Balanseregnskap 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Balanseregnskap 2009"

Transkript

1 Konto og tekst Kassekonto , , Kasse frivillighetssentralen 1 988, , Kasse helsesenter 1 500, ,00 Kasse , , Driftskonto ,28 0, Gammel driftskonto , , SNN , , Spareb depositum , , Spareb komm.avg , , Spareb diverse fond , , Spareb fiskerifond , , Spareb næringsfond , , Spareb tilfluktsrom , , Spareb ek-fond fiskere 1 327, ,54 Forretnings- og sparebanker , , Skattetrekkskonto , ,40 Ikke disponible bankinnskudd , , Sum kasse og bankinnskudd , , Mva komp krav, konvertering 0, , Krd-rammetilsk.innt.utj.okt-des , , Andre korts.fordr. stat/trygd/husbank , , Interimskonto sykelønnsrefusjon , , Interimskonto sykelønnsrefusjon, permisjon , , Avsatte feriepenger refusjon , ,28 Stats- og trygeforvaltningen , , Periodisk oppgjør skatt , ,00 Sektor for skatteinnkreving , , Finnmark fylkeskommune , , Interreg.arctic trail ii krav pr.31/ , ,44 Kommuneforvaltningen , , Båtsfjord komm.boligselskap 0, ,00 Selstendige kommuneforetak 0, , Ref.fagforbundet 0, , Forskuddsbet. kostnader , , Andre kortsiktige fordringer , ,00 Private foretak med begrenset ansvar , , Kundefordringer - FI-CA, konvertering , , I.A,komm.avg. 283,50 0, Slh,komm.avg. 0, , L.Hansen,komm.avg ,50 0, Ah,trekk tr.k. komm.avg. -811,00-575, A./t.jacobsen,komm.avgifter -250,00 0, H.s.,komm.avg,opphold,tr.ktr , , I.Hansen,komm.avgift ,50 0, Hkn,komm.avgifter 0, , Lt,komm.avg. -830,04 55, K.b./ lån/komm.avg. -840, , Å.j,sp.banken,fra ,50 129, J.hansen,avtaletrekk tr.ktr. 414, , C.f,sp.banken,fra ,00-993, B.o.,nav komm.avg -1,00-805, K.o.,nav komm.avg 3 626, , T.l.i,komm.avg. 0,16 339, Hi/ai,lån-komm.avg , , J.p,nav,komm.avg ,00-798, S.b.,komm.avg. -8, , E.b., trekk tr.ktr.,komm.avg. -9,00-518, S.a.h.,komm.avg. -10,00 0, M.libakken,komm.avg/tr.ktr. 0, ,00

2 R.p.,komm.avg.,fast bet ,00 0, B.h.,komm.avg./tr.ktr. 0,00 144, M.h.e,avtalebet.komm.avg. 0, , A.heim,k.avg./tr.ktr. 4,00-725, Å.R.H. Komm.avg ,50 0, R.bekken,restanse lån/forfalte terminer , , Fo ubet renter avdrag topplån 7 776, , Reiseforskudd 7 985,00 0, Tilfeldig forskudd ansatte ,68 0, Returlønn ,72 0, Skyldig renter og avdrag komm.utlån , ,70 Husholdninger , , Tidligere utbetalt ,50 0, Pc-kjøp, forskudd til ansatte , , Telefongodtgjørelse, -forsk ,00 0, Utbet.reiseregninger ,50 0, Fraværsrefusjon nav ,60 0,00 Interimskonti , , Sum kortsiktige fordringer , , Klp premieavvik 2002(fordr-hvis positiv) , , Klp premieavvik , , Klp premieavvik , , Klp premieavvik , , Klp premieavvik , , Klp premieavvik , , Stp premieavvik 2003(fordr.hvis positiv) , , Stp premieavvik , , Stp premieavvik , , Stp premieavvik ,00 0, Storebr.premieavvik 2003(fordr-hvis pos) , , Storebr.premieavvik , , Storebr. premieavvik , , Storebrand premieavvik , , Storebrand premieavvik ,00 0, Klp premieavvik 2009(fordr-hvis positiv) ,00 0, Sum premieavvik , , Klp verdi pensjonsmidler , , Spk verdi pensjonsmidler , , Storebr. verdi pensjonsmidler , , Sum pensjonsmidler , , Klp egenkap.innsk. felles pensj , , Klp egenkap.innsk. sykepleiere , ,00 Livsforsikring mv , , Aksjer i bfj.komm.boligselsk.k.sak 70/ , , Andel finnmark komm.revisjon iks , , Linken kapital as 20/12-06, ksak 93/ , ,00 Selvstendige kommueforetak , , Finnmark havfiske as,75/ / , , Båtsfjord kunstgress as.k.sak 36+86/ , , Varanger kraft as, 30 aksjer a kr , , Båtsfj. bedriftshelsetj.as,102 / , , A/l biblioteksentralen, / 2 x ,00 600, Båtsfjord service as, 37 aksjer, , , Båtsfjord havsenter,kr , , Øst-finnmark avfallsselskap, , , Båtsfjord boligselskap as,kjøpt , , Aksjer båtsfj.havsenter k.sak 25/ , , Aksjer studisenteret.no as , , Båtsfjord laboraturium as.aksjekjøp 13/ , , Linken næringshage as 30 aksjer 7/ , ,00

3 Barents seafood as fsk 10/07 utb 30/ , , Aso fisk as, fsk 13/ , ,00 Private foretak med begrenset ansvar , , Sum aksjer og andeler , , Utlån bfj.komm.boligselsk.k.sak70/ , , Melkarn bolistiftelse k.sak 29/ , , Melkarn boligstiftelse k.sak 9/ , , Melkarn boligst.ksak 15/03 utb , , Melkarn boligst.utbet.15/ , , Melkarn boligstiftelse. utbet 15/ , , Melkarn boligstiftelse. utbet 08/ , ,00 Selvstendige kommueforetak , , Båtsfjord boligselskap as.k.sak.42/ , , Båtsfjord boligselskap as(likvid.lån) , , Nils h nilsen lån 6/ , , Egnesentralen as, lån 20/8-07 ksak 37/ , , Probio båtsfj.as ksak 36/07 utb.8/ , , Båtsfjord eiendom, lån utb , ,00 Private foretak med begrenset ansvar , , Sosiale utlån , , Va/fr boligtilsk.utb.19/5-06.avskr.10 år , , Kommunale utlån,startlån , , Fn. etabl.lån pr. 31/ , , A.slapø,utlån , , R.bekken,restgjeld lån , , J.e.,lån,gjeldsordn.10/ ,14 0, Jre ,- utbet 25/8-05 4år 0, , Aj as ,- utb år 0, , S.k.da,utbet og /4, 4,5%ren , , Wija fisk as,utbet , , Aso fisk as,utbet , , Frantzen as, kr ,90 0, F.o ,- utbet år , , Wi-ja fisk as, utbet , , Silje katrin da, kr ,00 0, Khh as kr ,00 0, Lund kystfiske as kr ,00 0, Strømsnesjenta as, ,00 0, Aj fisk as,200000, ,00 0, J.a.andersen kr ,00 0, M.solhaug, / ,00 0,00 Husholdninger , , Sum utlån , , Edb-utstyr , , Oppmålingsutstyr (teknisk etat) , , Kopimaskin kjøpt , , Reoler arkiv.sentraladm , , Sentralbord kjøpt , , Feiemaskin kjøpt ,00 1, Volkswagen caddy 96 mod.kjøpt ,00 1, Dolby stereoanlegg kjøpt ,00 1, Veghøvel kjøpt ,00 1, Inventar og utsyr rådhus/nav-kontor , , Lysmast, båtsfjord stadion (99) 1, , Inventa og utstyr båtsfjord skole , , Sykesignalanlegg , , Løypetråkkemaskin (2004) , , Styrketreningsutstyr (2004) , , Lyd/bildestudio (2004) , , Hjullaste volvo l90e kjøpt 24/ , ,20

4 Lastebil merc benz 1841ak kjøpt 7/ , , Div. utstyr renholdsteam , , stk leasede toyota hiace , , Digital Kino ,00 0, Musikkbinge ,00 0, Brannvarslingsanlegg kjøpt ,01-0, Brannbil unimog kjøpt , , Brannbil mercedes kjøpt , , Agregat helsesenter , , Alarmsentral brann (1998) , , Lysarmatur (trimløyper) , , Brannbil kjøpt ,00 0, Strøm hamna syltefjord , , Pc leasing videreg.skole , , Pc leasing båtsfjord skole , , Kloakkspyler leasing , , Ikt adm. leasing , , Sum utstyr, maskiner og transp.midler , , Balløkke nordskogen skole, , , Rehabilitering helsesenteret ,80 0, Nytt avfallsanlegg , , Skiskytterstadion (2004) , , Motorcrossbane (bygg.start 2006) , , Sd-anlegg strøm , , Båtsfjord vannverk , , Hovedkloakk neptun-perelva , , Nordfjord vannverk , , Utslippsledning foma , , Kloakk syltefjord , , Hovedavløp kloakk (95) , , Nordskogen barnehage , , Presteboligen , , Styrerbolig i syltefjord 1,00 1, Klausjorda barnehage , , Idrettshall, idrettsvegen , , Nordskogen skole , , Båtsfjord skole , , Sentrumsareal gnr.2,bnr. 2 og 63, 16/ , , Pu-bolig (byggestart 2006) , , Forstøtningsmur klausj.barnehage , , Nordskogen barnehage nytt gjerde ,00 0, Forprosj.pu-/avlastningsboliger , , Torg og kaipromenade, startet ,00 0, Kommunehus (adm.bygg) , , Samfunnshuset skansen , , Fjordvegen 24(per kolbjørn markussen) , , Alderspensjonatet , , Bibliotekbygg hindberggt , , Båtsfjord helsesenter , , Gropa , , Hestestall , , Demensavdelingen , , Ekspropierte eiendommer , , Holmen, matr.nr , , Holmen, matr.nr , , Liland, matr.nr , , Søndre marielv, matr.nr , , Myhrebakken, matr.nr.1208 og , , Arealplan havna , , Eiendom strømmen (95) , ,00

5 Nordskogen - egil olsen, matr.nr , , Boligfelt d-e neptunbukta , , Nordskogen(tidl.abrah&søn) matr.nr , , Kjøp av statsgrunn i nordskogen , , Grunnerverv syltefjord(kjøpt b.smelror) , , Fjellheim,båtsfjord matr.nr , , Flyplassen , , Boligfelt j , , Tomt, g.nr. 4 bnr. 27 og 13 (99) , , Tomtegrunn nordskogen , , Opparb. boligfelt for h c , , Flaatensletta , , Nytt torg , , Foma , , Ny flyplass , , Asvo-bedrift , , Snøskjerming , , Rodemeldeplass , , Båtsf.opplæringssenter/bfj.skole , , Egil olsens eiendom , , Nordskogen b 22 (nytt byggefelt) , , Tomt "gamle flyplass" , , Tomt på foma kjøpt 1994(gnr.2,bnr.245) , , Melkarn boligstiftelse,opparb.tomt , , Flomforebygging i festningsvn , , Tilrettelegg/erverv/utfyll havneformål , , Arealer i havna (99) , , Bade-/ triselsanlegg (99) , , Kjøp av g.nr 2 b.nr , , Tomt gnr. 1 bnr , , Tomt gnr.4, bnr 5,8,9.gnr.1 bnr.70, , , Grustak havnedalen , , Tettstedsutvikling , , Arealplan , , Kommuneplaner ,00 0, Veier - asfaltering ,38 0, Veigrunn felt h-i-j ,22 0, Veien til Syltefjord ,54 0, Sum faste eiedommer og anlegg , , Mva oppgjørskonto , , Påleggstrekk , , Forskuddstrekk , ,00 Sektor for skatteinnkreving , , Midlirtidig pensjonstrekk (SPK) 678,94-476, Midlertidig pensjonstrekk diverse , , Skyldig klp pr. 31/ , , Storebr.belasta premief.2004 in/pmp , ,00 Livsforsikring mv , , Kommunale avgifter trukket i lønn ,00 0,00 Kommuneforvaltningen ,00 0, Leverandørgjeld ,44 0, Leverandørgjeld (konvertering) , , Forskuddsbetalt lev.gjeld - ap , , Avregn.konto lev.gjeld - ap , , Ubetalte regninger pr , ,38 Private foretak med begrenset ansvar , , Depositum - leie av bolig , , Påløpte feriepenger (motpost) , , Inkassotrekk ,40 0, Norsk komm.forbund fagfor.kont.m/innbofo 168,00 0,00

6 Husholdninger , , Hjelpekonto trygderefusjon ,90 0, Komm.b, påløpte/ikke forf.renter 31/ , , Husbanken påløp/ikke forf.renter 31/ , , Klp, påløpte ikke forf.renter 31/ , , Kaffe funksjonærer ,14-359, Ikke oppg.pl./avg.pl.lønn debet , , Ikke oppg.pl./avg.pl.lønn kredit , , Brutto oppgavepliktig lønn, nlp , , Ikke avgiftspliktig lønn nlp , , Avgiftspliktig lønn, nlp , , Klausjorda barneh. matpenger ansatte , , Nordskogen barenhage, matpenger ansatte , , Tilfeldige inntekter og utgifter , , Man.innbetaling,komm.fakt ,96 0, Dir.overvelting komm.fakt , ,00 Interimskonti , , /2.34 Sum annen kortsiktig gjeld , , Klp premieavvik 2003(gjeld-hvis negativ) , , Stp premieavvik 2002(gjeld hvis negativ) , , Stp premieavvik , , Stp premieavvik , , Stp premieavvik , , Storebr.premieavvik 2004(gjeld hvis neg) , , Storebr. premieavvik , , Sum premieavvik , , Klp påløpte pensjonsforpliktelser , , Spk påløpte pensjonsforpliktelser , , Storebr.påløpte pensjonsforpliktelser , , Sum pensjonsforpliktelser , , Komm.banken lån , , Komm.banken lån , , Komm.banken lån ,00 0, Husbanken '93, ,kr , , , Husbanken '94, ,kr , , , Husbanken '94, ,kr , , , Husbanken '95, ,kr , , , Husbanken '96, ,kr , , , Husbanken '97, ,kr , , , Husb'04 lån (nsk.barneh) , , Husb.02 startlån utb 31/ , , Husbanken , startlån ,00 0,00 Statlige låneinstitutter , , Siemens financial serv. (pc leasing vgs) , , Simens financial serv.(pc leas. b.skole) , , Nordea finans (kloakkspyler) , , Fokus leasing (ikt utstyr adm) , ,00 Kredittforetak og finansieringsselskaper , , Klp ,- 21/ , ,00 Livsforsikring mv , , Sum andre lån/annen langsiktig gjeld , , Tilfluktsrom frikjøpte plasser pr.1/ , , Fri rettshjelp i off.serv kont (1.0035) , , Grenseløst i nord-tiltak (1.0036) ,00 0, Lærlingetilskudd , , Ikt i skolen, prosjekt , , Kvalifiseringsstønad , , Kostveil. i barnhage, prosj , , Barn og ungd. med særsk.behov , , Kulturskolen - tegning/maling ,00 0,00

7 Frivillighetssentr.oversk/eksterne tilsk , , Forebygging rusmisbruk (prosj ) , , Pilotkomm.universiell utforming(1.0031) , , Skolebøker kunnskapsløftet kst 26/ , , Videregående opplæring ,00 0, Studiesenter ,00 0, St.utd.ktr,voksenoppl.fr.språk' , , Etterutd.grunnskole ,00 0, Kvalitetsutvikling i gr.skolen 0, , Bfj.skole.tilsk fra n.kulturskoleråd , , Nordsk.skole,skolefrokost 0, , Skolesekken, båtsfj-/nordsk-/kulturskole , , Bå.skole.variert sundt kosthold (1.0023) 0, , Matematikk (prosj ) , , Nordsk.skole fysak (1.0025) , , Gutter i finnmark (prosj ) , , Nordskogen barnehage , , Klausjorda barnehage , , Helsestasjon for ungdom (prosj.10010) , , Styrking eldreomsorg , , Psykiatrimidler (1.0003) , , Kommunalt næringsfond , , Omst. og utviklinsmidl. fra fylket , , Biblioteket(bankbok berit sivertsen) , , Boligtilskudd (fra husbanken) , , Bko etablering (renter tillegges fond) , , Kso etablering (renter tillegges fond) 0, , Mao etablering (renter tillegges fond) , , Pso etablering (renter tillegges fond) 0, , Ee dødsbo ovf.21/1-07( ) , , Kn dødsbo, ovf ( ) , , Selvkostfond vann ,00 0, Selvkostfond avløp , , Selvkostfond renovasjon 0, , Selvkostfond feiing ,00 0, Fond premieavvik kst 24/ , , Sum bundne driftsfond , , Inv.fond avsl. likviditetsreserve ,86 0, Bet. avdrag utlån komm.egne midl , , Fond aksjeinvesteringer , , Fors.oppgjør garasje gamle flyplass , , Spillemidl.basseng. mott.18/ , , Spillemidler skiskytterstadion 19/ , , Innfridd lån var.kraft 15/ , , Sum ubundne investeringsfond , , Til ekstra avdrag lån (innfr.form.lån) , , Sum bundne investeringsfond , , Fou-midler rekr.tilt.fisk.nær'96,20.000, , , Innsamla midl, informasjonsblad/voksenop , , Fond ungdomsråd/verdikommisjon (buds.99) , , Informasjon.innsamla midler.kultur & fri , , Grustak neptundalen, ,div.fond , , Egenkapitalfond for fiskere k.sak 4/ , , Fiskerifond , , Syltefjordvegen, ,div.fond , , Tapsfond formidlingslån , , Intern omstilling i båtsfjord kommune , , Flyktningemidler , , Vedlikehold komm.bygg kst.0022/ , , Dispfond. avsl. av likviditetsreserven ,68 0,00

8 2.56 Sum disposisjonsfond , , Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK, drift , , Sum endring i regnskapsprinsipp som påv. AK , , Regnskapsmessig mindreforbruk , , Sum regnskapsmessing mindreforbruk , , Likviditetsreserver avsatt i driftsregns 0, , Likviditetsreserver avsatt i kap.regnsk. 0, , Sum likviditetsreserve 0, , Kapitalkonto , , Sum kapitalkonto , , Komm.banken inv.2008, lån , , Ubrukte lånemidler fra Husbanken, startlån , , Ubrukte lånemidler inv ,45 0, Sum mermoriakonto ubrukte lånemidler , , Memoriakonto - lån av fiskerifond , , Sum andre memoriakonti , , Memoriakonto - lån av fiskerifond , , Memoriakonto - ubrukte lånemidler , , Memoriakonto ubrukte startlån husbanken , , Sum motkonto for memoriakonti , ,97 Sum 0,00 0,00

Regnskap 2011 Regnskap 2010 Absolutt avvik 21000001 Kasse 0,00 53 240,50-53 240,50 21000010 Kasse 64 491,50 0,00 64 491,50 Kasse 64 491,50 53 240,50

Regnskap 2011 Regnskap 2010 Absolutt avvik 21000001 Kasse 0,00 53 240,50-53 240,50 21000010 Kasse 64 491,50 0,00 64 491,50 Kasse 64 491,50 53 240,50 Tekst balanse Regnskap 2011 Regnskap 2010 Absolutt avvik 21000001 Kasse 0,00 53 240,50-53 240,50 21000010 Kasse 64 491,50 0,00 64 491,50 Kasse 64 491,50 53 240,50 11 251,00 21020001 Bank 3 510 338,07 2

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Årsregnskap 2009

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Årsregnskap 2009 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Årsregnskap 2009 Hovedoversikter... 3 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAPET... 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET... 4 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 5 ØKONOMISK

Detaljer

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Regnskap 2006

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Regnskap 2006 sskjema 1A - Driftsregnskapet Regulert Opprinnelig budsjett budsjett 2006 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -48 242 320 900 000-50 000 000-49 549 164 Ordinært rammetilskudd -41 887 061-3

Detaljer

REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE

REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE REGNSKAP 2013 TYDAL KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Økonomisk oversikt drift side 3 Økonomisk oversikt investering side 4 Økonomisk oversikt balanse side 5 Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet side 6 Regnskapsskjema

Detaljer

Siste endring 01.04.14

Siste endring 01.04.14 Siste endring 01.04.14 42 NOTE 16: Pensjonsnote 2012 2013 Hovedstørrelser fra aktuarberegning - TANA DnB KLP SPK Sum DnB KLP SPK Sum Nåverdi av årets pensjonsopptjening 12 849 598 1 459 746 3 775 523 18

Detaljer

REGNSKAP 2014 FOR GRATANGEN KOMMUNE

REGNSKAP 2014 FOR GRATANGEN KOMMUNE 1 REGNSKAP 2014 FOR GRATANGEN KOMMUNE ÅRSTEINHORNET Foto: Karl Fredrik Normann 2 INNHOLD REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFT 2014... 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A INVESTERING 2014... 4 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2014... 5 ØKONOMISK

Detaljer

Årsregnskap 2012 Vedlegg til årsberetning 2012

Årsregnskap 2012 Vedlegg til årsberetning 2012 Vedlegg til årsberetning 2012 2 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regn Bud Avvik Oppr. Regn 2012 2012 2012 bud 2012 2011 Skatt på inntekt og formue -389 849-376 500 13 349-376 500-361 501 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Kvitsøy kommune Regnskap 2011

Kvitsøy kommune Regnskap 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE - REGNSKAP 2011 KVITSØY KOMMUNE 1 Hovedoversikt driftsregnskap 2011 Side 3 2 Hovedoversikt investeringsregnskap 2011 Side 4 3 Hovedoversikt balanseregnskap 2011 Side 5 4 Regnskapsskjema

Detaljer

Unjårgga gielda / Nesseby kommune

Unjårgga gielda / Nesseby kommune Unjårgga gielda / Nesseby kommune Årsregnskap 2007 Hovedoversikter... 3 Regnskapsskjema la - Driftsregnskapet... 3 Regnskapsskjema 2a - Investeringsregnskapet... 4 Balanseregnskapet... 5 Økonomisk Oversikt

Detaljer

Regnskap 2008 Kvitsøy kommune

Regnskap 2008 Kvitsøy kommune Regnskap 2008 Kvitsøy kommune Innholdsfortegnelse 1. Hovedoversikt driftsregnskap 2. Hovedoversikt investeringsregnskap (kapitalregnskap) 3. Hovedoversikt balanseregnskap 4. Detaljert driftsregnskap 5.

Detaljer

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Innholdsfortegnelse Hovedoversikt, drift... 5 Hovedoversikt, investering... 6 Hovedoversikt, anskaffelse og anvendelse av midler...

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Årsregnskap 2014 Vedlegg til årsberetning 2014

Årsregnskap 2014 Vedlegg til årsberetning 2014 Vedlegg til årsberetning 2014 2 3 Økonomisk oversikt drift Tall i 1000 Note Regnskap 2014 Budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2013 Brukerbetalinger 48 537 46 396 45 991 45 767 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5

REGNSKAP 2013 2012 ALTA KOMMUNE. 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Balansen 4 Anskaffelse og anvendelse 5 2. INVESTERINGSREGNSKAPET... 6 Skjema 2A 6 Skjema 2B - Investeringer i anleggsmidler

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning 1. Revisjonsberetning 3. Regnskapsskjema 1 A - Drift 5. Økonomisk oversikt drift 6. Regnskapsskjema 1 B - Drift 7

Innholdsfortegnelse. Innledning 1. Revisjonsberetning 3. Regnskapsskjema 1 A - Drift 5. Økonomisk oversikt drift 6. Regnskapsskjema 1 B - Drift 7 Årsregnskap 2012 Innholdsfortegnelse Side Innledning 1 Revisjonsberetning 3 Regnskapsskjema 1 A - Drift 5 Økonomisk oversikt drift 6 Regnskapsskjema 1 B - Drift 7 Driftsregnskap pr. enhet 8 Regnskapsskjema

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sørum kommune Årsregnskap 2005 Side 2

Innholdsfortegnelse. Sørum kommune Årsregnskap 2005 Side 2 Regnskap 2005 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Rapporter etter intern kontoplan...4 Resultatregnskap...5 Investeringsoversikt...7 Balanseregnskap...8 Sammenhengen mellom intern og ekstern kontoplan...12

Detaljer

Å R S R EGNSK 200 Årsregnskap 2008

Å R S R EGNSK 200 Årsregnskap 2008 Årsregnskap REGNSKAP INNHOLDSOVERSIKT 1. HOVEDOVERSIKTER... 2 Driftsregnskapet 2 Investeringsregnskapet 3 Anskaffelse og anvendelse av midler 4 Balanseregnskapet 5 2. NOTER... 6 Note 1 Arbeidskapital 7

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

Regnskap 2013. Sammen om Porsgrunn

Regnskap 2013. Sammen om Porsgrunn Sammen om Porsgrunn INNHOLDSFORTEGNELSE Note 0 Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering... 4 Regnskapsskjema 1A: Driftsregnskapet... 6 Regnskapsskjema 1B: Drift pr. rammeområde... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1 I e, r < 2, 4 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 15 februar 214 41S -1 Regnskap 213 Rollag kommune funksjon hovedoversikt drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet

Detaljer

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010

FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 FROSTA KOMMUNE REGNSKAP 2010 INNHOLD 2 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 HOVEDOVERSIKTER DRIFT... 5 HOVEDOVERSIKT INVESTERING... 7 HOVEDOVERSIKT BALANSE... 9 DRIFTSREGNSKAP... 11 SKJEMA 1B... 11 DETALJERT

Detaljer

Søgne kommune - årsregnskap 2014 Side 1

Søgne kommune - årsregnskap 2014 Side 1 Søgne kommune - årsregnskap 2014 Side 1 Søgne kommune - årsregnskap 2014 Side 2 Innholdsfortegnelse 1. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskap... 5 2. Regnskapsskjema 1B Driftsregnskap... 6 3. Regnskapsskjema

Detaljer

Årsregnskap 2013. Halden kommune

Årsregnskap 2013. Halden kommune Årsregnskap 2013 Halden kommune 2 Halden kommune - Årsregnskap 2013 Innhold Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt balanse...

Detaljer

Årsregnskap 2013 Eidsvoll kommune

Årsregnskap 2013 Eidsvoll kommune Årsregnskap Eidsvoll kommune INNHOLD: Økonomisk oversikt drift Side 3 Økonomisk oversikt investering Side 4 Hovedoversikt balanse Side 5 Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet Side 6 Regnskapsskjema 1B driftsregnskapet

Detaljer

Lenvik kommune årsregnskap 2014 27.03.2015. Regnskap 2014

Lenvik kommune årsregnskap 2014 27.03.2015. Regnskap 2014 27.03.2015 Regnskap 2014 1 Innholdsfortegnelse: Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Side 3 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet Side 3 Hovedoversikt balanse Side 4 Økonomisk oversikt Drift Side 5

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET HOVEDOVERSIKTER

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET HOVEDOVERSIKTER årsregnskap 2014 INNHOLD KOMMENTARER TIL REGNSKAPET 1-5 HOVEDOVERSIKTER Økonomisk oversikt Drift 6 Økonomisk oversikt Investering 7 Balanseregnskapet 8 DRIFTSREGNSKAP Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet

Detaljer

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Hoved oversikter Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet Tall i 1000 kroner Regnskap 2014 Regulert budsjett 2014 Opprinnelig budsjett 2014 Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2012 ALTA HAVN KF

ÅRSREGNSKAP 2012 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP ALTA HAVN KF Foto: Alta Havn KF INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDOVERSIKTER... 3 1.1 HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP... 3 1.2 HOVEDOVERSIKT INVESTERINGSREGNSKAP... 4 1.3 ANSKAFFELSE OG ANVENDELSE AV

Detaljer