodtgjørelse Overformynderiet Bompenger Overformynderiet Reiseutgifter Overformynderiet Kontingenter Overformynderiet Revisjonsutgifter Overformynderiet Momskomp.utgift, drift Overformynderiet Momskomp.innt, drift Overformynderiet Totalt Premie Avtalefestet pensjon KLP Avtalefestet pensjon AFP Premie avtalefestet pensjon SPK Avtalefestet pensjon AFP

8 10935 Kommunens andel utbet. AFP-pensjon Avtalefestet pensjon AFP Arbeidsgiveravgift Avtalefestet pensjon AFP Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Førskole Arbeidsgiveravgift Førskole Div. driftsutgifter Førskole Velferdstiltak, ansatte Førskole Telefonutgifter Førskole Stillingsannonser Førskole Momskomp.utgift, drift Førskole Momskomp.innt, drift Førskole Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Grunnskole Trekkpliktige seniortiltak Grunnskole Arbeidsgiveravgift Grunnskole Abonnement/faglitteratur Grunnskole Velferdstiltak, ansatte Grunnskole Telefonutgifter Grunnskole Kursutgifter Grunnskole Kompetanseheving Grunnskole Bilgodtgjørelse Grunnskole Bompenger Grunnskole Reiseutgifter Grunnskole Inventar og utstyr Grunnskole Momskomp.utgift, drift Grunnskole Momskomp.innt, drift Grunnskole Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Styrket barnehagetilbud Arbeidsgiveravgift Styrket barnehagetilbud Telefonutgifter Styrket barnehagetilbud Momskomp.utgift, drift Styrket barnehagetilbud Momskomp.innt, drift Styrket barnehagetilbud Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Skolefritidstilbud Arbeidsgiveravgift Skolefritidstilbud Telefonutgifter Skolefritidstilbud Momskomp.utgift, drift Skolefritidstilbud Momskomp.innt, drift Skolefritidstilbud Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Førskolelokaler og skyss Arbeidsgiveravgift Førskolelokaler og skyss Telefonutgifter Førskolelokaler og skyss Momskomp.utgift, drift Førskolelokaler og skyss Momskomp.innt, drift Førskolelokaler og skyss Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Rennesøy barnehage Trekkpliktige seniortiltak Rennesøy barnehage Arbeidsgiveravgift Rennesøy barnehage Velferdstiltak, ansatte Rennesøy barnehage Telefonutgifter Rennesøy barnehage Momskomp.utgift, drift Rennesøy barnehage Momskomp.innt, drift Rennesøy barnehage Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse V.Åmøy barnehage Trekkpliktige seniortiltak V.Åmøy barnehage Arbeidsgiveravgift V.Åmøy barnehage Velferdstiltak, ansatte V.Åmøy barnehage

9 11300 Telefonutgifter V.Åmøy barnehage Momskomp.utgift, drift V.Åmøy barnehage Momskomp.innt, drift V.Åmøy barnehage Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Bru barnehage Trekkpliktige seniortiltak Bru barnehage Arbeidsgiveravgift Bru barnehage Velferdstiltak, ansatte Bru barnehage Telefonutgifter Bru barnehage Momskomp.utgift, drift Bru barnehage Momskomp.innt, drift Bru barnehage Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Vikevåg barnehage Trekkpliktige seniortiltak Vikevåg barnehage Arbeidsgiveravgift Vikevåg barnehage Velferdstiltak, ansatte Vikevåg barnehage Telefonutgifter Vikevåg barnehage Momskomp.utgift, drift Vikevåg barnehage Momskomp.innt, drift Vikevåg barnehage Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Østhusvik barnehage Trekkpliktige seniortiltak Østhusvik barnehage Arbeidsgiveravgift Østhusvik barnehage Velferdstiltak, ansatte Østhusvik barnehage Telefonutgifter Østhusvik barnehage Momskomp.utgift, drift Østhusvik barnehage Momskomp.innt, drift Østhusvik barnehage Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Skolelokaler Trekkpliktige seniortiltak Skolelokaler Arbeidsgiveravgift Skolelokaler Velferdstiltak, ansatte Skolelokaler Telefonutgifter Skolelokaler Momskomp.utgift, drift Skolelokaler Momskomp.innt, drift Skolelokaler Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Rennesøy skole Trekkpliktige seniortiltak Rennesøy skole Arbeidsgiveravgift Rennesøy skole Velferdstiltak, ansatte Rennesøy skole Telefonutgifter Rennesøy skole Momskomp.utgift, drift Rennesøy skole Momskomp.innt, drift Rennesøy skole Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Vikevåg skole Trekkpliktige seniortiltak Vikevåg skole Arbeidsgiveravgift Vikevåg skole Velferdstiltak, ansatte Vikevåg skole Telefonutgifter Vikevåg skole Momskomp.utgift, drift Vikevåg skole Momskomp.innt, drift Vikevåg skole Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Mosterøy skole Trekkpliktige seniortiltak Mosterøy skole Arbeidsgiveravgift Mosterøy skole Velferdstiltak, ansatte Mosterøy skole Telefonutgifter Mosterøy skole

10 14290 Momskomp.utgift, drift Mosterøy skole Momskomp.innt, drift Mosterøy skole Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Aktivitetstilbud barn/unge Arbeidsgiveravgift Aktivitetstilbud barn/unge Telefonutgifter Aktivitetstilbud barn/unge Momskomp.utgift, drift Aktivitetstilbud barn/unge Momskomp.innt, drift Aktivitetstilbud barn/unge Totalt Fast lønn Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste Omstilling (lønn) Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste Avg.pliktig telefongodtgjørelse Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste Pensjonspremie KLP Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste Arbeidsgiveravgift Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste Abonnement/faglitteratur Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste Div. driftsutgifter Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste Telefonutgifter Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste Kursutgifter Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste Oppgavepl.reiseutg. (Diett etc.) Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste Bilgodtgjørelse Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste Bompenger Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste Reiseutgifter Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste Momskomp.utgift, drift Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste Refusjoner fra staten Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste Momskomp.innt, drift Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste Refusjoner fra kommuner Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Diagnose, behandling, rehabilitering Trekkpliktige seniortiltak Diagnose, behandling, rehabilitering Arbeidsgiveravgift Diagnose, behandling, rehabilitering Velferdstiltak, ansatte Diagnose, behandling, rehabilitering Telefonutgifter Diagnose, behandling, rehabilitering Momskomp.utgift, drift Diagnose, behandling, rehabilitering Momskomp.innt, drift Diagnose, behandling, rehabilitering Totalt Telefonutgifter Fysioterapi Momskomp.utgift, drift Fysioterapi Momskomp.innt, drift Fysioterapi Totalt Telefonutgifter Legevakt Momskomp.utgift, drift Legevakt Momskomp.innt, drift Legevakt Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Psykisk helsevern Arbeidsgiveravgift Psykisk helsevern Telefonutgifter Psykisk helsevern Momskomp.utgift, drift Psykisk helsevern Momskomp.innt, drift Psykisk helsevern Totalt Avg.pliktig telefongodtgjørelse Sosial rådgivning og veiledning Trekkpliktige seniortiltak Sosial rådgivning og veiledning Arbeidsgiveravgift Sosial rådgivning og veiledning Velferdstiltak, ansatte Sosial rådgivning og veiledning Telefonutgifter Sosial rådgivning og veiledning Momskomp.utgift, drift Sosial rådgivning og veiledning Momskomp.innt, drift Sosial rådgivning og veiledning Totalt

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 FOSNES KOMMUNE Rådmannens innstilling ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 Innholdsfortegnelse Økonomiske oversikter - Økonomisk oversikt investering 3-4 - Økonomisk

Detaljer

SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015

SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015 SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015 Tall i 1000 kroner BUDSJETT 2015 OPPR. BUD 2014 REGNSKAP 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -12 650-11 900-11 951 Ordinært rammetilskudd -32 350-30

Detaljer

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396 Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Sentraladm. og fellesdrift 5 471 584 4 164 000 4 417 000 4 167 000 4 167 000

Detaljer

Ansvar Ansvarsområde Funksjon Tjenesteområde

Ansvar Ansvarsområde Funksjon Tjenesteområde Rev. 25.03.2011 Ansvarskontoplan Ansvar Ansvarsområde Funksjon Tjenesteområde 100 Fellesområde inntekter 2010 Førskole 8000 Skatt på inntekt og formue 8001 Eiendomsskatt 8400 Rammetilskudd, inntektsutjevning

Detaljer

Detaljert tallbudsjett. Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015

Detaljert tallbudsjett. Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015 Detaljert tallbudsjett Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015 Innholdsfortegnelse Investeringsbudsjett... 2 Driftsbudsjett... 3 1 Investeringsbudsjett 2014 B2015 Rådma ØP 2015-2018

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter ÅRSMELDING 2010 Del 3 Årsregnskap Herøy kommune - Et hav av muligheter - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE 100 Folkevalgte styringsorgan... 4 110 - Administrasjonsenheten... 7 240 Herøy barnehage... 16 260 Herøy

Detaljer

REGNSKAPSOPPSETT KOSTRA FORSKRIFTENE

REGNSKAPSOPPSETT KOSTRA FORSKRIFTENE REGNSKAPSOPPSETT REGNSKAPSOPPSETT ETTER KOSTRA FORSKRIFTENEREGNSKAPSOPPSETT ETTER KOSTRA FORSKRIFTENE ETTER KOSTRA FORSKRIFTENE Loppa Kommune Revidert pr 01.01.2012. 1 INNLEDNING... 3 Driftsregnskapet...

Detaljer

HOLE KOMMUNE KONTOPLAN ETTER OVERGANG TIL ERV 2010

HOLE KOMMUNE KONTOPLAN ETTER OVERGANG TIL ERV 2010 HOLE KOMMUNE KONTOPLAN ETTER OVERGANG TIL ERV 2010 Oppdatert 29.07.2010 Innhold: 1 Informasjon om kontoplanen...3 2 Kontoplan Hole kommune etter overgang til ERV 2010...6 3 Følgende momskoder skal nyttes:...8

Detaljer

0 0-20 000 inntekter 0 0-20 000. 0 0 10 050 0 0 3 000 0 0 26 000 0 0 2 500 0 0 4 000 0 0 2 000 0 0 2 000 0 0 0 utgifter 0 0 49 550

0 0-20 000 inntekter 0 0-20 000. 0 0 10 050 0 0 3 000 0 0 26 000 0 0 2 500 0 0 4 000 0 0 2 000 0 0 2 000 0 0 0 utgifter 0 0 49 550 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.0800.100.0 Ordfører/varaordfører 1.0820.100.0 Møtegodtgjørelse 1.0830.100.0 Tapt arbeidsfortjeneste 1.0840.100.0 Andre godtgjørelser 1.0900.100.0

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: 3/69 Møtedato/tid: 6.5.23, kl. 9: Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Møtedeltakere: Kari Slungård, leder Toralf Øverås Astrid Jensen Forfall: Ingen.

Detaljer

Kvitsøy kommune Regnskap 2011

Kvitsøy kommune Regnskap 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE - REGNSKAP 2011 KVITSØY KOMMUNE 1 Hovedoversikt driftsregnskap 2011 Side 3 2 Hovedoversikt investeringsregnskap 2011 Side 4 3 Hovedoversikt balanseregnskap 2011 Side 5 4 Regnskapsskjema

Detaljer

KONTOPLAN ART. NB: så få arter som mulig da disse gjelder alle. Tenk kombinasjon med ansvar og funksjon og bygg heller ut ansvar eller funksjon.

KONTOPLAN ART. NB: så få arter som mulig da disse gjelder alle. Tenk kombinasjon med ansvar og funksjon og bygg heller ut ansvar eller funksjon. KONTOPLAN ART NB: så få arter som mulig da disse gjelder alle. Tenk kombinasjon med ansvar og funksjon og bygg heller ut ansvar eller funksjon. ARTSBEGREPET (oppdatert 07.12.2011) Art (konto) viser hvilken

Detaljer

Budsjett 2015. Kommunestyrets vedtak 16. desember 2014

Budsjett 2015. Kommunestyrets vedtak 16. desember 2014 Budsjett 2015 Kommunestyrets vedtak 16. desember 2014 Innledning... 2 Investering... 3 Drift... 4 Oversikt for drift og investering... 10 Investeringsbudsjett... 15 Driftsbudsjett... 18 Betalingssatser...

Detaljer

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune Årsregnskap 2014 Tromsø kommune versjon 13. februar 2015 Sammendrag Tromsø kommunes årsregnskap for 2014 legges herved frem i henhold til bestemmelsene i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107, forskrift

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer 10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150

Detaljer

Artsdimensjon. Beskrivelse 0 LØNN

Artsdimensjon. Beskrivelse 0 LØNN Artsdimensjon Art Beskrivelse 0 LØNN 010 FAST LØNN 01000 LØNN I FASTE STILLINGER 01030 LØNN TILLITSVALGTE 01040 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG 01050 HELLIGDAGSTILLEGG 01060 KVELDS- OG NATTILLEGG 01070 DIV. TILLEGG

Detaljer

REGNSKAP 2014 FOR GRATANGEN KOMMUNE

REGNSKAP 2014 FOR GRATANGEN KOMMUNE 1 REGNSKAP 2014 FOR GRATANGEN KOMMUNE ÅRSTEINHORNET Foto: Karl Fredrik Normann 2 INNHOLD REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFT 2014... 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A INVESTERING 2014... 4 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2014... 5 ØKONOMISK

Detaljer

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Hoved oversikter Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Tall i 1000 kroner Regnskap 2014 Regulert budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue

Detaljer

HOLE KOMMUNE. Kontoplan - oppdatert utgave 01.09.2008

HOLE KOMMUNE. Kontoplan - oppdatert utgave 01.09.2008 HOLE KOMMUNE Kontoplan - oppdatert utgave 01.09.2008 Kontoplan Hole kommune 2008, 01.09.2008 Informasjon om kontoplanen Kontoplanen er bygget opp med en: - innledning, (denne fane) - endringer i denne

Detaljer

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag Faktiske endringer KS 070/13 vs 180001 Rammetilskudd -167 253 000-166 295 000 958 000 958 000 181001 Integreringstilskudd -5 450 400-5 998 200-547 800-547 800-21 150-14 969 187400 Eiendomsskatt 000 000

Detaljer

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE 010 FASTLØNN 10100 LØNN FAST ANSATTE 10101 LØNN VAKANSVIKAR 10110 FASTE TILLEGG/VAKTTILLEGG 10130 LØRDAG-/SØNDAGSTILLEGG 10140 HELLIGDAGSTILLEGG 10150 KVELDS- OG NATTILLEGG 10190 ANNEN FAST LØNN 10199

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 FJELL KOMMUNE Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Vedteke KS 15.12.2011 1 Bakgrunn Budsjettet for 2011 var opphavleg gjort opp med eit underskot på 14,2 mill. I budsjettrevisjonen pr 1. tertial vart underskotet

Detaljer

4 228 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0. 3 746 0 0 1 626 0 0 8 000 0 0 Kjøp av varer og tj egenpr 13 372 0 0

4 228 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0. 3 746 0 0 1 626 0 0 8 000 0 0 Kjøp av varer og tj egenpr 13 372 0 0 0001 Prosjekt NordVest Russland 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 1.101020.202.0 Lønn undervisningspersonell 4 228 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 1.111500.202.0

Detaljer

VEILEDER TIL KONTOPLAN

VEILEDER TIL KONTOPLAN HATTFJELLDAL KOMMUNE VEILEDER TIL KONTOPLAN 11. UTGAVE 30.04.14 1 Innhold: BRUKERVEILEDNING... 3 ANSVARSOMRÅDER... 4 ANSVARSOMRÅDER I DRIFT:... 5 ANSVARSOMRÅDER INVESTERING... 7 ART... 8 BESKRIVELSE AV

Detaljer

Lardal kommune. Fra Svarstad. Årsregnskap 2013

Lardal kommune. Fra Svarstad. Årsregnskap 2013 Lardal kommune Fra Svarstad Årsregnskap 2013 14/2-2014 Innholdsfortegnelse INNLEDNING 3 1 Regnskapsoversikter 4 1.1 Regnskapsskjema 1A drift 4 1.2 Regnskapsskjema 1B Fordelt til drift (fra regnskapsskjema

Detaljer

Regnskap 2008 Kvitsøy kommune

Regnskap 2008 Kvitsøy kommune Regnskap 2008 Kvitsøy kommune Innholdsfortegnelse 1. Hovedoversikt driftsregnskap 2. Hovedoversikt investeringsregnskap (kapitalregnskap) 3. Hovedoversikt balanseregnskap 4. Detaljert driftsregnskap 5.

Detaljer

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Regnskap 2012 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 7. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsberetning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 5 Økonomisk oversikt investering... 6 Anskaffelse og anvendelse av midler... 7 Oversikt balanse... 8

Detaljer