Ansvar Navn 88011* Utg. Innt. Netto Utg. Innt. Netto Utg. Regn Regn.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ansvar Navn 88011* Utg. Innt. Netto Utg. Innt. Netto Utg. Regn Regn."

Transkript

1 Ansvar Navn Regn Regn. 201 Utg. Innt. Netto Utg. Innt ØSTRE AGDER SEKRETARIAT ØSTRE AGDER SAMHANDLINGSREFORM ØSTRE AGDER SAMFUNNSMEDISINPROSJEKTET ØSTRE AGDER ØYEBLIKKELIG HJELP-TILBUD ØSTRE AGDER ALTERNATIV TIL VOLD 88011* Utg. Innt. Netto Utg. Innt. Netto Utg. Regn Regn

2 Utg. Innt. Netto Utg. Innt. Netto Utg. Regn Regn Utg. Innt. Netto Utg. Innt. Netto Utg. Regn Regn Re

3 Utg. Innt. Netto Utg. Innt. Netto Utg. Regn Regn R Utg. Innt. Netto Utg. Innt. Netto Utg. Regn Regn R

4 11 Regn Regn Regn Netto Utg. Innt. Netto Utg. Innt. Netto Utg. Innt. Netto ØSTRE AGDER SEKRETARIAT Innt. Netto Utg. Innt. Netto Utg. Innt. Netto Regn Regn Regn. 2014

5 Innt. Netto Utg. Innt. Netto Utg. Innt. Netto Regn Regn Regn Innt. Netto Utg. Innt. Netto Utg. Innt. Netto egn Regn Regn. 2014

6 Innt. Netto Utg. Innt. Netto Utg. Innt. Netto Regn Regn Regn Innt. Netto Utg. Innt. Netto Utg. Innt. Netto Regn Regn Regn. 2014

7 ØSTRE AGDER SEKRETARIAT

8 ØSTRE AGDER SEKRETARIAT ØSTRE AGDER SAMHANDLINGSREFORM 15 ØSTRE AGDER SEKRETARIAT 16 ØSTRE AGDER SAMHANDLINGSREFORM 17 ØSTRE AGDER SAMFUNNSMEDISINPROSJEKTET

9 15 ØSTRE AGDER SEKRETARIAT 16 ØSTRE AGDER SAMHANDLINGSREFORM 17 ØSTRE AGDER SAMFUNNSMEDISINPROSJEKTET 18 ØSTRE AGDER ØYEBLIKKELIG HJELP-TILBUD 15 ØSTRE AGDER SEKRETARIAT 16 ØSTRE AGDER SAMHANDLINGSREFORM 17 ØSTRE AGDER SAMFUNNSMEDISINPROSJEKTET 18 ØSTRE AGDER ØYEBLIKKELIG HJELP-TILBUD 19 ØSTRE AGDER ALTERNATIV TIL VOLD

10 Konto Konto(T) Regnskap FASTLØNN , HONORAR PENSJON AKP 46184, ARBEIDSGIVERAVGIFT 55371,19 0 Lønn , LESE - OG SKRIVEOPPLÆRING BEVERTNING BEVERTNING MØTER OG KURS 5132, ANDRE FORBRUKSVARER/TJENESTER ANDRE REISEUTGIFTER ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON 4170, TRYKKING, KOPIERING OPPLÆRING OG KURS 37745, UTGIFTER/GODTGJ. REISER, DIETT,BIL M.V.OPPG.PL. 128, KILOMETERGODTGJØRELSE 21137, KOSTGODTGJØRELSE TRANSPORT/DRIFT EGNE TRSP.MIDL KJØP/LEIE AV TRANSPORTTJENESTE 6905, REISEUTG. KURS/KONFERANSER-IKKE OPPG.PLIKTIG 2024, LISENS DATAPROGRAMMER OPPMÅLING/GEODATA/ANNET UTSTYR 6154, IKT-UTSTYR KONSULENTTJENESTER , KONS.TJ PROSJEKTBISTAND ANDRE TJENESTER feb Kjøp varer og tj. som inngår i komm. egenpro , ANDRE INTERKOMMUNALE TILTAK 25608,89 3 Kjøp varer og tj. som erst. komm. tj.prod , MVA. MED RETT TIL MOMSKOMP 47840,27 4 Overføringsutgifter 47840,27 A SUM UTGIFTER , REFUSJON FRA ANDRE KOMMUNER INTERNSALG Refusjoner B SUM INNTEKTER ØSTRE AGDER SEKRETARIAT ,4 88 Rådmannen m/stab , ,4

11 Rev. bud Rest budsjett Forbruk i % , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,55

12 Konto Konto(T) Regnskap FASTLØNN , HONORAR PENSJON AKP 26539, ARBEIDSGIVERAVGIFT 30873,08 0 Lønn , KONTORMATERIELL 316, LESE - OG SKRIVEOPPLÆRING BEVERTNING BEVERTNING MØTER OG KURS 55522, ERKJENTLIGHETSGAVER SPESIELLE PROSJEKTER ANDRE FORBRUKSVARER/TJENESTER 16564, ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON INFO-TILTAK TRYKKING, KOPIERING OPPLÆRING OG KURS 9384, UTGIFTER/GODTGJ. REISER, DIETT,BIL M.V.OPPG.PL KOSTGODTGJØRELSE TRANSPORT/DRIFT EGNE TRSP.MIDL REISEUTG. KURS/KONFERANSER-IKKE OPPG.PLIKTIG 3873, HUSLEIE, LEIE LOKALER OG GRUNN MV 13979, HUSLEIE INVENTAR OG UTSTYR 1179, KONS.TJ PROSJEKTBISTAND 0 01.feb Kjøp varer og tj. som inngår i komm. egenpro , MVA. MED RETT TIL MOMSKOMP 1846,46 4 Overføringsutgifter 1846,46 A SUM UTGIFTER , REFUSJON FRA ANDRE KOMMUNER INTERNSALG Refusjoner SKJØNNSMIDLER 0 8 Overføringsinntekter 0 B SUM INNTEKTER ØSTRE AGDER SEKRETARIAT , FASTLØNN 7715, PENSJON AKP 916, ARBEIDSGIVERAVGIFT 1217,05 0 Lønn 9848, BEVERTNING MØTER OG KURS ERKJENTLIGHETSGAVER SPESIELLE PROSJEKTER ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON 55112, STILLINGSANNONSER OPPLÆRING OG KURS UTGIFTER/GODTGJ. REISER, DIETT,BIL M.V.OPPG.PL KILOMETERGODTGJØRELSE KOSTGODTGJØRELSE TRANSPORT/DRIFT EGNE TRSP.MIDL. 9936

13 11731 REISEUTG. KURS/KONFERANSER-IKKE OPPG.PLIKTIG 51436, KONSULENTTJENESTER feb Kjøp varer og tj. som inngår i komm. egenpro , ANDRE INTERKOMMUNALE TILTAK FOREBYGGENDE TILTAK Kjøp varer og tj. som erst. komm. tj.prod MVA. MED RETT TIL MOMSKOMP ,25 4 Overføringsutgifter ,25 A SUM UTGIFTER , ANDRE REFUSJONER FRA STATEN REFUSJON FRA ANDRE KOMMUNER INTERNSALG Refusjoner ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER Overføringsinntekter B SUM INNTEKTER ØSTRE AGDER SAMHANDLINGSREFORM ,75 88 Rådmannen m/stab , ,22

14 Rev. bud Rest budsjett Forbruk i % , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

15 , , , , , , , , , , , ,51

16 Konto Konto(T) Regnskap FASTLØNN , PENSJON AKP 35281, ARBEIDSGIVERAVGIFT 38778,16 0 Lønn , KONTORREKVISITA BEVERTNING MØTER OG KURS 41253, SPESIELLE PROSJEKTER ANDRE FORBRUKSVARER/TJENESTER OPPLÆRING OG KURS 7912, OPPLÆRING OG KURS 916, KILOMETERGODTGJØRELSE 3497, KOSTGODTGJØRELSE REISEUTG. KURS/KONFERANSER-IKKE OPPG.PLIKTIG HUSLEIE, LEIE LOKALER OG GRUNN MV KONSULENTTJENESTER feb Kjøp varer og tj. som inngår i komm. egenpro , MVA. MED RETT TIL MOMSKOMP 68934,29 4 Overføringsutgifter 68934,29 A SUM UTGIFTER , REFUSJON FRA ANDRE KOMMUNER INTERNSALG Refusjoner SKJØNNSMIDLER 0 8 Overføringsinntekter 0 B SUM INNTEKTER ØSTRE AGDER SEKRETARIAT , JUSTERINGSKONTO FASTLØNN , VIKARLØNN 6616, EKSTRAHJELP , PENSJON KLP FELLES PENSJON AKP 17882, ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKRING 1245, MOTKONTO ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKRING -1245, ARBEIDSGIVERAVGIFT ,05 0 Lønn , KONTORMATERIELL 1944, KONTORREKVISITA 6707, BEVERTNING 287, BEVERTNING MØTER OG KURS , SPESIELLE PROSJEKTER ANDRE REISEUTGIFTER 11872, OPPLÆRING OG KURS , OPPLÆRING OG KURS 3256, UTGIFTER/GODTGJ. REISER, DIETT,BIL M.V.OPPG.PL KILOMETERGODTGJØRELSE 79234, KOSTGODTGJØRELSE ERKJENTLIGHETSGAVER TRANSPORT/DRIFT EGNE TRSP.MIDL ,2

17 11731 REISEUTG. KURS/KONFERANSER-IKKE OPPG.PLIKTIG 7497, LEIE PARKERINGSPLASSER KONTINGENTER IKT-UTSTYR 7041, KONSULENTTJENESTER ,3 01.feb Kjøp varer og tj. som inngår i komm. egenpro , ANDRE INTERKOMMUNALE TILTAK ,63 3 Kjøp varer og tj. som erst. komm. tj.prod , MVA. MED RETT TIL MOMSKOMP 46099,56 4 Overføringsutgifter 46099, FORSINKELSESRENTER OG GEBYR Finansutgifter 463 A SUM UTGIFTER , ANNET AVG.FR SALG VARER/TJEN/GEB MV Salgsinntekter STATSTILSKUDD PROSJEKTMIDLER REFUSJON FRA ANDRE KOMMUNER Refusjoner ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER OVERFØRING FRA ANDRE Overføringsinntekter B SUM INNTEKTER ØSTRE AGDER SAMHANDLINGSREFORM ,76 88 Rådmannen m/stab , ,48

18 Rev. bud Rest budsjett Forbruk i % , , , , , , , , , , , , , , ,

19 , , , , , , , , ,66

20 Konto Konto(T) Regnskap FASTLØNN , PENSJON AKP 30880, ARBEIDSGIVERAVGIFT 34995,31 0 Lønn , KUNST/HÅNDVERK-MATERIELL BEVERTNING MØTER OG KURS 55701, OPPHOLDSUTG./HOTELL(VIA LØNN) 1291, SPESIELLE PROSJEKTER ANDRE FORBRUKSVARER/TJENESTER ANDRE REISEUTGIFTER 3867, ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON 2830, OPPLÆRING OG KURS 20407, UTGIFTER/GODTGJ. REISER, DIETT,BIL M.V.OPPG.PL. 1138, KOSTGODTGJØRELSE IKKE OPPG.PL.REISEUTG. (FRA LØNN) TRANSPORT/DRIFT EGNE TRSP.MIDL REISEUTG. KURS/KONFERANSER-IKKE OPPG.PLIKTIG LISENSER INVENTAR OG UTSTYR 279, IKT-UTSTYR 3735, KONSULENTTJENESTER 70163,2 01.feb Kjøp varer og tj. som inngår i komm. egenpro , MVA. MED RETT TIL MOMSKOMP 20516,08 4 Overføringsutgifter 20516,08 A SUM UTGIFTER , FORDELTE UTGIFTER 5097,8 6 Salgsinntekter 5097, KOMPENSASJON FOR MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET , REFUSJON FRA ANDRE KOMMUNER INTERNSALG Refusjoner , ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER 0 8 Overføringsinntekter 0 B SUM INNTEKTER , ØSTRE AGDER SEKRETARIAT , FASTLØNN , EKSTRAHJELP 0, OVERTID 33127, PENSJON KLP FELLES -0, PENSJON AKP 13171, ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKRING 996, MOTKONTO ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKRING -996, ARBEIDSGIVERAVGIFT 90911,52 0 Lønn , KONTORMATERIELL 958, BEVERTNING MØTER OG KURS , OPPHOLDSUTG./HOTELL(VIA LØNN) 2884, SPESIELLE PROSJEKTER ANDRE FORBRUKSVARER/TJENESTER 60695

21 11299 ANDRE REISEUTGIFTER 191, OPPLÆRING OG KURS , UTGIFTER/GODTGJ. REISER, DIETT,BIL M.V.OPPG.PL KILOMETERGODTGJØRELSE 48411, KOSTGODTGJØRELSE IKKE OPPG.PL.REISEUTG. (FRA LØNN) 15322, TRANSPORT/DRIFT EGNE TRSP.MIDL REISEUTG. KURS/KONFERANSER-IKKE OPPG.PLIKTIG 6438, HUSLEIE, LEIE LOKALER OG GRUNN MV 44493, LEIE PARKERINGSPLASSER AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV KONTINGENTER IKT-UTSTYR 10659, KONSULENTTJENESTER ,38 01.feb Kjøp varer og tj. som inngår i komm. egenpro , MVA. MED RETT TIL MOMSKOMP 49707,43 4 Overføringsutgifter 49707,43 A SUM UTGIFTER , FORDELTE UTGIFTER ,61 6 Salgsinntekter , KOMPENSASJON FOR MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET , REFUSJON FRA ANDRE KOMMUNER INTERNSALG Refusjoner , ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER Overføringsinntekter B SUM INNTEKTER , ØSTRE AGDER SAMHANDLINGSREFORM , FASTLØNN EKSTRAHJELP , PENSJON KLP FELLES 47589, PENSJON AKP ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKRING 581, MOTKONTO ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKRING -581, ARBEIDSGIVERAVGIFT 54016,77 0 Lønn , KONTINGENTER feb Kjøp varer og tj. som inngår i komm. egenpro 4000 A SUM UTGIFTER , FORDELTE UTGIFTER ,52 6 Salgsinntekter , REFUSJON FRA ANDRE KOMMUNER REFUSJON FRA ANDRE INTERNSALG Refusjoner B SUM INNTEKTER , ØSTRE AGDER SAMFUNNSMEDISINPROSJEKTET -2211, FASTLØNN 57149, VIKARLØNN 18982, VIKAR KURS, MØTER

22 VIKAR LØR-/SØNDAGSTILLEGG 24374, VIKAR KVELDS-/NATTILLEGG 41519, EKSTRAHJELP , ENGASJEMENT/PROSJEKTARBEID OVERTID 57537, PENSJON KLP FELLES , PENSJON AKP ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKRING 1029, MOTKONTO ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKRING -1029, ARBEIDSGIVERAVGIFT ,13 0 Lønn , KONTORREKVISITA 15995, FAGLITTERATUR DIVERSE MINDRE MEDISINSK UTSTYR/REKVIS 85521, BEVERTNING MØTER OG KURS 22914, OPPHOLDSUTG./HOTELL(VIA LØNN) 8194, VELFERDSTILTAK ANSATTE 2789, SPESIELLE PROSJEKTER ANDRE FORBRUKSVARER/TJENESTER , ANDRE REISEUTGIFTER 6885, POST, BANKTJENESTER OG TELEFON 3383, TELEFONABONNEMENT 1547, MOBILTELFONABONNEMENT OPPLÆRING OG KURS , OPPLÆRING OG KURS UTGIFTER/GODTGJ. REISER, DIETT,BIL M.V.OPPG.PL KILOMETERGODTGJØRELSE 33340, KOSTGODTGJØRELSE TRANSPORT/DRIFT EGNE TRSP.MIDL 937, IKKE OPPG.PL.REISEUTG. (FRA LØNN) 7019, TRANSPORT/DRIFT EGNE TRSP.MIDL STRØM 7920, LEIE PARKERINGSPLASSER AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV 179, INVENTAR OG UTSTYR INVENTAR OG MØBLER 60476, ANNET UTSTYR 60529, IKT-UTSTYR 38104, KJØP/LEIE/LEASING INVENTAR/UTS 931, MEDISINSK UTSTYR , RENHOLDS-VASKERITJENESTER 1247, KONSULENTTJENESTER , KONS.TJ PROSJEKTBISTAND 0 01.feb Kjøp varer og tj. som inngår i komm. egenpro , OVERF TIL STAT/STATLIGE INST OVERFØRING TIL ANDRE KOMMUNER OVERFØRING TIL ANDRE/PRIVATE SPESIALUNDERSØK/HONORARER PRIV Kjøp varer og tj. som erst. komm. tj.prod

23 14290 MVA. MED RETT TIL MOMSKOMP , BOUTGIFTER 5622,22 4 Overføringsutgifter ,07 A SUM UTGIFTER , ANDRE REFUSJONER FRA STATEN KOMPENSASJON FOR MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET , REFUSJON FRA ANDRE KOMMUNER Refusjoner , ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER Overføringsinntekter B SUM INNTEKTER , ØSTRE AGDER ØYEBLIKKELIG HJELP-TILBUD ,4 88 Rådmannen m/stab , ,1

24 Rev. bud Rest budsjett Forbruk i % , , , , , , , , , , , , , , , ,

25 , , , , , , , , , , , , ,

26 , , , , ,

27 , , , ,

28 Konto Konto(T) Regnskap JUSTERINGSKONTO FASTLØNN , HONORAR PENSJON AKP 48247, ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKRING 548, MOTKONTO ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKRING -548, ARBEIDSGIVERAVGIFT 61907,89 0 Lønn , KONTORMATERIELL 6297, DIVERSE BEVERTNING MØTER OG KURS , ERKJENTLIGHETSGAVER SPESIELLE PROSJEKTER ANDRE FORBRUKSVARER/TJENESTER 1395, ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON 25963, OPPLÆRING OG KURS 48831, UTGIFTER/GODTGJ. REISER, DIETT,BIL M.V.OPPG.PL KILOMETERGODTGJØRELSE IKKE OPPG.PL.REISEUTG. (FRA LØNN) TRANSPORT/DRIFT EGNE TRSP.MIDL , KJØP/LEIE AV TRANSPORTTJENESTE REISEUTG. KURS/KONFERANSER-IKKE OPPG.PLIKTIG HUSLEIE, LEIE LOKALER OG GRUNN MV 15635, INVENTAR OG UTSTYR IKT-UTSTYR KONSULENTTJENESTER ,69 Kjøp varer og tj. som inngår i komm. egenpro , MVA. MED RETT TIL MOMSKOMP 74006,45 4 Overføringsutgifter 74006,45 A SUM UTGIFTER , FORDELTE UTGIFTER ,71 6 Salgsinntekter , KOMPENSASJON FOR MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET , REFUSJON FRA ANDRE KOMMUNER REFUSJON FRA ANDRE INTERNSALG Refusjoner , ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER 0 8 Overføringsinntekter 0 B SUM INNTEKTER , ØSTRE AGDER SEKRETARIAT , JUSTERINGSKONTO FASTLØNN , EKSTRAHJELP PENSJON AKP 25351, ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKRING 797, MOTKONTO ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKRING -797, ARBEIDSGIVERAVGIFT 81060,45

29 0 Lønn , KONTORMATERIELL 366, KONTORREKVISITA 558, MINDRE MEDISINSK UTSTYR/REKVIS BEVERTNING MØTER OG KURS 30983, OPPHOLDSUTG./HOTELL(VIA LØNN) 3217, SPESIELLE PROSJEKTER ANDRE FORBRUKSVARER/TJENESTER ANNONSER, REKLAME, INFORMASJON 22150, OPPLÆRING OG KURS 19483, UTGIFTER/GODTGJ. REISER, DIETT,BIL M.V.OPPG.PL KILOMETERGODTGJØRELSE 40664, IKKE OPPG.PL.REISEUTG. (FRA LØNN) 12612, TRANSPORT/DRIFT EGNE TRSP.MIDL. 8404, REISEUTG. KURS/KONFERANSER-IKKE OPPG.PLIKTIG HUSLEIE, LEIE LOKALER OG GRUNN MV 2462, INVENTAR OG UTSTYR , IKT-UTSTYR MEDISINSK UTSTYR KONSULENTTJENESTER ,22 01.feb Kjøp varer og tj. som inngår i komm. egenpro , MVA. MED RETT TIL MOMSKOMP ,51 4 Overføringsutgifter ,51 A SUM UTGIFTER , FORDELTE UTGIFTER ,08 6 Salgsinntekter , ANDRE REFUSJONER FRA STATEN , KOMPENSASJON FOR MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET , REFUSJON FRA ANDRE KOMMUNER INTERNSALG Refusjoner , ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER 0 8 Overføringsinntekter 0 B SUM INNTEKTER , ØSTRE AGDER SAMHANDLINGSREFORM -2842, FASTLØNN PENSJON AKP ARBEIDSGIVERAVGIFT 0 0 Lønn 0 A SUM UTGIFTER REFUSJON FRA ANDRE KOMMUNER INTERNSALG 0 7 Refusjoner 0 B SUM INNTEKTER ØSTRE AGDER SAMFUNNSMEDISINPROSJEKTET FASTLØNN VIKARLØNN , VIKAR LØR-/SØNDAGSTILLEGG 12523, VIKAR KVELDS-/NATTILLEGG 432, EKSTRAHJELP ,23

30 ENGASJEMENT/PROSJEKTARBEID 15012, EKSTRAHJELP LØR-/SØNDAGSTILLEGG 3038, EKSTRAHJELP KVELDS-/NATTILLEGG 382, OVERTID , ANNEN LØNN OG TREKKPL.GODTGJØRELSER HONORAR PENSJON KLP FELLES , PENSJON AKP ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKRING 1494, MOTKONTO ULYKKES- OG GRUPPELIVSFORSIKRING -1494, ARBEIDSGIVERAVGIFT ,19 0 Lønn , KONTORREKVISITA 723, FAGLITTERATUR MINDRE MEDISINSK UTSTYR/REKVIS 16927, BEVERTNING MØTER OG KURS , OPPHOLDSUTG./HOTELL(VIA LØNN) 15416, VELFERDSTILTAK ANSATTE ERKJENTLIGHETSGAVER 447, VELFERDSTILTAK BRUKERE 1359, SPESIELLE PROSJEKTER POST, BANKTJENESTER OG TELEFON 9564, TELEFONABONNEMENT 1035, OPPLÆRING OG KURS , OPPLÆRING OG KURS UTGIFTER/GODTGJ. REISER, DIETT,BIL M.V.OPPG.PL KILOMETERGODTGJØRELSE 60372, KOSTGODTGJØRELSE IKKE OPPG.PL.REISEUTG. (FRA LØNN) 9128, TRANSPORT/DRIFT EGNE TRSP.MIDL DRIVSTOFF OG REKVISITA KJØP/LEIE AV TRANSPORTTJENESTE 13577, REISEUTG. KURS/KONFERANSER-IKKE OPPG.PLIKTIG 14610, HUSLEIE, LEIE LOKALER OG GRUNN MV 26794, LEIE PARKERINGSPLASSER 4727, INVENTAR OG UTSTYR 38007, INVENTAR OG MØBLER , IKT-UTSTYR 38511, MEDISINSK UTSTYR , KONSULENTTJENESTER , ANDRE TJENESTER 84541, INTERNKJØP 0 01.feb Kjøp varer og tj. som inngår i komm. egenpro , OVERFØRING TIL ANDRE/PRIVATE ,08 3 Kjøp varer og tj. som erst. komm. tj.prod , MVA. MED RETT TIL MOMSKOMP ,35 4 Overføringsutgifter ,35 A SUM UTGIFTER , FORDELTE UTGIFTER Salgsinntekter

31 SYKELØNNSREFUSJON FERIEPENGER SYKEPENGER KOMPENSASJON FOR MOMS PÅLØPT I DRIFTSREGNSKAPET , REFUSJON FRA ANDRE Refusjoner , ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER Overføringsinntekter B SUM INNTEKTER , ØSTRE AGDER ØYEBLIKKELIG HJELP-TILBUD , OVERFØRING TIL ANDRE/PRIVATE 0 3 Kjøp varer og tj. som erst. komm. tj.prod. 0 A SUM UTGIFTER REFUSJON FRA ANDRE KOMMUNER INTERNSALG Refusjoner B SUM INNTEKTER ØSTRE AGDER ALTERNATIV TIL VOLD Rådmannen m/stab , ,37

32 Rev. bud Rest budsjett Forbruk i % , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,23

33 , , , , , , , , , ,47

34 , , , , , , , , , , , , ,

35 , , , , , , ,

16900 FORDELTE UTGIFTER , , Salgsinntekter , ,63 0

16900 FORDELTE UTGIFTER , , Salgsinntekter , ,63 0 Note 11153 BEVERTNING MØTER OG KURS 9 334,85 0 0 0-9 334,85 0 11500 OPPLÆRING OG KURS -6 000,00 0 0 0 6 000,00 0 11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV 240 0 0 0-240 0 12700 KONSULENTTJENESTER 13 739,00

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 Arena Endelig Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 610 661000 101010 Næring, plan og forvaltning NPF, administrasjon Fast lønn andre 4,604,000 4,723,000 200,000 4,923,000 103020

Detaljer

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids Beskrivelse Budsjett 213 31 Kultur, fritid og voksenopplæring 111 Fast lønn andre 7 472 112 Fast lønn lærere 1 558 116 Faste tillegg 117 Ubekvemstillegg 176 121 Vikarutgifter 2 1211 Vikarutg andre Korttids

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4.november 2010 Talldel Rygge kommune - - Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 770 674 790 000 818 000 1.0101.1800.0 FASTE STILLINGER 0 0 0 1.0195.1200.0 PÅLØPTE

Detaljer

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012 141010 Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 1.0115.1200.0 LØNNSOPPGJØR 1.0195.1200.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0310.1000.0 ENGASJEMENTER PROSJ., ETC. 1.0395.1000.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0410.1000.0

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer 10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer Vedlegg til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 resultatenheter Side 1 av 150 10101 Fast lønn 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 10 838 000 10401 Overtid 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 50

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana 1000 Kommunestyret og andre faste politiske utvalg 0 (Ingen prosjekt) 1.101090.100.0 Annen fast lønn 1.103000.360.0 Lønn ekstrahjelp 1.103010.100.0 Engasjementer

Detaljer

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser BILAG 3.1 ARTSINNDELING Artene som er skrevet i kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 og 0 har en spesiell betydning i driftseller kapitalregnskapet. Alle andre arter kan benyttes i både drift- og

Detaljer

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Formannskapets innstilling (Fsak 135/13), 28.11.2013 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.140.417 2.369.000

Detaljer

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BEVILGNINGSSTED 75100 artskonto bevilgsted funksj tekst REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 BUDSJETT 2017 101000 75100 242 Fast lønn 3 050 917,72 4 487 000,00 4 721 000,00

Detaljer

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14)

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) 16.12.14 1 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.333.190 2.444.000 2.532.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD

Detaljer

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013 Bruker: AARA Klokken: 13:15 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 141010 Politisk ledelse 10101 Faste stillinger 975.000 842.000 10195 Påløpte feriepenger 0 99.900 10410 Overtid 7.000 7.000 10520 Annen

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016 Hadsel Eiendom KF Budsjettregulering drifts- og investeringsbudsjett Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret 15.12.2016 131/2016 Saksbehandler: Saksmappe: Vegard Melchiorsen Forslag

Detaljer

Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO

Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO Detaljert oversikt Kostart Kostart(T) Regnskap R.budsjett Avvik Prognose Rev budsj Avvik Administrasjon 010 Fastlønn 577 064 491 000 86 064 793 935 661 000 132 935

Detaljer

Alle barnehage funksjon 202 og 221

Alle barnehage funksjon 202 og 221 Alle funksjon 202 og 221 Brukerbetaling -1 590 141,24 Kostpenger -171 991,95 Totale utgifter eks. brukerbet og kost 9 041 113,19 Totale utgifter inkl.. brukerbet og kost 7 278 980,00 Tana bru funksjon

Detaljer

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP Side 1 KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP UTGIFTER 2011 2010 2009 2008 3.0100.100.041 FASTLØNN #REF! 969 342 876 438 781 792 3.0300.100.041 EKSTRAHJELP, VIKARER 20000 10 000 21 384

Detaljer

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAP Årsregnskap Vedtatt budsjett Årsregnskap Kontonr. Navn 2008 2008 2007 011500 Matvarer 1 311,00 0,00 013000 Post, bank, telefon 015000 Opplæring,kurs

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 1 Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift 1 037 170 91 615,83 Lønn rådgiver skal også føres her Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

Driftsresultat 1 685 681

Driftsresultat 1 685 681 011 Sum alle Konto Navn Haugesund Stord Odda entre Egenandel beboere 1750 Refusjoner fra kommuner (Tilskudd kommuner) 4 953 861 4 953 861 Andre inntekter / Gaver 21 171 21 171 Sum inntekter 4 975 03 4

Detaljer

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 6000 101000 Fast lønn, drift 1 037 170 98 194,60 9,47 101034 Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Skatteoppkreveren i Hallingdal

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Skatteoppkreveren i Hallingdal Handlingsplan 2014 2017 EKSTERN TENESTE Skatteoppkreveren i Hallingdal BUDSJETT 2014 Avvik Budsjett Budsjett Budsjett Komm- Budsjett Regnskap 2014 2013 2014-2013 entar 2012 2012 10100 Fast lønn 3 447 000

Detaljer

Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett Helse - administrasjon Fastlønn , Annen lønn & trekkpl godtgj.

Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett Helse - administrasjon Fastlønn , Annen lønn & trekkpl godtgj. Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett 2016 310 Helse - administrasjon 10100 Fastlønn 1 038 729,00 10509 Annen lønn & trekkpl godtgj. 0,00 10900 Pensjonsinnskudd KLP 226 510,00 10906 Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr.

Detaljer

Regnskap 2008. Budsjett 2009. Budsjett 2010. Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse

Regnskap 2008. Budsjett 2009. Budsjett 2010. Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse DeatnuTana rapport: DeatnuTana 1100 Den norske kirken 1.4705.390.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 1.4705.393.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 2 143 095 2 443 000 2 517 000 783 243 798 338 822 300 utgifter

Detaljer

Driftsregnskap på kontonivå samlet

Driftsregnskap på kontonivå samlet Driftsregnskap på kontonivå samlet 10100 Fast lønn 0 0 0 10300 Ekstrahjelp 792 0 0 10800 Styrehonorar 22 500 27 500 27 500 10801 Møtegodtgjørelse 40 967 40 000 31 401 10900 Premie KLP 17 683 40 000 36

Detaljer

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 1 Innholdsfortegnelse Side Innhold Hovedoversikter 3 Økonomisk oversikt drift 4 Økonomisk oversikt

Detaljer

Detaljbudsjett for 2015

Detaljbudsjett for 2015 1 Ansvar: 002 Enhetsadministrasjon PUF 10101 Regulativlønn 589.000 617.000 599.444 10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig 2.000 2.000 1.196 10901 Pensjonspremie KLP 92.000 96.000 83.222 10991 Arbeidsgiveravgift

Detaljer

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Regnskap 2012 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 7. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Rakkestad kommune, Herredshuset Tidspunkt: 28.10.2016 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon

Detaljer

Referat fra styremøte i Østre Agder torsdag 14.januar 2016 i Risør gamle rådhus.

Referat fra styremøte i Østre Agder torsdag 14.januar 2016 i Risør gamle rådhus. Til Styremedlemmer i Østre Agder Andre deltakere på møtet Arendal 15.desember 2016 Referat fra styremøte i Østre Agder torsdag 14.januar 2016 i Risør gamle rådhus. Følgende møtte: Ordfører Per Kristian

Detaljer

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske utvalg Ansvar: Tapt arbeidsfortjeneste 200 000 26 737 61

Detaljer

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418. Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER

Detaljer

BÅTSFJORD HAVN K/F Budsjett 2010

BÅTSFJORD HAVN K/F Budsjett 2010 BÅTSFJORD HAVN K/F Budsjett 2010 UTGIFTER Budsjett Budsjett KONTO.NR. TEKST 2010 2009 42.00 FELLESUTGIFTER 42000100 Lønn faste stillinger 1 544 000 1 750 000 42000101 Faste tillegg lør-søn. 252 000 200

Detaljer

Ansvar Konto Funksjon Kontonavn Regnskap 20 Regnskap 20 Rev. Budsj 20Oppr. Budsj. Budsjett 2016

Ansvar Konto Funksjon Kontonavn Regnskap 20 Regnskap 20 Rev. Budsj 20Oppr. Budsj. Budsjett 2016 Ansvar Konto Funksjon Kontonavn Regnskap 20 Regnskap 20 Rev. Budsj 20Oppr. Budsj. Budsjett 2016 6000 101000 120 Lønn faste stil 585731 675897 694000 658000 754000 6000 101090 120 Feriepengeavs 70016 81108

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

BÅTSFJORD HAVN K/F Budsjett 2009

BÅTSFJORD HAVN K/F Budsjett 2009 BÅTSFJORD HAVN K/F Budsjett 2009 UTGIFTER Budsjett Budsjett 42.00 FELLESUTGIFTER 42000100 Lønn faste stillinger 1 750 000 1 600 000 42000101 Faste tillegg lør-søn. 200 000 120 000 42000200 Lønn vikarer

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Askim kommune, møterom Bystyresalen Tidspunkt: 27.10.2017 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal,

Detaljer

<legg inn ønsket tittel>

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 Konto Konto(T) Tj B2013 B2012 R2011 110 KOMMUNESTYRE 10800 Godtgjørelse ordfører 100 667 000 625 000 650 166 10802 Godtgjørelse varaordfører 100 167 000 155 000 162 539 10805

Detaljer

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII Virksomhetsområde:10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet:100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000 1080

Detaljer

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014 - - Gamvik 1.10100 Fastlønn 1.10101 Lønn brannsjef 1.10103 Lønn vaktmester 1.10104 Lønn lærlinger 1.10105 Faste tillegg 1.10106 Fast vaktgodtgjørelse 1.10200 Lønn til vikarer 1.10201 Sykevikarer 1.10202

Detaljer

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte

Detaljer

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Fakta: Arendal kommune har lavere inntekter enn snittet for Gruppe 13 (sammenlikningsgruppen) Rådmannen legger frem forlag om reduksjoner i driftsrammen for enhetene i 2013

Detaljer

VEST-FINNMARK REGIONRÅD

VEST-FINNMARK REGIONRÅD PROTOKOLL FRA MØTE VESTFINNMARK REGIONRÅD Hammerfest 1. desember 2014 Scandic hotell Hammerfest 1 / Til stede: Fra VestFinnmark regionråd: Alta: Ordfører Laila Davidsen Alta: Bjørn Atle Hansen Hammerfest:

Detaljer

BUDSJETTFORSLAG 2018 FOR INNLANDET 110-SENTRAL ØKO-gruppa

BUDSJETTFORSLAG 2018 FOR INNLANDET 110-SENTRAL ØKO-gruppa BUDSJETTFORSLAG 2018 FOR INNLANDET 110-SENTRAL ØKO-gruppa 05.09.2017 Konto og tekst fra MHBR sitt budsjettoppsett BUDSJETT 2016 BUDSJETT 2017 FORSLAG TIL BUDSJETT 2018 kr 46,12 pr. innbygger for samarbeidskommunene

Detaljer

Driftsbudsjett Vadsø Havn KF - 2016 1 av 7

Driftsbudsjett Vadsø Havn KF - 2016 1 av 7 DRIFTSBUDSJETT VADSØ HAVN KF - ÅR 2016 Regnskap Buds(end) Budsjett Art Navn 2014 2015 2016 Ansvar: 1711 DRIFT VADSØ HAVN 10100 FAST LØNN 1 932 819 1 750 000 2 000 000 10201 VIKAR VED SYKEFRAVÆR 68 977

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole 0001 Prosjekt NordVest Russland 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 202 Grunnskole 1.101020.202.0 Lønn undervisningspersonell 4 228 0 0 0 0 0 Grunnskole 4 228 0 0 0 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0

Detaljer

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014 Ansvar: 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP (110) 1030 EKSTRAHJELP 5.000 1080 GODTGJØRING ORDF./VARAORDF. 689.931 1081 MØTEGODTGJØRELSE 608.000 1082 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE POLITIKERE 70.000 1095 PENSJONSUTGIFT,

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 0001 Prosjekt NordVest Russland 1.102000.202.0 Lønn vikarer 1.111500.202.0 Matvarer 1.112005.202.0 Gaver, påskjønnelser o.l. 1.112039.202.0 Utgifter arrangement 1.112050.202.0 Hotellutgifter møter mm ikke

Detaljer

Beregning av Offentlig finansiering pr barn Ørland kommune 2017

Beregning av Offentlig finansiering pr barn Ørland kommune 2017 Beregning av Offentlig finansiering pr barn Ørland kommune 2017 Offentlig finansiering pr barn Sum 0-2 år 3-6 år Sum Brutto driftsutgifter 2015 (fratrukket pensjon) 20 651 821 Grunnlag pensjon * 13 % 19

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04 FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 Rådmannens forslag 08.11.04 INNHOLD. 1. Økonomisk oversikt drift. 2. Økonomisk oversikt investeringer. 3. Anskaffelse og anvendelse av midler. 4. Vedlegg 1A Driftsbudsjett.

Detaljer

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015

Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 Årsregnskap Kvitsøy kirkelige fellesråd 2015 HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP Revidert budsjett 2015 Opprinnelig budsjett 2015 Regnskap 2014 Regnskap 2015 Inntekter 600-659 Brukerbetaling, salg, avgifter og

Detaljer

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE 010 FASTLØNN 10100 LØNN FAST ANSATTE 10101 LØNN VAKANSVIKAR 10110 FASTE TILLEGG/VAKTTILLEGG 10130 LØRDAG-/SØNDAGSTILLEGG 10140 HELLIGDAGSTILLEGG 10150 KVELDS- OG NATTILLEGG 10190 ANNEN FAST LØNN 10199

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018 DRIFTSBUDSJETT Budsjett Budsjett 2018 2017 0410 KIRKELIG ADMINISTRASJON 0410 Finans 35 300 Dekning av tidligere års merforbruk - - - 35 400 Avsetning til ubundne fond - - - 35 700 Overført til investeringsregnskapet

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

Driftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010

Driftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010 0001 Nordvest-Russland sa 101020 Lønn undervisn.pers. 202 4 228,30 0001 Nordvest-Russland sa 102000 Lønn vikar 202 2 200,00 0001 Nordvest-Russland sa 111500 Matvarer 202 9 605,00 3 745,76 0001 Nordvest-Russland

Detaljer

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.492.826 2.532.700 2.674.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD -24.000 0 0 1090 KLP 413.139 435.600 521.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT

Detaljer

NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016

NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016 NESNA KOMMUNE REGNSKAP 2016 INNHOLD Økonomisk oversikt Drift Økonomisk oversikt - Investering Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskap fordelt på sektor Regnskapsskjema 2A

Detaljer

Antall heltidsplasser (4) 10,47 9,64 20, Tilskudd ordinære barnehager 0-2 år 3-6 år Sum Sats Beløp

Antall heltidsplasser (4) 10,47 9,64 20, Tilskudd ordinære barnehager 0-2 år 3-6 år Sum Sats Beløp Beregninger barnehagetilskudd 2017 Solblomsten (1) Oppholdstimer pr uke i hht avtale og gjennomsnittlig oppholdstid ifølge SSB (2) Antall barn fordelt på alder og oppholdstimer (3) Antall timer pr år er

Detaljer

Likeverdig behandling Regnskap 2015 Beregning 2017 Beverborga Dølemo Sum

Likeverdig behandling Regnskap 2015 Beregning 2017 Beverborga Dølemo Sum Likeverdig behandling Regnskap 2015 Beregning 2017 Beverborga Dølemo Sum 3. Kostnader i kommunale barnehager Funksjon 201 - drift (kontoklasse 1) Lønn/sos.utg. (010-099) 4 977 268 1 741 728 6 718 996 minus

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

3 Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) (2016) - År/Periode Bruker: VNKAH Klokken: 16:02 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

3 Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) (2016) - År/Periode Bruker: VNKAH Klokken: 16:02 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: VNKAH Klokken: 16:02 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Grp. Prosjek: 100 Administrasjon 10100 Fastlønn 1.560.601 1.680.485-120 10300 Lønn til ekstrahjelp 49.004 0 49 10500 Annen lønn og trekkpliktige

Detaljer

NJ AVD. JOURNALISTEN DRIFTSREGNSKAP FOR 2015

NJ AVD. JOURNALISTEN DRIFTSREGNSKAP FOR 2015 DRIFTSREGNSKAP FOR 2015 Note Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Driftsinntekter Annonseinntekter nett 1 2 372 904 2 835 000-462 096-16 % Abonnement 1 3 897 504 3 931 200-33 696-1 % Diverse inntekter

Detaljer

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen F-salen, Rådhuset Dato: 17.06.2014 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til runar.asp@varnesregionen.no

Detaljer

SAK 02/17 REKNESKAP 2016

SAK 02/17 REKNESKAP 2016 SAK 02/17 REKNESKAP 2016 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2016. Driftsrekneskapet (vedlegg 1) gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Det var budsjettert

Detaljer

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 14.10.2014 Tidspunkt: 12:15 Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen F-salen, Rådhuset, Stjørdal Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til runar.asp@varnesregionen.no

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅD

VESTERÅLEN REGIONRÅD VESTERÅLEN REGIONRÅD Innkalling Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Romskipet Aurora, Andøya Space Center Dato: 20.05.2016 Tidspunkt: Kl 10:00 Forfall meldes på tlf. 76 11 15 00 til konsulent

Detaljer

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune ansvar : 0003 - PROSJEKT: PSYKIATRI 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 232 294 956,59 366 000 286 696,39 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 241 187 300,66 181 000 175 820,49

Detaljer

2010 Kommunal PP-tjeneste 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99. 2101 Sodin skole 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99

2010 Kommunal PP-tjeneste 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99. 2101 Sodin skole 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99 Ansvar Ansvar (T) Kostfunk Kostfunk (T) Kostart 1800 Andre utg. sentraladm. 211 Styrket tilbud til førskolebarn 130 1800 Andre utg. sentraladm. 211 Styrket tilbud til førskolebarn 185 1800 Andre utg. sentraladm.

Detaljer

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar Enhet Steigen barneskole Ansvar 20110 Steigen barneskole 10102 FASTLØNN LÆRERE 10103 FASTLØNN SPES.PED. LÆRERE 10110 FASTLØNN SPES.PED. ASSISTENTER 10113 FORSTERKET OPPLÆRING 10114 FASTLØNN FREMMEDSPRÅKLIGE

Detaljer

Sum finansiering SUM investering

Sum finansiering SUM investering Konto Budsjettforslag 2017 Regnskap 31.10.2016 Opprinnelig Budsjett 2016 Justert budsjett 1 Regnskap 2015 INVESTERING 021000 - Kjøp, leie. Leasing transportmidler 97 000 023000 - Vedlikehold, bygg-/anleggstjenester

Detaljer

Viser til innkalling sendt 13.5.2011 og oversender saksliste og sakspapirer.

Viser til innkalling sendt 13.5.2011 og oversender saksliste og sakspapirer. Krisesenter vest IKS. 2 0 MM Til representantskapets medlemmer. Ar iv o e tv ocie (Y) bo r. s beh. Kop.A.51

Detaljer

A s k ø yhallene KF. Styremøte Askøyhallene KF Møte nr. 4/ 2014/ dato 15/10/ 2014

A s k ø yhallene KF. Styremøte Askøyhallene KF Møte nr. 4/ 2014/ dato 15/10/ 2014 A s k ø yhallene KF Kleppestø 22.10.2014 Styremøte Askøyhallene KF Møte nr. 4/ 2014/ dato 15/10/ 2014 Til stede; Styret: Tore Olsen Tveitnes, Anne Lauritsen, Thorleif Thorsen, Cecilie Sørli, Viggo Kristiansen

Detaljer

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 5. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

SAK 01/13 REKNESKAP 2012

SAK 01/13 REKNESKAP 2012 SAK 01/13 REKNESKAP 2012 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2012. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

Innkalling til møte i Representantskapet

Innkalling til møte i Representantskapet FOLLO BARNEVERNVAKT Enebakk Frogn Nesodden Oppegård Ski Vestby Ås Til: Representantskapet for Follo barnevernvakt Ski, 28. august 2015 Innkalling til møte i Representantskapet Tid: Tirsdag 22. september

Detaljer

kt diiillf 7340 OPPDAL OPPDAL 21.10.2015 Var ref: 2015/267. rkivkode: 139/0 Oppdal Kirkelige Fellesråd - Kommentarer til budsjett for 2016.

kt diiillf 7340 OPPDAL OPPDAL 21.10.2015 Var ref: 2015/267. rkivkode: 139/0 Oppdal Kirkelige Fellesråd - Kommentarer til budsjett for 2016. DENNORSKEKIRKE Oppdal kirkelige fellesråd Oppdal Kommune v/radmannen Inge Krokanns veg 2 2 1GLT, kt diiillf 150 7340 OPPDAL OPPDAL Var ref: /267. rkivkode: 139/0 Oppdal Kirkelige Fellesråd - Kommentarer

Detaljer

ØKONOMIPLAN VEDLEGG TIL ÅRSBUDSJETT 2015 TAL Kommunestyrets vedtak KOM 94/14

ØKONOMIPLAN VEDLEGG TIL ÅRSBUDSJETT 2015 TAL Kommunestyrets vedtak KOM 94/14 ØKONOMIPLAN 2015 2018 VEDLEGG TIL ÅRSBUDSJETT 2015 TAL Kommunestyrets vedtak KOM 94/14 Innhold Drift... 3 skjema 1A... 3 Hovudoversikt drift... 4 skjema 1B... 5 Alle detaljer drift... 6 Investering...

Detaljer

4200 Fellesutgifter 4200 Fellesutgifter Tjeneste: Budsjett 2016 Regnskap 2015 Budsjett 2015Regnskap 2014 4200 Fellesutgifter Art/konto Budsjett

4200 Fellesutgifter 4200 Fellesutgifter Tjeneste: Budsjett 2016 Regnskap 2015 Budsjett 2015Regnskap 2014 4200 Fellesutgifter Art/konto Budsjett 4200 Fellesutgifter 4200 Fellesutgifter Budsjett 2016 Regnskap 2015 Budsjett 2015Regnskap 2014 4200 Fellesutgifter Art/konto Budsjett 2014Regnskap pr 31.12.13 Budsjett (status 2013Regnskap 17.02.14) pr

Detaljer

Årsregnskap med noter

Årsregnskap med noter Årsregnskap med noter Kvitsøy kommune 2016 Konto Konto(T) Tjeneste Prosj Regnskap 2016 Revidert bud 2016 Opprinnelig bud 2016 Regnskap 2015 110 KOMMUNESTYRE 10511 Fri mobiltelefon ansatte 100 4 392,00

Detaljer

Regnskap 2005 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2005 Nes kommune, Akershus Regnskap 2005 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 1 Økonomisk oversikt investering 2 Regnskapsskjema

Detaljer

Del 2 - detaljbudsjett. Vedtatt. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune

Del 2 - detaljbudsjett. Vedtatt. Årsbudsjett. Økonomiplan. Ibestad kommune Del 2 detaljbudsjett Vedtatt Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2016 2018 Ibestad kommune Ibestad Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

Rådmannens forslag. Tallbudsjett 2016-19. Sortland kommune

Rådmannens forslag. Tallbudsjett 2016-19. Sortland kommune Rådmannens forslag Tallbudsjett 2016 201619 Sortland kommune Innhold Budsjettskjema 1A drift... 3 Budsjettskjema 2 A... 4 Økonomisk oversikt drift... 5 Investeringsplan 2016... 6 Driftsbudsjett... 8 2

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 FOSNES KOMMUNE Formannskapets innstilling ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 Innholdsfortegnelse Økonomiske oversikter - Økonomisk oversikt investering 3-4 -

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Bø Kommune 2

Innholdsfortegnelse: Bø Kommune 2 Bø kommune Regnskap 2016 Innholdsfortegnelse: Regnskapsskjema 1 A - Driftsregnskapet...... 3 Regnskapsskjema 1 B - Driftsregnskapet, fordelt på E tat...... 4 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet......

Detaljer

SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - BUDSJETT 2014

SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - BUDSJETT 2014 SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - 2014 Gebyrutvikling - sjølkost. Endring 13-14 7,19 5,05 9,68 5,95 (Endring gjelder sum inntekter) Bud. 2014 614 616 617 618 Driftsutg. (d+k) 6.749.000

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT)

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) Netto VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) PROSJEKTER 000 Prosjekter Prosjekter 0 0 0 0 0 FFFFF SENTRALADMINISTRASJONEN OG FELLESUTGIFTER 1000 Politiske organ 1.0800 Ordfører /varaordførergodtgjørelse

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN 20112014 RÅDMANNENS FORSLAG Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN FORSIDEFOTOET: Lørdag 24. april 2010 ble det aller første Landsbyrittet på sykkel arrangert

Detaljer

Budsjett 2015 Investeringsplan

Budsjett 2015 Investeringsplan Budsjett 2015 Investeringsplan 2015-18 Vedtatt av Sør-Varanger menighetsråd 30.10.2014 Innholdsfortegnelse 1. Kommentarer... 3 2. Driftsbudsjett 2015... 4 3. Investeringsplan 2015-2018... 9 Side 2 av 11

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012 LEIRFJORD KOMMUNE Rådmannens innstilling Detaljbudsjett 2012 1000 Fellesutgifter pensjon og arb.g.avgift 12901 Fellesutgifter pensjon 13 488 023 10 810 575 14 743 294 12902 Fellesutgifter arb.g.avgift

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 100 Komm/form/adm/hovedutvalg 1.108000 Godtgj. folkevalgte 1.108001 Godtgjørelse ordfører 1.108002 Godtgjørelse varaordfører 1.108010 Møtegodtgjørelse folkevalgte 1.108020 Tapt arbeidsfortjeneste folkevalgte

Detaljer

Radetiketter Regnskap 16 Budsjett 16 Avvik 4100 Fellesutgifter Varer/tj. som inngår i tjenesteprod

Radetiketter Regnskap 16 Budsjett 16 Avvik 4100 Fellesutgifter Varer/tj. som inngår i tjenesteprod Radetiketter Regnskap 16 Budsjett 16 Avvik 4100 Fellesutgifter 30 447 66 000 35 554 11-12 Varer/tj. som inngår i tjenesteprod. 104 067 151 000 46 934 100 Kontormateriell 7 402 17 000 9 598 110 Aktivitetsrel.forbr.matr./utstyr/tjenester

Detaljer

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 150 532 99 854 Tilskudd, støtte og prosjektbevilgninger 7 5 010 561 4 635 800 Andre inntekter 646 225 377 919 Sum driftsinntekter

Detaljer

Tallbudsjett 2014. Rådmannens forslag. Sortland kommune

Tallbudsjett 2014. Rådmannens forslag. Sortland kommune Tallbudsjett 2014 Rådmannens forslag Sortland kommune Sortland kommune Tallbudsjett 2014 2 Innholdsfortegnelse 1 BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFT... 3 2 BUDSJETTSKJEMA 2A... 4 3 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT... 5 4

Detaljer

SAK 02/15 REKNESKAP 2014

SAK 02/15 REKNESKAP 2014 SAK 02/15 REKNESKAP 2014 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2014. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer