Muligheter i Den grønne landsbyen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Muligheter i Den grønne landsbyen"

Transkript

1 RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune

2 Forsidefotoet: På vei mot Tungenes fyr.

3 Det er med penger som med møkk - de gjør bare nytte for seg når de blir spredd. Francis Bacon

4 100 Politisk styring og kontroll 1000 Politisk styring og kontrollorganer Overf. til andre Politisk styring og kontrollorganer Kommunestyre formannskap Fast lønn Godtgjørelse folkevalgte Tapt arb.fortjeneste Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnement faglitteratur Læremidler Matvarer Div. driftsutgifter Datakommunikasjon Annonser Informasjon Representasjon Kursutgifter Reiseutgifter, oppg. pl Oppg.pl. telefoni Transportutgifter Reiseutg., ikke oppg.pl Gebyr Kjøp og finansiell leie av driftsmidler Momskomp.utgift, drift Overf. til andre Tilskudd arrangementer Div. inntekter Momskomp.innt, drift Kommunestyre formannskap Barns og ungdoms kommunestyre Matvarer Div. driftsutgifter Datakommunikasjon Kjøp og finansiell leie av driftsmidler Momskomp.utgift, drift Avsetninger til disponible fond Momskomp.innt, drift Barns og ungdoms kommunestyre Valg Ekstrahjelp Overtid Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Matvarer Div. driftsutgifter Annonser Informasjon Kursutgifter Kontingenter EDB-programvare Momskomp.utgift, drift Momskomp.innt, drift Valg Støtte til politiske partier Overf. statstilskott til andre Driftstilskudd organisasjoner Støtte til politiske partier Revisjon Kjøp fra IKS der komm. selv er deltager Momskomp.utgift, drift Momskomp.innt, drift Revisjon

5 1110 Kontrollutvalget Godtgjørelse folkevalgte Tapt arb.fortjeneste Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Representasjon Kursutgifter Reiseutgifter, oppg. pl Kontingenter Konsulenttjenester Kjøp fra IKS der komm. selv er deltager Momskomp.utgift, drift Momskomp.innt, drift Kontrollutvalget Administrasjon Div. driftsutgifter Administrasjon Eldrerådet Godtgjørelse folkevalgte Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Div. driftsutgifter Velferdstiltak, brukere Annonser Kursutgifter Husleie Momskomp.utgift, drift Driftstilskudd organisasjoner Avsetninger til disponible fond Momskomp.innt, drift Eldrerådet Internasjonalt solidaritetsarbeid Div. driftsutgifter Internasjonalt solidaritetsarbeid Forebyggende arbeid, helse og sosial Overf. til andre Forebyggende arbeid, helse og sosial Viltstell Godtgjørelse folkevalgte Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Viltstell Kunstformidling Overf. til andre Kunstformidling Politisk styring og kontroll Rådmannskontor 1200 Administrasjon Fast lønn Lønn renhold Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Abonnement faglitteratur Matvarer Personalmat Div. driftsutgifter Oppg.pl. mobiltlf, interim Bank-gebyrer og tjenester Annonser Kursutgifter Reiseutgifter, oppg. pl Oppg.pl. telefoni Transportutgifter Reiseutg., ikke oppg.pl Kontingenter Konsulenttjenester

6 Kjøp fra andre private Momskomp.utgift, drift Renteutgifter, låneomkostninger Div. inntekter Momskomp.innt, drift Administrasjon Administrative fellesutgifter Fast lønn Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Arbeidsgiveravgift Kontingenter Lisenser Konsulenttjenester Kjøp fra IKS der komm. selv er deltager Momskomp.utgift, drift Momskomp.innt, drift Administrative fellesutgifter Sivilforsvaret Kjøp fra IKS der komm. selv er deltager Overf. til andre Sivilforsvaret Overformynderiet Kontormateriell Kontingenter Kjøp fra IKS der komm. selv er deltager Overformynderiet Interne serviceenheter Fast lønn Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Oppg.pl. mobiltlf, interim Oppg.pl. telefoni Fordelte utgifter Interne serviceenheter Førskole Tap på fordringer og garantier Førskole Skolefritidstilbud Tap på fordringer og garantier Skolefritidstilbud Forebyggende arbeid, helse og sosial Fast lønn Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Forebyggende arbeid, helse og sosial Diagnose, behandling, rehabilitering Pensjonspremie KLP Diagnose, behandling, rehabilitering Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet Tap på fordringer og garantier Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet Plansaksbehandling Fast lønn Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Avgifter Kontingenter Momskomp.utgift, drift Momskomp.innt, drift Plansaksbehandling Boligbygging utleie finansiering Tap på fordringer og garantier Boligbygging utleie finansiering Tilrettelegging og bistand for næringslivet Fast lønn Pensjonspremie KLP

7 Arbeidsgiveravgift Div. driftsutgifter Kontingenter Gebyr Momskomp.utgift, drift Overf. til andre Andre leieinntekter Momskomp.innt, drift Tilrettelegging og bistand for næringslivet Budsjettmidler til fordeling Fast lønn Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Budsjettmidler til fordeling Rådmannskontor Forsikringer 1010 Kommunestyre formannskap Tariffpliktig gruppeliv ulykke Personforsikringer Refusjoner fra andre private Kommunestyre formannskap Administrasjon Tariffpliktig gruppeliv ulykke Transportutgifter Personforsikringer Refusjoner fra andre private Administrasjon Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen Forsikringer Utbytte fra selskaper Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen Administrative fellesutgifter Tariffpliktig gruppeliv ulykke Andre oppgavepliktige godtgjørelser Transportutgifter Forsikringer Forsikringer, egenandaler Personforsikringer Konsulenttjenester Refusjoner fra andre private Administrative fellesutgifter Interne serviceenheter Transportutgifter Interne serviceenheter Førskole Tariffpliktig gruppeliv ulykke Personforsikringer Refusjoner fra andre private Førskole Grunnskole Tariffpliktig gruppeliv ulykke Transportutgifter Personforsikringer Refusjoner fra andre private Grunnskole Styrket barnehagetilbud Tariffpliktig gruppeliv ulykke Personforsikringer Refusjoner fra andre private Styrket barnehagetilbud Skolefritidstilbud Tariffpliktig gruppeliv ulykke Personforsikringer Refusjoner fra andre private Skolefritidstilbud Førskolelokaler og skyss 4

8 Tariffpliktig gruppeliv ulykke Personforsikringer Refusjoner fra andre private Førskolelokaler og skyss Skolelokaler og skyss Tariffpliktig gruppeliv ulykke Personforsikringer Refusjoner fra andre private Skolelokaler og skyss Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste Tariffpliktig gruppeliv ulykke Personforsikringer Refusjoner fra andre private Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste Helsestasjon for unge Tariffpliktig gruppeliv ulykke Personforsikringer Refusjoner fra andre private Helsestasjon for unge Aktivisering eldre og funksjonshemmede Tariffpliktig gruppeliv ulykke Personforsikringer Refusjoner fra andre private Aktivisering eldre og funksjonshemmede Diagnose, behandling, rehabilitering Tariffpliktig gruppeliv ulykke Personforsikringer Refusjoner fra andre private Fysioterapi Tariffpliktig gruppeliv ulykke Personforsikringer Refusjoner fra andre private Fysioterapi Ergoterapi Tariffpliktig gruppeliv ulykke Personforsikringer Ergoterapi Sosial rådgivning og veiledning Tariffpliktig gruppeliv ulykke Personforsikringer Refusjoner fra andre private Sosial rådgivning og veiledning Barneverntjeneste Tariffpliktig gruppeliv ulykke Personforsikringer Refusjoner fra andre private Barneverntjeneste Barneverntiltak i familien Tariffpliktig gruppeliv ulykke Personforsikringer Refusjoner fra andre private Barneverntiltak i familien Barneverntiltak utenfor familien Tariffpliktig gruppeliv ulykke Personforsikringer Refusjoner fra andre private Barneverntiltak utenfor familien Pleie, omsorg, hjelp i institusjon Tariffpliktig gruppeliv ulykke Transportutgifter Personforsikringer Refusjoner fra andre private Pleie, omsorg, hjelp i institusjon Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet Tariffpliktig gruppeliv ulykke Transportutgifter

9 Personforsikringer Refusjoner fra andre private Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet Jobbsentralen Transportutgifter Jobbsentralen Instroduksjonsordningen Tariffpliktig gruppeliv ulykke Personforsikringer Refusjoner fra andre private Instroduksjonsordningen Kvalifiseringsprogrammet Tariffpliktig gruppeliv ulykke Personforsikringer Refusjoner fra andre private Kvalifiseringsprogrammet Interkommunale samarbeid Tariffpliktig gruppeliv ulykke Personforsikringer Refusjoner fra andre private Interkommunale samarbeid Plansaksbehandling Tariffpliktig gruppeliv ulykke Personforsikringer Refusjoner fra andre private Plansaksbehandling Bygge- og delesaksbehandling og seksjonering Tariffpliktig gruppeliv ulykke Personforsikringer Refusjoner fra andre private Bygge- og delesaksbehandling og seksjonering Kart og oppmåling Transportutgifter Kart og oppmåling Komm.veger Transportutgifter Komm.veger Parker,bad,friluftsliv Tariffpliktig gruppeliv ulykke Transportutgifter Personforsikringer Refusjoner fra andre private Parker,bad,friluftsliv Distribusjon av vann Tariffpliktig gruppeliv ulykke Transportutgifter Personforsikringer Refusjoner fra andre private Distribusjon av vann Avløpsnett innsamling av avløpsvann Tariffpliktig gruppeliv ulykke Transportutgifter Personforsikringer Refusjoner fra andre private Avløpsnett innsamling av avløpsvann Innsamling av avfall Tariffpliktig gruppeliv ulykke Transportutgifter Personforsikringer Refusjoner fra andre private Innsamling av avfall Bibliotek Tariffpliktig gruppeliv ulykke Personforsikringer Refusjoner fra andre private Bibliotek

10 3801 Randaberghallen Tariffpliktig gruppeliv ulykke Personforsikringer Refusjoner fra andre private Randaberghallen Musikk kultur Tariffpliktig gruppeliv ulykke Personforsikringer Refusjoner fra andre private Musikk kultur Forsikringer Pensjonsføringer 1700 Premieavvik Pensjonspremie KLP Premieavvik Diverse fellesutgifter Pensjonspremie KLP Diverse fellesutgifter Pensjonsføringer Investerings-prosjekter 1200 Administrasjon Momskomp.innt, investeringer Administrasjon Administrative fellesutgifter Momskomp.innt, investeringer Administrative fellesutgifter Administrasjonslokaler Momskomp.innt, investeringer Administrasjonslokaler Førskolelokaler og skyss Momskomp.innt, investeringer Førskolelokaler og skyss Skolelokaler og skyss Momskomp.innt, investeringer Skolelokaler og skyss Aktivitetstilbud barn og unge Momskomp.innt, investeringer Aktivitetstilbud barn og unge Institusjonslokaler Momskomp.innt, investeringer Institusjonslokaler Botilbud utenfor institusjon Momskomp.innt, investeringer Botilbud utenfor institusjon Plansaksbehandling Momskomp.innt, investeringer Plansaksbehandling Boligbygging utleie finansiering Momskomp.innt, investeringer Boligbygging utleie finansiering Tilrettelegging og bistand for næringslivet Momskomp.innt, investeringer Tilrettelegging og bistand for næringslivet Komm. veger og miljø/sikkerhetstiltak Momskomp.innt, investeringer Komm. veger og miljø/sikkerhetstiltak Komm.veger Momskomp.innt, investeringer Komm.veger Miljø-, sikkerhetstiltak, veg-, gatelys Momskomp.innt, investeringer Miljø-, sikkerhetstiltak, veg-, gatelys Parker,bad,friluftsliv Momskomp.innt, investeringer Parker,bad,friluftsliv Distribusjon av vann 7

11 Momskomp.innt, investeringer Distribusjon av vann Avløpsnett innsamling av avløpsvann Vedlikehold, byggetjenester nybygg Momskomp.innt, investeringer Avløpsnett innsamling av avløpsvann Tungenes fyr Momskomp.innt, investeringer Tungenes fyr Randaberghallen Momskomp.innt, investeringer Randaberghallen Randaberghallen. bygget Momskomp.innt, investeringer Randaberghallen. bygget Andre kulturaktiviteter Momskomp.innt, investeringer Andre kulturaktiviteter Kirker Momskomp.innt, investeringer Kirker Interne finansieringstransaksjoner Overføring til kapitalregnskapet Interne finansieringstransaksjoner Investerings-prosjekter Personalkontor 1200 Administrasjon Fast lønn Vikarer Overtid Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Erkjentlighetsgaver Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Abonnement faglitteratur Personalmat Velferdstiltak, ansatte Rengjøringsmidler Telefonutgifter Oppg.pl. mobiltlf, interim Annonser Informasjon Kursutgifter Reiseutgifter, oppg. pl Oppg.pl. telefoni Transportutgifter Reiseutg., ikke oppg.pl Erkjentlighetsgaver, ikke oppg.pl Husleie Konsulenttjenester Momskomp.utgift, drift Refusjoner fra staten Momskomp.innt, drift Refusjoner fra kommuner Refusjoner fra andre private Administrasjon AMU Kontormateriell Personalmat Velferdstiltak, ansatte Momskomp.utgift, drift Avsetninger til disponible fond Momskomp.innt, drift AMU Bedriftshelsetjenesten Konsulenttjenester

12 Refusjoner fra staten Bedriftshelsetjenesten Lærlingar Abonnement faglitteratur Lærlingar Administrative fellesutgifter Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Arbeidsgiveravgift Abonnement faglitteratur Div. driftsutgifter Velferdstiltak, ansatte Informasjon Representasjon Kursutgifter Reiseutg., ikke oppg.pl EDB-programvare Konsulenttjenester Momskomp.utgift, drift Momskomp.innt, drift Refusjoner fra andre private Administrative fellesutgifter Førskole Annonser Gebyr Momskomp.utgift, drift Momskomp.innt, drift Førskole Grunnskole Annonser Momskomp.utgift, drift Momskomp.innt, drift Grunnskole Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste Annonser Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste Barneverntjeneste Annonser Momskomp.utgift, drift Momskomp.innt, drift Barneverntjeneste Barneverntiltak i familien Annonser Barneverntiltak i familien Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet Annonser Momskomp.utgift, drift Momskomp.innt, drift Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet Boligbygging utleie finansiering Annonser Momskomp.utgift, drift Momskomp.innt, drift Boligbygging utleie finansiering Komm. veger og miljø/sikkerhetstiltak Annonser Komm. veger og miljø/sikkerhetstiltak Bibliotek Annonser Bibliotek Musikk kultur Annonser Momskomp.utgift, drift Momskomp.innt, drift Musikk kultur Personalkontor Fellesstilinger 9

13 1010 Kommunestyre formannskap Pensjonspremie KLP Kommunestyre formannskap Administrasjon Fast lønn Vikarer Overtid Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Reiseutg., ikke oppg.pl Husleie Konsulenttjenester Sykelønnsrefusjon Refusjoner fra fylkeskommuner Administrasjon Attføring Fast lønn Vikarer Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Attføring Verneombud Fast lønn Pensjonspremie KLP Pensjonspremie SPK Arbeidsgiveravgift Verneombud Tillitsvalgte Fast lønn Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Pensjonspremie KLP Pensjonspremie SPK Arbeidsgiveravgift Refusjoner fra andre private Tillitsvalgte Lærlingar Fast lønn Vikarer Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Lønn, lærlinger Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Sykelønnsrefusjon Refusjoner fra fylkeskommuner Lærlingar Administrative fellesutgifter Overtid Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Velferdstiltak, ansatte Sykelønnsrefusjon Refusjoner fra andre private Administrative fellesutgifter Administrasjonslokaler Vikarer Administrasjonslokaler Premieavvik Pensjonspremie KLP Pensjonspremie SPK Arbeidsgiveravgift Premieavvik Amortisert premieavvik Pensjonspremie KLP Pensjonspremie SPK Arbeidsgiveravgift

14 1710 Amortisert premieavvik Diverse fellesutgifter Pensjonspremie KLP Diverse fellesutgifter Førskole Vikarer Vikarer m refusjon Overtid Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Refusjoner fra fylkeskommuner Førskole Grunnskole Vikarer Vikarer m refusjon Ekstrahjelp Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Pensjonspremie KLP Pensjonspremie SPK Arbeidsgiveravgift Refusjoner fra fylkeskommuner Grunnskole Styrket barnehagetilbud Vikarer Ekstrahjelp Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Styrket barnehagetilbud Skolefritidstilbud Vikarer Vikarer m refusjon Overtid Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Skolefritidstilbud Førskolelokaler og skyss Vikarer Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Førskolelokaler og skyss Skolelokaler og skyss Fast lønn Vikarer Overtid Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Skolelokaler og skyss Aktivitetstilbud barn og unge Vikarer Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Aktivitetstilbud barn og unge Ungdomssenteret Vikarer Ekstrahjelp Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Ungdomssenteret Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste Vikarer Pensjonspremie KLP

15 Arbeidsgiveravgift Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste Helsestasjon for unge Vikarer Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Helsestasjon for unge Forebyggende arbeid, helse og sosial Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Arbeidsgiveravgift Forebyggende arbeid, helse og sosial Aktivisering eldre og funksjonshemmede Vikarer Sykdom, levekår Prermisjon, levekår Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Aktivisering eldre og funksjonshemmede Diagnose, behandling, rehabilitering Sykdom, levekår Overtid Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Diagnose, behandling, rehabilitering Fysioterapi Pensjonspremie KLP Fysioterapi Sosial rådgivning og veiledning Pensjonspremie KLP Sosial rådgivning og veiledning Barneverntjeneste Overtid Pensjonspremie KLP Barneverntjeneste Barneverntiltak utenfor familien Vikarer Ekstrahjelp Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Barneverntiltak utenfor familien Pleie, omsorg, hjelp i institusjon Vikarer Sykdom, levekår Ferie, levekår Prermisjon, levekår Ekstrahjelp Kurs, levekår Overtid Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Refusjoner fra fylkeskommuner Pleie, omsorg, hjelp i institusjon Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet Vikarer Vikarer m refusjon Sykdom, levekår Ferie, levekår Prermisjon, levekår Ekstrahjelp Utagering, levekår Kurs, levekår Opplæringsvakter, levekår Overtid Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser

16 Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Refusjoner fra fylkeskommuner Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet Institusjonslokaler Vikarer Institusjonslokaler Instroduksjonsordningen Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Instroduksjonsordningen Interkommunale samarbeid Pensjonspremie KLP Interkommunale samarbeid Kafe Catering Vikarer Kafe Catering Komm.veger Overtid Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Komm.veger Parker,bad,friluftsliv Pensjonspremie KLP Parker,bad,friluftsliv Distribusjon av vann Overtid Pensjonspremie KLP Distribusjon av vann Avløpsnett innsamling av avløpsvann Overtid Pensjonspremie KLP Avløpsnett innsamling av avløpsvann Innsamling av avfall Vikarer Overtid Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Innsamling av avfall Bibliotek Pensjonspremie KLP Bibliotek Randaberghallen Vikarer Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Randaberghallen Musikk kultur Vikarer Ekstrahjelp Overtid Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Musikk kultur Andre kulturaktiviteter Overtid Andre kulturaktiviteter Vistnestunet Overtid Pensjonspremie KLP Vistnestunet Kommunale kulturbygg Overtid Kommunale kulturbygg Fellesutgifter til fordeling 13

17 Fast lønn Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Fellesutgifter til fordeling Fellesstilinger Økonomi-/kasse/skatt 1200 Administrasjon Fast lønn Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnement faglitteratur Matvarer Div. driftsutgifter Velferdstiltak, ansatte Oppg.pl. mobiltlf, interim Kursutgifter Reiseutgifter, oppg. pl Oppg.pl. telefoni Reiseutg., ikke oppg.pl Kontingenter Kjøp og finansiell leie av driftsmidler Konsulenttjenester Kjøp fra kommuner Momskomp.utgift, drift Div. inntekter Gebyr Sykelønnsrefusjon Momskomp.innt, drift Refusjoner fra andre private Administrasjon Administrative fellesutgifter Gebyr Administrative fellesutgifter Aktivisering eldre og funksjonshemmede Fast lønn Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Aktivisering eldre og funksjonshemmede Sosial rådgivning og veiledning Fast lønn Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Sosial rådgivning og veiledning Barneverntjeneste Fast lønn Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Barneverntjeneste Pleie, omsorg, hjelp i institusjon Fast lønn Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Pleie, omsorg, hjelp i institusjon Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet Fast lønn Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet Økonomi-/kasse/skatt Informasjon og Næring 1000 Politisk styring og kontrollorganer Kontormateriell Matvarer Div. driftsutgifter Kursutgifter

18 1000 Politisk styring og kontrollorganer Administrasjon Fast lønn Sysselsetting arb.trening Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Abonnement faglitteratur Læremidler Matvarer Personalmat Div. driftsutgifter Velferdstiltak, ansatte Telefonutgifter Oppg.pl. mobiltlf, interim Bank-gebyrer og tjenester Annonser Informasjon Kursutgifter Reiseutgifter, oppg. pl Oppg.pl. telefoni Transportutgifter Reiseutg., ikke oppg.pl Kontingenter Gebyr Kjøp og finansiell leie av driftsmidler Momskomp.utgift, drift Div. inntekter Momskomp.innt, drift Administrasjon Administrative fellesutgifter Fast lønn Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Kopiering Abonnement faglitteratur Matvarer Personalmat Div. driftsutgifter Velferdstiltak, ansatte Telefonutgifter Porto Bank-gebyrer og tjenester Datakommunikasjon Annonser Informasjon Markedsføring Kursutgifter Avgifter Kontingenter Lisenser Gebyr Kjøp og finansiell leie av driftsmidler EDB-programvare Service- driftsavtaler og reparasjoner Konsulenttjenester Kjøp fra kommuner Momskomp.utgift, drift Tilskudd arrangementer Annet salg av varer og tjenester, gebyrer m.v Kaffetrekk Årsavgift Momskomp.innt, drift Ref. porto Overføringer fra andre private

19 Renteinntekter Administrative fellesutgifter Administrasjonslokaler Ref. fra IKS der komm. selv er deltager Administrasjonslokaler Førskole Kontormateriell Telefonutgifter Porto Kjøp og finansiell leie av driftsmidler Førskole Grunnskole Kontormateriell Telefonutgifter Porto Annonser Kjøp og finansiell leie av driftsmidler Grunnskole Styrket barnehagetilbud Kontormateriell Telefonutgifter Porto Kjøp og finansiell leie av driftsmidler Styrket barnehagetilbud Skolefritidstilbud Kontormateriell Telefonutgifter Porto Kjøp og finansiell leie av driftsmidler Skolefritidstilbud Skolelokaler og skyss Kontormateriell Telefonutgifter Porto Kjøp og finansiell leie av driftsmidler Skolelokaler og skyss Forebyggende arbeid, helse og sosial Kjøp fra IKS der komm. selv er deltager Overf. til kommuner Overf. til andre Driftstilskudd organisasjoner Annet salg av varer og tjenester, gebyrer m.v Forebyggende arbeid, helse og sosial Diagnose, behandling, rehabilitering Kjøp fra kommuner Driftstilskudd organisasjoner Diagnose, behandling, rehabilitering Sosial rådgivning og veiledning Kontormateriell Matvarer Div. driftsutgifter Kursutgifter Kjøp fra IKS der komm. selv er deltager Overf. til kommuner Sosial rådgivning og veiledning Barneverntiltak utenfor familien Kontormateriell Telefonutgifter Porto Kjøp og finansiell leie av driftsmidler Barneverntiltak utenfor familien Pleie, omsorg, hjelp i institusjon Kontormateriell Matvarer Div. driftsutgifter Telefonutgifter

20 Porto Kursutgifter Kjøp og finansiell leie av driftsmidler Pleie, omsorg, hjelp i institusjon Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet Kontormateriell Matvarer Div. driftsutgifter Telefonutgifter Porto Datakommunikasjon Kursutgifter Kjøp og finansiell leie av driftsmidler Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet Akutthjelp, helse- og omsorgstjenester Service- driftsavtaler og reparasjoner Momskomp.utgift, drift Momskomp.innt, drift Akutthjelp, helse- og omsorgstjenester Instroduksjonsordningen Kontormateriell Telefonutgifter Porto Kjøp og finansiell leie av driftsmidler Instroduksjonsordningen Plansaksbehandling Kontormateriell Matvarer Div. driftsutgifter Kursutgifter Plansaksbehandling Tilrettelegging og bistand for næringslivet Fast lønn Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Div. driftsutgifter Momskomp.utgift, drift Momskomp.innt, drift Tilrettelegging og bistand for næringslivet Distribusjon av vann Kontormateriell Matvarer Div. driftsutgifter Kursutgifter Distribusjon av vann Innsamling av avfall Kontormateriell Matvarer Div. driftsutgifter Kursutgifter Innsamling av avfall Miljøprosjekter Div. driftsutgifter Momskomp.utgift, drift Overf. til andre Momskomp.innt, drift Miljøprosjekter Idrett Annonser Idrett Musikk kultur Arbeidsgiveravgift Kontormateriell Prosjekt- utviklingsutgifter Telefonutgifter Porto

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN 20112014 RÅDMANNENS FORSLAG Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN FORSIDEFOTOET: Lørdag 24. april 2010 ble det aller første Landsbyrittet på sykkel arrangert

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN. DEL 1. Muligheter i Den grønne landsbyen

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN. DEL 1. Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN 2014-2017 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN. DEL 1 Muligheter i Den grønne landsbyen FORSIDEFOTOET: Grøn eng på Vistnes. Kven kan vera Mann (186-) Kvar skal ein Gut

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2013/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2013/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2013/ØKONOMIPLAN 2013-2016 RÅDMANNENS FORSLAG Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN FORSIDEFOTOET: Frå den første Landsbyvandringen onsdag 19. september 2012. Turen gjekk

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Vedtatt i kommunestyret 13. desember 2012, KO-sak 81/12 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Talldel. Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Talldel. Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017 2020 Talldel Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan 2017 2020 Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig - Engasjert Innholdsfortegnelse

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2014 og økonomiplan 2014 2017 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET 4 INVESTERINGSBUDSJETTET 107 Vedlegg til

Detaljer

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000

Detaljer

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2. Ansatte, årsverk, lønn og svekst per kostra funksjonskode Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.814 843 102,1-1,0 Administrasjon. Totalt i sektoren 27.661 24.107 41.342 551 595 114,1

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000

Detaljer

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 og slønn pr.. Vekst i fra 1.12.2012 til 1.12.. pr. 1.12.. gruppe svekst Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 100 Politisk styring 179

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

Verdier Regnskap Busjett 2012

Verdier Regnskap Busjett 2012 Beløp er oppgitt i faste -kroner for perioden -16 100 POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER 6 782 10 754 7 157 6 087 7 157 6 087 Inntekter -232-36 -239-39 -239-39 Utgifter 7 015 10 790 7 396 6 126 7 396

Detaljer

<legg inn ønsket tittel>

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000

Detaljer

RAMMEREDUKSJONER. prioritering

RAMMEREDUKSJONER. prioritering RAMMEREDUKSJONER Grunnlagsmateriale - talldel med forslag- (avdeling funksjon) for videre bearbeiding og prioritering -3 10 SENTRALE STØTTETJENESTER 66 765 66 669 68 204 77 964 4 000-700 71 181 0 71 181-4

Detaljer

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0 Gamvik rapport: Gamvik 1000 Kommunestyre og formannskap 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 0.1290 Andre driftsutgifter 7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0 0.6700 Salg av fast

Detaljer

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Fakta: Arendal kommune har lavere inntekter enn snittet for Gruppe 13 (sammenlikningsgruppen) Rådmannen legger frem forlag om reduksjoner i driftsrammen for enhetene i 2013

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling

Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Formannskapets innstilling (Fsak 135/13), 28.11.2013 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.140.417 2.369.000

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04

FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005. Rådmannens forslag 08.11.04 FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 Rådmannens forslag 08.11.04 INNHOLD. 1. Økonomisk oversikt drift. 2. Økonomisk oversikt investeringer. 3. Anskaffelse og anvendelse av midler. 4. Vedlegg 1A Driftsbudsjett.

Detaljer

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418.

Form. innst. v 2015/V:559 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN Sum ansvar/avdel: 100 RÅDMANNEN 3.418. Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.532.700 1090 KLP 435.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 314.700 1100 KONTORMATERIELL -27.600 1102 ABONNEMENT TIDSSKRIFTER/AVISER

Detaljer

Driftsutgifter 2001 etter funksjon og art

Driftsutgifter 2001 etter funksjon og art Vedlegg 8 Driftsutgifter 2001 etter funksjon og art Nr Kommunene utenom Oslo 100 Politisk styring og kontrollorganer 1 333,9 719,4 287,0 227,3 100,2 4,3 1 329,6 120 Administrasjon 10 727,6 6 891,1 3 585,0

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole 0001 Prosjekt NordVest Russland 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 202 Grunnskole 1.101020.202.0 Lønn undervisningspersonell 4 228 0 0 0 0 0 Grunnskole 4 228 0 0 0 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0

Detaljer

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII

Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017, hoveddel VIII Virksomhetsområde:10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet:100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000 1080

Detaljer

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske

RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske utvalg Ansvar: Tapt arbeidsfortjeneste 200 000 26 737 61

Detaljer

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013

Rygge kommune - Ansvarsområdene 2013 Bruker: AARA Klokken: 13:15 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 141010 Politisk ledelse 10101 Faste stillinger 975.000 842.000 10195 Påløpte feriepenger 0 99.900 10410 Overtid 7.000 7.000 10520 Annen

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer Vedlegg til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 resultatenheter Side 1 av 150 10101 Fast lønn 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 10 838 000 10401 Overtid 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 50

Detaljer

Driftsutgifter 2002 etter funksjon og art

Driftsutgifter 2002 etter funksjon og art Vedlegg 8 Driftsutgifter 2002 etter funksjon og art Nr Funksjonsinndeling Kommunene utenom Oslo 100 Politisk styring og kontrollorganer 1 304,5 708,3 253,5 240,1 102,7 8,5 1 296,0 120 Administrasjon 10

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer 10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150

Detaljer

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 00:13 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 453.781 669.000 68 10802 ANDRE FASTE

Detaljer

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen

Råde Kommune. Årsbudsjett 2015. Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14. Talldelen Råde Kommune Kyststien, Tasken ved Kurefjorden 2014 Foto Nina Løkkevik Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag Til formannskapets behandling 19.11.14 Talldelen 1 INNHOLD: 1. Investeringsbudsjettet Budsjettskjema

Detaljer

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14)

Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) 16.12.14 1 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.333.190 2.444.000 2.532.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD

Detaljer

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014

1 HEMNES KOMMUNE (2014) - År/Periode 2014 1-8 2014 Ansvar: 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP (110) 1030 EKSTRAHJELP 5.000 1080 GODTGJØRING ORDF./VARAORDF. 689.931 1081 MØTEGODTGJØRELSE 608.000 1082 TAPT ARBEIDSFORTJENESTE POLITIKERE 70.000 1095 PENSJONSUTGIFT,

Detaljer

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP

KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP Side 1 KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP UTGIFTER 2011 2010 2009 2008 3.0100.100.041 FASTLØNN #REF! 969 342 876 438 781 792 3.0300.100.041 EKSTRAHJELP, VIKARER 20000 10 000 21 384

Detaljer

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014

Gamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014 - - Gamvik 1.10100 Fastlønn 1.10101 Lønn brannsjef 1.10103 Lønn vaktmester 1.10104 Lønn lærlinger 1.10105 Faste tillegg 1.10106 Fast vaktgodtgjørelse 1.10200 Lønn til vikarer 1.10201 Sykevikarer 1.10202

Detaljer

Driftsregnskap 2014:

Driftsregnskap 2014: Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg

Detaljer

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11.

Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag av 9.10.12. 1 BALESTRAND KOMMUNE (2013) - År/Periode 2013 1-12 06.11. Bruker: 18SVEFEI Klokken: 08:51 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10509 ANNA LØN 3.372 0 0 0 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 622.626

Detaljer

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013 Konto Konto(T) Tj B2013 B2012 R2011 110 KOMMUNESTYRE 10800 Godtgjørelse ordfører 100 667 000 625 000 650 166 10802 Godtgjørelse varaordfører 100 167 000 155 000 162 539 10805

Detaljer

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE

VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE qp1' - historlsk ogfraintidsretta 1 VEDLEGGTIL ÅRSREKNESKAP 2011 GULEN KOMMUNE DETALJERTDRIFTSREKNESKAPs 2-56 PROSJEKTREKNESKAPDRIFT s 57-68 DETALJERTINVESTERINGSREKENSKAPs 69-74 DETALJERTBALANSEREKNSKAPs

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan , hoveddel VIII

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan , hoveddel VIII DRIFTSBUDSJETT Side 1 Virksomhetsområde: 10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet: 100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000

Detaljer

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012

Rygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012 141010 Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 1.0115.1200.0 LØNNSOPPGJØR 1.0195.1200.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0310.1000.0 ENGASJEMENTER PROSJ., ETC. 1.0395.1000.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0410.1000.0

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4.november 2010 Talldel Rygge kommune - - Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 770 674 790 000 818 000 1.0101.1800.0 FASTE STILLINGER 0 0 0 1.0195.1200.0 PÅLØPTE

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 0001 Prosjekt NordVest Russland 202 Grunnskole 1.102000.202.0 Lønn vikarer 1.111500.202.0 Matvarer 1.112005.202.0 Gaver, påskjønnelser o.l. 1.112039.202.0 Utgifter arrangement 1.112050.202.0 Hotellutgifter

Detaljer

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte

Detaljer

Sum 1.1 3 903 400-5 733 100 97 000-1 732 700

Sum 1.1 3 903 400-5 733 100 97 000-1 732 700 BUDSJETTREGULERING 2012 Økt innt Red innt Økt utg Red utg 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelse 20 000 1.1000.1151.100 Kommunal bevertning 10 000 1.1000.1600.100 Reiseutgifter oppgavepliktig 15 000 1.1000.1750.100

Detaljer

Årsbudsjett 2014 - drift

Årsbudsjett 2014 - drift Bruker: 18SVEFEI Klokken: 09:55 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10509 ANNA LØN 0 0 2.275 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 669.000

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana 1000 Kommunestyret og andre faste politiske utvalg 0 (Ingen prosjekt) 1.101090.100.0 Annen fast lønn 1.103000.360.0 Lønn ekstrahjelp 1.103010.100.0 Engasjementer

Detaljer

Regnskap 2008. Budsjett 2009. Budsjett 2010. Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse

Regnskap 2008. Budsjett 2009. Budsjett 2010. Deatnu-Tana Budsjettrapport: Deatnu-Tana. Beskrivelse DeatnuTana rapport: DeatnuTana 1100 Den norske kirken 1.4705.390.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 1.4705.393.0 Overfør.til kirkelig fellesråd 2 143 095 2 443 000 2 517 000 783 243 798 338 822 300 utgifter

Detaljer

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST

Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST Funksjon/Ten: 10001 SENTRALE FOLKEVALDE ORGAN 10300 EKSTRAHJELP 10532 ANNA LØN - UTRYKNING/ØVELSE 10592 ANNA LØN - NATURALYTING 10810 FAST GODTGJERSLE FOLKEVALDE 10811 GODTGJERSLE ORDFØRAR/VARAORDFØRAR

Detaljer

1 798 0 0 utgifter 1 798 0 0. -333 338 0 0 inntekter -333 338 0 0. Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig -331 540 0 0

1 798 0 0 utgifter 1 798 0 0. -333 338 0 0 inntekter -333 338 0 0. Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig -331 540 0 0 1000 Kommunestyre og formannskap 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 0.01209 Andre driftsutgifter 1 798 0 0 utgifter 1 798 0 0 0.06700 Salg av fast eiendom 333 338 0 0 inntekter

Detaljer

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser

Kontoklasse 1 Kontoklasse 0. Art DRIFTSREGNSKAP KAPITALREGNSKAP. 050 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser BILAG 3.1 ARTSINNDELING Artene som er skrevet i kursiv i hhv. kolonnen under kontoklasse 1 og 0 har en spesiell betydning i driftseller kapitalregnskapet. Alle andre arter kan benyttes i både drift- og

Detaljer

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016

1 RINGEBU KOMMUNE (2016) - År/Periode 2016 1-13 16.12.2016 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.492.826 2.532.700 2.674.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD -24.000 0 0 1090 KLP 413.139 435.600 521.600 1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT

Detaljer

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling STATISTIKK: samfunnsutvikling tjenesteutvikling Befolkningssammensetning Larvik Tønsberg Arendal Porsgrunn Sandefjord Kommunegru ppe 13 Folkemengden i alt 42 412 39 367 41 655 34 623 43 126.. Andel kvinner

Detaljer

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100 1000 Politisk leiing 1000 Folkevalde,politisk komitè/utval 10107 Lønsavsetjing (11 522) 10803 Møtegodtgjersle 476 362 394 000 480 000 10804 Tapt arbeidsforteneste 71 574 70 700 70 000 10908 Gruppeliv/ulukkesforsikring

Detaljer

TJENESTEKONTOPLAN - STAVANGER KOMMUNE

TJENESTEKONTOPLAN - STAVANGER KOMMUNE 100 POLITISK STYRING 10000 POLITISK STYRING 110 KONTROLL OG REVISJON 11000 KONTROLL OG REVISJON 120 ADMINISTRASJON 12000 ADMINISTRASJON 121 FORVALTNINGSUTGIFTER I EIENDOMSFORVALTNINGEN 12100 FORVALTNINGSUTGIFTER

Detaljer

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids

Beskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids Beskrivelse Budsjett 213 31 Kultur, fritid og voksenopplæring 111 Fast lønn andre 7 472 112 Fast lønn lærere 1 558 116 Faste tillegg 117 Ubekvemstillegg 176 121 Vikarutgifter 2 1211 Vikarutg andre Korttids

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 28. desember 2017 kl. 16.20 PDF-versjon 11. januar 2018 19.12.2017 nr. 2346 Forskrift om

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 1 Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift 1 037 170 91 615,83 Lønn rådgiver skal også føres her Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2016 2016 2015 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 658 908 733 300 722 533

Detaljer

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER

BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BEVILGNINGSSTED 75100 artskonto bevilgsted funksj tekst REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 BUDSJETT 2017 101000 75100 242 Fast lønn 3 050 917,72 4 487 000,00 4 721 000,00

Detaljer

Tiltaks- og endringsliste B-15, ØP 2015-18. KOSTRAFUNKSJON - Netto driftsutgifter pr funksjon

Tiltaks- og endringsliste B-15, ØP 2015-18. KOSTRAFUNKSJON - Netto driftsutgifter pr funksjon Tiltaks- og endringsliste B-15, ØP 2015-18. KOSTRAFUNKSJON - Netto driftsutgifter pr funksjon Opphaveleg Budsjett BUDSJETTVERSJON Tiltak Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015/V:540 2015 2016 2017 2018 100

Detaljer

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018

Lyngdal kirkelige fellesråd - Budsjett 2018 DRIFTSBUDSJETT Budsjett Budsjett 2018 2017 0410 KIRKELIG ADMINISTRASJON 0410 Finans 35 300 Dekning av tidligere års merforbruk - - - 35 400 Avsetning til ubundne fond - - - 35 700 Overført til investeringsregnskapet

Detaljer

SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - BUDSJETT 2014

SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - BUDSJETT 2014 SJØLKOSTOMRÅDER - GEBYRBEREGNING - KOMMUNALTEKNIKK - 2014 Gebyrutvikling - sjølkost. Endring 13-14 7,19 5,05 9,68 5,95 (Endring gjelder sum inntekter) Bud. 2014 614 616 617 618 Driftsutg. (d+k) 6.749.000

Detaljer

Detaljbudsjett for 2015

Detaljbudsjett for 2015 1 Ansvar: 002 Enhetsadministrasjon PUF 10101 Regulativlønn 589.000 617.000 599.444 10519 Telefongodtgjøring avgiftspliktig 2.000 2.000 1.196 10901 Pensjonspremie KLP 92.000 96.000 83.222 10991 Arbeidsgiveravgift

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn

DRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 722 533 813 550 510 684

Detaljer

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar

Regnskapsrapport helse og omsorg pr. 15.05.2013. Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar Ansvar Art Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1505 % Kommentar 6000 Administrasjon fellestjenester helsesenter 6000 101000 Fast lønn, drift 1 037 170 98 194,60 9,47 101034 Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

Justert budsjett Vedtatt budsjett Justert budsjett Vedtatt budsjett 2016

Justert budsjett Vedtatt budsjett Justert budsjett Vedtatt budsjett 2016 Regnskap /2015 1 Sentrale styringsorganer/politikk 2015 1000 Politisk styring og kontroll 1 646 366 1 385 495 986 895-260 871 119 1 097 449 1100 Kontroll og revisjon 97 758 111 319 111 319 13 561 88 17

Detaljer

Saksbehandler: Bjørn Erik Ausland Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/374. Hovedutvalg teknisk og miljø

Saksbehandler: Bjørn Erik Ausland Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/374. Hovedutvalg teknisk og miljø SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørn Erik Ausland Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/374 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk og miljø 28.01.2016 BUDSJETT 2016 - TEKNISK ETAT Forslag til vedtak: Med bakgrunn

Detaljer

Rekneskapsutskrift pr

Rekneskapsutskrift pr Bruker: 18SVEFEI Klokken: 14:53 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 495.261 662.600 75 10802 ANDRE FASTE

Detaljer

Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO

Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO Regnskap 2014 og prognose 2015 for SIO Detaljert oversikt Kostart Kostart(T) Regnskap R.budsjett Avvik Prognose Rev budsj Avvik Administrasjon 010 Fastlønn 577 064 491 000 86 064 793 935 661 000 132 935

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Rakkestad kommune, Herredshuset Tidspunkt: 28.10.2016 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon

Detaljer

Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016, hoveddel VIII

Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016, hoveddel VIII Virksomhetsområde: 10 Pol. styringsorganer mv Resultatenhet: 100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannskap 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000

Detaljer

Driftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010

Driftsregnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010 0001 Nordvest-Russland sa 101020 Lønn undervisn.pers. 202 4 228,30 0001 Nordvest-Russland sa 102000 Lønn vikar 202 2 200,00 0001 Nordvest-Russland sa 111500 Matvarer 202 9 605,00 3 745,76 0001 Nordvest-Russland

Detaljer

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag Faktiske endringer KS 070/13 vs 180001 Rammetilskudd -167 253 000-166 295 000 958 000 958 000 181001 Integreringstilskudd -5 450 400-5 998 200-547 800-547 800-21 150-14 969 187400 Eiendomsskatt 000 000

Detaljer

Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett Helse - administrasjon Fastlønn , Annen lønn & trekkpl godtgj.

Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett Helse - administrasjon Fastlønn , Annen lønn & trekkpl godtgj. Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett 2016 310 Helse - administrasjon 10100 Fastlønn 1 038 729,00 10509 Annen lønn & trekkpl godtgj. 0,00 10900 Pensjonsinnskudd KLP 226 510,00 10906 Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr.

Detaljer

Driftsregnskap 2011. 1 Birkenes kommune (2011) - År/Periode 2011 1-12 07.06.2012

Driftsregnskap 2011. 1 Birkenes kommune (2011) - År/Periode 2011 1-12 07.06.2012 1 Ansvar: 1032 Boligtilskudd 147000 Overført til andre (private) 175.000,00 0 175.000 155000 Avsetning til bundne fond 402.000,00 0 402.000 177003 Etabl.tilsk. - tilbakebet. -277.000,00 0-277.000 181002

Detaljer

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Askim kommune, møterom Bystyresalen Tidspunkt: 27.10.2017 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal,

Detaljer

budsjett Regnskap Avvik

budsjett Regnskap Avvik Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011

Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 Arena Endelig Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 610 661000 101010 Næring, plan og forvaltning NPF, administrasjon Fast lønn andre 4,604,000 4,723,000 200,000 4,923,000 103020

Detaljer

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune ansvar : 0003 - PROSJEKT: PSYKIATRI 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 232 294 956,59 366 000 286 696,39 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 241 187 300,66 181 000 175 820,49

Detaljer

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner

Årsregnskap. KJØP AV VARER OG TJENESTER 1 311,00 0 0,00 021010 Biler 022020 Anleggsmaskiner BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAP Årsregnskap Vedtatt budsjett Årsregnskap Kontonr. Navn 2008 2008 2007 011500 Matvarer 1 311,00 0,00 013000 Post, bank, telefon 015000 Opplæring,kurs

Detaljer

BUDSJETT 2013. Vedteke Gol kommunestyre 18.12.2012

BUDSJETT 2013. Vedteke Gol kommunestyre 18.12.2012 BUDSJETT 2013 Vedteke Gol kommunestyre 18.12.2012 Kommunestyresak 79/2012 INVESTERINGS- BUDSJETT Ansvar: 0011 Byggdrift Tjeneste: 2221 Drift og investering skoleanlegg Prosjekt: 125 Brannsikring - Gol

Detaljer

kr 715 pr. time kr 650 pr. time kr 715 pr. time 650 pr. time

kr 715 pr. time kr 650 pr. time kr 715 pr. time 650 pr. time Nord- Sør- Badeland Representantskapssak 30/17 FB-sak nr.4 /17 - Representantskapsmøte 25. oktober 2017 BILLETTPRISER OG ÅPNINGSTIDER I 2018 Vedlegg Ingen Bakgrunn: Billettpriser 2018 Det foreslås en økning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: Følgende budsjettendringer gjennomføres: Utgiftsøkning

Detaljer

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg

BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg BUDSJETTREGULERING 2011 Økt innt Red innt Økt utg Red utg FELLESUTGIFTER 1.1000.0820.100 Møtegodtgjørelser 58 000 1.1000.1750.100 Reiser ikke oppg pl 15 000 1.1001.0810.100 Ledergodtgjørelser 20 000 1.1001.1290.100

Detaljer

KOSTRA- og effektivitetsanalyse Luster kommune 2013

KOSTRA- og effektivitetsanalyse Luster kommune 2013 KOSTRA- og effektivitetsanalyse Luster kommune 2013 1 Metode Til bruk i KOSTRA- og effektivitetsanalyser, har vi utviklet en metode som gjør sammenligninger mer reelle, ved at det for gitte tjenesteområder

Detaljer

Side 173. Årsbudsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015, hoveddel VIII

Side 173. Årsbudsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015, hoveddel VIII Virksomhetsområde:10 Pol. styringsorg. mv Resultatenhet: 100 Pol. styringsorganer mv. Tjeneste: 1000 Kommunestyre og formannsk 1059 Avgiftspl. og trekkpl. telefongodtgjørelse 1.000 1.000 1.000 1.000 1080

Detaljer

SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015

SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015 SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015 Tall i 1000 kroner BUDSJETT 2015 OPPR. BUD 2014 REGNSKAP 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -12 650-11 900-11 951 Ordinært rammetilskudd -32 350-30

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Sel Gausdal Landet uten Oslo Pleie og omsorg 22 358 21 499 16 638 Grunnskole 13 250 14 580 13 407

Detaljer

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018

Beskrivelse Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 100 Komm/form/adm/hovedutvalg 1.108000 Godtgj. folkevalgte 1.108001 Godtgjørelse ordfører 1.108002 Godtgjørelse varaordfører 1.108010 Møtegodtgjørelse folkevalgte 1.108020 Tapt arbeidsfortjeneste folkevalgte

Detaljer

Saksliste soknera d 23.04.2014

Saksliste soknera d 23.04.2014 Saksliste soknera d 23.04.2014 Sak Emne 24/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Forslag til vedtak: Godkjennes 25/2014 Referater Sokneråd 26.3.2014 Forslag til vedtak: Godkjennes 26/2014 Orienteringer

Detaljer

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

3 Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) (2016) - År/Periode Bruker: VNKAH Klokken: 16:02 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

3 Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) (2016) - År/Periode Bruker: VNKAH Klokken: 16:02 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: VNKAH Klokken: 16:02 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Grp. Prosjek: 100 Administrasjon 10100 Fastlønn 1.560.601 1.680.485-120 10300 Lønn til ekstrahjelp 49.004 0 49 10500 Annen lønn og trekkpliktige

Detaljer

Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010

Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Budsjett 2011 Kommunestyrets vedtak 14. desember 2010 Budsjett 2011 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

16900 FORDELTE UTGIFTER , , Salgsinntekter , ,63 0

16900 FORDELTE UTGIFTER , , Salgsinntekter , ,63 0 Note 11153 BEVERTNING MØTER OG KURS 9 334,85 0 0 0-9 334,85 0 11500 OPPLÆRING OG KURS -6 000,00 0 0 0 6 000,00 0 11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER MV 240 0 0 0-240 0 12700 KONSULENTTJENESTER 13 739,00

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret /2016 Hadsel Eiendom KF Budsjettregulering drifts- og investeringsbudsjett Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnummer: Kommunestyret 15.12.2016 131/2016 Saksbehandler: Saksmappe: Vegard Melchiorsen Forslag

Detaljer