Invest.regnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Invest.regnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010"

Transkript

1 1120 Kirkelig fellesråd Totalentreprise Kirkelig fellesråd Bruk av lån Kirkelig fellesråd Resultat 1170 Diverse fellesutgift Egenkapitalinnskudd , , Diverse fellesutgift Overf. fra driftsreg , , Diverse fellesutgift Resultat 1171 It-investering Lønn vikar v/perm me , It-investering Lønn ferievikarer , It-investering Vikar kveld/natt u/r , It-investering Lønn ekstrahjelp , It-investering Lønn ekstrahjelp , It-investering Lønn ekstrahjelp , It-investering Overtid , It-investering Arb.g. andel annen , It-investering Bevert.v.kurs, opplæ , It-investering Kursholder/foreleser , It-investering Kursholder/foreleser , It-investering Kursavgifter It-investering Kursavgifter , It-investering Hotellutg. oppl./kur , , It-investering Diett-/kostgodtgj , , It-investering Annen transport km g , It-investering Ikke oppg.pl. r.utg , , It-investering Kjøp/leasing driftsm It-investering Kjøp/leasing driftsm , It-investering Kjøp/leasing driftsm , It-investering Kjøp/leasing driftsm It-investering Datautstyr/programva , , It-investering Datautstyr/programva , It-investering Datautstyr/programva , It-investering Datautstyr/programva It-investering Datautstyr It-investering Andre tjenester , It-investering Mva komp - full sats , , It-investering Mva komp - full sats , It-investering Mva komp - full sats , , It-investering Mva komp - full sats , , It-investering Mva komp - full sats It-investering Mva komp - full sats It-investering Mva komp - lav sats ,85 430, It-investering Bruk av lån , It-investering Bruk av lån , It-investering Bruk av lån , It-investering Bruk av lån , It-investering Bruk av lån It-investering Overf. fra driftsreg , , It-investering Resultat

2 1173 Inventar og utstyr ( Kjøp/leasing driftsm , Inventar og utstyr ( Kjøp/leasing driftsm , Inventar og utstyr ( Kjøp/leasing driftsm , Inventar og utstyr ( Kjøp/leasing driftsm , Inventar og utstyr ( Kjøp/leasing driftsm , Inventar og utstyr ( Div. inventar og uts , Inventar og utstyr ( Mva komp - full sats , Inventar og utstyr ( Mva komp - full sats , Inventar og utstyr ( Mva komp - full sats , Inventar og utstyr ( Mva komp - full sats , Inventar og utstyr ( Mva komp - full sats , Inventar og utstyr ( Bruk av ubrukte låne , Inventar og utstyr ( Resultat 2119 Bygg: Klausjorda bar Totalentreprise , Bygg: Klausjorda bar Mva komp - full sats , Bygg: Klausjorda bar Bruk av lån , Bygg: Klausjorda bar Bruk av ubrukte låne Bygg: Klausjorda bar Overf. fra driftsreg Bygg: Klausjorda bar Resultat 3105 Utb./renov. B.Skole Andre tjenester Utb./renov. B.Skole Mva komp - full sats , Utb./renov. B.Skole Bruk av lån Utb./renov. B.Skole Overf. fra driftsreg , Utb./renov. B.Skole Resultat 3106 Heis båtsfjord skole Bevert.v.kurs, opplæ , Heis båtsfjord skole Totalentreprise , Heis båtsfjord skole Andre tjenester , Heis båtsfjord skole Mva komp - full sats , Heis båtsfjord skole Morarenter , Heis båtsfjord skole Bruk av ubrukte låne , Heis båtsfjord skole Resultat 3117 Bygg: Båtsfjord skol Vedlikehold mm Bygg: Båtsfjord skol Mva komp - full sats Bygg: Båtsfjord skol Bruk av ubrukte låne Bygg: Båtsfjord skol Resultat 4018 Digital kino Hotellutg. oppl./kur , Digital kino Diett-/kostgodtgj , Digital kino Adm. forpleining Digital kino Annen transport km g , Digital kino Ikke oppg.pl. r.utg , , Digital kino Totalentreprise , ,73

3 4018 Digital kino Kjøp andre (private) Digital kino Mva komp - lav sats , Digital kino Refusjon fra andre , , Digital kino Bruk av lån , Digital kino Bruk av ubrukte låne , Digital kino Bruk ubundne fond Digital kino Resultat 6001 Rehabilitering helse Materialer vedl.h , Rehabilitering helse Mva komp - full sats , Rehabilitering helse Bruk av ubrukte låne , Rehabilitering helse Resultat 6002 Agregat helsesentere Totalentreprise Agregat helsesentere Tekniske instalasjon Agregat helsesentere Andre tjenester Agregat helsesentere Mva komp - full sats Agregat helsesentere Bruk av lån Agregat helsesentere Bruk av ubrukte låne Agregat helsesentere Overf. fra driftsreg Agregat helsesentere Resultat 6012 Bygg: Helsesenter Tekniske instalasjon Bygg: Helsesenter Mva komp - full sats Bygg: Helsesenter Bruk av lån Bygg: Helsesenter Bruk av ubrukte låne Bygg: Helsesenter Overf. fra driftsreg Bygg: Helsesenter Resultat 8001 Tomter Salg av fast eiendom , , Tomter Salg av fast eiendom , Tomter Resultat , , Bygg: Idrettshallen Totalentreprise , Bygg: Idrettshallen Mva komp - full sats , Bygg: Idrettshallen Avsetn. ub. fond Bygg: Idrettshallen Overføring fylkesk Bygg: Idrettshallen Bruk av lån Bygg: Idrettshallen Bruk av ubrukte låne , Bygg: Idrettshallen Bruk ubundne fond Bygg: Idrettshallen Overf. fra driftsreg Bygg: Idrettshallen Resultat 8125 Bygg: Rådhuset Kjøp/leasing driftsm , Bygg: Rådhuset Kjøp/leasing driftsm , Bygg: Rådhuset Vedlikehold mm ,80

4 8125 Bygg: Rådhuset Vedlikehold mm , Bygg: Rådhuset Vedlikehold mm , Bygg: Rådhuset Totalentreprise , Bygg: Rådhuset Totalentreprise , Bygg: Rådhuset Kjøp av renovasjonst Bygg: Rådhuset Mva komp - full sats , Bygg: Rådhuset Mva komp - full sats , Bygg: Rådhuset Mva komp - full sats , Bygg: Rådhuset Mva komp - full sats , Bygg: Rådhuset Bruk av lån , Bygg: Rådhuset Overf. fra driftsreg , Bygg: Rådhuset Resultat , Bygg: Andre bygg Totalentreprise , Bygg: Andre bygg Mva komp - full sats , Bygg: Andre bygg Bruk av ubrukte låne , Bygg: Andre bygg Resultat 8129 Bygg: Hamningberg/sy Overføring andre Bygg: Hamningberg/sy Bruk av lån Bygg: Hamningberg/sy Resultat 8131 Bygg: Innendørs ride Ikke oppg.pl. r.utg , Bygg: Innendørs ride Totalentreprise Bygg: Innendørs ride Totalentreprise , , Bygg: Innendørs ride Andre tjenester , Bygg: Innendørs ride Andre tjenester , , Bygg: Innendørs ride Mva komp - full sats , Bygg: Innendørs ride Mva komp - full sats , , Bygg: Innendørs ride Refusjon fra andre Bygg: Innendørs ride Overføring fylkesk Bygg: Innendørs ride Bruk av lån , Bygg: Innendørs ride Bruk av ubrukte låne Bygg: Innendørs ride Overf. fra driftsreg , Bygg: Innendørs ride Resultat , Vei og gatelys Asfaltering Vei og gatelys Totalentreprise , Vei og gatelys Mva komp - full sats , Vei og gatelys Bruk av lån Vei og gatelys Bruk av ubrukte låne Vei og gatelys Overf. fra driftsreg , Vei og gatelys Resultat 8201 Hytte- og bygdeveier Lønn servicepersonel Hytte- og bygdeveier Leie lokaler/grunn Hytte- og bygdeveier Totalentreprise , ,80

5 8201 Hytte- og bygdeveier Mva komp - full sats , , Hytte- og bygdeveier Morarenter , Hytte- og bygdeveier Bruk av lån , Hytte- og bygdeveier Bruk av ubrukte låne , Hytte- og bygdeveier Bruk disp.fond , Hytte- og bygdeveier Overf. fra driftsreg , Hytte- og bygdeveier Resultat , Vann/avløp Lønn ekstrahjelp , Vann/avløp Lønn ekstrahjelp , Vann/avløp Bevert. ved adm.repr , Vann/avløp Vedlikehold mm , Vann/avløp Totalentreprise , , Vann/avløp Totalentreprise , , Vann/avløp Andre tjenester , , Vann/avløp Andre tjenester , , Vann/avløp Andre tjenester , Vann/avløp Morarenter , Vann/avløp Avg.pliktige gebyr , Vann/avløp Bruk av lån , Vann/avløp Bruk av lån , Vann/avløp Bruk av ubrukte låne , Vann/avløp Bruk av ubrukte låne , Vann/avløp Resultat 8602 Regulering Maridalen Andre tjenester , Regulering Maridalen Mva komp - full sats , Regulering Maridalen Morarenter , Regulering Maridalen Bruk av ubrukte låne , Regulering Maridalen Resultat 8603 Fylling Båtsfjordbru Totalentreprise , Fylling Båtsfjordbru Andre tjenester , Fylling Båtsfjordbru Mva komp - full sats , Fylling Båtsfjordbru Bruk av lån Fylling Båtsfjordbru Overf. fra driftsreg , Fylling Båtsfjordbru Resultat 8604 Kommuneplaner Andre tjenester Kommuneplaner Mva komp - full sats Kommuneplaner Bruk av ubrukte låne Kommuneplaner Overf. fra driftsreg Kommuneplaner Resultat 8605 Energi- og klimaplan Annonse , Energi- og klimaplan Andre tjenester Energi- og klimaplan Mva komp - full sats ,

6 8605 Energi- og klimaplan Refusjon fra andre Energi- og klimaplan Bruk av lån Energi- og klimaplan Resultat , Snøskjermer Lønn servicepersonel Snøskjermer Overtid , Snøskjermer Vedlikehold mm , Snøskjermer Totalentreprise , Snøskjermer Mva komp - full sats , Snøskjermer Bruk ubundne fond , Snøskjermer Overf. fra driftsreg Snøskjermer Resultat 8610 Arealer i havna Annonse , Arealer i havna Leie lokaler/grunn , Arealer i havna Tekniske instalasjon , Arealer i havna Andre tjenester , , Arealer i havna Andre tjenester Arealer i havna Mva komp - full sats , , Arealer i havna Mva komp - full sats , Arealer i havna Morarenter ,83 122, Arealer i havna Bruk av lån , Arealer i havna Bruk av ubrukte låne , Arealer i havna Overf. fra driftsreg , Arealer i havna Overf. fra driftsreg Arealer i havna Resultat 8612 Sentrumsutvikling Vedlikehold mm , , Sentrumsutvikling Vedlikehold mm , , Sentrumsutvikling Totalentreprise Sentrumsutvikling Totalentreprise , Sentrumsutvikling Totalentreprise , Sentrumsutvikling Andre tjenester , Sentrumsutvikling Mva komp - full sats , , Sentrumsutvikling Mva komp - full sats , , Sentrumsutvikling Tapte kundefordr , Sentrumsutvikling Morarenter , Sentrumsutvikling Avg.pliktige gebyr , Sentrumsutvikling Refusjon fylkeskomm Sentrumsutvikling Refusjon fra andre , Sentrumsutvikling Bruk ubundne fond , Sentrumsutvikling Overf. fra driftsreg , Sentrumsutvikling Overf. fra driftsreg , , Sentrumsutvikling Overf. fra driftsreg , Sentrumsutvikling Resultat , Torg/kaipromeade Bevert.v.kurs, opplæ Torg/kaipromeade Annonse ,20

7 8613 Torg/kaipromeade Transportutg , Torg/kaipromeade Ikke oppg.pl. r.utg , Torg/kaipromeade Totalentreprise , Torg/kaipromeade Andre tjenester , , Torg/kaipromeade Andre tjenester , Torg/kaipromeade Mva komp - full sats , , Torg/kaipromeade Mva komp - full sats , Torg/kaipromeade Avsetn. ub. fond , Torg/kaipromeade Refusjon fylkeskomm Torg/kaipromeade Bruk av lån , , Torg/kaipromeade Bruk av ubrukte låne , Torg/kaipromeade Overf. fra driftsreg , Torg/kaipromeade Resultat 8700 Bil- og maskinpark Kjøp av transportm , Bil- og maskinpark Kjøp av transportm , Bil- og maskinpark Mva komp - full sats , Bil- og maskinpark Mva komp - full sats , Bil- og maskinpark Salg av driftsmidler Bil- og maskinpark Bruk av lån , Bil- og maskinpark Bruk av lån , Bil- og maskinpark Resultat 8900 Båtsfjord Havn Kjøp aksjer/andeler Båtsfjord Havn Overf. fra driftsreg Båtsfjord Havn Resultat 8950 Salg tomter (Havn) Avsetn. ub. fond Salg tomter (Havn) Salg av tomter Salg tomter (Havn) Resultat 8951 Flytebrygger (Havn) Totalentreprise , Flytebrygger (Havn) Avsetn. ub. fond , Flytebrygger (Havn) Refusjon fra staten Flytebrygger (Havn) Resultat 9200 Renter, avdrag og ak Avdragsutgifter , Renter, avdrag og ak Kjøp aksjer/andeler , Renter, avdrag og ak Avsetn. ub. fond , Renter, avdrag og ak Avsetn. b. fond , , Renter, avdrag og ak Bruk av ubrukte låne Renter, avdrag og ak Avdrag startlån , , Renter, avdrag og ak Salg aksjer/andeler , Renter, avdrag og ak Bruk ubundne fond , Renter, avdrag og ak Resultat

8 9250 Utlån Utlån fondsmidl.form Utlån Utlån fiskerifond Utlån Utlån av kommunens e Utlån Utlån Butikkfond Utlån Avsetn. ub. fond , , Utlån Avsetn. ub. fond , Utlån Mottatte avdrag , Utlån Mottatte avdrag , , Utlån Bruk av fiskerifond Utlån Bruk bundne fond Utlån Bruk bundne fond Utlån Overf. fra driftsreg Utlån Resultat Samlet resultat

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik

Beskrivelse Budsjett 2013 Forbruk 1006 % Kommentar Prognose avvik Regnskapsrapport for helse og omsorg pr. 10.06.2013 1 Administrasjon fellestjenester helsesenter Fast lønn, drift 1 037 170 91 615,83 Lønn rådgiver skal også føres her Lønn vikarer v/perm 0 178 613,08

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter

ÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter ÅRSMELDING 2010 Del 3 Årsregnskap Herøy kommune - Et hav av muligheter - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE 100 Folkevalgte styringsorgan... 4 110 - Administrasjonsenheten... 7 240 Herøy barnehage... 16 260 Herøy

Detaljer

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Hoved oversikter Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Tall i 1000 kroner Regnskap 2014 Regulert budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue

Detaljer

4 228 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0. 3 746 0 0 1 626 0 0 8 000 0 0 Kjøp av varer og tj egenpr 13 372 0 0

4 228 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0. 3 746 0 0 1 626 0 0 8 000 0 0 Kjøp av varer og tj egenpr 13 372 0 0 0001 Prosjekt NordVest Russland 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 1.101020.202.0 Lønn undervisningspersonell 4 228 0 0 Lønn og sosiale utgifter 4 228 0 0 100195 Kjøp av varer og tj egenpr 1.111500.202.0

Detaljer

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag

Faktiske endringer KS vedtak 070/13 vs Administrasjonens forslag Faktiske endringer KS 070/13 vs 180001 Rammetilskudd -167 253 000-166 295 000 958 000 958 000 181001 Integreringstilskudd -5 450 400-5 998 200-547 800-547 800-21 150-14 969 187400 Eiendomsskatt 000 000

Detaljer

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Regnskap 2012 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 7. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer

Oversikt detaljbudsjett resultatenheter/tjenesterammer 10101 Fast lønn 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1764500 10801 Lønn ordfører, varaordfører 1001 Politisk styring 10150 Politisk styring 1203555 10802 Lønn frikjøp 1001 Politisk styring 10150

Detaljer

1 798 0 0 utgifter 1 798 0 0. -333 338 0 0 inntekter -333 338 0 0. Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig -331 540 0 0

1 798 0 0 utgifter 1 798 0 0. -333 338 0 0 inntekter -333 338 0 0. Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig -331 540 0 0 1000 Kommunestyre og formannskap 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 0.01209 Andre driftsutgifter 1 798 0 0 utgifter 1 798 0 0 0.06700 Salg av fast eiendom 333 338 0 0 inntekter

Detaljer

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396

<<1>> -5 471 584-4 164 000-4 417 000-4 167 000-4 167 000-4 167 000 15 236 095 16 789 000 13 253 000 12 435 713 11 574 692 10 836 396 Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Inntekter Utgifter Netto Sentraladm. og fellesdrift 5 471 584 4 164 000 4 417 000 4 167 000 4 167 000

Detaljer

Unjårgga gielda / Nesseby kommune

Unjårgga gielda / Nesseby kommune Unjårgga gielda / Nesseby kommune Årsregnskap 2007 Hovedoversikter... 3 Regnskapsskjema la - Driftsregnskapet... 3 Regnskapsskjema 2a - Investeringsregnskapet... 4 Balanseregnskapet... 5 Økonomisk Oversikt

Detaljer

Artsdimensjon. Beskrivelse 0 LØNN

Artsdimensjon. Beskrivelse 0 LØNN Artsdimensjon Art Beskrivelse 0 LØNN 010 FAST LØNN 01000 LØNN I FASTE STILLINGER 01030 LØNN TILLITSVALGTE 01040 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG 01050 HELLIGDAGSTILLEGG 01060 KVELDS- OG NATTILLEGG 01070 DIV. TILLEGG

Detaljer

Kvitsøy kommune Regnskap 2011

Kvitsøy kommune Regnskap 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE - REGNSKAP 2011 KVITSØY KOMMUNE 1 Hovedoversikt driftsregnskap 2011 Side 3 2 Hovedoversikt investeringsregnskap 2011 Side 4 3 Hovedoversikt balanseregnskap 2011 Side 5 4 Regnskapsskjema

Detaljer

Ansvar Ansvarsområde Funksjon Tjenesteområde

Ansvar Ansvarsområde Funksjon Tjenesteområde Rev. 25.03.2011 Ansvarskontoplan Ansvar Ansvarsområde Funksjon Tjenesteområde 100 Fellesområde inntekter 2010 Førskole 8000 Skatt på inntekt og formue 8001 Eiendomsskatt 8400 Rammetilskudd, inntektsutjevning

Detaljer

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Regnskap 2006

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Regnskap 2006 sskjema 1A - Driftsregnskapet Regulert Opprinnelig budsjett budsjett 2006 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -48 242 320 900 000-50 000 000-49 549 164 Ordinært rammetilskudd -41 887 061-3

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: 3/69 Møtedato/tid: 6.5.23, kl. 9: Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Møtedeltakere: Kari Slungård, leder Toralf Øverås Astrid Jensen Forfall: Ingen.

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013

ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010 2013 FOSNES KOMMUNE Rådmannens innstilling ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 Innholdsfortegnelse Økonomiske oversikter - Økonomisk oversikt investering 3-4 - Økonomisk

Detaljer

Regnskap 2011 Regnskap 2010 Absolutt avvik 21000001 Kasse 0,00 53 240,50-53 240,50 21000010 Kasse 64 491,50 0,00 64 491,50 Kasse 64 491,50 53 240,50

Regnskap 2011 Regnskap 2010 Absolutt avvik 21000001 Kasse 0,00 53 240,50-53 240,50 21000010 Kasse 64 491,50 0,00 64 491,50 Kasse 64 491,50 53 240,50 Tekst balanse Regnskap 2011 Regnskap 2010 Absolutt avvik 21000001 Kasse 0,00 53 240,50-53 240,50 21000010 Kasse 64 491,50 0,00 64 491,50 Kasse 64 491,50 53 240,50 11 251,00 21020001 Bank 3 510 338,07 2

Detaljer

NETTO 43 000 43 000 43 768

NETTO 43 000 43 000 43 768 1.1000 HAVNESTYRET 1.1000.0800.330 GODTGJØRELSE HAVNESTYRET 33 000 33 000 31 270 1.1000.1290.330 ANDRE DRIFTSUTGIFTER 2 000 2 000 2 990 1.1000.1600.330 OPPG PLIKTIGE REISER 3 000 3 000-1.1000.1750.330

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Årsregnskap 2009

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Årsregnskap 2009 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Årsregnskap 2009 Hovedoversikter... 3 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET... 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET... 4 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 5 ØKONOMISK

Detaljer

Grimstad kommune årsregnskap 2013

Grimstad kommune årsregnskap 2013 Grimstad kommune årsregnskap Side 2 Grimstad kommune årsregnskap Innholdsfortegnelse Signaturer 5 DRIFTSREGNSKAP 6 Anskaffelse og anvendelse av midler 7 Hovedoversikt drift 8 sskjema 1A 9 sskjema 1B 10

Detaljer

REGNSKAP 2014 FOR GRATANGEN KOMMUNE

REGNSKAP 2014 FOR GRATANGEN KOMMUNE 1 REGNSKAP 2014 FOR GRATANGEN KOMMUNE ÅRSTEINHORNET Foto: Karl Fredrik Normann 2 INNHOLD REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFT 2014... 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A INVESTERING 2014... 4 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2014... 5 ØKONOMISK

Detaljer

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 6 Skjema 2A 6 Skjema 2B - Investeringer i anleggsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune Årsregnskap 2014 Tromsø kommune versjon 13. februar 2015 Sammendrag Tromsø kommunes årsregnskap for 2014 legges herved frem i henhold til bestemmelsene i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107, forskrift

Detaljer

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

NAMSOS KOMMUNE Kommunestyret 24. april 2008

NAMSOS KOMMUNE Kommunestyret 24. april 2008 NAMSOS KOMMUNE Kommunestyret 24. april 2008 ÅRSREGNSKAP 2007 - INNHOLD: Side Regnskap: 3 Driftsregnskap 4 Balanse 5 Regnskapsskjema 1A Drift 6 Regnskapsskjema 1B Drift 7 Endring i arbeidskapital 8 Anskaffelse

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2012 HAMAR KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Resultatregnskap 2012 - regnskapssjema 1A og 1B 3 Investeringsregnskap 2012 - regnskapsskjema 2A og 2B 4 Balanseregnskapet 2012 - regnskapsskjema 3 5

Detaljer