Regnskap FELLES EDB-UTGIFTER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskap 2006 1320 FELLES EDB-UTGIFTER"

Transkript

1 ÅRSREGNSKAP HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Ansvar Funksjon Art Artstekst 1320 FELLES EDB-UTGIFTER INVENTAR OG UTSTYR , , Kjøp av varer og tjenester , , MVA BETALT , , Overføringsutgifter , , BRUK AV UBUNDET KAPITALFOND , ,39 9 Finansinnt og finansiering , ,39 Sum funksjon: ADMINISTRASJON , , INVENTAR OG UTSTYR ,00 0 0, Kjøp av varer og tjenester ,00 0 0, MVA BETALT ,25 0 0, Overføringsutgifter ,25 0 0,00 Sum funksjon: PLEIE, OMSORG, HJELP I INST ,25 0 0, INVENTAR OG UTSTYR 4 675,00 0 0, Kjøp av varer og tjenester 4 675,00 0 0, MVA BETALT 1 168,75 0 0, Overføringsutgifter 1 168,75 0 0,00 Sum funksjon: BOTILBUD I INSTUTISJON 5 843,75 0 0, BRUK AV LÅN , ,00 9 Finansinnt og finansiering , ,00 Sum funksjon: RENTER/UTBYTTE OG LÅN , ,00 Sum ansvar: FELLES EDB-UTGIFTER 0,00 0 0, NÆRINGSKONSULENT VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER ,80 0 0, VASSVERK TRINN ,60 0 0, KJØP AV EKSISTER. BYGG/ANLEGG 0, , Kjøp av varer og tjenester , , MVA BETALT ,85 0 0, TIL EGNE SÆRBEDRIFTER 0, , Overføringsutgifter , , UTLÅN/KJØP AV ASKJER,ANDELER , , KJØP AV AKSJER/ANDELER 0, ,00 5 Finansutg og finansiering , , SALG AV AKSJER OG ANDELER 0, , BRUK AV UBUNDET KAPITALFOND , , BRUK AV BUNDNE FOND ,00 0 0,00 9 Finansinnt og finansiering , ,41 Sum funksjon: TILR.LEGG.BISTAND NÆRINGSLIV , , UTLÅN/KJØP AV ASKJER,ANDELER 0, ,00 5 Finansutg og finansiering 0, , BRUK AV UBUNDET KAPITALFOND 0, ,00 9 Finansinnt og finansiering 0, ,00 Sum funksjon: IDRETT 0,00 0 0,00 Side: 1 av 9

2 ÅRSREGNSKAP HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Ansvar Funksjon Art Artstekst 1500 NÆRINGSKONSULENT BRUK AV LÅN 0, ,80 9 Finansinnt og finansiering 0, ,80 Sum funksjon: RENTER/UTBYTTE OG LÅN 0, , OVERF. FRA DRIFTSREGNSKAPET , ,00 9 Finansinnt og finansiering , ,00 Sum funksjon: INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJ , ,00 Sum ansvar: NÆRINGSKONSULENT ,90 0 0, HOV SKOLE LØNN VEDLIKEH.NYB/NYANL 9 700, ,00 0 Sum lønn og sos. utgifter 9 700, , VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER , , Kjøp av varer og tjenester , , MVA BETALT , , Overføringsutgifter , , SALG AV FAST EIENDOM 0, ,00 6 Salgsinntekter 0, , BRUK AV UBUNDET KAPITALFOND , ,22 9 Finansinnt og finansiering , ,22 Sum funksjon: SKOLELOKALER OG SKYSS , , BRUK AV LÅN , ,00 9 Finansinnt og finansiering , ,00 Sum funksjon: RENTER/UTBYTTE OG LÅN , , AVSETNING TIL UBUNDNE KAP.FOND 0, , AVSETNING TIL BUNDNE FOND 0, ,00 5 Finansutg og finansiering 0, ,00 Sum funksjon: INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJ 0, ,00 Sum ansvar: HOV SKOLE 0,00 0 0, GRØT SKOLE VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER 0, , Kjøp av varer og tjenester 0, , MVA BETALT 0, , Overføringsutgifter 0, ,88 Sum funksjon: GRUNNSKOLE 0, , LØNN VEDLIKEH.NYB/NYANL ,00 0 0,00 0 Sum lønn og sos. utgifter ,00 0 0, UTG./GODGJ.REISER, DIETT, BIL 1 768,00 0 0, VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER , , VASSVERK TRINN 2 0, , Kjøp av varer og tjenester , , MVA BETALT , , Overføringsutgifter , ,00 Side: 2 av 9

3 ÅRSREGNSKAP HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Ansvar Funksjon Art Artstekst 2120 GRØT SKOLE BRUK AV UBUNDET KAPITALFOND , ,08 9 Finansinnt og finansiering , ,08 Sum funksjon: SKOLELOKALER OG SKYSS 0, , BRUK AV LÅN 0, ,30 9 Finansinnt og finansiering 0, ,30 Sum funksjon: RENTER/UTBYTTE OG LÅN 0, ,30 Sum ansvar: GRØT SKOLE 0,00 0 0, MIDTSTUGGU VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER 0, , Kjøp av varer og tjenester 0, ,00 Sum funksjon: ANDRE KULTURAKTIVITETER 0, , BRUK AV LÅN 0, ,00 9 Finansinnt og finansiering 0, ,00 Sum funksjon: RENTER/UTBYTTE OG LÅN 0, ,00 Sum ansvar: MIDTSTUGGU 0,00 0 0, HOLTÅLEN HELSESENTER LØNN VEDLIKEH.NYB/NYANL 0, ,00 0 Sum lønn og sos. utgifter 0, , INVENTAR OG UTSTYR , , VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER , , Kjøp av varer og tjenester , , MVA BETALT , , Overføringsutgifter , , FRA STATEN ,00 0 0,00 7 Refusjoner ,00 0 0, BRUK AV UBUNDET KAPITALFOND , , BRUK AV BUNDNE FOND 0, ,70 9 Finansinnt og finansiering , ,70 Sum funksjon: BOTILBUD I INSTUTISJON , , BRUK AV LÅN , ,67 9 Finansinnt og finansiering , ,67 Sum funksjon: RENTER/UTBYTTE OG LÅN , ,67 Sum ansvar: HOLTÅLEN HELSESENTER 0,00 0 0, SONE HALTDALEN LØNN VEDLIKEH.NYB/NYANL 0, ,00 0 Sum lønn og sos. utgifter 0, , VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER , , Kjøp av varer og tjenester , , MVA BETALT , , Overføringsutgifter , ,70 Side: 3 av 9

4 ÅRSREGNSKAP HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Ansvar Funksjon Art Artstekst 3720 SONE HALTDALEN FRA STATEN ,00 0 0,00 7 Refusjoner ,00 0 0, BRUK AV UBUNDET KAPITALFOND 0, ,00 9 Finansinnt og finansiering 0, ,00 Sum funksjon: BOTILBUD I INSTUTISJON , , BRUK AV LÅN , ,50 9 Finansinnt og finansiering , ,50 Sum funksjon: RENTER/UTBYTTE OG LÅN , ,50 Sum ansvar: SONE HALTDALEN 0,00 0 0, SONE ÅLEN BRUK AV LÅN ,50 0 0,00 9 Finansinnt og finansiering ,50 0 0,00 Sum funksjon: BOTILBUD I INSTUTISJON ,50 0 0, VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER , , Kjøp av varer og tjenester , , MVA BETALT ,50 0 0, Overføringsutgifter ,50 0 0,00 Sum funksjon: 265 BOLIGER - KOMMUNALT DISPONERTE , , BRUK AV LÅN 0, ,00 9 Finansinnt og finansiering 0, ,00 Sum funksjon: RENTER/UTBYTTE OG LÅN 0, ,00 Sum ansvar: SONE ÅLEN 0,00 0 0, AKSJER OG KAPITALINNSKUDD KJØP AV AKSJER/ANDELER , ,00 5 Finansutg og finansiering , ,00 Sum ansvar: 4400 KAPITALINNSKUDD 5700 KIRKELIG FELLESRÅD - AKSJER OG Sum funksjon: ÅRETS PREMIEAVVIK , , BRUK AV UBUNDET KAPITALFOND ,00 0 0,00 9 Finansinnt og finansiering ,00 0 0,00 Sum funksjon: TILR.LEGG.BISTAND NÆRINGSLIV ,00 0 0,00 0, , TIL ANDRE, PRIVATE , , Overføringsutgifter , , BRUK AV UBUNDET KAPITALFOND 0, ,00 9 Finansinnt og finansiering 0, ,00 Sum funksjon: KIRKELIG ADMINISTRASJON , , BRUK AV LÅN , ,00 9 Finansinnt og finansiering , ,00 Sum funksjon: RENTER/UTBYTTE OG LÅN , ,00 Sum ansvar: KIRKELIG FELLESRÅD 0,00 0 0, BRANNVESEN INVENTAR OG UTSTYR ,40 0 0, Kjøp av varer og tjenester ,40 0 0,00 Side: 4 av 9

5 ÅRSREGNSKAP HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Ansvar Funksjon Art Artstekst 6101 BRANNVESEN MVA BETALT 5 297,60 0 0, Overføringsutgifter 5 297,60 0 0, BRUK AV UBUNDET KAPITALFOND ,00 0 0,00 9 Finansinnt og finansiering ,00 0 0,00 Sum funksjon: BRANN OG ULYKKESVERN 0,00 0 0,00 Sum ansvar: BRANNVESEN 0,00 0 0, OPPMÅLINGSAVDELINGEN INVENTAR OG UTSTYR 0, , Kjøp av varer og tjenester 0, ,00 Sum funksjon: FYSISK TILRETTELEGGING PLANL. 0, , INVENTAR OG UTSTYR , , Kjøp av varer og tjenester , , MVA BETALT , , Overføringsutgifter , , BRUK AV UBUNDET KAPITALFOND ,00 0 0,00 9 Finansinnt og finansiering ,00 0 0,00 Sum funksjon: KARTSAK , , BRUK AV LÅN , ,00 9 Finansinnt og finansiering , ,00 Sum funksjon: RENTER/UTBYTTE OG LÅN , ,00 Sum ansvar: OPPMÅLINGSAVDELINGEN 0,00 0 0, ADMINISTR.BYGNINGER VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER , , Kjøp av varer og tjenester , , MVA BETALT , , Overføringsutgifter , , BRUK AV UBUNDET KAPITALFOND 0, ,00 9 Finansinnt og finansiering 0, ,00 Sum funksjon: ADMINISTRASJONSLOKALER , , BRUK AV LÅN , ,00 9 Finansinnt og finansiering , ,00 Sum funksjon: RENTER/UTBYTTE OG LÅN , ,00 Sum ansvar: ADMINISTR.BYGNINGER 0,00 0 0, HOV SKOLE LØNN VEDLIKEH.NYB/NYANL 0, ,00 0 Sum lønn og sos. utgifter 0, , VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER 0, , Kjøp av varer og tjenester 0, , MVA BETALT 0, , Overføringsutgifter 0, ,00 Side: 5 av 9

6 ÅRSREGNSKAP HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Ansvar Funksjon Art Artstekst 6112 HOV SKOLE BRUK AV UBUNDET KAPITALFOND 0, ,00 9 Finansinnt og finansiering 0, ,00 Sum funksjon: SKOLELOKALER OG SKYSS 0, , BRUK AV LÅN 0, ,00 9 Finansinnt og finansiering 0, ,00 Sum funksjon: RENTER/UTBYTTE OG LÅN 0, ,00 Sum ansvar: HOV SKOLE 0,00 0 0, FELLESUTG. ANLEGG VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER , , Kjøp av varer og tjenester , , MVA BETALT ,85 0 0, Overføringsutgifter ,85 0 0,00 Sum funksjon: ADMINISTRASJONSLOKALER , , BRUK AV LÅN , ,00 9 Finansinnt og finansiering , ,00 Sum funksjon: RENTER/UTBYTTE OG LÅN , ,00 Sum ansvar: FELLESUTG. ANLEGG 0,00 0 0, VANNFORSYNING LØNN VEDLIKEH.NYB/NYANL , ,96 0 Sum lønn og sos. utgifter , , VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER ,82 0 0, VASSVERK TRINN 2 0, , OPPGRADERING OG INVENTAR 0, , X , , Kjøp av varer og tjenester , , BRUK AV UBUNDET KAPITALFOND ,66 0 0,00 9 Finansinnt og finansiering ,66 0 0,00 Sum funksjon: DISTRIBUSJON AV VANN 0, , BRUK AV LÅN 0, ,84 9 Finansinnt og finansiering 0, ,84 Sum funksjon: RENTER/UTBYTTE OG LÅN 0, ,84 Sum ansvar: VANNFORSYNING 0,00 0 0, KLOAKKER LØNN VEDLIKEH.NYB/NYANL , , ARBEIDSGIVERAVGIFT 107, ,33 0 Sum lønn og sos. utgifter , , VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER , , VASSVERK TRINN 2 0, , X 6 244,80 0 0, X 0, , Kjøp av varer og tjenester , , BRUK AV UBUNDET KAPITALFOND , ,00 9 Finansinnt og finansiering , ,00 Sum funksjon: KLOAKKNETT/TØMMING AV 0, ,57 Side: 6 av 9

7 ÅRSREGNSKAP HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Ansvar Funksjon Art Artstekst SEPTIKT KLOAKKER BRUK AV LÅN 0, ,57 9 Finansinnt og finansiering 0, ,57 Sum funksjon: RENTER/UTBYTTE OG LÅN 0, ,57 Sum ansvar: KLOAKKER 0,00 0 0, KOMMUNALE VEIER LØNN VEDLIKEH.NYB/NYANL 0, ,69 0 Sum lønn og sos. utgifter 0, , VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER 0, , VASSVERK TRINN , , X , , X , , Kjøp av varer og tjenester , , MVA BETALT , , Overføringsutgifter , , BRUK AV UBUNDET KAPITALFOND , ,69 9 Finansinnt og finansiering , ,69 Sum funksjon: KPOMMUNALE VEIER OG GATER , , BRUK AV LÅN , ,00 9 Finansinnt og finansiering , ,00 Sum funksjon: RENTER/UTBYTTE OG LÅN , ,00 Sum ansvar: KOMMUNALE VEIER 0,00 0 0, GATELYS LØNN VEDLIKEH.NYB/NYANL 0, ,70 0 Sum lønn og sos. utgifter 0, , VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER 0, , Kjøp av varer og tjenester 0, , MVA BETALT 0, , Overføringsutgifter 0, , BRUK AV UBUNDET KAPITALFOND 0, ,20 9 Finansinnt og finansiering 0, ,20 Sum funksjon: 334 SIKKERHET - KOMM. VEIER/MILJØ-OG 0, , BRUK AV LÅN 0, ,00 9 Finansinnt og finansiering 0, ,00 Sum funksjon: RENTER/UTBYTTE OG LÅN 0, ,00 Sum ansvar: GATELYS 0,00 0 0, SENTRUMSUTVIKLING VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER ,00 0 0, Kjøp av varer og tjenester ,00 0 0,00 Side: 7 av 9

8 ÅRSREGNSKAP HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Ansvar Funksjon Art Artstekst 6600 SENTRUMSUTVIKLING MVA BETALT 5 136,50 0 0, Overføringsutgifter 5 136,50 0 0,00 Sum funksjon: PARKER PLASSER OG TORG ,50 0 0, BRUK AV LÅN ,50 0 0,00 9 Finansinnt og finansiering ,50 0 0,00 Sum funksjon: RENTER/UTBYTTE OG LÅN ,50 0 0,00 Sum ansvar: SENTRUMSUTVIKLING 0,00 0 0, ÅLEN KIRKEGÅRD LØNN VEDLIKEH.NYB/NYANL 7 900,00 0 0,00 0 Sum lønn og sos. utgifter 7 900,00 0 0, VEDLIKEHOLD, BYGGETJENESTER , , VASSVERK TRINN , , Kjøp av varer og tjenester , , MVA BETALT , , Overføringsutgifter , , BRUK AV UBUNDET KAPITALFOND , ,41 9 Finansinnt og finansiering , ,41 Sum funksjon: 393 KREMATORIER - KIRKEG.GRAVLUNDER, , , BRUK AV LÅN , ,44 9 Finansinnt og finansiering , ,44 Sum funksjon: RENTER/UTBYTTE OG LÅN , , DEKN.TIDL.ÅRS NEG.DRIFTSRES ,50 0 0,00 5 Finansutg og finansiering ,50 0 0,00 Sum funksjon: INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJ ,50 0 0,00 Sum ansvar: ÅLEN KIRKEGÅRD 0, , RENTER M.V AVDRAGSUTGIFTER , , UTLÅN/KJØP AV ASKJER,ANDELER , ,00 5 Finansutg og finansiering , , BRUK AV LÅN , , MOTTATTE AVDR.UTLÅN/AKSJESALG , , BRUK AV UBUNDET KAPITALFOND ,00 0 0,00 9 Finansinnt og finansiering , ,00 Sum funksjon: BIST.ETABL./OPPR.H. EGEN BOLIG 0,00 0 0,00 Sum ansvar: RENTER M.V 0,00 0 0, REGNSKAPSMESSIG RESULTAT DEKN.TIDL.ÅRS NEG.DRIFTSRES , , AVSETNING TIL UBUNDNE KAP.FOND 0, ,42 5 Finansutg og finansiering , ,42 Side: 8 av 9

9 ÅRSREGNSKAP HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Ansvar Funksjon Art Artstekst 9990 REGNSKAPSMESSIG RESULTAT DISP. AV TIDL.ÅRS NTO.DR.RES. 0, , BRUK AV UBUNDET KAPITALFOND , ,00 9 Finansinnt og finansiering , ,42 Sum funksjon: INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJ 0,00 0 0, REGNSKAPSMESSIG UNDERSKUDD , ,50 9 Finansinnt og finansiering , ,50 Sum funksjon: ÅRETS REGNSKAPSMESS. RESULTAT , ,50 Sum ansvar: 9990 RESULTAT - REGNSKAPSMESSIG , ,50 Sum investeringsregnskap 0,00 0 0,00 Side: 9 av 9

1 798 0 0 utgifter 1 798 0 0. -333 338 0 0 inntekter -333 338 0 0. Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig -331 540 0 0

1 798 0 0 utgifter 1 798 0 0. -333 338 0 0 inntekter -333 338 0 0. Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig -331 540 0 0 1000 Kommunestyre og formannskap 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 0.01209 Andre driftsutgifter 1 798 0 0 utgifter 1 798 0 0 0.06700 Salg av fast eiendom 333 338 0 0 inntekter

Detaljer

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0 Gamvik rapport: Gamvik 1000 Kommunestyre og formannskap 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 0.1290 Andre driftsutgifter 7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0 0.6700 Salg av fast

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 FOSNES KOMMUNE Rådmannens innstilling ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 Innholdsfortegnelse Økonomiske oversikter - Økonomisk oversikt investering 3-4 - Økonomisk

Detaljer

Invest.regnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010

Invest.regnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010 1120 Kirkelig fellesråd 023020 Totalentreprise 390 100 00 1120 Kirkelig fellesråd 091000 Bruk av lån 390-100 00 1120 Kirkelig fellesråd Resultat 1170 Diverse fellesutgift 052901 Egenkapitalinnskudd 180

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sørum kommune Årsregnskap 2005 Side 2

Innholdsfortegnelse. Sørum kommune Årsregnskap 2005 Side 2 Regnskap 2005 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Rapporter etter intern kontoplan...4 Resultatregnskap...5 Investeringsoversikt...7 Balanseregnskap...8 Sammenhengen mellom intern og ekstern kontoplan...12

Detaljer

F_. pps_^agshe#te t hjel p. vd.4 Iuttrek k^#o r OST rrapportetng ~^-- so V.,^ ^--, KOSTRA-regnskap 1999-\?? y ^. Statistisk sentralbyrås håndbøker

F_. pps_^agshe#te t hjel p. vd.4 Iuttrek k^#o r OST rrapportetng ~^-- so V.,^ ^--, KOSTRA-regnskap 1999-\?? y ^. Statistisk sentralbyrås håndbøker Statistisk sentralbyrås håndbøker Ra pp orterin gshåndb KOSTRA-regnskap 1999-\?? y ^. ~^--,,,' ' '' o Ÿ so V.,^ ^--, pps_^agshe#te t hjel p ~, vd.4 Iuttrek k^#o r OST rrapportetng F_. "^ ib ^ 7 \ - '''''S'

Detaljer

Håndbok for KOSTRArapportering

Håndbok for KOSTRArapportering 70 Statistisk sentralbyrås håndbøker Håndbok for KOSTRArapportering 2006 Oppslagshefte til hjelp ved filuttrekk for KOSTRArapportering, regnskap Oktober 2006 Forord KOSTRA prosjektet (KOmmune-STat-RApportering)

Detaljer

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

k i Handbok for KOSTRArapportering 2001 O pslagsiéfte tilbjpp\ ved filuttrekk for ',,,, rapport ^ .N. t! RevIc utgave --\ Kil: tika-\ \ 2 -,(10- \

k i Handbok for KOSTRArapportering 2001 O pslagsiéfte tilbjpp\ ved filuttrekk for ',,,, rapport ^ .N. t! RevIc utgave --\ Kil: tika-\ \ 2 -,(10- \ Statistisk sentralbyrås håndbøker Handbok for KOSTRArapportering 2001 O pslagsiéfte tilbjpp\ ved filuttrekk for ',,,, rapport ^ k i.^ G.N. \t t! RevIc utgave --\ Kil: tika-\ \ 2 -,(10- \,i 70 Statistisk

Detaljer

Håndbok for KOSTRArapportering

Håndbok for KOSTRArapportering 70 Statistisk sentralbyrås håndbøker Håndbok for KOSTRArapportering 2007 Oppslagshefte til hjelp ved filuttrekk for KOSTRA-rapportering, regnskap. Oktober 2007 Forord KOSTRA prosjektet (KOmmune-STat-RApportering)

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Regnskap 2012 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 7. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Ansvar Ansvarsområde Funksjon Tjenesteområde

Ansvar Ansvarsområde Funksjon Tjenesteområde Rev. 25.03.2011 Ansvarskontoplan Ansvar Ansvarsområde Funksjon Tjenesteområde 100 Fellesområde inntekter 2010 Førskole 8000 Skatt på inntekt og formue 8001 Eiendomsskatt 8400 Rammetilskudd, inntektsutjevning

Detaljer

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396 Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Sentraladm. og fellesdrift 5 471 584 4 164 000 4 417 000 4 167 000 4 167 000

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Unjårgga gielda / Nesseby kommune

Unjårgga gielda / Nesseby kommune Unjårgga gielda / Nesseby kommune Årsregnskap 2007 Hovedoversikter... 3 Regnskapsskjema la - Driftsregnskapet... 3 Regnskapsskjema 2a - Investeringsregnskapet... 4 Balanseregnskapet... 5 Økonomisk Oversikt

Detaljer

Lardal kommune. Fra Svarstad. Årsregnskap 2013

Lardal kommune. Fra Svarstad. Årsregnskap 2013 Lardal kommune Fra Svarstad Årsregnskap 2013 14/2-2014 Innholdsfortegnelse INNLEDNING 3 1 Regnskapsoversikter 4 1.1 Regnskapsskjema 1A drift 4 1.2 Regnskapsskjema 1B Fordelt til drift (fra regnskapsskjema

Detaljer

Brutto driftsresultat 46 008 386,71 65 328 670,00 50 679 710,00 40 169 285,95

Brutto driftsresultat 46 008 386,71 65 328 670,00 50 679 710,00 40 169 285,95 Økonomiske oversikter drift VERDAL KOMMUNE 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 33 812 493,07 31 808 515,00 31 808

Detaljer

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Hoved oversikter Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Tall i 1000 kroner Regnskap 2014 Regulert budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue

Detaljer

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune Årsregnskap 2014 Tromsø kommune versjon 13. februar 2015 Sammendrag Tromsø kommunes årsregnskap for 2014 legges herved frem i henhold til bestemmelsene i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107, forskrift

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter ÅRSMELDING 2010 Del 3 Årsregnskap Herøy kommune - Et hav av muligheter - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE 100 Folkevalgte styringsorgan... 4 110 - Administrasjonsenheten... 7 240 Herøy barnehage... 16 260 Herøy

Detaljer

SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015

SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015 SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015 Tall i 1000 kroner BUDSJETT 2015 OPPR. BUD 2014 REGNSKAP 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -12 650-11 900-11 951 Ordinært rammetilskudd -32 350-30

Detaljer

Vedlegg 1-Årsrekneskap 2014 investering

Vedlegg 1-Årsrekneskap 2014 investering Bruker: 18SVEFEI Klokken: 21:59 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Prosjekt: 100 IKT INVESTERINGAR Ansvar: 120 RÅDMANN/FELLESTENESTER Teneste: 12011 ADMINISTRATIV LEIING 31950 DATAPROGRAM 157.138,80 750.000-21.741,80

Detaljer

Kvitsøy kommune Regnskap 2011

Kvitsøy kommune Regnskap 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE - REGNSKAP 2011 KVITSØY KOMMUNE 1 Hovedoversikt driftsregnskap 2011 Side 3 2 Hovedoversikt investeringsregnskap 2011 Side 4 3 Hovedoversikt balanseregnskap 2011 Side 5 4 Regnskapsskjema

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer