% av oms. Denne periode i fjor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "% av oms. Denne periode i fjor"

Transkript

1 100 Hovedlaget Periode: 12/2016 NOK DRIFTSINNTEKTER i Hittil 3000 Kassediff 0,00 0, ,35 0,00 0, , Offentlig Tilskudd ,00 135, , ,00 217, , Tilskudd fra forbund/krets ,00 262, , ,45 49, , Tilskudd internt ,00 190,87 0, ,00 9,40 0, Diverse inntekter 5 517,00 10, , ,00 1,26 0, Medlemskontingent ,00 23, , ,00 32, , Treningsavgifter ,00 6, , ,00 29, , Reduksjon treningsavg fleridrettsutøvere ,50 36,10 0, ,50 1,47 0, Dugnadsinntekt ,00 95,44 0, ,00 3,88 0, Salg kiosk høy sats 216,08 0, , ,55 0, , Salg kiosk middel sats ,79 111,04 0, ,75 43,23 0, Inntekter egne arrangement ,00 13,49 600, ,00 0, , Sponsorinntekter 176,25 0, , ,25 0, , Reklameinntekter ,00 11, , ,20 14, , Sponsorinntekter m/mva 0,00 0,00 0, ,60 41,75 0, Grasrotandel Norsk Tipping ,31 235,82 0, ,88 40, , Billettinntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Andre inntekter ,08 220, , ,11 6, ,00 Sum salgsinntekter ,85 157, , ,07 449, , Leieinntekter fast eiendom 0,00 0,00 0, ,20 9,76 0, Intern leieinntekt ,00 898, ,00-400,00 0, , Leieinntekter hall ,00 257, , ,00 116, , Salgssum anleggsmidler 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Sum andre salgsinntekter ,00 640, , ,20 125, ,00 SUM DRIFTSINNTEKTER ,15 482, , ,27 575, ,41 DRIFTSKOSTNADER 4300 Innkjøp for salgsdugnad ,00 36, , ,00 1, , Innkj hallkiosk 15% 9 045,26 17, , ,91 20, , Innkj hallkiosk 25% 3 207,61 6,12 0, ,17 0,51 0, Innkj hallkiosk 0% 1 092,00 2,08 0, ,50 0,42 0, Tilsyn dugnad kiosk ,00 208,78 0, ,00 18,77 0, Kostnader egne arrangementer ,49 190, , ,22 13, ,09 Sum varekostnader ,36 461, , ,80 55, ,07 DEKNINGSBIDRAG ,51 944, , ,47 520, , Lønn til ansatte ,59 164, , ,10 80, , Annen lønn 0,00 0, ,00 0,00 0, , Lønn (ikke oppgavepliktig) ,00 27,95 0, ,00 0,86 0, Lønn u/ feriepenger ,00 25,96 0, ,00 1,06 0, Påløpte feriepenger ,75 19, , ,85 9, , Fri telefon 4 758,00 9, , ,00 0, , Yrkesskade merpremie 828,00 1,58 0,00 828,00 0,06 0, Annen fordel i arbeidsforhold ,01 18, , ,99 0, , Refusjon fra NAV 0,00 0,00 0, ,00 7,62 0, Motkonto fordeler gruppe ,01 7, , ,99 1, , Motkonto refusjon fra NAV 0,00 0,00 0, ,00 7,62 0, Arbeidsgiveravgift ,26 25, , ,20 10, , Arbeidsgiveravg. av påløpne feriepenger 1 457,91 2, , ,81 1, , Skattepl naturalytelser 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Dommerutgifter 1 963,75 3,75 0, ,75 0,15 0, Refusjon av sykepenger 0,00 0,00 0, ,00 7,62 0,00 Sum lønnskostnader ,26 214, , ,71 95, , Yrkesskadeforsikring 0,00 0,00 0, ,00 0,17 0, OTP 0,00 0, , ,99 0, , Annen personalkostnad 1 997,00 3,81-3, ,00 0, ,91 Utarbeidet av: Økonomi og Regnskapspartner AS Side: 1 Tid:: 12:37

2 100 Hovedlaget Periode: 12/2016 NOK i Hittil Sum andre personalkostnader 1 997,00 3, , ,99 1, ,90 Sum kostnader arbeidskraft ,26 218, , ,70 96, , Avskr. bygning og annen fast eiendom ,00 599, , ,00 104, , Avskrivning inventar ,00 95,97 0, ,00 19,20 0, Nedskrivning kunstgress ,00 954,36 0, ,00 38,84 0,00 Sum av- og nedskrivninger ,00 ##### , ,00 162, , Diesel traktor/maskiner ,64 10,49 0,00 0,00 0,00 0, Intern leiekostnad ,00 ##### -600, ,00 75, , Renovasjon ,26 69,84 0, ,67 6,50 0, Lys, varme ,23 185, , ,75 34, , Renhold, renovasjon ,95 154, , ,02 51, , Snørydding, salting ol 0,00 0,00 0, ,75 6,78 0, Annen kostnad lokaler 2 650,00 5, , ,00 1, ,98 Sum kostnader lokaler ,20 ##### , ,19 25, , Leie utstyr 2 250,00 4,29 0, ,88 2, , Annen leiekostnad 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Sum leie maskiner og utstyr 2 250,00 4,29 0, ,88 2, , Småinventar,utstyr 1 207,00 2, , ,70 9, , Småinv.utstyr halldrift ,30 20, , ,26 9, , Programvare lig vedlikehold 3 585,00 6, , ,00 2,64 0, Rekvisita-forbruksmateriell 810,00 1,55 0, ,03 5, , Arbeidsklær 472,88 0,90 0, ,88 0,17 0,00 Sum kostnadsførte anskaffelser ,18 32, , ,87 27, , Vedlikehold lokaler/anlegg ,00 93,05 0, ,25 11, , Rep. og vedlikehold utstyr ,81 8, , ,25 8, , Vedlikehold investering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum reparasjoner og vedlikehold ,19 84, , ,50 20, , Revisjonshonorar 0,00 0, , ,00 2, , Regnskapshonorar ,31 131, , ,19 23, , Elavon serv avg 37,01 0,07 0,00 140,55 0,01 0, * Ikke i bruk (Deltakelse andre stevner) -472,88 0,90 0,00 0,00 0,00 0, Andre fremmede tjenester ,00 230, , ,25 28, ,00 Sum eksterne honorarer ,44 360, , ,99 54, , Kontorrekvisita/andre kontorkostnader ,14 4, , ,91 2, , Datakostnader 51,00 0,10 0, ,90 5, , Programvare 0,00 0, , ,34 1, , Bøker tidsskrifter 2 773,66 5,29 30, ,66 0,33 30, Møter ,00 10, , ,00 0, , Telefon 2 732,62 5, , ,71 1, , Bredbånd 2 917,81 5, , ,49 1, , Porto 0,00 0,00 147,00 68,00 0,01 348,00 Sum kontorkostnader 728,95 1, , ,01 11, , Drivstoff 7 674,11 14,65 0, ,55 0,83 0, Vedl hold traktor ,81 47,78 0, ,81 11,05 0, Forsikring Veiavgift 0,00 0,00 0, ,00 0,12 0,00 Sum bilkostnader ,92 62,43 0, ,36 12,00 0, Reisekostnad, ikke oppg.pliktig 3 030,00 5,78 84, ,00 0,24 491, Oppholdskostnader 0,00 0,00 246,40 0,00 0,00 246,40 Sum reise, diett, bilgodtgj 3 030,00 5,78 330, ,00 0,24 737, Markedsføring, reklame 4 000,00 7, , ,50 12, , Representasjon ikke fradr. (jultilstelning e ,00 26,40 0, ,00 1,07 0,00 Sum salgs- og reklamekostnader ,00 34, , ,50 13, , Kontingent krets/forbund 0,00 0,00 0, ,00 2,30 0, Oppmerksomheter 4 385,00 8,37 0, ,00 1, ,00 Gaver og kontingenter 4 385,00 8,37 0, ,00 3, , Forsikringspremie 5 001,25 9, , ,00 4, ,00 Sum forsikringer 5 001,25 9, , ,00 4, , Idrettsutstyr, rekvisita ,75 22, , ,05 3, , Idrettsutstyr trykkekostnader ,00 42,95 0, ,00 1,75 0,00 Utarbeidet av: Økonomi og Regnskapspartner AS Side: 2 Tid:: 12:37

3 100 Hovedlaget Periode: 12/2016 NOK i Hittil 7760 Idrettsfaglig utdanning og kurs 5 750,00 10, , ,00 0, , Påmelding stevner, arrangement 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Bank og kortgebyrer 2 619,90 5, , ,06 1, , Autopay 0,00 0,00 0, ,00 0,15 0, Ørediff 15,00 0,03 0,49 14,63 0,00 0, Andre kostnader ,43 37, , ,24 0, , Lagskostnader 0,00 0,00 0, ,00 1,09 0, Observasjonskonto -0,57 0,00-0,22 1,73 0,00-0,22 Sum andre kostnader ,65 43, , ,61 2, , Tap på fordringer 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Sum tap/gevinst o.l. 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Sum andre driftskostnader ,38 837, , ,91 340, ,43 SUM DRIFTSKOSTNADER ,00 ##### , ,41 492, ,81 DRIFTSRESULTAT ,15 ##### , ,86 83, ,60 FINANSINNT. OG -KOSTN Renteinntekt bankinnskudd 8 207,54 15, , ,10 0, ,64 Sum finansinntekter 8 207,54 15, , ,10 0, , Annen rentekostnad ,17 57, , ,81 69, , Morarenter ,82 69,26-198, ,72 2,89-47,60 Sum finanskostnader ,99 126, , ,53 71, ,66 SUM NTO. FINANSPOSTER ,45 110, , ,43 71, ,02 ORD. RESULTAT FØR SKATT ,60 ##### , ,43 11, ,58 EKSTRAORDINÆRE POSTER ÅRSRESULTAT ,60 ##### , ,43 11, ,58 Overskudd + / Underskudd Overføringer annen egenkapital , , , ,54 Sum overføringer , , , ,54 Utarbeidet av: Økonomi og Regnskapspartner AS Side: 3 Tid:: 12:37

4 200 Fotball Periode: 12/2016 NOK DRIFTSINNTEKTER i Hittil 3000 Kassediff 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Offentlig Tilskudd 0,00 0, , ,00 0, , Tilskudd fra forbund/krets ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Tilskudd internt ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Diverse inntekter 0,00 0, ,22 133,00 0,00 0, Treningsavgifter ,00 0, , ,00 0, , Lagsinntekter 0,00 0, ,93 0,00 0, , Dugnadsinntekt ,00 0, , ,00 0, , Salg kiosk høy sats 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Tilsyn dugnad kiosk ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Inntekter egne arrangement 0,00 0,00 0, ,00 0, , Sponsorinntekter ,00 0, , ,00 0, , Andre inntekter 1 479,99 0, , ,99 0, ,00 Sum salgsinntekter ,99 0, , ,99 0, ,15 SUM DRIFTSINNTEKTER ,99 0, , ,99 0, ,15 DRIFTSKOSTNADER 4300 Innkjøp for salgsdugnad 0,00 0,00 0, ,50 0, , Kostnader egne arrangementer 80,00 0, , ,53 0, ,03 Sum varekostnader 80,00 0, , ,03 0, ,29 DEKNINGSBIDRAG ,99 0, , ,96 0, , Lønn til ansatte ,50 0,00 0, ,00 0,00 0, Annen lønn 0,00 0, ,85 0,00 0, , Lønn (ikke oppgavepliktig) ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Lønn u/ feriepenger ,50 0,00 0, ,50 0,00 0, Trenergodtgjørelse 0,00 0, ,40 0,00 0, , Lagledergodtgjørelse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Påløpte feriepenger ,98 0,00 598,55-878,40 0,00 598, Godtgjørelse til styremedlemmer 0,00 0, ,00 0,00 0, , Arbeidsgiveravgift 2 729,49 0,00 0, ,90 0,00 0, Arbeidsgiveravg. av påløpne feriepenger ,76 0,00 0,00-123,85 0,00 0, Skattepl naturalytelser 1 358,10 0, , ,10 0, , Dommerutgifter 0,00 0,00 0, ,01 0,00 0, Trenergodtgjørelse 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Sum lønnskostnader ,85 0, , ,26 0, , Annen personalkostnad 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Sum andre personalkostnader 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Sum kostnader arbeidskraft ,85 0, , ,26 0, , Leie lokaler, hall mv ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Intern leiekostnad ,00 0, , ,00 0, , Lys, varme 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Renhold, renovasjon 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Sum kostnader lokaler ,00 0, , ,00 0, , Annen leiekostnad 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,48 Sum leie maskiner og utstyr 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Småinventar,utstyr 6 425,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Sum kostnadsførte anskaffelser 6 425,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Rep. og vedlikehold utstyr 2 460,60 0,00 0, ,60 0,00 0,00 Sum reparasjoner og vedlikehold 2 460,60 0,00 0, ,60 0,00 0, Regnskapshonorar 0,00 0, ,00 0,00 0, , Elavon serv avg 0,00 0,00 0,00 1,80 0,00 0,00 Sum eksterne honorarer 0,00 0, ,00 1,80 0, , Kontorrekvisita/andre kontorkostnader 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,14 Utarbeidet av: Økonomi og Regnskapspartner AS Side: 4 Tid:: 12:37

5 200 Fotball Periode: 12/2016 NOK i Hittil 6811 Programvare 0,00 0,00 0, ,00 0, , Møter 460,00 0,00 0,00 460,00 0,00 0, Telefon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 655,00 Sum kontorkostnader 460,00 0,00 0, ,00 0, , Bilgodtgjørelse oppgavepliktig ,60 0,00 0, ,40 0,00 0, Bilgodtgjørelse 3 078,81 0, , ,81 0, , Reisekostnad, ikke oppg.pliktig 3 887,00 0,00 0, ,40 0,00 0, Reise privat kjøring 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Bom parkkering 1 229,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Diettkostnad, oppgavepliktig 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Sum reise, diett, bilgodtgj ,41 0, , ,61 0, , Markedsføring, reklame 0,00 0,00 0,00-417,90 0,00 0,00 Sum salgs- og reklamekostnader 0,00 0,00 0,00-417,90 0,00 0, Kontingent krets/forbund 3 000,00 0,00 0, ,00 0, , Oppmerksomheter 0,00 0,00 425, ,00 0,00 775,00 Gaver og kontingenter 3 000,00 0,00 425, ,00 0, , Forsikringspremie 8 600,00 0, , ,00 0, ,00 Sum forsikringer 8 600,00 0, , ,00 0, , Styremøter, interne møter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Idrettsutstyr, rekvisita ,25 0, , ,80 0, , Spillerlisenser 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Overganger 0,00 0, , ,00 0, , Omberammelsesgebyr 3 000,00 0, , ,00 0, , Idrettsfaglig utdanning og kurs 0,00 0,00 0, ,00 0, , Treningsstudio utøvere 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Påmelding stevner, arrangement 0,00 0, , ,00 0, , Bank og kortgebyrer 0,00 0,00 275,00 90,00 0, , Ørediff 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1, Andre kostnader 0,00 0, , ,00 0, , Lagskostnader 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Sum andre kostnader ,25 0, , ,80 0, ,82 Sum andre driftskostnader ,26 0, , ,91 0, ,18 SUM DRIFTSKOSTNADER ,11 0, , ,20 0, ,34 DRIFTSRESULTAT ,12 0, , ,79 0, ,81 FINANSINNT. OG -KOSTN Renteinntekt bankinnskudd 0,00 0, ,00 196,71 0, ,00 Sum finansinntekter 0,00 0, ,00 196,71 0, , Morarenter 0,00 0,00 0,00 2,93 0,00 121,67 Sum finanskostnader 0,00 0,00 0,00 2,93 0,00 121,67 SUM NTO. FINANSPOSTER 0,00 0, ,00 193,78 0, ,33 ORD. RESULTAT FØR SKATT ,12 0, , ,57 0, ,14 EKSTRAORDINÆRE POSTER ÅRSRESULTAT ,12 0, , ,57 0, ,14 Overskudd + / Underskudd - Utarbeidet av: Økonomi og Regnskapspartner AS Side: 5 Tid:: 12:37

6 200 Fotball Periode: 12/2016 NOK i Hittil Utarbeidet av: Økonomi og Regnskapspartner AS Side: 6 Tid:: 12:37

7 300 Anlegg/bane (Fotball) Periode: 12/2016 NOK DRIFTSINNTEKTER i Hittil 3400 Offentlig Tilskudd 0,00 0, ,00 0,00 0, , Diverse inntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Treningsavgifter 0,00 0, ,00 0,00 0, , Reklameinntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Sum salgsinntekter 0,00 0, ,00 0,00 0, , Leieinntekter fast eiendom 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Intern leieinntekt 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Sum andre salgsinntekter 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 SUM DRIFTSINNTEKTER 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 DRIFTSKOSTNADER DEKNINGSBIDRAG 0,00 0, ,00 0,00 0, , Lønn til ansatte 0,00 0, ,00 0,00 0, , Annen lønn 0,00 0, ,00 0,00 0, , Påløpte feriepenger 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Arbeidsgiveravgift 0,00 0, ,05 0,00 0, , Arbeidsgiveravg. av påløpne feriepenger 0,00 0,00-796,09 0,00 0,00-324,02 Sum lønnskostnader 0,00 0, ,14 0,00 0, ,83 Sum kostnader arbeidskraft 0,00 0, ,14 0,00 0, , Avskr. bygning og annen fast eiendom 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Sum av- og nedskrivninger 0,00 0, ,00 0,00 0, , Diesel traktor/maskiner 0,00 0, ,98 0,00 0, , Intern leiekostnad 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Lys, varme 0,00 0, ,18 0,00 0, , Renhold, renovasjon 0,00 0, ,00 0,00 0, , Snørydding, salting ol 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Annen kostnad lokaler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208,00 Sum kostnader lokaler 0,00 0, ,16 0,00 0, , Leie utstyr 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Annen leiekostnad 0,00 0, ,31 0,00 0,00 0,00 Sum leie maskiner og utstyr 0,00 0, ,31 0,00 0, , Småinventar,utstyr 0,00 0, ,00 0,00 0, , Småinv.utstyr halldrift 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,60 Sum kostnadsførte anskaffelser 0,00 0, ,00 0,00 0, , Vedlikehold lokaler/anlegg 0,00 0, ,00 0,00 0, , Rep. og vedlikehold utstyr 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,25 Sum reparasjoner og vedlikehold 0,00 0, ,00 0,00 0, , Regnskapshonorar 0,00 0, ,00 0,00 0, , Andre fremmede tjenester 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Sum eksterne honorarer 0,00 0, ,00 0,00 0, , Programvare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311,25 Sum kontorkostnader 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311, Markedsføring, reklame 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,80 Sum salgs- og reklamekostnader 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Forsikringspremie 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Sum forsikringer 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Bank og kortgebyrer 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 12, Andre kostnader 0,00 0,00-567,00 0,00 0,00 565,50 Sum andre kostnader 0,00 0,00-563,00 0,00 0,00 577,50 Sum andre driftskostnader 0,00 0, ,85 0,00 0, ,17 Utarbeidet av: Økonomi og Regnskapspartner AS Side: 7 Tid:: 12:37

8 300 Anlegg/bane (Fotball) Periode: 12/2016 NOK i Hittil SUM DRIFTSKOSTNADER 0,00 0, ,71 0,00 0, ,00 DRIFTSRESULTAT 0,00 0, ,71 0,00 0, ,00 FINANSINNT. OG -KOSTN Renteinntekt bankinnskudd 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Sum finansinntekter 0,00 0, ,00 0,00 0, , Annen rentekostnad 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Morarenter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,22 Sum finanskostnader 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,22 SUM NTO. FINANSPOSTER 0,00 0, ,00 0,00 0, ,22 ORD. RESULTAT FØR SKATT 0,00 0, ,71 0,00 0, ,78 EKSTRAORDINÆRE POSTER ÅRSRESULTAT 0,00 0, ,71 0,00 0, ,78 Overskudd + / Underskudd - Utarbeidet av: Økonomi og Regnskapspartner AS Side: 8 Tid:: 12:37

9 400 Håndball, bredde Periode: 12/2016 NOK DRIFTSINNTEKTER i Hittil 3400 Offentlig Tilskudd 0,00 0, , ,00 0, , Tilskudd fra forbund/krets ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Tilskudd internt ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Diverse inntekter 0,00 0, ,12 0,00 0,00 0, Treningsavgifter 2 700,00 0, , ,00 0, , Dugnadsinntekt ,00 0,00 0, ,00 0, , Tilsyn dugnad kiosk ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Inntekter egne arrangement 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Sponsorinntekter ,00 0, , ,00 0, , Andre inntekter ,00 0, , ,00 0, ,00 Sum salgsinntekter ,00 0, , ,00 0, ,12 SUM DRIFTSINNTEKTER ,00 0, , ,00 0, ,12 DRIFTSKOSTNADER 4300 Innkjøp for salgsdugnad 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Kostnader egne arrangementer 6 689,00 0,00 0, ,52 0, ,04 Sum varekostnader 6 689,00 0,00 0, ,52 0, ,04 DEKNINGSBIDRAG ,00 0, , ,48 0, , Lønn (ikke oppgavepliktig) ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Lønn u/ feriepenger 3 750,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Trenergodtgjørelse 0,00 0, ,00 0,00 0, , Lagledergodtgjørelse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Arbeidsgiveravgift 528,75 0,00 0,00 528,75 0,00 0, Skattepl naturalytelser 0,00 0, ,93 0,00 0, , Dommerutgifter ,60 0,00 0, ,44 0,00 0, Trenergodtgjørelse 4 000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Sum lønnskostnader ,35 0, , ,19 0, , Annen personalkostnad 0,00 0,00 0,00 603,96 0,00 0,00 Sum andre personalkostnader 0,00 0,00 0,00 603,96 0,00 0,00 Sum kostnader arbeidskraft ,35 0, , ,15 0, , Intern leiekostnad ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Sum kostnader lokaler ,00 0,00 0, ,00 0, , Regnskapshonorar 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Sum eksterne honorarer 0,00 0, ,00 0,00 0, , Bøker tidsskrifter 0,00 0,00 0,00 166,00 0,00 0,00 Sum kontorkostnader 0,00 0,00 0,00 166,00 0,00 0, Bilgodtgjørelse 3 157,05 0, , ,10 0, , Reisekostnad, ikke oppg.pliktig 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Reise privat kjøring 0,00 0,00 0, ,20 0,00 0,00 Sum reise, diett, bilgodtgj 3 157,05 0, , ,30 0, , Representasjon ikke fradr. (jultilstelning e 5 000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Sum salgs- og reklamekostnader 5 000,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Kontingent krets/forbund -330,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Gaver og kontingenter -330,00 0,00 0, ,00 0, , Styremøter, interne møter ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Idrettsutstyr, rekvisita ,00 0, , ,10 0, , Overganger 2 060,00 0,00 0, ,00 0, , Omberammelsesgebyr 4 500,00 0, , ,00 0, , Idrettsfaglig utdanning og kurs 1 500,00 0, , ,00 0, , Påmelding stevner, arrangement 0,00 0,00 0, ,00 0, , Bank og kortgebyrer 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 0, Ørediff 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0, Andre kostnader ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Utarbeidet av: Økonomi og Regnskapspartner AS Side: 9 Tid:: 12:37

10 400 Håndball, bredde Periode: 12/2016 NOK i Hittil 7799 Lagskostnader 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Sum andre kostnader ,00 0, , ,16 0, ,45 Sum andre driftskostnader ,05 0, , ,46 0, ,85 SUM DRIFTSKOSTNADER ,40 0, , ,13 0, ,02 DRIFTSRESULTAT ,40 0, , ,87 0, ,90 FINANSINNT. OG -KOSTN Renteinntekt bankinnskudd 0,00 0, ,00 122,35 0, ,00 Sum finansinntekter 0,00 0, ,00 122,35 0, ,00 SUM NTO. FINANSPOSTER 0,00 0, ,00 122,35 0, ,00 ORD. RESULTAT FØR SKATT ,40 0, , ,22 0, ,90 EKSTRAORDINÆRE POSTER ÅRSRESULTAT ,40 0, , ,22 0, ,90 Overskudd + / Underskudd - Utarbeidet av: Økonomi og Regnskapspartner AS Side: 10 Tid:: 12:37

11 500 Topphåndball Periode: 12/2016 NOK DRIFTSINNTEKTER i Hittil 3400 Offentlig Tilskudd 0,00 0, ,00 0,00 0, , Tilskudd fra forbund/krets ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Tilskudd internt 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Diverse inntekter 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Treningsavgifter ,00 0, , ,00 0, , Egenandeler fra medlemmer 0,00 0,00 0, ,00 0, , Dugnadsinntekt ,00 0, , ,00 0, , Inntekter egne arrangement 3 207,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Sponsorinntekter ,00 0, , ,00 0, , Reklameinntekter 0,00 0, ,00 0,00 0, , Sponsor trykkkostnader ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Billettinntekter 8 450,00 0,00 0, ,00 0, , Andre inntekter ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Inntekter overført til neste 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Sum salgsinntekter ,00 0, , ,00 0, ,00 SUM DRIFTSINNTEKTER ,00 0, , ,00 0, ,00 DRIFTSKOSTNADER 4300 Innkjøp for salgsdugnad 0,00 0,00 0, ,50 0,00 0, Kostnader egne arrangementer 2 034,40 0,00 0, ,31 0,00 150,00 Sum varekostnader 2 034,40 0,00 0, ,81 0,00 150,00 DEKNINGSBIDRAG ,40 0, , ,19 0, , Lønn til ansatte ,05 0, , ,00 0,00 0, Annen lønn 0,00 0, ,35 0,00 0, , Lønn (ikke oppgavepliktig) ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Lønn u/ feriepenger ,05 0,00 0, ,05 0,00 0, Trenergodtgjørelse 0,00 0, ,60 0,00 0, , Lagledergodtgjørelse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Påløpte feriepenger ,01 0, ,76-135,00 0, , Arbeidsgiveravgift 1 568,36 0, , ,13 0,00 0, Arbeidsgiveravg. av påløpne feriepenger ,03 0,00-135,36-19,04 0,00 0, Skattepl naturalytelser 3 623,10 0,00 0, ,90 0, , Dommerutgifter ,00 0,00 0, ,86 0,00 0,00 Sum lønnskostnader ,42 0, , ,90 0, , Annen personalkostnad 0,00 0,00 0, ,20 0,00 0,00 Sum andre personalkostnader 0,00 0,00 0, ,20 0,00 0,00 Sum kostnader arbeidskraft ,42 0, , ,70 0, , Leie lokaler, hall mv 0,00 0, ,38 0,00 0, , Intern leiekostnad 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Sum kostnader lokaler 0,00 0, , ,00 0, , Annen leiekostnad 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Sum leie maskiner og utstyr 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Regnskapshonorar 0,00 0, ,00 0,00 0, , Andre fremmede tjenester 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Sum eksterne honorarer 0,00 0, , ,00 0, , Bilgodtgjørelse oppgavepliktig ,70 0, , ,50 0, , Bilgodtgjørelse 0,00 0, , ,00 0, , Reisekostnad, ikke oppg.pliktig ,20 0, , ,75 0, , Reise privat kjøring 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Bom parkkering ,90 0,00 0, ,90 0,00 0,00 Sum reise, diett, bilgodtgj ,80 0, , ,15 0, , Markedsføring, reklame 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Sum salgs- og reklamekostnader 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Utarbeidet av: Økonomi og Regnskapspartner AS Side: 11 Tid:: 12:37

12 500 Topphåndball Periode: 12/2016 NOK i Hittil 7410 Kontingent krets/forbund 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Gaver og kontingenter 0,00 0,00 0, ,00 0, , Idrettsutstyr, rekvisita ,50 0, , ,75 0, , Idrettsutstyr trykkekostnader ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Spillerlisenser 0,00 0,00 0, ,00 0, , Overganger 0,00 0,00 500,00 0,00 0, , Idrettsfaglig utdanning og kurs 0,00 0, ,38 0,00 0,00 252, Treningsstudio utøvere 0,00 0, ,00 0,00 0, , Påmelding stevner, arrangement 0,00 0,00 0, ,00 0, , Bank og kortgebyrer 0,00 0,00 350,00 59,70 0,00 350, Andre kostnader 0,00 0, , ,00 0, ,00 Sum andre kostnader ,50 0, , ,45 0, , Tap på fordringer 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Sum tap/gevinst o.l. 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Sum andre driftskostnader ,30 0, , ,60 0, ,64 SUM DRIFTSKOSTNADER ,12 0, , ,11 0, ,35 DRIFTSRESULTAT ,12 0, , ,11 0, ,65 FINANSINNT. OG -KOSTN Renteinntekt bankinnskudd 0,00 0,00 86,00 22,59 0,00 86,00 Sum finansinntekter 0,00 0,00 86,00 22,59 0,00 86,00 SUM NTO. FINANSPOSTER 0,00 0,00 86,00 22,59 0,00 86,00 ORD. RESULTAT FØR SKATT ,12 0, , ,52 0, ,65 EKSTRAORDINÆRE POSTER ÅRSRESULTAT ,12 0, , ,52 0, ,65 Overskudd + / Underskudd - Utarbeidet av: Økonomi og Regnskapspartner AS Side: 12 Tid:: 12:37

13 600 Ski/friidrett Periode: 12/2016 NOK DRIFTSINNTEKTER i Hittil 3400 Offentlig Tilskudd 0,00 0, , ,00 0, , Tilskudd fra forbund/krets ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Tilskudd internt ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Diverse inntekter 0,00 0, , ,00 0,00 0, Treningsavgifter ,00 0,00-400, ,00 0, , Egenandeler fra medlemmer 0,00 0,00 0, ,55 0, , Dugnadsinntekt 450,00 0, , ,00 0, , Inntekter egne arrangement 6 880,00 0, , ,04 0, , Sponsorinntekter 0,00 0,00 0, ,00 0, , Reklameinntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Billettinntekter 0,00 0,00 0, ,00 0, , Andre inntekter 901,00 0, , ,37 0, ,54 Sum salgsinntekter ,00 0, , ,22 0, ,85 SUM DRIFTSINNTEKTER ,00 0, , ,22 0, ,85 DRIFTSKOSTNADER 4300 Innkjøp for salgsdugnad 9 375,00 0,00 0, ,00 0, , Innkj hallkiosk 15% 0,00 0,00 0,00-849,84 0,00 0, Kostnader egne arrangementer 8 500,93 0,00 0, ,55 0, ,00 Sum varekostnader ,93 0,00 0, ,71 0, ,00 DEKNINGSBIDRAG ,07 0, , ,51 0, , Trenergodtgjørelse 0,00 0, ,00 0,00 0, , Lagledergodtgjørelse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum lønnskostnader 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Sum kostnader arbeidskraft 0,00 0, ,00 0,00 0, , Leie lokaler, hall mv 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Intern leiekostnad 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Sum kostnader lokaler 0,00 0,00 0, ,00 0, , Annen leiekostnad 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Sum leie maskiner og utstyr 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Småinventar,utstyr 0,00 0, , ,00 0, , Rekvisita-forbruksmateriell 0,00 0,00 0, ,30 0,00 0,00 Sum kostnadsførte anskaffelser 0,00 0, , ,30 0, , Regnskapshonorar 0,00 0, ,00 0,00 0, , Cotech, Deltager.no etc gebyr 0,00 0,00 0, ,78 0,00 0,00 Sum eksterne honorarer 0,00 0, , ,78 0, , Kontorrekvisita/andre kontorkostnader 0,00 0,00 0,00 131,22 0,00 0, Programvare 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Sum kontorkostnader 0,00 0,00 0, ,22 0,00 0, Reisekostnad, ikke oppg.pliktig 0,00 0,00 0, ,00 0, ,50 Sum reise, diett, bilgodtgj 0,00 0,00 0, ,00 0, , Markedsføring, reklame 1 400,00 0,00 0, ,00 0, ,54 Sum salgs- og reklamekostnader 1 400,00 0,00 0, ,00 0, , Kontingent krets/forbund 0,00 0,00 0, ,00 0, , Oppmerksomheter 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Gaver og kontingenter 0,00 0,00 0, ,00 0, , Styremøter, interne møter 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Idrettsutstyr, rekvisita 0,00 0, , ,68 0, , Idrettsfaglig utdanning og kurs 0,00 0,00 0, ,00 0, , Skiskole 0,00 0,00 0,00 650,00 0, , Påmelding stevner, arrangement 8 635,00 0, , ,00 0, , Bank og kortgebyrer 70,00 0,00 100,00 350,00 0,00 200, Ørediff 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-1,00 Utarbeidet av: Økonomi og Regnskapspartner AS Side: 13 Tid:: 12:37

14 600 Ski/friidrett Periode: 12/2016 NOK i Hittil 7790 Andre kostnader ,00 0, , ,00 0, ,00 Sum andre kostnader 2 930,00 0, , ,68 0, ,82 Sum andre driftskostnader 4 330,00 0, , ,98 0, ,26 SUM DRIFTSKOSTNADER ,93 0, , ,69 0, ,26 DRIFTSRESULTAT ,07 0, , ,53 0, ,59 FINANSINNT. OG -KOSTN Renteinntekt bankinnskudd 0,00 0, ,00 163,98 0, ,00 Sum finansinntekter 0,00 0, ,00 163,98 0, , Annen rentekostnad 0,00 0,00 0,00 0,66 0,00 0, Morarenter 0,00 0,00 0,00 29,31 0,00 0,00 Sum finanskostnader 0,00 0,00 0,00 29,97 0,00 0,00 SUM NTO. FINANSPOSTER 0,00 0, ,00 134,01 0, ,00 ORD. RESULTAT FØR SKATT ,07 0, , ,54 0, ,59 EKSTRAORDINÆRE POSTER ÅRSRESULTAT ,07 0, , ,54 0, ,59 Overskudd + / Underskudd - Utarbeidet av: Økonomi og Regnskapspartner AS Side: 14 Tid:: 12:37

15 700 Allidrett Periode: 12/2016 NOK DRIFTSINNTEKTER i Hittil 3400 Offentlig Tilskudd 0,00 0, ,00 0,00 0, , Tilskudd fra forbund/krets 2 646,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Tilskudd internt ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Diverse inntekter 0,00 0,00-96,35 0,00 0,00 0, Treningsavgifter -800,00 0,00-400, ,00 0, , Dugnadsinntekt 900,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0, Tilsyn dugnad kiosk 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Sponsorinntekter ,00 0,00 96,35 0,00 0,00 96, Andre inntekter 1 899,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Sum salgsinntekter ,00 0, , ,00 0, ,35 SUM DRIFTSINNTEKTER ,00 0, , ,00 0, ,35 DRIFTSKOSTNADER 4800 Kostnader egne arrangementer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 632,65 Sum varekostnader 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 632,65 DEKNINGSBIDRAG ,00 0, , ,00 0, , Lønn til ansatte ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Annen lønn 0,00 0, ,00 0,00 0, , Lønn (ikke oppgavepliktig) ,50 0,00 0, ,00 0,00 0, Lønn u/ feriepenger ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Trenergodtgjørelse 0,00 0, ,00 0,00 0, , Lagledergodtgjørelse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Påløpte feriepenger ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 892, Arbeidsgiveravgift 1 490,37 0, , ,68 0,00 0, Arbeidsgiveravg. av påløpne feriepenger -148,12 0,00-125,88 0,00 0,00 0,00 Sum lønnskostnader ,27 0, , ,68 0, ,80 Sum kostnader arbeidskraft ,27 0, , ,68 0, , Intern leiekostnad 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Sum kostnader lokaler 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Annen leiekostnad 5 000,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Sum leie maskiner og utstyr 5 000,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Regnskapshonorar 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Sum eksterne honorarer 0,00 0, ,00 0,00 0, , Kontingent krets/forbund 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Oppmerksomheter 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Gaver og kontingenter 0,00 0,00 0, ,00 0, , Idrettsutstyr, rekvisita -958,00 0, , ,00 0, , Overganger 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Idrettsfaglig utdanning og kurs 0,00 0,00 500, ,00 0, , Påmelding stevner, arrangement 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Bank og kortgebyrer 0,00 0,00 200,00-120,08 0,00 200,00 Sum andre kostnader -958,00 0, , ,92 0, ,00 Sum andre driftskostnader 4 042,00 0, , ,92 0, ,00 SUM DRIFTSKOSTNADER ,27 0, , ,60 0, ,45 DRIFTSRESULTAT ,27 0, , ,40 0, ,90 FINANSINNT. OG -KOSTN. Utarbeidet av: Økonomi og Regnskapspartner AS Side: 15 Tid:: 12:37

16 700 Allidrett Periode: 12/2016 NOK i Hittil 8050 Renteinntekt bankinnskudd 0,00 0, ,00 51,39 0, ,00 Sum finansinntekter 0,00 0, ,00 51,39 0, , Annen rentekostnad 0,00 0,00 0,20 1,50 0,00 0,20 Sum finanskostnader 0,00 0,00 0,20 1,50 0,00 0,20 SUM NTO. FINANSPOSTER 0,00 0, ,80 49,89 0, ,80 ORD. RESULTAT FØR SKATT ,27 0, , ,29 0, ,70 EKSTRAORDINÆRE POSTER ÅRSRESULTAT ,27 0, , ,29 0, ,70 Overskudd + / Underskudd - Utarbeidet av: Økonomi og Regnskapspartner AS Side: 16 Tid:: 12:37

17 999 Diverse Periode: 12/2016 NOK DRIFTSINNTEKTER i Hittil DRIFTSKOSTNADER FINANSINNT. OG -KOSTN. EKSTRAORDINÆRE POSTER ÅRSRESULTAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overskudd + / Underskudd - Utarbeidet av: Økonomi og Regnskapspartner AS Side: 17 Tid:: 12:37

18 Periode: 12/2016 NOK DRIFTSINNTEKTER i Hittil 3000 Kassediff 0,00 0, ,35 0,00 0, , Offentlig Tilskudd ,00 135, , ,00 221, , Tilskudd fra forbund/krets ,00 599, , ,45 66, , Tilskudd internt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Diverse inntekter 5 517,00 10, , ,00 1,52 0, Medlemskontingent ,00 23, , ,00 32, , Treningsavgifter ,00 57, , ,00 175, , Egenandeler fra medlemmer 0,00 0,00 0, ,55 8, , Reduksjon treningsavg fleridrettsutøvere ,50 36,10 0, ,50 1,47 0, Lagsinntekter 0,00 0, ,93 0,00 0, , Dugnadsinntekt ,00 353, , ,00 82, , Salg kiosk høy sats 216,08 0, , ,55 0, , Salg kiosk middel sats ,79 111,04 0, ,75 43,23 0, Tilsyn dugnad kiosk ,00 208,78 0, ,00 18,50 0, Inntekter egne arrangement 3 020,00 5, , ,04 39, , Sponsorinntekter ,25 62, , ,25 41, , Reklameinntekter ,00 11, , ,20 14, , Sponsorinntekter m/mva 0,00 0,00 0, ,60 41,75 0, Sponsor trykkkostnader ,00 79,59 0, ,00 3,24 0, Grasrotandel Norsk Tipping ,31 235,82 0, ,88 40, , Billettinntekter 8 450,00 16,13 0, ,00 2, , Andre inntekter ,09 157, , ,49 5, , Inntekter overført til neste 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Sum salgsinntekter ,84 940, , ,28 826, , Leieinntekter fast eiendom 0,00 0,00 0, ,20 9, , Intern leieinntekt ,00 898, ,00-400,00 0, , Leieinntekter hall ,00 257, , ,00 116, , Salgssum anleggsmidler 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Sum andre salgsinntekter ,00 640, , ,20 125, ,00 SUM DRIFTSINNTEKTER ,84 300, , ,48 952, ,88 DRIFTSKOSTNADER 4300 Innkjøp for salgsdugnad ,00 54, , ,00 40, , Innkj hallkiosk 15% 9 045,26 17, , ,07 20, , Innkj hallkiosk 25% 3 207,61 6,12 0, ,17 0,51 0, Innkj hallkiosk 0% 1 092,00 2,08 0, ,50 0,42 0, Tilsyn dugnad kiosk ,00 208,78 0, ,00 18,77 0, Kostnader egne arrangementer ,82 223, , ,13 39, ,81 Sum varekostnader ,69 512, , ,87 120, ,05 DEKNINGSBIDRAG ,85 212, , ,61 831, , Lønn til ansatte ,96 202, , ,10 80, , Annen lønn 0,00 0, ,20 0,00 0, , Lønn (ikke oppgavepliktig) ,50 130,26 0, ,00 16,38 0, Lønn u/ feriepenger ,55 469,15 0, ,55 19,87 0, Trenergodtgjørelse 0,00 0, ,00 0,00 0, , Lagledergodtgjørelse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Påløpte feriepenger ,72 24, , ,45 9, , Fri telefon 4 758,00 9, , ,00 0, , Yrkesskade merpremie 828,00 1,58 0,00 828,00 0,06 0, Annen fordel i arbeidsforhold ,01 18, , ,99 0, , Refusjon fra NAV 0,00 0,00 0, ,00 7,62 0, Motkonto fordeler gruppe ,01 7, , ,99 1, , Motkonto refusjon fra NAV 0,00 0,00 0, ,00 7,62 0, Godtgjørelse til styremedlemmer 0,00 0, ,00 0,00 0, , Arbeidsgiveravgift ,23 37, , ,66 13, ,20 Utarbeidet av: Økonomi og Regnskapspartner AS Side: 18 Tid:: 12:37

19 Periode: 12/2016 NOK i Hittil 5405 Arbeidsgiveravg. av påløpne feriepenger ,00 3, , ,92 1, , Skattepl naturalytelser 4 981,20 9, , ,00 0, , Dommerutgifter ,35 59,85 0, ,06 20,53 0, Trenergodtgjørelse 4 000,00 7,63 0, ,00 2,93 0, Refusjon av sykepenger 0,00 0,00 0, ,00 7,62 0,00 Sum lønnskostnader ,15 483, , ,74 157, , Yrkesskadeforsikring 0,00 0,00 0, ,00 0,17 0, OTP 0,00 0, , ,99 0, , Annen personalkostnad 1 997,00 3,81-3, ,76 0, ,91 Sum andre personalkostnader 1 997,00 3, , ,75 1, ,90 Sum kostnader arbeidskraft ,15 487, , ,49 159, , Avskr. bygning og annen fast eiendom ,00 599, , ,00 104, , Avskrivning inventar ,00 95,97 0, ,00 19,20 0, Nedskrivning kunstgress ,00 954,36 0, ,00 38,84 0,00 Sum av- og nedskrivninger ,00 ##### , ,00 162, , Diesel traktor/maskiner ,64 10, ,98 0,00 0, , Leie lokaler, hall mv ,00 3, ,38 0,00 0, , Intern leiekostnad ,00 901, ,00 0,00 0, , Renovasjon ,26 69,84 0, ,67 6,50 0, Lys, varme ,23 185, , ,75 34, , Renhold, renovasjon ,95 154, , ,02 51, , Snørydding, salting ol 0,00 0,00 0, ,75 6, , Annen kostnad lokaler 2 650,00 5, , ,00 1, ,98 Sum kostnader lokaler ,20 500, , ,19 101, , Leie utstyr 2 250,00 4,29 0, ,88 2, , Annen leiekostnad 5 000,00 9, , ,00 0, ,48 Sum leie maskiner og utstyr 7 250,00 13, , ,88 2, , Småinventar,utstyr 7 632,00 14, , ,70 10, , Småinv.utstyr halldrift ,30 20, , ,26 9, , Programvare lig vedlikehold 3 585,00 6, , ,00 2,64 0, Rekvisita-forbruksmateriell 810,00 1,55 0, ,33 6, , Arbeidsklær 472,88 0,90 0, ,88 0,17 0,00 Sum kostnadsførte anskaffelser ,18 44, , ,17 29, , Vedlikehold lokaler/anlegg ,00 93, , ,25 11, , Rep. og vedlikehold utstyr ,21 4, , ,85 8, , Vedlikehold investering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum reparasjoner og vedlikehold ,79 89, , ,10 20, , Revisjonshonorar 0,00 0, , ,00 2, , Regnskapshonorar ,31 131, , ,19 23, , Elavon serv avg 37,01 0,07 0,00 142,35 0,01 0, Cotech, Deltager.no etc gebyr 0,00 0,00 0, ,78 0,38 0, * Ikke i bruk (Deltakelse andre stevner) -472,88 0,90 0,00 0,00 0,00 0, Andre fremmede tjenester ,00 230, , ,25 29, ,00 Sum eksterne honorarer ,44 360, , ,57 56, , Kontorrekvisita/andre kontorkostnader ,14 4, , ,13 2, , Datakostnader 51,00 0,10 0, ,90 5, , Programvare 0,00 0, , ,34 1, , Bøker tidsskrifter 2 773,66 5,29 30, ,66 0,34 30, Møter ,00 9, , ,00 0, , Telefon 2 732,62 5, , ,71 1, , Bredbånd 2 917,81 5, , ,49 1, , Porto 0,00 0,00 147,00 68,00 0,01 348,00 Sum kontorkostnader 1 188,95 2, , ,23 12, , Drivstoff 7 674,11 14,65 0, ,55 0,83 0, Vedl hold traktor ,81 47,78 0, ,81 11,05 0, Forsikring Veiavgift 0,00 0,00 0, ,00 0,12 0,00 Sum bilkostnader ,92 62,43 0, ,36 12,00 0, Bilgodtgjørelse oppgavepliktig ,30 122, , ,90 9, , Bilgodtgjørelse 6 235,86 11, , ,91 1, ,40 Utarbeidet av: Økonomi og Regnskapspartner AS Side: 19 Tid:: 12:37

20 Periode: 12/2016 NOK i Hittil 7140 Reisekostnad, ikke oppg.pliktig ,20 39, , ,15 15, , Reise privat kjøring 0,00 0,00 0, ,20 0, , Oppholdskostnader 0,00 0,00 246,40 0,00 0,00 246, Bom parkkering ,90 28,17 0, ,90 1,15 0, Diettkostnad, oppgavepliktig 0,00 0,00 0, ,00 0,44 0,00 Sum reise, diett, bilgodtgj ,26 202, , ,06 28, , Markedsføring, reklame 5 400,00 10, , ,60 15, , Representasjon ikke fradr. (jultilstelning e ,00 35,94 0, ,00 1,46 0,00 Sum salgs- og reklamekostnader ,00 46, , ,60 16, , Kontingent krets/forbund 2 670,00 5,10 0, ,00 18, , Oppmerksomheter 4 385,00 8,37 425, ,00 1, ,00 Gaver og kontingenter 7 055,00 13,47 425, ,00 20, , Forsikringspremie ,25 25, , ,00 6, ,00 Sum forsikringer ,25 25, , ,00 6, , Styremøter, interne møter ,00 9,54 0,00 0,00 0, , Idrettsutstyr, rekvisita ,50 34, , ,28 53, , Idrettsutstyr trykkekostnader ,00 119,30 0, ,00 4,85 0, Spillerlisenser 0,00 0,00 0, ,00 0, , Overganger 2 060,00 3, , ,00 2, , Omberammelsesgebyr 7 500,00 14, , ,00 1, , Idrettsfaglig utdanning og kurs 7 250,00 13, , ,00 3, , Skiskole 0,00 0,00 0,00 650,00 0, , Treningsstudio utøvere 0,00 0, , ,00 0, , Påmelding stevner, arrangement 8 635,00 16, , ,00 11, , Bank og kortgebyrer 2 689,90 5, , ,68 1, , Autopay 0,00 0,00 0, ,00 0,15 0, Ørediff 15,00 0,03 0,49 14,69 0,00 1, Andre kostnader ,43 57, , ,24 0, , Lagskostnader 0,00 0, , ,00 2, , Observasjonskonto -0,57 0,00-0,22 1,73 0,00-0,22 Sum andre kostnader ,40 71, , ,62 82, , Tap på fordringer 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Sum tap/gevinst o.l. 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Sum andre driftskostnader ,99 ##### , ,78 551, ,53 SUM DRIFTSKOSTNADER ,83 ##### , ,14 830, ,23 DRIFTSRESULTAT ,99 ##### , ,34 121, ,65 FINANSINNT. OG -KOSTN Renteinntekt bankinnskudd 8 207,54 15, , ,12 0, ,64 Sum finansinntekter 8 207,54 15, , ,12 0, , Annen rentekostnad ,17 57, , ,97 69, , Morarenter ,82 69,26-198, ,96 2,89 204,29 Sum finanskostnader ,99 126, , ,93 71, ,75 SUM NTO. FINANSPOSTER ,45 110, , ,81 71, ,11 ORD. RESULTAT FØR SKATT ,44 ##### , ,53 50, ,54 EKSTRAORDINÆRE POSTER ÅRSRESULTAT ,44 ##### , ,53 50, ,54 Utarbeidet av: Økonomi og Regnskapspartner AS Side: 20 Tid:: 12:37

% av oms. Denne periode i fjor

% av oms. Denne periode i fjor 102 Halldrift Periode: 12/2016 NOK i Hittil 3000 Kassediff 0,00 0,00 3 718,35 0,00 0,00 3 718,35 3900 Diverse inntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 575,00 3961 Salg kiosk høy sats 216,08 0,37 79 186,37

Detaljer

Utleira Idrettslag. Resultatregnskap

Utleira Idrettslag. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 5 8 307 707 6 118 512 Sum driftsinntekter 8 307 707 6 118 512 Driftskostnader Varekostnad 849 117

Detaljer

Sum salgsinntekter , , Gaver 0, , Overført fra Hovedlag/Undergruppe 0,00 0,00

Sum salgsinntekter , , Gaver 0, , Overført fra Hovedlag/Undergruppe 0,00 0,00 1 Hovedlag Periode: 1-12/2016 NOK DRIFTSINNTEKTER 3100 Medlemskontingent/treningsavgift 84 248,55 78 415,72 3220 Sponsorinntekter 117 500,00 135 500,00 3250 Salg materiell 320 022,60 356 121,00 3401 Grasrotandelen

Detaljer

2195 Torsnes Idrettslag DRIFTSINNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER ,00 0,00 DRIFTSKOSTNADER DEKNINGSBIDRAG ,00 0,00

2195 Torsnes Idrettslag DRIFTSINNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER ,00 0,00 DRIFTSKOSTNADER DEKNINGSBIDRAG ,00 0,00 Resultat mot 1 Håndball 98 - P13 Periode: 1-12/2011 3107 Diverse dugnad 1 500,00 0,00 3110 Arrangement 3 461,00 0,00 3161 Kampprogram Håndball 0,00 0,00 3321 Egenandeler 9 125,00 0,00 Sum salgsinntekter

Detaljer

1000447 Sætre IF Graabein 210 SIFG Hallen Periode: 1-13/2011 Dato:: 08.06.2012 DRIFTSINNTEKTER. Sum andre salgsinntekter 923 095,42 1 786 058,25

1000447 Sætre IF Graabein 210 SIFG Hallen Periode: 1-13/2011 Dato:: 08.06.2012 DRIFTSINNTEKTER. Sum andre salgsinntekter 923 095,42 1 786 058,25 1000447 Sætre IF Graabein 210 SIFG Hallen Periode: 1-13/2011 Dato:: 08.06.2012 Sum andre salgsinntekter 923 095,42 1 786 058,25 SUM 923 095,42 1 786 058,25 DEKNINGSBIDRAG 923 095,42 1 786 058,25 Sum lønnskostnader

Detaljer

Christiania Regnskapskontor AS Autorisert Regnskapsførerselskap

Christiania Regnskapskontor AS Autorisert Regnskapsførerselskap Christiania Regnskapskontor AS Autorisert Regnskapsførerselskap Sagene IF Postboks 3488 Bjølsen 0406 OSLO Att.: Vibeke Thiblin Økonomirapport pr 30.06.2016 Oslo, 15.08.2016 Noen kommentarer vedrørende

Detaljer

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2 Driftsinntekter Salgsinntekter 3010 Salgsinntekter, høy mva 3019 Frakt 3020 Salgsinntekter, middels mva 3025 Salgsinntekter, lav mva 3060 Uttak av varer 3080 Rabatter og andre salgsinntektsreduksjon 3099

Detaljer

350248 Inmeta Consulting AS Resultatregnskap mot budsjett Periode: 1-6/2014 NOK Dato: 01.10.2014 Kontonr Tekst DRIFTSINNTEKTER Denne periode regnskap Denne periode budsjett Hittil i år regnskap % av oms.

Detaljer

Budsjett 2013. Vår hovedsponsor gjennom mange år:

Budsjett 2013. Vår hovedsponsor gjennom mange år: Budsjett 2013 Vår hovedsponsor gjennom mange år: IL SKRIM FOTBALLGRUPPE Postboks 388 3604 Kongsberg IL SKRIM HÅNDBALLGRUPPE Postboks 511 IL SKRIM SKIGRUPPE Postboks 505 IL SKRIM BUESKYTTERE Postboks 567

Detaljer

Resultat pr. avdeling 1 Hovedlaget Denne periode Nr. Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Salgs- og driftsinntekt

Resultat pr. avdeling 1 Hovedlaget Denne periode Nr. Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Salgs- og driftsinntekt 1 Hovedlaget 3100 Salgsinnt. kiosk, innenl. avg.fri -8 568,00 3110 Medlemskontingent avg.fri -106 778,00-93 050,00-95 000 3120 Sponsorinntekter -364 880,80-352 262,40-390 000 3130 Gaver -95 000,00-113

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

Resultatrapport (2016) Regnskapskonto Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 2016

Resultatrapport (2016) Regnskapskonto Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 2016 2016 Kunde (Alle) Leverandør (Alle) Budsjett (Ikke valgt) Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3019 Tennisskole 363 996 124 216 9 550 5 200 6 750 27 100 22 350 423 040 31 366 7 200 17 427-1 221

Detaljer

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS 29 Salgs- og driftsinntekt 31 Egenandel kost ansatte 24 75 cr 25 55 cr 24 75 cr 25 55 cr 312 Foreldrebetaling 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 3441 Statstilskudd 3 232 675, cr

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

BRØTTUM IDRETTSLAG Resultatrapport Avdeling Blank Side 1

BRØTTUM IDRETTSLAG Resultatrapport Avdeling Blank Side 1 BRØTTUM IDRETTSLAG Resultatrapport Avdeling Blank Side 1 Årsresultat 0,00 14:17:06 BRØTTUM IDRETTSLAG Resultatrapport Avdeling 10 Fotball Side 2 3100 Trenings /spilleagift 202 000,00 3101 Sponsorinntekter,

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Inngangspenger 77 500,00 60 493,00 3050 Dugnad 352 020,00 42 820,00 3100 Salg utstyr 69 762,30 233 694,00 3111 Reisetilskudd fra forbund

Detaljer

Ullensaker/Kisa IL Friidrett

Ullensaker/Kisa IL Friidrett Ullensaker/Kisa IL Friidrett ÅRSREGNSKAP 2016 (oppdatert med noter etter innspill i årsmøtet) Note til konto 6190: Kontoen inneholder reise- og oppholdsutgifter for utøvere og andre til Syden i vinterferien

Detaljer

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 DRIFTSINNTEKTER 3000 Salgsinntekter avg.pl 0,00-45 000,00 3001 Salgsinntekt Sponsorer avg.pl -40 000,00 0,00 Sum Salgsinntekter -40 000,00-45 000,00 3112 Inntekt grasrotandel

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

Re s ulta tre gns ka p mot buds je tt 10 Hovedstyret Periode: 1-12/2012. Denne periode regnskap. budsjett

Re s ulta tre gns ka p mot buds je tt 10 Hovedstyret Periode: 1-12/2012. Denne periode regnskap. budsjett 10 Hovedstyret Periode: 1-12/2012 3100 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftsfritt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3114 Julekalender 68 352,00 150 000,00 68 352,00 0,00 150 000,00-54,43 3116 Kransekake-aksjonen

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Resultatbudsjett avd. 70 Idrettslag

Resultatbudsjett avd. 70 Idrettslag Resultatbudsjett avd. 70 Idrettslag 3001 Salg stadionreklame...................... 80 200 241 900 204 167 245 000 3011 Sponsorinntekter mva pliktig...................... 60 00 3102 Kiosksalg Bjørkheim......................

Detaljer

Enkel resultatrapport

Enkel resultatrapport Torsdag 5. Feb 2015 09:44 Side: 1 100 - Fotball 100 - Fotball Salg utenfor avgiftsområdet 3250 - Tilskudd fra Idrettsrådet Sum Salg utenfor avgiftsområdet -30 000,00 0,00 0,00-30 000,00 0,00 0,00 3300

Detaljer

BUDSJETT 2017 VS REGSKAP 2016 OG POST Budsjett 17 Regnskap 16 Regnskap 15 Kommentarer til budsjettet. Driftsinntekter

BUDSJETT 2017 VS REGSKAP 2016 OG POST Budsjett 17 Regnskap 16 Regnskap 15 Kommentarer til budsjettet. Driftsinntekter BUDSJETT 2017 VS REGSKAP 2016 OG 2015 POST Budsjett 17 Regnskap 16 Regnskap 15 Kommentarer til budsjettet Driftsinntekter Salg, sponsorinntekter mm kr 3 052 741 kr 5 002 570 kr 6 648 491 Tilskudd kr 1

Detaljer

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Inngangspenger 98 980,00 77 500,00 3050 Dugnad 540 725,00 352 020,00 3100 Salg utstyr 110 399,91 69 762,30 3111 Reisetilskudd fra forbund

Detaljer

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 150 532 99 854 Tilskudd, støtte og prosjektbevilgninger 7 5 010 561 4 635 800 Andre inntekter 646 225 377 919 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap FORENINGEN Inntekter foreningen Inntekter forening 3220 Salgsinntekt, arrangementer 61 100 33 800 3450 Programannonser 51 500 45 250 3490 Kontingenter foreningen 227 300 225 000 3910 Sponsor/medarrangør

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Oppdal Golfklubb. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for Oppdal Golfklubb. Organisasjonsnr Årsregnskap 215 Organisasjonsnr. 98397693 Resultatregnskap Note 215 214 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 84 75 973 463 Annen driftsinntekt 24 298 3 48 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli Årsregnskap for 2015 4865 Åmli Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Åmli Regnskap AS Engenes 9 4865 Åmli Org.nr. 987469846 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Ranheim IL Friidrett. Resultatregnskap

Ranheim IL Friidrett. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 280 275 306 900 Annen driftsinntekt 375 057 309 370 Sum driftsinntekter 655 332 616 270 Driftskostnader Varekostnad 69 502 82 688 Lønnskostnad

Detaljer

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339.

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339. Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00 Regnskapsrapport Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339 Periode: 1-12 Innhold: Hovedtall Resultat s.2 Balanse s.3 Resultat m/år-

Detaljer

Årsregnskap. Piratpartiet. Org.nr.:

Årsregnskap. Piratpartiet. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Piratpartiet Org.nr.:998 732 115 RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Medlemskontigent/ Donasjoner 44 623 35 843 Offentlig tilskudd 884 472 855 304 Sum driftsinntekter

Detaljer

Grenland Golfklubb. Eiendeler

Grenland Golfklubb. Eiendeler Balanse Eiendeler Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Egenkapital Langsiktig gjeld Grenland Golfklubb 1100 Klubbhus 1101 Påkost bygg 1102 Asfalt/påkost parkeringsplass 1155 Golfbanen 1200 Maskiner

Detaljer

Resultatbudsjett avd. 70 Idrettslag

Resultatbudsjett avd. 70 Idrettslag Resultat avd. 70 Idrettslag 3001 Salg stadionreklame...................... 19 200 175 000-155 800 3011 Sponsorinntekter mva pliktig...................... 60 000 60 000 0 3102 Kiosksalg Bjørkheim......................

Detaljer

Slettaelva Sportsklubb

Slettaelva Sportsklubb Regnskaps 2009 (01.01.2009-31.12.2009), F.o.m. 1 t.o.m. Driftsinntekter Salgsinntekter i % Periodeutvalg 3050 Annonser avg.pl -25 500,00-25 500,00-25 500,00-25 500,00 3060 Varetelling avg.pl -94 654,87-120

Detaljer

Resultatregnskap for 2016 HAMAR SKIKLUBB

Resultatregnskap for 2016 HAMAR SKIKLUBB Resultatregnskap for 2016 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

HIL Fotball. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

HIL Fotball. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap 01.01-31.12.2015 Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 418 325 1 108 451 Annen driftsinntekt 391 945 220 282

Detaljer

Resultat 100 Hovudlag Periode: 1-12/2015

Resultat 100 Hovudlag Periode: 1-12/2015 100 Hovudlag Periode: 1-12/2015 i 3090 Div.arrangementsinnt. 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 3091 Eigne arrangement 30,68 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 3101 Lagsklede 12 678,00 5,1 0,00 0,0 5 521,00 129,6 3200 Medlemskontingenter

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

-13 579 355,94 100-13 579 355,94 100 4301 Innkjøp mat til videresalg 20 502,90 20 502,90

-13 579 355,94 100-13 579 355,94 100 4301 Innkjøp mat til videresalg 20 502,90 20 502,90 Resultatrapport for SBIO År : 2010 Periode : 1 - > 13 Skrevet ut av : Økonomiansvarlig Utskriftsdato : 04.10.2011 22:08 Kontonr Kontonavn Periode 1 til 13 2010 % Hittil i år % Bedriftspresentasjon 3001

Detaljer

RESULTAT 2012. IL Hållingen 31.12.2012

RESULTAT 2012. IL Hållingen 31.12.2012 SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 3010 Støtte - medlemskontingenter 25.400,00-25.000,00-24.550,00-3012 Treningsavgift 24.550,00-28.000,00-22.550,00-3014 Deltageravgift Tine fotballsko 18.000,00-19.200,00-3015 Deltageravgift

Detaljer

LEVANGER HÅNDBALLKLUBB. Perioderapport juli - august 2012. Rapporten er utarbeidet av:

LEVANGER HÅNDBALLKLUBB. Perioderapport juli - august 2012. Rapporten er utarbeidet av: eton LEVANGER HÅNDBALLKLUBB Perioderapport juli - august 2012 Rapporten er utarbeidet av: Leiv Tore Berg Telefon: 90914523 Epost: leiv.berg@smnregnskap.no Dato: 24.09.2012 2012 2011 Autorisert regnskapsførerselskap:

Detaljer

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010 Kontonr Tekst Denne periode i Denne periode Hittil i år Hittil i fjor år i fjor DRIFTSINNTEKTER 3000 Salg supporterutstyr 25% mva -880,00 1,64-9 250,40-67

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 263 476 274 172 Salgsinntekt 2 7 367 946 6 188 464 Annen driftsinntekt 553 193 504 058 Sum driftsinntekter 8 184 615 6 966 694

Detaljer

Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301. Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre)

Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301. Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre) Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301 0-6 2014 Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre) Side 2 av 5 Inntekter 2014 2013 3100 SALGSINNTEKTER.AVGIFTSFRIE -1 750,00-35 748,50

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr. 976131002 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 270 000 263 476 Salgsinntekt 2 7 654 255 7 367 946 Annen driftsinntekt 357 535 553 193 Sum driftsinntekter 8 281 790 8 184 615

Detaljer

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Leieinntekter baner 364 405 426 058 Kursinntekter 366 703 506 930 Turneringsinntekter 53 517 136 774 Medlemskontingenter 158 900 193 350 Sponsorinntekter

Detaljer

Resultat avd. 71 Hovedlaget

Resultat avd. 71 Hovedlaget Resultat avd. 71 Hovedlaget 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie........................................... 67 600,00 51 400,00 3200 Salgsinntekter, utenfor avgiftsområdet...................................

Detaljer

for Namdal Landbrukstjenester

for Namdal Landbrukstjenester Regnskap 2014 for Namdal Landbrukstjenester Regnskapsår: 2014 971 388 870 M Periode / Dato: 1-13 01.01.2014-31.12.2014 Antall tilskuddsberetigede medlemmer 263 Årsverk utført lagets administrasjon 2,1

Detaljer

Regnskap 2013 Vår hovedsponsor gjennom mange år:

Regnskap 2013 Vår hovedsponsor gjennom mange år: Regnskap 2013 Vår hovedsponsor gjennom mange år: (Alle) Realisert 2013 Realisert 2012 Budsjett 2013 Sum Salgs- og driftsinntekter 3020 Sponsorinntekter 242 006 3110 Salgsinntekter, avgiftsfrie-matriell

Detaljer

Åpningsbalanse EIENDELER

Åpningsbalanse EIENDELER Åpningsbalanse 31.10.2012 EIENDELER NOK Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel 9 697 Sum immaterielle eiendeler 9 697 Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, utstyr 7 671 Sum varige

Detaljer

13 961 561,00 373 000,00

13 961 561,00 373 000,00 Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Salgs- og driftsinntekt 30 Salgsinntekt, avgiftspliktig 3010 Medlemskontigent 2 835 000,00 3020 Konsulenttjenester 75 000,00 3021 Rådgivningstjenester 800 000,00 3030

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Molde Håndballklubb

Årsregnskap 2016 for Molde Håndballklubb Årsregnskap 2016 for Molde Håndballklubb Utarbeidet av: Økonomisenteret Molde AS Fannestrandveien 55 6415 Molde Tlf. 71 24 15 00 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Lions Førerhundskole :50:50. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf:

Stiftelsen Lions Førerhundskole :50:50. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: Stiftelsen Lions Førerhundskole 13.05.2013 14:50:50 Regnskapsrapport Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339 Periode: 1-12 Innhold: Hovedtall Resultat s.2 Balanse s.3 Resultat m/år-

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 1 696 758 1 731 655 Annen driftsinntekt 256 122 25 000 Sum driftsinntekter 1 952 880 1 756 655 Varekostnad 569 960 519 160 Lønnskostnad

Detaljer

Landsforeningen We Shall Overcome. Resultatregnskap

Landsforeningen We Shall Overcome. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontigent 3200 Medlemskontingent 28 000,00 42 845,00 Sum Medlemskontigent 28 000,00 42 845,00 Offentlige tilskudd 1 3440 Helsedirektoratet-psykisk

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Organisasjonsnr. 997321006 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Regnskap 2012. Vår hovedsponsor gjennom mange år:

Regnskap 2012. Vår hovedsponsor gjennom mange år: Regnskap 2012 Vår hovedsponsor gjennom mange år: IL SKRIM FOTBALLGRUPPE Postboks 388 3604 Kongsberg IL SKRIM HÅNDBALLGRUPPE Postboks 511 3605 Kongsberg IL SKRIM SKIGRUPPE Postboks 505 3605 Kongsberg IL

Detaljer

Balanserapport desember 2015

Balanserapport desember 2015 Balanserapport desember 2015 Eiendeler IB Bevegelse UB 1201 Andel trampoline 12-6 6 1202 Klubbutstyr 61-32 29 Maskiner og anlegg 73-38 35 1240 Gaupen skaphenger 28-9 19 1250 Hjemmeside Vitnett 14-7 7 1251

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Oslo Tennisklubb

ÅRSREGNSKAP. Oslo Tennisklubb ÅRSREGNSKAP 2015 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 1 7 366 287 7 294 642 Offentlig tilskudd 10 619 005 2 382 778 Sum driftsinntekter 7 985 293 9 677 420 Varekostnad

Detaljer

Regnskap 2008 Budsjett 2009 3009 Avg.fritt salg (9 500) 3010 Omsetning kommunene - 3013 Ekspedisjonsgebyr og fakturagebyr (1 160) 3014 Miljøtiltak

Regnskap 2008 Budsjett 2009 3009 Avg.fritt salg (9 500) 3010 Omsetning kommunene - 3013 Ekspedisjonsgebyr og fakturagebyr (1 160) 3014 Miljøtiltak Regnskap 2008 Budsjett 2009 3009 Avg.fritt salg (9 500) 3010 Omsetning kommunene - 3013 Ekspedisjonsgebyr og fakturagebyr (1 160) 3014 Miljøtiltak (825 298) 3050 Omsetn. Ihht ordre,regn.cont.1 (522 818)

Detaljer

Regnskap2016 avd. 71 Fylkeslaget

Regnskap2016 avd. 71 Fylkeslaget Regnskap2016 avd. 71 Fylkeslaget nr: 1000-8999 3110 Kronerulling/Gaver....................... 35 800 21 700 32 200-10 500 67,4 3200 Medlemskontingent....................... 39 240 36 220 39 000-2 780 92,9

Detaljer

Enkel resultatrapport

Enkel resultatrapport Fredag 21. Feb 2014 12:13 Side: 1 100 - Fotball 100 - Fotball Salg utenfor avgiftsområdet 3250 - Tilskudd fra Idrettsrådet Sum Salg utenfor avgiftsområdet 0,00-17 500,00 0,00 0,00-17 500,00 0,00 3305 -

Detaljer

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Lønnskostnad 2 95 558 95 472 Avskrivning på varige driftsmidler

Detaljer

Idrettslaget Stil. Resultatregnskap

Idrettslaget Stil. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3005 Salg kiosk 19 879,00 22 338,00 3010 Vedsalg 48 831,00 45 752,54 3015 Salg stadionreklame inkl.mva 410 722,00 0,00 3200 Medlemskontingent

Detaljer

70 Idrettslag Tilskudd LAM midler og Idrettsråd

70 Idrettslag Tilskudd LAM midler og Idrettsråd 70 Idrettslag 3001 Salg stadionreklame 0 3011 Sponsorinntekter mva pliktig 0 60 000-60 000 - - - - - - - - - - 3103 Solør Mart`n 0 100 000 - - - - - - - 75 000 15 000 - - 10 000 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie

Detaljer

Otra I L Resultatregnskap Kontospesifisert utskrift: 12.03.2017 22:51 Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 SALGSINNT.AVG.PL. 237 801,20 327 306,00 3010 SALGSINNT.MATERIELL

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Organisasjonsnr. 974899450 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS Autorisert regnskapsførerselskap Terminalgt. 10 9019 TROMSØ Organisasjonsnr.

Detaljer

Byrå: Nome Regnskaps Center AS Klient nr.: 581 Grenland Krets av NSF Dato: 03.02.2014 Side: 1 Organisasjonsnr.: 971323272

Byrå: Nome Regnskaps Center AS Klient nr.: 581 Grenland Krets av NSF Dato: 03.02.2014 Side: 1 Organisasjonsnr.: 971323272 Periode: 31.12.2013 Avdeling: 10 Administrasjon 3400 Offentlige tilskudd -50 000,00-50 000,00 0,00 50 000,00-50 000,00 3401 Andre Tilskudd -3 000,00-3 000,00 0,00 3 000,00-3 856,65 OFF.TILSKUDD/REFUSJONER

Detaljer

GEILO IL - BUDSJETT 2015

GEILO IL - BUDSJETT 2015 Avdelingsnummer: 100 150 160 200 250 300 400 450 500 900 750 700 550 KontoKontotekst Budsjett Hoved- Skarve- Skarve- Alpin- Fotball- L/S Sykkel Golf Tele- Free- Snow- All- Bord- 2015 styret rennet rittet

Detaljer

EIENDELER ANLEGGSMIDLER

EIENDELER ANLEGGSMIDLER EIENDELER ANLEGGSMIDLER 10 Immatrielle eiendeler 11 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 111 1110 Skolebygninger 112 1120 Internatbygninger 113 1130 Boliger 114 1140 Andre bygninger 115 1150 Nybygg

Detaljer

Finansinntekt- og kostnad, skattekostnad ord. Resultat, ekstraord. Inntekt og kostnad, skattekostnad ekstraord. Resultat, årets resultat

Finansinntekt- og kostnad, skattekostnad ord. Resultat, ekstraord. Inntekt og kostnad, skattekostnad ekstraord. Resultat, årets resultat Statens legemiddelverk Kontoplan apotek Innhold: 1. Prinsipp for kontoplanen Kontoklasse 1: Kontoklasse 2: Kontoklasse 3: Kontoklasse 4: Kontoklasse 5: Kontoklasse 6/7: Kontoklasse 8: Eiendeler Egenkapital

Detaljer

Stiftelsen Halten N D M. Resultatregnskap

Stiftelsen Halten N D M. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 3000 Salg butikk/kiosk høy sats 20 032,00 22 028,00 3001 Salg øl høy sats 27 176,00 0,00 3002 Salg vin høy sats 15 540,00 0,00 3003 Salg

Detaljer

Resultatregnskap. Idrettslaget Halden Topphåndball. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Idrettslaget Halden Topphåndball. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 3 961 100 2 461 258 Annen driftsinntekt 332 799 269 453 Sum driftsinntekter 4 293 899 2 730 710 Varekostnad 802 426 901 645

Detaljer

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 6 096 917 4 571 105 1 Sum driftsinntekter 6 096 917 4 571 105 Varekostnader 464 553 89 578 3 Lønnskostnader m.m. 2 204 884 1 971 266

Detaljer

GEILO IL - BUDSJETT 2012

GEILO IL - BUDSJETT 2012 Avdelingsnummer: 100 150 160 200 250 300 350 400 450 500 900 750 700 550 KontoKontotekst Budsjett Hoved- Skarve- Skarve- Alpin- Fotball- L/S Hånd- Sykkel Golf Tele- Free- Snow- All- Bord- 2012 styret rennet

Detaljer

Byrå: Birkeland Regnskap AS Klient nr.: 084 Agder Venstre Dato: Side: 1 Organisasjonsnr.:

Byrå: Birkeland Regnskap AS Klient nr.: 084 Agder Venstre Dato: Side: 1 Organisasjonsnr.: Resultatrapport 4 Periode: 01.01.2013-31.12.2013 Tekst Denne periode Denne periode Akkumulert hittil Akkumulert hittil Akkumulert hittil i år % ifjor % i år % ifjor % avvik % 3100 Salgsinntekt handelsv.

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009. Versjon: no 1.5

Regnskapsrapport. Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009. Versjon: no 1.5 Regnskapsrapport Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009 Versjon: no 1.5 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5)

Detaljer

Resultatregnskap. Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Trenings og medlemsavgifter 407 066 333 351 Offentlig støtte 276 161 237 925 Inntekter ifm egne arrangement 173 398 265 350 Reklameinntekter 166

Detaljer

SAKSPAPIRER EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Halden Golf SA. Torsdag kl 18:00 Sted: Arbeidernes Fiske og Jegerforening

SAKSPAPIRER EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Halden Golf SA. Torsdag kl 18:00 Sted: Arbeidernes Fiske og Jegerforening SAKSPAPIRER EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Halden Golf SA Torsdag 14.12.2017 kl 18:00 Sted: Arbeidernes Fiske og Jegerforening Agenda: 1. Velkommen 2. Godkjenning av innkalling 3. Valg av dirigent 4.

Detaljer

TROMSØ SKISKYTTERLAG

TROMSØ SKISKYTTERLAG Årsregnskap for 2014 TROMSØ SKISKYTTERLAG Utarbeidet av: itide økonomi as Jektveien 22 9017 TROMSØ Org.nr. 988411574 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for 2014 Note Driftsinntekter Annen

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Bravo Håndballklubb. Foretaksnr. 993783978

Årsregnskap 2014 for. Bravo Håndballklubb. Foretaksnr. 993783978 Årsregnskap 2014 for Bravo Håndballklubb Foretaksnr. 993783978 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 2 597 462 2 155 453 Sum driftsinntekter

Detaljer

Christiania Regnskapskontor AS Autorisert Regnskapsførerselskap

Christiania Regnskapskontor AS Autorisert Regnskapsførerselskap Christiania Regnskapskontor AS Autorisert Regnskapsførerselskap Sagene IF Postboks 3488 Bjølsen 0406 OSLO Att.: Vibeke Thiblin Økonomirapport pr 31.03.2016 Oslo, 06.05.2016 Noen kommentarer vedrørende

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 2.03.2009 Utskrift: 01.09.2010 Versjon: no 1. Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

BUDSJETT KLUBBHUS 2007

BUDSJETT KLUBBHUS 2007 BUDSJETT KLUBBHUS 2007 Inntekter: Budsjett 07 Leieinntekter Bergen kommune 150 000 Leieinntekter aerobic 35 000 Utleie klubbhus til private 40 000 Total 225 000 Utgifter: Kommunale avgifter 11 000 Strøm

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

Avdeling Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10

Avdeling Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Avdeling Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Regnskap 13 Budjsett 14 3100 - DIVERSE SALG -56 756,00-50

Detaljer

Rogaland Rideklubb Avslutningsdato 31-12-2010 Balanse 2010 2009 Endring i kr

Rogaland Rideklubb Avslutningsdato 31-12-2010 Balanse 2010 2009 Endring i kr Balanse 2010 2009 Endring i kr EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol 1240 Ridehus 41 760,00 46 400,00-4 640,00 1241 Nytt ridehus 1 682 613,50 1

Detaljer

Resultat avd. 70 Idrettslag

Resultat avd. 70 Idrettslag Resultat avd. 70 Idrettslag 3001 Salg stadionreklame............................................... 19 200,00 90 400,00 3011 Sponsorinntekter mva pliktig.......................................... 60 000,00

Detaljer

Budsjett 25 og 70 elever

Budsjett 25 og 70 elever Inntekter Budsjett 25 og 70 elever Note Høst oppstartsår 1. budsjettår Fullt utbygd skole Statstilskudd 1 1 736 175 3 680 585 7 554 290 Skolepenger 2 37 500 79 500 210 000 Andre inntekter 3 22 000 44 000

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Annonseinntekter 1 494 706 1 639 477 Overføring fra semesteravgiften 2 008 000 1 950 000 Tilskudd fra UiO 13 600 28 000 Andre inntekter 292

Detaljer

Resultatregnskap - spesifikasjon

Resultatregnskap - spesifikasjon Resultatregnskap - spesifikasjon Inntekter 3200 Medlemskontingenter -14 850,00-19 250,00 3209 Opptjent, ikke fakturert støttemidler -9 000,00-20 000,00 3210 Opptjent ikke fakturert AKKS Norge 3 250,00-3

Detaljer

GEILO IL - BUDSJETT 2014

GEILO IL - BUDSJETT 2014 Avdelingsnummer: 100 150 160 200 250 300 400 450 500 501 900 750 700 550 KontoKontotekst Budsjett Hoved- Skarve- Skarve- Alpin- Fotball- L/S Sykkel Golf Tele- WCT Free- Snow- All- Bord- 2014 styret rennet

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2011 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2011 2010 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Lærdal Golfklubb. Resultatregnskap

Lærdal Golfklubb. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Medlemskontingent 521 767,00 488 410,00 3011 Sponsorinnt. - avg.pl. 61 700,00 95 800,00 3015 Salg pro-shop 10 940,00 15 599,20 3016

Detaljer