Resultatregnskap - spesifikasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Resultatregnskap - spesifikasjon"

Transkript

1 Resultatregnskap - spesifikasjon Inntekter 3200 Medlemskontingenter , , Opptjent, ikke fakturert støttemidler , , Opptjent ikke fakturert AKKS Norge 3 250, , Opptjent, ikke fakturert band , , Opptjent ikke fakturert kurs , , Opptjent, ikke fakturert inntekt ,00 0, Kommunalt tilskudd , , Oslo kommune via OMR: kor korps orkester ,00 0, Konsertstøtte Oslo kommune ,00 0, Andre offentlige tilskudd , , Tilskudd fra AKKS (Norge) , , Midler og gaver , , Kursing , , Øvingslokaler , , Kurs , , Utleie av utstyr , , Andre aktiviteter 0, , Framleie av kontorer etc , , , ,57 Annen driftsinntekt 3690 Opptjent, ikke fakturert leieinntekt ,54 0, Annen driftsrelatert inntekt ,00 0, ,54 0,00 Varekostnad 4000 Innkjøp og vedlikehold av musikkutstyr 6 188,00 0, Honorar Kurs , , Kostnader kurs 3 255, , Kostnader vedlikehold lokaler , , Kostnader konserter , , Kostnader vedlikehold utstyr , , Kostnader markedsføring , , Mindre utstyrsinvesteringer , , , ,81 Lønnskostnad 5000 Lønn til ansatte , , FERIEPENGER 0, , Feriepenger ,55 0, Arbeidsgiveravgift , , Arbeidsgiveravgift av påløpt ferielønn 4 819, , Middag ved overtid 89,00 0, Yrkesskadeforsikring 1 253,75 374,58 Side 1

2 Resultatregnskap - spesifikasjon 5930 Overtidsmat/kantine 0, , Obligatorisk tjenestepensjon 0, , Pensjonsforsikring for ansatte 6 973,37 0, Annen personalkostnad 2 980, , , ,16 Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler 6010 Avskrivninger på adm.utstyr og inventar , , , ,00 Annen driftskostnad 6100 Frakt og transport 0,00 307, Leie lokaler , , Lys, varme , , RENHOLD 0, , Annen kostnad lokaler , , Leie transportmidler 420, , Hjelpeverktøy 602,89 0, Spesialverktøy 135,00 0, INVENTAR 0, , Driftsmaterialer 8 197, , Rekvisita 550,00 358, REP. OG VEDLIKEH.UTSTYR 0, , REVISJONSHONORAR 0, , Honorar revisjon ,00 0, Honorar regnskap ,00 0, Regnskapshonorar 0, , Honorar for økonomisk rådgivning 2 250,00 0, Kontorrekvisita 3 968, , SOFTWARE/DATAUTSTYR 0, , Møter, kurs, oppdatering , , Annen kontorkostnad 0,00 809, Telefon og kommunikasjonsmidler 7 240, , Internett 4 485, , Porto 15,00 0, Reiseutgifter 2 900,00 143, Reklamekostnad 1 106,06 0, Kontingenter, fradragsberettiget 0,00 750, Forsikringspremie ,00 0, Styre- og bedriftsforsamlingsmøter 4 043,42 0, STYRE-OG 0,00 183, Øredifferanser -0,10 0, Bank og kortgebyrer 7 331, , Inkasso 2 309,50 10, Annen kostnad 121, ,50 Side 2

3 Resultatregnskap - spesifikasjon 7830 Konstatert tap på kundefordringer 0, , Avsatt til delkredere (bed.øk) ,00 0, , ,70 Annen renteinntekt 8050 Annen renteinntekt -260,59-112,59-260,59-112,59 Annen finanskostnad 8150 Annen rentekostnad 818,00 49, Andre finanskostnader 1 093,71 1, ,71 50,83 Avsatt til annen egenkapital 8960 Overført til annen egenkapital 0,00 786,66 0,00 786,66 Side 3

4 Balanse - spesifikasjon Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 1270 Musikkutstyr, 20% , , , ,00 Kundefordringer 1500 Kundefordringer , , Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt , , Delkredereavsetning ,00 0, , ,62 Andre kortsiktige fordringer 1700 Forskuddsbetalt leiekostnad , , Offentlige tildelinger ,00 0, , ,00 Bankinnskudd, kontanter o.l Kontanter NOK 484,00 484, Bankinnskudd , , DNB Dep. Schous , , Bankinnskudd skattetrekk , , , ,80 Annen egenkapital 2050 Annen egenkapital , , , ,78 Leverandørgjeld 2400 Leverandørgjeld ,48 0, ,48 0,00 Skyldig offentlige avgifter 2600 Forskuddstrekk , , Skyldig arbeidsgiveravgift , , , ,00 Annen kortsiktig gjeld 2785 Påløpt arbeidsgiveravgift på ferielønn , , Forskudd fra kunder , , Gjeld til ansatte og eiere -812,00 0, Skyldig feriepenger , , Annen påløpt kostnad ,00 0, , ,32 Side 1

5 Saldobalanse Klient Fødsels-/org.nr Kontonr Kontobetegnelse Foreløpig 2014 Oppgjørsposter 2014 Endelig 2014 Saldo Musikkutstyr, 20% , , , , Kundefordringer ,85 0, , , Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt ,54 0, , , Delkredereavsetning 0, , ,00 0, Forskuddsbetalt leiekostnad 0, , , , Offentlige tildelinger , , ,00 0, Kontanter NOK 484,00 0,00 484,00 484, Bankinnskudd ,40 0, , , DNB Dep. Schous ,45 0, , , Bankinnskudd skattetrekk ,31 0, , , Annen egenkapital ,78 0, , , Leverandørgjeld ,48 0, ,48 0, Forskuddstrekk ,00 0, , , Skyldig arbeidsgiveravgift ,10 0, , , Påløpt arbeidsgiveravgift på ferielønn ,45 0, , , Forskudd fra kunder , , , , Gjeld til ansatte og eiere -812,00 0,00-812,00 0, Skyldig feriepenger ,53 0, , , Annen påløpt kostnad ,00 0, ,00 0, Opptjent, ikke fakturert inntekt , ,00 0,00 0, Medlemskontingenter , , , , Opptjent, ikke fakturert støttemidler , , , , Opptjent ikke fakturert AKKS Norge 3 250,00 0, , , Opptjent, ikke fakturert band ,00 0, , , Opptjent ikke fakturert kurs ,00 0, , , Opptjent, ikke fakturert inntekt ,00 0, ,00 0, Kommunalt tilskudd ,00 0, , , Oslo kommune via OMR: kor korps orkester ,00 0, ,00 0, Konsertstøtte Oslo kommune , , ,00 0, Andre offentlige tilskudd ,00 0, , , Tilskudd fra AKKS (Norge) ,00 0, , , Midler og gaver ,70 0, , , Kursing 0, , , , Øvingslokaler , , , , Kurs ,00 0, , , Utleie av utstyr ,00 0, , , Andre aktiviteter 0,00 0,00 0, , Opptjent, ikke fakturert leieinntekt ,54 0, ,54 0, Framleie av kontorer etc ,08 0, , , Annen driftsrelatert inntekt ,00 0, ,00 0, Innkjøp og vedlikehold av musikkutstyr 6 188,00 0, ,00 0, Honorar Kurs ,00 0, , , Kostnader kurs 3 255,46 0, , , Kostnader vedlikehold lokaler ,62 0, , , Kostnader konserter ,52 0, , , Kostnader vedlikehold utstyr ,00 0, , , Kostnader markedsføring ,72 0, , , Mindre utstyrsinvesteringer ,00 0, , , Lønn til ansatte ,46 0, , , FERIEPENGER 0,00 0,00 0, , Feriepenger ,55 0, ,55 0, Arbeidsgiveravgift ,16 0, , , Arbeidsgiveravgift av påløpt ferielønn 4 819,45 0, , , Middag ved overtid 89,00 0,00 89,00 0, Yrkesskadeforsikring 1 253,75 0, ,75 374, Overtidsmat/kantine 0,00 0,00 0, ,10 Maestro Årsoppgjør Side 1

6 Kontonr Kontobetegnelse Foreløpig 2014 Oppgjørsposter 2014 Endelig 2014 Saldo Obligatorisk tjenestepensjon 0,00 0,00 0, , Pensjonsforsikring for ansatte 6 973,37 0, ,37 0, Annen personalkostnad 2 980,20 0, , , Avskrivninger på adm.utstyr og inventar 0, , , , Frakt og transport 0,00 0,00 0,00 307, Leie lokaler , , , , Lys, varme ,13 0, , , RENHOLD 0,00 0,00 0, , Annen kostnad lokaler ,02 0, , , Leie transportmidler 420,85 0,00 420, , Hjelpeverktøy 602,89 0,00 602,89 0, Spesialverktøy 135,00 0,00 135,00 0, INVENTAR 0,00 0,00 0, , Driftsmaterialer 8 197,10 0, , , Rekvisita 550,00 0,00 550,00 358, REP. OG VEDLIKEH.UTSTYR 0,00 0,00 0, , REVISJONSHONORAR 0,00 0,00 0, , Honorar revisjon ,00 0, ,00 0, Honorar regnskap ,00 0, ,00 0, Regnskapshonorar 0,00 0,00 0, , Honorar for økonomisk rådgivning 2 250,00 0, ,00 0, Kontorrekvisita 3 968,10 0, , , SOFTWARE/DATAUTSTYR 0,00 0,00 0, , Møter, kurs, oppdatering ,17 0, , , Annen kontorkostnad 0,00 0,00 0,00 809, Telefon og kommunikasjonsmidler 7 240,48 0, , , Internett 4 485,00 0, , , Porto 15,00 0,00 15,00 0, Reiseutgifter 2 900,00 0, ,00 143, Reklamekostnad 1 106,06 0, ,06 0, Kontingenter, fradragsberettiget 0,00 0,00 0,00 750, Forsikringspremie , , ,00 0, Styre- og bedriftsforsamlingsmøter 4 043,42 0, ,42 0, STYRE-OG 0,00 0,00 0,00 183, Øredifferanser -0,10 0,00-0,10 0, Bank og kortgebyrer 7 331,40 0, , , Inkasso 2 309,50 0, ,50 10, Annen kostnad 121,41 0,00 121, , Konstatert tap på kundefordringer 0,00 0,00 0, , Avsatt til delkredere (bed.øk) 0, , ,00 0, Annen renteinntekt -260,59 0,00-260,59-112, Annen rentekostnad 818,00 0,00 818,00 49, Andre finanskostnader 1 093,71 0, ,71 1, Overført til annen egenkapital 0,00 0,00 0,00 786,66 0,00 0,00 0, ,32 Sammendrag , , , , , , , , , , , , ,32 0, , , ,94 0, , , , , , , , , , , ,12 0, ,12 724,90 Sammendrag: Sum 0,00 0,00 0, ,32 Maestro Årsoppgjør Side 2

7 Posteringsdokumentasjon Alle posteringer Klient Fødsels-/org.nr Nr Dato Tekst Beløp Debet Kredit Tilleggsposteringer T Omklassifisert inntekt Jeunesses Musicales Norway , Medlemskontingenter 3601 Øvingslokaler T Omklassifisert inntekt - øveromsleie , Medlemskontingenter 3601 Øvingslokaler T Omklassifisert inntekt - bandkurs 2 500, Medlemskontingenter 3600 Kursing T Netting av opptjent ikke fakt tilskudd Oslo Kommune , Konsertstøtte Oslo kommune 3209 Opptjent, ikke fakturert støttemidler T Korreksjon, uopptjent inntekt, ført 2014, gjelder , Opptjent, ikke fakturert inntekt 2900 Forskudd fra kunder T Forskuddsbetalt husleie Youngstorvet, jan , Forskuddsbetalt leiekostnad 6300 Leie lokaler T Forskuddsbetalt forsikringer IF , Forskuddsbetalt leiekostnad 7500 Forsikringspremie T Avskrivning musikkutstyr, ikke ført av Sum Regnskap , Avskrivninger på adm.utstyr og inventar1270 Musikkutstyr, 20% T Avsetning for tap på fordringer , Avsatt til delkredere (bed.øk) 1580 Delkredereavsetning T Opptjent, ikke fakturert inntekt Oslo Musikkråd - konsertstøtte høsten 9 000, Offentlige tildelinger 3209 Opptjent, ikke fakturert støttemidler 2014 Vi bekrefter herved at at ovennevnte posteringer er utført er utført på bakgrunn på bakgrunn av instruks av instruks fra oss. fra oss. Oslo, Aria Fet Maestro Årsoppgjør Side 1

Rong Fjellstove Rongastovo AS Resultatrekneskap 2009

Rong Fjellstove Rongastovo AS Resultatrekneskap 2009 Resultatrekneskap 2009 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2009 2008 Salsinntekter 685 192 508 460 Andre driftsinntekter 77 000 0 Sum driftsinntekter 762 192 508 460 Varekostnader 79 307 83 412 Lønskostnader

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Follo Håndballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Follo Håndballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Årsregnskap 2014 for (org.nr. 971 011 742) Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Driftsinntekter 2 5 219 614 5 757 941 Sum driftsinntekter 5 219 614 5 757 941 Varekostnad 626

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap FORENINGEN Inntekter foreningen Inntekter forening 3220 Salgsinntekt, arrangementer 61 100 33 800 3450 Programannonser 51 500 45 250 3490 Kontingenter foreningen 227 300 225 000 3910 Sponsor/medarrangør

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

Grenland Golfklubb. Eiendeler

Grenland Golfklubb. Eiendeler Balanse Eiendeler Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Egenkapital Langsiktig gjeld Grenland Golfklubb 1100 Klubbhus 1101 Påkost bygg 1102 Asfalt/påkost parkeringsplass 1155 Golfbanen 1200 Maskiner

Detaljer

Sunnfjord Landbrukstenester SA. Resultatregnskap

Sunnfjord Landbrukstenester SA. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekt 17 742 050 15 430 204 Sum driftsinntekter 17 742 050 15 430 204 1 Lønnskostnad 17 494 345 15 159 320 6 Ordinær avskrivning 5 000

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

Årsregnskap 2007 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2007 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2007 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6.161.561 12.271.651 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 (Vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar 1999) 2 Forord

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: april 2014

Regnskapsrapport. Måned: april 2014 Regnskapsrapport Måned: april 2014 Hovedposter i rapporten april 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 866 520 782 000 4 372 163 11 129 563 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Salgs- og driftsinntekt -303548-220357 -281000. Varekostnad. 23973 25341 33600

Salgs- og driftsinntekt -303548-220357 -281000. Varekostnad. 23973 25341 33600 Resultatregnskap for Hol Fjellstyre note nr: Nr. Kontonavn Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2015 1 3110 Bruttoinntekt småviltjakt -36550-30000 1 3120 Bruttoinntekt villreinjakt -96150-95100 -95000

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

KONTOPLAN FOR LANDBRUKSREGNSKAP

KONTOPLAN FOR LANDBRUKSREGNSKAP KONTOPLAN FOR LANDBRUKSREGNSKAP AVDELING 10 FINANS KLASSE 1 EIENDELER 13 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 135 1350 Aksjer og andeler (langsiktige) 1351 Aksjer, norske (langsiktige) 1355 Andeler, norske (langsiktige)

Detaljer

EIENDELER IMMATERIELLE EIENDELER OMLØPSMIDLER. Konto- nummer ANLEGGSMIDLER kontonr

EIENDELER IMMATERIELLE EIENDELER OMLØPSMIDLER. Konto- nummer ANLEGGSMIDLER kontonr Nye kontoer er skrevet med blått. Konto- EIENDELER Gammelt Beskrivelse nummer ANLEGGSMIDLER kontonr IMMATERIELLE EIENDELER 11 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 1110 Skolebygninger 1120 Internatbygninger

Detaljer

Mamut Academy. Regnskapsteori

Mamut Academy. Regnskapsteori Mamut Academy Regnskapsteori Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no Kurssenter : Mamut Academy

Detaljer

Årsregnskap. Det norske Baptistsamfunn

Årsregnskap. Det norske Baptistsamfunn Årsregnskap 2012 Det norske Baptistsamfunn Resultatregnskap 1.1-31.12 Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER Gaver - andre driftsinntekter 1 9 282 373 8 901 110 Testamentariske gaver 0 1 700 406 Prosjektinntekter

Detaljer

BALANSE Konto Navn Sum

BALANSE Konto Navn Sum OVERSIKT OVER KONTOER SOM INNGÅR I RESULTATREGNSKAP OG BALANSE PR. 30.04.2012. BALANSE Konto Navn Sum EIENDELER: A. Anleggsmidler Driftsmidler 1200 Maskiner/verktøy/anlegg 3 676 249,54 1201 Akk.avskrivninger

Detaljer

Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Dagsorden:(

Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Dagsorden:( Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Tid:Mandag27.oktober2014kl.14:00 Sted:Rom2217a,KristineBonnevieshus,Blindern,Oslo Dagsorden:( 1. Godkjenningavinnkallingogdagsorden. 2. Valgavreferent

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

9 11. BETINGELSER FOR GJENNOMFØRINGEN AV FISJONEN Gjennomføring av fisjonen skal være betinget av at: (i) (ii) (iii) (iv) (v) Alle tillatelser oppnås fra offentlige myndigheter eller andre instanser, som

Detaljer

Nordmøre og Romsdal Indremisjon

Nordmøre og Romsdal Indremisjon Avdeling 1-NRI Kretsen, periode 0-12 Side 1 / 8 1 - NRI Kretsen 01.01-13.12 SALGSINNTEKT 3200 - Egne arrangement 66 665 0 70 715 3205 - Egne arrangement - leirer 0 0 5 090 3210 - NRI-koret 0 0 3 093 Sum

Detaljer

Kontoplan for Landbruksregnskap

Kontoplan for Landbruksregnskap Kontoplan for Landbruksregnskap Tilpasset NS 4102 Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Benyttes av Agro Økonomi fra og med år 2001 NILF`s morkontoplan kan skrives ut under : Rapporter velg

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012

LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012 LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012 Driftsinntekter 3100 Kontingentinntekter 1 714 921 1 582 404 3110 Refusjon lønn arbeidskraft 1 355 129 982 3900 Diverse inntekter, støtte til valgkamp

Detaljer

Kontoplan for landbruksregnskap

Kontoplan for landbruksregnskap Notat 2001 6 Kontoplan for landbruksregnskap tilpasset NS 4102 Finn G Andersen NILF Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Tittel Forfatter Finn G Andersen Utgiver Norsk institutt for landbruksøkonomisk

Detaljer