Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik"

Transkript

1 Regnskapsrapport for helse og omsorg pr Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift ,83 Lønn rådgiver skal også føres her Lønn vikarer v/perm ,08 Kst. H&o-sjef jan - april Avtalefestede tillegg ,17 Stedfortreder-tillegg Annen fast lønn ,74 Høgskoletillegg Lønn vikarer ,88 Kst. H&o-sjef april-juli Engasjementer ,83 Lønn åremål h&o-sjef Sum fast lønn ,53 26,57 I prognose er feilføringer rettet opp Overtid ,33 20 t skal på ansvar Sum bevegelig lønn ,33 I prognose er feilføringer rettet opp Arbeidsgivers andel KLP Arbeidsgivers andel SPK ,07 Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse ,21 Gruppelivsforsikring 319,62 Ulykkesforsikring 44,77 Sum sosiale utgifter ,67 39, Sum lønn og sosiale utgifter ,53 29, Kontormateriell ,57 Papir/toner til kopim./printer ,01 Faglitteratur Abonnement ,20 Betalt for hele året Div. annet materiell - barneh Matvarer 1 281,88 Annet forbruksmateriell ,31 Velferdstiltak ansatte 868,00 Felleslager ,53 Hotellutgifter - møter mm ikke kurs Posttjenester ,40 Banktjenester ,40 Telefon ,10 Mobiltelefoner ,00 Linjeleie, sambandsleie ,71

2 Regnskapsrapport for helse og omsorg pr Internett ,00 Annonse ,00 Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Energi Pasientskadeforsikring Leie av lokaler og grunn ,00 Edb-lisenser ,60 Inventar og utstyr ,00 Diverse inventar og utstyr ,81 Serviceavtaler og reparasjoner ,20 Reperasjoner utstyr 820,00 Andre tjenester ,00 Kjøp fra andre private ,50 Mva kompensasjon - full sats ,01 Mva kompensasjon - middels sats 39,68 Forsinkelsesrenter, gebyrer 315,40 Driftsutgifter - uten lønn ,31 36,32 0 Totale driftsutgifter ,84 32, Salg varer/tjen utenfor avg.omr., helse/plei/oms ,00 Husleie, festeavgifter, utleieinntekter , Sykelønnsrefusjon , Avsatte feriepenger sykdom ,94 Mva kompensasjon - full sats ,01 Mva kompensasjon - middels sats -39,68 Driftsinntekter ,63 56, Administrasjon fellestjenester helsesenter ,21 28,

3 Regnskapsrapport for helse og omsorg pr Kurative helsetjenester Fast lønn, drift ,46 20 % lønn kommuneoverlege + fysioterapeut Lønn faste stillinger - timelønn Sparte lønnsutgifter (timelister) pga. fysiot. Lønn vikarer v/ perm 5 708,64 Annen fast lønn Lønn vikarer , Lønn vikarer foreldrerep ,19 Engasjementer (turnusleger + Svendsgaard) Annen lønn lærlinger ,80 Turnusleger Sum fast lønn ,09 44,21 Lønn sykevikar > 16 dager ,54 Lønn sykevikar < 16 dager 3 710,62 Lønn permisjonsvikar Kommunal ,48 Lønn ferievikarer Lønn ekstrahjelp 4 855,05 Overtid ,85 Honorar ,00 Avtalefestede tillegg ,28 Fordel fri telefon, avg.pl ,00 Motpost fordel fri telefon ,00 Sum bevegelig lønn ,82 44,56 0 Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse ,27 20 % lønn kommuneoverlege + fysioterapeut Gruppelivsforsikring 2 682,69 Ulykkesforsikring 375,94 Sum sosiale utgifter ,90 49,08 0 Sum lønn og sosiale utgifter ,81 44,77 0 Kontormateriell 0 287,20 Papir/toner til kopim./printer ,00 Faglitteratur Abonnement ,00 Undervisningsmateriell Medisinsk forbruksmateriell ,22

4 Regnskapsrapport for helse og omsorg pr Laboratorierekvisita ,18 Medikamenter ,80 Annet forbruksmateriell ,39 Andre tjenester ,50 Hotellutgifter - møter mm ikke kurs Arbeidstøy ikke oppgavepliktig Banktjenester 260,00 Telefon ,09 Mobiltelefoner ,47 Linjeleie, sambandsleie ,40 Internett 3 543,49 Refusjon arbeidstaker tlf.abbonement ,03 Diett-/kostgodtgjørelse Annen transport km-godtgjørelse, oppgavepliktig Godtgjørelse selvstendig næringsdrivende ,93 Arbeidstøy oppg.pl Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv Strøm 3 094,55 Edb-lisenser Diverse inventar og utstyr ,07 Medisinsk utstyr ,60 Andre service-/driftsavt. it ,05 Serviceavtaler og reparasjoner ,40 Renholds- og vaskeritjenester ,26 Kjøp fra staten Kjøp fra andre private ,46 1 lege og 1,5 fysiot på driftstilskudd Kjøp av laboratorium-tjenester ,50 Kjøp av legetjenester ,00 Kjøp av tolketjeneste ,30 Mva kompensasjon - full sats ,25 Driftsutgifter - uten lønn ,14 45,28 0 Totale driftsutgifter ,95 44,89 0 Brukerbetaling diverse ,00

5 Regnskapsrapport for helse og omsorg pr Egenandeler medisin ,00 Egenandeler forbruksmateriell ,00 Egenand.poliklinikk, pasienter ,00 Annet salg varer/ tjenester -300,00 Salg varer/tjen utenfor avg.omr., helse/plei/oms Salg av tjenester til BBHT Husleie, festeavgifter, utleieinntekter ,00 Fastlønnstilskudd leger ,00 Økt tilskudd pga. fysiot.: ca. kr Ref.skyss-/kost v/pas.ledsag Tilskudd turnusleger - autorisasjonskontoret Sykelønnsrefusjon ,00 Fødselspermisjonsrefusjon , Avsatte feriepenger/ sykdom ,39 Avsatte feriepenger/ foreldreperm ,92 Mva kompensasjon - full sats ,25 Refusjon fra andre ,00 Driftsinntekter ,56 39, Kurative helsetjenester ,39 46, Bygg: Helsesenter Annet forbruksmateriell Teknisk sjef har anvisningsmyndighet Rengjøringsmateriell, papir ,12 Teknisk sjef har anvisningsmyndighet Refusjon arbeidstaker tlf.abbonement Teknisk sjef har anvisningsmyndighet Arbeidstøy oppg.pl Teknisk sjef har anvisningsmyndighet Transportutg./drift av egne transportmidler ,48 Teknisk sjef har anvisningsmyndighet Forsikring transportmidler ,00 Teknisk sjef har anvisningsmyndighet Energi Olje ,27 Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring ,00 Festeavgifter ,00 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende ,32 Verktøy, redskaper ,00 Teknisk sjef har anvisningsmyndighet

6 Regnskapsrapport for helse og omsorg pr Diverse inventar og utstyr ,14 Teknisk sjef har anvisningsmyndighet Vedlikehold og byggetjenester ,69 Teknisk sjef har anvisningsmyndighet Vedlikehold utstyr Teknisk sjef har anvisningsmyndighet Serviceavtaler og reparasjoner ,00 Teknisk sjef har anvisningsmyndighet Materialer til vedlikehold og påkostninger ,00 Teknisk sjef har anvisningsmyndighet Kjøp fra andre (private) ,40 Kjøp av renovasjonstjenester ,59 Mva kompensasjon - full sats ,80 Mva kompensasjon - middels sats 136,54 Totale driftsutgifter ,35 41,18 Mva kompensasjon - full sats ,80 Mva kompensasjon - middels sats -136,54 Driftsinntekter ,34 39,93 Bygg: Helsesenter ,01 41,45 0 Drift kjøkken helsesenter Fast lønn, drift ,90 25,81 Lønn vikarer ledig s ,63 Kun jan.-mars Lønn vikarer v/ perm ,27 Ikke juni Lørdag/søndag faste tillegg ,19 Kveld/natt faste tillegg ,98 Heliggdagstillegg i følge turnus ,66 Ferdig for 2013 Lørdag/ søndag faste 8 552,76 Kveld/ natt faste til 1 105,97 Annen fast lønn ,77 Lønn vikarer ,44 Sum fast lønn ,57 54, Lønn sykevikar > 16 dager Kommunal ,34 Lønn sykevikar < 16 dager Kommunal ,53 Lønn permisjonsvikar < 16 dager Kommunal ,62 Lønn ferievikarer

7 Regnskapsrapport for helse og omsorg pr Vikar lørdag/ søndag 420,00 Vikar lørdag/ søndag 420,00 Avt.fest.tlg-u/ref 304,64 Vikar kveld/ natt u/r 540,96 Lønn ekstrahjelp ,20 Tillegg ekstrahjelp 151,20 Overtid ,39 Forskjøvet arbeidstid Sum bevegelig lønn ,88 38, Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse ,39 56,34 Gruppelivsforsikring 1 755,91 Ulykkesforsikring 246,02 Sum sosiale utgifter ,32 56, Sum lønn og sosiale utgifter ,77 53, Matvarer ,23 Annet forbruksmateriell Rengjøringsmateriell, papir 159,12 Arbeidstøy ikke oppgavepliktig Diverse inventar og utstyr ,60 Medisinsk utstyr ,36 Serviceavtaler og reparasjoner ,10 Mva komp - full sats ,62 Mva kompensasjon - middels sats ,09 Driftsutgifter - uten lønn ,12 47,02 0 Totale driftsutgifter ,89 51, Brukerbetaling kost ,50 Salg varer/tjen utenfor avg.omr., helse/plei/oms ,00 Annet avgiftspliktig salg Sykelønnsrefusjon , Fødselspermisjonsrefusjon ,00 Avsatte feriepenger sykdom -701,25 Mva kompensasjon - full sats ,62 Mva kompensasjon - middels sats ,09

8 Regnskapsrapport for helse og omsorg pr Driftsinntekter ,46 39, Drift kjøkken helsesenter ,43 57, Drift Båtsfjord sykestue Fast lønn, drift ,70 Lønn vikarer ledig s ,97 Lønn vikarer v/ perm ,44 Avtalefestede tillegg 5 427,70 Lørdag/søndag faste tillegg ,94 Kveld/natt faste tillegg ,11 Heliggdagstillegg i følge turnus ,73 Ferdig for 2013 Lørdag/ søndag faste 6 691,03 Kveld/ natt faste tillegg ,46 Annen fast lønn ,79 Lærling budsjettert her Annen lønn lærlinger ,72 Lærling regnskapsført her Sum fast lønn ,59 44,24 0 Lønn vikarer ,64 Lønn sykevikar > 16 dager Kommunal ,82 Lønn sykevikar < 16 dager Kommunal ,98 Lønn permisjonsvikar Kommunal ,25 Lønn ferievikarer ,61 Ferie vikar lørdag/ søndag 1 484,00 Ferie vikar kveld/ natt 3 582,86 Vikar lørdag/ søndag 6 444,08 Vikar lørdag/ søndag 6 934,66 Avt.fest.tlg-u/ref ,40 Vikar kveld/ natt u/r ,46 Lønn ekstrahjelp ,84 Lønn ekstrahjelp bruker 4 703,22 Tillegg ekstrahjelp 3 242,42 Tillegg ekstrahjelp 6 408,28 Samlet prognose for vikar og ekstrahjelp

9 Regnskapsrapport for helse og omsorg pr Overtid ,58 Annen lønn Forskjøvet arbeidstid Samled prognose for overtid/ forskj. Arbtid Sum bevegelig lønn ,10 93,80 Samlet prognose for bevegelig lønn Arbeidsgivers andel KLP Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse ,89 Arbeidsgivers andel ,44 Ekstra arbeidsgivers 4 335,27 Gruppelivsforsikring 6 366,09 Ulykkesforsikring 892,10 Sum sosiale utgifter ,79 57,25 Sum lønn og sosiale utgifter ,48 52,01 Faglitteratur Abonnement ,20 Surstoff og lystgass ,20 Inkontinensutstyr ,06 Medikamenter ,42 Annet forbruksmateriell Velferdstiltak brukere Sengeutstyr Lintøy Arbeidstøy ikke oppgavepliktig ,00 Utgdekn. Ikke oppgpl 300,00 Telefon 477,00 Refusjon arbeidstaker tlf.abbonement Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv ,26 Diverse lisenser, avtaler, kontigenter Diverse inventar og utstyr ,64 Signalanlegg Vedlikehold utstyr Serviceavtaler og reparasjoner ,20 Renholds- og vaskeritjenester ,27 Kjøp fra staten 3 000

10 Regnskapsrapport for helse og omsorg pr Kjøp fra andre private Mva kompensasjon - full sats ,58 Mva kompensasjon - middels sats 6,41 Mva kompensasjon - lav sats 99,28 Overføringer til andre private Tapte kundefordringer 6 186,00 Driftsutgifter - uten lønn ,52 44,48 0 Totale driftsutgifter ,00 51, Brukerbetaling helse, pleie og omsorg ,00 Vederlag for sykehjemsplasser Vederlag kort.opph.institusjon Egenandeler forbruks -628,00 Egenand.poliklinikk, pasienter Salg varer/tjen utenfor avg.omr., helse/plei/oms ,00 Sykelønnsrefusjon , Avsatte feriepenger sykdom , Mva kompensasjon - full sats ,58 Mva kompensasjon - middels sats -6,41 Mva kompensasjon - lav sats -99,28 Refusjon fra Helse Finnmark , pr. mnd+aktivitetstilskudd (71070 i 2012) Driftsinntekter ,49 46, Drift Båtsfjord sykestue ,51 53, Demensavdeling Fjellheimen Fast lønn, drift ,11 Lønn vikarer ledig s 1 446,54 Lønn vikarer v/ perm ,25 Lørdag/søndag faste tillegg ,02 Kveld/natt faste tillegg ,10 Heliggdagstillegg i følge turnus ,22 Lørdag/ søndag faste 4 045,25

11 Regnskapsrapport for helse og omsorg pr Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Avvik Kveld/ natt faste til 3 049,62 Helliggadstillegg vi 7 197,70 Annen fast lønn ,42 Sum fast lønn ,52 Avvik skyldes økte lokale tillegg høst Lønn vikarer ,74 Lønn sykevikar > 16 dager Kommunal ,36 Lønn sykevikar < 16 dager Kommunal ,60 Lønn permisjonsvikar Kommunal ,89 Lønn ferievikarer ,96 Ferie vikar lørdag/ søndag 2 492,00 Ferie vikar kveld/ natt 3 841,88 Vikar lørdag/ søndag 2 492,00 Vikar lørdag/ søndag 7 307,99 Avt.fest.tlg-u/ref 3 684,80 Vikar kveld/ natt u/r ,76 Lønn ekstrahjelp Lønn ekstrahjelp bruker 3 087,16 Tillegg ekstrahjelp 406,00 Tillegg ekstrahjelp 453,60 Samlet prognose vikar/ ekstrahjelp Overtid ,89 Annen lønn Forskjøvet arbeidstid Samlet prognose overtid med mer Sum bevegelig lønn ,63 58, Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse ,67 Gruppelivsforsikring 3 660,73 Ulykkesforsikring 512,96 Sum sosiale utgifter ,36 62,83 0 Sum lønn og sosiale utgifter ,22 50, Faglitteratur Abonnement ,20 Inkontinensutstyr ,03 Matvarer 577,20 Annet forbruksmateriell ,73

12 Regnskapsrapport for helse og omsorg pr Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Avvik Velferdstiltak brukere ,00 Sengeutstyr Lintøy Arbeidstøy ikke oppgavepliktig ,40 Utgdekn. Ikke oppgpl 791,00 Diett/ kostgodtgjørelse 1 072,00 Ikke oppg.pl. R. utg ,44 Diverse lisenser, avtaler, kontigenter Diverse inventar og utstyr ,25 Signalanlegg Renholds- og vaskeritjenester ,45 Kjøp fra fylkeskommuner Mva kompensasjon - full sats ,99 Mva kompensasjon - middels sats 52,55 Mva kompensasjon - lav sats 270,84 Overføringer til andre private Driftsutgifter - uten lønn ,08 41,54 Samlet prognose 0 Totale driftsutgifter ,30 50, Brukerbetaling helse, pleie og omsorg ,00 5 av 12 mnd Vederlag for sykehjemsplasser Sykelønnsrefusjon , Fødselspermisjonsrefusjon ,00 Avsatte feriepenger sykdom ,58 Mva kompensasjon - full sats ,99 Mva kompensasjon - middels sats -52,55 Mva kompensasjon - lav sats -270,84 Driftsinntekter ,96 32, Demensavdeling Fjellheimen ,34 55,

13 Regnskapsrapport for helse og omsorg pr Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Avvik Drift åpen omsorg Fast lønn, drift ,08 Lønn rådgiver -> ansvar styrket adm. 10 % Lønn vikarer ledig s ,88 Lønn vikarer v/ perm 3 046,93 Avtalefestede tillegg ,11 Lørdag/søndag faste tillegg ,41 Kveld/natt faste tillegg ,34 Heliggdagstillegg i følge turnus ,92 Funksjonstillegg Lørdag/ søndag faste 3 377,24 Kveld/ natt faste til 7 035,32 Annen fast lønn ,51 Omsorgslønn ,80 Sum fast lønn ,54 43, Lønn vikarer ,01 Lønn sykevikar > 16 dager Kommunal ,00 Lønn sykevikar < 16 dager Kommunal ,44 Lønn permisjonsvikar Kommunal ,13 Lønn ferievikarer ,22 Ferie vikar lørdag/ søndag 1 260,00 Ferie vikar kveld/ natt 1 478,11 Vikar lørdag/ søndag 2 338,01 Vikar lørdag/ søndag 2 999,25 Avt.fest.tlg-u/ref 3 643,16 Vikar kveld/ natt u/r 6 659,69 Lønn ekstrahjelp ,53 Lønn ekstrahjelp bruker 2 626,77 Ledsager til sykehus Tillegg ekstrahjelp 1 632,71 Overtid ,49 Annen lønn Forskjøvet arbeidstid Støttekontakter ,00

14 Regnskapsrapport for helse og omsorg pr Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Avvik Sum bevegelig lønn ,52 51,19 0 Arbeidsgivers andel KLP Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse ,80 Pensjon rådgiver skal overføres til ansvar 6000 Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse ,42 Gruppelivsforsikring 4 184,85 Ulykkesforsikring 586,41 Sum sosiale utgifter ,48 61, Sum lønn og sosiale utgifter ,54 46, Papir/toner til kopim./printer 3 033,00 Faglitteratur Abonnement ,20 Materiell kunst og håndtverk Matvarer ,63 Bevert.v.kurs, opplæring, møte Annet forbruksmateriell ,73 Velferdstiltak brukere Sengeutstyr Lintøy Hotellutgifter - møter mm ikke kurs Arbeidstøy ikke oppgavepliktig Telefon ,53 Mobiltelefoner ,15 Internett ,18 Kursavgifter Diett-/kostgodtgjørelse ,00 Oppholdsutgifter Annen transport km-godtgjørelse, oppgavepliktig ,13 Arbeidstøy oppg.pl Transportutg./drift av egne transportmidler ,62 Ikke oppg.pl. reiseutgifter tog, buss mv ,89 Forsikring transportmidler Energi ,72 Olje ,10

15 Regnskapsrapport for helse og omsorg pr Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Avvik Alarmer ,22 Leie av lokaler og grunn ,00 EDB-lisenser 9 324,00 Diverse lisenser, avtaler, kontigenter Inventar og utstyr Diverse inventar og utstyr ,41 Trygghetsalarmer ,03 Medisinske hjelpemidler Kjøp, leie og leasing av transportmidler ,00 Vedlikehold utstyr Reparasjoner utstyr ,60 Renholds- og vaskeritjenester ,02 Kjøp fra andre private Kjøp av tjenester bfj.service ,00 Mva kompensasjon - full sats ,79 Mva kompensasjon - middels sats 1 593,51 Mva kompensasjon - lav sats 247,67 Overføringer til andre private ,00 Driftsutgifter - uten lønn ,13 54,12 0 Totale driftsutgifter ,67 47, Brukerbet sos tjen ,50 Betaling for hjemmetjenester Vederlag kort.opph.alderspensj Husleie, festeavgifter, utleieinntekter ,00 Ref. fra nav ,00 Sykelønnsrefusjon , Avsatte feriepenger sykdom ,84 Mva kompensasjon - full sats ,79 Mva kompensasjon - middels sats ,51 Mva kompensasjon - lav sats -247,67 Refusjon fra andre ,00 Tilbakebetalt Helse Finnm. for ledsagertj. Driftsinntekter ,31 25, Drift åpen omsorg ,36 49,49 0

16 Regnskapsrapport for helse og omsorg pr Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Avvik PU-boliger Fast lønn, drift ,17 Lønn vikarer ledig s ,03 Lønn vikarer v/ perm 2 613,08 Avtalefestede tillegg 2 320,96 Lørdag/søndag faste tillegg ,69 Kveld/natt faste tillegg ,91 Heliggdagstillegg i følge turnus ,04 Lørdag/ søndag faste ,63 Kveld/ natt faste til ,36 Annen fast lønn ,52 Sum fast lønn ,39 48,85 Avvik skyldes hovedsakelig lokale tillegg Lønn vikarer ,94 Lønn vikar foreldrep 2 314,34 Lønn sykevikar > 16 dager Kommunal ,48 Lønn sykevikar < 16 dager Kommunal ,63 Lønn permisjonsvikar Kommunal ,55 Lønn ferievikarer ,47 Ferie vikar lørdag/ søndag 6 860,00 Ferie vikar kveld/ natt ,90 Vikar lørdag/ søndag ,92 Vikar lørdag/ søndag ,91 Avt.fest.tlg-u/ref ,14 Vikar kveld/ natt u/r ,20 Lønn ekstrahjelp ,85 Lønn ekstrahjelp bruker ,07 Tillegg ekstrahjelp 1 890,02 Tillegg ekstrahjelp 5 794,32 Overtid ,37 Annen lønn Forskjøvet arbeidstid Sum bevegelig lønn ,11 85,31 Økt sykelønnsrefusjon reduserer avviket noe

17 Regnskapsrapport for helse og omsorg pr Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Avvik Arbeidsgivers andel annen pensjonskasse ,52 Gruppelivsforsikring 6 333,28 Ulykkesforsikring 887,47 Sum sosiale utgifter ,27 55, Sum lønn og sosiale utgifter ,77 53, Papir/toner til kopim./printer 1 831,00 Faglitteratur Abonnement ,72 Annet forbruksmateriell ,71 Velferdstiltak brukere Telefon 236,32 Refusjon arbeidstaker tlf.abbonement Diett-/kostgodtgjørelse 1 273,00 Arbeidstøy oppg.pl Energi ,48 Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring ,00 Festeavgifter Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende ,31 Diverse lisenser, avtaler, kontigenter Diverse inventar og utstyr ,28 Vedlikehold utstyr Serviceavtaler og reparasjoner Kjøp fra andre private Kjøp av tjenester bfj.service ,00 Mva kompensasjon - full sats ,20 Mva kompensasjon - middels sats 1 272,63 Mva kompensasjon - lav sats 297,84 Driftsutgifter - uten lønn ,49 44,24 0 Totale driftsutgifter ,26 53, Brukerbetaling helse, pleie og omsorg ,00 Bet. for strøm fra beboere Husleie, festeavgifter, utleieinntekter Ref. fra nav ,

18 Regnskapsrapport for helse og omsorg pr Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Avvik St.tilsk.resurskrevende bruker Sykelønnsrefusjon , Avsatte feriepenger sykdom , Mva kompensasjon - full sats ,20 Mva kompensasjon - middels sats ,63 Mva kompensasjon - lav sats -297,84 Driftsinntekter ,22 9, PU-boliger ,04 72, Netto utgift hele helse og omsorg ,29 52,

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 6000 101000 Fast lønn, drift 1 037 170 98 194,60 9,47 101034 Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana 1000 Kommunestyret og andre faste politiske utvalg 0 (Ingen prosjekt) 1.101090.100.0 Annen fast lønn 1.103000.360.0 Lønn ekstrahjelp 1.103010.100.0 Engasjementer

Detaljer

Helse og omsorg. 1.0141. Lønn spesialsykepleiere 0 0 85 945 85 945 85 945 85 945. 1.0200. Sykevikarer 33 943 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000

Helse og omsorg. 1.0141. Lønn spesialsykepleiere 0 0 85 945 85 945 85 945 85 945. 1.0200. Sykevikarer 33 943 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 Helse og omsorg Konsekvensjustert budsjett 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 1.0100. Lønn administrative lederstillinger 1 427 925 1 224 000 1 309 010 1 309 010 1 309 010 1 309 010 1.0141.

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 0001 Prosjekt NordVest Russland 1.102000.202.0 Lønn vikarer 1.111500.202.0 Matvarer 1.112005.202.0 Gaver, påskjønnelser o.l. 1.112039.202.0 Utgifter arrangement 1.112050.202.0 Hotellutgifter møter mm ikke

Detaljer

Driftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010

Driftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010 0001 Nordvest-Russland sa 101020 Lønn undervisn.pers. 202 4 228,30 0001 Nordvest-Russland sa 102000 Lønn vikar 202 2 200,00 0001 Nordvest-Russland sa 111500 Matvarer 202 9 605,00 3 745,76 0001 Nordvest-Russland

Detaljer

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418. Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 0001 Prosjekt NordVest Russland 202 Grunnskole 1.102000.202.0 Lønn vikarer 1.111500.202.0 Matvarer 1.112005.202.0 Gaver, påskjønnelser o.l. 1.112039.202.0 Utgifter arrangement 1.112050.202.0 Hotellutgifter

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

4 228 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0. 3 746 0 0 1 626 0 0 8 000 0 0 Kjøp av varer og tj egenpr 13 372 0 0

4 228 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0. 3 746 0 0 1 626 0 0 8 000 0 0 Kjøp av varer og tj egenpr 13 372 0 0 0001 Prosjekt NordVest Russland 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 1.101020.202.0 Lønn undervisningspersonell 4 228 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 1.111500.202.0

Detaljer

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske utvalg Ansvar: Tapt arbeidsfortjeneste 200 000 26 737 61

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer Vedlegg til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 resultatenheter Side 1 av 150 10101 Fast lønn 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 10 838 000 10401 Overtid 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 50

Detaljer

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte

Detaljer

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014 - - Gamvik 1.10100 Fastlønn 1.10101 Lønn brannsjef 1.10103 Lønn vaktmester 1.10104 Lønn lærlinger 1.10105 Faste tillegg 1.10106 Fast vaktgodtgjørelse 1.10200 Lønn til vikarer 1.10201 Sykevikarer 1.10202

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII Virksomhetsområde:10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet:100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000 1080

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag Faktiske endringer KS 070/13 vs 180001 Rammetilskudd -167 253 000-166 295 000 958 000 958 000 181001 Integreringstilskudd -5 450 400-5 998 200-547 800-547 800-21 150-14 969 187400 Eiendomsskatt 000 000

Detaljer

Regnskap 2008. Budsjett 2009. Budsjett 2010. Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse

Regnskap 2008. Budsjett 2009. Budsjett 2010. Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse DeatnuTana rapport: DeatnuTana 1100 Den norske kirken 1.4705.390.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 1.4705.393.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 2 143 095 2 443 000 2 517 000 783 243 798 338 822 300 utgifter

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer 10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150

Detaljer

2010 Kommunal PP-tjeneste 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99. 2101 Sodin skole 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99

2010 Kommunal PP-tjeneste 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99. 2101 Sodin skole 211 Styrket tilbud til førskolebarn 99 Ansvar Ansvar (T) Kostfunk Kostfunk (T) Kostart 1800 Andre utg. sentraladm. 211 Styrket tilbud til førskolebarn 130 1800 Andre utg. sentraladm. 211 Styrket tilbud til førskolebarn 185 1800 Andre utg. sentraladm.

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4.november 2010 Talldel Rygge kommune - - Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 770 674 790 000 818 000 1.0101.1800.0 FASTE STILLINGER 0 0 0 1.0195.1200.0 PÅLØPTE

Detaljer

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014 Ansvar: 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP (110) 1030 EKSTRAHJELP 5.000 1080 GODTGJØRING ORDF./VARAORDF. 689.931 1081 MØTEGODTGJØRELSE 608.000 1082 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE POLITIKERE 70.000 1095 PENSJONSUTGIFT,

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 Konto Konto(T) Tj B2013 B2012 R2011 110 KOMMUNESTYRE 10800 Godtgjørelse ordfører 100 667 000 625 000 650 166 10802 Godtgjørelse varaordfører 100 167 000 155 000 162 539 10805

Detaljer

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000

Detaljer

Sum 1.1 3 903 400-5 733 100 97 000-1 732 700

Sum 1.1 3 903 400-5 733 100 97 000-1 732 700 BUDSJETTREGULERING 2012 Økt innt Red innt Økt utg Red utg 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelse 20 000 1.1000.1151.100 Kommunal bevertning 10 000 1.1000.1600.100 Reiseutgifter oppgavepliktig 15 000 1.1000.1750.100

Detaljer

Budsjett 2011. Budsjett 2010. Budsjett 2009. Budsjett 2012. Budsjett 2013. Båtsfjord Budsjettrapport: Skoler. Beskrivelse

Budsjett 2011. Budsjett 2010. Budsjett 2009. Budsjett 2012. Budsjett 2013. Båtsfjord Budsjettrapport: Skoler. Beskrivelse Båtsfjord rapport: Skoler 3000 Drift Nordskogen skole 1.0100.202.0 Lønn administrative lederstillinger 1.0123.202.0 Lønn samlingsstyrere 1.0124.202.0 Lønn mediate/itansvarlig 1.0184.202.0 Svangerskapslønn

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar

Driftsbudsjett detaljert pr. enhet og ansvar Enhet Steigen barneskole Ansvar 20110 Steigen barneskole 10102 FASTLØNN LÆRERE 10103 FASTLØNN SPES.PED. LÆRERE 10110 FASTLØNN SPES.PED. ASSISTENTER 10113 FORSTERKET OPPLÆRING 10114 FASTLØNN FREMMEDSPRÅKLIGE

Detaljer

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013 Bruker: AARA Klokken: 13:15 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 141010 Politisk ledelse 10101 Faste stillinger 975.000 842.000 10195 Påløpte feriepenger 0 99.900 10410 Overtid 7.000 7.000 10520 Annen

Detaljer

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune ansvar : 0003 - PROSJEKT: PSYKIATRI 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 232 294 956,59 366 000 286 696,39 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 241 187 300,66 181 000 175 820,49

Detaljer

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012 141010 Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 1.0115.1200.0 LØNNSOPPGJØR 1.0195.1200.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0310.1000.0 ENGASJEMENTER PROSJ., ETC. 1.0395.1000.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0410.1000.0

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

Teknisk. 1.0150. Lønn ingeniører 224 019 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000. 1.0400. Overtid 1 061 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Teknisk. 1.0150. Lønn ingeniører 224 019 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000. 1.0400. Overtid 1 061 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Teknisk Konsekvensjustert budsjett 8000 Administrasjon teknisk 1.0100. Lønn administrative lederstillinger 1 039 398 620 000 766 316 766 316 766 316 766 316 1.0150. Lønn ingeniører 224 019 170 000 170

Detaljer

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 14.10.2014 Tidspunkt: 12:15 Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen F-salen, Rådhuset, Stjørdal Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til runar.asp@varnesregionen.no

Detaljer

<legg inn ønsket tittel>

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAP Årsregnskap Vedtatt budsjett Årsregnskap Kontonr. Navn 2008 2008 2007 011500 Matvarer 1 311,00 0,00 013000 Post, bank, telefon 015000 Opplæring,kurs

Detaljer

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE qp1' - historlsk ogfraintidsretta 1 VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE DETALJERTDRIFTSREKNESKAPs 2-56 PROSJEKTREKNESKAPDRIFT s 57-68 DETALJERTINVESTERINGSREKENSKAPs 69-74 DETALJERTBALANSEREKNSKAPs

Detaljer

Saksliste soknera d 23.04.2014

Saksliste soknera d 23.04.2014 Saksliste soknera d 23.04.2014 Sak Emne 24/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Forslag til vedtak: Godkjennes 25/2014 Referater Sokneråd 26.3.2014 Forslag til vedtak: Godkjennes 26/2014 Orienteringer

Detaljer

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST GODTGJERSLE FOLKEVALDE 10811 GODTGJERSLE ORDFØRAR/VARAORDFØRAR

Detaljer

Tilskuddsberegning-modellen

Tilskuddsberegning-modellen Dette er en veileder. Den er basert på reglene fra Kunnskapsdepartementet, F 05/2011 og Kostraveilederen fra KRD for 2012. Veilederen utfyller disse reglene. Kommunen velger selv om veilederen skal brukes.

Detaljer

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Regnskap 2012 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 7. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

2010 2011 2012 2013 Totalt 1150 (Videregående opplæring - losa)

2010 2011 2012 2013 Totalt 1150 (Videregående opplæring - losa) Kapittel : Rådmannens forslag 1000 Fjerne møtegodtgjøring for politikere Erstatning for tapt arbeidsfortjeneste må beholdes. Godtgjøringen kan evt. reduseres. Det er opp til den enkelte kommune å bestemme

Detaljer

SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - BUDSJETT 2014

SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - BUDSJETT 2014 SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - 2014 Gebyrutvikling - sjølkost. Endring 13-14 7,19 5,05 9,68 5,95 (Endring gjelder sum inntekter) Bud. 2014 614 616 617 618 Driftsutg. (d+k) 6.749.000

Detaljer

Tilskuddsberegning-modellen

Tilskuddsberegning-modellen Dette er en veileder. Den er basert på reglene fra Kunnskapsdepartementet, F 05/2011 og Kostraveilederen fra KRD for 2012. Veilederen utfyller disse reglene. Kommunen velger selv om veilederen skal brukes.

Detaljer

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT)

VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) Netto VEDLEGG 3: KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT (TALLDEL FOR DRIFT) PROSJEKTER 000 Prosjekter Prosjekter 0 0 0 0 0 FFFFF SENTRALADMINISTRASJONEN OG FELLESUTGIFTER 1000 Politiske organ 1.0800 Ordfører /varaordførergodtgjørelse

Detaljer

Driftsregnskap 2011. 1 Birkenes kommune (2011) - År/Periode 2011 1-12 07.06.2012

Driftsregnskap 2011. 1 Birkenes kommune (2011) - År/Periode 2011 1-12 07.06.2012 1 Ansvar: 1032 Boligtilskudd 147000 Overført til andre (private) 175.000,00 0 175.000 155000 Avsetning til bundne fond 402.000,00 0 402.000 177003 Etabl.tilsk. - tilbakebet. -277.000,00 0-277.000 181002

Detaljer

3 MIDT-GUDBRANDSDAL BRANNVESEN (2016) - År/Periode 2016 1-1309.10.2015

3 MIDT-GUDBRANDSDAL BRANNVESEN (2016) - År/Periode 2016 1-1309.10.2015 Grp. Ansvar: 65 MGB Ansvar(Avd): 650 ADMINISTRASJON 1090 KLP -190.166 0 0 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT -20.158 0 0 1100 KONTORUTGIFTER 2.641 8.300 8.500 1102 ABBONEMENT TIDSKRIFTER/AVISER 695 5.100 5.300 1103

Detaljer

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 00:13 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 453.781 669.000 68 10802 ANDRE FASTE

Detaljer

Oversikt over aktuelle lønnarter i bruk i Oppland fylkeskommune 2015

Oversikt over aktuelle lønnarter i bruk i Oppland fylkeskommune 2015 jhjhjhhjhjhjhjh Oversikt over aktuelle er i bruk i Oppland fylkeskommune 2015 HR-enheten Sist oppdatert: 01.05.2015 Fast lønn, faste tillegg, tilleggspensjon mv 100 10100 F Månedslønn Øvrige ansatte 100

Detaljer

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Fakta: Arendal kommune har lavere inntekter enn snittet for Gruppe 13 (sammenlikningsgruppen) Rådmannen legger frem forlag om reduksjoner i driftsrammen for enhetene i 2013

Detaljer

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Regnskap 2006 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 1 Innholdsfortegnelse Side Innhold Hovedoversikter 3 Økonomisk oversikt drift 4 Økonomisk oversikt

Detaljer

Driftsbudsjett Vadsø Havn KF - 2016 1 av 7

Driftsbudsjett Vadsø Havn KF - 2016 1 av 7 DRIFTSBUDSJETT VADSØ HAVN KF - ÅR 2016 Regnskap Buds(end) Budsjett Art Navn 2014 2015 2016 Ansvar: 1711 DRIFT VADSØ HAVN 10100 FAST LØNN 1 932 819 1 750 000 2 000 000 10201 VIKAR VED SYKEFRAVÆR 68 977

Detaljer

Havnestyre sak : 06/2014 Vardø havnestyre: 27.05.2013 Vardø bystyre: Bystyre sak nr.:

Havnestyre sak : 06/2014 Vardø havnestyre: 27.05.2013 Vardø bystyre: Bystyre sak nr.: Havnestyre sak : 06/2014 Vardø havnestyre: 27.05. Vardø bystyre: Bystyre sak nr.: Saksb.: IEE VARDØ HAVN KF. - REGNSKAP INNSTILLING: " Det fremlagte regnskap for regnskapsåret fastsettes som Vardø havn

Detaljer

Oversikt over aktuelle lønnarter i bruk i Oppland fylkeskommune 2016

Oversikt over aktuelle lønnarter i bruk i Oppland fylkeskommune 2016 jhjhjhhjhjhjhjh Oversikt over aktuelle lønner i bruk i Oppland fylkeskommune 2016 HR-enheten Sist oppdatert: 29.06.2016 Fast lønn, faste tillegg, tilleggspensjon mv 100 10100 F lønn Tekst lønn Månedslønn

Detaljer

Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Budsjett og virksomhetsplanet lokale museer

Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Budsjett og virksomhetsplanet lokale museer Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS BEHANDLEDE ORGAN: Representantskapet AAks-IKS SAKSBEHANDLER: Kjell-Olav Masdalen MØTEDATO: 22.04.14 ARKIVNR.: SAK NR.: 08/14 Budsjett og virksomhetsplanet lokale

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 100 Komm/form/adm/hovedutvalg 1.108000 Godtgj. folkevalgte 1.108001 Godtgjørelse ordfører 1.108002 Godtgjørelse varaordfører 1.108010 Møtegodtgjørelse folkevalgte 1.108020 Tapt arbeidsfortjeneste folkevalgte

Detaljer

Invest.regnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010

Invest.regnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010 1120 Kirkelig fellesråd 023020 Totalentreprise 390 100 00 1120 Kirkelig fellesråd 091000 Bruk av lån 390-100 00 1120 Kirkelig fellesråd Resultat 1170 Diverse fellesutgift 052901 Egenkapitalinnskudd 180

Detaljer

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11.

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11. Bruker: 18SVEFEI Klokken: 08:51 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10509 ANNA LØN 3.372 0 0 0 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 622.626

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Foto: Yngve Grønvik Vår visjon: Åpne dører! Vedtatt i Sør-Varanger menighetsråd 25.oktober 2012. Joh Åp 3,8 Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør - som ingen kan

Detaljer

Detaljbudsjett 2014. 1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 06.01.2014. Bruker: AREI Klokken: 12:06 Program: XKOST-A1 Versjon: 14

Detaljbudsjett 2014. 1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 06.01.2014. Bruker: AREI Klokken: 12:06 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 Bruker: AREI Klokken: 12:06 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Grp Ansvar: 900 POLITISK STYRING Ansvar: 1100 POLITISK STYRING Tjeneste: 10022 LEVEKÅRSUTVALG 10803 LØN LEIARE/VARAORDFØRER 29 0 10804 MØTEGODTGJ.

Detaljer

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg FELLESUTGIFTER 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelser 58 000 1.1000.1750.100 Reiser ikke oppg pl 15 000 1.1001.0810.100 Ledergodtgjørelser 20 000 1.1001.1290.100

Detaljer

Driftsresultat 1 685 681

Driftsresultat 1 685 681 011 Sum alle Konto Navn Haugesund Stord Odda entre Egenandel beboere 1750 Refusjoner fra kommuner (Tilskudd kommuner) 4 953 861 4 953 861 Andre inntekter / Gaver 21 171 21 171 Sum inntekter 4 975 03 4

Detaljer

Overbefal vakter kr 680 516 Mannskap vakter kr 2 139 062. Reduksjon for sjåførvakt på dagtid - 40 t kr -59 245. Øvingar kr 850 000

Overbefal vakter kr 680 516 Mannskap vakter kr 2 139 062. Reduksjon for sjåførvakt på dagtid - 40 t kr -59 245. Øvingar kr 850 000 LØNN BEREDSKAP Budsjett 2015 Teneste 3391 10100 Fast lønn kr 1 608 420 Brannsjef 600.000, kr 607 385 Avd. leiar føreb. 490.000, kr 496 027 reduksjon, overføres feiebudsjett (30 %) kr 148 808 Inspektør

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Vedtatt i kommunestyret 13. desember 2012, KO-sak 81/12 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET

Detaljer

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE 010 FASTLØNN 10100 LØNN FAST ANSATTE 10101 LØNN VAKANSVIKAR 10110 FASTE TILLEGG/VAKTTILLEGG 10130 LØRDAG-/SØNDAGSTILLEGG 10140 HELLIGDAGSTILLEGG 10150 KVELDS- OG NATTILLEGG 10190 ANNEN FAST LØNN 10199

Detaljer

BUDSJETT 2013. Vedteke Gol kommunestyre 18.12.2012

BUDSJETT 2013. Vedteke Gol kommunestyre 18.12.2012 BUDSJETT 2013 Vedteke Gol kommunestyre 18.12.2012 Kommunestyresak 79/2012 INVESTERINGS- BUDSJETT Ansvar: 0011 Byggdrift Tjeneste: 2221 Drift og investering skoleanlegg Prosjekt: 125 Brannsikring - Gol

Detaljer

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard 3807 Salgssum anleggsmidler, unntatt avgiftsplikt 0 0 0 0-75 000 0 3200 Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet -12 500-81 818 69 318 655-115 981 71 3230 Salgsinntekt

Detaljer

Har lagt inn kr 25 000,- for å ha en person på engasjement i forbindelse med utføring av Sommer i Berlevåg.

Har lagt inn kr 25 000,- for å ha en person på engasjement i forbindelse med utføring av Sommer i Berlevåg. Kapittel : SENTRALADMININSTRASJON Backupløsning Dagens backupløsning fungerer ikke tilfredstillende. Vi har i lang tid slitt med å få god stabilitet på løsningen. Den feiler til stadig, og jeg kan ikke

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 Alstahaug havnevesen KF ART STE FUNKSJON TEKST Regnskap 1.tertial 2012 Budsjett 1.tertial 2012 BUDSJETT 2012 10100 330 Lønn i faste stillin er 749 84648 1 050 000,00 3

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Detaljbudsjett 2012 LEIRFJORD KOMMUNE Rådmannens innstilling Detaljbudsjett 2012 1000 Fellesutgifter pensjon og arb.g.avgift 12901 Fellesutgifter pensjon 13 488 023 10 810 575 14 743 294 12902 Fellesutgifter arb.g.avgift

Detaljer

1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 13.11.2013

1 SIRDAL KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-12 13.11.2013 Buds(end) Buds(end) Grp Ansvar: 900 POLITISK STYRING Ansvar: 1100 POLITISK STYRING Tjeneste: 10022 LEVEKÅRSUTVALG 10803 LØN LEIARE/VARAORDFØRER 29 0 10804 MØTEGODTGJ. 49 135 10805 TAPT ARBEIDSFORTJ. 162

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04 FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 Rådmannens forslag 08.11.04 INNHOLD. 1. Økonomisk oversikt drift. 2. Økonomisk oversikt investeringer. 3. Anskaffelse og anvendelse av midler. 4. Vedlegg 1A Driftsbudsjett.

Detaljer

2013 2014 2015 2016 Totalt. Ansvar Ansvar: Kommunestyret og andre (1110)

2013 2014 2015 2016 Totalt. Ansvar Ansvar: Kommunestyret og andre (1110) Kapittel : Politiske organer Havnekassa tilskudd til renter og avdrag I høst gjennomføres detaljprosjektering av flere alternative utbyggingstiltak i Berlevåg indre havn, og foreløpige kostnadsvurderinger

Detaljer

Detaljbudsjett for 2015

Detaljbudsjett for 2015 1 Ansvar: 002 Enhetsadministrasjon PUF 10101 Regulativlønn 589.000 617.000 599.444 10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig 2.000 2.000 1.196 10901 Pensjonspremie KLP 92.000 96.000 83.222 10991 Arbeidsgiveravgift

Detaljer

BÅTSFJORD HAVN K/F Budsjett 2010

BÅTSFJORD HAVN K/F Budsjett 2010 BÅTSFJORD HAVN K/F Budsjett 2010 UTGIFTER Budsjett Budsjett KONTO.NR. TEKST 2010 2009 42.00 FELLESUTGIFTER 42000100 Lønn faste stillinger 1 544 000 1 750 000 42000101 Faste tillegg lør-søn. 252 000 200

Detaljer

SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING TEKNISKE TJENESTER - BUDSJETT 2016

SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING TEKNISKE TJENESTER - BUDSJETT 2016 SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING TEKNISKE TJENESTER - 2016 Gebyrutvikling - sjølkost. Endring 15-16 0,00 2,74 0,00 9,75 (Endring gjelder sum inntekter) Bud. 2016 614 616 617 618 Driftsutg. (d+k) 6.523.000

Detaljer

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard 3807 Salgssum anleggsmidler, unntatt avgiftsplikt 0 0 0 0-75 000 0 3200 Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet -8 333-75 971 67 638 912-115 981 66 3230 Salgsinntekt

Detaljer

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Kapittel : 15 Reserverte tilleggsbevilgninger 34: Innkjøpsavtaler samarbeid Narvik kommune Generell

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2014 og økonomiplan 2014 2017 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET 4 INVESTERINGSBUDSJETTET 107 Vedlegg til

Detaljer

Økt inntekt Redusert utgift Redusert inntekt Økt utgift

Økt inntekt Redusert utgift Redusert inntekt Økt utgift BUDSJETTREGULERINGER PR 30. APRIL 2009 1.1 POLITIKK OG FELLESUTGIFTER 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelser 10 000 1.1201.3710.110 Sekretæriat kontrollutvalg 55 000 Ny 1.1201.3700.110 Revisjon 55 000 1.1004.1250.110

Detaljer

Årsbudsjett 2014 - drift

Årsbudsjett 2014 - drift Bruker: 18SVEFEI Klokken: 09:55 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10509 ANNA LØN 0 0 2.275 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 669.000

Detaljer

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100 1000 Politisk leiing 1000 Folkevalde,politisk komitè/utval 10107 Lønsavsetjing (11 522) 10803 Møtegodtgjersle 476 362 394 000 480 000 10804 Tapt arbeidsforteneste 71 574 70 700 70 000 10908 Gruppeliv/ulukkesforsikring

Detaljer

BÅTSFJORD HAVN K/F Budsjett 2009

BÅTSFJORD HAVN K/F Budsjett 2009 BÅTSFJORD HAVN K/F Budsjett 2009 UTGIFTER Budsjett Budsjett 42.00 FELLESUTGIFTER 42000100 Lønn faste stillinger 1 750 000 1 600 000 42000101 Faste tillegg lør-søn. 200 000 120 000 42000200 Lønn vikarer

Detaljer

Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010

Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Budsjett 2011 Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Budsjett 2011 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

Innkalling til møte i Representantskapet

Innkalling til møte i Representantskapet FOLLO BARNEVERNVAKT Enebakk Frogn Nesodden Oppegård Ski Vestby Ås Til: Representantskapet for Follo barnevernvakt Ski, 28. august 2015 Innkalling til møte i Representantskapet Tid: Tirsdag 22. september

Detaljer

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus

Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Regnskap 2010 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 5. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

Sted Ansvar: IKT (1240)

Sted Ansvar: IKT (1240) Kapittel : Sentraladministrasjon 24: IKT 20 % ekstra ressurs Fom 1.mai 2015 ble IKT styrket med 20 % stilling. Det er derfor behov for tilføring av lønnsmidler, kr 55 000. Dette overføres fra opprinnelige

Detaljer

Budsjett 2014. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Budsjett 2014. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter Talldel Herøy kommune Et hav av muligheter Side 2 av 59 Innhold DRIFT... 4 100 Folkevalgte styringsorgan... 4 110 Administrasjonsenheten... 6 120 Bygg og anlegg... 16 130 Brannvesen... 22 140 Interkommunale

Detaljer

Sør-Troms regionråd. Sør-Troms regionråds medlemmer Harstad, 21.april 2015

Sør-Troms regionråd. Sør-Troms regionråds medlemmer Harstad, 21.april 2015 Sør-Troms regionråd Sør-Troms regionråds medlemmer, 21.april 2015 REFERAT ÅRSMØTE Tid: Fredag 17. april 2015 kl 13.15 Sted: Kveøya, kommune Saksliste: Sak 1/15 Konstituering Sak 2/15 Årsrapport 2014 Sak

Detaljer

Investeringsregnskap 2009

Investeringsregnskap 2009 1170 Diverse fellesutgift 052901 Egenkapitalinnskudd 180 29 654,00 29 801,00 1170 Diverse fellesutgift 097000 Overf. fra driftsreg 180-29 654,00-29 801,00 1170 Diverse fellesutgift Resultat 1171 It-investering

Detaljer

Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008

Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008 HOVUDOVERSIKT PÅ KONTONIVÅ 2008 Tabellen viser på kontonivå kva som ligg i kvart LN-nummer i hovudoversikta i årsrekneskapen. Økonomisk driftsoversikt på LN-nivå 2008 LN03 Brukarbetalingar 16000 Brukarbetaling

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter ÅRSMELDING 2010 Del 3 Årsregnskap Herøy kommune - Et hav av muligheter - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE 100 Folkevalgte styringsorgan... 4 110 - Administrasjonsenheten... 7 240 Herøy barnehage... 16 260 Herøy

Detaljer

IUA Sør-Trøndelag Virksomhetsplan 2014

IUA Sør-Trøndelag Virksomhetsplan 2014 Innledning Forurensningsloven pålegger hver kommune å ha nødvendig beredskap mot akutt forurensning. Kommunene plikter å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere eksisterende forurensning, samt

Detaljer

Beskrivelse Posten for kjøp av tjenester fra Finnmark kommunerevisjon øker med 193 000 pga overgang til ny prismodell fra 2014.

Beskrivelse Posten for kjøp av tjenester fra Finnmark kommunerevisjon øker med 193 000 pga overgang til ny prismodell fra 2014. Kapittel : POLITISKE ORGANER 42: 1110 Overføring til havnekassa Kystverkets prosjekt for mudring av Berlevåg indre havn er utsatt til 2014, blant annet som følge av usikkerhet rundt finansiering. Dette

Detaljer

Budsjett 2015. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Budsjett 2015. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter Budsjett 215 Talldel Herøy kommune - Et hav av muligheter Budsjett 215 Side 2 av 63 Innhold Budsjett 215 DRIFT...4 1 Folkevalgte styringsorgan...4 11 Administrasjonsenheten...6 13 Brannvesen...2 14 Interkommunale

Detaljer

PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE FOR YTRE NAMDAL

PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE FOR YTRE NAMDAL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE FOR YTRE NAMDAL MØTEINNKALLING STYRET FOR PPT MØTESTED: PPT sine lokaler på Kolvereid DATO: 16.09.13 TIDSPUNKT: Kl. 1200-1400 Forfall meldes kontorleder tlf. 74 39 60 30,

Detaljer