Resultatregnskap AURLAND FJELLSTYRE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Resultatregnskap AURLAND FJELLSTYRE"

Transkript

1 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note Refusjon oppsynsutg Statskog Villreinutvalget - refusjon Erstatning Eco Vannkraft AS Oppsynstilskot grunneigarar Utleige arbeidskraft Fiske Sal av fellingsløyve reinsdyr Sal av fellingsløyve hjort og elg Småviltjakt Festeavgifter Overnatting fjellstyrehytter Sal av trykksaker fjellstyrekontoret Finansinntekter SUM DRIFTSINNTEKTER Lønskostnader Arbeidssgiveravgift Pensjons- og yrkesskadeforsikring Bilgodtgjersle Diettgodtgjersle Møtegodtgjersle Driftsutgifter materiell/forsikring Andre utgifter oppsynsordninga Kontingent SFH Kontingent Norges Fjellstyresamband Kontingnet og tilskot villreinutvalet Møte/kurs/reiser Rekneskap/revisjon Utgifter vedr reinsjakt Utgifter vedr fiske Drift av hytter Tilskot til tiltak i almenningen Trykkeutgifter og informasjonstiltak Mobiltelefon/sikringsradio Båt/Naust Kontorutstyr Bytte av snøscooter Garasje Kontorutgifter SUM DRIFTSKOSTNADER Side 1

2 Resultatregnskap Note DRIFTSRESULTAT Renteinntekter Rentekostnader RESULTAT AV FINANSPOSTER Årsoverskudd overført egenkapital Side 2

3 Balanse EIENDELER Note OMLØPSMIDLER Kontanter, bank m.v Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Lån til Aurland Setjefisk BA SUM OMLØPSMIDLER ANLEGGSMIDLER Partsinnskudd Aurland Setjefisk BA SUM ANLEGGSMIDLER SUM EIENDELER Side 3

4 Balanse GJELD OG EGENKAPITAL Note KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Off. avgifter, skattetrekk m.m SUM KORTSIKTIG GJELD LANGSIKTIG GJELD EGENKAPITAL BUNDEN EGENKAPITAL FRI EGENKAPITAL Egenkapital, fri SUM FRI EGENKAPITAL SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL Styret i Harald Skjerdal Dagleg leiar Erling I Nesbø Styreleiar Bjørn Ebne Nestleiar Bente Steine Styremedlem John Håland Styremedlem May Britt Martinsen Styremedlem Side 4

5 Resultatregnskap - Spesifikasjon Refusjon oppsynsutg Statskog 3300 REFUSJON OPPSYNSUTG STATSKOG TILSKOT STATSSKOG Villreinutvalget - refusjon 3012 VILLREINUTVALGET - REFUSJON VILLREINUTVALGET - REFUSJON Erstatning Eco Vannkraft AS 3302 ERSTATNINGER ECO VANNKRAFT Oppsynstilskot grunneigarar 3304 OPPSYNSTILSKOT GRUNNEIGARAR Utleige arbeidskraft 3011 UTLEIGE ARB KRAFT UTLEIGE ARBEIDSKRAFT Fiske 3306 FISKE Sal av fellingsløyve reinsdyr 3307 SAL AV FELLINGSLØYVE REIN Sal av fellingsløyve hjort og elg 3308 SAL AV FELLINGSLØYVE HJORT OG Småviltjakt 3309 SMÅVILTJAKT Festeavgifter 3310 FESTEAVGIFTER Overnatting fjellstyrehytter 3311 OVERNATTING FJELLSTYREHYTTER

6 Resultatregnskap - Spesifikasjon Sal av trykksaker fjellstyrekontoret 3312 SAL AV TRYKKSAKER FJELLSTYREKO Finansinntekter 8010 RENTEINNTEKTER Lønskostnader 5001 LØNN OPPSYN FERIEPENGER OPPSYN PÅLØPT IKKJE UTB LØN/GODTGJ ENDRING FERIEPENGEAVSETNING FORDEL TELEFON LØNSREFUSJON OPPSYN - NAV ANDRE KOSTNADSGODTGJ OPPSYN Arbeidssgiveravgift 5401 ARBEIDSGIVERAVGIFT OPPSYN ARBEIDSGIVERAVGIFT STYREGODTGJ Pensjons- og yrkesskadeforsikring 5451 PENSJONSKOSTNADER OPPSYN Bilgodtgjersle 7101 BILGODTGJERSLE OPPSYN OPPG.PL BILGODTGJERSLE STYREMEDLEMER O BILGODTGJERSLE OPPSYN AVG.PL Diettgodtgjersle 7151 DIETTGODTGJERSLE OPPSYN OPPG P DIETTGODTGJERSLE STYREMEDLEMER Møtegodtgjersle 5331 GODTGJERSLE TIL STYRE Driftsutgifter materiell/forsikring 6

7 Resultatregnskap - Spesifikasjon 6471 DRIFTSUTGIFTER MATERIELL FORSIKRINGER Andre utgifter oppsynsordninga 6475 ANDRE DRIFTSUTG OPPSYN ANDRE KOSTNADER OPPSYN Kontingent SFH 7426 KONTINGENT SAMARB FJELLSTYRA H Kontingent Norges Fjellstyresamband 7420 KONTINGENT NORGES FJELLSTYRESA Kontingnet og tilskot villreinutvalet 7425 KONTINGENT OG TILSKOT VILLREIN Møte/kurs/reiser 7141 REISEKOSTNADER OPPSYN IKKJE OP REISEKOSTNAD STYREMEDL IKKJE O Rekneskap/revisjon 6700 REKNESKAP/REVISJON Utgifter vedr reinsjakt 7000 REINSJAKT (FELLINGSAVG, M,M,) Utgifter vedr fiske 7001 FISKE Drift av hytter 7002 HYTTER (VEDLIKEHOLD,DRIFT) HYTTER (BYGN.TILTAK) Tilskot til tiltak i almenningen 7760 TILSKOT TIL TILTAK I ALLMENNIN

8 Resultatregnskap - Spesifikasjon 7790 TILSKOT TIL ALLMENNYTTIGE FØRE Trykkeutgifter og informasjonstiltak 7005 TRYKKEUTGIFTER/INFOTILTAK Mobiltelefon/sikringsradio 7006 MOBILTELEFON/SIKRINGSRADIO Båt/Naust 7007 BÅT/NAUST Kontorutstyr 7008 KONTORUTSTYR Bytte av snøscooter 7009 BYTTE AV SNØSCOOTER/KJELKE Garasje 7021 GARASJE Kontorutgifter 6710 KONTORUTGIFTER GODT.GJ TELEFON Renteinntekter 8070 RENTEINNTEKTER Rentekostnader 8160 RENTER LEVERANDØRER GEBYR BANK RENTEUTGIFTER Årsoverskudd overført egenkapital 9000 Årsresultat til egenkapital

9 Resultatregnskap - Spesifikasjon

10 Balanse - Spesifikasjon Kontanter, bank m.v Kundefordringer 1210 KUNDEFORDRINGER Andre kortsiktige fordringer 1240 ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGAR Lån til Aurland Setjefisk BA 1250 LÅN TIL AURLAND SETJEFISK B/A Partsinnskudd Aurland Setjefisk BA 1500 PARTSINNSKOT AURLAND SETJEFISK Leverandørgjeld 2010 LEVERANDØRER Off. avgifter, skattetrekk m.m FORSKUDDSTREKK FAGFORENINGSKONTINGNET ARBEIDSGIVERAVGIFT FYLKESSKATTESJEFEN PÅLØPT IKKJE UTB LØNN/FERIEPEN Egenkapital, fri 2980 KAPITALKONTO

Aurland fjellstyre Møtedato: 9.12.13 Stad: Holo

Aurland fjellstyre Møtedato: 9.12.13 Stad: Holo Sak 26/13. Fjellstyrebudsjettet for 2014 Budsjettframlegg er utarbeidd. Som samanlikningsgrunnlag er medteke rekneskapstala for 2012, budsjett og prognose for 2013. I prognosen for 2013 er det m.a. teke

Detaljer

Sunnfjord Landbrukstenester SA. Resultatregnskap

Sunnfjord Landbrukstenester SA. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekt 17 742 050 15 430 204 Sum driftsinntekter 17 742 050 15 430 204 1 Lønnskostnad 17 494 345 15 159 320 6 Ordinær avskrivning 5 000

Detaljer

Salgs- og driftsinntekt -303548-220357 -281000. Varekostnad. 23973 25341 33600

Salgs- og driftsinntekt -303548-220357 -281000. Varekostnad. 23973 25341 33600 Resultatregnskap for Hol Fjellstyre note nr: Nr. Kontonavn Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2015 1 3110 Bruttoinntekt småviltjakt -36550-30000 1 3120 Bruttoinntekt villreinjakt -96150-95100 -95000

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Rong Fjellstove Rongastovo AS Resultatrekneskap 2009

Rong Fjellstove Rongastovo AS Resultatrekneskap 2009 Resultatrekneskap 2009 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2009 2008 Salsinntekter 685 192 508 460 Andre driftsinntekter 77 000 0 Sum driftsinntekter 762 192 508 460 Varekostnader 79 307 83 412 Lønskostnader

Detaljer

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap

HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING. Resultatregnskap FORENINGEN Inntekter foreningen Inntekter forening 3220 Salgsinntekt, arrangementer 61 100 33 800 3450 Programannonser 51 500 45 250 3490 Kontingenter foreningen 227 300 225 000 3910 Sponsor/medarrangør

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Annonseinntekter 1 494 706 1 639 477 Overføring fra semesteravgiften 2 008 000 1 950 000 Tilskudd fra UiO 13 600 28 000 Andre inntekter 292

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

TROMSØ SKISKYTTERLAG

TROMSØ SKISKYTTERLAG Årsregnskap for 2014 TROMSØ SKISKYTTERLAG Utarbeidet av: itide økonomi as Jektveien 22 9017 TROMSØ Org.nr. 988411574 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for 2014 Note Driftsinntekter Annen

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Lønnskostnad 2 95 558 95 472 Avskrivning på varige driftsmidler

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2012 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2012 2011 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012

LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012 LO I BERGEN OG OMLAND Resultatregnskap 2 013 2012 Driftsinntekter 3100 Kontingentinntekter 1 714 921 1 582 404 3110 Refusjon lønn arbeidskraft 1 355 129 982 3900 Diverse inntekter, støtte til valgkamp

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord REGNSKAPSRAPPORT Utarbeidet av: Stein Lysfjord Utskrift fra Sticos rapport Copyright Sticos AS 10.11.2010 Tall fra regnskapet Omsetningstall: INN JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Akkumulert

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Idrettslaget Halden Topphåndball. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Idrettslaget Halden Topphåndball. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 3 961 100 2 461 258 Annen driftsinntekt 332 799 269 453 Sum driftsinntekter 4 293 899 2 730 710 Varekostnad 802 426 901 645

Detaljer

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 (Vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar 1999) 2 Forord

Detaljer

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 1 696 758 1 731 655 Annen driftsinntekt 256 122 25 000 Sum driftsinntekter 1 952 880 1 756 655 Varekostnad 569 960 519 160 Lønnskostnad

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Forbundet for Ledelse og Teknikk Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Historiske nøkkeltall, FLT RESULTAT (tall i 1000) Kontingentinntekter 78 841 79 299 84 211 88 443 Driftsresultat -5

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Resultatregnskap Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2014 2013 2014 2015 INNTEKTER

Resultatregnskap Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2014 2013 2014 2015 INNTEKTER Resultatregnskap Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2014 2013 2014 2015 INNTEKTER 3420 Stønad Oslo Idrettskrets -26 300,00-25 000-25 000 3425 Norges Rytterforbund -7 500,00-23 000,00-25 000-25 000 3426

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

6 713,87 6 713,87 1 500,00 1 500,00. 17 900,00 900,00 15.06 Mammut,medlemskontingent 64 20 000,00 20 000,00 3 375,00 3 375,00

6 713,87 6 713,87 1 500,00 1 500,00. 17 900,00 900,00 15.06 Mammut,medlemskontingent 64 20 000,00 20 000,00 3 375,00 3 375,00 Kassedagbok 2012 Bilag Dato Forklaring Nr. 1010 Kasse 1035 Bank Driftskonto 1045 Bank Kontingent 1060 Bank 1500 Kundefordringer 2400 Leverandørgjeld 2900 Egenkapital 3011 Medlemskontingent 3230 Kommunal

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer