utgifter inntekter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0"

Transkript

1 Gamvik rapport: Gamvik 1000 Kommunestyre og formannskap 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig Andre driftsutgifter utgifter Salg av fast eiendom inntekter Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig Kommunestyre og formannskap Lyd og bildestudio 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet utgifter inntekter Tilrettelegging og bistand for næringslivet Lyd og bildestudio Servicekontoret 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig utgifter inntekter Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig Servicekontoret Rådhuset/pensjonisthuset 130 Administrasjonslokaler utgifter Andre statlige refusjoner inntekter Administrasjonslokaler Rådhuset/pensjonisthuset Vaktmesterteam 130 Administrasjonslokaler Materialer til vedl bygninger Rapportmal: Investeringsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 1. desember kl Side 1

2 Gamvik rapport: Gamvik utgifter inntekter Administrasjonslokaler Vaktmesterteam Mehamn Skole 222 Skolelokaler utgifter inntekter Skolelokaler Mehamn Skole Studiesenter 202 Grunnskole utgifter inntekter Grunnskole Studiesenter Mehamn Barnehage 221 Førskolelokaler og skyss utgifter inntekter Førskolelokaler og skyss Mehamn Barnehage Sykehjem/sykestue 232 Forebygging helsestasjons og skolehelsetjenesten utgifter Rapportmal: Investeringsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 1. desember kl Side 2

3 Gamvik rapport: Gamvik Forebygging helsestasjons og skolehelsetjenesten Pleie omsorg hjelp og rehabilitering i institusjon utgifter Pleie omsorg hjelp og rehabilitering i institusjon Sykehjem/sykestue Hjemmetjenestene 261 Institusjonslokaler utgifter Institusjonslokaler Kommunalt disponerte boliger Opgpl. ytelser i forb kurs/opp utgifter Ref. arbeidsmarkedstiltak Andre refusjoner inntekter Kommunalt disponerte boliger Hjemmetjenestene Legekontoret 241 Diagnose behandling og rehabilitering Opgpl. ytelser i forb kurs/opp utgifter inntekter Diagnose behandling og rehabilitering Legekontoret Administrasjon 386 Kommunale kulturbygg utgifter Rapportmal: Investeringsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 1. desember kl Side 3

4 Gamvik rapport: Gamvik Bruk av tidligere låneopptak inntekter Kommunale kulturbygg Administrasjon Mehamn Idrettshall 381 Drift og vedlikehold av kommunale idrettsbygg annlegg utgifter inntekter Drift og vedlikehold av kommunale idrettsbygg annlegg Mehamn Idrettshall Mehamn Samfunnshus 386 Kommunale kulturbygg utgifter inntekter Kommunale kulturbygg Mehamn Samfunnshus Gamvik Samfunnshus 385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg utgifter inntekter Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg Gamvik Samfunnshus Brodkorb bruket 386 Kommunale kulturbygg utgifter Andre statlige refusjoner Bruk av tidligere låneopptak inntekter Kommunale kulturbygg Rapportmal: Investeringsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 1. desember kl Side 4

5 Gamvik rapport: Gamvik Brodkorb bruket Bygdekinoen 373 Kino utgifter inntekter Kino Bygdekinoen Drift av maskinparken 190 Interne serviceenheter Salg av driftsmidler inntekter Interne serviceenheter Drift av maskinparken Veier 333 Kommunale veier nyanlegg drift og vedlikehold Andre utgifter fm a/s utgifter Bruk av bundne fond inntekter Kommunale veier nyanlegg drift og vedlikehold Veier Snøskjermer 315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak Forebyggende tiltak utgifter Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak Snøskjermer Kaier 330 Samferdselsbedrifter transporttiltak Utendørsarbeider eks mva Spes. kostnader mva inv avg mm Flytebrygge skjånes Rapportmal: Investeringsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 1. desember kl Side 5

6 Gamvik rapport: Gamvik utgifter Bruk av bundne fond inntekter Samferdselsbedrifter transporttiltak Kaier Parker og grøntanlegg 335 Rekreasjon i tettsted Annet inventar og utstyr Ks kontingent utgifter inntekter Rekreasjon i tettsted Parker og grøntanlegg Ballbinge Gamvik 380 Idrett og tilskudd til andres idrettssanlegg utgifter Idrett og tilskudd til andres idrettssanlegg Ballbinge Gamvik Mudring Mehamn Havn 330 Samferdselsbedrifter transporttiltak utgifter Andre statlige refusjoner Bruk av næringsfond inntekter Samferdselsbedrifter transporttiltak Mudring Mehamn Havn Kommunale Vannverk 345 Distribusjon av vann Opgpl. ytelser i forb kurs/opp Ks kontingent Rapportmal: Investeringsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 1. desember kl Side 6

7 Gamvik rapport: Gamvik utgifter inntekter Distribusjon av vann Kommunale Vannverk Kommunalt avløpsnett 353 Avløpsnett innsamling av avløpsvann utgifter inntekter Avløpsnett innsamling av avløpsvann Kommunalt avløpsnett Renovasjon 355 Innsamling av husholdningsavfall utgifter inntekter Innsamling av husholdningsavfall Renovasjon Næringskontoret 120 Administrasjon utgifter Administrasjon Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig inntekter Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig Næringskontoret kommuneplan 301 Plansaksbehandling Hotellopphold ikke oppg pli Rapportmal: Investeringsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 1. desember kl Side 7

8 Gamvik rapport: Gamvik Andre driftsutgifter Opgpl. ytelser i forb kurs/opp Reiseutg. ikke opp. pliktig utgifter Bruk av tidligere låneopptak inntekter Plansaksbehandling kommuneplan Brannordning 339 Beredskap mot branner og andre ulykker utgifter inntekter Beredskap mot branner og andre ulykker Brannordning Tilskudd Kirkelig fellesråd 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig utgifter Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig Den norske kirke Vedl. av bygn eksterne utøv utgifter inntekter Den norske kirke Tilskudd Kirkelig fellesråd Næringsavdelingen 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet utgifter inntekter Tilrettelegging og bistand for næringslivet Rapportmal: Investeringsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 1. desember kl Side 8

9 Gamvik rapport: Gamvik Næringsavdelingen Ambulansen 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet utgifter inntekter Tilrettelegging og bistand for næringslivet Ambulansen Andre utlån 180 Diverse fellesutgifter Kjøp av aksjer utgifter Diverse fellesutgifter Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig Avdrag på lån Videre utlån husbankmidler Avsetning til bundne fond utgifter Mottatte avdr. sosiale utlån inntekter Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig Tilrettelegging og bistand for næringslivet Kjøp av aksjer utgifter Tilrettelegging og bistand for næringslivet Andre utlån Interne finansieringstrans. 880 Interne finansieringstransaksjoner Overføringer fra driftsregnska inntekter Interne finansieringstransaksjoner Årets regnskapsmessige merforbruk mindreforbruk Årets regnskapsmessige undersk inntekter Årets regnskapsmessige merforbruk mindreforbruk Interne finansieringstrans Rapportmal: Investeringsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 1. desember kl Side 9

10 Gamvik rapport: Gamvik Gamvik Rapportmal: Investeringsrapport detaljert (Prisjusterte verdier) 1. desember kl Side 10

1 798 0 0 utgifter 1 798 0 0. -333 338 0 0 inntekter -333 338 0 0. Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig -331 540 0 0

1 798 0 0 utgifter 1 798 0 0. -333 338 0 0 inntekter -333 338 0 0. Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig -331 540 0 0 1000 Kommunestyre og formannskap 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 0.01209 Andre driftsutgifter 1 798 0 0 utgifter 1 798 0 0 0.06700 Salg av fast eiendom 333 338 0 0 inntekter

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

0 0-20 000 inntekter 0 0-20 000. 0 0 10 050 0 0 3 000 0 0 26 000 0 0 2 500 0 0 4 000 0 0 2 000 0 0 2 000 0 0 0 utgifter 0 0 49 550

0 0-20 000 inntekter 0 0-20 000. 0 0 10 050 0 0 3 000 0 0 26 000 0 0 2 500 0 0 4 000 0 0 2 000 0 0 2 000 0 0 0 utgifter 0 0 49 550 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.0800.100.0 Ordfører/varaordfører 1.0820.100.0 Møtegodtgjørelse 1.0830.100.0 Tapt arbeidsfortjeneste 1.0840.100.0 Andre godtgjørelser 1.0900.100.0

Detaljer

NETTO 43 000 43 000 43 768

NETTO 43 000 43 000 43 768 1.1000 HAVNESTYRET 1.1000.0800.330 GODTGJØRELSE HAVNESTYRET 33 000 33 000 31 270 1.1000.1290.330 ANDRE DRIFTSUTGIFTER 2 000 2 000 2 990 1.1000.1600.330 OPPG PLIKTIGE REISER 3 000 3 000-1.1000.1750.330

Detaljer

Håndbok for KOSTRArapportering

Håndbok for KOSTRArapportering 70 Statistisk sentralbyrås håndbøker Håndbok for KOSTRArapportering 2007 Oppslagshefte til hjelp ved filuttrekk for KOSTRA-rapportering, regnskap. Oktober 2007 Forord KOSTRA prosjektet (KOmmune-STat-RApportering)

Detaljer

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel

Rennesøy kommune. Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Talldel Årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Talldel Vedlegg til Årsbudsjett for 2014 og økonomiplan 2014 2017 Innholdsfortegnelse ANSVARSKODER 3 DRIFTSBUDSJETTET 4 INVESTERINGSBUDSJETTET 107 Vedlegg til

Detaljer

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune Årsregnskap 2014 Tromsø kommune versjon 13. februar 2015 Sammendrag Tromsø kommunes årsregnskap for 2014 legges herved frem i henhold til bestemmelsene i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107, forskrift

Detaljer

Håndbok for KOSTRArapportering

Håndbok for KOSTRArapportering 70 Statistisk sentralbyrås håndbøker Håndbok for KOSTRArapportering 2006 Oppslagshefte til hjelp ved filuttrekk for KOSTRArapportering, regnskap Oktober 2006 Forord KOSTRA prosjektet (KOmmune-STat-RApportering)

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 FOSNES KOMMUNE Rådmannens innstilling ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 Innholdsfortegnelse Økonomiske oversikter - Økonomisk oversikt investering 3-4 - Økonomisk

Detaljer

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1 I e, r < 2, 4 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 15 februar 214 41S -1 Regnskap 213 Rollag kommune funksjon hovedoversikt drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet

Detaljer

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396 Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Sentraladm. og fellesdrift 5 471 584 4 164 000 4 417 000 4 167 000 4 167 000

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

REGNSKAPSOPPSETT KOSTRA FORSKRIFTENE

REGNSKAPSOPPSETT KOSTRA FORSKRIFTENE REGNSKAPSOPPSETT REGNSKAPSOPPSETT ETTER KOSTRA FORSKRIFTENEREGNSKAPSOPPSETT ETTER KOSTRA FORSKRIFTENE ETTER KOSTRA FORSKRIFTENE Loppa Kommune Revidert pr 01.01.2012. 1 INNLEDNING... 3 Driftsregnskapet...

Detaljer

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 6 Skjema 2A 6 Skjema 2B - Investeringer i anleggsmidler

Detaljer

Lunner kommune. Resultatrapportering 1. tertial 2012

Lunner kommune. Resultatrapportering 1. tertial 2012 Lunner kommune Resultatrapportering 1. tertial 2012 Roa, 22.05.2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDM ANNENS INNLEDNING...... 3 1.1 Brukere... 3 1.2 Organisasjon... 4 1.3 Økonomi... 4 2 SAMFUNNSUTVIKLING......10

Detaljer

budsjett Regnskap Avvik

budsjett Regnskap Avvik Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321

Detaljer

Ansvar Ansvarsområde Funksjon Tjenesteområde

Ansvar Ansvarsområde Funksjon Tjenesteområde Rev. 25.03.2011 Ansvarskontoplan Ansvar Ansvarsområde Funksjon Tjenesteområde 100 Fellesområde inntekter 2010 Førskole 8000 Skatt på inntekt og formue 8001 Eiendomsskatt 8400 Rammetilskudd, inntektsutjevning

Detaljer

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

Lunner kommune. Resultatrapportering 2. tertial 2012

Lunner kommune. Resultatrapportering 2. tertial 2012 Lunner kommune Resultatrapportering 2. tertial 2012 Roa, 24.09.2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1 Brukere... 3 1.2 Organisasjon... 4 1.3 Økonomi... 4 2 SAMFUNNSUTVIKLING...10 2.1

Detaljer

Drift... 2 1 A... 2 Hovedoversikt Drift... 3 Tiltak for driftsmessig balanse... 5

Drift... 2 1 A... 2 Hovedoversikt Drift... 3 Tiltak for driftsmessig balanse... 5 Røros kommune Budsjettforslag 20142017 Talldelen 18.11.2013 16.00 Innhold Drift... 2 1 A... 2 Hovedoversikt Drift... 3 Tiltak for driftsmessig balanse... 5 Etatene drifttall pr ansvar... 8 Total oversikt...

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter ÅRSMELDING 2010 Del 3 Årsregnskap Herøy kommune - Et hav av muligheter - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE 100 Folkevalgte styringsorgan... 4 110 - Administrasjonsenheten... 7 240 Herøy barnehage... 16 260 Herøy

Detaljer

Invest.regnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010

Invest.regnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010 1120 Kirkelig fellesråd 023020 Totalentreprise 390 100 00 1120 Kirkelig fellesråd 091000 Bruk av lån 390-100 00 1120 Kirkelig fellesråd Resultat 1170 Diverse fellesutgift 052901 Egenkapitalinnskudd 180

Detaljer

Lardal kommune. Fra Svarstad. Årsregnskap 2013

Lardal kommune. Fra Svarstad. Årsregnskap 2013 Lardal kommune Fra Svarstad Årsregnskap 2013 14/2-2014 Innholdsfortegnelse INNLEDNING 3 1 Regnskapsoversikter 4 1.1 Regnskapsskjema 1A drift 4 1.2 Regnskapsskjema 1B Fordelt til drift (fra regnskapsskjema

Detaljer

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014

Detaljer

Rekneskapsrapport - 2008 - Funksjonar og tenester

Rekneskapsrapport - 2008 - Funksjonar og tenester 1:22 Politisk verksemd Funksjon 11 Politiske organ 3 72-62 3 1 3 685-674 111 Kommune- og stortingsval 9 9 6 3 12 Kontroll, tilsyn og revisjon 1 Politisk styring og kontrollorgan 3 35 3 81-62 3 2 3 691-671

Detaljer

tjenestene sorterer under. Innsatsen i forhold til oppfølging, kontroll og forvaltningsoppgaver iht. lovverk knyttes til funksjon 120.

tjenestene sorterer under. Innsatsen i forhold til oppfølging, kontroll og forvaltningsoppgaver iht. lovverk knyttes til funksjon 120. Funksjoner 100 Politisk styring Godtgjørelse til folkevalgte, inkl. utgifter som følger med møteavvikling, representasjonsutgifter og befaringer/høringer m.m. arrangert av folkevalgte organer (utvalg/nemnder/komiteer),

Detaljer

Lunner kommune. Resultatrapportering 1. tertial 2013

Lunner kommune. Resultatrapportering 1. tertial 2013 Lunner kommune Resultatrapportering 1. tertial 2013 Roa, 27.05.2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1 Brukere... 3 1.2 Organisasjon... 5 1.3 Økonomi... 5 2 SAMFUNNSUTVIKLING...12 2.1

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

k i Handbok for KOSTRArapportering 2001 O pslagsiéfte tilbjpp\ ved filuttrekk for ',,,, rapport ^ .N. t! RevIc utgave --\ Kil: tika-\ \ 2 -,(10- \

k i Handbok for KOSTRArapportering 2001 O pslagsiéfte tilbjpp\ ved filuttrekk for ',,,, rapport ^ .N. t! RevIc utgave --\ Kil: tika-\ \ 2 -,(10- \ Statistisk sentralbyrås håndbøker Handbok for KOSTRArapportering 2001 O pslagsiéfte tilbjpp\ ved filuttrekk for ',,,, rapport ^ k i.^ G.N. \t t! RevIc utgave --\ Kil: tika-\ \ 2 -,(10- \,i 70 Statistisk

Detaljer