Balanseregnskap 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Balanseregnskap 2011"

Transkript

1 Kassekonto , , Kasse frivillighetssentralen 154, , Kasse helsesenter 1 500, , Manuell innbetaling til kasse (fakturering) 8 997,00 0, Kasse , , Driftskonto , , Gammel driftskonto , , Bank innbetaling fakturering , , Nordea , , Bank interim ,31 0, Spareb depositum , , Spareb komm.avg , , Spareb diverse fond , , Spareb fiskerifond , , Spareb næringsfond , , Spareb tilfluktsrom , , Spareb ek-fond fiskere 1 394, , SNN hjelpekonto ocr 249,00 0, SNN (Havn) ,26 0, SNN (Havn) ,47 0, Ikke identifiserte betalinger ,00 0, Forretnings- og sparebanker , , Skattetrekkskonto , , SNN (Havn) ,33 0, Ikke disponible bankinnskudd , , Sum kasse og bankinnskudd , , Krd-rammetilsk.innt.utj.okt-des , , Mva-oppgjørskonto - fordring , , Andre korts.fordr. stat/trygd/husbank , , Interimskonto sykelønnsrefusjon , , Interimskonto sykelønnsrefusjon, permisjon , , Avsatte feriepenger refusjon , , Stats- og trygeforvaltningen , , Periodisk oppgjør skatt , , Sektor for skatteinnkreving , , Finnmark fylkeskommune , , Kommuneforvaltningen , , Båtsfjord komm.boligselskap , , Selstendige kommuneforetak , , Forskuddsbet. kostnader ,94 0, Andre kortsiktige fordringer , , Fordringer Odin Kapital ,88 0, Private foretak med begrenset ansvar , , Kundefordringer - FI-CA, konvertering , , Kundefordringer - FI-CA , , Kundefordringer Havnevesen ,50 0, Kundefordringer Lanes Agency (Havn) ,50 0, Kundefordringer 2007 (Havn) 2 404,50 0, Kundefordringer 2008 (Havn) ,50 0, I.A,komm.avg ,00 402, A.P.,komm.avg. -792,80 0, L.Hansen,komm.avg. 513, , Ah,trekk tr.k. komm.avg. -255,00-769, A./t.jacobsen,komm.avgifter -102,00-112, I.Hansen,komm.avgift , , Hkn,komm.avgifter 3 404,00 0, Lt,komm.avg. -774, , S.Bekken./ lån/komm.avg ,50-407, Å.j,sp.banken,fra , , Y.A.,komm.avgifter 575,50-798, C.f,sp.banken,fra , , B.o.,nav komm.avg 1 523,00 485, T.l.i,komm.avg. 0,09 0, Hi/ai,lån-komm.avg , ,00

2 J.p,nav,komm.avg. -868, , S.b.,komm.avg , , E.b., trekk tr.ktr.,komm.avg ,50 774, S.a.h.,komm.avg. 18,00 368, I.A.Kantojarvi,komm.avg. -26,00 0, T.K,fast trekk komm.avg,nav 3 487, , R.p.,komm.avg.,fast bet. 603,00 0, A.heim,k.avg./tr.ktr. 0,00-614, Å.R.H. Komm.avg. -281,00-753, J.K. Komm.avg. 0, , v.u., Komm.avg. 11,50 125, Reiseforskudd , , Tilfeldig forskudd ansatte 2 649,26 470, Returlønn 877, , Skyldig renter og avdrag komm.utlån , , Husholdninger , , Motpost negativ lønn 7 811, , Tidligere utbetalt 1 352, , Pc-kjøp, forskudd til ansatte , , Telefongodtgjørelse, -forsk. 800, , Interimskonti , , Sum kortsiktige fordringer , , Klp premieavvik 2002(fordr-hvis positiv) , , Klp premieavvik , , Klp premieavvik , , Klp premieavvik , , Klp premieavvik , , Klp premieavvik , , Stp premieavvik 2003(fordr.hvis positiv) , , Stp premieavvik , , Stp premieavvik , , Stp premieavvik , , Stp premieavvik , , Dnb premieavvik , , DnB premieavvik , , DnB premieavvik , , DnB premieavvik , , DnB premieavvik , , DnB premieavvik , , DnB premieavvik ,00 0, Klp premieavvik 2009(fordr-hvis positiv) , , Klp premieavvik , , Klp premieavvik ,00 0, Premieavvik , ,33 21 Omløpsmidler , , Klp verdi pensjonsmidler , , Spk verdi pensjonsmidler , , Vital verdi pensjonsmidler , , Dnb pensjonsmidler (Havn) ,00 0, Pensjonsmidler , , Klp egenkapitalinnskudd , , Aksje/andel Livsforsikring mv , , Aksjer i bfj.komm.boligselsk.k.sak 70/ , , Andel finnmark komm.revisjon iks , , Båtsfjord Invest AS 20/12-06, ksak 93/06 (L.Kapit , , Aksje/andel i Selvstendige kommueforetak , , Finnmark havfiske as,75/ / , , Båtsfjord kunstgress as.k.sak 36+86/ , , Varanger kraft as, 30 aksjer a kr , , Båtsfj. bedriftshelsetj.as,102 / , , A/l biblioteksentralen, / 2 x ,00 600, Båtsfjord service as, 37 aksjer, , , Båtsfjord havsenter,kr , , Øst-finnmark avfallsselskap, , ,00

3 Båtsfjord boligselskap as,kjøpt , , Aksjer båtsfj.havsenter k.sak 25/ , , Aksjer studisenteret.no as , , Båtsfjord laboraturium as.aksjekjøp 13/ , , Linken næringshage as 30 aksjer 7/ , , Barents seafood as fsk 10/07 utb 30/ , , Aso fisk as, fsk 13/ , , Båtsfjord private videregående skole kst 15/ , , Båtsfjord Sentralfryselager AS (Havn) ,00 0, Linken Næringshage AS(Havn) 5 000,00 0, Aksje/andel i Private foretak med begrenset ansvar , , Aksjer og andeler , , Utlån bfj.komm.boligselsk.k.sak70/ , , Melkarn bolistiftelse k.sak 29/ , , Melkarn boligstiftelse k.sak 9/ , , Melkarn boligst.ksak 15/03 utb , , Melkarn boligst.utbet.15/ , , Melkarn boligstiftelse. utbet 15/ , , Melkarn boligstiftelse. utbet 08/ , , Utlån til Selvstendige kommueforetak , , Båtsfjord boligselskap as.k.sak.42/ , , Båtsfjord boligselskap as(likvid.lån) , , Probio båtsfj.as ksak 36/07 utb.8/ , , Utlån til Private foretak med begrenset ansvar , , Sosiale utlån , , Va/fr boligtilsk.utb.19/5-06.avskr.10 år 0, , Kommunale utlån,startlån , , Fn. etabl.lån pr. 31/ , , A.slapø,utlån , , R.bekken,restgjeld lån , , J.e.,lån,gjeldsordn.10/ , , KAP boligtilsk.utb.okt.10.avskr.10 år , , S.k.da,utbet og /4, 4,5%ren 0, , Wija fisk as,utbet , , Aso fisk as,utbet , , Frantzen as, kr 0, , Wi-ja fisk as, utbet , , Silje katrin da, kr , , Khh as kr , , Lund kystfiske as kr , , Strømsnesjenta as, 0, , Aj fisk as,200000, , , J.a.andersen kr , , M.solhaug, / , , R.Absalonsen kr ,- utbet , , Utlån fra Butikkfond , ,00 Utlån til Husholdninger , , Utlån , , Edb-utstyr , , Oppmålingsutstyr (teknisk etat) , , Kopimaskin kjøpt ,00 1, Reoler arkiv.sentraladm , , Sentralbord kjøpt , , Feiemaskin kjøpt ,00 1, Volkswagen caddy 96 mod.kjøpt ,00 1, Dolby stereoanlegg kjøpt ,00 1, Veghøvel kjøpt ,00 1, Inventar og utsyr rådhus/nav-kontor , , Lysmast, båtsfjord stadion (99) 1,00 1, Inventa og utstyr båtsfjord skole 1,00 1, Sykesignalanlegg 1,00 1, Løypetråkkemaskin (2004) , , Styrketreningsutstyr (2004) , , Lyd/bildestudio (2004) , ,20

4 Hjullaste volvo l90e kjøpt 24/ , , Lastebil merc benz 1841ak kjøpt 7/ , , Div. utstyr renholdsteam , , stk leasede toyota hiace , , Digital Kino , , Musikkbinge , , Toyota Hiace CF ,50 0, Brannvarslingsanlegg kjøpt ,01-0, Brannbil unimog kjøpt ,00 1, Brannbil mercedes kjøpt , , Agregat helsesenter , , Alarmsentral brann (1998) , , Lysarmatur (trimløyper) , , Brannbil kjøpt , , Strøm hamna syltefjord , , Pc leasing videreg.skole 1,00 1, Pc leasing båtsfjord skole 1,00 1, Kloakkspyler leasing 1,00 1, Ikt adm. leasing 1, , Traktor m/utstyr (Havn) 1,00 0, Oljevernbåt (Havn) ,60 0, Bunnkjetting (Havn) 1,00 0, Kran Havnebåt (Havn) 1,00 0, Havnebåt "Havna" (Havn) ,70 0, Utstyr, maskiner og transportmidler , , Balløkke nordskogen skole,2001 1, , Rehabilitering helsesenteret , , Nytt avfallsanlegg , , Skiskytterstadion (2004) , , Motorcrossbane (bygg.start 2006) , , Sd-anlegg strøm , , Snøskjermer ,44 0, Storholmen/Telemast ,08 0, Båtsfjord vannverk , , Hovedkloakk neptun-perelva , , Nordfjord vannverk , , Utslippsledning foma , , Kloakk syltefjord , , Hovedavløp kloakk (95) , , Nordskogen barnehage , , Presteboligen , , Styrerbolig i syltefjord 1,00 1, Klausjorda barnehage , , Idrettshall, idrettsvegen , , Nordskogen skole , , Båtsfjord skole , , Sentrumsareal gnr.2,bnr. 2 og 63, 16/ , , Pu-bolig (byggestart 2006) , , Forstøtningsmur klausj.barnehage , , Nordskogen barnehage nytt gjerde , , Forprosj.pu-/avlastningsboliger , , Torg og kaipromenade, startet , , Innendørs ridehall , , Vann/avløp skolegt ,66 0, Kommunehus (adm.bygg) , , Samfunnshuset skansen , , Fjordvegen 24(per kolbjørn markussen) , , Alderspensjonatet , , Bibliotekbygg hindberggt , , Båtsfjord helsesenter , , Gropa , , Hestestall , , Demensavdelingen , , Ekspropierte eiendommer , ,80

5 Holmen, matr.nr , , Holmen, matr.nr , , Liland, matr.nr , , Søndre marielv, matr.nr , , Myhrebakken, matr.nr.1208 og , , Arealplan havna , , Eiendom strømmen (95) , , Nordskogen - egil olsen, matr.nr , , Boligfelt d-e neptunbukta , , Nordskogen(tidl.abrah&søn) matr.nr , , Kjøp av statsgrunn i nordskogen , , Grunnerverv syltefjord(kjøpt b.smelror) , , Fjellheim,båtsfjord matr.nr , , Flyplassen , , Boligfelt j , , Tomt, g.nr. 4 bnr. 27 og 13 (99) , , Tomtegrunn nordskogen , , Opparb. boligfelt for h c , , Flaatensletta , , Nytt torg , , Foma , , Ny flyplass , , Asvo-bedrift , , Snøskjerming , , Rodemeldeplass , , Båtsf.opplæringssenter/bfj.skole , , Egil olsens eiendom , , Nordskogen b 22 (nytt byggefelt) , , Tomt "gamle flyplass" , , Tomt på foma kjøpt 1994(gnr.2,bnr.245) , , Melkarn boligstiftelse,opparb.tomt , , Flomforebygging i festningsvn , , Tilrettelegg/erverv/utfyll havneformål , , Arealer i havna (99) , , Bade-/ triselsanlegg (99) , , Kjøp av g.nr 2 b.nr , , Tomt gnr. 1 bnr , , Tomt gnr.4, bnr 5,8,9.gnr.1 bnr.70, , , Grustak havnedalen , , Tettstedsutvikling , , Arealplan , , Kommuneplaner , , Fylling ved Båtsfjordbruket ,00 0, Veier - asfaltering , , Veigrunn felt h-i-j , , Veien til Syltefjord , , Servicekai (Havna) ,20 0, Nessekai (Havna) ,00 0, DS kai (Havn) ,00 0, Fylling gamle DS Kai (havn) ,00 0, Sjøgrunn matrikkel 874 (Havn) ,00 0, Sjøgrunn matrikkel 1216 (Havn) ,00 0, Flytebrygger (Havn) ,00 0, Bunkringshus Nessekai (Havn) ,00 0, Havneutvikling dypvannskai (Havn) ,10 0, Flytebrygger 2006 (Havn) ,00 0, Strøm ProBio (Havn) ,28 0, Pumpehus gamle DS Kai (Havn) ,80 0, Nye flytebrygger 2011/ ,40 0, Faste eiendommer og anlegg , ,97 22 Anleggsmiddel , ,55 2AKT Eiendeler , ,50

6 Mva oppgjørskonto ,88 0, Påleggstrekk , , Forskuddstrekk , , Korts.gjeld Sektor for skatteinnkreving , , Arbgivers andel pensjon diverse (motpost) ,31 0, Midlirtidig pensjonstrekk (SPK) 678,94 678, Midlertidig pensjonstrekk diverse , , Korts.gjeld Livsforsikring mv , , Kommunale avgifter trukket i lønn 0, , Korts.gjeld Kommuneforvaltningen 0, , Leverandørgjeld , , Leverandørgjeld (konvertering) ,80 0, Annen kortsiktig gjeld ,93 0, Avregn.konto lev.gjeld - ap , , Ubetalte regninger pr , , Leverandørgjeld (Havn) ,50 0, Korts.gjeld Private foretak med begrenset ansvar , , Depositum - leie av bolig , , Oppgjør E. Iversen 0, , Påløpte feriepenger forrige år (motpost) 5 006,16 0, Påløpte feriepenger (motpost) , , Ansattreskontro, utbetalt reisegodtgjørelse 396,60 0, Fagforening, OU-Fond forsikring mm, ikke oppgplikt 898,00 0, Fagforbundet (Havn) 558,00 0, Korts.gjeld Husholdninger , , Hjelpekonto trygderefusjon , , Komm.b, påløpte/ikke forf.renter 31/ , , Husbanken påløp/ikke forf.renter 31/ , , Klp, påløpte ikke forf.renter 31/ , , Påløpte renter (Havn) ,00 0, Kaffe funksjonærer 1 830,64 608, Klausjorda barneh. matpenger ansatte , , Nordskogen barenhage, matpenger ansatte 2 086, , Tilfeldige inntekter og utgifter , , Man.innbetaling,komm.fakt 0, , Dir.overvelting komm.fakt , , /23499 Interimskonti , , Annen kortsiktig gjeld , , Klp premieavvik 2003(gjeld-hvis negativ) , , Stp premieavvik 2002(gjeld hvis negativ) , , Stp premieavvik , , Stp premieavvik , , Stp premieavvik , , Stp premieavvik ,00 0, DnB premieavvik , , DnB premieavvik , , Premieavvik Livsforsikring mv , , Premieavvik , ,04 23 Kortsiktig gjeld , , Klp påløpte pensjonsforpliktelser , , Spk påløpte pensjonsforpliktelser , , Vital påløpte pensjonsforpliktelser , , Dnb pensjonsforpliktelser (Havn) ,00 0, Pensjonsforpliktelse , , Komm.banken lån , , Komm.banken lån , , Komm.banken lån , , Husbanken '93, ,kr , , , Husbanken '94, ,kr , , , Husbanken '94, ,kr , , , Husbanken '95, ,kr , , , Husbanken '96, ,kr , , , Husbanken '97, ,kr , , , Husb'04 lån (nsk.barneh) , ,00

7 Husb.02 startlån utb 31/ , , Husbanken , startlån , , Husbanken , startlån , , Husbanken , Startlån ,00 0, Komm.banken lån , , Komm.banken lån utbet ,00 0, Kommunalbanken lån (Havn) ,00 0, Kommunalbanken lån (Havn) ,00 0, Lån i Statlige låneinstitutter , , SNN lån (Havn) ,00 0, SNN lån (Havn) ,00 0, Lån i Forretnings- og sparebanker ,00 0, Fokus leasing (ikt utstyr adm) 0, , Lån i Kredittforetak og finansieringsselskaper 0, , Klp ,- 21/ , , Klp (havn) ,00 0, Lån i Livsforsikring mv , , Andre lån , ,80 24 Langsiktig gjeld , ,80 2GJE Gjeld , , Tilfluktsrom frikjøpte plasser pr.1/ , , Brobyggingsprosjektet , , Fri rettshjelp i off.serv kont (1.0035) , , Grenseløst i nord-tiltak (1.0036) , , Lærlingetilskudd , , Kvalifiseringsstønad ansvar , , Kostveil. i barnhage, prosj , , Kulturskolen - tegning/maling -483,00-483, Kompetanseheving samordnet - psykisk helsearbeid , , Folkehelsearbeid (ansvar 0046) ,38 0, Frisklivssentral (0054) ,00 0, Rehabuke 2011 (H/O) (kompetansemidler) ,00 0, Kompetanseløft 2015 (H/O) Kompetansemidler ,00 0, Frivillighetssentr.oversk/eksterne tilsk , , Forebygging rusmisbruk (prosj ) 0, , Pilotkomm.universiell utforming(1.0031) , , Prosjekt Røde Kors Hytta , , Pu-bolig, gaver til beboere 0, , Skolebøker kunnskapsløftet kst 26/ , , St.utd.ktr,voksenoppl.fr.språk' , , Etterutd.grunnskole , , Bfj.skole.tilsk fra n.kulturskoleråd , , Skolesekken, båtsfj-/nordsk-/kulturskole , , Matematikk (prosj ) , , Nordsk.skole fysak (1.0025) , , Gutter i finnmark (prosj ) , , Nordskogen barnehage , , Klausjorda barnehage , , Barnehage - spesielle tiltak (2200) , , Sykestua - pengegaver fra pårørende ,60 0, Helsestasjon for ungdom (prosj.10010) , , Kommunalt næringsfond , , Omst. og utviklinsmidl. fra fylket , , Butikkfond , , Biblioteket(bankbok berit sivertsen) , , Tilskudd fra Husbanken til etablering , , Boligtilskudd til tilpasning fra Husbanken , , Bko etablering (renter tillegges fond) , , Mao etablering (renter tillegges fond) , , Ee dødsbo ovf.21/1-07( ) , , Kn dødsbo, ovf ( ) , , GK dødsbo, ovf (5060) , , Selvkostfond vann 0, , Selvkostfond avløp , ,00

8 Fond premieavvik kst 24/ , , Bundne driftsfond , , Inv.fond avsl. likviditetsreserve , , Bet. avdrag utlån komm.egne midl. 0, , Fond aksjeinvesteringer , , Fors.oppgjør garasje gamle flyplass , , Spillemidl.basseng. mott.18/ , , Innfridd lån var.kraft 15/6-06 0, , Egenkapitalinnskudd klp utbetalt mars , , Spillemidler nytt gulv idrettshall , , Sentrumsutvikling ref. fra FFK , , Ubundne investeringsfond (Havn) ,15 0, Tilskudd forurensede sedimenter 2004 (Havn) ,00 0, Renovering DS kai Holmen (Havn) ,61 0, Salg Havnebygg (Havn) ,29 0, Kai Holmen 1996 mvakomp (Havn) ,00 0, Salg tomt 2011 (Havn) ,00 0, Flytebrygger 2011 (Havn) ,60 0, Ubundne investeringsfond , , Til ekstra avdrag lån (innfr.form.lån) , , Bundne investeringsfond , , Fou-midler rekr.tilt.fisk.nær'96,20.000, 0, , Informasjon.innsamla midler.kultur & fri 0, , Egenkapitalfond for fiskere k.sak 4/93 0, , Fiskerifond , , Tapsfond formidlingslån , , Intern omstilling i båtsfjord kommune , , Mindreforbruk tidligere år ,36 0, Flyktningemidler , , Vedlikehold komm.bygg kst.0022/ , , Innbet. avdrag fra næringslån ,49 0, Disposisjonsfond , , Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK, drift , , Endring i regnskapsprinsipp , , Regnskapsmessig merforbruk ,16 0, Interimskonti ,16 0, Regnskapsmessig mindreforbruk , , Regnskapsmessig mindreforbruk (Havn) ,03 0, Interimskonti , , Kapitalkonto , , Kapitalkonto (Havn) ,34 0, Interimskonti , , Over-Underskudd, endr.regnskapsprins., kapitalkonti , ,42 2KAP Bokført egenkapital , ,35 2PAS Gjeld og egenkapital , , Ubrukte lånemidler fra Husbanken, startlån , , Ubrukte lånemidler Kommunalbanken , , Ubrukte lånemidler (Havn) ,59 0, Memoriakonto for ubrukte lånemidler , , Memoriakonto - lån av fiskerifond , , Andre memoriakonto - lån av fiskerifond , , Memoriakonto - lån av fiskerifond , , Memoriakonto - ubrukte lånemidler , , Memoriakonto ubrukte startlån husbanken , , Memoriakonto ubrukte lånemidler (Havn) ,59 0, Motkonto for memoriakontiene , ,04-300,00 0,00 Driftsregnskap 0,00 0, Interimskonto kundeføringer 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 600,00 0,00

Balanseregnskap 2009

Balanseregnskap 2009 Konto og tekst 2009 2008 21000001 Kassekonto 43 423,00 62 722,50 21000002 Kasse frivillighetssentralen 1 988,30 1 069,50 21000003 Kasse helsesenter 1 500,00 1 500,00 Kasse 46 911,30 65 292,00 21020001

Detaljer

TEKST BALANSE Balanse 2010 Balanse 2009 Absolutt avvik Avvik 21000001 Kasse 53 240,50 34 797,50 18 443,00 53,0 Kasse 53 240,50 34 797,50 18 443,00

TEKST BALANSE Balanse 2010 Balanse 2009 Absolutt avvik Avvik 21000001 Kasse 53 240,50 34 797,50 18 443,00 53,0 Kasse 53 240,50 34 797,50 18 443,00 TEKST BALANSE Balanse 2010 Balanse 2009 Absolutt avvik Avvik 21000001 Kasse 53 240,50 34 797,50 18 443,00 53,0 Kasse 53 240,50 34 797,50 18 443,00 53,0 21020001 Bank 2 667 590,09 1 269 176,79 1 398 413,30

Detaljer

Regnskap 2011 Regnskap 2010 Absolutt avvik 21000001 Kasse 0,00 53 240,50-53 240,50 21000010 Kasse 64 491,50 0,00 64 491,50 Kasse 64 491,50 53 240,50

Regnskap 2011 Regnskap 2010 Absolutt avvik 21000001 Kasse 0,00 53 240,50-53 240,50 21000010 Kasse 64 491,50 0,00 64 491,50 Kasse 64 491,50 53 240,50 Tekst balanse Regnskap 2011 Regnskap 2010 Absolutt avvik 21000001 Kasse 0,00 53 240,50-53 240,50 21000010 Kasse 64 491,50 0,00 64 491,50 Kasse 64 491,50 53 240,50 11 251,00 21020001 Bank 3 510 338,07 2

Detaljer

Regnskap. Tana kommune

Regnskap. Tana kommune Regnskap Tana kommune 2011 Vedtatt i kommunestyret den 21.6.12 Sak nr: 51/2012 Innholdsregister Innhold Hovedoversikter... 4 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet... 4 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet...

Detaljer

Regnskap. Tana kommune

Regnskap. Tana kommune Regnskap Tana kommune 2012 Vedtatt i kommunestyret den Sak nr: /2013 Innholdsregister Innhold Hovedoversikter...5 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet...5 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet...6

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Årsregnskap 2009

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Årsregnskap 2009 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Årsregnskap 2009 Hovedoversikter... 3 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET... 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET... 4 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 5 ØKONOMISK

Detaljer

Siste endring 01.04.14

Siste endring 01.04.14 Siste endring 01.04.14 42 NOTE 16: Pensjonsnote 2012 2013 Hovedstørrelser fra aktuarberegning - TANA DnB KLP SPK Sum DnB KLP SPK Sum Nåverdi av årets pensjonsopptjening 12 849 598 1 459 746 3 775 523 18

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Årsregnskap 2012

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Årsregnskap 2012 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Årsregnskap 2012 Hovedoversikter... 3 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET... 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET... 4 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 5 ØKONOMISK

Detaljer

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Regnskap 2006

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Regnskap 2006 sskjema 1A - Driftsregnskapet Regulert Opprinnelig budsjett budsjett 2006 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -48 242 320 900 000-50 000 000-49 549 164 Ordinært rammetilskudd -41 887 061-3

Detaljer

Unjárgga gielda / Nesseby kommune

Unjárgga gielda / Nesseby kommune Unjárgga gielda / Nesseby kommune Årsregnskap 2006 Årsregnskap 2006 Investeringsregnskap...3 Driftsregnskapet...10 Balanseregnskapet...13 Noter og hovedoversikt...22 Note 1, Endring av arbeidskapital...23

Detaljer

Årsregnskap 2012 Vedlegg til årsberetning 2012

Årsregnskap 2012 Vedlegg til årsberetning 2012 Vedlegg til årsberetning 2012 2 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regn Bud Avvik Oppr. Regn 2012 2012 2012 bud 2012 2011 Skatt på inntekt og formue -389 849-376 500 13 349-376 500-361 501 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE

REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Økonomisk oversikt drift side 3 Økonomisk oversikt investering side 4 Økonomisk oversikt balanse side 5 Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet side 6 Regnskapsskjema

Detaljer

REGNSKAP 2014 FOR GRATANGEN KOMMUNE

REGNSKAP 2014 FOR GRATANGEN KOMMUNE 1 REGNSKAP 2014 FOR GRATANGEN KOMMUNE ÅRSTEINHORNET Foto: Karl Fredrik Normann 2 INNHOLD REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFT 2014... 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A INVESTERING 2014... 4 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2014... 5 ØKONOMISK

Detaljer

Unjårgga gielda / Nesseby kommune

Unjårgga gielda / Nesseby kommune Unjårgga gielda / Nesseby kommune Årsregnskap 2007 Hovedoversikter... 3 Regnskapsskjema la - Driftsregnskapet... 3 Regnskapsskjema 2a - Investeringsregnskapet... 4 Balanseregnskapet... 5 Økonomisk Oversikt

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 6 Skjema 2A 6 Skjema 2B - Investeringer i anleggsmidler

Detaljer

Regnskap 2008 Kvitsøy kommune

Regnskap 2008 Kvitsøy kommune Regnskap 2008 Kvitsøy kommune Innholdsfortegnelse 1. Hovedoversikt driftsregnskap 2. Hovedoversikt investeringsregnskap (kapitalregnskap) 3. Hovedoversikt balanseregnskap 4. Detaljert driftsregnskap 5.

Detaljer

Årsregnskap 2014 Vedlegg til årsberetning 2014

Årsregnskap 2014 Vedlegg til årsberetning 2014 Vedlegg til årsberetning 2014 2 3 Økonomisk oversikt drift Tall i 1000 Note Regnskap 2014 Budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2013 Brukerbetalinger 48 537 46 396 45 991 45 767 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Kvitsøy kommune Regnskap 2011

Kvitsøy kommune Regnskap 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE - REGNSKAP 2011 KVITSØY KOMMUNE 1 Hovedoversikt driftsregnskap 2011 Side 3 2 Hovedoversikt investeringsregnskap 2011 Side 4 3 Hovedoversikt balanseregnskap 2011 Side 5 4 Regnskapsskjema

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Innholdsfortegnelse Hovedoversikt, drift... 5 Hovedoversikt, investering... 6 Hovedoversikt, anskaffelse og anvendelse av midler...

Detaljer

Lenvik kommune årsregnskap 2014 27.03.2015. Regnskap 2014

Lenvik kommune årsregnskap 2014 27.03.2015. Regnskap 2014 27.03.2015 Regnskap 2014 1 Innholdsfortegnelse: Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Side 3 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet Side 3 Hovedoversikt balanse Side 4 Økonomisk oversikt Drift Side 5

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning 1. Revisjonsberetning 3. Regnskapsskjema 1 A - Drift 5. Økonomisk oversikt drift 6. Regnskapsskjema 1 B - Drift 7

Innholdsfortegnelse. Innledning 1. Revisjonsberetning 3. Regnskapsskjema 1 A - Drift 5. Økonomisk oversikt drift 6. Regnskapsskjema 1 B - Drift 7 Årsregnskap 2012 Innholdsfortegnelse Side Innledning 1 Revisjonsberetning 3 Regnskapsskjema 1 A - Drift 5 Økonomisk oversikt drift 6 Regnskapsskjema 1 B - Drift 7 Driftsregnskap pr. enhet 8 Regnskapsskjema

Detaljer

REGNSKAP 2009 SELBU KOMMUNE

REGNSKAP 2009 SELBU KOMMUNE REGNSKAP 2009 SELBU KOMMUNE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet side 3 Regnskapsskjema 1B driftsregnskapet side 4 Regnskapsskjema 2A investeringsregnskapet side 9 Regnskapsskjema

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sørum kommune Årsregnskap 2005 Side 2

Innholdsfortegnelse. Sørum kommune Årsregnskap 2005 Side 2 Regnskap 2005 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Rapporter etter intern kontoplan...4 Resultatregnskap...5 Investeringsoversikt...7 Balanseregnskap...8 Sammenhengen mellom intern og ekstern kontoplan...12

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side. Innledning 1

Innholdsfortegnelse Side. Innledning 1 Årsregnskap 2013 Innholdsfortegnelse Side Innledning 1 Revisjonsberetning 3 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet 5 Økonomisk oversikt drift 6 Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet 7 Driftsregnskap pr. enhet

Detaljer

Brutto driftsresultat 46 008 386,71 65 328 670,00 50 679 710,00 40 169 285,95

Brutto driftsresultat 46 008 386,71 65 328 670,00 50 679 710,00 40 169 285,95 Økonomiske oversikter drift VERDAL KOMMUNE 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 33 812 493,07 31 808 515,00 31 808

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 30/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 30/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014 Formannskapet Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/3241-14618/2014 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 28.04.2014 Saksframlegg Årsregnskap 2013 - Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 30/14 Tjenesteutvalget 07.05.2014

Detaljer

Søgne kommune - årsregnskap 2014 Side 1

Søgne kommune - årsregnskap 2014 Side 1 Søgne kommune - årsregnskap 2014 Side 1 Søgne kommune - årsregnskap 2014 Side 2 Innholdsfortegnelse 1. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskap... 5 2. Regnskapsskjema 1B Driftsregnskap... 6 3. Regnskapsskjema

Detaljer