2007 AA 1 Standard rapport av 6

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6"

Transkript

1 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar Sum [12] Transportmidler,inventar,maskiner [13] Finansielle anleggsmidler 1390 Andre fordringer Sum [13] Finansielle anleggsmidler [14] Varelager og leverandør forskudd 1400 Lager råvarer-halvfabr Lager salgsvarer Sum [14] Varelager og leverandør forskudd [15] Kortsiktige fordringer 1500 Kunder samlekonto Sum [15] Kortsiktige fordringer [17] Forskuddsbetalte kostnader og påløpte inntekter 1700 Forskuddsbetalte leier , ,74 Sum [17] Forskuddsbetalte kostnader og påløpte inntekter [19] Kontanter, bankinnskudd 1910 Kassekonto 1920 Bankkonto 1950 Bankkonto for skattetrekk Sum [19] Kontanter, bankinnskudd Sum [1] Eiendeler [2] Egenkapital og gjeld [20] Egenkapital 2000 Aksjekapital 2050 Annen egenkapital Sum [20] Egenkapital [22] Annen langsiktig gjeld 2240 Pantelån Sum [22] Annen langsiktig gjeld [23] Kortsiktige konvertible lån,sertifikatlån m.m Kassekreditt , , , ,29 Sum [23] Kortsiktige konvertible lån,sertifikatlån m.m. [24] Leverandørgjeld 2400 Leverandører samlekonto Sum [24] Leverandørgjeld

2 2 av 6 [25] Betalbar skatt 2540 Forhåndsskatt Sum [25] Betalbar skatt [26] Skattetrekk og andre trekk 2600 Forskuddstrekk Sum [26] Skattetrekk og andre trekk [27] Skyldig offentlige avgifter 2700 Utgående MVA 2710 Inngående MVA 2720 Investeringsavgift 2730 Grunnlag inv.avg Motkonto grunnlag inv.avg Grunnlag inv.avg. lav status 2736 Motkonto grunnlag inv.avg.lav 2740 Oppgjørskonto MVA 2770 Skyldig arbeidsgiveravgift Sum [27] Skyldig offentlige avgifter [29] Annen kortsiktig gjeld 2910 Gjeld til ansatte/aksjonærer Sum [29] Annen kortsiktig gjeld Sum [2] Egenkapital og gjeld [3] Salgs og driftsinntekter [30] Salgsinntekter avgiftspliktige 3010 Salg avgiftsplktig 3020 Salg diverse 3060 Uttak av varer Sum [30] Salgsinntekter avgiftspliktige [31] Salgsinntekter avgiftsfrie 3110 Salg avgiftsfritt Sum [31] Salgsinntekter avgiftsfrie Sum [3] Salgs og driftsinntekter [4] Varekostnad [40] Forbruk av varer og innkjøpte halvfabrikata Kode '44' 4000 Innkjøp varer, høy sats 4060 Frakt, toll og spedisjon , , , , , ,98 Sum [40] Forbruk av varer og innkjøpte halvfabrikata 4400 Innkjøp varer, avgiftsfri 4460 Frakt, tol og spedisjon, avg.fri Sum Kode '44' Sum [4] Varekostnad [5] Lønnskonstnader

3 3 av 6 [50] Lønn til ansatte 5000 Lønn til ansatte 5090 Sykelønn Sum [50] Lønn til ansatte [52] Fordeler i arbeidsforhold 5200 Fri bil 5210 Fri telefon 5220 Fri avis 5290 Motkonto for gruppe 52 Sum [52] Fordeler i arbeidsforhold [53] Andre oppgavepliktige godtgjørelser 5330 Godtgj. til styre/bedr.fors. Sum [53] Andre oppgavepliktige godtgjørelser [54] Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader 5400 Arbeidsgiveravgift Sum [54] Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader [59] Andre personalkostnader 5900 Gaver til ansatte 5910 Kantinekostnader Sum [59] Andre personalkostnader Sum [5] Lønnskonstnader [6] Andre driftskostnader og nedskrivninger [61] Frakter og transportkost. vedr. salget 6100 Frakt / transport / forsikring 6110 Toll / spedisjonskostnader Sum [61] Frakter og transportkost. vedr. salget [62] Energi, brensel og vann vedr. produksjonen 6200 Elektrisitet Sum [62] Energi, brensel og vann vedr. produksjonen [63] Kostnader lokaler 6300 Leie lokaler 6360 Renhold Sum [63] Kostnader lokaler [64] Leie maskiner, inventar m.v Leie maskiner Sum [64] Leie maskiner, inventar m.v. [65] Verktøy, inventar som ikke skal aktiveres 6510 Håndverktøy 6540 Inventar 6550 Driftsmaterialer 6560 Rekvisita

4 4 av Arbeidsklær og utstyr Sum [65] Verktøy, inventar som ikke skal aktiveres [66] Reparasjoner og vedlikehold 6600 Rep. / vedlikehold bygninger Sum [66] Reparasjoner og vedlikehold [67] Diverse fremmedtjenester 6700 Revisjons- og regnskapshonorarer 6720 Honorarer økon. / jur. bistand Sum [67] Diverse fremmedtjenester [68] Kontorkostnader, trykksaker m.v Kontorrekvisita 6820 Trykksaker 6840 Tidsskrifter, bøker, aviser etc Møter, kurs, oppdateringer etc. Sum [68] Kontorkostnader, trykksaker m.v. [69] Telefon, porto m.v Telefon 6905 Internettkostnader 6940 Porto Sum [69] Telefon, porto m.v. Sum [6] Andre driftskostnader og nedskrivninger 7 870,06 [7] Andre driftskostnader og nedskrivninger [70] Kostnader transportmidler 7040 Forsikringer Sum [70] Kostnader transportmidler [71] Kostnader og godtgjørelser for reiser,diett,bil m.v Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 7110 Bolgodtgjørelse, ikke oppgavepl Reisekostnader, oppgavepliktig 7140 Reisekostnader, ikke oppgavepl Diettkostnader, oppgavepliktig 7160 Diettkostnader, ikke oppgavepl , , , , ,72 96, , , ,33 Sum [71] Kostnader og godtgjørelser for reiser,diett,bil 7 640,49m.v [73] Salgs-,reklame- og representasjonskonstnader 7300 Salgskostnader 7320 Reklamekostnader 7350 Representasjon, fradragsberett Representasjon, ikke fradragsb Øreavrunding 6 61 Sum [73] Salgs-,reklame- og representasjonskonstnader 6 61 [74] Kontingenter og gaver

5 5 av Kontingenter, fradragsberettiget 7410 Kontingenter, ikke fradragsber Gaver, fradragsberettiget 7430 Gaver, ikke fradragsberettiget Sum [74] Kontingenter og gaver [75] Forsikringspremier, garanti- og servicekostnader 7550 Garanti- og servicekostnader ,50 Sum [75] Forsikringspremier, garanti- og servicekostnader 1 207,50 [76] Lisens- og patentkostnader 7600 Lisensavgifter og royalties 7620 Kostnader ved varemerker etc. Sum [76] Lisens- og patentkostnader [77] Spesielle kostnader [78] Tap m.v Styre- og bedr.fors.møter 7710 Generalforsamling 7770 Bank- og kortgebyrer 7790 Diverse kostnader Sum [77] Spesielle kostnader 7830 Tap på fordringer Sum [78] Tap m.v. Sum [7] Andre driftskostnader og nedskrivninger ,99 [8] Finansinntekter- og kostn., eksraord. inntekter og kostn [80] Finansinntekter 8050 Annen renteinntekt 8060 Valutagevinst (agio) 8070 Annen finansinntekt Sum [80] Finansinntekter [81] Finanskostnader 8150 Annen rentekostnad 8160 Valutatap (disagio) Sum [81] Finanskostnader [83] Skattekostnad på ordinært resultat 8300 Betalbar skatt 8320 Utsatt skatt Sum [83] Skattekostnad på ordinært resultat [88] Årsresultat 8800 Årsresultat Sum [88] Årsresultat [89] Overføringer og disponeringer 8910 Aksjonærbidrag 8990 Udekket tap 35,00 35,00

6 6 av 6 Kode '9' Sum [89] Overføringer og disponeringer Sum [8] Finansinntekter- og kostn., eksraord. inntekter og k Kode '99' Sum Kode '9' 9999 Obskonto Sum Kode '99' BALANSE Eiendeler Gjeld og egenkapital Sum balanse , , RESULTAT Inntekter Salg ,28 Sum inntekter ,28 Kostnader Vareforbruk Lønn Driftskostnader 7 870,06 Andre driftskostnader og nedskrivninger ,99 Finanskostnader Diverse kostnader Sum kostnader ,05 Sum resultat ,23

Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014

Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014 Årsregnskap for Sivilombudsmannen 2014 Ledelseskommentarer Innledning I henhold til tilpasningene til det statlige økonomiregelverket som Stortingets presidentskap har vedtatt for Sivilombudsmannen, legges

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS 20 13 ÅRSRAPPORT 2013 1 Styrets beretning 2013 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Våler,

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 2010.

Årsmelding og regnskap 2009 2010. Årsmelding og regnskap 2009 2010. FORORD Gymnastikk og Turn ditt førstevalg en idrett der alle lykkes. Kretsstyrets mandat er drift av kretsen og oppfølging av målene som kretstinget har vedtatt. I perioden

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Årsrapport 2014 Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Vår bedrift s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme s. 12 Samfunns og sosialt ansvar

Detaljer

ÅRSMØTE I SKJERVØY NÆRRADIO SA

ÅRSMØTE I SKJERVØY NÆRRADIO SA ÅRSMØTE I SKJERVØY NÆRRADIO SA Årsmøtet holdes i Nordlyskafeen tirsdag 27. 08. 2013 kl. 18.00 Saker til behandling: 1. Godkjenning av innkalling, saksliste og fullmakter 2. Valg av møteleder 3. Valg av

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

Målsetning med undervisningen

Målsetning med undervisningen 1 Målsetning med undervisningen Tema: Økonomisk styring av helseforetak (helsevirksomheter), herunder grunnleggende budsjett og regnskap og regnskapslovens betydning for økonomisk styring. Undervisningen

Detaljer

Årsrapport 2013 www.siemens.no

Årsrapport 2013 www.siemens.no Vi gjør fremtiden elektrisk Årsrapport 2013 www.siemens.no Innhold 03 Vi gjør fremtiden elektrisk 04 Nøkkeltall 05 Organisasjon 07 Årsberetning 19 Noter 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar!

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! S S R - S Ø R E S U N N M Ø R E R E I N H A L D S V E R K Å R S M E L D I N G 2 0 1 1 Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! INNHALD Omstilling og nye utfordringar 4 Eit tilbakeblikk 5 Eigarmelding

Detaljer

Innkalling til arsmete i Sendre Krakerey Vann- og Avlepslag SA.

Innkalling til arsmete i Sendre Krakerey Vann- og Avlepslag SA. SKVA Innkalling til arsmete i Sendre Krakerey Vann- og Avlepslag SA. Det innkalles til arsmote for 2014 i SKVA SA, 10rdag 27. juni 2015, kl. 1100. M0tet firmer sted pa Speiderhuset, Speider veien 7, Fredrikstad.

Detaljer

Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding

Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding 50 nr. 2-2015 årgang Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding Årsmøtehelg Midthordland Indremisjon Fredag 5. juni Tweenskveld Alle 5.-7.klassinger er velkommen til en kjekk kveld med møte og aktiviteter

Detaljer

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode.

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode. Budsjettguiden Budsjettering er for de fleste et must : Her simulerer du hva du tror vil skje med foretaket ditt i året som kommer, og hva dette økonomisk sett vil føre til. Vil du tjene penger - eller

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 75. DRIFTSÅR 1940 2014 ÅRSMELDING 2014 INNHALD SELSKAPET... 3 STYREFORMANNEN HAR ORDET... 5 REKNESKAPEN 2014 STYRET SINE KOMMENTARAR... 5 KJØP OG SAL AV KRAFT... 6 NETTDRIFTA...

Detaljer

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013 Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013 Årsmøte i Coop Innlandet avholdes den 27. mars 2014 kl. 19.00 På Quality Hotel & Resort Hafjell. (Her møter de valgte årsmøterepresentantene). 1 Tillitsvalgte

Detaljer

Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12

Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 12,1 Kapital bundet i varelager: 2 400 000 a) ----------------------- 45 = kr 300 000 b) 6 000 000 ----------------------- 3 = kr 1 500 000 12 c) 1 800

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38

ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38 ÅRSRAPPORT 2005 Summary in English: page 38 2005 har vært et nytt, spennende år med nye oppkjøp og gode resultater. Vi møter stadig nye utfordringer etter hvert som vi øker i omsetning og antall ansatte.

Detaljer

Med i all slags vær Årsrapport 2008

Med i all slags vær Årsrapport 2008 Med i all slags vær Årsrapport 2008 Innhold Innledning 2008 kort oppsummert 4 Leder: Godt år tross finnanskrise 6 Regnskap Styrets melding 8 Resultatregnskap 13 Balanse pr. 31. desember 14 Noter til regnskapet

Detaljer

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 www.pwc.no/arsoppgjorsveiledningen God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 En praktisk og oppdatert veiledning til god regnskapsskikk på områder som berører mange foretak. Veiledning til årsoppgjøret

Detaljer

LØSNING TIL EKSAMEN I

LØSNING TIL EKSAMEN I Løsning til eksamen i Årsregnskap/ God regnskapsskikk desember 2014 LØSNING TIL EKSAMEN I ÅRSREGNSKAP OG GOD REGNSKAPSSKIKK I henhold til rammeplan for treårig revisomtdanning av 01.12.2005. 3. desember

Detaljer

mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN

mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN mars 2011 Årsrapport 2010 TIL: LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET RIKSREVISJONEN 15.03.2011 Innhold 1 Styregodkjent regnskap... 2 2 Styrets beretning i 2010... 8 3 Administrasjon... 13 4 Prosjekter, publiseringer,

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

OKINDUSTRI SKAL VÆRE ØSTFOLDINDUSTRIENS NATURLIGE VALG FOR FAGOPPLÆRING MED HØY KVALITET.

OKINDUSTRI SKAL VÆRE ØSTFOLDINDUSTRIENS NATURLIGE VALG FOR FAGOPPLÆRING MED HØY KVALITET. 2012 ÅRS BERE TNING OKINDUSTRI SKAL VÆRE ØSTFOLDINDUSTRIENS NATURLIGE VALG FOR FAGOPPLÆRING MED HØY KVALITET. 1. STYRETS BERETNING OKIndustri hadde ved utgangen av 2012, 107 medlemmer. Medlemmene er delt

Detaljer

Styrets beretning 2013. Familien Stillesen og Professor S. A. Sexes legat

Styrets beretning 2013. Familien Stillesen og Professor S. A. Sexes legat Styrets beretning 2013 Legatet er en sammenslåing av Familien Stillesens Stipendiefond og Professor S. A. Sexes legat, som ble opprettet i henholdsvis 1916 og 1930. Den disponible del av avkastningen anvendes

Detaljer

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Til alle beboere og venner av Myken Myken 22. januar 2010 Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Butikk på Myken har i alle år vært en viktig del av samfunnet både for å ha mulighet

Detaljer

INNHOLD KJÆRE LESERE REPRESENTANTSKAPSMØTE 2002...6 KONTROLLNEMNDAS BERETNING...26 VIRKSOMHETSRAPPORT...27 STYRETS BERETNING...8 STATISTIKK...

INNHOLD KJÆRE LESERE REPRESENTANTSKAPSMØTE 2002...6 KONTROLLNEMNDAS BERETNING...26 VIRKSOMHETSRAPPORT...27 STYRETS BERETNING...8 STATISTIKK... INNHOLD REPRESENTANTSKAPSMØTE 2002..........6 Pris- og markedssituasjonen. Innlegg ved adm. dir. Trygve Myrvang..................6 Villtorsk og oppdrettstorsk markedsmessige utfordringer? Innlegg ved adm.

Detaljer

P R O S P E K T ISIN NO 001 022969.3. Flytende rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid ISIN NO 001 022970.1

P R O S P E K T ISIN NO 001 022969.3. Flytende rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid ISIN NO 001 022970.1 P R O S P E K T ISIN NO 001 022969.3 Flytende rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid ISIN NO 001 022970.1 Fast rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid September

Detaljer

Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd

Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd Innhold Ordliste 2 Hvorfor kontorarbeid og regnskapsføring er viktig 3 Trenger du regnskapsfører? Test deg selv 3 Selv om du har regnskapsfører, må du gjøre

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 11

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 11 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 11 Anleggskontrakter Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...3 Definisjoner...3 Konkrete problemstillinger...4 Forutsetninger og avgrensninger...4

Detaljer

Borettslaget Torshov Kv. XVII

Borettslaget Torshov Kv. XVII Borettslaget Torshov Kv. XVII ERIKA NISSENS GATE 1-13 AGATHE GRØNDAHLS GATE 24 4 Innkalling til generalforsamling 211 Styret innkaller til generalforsamling torsdag 16. juni 211 kl. 18. i møterommet til

Detaljer