Balanseregnskap 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Balanseregnskap 2011"

Transkript

1 Kassekonto , , Kasse frivillighetssentralen 154, , Kasse helsesenter 1 500, , Manuell innbetaling til kasse (fakturering) 8 997,00 0, Kasse , , Driftskonto , , Gammel driftskonto , , Bank innbetaling fakturering , , Nordea , , Bank interim ,31 0, Spareb depositum , , Spareb komm.avg , , Spareb diverse fond , , Spareb fiskerifond , , Spareb næringsfond , , Spareb tilfluktsrom , , Spareb ek-fond fiskere 1 394, , SNN hjelpekonto ocr 249,00 0, SNN (Havn) ,26 0, SNN (Havn) ,47 0, Ikke identifiserte betalinger ,00 0, Forretnings- og sparebanker , , Skattetrekkskonto , , SNN (Havn) ,33 0, Ikke disponible bankinnskudd , , Sum kasse og bankinnskudd , , Krd-rammetilsk.innt.utj.okt-des , , Mva-oppgjørskonto - fordring , , Andre korts.fordr. stat/trygd/husbank , , Interimskonto sykelønnsrefusjon , , Interimskonto sykelønnsrefusjon, permisjon , , Avsatte feriepenger refusjon , , Stats- og trygeforvaltningen , , Periodisk oppgjør skatt , , Sektor for skatteinnkreving , , Finnmark fylkeskommune , , Kommuneforvaltningen , , Båtsfjord komm.boligselskap , , Selstendige kommuneforetak , , Forskuddsbet. kostnader ,94 0, Andre kortsiktige fordringer , , Fordringer Odin Kapital ,88 0, Private foretak med begrenset ansvar , , Kundefordringer - FI-CA, konvertering , , Kundefordringer - FI-CA , , Kundefordringer Havnevesen ,50 0, Kundefordringer Lanes Agency (Havn) ,50 0, Kundefordringer 2007 (Havn) 2 404,50 0, Kundefordringer 2008 (Havn) ,50 0, I.A,komm.avg ,00 402, A.P.,komm.avg. -792,80 0, L.Hansen,komm.avg. 513, , Ah,trekk tr.k. komm.avg. -255,00-769, A./t.jacobsen,komm.avgifter -102,00-112, I.Hansen,komm.avgift , , Hkn,komm.avgifter 3 404,00 0, Lt,komm.avg. -774, , S.Bekken./ lån/komm.avg ,50-407, Å.j,sp.banken,fra , , Y.A.,komm.avgifter 575,50-798, C.f,sp.banken,fra , , B.o.,nav komm.avg 1 523,00 485, T.l.i,komm.avg. 0,09 0, Hi/ai,lån-komm.avg , ,00

2 J.p,nav,komm.avg. -868, , S.b.,komm.avg , , E.b., trekk tr.ktr.,komm.avg ,50 774, S.a.h.,komm.avg. 18,00 368, I.A.Kantojarvi,komm.avg. -26,00 0, T.K,fast trekk komm.avg,nav 3 487, , R.p.,komm.avg.,fast bet. 603,00 0, A.heim,k.avg./tr.ktr. 0,00-614, Å.R.H. Komm.avg. -281,00-753, J.K. Komm.avg. 0, , v.u., Komm.avg. 11,50 125, Reiseforskudd , , Tilfeldig forskudd ansatte 2 649,26 470, Returlønn 877, , Skyldig renter og avdrag komm.utlån , , Husholdninger , , Motpost negativ lønn 7 811, , Tidligere utbetalt 1 352, , Pc-kjøp, forskudd til ansatte , , Telefongodtgjørelse, -forsk. 800, , Interimskonti , , Sum kortsiktige fordringer , , Klp premieavvik 2002(fordr-hvis positiv) , , Klp premieavvik , , Klp premieavvik , , Klp premieavvik , , Klp premieavvik , , Klp premieavvik , , Stp premieavvik 2003(fordr.hvis positiv) , , Stp premieavvik , , Stp premieavvik , , Stp premieavvik , , Stp premieavvik , , Dnb premieavvik , , DnB premieavvik , , DnB premieavvik , , DnB premieavvik , , DnB premieavvik , , DnB premieavvik , , DnB premieavvik ,00 0, Klp premieavvik 2009(fordr-hvis positiv) , , Klp premieavvik , , Klp premieavvik ,00 0, Premieavvik , ,33 21 Omløpsmidler , , Klp verdi pensjonsmidler , , Spk verdi pensjonsmidler , , Vital verdi pensjonsmidler , , Dnb pensjonsmidler (Havn) ,00 0, Pensjonsmidler , , Klp egenkapitalinnskudd , , Aksje/andel Livsforsikring mv , , Aksjer i bfj.komm.boligselsk.k.sak 70/ , , Andel finnmark komm.revisjon iks , , Båtsfjord Invest AS 20/12-06, ksak 93/06 (L.Kapit , , Aksje/andel i Selvstendige kommueforetak , , Finnmark havfiske as,75/ / , , Båtsfjord kunstgress as.k.sak 36+86/ , , Varanger kraft as, 30 aksjer a kr , , Båtsfj. bedriftshelsetj.as,102 / , , A/l biblioteksentralen, / 2 x ,00 600, Båtsfjord service as, 37 aksjer, , , Båtsfjord havsenter,kr , , Øst-finnmark avfallsselskap, , ,00

3 Båtsfjord boligselskap as,kjøpt , , Aksjer båtsfj.havsenter k.sak 25/ , , Aksjer studisenteret.no as , , Båtsfjord laboraturium as.aksjekjøp 13/ , , Linken næringshage as 30 aksjer 7/ , , Barents seafood as fsk 10/07 utb 30/ , , Aso fisk as, fsk 13/ , , Båtsfjord private videregående skole kst 15/ , , Båtsfjord Sentralfryselager AS (Havn) ,00 0, Linken Næringshage AS(Havn) 5 000,00 0, Aksje/andel i Private foretak med begrenset ansvar , , Aksjer og andeler , , Utlån bfj.komm.boligselsk.k.sak70/ , , Melkarn bolistiftelse k.sak 29/ , , Melkarn boligstiftelse k.sak 9/ , , Melkarn boligst.ksak 15/03 utb , , Melkarn boligst.utbet.15/ , , Melkarn boligstiftelse. utbet 15/ , , Melkarn boligstiftelse. utbet 08/ , , Utlån til Selvstendige kommueforetak , , Båtsfjord boligselskap as.k.sak.42/ , , Båtsfjord boligselskap as(likvid.lån) , , Probio båtsfj.as ksak 36/07 utb.8/ , , Utlån til Private foretak med begrenset ansvar , , Sosiale utlån , , Va/fr boligtilsk.utb.19/5-06.avskr.10 år 0, , Kommunale utlån,startlån , , Fn. etabl.lån pr. 31/ , , A.slapø,utlån , , R.bekken,restgjeld lån , , J.e.,lån,gjeldsordn.10/ , , KAP boligtilsk.utb.okt.10.avskr.10 år , , S.k.da,utbet og /4, 4,5%ren 0, , Wija fisk as,utbet , , Aso fisk as,utbet , , Frantzen as, kr 0, , Wi-ja fisk as, utbet , , Silje katrin da, kr , , Khh as kr , , Lund kystfiske as kr , , Strømsnesjenta as, 0, , Aj fisk as,200000, , , J.a.andersen kr , , M.solhaug, / , , R.Absalonsen kr ,- utbet , , Utlån fra Butikkfond , ,00 Utlån til Husholdninger , , Utlån , , Edb-utstyr , , Oppmålingsutstyr (teknisk etat) , , Kopimaskin kjøpt ,00 1, Reoler arkiv.sentraladm , , Sentralbord kjøpt , , Feiemaskin kjøpt ,00 1, Volkswagen caddy 96 mod.kjøpt ,00 1, Dolby stereoanlegg kjøpt ,00 1, Veghøvel kjøpt ,00 1, Inventar og utsyr rådhus/nav-kontor , , Lysmast, båtsfjord stadion (99) 1,00 1, Inventa og utstyr båtsfjord skole 1,00 1, Sykesignalanlegg 1,00 1, Løypetråkkemaskin (2004) , , Styrketreningsutstyr (2004) , , Lyd/bildestudio (2004) , ,20

4 Hjullaste volvo l90e kjøpt 24/ , , Lastebil merc benz 1841ak kjøpt 7/ , , Div. utstyr renholdsteam , , stk leasede toyota hiace , , Digital Kino , , Musikkbinge , , Toyota Hiace CF ,50 0, Brannvarslingsanlegg kjøpt ,01-0, Brannbil unimog kjøpt ,00 1, Brannbil mercedes kjøpt , , Agregat helsesenter , , Alarmsentral brann (1998) , , Lysarmatur (trimløyper) , , Brannbil kjøpt , , Strøm hamna syltefjord , , Pc leasing videreg.skole 1,00 1, Pc leasing båtsfjord skole 1,00 1, Kloakkspyler leasing 1,00 1, Ikt adm. leasing 1, , Traktor m/utstyr (Havn) 1,00 0, Oljevernbåt (Havn) ,60 0, Bunnkjetting (Havn) 1,00 0, Kran Havnebåt (Havn) 1,00 0, Havnebåt "Havna" (Havn) ,70 0, Utstyr, maskiner og transportmidler , , Balløkke nordskogen skole,2001 1, , Rehabilitering helsesenteret , , Nytt avfallsanlegg , , Skiskytterstadion (2004) , , Motorcrossbane (bygg.start 2006) , , Sd-anlegg strøm , , Snøskjermer ,44 0, Storholmen/Telemast ,08 0, Båtsfjord vannverk , , Hovedkloakk neptun-perelva , , Nordfjord vannverk , , Utslippsledning foma , , Kloakk syltefjord , , Hovedavløp kloakk (95) , , Nordskogen barnehage , , Presteboligen , , Styrerbolig i syltefjord 1,00 1, Klausjorda barnehage , , Idrettshall, idrettsvegen , , Nordskogen skole , , Båtsfjord skole , , Sentrumsareal gnr.2,bnr. 2 og 63, 16/ , , Pu-bolig (byggestart 2006) , , Forstøtningsmur klausj.barnehage , , Nordskogen barnehage nytt gjerde , , Forprosj.pu-/avlastningsboliger , , Torg og kaipromenade, startet , , Innendørs ridehall , , Vann/avløp skolegt ,66 0, Kommunehus (adm.bygg) , , Samfunnshuset skansen , , Fjordvegen 24(per kolbjørn markussen) , , Alderspensjonatet , , Bibliotekbygg hindberggt , , Båtsfjord helsesenter , , Gropa , , Hestestall , , Demensavdelingen , , Ekspropierte eiendommer , ,80

5 Holmen, matr.nr , , Holmen, matr.nr , , Liland, matr.nr , , Søndre marielv, matr.nr , , Myhrebakken, matr.nr.1208 og , , Arealplan havna , , Eiendom strømmen (95) , , Nordskogen - egil olsen, matr.nr , , Boligfelt d-e neptunbukta , , Nordskogen(tidl.abrah&søn) matr.nr , , Kjøp av statsgrunn i nordskogen , , Grunnerverv syltefjord(kjøpt b.smelror) , , Fjellheim,båtsfjord matr.nr , , Flyplassen , , Boligfelt j , , Tomt, g.nr. 4 bnr. 27 og 13 (99) , , Tomtegrunn nordskogen , , Opparb. boligfelt for h c , , Flaatensletta , , Nytt torg , , Foma , , Ny flyplass , , Asvo-bedrift , , Snøskjerming , , Rodemeldeplass , , Båtsf.opplæringssenter/bfj.skole , , Egil olsens eiendom , , Nordskogen b 22 (nytt byggefelt) , , Tomt "gamle flyplass" , , Tomt på foma kjøpt 1994(gnr.2,bnr.245) , , Melkarn boligstiftelse,opparb.tomt , , Flomforebygging i festningsvn , , Tilrettelegg/erverv/utfyll havneformål , , Arealer i havna (99) , , Bade-/ triselsanlegg (99) , , Kjøp av g.nr 2 b.nr , , Tomt gnr. 1 bnr , , Tomt gnr.4, bnr 5,8,9.gnr.1 bnr.70, , , Grustak havnedalen , , Tettstedsutvikling , , Arealplan , , Kommuneplaner , , Fylling ved Båtsfjordbruket ,00 0, Veier - asfaltering , , Veigrunn felt h-i-j , , Veien til Syltefjord , , Servicekai (Havna) ,20 0, Nessekai (Havna) ,00 0, DS kai (Havn) ,00 0, Fylling gamle DS Kai (havn) ,00 0, Sjøgrunn matrikkel 874 (Havn) ,00 0, Sjøgrunn matrikkel 1216 (Havn) ,00 0, Flytebrygger (Havn) ,00 0, Bunkringshus Nessekai (Havn) ,00 0, Havneutvikling dypvannskai (Havn) ,10 0, Flytebrygger 2006 (Havn) ,00 0, Strøm ProBio (Havn) ,28 0, Pumpehus gamle DS Kai (Havn) ,80 0, Nye flytebrygger 2011/ ,40 0, Faste eiendommer og anlegg , ,97 22 Anleggsmiddel , ,55 2AKT Eiendeler , ,50

6 Mva oppgjørskonto ,88 0, Påleggstrekk , , Forskuddstrekk , , Korts.gjeld Sektor for skatteinnkreving , , Arbgivers andel pensjon diverse (motpost) ,31 0, Midlirtidig pensjonstrekk (SPK) 678,94 678, Midlertidig pensjonstrekk diverse , , Korts.gjeld Livsforsikring mv , , Kommunale avgifter trukket i lønn 0, , Korts.gjeld Kommuneforvaltningen 0, , Leverandørgjeld , , Leverandørgjeld (konvertering) ,80 0, Annen kortsiktig gjeld ,93 0, Avregn.konto lev.gjeld - ap , , Ubetalte regninger pr , , Leverandørgjeld (Havn) ,50 0, Korts.gjeld Private foretak med begrenset ansvar , , Depositum - leie av bolig , , Oppgjør E. Iversen 0, , Påløpte feriepenger forrige år (motpost) 5 006,16 0, Påløpte feriepenger (motpost) , , Ansattreskontro, utbetalt reisegodtgjørelse 396,60 0, Fagforening, OU-Fond forsikring mm, ikke oppgplikt 898,00 0, Fagforbundet (Havn) 558,00 0, Korts.gjeld Husholdninger , , Hjelpekonto trygderefusjon , , Komm.b, påløpte/ikke forf.renter 31/ , , Husbanken påløp/ikke forf.renter 31/ , , Klp, påløpte ikke forf.renter 31/ , , Påløpte renter (Havn) ,00 0, Kaffe funksjonærer 1 830,64 608, Klausjorda barneh. matpenger ansatte , , Nordskogen barenhage, matpenger ansatte 2 086, , Tilfeldige inntekter og utgifter , , Man.innbetaling,komm.fakt 0, , Dir.overvelting komm.fakt , , /23499 Interimskonti , , Annen kortsiktig gjeld , , Klp premieavvik 2003(gjeld-hvis negativ) , , Stp premieavvik 2002(gjeld hvis negativ) , , Stp premieavvik , , Stp premieavvik , , Stp premieavvik , , Stp premieavvik ,00 0, DnB premieavvik , , DnB premieavvik , , Premieavvik Livsforsikring mv , , Premieavvik , ,04 23 Kortsiktig gjeld , , Klp påløpte pensjonsforpliktelser , , Spk påløpte pensjonsforpliktelser , , Vital påløpte pensjonsforpliktelser , , Dnb pensjonsforpliktelser (Havn) ,00 0, Pensjonsforpliktelse , , Komm.banken lån , , Komm.banken lån , , Komm.banken lån , , Husbanken '93, ,kr , , , Husbanken '94, ,kr , , , Husbanken '94, ,kr , , , Husbanken '95, ,kr , , , Husbanken '96, ,kr , , , Husbanken '97, ,kr , , , Husb'04 lån (nsk.barneh) , ,00

7 Husb.02 startlån utb 31/ , , Husbanken , startlån , , Husbanken , startlån , , Husbanken , Startlån ,00 0, Komm.banken lån , , Komm.banken lån utbet ,00 0, Kommunalbanken lån (Havn) ,00 0, Kommunalbanken lån (Havn) ,00 0, Lån i Statlige låneinstitutter , , SNN lån (Havn) ,00 0, SNN lån (Havn) ,00 0, Lån i Forretnings- og sparebanker ,00 0, Fokus leasing (ikt utstyr adm) 0, , Lån i Kredittforetak og finansieringsselskaper 0, , Klp ,- 21/ , , Klp (havn) ,00 0, Lån i Livsforsikring mv , , Andre lån , ,80 24 Langsiktig gjeld , ,80 2GJE Gjeld , , Tilfluktsrom frikjøpte plasser pr.1/ , , Brobyggingsprosjektet , , Fri rettshjelp i off.serv kont (1.0035) , , Grenseløst i nord-tiltak (1.0036) , , Lærlingetilskudd , , Kvalifiseringsstønad ansvar , , Kostveil. i barnhage, prosj , , Kulturskolen - tegning/maling -483,00-483, Kompetanseheving samordnet - psykisk helsearbeid , , Folkehelsearbeid (ansvar 0046) ,38 0, Frisklivssentral (0054) ,00 0, Rehabuke 2011 (H/O) (kompetansemidler) ,00 0, Kompetanseløft 2015 (H/O) Kompetansemidler ,00 0, Frivillighetssentr.oversk/eksterne tilsk , , Forebygging rusmisbruk (prosj ) 0, , Pilotkomm.universiell utforming(1.0031) , , Prosjekt Røde Kors Hytta , , Pu-bolig, gaver til beboere 0, , Skolebøker kunnskapsløftet kst 26/ , , St.utd.ktr,voksenoppl.fr.språk' , , Etterutd.grunnskole , , Bfj.skole.tilsk fra n.kulturskoleråd , , Skolesekken, båtsfj-/nordsk-/kulturskole , , Matematikk (prosj ) , , Nordsk.skole fysak (1.0025) , , Gutter i finnmark (prosj ) , , Nordskogen barnehage , , Klausjorda barnehage , , Barnehage - spesielle tiltak (2200) , , Sykestua - pengegaver fra pårørende ,60 0, Helsestasjon for ungdom (prosj.10010) , , Kommunalt næringsfond , , Omst. og utviklinsmidl. fra fylket , , Butikkfond , , Biblioteket(bankbok berit sivertsen) , , Tilskudd fra Husbanken til etablering , , Boligtilskudd til tilpasning fra Husbanken , , Bko etablering (renter tillegges fond) , , Mao etablering (renter tillegges fond) , , Ee dødsbo ovf.21/1-07( ) , , Kn dødsbo, ovf ( ) , , GK dødsbo, ovf (5060) , , Selvkostfond vann 0, , Selvkostfond avløp , ,00

8 Fond premieavvik kst 24/ , , Bundne driftsfond , , Inv.fond avsl. likviditetsreserve , , Bet. avdrag utlån komm.egne midl. 0, , Fond aksjeinvesteringer , , Fors.oppgjør garasje gamle flyplass , , Spillemidl.basseng. mott.18/ , , Innfridd lån var.kraft 15/6-06 0, , Egenkapitalinnskudd klp utbetalt mars , , Spillemidler nytt gulv idrettshall , , Sentrumsutvikling ref. fra FFK , , Ubundne investeringsfond (Havn) ,15 0, Tilskudd forurensede sedimenter 2004 (Havn) ,00 0, Renovering DS kai Holmen (Havn) ,61 0, Salg Havnebygg (Havn) ,29 0, Kai Holmen 1996 mvakomp (Havn) ,00 0, Salg tomt 2011 (Havn) ,00 0, Flytebrygger 2011 (Havn) ,60 0, Ubundne investeringsfond , , Til ekstra avdrag lån (innfr.form.lån) , , Bundne investeringsfond , , Fou-midler rekr.tilt.fisk.nær'96,20.000, 0, , Informasjon.innsamla midler.kultur & fri 0, , Egenkapitalfond for fiskere k.sak 4/93 0, , Fiskerifond , , Tapsfond formidlingslån , , Intern omstilling i båtsfjord kommune , , Mindreforbruk tidligere år ,36 0, Flyktningemidler , , Vedlikehold komm.bygg kst.0022/ , , Innbet. avdrag fra næringslån ,49 0, Disposisjonsfond , , Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK, drift , , Endring i regnskapsprinsipp , , Regnskapsmessig merforbruk ,16 0, Interimskonti ,16 0, Regnskapsmessig mindreforbruk , , Regnskapsmessig mindreforbruk (Havn) ,03 0, Interimskonti , , Kapitalkonto , , Kapitalkonto (Havn) ,34 0, Interimskonti , , Over-Underskudd, endr.regnskapsprins., kapitalkonti , ,42 2KAP Bokført egenkapital , ,35 2PAS Gjeld og egenkapital , , Ubrukte lånemidler fra Husbanken, startlån , , Ubrukte lånemidler Kommunalbanken , , Ubrukte lånemidler (Havn) ,59 0, Memoriakonto for ubrukte lånemidler , , Memoriakonto - lån av fiskerifond , , Andre memoriakonto - lån av fiskerifond , , Memoriakonto - lån av fiskerifond , , Memoriakonto - ubrukte lånemidler , , Memoriakonto ubrukte startlån husbanken , , Memoriakonto ubrukte lånemidler (Havn) ,59 0, Motkonto for memoriakontiene , ,04-300,00 0,00 Driftsregnskap 0,00 0, Interimskonto kundeføringer 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 600,00 0,00

Balanseregnskap 2009

Balanseregnskap 2009 Konto og tekst 2009 2008 21000001 Kassekonto 43 423,00 62 722,50 21000002 Kasse frivillighetssentralen 1 988,30 1 069,50 21000003 Kasse helsesenter 1 500,00 1 500,00 Kasse 46 911,30 65 292,00 21020001

Detaljer

Regnskap 2011 Regnskap 2010 Absolutt avvik 21000001 Kasse 0,00 53 240,50-53 240,50 21000010 Kasse 64 491,50 0,00 64 491,50 Kasse 64 491,50 53 240,50

Regnskap 2011 Regnskap 2010 Absolutt avvik 21000001 Kasse 0,00 53 240,50-53 240,50 21000010 Kasse 64 491,50 0,00 64 491,50 Kasse 64 491,50 53 240,50 Tekst balanse Regnskap 2011 Regnskap 2010 Absolutt avvik 21000001 Kasse 0,00 53 240,50-53 240,50 21000010 Kasse 64 491,50 0,00 64 491,50 Kasse 64 491,50 53 240,50 11 251,00 21020001 Bank 3 510 338,07 2

Detaljer

TEKST BALANSE Balanse 2010 Balanse 2009 Absolutt avvik Avvik 21000001 Kasse 53 240,50 34 797,50 18 443,00 53,0 Kasse 53 240,50 34 797,50 18 443,00

TEKST BALANSE Balanse 2010 Balanse 2009 Absolutt avvik Avvik 21000001 Kasse 53 240,50 34 797,50 18 443,00 53,0 Kasse 53 240,50 34 797,50 18 443,00 TEKST BALANSE Balanse 2010 Balanse 2009 Absolutt avvik Avvik 21000001 Kasse 53 240,50 34 797,50 18 443,00 53,0 Kasse 53 240,50 34 797,50 18 443,00 53,0 21020001 Bank 2 667 590,09 1 269 176,79 1 398 413,30

Detaljer

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune ansvar : 1170 - DIVERSE FELLESUTGIFTER 5292 - EGENKAPITALINNSKUDD 180 29 801,00 0 36 898,00 29 801,00 0 36 898,00 9700 - OVERFØRINGER FRA DRIFTSREGNSK. 180-29 801,00

Detaljer

Oversikt - balanse 1 BALESTRAND KOMMUNE - 2014 03.03.2015. Bruker: 18SVEFEI Klokken: 22:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 12

Oversikt - balanse 1 BALESTRAND KOMMUNE - 2014 03.03.2015. Bruker: 18SVEFEI Klokken: 22:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 12 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 22:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 12 1 Regnskap 2014 Regnskap 2013 EIENDELER Anleggsmidler 420.925.525,78 397.865.189,37 Faste eiendommer og anlegg 163.037.115,14 164.236.126,35

Detaljer

Investeringsregnskap 2009

Investeringsregnskap 2009 1170 Diverse fellesutgift 052901 Egenkapitalinnskudd 180 29 654,00 29 801,00 1170 Diverse fellesutgift 097000 Overf. fra driftsreg 180-29 654,00-29 801,00 1170 Diverse fellesutgift Resultat 1171 It-investering

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:35 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Oversikt - balanse Regnskap 2011 Regnskap 2010 EIENDELER Anleggsmidler 812.580.267,47 762.861.849,29 Faste eiendommer og anlegg 412.749.085,70

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Invest.regnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010

Invest.regnskap 2011 Ansvar Art Funksjon Regnskap 2011 Rev.budsjett 2011 Regnskap 2010 1120 Kirkelig fellesråd 023020 Totalentreprise 390 100 00 1120 Kirkelig fellesråd 091000 Bruk av lån 390-100 00 1120 Kirkelig fellesråd Resultat 1170 Diverse fellesutgift 052901 Egenkapitalinnskudd 180

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Oversikt - balanse. 1 Birkenes kommune - 2013 28.03.2014. Bruker: BINO Klokken: 14:31 Program: XKOST-H0 Versjon: 11

Oversikt - balanse. 1 Birkenes kommune - 2013 28.03.2014. Bruker: BINO Klokken: 14:31 Program: XKOST-H0 Versjon: 11 Bruker: BINO Klokken: 14:31 Program: XKOST-H0 Versjon: 11 1 Regnskap 2013 Regnskap 2012 EIENDELER Anleggsmidler 875.981.763,97 850.062.938,10 Faste eiendommer og anlegg 422.819.740,47 423.539.766,42 22799001

Detaljer

BÅTSFJORD HAVN K/F Budsjett 2009

BÅTSFJORD HAVN K/F Budsjett 2009 BÅTSFJORD HAVN K/F Budsjett 2009 UTGIFTER Budsjett Budsjett 42.00 FELLESUTGIFTER 42000100 Lønn faste stillinger 1 750 000 1 600 000 42000101 Faste tillegg lør-søn. 200 000 120 000 42000200 Lønn vikarer

Detaljer

BÅTSFJORD HAVN K/F Budsjett 2010

BÅTSFJORD HAVN K/F Budsjett 2010 BÅTSFJORD HAVN K/F Budsjett 2010 UTGIFTER Budsjett Budsjett KONTO.NR. TEKST 2010 2009 42.00 FELLESUTGIFTER 42000100 Lønn faste stillinger 1 544 000 1 750 000 42000101 Faste tillegg lør-søn. 252 000 200

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Omløpsmidler består av:

Omløpsmidler består av: Note 8 Spesifikasjon av vesentlige poster i regnskapet Omløpsmidler består av: Kortsiktige fordringer 12 388 333 Premieavvik 20 432 998 Kasse og bankinnskudd 25 579 535 Sum 58 400 867 Anleggsmidler består

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: AREI Klokken: 08:25 Program: XKOST-H0 Versjon: 12 1 Oversikt - balanse Regnskap 2015 Regnskap 2014 EIENDELER Anleggsmidler 1.069.894.775,03 1.069.669.404,67 Faste eiendommer og anlegg 544.119.253,28

Detaljer

Oversikt - balanse. 1 Lesja kommune - 2014 23.02.2015. Bruker: 512ELTO Klokken: 20:37 Program: XKOST-H0 Versjon: 12

Oversikt - balanse. 1 Lesja kommune - 2014 23.02.2015. Bruker: 512ELTO Klokken: 20:37 Program: XKOST-H0 Versjon: 12 Bruker: 512ELTO Klokken: 20:37 Program: XKOST-H0 Versjon: 12 1 Regnskap 2014 Regnskap 2013 EIENDELER Anleggsmidler 581.364.998,76 543.278.380,36 Faste eiendommer og anlegg 304.095.560,50 286.160.877,97

Detaljer

SAK 01/13 REKNESKAP 2012

SAK 01/13 REKNESKAP 2012 SAK 01/13 REKNESKAP 2012 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2012. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Regnskap 2006

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Regnskap 2006 sskjema 1A - Driftsregnskapet Regulert Opprinnelig budsjett budsjett 2006 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -48 242 320 900 000-50 000 000-49 549 164 Ordinært rammetilskudd -41 887 061-3

Detaljer

REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF

REGNSKAP 2009 GAMVIK NORDKYN HAVN KF REGNSKAP 29 4 GAMVIK NORDKYN HAVN KF QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING KJØREDATO: 17/2/1 KL: 14.46.19 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET GAMVIK-NORDKYN HAVN KS

Detaljer

Båtsfjord Havn K/F s.2 av 24 BAKGRUNNSINFORMASJON 3 ANSATTE 3 HAVNESJEFENS KOMMENTAR 4 NØKKELTALL FRA REGNSKAPET 6

Båtsfjord Havn K/F s.2 av 24 BAKGRUNNSINFORMASJON 3 ANSATTE 3 HAVNESJEFENS KOMMENTAR 4 NØKKELTALL FRA REGNSKAPET 6 Regnskap Årsberetning Båtsfjord Havn K/F s.2 av 24 INNHOLDSFORTEGNELSE BAKGRUNNSINFORMASJON 3 ANSATTE 3 HAVNESJEFENS KOMMENTAR 4 NØKKELTALL FRA REGNSKAPET 6 DRIFTSRESULTAT 6 LÅNEGJELD/GJELDSUTVIKLING 6

Detaljer

Regnskapsrapport pr. 31.12.2011

Regnskapsrapport pr. 31.12.2011 Regnskapsrapport pr. 31.12.2011 (tall tatt ut 15.01.12) Hele kommunen Sum -875 486-49 458 826 028 1 770,2 Hele kommunen 10 Lønn 118 274 620 115 015 348-3 259 272 102,8 Hele kommunen 11-2 Kjøp av varer/tj.

Detaljer

Totalt Investert 2010 2011 2012 2013 Gjenstående. 1171 (IT-investering)

Totalt Investert 2010 2011 2012 2013 Gjenstående. 1171 (IT-investering) Kapittel : Rådmannens forslag 1171 EDB Det legges opp til investeringer alle kommende 4 år. EDBinvesteringer vil generelt være et av de mest effektive hjelpemidlene til å effektivisere kommunens drift.

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap Måsøy Sokn 2011 Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS NOTER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS)

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1. Noter - Regelverk 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1 1.3 Anbefaling fra GKRS: Kommunal Regnskapsstandard nr. 6 2.

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Oversikt over aktuelle kombinasjoner av kapitler og nye sektorkoder i balansen

Oversikt over aktuelle kombinasjoner av kapitler og nye sektorkoder i balansen Oversikt over aktuelle kombinasjoner av kapitler og nye sektorkoder i balansen Innledning Dette notatet tar sikte på å gi en oversikt over hva som anses som logiske og ikke logiske kombinasjoner av kapitler

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 ALTA HAVN KF

ÅRSREGNSKAP 2014 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 ALTA HAVN KF Innholdsfortegnelse 1. HOVEDOVERSIKTER SIDE 1.1. Hovedoversikt driftsregnskap 3 1.2. Hovedoversikt investeringsregnskap 4 1.3. Anskaffelse og anvendelse av midler 5 1.4. Hovedoversikt

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Regnskapsrapport pr. 17.08.2011

Regnskapsrapport pr. 17.08.2011 Regnskapsrapport pr. 17.08.2011 Har tatt ut regnskapstallene pr. 17.08.2011. Rådmann ønsket at vi tok ut regnskapstallene slik at augustlønn var bokført. Dette medfører at det er en god del andre kostnader

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536 Årsregnskap 2014 Org.nr.:971 504 536 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Barnehagekontingenter 2 093 737 2 059 304 Tilskudd 9 061 296 7 917 231 Annen driftsinntekt 13 082

Detaljer

Måsøy kommunes regnskap for 2001 er avsluttet 15. februar 2002 og oversendt kommunerevisjonen 20. februar 2002.

Måsøy kommunes regnskap for 2001 er avsluttet 15. februar 2002 og oversendt kommunerevisjonen 20. februar 2002. Havøysund, 15.02.02 ÅRSREGNSKAP 2001 Økonomisjefens noter. Måsøy kommunes regnskap for 2001 er avsluttet 15. februar 2002 og oversendt kommunerevisjonen 20. februar 2002. Regnskapet viser et regnskapsmessig

Detaljer

Årsregnskap 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA

Årsregnskap 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Kapittel: 210 Årsregnskap 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA - KASSE, POSTGIRO, BANKINNSKUDD 210 00 001 KASSE 25 155,50 13 813,00 Sum Sektor: 00 - KASSE 25 155,50 13 813,00 210 20 001 FOLIOKTO.MIDT.N.4349.0600214

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Saldo pr. 01.01 22.740.546,45 Avsetning 0,00 Bruk 0,00 Saldo pr. 31.12. 22.740.546,45 22.740.546,45 22.740.546,45

Saldo pr. 01.01 22.740.546,45 Avsetning 0,00 Bruk 0,00 Saldo pr. 31.12. 22.740.546,45 22.740.546,45 22.740.546,45 Note 1: Endring likviditetsreserver. Likviditetsreserve drift. Saldo pr. 01.01 22.740.546,45 Avsetning 0,00 Bruk 0,00 Saldo pr. 31.12. 22.740.546,45 22.740.546,45 22.740.546,45 Likviditetsreserve investering.

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sørum kommune Årsregnskap 2006 Side 2

Innholdsfortegnelse. Sørum kommune Årsregnskap 2006 Side 2 Regnskap 2006 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Rapporter etter intern kontoplan...4 Resultatregnskap...5 Investeringsoversikt...7 Balanseregnskap...8 Sammenhengen mellom intern og ekstern kontoplan...12

Detaljer

Fakultet for samfunnsfag. Institutt for økonomi og administrasjon. Kommunalt og statlig regnskap Bokmål. Dato: Mandag 8.

Fakultet for samfunnsfag. Institutt for økonomi og administrasjon. Kommunalt og statlig regnskap Bokmål. Dato: Mandag 8. Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon Kommunalt og statlig regnskap Bokmål Dato: Mandag 8. desember 2014 Tid: 4 timer / kl. 9-13 Antall sider (inkl. forside og vedlegg): 10 sider

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sørum kommune Årsregnskap 2005 Side 2

Innholdsfortegnelse. Sørum kommune Årsregnskap 2005 Side 2 Regnskap 2005 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Rapporter etter intern kontoplan...4 Resultatregnskap...5 Investeringsoversikt...7 Balanseregnskap...8 Sammenhengen mellom intern og ekstern kontoplan...12

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF M95? /(Z/o 7/zo/3 Petter Dass Eiendom KF "4/559 o L5/«Pg./ W all; w '4? I I Regnskap 212 \ Økonomisk oversikt - drift 1 PETTER DASS EIENDOM KF - 212 4.6.213 Regnskap Reg. budsjett Oppnbudsjett Regnskap

Detaljer

Dønna - Investeringsregnskap 2012

Dønna - Investeringsregnskap 2012 Investeringsregnskap 2. tertial 2012 1 Prosjekt: 10002 Startlån - videreutlån av Husbankmidler Ansvar: 1100 Rådmann og stab 35201 STARTLÅN 691.000 0 0 Sum utgifter 691.000 0 0 39100 BRUK AV LÅN -691.000

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL INVESTERINGSBUDSJETT

NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL INVESTERINGSBUDSJETT 211 NÆRMERE BESKRIVELSE AV TILTAK I FORSLAGET TIL INVESTERINGSBUDSJETT Kapittel : Rådmannens forslag til investeringer Tiltak 112 Restaurere Hamningberg kapell Sommeren 21 har skifertak på Hamningberh

Detaljer

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE INNHOLD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT SIDE 3 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING SIDE 5 ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE SIDE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A, 1B - DRIFT SIDE 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A, 2B

Detaljer

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune

Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune ansvar : 0003 - PROSJEKT: PSYKIATRI 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 232 294 956,59 366 000 286 696,39 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 241 187 300,66 181 000 175 820,49

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Grenland Golfklubb. Eiendeler

Grenland Golfklubb. Eiendeler Balanse Eiendeler Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Egenkapital Langsiktig gjeld Grenland Golfklubb 1100 Klubbhus 1101 Påkost bygg 1102 Asfalt/påkost parkeringsplass 1155 Golfbanen 1200 Maskiner

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt - balanse... 6 Oversikt

Detaljer

SAK 01/08 REKNESKAP 2007

SAK 01/08 REKNESKAP 2007 SAK 01/08 REKNESKAP 2007 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2007. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap

Måsøy kommune. Årsregnskap Måsøy kommune Årsregnskap 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 3 LANGSIKTIG GJELD

Detaljer

Sørum kommune Årsregnskap 2014

Sørum kommune Årsregnskap 2014 Sørum kommune Årsregnskap 2014 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Rapporter etter intern kontoplan... 4 Resultatregnskap... 5 Investeringsoversikt... 8 Balanseregnskap... 9 Sammenhengen mellom intern

Detaljer

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0

7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0. 52 414-600 000 0 inntekter 52 414-600 000 0 Gamvik rapport: Gamvik 1000 Kommunestyre og formannskap 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 0.1290 Andre driftsutgifter 7 192 0 0 1 428 0 0 utgifter 8 620 0 0 0.6700 Salg av fast

Detaljer

REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE

REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Økonomisk oversikt drift side 3 Økonomisk oversikt investering side 4 Økonomisk oversikt balanse side 5 Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet side 6 Regnskapsskjema

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2011 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2011 2010 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301. Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre)

Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301. Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre) Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301 0-6 2014 Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre) Side 2 av 5 Inntekter 2014 2013 3100 SALGSINNTEKTER.AVGIFTSFRIE -1 750,00-35 748,50

Detaljer

FINANSFORVALTNING Årsrapport 2009

FINANSFORVALTNING Årsrapport 2009 FINANSFORVALTNING Årsrapport 2009 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn for rapporten... 3 Definisjon av finansforvaltning... 3 Regnskapstall... 3 Eiendeler... 3 Fysiske anleggsmidler... 3 Avskrivninger... 4 Gjenstående

Detaljer

Brutto driftsresultat 46 008 386,71 65 328 670,00 50 679 710,00 40 169 285,95

Brutto driftsresultat 46 008 386,71 65 328 670,00 50 679 710,00 40 169 285,95 Økonomiske oversikter drift VERDAL KOMMUNE 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 33 812 493,07 31 808 515,00 31 808

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

Regnskap. Tana kommune

Regnskap. Tana kommune Regnskap Tana kommune 2011 Vedtatt i kommunestyret den 21.6.12 Sak nr: 51/2012 Innholdsregister Innhold Hovedoversikter... 4 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet... 4 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet...

Detaljer

2014 HEMSEDAL KOMMUNE

2014 HEMSEDAL KOMMUNE 2014 HEMSEDAL KOMMUNE ÅRSREKNESKAP 1 INNHOLD... 1 1 Revisjonsberetning... 5 2 Økonomisk oversikter drift... 6 3 Økonomisk oversikt investering... 7 4 Anskaffelser og anvendelser av midler... 8 5 Hovedoversikt

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 376 867 1 164 550 1 056

Detaljer

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS 29 Salgs- og driftsinntekt 31 Egenandel kost ansatte 24 75 cr 25 55 cr 24 75 cr 25 55 cr 312 Foreldrebetaling 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 3441 Statstilskudd 3 232 675, cr

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

Samhandlingsreformen (1)

Samhandlingsreformen (1) Budsjettvers 2012 Ja i 2012 vil vi flytte (eller var det spytte?) grus og mold. Driftsnivå må strammes inn; det blir tungt for sjel og sinn. Vi starter opp med samhandlingsreformen, bedre sneskjermer vil

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

Arendal Havnevesen KF Innhold:

Arendal Havnevesen KF Innhold: Innhold: Økonomisk oversikt - drift... 3 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2B... 6 Balanseregnskapet... 7 NOTE nr. 1 Endring i arbeidskapital- bevilgningsregnskapet... 9

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015 KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014 7.april 2015 ÅRSBERETNING Selskapets art og hvor den drives Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS er et interkommunalt selskap

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer