Muligheter i Den grønne landsbyen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Muligheter i Den grønne landsbyen"

Transkript

1 RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune

2 Forsidefotoet: På vei mot Tungenes fyr.

3 Det er med penger som med møkk - de gjør bare nytte for seg når de blir spredd. Francis Bacon

4 100 Politisk styring og kontroll 1000 Politisk styring og kontrollorganer Overf. til andre Politisk styring og kontrollorganer Kommunestyre formannskap Fast lønn Godtgjørelse folkevalgte Tapt arb.fortjeneste Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnement faglitteratur Læremidler Matvarer Div. driftsutgifter Datakommunikasjon Annonser Informasjon Representasjon Kursutgifter Reiseutgifter, oppg. pl Oppg.pl. telefoni Transportutgifter Reiseutg., ikke oppg.pl Gebyr Kjøp og finansiell leie av driftsmidler Momskomp.utgift, drift Overf. til andre Tilskudd arrangementer Div. inntekter Momskomp.innt, drift Kommunestyre formannskap Barns og ungdoms kommunestyre Matvarer Div. driftsutgifter Datakommunikasjon Kjøp og finansiell leie av driftsmidler Momskomp.utgift, drift Avsetninger til disponible fond Momskomp.innt, drift Barns og ungdoms kommunestyre Valg Ekstrahjelp Overtid Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Matvarer Div. driftsutgifter Annonser Informasjon Kursutgifter Kontingenter EDB-programvare Momskomp.utgift, drift Momskomp.innt, drift Valg Støtte til politiske partier Overf. statstilskott til andre Driftstilskudd organisasjoner Støtte til politiske partier Revisjon Kjøp fra IKS der komm. selv er deltager Momskomp.utgift, drift Momskomp.innt, drift Revisjon

5 1110 Kontrollutvalget Godtgjørelse folkevalgte Tapt arb.fortjeneste Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Representasjon Kursutgifter Reiseutgifter, oppg. pl Kontingenter Konsulenttjenester Kjøp fra IKS der komm. selv er deltager Momskomp.utgift, drift Momskomp.innt, drift Kontrollutvalget Administrasjon Div. driftsutgifter Administrasjon Eldrerådet Godtgjørelse folkevalgte Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Div. driftsutgifter Velferdstiltak, brukere Annonser Kursutgifter Husleie Momskomp.utgift, drift Driftstilskudd organisasjoner Avsetninger til disponible fond Momskomp.innt, drift Eldrerådet Internasjonalt solidaritetsarbeid Div. driftsutgifter Internasjonalt solidaritetsarbeid Forebyggende arbeid, helse og sosial Overf. til andre Forebyggende arbeid, helse og sosial Viltstell Godtgjørelse folkevalgte Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Viltstell Kunstformidling Overf. til andre Kunstformidling Politisk styring og kontroll Rådmannskontor 1200 Administrasjon Fast lønn Lønn renhold Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Abonnement faglitteratur Matvarer Personalmat Div. driftsutgifter Oppg.pl. mobiltlf, interim Bank-gebyrer og tjenester Annonser Kursutgifter Reiseutgifter, oppg. pl Oppg.pl. telefoni Transportutgifter Reiseutg., ikke oppg.pl Kontingenter Konsulenttjenester

6 Kjøp fra andre private Momskomp.utgift, drift Renteutgifter, låneomkostninger Div. inntekter Momskomp.innt, drift Administrasjon Administrative fellesutgifter Fast lønn Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Arbeidsgiveravgift Kontingenter Lisenser Konsulenttjenester Kjøp fra IKS der komm. selv er deltager Momskomp.utgift, drift Momskomp.innt, drift Administrative fellesutgifter Sivilforsvaret Kjøp fra IKS der komm. selv er deltager Overf. til andre Sivilforsvaret Overformynderiet Kontormateriell Kontingenter Kjøp fra IKS der komm. selv er deltager Overformynderiet Interne serviceenheter Fast lønn Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Oppg.pl. mobiltlf, interim Oppg.pl. telefoni Fordelte utgifter Interne serviceenheter Førskole Tap på fordringer og garantier Førskole Skolefritidstilbud Tap på fordringer og garantier Skolefritidstilbud Forebyggende arbeid, helse og sosial Fast lønn Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Forebyggende arbeid, helse og sosial Diagnose, behandling, rehabilitering Pensjonspremie KLP Diagnose, behandling, rehabilitering Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet Tap på fordringer og garantier Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet Plansaksbehandling Fast lønn Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Avgifter Kontingenter Momskomp.utgift, drift Momskomp.innt, drift Plansaksbehandling Boligbygging utleie finansiering Tap på fordringer og garantier Boligbygging utleie finansiering Tilrettelegging og bistand for næringslivet Fast lønn Pensjonspremie KLP

7 Arbeidsgiveravgift Div. driftsutgifter Kontingenter Gebyr Momskomp.utgift, drift Overf. til andre Andre leieinntekter Momskomp.innt, drift Tilrettelegging og bistand for næringslivet Budsjettmidler til fordeling Fast lønn Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Budsjettmidler til fordeling Rådmannskontor Forsikringer 1010 Kommunestyre formannskap Tariffpliktig gruppeliv ulykke Personforsikringer Refusjoner fra andre private Kommunestyre formannskap Administrasjon Tariffpliktig gruppeliv ulykke Transportutgifter Personforsikringer Refusjoner fra andre private Administrasjon Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen Forsikringer Utbytte fra selskaper Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen Administrative fellesutgifter Tariffpliktig gruppeliv ulykke Andre oppgavepliktige godtgjørelser Transportutgifter Forsikringer Forsikringer, egenandaler Personforsikringer Konsulenttjenester Refusjoner fra andre private Administrative fellesutgifter Interne serviceenheter Transportutgifter Interne serviceenheter Førskole Tariffpliktig gruppeliv ulykke Personforsikringer Refusjoner fra andre private Førskole Grunnskole Tariffpliktig gruppeliv ulykke Transportutgifter Personforsikringer Refusjoner fra andre private Grunnskole Styrket barnehagetilbud Tariffpliktig gruppeliv ulykke Personforsikringer Refusjoner fra andre private Styrket barnehagetilbud Skolefritidstilbud Tariffpliktig gruppeliv ulykke Personforsikringer Refusjoner fra andre private Skolefritidstilbud Førskolelokaler og skyss 4

8 Tariffpliktig gruppeliv ulykke Personforsikringer Refusjoner fra andre private Førskolelokaler og skyss Skolelokaler og skyss Tariffpliktig gruppeliv ulykke Personforsikringer Refusjoner fra andre private Skolelokaler og skyss Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste Tariffpliktig gruppeliv ulykke Personforsikringer Refusjoner fra andre private Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste Helsestasjon for unge Tariffpliktig gruppeliv ulykke Personforsikringer Refusjoner fra andre private Helsestasjon for unge Aktivisering eldre og funksjonshemmede Tariffpliktig gruppeliv ulykke Personforsikringer Refusjoner fra andre private Aktivisering eldre og funksjonshemmede Diagnose, behandling, rehabilitering Tariffpliktig gruppeliv ulykke Personforsikringer Refusjoner fra andre private Fysioterapi Tariffpliktig gruppeliv ulykke Personforsikringer Refusjoner fra andre private Fysioterapi Ergoterapi Tariffpliktig gruppeliv ulykke Personforsikringer Ergoterapi Sosial rådgivning og veiledning Tariffpliktig gruppeliv ulykke Personforsikringer Refusjoner fra andre private Sosial rådgivning og veiledning Barneverntjeneste Tariffpliktig gruppeliv ulykke Personforsikringer Refusjoner fra andre private Barneverntjeneste Barneverntiltak i familien Tariffpliktig gruppeliv ulykke Personforsikringer Refusjoner fra andre private Barneverntiltak i familien Barneverntiltak utenfor familien Tariffpliktig gruppeliv ulykke Personforsikringer Refusjoner fra andre private Barneverntiltak utenfor familien Pleie, omsorg, hjelp i institusjon Tariffpliktig gruppeliv ulykke Transportutgifter Personforsikringer Refusjoner fra andre private Pleie, omsorg, hjelp i institusjon Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet Tariffpliktig gruppeliv ulykke Transportutgifter

9 Personforsikringer Refusjoner fra andre private Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet Jobbsentralen Transportutgifter Jobbsentralen Instroduksjonsordningen Tariffpliktig gruppeliv ulykke Personforsikringer Refusjoner fra andre private Instroduksjonsordningen Kvalifiseringsprogrammet Tariffpliktig gruppeliv ulykke Personforsikringer Refusjoner fra andre private Kvalifiseringsprogrammet Interkommunale samarbeid Tariffpliktig gruppeliv ulykke Personforsikringer Refusjoner fra andre private Interkommunale samarbeid Plansaksbehandling Tariffpliktig gruppeliv ulykke Personforsikringer Refusjoner fra andre private Plansaksbehandling Bygge- og delesaksbehandling og seksjonering Tariffpliktig gruppeliv ulykke Personforsikringer Refusjoner fra andre private Bygge- og delesaksbehandling og seksjonering Kart og oppmåling Transportutgifter Kart og oppmåling Komm.veger Transportutgifter Komm.veger Parker,bad,friluftsliv Tariffpliktig gruppeliv ulykke Transportutgifter Personforsikringer Refusjoner fra andre private Parker,bad,friluftsliv Distribusjon av vann Tariffpliktig gruppeliv ulykke Transportutgifter Personforsikringer Refusjoner fra andre private Distribusjon av vann Avløpsnett innsamling av avløpsvann Tariffpliktig gruppeliv ulykke Transportutgifter Personforsikringer Refusjoner fra andre private Avløpsnett innsamling av avløpsvann Innsamling av avfall Tariffpliktig gruppeliv ulykke Transportutgifter Personforsikringer Refusjoner fra andre private Innsamling av avfall Bibliotek Tariffpliktig gruppeliv ulykke Personforsikringer Refusjoner fra andre private Bibliotek

10 3801 Randaberghallen Tariffpliktig gruppeliv ulykke Personforsikringer Refusjoner fra andre private Randaberghallen Musikk kultur Tariffpliktig gruppeliv ulykke Personforsikringer Refusjoner fra andre private Musikk kultur Forsikringer Pensjonsføringer 1700 Premieavvik Pensjonspremie KLP Premieavvik Diverse fellesutgifter Pensjonspremie KLP Diverse fellesutgifter Pensjonsføringer Investerings-prosjekter 1200 Administrasjon Momskomp.innt, investeringer Administrasjon Administrative fellesutgifter Momskomp.innt, investeringer Administrative fellesutgifter Administrasjonslokaler Momskomp.innt, investeringer Administrasjonslokaler Førskolelokaler og skyss Momskomp.innt, investeringer Førskolelokaler og skyss Skolelokaler og skyss Momskomp.innt, investeringer Skolelokaler og skyss Aktivitetstilbud barn og unge Momskomp.innt, investeringer Aktivitetstilbud barn og unge Institusjonslokaler Momskomp.innt, investeringer Institusjonslokaler Botilbud utenfor institusjon Momskomp.innt, investeringer Botilbud utenfor institusjon Plansaksbehandling Momskomp.innt, investeringer Plansaksbehandling Boligbygging utleie finansiering Momskomp.innt, investeringer Boligbygging utleie finansiering Tilrettelegging og bistand for næringslivet Momskomp.innt, investeringer Tilrettelegging og bistand for næringslivet Komm. veger og miljø/sikkerhetstiltak Momskomp.innt, investeringer Komm. veger og miljø/sikkerhetstiltak Komm.veger Momskomp.innt, investeringer Komm.veger Miljø-, sikkerhetstiltak, veg-, gatelys Momskomp.innt, investeringer Miljø-, sikkerhetstiltak, veg-, gatelys Parker,bad,friluftsliv Momskomp.innt, investeringer Parker,bad,friluftsliv Distribusjon av vann 7

11 Momskomp.innt, investeringer Distribusjon av vann Avløpsnett innsamling av avløpsvann Vedlikehold, byggetjenester nybygg Momskomp.innt, investeringer Avløpsnett innsamling av avløpsvann Tungenes fyr Momskomp.innt, investeringer Tungenes fyr Randaberghallen Momskomp.innt, investeringer Randaberghallen Randaberghallen. bygget Momskomp.innt, investeringer Randaberghallen. bygget Andre kulturaktiviteter Momskomp.innt, investeringer Andre kulturaktiviteter Kirker Momskomp.innt, investeringer Kirker Interne finansieringstransaksjoner Overføring til kapitalregnskapet Interne finansieringstransaksjoner Investerings-prosjekter Personalkontor 1200 Administrasjon Fast lønn Vikarer Overtid Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Erkjentlighetsgaver Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Abonnement faglitteratur Personalmat Velferdstiltak, ansatte Rengjøringsmidler Telefonutgifter Oppg.pl. mobiltlf, interim Annonser Informasjon Kursutgifter Reiseutgifter, oppg. pl Oppg.pl. telefoni Transportutgifter Reiseutg., ikke oppg.pl Erkjentlighetsgaver, ikke oppg.pl Husleie Konsulenttjenester Momskomp.utgift, drift Refusjoner fra staten Momskomp.innt, drift Refusjoner fra kommuner Refusjoner fra andre private Administrasjon AMU Kontormateriell Personalmat Velferdstiltak, ansatte Momskomp.utgift, drift Avsetninger til disponible fond Momskomp.innt, drift AMU Bedriftshelsetjenesten Konsulenttjenester

12 Refusjoner fra staten Bedriftshelsetjenesten Lærlingar Abonnement faglitteratur Lærlingar Administrative fellesutgifter Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Arbeidsgiveravgift Abonnement faglitteratur Div. driftsutgifter Velferdstiltak, ansatte Informasjon Representasjon Kursutgifter Reiseutg., ikke oppg.pl EDB-programvare Konsulenttjenester Momskomp.utgift, drift Momskomp.innt, drift Refusjoner fra andre private Administrative fellesutgifter Førskole Annonser Gebyr Momskomp.utgift, drift Momskomp.innt, drift Førskole Grunnskole Annonser Momskomp.utgift, drift Momskomp.innt, drift Grunnskole Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste Annonser Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste Barneverntjeneste Annonser Momskomp.utgift, drift Momskomp.innt, drift Barneverntjeneste Barneverntiltak i familien Annonser Barneverntiltak i familien Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet Annonser Momskomp.utgift, drift Momskomp.innt, drift Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet Boligbygging utleie finansiering Annonser Momskomp.utgift, drift Momskomp.innt, drift Boligbygging utleie finansiering Komm. veger og miljø/sikkerhetstiltak Annonser Komm. veger og miljø/sikkerhetstiltak Bibliotek Annonser Bibliotek Musikk kultur Annonser Momskomp.utgift, drift Momskomp.innt, drift Musikk kultur Personalkontor Fellesstilinger 9

13 1010 Kommunestyre formannskap Pensjonspremie KLP Kommunestyre formannskap Administrasjon Fast lønn Vikarer Overtid Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Reiseutg., ikke oppg.pl Husleie Konsulenttjenester Sykelønnsrefusjon Refusjoner fra fylkeskommuner Administrasjon Attføring Fast lønn Vikarer Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Attføring Verneombud Fast lønn Pensjonspremie KLP Pensjonspremie SPK Arbeidsgiveravgift Verneombud Tillitsvalgte Fast lønn Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Pensjonspremie KLP Pensjonspremie SPK Arbeidsgiveravgift Refusjoner fra andre private Tillitsvalgte Lærlingar Fast lønn Vikarer Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Lønn, lærlinger Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Sykelønnsrefusjon Refusjoner fra fylkeskommuner Lærlingar Administrative fellesutgifter Overtid Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Velferdstiltak, ansatte Sykelønnsrefusjon Refusjoner fra andre private Administrative fellesutgifter Administrasjonslokaler Vikarer Administrasjonslokaler Premieavvik Pensjonspremie KLP Pensjonspremie SPK Arbeidsgiveravgift Premieavvik Amortisert premieavvik Pensjonspremie KLP Pensjonspremie SPK Arbeidsgiveravgift

14 1710 Amortisert premieavvik Diverse fellesutgifter Pensjonspremie KLP Diverse fellesutgifter Førskole Vikarer Vikarer m refusjon Overtid Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Refusjoner fra fylkeskommuner Førskole Grunnskole Vikarer Vikarer m refusjon Ekstrahjelp Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Pensjonspremie KLP Pensjonspremie SPK Arbeidsgiveravgift Refusjoner fra fylkeskommuner Grunnskole Styrket barnehagetilbud Vikarer Ekstrahjelp Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Styrket barnehagetilbud Skolefritidstilbud Vikarer Vikarer m refusjon Overtid Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Skolefritidstilbud Førskolelokaler og skyss Vikarer Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Førskolelokaler og skyss Skolelokaler og skyss Fast lønn Vikarer Overtid Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Skolelokaler og skyss Aktivitetstilbud barn og unge Vikarer Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Aktivitetstilbud barn og unge Ungdomssenteret Vikarer Ekstrahjelp Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Ungdomssenteret Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste Vikarer Pensjonspremie KLP

15 Arbeidsgiveravgift Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste Helsestasjon for unge Vikarer Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Helsestasjon for unge Forebyggende arbeid, helse og sosial Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Arbeidsgiveravgift Forebyggende arbeid, helse og sosial Aktivisering eldre og funksjonshemmede Vikarer Sykdom, levekår Prermisjon, levekår Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Aktivisering eldre og funksjonshemmede Diagnose, behandling, rehabilitering Sykdom, levekår Overtid Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Diagnose, behandling, rehabilitering Fysioterapi Pensjonspremie KLP Fysioterapi Sosial rådgivning og veiledning Pensjonspremie KLP Sosial rådgivning og veiledning Barneverntjeneste Overtid Pensjonspremie KLP Barneverntjeneste Barneverntiltak utenfor familien Vikarer Ekstrahjelp Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Barneverntiltak utenfor familien Pleie, omsorg, hjelp i institusjon Vikarer Sykdom, levekår Ferie, levekår Prermisjon, levekår Ekstrahjelp Kurs, levekår Overtid Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Refusjoner fra fylkeskommuner Pleie, omsorg, hjelp i institusjon Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet Vikarer Vikarer m refusjon Sykdom, levekår Ferie, levekår Prermisjon, levekår Ekstrahjelp Utagering, levekår Kurs, levekår Opplæringsvakter, levekår Overtid Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser

16 Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Refusjoner fra fylkeskommuner Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet Institusjonslokaler Vikarer Institusjonslokaler Instroduksjonsordningen Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Instroduksjonsordningen Interkommunale samarbeid Pensjonspremie KLP Interkommunale samarbeid Kafe Catering Vikarer Kafe Catering Komm.veger Overtid Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Komm.veger Parker,bad,friluftsliv Pensjonspremie KLP Parker,bad,friluftsliv Distribusjon av vann Overtid Pensjonspremie KLP Distribusjon av vann Avløpsnett innsamling av avløpsvann Overtid Pensjonspremie KLP Avløpsnett innsamling av avløpsvann Innsamling av avfall Vikarer Overtid Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Innsamling av avfall Bibliotek Pensjonspremie KLP Bibliotek Randaberghallen Vikarer Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Randaberghallen Musikk kultur Vikarer Ekstrahjelp Overtid Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Musikk kultur Andre kulturaktiviteter Overtid Andre kulturaktiviteter Vistnestunet Overtid Pensjonspremie KLP Vistnestunet Kommunale kulturbygg Overtid Kommunale kulturbygg Fellesutgifter til fordeling 13

17 Fast lønn Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Fellesutgifter til fordeling Fellesstilinger Økonomi-/kasse/skatt 1200 Administrasjon Fast lønn Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnement faglitteratur Matvarer Div. driftsutgifter Velferdstiltak, ansatte Oppg.pl. mobiltlf, interim Kursutgifter Reiseutgifter, oppg. pl Oppg.pl. telefoni Reiseutg., ikke oppg.pl Kontingenter Kjøp og finansiell leie av driftsmidler Konsulenttjenester Kjøp fra kommuner Momskomp.utgift, drift Div. inntekter Gebyr Sykelønnsrefusjon Momskomp.innt, drift Refusjoner fra andre private Administrasjon Administrative fellesutgifter Gebyr Administrative fellesutgifter Aktivisering eldre og funksjonshemmede Fast lønn Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Aktivisering eldre og funksjonshemmede Sosial rådgivning og veiledning Fast lønn Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Sosial rådgivning og veiledning Barneverntjeneste Fast lønn Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Barneverntjeneste Pleie, omsorg, hjelp i institusjon Fast lønn Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Pleie, omsorg, hjelp i institusjon Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet Fast lønn Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet Økonomi-/kasse/skatt Informasjon og Næring 1000 Politisk styring og kontrollorganer Kontormateriell Matvarer Div. driftsutgifter Kursutgifter

18 1000 Politisk styring og kontrollorganer Administrasjon Fast lønn Sysselsetting arb.trening Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnement faglitteratur Læremidler Matvarer Personalmat Div. driftsutgifter Velferdstiltak, ansatte Telefonutgifter Oppg.pl. mobiltlf, interim Bank-gebyrer og tjenester Annonser Informasjon Kursutgifter Reiseutgifter, oppg. pl Oppg.pl. telefoni Transportutgifter Reiseutg., ikke oppg.pl Kontingenter Gebyr Kjøp og finansiell leie av driftsmidler Momskomp.utgift, drift Div. inntekter Momskomp.innt, drift Administrasjon Administrative fellesutgifter Fast lønn Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Kopiering Abonnement faglitteratur Matvarer Personalmat Div. driftsutgifter Velferdstiltak, ansatte Telefonutgifter Porto Bank-gebyrer og tjenester Datakommunikasjon Annonser Informasjon Markedsføring Kursutgifter Avgifter Kontingenter Lisenser Gebyr Kjøp og finansiell leie av driftsmidler EDB-programvare Service- driftsavtaler og reparasjoner Konsulenttjenester Kjøp fra kommuner Momskomp.utgift, drift Tilskudd arrangementer Annet salg av varer og tjenester, gebyrer m.v Kaffetrekk Årsavgift Momskomp.innt, drift Ref. porto Overføringer fra andre private

19 Renteinntekter Administrative fellesutgifter Administrasjonslokaler Ref. fra IKS der komm. selv er deltager Administrasjonslokaler Førskole Kontormateriell Telefonutgifter Porto Kjøp og finansiell leie av driftsmidler Førskole Grunnskole Kontormateriell Telefonutgifter Porto Annonser Kjøp og finansiell leie av driftsmidler Grunnskole Styrket barnehagetilbud Kontormateriell Telefonutgifter Porto Kjøp og finansiell leie av driftsmidler Styrket barnehagetilbud Skolefritidstilbud Kontormateriell Telefonutgifter Porto Kjøp og finansiell leie av driftsmidler Skolefritidstilbud Skolelokaler og skyss Kontormateriell Telefonutgifter Porto Kjøp og finansiell leie av driftsmidler Skolelokaler og skyss Forebyggende arbeid, helse og sosial Kjøp fra IKS der komm. selv er deltager Overf. til kommuner Overf. til andre Driftstilskudd organisasjoner Annet salg av varer og tjenester, gebyrer m.v Forebyggende arbeid, helse og sosial Diagnose, behandling, rehabilitering Kjøp fra kommuner Driftstilskudd organisasjoner Diagnose, behandling, rehabilitering Sosial rådgivning og veiledning Kontormateriell Matvarer Div. driftsutgifter Kursutgifter Kjøp fra IKS der komm. selv er deltager Overf. til kommuner Sosial rådgivning og veiledning Barneverntiltak utenfor familien Kontormateriell Telefonutgifter Porto Kjøp og finansiell leie av driftsmidler Barneverntiltak utenfor familien Pleie, omsorg, hjelp i institusjon Kontormateriell Matvarer Div. driftsutgifter Telefonutgifter

20 Porto Kursutgifter Kjøp og finansiell leie av driftsmidler Pleie, omsorg, hjelp i institusjon Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet Kontormateriell Matvarer Div. driftsutgifter Telefonutgifter Porto Datakommunikasjon Kursutgifter Kjøp og finansiell leie av driftsmidler Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet Akutthjelp, helse- og omsorgstjenester Service- driftsavtaler og reparasjoner Momskomp.utgift, drift Momskomp.innt, drift Akutthjelp, helse- og omsorgstjenester Instroduksjonsordningen Kontormateriell Telefonutgifter Porto Kjøp og finansiell leie av driftsmidler Instroduksjonsordningen Plansaksbehandling Kontormateriell Matvarer Div. driftsutgifter Kursutgifter Plansaksbehandling Tilrettelegging og bistand for næringslivet Fast lønn Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Div. driftsutgifter Momskomp.utgift, drift Momskomp.innt, drift Tilrettelegging og bistand for næringslivet Distribusjon av vann Kontormateriell Matvarer Div. driftsutgifter Kursutgifter Distribusjon av vann Innsamling av avfall Kontormateriell Matvarer Div. driftsutgifter Kursutgifter Innsamling av avfall Miljøprosjekter Div. driftsutgifter Momskomp.utgift, drift Overf. til andre Momskomp.innt, drift Miljøprosjekter Idrett Annonser Idrett Musikk kultur Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Prosjekt- utviklingsutgifter Telefonutgifter Porto

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2014 og økonomiplan 2014 2017 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET 4 INVESTERINGSBUDSJETTET 107 Vedlegg til

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

REGNSKAP 2014 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5

REGNSKAP 2014 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 6 Skjema 2A 6 Skjema 2B - Investeringer i anleggsmidler

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 FOSNES KOMMUNE Rådmannens innstilling ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 Innholdsfortegnelse Økonomiske oversikter - Økonomisk oversikt investering 3-4 - Økonomisk

Detaljer

Årsbudsjett 2014 - drift

Årsbudsjett 2014 - drift Bruker: 18SVEFEI Klokken: 09:55 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10509 ANNA LØN 0 0 2.275 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 669.000

Detaljer

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune Årsregnskap 2014 Tromsø kommune versjon 13. februar 2015 Sammendrag Tromsø kommunes årsregnskap for 2014 legges herved frem i henhold til bestemmelsene i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107, forskrift

Detaljer

Ansvar Ansvarsområde Funksjon Tjenesteområde

Ansvar Ansvarsområde Funksjon Tjenesteområde Rev. 25.03.2011 Ansvarskontoplan Ansvar Ansvarsområde Funksjon Tjenesteområde 100 Fellesområde inntekter 2010 Førskole 8000 Skatt på inntekt og formue 8001 Eiendomsskatt 8400 Rammetilskudd, inntektsutjevning

Detaljer

Detaljbudsjett for 2015

Detaljbudsjett for 2015 1 Ansvar: 002 Enhetsadministrasjon PUF 10101 Regulativlønn 589.000 617.000 599.444 10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig 2.000 2.000 1.196 10901 Pensjonspremie KLP 92.000 96.000 83.222 10991 Arbeidsgiveravgift

Detaljer

SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015

SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015 SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015 Tall i 1000 kroner BUDSJETT 2015 OPPR. BUD 2014 REGNSKAP 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -12 650-11 900-11 951 Ordinært rammetilskudd -32 350-30

Detaljer

REGNSKAPSOPPSETT KOSTRA FORSKRIFTENE

REGNSKAPSOPPSETT KOSTRA FORSKRIFTENE REGNSKAPSOPPSETT REGNSKAPSOPPSETT ETTER KOSTRA FORSKRIFTENEREGNSKAPSOPPSETT ETTER KOSTRA FORSKRIFTENE ETTER KOSTRA FORSKRIFTENE Loppa Kommune Revidert pr 01.01.2012. 1 INNLEDNING... 3 Driftsregnskapet...

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer 10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150

Detaljer

0 0-20 000 inntekter 0 0-20 000. 0 0 10 050 0 0 3 000 0 0 26 000 0 0 2 500 0 0 4 000 0 0 2 000 0 0 2 000 0 0 0 utgifter 0 0 49 550

0 0-20 000 inntekter 0 0-20 000. 0 0 10 050 0 0 3 000 0 0 26 000 0 0 2 500 0 0 4 000 0 0 2 000 0 0 2 000 0 0 0 utgifter 0 0 49 550 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.0800.100.0 Ordfører/varaordfører 1.0820.100.0 Møtegodtgjørelse 1.0830.100.0 Tapt arbeidsfortjeneste 1.0840.100.0 Andre godtgjørelser 1.0900.100.0

Detaljer

Hole kommune KONTOPLAN FOR REGNSKAP OG LØNN. Gjeldende fra 1.1.2015

Hole kommune KONTOPLAN FOR REGNSKAP OG LØNN. Gjeldende fra 1.1.2015 Hole kommune KONTOPLAN FOR REGNSKAP OG LØNN Gjeldende fra 1.1.2015 Oppdatert 18.12.2014 1 Innhold Innledning... 3 KOSTRA (KOmmuneSTatRApportering)... 3 KOSTRA funksjoner/tjenester... 3 KOSTRA arter (typer

Detaljer

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0 Gamvik rapport: Gamvik 1000 Kommunestyre og formannskap 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 0.1290 Andre driftsutgifter 7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0 0.6700 Salg av fast

Detaljer

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396 Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Sentraladm. og fellesdrift 5 471 584 4 164 000 4 417 000 4 167 000 4 167 000

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: 3/69 Møtedato/tid: 6.5.23, kl. 9: Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Møtedeltakere: Kari Slungård, leder Toralf Øverås Astrid Jensen Forfall: Ingen.

Detaljer

Budsjett 2015. Kommunestyrets vedtak 16. desember 2014

Budsjett 2015. Kommunestyrets vedtak 16. desember 2014 Budsjett 2015 Kommunestyrets vedtak 16. desember 2014 Innledning... 2 Investering... 3 Drift... 4 Oversikt for drift og investering... 10 Investeringsbudsjett... 15 Driftsbudsjett... 18 Betalingssatser...

Detaljer

Håndbok for KOSTRArapportering

Håndbok for KOSTRArapportering 70 Statistisk sentralbyrås håndbøker Håndbok for KOSTRArapportering 2006 Oppslagshefte til hjelp ved filuttrekk for KOSTRArapportering, regnskap Oktober 2006 Forord KOSTRA prosjektet (KOmmune-STat-RApportering)

Detaljer

Håndbok for KOSTRArapportering

Håndbok for KOSTRArapportering 70 Statistisk sentralbyrås håndbøker Håndbok for KOSTRArapportering 2007 Oppslagshefte til hjelp ved filuttrekk for KOSTRA-rapportering, regnskap. Oktober 2007 Forord KOSTRA prosjektet (KOmmune-STat-RApportering)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/5281

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/5281 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/5281 ØKONOMIRAPPORT OKTOBER 2014 Rådmannens innstilling: 1. Helse og sosial og undervisning tilføres midler. Det gjøres følgende budsjettendringer:

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 FJELL KOMMUNE Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Vedteke KS 15.12.2011 1 Bakgrunn Budsjettet for 2011 var opphavleg gjort opp med eit underskot på 14,2 mill. I budsjettrevisjonen pr 1. tertial vart underskotet

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

HOLE KOMMUNE KONTOPLAN ETTER OVERGANG TIL ERV 2010

HOLE KOMMUNE KONTOPLAN ETTER OVERGANG TIL ERV 2010 HOLE KOMMUNE KONTOPLAN ETTER OVERGANG TIL ERV 2010 Oppdatert 29.07.2010 Innhold: 1 Informasjon om kontoplanen...3 2 Kontoplan Hole kommune etter overgang til ERV 2010...6 3 Følgende momskoder skal nyttes:...8

Detaljer

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE 010 FASTLØNN 10100 LØNN FAST ANSATTE 10101 LØNN VAKANSVIKAR 10110 FASTE TILLEGG/VAKTTILLEGG 10130 LØRDAG-/SØNDAGSTILLEGG 10140 HELLIGDAGSTILLEGG 10150 KVELDS- OG NATTILLEGG 10190 ANNEN FAST LØNN 10199

Detaljer

2014 HEMSEDAL KOMMUNE

2014 HEMSEDAL KOMMUNE 2014 HEMSEDAL KOMMUNE ÅRSREKNESKAP 1 INNHOLD... 1 1 Revisjonsberetning... 5 2 Økonomisk oversikter drift... 6 3 Økonomisk oversikt investering... 7 4 Anskaffelser og anvendelser av midler... 8 5 Hovedoversikt

Detaljer

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1 I e, r < 2, 4 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 15 februar 214 41S -1 Regnskap 213 Rollag kommune funksjon hovedoversikt drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter ÅRSMELDING 2010 Del 3 Årsregnskap Herøy kommune - Et hav av muligheter - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE 100 Folkevalgte styringsorgan... 4 110 - Administrasjonsenheten... 7 240 Herøy barnehage... 16 260 Herøy

Detaljer

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsberetning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 5 Økonomisk oversikt investering... 6 Anskaffelse og anvendelse av midler... 7 Oversikt balanse... 8

Detaljer

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 00:13 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 453.781 669.000 68 10802 ANDRE FASTE

Detaljer