Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik"

Transkript

1 Regnskapsrapport for helse og omsorg pr Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift ,83 Lønn rådgiver skal også føres her Lønn vikarer v/perm ,08 Kst. H&o-sjef jan - april Avtalefestede tillegg ,17 Stedfortreder-tillegg Annen fast lønn ,74 Høgskoletillegg Lønn vikarer ,88 Kst. H&o-sjef april-juli Engasjementer ,83 Lønn åremål h&o-sjef Sum fast lønn ,53 26,57 I prognose er feilføringer rettet opp Overtid ,33 20 t skal på ansvar Sum bevegelig lønn ,33 I prognose er feilføringer rettet opp Arbeidsgivers andel KLP Arbeidsgivers andel SPK ,07 Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse ,21 Gruppelivsforsikring 319,62 Ulykkesforsikring 44,77 Sum sosiale utgifter ,67 39, Sum lønn og sosiale utgifter ,53 29, Kontormateriell ,57 Papir/toner til kopim./printer ,01 Faglitteratur Abonnement ,20 Betalt for hele året Div. annet materiell - barneh Matvarer 1 281,88 Annet forbruksmateriell ,31 Velferdstiltak ansatte 868,00 Felleslager ,53 Hotellutgifter - møter mm ikke kurs Posttjenester ,40 Banktjenester ,40 Telefon ,10 Mobiltelefoner ,00 Linjeleie, sambandsleie ,71

2 Regnskapsrapport for helse og omsorg pr Internett ,00 Annonse ,00 Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Energi Pasientskadeforsikring Leie av lokaler og grunn ,00 Edb-lisenser ,60 Inventar og utstyr ,00 Diverse inventar og utstyr ,81 Serviceavtaler og reparasjoner ,20 Reperasjoner utstyr 820,00 Andre tjenester ,00 Kjøp fra andre private ,50 Mva kompensasjon - full sats ,01 Mva kompensasjon - middels sats 39,68 Forsinkelsesrenter, gebyrer 315,40 Driftsutgifter - uten lønn ,31 36,32 0 Totale driftsutgifter ,84 32, Salg varer/tjen utenfor avg.omr., helse/plei/oms ,00 Husleie, festeavgifter, utleieinntekter , Sykelønnsrefusjon , Avsatte feriepenger sykdom ,94 Mva kompensasjon - full sats ,01 Mva kompensasjon - middels sats -39,68 Driftsinntekter ,63 56, Administrasjon fellestjenester helsesenter ,21 28,

3 Regnskapsrapport for helse og omsorg pr Kurative helsetjenester Fast lønn, drift ,46 20 % lønn kommuneoverlege + fysioterapeut Lønn faste stillinger - timelønn Sparte lønnsutgifter (timelister) pga. fysiot. Lønn vikarer v/ perm 5 708,64 Annen fast lønn Lønn vikarer , Lønn vikarer foreldrerep ,19 Engasjementer (turnusleger + Svendsgaard) Annen lønn lærlinger ,80 Turnusleger Sum fast lønn ,09 44,21 Lønn sykevikar > 16 dager ,54 Lønn sykevikar < 16 dager 3 710,62 Lønn permisjonsvikar Kommunal ,48 Lønn ferievikarer Lønn ekstrahjelp 4 855,05 Overtid ,85 Honorar ,00 Avtalefestede tillegg ,28 Fordel fri telefon, avg.pl ,00 Motpost fordel fri telefon ,00 Sum bevegelig lønn ,82 44,56 0 Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse ,27 20 % lønn kommuneoverlege + fysioterapeut Gruppelivsforsikring 2 682,69 Ulykkesforsikring 375,94 Sum sosiale utgifter ,90 49,08 0 Sum lønn og sosiale utgifter ,81 44,77 0 Kontormateriell 0 287,20 Papir/toner til kopim./printer ,00 Faglitteratur Abonnement ,00 Undervisningsmateriell Medisinsk forbruksmateriell ,22

4 Regnskapsrapport for helse og omsorg pr Laboratorierekvisita ,18 Medikamenter ,80 Annet forbruksmateriell ,39 Andre tjenester ,50 Hotellutgifter - møter mm ikke kurs Arbeidstøy ikke oppgavepliktig Banktjenester 260,00 Telefon ,09 Mobiltelefoner ,47 Linjeleie, sambandsleie ,40 Internett 3 543,49 Refusjon arbeidstaker tlf.abbonement ,03 Diett-/kostgodtgjørelse Annen transport km-godtgjørelse, oppgavepliktig Godtgjørelse selvstendig næringsdrivende ,93 Arbeidstøy oppg.pl Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Strøm 3 094,55 Edb-lisenser Diverse inventar og utstyr ,07 Medisinsk utstyr ,60 Andre service-/driftsavt. it ,05 Serviceavtaler og reparasjoner ,40 Renholds- og vaskeritjenester ,26 Kjøp fra staten Kjøp fra andre private ,46 1 lege og 1,5 fysiot på driftstilskudd Kjøp av laboratorium-tjenester ,50 Kjøp av legetjenester ,00 Kjøp av tolketjeneste ,30 Mva kompensasjon - full sats ,25 Driftsutgifter - uten lønn ,14 45,28 0 Totale driftsutgifter ,95 44,89 0 Brukerbetaling diverse ,00

5 Regnskapsrapport for helse og omsorg pr Egenandeler medisin ,00 Egenandeler forbruksmateriell ,00 Egenand.poliklinikk, pasienter ,00 Annet salg varer/ tjenester -300,00 Salg varer/tjen utenfor avg.omr., helse/plei/oms Salg av tjenester til BBHT Husleie, festeavgifter, utleieinntekter ,00 Fastlønnstilskudd leger ,00 Økt tilskudd pga. fysiot.: ca. kr Ref.skyss-/kost v/pas.ledsag Tilskudd turnusleger - autorisasjonskontoret Sykelønnsrefusjon ,00 Fødselspermisjonsrefusjon , Avsatte feriepenger/ sykdom ,39 Avsatte feriepenger/ foreldreperm ,92 Mva kompensasjon - full sats ,25 Refusjon fra andre ,00 Driftsinntekter ,56 39, Kurative helsetjenester ,39 46, Bygg: Helsesenter Annet forbruksmateriell Teknisk sjef har anvisningsmyndighet Rengjøringsmateriell, papir ,12 Teknisk sjef har anvisningsmyndighet Refusjon arbeidstaker tlf.abbonement Teknisk sjef har anvisningsmyndighet Arbeidstøy oppg.pl Teknisk sjef har anvisningsmyndighet Transportutg./drift av egne transportmidler ,48 Teknisk sjef har anvisningsmyndighet Forsikring transportmidler ,00 Teknisk sjef har anvisningsmyndighet Energi Olje ,27 Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring ,00 Festeavgifter ,00 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende ,32 Verktøy, redskaper ,00 Teknisk sjef har anvisningsmyndighet

6 Regnskapsrapport for helse og omsorg pr Diverse inventar og utstyr ,14 Teknisk sjef har anvisningsmyndighet Vedlikehold og byggetjenester ,69 Teknisk sjef har anvisningsmyndighet Vedlikehold utstyr Teknisk sjef har anvisningsmyndighet Serviceavtaler og reparasjoner ,00 Teknisk sjef har anvisningsmyndighet Materialer til vedlikehold og påkostninger ,00 Teknisk sjef har anvisningsmyndighet Kjøp fra andre (private) ,40 Kjøp av renovasjonstjenester ,59 Mva kompensasjon - full sats ,80 Mva kompensasjon - middels sats 136,54 Totale driftsutgifter ,35 41,18 Mva kompensasjon - full sats ,80 Mva kompensasjon - middels sats -136,54 Driftsinntekter ,34 39,93 Bygg: Helsesenter ,01 41,45 0 Drift kjøkken helsesenter Fast lønn, drift ,90 25,81 Lønn vikarer ledig s ,63 Kun jan.-mars Lønn vikarer v/ perm ,27 Ikke juni Lørdag/søndag faste tillegg ,19 Kveld/natt faste tillegg ,98 Heliggdagstillegg i følge turnus ,66 Ferdig for 2013 Lørdag/ søndag faste 8 552,76 Kveld/ natt faste til 1 105,97 Annen fast lønn ,77 Lønn vikarer ,44 Sum fast lønn ,57 54, Lønn sykevikar > 16 dager Kommunal ,34 Lønn sykevikar < 16 dager Kommunal ,53 Lønn permisjonsvikar < 16 dager Kommunal ,62 Lønn ferievikarer

7 Regnskapsrapport for helse og omsorg pr Vikar lørdag/ søndag 420,00 Vikar lørdag/ søndag 420,00 Avt.fest.tlg-u/ref 304,64 Vikar kveld/ natt u/r 540,96 Lønn ekstrahjelp ,20 Tillegg ekstrahjelp 151,20 Overtid ,39 Forskjøvet arbeidstid Sum bevegelig lønn ,88 38, Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse ,39 56,34 Gruppelivsforsikring 1 755,91 Ulykkesforsikring 246,02 Sum sosiale utgifter ,32 56, Sum lønn og sosiale utgifter ,77 53, Matvarer ,23 Annet forbruksmateriell Rengjøringsmateriell, papir 159,12 Arbeidstøy ikke oppgavepliktig Diverse inventar og utstyr ,60 Medisinsk utstyr ,36 Serviceavtaler og reparasjoner ,10 Mva komp - full sats ,62 Mva kompensasjon - middels sats ,09 Driftsutgifter - uten lønn ,12 47,02 0 Totale driftsutgifter ,89 51, Brukerbetaling kost ,50 Salg varer/tjen utenfor avg.omr., helse/plei/oms ,00 Annet avgiftspliktig salg Sykelønnsrefusjon , Fødselspermisjonsrefusjon ,00 Avsatte feriepenger sykdom -701,25 Mva kompensasjon - full sats ,62 Mva kompensasjon - middels sats ,09

8 Regnskapsrapport for helse og omsorg pr Driftsinntekter ,46 39, Drift kjøkken helsesenter ,43 57, Drift Båtsfjord sykestue Fast lønn, drift ,70 Lønn vikarer ledig s ,97 Lønn vikarer v/ perm ,44 Avtalefestede tillegg 5 427,70 Lørdag/søndag faste tillegg ,94 Kveld/natt faste tillegg ,11 Heliggdagstillegg i følge turnus ,73 Ferdig for 2013 Lørdag/ søndag faste 6 691,03 Kveld/ natt faste tillegg ,46 Annen fast lønn ,79 Lærling budsjettert her Annen lønn lærlinger ,72 Lærling regnskapsført her Sum fast lønn ,59 44,24 0 Lønn vikarer ,64 Lønn sykevikar > 16 dager Kommunal ,82 Lønn sykevikar < 16 dager Kommunal ,98 Lønn permisjonsvikar Kommunal ,25 Lønn ferievikarer ,61 Ferie vikar lørdag/ søndag 1 484,00 Ferie vikar kveld/ natt 3 582,86 Vikar lørdag/ søndag 6 444,08 Vikar lørdag/ søndag 6 934,66 Avt.fest.tlg-u/ref ,40 Vikar kveld/ natt u/r ,46 Lønn ekstrahjelp ,84 Lønn ekstrahjelp bruker 4 703,22 Tillegg ekstrahjelp 3 242,42 Tillegg ekstrahjelp 6 408,28 Samlet prognose for vikar og ekstrahjelp

9 Regnskapsrapport for helse og omsorg pr Overtid ,58 Annen lønn Forskjøvet arbeidstid Samled prognose for overtid/ forskj. Arbtid Sum bevegelig lønn ,10 93,80 Samlet prognose for bevegelig lønn Arbeidsgivers andel KLP Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse ,89 Arbeidsgivers andel ,44 Ekstra arbeidsgivers 4 335,27 Gruppelivsforsikring 6 366,09 Ulykkesforsikring 892,10 Sum sosiale utgifter ,79 57,25 Sum lønn og sosiale utgifter ,48 52,01 Faglitteratur Abonnement ,20 Surstoff og lystgass ,20 Inkontinensutstyr ,06 Medikamenter ,42 Annet forbruksmateriell Velferdstiltak brukere Sengeutstyr Lintøy Arbeidstøy ikke oppgavepliktig ,00 Utgdekn. Ikke oppgpl 300,00 Telefon 477,00 Refusjon arbeidstaker tlf.abbonement Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv ,26 Diverse lisenser, avtaler, kontigenter Diverse inventar og utstyr ,64 Signalanlegg Vedlikehold utstyr Serviceavtaler og reparasjoner ,20 Renholds- og vaskeritjenester ,27 Kjøp fra staten 3 000

10 Regnskapsrapport for helse og omsorg pr Kjøp fra andre private Mva kompensasjon - full sats ,58 Mva kompensasjon - middels sats 6,41 Mva kompensasjon - lav sats 99,28 Overføringer til andre private Tapte kundefordringer 6 186,00 Driftsutgifter - uten lønn ,52 44,48 0 Totale driftsutgifter ,00 51, Brukerbetaling helse, pleie og omsorg ,00 Vederlag for sykehjemsplasser Vederlag kort.opph.institusjon Egenandeler forbruks -628,00 Egenand.poliklinikk, pasienter Salg varer/tjen utenfor avg.omr., helse/plei/oms ,00 Sykelønnsrefusjon , Avsatte feriepenger sykdom , Mva kompensasjon - full sats ,58 Mva kompensasjon - middels sats -6,41 Mva kompensasjon - lav sats -99,28 Refusjon fra Helse Finnmark , pr. mnd+aktivitetstilskudd (71070 i 2012) Driftsinntekter ,49 46, Drift Båtsfjord sykestue ,51 53, Demensavdeling Fjellheimen Fast lønn, drift ,11 Lønn vikarer ledig s 1 446,54 Lønn vikarer v/ perm ,25 Lørdag/søndag faste tillegg ,02 Kveld/natt faste tillegg ,10 Heliggdagstillegg i følge turnus ,22 Lørdag/ søndag faste 4 045,25

11 Regnskapsrapport for helse og omsorg pr Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Avvik Kveld/ natt faste til 3 049,62 Helliggadstillegg vi 7 197,70 Annen fast lønn ,42 Sum fast lønn ,52 Avvik skyldes økte lokale tillegg høst Lønn vikarer ,74 Lønn sykevikar > 16 dager Kommunal ,36 Lønn sykevikar < 16 dager Kommunal ,60 Lønn permisjonsvikar Kommunal ,89 Lønn ferievikarer ,96 Ferie vikar lørdag/ søndag 2 492,00 Ferie vikar kveld/ natt 3 841,88 Vikar lørdag/ søndag 2 492,00 Vikar lørdag/ søndag 7 307,99 Avt.fest.tlg-u/ref 3 684,80 Vikar kveld/ natt u/r ,76 Lønn ekstrahjelp Lønn ekstrahjelp bruker 3 087,16 Tillegg ekstrahjelp 406,00 Tillegg ekstrahjelp 453,60 Samlet prognose vikar/ ekstrahjelp Overtid ,89 Annen lønn Forskjøvet arbeidstid Samlet prognose overtid med mer Sum bevegelig lønn ,63 58, Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse ,67 Gruppelivsforsikring 3 660,73 Ulykkesforsikring 512,96 Sum sosiale utgifter ,36 62,83 0 Sum lønn og sosiale utgifter ,22 50, Faglitteratur Abonnement ,20 Inkontinensutstyr ,03 Matvarer 577,20 Annet forbruksmateriell ,73

12 Regnskapsrapport for helse og omsorg pr Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Avvik Velferdstiltak brukere ,00 Sengeutstyr Lintøy Arbeidstøy ikke oppgavepliktig ,40 Utgdekn. Ikke oppgpl 791,00 Diett/ kostgodtgjørelse 1 072,00 Ikke oppg.pl. R. utg ,44 Diverse lisenser, avtaler, kontigenter Diverse inventar og utstyr ,25 Signalanlegg Renholds- og vaskeritjenester ,45 Kjøp fra fylkeskommuner Mva kompensasjon - full sats ,99 Mva kompensasjon - middels sats 52,55 Mva kompensasjon - lav sats 270,84 Overføringer til andre private Driftsutgifter - uten lønn ,08 41,54 Samlet prognose 0 Totale driftsutgifter ,30 50, Brukerbetaling helse, pleie og omsorg ,00 5 av 12 mnd Vederlag for sykehjemsplasser Sykelønnsrefusjon , Fødselspermisjonsrefusjon ,00 Avsatte feriepenger sykdom ,58 Mva kompensasjon - full sats ,99 Mva kompensasjon - middels sats -52,55 Mva kompensasjon - lav sats -270,84 Driftsinntekter ,96 32, Demensavdeling Fjellheimen ,34 55,

13 Regnskapsrapport for helse og omsorg pr Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Avvik Drift åpen omsorg Fast lønn, drift ,08 Lønn rådgiver -> ansvar styrket adm. 10 % Lønn vikarer ledig s ,88 Lønn vikarer v/ perm 3 046,93 Avtalefestede tillegg ,11 Lørdag/søndag faste tillegg ,41 Kveld/natt faste tillegg ,34 Heliggdagstillegg i følge turnus ,92 Funksjonstillegg Lørdag/ søndag faste 3 377,24 Kveld/ natt faste til 7 035,32 Annen fast lønn ,51 Omsorgslønn ,80 Sum fast lønn ,54 43, Lønn vikarer ,01 Lønn sykevikar > 16 dager Kommunal ,00 Lønn sykevikar < 16 dager Kommunal ,44 Lønn permisjonsvikar Kommunal ,13 Lønn ferievikarer ,22 Ferie vikar lørdag/ søndag 1 260,00 Ferie vikar kveld/ natt 1 478,11 Vikar lørdag/ søndag 2 338,01 Vikar lørdag/ søndag 2 999,25 Avt.fest.tlg-u/ref 3 643,16 Vikar kveld/ natt u/r 6 659,69 Lønn ekstrahjelp ,53 Lønn ekstrahjelp bruker 2 626,77 Ledsager til sykehus Tillegg ekstrahjelp 1 632,71 Overtid ,49 Annen lønn Forskjøvet arbeidstid Støttekontakter ,00

14 Regnskapsrapport for helse og omsorg pr Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Avvik Sum bevegelig lønn ,52 51,19 0 Arbeidsgivers andel KLP Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse ,80 Pensjon rådgiver skal overføres til ansvar 6000 Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse ,42 Gruppelivsforsikring 4 184,85 Ulykkesforsikring 586,41 Sum sosiale utgifter ,48 61, Sum lønn og sosiale utgifter ,54 46, Papir/toner til kopim./printer 3 033,00 Faglitteratur Abonnement ,20 Materiell kunst og håndtverk Matvarer ,63 Bevert.v.kurs, opplæring, møte Annet forbruksmateriell ,73 Velferdstiltak brukere Sengeutstyr Lintøy Hotellutgifter - møter mm ikke kurs Arbeidstøy ikke oppgavepliktig Telefon ,53 Mobiltelefoner ,15 Internett ,18 Kursavgifter Diett-/kostgodtgjørelse ,00 Oppholdsutgifter Annen transport km-godtgjørelse, oppgavepliktig ,13 Arbeidstøy oppg.pl Transportutg./drift av egne transportmidler ,62 Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv ,89 Forsikring transportmidler Energi ,72 Olje ,10

15 Regnskapsrapport for helse og omsorg pr Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Avvik Alarmer ,22 Leie av lokaler og grunn ,00 EDB-lisenser 9 324,00 Diverse lisenser, avtaler, kontigenter Inventar og utstyr Diverse inventar og utstyr ,41 Trygghetsalarmer ,03 Medisinske hjelpemidler Kjøp, leie og leasing av transportmidler ,00 Vedlikehold utstyr Reparasjoner utstyr ,60 Renholds- og vaskeritjenester ,02 Kjøp fra andre private Kjøp av tjenester bfj.service ,00 Mva kompensasjon - full sats ,79 Mva kompensasjon - middels sats 1 593,51 Mva kompensasjon - lav sats 247,67 Overføringer til andre private ,00 Driftsutgifter - uten lønn ,13 54,12 0 Totale driftsutgifter ,67 47, Brukerbet sos tjen ,50 Betaling for hjemmetjenester Vederlag kort.opph.alderspensj Husleie, festeavgifter, utleieinntekter ,00 Ref. fra nav ,00 Sykelønnsrefusjon , Avsatte feriepenger sykdom ,84 Mva kompensasjon - full sats ,79 Mva kompensasjon - middels sats ,51 Mva kompensasjon - lav sats -247,67 Refusjon fra andre ,00 Tilbakebetalt Helse Finnm. for ledsagertj. Driftsinntekter ,31 25, Drift åpen omsorg ,36 49,49 0

16 Regnskapsrapport for helse og omsorg pr Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Avvik PU-boliger Fast lønn, drift ,17 Lønn vikarer ledig s ,03 Lønn vikarer v/ perm 2 613,08 Avtalefestede tillegg 2 320,96 Lørdag/søndag faste tillegg ,69 Kveld/natt faste tillegg ,91 Heliggdagstillegg i følge turnus ,04 Lørdag/ søndag faste ,63 Kveld/ natt faste til ,36 Annen fast lønn ,52 Sum fast lønn ,39 48,85 Avvik skyldes hovedsakelig lokale tillegg Lønn vikarer ,94 Lønn vikar foreldrep 2 314,34 Lønn sykevikar > 16 dager Kommunal ,48 Lønn sykevikar < 16 dager Kommunal ,63 Lønn permisjonsvikar Kommunal ,55 Lønn ferievikarer ,47 Ferie vikar lørdag/ søndag 6 860,00 Ferie vikar kveld/ natt ,90 Vikar lørdag/ søndag ,92 Vikar lørdag/ søndag ,91 Avt.fest.tlg-u/ref ,14 Vikar kveld/ natt u/r ,20 Lønn ekstrahjelp ,85 Lønn ekstrahjelp bruker ,07 Tillegg ekstrahjelp 1 890,02 Tillegg ekstrahjelp 5 794,32 Overtid ,37 Annen lønn Forskjøvet arbeidstid Sum bevegelig lønn ,11 85,31 Økt sykelønnsrefusjon reduserer avviket noe

17 Regnskapsrapport for helse og omsorg pr Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Avvik Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse ,52 Gruppelivsforsikring 6 333,28 Ulykkesforsikring 887,47 Sum sosiale utgifter ,27 55, Sum lønn og sosiale utgifter ,77 53, Papir/toner til kopim./printer 1 831,00 Faglitteratur Abonnement ,72 Annet forbruksmateriell ,71 Velferdstiltak brukere Telefon 236,32 Refusjon arbeidstaker tlf.abbonement Diett-/kostgodtgjørelse 1 273,00 Arbeidstøy oppg.pl Energi ,48 Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring ,00 Festeavgifter Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende ,31 Diverse lisenser, avtaler, kontigenter Diverse inventar og utstyr ,28 Vedlikehold utstyr Serviceavtaler og reparasjoner Kjøp fra andre private Kjøp av tjenester bfj.service ,00 Mva kompensasjon - full sats ,20 Mva kompensasjon - middels sats 1 272,63 Mva kompensasjon - lav sats 297,84 Driftsutgifter - uten lønn ,49 44,24 0 Totale driftsutgifter ,26 53, Brukerbetaling helse, pleie og omsorg ,00 Bet. for strøm fra beboere Husleie, festeavgifter, utleieinntekter Ref. fra nav ,

18 Regnskapsrapport for helse og omsorg pr Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Avvik St.tilsk.resurskrevende bruker Sykelønnsrefusjon , Avsatte feriepenger sykdom , Mva kompensasjon - full sats ,20 Mva kompensasjon - middels sats ,63 Mva kompensasjon - lav sats -297,84 Driftsinntekter ,22 9, PU-boliger ,04 72, Netto utgift hele helse og omsorg ,29 52,

4 228 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0. 3 746 0 0 1 626 0 0 8 000 0 0 Kjøp av varer og tj egenpr 13 372 0 0

4 228 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0. 3 746 0 0 1 626 0 0 8 000 0 0 Kjøp av varer og tj egenpr 13 372 0 0 0001 Prosjekt NordVest Russland 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 1.101020.202.0 Lønn undervisningspersonell 4 228 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 1.111500.202.0

Detaljer

Artsdimensjon. Beskrivelse 0 LØNN

Artsdimensjon. Beskrivelse 0 LØNN Artsdimensjon Art Beskrivelse 0 LØNN 010 FAST LØNN 01000 LØNN I FASTE STILLINGER 01030 LØNN TILLITSVALGTE 01040 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG 01050 HELLIGDAGSTILLEGG 01060 KVELDS- OG NATTILLEGG 01070 DIV. TILLEGG

Detaljer

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE 010 FASTLØNN 10100 LØNN FAST ANSATTE 10101 LØNN VAKANSVIKAR 10110 FASTE TILLEGG/VAKTTILLEGG 10130 LØRDAG-/SØNDAGSTILLEGG 10140 HELLIGDAGSTILLEGG 10150 KVELDS- OG NATTILLEGG 10190 ANNEN FAST LØNN 10199

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

2013 2014 2015 2016 Totalt. Ansvar Ansvar: Kommunestyret og andre (1110)

2013 2014 2015 2016 Totalt. Ansvar Ansvar: Kommunestyret og andre (1110) Kapittel : Politiske organer Havnekassa tilskudd til renter og avdrag I høst gjennomføres detaljprosjektering av flere alternative utbyggingstiltak i Berlevåg indre havn, og foreløpige kostnadsvurderinger

Detaljer

VEILEDER TIL KONTOPLAN

VEILEDER TIL KONTOPLAN HATTFJELLDAL KOMMUNE VEILEDER TIL KONTOPLAN 11. UTGAVE 30.04.14 1 Innhold: BRUKERVEILEDNING... 3 ANSVARSOMRÅDER... 4 ANSVARSOMRÅDER I DRIFT:... 5 ANSVARSOMRÅDER INVESTERING... 7 ART... 8 BESKRIVELSE AV

Detaljer

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

Forklaringer til Kostra arter

Forklaringer til Kostra arter Forklaringer til Kostra arter Hovedprinsipper i artsinndelingen Generelt Artene skal gjenspeile hvilke produksjonsfaktorer som kommunene benytteri sin virksomhet («rene» utgifts- og inntektsarter). Bare

Detaljer

REGNSKAPSOPPSETT KOSTRA FORSKRIFTENE

REGNSKAPSOPPSETT KOSTRA FORSKRIFTENE REGNSKAPSOPPSETT REGNSKAPSOPPSETT ETTER KOSTRA FORSKRIFTENEREGNSKAPSOPPSETT ETTER KOSTRA FORSKRIFTENE ETTER KOSTRA FORSKRIFTENE Loppa Kommune Revidert pr 01.01.2012. 1 INNLEDNING... 3 Driftsregnskapet...

Detaljer

KONTOPLAN ART. NB: så få arter som mulig da disse gjelder alle. Tenk kombinasjon med ansvar og funksjon og bygg heller ut ansvar eller funksjon.

KONTOPLAN ART. NB: så få arter som mulig da disse gjelder alle. Tenk kombinasjon med ansvar og funksjon og bygg heller ut ansvar eller funksjon. KONTOPLAN ART NB: så få arter som mulig da disse gjelder alle. Tenk kombinasjon med ansvar og funksjon og bygg heller ut ansvar eller funksjon. ARTSBEGREPET (oppdatert 07.12.2011) Art (konto) viser hvilken

Detaljer

Dette er kutt i adm. utgifter som skal tas i samråd med organisasjonene i løpet av økonomiplanperioden.

Dette er kutt i adm. utgifter som skal tas i samråd med organisasjonene i løpet av økonomiplanperioden. Kapittel : Trossamfunn 1100: Reduksjon Kirkelig fellesråd Tana kommune har en forholdsmessig høyere overføring til Kirkelig Fellesråd. Iflg Kostra var netto driftsutgifter i 2010 var på 1292 kr per innbygger,

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: 3/69 Møtedato/tid: 6.5.23, kl. 9: Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Møtedeltakere: Kari Slungård, leder Toralf Øverås Astrid Jensen Forfall: Ingen.

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter ÅRSMELDING 2010 Del 3 Årsregnskap Herøy kommune - Et hav av muligheter - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE 100 Folkevalgte styringsorgan... 4 110 - Administrasjonsenheten... 7 240 Herøy barnehage... 16 260 Herøy

Detaljer

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396 Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Sentraladm. og fellesdrift 5 471 584 4 164 000 4 417 000 4 167 000 4 167 000

Detaljer

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune Årsregnskap 2014 Tromsø kommune versjon 13. februar 2015 Sammendrag Tromsø kommunes årsregnskap for 2014 legges herved frem i henhold til bestemmelsene i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107, forskrift

Detaljer

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Hoved oversikter Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Tall i 1000 kroner Regnskap 2014 Regulert budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue

Detaljer

Detaljert tallbudsjett. Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015

Detaljert tallbudsjett. Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015 Detaljert tallbudsjett Vedlegg til rådmannens forslag av 31.10.14 til årsbudsjett 2015 Innholdsfortegnelse Investeringsbudsjett... 2 Driftsbudsjett... 3 1 Investeringsbudsjett 2014 B2015 Rådma ØP 2015-2018

Detaljer

ENHETSKOSTNADER I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER

ENHETSKOSTNADER I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER BEREGNING AV ENHETSKOSTNADER I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER GRUNNLAG FOR VURDERING AV KOSTNADER OG KVALITET FORORD I årene som kommer blir det flere som blir gamle og flere som vil trenge ulike former for

Detaljer

Grimstad kommune årsregnskap 2013

Grimstad kommune årsregnskap 2013 Grimstad kommune årsregnskap Side 2 Grimstad kommune årsregnskap Innholdsfortegnelse Signaturer 5 DRIFTSREGNSKAP 6 Anskaffelse og anvendelse av midler 7 Hovedoversikt drift 8 sskjema 1A 9 sskjema 1B 10

Detaljer

Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 4. oktober 2012

Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 4. oktober 2012 DEN NORSKE KIRKE Innkalling og sakspapirer 4. oktober 2012 DEN NORSKE KIRKE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kirkekontoret i Brumunddal Dato: 4. oktober 2012 Tidspunkt: 15.00 17.00 Utvalgets medlemmer:

Detaljer

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2012 HAMAR KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Resultatregnskap 2012 - regnskapssjema 1A og 1B 3 Investeringsregnskap 2012 - regnskapsskjema 2A og 2B 4 Balanseregnskapet 2012 - regnskapsskjema 3 5

Detaljer

Årsregnskap 2013. Halden kommune

Årsregnskap 2013. Halden kommune Årsregnskap 2013 Halden kommune 2 Halden kommune - Årsregnskap 2013 Innhold Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt balanse...

Detaljer

BALANSE Konto Navn Sum

BALANSE Konto Navn Sum OVERSIKT OVER KONTOER SOM INNGÅR I RESULTATREGNSKAP OG BALANSE PR. 30.04.2012. BALANSE Konto Navn Sum EIENDELER: A. Anleggsmidler Driftsmidler 1200 Maskiner/verktøy/anlegg 3 676 249,54 1201 Akk.avskrivninger

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2013

MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2013 MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2013 Vi framstiller artskontoplanen i 3 delar. Del 1 gir ei forklaring til KOSTRA (forskriftskontoplanen) der arten består av tre siffer. Sjå også hovudrettleiar KOSTRA

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 FOSNES KOMMUNE Rådmannens innstilling ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 Innholdsfortegnelse Økonomiske oversikter - Økonomisk oversikt investering 3-4 - Økonomisk

Detaljer

MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2014

MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2014 MØRE OG ROMSDAL FYLKE ARTSKONTOPLAN 2014 Vi framstiller artskontoplanen i 3 delar. Del 1 gir ei forklaring til KOSTRA (forskriftskontoplanen) der arten består av tre siffer. Sjå også hovudrettleiar KOSTRA

Detaljer

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 6 Skjema 2A 6 Skjema 2B - Investeringer i anleggsmidler

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSMØTE

REPRESENTANTSKAPSMØTE NORDRE FOLLO RENSEANLEGG IKS Telefon: 64 97 44 50 E-post: post@nfra.no 1407 Vinterbro REPRESENTANTSKAPSMØTE SAKSKART: Herved innkalles det til representantskapsmøte nr. 3/ 2014 MANDAG 22. SEPTEMBER KL.

Detaljer

Kontoplan innkommende faktura (Basware)

Kontoplan innkommende faktura (Basware) 1 Eiendeler Anleggsmidler Jfr. SS 17 Immaterielle eiendeler 10 Immaterielle eiendeler og lignende O 100 Forskning og utvikling O 102 Konsesjoner O 103 Patenter O 104 Lisenser (bl.a. programvarelisenser)

Detaljer