Christiania Regnskapskontor AS Autorisert Regnskapsførerselskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Christiania Regnskapskontor AS Autorisert Regnskapsførerselskap"

Transkript

1 Christiania Regnskapskontor AS Autorisert Regnskapsførerselskap Sagene IF Postboks 3488 Bjølsen 0406 OSLO Att.: Vibeke Thiblin Økonomirapport pr Oslo, Noen kommentarer vedrørende regnskapet: 1. Resultat pr 30. juni viser et overskudd på kr , med forbehold om eventuelle endringer: Evt avskrivinger er ikke foretatt. Se forøvrig vedlagte rapporter for resultat pr avdeling og prosjekt. 2. Vedlagt er åpne poster leverandører som viser en samlet leverandørgjeld på kr Åpne 3. Vedlagt er åpne poster kunder som viser kr Mye av dette er eldre poster som bør purres. Med vennlig hilsen Christiania Regnskapskontor AS Øystein Førsund Regnskapskonsulent Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 Tlf Oslo Org nr

2 Resultatregnskap - enkel Periode: 1-6/2016 NOK Tekst SUM ,35 100, ,35 100,00 VAREKOSTNADER SUM VAREKOSTNADER ,13 20, ,13 20,29 DEKNINGSBIDRAG ,22 79, ,22 79,71 Sum personalkostnader ,96 23, ,96 23,09 Sum andre driftskostnader ,26 43, ,26 43,98 SUM ,35 87, ,35 87,36 DRIFTSRESULTAT ,00 12, ,00 12,64 FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER Sum finanskostnader 538,19 0,02 538,19 0,02 SUM NETTO FINANSPOSTER -538,19 0,02-538,19 0,02 ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT ,81 12, ,81 12,62 EKSTRAORD. POSTER ÅRSRESULTAT ,81 12, ,81 12,62 Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Side: 1 Tid:: 18:01

3 Balanse m/fjorstall Periode: 1-6/2016 NOK i i EIENDELER fjor ANLEGGSMIDLER 1250 Oppbevaringsboder Bjølsenhallen 0,00 0, , , Slipemaskin SSM 2 0,00 0, , , Brytermatte 0,00 0, , , Vant, innebandy 0,00 0, , ,00 Sum varige driftsmidler 0,00 0, , , Fordringer på ansatte 4 505, , , , Fordring Vibeke Thiblin -844,90-844, , , Depositum EMIT brikke ( fra 2013) 0,00 0,00 450,00 450,00 Sum finansielle anleggsmidler 3 660, , , ,42 SUM ANLEGGSMIDLER 3 660, , , ,42 OMLØPSMIDLER 1400 Varelager sykkel 0,00 0, , , Varelager innebandy 0,00 0, , , Varelager kiosk/bjølsenhallen 0,00 0, , ,58 Sum Varer 0,00 0, , , Kundefordringer , , , , Fordringer på leverandører -812,20-812, , , Utestående medl kont. tidligere , , , , Div inntekter innbet i , ,00 0,00 0, Utestående medlemskont , , , , Utestående medlemskont , , , , Andre kortsiktige fordringer , , , , Forskuddsbetalte dommerpenger , , , , Forskuddsbetalte kostnader , , , , Forskuddsbetalt forsikring , ,50 0,00 0,00 Sum fordringer , , , , Andre aksjer 0,00 0, , ,00 Sum investeringer 0,00 0, , , Kontanter Hovedstyret 4 145, , , , OBS konto, ukjente transaksjoner , , , , Bank 6115,05, ,00 0,00 798,29 798, Bank Innebandy 0,00 0,00 14,65 14, Bank Hovedstyret , , , , Bank , Særvilk , , , , SpareBank 1, , Sykkel , , , , Bank Skatt , , , ,67 Sum Bankinnskudd og kontanter , , , ,08 SUM OMLØPSMIDLER , , , ,11 SUM EIENDELER , , , ,53 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL 2050 Annen egenkapital 0,00 0, , ,46 Overført resultat , , , ,81 Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Side: 1 Tid:: 18:00

4 Balanse m/fjorstall Periode: 1-6/2016 NOK i i fjor Sum opptjent egenkapital , , , ,27 SUM EGENKAPITAL , , , ,27 GJELD 2400 Leverandørgjeld , , , , Forskuddstrekk 1 730, , , , Skyldig arbeidsgiveravgift -766,59-766, , , Påløpt arb.g.avg. påløpt lønn , , , , Skyldig lønn 4 600, , , , Mellomværende/lønn Juro , ,00 0,00 0, Feriepenger ets avsetning , , , , Påløpt kostnad og forskuddsbetalt inntekt , ,38 0,00 0, Annen kortsiktig gjeld -544,00-544,00 0,00 0, Gjeld til div dommere og andre , ,04 0,00 0,00 Sum kortsiktig gjeld , , , ,26 SUM GJELD , , , ,26 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , , , ,53 Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Side: 2 Tid:: 18:00

5 1 Hoved Periode: 1-6/2016 NOK i per Offentlig tilskudd/revisjon ,00 23, , ,00 23, ,00 Sum salgsinntekter ,00 23, , ,00 23, , Leieinntekter Bjølsenhallen ,00 5, , ,00 5, , Salgsinntekt utstyr 2 150,00 0, , ,00 0, , Treningsavgift/medlemskontigent ,00 57, , ,00 57, , Bingo/lotto, Norsk tipping ,10 13, , ,10 13, ,10 Sum andre salgsinntekter ,10 76, , ,10 76, ,10 SUM ,10 100, , ,10 100, , Innkjøp for videresalg utstyr ,00 10, , ,00 10, ,00 Sum varekostnader ,00 10, , ,00 10, ,00 DEKNINGSBIDRAG ,10 89, , ,10 89, , Lønn til ansatte ,00 34, , ,00 34, , Trenerhonorar ,00 3, , ,00 3, , Feriepenger ,27 3, , ,27 3, , Arbeidsgiveravg. av påløpne feriepenger 3 365,41 0, , ,41 0, , Fri telefon 1 830,00 0, , ,00 0, , Annen fordel i arbeidsforhold 6 980,00 1, , ,00 1, , Motkonto fordeler gruppe ,00 1, , ,00 1, , OTP, tjenestepensjon 7 958,00 1, , ,00 1, , Arbeidsgiveravgift ,51 5, , ,51 5, ,51 Sum lønnskostnader ,19 47, , ,19 47, , Yrkesskadeforsikring 4 041,53 0, , ,53 0, ,53 Sum andre personalkostnader 4 041,53 0, , ,53 0, ,53 Sum kostnader arbeidskraft ,72 48, , ,72 48, , Leie datasystemer 7 500,00 1, , ,00 1, ,00 Sum leie maskiner og utstyr 7 500,00 1, , ,00 1, , Kostnadsført inventar 4 995,00 0, , ,00 0, ,00 Sum kostnadsførte anskaffelser 4 995,00 0, , ,00 0, , Regnskapshonorarer ,00 11, , ,00 11, , Revisjonshonorar ,00 6, , ,00 6, ,00 Sum eksterne honorarer ,00 18, , ,00 18, , Kontorrekvisita 1 540,10 0, , ,10 0, , Leie postboks og porto 2 354,00 0, , ,00 0, , Data, edb kostnad ,01 6, , ,01 6, , Møteutgifter ,16 3, , ,16 3, , Kursutgifter ,50 1, , ,50 1, , Sosiale sktiviteter 804,42 0,12 804,42 804,42 0,12 804, Telefon ,61 1, , ,61 1, , Telefon Vibeke 7 463,30 1, , ,30 1, , Bredbånd,internett ,00 2, , ,00 2, , Porto 4 400,00 0, , ,00 0, ,00 Sum kontorkostnader ,10 17, , ,10 17, , Reisekostnad, ikke oppg.pliktig 4 003,00 0, , ,00 0, ,00 Sum reise, diett, bilgodtgj 4 003,00 0, , ,00 0, , Reklameannonser 3 996,00 0, , ,00 0, ,00 Sum salgs- og reklamekostnader 3 996,00 0, , ,00 0, , Kontingent, fradragsberettiget 2 225,00 0, , ,00 0, , Gaver, fradragsberettiget 800,00 0,12 800,00 800,00 0,12 800,00 Gaver og kontingenter 3 025,00 0, , ,00 0, , Forsikringspremie 801,25 0,12 801,25 801,25 0,12 801,25 Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Side: 1 Tid:: 18:04

6 1 Hoved Periode: 1-6/2016 NOK i per. Sum forsikringer 801,25 0,12 801,25 801,25 0,12 801, Styremøter 574,00 0,08 574,00 574,00 0,08 574, Reise og kostnader ifm kamp 500,00 0,07 500,00 500,00 0,07 500, Betalingskostnader og kortterminaler ,79 2, , ,79 2, , Øreavrunding -1,95 0,00-1,95-1,95 0,00-1, BuyPass gebyr uten avdeling ,63 2, , ,63 2, , Annen kostnad m/fradrag 462,01 0,07 462,01 462,01 0,07 462, Kostnader uten bilag/dokumentasjon 510,00 0,07 510,00 510,00 0,07 510,00 Sum andre kostnader ,48 5, , ,48 5, ,48 Sum andre driftskostnader ,83 45, , ,83 45, ,83 SUM ,55 104, , ,55 104, ,55 DRIFTSRESULTAT ,45 4, , ,45 4, , Annen rentekostnad 141,24 0,02 141,24 141,24 0,02 141,24 Sum finanskostnader 141,24 0,02 141,24 141,24 0,02 141,24 SUM NTO. FINANSPOSTER -141,24 0,02-141,24-141,24 0,02-141,24 ORD. RESULTAT FØR SKATT ,69 4, , ,69 4, ,69 ÅRSRESULTAT ,69 4, , ,69 4, ,69 Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Side: 2 Tid:: 18:04

7 2 Innebandy Periode: 1-6/2016 NOK i per Salgsinntekter kiosk 5 500,00 0, , ,00 0, , Offentlig tilskudd/revisjon ,25 23, , ,25 23, ,25 Sum salgsinntekter ,25 24, , ,25 24, , Driftstilskudd Bjølsenhallen ,00 15, , ,00 15, , Salgsinntekt utstyr ,00 2, , ,00 2, , Sponsorinntekter,støtte ,00 1, , ,00 1, , Treningsavgift/medlemskontigent ,00 51, , ,00 51, , Dugnadsinntekt 6 100,00 1, , ,00 1, , Egne arrangement,cuper,sekretæriat ,00 3, , ,00 3, ,00 Sum andre salgsinntekter ,00 75, , ,00 75, ,00 SUM ,25 100, , ,25 100, , Idrettsutstyr ,30 6, , ,30 6, , Innkjøp varer for videresalg (kiosk) 547,74 0,09 547,74 547,74 0,09 547, Innkjøp for videresalg utstyr ,00 12, , ,00 12, , Cuper og turneringer ,00 2, , ,00 2, , Overgangsgebyrer,aldersdisp 900,00 0,15 900,00 900,00 0,15 900,00 Sum varekostnader ,04 21, , ,04 21, ,04 DEKNINGSBIDRAG ,21 78, , ,21 78, , Trenerhonorar ,00 6, , ,00 6, , Arbeidsgiveravgift 5 611,80 0, , ,80 0, ,80 Sum lønnskostnader ,80 7, , ,80 7, ,80 Sum kostnader arbeidskraft ,80 7, , ,80 7, , Serieavgifter,lagavgifter ,00 5, , ,00 5, , Diverse startkontigenter/medlemskontigen 2 500,00 0, , ,00 0, ,00 Sum kostnadsførte anskaffelser ,00 6, , ,00 6, , Dommerkostnad ,90 6, , ,90 6, , Annen fremmed tjeneste ,00 3, , ,00 3, ,00 Sum eksterne honorarer ,90 10, , ,90 10, , Møteutgifter 1 653,22 0, , ,22 0, , Kursutgifter 327,00 0,06 327,00 327,00 0,06 327, Sosiale sktiviteter 7 623,00 1, , ,00 1, ,00 Sum kontorkostnader 9 603,22 1, , ,22 1, , Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 2 128,35 0, , ,35 0, , Diettkostnad, oppgavepliktig 495,00 0,08 495,00 495,00 0,08 495,00 Sum reise, diett, bilgodtgj 2 623,35 0, , ,35 0, , Reklameannonser 1 200,00 0, , ,00 0, ,00 Sum salgs- og reklamekostnader 1 200,00 0, , ,00 0, , Reise og kostnader ifm kamp ,77 6, , ,77 6, , Betalingskostnader og kortterminaler 76,15 0,01 76,15 76,15 0,01 76, Øreavrunding 1,66 0,00 1,66 1,66 0,00 1, Annen kostnad m/fradrag -18,00 0,00-18,00-18,00 0,00-18,00 Sum andre kostnader ,58 6, , ,58 6, ,58 Sum andre driftskostnader ,05 24, , ,05 24, ,05 SUM ,89 54, , ,89 54, ,89 DRIFTSRESULTAT ,36 45, , ,36 45, ,36 Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Side: 3 Tid:: 18:04

8 2 Innebandy Periode: 1-6/2016 NOK i per. ORD. RESULTAT FØR SKATT ,36 45, , ,36 45, ,36 ÅRSRESULTAT ,36 45, , ,36 45, ,36 Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Side: 4 Tid:: 18:04

9 3 Fotball Periode: 1-6/2016 NOK i per Leieinntekter Bjølsenhallen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Driftstilskudd Bjølsenhallen ,00 4, , ,00 4, , Treningsavgift/medlemskontigent ,00 77, , ,00 77, , Overgangsgebyrer/transfer inntekter 4 400,00 1, , ,00 1, , Dugnadsinntekt ,00 7, , ,00 7, , Egne arrangement,cuper,sekretæriat ,00 9, , ,00 9, ,00 Sum andre salgsinntekter ,00 100, , ,00 100, ,00 SUM ,00 100, , ,00 100, , Idrettsutstyr ,00 25, , ,00 25, , Cuper og turneringer ,00 20, , ,00 20, , Egne arrangementer 5 407,31 1, , ,31 1, , Overgangsgebyrer,aldersdisp 5 800,00 1, , ,00 1, ,00 Sum varekostnader ,31 48, , ,31 48, ,31 DEKNINGSBIDRAG ,69 51, , ,69 51, , Trenerhonorar ,00 22, , ,00 22, , Arbeidsgiveravgift ,00 3, , ,00 3, ,00 Sum lønnskostnader ,00 25, , ,00 25, ,00 Sum kostnader arbeidskraft ,00 25, , ,00 25, , Serieavgifter,lagavgifter ,00 10, , ,00 10, , Mat og drikke ifb med cup,arr ,00 1, , ,00 1, ,00 Sum kostnadsførte anskaffelser ,00 11, , ,00 11, , Bøter, disiplinærsaker,ikke møtt til kamp 3 397,00 0, , ,00 0, ,00 Sum reparasjoner og vedlikehold 3 397,00 0, , ,00 0, , Dommerkostnad ,28 5, , ,28 5, ,28 Sum eksterne honorarer ,28 5, , ,28 5, , Møteutgifter 6 030,00 1, , ,00 1, , Kursutgifter 4 300,31 1, , ,31 1, , Telefon 1 600,00 0, , ,00 0, ,00 Sum kontorkostnader ,31 3, , ,31 3, , Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 288,80 0,08 288,80 288,80 0,08 288,80 Sum reise, diett, bilgodtgj 288,80 0,08 288,80 288,80 0,08 288, Forsikringspremie 6 300,00 1, , ,00 1, ,00 Sum forsikringer 6 300,00 1, , ,00 1, , Reise og kostnader ifm kamp ,00 2, , ,00 2, , Betalingskostnader og kortterminaler 84,03 0,02 84,03 84,03 0,02 84, Annen kostnad m/fradrag 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 Sum andre kostnader ,03 2, , ,03 2, , Tap på fordringer fradragsberettiget ,80 5, , ,80 5, ,80 Sum tap/gevinst o.l ,80 5, , ,80 5, ,80 Sum andre driftskostnader ,22 31, , ,22 31, ,22 SUM ,53 105, , ,53 105, ,53 DRIFTSRESULTAT ,53 5, , ,53 5, ,53 Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Side: 5 Tid:: 18:04

10 3 Fotball Periode: 1-6/2016 NOK i per. ORD. RESULTAT FØR SKATT ,53 5, , ,53 5, ,53 ÅRSRESULTAT ,53 5, , ,53 5, ,53 Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Side: 6 Tid:: 18:04

11 4 Anlegg/Bjølsenhallen Periode: 1-6/2016 NOK i per Salgsinntekter kiosk ,00 14, , ,00 14, ,00 Sum salgsinntekter ,00 14, , ,00 14, , Leieinntekter Bjølsenhallen ,00 85, , ,00 85, ,00 Sum andre salgsinntekter ,00 85, , ,00 85, ,00 SUM ,00 100, , ,00 100, , Innkjøp varer for videresalg (kiosk) 9 292,50 4, , ,50 4, , Innkjøp for videresalg utstyr 8 750,00 4, , ,00 4, ,00 Sum varekostnader ,50 9, , ,50 9, ,50 DEKNINGSBIDRAG ,50 90, , ,50 90, , Trenerhonorar 1 300,00 0, , ,00 0, , Arbeidsgiveravgift 183,30 0,09 183,30 183,30 0,09 183,30 Sum lønnskostnader 1 483,30 0, , ,30 0, ,30 Sum kostnader arbeidskraft 1 483,30 0, , ,30 0, , Kostnadsført inventar ,00 8, , ,00 8, ,00 Sum kostnadsførte anskaffelser ,00 8, , ,00 8, , Rep. og vedlikehold bygninger ,40 12, , ,40 12, , Drift anlegg 701,00 0,36 701,00 701,00 0,36 701, Rep. og vedlikehold annet 6 187,50 3, , ,50 3, ,50 Sum reparasjoner og vedlikehold ,90 16, , ,90 16, , Betalingskostnader og kortterminaler 3 350,38 1, , ,38 1, , Annen kostnad m/fradrag 272,50 0,14 272,50 272,50 0,14 272,50 Sum andre kostnader 3 622,88 1, , ,88 1, ,88 Sum andre driftskostnader ,78 26, , ,78 26, ,78 SUM ,58 36, , ,58 36, ,58 DRIFTSRESULTAT ,42 63, , ,42 63, , Annen rentekostnad 69,70 0,04 69,70 69,70 0,04 69,70 Sum finanskostnader 69,70 0,04 69,70 69,70 0,04 69,70 SUM NTO. FINANSPOSTER -69,70 0,04-69,70-69,70 0,04-69,70 ORD. RESULTAT FØR SKATT ,72 63, , ,72 63, ,72 ÅRSRESULTAT ,72 63, , ,72 63, ,72 Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Side: 7 Tid:: 18:04

12 4 Anlegg/Bjølsenhallen Periode: 1-6/2016 NOK i per. Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Side: 8 Tid:: 18:04

13 5 Bandy Periode: 1-6/2016 NOK i per Idrettsutstyr ,75 0, , ,75 0, , Cuper og turneringer 4 300,00 0, , ,00 0, ,00 Sum varekostnader ,75 0, , ,75 0, ,75 DEKNINGSBIDRAG ,75 0, , ,75 0, , Trenerhonorar ,00 0, , ,00 0, , Arbeidsgiveravgift 2 594,40 0, , ,40 0, ,40 Sum lønnskostnader ,40 0, , ,40 0, ,40 Sum kostnader arbeidskraft ,40 0, , ,40 0, , Bane- og garderobeleie ,00 0, , ,00 0, ,00 Sum kostnader lokaler ,00 0, , ,00 0, , Reise og kostnader ifm kamp 1 370,00 0, , ,00 0, ,00 Sum andre kostnader 1 370,00 0, , ,00 0, ,00 Sum andre driftskostnader ,00 0, , ,00 0, ,00 SUM ,15 0, , ,15 0, ,15 DRIFTSRESULTAT ,15 0, , ,15 0, ,15 ORD. RESULTAT FØR SKATT ,15 0, , ,15 0, ,15 ÅRSRESULTAT ,15 0, , ,15 0, ,15 Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Side: 9 Tid:: 18:04

14 6 Landhockey/hockey Periode: 1-6/2016 NOK i per Treningsavgift/medlemskontigent ,00 100, , ,00 100, ,00 Sum andre salgsinntekter ,00 100, , ,00 100, ,00 SUM ,00 100, , ,00 100, , Idrettsutstyr 1 141,00 5, , ,00 5, , Overgangsgebyrer,aldersdisp 1 200,00 6, , ,00 6, ,00 Sum varekostnader 2 341,00 11, , ,00 11, ,00 DEKNINGSBIDRAG ,00 88, , ,00 88, , Trenerhonorar 5 000,00 25, , ,00 25, , Arbeidsgiveravgift 705,00 3,53 705,00 705,00 3,53 705,00 Sum lønnskostnader 5 705,00 28, , ,00 28, ,00 Sum kostnader arbeidskraft 5 705,00 28, , ,00 28, , Serieavgifter,lagavgifter ,00 60, , ,00 60, ,00 Sum kostnadsførte anskaffelser ,00 60, , ,00 60, , Bøter, disiplinærsaker,ikke møtt til kamp 2 000,00 10, , ,00 10, ,00 Sum reparasjoner og vedlikehold 2 000,00 10, , ,00 10, , Dommerkostnad 500,00 2,50 500,00 500,00 2,50 500,00 Sum eksterne honorarer 500,00 2,50 500,00 500,00 2,50 500, Tap på fordringer fradragsberettiget 1 131,09 5, , ,09 5, ,09 Sum tap/gevinst o.l ,09 5, , ,09 5, ,09 Sum andre driftskostnader ,09 78, , ,09 78, ,09 SUM ,09 118, , ,09 118, ,09 DRIFTSRESULTAT ,09 18, , ,09 18, ,09 ORD. RESULTAT FØR SKATT ,09 18, , ,09 18, ,09 ÅRSRESULTAT ,09 18, , ,09 18, ,09 Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Side: 10 Tid:: 18:04

15 7 Fotball senior Periode: 1-6/2016 NOK i per Treningsavgift/medlemskontigent ,00 96, , ,00 96, , Overgangsgebyrer/transfer inntekter 7 800,00 3, , ,00 3, ,00 Sum andre salgsinntekter ,00 100, , ,00 100, ,00 SUM ,00 100, , ,00 100, , Idrettsutstyr ,00 13, , ,00 13, , Cuper og turneringer 3 400,00 1, , ,00 1, , Overgangsgebyrer,aldersdisp ,00 8, , ,00 8, ,00 Sum varekostnader ,00 23, , ,00 23, ,00 DEKNINGSBIDRAG ,00 76, , ,00 76, , Serieavgifter,lagavgifter ,00 30, , ,00 30, ,00 Sum kostnadsførte anskaffelser ,00 30, , ,00 30, , Bøter, disiplinærsaker,ikke møtt til kamp 3 050,00 1, , ,00 1, ,00 Sum reparasjoner og vedlikehold 3 050,00 1, , ,00 1, , Dommerkostnad ,00 10, , ,00 10, ,00 Sum eksterne honorarer ,00 10, , ,00 10, , Betalingskostnader og kortterminaler 139,56 0,06 139,56 139,56 0,06 139,56 Sum andre kostnader 139,56 0,06 139,56 139,56 0,06 139,56 Sum andre driftskostnader ,56 42, , ,56 42, ,56 SUM ,56 65, , ,56 65, ,56 DRIFTSRESULTAT ,44 34, , ,44 34, ,44 ORD. RESULTAT FØR SKATT ,44 34, , ,44 34, ,44 ÅRSRESULTAT ,44 34, , ,44 34, ,44 Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Side: 11 Tid:: 18:04

16 8 Sykkel Periode: 1-6/2016 NOK i per Salgsinntekt utstyr ,00 52, , ,00 52, , Treningsavgift/medlemskontigent ,00 47, , ,00 47, ,00 Sum andre salgsinntekter ,00 100, , ,00 100, ,00 SUM ,00 100, , ,00 100, , Innkjøp for videresalg utstyr ,00 18, , ,00 18, ,00 Sum varekostnader ,00 18, , ,00 18, ,00 DEKNINGSBIDRAG ,00 81, , ,00 81, , Serieavgifter,lagavgifter 6 500,00 3, , ,00 3, , Diverse startkontigenter/medlemskontigen 500,00 0,25 500,00 500,00 0,25 500,00 Sum kostnadsførte anskaffelser 7 000,00 3, , ,00 3, , Annen fremmed tjeneste ,00 15, , ,00 15, ,00 Sum eksterne honorarer ,00 15, , ,00 15, , Møteutgifter 1 685,30 0, , ,30 0, , Bredbånd,internett 786,25 0,40 786,25 786,25 0,40 786,25 Sum kontorkostnader 2 471,55 1, , ,55 1, , Reise og kostnader ifm kamp 463,51 0,23 463,51 463,51 0,23 463, Betalingskostnader og kortterminaler 3 252,52 1, , ,52 1, ,52 Sum andre kostnader 3 716,03 1, , ,03 1, ,03 Sum andre driftskostnader ,58 21, , ,58 21, ,58 SUM ,58 39, , ,58 39, ,58 DRIFTSRESULTAT ,42 60, , ,42 60, ,42 ORD. RESULTAT FØR SKATT ,42 60, , ,42 60, ,42 ÅRSRESULTAT ,42 60, , ,42 60, ,42 Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Side: 12 Tid:: 18:04

17 9 Via Periode: 1-6/2016 NOK i per Offentlig tilskudd/revisjon ,00 97, , ,00 97, ,00 Sum salgsinntekter ,00 97, , ,00 97, , Treningsavgift/medlemskontigent 5 100,00 2, , ,00 2, ,00 Sum andre salgsinntekter 5 100,00 2, , ,00 2, ,00 SUM ,00 100, , ,00 100, , Idrettsutstyr 732,85 0,31 732,85 732,85 0,31 732, Cuper og turneringer 2 000,00 0, , ,00 0, ,00 Sum varekostnader 2 732,85 1, , ,85 1, ,85 DEKNINGSBIDRAG ,15 98, , ,15 98, , Lønn til ansatte ,00 28, , ,00 28, , Trenerhonorar 1 690,00 0, , ,00 0, , Feriepenger 6 985,33 2, , ,33 2, , Arbeidsgiveravg. av påløpne feriepenger 984,97 0,42 984,97 984,97 0,42 984, Arbeidsgiveravgift 9 894,56 4, , ,56 4, ,56 Sum lønnskostnader ,86 37, , ,86 37, ,86 Sum kostnader arbeidskraft ,86 37, , ,86 37, , Kostnadsført inventar 1 490,00 0, , ,00 0, ,00 Sum kostnadsførte anskaffelser 1 490,00 0, , ,00 0, , Kursutgifter 500,00 0,21 500,00 500,00 0,21 500, Sosiale sktiviteter 3 173,64 1, , ,64 1, , Bredbånd,internett 265,00 0,11 265,00 265,00 0,11 265,00 Sum kontorkostnader 3 938,64 1, , ,64 1, , Reisekostnad, ikke oppg.pliktig 2 721,60 1, , ,60 1, ,60 Sum reise, diett, bilgodtgj 2 721,60 1, , ,60 1, , Betalingskostnader og kortterminaler 6,87 0,00 6,87 6,87 0,00 6,87 Sum andre kostnader 6,87 0,00 6,87 6,87 0,00 6,87 Sum andre driftskostnader 8 157,11 3, , ,11 3, ,11 SUM ,82 41, , ,82 41, ,82 DRIFTSRESULTAT ,18 58, , ,18 58, ,18 ORD. RESULTAT FØR SKATT ,18 58, , ,18 58, ,18 ÅRSRESULTAT ,18 58, , ,18 58, ,18 Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Side: 13 Tid:: 18:04

18 9 Via Periode: 1-6/2016 NOK i per. Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Side: 14 Tid:: 18:04

19 10 Allidrett Periode: 1-6/2016 NOK i per Treningsavgift/medlemskontigent ,00 100, , ,00 100, ,00 Sum andre salgsinntekter ,00 100, , ,00 100, ,00 SUM ,00 100, , ,00 100, ,00 DEKNINGSBIDRAG ,00 100, , ,00 100, , Lønn til ansatte ,00 72, , ,00 72, , Trenerhonorar 4 654,00 10, , ,00 10, , Feriepenger 3 272,35 7, , ,35 7, , Arbeidsgiveravg. av påløpne feriepenger 461,41 1,04 461,41 461,41 1,04 461, Arbeidsgiveravgift 5 179,78 11, , ,78 11, ,78 Sum lønnskostnader ,54 102, , ,54 102, ,54 Sum kostnader arbeidskraft ,54 102, , ,54 102, , Betalingskostnader og kortterminaler 59,35 0,13 59,35 59,35 0,13 59,35 Sum andre kostnader 59,35 0,13 59,35 59,35 0,13 59,35 Sum andre driftskostnader 59,35 0,13 59,35 59,35 0,13 59,35 SUM ,89 102, , ,89 102, ,89 DRIFTSRESULTAT ,89 2, , ,89 2, ,89 ORD. RESULTAT FØR SKATT ,89 2, , ,89 2, ,89 ÅRSRESULTAT ,89 2, , ,89 2, ,89 Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Side: 15 Tid:: 18:04

20 11 Bryting Periode: 1-6/2016 NOK i per Offentlig tilskudd/revisjon ,00 50, , ,00 50, ,00 Sum salgsinntekter ,00 50, , ,00 50, , Treningsavgift/medlemskontigent ,00 49, , ,00 49, ,00 Sum andre salgsinntekter ,00 49, , ,00 49, ,00 SUM ,00 100, , ,00 100, , Cuper og turneringer 7 060,00 7, , ,00 7, , Overgangsgebyrer,aldersdisp ,00 14, , ,00 14, ,00 Sum varekostnader ,00 21, , ,00 21, ,00 DEKNINGSBIDRAG ,00 78, , ,00 78, , Annen fremmed tjeneste ,00 10, , ,00 10, ,00 Sum eksterne honorarer ,00 10, , ,00 10, , Telefon 1 523,49 1, , ,49 1, ,49 Sum kontorkostnader 1 523,49 1, , ,49 1, , Reklameannonser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum salgs- og reklamekostnader 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Reise og kostnader ifm kamp 6 630,40 6, , ,40 6, , Betalingskostnader og kortterminaler 183,64 0,19 183,64 183,64 0,19 183,64 Sum andre kostnader 6 814,04 6, , ,04 6, ,04 Sum andre driftskostnader ,53 19, , ,53 19, ,53 SUM ,53 40, , ,53 40, ,53 DRIFTSRESULTAT ,47 59, , ,47 59, ,47 ORD. RESULTAT FØR SKATT ,47 59, , ,47 59, ,47 ÅRSRESULTAT ,47 59, , ,47 59, ,47 Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Side: 16 Tid:: 18:04

21 12 Norway Cup Periode: 1-6/2016 NOK i per. ÅRSRESULTAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Side: 17 Tid:: 18:04

22 13 Rugby Periode: 1-6/2016 NOK i per Offentlig tilskudd/revisjon ,00 74, , ,00 74, ,00 Sum salgsinntekter ,00 74, , ,00 74, , Treningsavgift/medlemskontigent ,00 21, , ,00 21, , Dugnadsinntekt 2 000,00 3, , ,00 3, ,00 Sum andre salgsinntekter ,00 25, , ,00 25, ,00 SUM ,00 100, , ,00 100, , Idrettsutstyr ,28 66, , ,28 66, , Innkjøp varer for videresalg (kiosk) 1 117,40 2, , ,40 2, ,40 Sum varekostnader ,68 68, , ,68 68, ,68 DEKNINGSBIDRAG ,32 31, , ,32 31, , Annen fremmed tjeneste 7 200,00 13, , ,00 13, ,00 Sum eksterne honorarer 7 200,00 13, , ,00 13, , Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 1 368,00 2, , ,00 2, ,00 Sum reise, diett, bilgodtgj 1 368,00 2, , ,00 2, , Reklameannonser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum salgs- og reklamekostnader 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Reise og kostnader ifm kamp 2 110,00 3, , ,00 3, , Betalingskostnader og kortterminaler 19,20 0,04 19,20 19,20 0,04 19,20 Sum andre kostnader 2 129,20 3, , ,20 3, ,20 Sum andre driftskostnader ,20 19, , ,20 19, ,20 SUM ,88 88, , ,88 88, ,88 DRIFTSRESULTAT 6 123,12 11, , ,12 11, , Valutatap (disagio) 327,25 0,61 327,25 327,25 0,61 327,25 Sum finanskostnader 327,25 0,61 327,25 327,25 0,61 327,25 SUM NTO. FINANSPOSTER -327,25 0,61-327,25-327,25 0,61-327,25 ORD. RESULTAT FØR SKATT 5 795,87 10, , ,87 10, ,87 ÅRSRESULTAT 5 795,87 10, , ,87 10, ,87 Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Side: 18 Tid:: 18:04

23 14 Sommerpatruljen Periode: 1-6/2016 NOK i per Lønn til ansatte ,00 0, , ,00 0, , Arbeidsgiveravgift 1 612,34 0, , ,34 0, ,34 Sum lønnskostnader ,34 0, , ,34 0, ,34 Sum kostnader arbeidskraft ,34 0, , ,34 0, , Sosiale sktiviteter 6 113,84 0, , ,84 0, ,84 Sum kontorkostnader 6 113,84 0, , ,84 0, ,84 Sum andre driftskostnader 6 113,84 0, , ,84 0, ,84 SUM ,18 0, , ,18 0, ,18 DRIFTSRESULTAT ,18 0, , ,18 0, ,18 ORD. RESULTAT FØR SKATT ,18 0, , ,18 0, ,18 ÅRSRESULTAT ,18 0, , ,18 0, ,18 Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Side: 19 Tid:: 18:04

24 15 Norway Cup 2015 Periode: 1-6/2016 NOK i per. ÅRSRESULTAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Side: 20 Tid:: 18:04

25 16 Voldsløkka Periode: 1-6/2016 NOK i per Leieinntekter Bjølsenhallen ,00 100, , ,00 100, ,00 Sum andre salgsinntekter ,00 100, , ,00 100, ,00 SUM ,00 100, , ,00 100, ,00 DEKNINGSBIDRAG ,00 100, , ,00 100, , Kostnadsført inventar 499,00 0,66 499,00 499,00 0,66 499,00 Sum kostnadsførte anskaffelser 499,00 0,66 499,00 499,00 0,66 499, Rep. og vedlikehold bygninger ,12 59, , ,12 59, , Drift anlegg ,00 453, , ,00 453, ,00 Sum reparasjoner og vedlikehold ,12 512, , ,12 512, ,12 Sum andre driftskostnader ,12 513, , ,12 513, ,12 SUM ,12 513, , ,12 513, ,12 DRIFTSRESULTAT ,12 413, , ,12 413, ,12 ORD. RESULTAT FØR SKATT ,12 413, , ,12 413, ,12 ÅRSRESULTAT ,12 413, , ,12 413, ,12 Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Side: 21 Tid:: 18:04

26 17 Norway Cup 2017 Periode: 1-6/2016 NOK i per. ÅRSRESULTAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Side: 22 Tid:: 18:04

27 18 Norway Cup 2016 Periode: 1-6/2016 NOK i per Kostnadsført inventar 2 145,00 0, , ,00 0, ,00 Sum kostnadsførte anskaffelser 2 145,00 0, , ,00 0, , Drift anlegg 1 587,00 0, , ,00 0, ,00 Sum reparasjoner og vedlikehold 1 587,00 0, , ,00 0, ,00 Sum andre driftskostnader 3 732,00 0, , ,00 0, ,00 SUM 3 732,00 0, , ,00 0, ,00 DRIFTSRESULTAT ,00 0, , ,00 0, ,00 ORD. RESULTAT FØR SKATT ,00 0, , ,00 0, ,00 ÅRSRESULTAT ,00 0, , ,00 0, ,00 Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Side: 23 Tid:: 18:04

28 50 NM Innebandy 2014 Periode: 1-6/2016 NOK i per. ÅRSRESULTAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Side: 24 Tid:: 18:04

29 Periode: 1-6/2016 NOK i per Salgsinntekter kiosk ,00 1, , ,00 1, , Offentlig tilskudd/revisjon ,25 22, , ,25 22, ,25 Sum salgsinntekter ,25 23, , ,25 23, , Leieinntekter Bjølsenhallen ,00 10, , ,00 10, , Driftstilskudd Bjølsenhallen ,00 3, , ,00 3, , Salgsinntekt utstyr ,00 4, , ,00 4, , Sponsorinntekter,støtte ,00 0, , ,00 0, , Treningsavgift/medlemskontigent ,00 51, , ,00 51, , Overgangsgebyrer/transfer inntekter ,00 0, , ,00 0, , Bingo/lotto, Norsk tipping ,10 3, , ,10 3, , Dugnadsinntekt ,00 1, , ,00 1, , Egne arrangement,cuper,sekretæriat ,00 2, , ,00 2, ,00 Sum andre salgsinntekter ,10 76, , ,10 76, ,10 SUM ,35 100, , ,35 100, , Idrettsutstyr ,18 7, , ,18 7, , Innkjøp varer for videresalg (kiosk) ,64 0, , ,64 0, , Innkjøp for videresalg utstyr ,00 6, , ,00 6, , Cuper og turneringer ,00 3, , ,00 3, , Egne arrangementer 5 407,31 0, , ,31 0, , Overgangsgebyrer,aldersdisp ,00 1, , ,00 1, ,00 Sum varekostnader ,13 20, , ,13 20, ,13 DEKNINGSBIDRAG ,22 79, , ,22 79, , Lønn til ansatte ,00 12, , ,00 12, , Trenerhonorar ,00 6, , ,00 6, , Feriepenger ,95 1, , ,95 1, , Arbeidsgiveravg. av påløpne feriepenger 4 811,79 0, , ,79 0, , Fri telefon 1 830,00 0, , ,00 0, , Annen fordel i arbeidsforhold 6 980,00 0, , ,00 0, , Motkonto fordeler gruppe ,00 0, , ,00 0, , OTP, tjenestepensjon 7 958,00 0, , ,00 0, , Arbeidsgiveravgift ,69 2, , ,69 2, ,69 Sum lønnskostnader ,43 22, , ,43 22, , Yrkesskadeforsikring 4 041,53 0, , ,53 0, ,53 Sum andre personalkostnader 4 041,53 0, , ,53 0, ,53 Sum kostnader arbeidskraft ,96 23, , ,96 23, , Bane- og garderobeleie ,00 0, , ,00 0, ,00 Sum kostnader lokaler ,00 0, , ,00 0, , Leie datasystemer 7 500,00 0, , ,00 0, ,00 Sum leie maskiner og utstyr 7 500,00 0, , ,00 0, , Kostnadsført inventar ,00 0, , ,00 0, , Serieavgifter,lagavgifter ,00 5, , ,00 5, , Mat og drikke ifb med cup,arr ,00 0, , ,00 0, , Diverse startkontigenter/medlemskontigen 3 000,00 0, , ,00 0, ,00 Sum kostnadsførte anskaffelser ,00 6, , ,00 6, , Rep. og vedlikehold bygninger ,52 2, , ,52 2, , Drift anlegg ,00 12, , ,00 12, , Bøter, disiplinærsaker,ikke møtt til kamp 8 447,00 0, , ,00 0, , Rep. og vedlikehold annet 6 187,50 0, , ,50 0, ,50 Sum reparasjoner og vedlikehold ,02 15, , ,02 15, , Regnskapshonorarer ,00 2, , ,00 2, , Dommerkostnad ,18 3, , ,18 3, ,18 Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Side: 25 Tid:: 18:04

30 Periode: 1-6/2016 NOK i per Revisjonshonorar ,00 1, , ,00 1, , Annen fremmed tjeneste ,00 2, , ,00 2, ,00 Sum eksterne honorarer ,18 10, , ,18 10, , Kontorrekvisita 1 540,10 0, , ,10 0, , Leie postboks og porto 2 354,00 0, , ,00 0, , Data, edb kostnad ,01 1, , ,01 1, , Møteutgifter ,68 1, , ,68 1, , Kursutgifter ,81 0, , ,81 0, , Sosiale sktiviteter ,90 0, , ,90 0, , Telefon ,10 0, , ,10 0, , Telefon Vibeke 7 463,30 0, , ,30 0, , Bredbånd,internett ,25 0, , ,25 0, , Porto 4 400,00 0, , ,00 0, ,00 Sum kontorkostnader ,15 5, , ,15 5, , Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 3 785,15 0, , ,15 0, , Reisekostnad, ikke oppg.pliktig 6 724,60 0, , ,60 0, , Diettkostnad, oppgavepliktig 495,00 0,02 495,00 495,00 0,02 495,00 Sum reise, diett, bilgodtgj ,75 0, , ,75 0, , Reklameannonser 5 196,00 0, , ,00 0, ,00 Sum salgs- og reklamekostnader 5 196,00 0, , ,00 0, , Kontingent, fradragsberettiget 2 225,00 0, , ,00 0, , Gaver, fradragsberettiget 800,00 0,03 800,00 800,00 0,03 800,00 Gaver og kontingenter 3 025,00 0, , ,00 0, , Forsikringspremie 7 101,25 0, , ,25 0, ,25 Sum forsikringer 7 101,25 0, , ,25 0, , Styremøter 574,00 0,02 574,00 574,00 0,02 574, Reise og kostnader ifm kamp ,68 2, , ,68 2, , Betalingskostnader og kortterminaler ,49 0, , ,49 0, , Øreavrunding -0,29 0,00-0,29-0,29 0,00-0, BuyPass gebyr uten avdeling ,63 0, , ,63 0, , Annen kostnad m/fradrag 717,51 0,03 717,51 717,51 0,03 717, Kostnader uten bilag/dokumentasjon 510,00 0,02 510,00 510,00 0,02 510,00 Sum andre kostnader ,02 3, , ,02 3, , Tap på fordringer fradragsberettiget ,89 0, , ,89 0, ,89 Sum tap/gevinst o.l ,89 0, , ,89 0, ,89 Sum andre driftskostnader ,26 43, , ,26 43, ,26 SUM ,35 87, , ,35 87, ,35 DRIFTSRESULTAT ,00 12, , ,00 12, , Annen rentekostnad 210,94 0,01 210,94 210,94 0,01 210, Valutatap (disagio) 327,25 0,01 327,25 327,25 0,01 327,25 Sum finanskostnader 538,19 0,02 538,19 538,19 0,02 538,19 SUM NTO. FINANSPOSTER -538,19 0,02-538,19-538,19 0,02-538,19 ORD. RESULTAT FØR SKATT ,81 12, , ,81 12, ,81 Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Side: 26 Tid:: 18:04

31 Periode: 1-6/2016 NOK i per. ÅRSRESULTAT ,81 12, , ,81 12, ,81 Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Side: 27 Tid:: 18:04

32 1 Futsal Periode: 1-6/2016 NOK i per Cuper og turneringer 3 400,00 0, , ,00 0, ,00 Sum varekostnader 3 400,00 0, , ,00 0, ,00 DEKNINGSBIDRAG ,00 0, , ,00 0, , Bøter, disiplinærsaker,ikke møtt til kamp 647,00 0,00 647,00 647,00 0,00 647,00 Sum reparasjoner og vedlikehold 647,00 0,00 647,00 647,00 0,00 647,00 Sum andre driftskostnader 647,00 0,00 647,00 647,00 0,00 647,00 SUM 4 047,00 0, , ,00 0, ,00 DRIFTSRESULTAT ,00 0, , ,00 0, ,00 ORD. RESULTAT FØR SKATT ,00 0, , ,00 0, ,00 ÅRSRESULTAT ,00 0, , ,00 0, ,00 Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Side: 1 Tid:: 18:03

33 2 Gutter fotball 2007 Periode: 1-6/2016 NOK i per Cuper og turneringer 1 500,00 0, , ,00 0, ,00 Sum varekostnader 1 500,00 0, , ,00 0, ,00 DEKNINGSBIDRAG ,00 0, , ,00 0, ,00 SUM 1 500,00 0, , ,00 0, ,00 DRIFTSRESULTAT ,00 0, , ,00 0, ,00 ORD. RESULTAT FØR SKATT ,00 0, , ,00 0, ,00 ÅRSRESULTAT ,00 0, , ,00 0, ,00 Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Side: 2 Tid:: 18:03

34 3 Jenter fotball 2002 Periode: 1-6/2016 NOK i per Cuper og turneringer 3 600,00 0, , ,00 0, ,00 Sum varekostnader 3 600,00 0, , ,00 0, ,00 DEKNINGSBIDRAG ,00 0, , ,00 0, , Reise og kostnader ifm kamp 8 436,00 0, , ,00 0, ,00 Sum andre kostnader 8 436,00 0, , ,00 0, ,00 Sum andre driftskostnader 8 436,00 0, , ,00 0, ,00 SUM ,00 0, , ,00 0, ,00 DRIFTSRESULTAT ,00 0, , ,00 0, ,00 ORD. RESULTAT FØR SKATT ,00 0, , ,00 0, ,00 ÅRSRESULTAT ,00 0, , ,00 0, ,00 Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Side: 3 Tid:: 18:03

35 4 Gutter 2006 Periode: 1-6/2016 NOK i per Cuper og turneringer 5 898,00 0, , ,00 0, ,00 Sum varekostnader 5 898,00 0, , ,00 0, ,00 DEKNINGSBIDRAG ,00 0, , ,00 0, ,00 SUM 5 898,00 0, , ,00 0, ,00 DRIFTSRESULTAT ,00 0, , ,00 0, ,00 ORD. RESULTAT FØR SKATT ,00 0, , ,00 0, ,00 ÅRSRESULTAT ,00 0, , ,00 0, ,00 Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Side: 4 Tid:: 18:03

36 5 Jenter 2003 Periode: 1-6/2016 NOK i per Salgsinntekter kiosk 3 650,00 37, , ,00 37, ,00 Sum salgsinntekter 3 650,00 37, , ,00 37, , Dugnadsinntekt 6 100,00 62, , ,00 62, ,00 Sum andre salgsinntekter 6 100,00 62, , ,00 62, ,00 SUM 9 750,00 100, , ,00 100, , Innkjøp varer for videresalg (kiosk) 547,74 5,62 547,74 547,74 5,62 547, Cuper og turneringer ,00 143, , ,00 143, ,00 Sum varekostnader ,74 148, , ,74 148, ,74 DEKNINGSBIDRAG ,74 48, , ,74 48, ,74 SUM ,74 148, , ,74 148, ,74 DRIFTSRESULTAT ,74 48, , ,74 48, ,74 ORD. RESULTAT FØR SKATT ,74 48, , ,74 48, ,74 ÅRSRESULTAT ,74 48, , ,74 48, ,74 Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Side: 5 Tid:: 18:03

37 6 Gutter 2005 Periode: 1-6/2016 NOK i per Cuper og turneringer ,00 0, , ,00 0, ,00 Sum varekostnader ,00 0, , ,00 0, ,00 DEKNINGSBIDRAG ,00 0, , ,00 0, , Dommerkostnad 150,00 0,00 150,00 150,00 0,00 150,00 Sum eksterne honorarer 150,00 0,00 150,00 150,00 0,00 150,00 Sum andre driftskostnader 150,00 0,00 150,00 150,00 0,00 150,00 SUM ,00 0, , ,00 0, ,00 DRIFTSRESULTAT ,00 0, , ,00 0, ,00 ORD. RESULTAT FØR SKATT ,00 0, , ,00 0, ,00 ÅRSRESULTAT ,00 0, , ,00 0, ,00 Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Side: 6 Tid:: 18:03

38 7 Jenter 2006 Periode: 1-6/2016 NOK i per Cuper og turneringer 1 800,00 0, , ,00 0, ,00 Sum varekostnader 1 800,00 0, , ,00 0, ,00 DEKNINGSBIDRAG ,00 0, , ,00 0, ,00 SUM 1 800,00 0, , ,00 0, ,00 DRIFTSRESULTAT ,00 0, , ,00 0, ,00 ORD. RESULTAT FØR SKATT ,00 0, , ,00 0, ,00 ÅRSRESULTAT ,00 0, , ,00 0, ,00 Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Side: 7 Tid:: 18:03

Christiania Regnskapskontor AS Autorisert Regnskapsførerselskap

Christiania Regnskapskontor AS Autorisert Regnskapsførerselskap Christiania Regnskapskontor AS Autorisert Regnskapsførerselskap Sagene IF Postboks 3488 Bjølsen 0406 OSLO Att.: Vibeke Thiblin Økonomirapport pr 31.03.2016 Oslo, 06.05.2016 Noen kommentarer vedrørende

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 608 390 192 612 Tilskudd 1 678 777 1 308

Detaljer

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 1-12/2017. Denne periode i fjor

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 1-12/2017. Denne periode i fjor Resultatregnskap med fjorstall Resultatregnskap i Hittil i Hittil Endring i % DRIFTSINNTEKTER 3100 Kiosk 160 757,00 185 183,00 160 757,00 185 183,00-13,19 3105 Salg treningsutstyr ol 61 448,00 19 750,70

Detaljer

% av oms. Denne periode i fjor

% av oms. Denne periode i fjor 100 Hovedlaget Periode: 12/2016 NOK DRIFTSINNTEKTER i Hittil 3000 Kassediff 0,00 0,00 3 718,35 0,00 0,00 3 718,35 3400 Offentlig Tilskudd 70 801,00 135,14-444 014,00 2 798 279,00 217,35 790 986,00 3410

Detaljer

2195 Torsnes Idrettslag DRIFTSINNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER ,00 0,00 DRIFTSKOSTNADER DEKNINGSBIDRAG ,00 0,00

2195 Torsnes Idrettslag DRIFTSINNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER ,00 0,00 DRIFTSKOSTNADER DEKNINGSBIDRAG ,00 0,00 Resultat mot 1 Håndball 98 - P13 Periode: 1-12/2011 3107 Diverse dugnad 1 500,00 0,00 3110 Arrangement 3 461,00 0,00 3161 Kampprogram Håndball 0,00 0,00 3321 Egenandeler 9 125,00 0,00 Sum salgsinntekter

Detaljer

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Inngangspenger 98 980,00 77 500,00 3050 Dugnad 540 725,00 352 020,00 3100 Salg utstyr 110 399,91 69 762,30 3111 Reisetilskudd fra forbund

Detaljer

DRIFTSINNTEKTER. Sum salgsinntekter , , ,57. Sum andre salgsinntekter , , ,42

DRIFTSINNTEKTER. Sum salgsinntekter , , ,57. Sum andre salgsinntekter , , ,42 regnskap budsjett Hittil i fjor DRIFTSINNTEKTER 3110 Salg/egenandelklær 81468,00 7500-25 3113 Dugnadsinntekter 11792,00 7500 79496,55 3120 Sponsorinntekt, avgiftsfri 243475,00 12500 2400 3210 Kiosk/inngang

Detaljer

REGNSKAPS RAPPORT. REGNSKAPSRAPPORT FOR Arkivforbundet. PERIODE Januar - Desember, 2018

REGNSKAPS RAPPORT. REGNSKAPSRAPPORT FOR Arkivforbundet. PERIODE Januar - Desember, 2018 REGNSKAPS RAPPORT PERIODE Januar - Desember, 2018 FIRMA Arkivforbundet c/o Oslo Byarkiv Maridalsveien 3 0178 OSLO 978610692 OVERSIKT Forside Kommentar Resultat m fjorår og bud kto Balanse IB kto Åpne kunde

Detaljer

Kolnes Idrettslag. Resultatregnskap

Kolnes Idrettslag. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3001 Salg, avgiftspliktig middels sa 113 058,87 74 740,08 3021 Skiltreklame, avg.pl høg sats 60 000,00 9 000,00 3100 Offentlige tilskudd

Detaljer

1000447 Sætre IF Graabein 210 SIFG Hallen Periode: 1-13/2011 Dato:: 08.06.2012 DRIFTSINNTEKTER. Sum andre salgsinntekter 923 095,42 1 786 058,25

1000447 Sætre IF Graabein 210 SIFG Hallen Periode: 1-13/2011 Dato:: 08.06.2012 DRIFTSINNTEKTER. Sum andre salgsinntekter 923 095,42 1 786 058,25 1000447 Sætre IF Graabein 210 SIFG Hallen Periode: 1-13/2011 Dato:: 08.06.2012 Sum andre salgsinntekter 923 095,42 1 786 058,25 SUM 923 095,42 1 786 058,25 DEKNINGSBIDRAG 923 095,42 1 786 058,25 Sum lønnskostnader

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Inngangspenger 77 500,00 60 493,00 3050 Dugnad 352 020,00 42 820,00 3100 Salg utstyr 69 762,30 233 694,00 3111 Reisetilskudd fra forbund

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 150 532 99 854 Tilskudd, støtte og prosjektbevilgninger 7 5 010 561 4 635 800 Andre inntekter 646 225 377 919 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap med fjorårstall

Resultatregnskap med fjorårstall 1 Hovedstyret Periode: 1-12/2018 NOK DRIFTSINNTEKTER 3100 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftsfritt 0,00 0,00 0,00 0,00 3111 Kiosksalg -18 260,37 0,00-18 260,37 0,00 3120 Sponsorinntekter uten mva -217 578,16-130

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Ullensaker/Kisa IL Friidrett

Ullensaker/Kisa IL Friidrett Ullensaker/Kisa IL Friidrett ÅRSREGNSKAP 2016 (oppdatert med noter etter innspill i årsmøtet) Note til konto 6190: Kontoen inneholder reise- og oppholdsutgifter for utøvere og andre til Syden i vinterferien

Detaljer

Årsregnskap. Piratpartiet. Org.nr.:

Årsregnskap. Piratpartiet. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Piratpartiet Org.nr.:998 732 115 RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Medlemskontigent/ Donasjoner 44 623 35 843 Offentlig tilskudd 884 472 855 304 Sum driftsinntekter

Detaljer

Utleira Idrettslag. Resultatregnskap

Utleira Idrettslag. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 5 8 307 707 6 118 512 Sum driftsinntekter 8 307 707 6 118 512 Driftskostnader Varekostnad 849 117

Detaljer

Resultatregnskap Resultatregnskap 2017 Noter Salgsinntekt , ,00 fripliktig 2 800, ,00 Sponsorinntekt,

Resultatregnskap Resultatregnskap 2017 Noter Salgsinntekt , ,00 fripliktig 2 800, ,00 Sponsorinntekt, Resultatregnskap Resultatregnskap 2017 Noter 2017 2016 Salgsinntekt 1 461 216,00 3 287 498,00 fripliktig 2 800,00 163 770,00 Sponsorinntekt, avgiftsfri 1 992,00 1 Offentlig tilskudd 245 481,00 274 000,00

Detaljer

350248 Inmeta Consulting AS Resultatregnskap mot budsjett Periode: 1-6/2014 NOK Dato: 01.10.2014 Kontonr Tekst DRIFTSINNTEKTER Denne periode regnskap Denne periode budsjett Hittil i år regnskap % av oms.

Detaljer

Sum salgsinntekter , , Gaver 0, , Overført fra Hovedlag/Undergruppe 0,00 0,00

Sum salgsinntekter , , Gaver 0, , Overført fra Hovedlag/Undergruppe 0,00 0,00 1 Hovedlag Periode: 1-12/2016 NOK DRIFTSINNTEKTER 3100 Medlemskontingent/treningsavgift 84 248,55 78 415,72 3220 Sponsorinntekter 117 500,00 135 500,00 3250 Salg materiell 320 022,60 356 121,00 3401 Grasrotandelen

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

Kjelsås IL Hovedstyret

Kjelsås IL Hovedstyret Regnskaps 2017 (01.01.2017-31.12.2017), F.o.m. 12 t.o.m. 12., Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3010 Salgsinntekter, avg. pliktig -12 10 3020 Sponsor-/samarbeidsavtaler, avg.pliktig -187 00-245

Detaljer

Resultatregnskap desember 2018 Norges Dansehøyskole Alle beløp i NOK Virkelig Budsjett Avvik Periode Hittil % Periode Hittil % Periode Hittil % 3100 S

Resultatregnskap desember 2018 Norges Dansehøyskole Alle beløp i NOK Virkelig Budsjett Avvik Periode Hittil % Periode Hittil % Periode Hittil % 3100 S Resultatregnskap desember 2018 Norges Dansehøyskole Alle beløp i NOK Virkelig Budsjett Avvik Periode Hittil % Periode Hittil % Periode Hittil % 3100 Studieavgifter 2 343 029 7 750 593 45,9 588 352 5 512

Detaljer

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli

ÅmliAvisa AS 4865 Åmli Årsregnskap for 2015 4865 Åmli Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Åmli Regnskap AS Engenes 9 4865 Åmli Org.nr. 987469846 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Balanserapport desember 2015

Balanserapport desember 2015 Balanserapport desember 2015 Eiendeler IB Bevegelse UB 1201 Andel trampoline 12-6 6 1202 Klubbutstyr 61-32 29 Maskiner og anlegg 73-38 35 1240 Gaupen skaphenger 28-9 19 1250 Hjemmeside Vitnett 14-7 7 1251

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Stugudal Fjell

Årsregnskap 2016 for Stugudal Fjell Årsregnskap 2016 for Stugudal Fjell Organisasjonsnr. 974539888 Utarbeidet av: Soldi Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Falkenborgveien 9 7044 TRONDHEIM Organisasjonsnr. 847812362 Resultatregnskap

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Kjelsås IL Hovedstyret

Kjelsås IL Hovedstyret Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3010 Salgsinntekter, avg. pliktig -50 50-10 -210 50-10 3020 Sponsor-/samarbeidsavtaler, avg.pliktig -227 596,00 3060 Diverse leie (avg plikti) -5 50 3100 Salgsinntekter,

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr. 976131002 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

Sum varige driftsmidler , , ,00. Sum finansielle anleggsmidler 4 454,19 454, ,00

Sum varige driftsmidler , , ,00. Sum finansielle anleggsmidler 4 454,19 454, ,00 Balanse 2016 2015 Endring i kr EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 1120 Ballbinge Elvetangen 46 053,00 201 053,00-155 000,00 Sum tomter, bygninger og annen

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 2.03.2009 Utskrift: 01.09.2010 Versjon: no 1. Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

Årsregnskap 2017 for Den Evangelisk Lutherske Frikirke Songdalen. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2017 for Den Evangelisk Lutherske Frikirke Songdalen. Organisasjonsnr Årsregnskap 2017 for Den Evangelisk Lutherske Frikirke Songdalen Organisasjonsnr. 976565517 Resultatregnskap Note 2017 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Fast givertjeneste

Detaljer

HASUNDGOT IDRETTSLAG

HASUNDGOT IDRETTSLAG ÅRSREGNESKAP 2017 HASUNDGOT IDRETTSLAG ALLE AVDELINGER SAMLET 2017 Kontonr Tekst Denne periode i år Denne periode i fjor 3020 Treningsavgift 102 400,00 109 400,00 3125 Sponsor,samarbeidsavtaler 223 000,00

Detaljer

RESULTATREGNSKAP BRØNNØY NÆRINGSFORUM. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

RESULTATREGNSKAP BRØNNØY NÆRINGSFORUM. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note Salgsinntekt 3 261 450 248 250 Annen driftsinntekt 60 000 0 Sum driftsinntekter 321 450 248 250 Lønnskostnad 1 259 622 145 222 Annen driftskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Oppdal Golfklubb. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for Oppdal Golfklubb. Organisasjonsnr Årsregnskap 215 Organisasjonsnr. 98397693 Resultatregnskap Note 215 214 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 84 75 973 463 Annen driftsinntekt 24 298 3 48 Sum driftsinntekter

Detaljer

Ranheim IL Friidrett. Resultatregnskap

Ranheim IL Friidrett. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 280 275 306 900 Annen driftsinntekt 375 057 309 370 Sum driftsinntekter 655 332 616 270 Driftskostnader Varekostnad 69 502 82 688 Lønnskostnad

Detaljer

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013

2411. Regnskapsrapporter* 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 1 Styre & Bygg Periode: 1-12/2013 DRIFTSINNTEKTER 3000 Salgsinntekter avg.pl 0,00-45 000,00 3001 Salgsinntekt Sponsorer avg.pl -40 000,00 0,00 Sum Salgsinntekter -40 000,00-45 000,00 3112 Inntekt grasrotandel

Detaljer

Regnskap 2017 for Haugerud IF hele klubben

Regnskap 2017 for Haugerud IF hele klubben Regnskap 2017 for Haugerud IF hele klubben Haugerud/Oslo, 09.03.2018 Haugerud IF Hovedstyret Dag Endal, styreleder Thomas Dahl, nestleder Eva Bakke, sekretær Trond Dahl, økonomileder Eva Theodorsen, AU-medlem

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Organisasjonsnr. 997321006 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Periodisk regnskapsrapport

Periodisk regnskapsrapport Periodisk regnskapsrapport Feiermesternes Landsforening v/jan Espeseth Regnskapsår: 2015 Regnskapsperiode : Januar t.o.m Desember Innhold: Resultatrapport Balanserapport Nøkkeltall Grafiske fremstillinger

Detaljer

SAK 5) REGNSKAP MED NOTER

SAK 5) REGNSKAP MED NOTER SAK 5) REGNSKAP MED NOTER 2018 VEDLEGG 5 Årsregnskap 2018 for Organisasjonsnr. 993062189 Utarbeidet av: Rk Accounting AS Autorisert regnskapsførerselskap Ingeniør Rybergs gate 48 3024 DRAMMEN Organisasjonsnr.

Detaljer

Buggeland Barnehage SA

Buggeland Barnehage SA Periodisk regnskapsrapport for Org.nr: 887493812 Periode: Mai-juni 2016 INNHOLD > Resultatrapport med budsjett > Balanserapport > Kommentarer > Åpen postliste kunde/lev. Utarbeidet 21.07.2016 Dataplan

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056 Årsregnskap 2013 for Child Africa Organisasjonsnr. 977458056 Child Africa Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Innsamlede midler, gaver 5 646 919 2 653 779

Detaljer

HIL Fotball. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

HIL Fotball. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap 01.01-31.12.2015 Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 418 325 1 108 451 Annen driftsinntekt 391 945 220 282

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 270 000 263 476 Salgsinntekt 2 7 654 255 7 367 946 Annen driftsinntekt 357 535 553 193 Sum driftsinntekter 8 281 790 8 184 615

Detaljer

Årsregnskap 2017 for Hardangerviddatunnelene AS

Årsregnskap 2017 for Hardangerviddatunnelene AS Årsregnskap 2017 for Organisasjonsnr. 999178812 Utarbeidet av: Hardanger Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Evjevegen 11 5783 EIDFJORD Organisasjonsnr. 986173943 Resultatregnskap Note 2017

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 263 476 274 172 Salgsinntekt 2 7 367 946 6 188 464 Annen driftsinntekt 553 193 504 058 Sum driftsinntekter 8 184 615 6 966 694

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009. Versjon: no 1.5

Regnskapsrapport. Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009. Versjon: no 1.5 Regnskapsrapport Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009 Versjon: no 1.5 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5)

Detaljer

Årsregnskap 2018 Skjelstadmark Idrettslag

Årsregnskap 2018 Skjelstadmark Idrettslag Årsregnskap 2018 Balanse Org.nr.: 983 826 504 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2018 2017 Salgsinntekt 530 010 185 085 Annen driftsinntekt 542 748 447 776 Sum driftsinntekter 1 072 758 632 861 Varekostnad

Detaljer

Budsjett 2011 og regnskap 2010

Budsjett 2011 og regnskap 2010 Budsjett 2011 og regnskap 2010 Regnskap 2010 - inntekter Kontonr Kontonavn Regnskap Budsjett Felles Bane+anlegg Elite Bredde Bandy 3020 Sponsor/samarbeidsavtaler avgiftspliktig 31250,00 40000,00 31250,00

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER

Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010. % av. oms. oms. DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 12/2010 Kontonr Tekst Denne periode i Denne periode Hittil i år Hittil i fjor år i fjor DRIFTSINNTEKTER 3000 Salg supporterutstyr 25% mva -880,00 1,64-9 250,40-67

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Oktober År: 2010 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag

Detaljer

DVDStrax AS 3132 Husøysund

DVDStrax AS 3132 Husøysund Årsregnskap for 2005 3132 Husøysund Innhold: Styreberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2005 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad

Detaljer

Grenland Golfklubb. Eiendeler

Grenland Golfklubb. Eiendeler Balanse Eiendeler Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Egenkapital Langsiktig gjeld Grenland Golfklubb 1100 Klubbhus 1101 Påkost bygg 1102 Asfalt/påkost parkeringsplass 1155 Golfbanen 1200 Maskiner

Detaljer

Resultatregnskap for 2016 HAMAR SKIKLUBB

Resultatregnskap for 2016 HAMAR SKIKLUBB Resultatregnskap for 2016 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Organisasjonsnr. 974899450 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS Autorisert regnskapsførerselskap Terminalgt. 10 9019 TROMSØ Organisasjonsnr.

Detaljer

Re s ulta tre gns ka p mot buds je tt 10 Hovedstyret Periode: 1-12/2012. Denne periode regnskap. budsjett

Re s ulta tre gns ka p mot buds je tt 10 Hovedstyret Periode: 1-12/2012. Denne periode regnskap. budsjett 10 Hovedstyret Periode: 1-12/2012 3100 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftsfritt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3114 Julekalender 68 352,00 150 000,00 68 352,00 0,00 150 000,00-54,43 3116 Kransekake-aksjonen

Detaljer

LEVANGER HÅNDBALLKLUBB. Perioderapport juli - august 2012. Rapporten er utarbeidet av:

LEVANGER HÅNDBALLKLUBB. Perioderapport juli - august 2012. Rapporten er utarbeidet av: eton LEVANGER HÅNDBALLKLUBB Perioderapport juli - august 2012 Rapporten er utarbeidet av: Leiv Tore Berg Telefon: 90914523 Epost: leiv.berg@smnregnskap.no Dato: 24.09.2012 2012 2011 Autorisert regnskapsførerselskap:

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Annonseinntekter 1 494 706 1 639 477 Overføring fra semesteravgiften 2 008 000 1 950 000 Tilskudd fra UiO 13 600 28 000 Andre inntekter 292

Detaljer

Resultatrapport (2016) Regnskapskonto Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 2016

Resultatrapport (2016) Regnskapskonto Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 2016 2016 Kunde (Alle) Leverandør (Alle) Budsjett (Ikke valgt) Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3019 Tennisskole 363 996 124 216 9 550 5 200 6 750 27 100 22 350 423 040 31 366 7 200 17 427-1 221

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: april 2014

Regnskapsrapport. Måned: april 2014 Regnskapsrapport Måned: april 2014 Hovedposter i rapporten april 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 866 520 782 000 4 372 163 11 129 563 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Stiftelsen Halten N D M. Resultatregnskap

Stiftelsen Halten N D M. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 3000 Salg butikk/kiosk høy sats 20 032,00 22 028,00 3001 Salg øl høy sats 27 176,00 0,00 3002 Salg vin høy sats 15 540,00 0,00 3003 Salg

Detaljer

Idrettslaget Stil. Resultatregnskap

Idrettslaget Stil. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3005 Salg kiosk 19 879,00 22 338,00 3010 Vedsalg 48 831,00 45 752,54 3015 Salg stadionreklame inkl.mva 410 722,00 0,00 3200 Medlemskontingent

Detaljer

Årsrekneskap. Sogn og Fjordane Turlag. Org.nr.:

Årsrekneskap. Sogn og Fjordane Turlag. Org.nr.: Årsrekneskap 2018 Sogn og Fjordane Turlag Org.nr.:971 529 474 Utført av Accountor Førde as,org.932 764 636 autorisert rekneskapsførarselskap. RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2018

Detaljer

Lærdal Golfklubb. Resultatregnskap

Lærdal Golfklubb. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Medlemskontingent 521 767,00 488 410,00 3011 Sponsorinnt. - avg.pl. 61 700,00 95 800,00 3015 Salg pro-shop 10 940,00 15 599,20 3016

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Oslo Tennisklubb

ÅRSREGNSKAP. Oslo Tennisklubb ÅRSREGNSKAP 2015 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 1 7 366 287 7 294 642 Offentlig tilskudd 10 619 005 2 382 778 Sum driftsinntekter 7 985 293 9 677 420 Varekostnad

Detaljer

Buggeland Barnehage SA

Buggeland Barnehage SA Periodisk regnskapsrapport for Org.nr: 887 493 812 Periode: september - oktober 2015 INNHOLD > Balanserapport > Resultatrapport > Kommentarer > Åpen postliste kunde/lev. Utarbeidet 11.11.2015 Dataplan

Detaljer

Åpningsbalanse EIENDELER

Åpningsbalanse EIENDELER Åpningsbalanse 31.10.2012 EIENDELER NOK Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel 9 697 Sum immaterielle eiendeler 9 697 Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, utstyr 7 671 Sum varige

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL. Årsregnskapet 2016 Spesifikasjon av regnskapslinjer. Kontonr Kontobetegnelse BALANSEN

Øvrevoll Hosle IL. Årsregnskapet 2016 Spesifikasjon av regnskapslinjer. Kontonr Kontobetegnelse BALANSEN Øvrevoll Hosle IL Årsregnskapet 2016 Spesifikasjon av regnskapslinjer Kontonr Kontobetegnelse 2016 2015 BALANSEN Anlegg 1201 Kunstgressbanen 332 460 332 460 1205 Akk.avskr. Kunstgressbanen -323 870-290

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: Utskrift: Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: Utskrift: Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 28.06.2010 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap FORENINGEN Inntekter foreningen Inntekter forening 3220 Salgsinntekt, arrangementer 61 100 33 800 3450 Programannonser 51 500 45 250 3490 Kontingenter foreningen 227 300 225 000 3910 Sponsor/medarrangør

Detaljer

Årsregnskap. Gjelleråsen Idrettsforening

Årsregnskap. Gjelleråsen Idrettsforening Årsregnskap 2018 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2018 2017 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 2 958 234 2 473 632 Offentlige tilskudd 3 6 629 803 3 016 598 Andre inntekter

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2011. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 23.08.2011. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2011. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 23.08.2011. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Juli År: 2011 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 23.08.2011 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Solsvik Vassverk P/L. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011

Resultatregnskap. Solsvik Vassverk P/L. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 1 042 873 795 212 Annen driftsinntekt 8 646 2 223 Sum driftsinntekter 1 051 519 797 435 Lønnskostnader m.m. 1 162 792 171 740 Annen

Detaljer

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 6 096 917 4 571 105 1 Sum driftsinntekter 6 096 917 4 571 105 Varekostnader 464 553 89 578 3 Lønnskostnader m.m. 2 204 884 1 971 266

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 27.10.2009. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 27.10.2009. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 27.10.2009 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

Resultatregnskap 2017 og budsjett 2018 detaljer

Resultatregnskap 2017 og budsjett 2018 detaljer DRIFT: årsregnskap 216-17 og budsjett 218 Resultatregnskap 217 og budsjett 218 detaljer Driftsinntekter 216 217 218 321 Salgsinntekt egentilvirkede varer, utenfor avgiftsområdet 1 32 Salgsinntekt, utenfor

Detaljer

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS 29 Salgs- og driftsinntekt 31 Egenandel kost ansatte 24 75 cr 25 55 cr 24 75 cr 25 55 cr 312 Foreldrebetaling 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 3441 Statstilskudd 3 232 675, cr

Detaljer

Årsregnskap 2018 for Historiske Togreiser AS

Årsregnskap 2018 for Historiske Togreiser AS Årsregnskap 2018 for Organisasjonsnr. 998660971 Utarbeidet av: Saga Regnskap og Økonomi AS Autorisert regnskapsførerselskap Cort Adelers gate 16 0254 OSLO Organisasjonsnr. 981440838 Resultatregnskap Note

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Desember År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 21.01.2011. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Desember År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 21.01.2011. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Desember År: 2010 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 21.01.2011 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag

Detaljer

Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Dagsorden:(

Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Dagsorden:( Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Tid:Mandag27.oktober2014kl.14:00 Sted:Rom2217a,KristineBonnevieshus,Blindern,Oslo Dagsorden:( 1. Godkjenningavinnkallingogdagsorden. 2. Valgavreferent

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Molde Håndballklubb

Årsregnskap 2016 for Molde Håndballklubb Årsregnskap 2016 for Molde Håndballklubb Utarbeidet av: Økonomisenteret Molde AS Fannestrandveien 55 6415 Molde Tlf. 71 24 15 00 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339.

Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00. Regnskapsrapport. Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339. Stiftelsen Lions Førerhundskole 07.05.2014 11:01:00 Regnskapsrapport Stiftelsen Lions Førerhundskole Vallegata 11 Tlf: 22603339 Periode: 1-12 Innhold: Hovedtall Resultat s.2 Balanse s.3 Resultat m/år-

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2012 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2012 2011 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

FRI - Oslo og Akershus. Årsoppgjør 2018 for. FRI Oslo og Akershus. Foretaksnr Ârsregnskap for FR - Oslo og Akershus Org.nr.

FRI - Oslo og Akershus. Årsoppgjør 2018 for. FRI Oslo og Akershus. Foretaksnr Ârsregnskap for FR - Oslo og Akershus Org.nr. Årsoppgjør 2018 for FRI Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Ârsregnskap for FR - Oslo og Akershus Org.nr. 994 268 821 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter 2018 2017 Note

Detaljer

Resultatregnskap - spesifikasjon

Resultatregnskap - spesifikasjon Resultatregnskap - spesifikasjon Inntekter 3200 Medlemskontingenter -14 850,00-19 250,00 3209 Opptjent, ikke fakturert støttemidler -9 000,00-20 000,00 3210 Opptjent ikke fakturert AKKS Norge 3 250,00-3

Detaljer

TROMSØ SKISKYTTERLAG

TROMSØ SKISKYTTERLAG Årsregnskap for 2014 TROMSØ SKISKYTTERLAG Utarbeidet av: itide økonomi as Jektveien 22 9017 TROMSØ Org.nr. 988411574 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for 2014 Note Driftsinntekter Annen

Detaljer

Landsforeningen We Shall Overcome. Resultatregnskap

Landsforeningen We Shall Overcome. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontigent 3200 Medlemskontingent 28 000,00 42 845,00 Sum Medlemskontigent 28 000,00 42 845,00 Offentlige tilskudd 1 3440 Helsedirektoratet-psykisk

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: November År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 30.12.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: November År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 30.12.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: November År: 2010 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 30.12.2010 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag

Detaljer