Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER"

Transkript

1 Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010 Kontonr Tekst Denne periode i Denne periode Hittil i år Hittil i fjor år i fjor DRIFTSINNTEKTER 3000 Salg supporterutstyr 25% mva -880,00 1, , ,40 6, , Diverse inntekter 25% mva 0,00 0, , ,00 4, , Salg kiosk 14% mva 0,00 0,00 0, ,51 17, , Salg turer 8% mva 0,00 0,00 0, ,34 18, , Sponsor 25% mva 0,00 0,00 0, ,00 9, ,00 Sum Salgsinntekter -880,00 1, , ,25 57, , Salg supporterutstyr avgiftsfritt -325,00 0,61-138, ,00 1, , Medlemskontingent -200,00 0,37-200, ,00 27, , Salg kampbilletter 0,00 0, , ,00 7, , Tilskudd Viking Fotball ,00 97,38 0, ,00 5, ,00 Sum Andre salgsinntekter ,00 98, , ,00 42, ,00 SUM DRIFTSINNTEKTER ,00 100, , ,25 100, ,94 DRIFTSKOSTNADER 4000 Kjøp supporterutstyr o/100-25% mva ,50 27,60 0, ,50 7, , Kjøp supporterutstyr u/100-0 % mva 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Kjøp kioskvarer - 14% mva ,06 33, , ,11 14, , Kjøp kioskvarer 25% mva 3 351,98 6,26 630, ,90 1, , Kjøp supporterturer 8% mva ,89 32,19 0, ,04 24, , Kjøp supporterturer 25% mva 165,00 0,31 0,00 825,00 0, , Kjøp kamp-billetter 5 400,00 10, , ,00 7, , Frakt, toll og spedisjon råvarer 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Emballasje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316, Viking CD 0,00 0,00 0, ,00 4,08 0,00 Sum Varekostnader ,43 109, , ,55 59, ,62 DEKNINGSBIDRAG 5 214,43 9, , ,70 40, , Godtgjørelse til styremedlemmer 0,00 0,00 0, ,00 2, , Godtgjørelse til styremedlemmer 0,00 0,00 0, ,00 2, ,00 Sum Avskrivninger 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Frakt, transport, forsikring v/varefors 0,00 0,00 0, ,25 0,33 0, Renhold 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17, Betalingsterminal 1 682,40 3, , ,15 1, , Web-side 0,00 0,00 0, ,75 0, , Inventar 0,00 0,00 0, ,00 0, , Tifo 0,00 0,00 0, ,05 2, , Julebord ,00 5,96 0, ,00 2,72 0, Annet driftsmateriale 4 032,00 7,53 0, ,29 1, , Regnskapshonorar 0,00 0, , ,00 4, , Annen fremmed tjeneste 0,00 0,00 0, ,00 0,41 0, Kontorrekvisita 0,00 0,00 345, ,50 0, , Data/web kostnader 0,00 0,00 0, ,50 1, , Aviser, tidsskrifter, bøker o.l 0,00 0,00 0, ,88 0, , Møter, kurs, årstur styre o.l. 0,00 0,00 0, ,80 1, , Telefon 0,00 0, , ,18 2, , Sms-utsendelser 0,00 0, , ,50 0, , Porto 578,00 1,08 85, ,37 0, , Bilkostnader RJ ,00 11, , ,87 2, , Reisekostnad, ikke oppg.pliktig 0,00 0, ,00 451,00 0, , Reklameannonser 0,00 0,00 0, ,00 1, , Kontingent, fradragsberettiget 0,00 0,00 0, ,00 0, , Kontingent, ikke fradragsberettiget 0,00 0,00 0,00 600,00 0,06 500, Gaver, fradragsberettiget 0,00 0,00 0, ,00 0,39 0, Gaver, ikke fradragsberettiget 2 970,00 5, , ,00 0, ,00

2 Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010 Kontonr Tekst Denne periode i år Denne periode i fjor Hittil i år Hittil i fjor 7710 Styremøter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 818, Bank og kortgebyrer 272,63 0,51 68, ,88 1, , Provisjon Teller 0,00 0,00 103,15 0,00 0, , Annen kostnad m/fradrag 0,00 0, ,00 500,00 0, , Annen kostnad u/fradrag 0,00 0, , ,00 0, ,50 Sum Andre driftskostnader ,03 22, , ,97 28, ,61 SUM DRIFTSKOSTNADER ,46 132, , ,52 91, ,23 DRIFTSRESULTAT ,46 32, , ,73 8, ,71 FINASNINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER 8050 Renteinntekt bankinnskudd ,43 4, , ,43 0, , Annen renteinntekt 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Sum Andre renteinntekter ,43 4, , ,43 0, , Gevinst ved realisasjon av aksjer 0,00 0,00 0, ,78 0,21 0, Gevinst ved realisasjon av aksjer 0,00 0,00 0, ,78 0,21 0, Annen rentekostnad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,68 Sum Andre rentekostnader 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,68 SUM NETTO FINANSPOSTER ,43 4, , ,21 0, ,98 ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT14 802,03 27, , ,94 9, ,69 Sum Skattekostnad på ordinært resultat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 EKSTRA ORD. INNTEKTER OG KOSTNADER ÅRSRESULTAT ,03 27, , ,94 9, ,69 OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Sum Annen egenkapital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Side:: 2

3 Balanse - IB/bevegelse/UB Periode: 1-12/2010 Kontonr Tekst Inngående balanse Denne periode Hittil i år Eiendeler ANLEGGSMIDLER Sum immaterielle eiendeler 0,00 0,00 0,00 Sum varige driftsmidler 0,00 0,00 0,00 Sum finansielle anleggsmidler 0,00 0,00 0,00 SUM ANLEGGSMIDLER 0,00 0,00 0,00 OMLØPSMIDLER 1460 Varebeholdning ,00 0, ,00 Sum Varer ,00 0, , Kundefordringer , , , Lån - Geir I. Fiskebekk 1 053, , , Lån - Fredrik Bratteli 0, , , Andre kortsiktige fordringer ,00 0, , Forskuddsbetalte kostnader 4 459, , ,00 Sum fordringer , , , Fond Postbanken Global , ,00 0, Fond Postbanken Norge I 6 400, , , Fond Postbanken Norge II ,90 300, ,90 Sum investeringer , , , Kontanter 3 650,00 0, , Kassedifferanse 0, , , SR-Bank , , , SR-Bank ,16-208, , DnB Nor , , ,54 Sum Bankinnskudd og kontanter , , ,05 SUM OMLØPSMIDLER , , ,97 SUM EIENDELER , , ,97 Egenkapital og gjeld EGENKAPITAL Sum innskutt egenkapital 0,00 0,00 0, Annen egenkapital ,89 0, ,89 Overført resultat 0, , ,94 Sum opptjent egenkapital , , ,83 SUM EGENKAPITAL , , ,83 GJELD Sum avsetning og forpliktelser 0,00 0,00 0,00 Sum langsiktig gjeld 0,00 0,00 0, Sesongkort Viking , , , Leverandørgjeld -478, , , Utgående mva - høy sats , , , Utgående mva - middels sats , , ,11

4 Balanse - IB/bevegelse/UB Periode: 1-12/2010 Kontonr Tekst Inngående balanse Denne periode Hittil i år 2703 Utgående mva - lav sats , , , Inngående mva - høy sats , , , Inngående mva - middels sats ,15 0, , Inngående mva - lav sats ,36 0, , Oppgjørskonto merverdigavgift 6 672,03 0, , Globetrotter ,00 0, , Konsertbilletter 0,00 0,00 0, Annen kortsiktig gjeld ,00-720, ,00 Sum kortsiktig gjeld , , ,53 SUM GJELD , , ,53 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , , ,36 Side:: 2

5 Åpne kundeposter Kundenr Navn Fakturanr/ Bilagsdato Bilagsart Tekst Beløp Restbeløp Forfallsdato Purret pr. Bilagsnr dato Vendetta AS Dugnad - Vendetta AS , , Vendetta AS , , Viking Fotballklubb Viking FK , , Viking Fotballklubb , , , ,00

6 Åpne leverandørposter Lev.nr Navn Bilagsnr Bilagsdato Bilagsart Tekst Beløp Restbeløp Fakturanr Forfallsdato Rem Active Dobl.bet 1 078, , Active , , D. Danielsen AS Dobl.betaling purring 2 523, , D. Danielsen AS 2 523, , Kredinor Kredinor - mangle bilag 8 684, , Kredinor 8 684, , , ,14

Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Dagsorden:(

Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Dagsorden:( Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Tid:Mandag27.oktober2014kl.14:00 Sted:Rom2217a,KristineBonnevieshus,Blindern,Oslo Dagsorden:( 1. Godkjenningavinnkallingogdagsorden. 2. Valgavreferent

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap FORENINGEN Inntekter foreningen Inntekter forening 3220 Salgsinntekt, arrangementer 61 100 33 800 3450 Programannonser 51 500 45 250 3490 Kontingenter foreningen 227 300 225 000 3910 Sponsor/medarrangør

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 1 696 758 1 731 655 Annen driftsinntekt 256 122 25 000 Sum driftsinntekter 1 952 880 1 756 655 Varekostnad 569 960 519 160 Lønnskostnad

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

LEVANGER HÅNDBALLKLUBB. Perioderapport juli - august 2012. Rapporten er utarbeidet av:

LEVANGER HÅNDBALLKLUBB. Perioderapport juli - august 2012. Rapporten er utarbeidet av: eton LEVANGER HÅNDBALLKLUBB Perioderapport juli - august 2012 Rapporten er utarbeidet av: Leiv Tore Berg Telefon: 90914523 Epost: leiv.berg@smnregnskap.no Dato: 24.09.2012 2012 2011 Autorisert regnskapsførerselskap:

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Tromsø Tennisklubb. Foretaksnr. 981214242

Årsregnskap 2014 for. Tromsø Tennisklubb. Foretaksnr. 981214242 Årsregnskap 2014 for Tromsø Tennisklubb Foretaksnr. 981214242 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 111 715 192 344 Annen driftsinntekt 1 2 554

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord REGNSKAPSRAPPORT Utarbeidet av: Stein Lysfjord Utskrift fra Sticos rapport Copyright Sticos AS 10.11.2010 Tall fra regnskapet Omsetningstall: INN JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Akkumulert

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Lærdal Golfklubb. Resultatregnskap

Lærdal Golfklubb. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Medlemskontingent 521 767,00 488 410,00 3011 Sponsorinnt. - avg.pl. 61 700,00 95 800,00 3015 Salg pro-shop 10 940,00 15 599,20 3016

Detaljer

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 (Vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar 1999) 2 Forord

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Bravo Håndballklubb. Foretaksnr. 993783978

Årsregnskap 2014 for. Bravo Håndballklubb. Foretaksnr. 993783978 Årsregnskap 2014 for Bravo Håndballklubb Foretaksnr. 993783978 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 2 597 462 2 155 453 Sum driftsinntekter

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Forbundet for Ledelse og Teknikk Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Historiske nøkkeltall, FLT RESULTAT (tall i 1000) Kontingentinntekter 78 841 79 299 84 211 88 443 Driftsresultat -5

Detaljer

TROMSØ SKISKYTTERLAG

TROMSØ SKISKYTTERLAG Årsregnskap for 2014 TROMSØ SKISKYTTERLAG Utarbeidet av: itide økonomi as Jektveien 22 9017 TROMSØ Org.nr. 988411574 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for 2014 Note Driftsinntekter Annen

Detaljer

3.1 Presentasjon av regnskap for 2012

3.1 Presentasjon av regnskap for 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3.1 Presentasjon av regnskap for 2012 Ærede landsting, Regnskapet for foregående år legges frem til Landstinget til orientering hvert år. I følge forbundets vedtekter

Detaljer

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Lønnskostnad 2 95 558 95 472 Avskrivning på varige driftsmidler

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

Grenland Golfklubb. Eiendeler

Grenland Golfklubb. Eiendeler Balanse Eiendeler Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Egenkapital Langsiktig gjeld Grenland Golfklubb 1100 Klubbhus 1101 Påkost bygg 1102 Asfalt/påkost parkeringsplass 1155 Golfbanen 1200 Maskiner

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: april 2014

Regnskapsrapport. Måned: april 2014 Regnskapsrapport Måned: april 2014 Hovedposter i rapporten april 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 866 520 782 000 4 372 163 11 129 563 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Finansinntekt- og kostnad, skattekostnad ord. Resultat, ekstraord. Inntekt og kostnad, skattekostnad ekstraord. Resultat, årets resultat

Finansinntekt- og kostnad, skattekostnad ord. Resultat, ekstraord. Inntekt og kostnad, skattekostnad ekstraord. Resultat, årets resultat Statens legemiddelverk Kontoplan apotek Innhold: 1. Prinsipp for kontoplanen Kontoklasse 1: Kontoklasse 2: Kontoklasse 3: Kontoklasse 4: Kontoklasse 5: Kontoklasse 6/7: Kontoklasse 8: Eiendeler Egenkapital

Detaljer

Resultatregnskap - spesifikasjon

Resultatregnskap - spesifikasjon Resultatregnskap - spesifikasjon Inntekter 3200 Medlemskontingenter -14 850,00-19 250,00 3209 Opptjent, ikke fakturert støttemidler -9 000,00-20 000,00 3210 Opptjent ikke fakturert AKKS Norge 3 250,00-3

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 2.03.2009 Utskrift: 01.09.2010 Versjon: no 1. Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

Årsregnskap 2007 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2007 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2007 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6.161.561 12.271.651 Annen driftsinntekt

Detaljer