Grenland Golfklubb. Eiendeler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grenland Golfklubb. Eiendeler"

Transkript

1 Balanse Eiendeler Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Egenkapital Langsiktig gjeld Grenland Golfklubb 1100 Klubbhus 1101 Påkost bygg 1102 Asfalt/påkost parkeringsplass 1155 Golfbanen 1200 Maskiner 1201 Vanningsanlegg apr Kabelgr. for vann.anl.nov Næringsmiljøanl. i Lundedalen 1250 Inventar 1260 Varmepumpe 1270 Verktøy mv Kontormaskiner 1290 Beregnede avskrivinger 1500 Kundefordringer 1501 Kundefordring hovedbokspostert 1560 Andre kortsiktige fordringer 1570 Forskudd ansatte 1580 Delkredereavsetning 1700 Forskuddsbetalt leie 1710 Forskuddsbetalt forsikring 1711 Forskudd kostn Forskuddsbet OTP/Vital 1900 Kasse, kontanter 1920 DnB NOR ref. Fordr.partner 1930 Bank særv Bank Kees Verkerk 1945 Hjertestarter Konto Bankinnskudd for skattetrekk 1960 Bank anl Bank Egenkapital 2210 Medlemslån 2211 Medlemslån juniorer 2240 Pantelån Pantelån NIBOR

2 2245 Øremerket Hjertestarter Kortsiktig gjeld 2400 Leverandørgjeld 2600 Forskuddstrekk 2650 Trukket Fagforeningskontingent 2700 Utgående merverdiavgift, høy sats 2710 Inngående merverdiavgift, høy sats 2740 Oppgjørskonto mva 2770 Skyldig arbeidsgiveravgift 2780 Pål.arb.g.avg av feriepenger 2901 Klubbhusavg. kortsiktig 2930 Skyldig lønn 2940 Skyldig feriepenger 2950 Påløpt rente 2990 Annen kortsiktig gjeld Inntekter Salgsinntekter, avgiftspliktige Salgsinntekter utenfor avgiftsområdet Offentlige tilskudd Leieinntekter Andre inntekter 3130 Sponsorinntekter, avg.plikt 3430 Utleie golfbiler, maskiner 3010 Medlemskont. /Treningsavgift/Kursinntekt 3016 Klubbhusavgift 3020 Norsk Golf 3120 Sponsorinntekter, avg.frie 3320 Startkontingent 3340 Kursinntekter(Kun kurs) 3410 DR 3420 Greenfee 3100 Tilskudd (mva komp, forskjellige tilskudd) 3110 Tilskudd NGF og offentlige 3600 Leieinntekter, pliktige 3601 Fordeling felleskostnader m/mva 3620 Annen leieinntekt SUM 3900 Andre inntekter 3910 Andre driftsrelaterte innt. Avg.frie 3920 Terrassemøbler 3960 Bingo

3 Driftskostnader 3999 Diverse inntekter (grasrotandel) 3998 Erstatninger 3990 Salg Materiell og utstyr Varekostnad Personalkostnader Driftskostnader 4010 Klubbturneringer(premier og lign) 4040 Deltakelse i eksterne turneringer (NM osv) 4210 Trening- og instruksjonstiltak 4320 Utdanning, kurs 5000 Lønn til ansatte 5001 Korreksjon tidligere år 5002 Lønn uten feriepenger 5015 Lønn sesongarbeider 5020 Feriepenger 5210 Fri telefon 5250 Innbert.pliktig OTP 5285 Andre oppgaveplikt. Ytelser 5290 Motkonto for gruppe Annen oppg.pliktig godtgjøring 5400 Arbeidsgiveravgift 5401 arbeidsgiveravgift av påløpen ferielønn 5420 Tjenestepensjon 5421 Tjenestepensjon Internkontroll 5800 ref. av sykepenger 5801 Innberetn ref. sykepenger 5802 Motkonto ref sykepenger 5920 Yrkessakdeforsikring 5990 Annen personalkostnader (gaver, julebord) 6000 Avskrivning bygn. Og fast eiendom 6015 Avskrivning maskiner 6090 Beregnede avskrivninger 6100 Frakt, transport av varer 6300 Leie Verksted 6320 Renovasjon, vann, avløp, containere 6340 Strøm lokaler 6360 Renhold (såpe, toalettpapir, tørkepapir, osv) 6390 Annen kostnad lokaler (vakthold, alarm) 6430 Leie grunn til bane 6400 Leie maskiner (leasing) 6500 Utstyr til aktivitet 6540 Inventar (hyller, lamper, reoler etc) 6550 Investering nye maskiner (motorsag, mindre maskiner)

4 6560 Rekvisita (tørkepapir, div rengjøring, nøkkelskilt) 6570 Arbeidsklær og verneutstyr 6600 Drift og vedlikehold bygg 6610 Lundedalen 6620 Drift og vedlikehold maskiner 6630 Drift og vedlikehold banen 6640 Frø, gjødsel, jord, plantejord og sand 6650 Strøm bane og anlegg (verksted) 6660 Kjøp av verktøy og div utstyr 6705 Honorar regnskap 6710 Revisjonshonorar 6720 Honorar PRO 6790 Annen fremmed tjeneste (Fordringspartner, vikar etc) 6800 Kontorrekvisita (papir, toner, penner div) 6810 Data/edb kostnad (PC, installasjon, vedlikehold, domene) 6890 Annen kontorkostnad 6820 Trykksaker (scorekort, innmeldingsskjema (thure trykk)) 6840 Aviser, tidsskrifter, bøker og lignende 6860 Møter, kurs, oppdateringer og lignende 6899 MVA refusjon 6900 Telefon 6901 Netcom bane 6902 Network Norway, telefon 6930 Internett/adsl (abb både klubbhus og privat) 6940 Porto 7100 Bilgodtgjørelse oppg.pliktig 7140 Reisekostnad ikke oppg.pliktig (flybillett etc) 7150 Dietkostnad opg.pliktig 7200 Provisjonskostnad 7210 Sponsorkostnad ikke oppg.pliktig (mat til sponsormøte etc) 7320 Markedsføring 7410 Kontingent NGF 7421 Gaver ikke fradragsberettiget (gaver til personer) 7430 Norsk golf 7500 Forsikringspremie 7770 Bank og kortgebyr 7799 Avrundingskonto 7710 Styre og bedriftsforsamlingsmøte (årsmøte) 7790 Annen kostnad (fks rapport fra brønnøysund) 7830 Tap på medlemslån 7840 Tap på fordringer, avg.frie 7880 Avsetning tap på fordringer 2008 Finansposter og ekstraordinære poster Finansinntekt 8040 Renteinntekter (purringer) 8050 Annen renteinntekter (bank) 8070 Annen finansinntekt (Aksjeutbytte (utbytte gjensidige))

5 Finanskostnad 8130 Renter leverandør 8140 Renter Lån 8143 Renter NIBOR (Lån klubbhus) 8150 Annen rentekostnad (bank,overtrekk, kasskred.) 8170 Annen finanskostnad (provisjon bank) 8990 Udekket tap

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 (Vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar 1999) 2 Forord

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap FORENINGEN Inntekter foreningen Inntekter forening 3220 Salgsinntekt, arrangementer 61 100 33 800 3450 Programannonser 51 500 45 250 3490 Kontingenter foreningen 227 300 225 000 3910 Sponsor/medarrangør

Detaljer

EIENDELER IMMATERIELLE EIENDELER OMLØPSMIDLER. Konto- nummer ANLEGGSMIDLER kontonr

EIENDELER IMMATERIELLE EIENDELER OMLØPSMIDLER. Konto- nummer ANLEGGSMIDLER kontonr Nye kontoer er skrevet med blått. Konto- EIENDELER Gammelt Beskrivelse nummer ANLEGGSMIDLER kontonr IMMATERIELLE EIENDELER 11 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 1110 Skolebygninger 1120 Internatbygninger

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: april 2014

Regnskapsrapport. Måned: april 2014 Regnskapsrapport Måned: april 2014 Hovedposter i rapporten april 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 866 520 782 000 4 372 163 11 129 563 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Kontoplan for Landbruksregnskap

Kontoplan for Landbruksregnskap Kontoplan for Landbruksregnskap Tilpasset NS 4102 Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Benyttes av Agro Økonomi fra og med år 2001 NILF`s morkontoplan kan skrives ut under : Rapporter velg

Detaljer

Resultat avd. 71 Hovedlaget

Resultat avd. 71 Hovedlaget Resultat avd. 71 Hovedlaget 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie........................................... 67 600,00 51 400,00 3200 Salgsinntekter, utenfor avgiftsområdet...................................

Detaljer

Rong Fjellstove Rongastovo AS Resultatrekneskap 2009

Rong Fjellstove Rongastovo AS Resultatrekneskap 2009 Resultatrekneskap 2009 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2009 2008 Salsinntekter 685 192 508 460 Andre driftsinntekter 77 000 0 Sum driftsinntekter 762 192 508 460 Varekostnader 79 307 83 412 Lønskostnader

Detaljer

Mamut Academy. Regnskapsteori

Mamut Academy. Regnskapsteori Mamut Academy Regnskapsteori Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no Kurssenter : Mamut Academy

Detaljer

Kontoplan innkommende faktura (Basware)

Kontoplan innkommende faktura (Basware) 1 Eiendeler Anleggsmidler Jfr. SS 17 Immaterielle eiendeler 10 Immaterielle eiendeler og lignende O 100 Forskning og utvikling O 102 Konsesjoner O 103 Patenter O 104 Lisenser (bl.a. programvarelisenser)

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

KONTOPLAN. MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring

KONTOPLAN. MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring KONTOPLAN MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring GJELDENDE FRA 01.01.2014 (revidert per 010514) Kontoplan

Detaljer

Resultatregnskap. Follo Håndballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Follo Håndballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Årsregnskap 2014 for (org.nr. 971 011 742) Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Driftsinntekter 2 5 219 614 5 757 941 Sum driftsinntekter 5 219 614 5 757 941 Varekostnad 626

Detaljer

Sunnfjord Landbrukstenester SA. Resultatregnskap

Sunnfjord Landbrukstenester SA. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekt 17 742 050 15 430 204 Sum driftsinntekter 17 742 050 15 430 204 1 Lønnskostnad 17 494 345 15 159 320 6 Ordinær avskrivning 5 000

Detaljer

Resultatregnskap 2004 FIF hovedstyre

Resultatregnskap 2004 FIF hovedstyre Resultatregnskap 2004 FIF hovedstyre Konto Kontonavn Note Reelt Budsjett Avvik 3100 Treningsavgift 1 9 600,00 0 9 600,00 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie 6 150,00 0 6 150,00 Salgsinntekter, DIV, utenfor

Detaljer

LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012

LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012 LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012 Driftsinntekter 3100 Kontingentinntekter 1 714 921 1 582 404 3110 Refusjon lønn arbeidskraft 1 355 129 982 3900 Diverse inntekter, støtte til valgkamp

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Årsregnskap - Resultat 157 Borettslaget Jacob Aallsgt

Detaljer

Årsregnskap. Det norske Baptistsamfunn

Årsregnskap. Det norske Baptistsamfunn Årsregnskap 2012 Det norske Baptistsamfunn Resultatregnskap 1.1-31.12 Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER Gaver - andre driftsinntekter 1 9 282 373 8 901 110 Testamentariske gaver 0 1 700 406 Prosjektinntekter

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet Mars 2013 Innhold Innhold... 2 1 Innledning... 3 Formål og virkeområde...

Detaljer

Resultatregnskap DØNSKI BOLIGSAMEIE, 2012

Resultatregnskap DØNSKI BOLIGSAMEIE, 2012 Resultatregnskap DØNSKI BOLIGSAMEIE, 212 Note 212-12 211-12 212 213 Inntekter Felleskostnader 1 4 163 988 4 163 988 4 164 4 164 Annen driftsinntekt 2 716 12 697 47 72 3 72 3 Sum driftsinntekter 4 88 9

Detaljer

Årsregnskap. Norges Luftsportforbund

Årsregnskap. Norges Luftsportforbund Årsregnskap Norges Luftsportforbund 2013 Resultatregnskap 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE Sponsor- og salgsinntekter 6 346 474 7 440 563 Offentlige tilskudd 2 5 643 659 5 709 844 Andre inntekter

Detaljer

Partifinansiering Orienteringsmøte

Partifinansiering Orienteringsmøte 1 Partifinansiering Orienteringsmøte 22. januar 2015 SSB: Anders Grøndahl FMSF: Arne Sandnes, Jørgen Tistel 1 Dagsorden Innspill fra salen 12.09.2014 Anders Grøndahl, SSB Partiportalen - 2014 og 2015 Arne

Detaljer

Nordmøre og Romsdal Indremisjon

Nordmøre og Romsdal Indremisjon Avdeling 1-NRI Kretsen, periode 0-12 Side 1 / 8 1 - NRI Kretsen 01.01-13.12 SALGSINNTEKT 3200 - Egne arrangement 66 665 0 70 715 3205 - Egne arrangement - leirer 0 0 5 090 3210 - NRI-koret 0 0 3 093 Sum

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING 2003. Utdrag

ÅRSBERETNING 2003. Utdrag ÅRSBERETNING 2003 E n h e t o g m a n g f o l d Utdrag STYRETS BERETNING Trondheim og Omegn Boligbyggelag, med forretningskontor i Trondheim, er et andelslag med vekslende antall andelseiere og vekslende

Detaljer