Regnskap 2011 Regnskap 2010 Absolutt avvik Kasse 0, , , Kasse ,50 0, ,50 Kasse , ,50

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskap 2011 Regnskap 2010 Absolutt avvik 21000001 Kasse 0,00 53 240,50-53 240,50 21000010 Kasse 64 491,50 0,00 64 491,50 Kasse 64 491,50 53 240,50"

Transkript

1 Tekst balanse Regnskap 2011 Regnskap 2010 Absolutt avvik Kasse 0, , , Kasse ,50 0, ,50 Kasse , , , Bank , , , Remittering lønn ERV , , , Bank innbetaling fakturering , , , Komm.fakt , , , Bank interim 0, , , (legetj.) 0, , , IKT 0, , , Sp.nord-norge , , , Renter , , , FOKUS , , , Rentekonto 6 498, ,77 737, Gravlegat , ,00 83, DNBNor ,47 0, , Tilfluktsrom , , , Fond idrettshall , , , Diverse fond , , , Næringsfond , , , Kap.fond , , , Utviklingsfond , , ,41 Forretnings- og sparebanker , , , Ny skattetrekkskonto , , ,00 Ikke disponible bankinnskudd , , , Mva-kompensasjon, refusjonskrav 290,90 290,90 0, Mva-kompensasjon fra skattedirektoratet , , , Interimskonto sykelønnsrefusjon , , , Interimskonto sykelønnsrefusjon, permisjon , , , Avsatte feriepenger refusjon , , ,03 Stats- og trygeforvaltningen , , , Inngående Mva 2 067,88 15, ,82 Sektor for skatteinnkreving 2 067,88 15, , Fordringer på havnekassa , , ,00 Kommunal forretningsdrift , , ,00

2 Kundefordringer - FI-CA, konvertering , , , Kundefordringer - FI-CA , , , Lån - oppsamling 5 000,00 0, , Debitor kto.komm.avg , , , Reiseforskudd 0, , , Tilfeldig forskudd ansatte 4 565, , , Returlønn 0, , ,23 Husholdninger , , , Motpost negativ lønn 8 581, , , Motpost små utbetalinger 0,00 0,36-0,36 Interimskonti 8 581, , , Premieavvik 2002 klp , , , Premieavvik 2003 klp , , , Premieavvik 2004 klp , , , Premieavvik 2006 klp , , , Premieavvik 2007 klp , , , Premieavvik 2008 klp , , , Premieavvik 2009 KLP , , , Premieavvik 2010 KLP , , , Premieavvik 2011 KLP ,00 0, , Premieavvik 2003 spk , , , Premieavvik 2004 spk , , , Premieavvik 2006 spk , , , Premieavvik 2009 SPK , , , Premieavvik 2010 SPK , , ,53 Livsforsikring mv , , , Pensjonsmidler/klp , , , Pensjonsmidler/spk , , , , , , Klp-egenkapital , , ,00 Livsforsikring mv , , , Øfas , ,00 0,00 Kommunal forretningsdrift , ,00 0, Øst-finnmark revisjonsdistrikt , ,00 0, Varanger kraft a/s , ,00 0, Finnmark reiseliv as , ,00 0,00

3 Fiskernes redskapsfabrikk a/l 1 000, ,00 0, Biblioteksentralen a/l 300,00 300,00 0, Kongsfjord samfundshus a/l , ,00 0, Galvano stans a/s 0,00 200,00-200, Berlevåg marine næringspark , ,00 0, Kommunekraft as 1 000, ,00 0, Asvo berlevåg , ,00 0, Kraftforum Berlevåg , ,00 0,00 Private foretak med begrenset ansvar , ,00-200, Utlån berlevåg marine næringspark , ,00 0, Havnekassa - flytebrygga , ,00 0, Utlån Kraftforum Berlevåg AS , ,00 0, Utlån Sangkraft Berlevåg , ,00 0, Utlån Kongsfjord Gjestehus ,00 0, , Lån nr , , , Lån nr. 08 0, , , Lån nr , , , Lån nr , ,00 0, Lån nr. 15 0, , , Lån nr ,00 0, , Lån nr ,00 0, , Lån nr ,77 0, , Lån nr ,00 0, , Lån nr , ,00 0, Lån nr , , , Lån nr , ,75 0, Lån nr , ,72-500, Lån nr , ,90 0, Lån nr , ,94 0, Lån nr , , , Lån nr ,22-23,22 0, Lån nr , ,49 0, Lån nr , ,00 0, Lån nr , ,02 0, Lån nr , ,00-500, Lån nr 68 0, , ,00

4 Lån nr , ,32 0, Lån nr ,50-839,50 0, Lån nr ,00-500,00 0, Lån nr , ,00 0, Jim olsen/fiskerifond , , , Mot berlevåg as/egenkapitalfond , , , Dypfjord a/s /fiskerifond , , , Jarl r. erlandsen/f.fond , , , Tor Raymond Sivertsen/Egenkapitalfondet , , , Åse winsents/ek-fond , , , Berlevåg Eiendom/EK-fond , , , Berlevåg Eiendom/Utviklingsfond , , , Arctic Glasstudio/ EK-fond , , , Elena Aleksandersen/Ek-fond , , , Arthur AS /utviklngsfond , , , Polar Kongekrabbe/EK-fond ,00 0, , Bjøruns Mathus/ EK-fond ,00 0, , Helløy / EK-fond ,00 0, , Utlån husbankmidler , , ,99 Husholdninger , , , Bfv maskiner, inventar, verktøy, transportmidl. ol , , , Bfv brannbiler , , ,85 Interimskonti , , , Bfv tomter , ,69 0, Bfv brbil/p-plass/tekn.an/rens/forbr.anl./pumpst.o , , , Bfv bolig/skole/barneh./idrettsh./veier/nett ol , , , Bfv forretn/lager/adm.bygg/sykehj./kulturbygg ol , , , J.m.withsgt.3,berlevåg 0,00 0,01-0,01 Interimskonti , , , Mva oppgjørskonto , , , Påleggstrekk -734,00 0,00-734, Forskuddstrekk , , ,43 Sektor for skatteinnkreving , , , Påløpte ikke forfalte renter , , ,86 Forretnings- og sparebanker , , , Midlirtidig pensjonstrekk (KLP) , ,61 785,40

5 Livsforsikring mv , ,61 785, Leverandørgjeld , , , Leverandørgjeld (konvertering) 0, , , Forskuddbetalt leverandørgjeld 0, , , Avregningskonto leverandørgjeld 0, , , Leverandørgjeld - feil i arbeidskapitalen ,00 0, , Ubetalte regn.i gl , , ,18 Private foretak med begrenset ansvar , , , Depositum , , , Gjennomgangskonto , , , Gjeld til havnekassa , , , Depositum nøkler v/b.våg skole , ,00 0, Påløpte feriepenger forrige år (motpost) , , , Påløpte feriepenger (motpost) 0, , , Netto utbetalt bank, lønn ,54 0, , Opplysningsfond , , , PC-Trekk netto-ordning ,11 0, ,11 Husholdninger , , , Inter-konto-and.pensjon -0,01 0,00-0, Feriep , , , Stp , , , Int.kto komm. fakturering , , , Ekstra arbeidsgivers andel KLP (motpost) ,40 0, , Hjelpekonto trygderefusjon , , , Hjelpekonto feriepenger ref , , ,00 Interimskonti , , , Premieavvik 2002 spk , , , Premieavvik 2007 spk , , , Premieavvik 2008 spk , , , Premieavvik 2011 SPK ,00 0, , Premieavvik spk , , , Premieavvik klp , , ,67 Livsforsikring mv , , , Brutto pensjonsforpliktelse/klp , , , Brutto pensjonsforpliktelse/spk , , ,00 Livsforsikring mv , , ,00

6 Kommunalbanken ( ) , , , Kommunalbanken , , , Kommunalbanken , , , Kommunalbanken , , , Husbanken , , , Husbanken ,00 0, ,00 Statlige låneinstitutter , , , Kommunalbanken , , , Kommunekreditt , , , Kommunalbanken ,00 0, , Dnb / , , , Kommunekreditt , , , Kommunalbanken ( ) , , ,00 Forretnings- og sparebanker , , , Næringsfond , , , Fond havnemuseum-fotefar mot nord , ,50 0, Fond intern omst. og omorg.(skjønns , ,34 0, Barnevernsfond ,00 0, , Fond profilering , ,48 0, Fond abub , ,48 0, Fond Ryk og reis/apriori ,00 0, , Fond kulturskolen , ,00 0, Fond fiskeriprosjekt-skolen , ,37 0, Fond psykiatritilskudd ,00 0, , Fond bedre læringsmiljø , , , Fond trivselstiltak , ,35 0, Fond universell utform , ,65 0, Fond tilsk individrettede tiltak , ,99 0, Til samarbeidsutv. disposisjon , ,23 0, Fond museet(brann) , ,81 0, Fond Arbeidslivsfag , , , Fond/fysioterapeut 0, , , Fond/sysselsetting , ,00 0, Fond/sykepleierutdanning , ,82 0, Samfunnsgata , ,00 0, Fond plan og næring , ,86 0,00

7 Fond skolebibliotek , , , Pensjonfond , , , Statstilskudd barnehage , , , Fond helsesenteret(eksternt) , , , Fond Kom i fokus , ,62 0, Den kulturelle skolesekken , , , Fond feiing , , , Fond vannforsyning , , , Fond avløp og rensing , , , Prosjekt/fysak , ,00 0, Veger og gater , ,00 0, Stipendordning , ,00 0, Oppmerksomhet lang og tro tjeneste , ,00 0, Fond renovasjon , , , Foreb.svangersk./abort , ,00 0, Gravlegat , ,00 263, Kompetanseutviklingsmidler , , , Fond miljønettverket , ,00 0, Fond reiselivsutv. i berlevåg , ,22 0, Fond rus , ,93 0, Fond brannvern , ,00 0, Utstyr idrettshall , ,44 0, Fond kulturminneløype , ,54 0, Regionalutviklingsmidler 0, , , Ungdomsklubb, Hønsehuset ,49 0, ,49 Interimskonti , , , Ubundne investeringsfond , , , Dampskipskai i berlevåg , ,90 0, Fond idrettshall , , , Fond opprusting bvåg skole , ,50 0,00 Interimskonti , , , Fond husbankmidler , , , Fond tilfluktsrom , , , Fond sentrumsutvikling , ,00 0, Fond med.utstyr -869,00-869,00 0,00 Interimskonti , , ,01

8 Skøytebane , ,00 0, Disposisjonsfond , , , Amu , ,25 0, Utviklingsfond , , , Prosjekt "bli" , , , Egenkapitalfond , , , Kulturfond ,00 0, , Fond eldreomsorg ,00 0, ,00 Interimskonti , , , Prinsippendr investering , ,43 0, , ,43 0, Årets overskudd , , ,48 Interimskonti , , , Kapital ved årets utgang , , , Andre utlån , , , Bruk av lånemidl. ekst. lån , , , Lån av fondsmidler , , , Sosiale utlån , , , Aktivering av fast eiendom , , , Avdrag på eksterne lån , , , Avskriving på utlån , , , Kjøp av aksjer 0, , , Avskriving på sosiale utlån 0, , , Klp-egenkapital , , , Utlån startlån , , , Nedskriving aksjer/andeler 200,00 0,00 200, Avdrag på utlån , , , Tilbakebet. lån fondsmidler , , , Tilbakebet. sosiale utlån , , , Salg av fast eiendom 0, , , Aktivering av maskin/utstyr mv , , , Aktivering av tomter 0, , , Korrigert i året 0, , , Kommunal landspensjonskasse , , , Statens pensjonskasse , , , Avskriv/aktivering , , ,05

9 Interimskonti , , , Kommunalbanken , ,91 0, Kommunalbanken , ,87 0, Kommunalbanken ,35 0, , Startlån 38,66 38,66 0,00 Interimskonti , , , Memoria mva komp. 25% 0, , , Gr.lag 25% mva-komp investering 0, , , Memoria mva komp. 11% 0, , , Memoria mva komp. 7% 0, , , Gr.lag 08% mva-komp investering 0, , , Grunnlagskonto Mva kompensasjon - full sats , , , Grunnlagskonto Mva kompensasjon - halv sats , , , Grunnlagskonto Mva kompensasjon - lav sats , , ,52 Interimskonti , , , Motkonto grunnlagskonti Mva kompensasjon , , , Motkto gr.lg.mvakomp,konv 0, , , Memoriakonto for ubrukte lånemidler , , , Memoria mva komp 11% 0, , , Memoria mva komp 7% 0, , ,87 Interimskonti , , ,18

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Regnskap 2006

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Regnskap 2006 sskjema 1A - Driftsregnskapet Regulert Opprinnelig budsjett budsjett 2006 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -48 242 320 900 000-50 000 000-49 549 164 Ordinært rammetilskudd -41 887 061-3

Detaljer

Unjårgga gielda / Nesseby kommune

Unjårgga gielda / Nesseby kommune Unjårgga gielda / Nesseby kommune Årsregnskap 2007 Hovedoversikter... 3 Regnskapsskjema la - Driftsregnskapet... 3 Regnskapsskjema 2a - Investeringsregnskapet... 4 Balanseregnskapet... 5 Økonomisk Oversikt

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 6 Skjema 2A 6 Skjema 2B - Investeringer i anleggsmidler

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12. Nedre Eiker kommune Regnskap 2014 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.2014 L.nr. 37973/2014 - Arkiv: 2014/5421-212 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1 I e, r < 2, 4 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 15 februar 214 41S -1 Regnskap 213 Rollag kommune funksjon hovedoversikt drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Lenvik kommune årsregnskap 2014 27.03.2015. Regnskap 2014

Lenvik kommune årsregnskap 2014 27.03.2015. Regnskap 2014 27.03.2015 Regnskap 2014 1 Innholdsfortegnelse: Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Side 3 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet Side 3 Hovedoversikt balanse Side 4 Økonomisk oversikt Drift Side 5

Detaljer

Regnskap 2013. Sammen om Porsgrunn

Regnskap 2013. Sammen om Porsgrunn Sammen om Porsgrunn INNHOLDSFORTEGNELSE Note 0 Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering... 4 Regnskapsskjema 1A: Driftsregnskapet... 6 Regnskapsskjema 1B: Drift pr. rammeområde... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 INNHOLD 2 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 HOVEDOVERSIKTER DRIFT... 5 HOVEDOVERSIKT INVESTERING... 7 HOVEDOVERSIKT BALANSE... 9 DRIFTSREGNSKAP... 11 SKJEMA 1B... 11 DETALJERT

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

Måsøy kommunes regnskap for 2001 er avsluttet 15. februar 2002 og oversendt kommunerevisjonen 20. februar 2002.

Måsøy kommunes regnskap for 2001 er avsluttet 15. februar 2002 og oversendt kommunerevisjonen 20. februar 2002. Havøysund, 15.02.02 ÅRSREGNSKAP 2001 Økonomisjefens noter. Måsøy kommunes regnskap for 2001 er avsluttet 15. februar 2002 og oversendt kommunerevisjonen 20. februar 2002. Regnskapet viser et regnskapsmessig

Detaljer

Porsgrunn kommune Regnskap 2012

Porsgrunn kommune Regnskap 2012 - 3 - INNHOLDSFORTEGNELSE Note 0 Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering... 5 Regnskapsskjema 1A: Driftsregnskapet... 7 Regnskapsskjema 1B: Drift pr. rammeområde... 8 Regnskapsskjema 2A:

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning 1. Revisjonsberetning 3. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet 5. Økonomisk oversikt drift 6

Innholdsfortegnelse. Innledning 1. Revisjonsberetning 3. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet 5. Økonomisk oversikt drift 6 Årsregnskap 2014 Innholdsfortegnelse Side Innledning 1 Revisjonsberetning 3 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet 5 Økonomisk oversikt drift 6 Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet 7 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Regnskap 2014. Froland kommune

Regnskap 2014. Froland kommune Regnskap 2014 Froland kommune 1 Innhold Regnskapsskjema 1 A og B... 3 Regnskapsskjema 2 A og B... 5 Balanseregnskap... 7 Økonomisk oversikt drift... 8 Økonomisk oversikt investering... 9 Driftsregnskapet...

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Arkivsak: 15/65 Møtedato/tid: 28.4.215, kl. 18: Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedeltakere: Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein Trøite Ane Bondahl Marit J. Bårdsgård

Detaljer

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Detaljer

Rekneskap 2013. 1 Modalen kommune - 2013-26.03.2014 MODALEN KOMMUNE

Rekneskap 2013. 1 Modalen kommune - 2013-26.03.2014 MODALEN KOMMUNE MODALEN KOMMUNE REKNESKAP 2013 1 INNHALD: Hovudoversyn til rekneskapen 2013: Side 3-7 Rekneskapsskjema 1A Driftsrekneskapen Side 3 Rekneskapsskjema 1B Driftsrekneskapen Side 3 Rekneskapsskjema 2A Investeringsrekneskapen

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

Å R S R EGNSK 200 Årsregnskap 2008

Å R S R EGNSK 200 Årsregnskap 2008 Årsregnskap REGNSKAP INNHOLDSOVERSIKT 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Anskaffelse og anvendelse av midler 4 Balanseregnskapet 5 2. NOTER... 6 Note 1 Arbeidskapital 7

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2012 HAMAR KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Resultatregnskap 2012 - regnskapssjema 1A og 1B 3 Investeringsregnskap 2012 - regnskapsskjema 2A og 2B 4 Balanseregnskapet 2012 - regnskapsskjema 3 5

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema 2A

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSREGNSKAP Jessheim is og flerbrukshall Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET... 2 2 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskap 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer