Sunnfjord Landbrukstenester SA. Resultatregnskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sunnfjord Landbrukstenester SA. Resultatregnskap"

Transkript

1 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Ordinær avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Annen renteinntekt Annen rentekostnad Netto finansresultat Resultat før skattekostnad Skattekostnad ÅRSRESULTAT Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer

2 Balanse pr. 31.desember NOTER EIENDELER 6 Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Krav på medlemmene Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

3 Balanse pr. 31.desember NOTER GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital 2 Andelskapital Annen egenkapital Sum egenkapital Kortsiktig gjeld Gjeld til medlemmene Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL Førde, den Knut Horne Styreleiar Asbjørn Høydahl Nestleiar Anne Berit Holsen Styremedlem Bjarne Ness Styremedlem Oddvar Aase 1. varamedlem Ann Elen Endestad Avløysarrepresentant Kari Stokkebekk Dagleg leiar

4 Resultatregnskap - Spesifikasjon Driftsinntekt 3000 Salg pliktig ,13 0, Salg Landbr. vikar-bel , , Salg av arbeidstøy m.v. -304,00 0, Lønn + påslag, ferieavløsning , , Påslag OTP - avløysing , , Lønn + påslag, sjukeavløsning , , Lønn + påslag, andre oppdrag , , Refusjon ferieavløysing , , Refusjon ferieav. godskrevet medlemmene , , Refusjon sykeavløsning , , Refusjon syleavl. godskrevet medlemmene , , Adm. Tiilskudd Landbruksvikar , , Tilskudd Landbruksvikar , , REFUSJON SYKELØNN AV ,00 0, , ,78 Lønnskostnad 5000 Lønn lagets drift , , Lønn Landbruksvikar , , Lønn tillitsvalgte , , Lønn, ferieavløsning , , Lønn, ferieavløsning familie , , Lønn, sykeavløsning , , Lønn, sykeavløsning familie , , Sjukelønn , , Sjukelønn Landbruksvikar , , Lønn, andre oppdrag , , Sjukrelønn andr oppdrag ,28 0, Køyregodtgjørelse lagets drift 0,00 707, Kjøregodtgj. Landbruksvikar , , Køyregodtgjersle LV pliktig , , Km.godtgjørelse tillitsvalgt 6 795, , Kjøregodtgj. ferieavl. pliktig 1 372,95 0, Kjøregodtgj. ferie, fri , , Kjøregodtgj. sykeavl. fri 1 430, , Køyregodtgjersle andre oppdrag. pliktig , , KJØREGODT. ANDRE OPPDRAG - fri , , Beregnet feriep., lagets drift , , Beregna Feriepengar - landbruksv , , Beregnet feriep., avløsning , , Beregnet feriep., andre oppdrag , ,48

5 Resultatregnskap - Spesifikasjon 5250 Forsikring , , Motkonto til gruppe , , Arbeidsg.avg. lagets drift , , Arbgjevaravgift Land , , Arbeidsg.avg. avløsning , , Arbeidsgj.avg. andre oppdrag , , Andre Lønnskostnader, laget 3 000, , Andre lønskostnader laget ,00 0, Andre Lønnskostnader. LV 800,00 0, Andre kostnader, andre oppdrag , , Forsikringer, ansvar/yrkesskade , , FORSIKRING ULUKKE, AVLØSERE 2 124, , Forsikring pensjon, avløysere , , Forsikring,, pensjon Landbruksvikar 8 162, , Avtalefesta Pensjon , , , ,48 Ordinær avskrivning 6010 Avskriving inventar 5 000,00 0, ,00 0,00 Annen driftskostnad 6300 Kontorleie, lagets drift , , Div. utgifter L.V. Pliktig 3 899, , Div. utgifter L.V. Fritt , , Rep./vedlikehold av dataprogram , , Rep./vedlikehold av dataanlegg 3 916,34 0, Revisjon , , Kontorrekvisita 3 165, , Kopiering, trykking 1 818, , Telefon 2 091, , Porto 7 474, , Reise, kost, losjj drift 1 142,00 0, Reiseoppgjør, pliktig 8% 0, , Diettgodtgjersle 0,00 468, Annonser 0, , Kontingenter, fradragsberet , , Kontingenter, m. mva , , Forsikringer, kontor/administrasjon 5 377, , Kurs/møter, laget , , Kurs, møter laget låg mva 0,00 740, Kurs, møter avløysere 0, ,33

6 Resultatregnskap - Spesifikasjon 7710 Styremøter 1 406, , Årsmøte 1 110, , Gaver/bolmster o.l ,00 0, Bankgebyr 4 000, , Andre kostnader lagets - pliktig 7 440,70 426, Periodisert overskudd - LV , , , ,59 Annen renteinntekt 8050 Renteinntekt avløsning , , Renter medl.konti , , Renter på restskatt -71,00 0, , ,57 Annen rentekostnad 8131 Tversumsdifferanse 0,01 0, Rentekostnader, gebyr 728, , Renter medl.konti , , , ,48 Skattekostnad 8300 Betalbar skatt 3 638, , , ,00 Avsatt til annen egenkapital 8990 Overført til udekka tap , , , ,80

7 Balanse - Spesifikasjon pr. 31.desember Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l Inventar ,40 0, ,40 0,00 Krav på medlemmene 1290 Avsetning tap , , KUNDEFORDRINGER 494,53 0, Medlemmenes saldo - samlekonto , , Kreditsaldoer medlemmer , , , ,25 Andre kortsiktige fordringer 1520 Lønnsforskudd avløsere 4 247, , , ,00 Bankinnskudd, kontanter o.l BANK AVLØSNING , , DRIFTSKONTO, BANK 1, , Kapitalkonto , , Skattetrekkskonto , , , ,73 Andelskapital 2010 Andelskapital , , , ,00 Annen egenkapital 2050 Fri egenkapital , , , ,59 Gjeld til medlemmene 2410 Kreditsaldoer medlemmer , , , ,91 Betalbar skatt 2500 Betalbar skatt , , , ,00 Skyldige offentlige avgifter 2600 Forskuddstrekk , , Andre lønnstrekk , , Utgående mva -6,49-3,04

8 Balanse - Spesifikasjon pr. 31.desember 2710 Inngående mva 7,21 3, Ingåede lav sats 1,15 1, Oppgjørskonto mva , , Arbeidsgiveravgift , , Arbeidsgj.avg. skyldige feriep , , , ,75 Annen kortsiktig gjeld 1571 BSF til avslutning ,82 0, Leverandørgjeld , , Nettolønn skyldig , , Feriepenger skyldig , , Skuldig OTP - Regulering , , Kortsiktig Gjeld Landbruksv , , , ,73

9 Saldobalanse Klient Sunnfjord Landbrukstenester SA Fødsels-/org.nr Kontonr Kontobetegnelse Foreløpig 2013 Oppgjørsposter 2013 Endelig Inventar ,40 0, , Avsetning tap ,00 0, , KUNDEFORDRINGER 494,53 0,00 494, Medlemmenes saldo - samlekonto ,86 0, , Kreditsaldoer medlemmer 0, , , Lønnsforskudd avløsere 4 247,00 0, , BSF til avslutning ,82 0, , BANK AVLØSNING ,28 0, , DRIFTSKONTO, BANK 1,00 0,00 1, Kapitalkonto ,00 0, , Skattetrekkskonto ,00 0, , Andelskapital ,00 0, , Fri egenkapital , , , Leverandørgjeld ,00 0, , Kreditsaldoer medlemmer 0, , , Betalbar skatt 0, , , Forskuddstrekk ,00 0, , Andre lønnstrekk ,11 0, , Utgående mva -6,49 0,00-6, Inngående mva 7,21 0,00 7, Ingåede lav sats 1,15 0,00 1, Oppgjørskonto mva ,54 0, , Arbeidsgiveravgift ,00 0, , Arbeidsgj.avg. skyldige feriep ,05 0, , Nettolønn skyldig ,86 0, , Feriepenger skyldig ,44 0, , Skuldig OTP - Regulering ,00 0, , Kortsiktig Gjeld Landbruksv ,40 0, , Salg pliktig ,13 0, , Salg Landbr. vikar-bel ,73 0, , Salg av arbeidstøy m.v. -304,00 0,00-304, Lønn + påslag, ferieavløsning ,70 0, , Påslag OTP - avløysing ,26 0, , Lønn + påslag, sjukeavløsning ,07 0, , Lønn + påslag, andre oppdrag ,90 0, , Refusjon ferieavløysing ,00 0, , Refusjon ferieav. godskrevet medlemmene ,00 0, , Refusjon sykeavløsning ,00 0, , Refusjon syleavl. godskrevet medlemmene ,00 0, , Adm. Tiilskudd Landbruksvikar ,00 0, , Tilskudd Landbruksvikar ,00 0, , REFUSJON SYKELØNN AV ,00 0, , Lønn lagets drift ,32 0, , Lønn Landbruksvikar ,97 0, , Lønn tillitsvalgte ,00 0, , Lønn, ferieavløsning ,08 0, , Lønn, ferieavløsning familie ,87 0, , Lønn, sykeavløsning ,18 0, , Lønn, sykeavløsning familie ,63 0, , Sjukelønn ,00 0, , Sjukelønn Landbruksvikar ,20 0, , Lønn, andre oppdrag ,41 0, , Sjukrelønn andr oppdrag ,28 0, , Kjøregodtgj. Landbruksvikar ,57 0, , Køyregodtgjersle LV pliktig ,40 0, , Km.godtgjørelse tillitsvalgt 6 795,90 0, , Kjøregodtgj. ferieavl. pliktig 1 372,95 0, , Kjøregodtgj. ferie, fri ,08 0, , Kjøregodtgj. sykeavl. fri 1 430,06 0, , Køyregodtgjersle andre oppdrag. pliktig ,00 0, , KJØREGODT. ANDRE OPPDRAG - fri ,24 0, , Beregnet feriep., lagets drift ,64 0, , Beregna Feriepengar - landbruksv ,17 0, , Beregnet feriep., avløsning ,98 0, , Beregnet feriep., andre oppdrag ,82 0, ,82 Maestro Årsoppgjør Sunnf jord Landbrukstenester SA Side 1

10 Kontonr Kontobetegnelse Foreløpig 2013 Oppgjørsposter 2013 Endelig Forsikring ,00 0, , Motkonto til gruppe ,00 0, , Arbeidsg.avg. lagets drift ,91 0, , Arbgjevaravgift Land ,55 0, , Arbeidsg.avg. avløsning ,92 0, , Arbeidsgj.avg. andre oppdrag ,38 0, , Andre Lønnskostnader, laget 3 000,00 0, , Andre lønskostnader laget ,00 0, , Andre Lønnskostnader. LV 800,00 0,00 800, Andre kostnader, andre oppdrag ,00 0, , Forsikringer, ansvar/yrkesskade ,47 0, , FORSIKRING ULUKKE, AVLØSERE 2 124,00 0, , Forsikring pensjon, avløysere ,08 0, , Forsikring,, pensjon Landbruksvikar 8 162,00 0, , Avtalefesta Pensjon ,00 0, , Avskriving inventar 5 000,00 0, , Kontorleie, lagets drift ,00 0, , Div. utgifter L.V. Pliktig 3 899,20 0, , Div. utgifter L.V. Fritt ,75 0, , Rep./vedlikehold av dataprogram ,44 0, , Rep./vedlikehold av dataanlegg 3 916,34 0, , Revisjon ,00 0, , Kontorrekvisita 3 165,56 0, , Kopiering, trykking 1 818,40 0, , Telefon 2 091,07 0, , Porto 7 474,28 0, , Reise, kost, losjj drift 1 142,00 0, , Kontingenter, fradragsberet ,00 0, , Kontingenter, m. mva ,98 0, , Forsikringer, kontor/administrasjon 5 377,00 0, , Kurs/møter, laget ,00 0, , Styremøter 1 406,92 0, , Årsmøte 1 110,61 0, , Gaver/bolmster o.l ,00 0, , Bankgebyr 4 000,50 0, , Andre kostnader lagets - pliktig 7 440,70 0, , Periodisert overskudd - LV ,92 0, , Renteinntekt avløsning ,00 0, , Renter medl.konti ,24 0, , Tversumsdifferanse 0,01 0,00 0, Renter på restskatt -71,00 0,00-71, Rentekostnader, gebyr 728,64 0,00 728, Renter medl.konti ,52 0, , Betalbar skatt 0, , , Overført til udekka tap 0, , ,13 0,00 0,00 0,00 Sammendrag , , , , , , ,79 0, , ,00 0,00 0, ,06 0, , ,04 0, , ,63 0, , , , ,94 0,00 0,00 0,00 Maestro Årsoppgjør Sunnf jord Landbrukstenester SA Side 2

11 Posteringsdokumentasjon Klient Sunnfjord Landbrukstenester SA Fødsels-/org.nr Konto Debet Kredit T1 Endring kreditsaldi medlemmer Endring kreditsaldi medlemmer 1511 Kreditsaldoer medlemmer , Kreditsaldoer medlemmer ,00 D1 Betalbar skatt Betalbar skatt 8300 Betalbar skatt 3 638, Betalbar skatt 3 638,00 D14 Overført til annen egenkapital Overført til annen egenkapital 8990 Overført til udekka tap , Fri egenkapital ,13 Vi bekrefter herved ed at at ovennevnte nte posteringer er utført er utført på bakgrunn på av instruks av instruks fra oss. fra oss.... Maestro Årsoppgjør Sunnf jord Landbrukstenester SA Side 1

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår Innhold Årsmøtet... 4 Styrets beretning... 5 Lagets organer... 6 Medlemssparing og medlemmer... 7 Lagets drift... 7 Sluttord... 8 Resultatregnskap for Coop Hamarvik 2014... 9 Balanse for Coop Hamarvik

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Distribusjonsliste Organisasjon Navn Funksjon Endringslogg Versjon Dato Endret av Berørte Kort beskrivelse

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341

Årsregnskap 2013 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341 Årsregnskap 2013 for I/S Fjordvegen Foretaksnr. 987550341 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter 2 628 000 314 000 Sum driftsinntekter 628

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

ÅRSMØTE I SKJERVØY NÆRRADIO SA

ÅRSMØTE I SKJERVØY NÆRRADIO SA ÅRSMØTE I SKJERVØY NÆRRADIO SA Årsmøtet holdes i Nordlyskafeen tirsdag 27. 08. 2013 kl. 18.00 Saker til behandling: 1. Godkjenning av innkalling, saksliste og fullmakter 2. Valg av møteleder 3. Valg av

Detaljer

KONTOPLAN. MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring

KONTOPLAN. MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring KONTOPLAN MED Fakultet - institutt-, og avdelingskodeoversikt, prosjektkodeplan og veiledningstabell for vurdering av aktivering og utgiftsføring GJELDENDE FRA 01.01.2014 (revidert per 010514) Kontoplan

Detaljer

Arsregnskap 2013 for Leksvik Bygdeallmen n ing

Arsregnskap 2013 for Leksvik Bygdeallmen n ing Arsregnskap 213 for Leksvik Bygdeallmen n ing Organ isasjonsn r. 93974584 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert reg nskapsfo rerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 98 49164

Detaljer

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk.

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk. SELSKAPSINFORMASJON DEMOBEDRIFTEN AS Organisasjonsnr. 123454321 Telefon Selskapsnavn DEMOBEDRIFTEN AS NACE 81 Adresse Adresse50 NACE beskrivelse Beplantning av hager og parkanlegg Postnr 2332 Antall ansatte

Detaljer

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts.

Trond Kristoffersen. Resultat og balanse. Resultat og balanse. Bedriftens økonomiske kretsløp. Varekostnad og vareutgift 4. Eksempel. Eksempel forts. Bedriftens økonomiske kretsløp Produksjonskretsløpet Trond Kristoffersen Leverandører Ressurser Produksjon Ressurser Produkter Kunder Ansatte Finansregnskap Penger Penger Kontanter Penger Varekostnad og

Detaljer

Årsrapport. Conecto. Skyldner. Kunde

Årsrapport. Conecto. Skyldner. Kunde Årsrapport 2007 Conecto Kunde Skyldner Innhold Administrerende direktør har ordet Vekst i trådt marked Administrerende direktør har ordet... 2 Begivenheter i 2007... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse...

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR OPPDAL BYGDEALMENNING 2013

ÅRSMELDING FOR OPPDAL BYGDEALMENNING 2013 ÅRSMELDING FOR OPPDAL BYGDEALMENNING 2013 STYRET Styret har hatt følgende sammensetning i perioden 01.01. 31.12.13: Formann: Lars Rise 2012-2016 Nestformann: Narve Hårstad 2010-2014 Styremedlemmer: Anita

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Årrsrapport 2013 KONTORBYGG AS Forretningsbygget på Skagerak Arena

Årrsrapport 2013 KONTORBYGG AS Forretningsbygget på Skagerak Arena Årsrapport 2013 KONTORBYGG AS Forretn ningsbygget på Skagerak Arena Innholdsfortegnelse Organisasjonsforhold Styrets beretning for 2013 3 4 Daglig leders orientering om virksomheten: 1. Skjematisk oversikt

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer

Årsrapport 2012. Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET!

Årsrapport 2012. Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET! Årsrapport 2012 Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET! Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) Kontakt Uloba dersom du ønsker årsrapporten i Word-format eller

Detaljer

- utsikt mot fremtiden

- utsikt mot fremtiden Årsrapport 2009 - utsikt mot fremtiden ÅRSBERETNING FOR 2009 Virksomhetens art og tilholdssted Utstillingsplassen Eiendom AS er ett av innlandets største eiendomsselskaper. Virksomheten omfatter utvikling

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

- utsikt mot fremtiden

- utsikt mot fremtiden Årsrapport 2010 - utsikt mot fremtiden ÅRSBERETNING FOR 2010 Virksomhetens art og tilholdssted Utstillingsplassen Eiendom AS er ett av innlandets største eiendomsselskaper. Virksomheten omfatter utvikling

Detaljer

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar!

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! S S R - S Ø R E S U N N M Ø R E R E I N H A L D S V E R K Å R S M E L D I N G 2 0 1 1 Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! INNHALD Omstilling og nye utfordringar 4 Eit tilbakeblikk 5 Eigarmelding

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1

ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS ÅRSRAPPORT 2013 1 ÅRSBERETNING FOR MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS 20 13 ÅRSRAPPORT 2013 1 Styrets beretning 2013 Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS, er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Våler,

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK REGNSKAP Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK KVARTALSREGNSKAP FOR SETSKOG SPAREBANK 2. KVARTAL 2009 Utviklingen hittil i 2009 Norges Bank reduserte styringsrenten i 2. kvartal. Den er nå på 1,25%. Børsene har

Detaljer