LEVANGER HÅNDBALLKLUBB. Perioderapport juli - august Rapporten er utarbeidet av:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEVANGER HÅNDBALLKLUBB. Perioderapport juli - august 2012. Rapporten er utarbeidet av:"

Transkript

1 eton LEVANGER HÅNDBALLKLUBB Perioderapport juli - august 2012 Rapporten er utarbeidet av: Leiv Tore Berg Telefon: Epost: Dato: Autorisert regnskapsførerselskap: SpareBank 1 SMN Regnskap AS Orgnr

2 Kommentarer til regnskap Regnskapet er satt opp i samsvar med standard oppstillingsplan. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Regnskapet er utarbeidet på grunnlag av bilag og annen informasjon mottatt fra selskapet. Mulige mangler i bilag og informasjon vil påvirke resultatet Akkum ulert inntekt per periode Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Inntekter virkelig i år Inntekter virkelig i fjor Akkum ulert resultat per periode Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Resultat virkelig i år Resultat virkelig i fjor Kommentarer til regnskapet Forutsetninger Periodisering av inntekt: Det er periodisert inn kr som forsk.bet inntekt fra kunder (konto 2900). Dette er sponsormidler som er fakturert, men som vil bli inntektsført i en senere periode. I og med at vi nå er i gang med ny håndballsesong. Sponsormidlene er periodisert inn på bakgrunn av et totalt sponsorbidrag på kr (jfr tilsendt skjema). Dette vil bli periodisert i hht. forbundets normer (7/12 av de totale sponsorinntekter inntektsføres i 2012, og 5/12 i Dette beløpet blir fortløpende avregnet mot konto 1530/2900 i balansen. Andre kostnader: Det er periodisert inn kr som kostnader pr Dette gjelder påløpt halleie og dommerutgifter. Beløpet er avsatt på konto 2961 i balansen Regnskapstall Resultat kr (underskudd) Egenkapitalen er pr er negativ (ca kr ). Likviditeten er fortsatt anstrengt og selskapet bør fortsette med streng kostnadsstyring, og evt tilskaffe seg likviditetsreserver for å møte likviditetsutfordringene som vil komme i løpet av høsten/vinteren. Andre kommentarer Alle sponsormidler blir inntektsført ut fra en tilsendt oversikt over sponsormidler for sesongen , med en fordelingsnøkkel på 5/12 i 2012 og 7/12 i Regnskapet er periodisert ut fra et totalt sponsorbidrag på ca Rutiner rundt fakturerte sponformidler opp mot oversikten som jeg får tilsendt bør avsjekkes, slik at det ikke blir avvik på periodisering av inntekter i løpet av året. Til orientering så har LHK mottatt refusjoner av lønn pga sykemeldinger på kr (se konto 5800)i perioden juli-august. Dette er med på å forbedre resultatet i klubben. Dette i tillegg til at klubben har gått på "lavgir" i disse månedene gjør at resultatet for juli-august ser bra LEVANGER HÅNDBALLKLUBB Org.nr

3 ut. Resultatet pr viser et underskudd på kr , mot et underskudd på kr på samme periode i fjor (ser ut fra fjorårets tall at det var periodiseringer som ikke ble gjort pr ). Egenkapitalen er således negativ. Ut fra en stipulert sponsorbidrag på kr er månedlig sponsorinntekter periodisert med kr pr.måned (uavhengig av når fakturaer blir utsendt). LHK ble for perioden mai-juni skyldig mva med kr (betalingsdokument ligger vedlagt). Betalingsfrist er den 10.oktober LEVANGER HÅNDBALLKLUBB Org.nr

4 Resultatregnskap juli - august 2012 LEVANGER HÅNDBALLKLUBB Utarbeidet den av Leiv Tore Berg Alle beløp i NOK Tekst Denne periode Hittil Hele året Reg i år Reg i fjor Reg i år Reg i fjor Reg i fjor 3000 Salg/provisjon Ullmaxvarer Salg Branntepper Sponsorinntekter avg.pl Sponsorinntekter avg.fritt Periodisert sponsorinntekt Profileringsmateriell/Reklame Sesongkort Treningsavgift Kiosksalg Loddsalg/tipping Spilleautomater/bingo Dommerrefusjon Dugnad Reisefordeling Martna Andre inntekter/arrangem Lederseminar Bilettinntekter Billetter sponsorer Medlemskontingent E-Cup Inntekt Håndballskole Spillersalg Premier NHF Utviklingsavtale Mva-kompensasjon Salgsinntekter Annen driftsrelatert inntekt Andre inntekter Sum driftsinntekter Varekjøp kiosk Varekjøp ullmax Varekjøp supporterutstyr Håndballotteriet Forbruk varer og tjenester Lønn til ansatte Påløpte feriepenger Pensjonskostnader Motkonto for gruppe Resultatrapport 2012 for LEVANGER HÅNDBALLKLUBB

5 Resultatregnskap juli - august 2012 Tekst LEVANGER HÅNDBALLKLUBB Utarbeidet den av Leiv Tore Berg Alle beløp i NOK Denne periode Hittil Hele året Reg i år Reg i fjor Reg i år Reg i fjor Reg i fjor 5400 Arbeidsgiveravgift Arbg.avg. av feriep Pensjonskostnad Dommerutgifter Refusjon av sykepenger Refusjon av sykepenger motkonto Yrkesskadeforsikring Kontraktsfestet gratis hjemreise Lønn og andre personalkostnader Hall-leie Utstyr/drakter etc Skadebehandling rekvisita Treningsleir Skadebehandlig egenandeler Leie 3T Medisinsk forbruksart.(alfa Care) Div kostnad lokaler Kostnader lokale Leie transportmidler Annen leiekostnad Leie maskiner, inventar Driftsmateriale Datautstyr Programvare årlig vedl.hold Div. dugnad/arrangem Verktøy, inventar Revisjonshonorar Regnskapshonorar Annen fremmed tjeneste Fremmede tjenester Kontorrekvisita Møte, kurs, oppdatering o l Annen kontorkostnad Kontorkostnader Telefon Porto Telefon, porto Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig Reise-/Overnattingsutg elite Reise-/Overnattinsutg treningsgr Resultatrapport 2012 for LEVANGER HÅNDBALLKLUBB

6 Resultatregnskap juli - august 2012 Tekst LEVANGER HÅNDBALLKLUBB Utarbeidet den av Leiv Tore Berg Alle beløp i NOK Denne periode Hittil Hele året Reg i år Reg i fjor Reg i år Reg i fjor Reg i fjor 7144 Reise-/Overnatting J Reise-/Overnatting styre og administrasj Diettkostnad, oppgavepliktig Reise, diett Annonser Sosiale tiltak/møter Reklamekostnad Salg, reklame, repr Representasjon, fradragsberettiget Startkontingent elite Startkontingent rekrutt E-CUP Håndballskole Overgang/gebyr/lisens Gave, fradragsberettiget Kontingenter og gaver Forsikringspremie Forsikringer, garantier Bank- og kortgebyr Annen kostnad Andre kostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Renteinntekt bankinnskudd Renteinntekt kundefordringer Finansinntekter Rentekostnad banklån Renter/provisjon kassekreditt Rentekostnad leverandørgjeld Annen finanskostnad Finanskostnader Netto finansposter Resultat Resultatrapport 2012 for LEVANGER HÅNDBALLKLUBB

7 Spesifisert rapport Eiendeler Anleggsmidler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler 1341 Lån til Skolebyggutleie AS Investeringer i aksjer og andeler Aksjer LHK Marked AS Investeringer i aksjer og andeler Fordringer på ansatte Obligasjoner og andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer 1500 Kundefordringer Forskudd lønn Kundefordringer Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt Kortsiktig lån LHK Marked AS Andre forskuddsbetalte driftskostnader Andre fordringer Sum fordringer Investeringer 1900 Kontanter Grillbua Bank Verdal s-lag Skattetrekk Bankinnskudd,kontanter o.l Sum eiendeler

8 Spesifisert rapport Egenkapital og gjeld Egenkapital Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Udisponert resultat Annen egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Leverandørgjeld Forskuddstrekk Utgående merverdiavgift, høy sats Inngående merverdiavgift, høy sats Inng. mva, lav sats Oppgjørskonto merverdiavgift Skyldig/betalt arbeidsgiveravgift Påløpt arbeidsgiveravgift Skyldige offentlige avgifter Forskudd fra kunder Skyldig lønn Skyldige feriepenger Annen påløpt kostnad Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Driftsinntekter 4 7 932 118 10 450 981 Salg av spillerrettigheter 4 333 136 3 787 500 Sum driftsinntekter 8 265 254 14 238 481 Varekostnad

Detaljer

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 (Vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar 1999) 2 Forord

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Bravo Håndballklubb. Foretaksnr. 993783978

Årsregnskap 2014 for. Bravo Håndballklubb. Foretaksnr. 993783978 Årsregnskap 2014 for Bravo Håndballklubb Foretaksnr. 993783978 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 2 597 462 2 155 453 Sum driftsinntekter

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Oktober År: 2010 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag

Detaljer

Finansinntekt- og kostnad, skattekostnad ord. Resultat, ekstraord. Inntekt og kostnad, skattekostnad ekstraord. Resultat, årets resultat

Finansinntekt- og kostnad, skattekostnad ord. Resultat, ekstraord. Inntekt og kostnad, skattekostnad ekstraord. Resultat, årets resultat Statens legemiddelverk Kontoplan apotek Innhold: 1. Prinsipp for kontoplanen Kontoklasse 1: Kontoklasse 2: Kontoklasse 3: Kontoklasse 4: Kontoklasse 5: Kontoklasse 6/7: Kontoklasse 8: Eiendeler Egenkapital

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: april 2014

Regnskapsrapport. Måned: april 2014 Regnskapsrapport Måned: april 2014 Hovedposter i rapporten april 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 866 520 782 000 4 372 163 11 129 563 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Resultatregnskap. Idrettslaget Halden Topphåndball. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Idrettslaget Halden Topphåndball. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 3 961 100 2 461 258 Annen driftsinntekt 332 799 269 453 Sum driftsinntekter 4 293 899 2 730 710 Varekostnad 802 426 901 645

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Tromsø Tennisklubb. Foretaksnr. 981214242

Årsregnskap 2014 for. Tromsø Tennisklubb. Foretaksnr. 981214242 Årsregnskap 2014 for Tromsø Tennisklubb Foretaksnr. 981214242 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 111 715 192 344 Annen driftsinntekt 1 2 554

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

3.1 Presentasjon av regnskap for 2012

3.1 Presentasjon av regnskap for 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3.1 Presentasjon av regnskap for 2012 Ærede landsting, Regnskapet for foregående år legges frem til Landstinget til orientering hvert år. I følge forbundets vedtekter

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

Årsregnskap 2007 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2007 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2007 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6.161.561 12.271.651 Annen driftsinntekt

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord REGNSKAPSRAPPORT Utarbeidet av: Stein Lysfjord Utskrift fra Sticos rapport Copyright Sticos AS 10.11.2010 Tall fra regnskapet Omsetningstall: INN JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Akkumulert

Detaljer

Mamut Academy. Regnskapsteori

Mamut Academy. Regnskapsteori Mamut Academy Regnskapsteori Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no Kurssenter : Mamut Academy

Detaljer

Periodisk Regnskapsrapport

Periodisk Regnskapsrapport Peder Ås Kinaputtveien 234 BAGN Periodisk Regnskapsrapport juli - august 29 Innhold Resultatrapport Balanserapport Nøkkeltall Grafikk 7 6 5 4 3 2 Utarbeidet av Frivold Regnskap Skrevet ut: 6.5.2 Resultat

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Resultatregnskap - spesifikasjon

Resultatregnskap - spesifikasjon Resultatregnskap - spesifikasjon Inntekter 3200 Medlemskontingenter -14 850,00-19 250,00 3209 Opptjent, ikke fakturert støttemidler -9 000,00-20 000,00 3210 Opptjent ikke fakturert AKKS Norge 3 250,00-3

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854960)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854960) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854960) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854960) leder@sbio.no 8. september 2014 kl. 20.10 Til: s.sorensen@studentvelferd.no

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 (Vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar

Detaljer

Resultatregnskap. Follo Håndballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Follo Håndballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Årsregnskap 2014 for (org.nr. 971 011 742) Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Driftsinntekter 2 5 219 614 5 757 941 Sum driftsinntekter 5 219 614 5 757 941 Varekostnad 626

Detaljer

Grunnkontoramme for. Periodiseringsprosjektet. Finansdepartementet. v.1.1

Grunnkontoramme for. Periodiseringsprosjektet. Finansdepartementet. v.1.1 Periodiseringsprosjektet Grunnkontoramme for Periodiseringsprosjektet i Finansdepartementet v.1.1 Versjon 1.1 Side 1 August 2008 1 Innledning... 3 1.1 Virksomheter med rapportering til statsregnskapet

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Dagsorden:(

Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Dagsorden:( Innkalling(til(generalforsamling(for(Norsk(Biokjemisk(Selskap( Tid:Mandag27.oktober2014kl.14:00 Sted:Rom2217a,KristineBonnevieshus,Blindern,Oslo Dagsorden:( 1. Godkjenningavinnkallingogdagsorden. 2. Valgavreferent

Detaljer