Driftsutgifter 2002 etter funksjon og art

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Driftsutgifter 2002 etter funksjon og art"

Transkript

1 Vedlegg 8 Driftsutgifter 2002 etter funksjon og art Nr Funksjonsinndeling Kommunene utenom Oslo 100 Politisk styring og kontrollorganer 1 304,5 708,3 253,5 240,1 102,7 8, ,0 120 Administrasjon , , ,7 171,6 82,0 640, ,9 130 Administrasjonslokaler 1 116,5 303,5 791,4 18,6 3,0 154,5 962,0 180 Diverse fellesutgifter 1 362,5 593,1 506,9 88,9 173,7 292, ,0 190 Interne serviceenheter 7 156, , ,7 17,4 9, ,0 380,2 201 Førskole 9 886, ,8 513,3 528, ,1 26, ,6 202 Grunnskole , , ,8 598,5 73,0 138, ,1 211 Styrket tilbud til førskolebarn 1 088,4 912,2 50,5 88,8 36,9 31, ,4 213 Voksenopplæring 1 458, ,4 183,4 92,4 19,2 33, ,2 214 Spesialskoler 488,6 357,6 53,2 69,6 8,3 21,7 466,9 215 Skolefritidstilbud 2 355, ,4 203,0 7,1 46,7 12, ,1 221 Førskolelokaler og skyss 741,7 234,4 479,0 22,8 5,4 32,7 709,0 222 Skolelokaler og skyss 5 927, , ,7 83,2 3,3 289, ,7 231 Aktivitetstilbud barn og unge 667,6 367,5 193,2 16,0 90,9 12,2 655,4 232 Forebygging-, skole- og helsestasjonstjeneste 1 232,9 978,3 222,9 24,0 7,7 38, ,9 233 Forebyggende arbeid, helse og sosial 706,9 310,0 151,6 191,2 54,2 14,8 692,2 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede 2 480, ,2 560,1 131,3 72,6 69, ,6 241 Diagnose, behandling, rehabilitering 4 824, ,7 915, ,9 59,8 52, ,9 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid 1 987, ,9 433,0 46,3 132,5 76, ,8 243 Tilbud til personer med rusproblemer 539,7 182,2 54,3 273,4 29,8 4,6 535,1 244 Barneverntjeneste 1 167,0 897,0 234,1 26,3 9,6 15, ,4 251 Barneverntiltak i familien 590,4 226,9 138,1 77,8 147,6 4,0 586,4 252 Barneverntiltak utenfor familien 1 742,0 658,5 383,0 523,1 177,3 9, ,8 253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon , , , ,0 33,8 501, ,1 254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet , , ,1 481,3 41,1 157, ,7 261 Botilbud i institusjon 1 593,2 319, ,6 117,1 5,2 70, ,0 265 Kommunalt disponerte boliger 1 727,9 232, ,1 30,7 73,0 172, ,8 273 Kommunalt sysselsettingstiltak 698,0 334,5 112,0 107,2 144,3 31,6 666,4 281 Økonomisk sosialhjelp 3 783,0 35,4 92,2 20, ,1 141, ,8 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig m.v 484,5 73,5 21,0 4,8 385,3 2,6 481,9 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde 570,8 265,2 192,1 21,4 92,1 8,5 562,3 300 Fysisk tilrettelegging og planlegging 1 528, ,6 349,7 14,2 12,2 50, ,9 315 Boligbygging og fysisk bomiljøtiltak 233,4 50,3 140,1 3,3 39,7 12,0 221,5 320 Kommunal næringsvirksomhet 347,5 55,9 150,2 39,6 101,7 7,9 339,6 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 1 558,3 600,2 304,4 119,0 534,7 21, ,2 80

2 330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak 166,9 44,8 45,4 40,7 36,1 3,6 163,3 333 Kommunale veier, nyanlegg, drift og vedlikehold 2 069,1 453, ,2 88,0 22,6 77, ,0 334 Kommunale veier, miljø- og trafikksikkerhetstiltak 367,3 26,9 323,5 11,4 5,5 7,3 360,0 335 Rekreasjon i tettsted 475,0 216,6 241,0 11,6 5,8 21,4 453,6 338 Forebygging av branner og andre ulykker 430,1 265,5 82,4 80,1 2,0 10,3 419,7 339 Beredskap mot branner og andre ulykker 1 769, ,9 275,2 320,9 13,3 32, ,5 340 Produksjon av vann 641,2 121,3 278,1 237,9 3,9 9,5 631,7 345 Distribusjon av vann 1 166,5 293,4 709,1 149,5 14,5 69, ,0 350 Avløpsrensing 977,8 186,3 442,6 347,3 1,6 40,1 937,7 353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann 1 268,7 283,7 830,9 124,5 29,7 94, ,2 354 Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l 153,8 7,2 47,2 98,8 0,5 0,1 153,6 355 Innsamling av forbruksavfall 1 559,4 123,6 270, ,6 15,2 12, ,2 357 Gjennvinning og sluttbehandling av forbruksavfall 1 023,2 45,5 219,3 729,4 29,0 27,6 995,5 360 Naturforvaltning og friluftsliv 313,5 127,8 133,2 16,7 35,7 6,5 306,9 365 Kulturminnevern 24,7 11,2 5,8 1,0 6,7 0,1 24,5 370 Bibliotek 1 009,3 587,2 370,1 14,1 37,9 17,5 991,8 373 Kino 243,9 88,3 147,6 3,6 4,4 1,6 242,2 375 Muséer 264,6 85,4 94,6 7,2 77,4 0,9 263,7 377 Kunstformidling 293,0 24,5 48,6 7,5 212,3 0,9 292,1 380 Idrett 1 534,6 488,6 631,3 65,6 349,1 81, ,3 383 Musikk- og kulturskoler 900,4 758,5 111,0 25,4 5,4 11,4 889,0 385 Andre kulturaktiviteter 976,2 382,4 323,5 31,6 238,7 39,8 936,4 390 Den norske kirke 1 483,9 4,4 42,9 22, ,5 3, ,9 392 Andre religiøse formål 83,9 0,1 0,4 2,0 81,5 0,0 83,9 393 Kirkegårder, gravlunder og krematorier 169,1 20,0 38,1 5,0 106,0 3,8 165,3 800 Skatt på inntekt og formue 38,1 3,3 3,8 0,4 30,6 0,0 38,1 840 Statlig rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd 42,3 0,0 5,9 6,4 30,0 2,5 39,8 850 Generelt statstilskudd vedrørende fyktninger m.v. 86,3 0,2 51,7 4,4 30,1 2,2 84,1 860 Motpost avskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 124,6-124,6 870 Renter/utbytte og lån 10,2-0,2 0,9 0,5 9,0 68,7-58,5 880 Interne finansieringstransaksjoner 110,6 7,0 78,0 0,2 25,4 127,1-16,5 890 Årets regnskapsmessige merforbruk/mindreforbruk 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt , , , , , , ,4 Oslo 100 Politisk styring og kontrollorganer 114,7 71,7 22,3 0,0 20,7 0,2 114,5 120 Administrasjon 2 060, ,9 722,0 14,5 12,0 167, ,9 130 Administrasjonslokaler 175,4 8,4 167,0 0,0 0,0 1,1 174,4 81

3 180 Diverse fellesutgifter 123,3 79,9 37,9 0,0 5,5 10,0 113,3 190 Interne serviceenheter 3 368,0 67, ,6 0,0 9, ,5 53,5 201 Førskole 1 560, ,7 95,2 53,3 337,2 5, ,5 202 Grunnskole 2 381, ,2 176,0 38,8 0,1 16, ,0 211 Styrket tilbud til førskolebarn 193,9 166,3 21,7 4,8 1,1 1,9 192,1 213 Voksenopplæring 216,6 171,8 22,3 22,4 0,0 0,9 215,6 214 Spesialskoler 214,9 188,8 18,8 7,3 0,0 4,5 210,4 215 Skolefritidstilbud 324,7 268,8 52,2 1,8 1,9 26,0 298,8 221 Førskolelokaler og skyss 83,1 8,7 74,2 0,2 0,0 0,0 83,1 222 Skolelokaler og skyss 816,5 130,5 680,5 5,5 0,0 19,7 796,8 231 Aktivitetstilbud barn og unge 176,0 96,2 56,6 3,8 19,4 2,5 173,5 Forebygging-, skole- og helsestasjonstjeneste ,1 120,7 51,8 3,3 0,3 0,6 175,5 233 Forebyggende arbeid, helse og sosial 159,0 75,9 43,8 22,5 16,7 2,7 156,3 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede 444,7 107,1 210,1 118,6 8,9 29,6 415,0 241 Diagnose, behandling, rehabilitering 434,5 142,4 43,7 247,9 0,5 5,6 428,9 Råd, veiledning og sosialt forebyggende 242 arbeid 511,4 339,0 132,4 12,9 27,1 5,7 505,7 243 Tilbud til personer med rusproblemer 171,6 53,9 99,5 16,2 1,9 13,2 158,3 244 Barneverntjeneste 181,9 138,5 42,3 0,1 1,1 0,5 181,5 251 Barneverntiltak i familien 68,8 14,4 27,4 5,3 21,8 0,8 68,0 252 Barneverntiltak utenfor familien 352,3 78,5 234,5 7,7 31,6 0,8 351,5 253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 4 111, , , ,3 26,0 659, ,5 254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet 1 823, ,4 336,8 92,2 6,3 115, , ,5 15,3 140,3 64,6 0,3 47,6 172,9 265 Kommunalt disponerte boliger 205,2 55,9 140,8 0,6 7,9 17,5 187,7 273 Kommunalt sysselsettingstiltak 89,5 57,6 16,1 4,3 11,5 1,3 88,2 281 Økonomisk sosialhjelp 953,2 0,0 0,2 0,0 953,0 0,0 953,1 Bistand til etablering og opprettholdelse av 283 egen bolig m.v 341,1 15,3 10,6 0,1 315,0 0,5 340,6 Tjenester utenfor ordinært kommunalt 285 ansvarsområde 14,0 8,9 5,1 0,0 0,0 0,0 14,0 300 Fysisk tilrettelegging og planlegging 286,8 174,8 106,1 0,0 5,9 5,2 281,6 315 Boligbygging og fysisk bomiljøtiltak 94,4 31,0 29,8 0,0 33,7 0,0 94,4 320 Kommunal næringsvirksomhet 172,9 26,9 143,0 0,0 3,0 24,0 148,9 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet 19,8 1,4 2,1 4,3 11,9 0,0 19,8 Kommunale veier, nyanlegg, drift og 333 vedlikehold 139,3 49,8 84,3 0,0 5,2 0,0 139,3 Kommunale veier, miljø- og 334 trafikksikkerhetstiltak 118,0 0,0 117,7 0,0 0,3 0,0 118,0 335 Rekrasjon i tettsted 132,9 37,0 95,3 0,0 0,6 71,1 61,9 338 Forebygging av branner og andre ulykker 30,9 26,8 4,1 0,0 0,0 0,0 30,9 339 Beredskap mot branner og andre ulykker 173,4 150,2 23,3 0,0 0,0 0,0 173,4 340 Produksjon av vann 63,8 27,5 36,3 0,0 0,0 2,4 61,4 82

4 345 Distribusjon av vann 106,5 38,4 66,5 0,0 1,7 2,7 103,8 350 Avløpsrensing 192,1 18,9 50,7 122,5 0,0 1,6 190,5 353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann 148,1 69,5 74,3 2,1 2,3 5,3 142,8 354 Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 355 Innsamling av forbruksavfall 153,1 15,9 50,3 86,9 0,0 0,0 153,1 357 Gjennvinning og sluttbehandling av forbruksavfall 89,7 56,3 31,7 1,7 0,1 0,2 89,5 360 Naturforvaltning og friluftsliv 77,0 29,5 44,2 0,1 3,1 34,8 42,2 365 Kulturminnevern 12,0 7,9 3,4 0,0 0,6 0,2 11,8 370 Bibliotek 109,8 74,1 35,7 0,0 0,0 4,6 105,2 375 Muséer 38,3 20,2 18,1 0,0 0,0 0,0 38,3 377 Kunstformidling 51,9 0,6 6,6 0,0 44,8 0,2 51,7 380 Idrett 201,0 57,6 114,8 0,1 28,5 59,1 141,9 383 Musikk- og kulturskoler 29,0 24,9 4,2 0,0 0,0 1,2 27,9 385 Andre kulturaktiviteter 47,9 21,9 17,2 3,6 5,2 0,1 47,8 390 Den norske kirke 92,7 0,0 0,0 0,0 92,7 0,0 92,7 392 Andre religiøse formål 33,1 0,0 0,0 0,0 33,1 0,0 33,1 393 Kirkegårder, gravlunder og krematorier 70,6 47,1 23,5 0,0 0,0 0,4 70,1 400 Politisk styring og kontrollorganer 2,4 2,0 0,4 0,0 0,0 0,0 2,4 420 Administrasjon 76,8 40,9 34,0 1,2 0,6 7,0 69,8 430 Administrasjonslokaler 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 440 Personal- og rekrutteringspolitiske tiltak 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 450 Interne servicefunksjoner 41,6 22,9 18,6 0,0 0,0 0,8 40,8 480 Diverse fellesutgifter 0,1 0,1 0,1-0,1 0,0 0,0 0,1 510 Skolelokaler, forvaltning, skyss og internater 316,0 83,7 232,3 0,0 0,0 2,8 313,3 520 Undervisning til alle enheter 160,8 130,2 13,0 15,6 2,0 1,0 159,8 541 Almenne, økonomiske og administrative fag 247,7 236,1 11,5 0,1 0,0 0,0 247,6 542 Byggfag 13,4 12,1 1,3 0,0 0,0 0,1 13,3 543 Elektrofag 39,5 35,9 3,6 0,0 0,0 0,0 39,5 544 Formgivningsfag 39,7 38,2 1,5 0,0 0,0 0,0 39,7 545 Hotell- og næringsmiddelfag 21,8 17,9 3,9 0,0 0,0 0,1 21,7 546 Helse- og sosialfag 46,9 44,9 2,0 0,0 0,0 1,8 45,0 547 Idrettsfag 11,6 11,3 0,3 0,0 0,0 0,0 11,6 548 Kjemi- og prosessfag 1,7 1,6 0,1 0,0 0,0 0,0 1,7 549 Musikk, dans og drama 35,2 31,9 0,6 2,6 0,0 0,0 35,2 550 Mekaniske fag 18,5 16,2 2,3 0,0 0,0 0,0 18,5 551 Naturbruk 3,5 3,3 0,2 0,0 0,0 0,0 3,5 552 Tekniske byggfag 5,7 4,9 0,8 0,0 0,0 0,0 5,7 553 Trearbeidsfag 3,3 3,1 0,2 0,0 0,0 0,0 3,3 554 Tekniske fagskoler 8,5 8,1 0,3 0,0 0,0 0,0 8,5 555 Salgs og servicefag 14,8 13,8 1,1 0,0 0,0 0,0 14,8 556 Medis- og kommunikasjonsfag 19,0 14,3 4,7 0,0 0,0 0,0 19,0 560 Spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring 112,0 106,8 4,2 1,0 0,0 0,1 111,9 83

5 570 Fagopplæring i arbeidslivet 137,1 37,4 9,2 0,0 90,5 0,0 137,1 581 Voksenopplæring fullfinansiert av fylkeskommunen 36,6 28,5 7,9 0,1 0,0 0,0 36,6 582 Ressurssenter/voksenopplæring ikke fullfinansiert 12,8 9,8 2,7 0,0 0,2 0,2 12,5 600 Ambulanse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 610 Somatiske tjenester - Fellesfunksjoner 28,9 7,8 20,1 1,1 0,0 0,4 28,5 615 Somatiske tjenester - Røntgen/lab. 0,1 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 620 Somatiske tjenester - Behandling 258,4 142,1 120,2-17,4 13,6 0,0 258,4 630 Somatiske tjenester - (Re)habilitering 18,0 0,2 18,7-0,9 0,0 18,0 640 Voksenpsykiatri - Fellesfunksjoner 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 645 Voksenpsykiatri - Direkte pasientrettet virksomhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 650 Barne- og unffgdomspsykiatri - Fellesfunksjoner 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 655 Barne- og unffgdomspsykiatri - Direkte pasientrettet virksomhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 660 Tannhelsetjeneste - Fellesfunksjoner 1,4 1,1 0,3 0,0 0,0 1,4 665 Tannhelsetjeneste - Pasientbehandling 75,5 38,6 8,0 0,0 28,9 1,5 74,0 670 Utadrettede støttefunksjoner 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 673 Særskilte funksjoner 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 680 Omsorg for og behandling av rusmisbrukere 140,5 23,9 53,4 63,2 0,0 7,6 132,9 685 Familieverntjenester 33,5 15,0 6,7 11,4 0,3 0,0 33,5 691 Fosterhjem 19,9 16,2 3,7 0,1 0,0 17,6 2,3 692 Barneverninstitusjoner 345,3 143,7 38,1 163,0 0,4 205,4 139,9 693 Hjemmebasert barneverntiltak 8,9 7,2 1,7 0,0 0,0 7,2 1,7 694 Barneverntjeneste 89,8 65,3 10,7 12,0 1,7 7,4 82,4 705 Finansieringsbistand overfor næringslivet 1,1 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 1,1 710 Fylkeskommunal næringsvirksomhet 188,1 32,1 154,1 0,0 1,9 0,0 188,1 715 Lokal og regional utvikling 2,1 0,7 1,3 0,0 0,0 0,0 2,1 716 Friluftsliv og miljø 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 721 Fylkesveier - miljø- og trafikksikkerhetstiltak 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 733 Transport(ordninger) for funksjonshemmede 73,5 73,5 0,0 0,0 0,0 73,5 734 Sporveier og forstadsbaner 748,2 0,1 748,1 0,0 0,0 748,2 740 Bibliotek 12,5 9,1 3,4 0,0 0,0 0,0 12,5 750 Kulturminnevern 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 760 Muséer 20,4 0,0 0,0 20,4 0,0 20,4 771 Kunstformidling 11,9 0,0 1,8 10,1 0,0 11,9 772 Kunstforproduksjon 39,5 0,2 0,0 39,3 0,0 39,5 790 Andre kulturaktiviteter 4,6 0,0 0,2 4,4 0,0 4,6 840 Statlig rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd 34,2 0,0 0,0 34,2 0,0 34,2 850 Generelt statstilskudd vedrørende fyktninger m.v. 2,3 0,0 0,0 2,3 0,0 2,3 84

6 870 Renter/utbytte og lån 1,1 0,0 0,0 1,1 0,0 1,1 880 Interne finanstransaksjoner 3,6 3,6 0,0 3,6 I alt , , , , , , ,3 Fylkeskommunene 400 Politisk styring og kontrollorganer 370,7 183,2 68,7 21,7 97,2 0,2 370,5 420 Administrasjon 1 239,0 740,5 418,3 15,0 65,1 28, ,9 430 Administrasjonslokaler 161,0 24,3 133,3 2,5 0,9 20,1 140,9 440 Personal- og rekrutteringspolitiske tiltak 31,1 5,1 23,7 1,5 0,8 0,5 30,6 450 Interne servicefunksjoner 442,7 182,4 222,0 6,1 32,3 4,0 438,7 480 Diverse fellesutgifter 339,9 159,0 82,6 44,8 53,5-1,4 341,3 490 Interne serviceenheter 107,3 15,7 88,5 0,1 3,0 73,6 33,8 510 Skolelokaler, forvaltning, skyss og internater 4 012, , ,9 345,1 97,6 34, ,4 520 Undervisning til alle enheter 2 151, ,3 322,5 178,3 18,5 58, ,4 541 Almenne, økonomiske og administrative fag 2 482, ,5 108,4 3,9 0,2 5, ,2 542 Byggfag 345,4 304,1 40,9 0,3 0,1 0,4 345,0 543 Elektrofag 540,0 486,7 52,6 0,7 0,0 0,8 539,3 544 Formgivningsfag 661,0 615,7 44,9 0,4 0,0 0,8 660,2 545 Hotell- og næringsmiddelfag 390,8 329,3 61,1 0,0 0,3 1,3 389,5 546 Helse- og sosialfag 732,9 700,1 32,2 0,6 0,1 2,4 730,5 547 Idrettsfag 250,1 230,7 19,2 0,2 0,0 0,2 249,9 548 Kjemi- og prosessfag 41,1 38,4 2,7 0,0 0,0 0,1 40,9 549 Musikk, dans og drama 285,7 262,7 13,3 4,7 5,1 0,3 285,5 550 Mekaniske fag 649,0 563,0 85,3 0,7 0,0 2,2 646,8 551 Naturbruk 360,0 272,7 84,5 1,6 1,2 4,3 355,7 552 Tekniske byggfag 114,8 105,2 9,4 0,1 0,0 0,2 114,6 553 Trearbeidsfag 44,1 39,2 4,8 0,0 0,0 0,2 43,9 554 Tekniske fagskoler 197,9 174,4 19,7 3,8 0,0 1,8 196,0 555 Salgs og servicefag 145,5 134,1 10,8 0,6 0,0-0,1 145,6 556 Medis- og kommunikasjonsfag 106,0 86,9 18,7 0,3 0,0 0,1 105,9 560 Spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring 1 628, ,7 195,4 186,8 5,4 92, ,8 570 Fagopplæring i arbeidslivet 1 362,8 167,3 71, ,9 55,5 5, ,5 581 Voksenopplæring fullfinansiert av fylkeskommunen 353,5 176,3 111,0 43,5 22,6 59,9 293,5 582 Ressurssenter/voksenopplæring ikke fullfinansiert 468,9 291,3 157,1 21,1-0,5 30,9 438,1 590 Andre undervisningsformål 568,9 259,7 125,8 133,4 50,0 25,2 543,6 600 Ambulanse 5,5 0,4 1,0 1,5 2,6 0,0 5,5 610 Somatiske tjenester - Fellesfunksjoner 46,2 11,8-1,9 4,5 31,8 7,0 39,2 615 Somatiske tjenester - Røntgen/lab. 1,9 0,0 0,4 1,5 0,0 0,0 1,9 620 Somatiske tjenester - Behandling 126,1-0,3 14,4 73,2 38,8 0,0 126,1 630 Somatiske tjenester - (Re)habilitering 25,8 17,3 6,3 2,1 0,0 0,1 25,7 640 Voksenpsykiatri - Fellesfunksjoner 18,3 1,1 4,2 1,8 11,2 0,0 18,3 85

7 645 Voksenpsykiatri - Direkte pasientrettet virksomhet 51,3-0,1 5,9 27,7 17,9 0,0 51,3 650 Barne- og unffgdomspsykiatri - Fellesfunksjoner 1,6 0,5 0,2 0,0 0,9 0,0 1,6 655 Barne- og unffgdomspsykiatri - Direkte pasientrettet virksomhet 64,8 40,2 11,7 5,2 7,7 0,2 64,6 660 Tannhelsetjeneste - Fellesfunksjoner 297,5 141,4 142,8 8,4 4,9 1,2 296,3 665 Tannhelsetjeneste - Pasientbehandling 1 268,6 978,4 254,7 33,9 1,6 1, ,9 670 Utadrettede støttefunksjoner 8,2 0,5 0,5 3,7 3,4 0,0 8,2 673 Særskilte funksjoner 38,4 24,3 8,2 2,3 3,6 0,8 37,6 680 Omsorg for og behandling av rusmisbrukere 877,5 328,6 120,4 409,7 18,8 1,7 875,7 685 Familieverntjenester 181,4 66,0 25,0 75,4 15,0 0,1 181,3 691 Fosterhjem 316,3 183,1 50,8 77,4 5,0 0,3 316,0 692 Barneverninstitusjoner 1 901,3 778,0 150,1 962,2 11,1 9, ,0 693 Hjemmebasert barneverntiltak 107,7 66,1 16,6 22,1 2,9 1,3 106,4 694 Barneverntjeneste 200,2 101,7 55,9 28,8 13,9 0,3 199,9 700 Tilrettelegging og støttefunksjoner for næringslivet 285,6 41,2 53,8 35,0 155,6 7,1 278,5 705 Finansieringsbistand overfor næringslivet 197,0 3,5 8,1 8,2 177,2 6,1 190,9 710 Fylkeskommunal næringsvirksomhet 91,6 7,4 61,5 20,3 2,5 0,3 91,3 715 Lokal og regional utvikling 315,7 56,2 59,4 56,1 144,1 2,9 312,8 716 Friluftsliv og miljø 25,3 1,2 6,0 1,8 16,2 0,0 25,3 720 Fylkesveier - nyanlegg, drift og vedlikehold 1 365,4 0,0 923,5 435,1 6,8 0, ,4 721 Fylkesveier - miljø- og trafikksikkerhetstiltak 35,8 0,0 12,4 6,9 16,4 0,0 35,8 730 Bilruter 2 911,3 31,9 221, ,2 27,6 39, ,5 731 Fylkesveiferjer 257,0 0,1 0,4 255,6 0,9 0,0 257,0 732 båtruter 418,3 0,1 5,7 412,1 0,4 0,1 418,2 733 Transport(ordninger) for funksjonshemmede 177,4 1,7 15,4 118,4 41,8 0,0 177,4 734 Sporveier og forstadsbaner 1,8 0,0 0,0 1,8 0,0 1,5 0,3 740 Bibliotek 118,5 61,3 49,0 3,5 4,7 2,7 115,8 750 Kulturminnevern 149,4 59,5 31,9 12,5 45,6-0,6 150,0 760 Muséer 314,2 13,4 13,5 29,5 257,8 1,3 312,9 771 Kunstformidling 189,6 36,8 33,9 23,0 95,9 0,6 188,9 772 Kunstforproduksjon 99,2 21,2 22,5 3,4 52,1 0,0 99,2 775 Idrett 442,4 5,1 3,3 69,3 364,7 0,7 441,7 790 Andre kulturaktiviteter 212,4 42,3 25,5 19,0 125,5 0,0 212,4 840 Statlig rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 850 Generelt statstilskudd vedrørende fyktninger m.v. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 860 Motpost avskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1-4,1 870 Renter/utbytte og lån 21,2 0,0 18,3 0,0 2,9 345,7-324,6 880 Interne finansieringstransaksjoner 678,4 345,7 331,8 0,0 0,9 678,4 I alt , , , , ,7 888, ,9 86

Driftsutgifter 2001 etter funksjon og art

Driftsutgifter 2001 etter funksjon og art Vedlegg 8 Driftsutgifter 2001 etter funksjon og art Nr Kommunene utenom Oslo 100 Politisk styring og kontrollorganer 1 333,9 719,4 287,0 227,3 100,2 4,3 1 329,6 120 Administrasjon 10 727,6 6 891,1 3 585,0

Detaljer

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 og slønn pr.. Vekst i fra 1.12.2012 til 1.12.. pr. 1.12.. gruppe svekst Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 100 Politisk styring 179

Detaljer

Verdier Regnskap Busjett 2012

Verdier Regnskap Busjett 2012 Beløp er oppgitt i faste -kroner for perioden -16 100 POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER 6 782 10 754 7 157 6 087 7 157 6 087 Inntekter -232-36 -239-39 -239-39 Utgifter 7 015 10 790 7 396 6 126 7 396

Detaljer

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2. Ansatte, årsverk, lønn og svekst per kostra funksjonskode Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.814 843 102,1-1,0 Administrasjon. Totalt i sektoren 27.661 24.107 41.342 551 595 114,1

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

RAMMEREDUKSJONER. prioritering

RAMMEREDUKSJONER. prioritering RAMMEREDUKSJONER Grunnlagsmateriale - talldel med forslag- (avdeling funksjon) for videre bearbeiding og prioritering -3 10 SENTRALE STØTTETJENESTER 66 765 66 669 68 204 77 964 4 000-700 71 181 0 71 181-4

Detaljer

Vedlegg til forskrift av om rapportering fra interkommunale selskaper og kommunale og fylkeskommunale foretak som driver næringsvirksomhet

Vedlegg til forskrift av om rapportering fra interkommunale selskaper og kommunale og fylkeskommunale foretak som driver næringsvirksomhet Vedlegg til forskrift av 21.10.2003 om rapportering fra interkommunale selskaper og kommunale og fylkeskommunale foretak som driver næringsvirksomhet Vedlegg 1 Funksjonsinndeling Kommunale tjenester FUNKSJONSNR.

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000

Detaljer

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000

Detaljer

TJENESTEKONTOPLAN - STAVANGER KOMMUNE

TJENESTEKONTOPLAN - STAVANGER KOMMUNE 100 POLITISK STYRING 10000 POLITISK STYRING 110 KONTROLL OG REVISJON 11000 KONTROLL OG REVISJON 120 ADMINISTRASJON 12000 ADMINISTRASJON 121 FORVALTNINGSUTGIFTER I EIENDOMSFORVALTNINGEN 12100 FORVALTNINGSUTGIFTER

Detaljer

Oppgave mangler 1.737 1.495 40.091 871 600 98,9. Administrasjon 2.399 2.278 44.341 272 551 109,3 2,5

Oppgave mangler 1.737 1.495 40.091 871 600 98,9. Administrasjon 2.399 2.278 44.341 272 551 109,3 2,5 funksjon Ansatte Årsverk Oppgave mangler 1.737 1.495 40.091 871 600 98,9. Administrasjon 2.399 2.278 44.341 272 551 109,3 2,5 400 Politisk styring 20 19 40.881 269 76 100,8. 410 Kontroll og revisjon 33

Detaljer

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0 Gamvik rapport: Gamvik 1000 Kommunestyre og formannskap 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 0.1290 Andre driftsutgifter 7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0 0.6700 Salg av fast

Detaljer

Saksbehandler: Bjørn Erik Ausland Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/374. Hovedutvalg teknisk og miljø

Saksbehandler: Bjørn Erik Ausland Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/374. Hovedutvalg teknisk og miljø SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørn Erik Ausland Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/374 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk og miljø 28.01.2016 BUDSJETT 2016 - TEKNISK ETAT Forslag til vedtak: Med bakgrunn

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

Tiltaks- og endringsliste B-15, ØP 2015-18. KOSTRAFUNKSJON - Netto driftsutgifter pr funksjon

Tiltaks- og endringsliste B-15, ØP 2015-18. KOSTRAFUNKSJON - Netto driftsutgifter pr funksjon Tiltaks- og endringsliste B-15, ØP 2015-18. KOSTRAFUNKSJON - Netto driftsutgifter pr funksjon Opphaveleg Budsjett BUDSJETTVERSJON Tiltak Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015/V:540 2015 2016 2017 2018 100

Detaljer

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling STATISTIKK: samfunnsutvikling tjenesteutvikling Befolkningssammensetning Larvik Tønsberg Arendal Porsgrunn Sandefjord Kommunegru ppe 13 Folkemengden i alt 42 412 39 367 41 655 34 623 43 126.. Andel kvinner

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Protokoll 10/08

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Protokoll 10/08 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 10/08 Møte: Eldrerådet Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 09. desember 2008 kl. 15.00 Sekretariat: 23 47 56 05 Møteleder: Tilstede: Ivar Børsheim Ulla

Detaljer

Justert budsjett Vedtatt budsjett Justert budsjett Vedtatt budsjett 2016

Justert budsjett Vedtatt budsjett Justert budsjett Vedtatt budsjett 2016 Regnskap /2015 1 Sentrale styringsorganer/politikk 2015 1000 Politisk styring og kontroll 1 646 366 1 385 495 986 895-260 871 119 1 097 449 1100 Kontroll og revisjon 97 758 111 319 111 319 13 561 88 17

Detaljer

Oppvekst og kultur VAR Teknisk Etat

Oppvekst og kultur VAR Teknisk Etat 1. Adminsitrasjon 100 POLITISK STYRING 10010 GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 5 452-5 452 10020 FORMANNSKAPSKONTORET 397 397 10030 VALG 30 30 10040 PARTISTØTTE 260 260 10050 TILLEGGSBEV FSK/KST 1 000 1 000

Detaljer

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN - 2018 Vedlagt følger bydelsdirektøren forslag til budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017 Konsekvensene av tilleggsinnstillingen og Stortings budsjettforlik

Detaljer

Dato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/90 Atle Hillestad, tlf

Dato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/90 Atle Hillestad, tlf Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 29.01.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/90 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 122.2 Saksgang Utvalg Møtedato Medbestemmelsesutvalget 04.02.2014 Helse-

Detaljer

Dato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2012/46 Atle Hillestad, tlf

Dato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2012/46 Atle Hillestad, tlf Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 20.09.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2012/46 Atle Hillestad, tlf 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Medbestemmelsesutvalget 22.10.2013 Barne- og

Detaljer

ØKONOMIRAPPORTERING PER 31 OKTOBER

ØKONOMIRAPPORTERING PER 31 OKTOBER Oslo kommune Saksframlegg Arkivsak: 200701779 Arkivkode: 122 Saksbeh: Veronica Bruce Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 17.12.2008 ØKONOMIRAPPORTERING PER 31 OKTOBER 2008 I denne sak legges det fram regnskapstabeller

Detaljer

10.1 Bydelsdirektørens forslag til vedtak budsjett 2011 etter bystyrets vedtak.

10.1 Bydelsdirektørens forslag til vedtak budsjett 2011 etter bystyrets vedtak. 10.1 Bydelsdirektørens forslag til vedtak budsjett 2011 etter bystyrets vedtak. 1. Budsjettet vedtas totalt fordelt på postgruppenivå som det framkommer i tabellen nedenfor. Vedtakstabell budsjettet hele

Detaljer

3. DIMENSJON FUNKSJON

3. DIMENSJON FUNKSJON 3. DIMENSJON FUNKSJON Funksjon Navn 100 POLITISK STYRING 172 PENSJON 10000 POLITISK STYRING 17200 PENSJON 10010 GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE 173 PREMIEFOND 10020 FORMANNSKAPSKONTORET 17300 PREMIEFOND 10030

Detaljer

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000

Detaljer

Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett Pensjon Kontroll og revisjon

Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett Pensjon Kontroll og revisjon 9201 Egenkapitalinnskudd 172 Pensjon Pensjon 0 0 0 Pensjon 445 641 0 0 Pensjon 445 641 0 0 9203 Kjøp av aksjer 110 Kontroll og revisjon Kontroll og revisjon 0 0 0 Kontroll og revisjon 12 000 0 0 Kontroll

Detaljer

KOSTRA- og effektivitetsanalyse Luster kommune 2013

KOSTRA- og effektivitetsanalyse Luster kommune 2013 KOSTRA- og effektivitetsanalyse Luster kommune 2013 1 Metode Til bruk i KOSTRA- og effektivitetsanalyser, har vi utviklet en metode som gjør sammenligninger mer reelle, ved at det for gitte tjenesteområder

Detaljer

Øk.plan GRØNN= FORSLAG FRA AP, SP

Øk.plan GRØNN= FORSLAG FRA AP, SP Øk.plan 2015-2018 GRØNN= FORSLAG FRA AP, SP (ENDRING I FORHOLD. TIL RÅDMANNENS FORSLAG) Rød skrift = Vedtatt i forrige øk.plan Endringer i forhold til 2014 Ansvar Funksjon Funksjon (T) Rev. budsj. 14 2

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen. Møteinnkalling 10/10

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen. Møteinnkalling 10/10 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Møteinnkalling 10/10 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: mandag 06. desember 2010 kl. 17.00 Sekretariat: 23 47 53

Detaljer

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK BUDSJETT 2009.

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK BUDSJETT 2009. BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK BUDSJETT 29. 1. Budsjettet vedtas totalt fordelt på postgruppenivå som det framkommer i tabellen nedenfor. Vedtakstabell budsjettet hele bydelen 2 Bydel Grünerløkka

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 1/08

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 1/08 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling 1/08 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 19. februar 2008 kl. 17.00 Sekretariat: 23 47 52 20 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

REGNSKAPSOVERSIKTER 4

REGNSKAPSOVERSIKTER 4 REGNSKAP 2010 REGNSKAPSOVERSIKTER 4 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 4 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING 5 HOVEDOVERSIKT BALANSE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFT 7 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFT 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A INVESTERING

Detaljer

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 20.11.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 45 43 25 94 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Medbestemmelsesutvalget 09.12.2014

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG. Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN 20112014 RÅDMANNENS FORSLAG Muligheter i Den grønne landsbyen TALLDELEN FORSIDEFOTOET: Lørdag 24. april 2010 ble det aller første Landsbyrittet på sykkel arrangert

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen. Møteinnkalling 8/11

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen. Møteinnkalling 8/11 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Møteinnkalling 8/11 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: mandag 05. desember 2011 kl. 17.00 Sekretariat: 23 47 53

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 1/09

Oslo kommune. Møteinnkalling 1/09 Oslo kommune Møteinnkalling 1/09 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: mandag 16. februar 2009 kl. 17.00 Sekretariat: 23 47 53 55 SAKSKART Åpen halvtime Godkjenning av innkalling

Detaljer

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 20.03.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 26.03.2014

Detaljer

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Fakta: Arendal kommune har lavere inntekter enn snittet for Gruppe 13 (sammenlikningsgruppen) Rådmannen legger frem forlag om reduksjoner i driftsrammen for enhetene i 2013

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Sel Gausdal Landet uten Oslo Pleie og omsorg 22 358 21 499 16 638 Grunnskole 13 250 14 580 13 407

Detaljer

Håndbok for KOSTRArapportering

Håndbok for KOSTRArapportering 70 Statistisk sentralbyrås håndbøker Håndbok for KOSTRArapportering 2006 Oppslagshefte til hjelp ved filuttrekk for KOSTRArapportering, regnskap Oktober 2006 Forord KOSTRA prosjektet (KOmmune-STat-RApportering)

Detaljer

Regnskapsrapport for Bydel Grünerløkka per 31. mars 2010

Regnskapsrapport for Bydel Grünerløkka per 31. mars 2010 Regnskapsrapport for Bydel Grünerløkka per 31. mars 2010 Funksjon Funksjon (T) denne periode Totalt Avvik Sum korrigeringer Korrigert avvik Opprinnelig FO 1 Helse, sosial og nærmiljø 11 711 36 953 35 986-967

Detaljer

Avdelingsdirektør Sven Bue Berger

Avdelingsdirektør Sven Bue Berger Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 10/13 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Akersbakken 27, kantina Møtetid: Tirsdag 10. desember 2013 kl. 15.00 Sekretariat: 23 47 53 59 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

<legg inn ønsket tittel>

<legg inn ønsket tittel> Bruker: TJSEK Klokken: 11:24 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar Grp: 10 Sentralledelse Ansvar: 100 Rådmannskontor Tjeneste: 1000 Politisk styring 10508 Avg.pl telefongodtgjørelse 30.000 10800 Godtgj

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon. Møteinnkalling 8/09

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon. Møteinnkalling 8/09 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon Møteinnkalling 8/09 Møte: Kulturkomiteen Møtested: Dr. Londons vei 5 Kulturhuset Steinbruddet Møtetid: onsdag 09. desember 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 468 12 153

Detaljer

budsjett Regnskap Avvik

budsjett Regnskap Avvik Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Enhet for service og forvaltning. Protokoll 7/07

Oslo kommune Bydel Nordstrand Enhet for service og forvaltning. Protokoll 7/07 Oslo kommune Bydel Nordstrand Enhet for service og forvaltning Protokoll 7/07 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Lille møtesal, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 10. desember 2007 kl. 17.00 Sekretariat:

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016. Talldel. Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013 2016 Vedtatt i kommunestyret 13. desember 2012, KO-sak 81/12 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 7/06

Oslo kommune. Møteinnkalling 7/06 Oslo kommune Møteinnkalling 7/06 Møte: Oppvekst- og kulturkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 20. september 2006 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 49 SAKSKART Åpen halvtime Godkjenning av innkalling

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 1/09

Oslo kommune. Møteinnkalling 1/09 Oslo kommune Møteinnkalling 1/09 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 17. februar 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 53 00 SAKSKART Åpen halvtime Godkjenning av innkalling

Detaljer

1 798 0 0 utgifter 1 798 0 0. -333 338 0 0 inntekter -333 338 0 0. Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig -331 540 0 0

1 798 0 0 utgifter 1 798 0 0. -333 338 0 0 inntekter -333 338 0 0. Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig -331 540 0 0 1000 Kommunestyre og formannskap 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 0.01209 Andre driftsutgifter 1 798 0 0 utgifter 1 798 0 0 0.06700 Salg av fast eiendom 333 338 0 0 inntekter

Detaljer

Bydelen totalt per mars 2009

Bydelen totalt per mars 2009 Bydelen totalt per mars 29 Totalt FO 1 Helse, sosial og nærmiljø 12 83 38 874 34 152-4 722-2 572-2 15 132 635 133 639-629 FO 2A Barnehager 7 359 28 381 3 232 1 85 1 153 697 84 466 85 937-465 FO 2B Oppvekst

Detaljer

Regnskap 2006 1320 FELLES EDB-UTGIFTER

Regnskap 2006 1320 FELLES EDB-UTGIFTER ÅRSREGNSKAP HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Ansvar Funksjon Art Artstekst 1320 FELLES EDB-UTGIFTER 120 200 INVENTAR OG UTSTYR 524 797,12 500 000 289 472,31 1-2 Kjøp av varer og tjenester 524 797,12 500 000 289

Detaljer

k i Handbok for KOSTRArapportering 2001 O pslagsiéfte tilbjpp\ ved filuttrekk for ',,,, rapport ^ .N. t! RevIc utgave --\ Kil: tika-\ \ 2 -,(10- \

k i Handbok for KOSTRArapportering 2001 O pslagsiéfte tilbjpp\ ved filuttrekk for ',,,, rapport ^ .N. t! RevIc utgave --\ Kil: tika-\ \ 2 -,(10- \ Statistisk sentralbyrås håndbøker Handbok for KOSTRArapportering 2001 O pslagsiéfte tilbjpp\ ved filuttrekk for ',,,, rapport ^ k i.^ G.N. \t t! RevIc utgave --\ Kil: tika-\ \ 2 -,(10- \,i 70 Statistisk

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2014 og økonomiplan 2014 2017 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET 4 INVESTERINGSBUDSJETTET 107 Vedlegg til

Detaljer

Faktaark. Volda kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Volda kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Volda kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og

Detaljer

Veronica Bruce. Møtedato 14.april Bokført hittil i år. Bokført denne periode. Korrigert avvik per FO

Veronica Bruce. Møtedato 14.april Bokført hittil i år. Bokført denne periode. Korrigert avvik per FO Saksframlegg Sak 44/11 Arkivsak: Arkivkode: Saksbeh: Veronica Bruce Saksgang Bydelsutvalget Møtedato 14.april 2011 Økonomirapportering per 28.februar 2011 Funksjon denne hittil i F01 Helse, sosial og nærmiljø

Detaljer

Beregning av satser til private videregående skoler med parallell for 2009

Beregning av satser til private videregående skoler med parallell for 2009 Beregning av satser til private videregående skoler med parallell for 2009 Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av KOSTRA Tilskuddet til private videregående skoler med parallell beregnes med grunnlag i kostnadene

Detaljer

Faktaark. Vanylven kommune. Oslo, 24. februar 2015

Faktaark. Vanylven kommune. Oslo, 24. februar 2015 Faktaark Vanylven kommune Oslo, 24. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

Faktaark. Ulstein kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Ulstein kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Ulstein kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

Protokoll 7/07. Mona Verdich (H) - leder Frode Woldsund (Krf) Ulf Stigen (Frp) Steinar Andersen (A) Tom Lium (H) Gidske Spiten (V) Tilstede:

Protokoll 7/07. Mona Verdich (H) - leder Frode Woldsund (Krf) Ulf Stigen (Frp) Steinar Andersen (A) Tom Lium (H) Gidske Spiten (V) Tilstede: Protokoll 7/07 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Møtesalen 2.etasje - bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: mandag 10. desember 2007 kl. 19.00 Sekretariat: Tilstede: Mona Verdich (H)

Detaljer

Saksframlegg BU sak 26/14

Saksframlegg BU sak 26/14 Saksframlegg BU sak 26/14 Arkivsak: Arkivkode: Saksbeh: Veronica Bruce Saksgang Bydelsutvalget Møtedato 27.03.2014 Økonomirapportering per 28. februar 2014 Bokført denne periode Bokført hittil i år Budsjett

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/15

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/15 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/15 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Bydelsadministrasjonen, BU-salen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 07. desember 2015 kl. 17.00

Detaljer

Tittel: Budsjett 2016/Økonomiplan

Tittel: Budsjett 2016/Økonomiplan Saksprotokoll Organ: Fylkestinget Møtedato: 08.12.2015 Sak nr.: 15/8709-12 Internt l.nr. 53441/15 Sak: 68/15 Tittel: Budsjett 2016/Økonomiplan 2016-19 Behandling: Frå fylkesutvalet låg det føre slik tilråding

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Arkivsak: 14/81 Møtedato/tid: 12.5.214, kl. 17: Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedeltakere: Per Walseth, leder Tove Grendstad Kerstin Leistad

Detaljer

VEDLEGG 1 - Fordeling lønsoppgjer 2015

VEDLEGG 1 - Fordeling lønsoppgjer 2015 VEDLEGG 1 - Fordeling lønsoppgjer 2015 TENESTEBUDSJETT Endring B- 2015 Endring B- 2016-19 4009 Avsett til løns- og prisvekst -7,943-7,943 Sentrale oppgjer kap. 4-6,438-13,489 4009 Avsett til løns- og prisvekst

Detaljer

Faktaark. Giske kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Giske kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Giske kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/4067

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/4067 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/4067 ØKONOMIRAPPORT PR JULI 2014 Rådmannens innstilling: Økonomirapport pr. juli 2014 tas til orientering. Saksopplysninger: Frie inntekter

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201200039 Arkivkode: 121 Saksbeh: Odd Arne Fagerheim Saksgang Møtedato Ungdomsrådet Grorud 11.12.2012 51/2012 Helse- og sosialkomiteen

Detaljer

Nye vedtak etter tilleggsinnstilling 2 og bystyrets budsjettvedtak

Nye vedtak etter tilleggsinnstilling 2 og bystyrets budsjettvedtak Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2015 Nye vedtak etter tilleggsinnstilling 2 og bystyrets budsjettvedtak 18.12.2014 Bydelsdirektørens forslag til budsjett etter tilleggsinnstilling

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/07

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/07 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/07 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Store møterom 2.etg., Bydelsadm., Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 11. desember 2007

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

Regnskapsrapport for Bydel Grünerløkka per 31. oktober 2009

Regnskapsrapport for Bydel Grünerløkka per 31. oktober 2009 Regnskapsrapport for Bydel Grünerløkka per 31. oktober 2009 Funksjon Funksjon (T) denne periode Totalt budsjett Avvik Sum korrigeringer Korrigert avvik Opprinnelig budsjett Justert budsjett FO 1 Helse,

Detaljer

Økonomiplan Forutsetninger

Økonomiplan Forutsetninger Økonomiplan 2017-2020 Forutsetninger Innhold Nøkkeltall vedtatt plan Skatteinntektene Folketall Makroøkonomiske rammebetingelser Rammevedtak Hva tror vi om statsbudsjettet? 5,00% Netto driftsresultat i

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 9/08

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 9/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 9/08 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Bydelsadministrasj. Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 08. desember 2008 kl. 17.00 Sekretariat:

Detaljer

FROLAND KOMMUNE Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015. Formannskapets budsjettgrunnlag

FROLAND KOMMUNE Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015. Formannskapets budsjettgrunnlag FROLAND KOMMUNE Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 Formannskapets budsjettgrunnlag Budsjettramme 2012 fordelt på tjeneste; 600 - RÅDMANNEN Ansvar Tjeneste Tjeneste Budsjett 600 1001 Politiske råd

Detaljer

Faktaark. Hareid kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Hareid kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Hareid kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Beskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 0001 Prosjekt NordVest Russland 202 Grunnskole 1.102000.202.0 Lønn vikarer 1.111500.202.0 Matvarer 1.112005.202.0 Gaver, påskjønnelser o.l. 1.112039.202.0 Utgifter arrangement 1.112050.202.0 Hotellutgifter

Detaljer

Faktaark. Norddal kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Norddal kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Norddal kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

TERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN

TERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN TERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN Rammeområde: Oppvekst og kultur Sektoradministrasjon, barnehager, skoler, fritidsklubber, idrett og kultur. 1.2--- TOTALT Utgift 19 229 18 871 20 278

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsutvalget. Møteinnkalling 1/07

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsutvalget. Møteinnkalling 1/07 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsutvalget Møteinnkalling 1/07 Møte: Eldrerådet Møtested: Adamstuen omsorgssenter Møtetid: tirsdag 20. februar 2007 kl. 10.30 Sekretariat: 23 47 56 01 SAKSKART Åpen

Detaljer

Håndbok for KOSTRArapportering

Håndbok for KOSTRArapportering 70 Statistisk sentralbyrås håndbøker Håndbok for KOSTRArapportering 2007 Oppslagshefte til hjelp ved filuttrekk for KOSTRA-rapportering, regnskap. Oktober 2007 Forord KOSTRA prosjektet (KOmmune-STat-RApportering)

Detaljer

Tittel: Budsjett 2016/Økonomiplan 2016-19

Tittel: Budsjett 2016/Økonomiplan 2016-19 Saksprotokoll Organ: Møtedato: 24.11.2015 Hovudutval for opplæring Sak nr.: 15/8709-10 Internt l.nr. 51237/15 Sak: 31/15 Tittel: Budsjett 2016/Økonomiplan 2016-19 Behandling: Frå finansutvalet låg det

Detaljer

Faktaark. Sande kommune. Oslo, 9. februar 2015

Faktaark. Sande kommune. Oslo, 9. februar 2015 Faktaark Sande kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole

Beskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett Grunnskole 0001 Prosjekt NordVest Russland 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 202 Grunnskole 1.101020.202.0 Lønn undervisningspersonell 4 228 0 0 0 0 0 Grunnskole 4 228 0 0 0 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN. DEL 1. Muligheter i Den grønne landsbyen

RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN. DEL 1. Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2014/ØKONOMIPLAN 2014-2017 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN. DEL 1 Muligheter i Den grønne landsbyen FORSIDEFOTOET: Grøn eng på Vistnes. Kven kan vera Mann (186-) Kvar skal ein Gut

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsutvalget. Møteinnkalling 2/07

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsutvalget. Møteinnkalling 2/07 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsutvalget Møteinnkalling 2/07 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 13. februar 2007 kl. 17.00 Sekretariat: 23 47 53 38 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 07/09

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 07/09 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Møteinnkalling 07/09 Møte: Eldrerådet Møtested: Ammerudveien 22 Møtetid: onsdag 09. desember 2009 kl. 14.00 Sekretariat: 23421923/94 SAKSKART Åpen halvtime Saker

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Eldrerådet. Protokoll 9/07

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Eldrerådet. Protokoll 9/07 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Eldrerådet Protokoll 9/07 Møte: Eldrerådet Møtested: Adamstuen omsorgssenter Møtetid: tirsdag 11. desember 2007 kl. 10.30 Sekretariat: 23 47 56 01 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 2/14

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 2/14 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling 2/14 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Kantina, Akersbakken 27 Møtetid: Tirsdag 25. mars 2014 kl. 18.00 Sekretariat: 90744608 SAKSKART Saker til behandling

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Talldel. Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Talldel. Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017 2020 Talldel Vedlegg til Rådmannens forslag til årsbudsjett for 2017 og økonomiplan 2017 2020 Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig - Engasjert Innholdsfortegnelse

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/07

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/07 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/07 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Lambertseter fritidsklubb Møtetid: Mandag 10. desember 2007 kl. 18.00 Sekretariat: Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Hvor er vi og har vi råd til å fortsette slik? 22. april 2013 Ine Ch. Haustreis, KS-Konsulent

Hvor er vi og har vi råd til å fortsette slik? 22. april 2013 Ine Ch. Haustreis, KS-Konsulent Hvor er vi og har vi råd til å fortsette slik? 22. april 2013 Ine Ch. Haustreis, KS-Konsulent To hovedutfordringer i kommunene Kommunenes evne til utvikling og nyskaping Kommunenes tilgang på og forvaltning

Detaljer

Budsjett 2017 Økonomiplan Foreløpig forslag

Budsjett 2017 Økonomiplan Foreløpig forslag Budsjett 2017 Økonomiplan 2017-2020 Foreløpig forslag 12.09.2016 Oljekorreksjon Samfunns -plan Kommune -reform Sentrumsutvikling TFforskning LEAN Teknologi ROBEK Helsehuset Budsjett 2017 Samfunnsutvikling

Detaljer

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2)

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2) Skyggebudsjett 2016 Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2) Økonomisk oversikt drift (utgangspunkt for KOSTRA-analysen) Tabell 2-1 Økonomisk oversikt - drift - 2014 Kr per innb. Mer-/min.utg.

Detaljer

Ivar Børsheim. Ruth Mathisen. Jan Helge Nordbye

Ivar Børsheim. Ruth Mathisen. Jan Helge Nordbye Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 10/13 Møte: Eldrerådet Møtested: Akersbakken 27, kantina Møtetid: Tirsdag 10. desember 2013 kl. 15.00 Sekretariat: 23475344 Møteleder: Tilstede: Forfall: Som

Detaljer