Christiania Regnskapskontor AS Autorisert Regnskapsførerselskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Christiania Regnskapskontor AS Autorisert Regnskapsførerselskap"

Transkript

1 Christiania Regnskapskontor AS Autorisert Regnskapsførerselskap Sagene IF Postboks 3488 Bjølsen 0406 OSLO Att.: Vibeke Thiblin Økonomirapport pr Oslo, Noen kommentarer vedrørende regnskapet: 1. Resultat pr 30. juni viser et overskudd på kr , med forbehold om eventuelle endringer: Evt avskrivinger er ikke foretatt. Se forøvrig vedlagte rapporter for resultat pr avdeling og prosjekt. 2. Vedlagt er åpne poster leverandører som viser en samlet leverandørgjeld på kr Åpne 3. Vedlagt er åpne poster kunder som viser kr Mye av dette er eldre poster som bør purres. Med vennlig hilsen Christiania Regnskapskontor AS Øystein Førsund Regnskapskonsulent Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 Tlf Oslo Org nr

2 Resultatregnskap - enkel Periode: 1-6/2016 NOK Tekst SUM ,35 100, ,35 100,00 VAREKOSTNADER SUM VAREKOSTNADER ,13 20, ,13 20,29 DEKNINGSBIDRAG ,22 79, ,22 79,71 Sum personalkostnader ,96 23, ,96 23,09 Sum andre driftskostnader ,26 43, ,26 43,98 SUM ,35 87, ,35 87,36 DRIFTSRESULTAT ,00 12, ,00 12,64 FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER Sum finanskostnader 538,19 0,02 538,19 0,02 SUM NETTO FINANSPOSTER -538,19 0,02-538,19 0,02 ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT ,81 12, ,81 12,62 EKSTRAORD. POSTER ÅRSRESULTAT ,81 12, ,81 12,62 Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Side: 1 Tid:: 18:01

3 Balanse m/fjorstall Periode: 1-6/2016 NOK i i EIENDELER fjor ANLEGGSMIDLER 1250 Oppbevaringsboder Bjølsenhallen 0,00 0, , , Slipemaskin SSM 2 0,00 0, , , Brytermatte 0,00 0, , , Vant, innebandy 0,00 0, , ,00 Sum varige driftsmidler 0,00 0, , , Fordringer på ansatte 4 505, , , , Fordring Vibeke Thiblin -844,90-844, , , Depositum EMIT brikke ( fra 2013) 0,00 0,00 450,00 450,00 Sum finansielle anleggsmidler 3 660, , , ,42 SUM ANLEGGSMIDLER 3 660, , , ,42 OMLØPSMIDLER 1400 Varelager sykkel 0,00 0, , , Varelager innebandy 0,00 0, , , Varelager kiosk/bjølsenhallen 0,00 0, , ,58 Sum Varer 0,00 0, , , Kundefordringer , , , , Fordringer på leverandører -812,20-812, , , Utestående medl kont. tidligere , , , , Div inntekter innbet i , ,00 0,00 0, Utestående medlemskont , , , , Utestående medlemskont , , , , Andre kortsiktige fordringer , , , , Forskuddsbetalte dommerpenger , , , , Forskuddsbetalte kostnader , , , , Forskuddsbetalt forsikring , ,50 0,00 0,00 Sum fordringer , , , , Andre aksjer 0,00 0, , ,00 Sum investeringer 0,00 0, , , Kontanter Hovedstyret 4 145, , , , OBS konto, ukjente transaksjoner , , , , Bank 6115,05, ,00 0,00 798,29 798, Bank Innebandy 0,00 0,00 14,65 14, Bank Hovedstyret , , , , Bank , Særvilk , , , , SpareBank 1, , Sykkel , , , , Bank Skatt , , , ,67 Sum Bankinnskudd og kontanter , , , ,08 SUM OMLØPSMIDLER , , , ,11 SUM EIENDELER , , , ,53 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL 2050 Annen egenkapital 0,00 0, , ,46 Overført resultat , , , ,81 Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Side: 1 Tid:: 18:00

4 Balanse m/fjorstall Periode: 1-6/2016 NOK i i fjor Sum opptjent egenkapital , , , ,27 SUM EGENKAPITAL , , , ,27 GJELD 2400 Leverandørgjeld , , , , Forskuddstrekk 1 730, , , , Skyldig arbeidsgiveravgift -766,59-766, , , Påløpt arb.g.avg. påløpt lønn , , , , Skyldig lønn 4 600, , , , Mellomværende/lønn Juro , ,00 0,00 0, Feriepenger ets avsetning , , , , Påløpt kostnad og forskuddsbetalt inntekt , ,38 0,00 0, Annen kortsiktig gjeld -544,00-544,00 0,00 0, Gjeld til div dommere og andre , ,04 0,00 0,00 Sum kortsiktig gjeld , , , ,26 SUM GJELD , , , ,26 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , , , ,53 Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Side: 2 Tid:: 18:00

5 1 Hoved Periode: 1-6/2016 NOK i per Offentlig tilskudd/revisjon ,00 23, , ,00 23, ,00 Sum salgsinntekter ,00 23, , ,00 23, , Leieinntekter Bjølsenhallen ,00 5, , ,00 5, , Salgsinntekt utstyr 2 150,00 0, , ,00 0, , Treningsavgift/medlemskontigent ,00 57, , ,00 57, , Bingo/lotto, Norsk tipping ,10 13, , ,10 13, ,10 Sum andre salgsinntekter ,10 76, , ,10 76, ,10 SUM ,10 100, , ,10 100, , Innkjøp for videresalg utstyr ,00 10, , ,00 10, ,00 Sum varekostnader ,00 10, , ,00 10, ,00 DEKNINGSBIDRAG ,10 89, , ,10 89, , Lønn til ansatte ,00 34, , ,00 34, , Trenerhonorar ,00 3, , ,00 3, , Feriepenger ,27 3, , ,27 3, , Arbeidsgiveravg. av påløpne feriepenger 3 365,41 0, , ,41 0, , Fri telefon 1 830,00 0, , ,00 0, , Annen fordel i arbeidsforhold 6 980,00 1, , ,00 1, , Motkonto fordeler gruppe ,00 1, , ,00 1, , OTP, tjenestepensjon 7 958,00 1, , ,00 1, , Arbeidsgiveravgift ,51 5, , ,51 5, ,51 Sum lønnskostnader ,19 47, , ,19 47, , Yrkesskadeforsikring 4 041,53 0, , ,53 0, ,53 Sum andre personalkostnader 4 041,53 0, , ,53 0, ,53 Sum kostnader arbeidskraft ,72 48, , ,72 48, , Leie datasystemer 7 500,00 1, , ,00 1, ,00 Sum leie maskiner og utstyr 7 500,00 1, , ,00 1, , Kostnadsført inventar 4 995,00 0, , ,00 0, ,00 Sum kostnadsførte anskaffelser 4 995,00 0, , ,00 0, , Regnskapshonorarer ,00 11, , ,00 11, , Revisjonshonorar ,00 6, , ,00 6, ,00 Sum eksterne honorarer ,00 18, , ,00 18, , Kontorrekvisita 1 540,10 0, , ,10 0, , Leie postboks og porto 2 354,00 0, , ,00 0, , Data, edb kostnad ,01 6, , ,01 6, , Møteutgifter ,16 3, , ,16 3, , Kursutgifter ,50 1, , ,50 1, , Sosiale sktiviteter 804,42 0,12 804,42 804,42 0,12 804, Telefon ,61 1, , ,61 1, , Telefon Vibeke 7 463,30 1, , ,30 1, , Bredbånd,internett ,00 2, , ,00 2, , Porto 4 400,00 0, , ,00 0, ,00 Sum kontorkostnader ,10 17, , ,10 17, , Reisekostnad, ikke oppg.pliktig 4 003,00 0, , ,00 0, ,00 Sum reise, diett, bilgodtgj 4 003,00 0, , ,00 0, , Reklameannonser 3 996,00 0, , ,00 0, ,00 Sum salgs- og reklamekostnader 3 996,00 0, , ,00 0, , Kontingent, fradragsberettiget 2 225,00 0, , ,00 0, , Gaver, fradragsberettiget 800,00 0,12 800,00 800,00 0,12 800,00 Gaver og kontingenter 3 025,00 0, , ,00 0, , Forsikringspremie 801,25 0,12 801,25 801,25 0,12 801,25 Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Side: 1 Tid:: 18:04

6 1 Hoved Periode: 1-6/2016 NOK i per. Sum forsikringer 801,25 0,12 801,25 801,25 0,12 801, Styremøter 574,00 0,08 574,00 574,00 0,08 574, Reise og kostnader ifm kamp 500,00 0,07 500,00 500,00 0,07 500, Betalingskostnader og kortterminaler ,79 2, , ,79 2, , Øreavrunding -1,95 0,00-1,95-1,95 0,00-1, BuyPass gebyr uten avdeling ,63 2, , ,63 2, , Annen kostnad m/fradrag 462,01 0,07 462,01 462,01 0,07 462, Kostnader uten bilag/dokumentasjon 510,00 0,07 510,00 510,00 0,07 510,00 Sum andre kostnader ,48 5, , ,48 5, ,48 Sum andre driftskostnader ,83 45, , ,83 45, ,83 SUM ,55 104, , ,55 104, ,55 DRIFTSRESULTAT ,45 4, , ,45 4, , Annen rentekostnad 141,24 0,02 141,24 141,24 0,02 141,24 Sum finanskostnader 141,24 0,02 141,24 141,24 0,02 141,24 SUM NTO. FINANSPOSTER -141,24 0,02-141,24-141,24 0,02-141,24 ORD. RESULTAT FØR SKATT ,69 4, , ,69 4, ,69 ÅRSRESULTAT ,69 4, , ,69 4, ,69 Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Side: 2 Tid:: 18:04

7 2 Innebandy Periode: 1-6/2016 NOK i per Salgsinntekter kiosk 5 500,00 0, , ,00 0, , Offentlig tilskudd/revisjon ,25 23, , ,25 23, ,25 Sum salgsinntekter ,25 24, , ,25 24, , Driftstilskudd Bjølsenhallen ,00 15, , ,00 15, , Salgsinntekt utstyr ,00 2, , ,00 2, , Sponsorinntekter,støtte ,00 1, , ,00 1, , Treningsavgift/medlemskontigent ,00 51, , ,00 51, , Dugnadsinntekt 6 100,00 1, , ,00 1, , Egne arrangement,cuper,sekretæriat ,00 3, , ,00 3, ,00 Sum andre salgsinntekter ,00 75, , ,00 75, ,00 SUM ,25 100, , ,25 100, , Idrettsutstyr ,30 6, , ,30 6, , Innkjøp varer for videresalg (kiosk) 547,74 0,09 547,74 547,74 0,09 547, Innkjøp for videresalg utstyr ,00 12, , ,00 12, , Cuper og turneringer ,00 2, , ,00 2, , Overgangsgebyrer,aldersdisp 900,00 0,15 900,00 900,00 0,15 900,00 Sum varekostnader ,04 21, , ,04 21, ,04 DEKNINGSBIDRAG ,21 78, , ,21 78, , Trenerhonorar ,00 6, , ,00 6, , Arbeidsgiveravgift 5 611,80 0, , ,80 0, ,80 Sum lønnskostnader ,80 7, , ,80 7, ,80 Sum kostnader arbeidskraft ,80 7, , ,80 7, , Serieavgifter,lagavgifter ,00 5, , ,00 5, , Diverse startkontigenter/medlemskontigen 2 500,00 0, , ,00 0, ,00 Sum kostnadsførte anskaffelser ,00 6, , ,00 6, , Dommerkostnad ,90 6, , ,90 6, , Annen fremmed tjeneste ,00 3, , ,00 3, ,00 Sum eksterne honorarer ,90 10, , ,90 10, , Møteutgifter 1 653,22 0, , ,22 0, , Kursutgifter 327,00 0,06 327,00 327,00 0,06 327, Sosiale sktiviteter 7 623,00 1, , ,00 1, ,00 Sum kontorkostnader 9 603,22 1, , ,22 1, , Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 2 128,35 0, , ,35 0, , Diettkostnad, oppgavepliktig 495,00 0,08 495,00 495,00 0,08 495,00 Sum reise, diett, bilgodtgj 2 623,35 0, , ,35 0, , Reklameannonser 1 200,00 0, , ,00 0, ,00 Sum salgs- og reklamekostnader 1 200,00 0, , ,00 0, , Reise og kostnader ifm kamp ,77 6, , ,77 6, , Betalingskostnader og kortterminaler 76,15 0,01 76,15 76,15 0,01 76, Øreavrunding 1,66 0,00 1,66 1,66 0,00 1, Annen kostnad m/fradrag -18,00 0,00-18,00-18,00 0,00-18,00 Sum andre kostnader ,58 6, , ,58 6, ,58 Sum andre driftskostnader ,05 24, , ,05 24, ,05 SUM ,89 54, , ,89 54, ,89 DRIFTSRESULTAT ,36 45, , ,36 45, ,36 Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Side: 3 Tid:: 18:04

8 2 Innebandy Periode: 1-6/2016 NOK i per. ORD. RESULTAT FØR SKATT ,36 45, , ,36 45, ,36 ÅRSRESULTAT ,36 45, , ,36 45, ,36 Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Side: 4 Tid:: 18:04

9 3 Fotball Periode: 1-6/2016 NOK i per Leieinntekter Bjølsenhallen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Driftstilskudd Bjølsenhallen ,00 4, , ,00 4, , Treningsavgift/medlemskontigent ,00 77, , ,00 77, , Overgangsgebyrer/transfer inntekter 4 400,00 1, , ,00 1, , Dugnadsinntekt ,00 7, , ,00 7, , Egne arrangement,cuper,sekretæriat ,00 9, , ,00 9, ,00 Sum andre salgsinntekter ,00 100, , ,00 100, ,00 SUM ,00 100, , ,00 100, , Idrettsutstyr ,00 25, , ,00 25, , Cuper og turneringer ,00 20, , ,00 20, , Egne arrangementer 5 407,31 1, , ,31 1, , Overgangsgebyrer,aldersdisp 5 800,00 1, , ,00 1, ,00 Sum varekostnader ,31 48, , ,31 48, ,31 DEKNINGSBIDRAG ,69 51, , ,69 51, , Trenerhonorar ,00 22, , ,00 22, , Arbeidsgiveravgift ,00 3, , ,00 3, ,00 Sum lønnskostnader ,00 25, , ,00 25, ,00 Sum kostnader arbeidskraft ,00 25, , ,00 25, , Serieavgifter,lagavgifter ,00 10, , ,00 10, , Mat og drikke ifb med cup,arr ,00 1, , ,00 1, ,00 Sum kostnadsførte anskaffelser ,00 11, , ,00 11, , Bøter, disiplinærsaker,ikke møtt til kamp 3 397,00 0, , ,00 0, ,00 Sum reparasjoner og vedlikehold 3 397,00 0, , ,00 0, , Dommerkostnad ,28 5, , ,28 5, ,28 Sum eksterne honorarer ,28 5, , ,28 5, , Møteutgifter 6 030,00 1, , ,00 1, , Kursutgifter 4 300,31 1, , ,31 1, , Telefon 1 600,00 0, , ,00 0, ,00 Sum kontorkostnader ,31 3, , ,31 3, , Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 288,80 0,08 288,80 288,80 0,08 288,80 Sum reise, diett, bilgodtgj 288,80 0,08 288,80 288,80 0,08 288, Forsikringspremie 6 300,00 1, , ,00 1, ,00 Sum forsikringer 6 300,00 1, , ,00 1, , Reise og kostnader ifm kamp ,00 2, , ,00 2, , Betalingskostnader og kortterminaler 84,03 0,02 84,03 84,03 0,02 84, Annen kostnad m/fradrag 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 Sum andre kostnader ,03 2, , ,03 2, , Tap på fordringer fradragsberettiget ,80 5, , ,80 5, ,80 Sum tap/gevinst o.l ,80 5, , ,80 5, ,80 Sum andre driftskostnader ,22 31, , ,22 31, ,22 SUM ,53 105, , ,53 105, ,53 DRIFTSRESULTAT ,53 5, , ,53 5, ,53 Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Side: 5 Tid:: 18:04

10 3 Fotball Periode: 1-6/2016 NOK i per. ORD. RESULTAT FØR SKATT ,53 5, , ,53 5, ,53 ÅRSRESULTAT ,53 5, , ,53 5, ,53 Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Side: 6 Tid:: 18:04

11 4 Anlegg/Bjølsenhallen Periode: 1-6/2016 NOK i per Salgsinntekter kiosk ,00 14, , ,00 14, ,00 Sum salgsinntekter ,00 14, , ,00 14, , Leieinntekter Bjølsenhallen ,00 85, , ,00 85, ,00 Sum andre salgsinntekter ,00 85, , ,00 85, ,00 SUM ,00 100, , ,00 100, , Innkjøp varer for videresalg (kiosk) 9 292,50 4, , ,50 4, , Innkjøp for videresalg utstyr 8 750,00 4, , ,00 4, ,00 Sum varekostnader ,50 9, , ,50 9, ,50 DEKNINGSBIDRAG ,50 90, , ,50 90, , Trenerhonorar 1 300,00 0, , ,00 0, , Arbeidsgiveravgift 183,30 0,09 183,30 183,30 0,09 183,30 Sum lønnskostnader 1 483,30 0, , ,30 0, ,30 Sum kostnader arbeidskraft 1 483,30 0, , ,30 0, , Kostnadsført inventar ,00 8, , ,00 8, ,00 Sum kostnadsførte anskaffelser ,00 8, , ,00 8, , Rep. og vedlikehold bygninger ,40 12, , ,40 12, , Drift anlegg 701,00 0,36 701,00 701,00 0,36 701, Rep. og vedlikehold annet 6 187,50 3, , ,50 3, ,50 Sum reparasjoner og vedlikehold ,90 16, , ,90 16, , Betalingskostnader og kortterminaler 3 350,38 1, , ,38 1, , Annen kostnad m/fradrag 272,50 0,14 272,50 272,50 0,14 272,50 Sum andre kostnader 3 622,88 1, , ,88 1, ,88 Sum andre driftskostnader ,78 26, , ,78 26, ,78 SUM ,58 36, , ,58 36, ,58 DRIFTSRESULTAT ,42 63, , ,42 63, , Annen rentekostnad 69,70 0,04 69,70 69,70 0,04 69,70 Sum finanskostnader 69,70 0,04 69,70 69,70 0,04 69,70 SUM NTO. FINANSPOSTER -69,70 0,04-69,70-69,70 0,04-69,70 ORD. RESULTAT FØR SKATT ,72 63, , ,72 63, ,72 ÅRSRESULTAT ,72 63, , ,72 63, ,72 Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Side: 7 Tid:: 18:04

12 4 Anlegg/Bjølsenhallen Periode: 1-6/2016 NOK i per. Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Side: 8 Tid:: 18:04

13 5 Bandy Periode: 1-6/2016 NOK i per Idrettsutstyr ,75 0, , ,75 0, , Cuper og turneringer 4 300,00 0, , ,00 0, ,00 Sum varekostnader ,75 0, , ,75 0, ,75 DEKNINGSBIDRAG ,75 0, , ,75 0, , Trenerhonorar ,00 0, , ,00 0, , Arbeidsgiveravgift 2 594,40 0, , ,40 0, ,40 Sum lønnskostnader ,40 0, , ,40 0, ,40 Sum kostnader arbeidskraft ,40 0, , ,40 0, , Bane- og garderobeleie ,00 0, , ,00 0, ,00 Sum kostnader lokaler ,00 0, , ,00 0, , Reise og kostnader ifm kamp 1 370,00 0, , ,00 0, ,00 Sum andre kostnader 1 370,00 0, , ,00 0, ,00 Sum andre driftskostnader ,00 0, , ,00 0, ,00 SUM ,15 0, , ,15 0, ,15 DRIFTSRESULTAT ,15 0, , ,15 0, ,15 ORD. RESULTAT FØR SKATT ,15 0, , ,15 0, ,15 ÅRSRESULTAT ,15 0, , ,15 0, ,15 Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Side: 9 Tid:: 18:04

14 6 Landhockey/hockey Periode: 1-6/2016 NOK i per Treningsavgift/medlemskontigent ,00 100, , ,00 100, ,00 Sum andre salgsinntekter ,00 100, , ,00 100, ,00 SUM ,00 100, , ,00 100, , Idrettsutstyr 1 141,00 5, , ,00 5, , Overgangsgebyrer,aldersdisp 1 200,00 6, , ,00 6, ,00 Sum varekostnader 2 341,00 11, , ,00 11, ,00 DEKNINGSBIDRAG ,00 88, , ,00 88, , Trenerhonorar 5 000,00 25, , ,00 25, , Arbeidsgiveravgift 705,00 3,53 705,00 705,00 3,53 705,00 Sum lønnskostnader 5 705,00 28, , ,00 28, ,00 Sum kostnader arbeidskraft 5 705,00 28, , ,00 28, , Serieavgifter,lagavgifter ,00 60, , ,00 60, ,00 Sum kostnadsførte anskaffelser ,00 60, , ,00 60, , Bøter, disiplinærsaker,ikke møtt til kamp 2 000,00 10, , ,00 10, ,00 Sum reparasjoner og vedlikehold 2 000,00 10, , ,00 10, , Dommerkostnad 500,00 2,50 500,00 500,00 2,50 500,00 Sum eksterne honorarer 500,00 2,50 500,00 500,00 2,50 500, Tap på fordringer fradragsberettiget 1 131,09 5, , ,09 5, ,09 Sum tap/gevinst o.l ,09 5, , ,09 5, ,09 Sum andre driftskostnader ,09 78, , ,09 78, ,09 SUM ,09 118, , ,09 118, ,09 DRIFTSRESULTAT ,09 18, , ,09 18, ,09 ORD. RESULTAT FØR SKATT ,09 18, , ,09 18, ,09 ÅRSRESULTAT ,09 18, , ,09 18, ,09 Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Side: 10 Tid:: 18:04

15 7 Fotball senior Periode: 1-6/2016 NOK i per Treningsavgift/medlemskontigent ,00 96, , ,00 96, , Overgangsgebyrer/transfer inntekter 7 800,00 3, , ,00 3, ,00 Sum andre salgsinntekter ,00 100, , ,00 100, ,00 SUM ,00 100, , ,00 100, , Idrettsutstyr ,00 13, , ,00 13, , Cuper og turneringer 3 400,00 1, , ,00 1, , Overgangsgebyrer,aldersdisp ,00 8, , ,00 8, ,00 Sum varekostnader ,00 23, , ,00 23, ,00 DEKNINGSBIDRAG ,00 76, , ,00 76, , Serieavgifter,lagavgifter ,00 30, , ,00 30, ,00 Sum kostnadsførte anskaffelser ,00 30, , ,00 30, , Bøter, disiplinærsaker,ikke møtt til kamp 3 050,00 1, , ,00 1, ,00 Sum reparasjoner og vedlikehold 3 050,00 1, , ,00 1, , Dommerkostnad ,00 10, , ,00 10, ,00 Sum eksterne honorarer ,00 10, , ,00 10, , Betalingskostnader og kortterminaler 139,56 0,06 139,56 139,56 0,06 139,56 Sum andre kostnader 139,56 0,06 139,56 139,56 0,06 139,56 Sum andre driftskostnader ,56 42, , ,56 42, ,56 SUM ,56 65, , ,56 65, ,56 DRIFTSRESULTAT ,44 34, , ,44 34, ,44 ORD. RESULTAT FØR SKATT ,44 34, , ,44 34, ,44 ÅRSRESULTAT ,44 34, , ,44 34, ,44 Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Side: 11 Tid:: 18:04

16 8 Sykkel Periode: 1-6/2016 NOK i per Salgsinntekt utstyr ,00 52, , ,00 52, , Treningsavgift/medlemskontigent ,00 47, , ,00 47, ,00 Sum andre salgsinntekter ,00 100, , ,00 100, ,00 SUM ,00 100, , ,00 100, , Innkjøp for videresalg utstyr ,00 18, , ,00 18, ,00 Sum varekostnader ,00 18, , ,00 18, ,00 DEKNINGSBIDRAG ,00 81, , ,00 81, , Serieavgifter,lagavgifter 6 500,00 3, , ,00 3, , Diverse startkontigenter/medlemskontigen 500,00 0,25 500,00 500,00 0,25 500,00 Sum kostnadsførte anskaffelser 7 000,00 3, , ,00 3, , Annen fremmed tjeneste ,00 15, , ,00 15, ,00 Sum eksterne honorarer ,00 15, , ,00 15, , Møteutgifter 1 685,30 0, , ,30 0, , Bredbånd,internett 786,25 0,40 786,25 786,25 0,40 786,25 Sum kontorkostnader 2 471,55 1, , ,55 1, , Reise og kostnader ifm kamp 463,51 0,23 463,51 463,51 0,23 463, Betalingskostnader og kortterminaler 3 252,52 1, , ,52 1, ,52 Sum andre kostnader 3 716,03 1, , ,03 1, ,03 Sum andre driftskostnader ,58 21, , ,58 21, ,58 SUM ,58 39, , ,58 39, ,58 DRIFTSRESULTAT ,42 60, , ,42 60, ,42 ORD. RESULTAT FØR SKATT ,42 60, , ,42 60, ,42 ÅRSRESULTAT ,42 60, , ,42 60, ,42 Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Side: 12 Tid:: 18:04

17 9 Via Periode: 1-6/2016 NOK i per Offentlig tilskudd/revisjon ,00 97, , ,00 97, ,00 Sum salgsinntekter ,00 97, , ,00 97, , Treningsavgift/medlemskontigent 5 100,00 2, , ,00 2, ,00 Sum andre salgsinntekter 5 100,00 2, , ,00 2, ,00 SUM ,00 100, , ,00 100, , Idrettsutstyr 732,85 0,31 732,85 732,85 0,31 732, Cuper og turneringer 2 000,00 0, , ,00 0, ,00 Sum varekostnader 2 732,85 1, , ,85 1, ,85 DEKNINGSBIDRAG ,15 98, , ,15 98, , Lønn til ansatte ,00 28, , ,00 28, , Trenerhonorar 1 690,00 0, , ,00 0, , Feriepenger 6 985,33 2, , ,33 2, , Arbeidsgiveravg. av påløpne feriepenger 984,97 0,42 984,97 984,97 0,42 984, Arbeidsgiveravgift 9 894,56 4, , ,56 4, ,56 Sum lønnskostnader ,86 37, , ,86 37, ,86 Sum kostnader arbeidskraft ,86 37, , ,86 37, , Kostnadsført inventar 1 490,00 0, , ,00 0, ,00 Sum kostnadsførte anskaffelser 1 490,00 0, , ,00 0, , Kursutgifter 500,00 0,21 500,00 500,00 0,21 500, Sosiale sktiviteter 3 173,64 1, , ,64 1, , Bredbånd,internett 265,00 0,11 265,00 265,00 0,11 265,00 Sum kontorkostnader 3 938,64 1, , ,64 1, , Reisekostnad, ikke oppg.pliktig 2 721,60 1, , ,60 1, ,60 Sum reise, diett, bilgodtgj 2 721,60 1, , ,60 1, , Betalingskostnader og kortterminaler 6,87 0,00 6,87 6,87 0,00 6,87 Sum andre kostnader 6,87 0,00 6,87 6,87 0,00 6,87 Sum andre driftskostnader 8 157,11 3, , ,11 3, ,11 SUM ,82 41, , ,82 41, ,82 DRIFTSRESULTAT ,18 58, , ,18 58, ,18 ORD. RESULTAT FØR SKATT ,18 58, , ,18 58, ,18 ÅRSRESULTAT ,18 58, , ,18 58, ,18 Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Side: 13 Tid:: 18:04

18 9 Via Periode: 1-6/2016 NOK i per. Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Side: 14 Tid:: 18:04

19 10 Allidrett Periode: 1-6/2016 NOK i per Treningsavgift/medlemskontigent ,00 100, , ,00 100, ,00 Sum andre salgsinntekter ,00 100, , ,00 100, ,00 SUM ,00 100, , ,00 100, ,00 DEKNINGSBIDRAG ,00 100, , ,00 100, , Lønn til ansatte ,00 72, , ,00 72, , Trenerhonorar 4 654,00 10, , ,00 10, , Feriepenger 3 272,35 7, , ,35 7, , Arbeidsgiveravg. av påløpne feriepenger 461,41 1,04 461,41 461,41 1,04 461, Arbeidsgiveravgift 5 179,78 11, , ,78 11, ,78 Sum lønnskostnader ,54 102, , ,54 102, ,54 Sum kostnader arbeidskraft ,54 102, , ,54 102, , Betalingskostnader og kortterminaler 59,35 0,13 59,35 59,35 0,13 59,35 Sum andre kostnader 59,35 0,13 59,35 59,35 0,13 59,35 Sum andre driftskostnader 59,35 0,13 59,35 59,35 0,13 59,35 SUM ,89 102, , ,89 102, ,89 DRIFTSRESULTAT ,89 2, , ,89 2, ,89 ORD. RESULTAT FØR SKATT ,89 2, , ,89 2, ,89 ÅRSRESULTAT ,89 2, , ,89 2, ,89 Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Side: 15 Tid:: 18:04

20 11 Bryting Periode: 1-6/2016 NOK i per Offentlig tilskudd/revisjon ,00 50, , ,00 50, ,00 Sum salgsinntekter ,00 50, , ,00 50, , Treningsavgift/medlemskontigent ,00 49, , ,00 49, ,00 Sum andre salgsinntekter ,00 49, , ,00 49, ,00 SUM ,00 100, , ,00 100, , Cuper og turneringer 7 060,00 7, , ,00 7, , Overgangsgebyrer,aldersdisp ,00 14, , ,00 14, ,00 Sum varekostnader ,00 21, , ,00 21, ,00 DEKNINGSBIDRAG ,00 78, , ,00 78, , Annen fremmed tjeneste ,00 10, , ,00 10, ,00 Sum eksterne honorarer ,00 10, , ,00 10, , Telefon 1 523,49 1, , ,49 1, ,49 Sum kontorkostnader 1 523,49 1, , ,49 1, , Reklameannonser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum salgs- og reklamekostnader 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Reise og kostnader ifm kamp 6 630,40 6, , ,40 6, , Betalingskostnader og kortterminaler 183,64 0,19 183,64 183,64 0,19 183,64 Sum andre kostnader 6 814,04 6, , ,04 6, ,04 Sum andre driftskostnader ,53 19, , ,53 19, ,53 SUM ,53 40, , ,53 40, ,53 DRIFTSRESULTAT ,47 59, , ,47 59, ,47 ORD. RESULTAT FØR SKATT ,47 59, , ,47 59, ,47 ÅRSRESULTAT ,47 59, , ,47 59, ,47 Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Side: 16 Tid:: 18:04

21 12 Norway Cup Periode: 1-6/2016 NOK i per. ÅRSRESULTAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Side: 17 Tid:: 18:04

22 13 Rugby Periode: 1-6/2016 NOK i per Offentlig tilskudd/revisjon ,00 74, , ,00 74, ,00 Sum salgsinntekter ,00 74, , ,00 74, , Treningsavgift/medlemskontigent ,00 21, , ,00 21, , Dugnadsinntekt 2 000,00 3, , ,00 3, ,00 Sum andre salgsinntekter ,00 25, , ,00 25, ,00 SUM ,00 100, , ,00 100, , Idrettsutstyr ,28 66, , ,28 66, , Innkjøp varer for videresalg (kiosk) 1 117,40 2, , ,40 2, ,40 Sum varekostnader ,68 68, , ,68 68, ,68 DEKNINGSBIDRAG ,32 31, , ,32 31, , Annen fremmed tjeneste 7 200,00 13, , ,00 13, ,00 Sum eksterne honorarer 7 200,00 13, , ,00 13, , Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 1 368,00 2, , ,00 2, ,00 Sum reise, diett, bilgodtgj 1 368,00 2, , ,00 2, , Reklameannonser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum salgs- og reklamekostnader 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Reise og kostnader ifm kamp 2 110,00 3, , ,00 3, , Betalingskostnader og kortterminaler 19,20 0,04 19,20 19,20 0,04 19,20 Sum andre kostnader 2 129,20 3, , ,20 3, ,20 Sum andre driftskostnader ,20 19, , ,20 19, ,20 SUM ,88 88, , ,88 88, ,88 DRIFTSRESULTAT 6 123,12 11, , ,12 11, , Valutatap (disagio) 327,25 0,61 327,25 327,25 0,61 327,25 Sum finanskostnader 327,25 0,61 327,25 327,25 0,61 327,25 SUM NTO. FINANSPOSTER -327,25 0,61-327,25-327,25 0,61-327,25 ORD. RESULTAT FØR SKATT 5 795,87 10, , ,87 10, ,87 ÅRSRESULTAT 5 795,87 10, , ,87 10, ,87 Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Side: 18 Tid:: 18:04

23 14 Sommerpatruljen Periode: 1-6/2016 NOK i per Lønn til ansatte ,00 0, , ,00 0, , Arbeidsgiveravgift 1 612,34 0, , ,34 0, ,34 Sum lønnskostnader ,34 0, , ,34 0, ,34 Sum kostnader arbeidskraft ,34 0, , ,34 0, , Sosiale sktiviteter 6 113,84 0, , ,84 0, ,84 Sum kontorkostnader 6 113,84 0, , ,84 0, ,84 Sum andre driftskostnader 6 113,84 0, , ,84 0, ,84 SUM ,18 0, , ,18 0, ,18 DRIFTSRESULTAT ,18 0, , ,18 0, ,18 ORD. RESULTAT FØR SKATT ,18 0, , ,18 0, ,18 ÅRSRESULTAT ,18 0, , ,18 0, ,18 Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Side: 19 Tid:: 18:04

24 15 Norway Cup 2015 Periode: 1-6/2016 NOK i per. ÅRSRESULTAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Side: 20 Tid:: 18:04

25 16 Voldsløkka Periode: 1-6/2016 NOK i per Leieinntekter Bjølsenhallen ,00 100, , ,00 100, ,00 Sum andre salgsinntekter ,00 100, , ,00 100, ,00 SUM ,00 100, , ,00 100, ,00 DEKNINGSBIDRAG ,00 100, , ,00 100, , Kostnadsført inventar 499,00 0,66 499,00 499,00 0,66 499,00 Sum kostnadsførte anskaffelser 499,00 0,66 499,00 499,00 0,66 499, Rep. og vedlikehold bygninger ,12 59, , ,12 59, , Drift anlegg ,00 453, , ,00 453, ,00 Sum reparasjoner og vedlikehold ,12 512, , ,12 512, ,12 Sum andre driftskostnader ,12 513, , ,12 513, ,12 SUM ,12 513, , ,12 513, ,12 DRIFTSRESULTAT ,12 413, , ,12 413, ,12 ORD. RESULTAT FØR SKATT ,12 413, , ,12 413, ,12 ÅRSRESULTAT ,12 413, , ,12 413, ,12 Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Side: 21 Tid:: 18:04

26 17 Norway Cup 2017 Periode: 1-6/2016 NOK i per. ÅRSRESULTAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Side: 22 Tid:: 18:04

27 18 Norway Cup 2016 Periode: 1-6/2016 NOK i per Kostnadsført inventar 2 145,00 0, , ,00 0, ,00 Sum kostnadsførte anskaffelser 2 145,00 0, , ,00 0, , Drift anlegg 1 587,00 0, , ,00 0, ,00 Sum reparasjoner og vedlikehold 1 587,00 0, , ,00 0, ,00 Sum andre driftskostnader 3 732,00 0, , ,00 0, ,00 SUM 3 732,00 0, , ,00 0, ,00 DRIFTSRESULTAT ,00 0, , ,00 0, ,00 ORD. RESULTAT FØR SKATT ,00 0, , ,00 0, ,00 ÅRSRESULTAT ,00 0, , ,00 0, ,00 Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Side: 23 Tid:: 18:04

28 50 NM Innebandy 2014 Periode: 1-6/2016 NOK i per. ÅRSRESULTAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Side: 24 Tid:: 18:04

29 Periode: 1-6/2016 NOK i per Salgsinntekter kiosk ,00 1, , ,00 1, , Offentlig tilskudd/revisjon ,25 22, , ,25 22, ,25 Sum salgsinntekter ,25 23, , ,25 23, , Leieinntekter Bjølsenhallen ,00 10, , ,00 10, , Driftstilskudd Bjølsenhallen ,00 3, , ,00 3, , Salgsinntekt utstyr ,00 4, , ,00 4, , Sponsorinntekter,støtte ,00 0, , ,00 0, , Treningsavgift/medlemskontigent ,00 51, , ,00 51, , Overgangsgebyrer/transfer inntekter ,00 0, , ,00 0, , Bingo/lotto, Norsk tipping ,10 3, , ,10 3, , Dugnadsinntekt ,00 1, , ,00 1, , Egne arrangement,cuper,sekretæriat ,00 2, , ,00 2, ,00 Sum andre salgsinntekter ,10 76, , ,10 76, ,10 SUM ,35 100, , ,35 100, , Idrettsutstyr ,18 7, , ,18 7, , Innkjøp varer for videresalg (kiosk) ,64 0, , ,64 0, , Innkjøp for videresalg utstyr ,00 6, , ,00 6, , Cuper og turneringer ,00 3, , ,00 3, , Egne arrangementer 5 407,31 0, , ,31 0, , Overgangsgebyrer,aldersdisp ,00 1, , ,00 1, ,00 Sum varekostnader ,13 20, , ,13 20, ,13 DEKNINGSBIDRAG ,22 79, , ,22 79, , Lønn til ansatte ,00 12, , ,00 12, , Trenerhonorar ,00 6, , ,00 6, , Feriepenger ,95 1, , ,95 1, , Arbeidsgiveravg. av påløpne feriepenger 4 811,79 0, , ,79 0, , Fri telefon 1 830,00 0, , ,00 0, , Annen fordel i arbeidsforhold 6 980,00 0, , ,00 0, , Motkonto fordeler gruppe ,00 0, , ,00 0, , OTP, tjenestepensjon 7 958,00 0, , ,00 0, , Arbeidsgiveravgift ,69 2, , ,69 2, ,69 Sum lønnskostnader ,43 22, , ,43 22, , Yrkesskadeforsikring 4 041,53 0, , ,53 0, ,53 Sum andre personalkostnader 4 041,53 0, , ,53 0, ,53 Sum kostnader arbeidskraft ,96 23, , ,96 23, , Bane- og garderobeleie ,00 0, , ,00 0, ,00 Sum kostnader lokaler ,00 0, , ,00 0, , Leie datasystemer 7 500,00 0, , ,00 0, ,00 Sum leie maskiner og utstyr 7 500,00 0, , ,00 0, , Kostnadsført inventar ,00 0, , ,00 0, , Serieavgifter,lagavgifter ,00 5, , ,00 5, , Mat og drikke ifb med cup,arr ,00 0, , ,00 0, , Diverse startkontigenter/medlemskontigen 3 000,00 0, , ,00 0, ,00 Sum kostnadsførte anskaffelser ,00 6, , ,00 6, , Rep. og vedlikehold bygninger ,52 2, , ,52 2, , Drift anlegg ,00 12, , ,00 12, , Bøter, disiplinærsaker,ikke møtt til kamp 8 447,00 0, , ,00 0, , Rep. og vedlikehold annet 6 187,50 0, , ,50 0, ,50 Sum reparasjoner og vedlikehold ,02 15, , ,02 15, , Regnskapshonorarer ,00 2, , ,00 2, , Dommerkostnad ,18 3, , ,18 3, ,18 Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Side: 25 Tid:: 18:04

30 Periode: 1-6/2016 NOK i per Revisjonshonorar ,00 1, , ,00 1, , Annen fremmed tjeneste ,00 2, , ,00 2, ,00 Sum eksterne honorarer ,18 10, , ,18 10, , Kontorrekvisita 1 540,10 0, , ,10 0, , Leie postboks og porto 2 354,00 0, , ,00 0, , Data, edb kostnad ,01 1, , ,01 1, , Møteutgifter ,68 1, , ,68 1, , Kursutgifter ,81 0, , ,81 0, , Sosiale sktiviteter ,90 0, , ,90 0, , Telefon ,10 0, , ,10 0, , Telefon Vibeke 7 463,30 0, , ,30 0, , Bredbånd,internett ,25 0, , ,25 0, , Porto 4 400,00 0, , ,00 0, ,00 Sum kontorkostnader ,15 5, , ,15 5, , Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 3 785,15 0, , ,15 0, , Reisekostnad, ikke oppg.pliktig 6 724,60 0, , ,60 0, , Diettkostnad, oppgavepliktig 495,00 0,02 495,00 495,00 0,02 495,00 Sum reise, diett, bilgodtgj ,75 0, , ,75 0, , Reklameannonser 5 196,00 0, , ,00 0, ,00 Sum salgs- og reklamekostnader 5 196,00 0, , ,00 0, , Kontingent, fradragsberettiget 2 225,00 0, , ,00 0, , Gaver, fradragsberettiget 800,00 0,03 800,00 800,00 0,03 800,00 Gaver og kontingenter 3 025,00 0, , ,00 0, , Forsikringspremie 7 101,25 0, , ,25 0, ,25 Sum forsikringer 7 101,25 0, , ,25 0, , Styremøter 574,00 0,02 574,00 574,00 0,02 574, Reise og kostnader ifm kamp ,68 2, , ,68 2, , Betalingskostnader og kortterminaler ,49 0, , ,49 0, , Øreavrunding -0,29 0,00-0,29-0,29 0,00-0, BuyPass gebyr uten avdeling ,63 0, , ,63 0, , Annen kostnad m/fradrag 717,51 0,03 717,51 717,51 0,03 717, Kostnader uten bilag/dokumentasjon 510,00 0,02 510,00 510,00 0,02 510,00 Sum andre kostnader ,02 3, , ,02 3, , Tap på fordringer fradragsberettiget ,89 0, , ,89 0, ,89 Sum tap/gevinst o.l ,89 0, , ,89 0, ,89 Sum andre driftskostnader ,26 43, , ,26 43, ,26 SUM ,35 87, , ,35 87, ,35 DRIFTSRESULTAT ,00 12, , ,00 12, , Annen rentekostnad 210,94 0,01 210,94 210,94 0,01 210, Valutatap (disagio) 327,25 0,01 327,25 327,25 0,01 327,25 Sum finanskostnader 538,19 0,02 538,19 538,19 0,02 538,19 SUM NTO. FINANSPOSTER -538,19 0,02-538,19-538,19 0,02-538,19 ORD. RESULTAT FØR SKATT ,81 12, , ,81 12, ,81 Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Side: 26 Tid:: 18:04

31 Periode: 1-6/2016 NOK i per. ÅRSRESULTAT ,81 12, , ,81 12, ,81 Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Side: 27 Tid:: 18:04

32 1 Futsal Periode: 1-6/2016 NOK i per Cuper og turneringer 3 400,00 0, , ,00 0, ,00 Sum varekostnader 3 400,00 0, , ,00 0, ,00 DEKNINGSBIDRAG ,00 0, , ,00 0, , Bøter, disiplinærsaker,ikke møtt til kamp 647,00 0,00 647,00 647,00 0,00 647,00 Sum reparasjoner og vedlikehold 647,00 0,00 647,00 647,00 0,00 647,00 Sum andre driftskostnader 647,00 0,00 647,00 647,00 0,00 647,00 SUM 4 047,00 0, , ,00 0, ,00 DRIFTSRESULTAT ,00 0, , ,00 0, ,00 ORD. RESULTAT FØR SKATT ,00 0, , ,00 0, ,00 ÅRSRESULTAT ,00 0, , ,00 0, ,00 Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Side: 1 Tid:: 18:03

33 2 Gutter fotball 2007 Periode: 1-6/2016 NOK i per Cuper og turneringer 1 500,00 0, , ,00 0, ,00 Sum varekostnader 1 500,00 0, , ,00 0, ,00 DEKNINGSBIDRAG ,00 0, , ,00 0, ,00 SUM 1 500,00 0, , ,00 0, ,00 DRIFTSRESULTAT ,00 0, , ,00 0, ,00 ORD. RESULTAT FØR SKATT ,00 0, , ,00 0, ,00 ÅRSRESULTAT ,00 0, , ,00 0, ,00 Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Side: 2 Tid:: 18:03

34 3 Jenter fotball 2002 Periode: 1-6/2016 NOK i per Cuper og turneringer 3 600,00 0, , ,00 0, ,00 Sum varekostnader 3 600,00 0, , ,00 0, ,00 DEKNINGSBIDRAG ,00 0, , ,00 0, , Reise og kostnader ifm kamp 8 436,00 0, , ,00 0, ,00 Sum andre kostnader 8 436,00 0, , ,00 0, ,00 Sum andre driftskostnader 8 436,00 0, , ,00 0, ,00 SUM ,00 0, , ,00 0, ,00 DRIFTSRESULTAT ,00 0, , ,00 0, ,00 ORD. RESULTAT FØR SKATT ,00 0, , ,00 0, ,00 ÅRSRESULTAT ,00 0, , ,00 0, ,00 Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Side: 3 Tid:: 18:03

35 4 Gutter 2006 Periode: 1-6/2016 NOK i per Cuper og turneringer 5 898,00 0, , ,00 0, ,00 Sum varekostnader 5 898,00 0, , ,00 0, ,00 DEKNINGSBIDRAG ,00 0, , ,00 0, ,00 SUM 5 898,00 0, , ,00 0, ,00 DRIFTSRESULTAT ,00 0, , ,00 0, ,00 ORD. RESULTAT FØR SKATT ,00 0, , ,00 0, ,00 ÅRSRESULTAT ,00 0, , ,00 0, ,00 Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Side: 4 Tid:: 18:03

36 5 Jenter 2003 Periode: 1-6/2016 NOK i per Salgsinntekter kiosk 3 650,00 37, , ,00 37, ,00 Sum salgsinntekter 3 650,00 37, , ,00 37, , Dugnadsinntekt 6 100,00 62, , ,00 62, ,00 Sum andre salgsinntekter 6 100,00 62, , ,00 62, ,00 SUM 9 750,00 100, , ,00 100, , Innkjøp varer for videresalg (kiosk) 547,74 5,62 547,74 547,74 5,62 547, Cuper og turneringer ,00 143, , ,00 143, ,00 Sum varekostnader ,74 148, , ,74 148, ,74 DEKNINGSBIDRAG ,74 48, , ,74 48, ,74 SUM ,74 148, , ,74 148, ,74 DRIFTSRESULTAT ,74 48, , ,74 48, ,74 ORD. RESULTAT FØR SKATT ,74 48, , ,74 48, ,74 ÅRSRESULTAT ,74 48, , ,74 48, ,74 Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Side: 5 Tid:: 18:03

37 6 Gutter 2005 Periode: 1-6/2016 NOK i per Cuper og turneringer ,00 0, , ,00 0, ,00 Sum varekostnader ,00 0, , ,00 0, ,00 DEKNINGSBIDRAG ,00 0, , ,00 0, , Dommerkostnad 150,00 0,00 150,00 150,00 0,00 150,00 Sum eksterne honorarer 150,00 0,00 150,00 150,00 0,00 150,00 Sum andre driftskostnader 150,00 0,00 150,00 150,00 0,00 150,00 SUM ,00 0, , ,00 0, ,00 DRIFTSRESULTAT ,00 0, , ,00 0, ,00 ORD. RESULTAT FØR SKATT ,00 0, , ,00 0, ,00 ÅRSRESULTAT ,00 0, , ,00 0, ,00 Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Side: 6 Tid:: 18:03

38 7 Jenter 2006 Periode: 1-6/2016 NOK i per Cuper og turneringer 1 800,00 0, , ,00 0, ,00 Sum varekostnader 1 800,00 0, , ,00 0, ,00 DEKNINGSBIDRAG ,00 0, , ,00 0, ,00 SUM 1 800,00 0, , ,00 0, ,00 DRIFTSRESULTAT ,00 0, , ,00 0, ,00 ORD. RESULTAT FØR SKATT ,00 0, , ,00 0, ,00 ÅRSRESULTAT ,00 0, , ,00 0, ,00 Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Side: 7 Tid:: 18:03

Christiania Regnskapskontor AS Autorisert Regnskapsførerselskap

Christiania Regnskapskontor AS Autorisert Regnskapsførerselskap Christiania Regnskapskontor AS Autorisert Regnskapsførerselskap Sagene IF Postboks 3488 Bjølsen 0406 OSLO Att.: Vibeke Thiblin Økonomirapport pr 31.03.2016 Oslo, 06.05.2016 Noen kommentarer vedrørende

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 608 390 192 612 Tilskudd 1 678 777 1 308

Detaljer

% av oms. Denne periode i fjor

% av oms. Denne periode i fjor 100 Hovedlaget Periode: 12/2016 NOK DRIFTSINNTEKTER i Hittil 3000 Kassediff 0,00 0,00 3 718,35 0,00 0,00 3 718,35 3400 Offentlig Tilskudd 70 801,00 135,14-444 014,00 2 798 279,00 217,35 790 986,00 3410

Detaljer

2195 Torsnes Idrettslag DRIFTSINNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER ,00 0,00 DRIFTSKOSTNADER DEKNINGSBIDRAG ,00 0,00

2195 Torsnes Idrettslag DRIFTSINNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER ,00 0,00 DRIFTSKOSTNADER DEKNINGSBIDRAG ,00 0,00 Resultat mot 1 Håndball 98 - P13 Periode: 1-12/2011 3107 Diverse dugnad 1 500,00 0,00 3110 Arrangement 3 461,00 0,00 3161 Kampprogram Håndball 0,00 0,00 3321 Egenandeler 9 125,00 0,00 Sum salgsinntekter

Detaljer

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Inngangspenger 98 980,00 77 500,00 3050 Dugnad 540 725,00 352 020,00 3100 Salg utstyr 110 399,91 69 762,30 3111 Reisetilskudd fra forbund

Detaljer

1000447 Sætre IF Graabein 210 SIFG Hallen Periode: 1-13/2011 Dato:: 08.06.2012 DRIFTSINNTEKTER. Sum andre salgsinntekter 923 095,42 1 786 058,25

1000447 Sætre IF Graabein 210 SIFG Hallen Periode: 1-13/2011 Dato:: 08.06.2012 DRIFTSINNTEKTER. Sum andre salgsinntekter 923 095,42 1 786 058,25 1000447 Sætre IF Graabein 210 SIFG Hallen Periode: 1-13/2011 Dato:: 08.06.2012 Sum andre salgsinntekter 923 095,42 1 786 058,25 SUM 923 095,42 1 786 058,25 DEKNINGSBIDRAG 923 095,42 1 786 058,25 Sum lønnskostnader

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Inngangspenger 77 500,00 60 493,00 3050 Dugnad 352 020,00 42 820,00 3100 Salg utstyr 69 762,30 233 694,00 3111 Reisetilskudd fra forbund

Detaljer

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 150 532 99 854 Tilskudd, støtte og prosjektbevilgninger 7 5 010 561 4 635 800 Andre inntekter 646 225 377 919 Sum driftsinntekter

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap. Piratpartiet. Org.nr.:

Årsregnskap. Piratpartiet. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Piratpartiet Org.nr.:998 732 115 RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Medlemskontigent/ Donasjoner 44 623 35 843 Offentlig tilskudd 884 472 855 304 Sum driftsinntekter

Detaljer

Utleira Idrettslag. Resultatregnskap

Utleira Idrettslag. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 5 8 307 707 6 118 512 Sum driftsinntekter 8 307 707 6 118 512 Driftskostnader Varekostnad 849 117

Detaljer

Ullensaker/Kisa IL Friidrett

Ullensaker/Kisa IL Friidrett Ullensaker/Kisa IL Friidrett ÅRSREGNSKAP 2016 (oppdatert med noter etter innspill i årsmøtet) Note til konto 6190: Kontoen inneholder reise- og oppholdsutgifter for utøvere og andre til Syden i vinterferien

Detaljer

350248 Inmeta Consulting AS Resultatregnskap mot budsjett Periode: 1-6/2014 NOK Dato: 01.10.2014 Kontonr Tekst DRIFTSINNTEKTER Denne periode regnskap Denne periode budsjett Hittil i år regnskap % av oms.

Detaljer

Sum salgsinntekter , , Gaver 0, , Overført fra Hovedlag/Undergruppe 0,00 0,00

Sum salgsinntekter , , Gaver 0, , Overført fra Hovedlag/Undergruppe 0,00 0,00 1 Hovedlag Periode: 1-12/2016 NOK DRIFTSINNTEKTER 3100 Medlemskontingent/treningsavgift 84 248,55 78 415,72 3220 Sponsorinntekter 117 500,00 135 500,00 3250 Salg materiell 320 022,60 356 121,00 3401 Grasrotandelen

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Stugudal Fjell

Årsregnskap 2016 for Stugudal Fjell Årsregnskap 2016 for Stugudal Fjell Organisasjonsnr. 974539888 Utarbeidet av: Soldi Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Falkenborgveien 9 7044 TRONDHEIM Organisasjonsnr. 847812362 Resultatregnskap

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli Årsregnskap for 2015 4865 Åmli Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Åmli Regnskap AS Engenes 9 4865 Åmli Org.nr. 987469846 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr. 976131002 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Balanserapport desember 2015

Balanserapport desember 2015 Balanserapport desember 2015 Eiendeler IB Bevegelse UB 1201 Andel trampoline 12-6 6 1202 Klubbutstyr 61-32 29 Maskiner og anlegg 73-38 35 1240 Gaupen skaphenger 28-9 19 1250 Hjemmeside Vitnett 14-7 7 1251

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 2.03.2009 Utskrift: 01.09.2010 Versjon: no 1. Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Oppdal Golfklubb. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for Oppdal Golfklubb. Organisasjonsnr Årsregnskap 215 Organisasjonsnr. 98397693 Resultatregnskap Note 215 214 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 84 75 973 463 Annen driftsinntekt 24 298 3 48 Sum driftsinntekter

Detaljer

Ranheim IL Friidrett. Resultatregnskap

Ranheim IL Friidrett. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 280 275 306 900 Annen driftsinntekt 375 057 309 370 Sum driftsinntekter 655 332 616 270 Driftskostnader Varekostnad 69 502 82 688 Lønnskostnad

Detaljer

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 DRIFTSINNTEKTER 3000 Salgsinntekter avg.pl 0,00-45 000,00 3001 Salgsinntekt Sponsorer avg.pl -40 000,00 0,00 Sum Salgsinntekter -40 000,00-45 000,00 3112 Inntekt grasrotandel

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 270 000 263 476 Salgsinntekt 2 7 654 255 7 367 946 Annen driftsinntekt 357 535 553 193 Sum driftsinntekter 8 281 790 8 184 615

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Organisasjonsnr. 997321006 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056 Årsregnskap 2013 for Child Africa Organisasjonsnr. 977458056 Child Africa Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Innsamlede midler, gaver 5 646 919 2 653 779

Detaljer

Periodisk regnskapsrapport

Periodisk regnskapsrapport Periodisk regnskapsrapport Feiermesternes Landsforening v/jan Espeseth Regnskapsår: 2015 Regnskapsperiode : Januar t.o.m Desember Innhold: Resultatrapport Balanserapport Nøkkeltall Grafiske fremstillinger

Detaljer

HIL Fotball. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

HIL Fotball. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap 01.01-31.12.2015 Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 418 325 1 108 451 Annen driftsinntekt 391 945 220 282

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 263 476 274 172 Salgsinntekt 2 7 367 946 6 188 464 Annen driftsinntekt 553 193 504 058 Sum driftsinntekter 8 184 615 6 966 694

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009. Versjon: no 1.5

Regnskapsrapport. Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009. Versjon: no 1.5 Regnskapsrapport Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009 Versjon: no 1.5 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5)

Detaljer

Grenland Golfklubb. Eiendeler

Grenland Golfklubb. Eiendeler Balanse Eiendeler Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Egenkapital Langsiktig gjeld Grenland Golfklubb 1100 Klubbhus 1101 Påkost bygg 1102 Asfalt/påkost parkeringsplass 1155 Golfbanen 1200 Maskiner

Detaljer

LEVANGER HÅNDBALLKLUBB. Perioderapport juli - august 2012. Rapporten er utarbeidet av:

LEVANGER HÅNDBALLKLUBB. Perioderapport juli - august 2012. Rapporten er utarbeidet av: eton LEVANGER HÅNDBALLKLUBB Perioderapport juli - august 2012 Rapporten er utarbeidet av: Leiv Tore Berg Telefon: 90914523 Epost: leiv.berg@smnregnskap.no Dato: 24.09.2012 2012 2011 Autorisert regnskapsførerselskap:

Detaljer

Budsjett 2011 og regnskap 2010

Budsjett 2011 og regnskap 2010 Budsjett 2011 og regnskap 2010 Regnskap 2010 - inntekter Kontonr Kontonavn Regnskap Budsjett Felles Bane+anlegg Elite Bredde Bandy 3020 Sponsor/samarbeidsavtaler avgiftspliktig 31250,00 40000,00 31250,00

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Oktober År: 2010 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Annonseinntekter 1 494 706 1 639 477 Overføring fra semesteravgiften 2 008 000 1 950 000 Tilskudd fra UiO 13 600 28 000 Andre inntekter 292

Detaljer

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010 Kontonr Tekst Denne periode i Denne periode Hittil i år Hittil i fjor år i fjor DRIFTSINNTEKTER 3000 Salg supporterutstyr 25% mva -880,00 1,64-9 250,40-67

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

DVDStrax AS 3132 Husøysund

DVDStrax AS 3132 Husøysund Årsregnskap for 2005 3132 Husøysund Innhold: Styreberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2005 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad

Detaljer

Resultatrapport (2016) Regnskapskonto Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 2016

Resultatrapport (2016) Regnskapskonto Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 2016 2016 Kunde (Alle) Leverandør (Alle) Budsjett (Ikke valgt) Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3019 Tennisskole 363 996 124 216 9 550 5 200 6 750 27 100 22 350 423 040 31 366 7 200 17 427-1 221

Detaljer

Re s ulta tre gns ka p mot buds je tt 10 Hovedstyret Periode: 1-12/2012. Denne periode regnskap. budsjett

Re s ulta tre gns ka p mot buds je tt 10 Hovedstyret Periode: 1-12/2012. Denne periode regnskap. budsjett 10 Hovedstyret Periode: 1-12/2012 3100 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftsfritt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3114 Julekalender 68 352,00 150 000,00 68 352,00 0,00 150 000,00-54,43 3116 Kransekake-aksjonen

Detaljer

Resultatregnskap for 2016 HAMAR SKIKLUBB

Resultatregnskap for 2016 HAMAR SKIKLUBB Resultatregnskap for 2016 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Organisasjonsnr. 974899450 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS Autorisert regnskapsførerselskap Terminalgt. 10 9019 TROMSØ Organisasjonsnr.

Detaljer

Åpningsbalanse EIENDELER

Åpningsbalanse EIENDELER Åpningsbalanse 31.10.2012 EIENDELER NOK Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel 9 697 Sum immaterielle eiendeler 9 697 Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, utstyr 7 671 Sum varige

Detaljer

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap FORENINGEN Inntekter foreningen Inntekter forening 3220 Salgsinntekt, arrangementer 61 100 33 800 3450 Programannonser 51 500 45 250 3490 Kontingenter foreningen 227 300 225 000 3910 Sponsor/medarrangør

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2011. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 23.08.2011. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2011. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 23.08.2011. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Juli År: 2011 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 23.08.2011 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Oslo Tennisklubb

ÅRSREGNSKAP. Oslo Tennisklubb ÅRSREGNSKAP 2015 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 1 7 366 287 7 294 642 Offentlig tilskudd 10 619 005 2 382 778 Sum driftsinntekter 7 985 293 9 677 420 Varekostnad

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: april 2014

Regnskapsrapport. Måned: april 2014 Regnskapsrapport Måned: april 2014 Hovedposter i rapporten april 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 866 520 782 000 4 372 163 11 129 563 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Stiftelsen Halten N D M. Resultatregnskap

Stiftelsen Halten N D M. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 3000 Salg butikk/kiosk høy sats 20 032,00 22 028,00 3001 Salg øl høy sats 27 176,00 0,00 3002 Salg vin høy sats 15 540,00 0,00 3003 Salg

Detaljer

Idrettslaget Stil. Resultatregnskap

Idrettslaget Stil. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3005 Salg kiosk 19 879,00 22 338,00 3010 Vedsalg 48 831,00 45 752,54 3015 Salg stadionreklame inkl.mva 410 722,00 0,00 3200 Medlemskontingent

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: Utskrift: Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: Utskrift: Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 28.06.2010 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

Lærdal Golfklubb. Resultatregnskap

Lærdal Golfklubb. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Medlemskontingent 521 767,00 488 410,00 3011 Sponsorinnt. - avg.pl. 61 700,00 95 800,00 3015 Salg pro-shop 10 940,00 15 599,20 3016

Detaljer

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 6 096 917 4 571 105 1 Sum driftsinntekter 6 096 917 4 571 105 Varekostnader 464 553 89 578 3 Lønnskostnader m.m. 2 204 884 1 971 266

Detaljer

Resultatregnskap. Solsvik Vassverk P/L. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011

Resultatregnskap. Solsvik Vassverk P/L. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 1 042 873 795 212 Annen driftsinntekt 8 646 2 223 Sum driftsinntekter 1 051 519 797 435 Lønnskostnader m.m. 1 162 792 171 740 Annen

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 27.10.2009. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 27.10.2009. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 27.10.2009 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2012 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2012 2011 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Dagsorden:(

Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Dagsorden:( Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Tid:Mandag27.oktober2014kl.14:00 Sted:Rom2217a,KristineBonnevieshus,Blindern,Oslo Dagsorden:( 1. Godkjenningavinnkallingogdagsorden. 2. Valgavreferent

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Desember År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 21.01.2011. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Desember År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 21.01.2011. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Desember År: 2010 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 21.01.2011 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag

Detaljer

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS 29 Salgs- og driftsinntekt 31 Egenandel kost ansatte 24 75 cr 25 55 cr 24 75 cr 25 55 cr 312 Foreldrebetaling 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 3441 Statstilskudd 3 232 675, cr

Detaljer

TROMSØ SKISKYTTERLAG

TROMSØ SKISKYTTERLAG Årsregnskap for 2014 TROMSØ SKISKYTTERLAG Utarbeidet av: itide økonomi as Jektveien 22 9017 TROMSØ Org.nr. 988411574 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for 2014 Note Driftsinntekter Annen

Detaljer

Resultatregnskap - spesifikasjon

Resultatregnskap - spesifikasjon Resultatregnskap - spesifikasjon Inntekter 3200 Medlemskontingenter -14 850,00-19 250,00 3209 Opptjent, ikke fakturert støttemidler -9 000,00-20 000,00 3210 Opptjent ikke fakturert AKKS Norge 3 250,00-3

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2013 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2013 2012 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339.

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339. Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00 Regnskapsrapport Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339 Periode: 1-12 Innhold: Hovedtall Resultat s.2 Balanse s.3 Resultat m/år-

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie

Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie Organisasjonsnr. 982390125 Utarbeidet av: Merisma AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 8733 St. Olavs p 0028 OSLO Orgnr: 992564830 Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

Landsforeningen We Shall Overcome. Resultatregnskap

Landsforeningen We Shall Overcome. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontigent 3200 Medlemskontingent 28 000,00 42 845,00 Sum Medlemskontigent 28 000,00 42 845,00 Offentlige tilskudd 1 3440 Helsedirektoratet-psykisk

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2011 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2011 2010 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Molde Håndballklubb

Årsregnskap 2016 for Molde Håndballklubb Årsregnskap 2016 for Molde Håndballklubb Utarbeidet av: Økonomisenteret Molde AS Fannestrandveien 55 6415 Molde Tlf. 71 24 15 00 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 29.04.2009 Utskrift: 29.04.2009. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: 29.04.2009 Utskrift: 29.04.2009. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 29.04.2009 Utskrift: 29.04.2009 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: November År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 30.12.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: November År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 30.12.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: November År: 2010 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 30.12.2010 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag

Detaljer

Resultatregnskap. Idrettslaget Halden Topphåndball. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Idrettslaget Halden Topphåndball. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 3 961 100 2 461 258 Annen driftsinntekt 332 799 269 453 Sum driftsinntekter 4 293 899 2 730 710 Varekostnad 802 426 901 645

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2013. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 12.09.2013. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2013. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 12.09.2013. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Juli År: 2013 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 12.09.2013 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Lønnskostnad 2 95 558 95 472 Avskrivning på varige driftsmidler

Detaljer

% av oms. Denne periode i fjor

% av oms. Denne periode i fjor 102 Halldrift Periode: 12/2016 NOK i Hittil 3000 Kassediff 0,00 0,00 3 718,35 0,00 0,00 3 718,35 3900 Diverse inntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 575,00 3961 Salg kiosk høy sats 216,08 0,37 79 186,37

Detaljer

Resultatregnskap. for. Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Salgs- og driftsinntekt

Resultatregnskap. for. Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Salgs- og driftsinntekt Regnskapsår Nr. 25 Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Salgs- og driftsinntekt 34 Driftstilskudd 63 384, cr 22 894, cr 63 384, cr 22 894, cr 39 Treningsavgift

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Bravo Håndballklubb. Foretaksnr. 993783978

Årsregnskap 2014 for. Bravo Håndballklubb. Foretaksnr. 993783978 Årsregnskap 2014 for Bravo Håndballklubb Foretaksnr. 993783978 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 2 597 462 2 155 453 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013 RESULTATREGNSKAP FOR 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 1 30 308 475 23 861 282 SUM DRIFTSINNTEKT 30 308 475 23 861 282 Varekostnad 13 025 801 8 503 866 Lønnskostnad m.m. 2 8 513

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: Oppdatert: Utskrift: Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: Oppdatert: Utskrift: Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Oktober År: 2013 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 03.12.2013 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Mai År: Oppdatert: Utskrift: Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Mai År: Oppdatert: Utskrift: Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Mai År: 2013 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 05.07.2013 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr

Detaljer

Sameiet Strandgaten 204. Resultatregnskap

Sameiet Strandgaten 204. Resultatregnskap Resultatregnskap Kontospesifisert utskrift: 11.04.2011 10:38 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3020 Parkeringsinntekter, avg.pl 103 650,00 95 527,39 Sum Salgsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2009 for. Forum for Natur og Friluftsliv Troms. Foretaksnr.

Årsoppgjør 2009 for. Forum for Natur og Friluftsliv Troms. Foretaksnr. Årsoppgjør 2009 for Forum for Natur og Friluftsliv Troms Foretaksnr. Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 202 977 320 955 Sum driftsinntekter

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

TROMSØ SKISKYTTERLAG

TROMSØ SKISKYTTERLAG Årsregnskap for 2012 TROMSØ SKISKYTTERLAG Utarbeidet av: itide økonomi AS Jektveien 22 9017 TROMSØ Org.nr. 988411574 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for 2012 Note Driftsinntekter Annen

Detaljer

Pr.: Selbu-Trykk AS. Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER

Pr.: Selbu-Trykk AS. Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER Pr.: 30.06.2012 Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER Utarbeidetav Eli Kjersti KL RegnskapSelbuAS Dato 08.08.2012 kl. 09:21 Konfidensielt KLrapport RESULTAT

Detaljer

Resultatregnskap. Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Vansjø/Svinndal I.L. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Trenings og medlemsavgifter 407 066 333 351 Offentlig støtte 276 161 237 925 Inntekter ifm egne arrangement 173 398 265 350 Reklameinntekter 166

Detaljer

Årsmøtehelg i Drammen. 20.- 22. november. First Hotel Ambassadeur

Årsmøtehelg i Drammen. 20.- 22. november. First Hotel Ambassadeur Årsmøtehelg i Drammen 20.- 22. november First Hotel Ambassadeur PROGRAM for årsmøtehelg i Drammen, 20.- 22. november. First Hotel Ambassadeur Fredag 20. november 18.00 Fylkeslagssamling 20.00 Middag 21.00

Detaljer

Periodisk regnskapsrapport

Periodisk regnskapsrapport Periodisk regnskapsrapport Feiermesternes Landsforening v/jan Espeseth Regnskapsår: 216 Regnskapsperiode : Januar t.o.m Desember Innhold: Resultatrapport Balanserapport Nøkkeltall Grafiske fremstillinger

Detaljer

Resultatregnskap. Kirkerudbakken Skisenter. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kirkerudbakken Skisenter. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Billetter - Sesongkort / Dagskort mv. 4 388 640 4 781 967 Offentlig tilskudd 7 102 020 116 045 Annen driftsinntekt 1 264 744 960 281 Sum

Detaljer