Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad"

Transkript

1 Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser Sponsorinntekter avgiftsfrie Automatinntekter , , kommunale tilskudd (BU-midler) , , Lokale aktivitetsmidler , ,00 SUM Salgsinntekter , ,40 SUM Driftsinntekter , ,40 Driftskostnader Andre driftskostnader 6701 Honorar revisjon BIL-bladet kostnader Nettsiden 4 403, , Kontorrekvisita 968,80 968, Data/EDB Kostnad 4 716, , Sosiale tiltak , , Prosjekt ny flerbrukshall , , Anlegg Fjellsdalen , , Annen kontorkostnad 625,00 625, Annonsekostnader 1 773, , Porto 386,00 386, Klubblogo drakter m.m Plan Norge Tilskudd håndball trenerutdanning 5 055, , BU-midler , , NIF-midler , , Tilskudd håndball SUM Andre driftskostnader , ,00 SUM Driftskostnader , ,00 SUM Driftsresultat , ,60 Finansinntekt og -kostnad Finansinntekter Renteinntekter 8040 Renteinntekt, skattefri , ,00 SUM Renteinntekter , ,00 SUM Finansinntekter , ,00 Finankostnader Andre finanskostnader 8170 Annen finanskostnad 125,00 125,00 SUM Andre finanskostnader 125,00 125,00

2 Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: Side: 2 SUM Finankostnader 125,00 125,00 SUM Finansinntekt og -kostnad , ,00 Årsresultat Avsetninger Årsresultat etter avsetninger , , , ,60 Idrettens foreningsregnskap Standard Versjon Side 2

3 Balanse Bønes idrettslag Dato: Avdeling Hovedlag Periode: 1-12 Inngående Utgående Konto Tekst balanse i periode balanse Eiendeler Omløpsmidler Bankinnskudd, kontanter o.l Hovedlag , anleggskonto "ny hall" , klubbhuset Høyrente , , , , , , , , ,50 SUM Bankinnskudd, kontanter o.l , , ,84 SUM Omløpsmidler , , ,84 SUM Eiendeler , , ,84 Egenkapital og gjeld Egenkapital Over-/underskudd 8800 Udisponert årsresultat (underskudd) , ,60 SUM Over-/underskudd , ,60 Innskutt egenkapital 2000 Egenkapital, bundet , ,90 SUM Innskutt egenkapital , ,90 SUM Egenkapital , , ,30 Gjeld Kortsiktig gjeld 2400 Leverandørgjeld 2960 Påløpt kostnad og forskuddsbetalt inntekt 2990 Annen kortsiktig gjeld , Kortsiktig gjeld internt , , , , , , , ,00 SUM Kortsiktig gjeld , , ,54 SUM Gjeld , , ,54 SUM Egenkapital og gjeld , , ,84

4 Bønes idrettslag Avdeling Klubbhus Dato: Driftsresultat Driftsinntekter Andre inntekter 3600 Leieinntekt, fast eiendom Erstatning fra Vesta SUM Andre inntekter SUM Driftsinntekter Driftskostnader Andre driftskostnader 6000 Avskrivning på bygninger og fast eiendom BIR Bossavgift 2 202, , Kommunale avgifter 8 093, , Lys, varme vedr. lokaler , , Annen kostnad lokaler , , Forsikring bygg , , Festeavgift Inventar Reparasjon og vedlikehold bygninger 7 182, , Lønn selvstendig næringsdrivende , , Bredbånd , , Annen kostnad, fradragsberettiget 55,00 55,00 SUM Andre driftskostnader , ,63 SUM Driftskostnader , ,63 SUM Driftsresultat , ,63 Finansinntekt og -kostnad Finansinntekter Renteinntekter 8040 Renteinntekt, skattefri -129,00-129,00 SUM Renteinntekter -129,00-129,00 SUM Finansinntekter -129,00-129,00 Finankostnader Rente kostnader 8140 Rentekostnad , , Betalbar skatt , ,00 SUM Rente kostnader , ,00 SUM Finankostnader , ,00 SUM Finansinntekt og -kostnad , ,00

5 Bønes idrettslag Avdeling Klubbhus Dato: Side: 2 Årsresultat Avsetninger Årsresultat etter avsetninger , , , ,63 Idrettens foreningsregnskap Standard Versjon Side 2

6 Balanse Bønes idrettslag Dato: Avdeling Klubbhus Periode: 1-12 Inngående Utgående Konto Tekst balanse i periode balanse Eiendeler Anleggsmidler Varige driftsmidler 1100 Klubbhus Fjellsdalen Tomt klubbhus Fjellsdalen , ,00 SUM Varige driftsmidler , ,00 Finansielle anleggsmidler 1399 Andre fordringer 6 781, ,00 SUM Finansielle anleggsmidler 6 781, ,00 SUM Anleggsmidler , , ,00 Omløpsmidler Fordringer 1520 Fordringer internt SUM Fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Hovedlag , klubbhuset 8 018, Høyrente , , , , , ,13 SUM Bankinnskudd, kontanter o.l , , ,93 SUM Omløpsmidler , , ,93 SUM Eiendeler , , ,93 Egenkapital og gjeld Egenkapital Over-/underskudd 8800 Udisponert årsresultat (underskudd) , ,63 SUM Over-/underskudd , ,63 Innskutt egenkapital 2000 Egenkapital, bundet , ,56 SUM Innskutt egenkapital , ,56 SUM Egenkapital , , ,93 Gjeld Avsetning for forpliktelser 2180 Andre avsetninger for forpliktelser , ,00 SUM Avsetning for forpliktelser , ,00 Annen langsiktig gjeld 2240 Lån komm.garanti , ,00 SUM Annen langsiktig gjeld , ,00 Kortsiktig gjeld 2500 Betalbar skatt, ikke utlignet 2990 Annen kortsiktig gjeld , , , ,00 SUM Kortsiktig gjeld , ,00

7 Balanse Bønes idrettslag Dato: Avdeling Klubbhus Periode: 1-12 Side: 2 Inngående Utgående Konto Tekst balanse i periode balanse SUM Gjeld , , ,00 SUM Egenkapital og gjeld , , ,93 Idrettens foreningsregnskap Standard Versjon Side 2

8 Bønes idrettslag Avdeling Aerobic Dato: Driftsresultat Driftsinntekter Andre inntekter 3921 Treningsavgift , , Diverse inntekter -129,00-129,00 SUM Andre inntekter , ,00 SUM Driftsinntekter , ,00 Driftskostnader Varekostnad 4201 Halleie/baneleie Materiell 2 648, ,00 SUM Varekostnad , ,00 Lønnskostnad 5000 Lønn Arbeidsgiveravgift SUM Lønnskostnad SUM Driftskostnader , ,00 SUM Driftsresultat , ,00 Finansinntekt og -kostnad Finansinntekter Renteinntekter 8040 Renteinntekt, skattefri -997,00-997,00 SUM Renteinntekter -997,00-997,00 SUM Finansinntekter -997,00-997,00 Finankostnader Andre finanskostnader 8170 Annen finanskostnad 22,50 22,50 SUM Andre finanskostnader 22,50 22,50 SUM Finankostnader 22,50 22,50 SUM Finansinntekt og -kostnad -974,50-974,50 Årsresultat Avsetninger Årsresultat etter avsetninger , , , ,50

9 Balanse Bønes idrettslag Dato: Avdeling Aerobic Periode: 1-12 Inngående Utgående Konto Tekst balanse i periode balanse Eiendeler Omløpsmidler Fordringer 1520 Fordringer internt SUM Fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Kasse, kontanter -14, aerobic ,48 14,50-0, , ,48 SUM Bankinnskudd, kontanter o.l , , ,03 SUM Omløpsmidler , , ,03 SUM Eiendeler , , ,03 Egenkapital og gjeld Egenkapital Over-/underskudd 8800 Udisponert årsresultat (overskudd) , ,50 SUM Over-/underskudd , ,50 Innskutt egenkapital 2000 Egenkapital, bundet , ,53 SUM Innskutt egenkapital , ,53 SUM Egenkapital , , ,03 Gjeld Kortsiktig gjeld 2600 Forskuddstrekk Skyldig arbeidsgiveravgift , Kortsiktig gjeld internt -129, Annen kortsiktig gjeld , , SUM Kortsiktig gjeld , , SUM Gjeld , , SUM Egenkapital og gjeld , , ,03

10 Bønes idrettslag Avdeling Fotball Dato: Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3005 Dugnadsinntekter , , Sponsor/samarbeidsavtaler , , Fotballskole , , kommunale tilskudd (BU-midler) Tilskudd fra NIF Tilskudd fra Hordaland Fotballkrets SUM Salgsinntekter , ,50 Andre inntekter 3920 Årskontingenter SUM Andre inntekter SUM Driftsinntekter , ,50 Driftskostnader Varekostnad 4010 Startkontigenter Dommerutgifter , , Kretskontingent Gebyrer til krets Startkontingent Cup , , Treningsutgifter , , Halleie/baneleie Brøyting av fotballbane 8 578, , Spillerlisenser 3 445, , Rekvisita/kontorutstyr 2 654, , Materiell 3 412, , Drakter og treningstøy , ,00 SUM Varekostnad , ,50 Lønnskostnad 5910 Sosiale tiltak , ,00 SUM Lønnskostnad , ,00 Andre driftskostnader 6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger 7 782, , Drift/vedlikehold utearealet 6 196, , Møte, kurs, oppdatering og lignende Anlegg Fjellsdalen , , Telefon Porto 955,50 955, Gaver 2 986, , Tilskudd SUM Andre driftskostnader , ,70 SUM Driftskostnader , ,20 SUM Driftsresultat , ,30

11 Bønes idrettslag Avdeling Fotball Dato: Side: 2 Finansinntekt og -kostnad Finansinntekter Renteinntekter 8040 Renteinntekt, skattefri , ,00 SUM Renteinntekter , ,00 SUM Finansinntekter , ,00 Finankostnader Andre finanskostnader 8170 Annen finanskostnad 199,50 199,50 SUM Andre finanskostnader 199,50 199,50 SUM Finankostnader 199,50 199,50 SUM Finansinntekt og -kostnad , ,50 Årsresultat Avsetninger Årsresultat etter avsetninger , , , ,80 Idrettens foreningsregnskap Standard Versjon Side 2

12 Balanse Bønes idrettslag Dato: Avdeling Fotball Periode: 1-12 Inngående Utgående Konto Tekst balanse i periode balanse Eiendeler Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler 1399 Andre fordringer SUM Finansielle anleggsmidler SUM Anleggsmidler Omløpsmidler Bankinnskudd, kontanter o.l Fotball , G-jnr fotball Fotballskolen/kalendere Gutter 93 Fotball Norwaycup Fotball , , ,16 18,56 18,56 38,00 38, , , , , , , , ,50 SUM Bankinnskudd, kontanter o.l , , ,41 SUM Omløpsmidler , , ,41 SUM Eiendeler , , ,41 Egenkapital og gjeld Egenkapital Over-/underskudd 8800 Udisponert årsresultat (overskudd) , ,80 SUM Over-/underskudd , ,80 Innskutt egenkapital 2000 Egenkapital, bundet , EK Fotball , , ,75 SUM Innskutt egenkapital , , ,61 SUM Egenkapital , , ,41 Gjeld Avsetning for forpliktelser 2180 Andre avsetninger for forpliktelser SUM Avsetning for forpliktelser SUM Gjeld SUM Egenkapital og gjeld , , ,41

13 Bønes idrettslag Avdeling Håndball Dato: Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3000 Salgsinntekter, kiosksalg , , Seriekamper i Bøneshallen , , Dugnadsinntekter Sponsorinntekter avgiftsfrie , , Offentlig tilskudd/refusjon kommunale tilskudd (BU-midler) , , Lokale aktivitetsmidler , , Rammetilskudd Andre tilskudd , , Tilskudd fra NIF , ,00 SUM Salgsinntekter , ,35 Andre inntekter 3920 Årskontingenter Kontingent fra fjoråret Bingo/lotto ol Diverse inntekter SUM Andre inntekter SUM Driftsinntekter , ,35 Driftskostnader Varekostnad 4010 Startkontigenter Dommerutgifter 1 516, , Kretskontingent Gebyrer til krets , , Startkontingent Cup Treningsutgifter Halleie/baneleie Spillerlisenser 3 432, , Rekvisita/kontorutstyr Innkjøp av varer for videresalg Materiell , , Drakter og treningstøy SUM Varekostnad , ,00 Lønnskostnad 5505 Trenerutdannelse , ,79 SUM Lønnskostnad , ,79 Andre driftskostnader 6790 BIL-bladet kostnader Kontorrekvisita 123,30 123, Aviser, tidsskrifter, bøker og lignende 623,01 623, Møte, kurs, oppdatering og lignende Porto 1 833, ,00

14 Bønes idrettslag Avdeling Håndball Dato: Side: Reisekostnad, ikke oppgavepliktig Gaver 1 826, , Annen kostnad, fradragsberettiget , ,00 SUM Andre driftskostnader , ,77 SUM Driftskostnader , ,56 SUM Driftsresultat , ,79 Finansinntekt og -kostnad Finansinntekter Renteinntekter 8040 Renteinntekt, skattefri -705,00-705,00 SUM Renteinntekter -705,00-705,00 SUM Finansinntekter -705,00-705,00 SUM Finansinntekt og -kostnad -705,00-705,00 Årsresultat Avsetninger Årsresultat etter avsetninger , , , ,79 Idrettens foreningsregnskap Standard Versjon Side 2

15 Balanse Bønes idrettslag Dato: Avdeling Håndball Periode: 1-12 Inngående Utgående Konto Tekst balanse i periode balanse Eiendeler Omløpsmidler Fordringer 1520 Fordringer internt 2 606, ,00 SUM Fordringer 2 606, ,00 Bankinnskudd, kontanter o.l Håndball , P-91 Håndball G-93 Håndball , , , , , ,50 SUM Bankinnskudd, kontanter o.l , , ,96 SUM Omløpsmidler , , ,96 SUM Eiendeler , , ,96 Egenkapital og gjeld Egenkapital Over-/underskudd 8800 Udisponert årsresultat (overskudd) , ,79 SUM Over-/underskudd , ,79 Innskutt egenkapital 2000 Egenkapital, bundet , EK Håndball , , ,58 SUM Innskutt egenkapital , , ,17 SUM Egenkapital , , ,96 Gjeld Kortsiktig gjeld 2990 Annen kortsiktig gjeld SUM Kortsiktig gjeld SUM Gjeld SUM Egenkapital og gjeld , , ,96

16 Bønes Idrettslag Idrettskolen Dato: Salgs- og driftsinntekt Salgsinntekter 3120 Sponsorinntekter Kommunale tilskudd BU-midler , , Tilskudd fra NIF , , Årskontingenter SUM Salgsinntekter , ,00 SUM Salgs- og driftsinntekt , ,00 Varekostnad Varekostnader 4020 Startkontigent Cup Treningsutgifter , , Hall-leie, baneleie Materiell , , Drakter og treningstøy , ,00 SUM Varekostnader , ,00 SUM Varekostnad , ,00 Lønnskostnad Lønn m.m 5900 Gave til styre/ledere 255, ,00 SUM Lønn m.m 255, ,00 SUM Lønnskostnad 255, ,00 Andre driftskostnader Kontorkostnader, trykksaker o.l Trykksaker Møte, kurs, oppdatering og lignende 654, , Arrangement for barn , , Arrangement for instruktører Idrettsleir-sommer 3 727, , Tur med idrettskolen 922,00 922,00 SUM Kontorkostnader, trykksaker o.l , ,50 Telefon, porto o.l Telefon Porto SUM Telefon, porto o.l SUM Andre driftskostnader , ,50 Finansinntekt og -kostnad Finansinntekter 8040 Renteinntekt, skattefri , ,00 SUM Finansinntekter , ,00 Finanskostnader 8170 Annen finanskostnad 127, ,50 Idrettens foreningsregnskap Standard Versjon Side 1

17 Bønes Idrettslag Idrettskolen Dato: Side: 2 SUM Finanskostnader 127, ,50 SUM Finansinntekt og -kostnad , ,50 er Sum salgs- og driftsinntekter , Sum totale driftskostnader , Sum finansinntekt og -kostnader , , , ,50 Årsresultat Avsetninger , ,00 Årsresultat etter avsetninger , ,00 Idrettens foreningsregnskap Standard Versjon Side 2

18 Balanse Bønes Idrettslag Idrettskolen Dato: Periode: 1-12 Inngående Utgående Konto Tekst balanse i periode balanse Eiendeler Omløpsmidler Fordringer 1500 Kundefordringer SUM Fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Idrettskolen , Bankinnskudd , , SUM Bankinnskudd, kontanter o.l , , ,15 SUM Omløpsmidler , , ,15 SUM Eiendeler , , ,15 Egenkapital og gjeld Egenkapital Over-/underskudd 8800 Årsresultat (overskudd) , ,00 SUM Over-/underskudd , ,00 Innskutt egenkapital 2000 Egenkapital , ,34 SUM Innskutt egenkapital , ,34 Opptjent egenkapital 2050 Annen egenkapital , ,81 SUM Opptjent egenkapital , ,81 SUM Egenkapital , , ,15 Gjeld Kortsiktig gjeld 2993 kortsiktig gjeld internt , ,00 SUM Kortsiktig gjeld , ,00 SUM Gjeld , ,00 SUM Egenkapital og gjeld , , ,15 Idrettens foreningsregnskap Standard Versjon Side 1

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

Resultat avd. 71 Hovedlaget

Resultat avd. 71 Hovedlaget Resultat avd. 71 Hovedlaget 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie........................................... 67 600,00 51 400,00 3200 Salgsinntekter, utenfor avgiftsområdet...................................

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Arsregnskap 2013 for Leksvik Bygdeallmen n ing

Arsregnskap 2013 for Leksvik Bygdeallmen n ing Arsregnskap 213 for Leksvik Bygdeallmen n ing Organ isasjonsn r. 93974584 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert reg nskapsfo rerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 98 49164

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341

Årsregnskap 2013 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341 Årsregnskap 2013 for I/S Fjordvegen Foretaksnr. 987550341 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter 2 628 000 314 000 Sum driftsinntekter 628

Detaljer

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk.

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk. SELSKAPSINFORMASJON DEMOBEDRIFTEN AS Organisasjonsnr. 123454321 Telefon Selskapsnavn DEMOBEDRIFTEN AS NACE 81 Adresse Adresse50 NACE beskrivelse Beplantning av hager og parkanlegg Postnr 2332 Antall ansatte

Detaljer

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Distribusjonsliste Organisasjon Navn Funksjon Endringslogg Versjon Dato Endret av Berørte Kort beskrivelse

Detaljer

KONTOPLAN. MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring

KONTOPLAN. MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring KONTOPLAN MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring GJELDENDE FRA 01.01.2014 (revidert per 010514) Kontoplan

Detaljer

Økonomi. Forskningsparken. Jon Barstad AS 26.05. 2011. ved. jon.barstad@cmc.no Mob. 91 33 06 90 www.jonbarstad.no

Økonomi. Forskningsparken. Jon Barstad AS 26.05. 2011. ved. jon.barstad@cmc.no Mob. 91 33 06 90 www.jonbarstad.no Økonomi Forskningsparken 26.05. 2011 ved Jon Barstad AS jon.barstad@cmc.no Mob. 91 33 06 90 www.jonbarstad.no Innhold: Innledning Regnskapet; Balanse og Resultat Bedriftseksempler Likviditet og kontantstrøm

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår Innhold Årsmøtet... 4 Styrets beretning... 5 Lagets organer... 6 Medlemssparing og medlemmer... 7 Lagets drift... 7 Sluttord... 8 Resultatregnskap for Coop Hamarvik 2014... 9 Balanse for Coop Hamarvik

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013

Rapport for 1. kvartal 2013 Rapport for 1. kvartal 2013 Rapport for 1. kvartal 2013 Folkia-konsernet er et ledende finansieringkonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. I 2013 har konsernets tjenester hovedsakelig

Detaljer

Årsrapport. Conecto. Skyldner. Kunde

Årsrapport. Conecto. Skyldner. Kunde Årsrapport 2007 Conecto Kunde Skyldner Innhold Administrerende direktør har ordet Vekst i trådt marked Administrerende direktør har ordet... 2 Begivenheter i 2007... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse...

Detaljer

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts.

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts. Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Ressurser Produkter Kunder Ansatte Finansregnskap Penger Penger Kontanter Penger Varekostnad og

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2015

Rapport for 1. kvartal 2015 Rapport for 1. kvartal 2015 Rapport for 1. kvartal 2015 Folkia-konsernet er et finansieringskonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. Folkia tilbyr kortsiktige mikrolån og lengre

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2008

Rapport for 2. kvartal 2008 Rapport for 2. kvartal 2008 ya Bank og Forsikring Utvikling i resultat og finansiell stilling ya Bank ya Bank har i løpet av 2. kvartal 2008 mottatt 17 600 nye søknader om ulike bankprodukter. Dette representerer

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2008. ya Bank og Forsikring

Rapport for 1. kvartal 2008. ya Bank og Forsikring Rapport for 1. kvartal 2008 ya Bank og Forsikring Utvikling i resultat og finansiell stilling ya Bank ya Bank har i løpet av 1. kvartal 2008 mottatt 16 600 nye søknader om ulike bankprodukter. Dette representerer

Detaljer

Årrsrapport 2013 KONTORBYGG AS Forretningsbygget på Skagerak Arena

Årrsrapport 2013 KONTORBYGG AS Forretningsbygget på Skagerak Arena Årsrapport 2013 KONTORBYGG AS Forretn ningsbygget på Skagerak Arena Innholdsfortegnelse Organisasjonsforhold Styrets beretning for 2013 3 4 Daglig leders orientering om virksomheten: 1. Skjematisk oversikt

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 22. mai 2013 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Det vil bli

Detaljer