Edbutstyr og programvare Bruk av disposisjonsfond

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "0 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 Edbutstyr og programvare. 0 0-800 000-800 000-800 000-800 000 0 Bruk av disposisjonsfond"

Transkript

1 Formannskapets innstilling : Valgte tiltak investering Kapittel : Sentraladministrasjonen P.nr 33: IKT investeringer generelt Generelle kostnader: Oppgradering av nettverk alle enheter uavhengig av IKTsamarbeid kr 3., Nødvendige tiltak datarom uavhengig av IKTsamarbeid kr 3. Utskifting av datamaskiner, lisenser 4. Investert Gjenstående Ansvar Ansvar: EDButgifter (135) Edbutstyr og programvare Momskompensasjon investeringer Bruk av disposisjonsfond Overf fra driftsregnskapet Sum fond Sum bruk av driftsmidler Sum annet Driftskonsekvenser Ansvar Ansvar: Diverse (161) november 212 kl Side

2 Overføring til kapitalregnsk Momskompensasjon investering Sum utgifter Sum inntekter Sum netto 2 2 P.nr. 34: IKT investeringer skolene Ramma på kr 1.. inneholder: Utskifting/flere datamaskiner til elever og lærere kr. 9. Oppgradering elevservere kr. 1. Investert Gjenstående Ansvar Ansvar: EDButgifter (135) Edbutstyr og programvare Momskompensasjon investeringer Bruk av disposisjonsfond Overf fra driftsregnskapet november 212 kl Side

3 Sum fond Sum bruk av driftsmidler Sum annet Driftskonsekvenser Ansvar Ansvar: Diverse (161) Overføring til kapitalregnsk Momskompensasjon investering Sum utgifter Sum inntekter Sum netto 2 2 P.nr. 2: Egenkapitalinnskudd KLP KLP har innkalt egenkapitalskudd de siste årene. For 212 er tilskuddet,3% av premiereserven i KLP for fellesordninga (,3% av 2 mill. kr.), og,6% av pensjonsgrunnlaget for sjukepleierordninga (,6% av 18 mill. kr.) Forutsetningene er beholdt for alle årene i økonomiplanperioden. Investert Gjenstående Ansvar Ansvar: Renter og avdrag (91) Kjøp av aksjer og andeler Bruk av disposisjonsfond 27. november 212 kl Side

4 Sum fond Kapittel : Plan, gebyrbelagte tjenesteområder P. nr. 641: Uskifting asbestledn. Kleiva Liaklev Investert Gjenstående Ansvar Ansvar: Vann (561) november 212 kl Side

5 P.nr 643: Utskift. asbestledn. Buvik S.Brekka 212 Investert Gjenstående Ansvar Ansvar: Vann (561) P.nr. 48: Kjøp av feierbil Dagens feierbil ble innkjøpt i 2, og med en avskriving over 1 år er denne nå avskrevet. Det er flere fordeler med å kjøpe ny bil nå. Det vil bli lavere drifts og vedlikeholdskostnader, mer driftsikker bil, samt at den gamle har en viss restverdi. En god løsning kan være å kjøpe en bil som er spesialbygd for bruk i brannvesenet, lik den vi nå har til boligtilsyn/teknisk vakt. Det er her avgiftsfritak til staten, noe som gir lave kostnader men høy bruks og salgsverdi. Antar ca. kr 4. Investert Gjenstående 27. november 212 kl Side

6 P.nr. 636: Ledningstilkn. Skjetne Vassverk Investert Gjenstående Ansvar Ansvar: Vann (561) P.nr. 644:Utskiftn. asbestledn. Elistranda langs Fv november 212 kl Side

7 Investert Gjenstående Ansvar Ansvar: Vann (561) P.nr. 645: Forlengelse Sildværveien Sandløkk Investert Gjenstående Ansvar Ansvar: Vann (561) november 212 kl Side

8 P.nr. 65: Opprydding i Brekka, vann, trinn III. Investert Gjenstående Ansvar Ansvar: Vann (561) november 212 kl Side

9 213 P.nr. 651: Opprydding i Brekka, vann, trinn IV. Investert Gjenstående Ansvar Ansvar: Vann (561) P.nr. 652: Opprydding i Brekka, vann, trinn V. Investert Gjenstående Ansvar Ansvar: Vann (561) november 212 kl Side

10 P.nr. 735: Kloakkering Naustmælen, søndre byggetrinn. Investert Gjenstående Ansvar Ansvar: Avløp (571) november 212 kl Side

11 P.nr. 736: Mottak slam fra tette tanker, buffertank. Investert Gjenstående Ansvar Ansvar: Avløp (571) P.nr. 75: Opprydding i Brekka, avløp trinn III. Investert Gjenstående 27. november 212 kl Side

12 Ansvar Ansvar: Avløp (571) P.nr. 751:Opprydding Brekka,avløp, trinn IV. Investert Gjenstående Ansvar Ansvar: Avløp (571) november 212 kl Side

13 P.nr. 752:Opprydding Brekka, avløp, trinn V. Investert Gjenstående Ansvar Ansvar: Avløp (571) P.nr.: 727:Kloakkering/Lykkjneset/Havenget 27. november 212 kl Side

14 Investert Gjenstående Ansvar Ansvar: Avløp (571) Kapittel : Eiendomsdrift P.nr 329: Utbygging Buvik skole. Utbyggingskostnad kr. 64. mill, ref. rapport om kapasitetsutbygging, trinn 1. Investert Gjenstående Ansvar Ansvar: Buvik skole (532) november 212 kl Side

15 213 Moms refusjonsberettiget Momskompensasjon investeringer Bruk av disposisjonsfond Sum fond Sum annet P.nr. 75: Salg av eiendommer 212 Forslaget innebærer salg av: Gamle Børsa barnehage Tomt i Børsa sentrum Tomt til småhus i Trøan, Viggja Vi har tidligere forsøkt å gjennomføre salg av disse, uten hell. Salgene gjennomføres med hjelp av eiendomsmegler. Salgsinntekt 3.. Salgsomkostninger kr. 25., avsetning kap.fond kr november 212 kl Side

16 Investert Gjenstående Ansvar Ansvar: Andre fellesutgifter (55) Konsulenttjenester Avsetn til ubundne kapitalfond Salg av boligtomter Sum annet 3 3 P.nr. 437: Ny barnehage i Buvika. Ny 6avdelingsbarnehage bygges i 213 og 214, med driftsstart 214. Investert Gjenstående Ansvar Ansvar: Ny barnehage i Buvika (549) Moms refusjonsberettiget Momskompensasjon investeringer 27. november 212 kl Side

17 Bruk av disposisjonsfond Overf fra driftsregnskapet Sum fond Sum bruk av driftsmidler Sum annet Driftskonsekvenser Ansvar Ansvar: Diverse (161) Overføring til kapitalregnsk Momskompensasjon investering Sum utgifter Sum inntekter Sum netto Ansvar Ansvar: Ny barnehage i Buvika (549) november 212 kl Side

18 Lønn faste stillinger renhold Pensjonspremie KLP Arbeidsgiveravgift Rengjøringsmidler Elektrisitet Sum utgifter Sum inntekter Sum netto P.nr. 84: Trafikksikkerhetsplan kommunale veger. 215: iht. trafikksikkerhetsplan Pundslibakken, Buvika Investert Gjenstående Ansvar Ansvar: Kommunal veg. (581) Overf og tilsk fra staten november 212 kl Side

19 Sum tilskudd P.nr. 841: Trafikksikkerhetsplan fylkesveger. Iht. trafikksikkerhetsplan : 213: Fv , Fv. 81 kr. 32., Fv : Fv , Fv. 79 kr. 15. Investert Gjenstående Ansvar Ansvar: Kommunal veg. (581) Overf og tilsk fra staten Sum tilskudd november 212 kl Side

20 213 P. nr. 337: Bygging av skole i Børsa. Utbyggingskostnad 125 mill. kr. Finansiering: Lån: 85 mill. kr. Momskomp: 25 mill. kr. Investeringsramme skolebygg: 15 mill. kr. Rentekompensasjon for 15 mill. kr. lagt inn. Eskatt boliger 4 promille fra 214 er lagt inn som eget driftstiltak. Investert Gjenstående Ansvar Ansvar: Børsa skole (533) Moms refusjonsberettiget Momskompensasjon investeringer Sum annet november 212 kl Side

21 Driftskonsekvenser Ansvar Ansvar: Div. generelle tilskott (851) Overf tilskudd fra staten Sum utgifter Sum inntekter Sum netto P.nr. 377 SUS. Etablering av 2 grupperom i trapperom. Ombygging av trapperom slik at det blir bygget 2 grupperom her. Tilbud fra Dafro AS kr Inventar kr Uforutsett 2% kr 12.. Mva kr. 18. og internlønn kr. 8.. blir dette kr Investert Gjenstående Ansvar Ansvar: Skaun ungdomsskole (537) Moms refusjonsberettiget Bruk av disposisjonsfond Overf fra driftsregnskapet november 212 kl Side

22 Sum fond Sum bruk av driftsmidler 8 18 Driftskonsekvenser Ansvar Ansvar: Diverse (161) Overføring til kapitalregnsk Momskompensasjon investering Sum utgifter Sum inntekter Sum netto P.nr 823: Ny hovedadkomst Buvik skole 212 Investert Gjenstående Ansvar Ansvar: Kommunal veg. (581) Kjøp av annen tomt grunn november 212 kl Side

23 Bruk av ubundne kapitalfond Sum fond Sum driftskonsekvenser Sum andre driftskonsekvenser november 212 kl Side

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 15.11.2012 kl. 12.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 15.11.2012 kl. 12.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 15.11.2012 kl. 12.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 6/12: SKAUN KOMMUNES BUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-16 Varamedlemmer møter

Detaljer

0 675 000 675 000 675 000 2 025 000 Eiendomsskatt, annen eiendom

0 675 000 675 000 675 000 2 025 000 Eiendomsskatt, annen eiendom Formannskapets innstilling 23.11.12. Valgte tiltak Drift. Kapittel : Frie inntekter, avsetninger, renter og avdrag Eiendomsskatt på bolig 4 promille. 2014 Eiendomsskatt på bolig og verk/bruk 4 promille.

Detaljer

Totalt Investert 2014 2015 2016 2017 Gjenstående. Sted Ansvar: Avløp (04311) 2014 2015 2016 2017 Totalt

Totalt Investert 2014 2015 2016 2017 Gjenstående. Sted Ansvar: Avløp (04311) 2014 2015 2016 2017 Totalt Kapittel : DRIFT 4: VAR PÅKOSTNING AVLØPSNETTET I 2013 startet driftsenheten prosjektet med å utbedre ledningsnettet for avløp. Det var satt av 3,6 mill kroner til påkostning av avløpsnettet i perioden

Detaljer

Skaun kommunes profileringsfilmer ble vist før behandlingen av sak 88/13. Sak 88/13 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT FOR 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-17

Skaun kommunes profileringsfilmer ble vist før behandlingen av sak 88/13. Sak 88/13 SKAUN KOMMUNES BUDSJETT FOR 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-17 Side 3 Ordfører Jon P. Husby refererte svar fra Skanska på spørsmål fra Krf, referert i kommunestyrets møte 12.12.2013, vedrørende stenging av tunneler på E 39 nattestid: På spørsmål om skilting, omkjøringsveier

Detaljer

Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A vedtas iht. pkt. 3.2 i økonomirapporten.

Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A vedtas iht. pkt. 3.2 i økonomirapporten. Arkivsaksnr.:12/1635 SAKEN GJELDER: ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: Økonomirapporten for 2 tertial tas til orientering. Driftsbudsjettet: Hovedtallene i budsjettskjema 1A

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet 21.11.2013 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet 21.11.2013 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet 21.11.2013 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TEMA: Kapto AS: orientering Næringsforeningen i Trondheimsregionen Skaun ved Hans Petter Øien Kvam TIL BEHANDLING:

Detaljer

990 000 0 990 000 0 0 0 0 Vedlikehold og byggetjenester, nybygg. -1 237 500 0-1 237 500 0 0 0 0 Bruk av nye lån

990 000 0 990 000 0 0 0 0 Vedlikehold og byggetjenester, nybygg. -1 237 500 0-1 237 500 0 0 0 0 Bruk av nye lån 212 1 1 26 3 1 Kapittel : PRIMÆRHELSETJENESTEN LEGETJENSTEN RØNTGEN Røntgenutstyret ved Berlevåg kommune er av typen Philips Practix 21 er fra 1989, og er klar for å bli utfastet. Allerede i 21 meldte

Detaljer

~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,-

~~rilcsen økonomisjef . ~', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- o 2012: o 2013: o 2014: o 2015: kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- Det er kun i 2013 vi må redusere avdragsinnbetalingen for å komme i balanse. Reduksjonen er på kr. 140 900,-.

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Overordnet målsetning: Utvikle Evje og Hornnes til et pulserende regionsenter i Agder

Overordnet målsetning: Utvikle Evje og Hornnes til et pulserende regionsenter i Agder Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan 2015 2018 Vedtatt i kommunestyret 11.12.2014 Vår visjon: Hjertet i Agder Overordnet målsetning: Utvikle Evje og Hornnes til et pulserende regionsenter i Agder

Detaljer

Overordnet målsetning: Utvikle Evje og Hornnes til et pulserende regionsenter i Agder

Overordnet målsetning: Utvikle Evje og Hornnes til et pulserende regionsenter i Agder Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan 2014 2017 Vedtatt i kommunestyret 12.12.13 Vår visjon: Hjertet i Agder Overordnet målsetning: Utvikle Evje og Hornnes til et pulserende regionsenter i Agder INNHOLD

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Økonomiplan 2012-15

LEIRFJORD KOMMUNE. Rådmannens innstilling. Økonomiplan 2012-15 LEIRFJORD KOMMUNE Rådmannens innstilling Økonomiplan 202-5 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning s. 2 Demograf s. 3 Økonomisk utvikling s. 4 Driftsbudsjett s. 6 Budsjettskjema A driftsbudsjett 202-5 s. 9 Budsjettskjema

Detaljer

Økonomirapport nr 2-2009

Økonomirapport nr 2-2009 Økonomirapport nr 2-2009 per 31. mai 2009 Rådmannens innstilling (rådmannen vil legge fram et nytt forslag til innstilling i møtet): Kommunestyret tar økonomirapport nr 2-2009 til etterretning. Følgende

Detaljer

Totalt Investert 2013 2014 2015 2016 Gjenstående. Ansvar Ansvar: Berlevåg skole byggeprosjekt (04920)

Totalt Investert 2013 2014 2015 2016 Gjenstående. Ansvar Ansvar: Berlevåg skole byggeprosjekt (04920) Kapittel : DRIFT BERLEVÅG SKOLE NYBYGG Nye Berlevåg skole budsjetteres med 60 000 000,. I den ligger skole for trinnene 110 samt barnehage med plass til 65 barn. Riving av gamle Berlevåg skole er budsjettert

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/484

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/484 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/484 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015 2018 Rådmannens innstilling: 1. sskatten skrives ut etter de maksimalsatser som Stortinget

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 14/53 Formannskapet 13.11.2014 Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato 14/53 Formannskapet 13.11.2014 Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 31.10.2014 Referanse: 24781/2014 Arkiv: 151 Vår saksbehandler: David Sande Årsbudsjett 2015 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato 14/53 Formannskapet 13.11.2014 Kommunestyret

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011-2014 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Jostein Grimstad jostein.grimstad@verdal.kommune.no 74 04 82 59 Arkivref: 2010/8936 - / Saksordfører:

Detaljer

Grong Kommune. Sammendrag av; GRONG KOMMUNE. - Et aktivt og robust regionsenter med livskvalitet og mangfold. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018

Grong Kommune. Sammendrag av; GRONG KOMMUNE. - Et aktivt og robust regionsenter med livskvalitet og mangfold. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Grong Kommune - Et aktivt og robust regionsenter med livskvalitet og mangfold Sammendrag av; Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 GRONG KOMMUNE - Et aktivt og robust regionsenter med livskvalitet og

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSMØTE

REPRESENTANTSKAPSMØTE NORDRE FOLLO RENSEANLEGG IKS Telefon: 64 97 44 50 E-post: post@nfra.no 1407 Vinterbro REPRESENTANTSKAPSMØTE SAKSKART: Herved innkalles det til representantskapsmøte nr. 2/ 2015 MANDAG 21. SEPTEMBER KL.

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2006-2009

ØKONOMIPLAN 2006-2009 Holtålen Kommune Holtålen - mulighetenes kommune ØKONOMIPLAN 2006-2009 Økonomiplan 2006-2009 Vedtatt i kommunestyrets møte den 15.12.2005 sak nr. 45/05 Innholdsfortegnelse: 1 GRUNNLAG OG UTVIKLINGSTREKK...

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

GJERDRUM KOMMUNE SAKSFRAMLEGG GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 10224/2012-150 08.10.2012 Saksbehandler: David Eriksen ØKONOMIPLAN 2013-2019 SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet - Fast utvalg plan 24.10.2012 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL INVESTERINGSBUDSJETT

NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL INVESTERINGSBUDSJETT 211 NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL INVESTERINGSBUDSJETT Kapittel : Rådmannens forslag til investeringer Tiltak 112 Restaurere Hamningberg kapell Sommeren 21 har skifertak på Hamningberh

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 13/724

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 13/724 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 13/724 BUDSJETT / ØKONOMIPLAN - 2017 Rådmannens innstilling: 1. Inntektsskatten skrives ut etter de maksimalsatser som Stortinget

Detaljer

Totalt Investert 2010 2011 2012 2013 Gjenstående. 1171 (IT-investering)

Totalt Investert 2010 2011 2012 2013 Gjenstående. 1171 (IT-investering) Kapittel : Rådmannens forslag 1171 EDB Det legges opp til investeringer alle kommende 4 år. EDBinvesteringer vil generelt være et av de mest effektive hjelpemidlene til å effektivisere kommunens drift.

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

FORMANNSKAP 15.01.13. Budsjettår 2 013

FORMANNSKAP 15.01.13. Budsjettår 2 013 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 15.01.13 Saknr: Tittel: 03/13

Detaljer

4.1. Økonomi kommuneregnskapet (pliktig årsberetning)

4.1. Økonomi kommuneregnskapet (pliktig årsberetning) Hovedresultater på fokusområder 4.1. Økonomi kommuneregnskapet (pliktig årsberetning) Innledning Det kommunale regnskapet føres etter et finansielt orientert system og følger anordningsprinsippet. Det

Detaljer

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 Foto: Arnfinn Håverstad 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Nr. Tema Side 1. Innholdsfortegnelse 1 2. Saksutredning 2 3. Endringer i drift 3 4. Endringer i

Detaljer