Lærdal Golfklubb. Resultatregnskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lærdal Golfklubb. Resultatregnskap"

Transkript

1 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Medlemskontingent , , Sponsorinnt. - avg.pl , , Salg pro-shop , , Utleige utstyr 360, , Salg Kiosk 14% 8 447, , Leigeinntekter 1 200,00 0, Inntekter arrangement/div , , Greenfee , , Inntekter ballmaskin Lærdal , , Inntekter ballmaskin Årdal 2 970, , Norsk tipping , ,97 Sum Salgsinntekt , ,08 Annen driftsinntekt 3400 Tilskot/kulturmidlar , ,00 Sum Annen driftsinntekt , ,00 Sum driftsinntekter , ,08 Driftskostnader Varekostnad 4300 Innkj. varer for videresalg (ki , , Kjøp pro-shop , , Beholdningsendringer (25 800,00) 1 500, Pant, kiosk 30,00 (286,00) Sum Varekostnad 3 110, ,70 Lønnskostnad 5001 Lønn utan arb.gj.avg , , Personalkost PL , , Feriepengar , , Arbeidsgjevaravgift , , Yrkesskadeforsikring 2 057, ,00 Sum Lønnskostnad , ,60 Avskrivning på varige driftsmidler 6015 Avskriving , ,00 Sum Avskrivning på varige driftsmidler , ,00 Annen driftskostnad 6100 Frakt, transport, forsikring v/ 0, , Anna leiga 6 000, , Renovasjon/Reinhald 194,00 193, Reinhald 441,16 291, Leige maskiner AS 5 100,00 0, Baneleige , , Andre leigekostnader 649,90 627, Driftsutgifter Maskiner , , Driftskostnader Bane , , Drift Utladalen 1 445, , Inventar/utstyr 8 054, , Driftsmateriell 1 550,54 101, Driftskostnader kiosk 0,00 127,68 Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Lærdal Golfklubb Organisasjonsnr Side 1 av 5

2 6560 Trening/instruksjon 990,00 0, Arbeidsklær/verneutstyr 0, , Vedlikehold bane/bygning 0, , Vedlikehald maskiner/utstyr 1 588,37 0, Rekneskapshonorar , , Honorar GK/fakturering 0, , Kontorkostnader/kontorutstyr , , Datakostnader 4 462,57 0, Møte, kurs, oppdatering 4 206, , Norsk golf medlemsblad 0, , Medlemskostnad , , Utgifter arrangement/premiar , , Telefon 699,42 326, Internett 1 259, , Porto 260, , Kompensasjon m.v.a. (49 237,00) (35 200,00) 7100 Km. godtgjørelse oppg.pl ,00 0, Annonser/Reklame , , Reklamekostnader 0, , Norsk golfforb. medl.kont , , Gåver 0,00 670, Premiar 1 460,00 0, Forsikring 3 299, , Bankgebyr 3 156, , Andre kostnader 428,81 412,48 Sum Annen driftskostnad , ,05 Sum driftskostnader , ,35 DRIFTSRESULTAT ,82 (76 454,27) FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt 8051 Renteinntekter bank 179,90 170,06 Sum Annen renteinntekt 179,90 170,06 Sum finansinntekter 179,90 170,06 Finanskostnader Annen rentekostnad 8151 Rentekostnad banklån 0,28 0, Rentekostnad KKK 2 035,28 190, Rentekostnader leverandør 0,00 812,00 Sum Annen rentekostnad 2 035, ,60 Sum finanskostnader 2 035, ,60 NETTO FINANSPOSTER (1 855,66) (832,54) ÅRSRESULTAT ,16 (77 286,81) OVERF. OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Lærdal Golfklubb Organisasjonsnr Side 2 av 5

3 8800 Årsoverskot/underskot ,16 (77 286,81) Sum Overføringer annen egenkapital ,16 (77 286,81) SUM OVERF. OG DISP ,16 (77 286,81) Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Lærdal Golfklubb Organisasjonsnr Side 3 av 5

4 Balanse pr Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 1130 Anlegg under oppføring , , Driving Range Utladalen , , Tilskot Driving Range ( ,00) ( ,00) 1135 Golfbane Rikheim , ,00 Sum Tomter, bygninger og annen fast eiendom , ,26 Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm Utstyr/maskiner , ,00 Sum Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm , ,00 Sum varige driftsmidler , ,26 SUM ANLEGGSMIDLER , ,26 OMLØPSMIDLER Varer 1460 Varelager , ,00 Sum Varer , ,00 Fordringer Kundefordringer 1500 Kundefordringer gruppe , ,00 Sum Kundefordringer 6 520, ,00 Andre kortsiktige fordringer 1570 Andre korts. fordringar 6 744, , Påløpt renteinntekt 0,25 0,00 Sum Andre kortsiktige fordringer 6 744, ,10 Sum fordringer , ,10 Bankinnskudd, kontanter o.l Kontantar 3 000, , Bankkonto ,43 (22 922,17) 1930 Bankkonto ,55 (27,47) 1940 Tilskotskonto ,71 254, Skattetrekk ,20 0,20 Sum Bankinnskudd, kontanter o.l ,89 (19 695,24) SUM OMLØPSMIDLER , ,86 SUM EIENDELER , ,12 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Annen egenkapital 2050 Eigenkapital , ,62 Sum Annen egenkapital , ,62 Sum opptjent egenkapital , ,62 SUM EGENKAPITAL , ,62 GJELD LANGSIKTIG GJELD Annen langsiktig gjeld Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Lærdal Golfklubb Organisasjonsnr Side 4 av 5

5 Balanse pr Note Konvertible lån 2200 Lån/medlemslån , ,00 Sum Konvertible lån , ,00 Sum annen langsiktig gjeld , ,00 SUM LANGSIKTIG GJELD , ,00 KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld 2400 Leverandørgjeld gruppe , ,45 Sum Leverandørgjeld , ,45 Skyldig offentlige avgifter 2600 Skattetrekk , , Oppgjørskonto merverdigavgift 6 597, ,00 Sum Skyldig offentlige avgifter , ,00 Annen kortsiktig gjeld 2930 Påløpne lønningar , , Påløpne feriepenger 0,00 300, Påløpt rente 0,00 2, Andre påløpne kostnader 4 200, ,00 Sum Annen kortsiktig gjeld , ,79 SUM KORTSIKTIG GJELD , ,24 SUM GJELD , ,24 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,86 Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Lærdal Golfklubb Organisasjonsnr Side 5 av 5

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Rong Fjellstove Rongastovo AS Resultatrekneskap 2009

Rong Fjellstove Rongastovo AS Resultatrekneskap 2009 Resultatrekneskap 2009 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2009 2008 Salsinntekter 685 192 508 460 Andre driftsinntekter 77 000 0 Sum driftsinntekter 762 192 508 460 Varekostnader 79 307 83 412 Lønskostnader

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 1 696 758 1 731 655 Annen driftsinntekt 256 122 25 000 Sum driftsinntekter 1 952 880 1 756 655 Varekostnad 569 960 519 160 Lønnskostnad

Detaljer

TROMSØ SKISKYTTERLAG

TROMSØ SKISKYTTERLAG Årsregnskap for 2014 TROMSØ SKISKYTTERLAG Utarbeidet av: itide økonomi as Jektveien 22 9017 TROMSØ Org.nr. 988411574 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for 2014 Note Driftsinntekter Annen

Detaljer

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap FORENINGEN Inntekter foreningen Inntekter forening 3220 Salgsinntekt, arrangementer 61 100 33 800 3450 Programannonser 51 500 45 250 3490 Kontingenter foreningen 227 300 225 000 3910 Sponsor/medarrangør

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Bravo Håndballklubb. Foretaksnr. 993783978

Årsregnskap 2014 for. Bravo Håndballklubb. Foretaksnr. 993783978 Årsregnskap 2014 for Bravo Håndballklubb Foretaksnr. 993783978 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 2 597 462 2 155 453 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Annonseinntekter 1 494 706 1 639 477 Overføring fra semesteravgiften 2 008 000 1 950 000 Tilskudd fra UiO 13 600 28 000 Andre inntekter 292

Detaljer

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 (Vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar 1999) 2 Forord

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 Kristiansund og Omegn Golfklubb

Årsregnskap 2011 Kristiansund og Omegn Golfklubb Årsregnskap 2011 Kristiansund og Omegn Golfklubb KRISTIANSUND OG OMEGN GOLFKLUBB - ÅRSREGNSKAP 2011 RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER Note 2011 2010 Medlemsinntekter 617 800 537 300 Greenfee, kurs- og arrangementsinntekter

Detaljer

Grenland Golfklubb. Eiendeler

Grenland Golfklubb. Eiendeler Balanse Eiendeler Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Egenkapital Langsiktig gjeld Grenland Golfklubb 1100 Klubbhus 1101 Påkost bygg 1102 Asfalt/påkost parkeringsplass 1155 Golfbanen 1200 Maskiner

Detaljer

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Lønnskostnad 2 95 558 95 472 Avskrivning på varige driftsmidler

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Forbundet for Ledelse og Teknikk Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Historiske nøkkeltall, FLT RESULTAT (tall i 1000) Kontingentinntekter 78 841 79 299 84 211 88 443 Driftsresultat -5

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord REGNSKAPSRAPPORT Utarbeidet av: Stein Lysfjord Utskrift fra Sticos rapport Copyright Sticos AS 10.11.2010 Tall fra regnskapet Omsetningstall: INN JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Akkumulert

Detaljer

Finansinntekt- og kostnad, skattekostnad ord. Resultat, ekstraord. Inntekt og kostnad, skattekostnad ekstraord. Resultat, årets resultat

Finansinntekt- og kostnad, skattekostnad ord. Resultat, ekstraord. Inntekt og kostnad, skattekostnad ekstraord. Resultat, årets resultat Statens legemiddelverk Kontoplan apotek Innhold: 1. Prinsipp for kontoplanen Kontoklasse 1: Kontoklasse 2: Kontoklasse 3: Kontoklasse 4: Kontoklasse 5: Kontoklasse 6/7: Kontoklasse 8: Eiendeler Egenkapital

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

Resultatregnskap - spesifikasjon

Resultatregnskap - spesifikasjon Resultatregnskap - spesifikasjon Inntekter 3200 Medlemskontingenter -14 850,00-19 250,00 3209 Opptjent, ikke fakturert støttemidler -9 000,00-20 000,00 3210 Opptjent ikke fakturert AKKS Norge 3 250,00-3

Detaljer

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 (Vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar

Detaljer

Resultatregnskap Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2014 2013 2014 2015 INNTEKTER

Resultatregnskap Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2014 2013 2014 2015 INNTEKTER Resultatregnskap Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2014 2013 2014 2015 INNTEKTER 3420 Stønad Oslo Idrettskrets -26 300,00-25 000-25 000 3425 Norges Rytterforbund -7 500,00-23 000,00-25 000-25 000 3426

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer