Thorbjørg Hauge/ Bergen Senior 1's legat Org.nr Årsregnskap Resultatregnskap. Balanserapport. Noter. Revisjonsberetning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Thorbjørg Hauge/ Bergen Senior 1's legat Org.nr. 980 423 409. Årsregnskap 2014. Resultatregnskap. Balanserapport. Noter. Revisjonsberetning"

Transkript

1 Thorbjørg Hauge/ Bergen Senior 1's legat Org.nr Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Balanserapport Noter Revisjonsberetning

2 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Legatets virksomhet består i tildeling av midler i henhold til legatets vedtekter til lokale speidergrupper i Bjørgvin Krets av Norges KFUK-KFUM Speidere. Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Resultatet for 2014 er kr og stiftelsens egenkapital pr var kr Det har i 2014 vært avholdt ett styremøte der det ble vedtatt en utdeling på kr til Loddeford 1. KM. Legatet er pliktig til å avsette 12,5 % av årets renteinntekter til bundet egenkapital. Disponible midler til utdelingi 2015 er kr og tilsvarer sum fri egenkapital. Det har ikke inntruffet andre forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for det framlagte årsregnskapet. Fortsatt drift Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Årsresultat og disponeringer Styret foreslår følgende disponering av årsoverskuddet på kr 5.567: Overført bunden egenkapital 912 Overført til fri egenkapital Totalt Bergen, den 30. januar 2015 Grete Bjerk Legatstyreleder Linda Helene Odland Nestleder Silje Stople Legatstyremedlem

3 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sum driftsinntekter 0 0 Driftskostnader Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT (1 732) (973) FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Sum finansinntekter NETTO FINANSPOSTER ORDINÆRT RESULTAT ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Årsregnskap for Thorbjørg Hauge/ Bergen Senior 1s Legat Organisasjonsnr

4 Balanse pr Note EIENDELER OMLØPSMIDLER Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Bundet egenkapital Bundet egenkapital Sum bundet egenkapital Fri egenkapital Fri kapital Sum fri egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD KORTSIKTIG GJELD Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Bergen, den 30. januar 2015 Grete Bjerk Legatstyreleder Linda Helene Odland Nestleder Silje Stople Legatstyremedlem Årsregnskap for Thorbjørg Hauge/ Bergen Senior 1s Legat Organisasjonsnr

5 Noter 2014 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse. De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper. Note 1 - Annen driftskostnad Legatet har ingen ansatte. Det er ikke utbetalt honorar til legatstyret eller til legatets revisor for Driften av legatet er i sin helhet basert på frivillig ulønnet innsats. Andre driftskostnad består av følgende poster: Konto 7770 Bankgebyrer kr. 12 Konto 7790 Gebyr stiftelsestils. kr. 860 Konto 7791 Forsinkelsesavgift kr. 860 Totalt kr Note 2 - Bundet og fri egenkapital Bundet egenkapital Fri egenkapital Sum egenkapital Pr Disponert til utdeling Tilført fra årsresultat pliktig del Tilført fra årsresultat fri del Pr Noter for Thorbjørg Hauge/ Bergen Senior 1s Legat Organisasjonsnr

6 Resultatregnskap Kontospesifisert utskrift: :31 Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sum driftsinntekter 0,00 0,00 Driftskostnader Annen driftskostnad Bank- og kortgebyr 12,00 3, Gebyr Lotteri- og stiftelsestil 860,00 970, Forsinkelsesavgift Brønnøysund 860,00 0,00 Sum Annen driftskostnad 1 732,00 973,00 Sum driftskostnader 1 732,00 973,00 DRIFTSRESULTAT (1 732,00) (973,00) FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt 8050 Annen renteinntekt 7 299, ,00 Sum Annen renteinntekt 7 299, ,00 Sum finansinntekter 7 299, ,00 NETTO FINANSPOSTER 7 299, ,00 ORDINÆRT RESULTAT 5 567, ,00 ÅRSRESULTAT 5 567, ,00 OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital Andel renteinnt overf bundet EK 912,00 920, Tilført fri egenkapital 4 655, ,00 Sum Overføringer annen egenkapital 5 567, ,00 SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER 5 567, ,00 Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Thorbjørg Hauge/ Bergen Senior 1s Legat Organisasjonsnr Side 1 av 2

7 Balanse pr Note EIENDELER OMLØPSMIDLER Bankinnskudd, kontanter o.l Bankinnskudd , ,08 Sum Bankinnskudd, kontanter o.l , ,08 SUM OMLØPSMIDLER , ,08 SUM EIENDELER , ,08 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Bundet egenkapital Bundet egenkapital Bundet egenkapital , ,75 Sum Bundet egenkapital , ,75 Sum bundet egenkapital , ,75 Fri egenkapital Fri kapital Annen egenkapital , ,33 Sum Fri kapital , ,33 Sum fri egenkapital , ,33 SUM EGENKAPITAL , ,08 GJELD KORTSIKTIG GJELD Annen kortsiktig gjeld 2990 Annen kortsiktig gjeld 0,00 970,00 Sum Annen kortsiktig gjeld 0,00 970,00 SUM KORTSIKTIG GJELD 0,00 970,00 SUM GJELD 0,00 970,00 SUM EGENKAPITAL OG GJELD , ,08 Kontospesifisert Offentlig Regnskap for Thorbjørg Hauge/ Bergen Senior 1s Legat Organisasjonsnr Side 2 av 2

8 Byrå Registrert revisor Kari Hovden Youssef Saldobalanse Klient Thorbjørg Hauge/ Bergen Senior 1s Legat Utskrift fra FINALE Årsoppgjør Periode 2014 Dato : 05/02/ :31 Side 1 av 1 Kontonr. Kontonavn Inngående Postering Saldo 2014 Saldo Bankinnskudd , , , ,08 Betalingsmidler , , , , Bundet egenkapital ,75-912, , , Annen egenkapital , , , ,33 EGENKAPITAL , , , , Annen kortsiktig gjeld -970,00 970,00 0,00-970,00 Korts. gjeld med tidsavgr. -970,00 970,00 0,00-970, Bank- og kortgebyr 0,00 12,00 12,00 3, Gebyr Lotteri- og stiftelsestil 0,00 860,00 860,00 970, Forsinkelsesavgift Brønnøysund 0,00 860,00 860,00 0,00 Andre driftskostnader 0, , ,00 973, Annen renteinntekt 0, , , ,00 Finansinntekter 0, , , , Andel renteinnt overf bundet EK 0,00 912,00 912,00 920, Tilført fri egenkapital 0, , , ,00 Disponering av årsresultat 0, , , ,00 TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Byrå Registrert revisor Kari Hovden Youssef Posteringsjournal Klient Thorbjørg Hauge/ Bergen Senior 1s Legat Utskrift fra FINALE Årsoppgjør Periode 2014 Dato : 05/02/ :31 Side 1 av 1 Bilagsnr Dato Debet Kredit Beløp Anmerkning Tilleggsposteringer Avslutning ,00 Overf Bjørgvin Krets Avslutning ,00 Årsavgift 2014 Avslutning ,00 Fors avg ÅOP 2013 Avslutning ,00 Utdeling 2014 Avslutning ,00 Gebyr 2014 Avslutning ,00 Renter 2014 Avslutning ,00 Avsatt 12,5 % av renteinntekt Avslutning ,00 Avsatt annen egenkapital Tilleggsposteringer ,00 Totalt alle posteringer ,00 Tilleggsposteringene ovenfor er utført etter instruks fra selskapet. Sted: Dato: Sign:

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2014 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2015 Revisjonsberetning for 2014. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Sparebankstiftelsen SMN

Sparebankstiftelsen SMN Sparebankstiftelsen SMN Generalforsamlingens medlemmer Deres ref. Vår ref. Trondheim, 30. april 2014 Innkalling til generalforsamling Som medlem av Sparebankstiftelsen SMN sin generalforsamling innkalles

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341

Årsregnskap 2013 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341 Årsregnskap 2013 for I/S Fjordvegen Foretaksnr. 987550341 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter 2 628 000 314 000 Sum driftsinntekter 628

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341

Årsregnskap 2014 for. I/S Fjordvegen. Foretaksnr. 987550341 Årsregnskap 2014 for I/S Fjordvegen Foretaksnr. 987550341 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter 2 687 500 628 000 Sum driftsinntekter 687

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel

Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel Organisasjonsnr. 980343391 Virksomhetens art Ordet og Israel er en bevegelse som ble stiftet i 1978 Den har som formål formidle budskap om bibelen og at jødene er Guds

Detaljer

Årsregnskap 2007 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2007 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2007 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6.161.561 12.271.651 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP Note 2002/2003 2001/2002 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent kr 0 kr 374.760 Tilskudd NJ drift (inkl. vederlagsmidler 01/02) 1.011.342 598.907 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 134.036 0

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Resultatregnskap. Idrettslaget Halden Topphåndball. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Idrettslaget Halden Topphåndball. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 3 961 100 2 461 258 Annen driftsinntekt 332 799 269 453 Sum driftsinntekter 4 293 899 2 730 710 Varekostnad 802 426 901 645

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Rogaland Volleyballkrets

Rogaland Volleyballkrets RESULTATREGNSKAP PR 31.12 Note 2011 2010 Tilskudd 2 222 072 224 265 Medlemskontigent 74 800 68 200 Andre inntekter 319 571 517 028 SUM DRIFTSINNTEKTER 616 443 809 493 Lønnskostnader m.m. 2 467 523 401

Detaljer

Drammen, 24.3.2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE. Det innkalles herved til ordinært sameiermøte i

Drammen, 24.3.2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE. Det innkalles herved til ordinært sameiermøte i Autorisert regnskapsførerselskap (ARS) Org nr: 984 132 360 MVA Bank: 2220 08 45815 Telefon: 32 26 64 32 Telefaks: 32 26 64 40 Mobiltlf: 90 79 79 36 post@adimpleo.no Pb 482 Brakerøya 3002 Drammen Drammen,

Detaljer

Resultatregnskap. Follo Håndballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Follo Håndballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Årsregnskap 2014 for (org.nr. 971 011 742) Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Driftsinntekter 2 5 219 614 5 757 941 Sum driftsinntekter 5 219 614 5 757 941 Varekostnad 626

Detaljer